Docstoc

Draaiboek

Document Sample
Draaiboek Powered By Docstoc
					Draaiboek
 Zomerkamp
Piraten
INHOUDSOPGAVE
ALGEMEEN ........................................................................................................................................................................ 3
RODE DRAAD .................................................................................................................................................................... 6
RODE DRAAD - PUNTSGEWIJS ....................................................................................................................................... 8
  MAANDAG ......................................................................................................................................................................... 8
  DINSDAG ........................................................................................................................................................................... 8
  WOENSDAG ....................................................................................................................................................................... 8
  DONDERDAG ..................................................................................................................................................................... 8
  VRIJDAG............................................................................................................................................................................ 8
  ZATERDAG ........................................................................................................................................................................ 8
PROGRAMMA MAANDAGAVOND ................................................................................................................................... 9
PROGRAMMA WOENSDAG ............................................................................................................................................. 9
DEELNEMERS ................................................................................................................................................................. 10
LEDENLIJST .................................................................................................................................................................... 11
NESTINDELING ............................................................................................................................................................... 12
  ROOD ........................................................................................................................................................................... 12
  WIT................................................................................................................................................................................ 12
  BRUIN ........................................................................................................................................................................... 12
  GRIJS............................................................................................................................................................................ 12
BEGROTING ZOMERKAMP ........................................................................................................................................... 13
INSPECTIESCHEMA ........................................................................................................................................................ 14
MAALTIJDEN ................................................................................................................................................................... 15
MATERIAALLIJST (2 HORDES) ...................................................................................................................................... 16
ROUTEBESCHRIJVING ................................................................................................................................................... 17
BARBECUE TIJDENS OPBOUW ...................................................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.17
TAAKVERDELING ........................................................................................................................................................... 18
ALGEMEEN
thema          :   Piraten

datum          :   ………………..
leiding         :   -
                -
                -
                -
                -
                -
                -
                -

gastleiding       :   -
                -
                -

themaspelers       :   -
                -

helpen bij opbouw    :   -
                -
                -
                -


telefoon op kamp :    06……………..
             06……………..

opbouw:

  grote vlaggenmast maken                 mokkenboom zoeken
  4x tent opzetten                     kombuis pionieren & inrichten
  leidingtent opzetten                   fietsenstalling maken
  grote boogtent op zetten (ons schip)           kraaiennest met kabelbaan maken
  hudo & nebos maken                    zithoekje met keukendak maken
  We leven volgens de scheepsklok. De dag is verdeeld in zes wachten van elk vier
  uur, die op hun beurt zijn verdeeld in acht glazen. Deze term slaat op de zandloper
  die vroeger als tijdsmeter werd gebruikt. Elk half uur moest de zandloper worden
  gekeerd. Later kwamen er uurwerken. Zo‟n scheepsuurwerk slaat elk half uur. Na
  acht slagen begint hij opnieuw bij één slag. Wie nauwkeurig wil rekenen, kan zichzelf
  het leven moeilijker maken door de zandkorrel als tijdseenheid in te voeren. Verder
  kun je een glas ook onderverdelen in slokken, maar dat heeft dus niets met tijd te
  maken. Gezelligheid kent immers geen tijd.

  De dagindeling in wachten ziet er als volgt uit:

  Dagwacht         0400 – 0800 uur
  Voormiddagwacht     0800 – 1200 uur
  Achtermiddagwacht    1200 – 1600 uur
  Platvoetwacht      1600 – 2000 uur
  Nachtwacht        2000 – 2400 uur
  Hondewacht        0000 – 0400 uur
            Beste Ouders

Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de bekroning van dit scoutingjaar, de ultieme
scoutingactiviteit, namelijk het Zomerkamp. Uit voorgaande briefjes heeft u al vernomen dat het welpen
zomerkamp dit jaar gehouden zal worden van maandag zaterdag. Dit jaar gaan we naar………………….
Een zomerkamp zal nooit bijzonder worden zonder een spannend thema en daarom hebben we dit jaar
gekozen om een
             Piratenkamp
te houden. Het zomerkamp begint …………….om …………uur. De kinderen worden dan verwacht in
themakleding. Na de opening volgt een spel met de ouders, dit betekent dat u rond 21.30 uur weer naar huis
kunt. Het kamp is zaterdag om ………..uur afgelopen De welpen kunnen dan weer opgehaald worden. Het is
de bedoeling dat de welpen allemaal een fiets meenemen op het zomerkamp.

             Bij noodgevallen kunt u ons direct bereiken op het mobiele
             telefoonnummer van……............. Het nummer is 06-……...

Wat neemt een welp mee op zomerkamp:
 themakleding                         zitkussen
 compleet uniform                       plastic zakken voor vuile kleding
 kampkleding (broek, trui, shirt e.d.)            regenkleding en laarzen
 voldoende ondergoed en sokken                rimboeboek+ schrijfgerei
   (voor elke dag een schone)                zaklamp
 toiletartikelen (zeep, tandpasta e.d.)            knuffelbeest
 handdoeken (3x), washandjes (5x)               fiets
 zwemkleding
 slaapzak                         eventueel:
 matrasje (geen luchtbed)
 pyjama                            stripboeken
 theedoek                           een oud laken
 bord, mok en bestek


Ervaring van vorige kampen leerde ons dat er veel kinderen niet wisten wat ze precies meegenomen
hadden. Wilt u daarom samen met uw kind de tas inpakken? (Vergeet niet alle kledingstukken van een naam
te voorzien.)

De kampkosten bedragen dit jaar €……..We willen graag dat u dit bedrag voor ………overgemaakt heeft op
postgiro/bankrekeningnummer:…………………… onder vermelding van Zomerkamp en de voor- en
achternaam van uw kind.

De kinderen mogen maximaal €…….zakgeld meenemen.
Wij willen u er op wijzen dat er geen aanvullende verzekering wordt afgesloten met betrekking tot de
bagage. U kunt uiteraard op eigen initiatief een bagageverzekering afsluiten.


De routebeschrijving naar het kampterrein toe volgt nog.
Tijdens het zomerkamp is de leiding als volgt vertegenwoordigd:

Akela      -             -

Jacala      -             -

Chil       -             -

Mang       -             -

Rama       -             -

Tabaqui     -               -

Gastleiding:

Bagheera     -

Baloe      -


Dit onderstaande strookje afknippen en uiterlijk 27 mei inleveren bij de leiding.Met vriendelijke groeten,

Het LeidingteamP.S.:    Als u nog vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact opnemen met één van ons.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------


Naam………………………………………………………….

Hij/zij mag het volgende niet eten:.....………………...................................................

Hij/zij gebruikt de volgende medicijnen:.............................…………………................

Andere bijzonderheden:........…..............................................................................


      (Dit strookje in alle gevallen op ………. Inleveren, of van tevoren opsturen naar Akela)
                           
RODE DRAAD ZOMERKAMP 2000
Maandagavond

Het is rustig in de haven van Oceania. De oudere piraten (de leiding) zitten voor de kroeg in de haven te
drinken en kaart te spelen in de laatste avondzon. Het wachten is op de nieuwe lichting piraten. Zij zullen
weer leven in de brouwerij brengen. Verhalen over zeeslagen, muiterij, scheurbuik en natuurlijk over de
buit…. Ja, de oude rovers kijken er echt naar uit. Als alle informatie klopt, komen er deze avond vier of vijf
schepen aan.

Eerst zullen de mannen wel wat willen eten en drinken. De oude piraten zoeken bemanning voor een
machtige vloot, dus moeten de oude piraten 21 piraten ronselen. Laat de mannen maar drinken!! En dan.…
slaan de oude piraten hun slag.

De mannen komen aan. (De kinderen dus). Eerst worden ze naar hun sloep gewezen. De nieuwe rustplaats
voor de komende week aan wal. En dan.. Feest!! Eerst wordt er gezamenlijk het grootzeil gehesen (zoals
dat bij de piraten heet). Het feest wordt hiermee geopend! Tijdens de opening komt er een drijfnatte
drenkeling aangekropen. Zij weet niets meer en spuugt alleen nog wat water en een visje uit. Zij weet ons
niets te vertellen over wat haar is overkomen. We besluiten haar op te nemen tussen de oude piraten. Wie
weet kan ze goed afwassen en koken.

Drinken en eten. Om te oefenen met dronken zijn doen zowel de ouders als de kinderen een hindernisbaan
door de haven. Aan het eind van de hindernisbaan worden ze geselecteerd.Als ze erdoor zijn mogen ze een
handtekening zetten onder een oorkonde (Het contract).
Na de oefening valt het stil… Akela vraagt de aandacht en wijst de piraten op hun contract… De anderen
(ouders) kunnen vertrekken. We kunnen ze er niet bij hebben.
Aan wal kunnen de nieuwe piraten alvast aan elkaar wennen. Vooral bij elkaar blijven dus! (kampregels
uitleggen).

Na de kampregels wordt er een rondleiding gegeven over het kampterrein. Dat iedereen maar weet waar hij
terecht is gekomen!!! (Vooral duidelijk maken wat de taal hier is en wat is zee / haven). En dan te kooi.

Dinsdag

Opstaan en ontbijt. Doordat het vannacht vloed is geweest zijn er van allerlei dingen aangespoeld. We gaan
strandjutten. Als echte piraten kunnen we niet bij de zee weg blijven. We vinden van alles. Een hutkoffer,
boeien, hout en een fles/ kruik met een kaart erin. Waar zou deze kaart naartoe leiden? Alleen de reis staat
erop aangegeven. We besluiten de weg van het schip te volgen…. En komen uit bij het wrak. We besluiten
eerst te gaan eten en dan het schip te gaan onderzoeken.

Hier vinden wij het scheepsjournaal met daarin het plan. We worden vrijdag aangevallen door de
Portugezen!!
Bij het kampvuur op het havenplein komen we tot de conclusie (na wat geruzie) dat we samen moeten gaan
werken. Anders redden we het nooit! Zoveel schepen en piraten…….
Akela komt op het idee om de oude kapitein Blauwbaard in te schakelen. We schrijven hem een brief met
daarin de vraag om ons te helpen. We sturen de brief op per flessenpost.
We gaan te kooi. Morgen gaan we beginnen met een plan opstellen.

Woensdag

Rise and shine! Het belooft een zware dag te worden. De piraten moeten trainen. De Portugezen staan erom
bekend dat ze erg slim zijn in hun manier van zeeslag voeren. We besluiten te gaan “droogtrainen”. We
gaan zeeslag doen met een zeil ertussen. Aan een kant de kapiteins, aan de andere kant de schepen…

Dan is er tijd voor ontspanning. Morgen een zware dag. We doen nog een paar spellen. Hierna gaan we te
kooi.
Donderdag

In de ochtend krijgen we bericht terug van kapitein Blauwbaard (flessenpost tijdens strandjutten). Hij is van
mening dat we een kanon nodig hebben om de Portugezen te verslaan. Hij wil ons vrijdag wel komen
helpen, maar dan moeten wij zorgen voor de ingrediënten van buskruit. Om dit te kunnen vinden geeft hij
ons een route en boodschappenlijstje (stadsspel). Bij een zware dag hoort een stevig ontbijt.

Daarna gaan we naar een stad ver weg, Aquarius om de ingrediënten te vinden. Het zoeken wordt
makkelijker omdat we nu aanwijzingen hebben. Met het buskruit kunnen we ons vast heel goed verdedigen!!
Tevreden stappen we in onze sloepen en gaan we terug naar de haven, na een goede maaltijd in de stad.

In de haven worden de laatste plannen gemaakt om de Portugezen te verslaan. De wacht wordt
verdubbeld………de spanning is om te snijden. Om er toch even niet zo veel aan te denken, worden er
sterke verhalen verteld bij het kampvuur. Om warm te worden doen we nog een spel. In dit spel leiden we
gelijk de Portugezen af. We doen namelijk een spel met lichten (lampenroof). Nu weten ze vast niet waar de
haven is. Blijven ze in ieder geval in de nacht weg.

Vrijdag

Na het ontbijt gaan we kijken of de kust nog veilig is. Na een half uurtje wacht lopen besluiten we dat het
minsten nog 6 uur duurt voordat ze komen. Om bij te komen en fit aan de strijd te beginnen gaan we lekker
zwemmen. Daar zijn de piraten wel aan toe, na zo lang op de wal door te hebben gebracht. Het is een sterke
groep piraten geworden besluiten de oude piraten.

Na het zwemmen weer terug. Goed eten. En wachtlopen, het kanon klaarzetten… En alvast wat instuderen
voor de bonte avond. Want het is natuurlijk groot feest als we winnen! Als we winnen….
We gaan primitief koken. Om aan de ingrediënten te komen moeten de piraten zelf vissen. (De vissen staan
voor punten, en met genoeg punten kunnen ze hun avondeten krijgen).

Na het eten komt kapitein Blauwbaard aan en zet zijn kanon klaar, richting het water. Plotseling, als de zon
onder gaat, geeft een piraat vanaf ons kraaiennest een schreeuw. Ze komen!!

Een hevige strijd volgt. Even lijkt het of we verliezen, maar het kanon redt ons! We slaan de Portugezen in
de boeien en nemen beslag op hun bezittingen. (oorbellen, ringen, gouden dukaten). De Portugezen
worden gekielhaald onder het schip (Laro) door en vervolgens vastgebonden in de Laro en op verre zee
eruit gezet. En dan barst het feest los, tot in de kleine uurtjes door.

Zaterdag

Het contract dat ze getekend hebben is voor een week en is hiermee verlopen. Ze krijgen het contract als
aandenken mee naar huis, nadat het voorzien is van een lintje. Eenmaal thuis ontmoeten ze vast veel
andere piraten waar aan ze hun sterke verhalen kwijt kunnen.
Het zeil wordt gestreken. De piraten gaan samen op weg in de grote wereld. Binnenkort meren ze allen thuis
aan om de thuisblijvers op de hoogte te houden van de gebeurtenissen op zee.
RODE DRAAD - PUNTSGEWIJS
Maandag

    kinderen komen aan / spullen in de tent leggen / ouders koffie
    officiële kampopening
    drenkeling spoelt aan
    spel
    ouders naar huis
    uitleg kampregels etc.

Dinsdag

    Strandjutten (we vinden de route van het schip -> hike)
    Tocht die uitkomt bij het wrak
    Eten op locatie
    Boodschap sturen naar kapitein Blauwbaard (flessenpost)

Woensdag

    Plannen maken
    Spelletjes doen


Donderdag

    ‟s Ochtends krijgen we bericht terug van kapitein Blauwbaard + stadsspel
    Stadsspel (hier vinden we ingrediënten voor het buskruit)
    ‟s Avonds lampenroof & piratenverhaal bij het kampvuur

Vrijdag

    Zwemmen
    Primitief koken
    Ontknoping
    Bonte avond

Zaterdag

    Onttakelen & aftuigen
    Afmonsteren
PROGRAMMA MAANDAGAVOND
  1.  sloepen toewijzen
  2.  grootzeil & scheepsvlag hijsen
  3.  drenkeling spoelt aan
  4.  spel:

Post 1: leren drinken

Iedereen krijgt een borrelglaasje met limonade. Hij moet hiermee om een pion rennen die 15 meter verder
staat, dan terugrennen en opdrinken. Daarna mag de volgende……….

Wie in 4 minuten tijd zoveel mogelijk borreltjes op heeft.

Post 2: zeebenen

Om een zeewaardige piraat te worden, moet iedereen zeebenen krijgen (een goed evenwicht). Iedereen
moet om de beurt een hindernisbaan afleggen.

Onderdelen:
  - 3 schommelende evenwichtsbalken achter elkaar
  - loopplank
  - touwzwaaien (bakstag zwaaien)

Post 3: mastklimmen

Als variant op het mastklimmen gaan we spijkerbroekhangen. De groep die „cumulatief‟ het langste aan de
spijkerbroek hangt heeft gewonnen.

Post 4: klim in het net & ankertillen

Piraten moeten vanaf het dek snel naar het kraaiennest kunnen. Bij deze post moeten de welpen (en de
ouders natuurlijk ook) in een net klimmen dat schuin omhoog loopt. Vanaf een bovenliggende balk moeten
ze weer naar beneden springen.

Verder moeten ze bij deze post met z‟n allen proberen het grote anker zo lang mogelijk in de lucht te
houden.

___________________________________________

Materiaal:

  -  20 borrelglaasjes                   -  pioniertouw
  -  limonade                       -  oude spijkerbroek
  -  pion                         -  touw van de WFG
  -  pionierbalken

  5. contracten tekenen
  6. ouders naar huis
  7. kampregels uitleggen
PROGRAMMA WOENSDAG
    zeeslag
    postenspel met puzzelstukjes (de puzzel leidt naar een schatkist vol met lekkers)
    vissen
DEELNEMERS
   Naam:  Bedrag:  Eten:  Medicijnen:  Bijzonderheden:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
LEDENLIJST
NESTINDELING

ROOD
1    Gids
2    Hulpgids
3
4
5

WIT
1    Gids
2    Hulpgids
3
4
5
6

BRUIN
1    Gids
2    Hulpgids
3
4
5
6

GRIJS
1    Gids
2    Hulpgids
3
4
5
BEGROTING ZOMERKAMP
overnachtingen              €

huur zeecontainer (per speltak)     €

materiaal voor herinneringen       €

kosten tocht/stadsspel etc.       €

benzinekosten              €

eten (broodmaaltijden)          €

beleg                  €

drinken & chips             €

warme maaltijden (±ƒ100,- per dag)    €

zwemmen                 €

dia's + raampjes             €

overige materialen            €

onvoorziene kosten            €             TOTALE KOSTEN : €
(kinderen x €      =€    )
INSPECTIESCHEMA
                                            Aantekeningen
                                samenwerking
  dag   Nest
              pers. hygiëne

                      omgeving
                                       TOTAAL
                           bagage
          tent


Dinsdag
       Wit

      Bruin

      Rood

      Grijs

Woensdag
       Wit

      Bruin

      Rood

      Grijs

Donderdag
       Wit

      Bruin

      Rood

      Grijs

Vrijdag
       Wit

      Bruin

      Rood

      Grijs

Zaterdag
       Wit

      Bruin

      Rood

      Grijs
MAALTIJDEN

maandag     -   de kinderen hebben reeds gegeten


dinsdag     -   Nasi
            benodigdheden: 8 pakken rijst
                   2 kilo hamlappen
                   6 pakken kant & klare groenten
                   2 extra preien
                   kilo extra uien
                   6 zakjes nasikruiden
                   toetje (fruit)


woensdag    -   Aardappels, groenten, vis
            benodigdheden: 8 pakken vissticks
                   15 kilo aardappels
                   4 kroppen sla
                   2 potten augurken
                   2 flessen slasaus
                   8 blikken boontjes
                   4 zakjes jus
                   toetje (vla)


donderdag -      Patat + kroket in de stad


vrijdag     -   Primitief koken
            benodigdheden: slavinken
                    worteltjes & doperwtjes
                    aardappels
                    appelmoes
                    toetje (bavarois)
+ 10 broodmaaltijden
MATERIAALLIJST

  barbecueroosters             spelletjeskist
  gamellen                 houten hamers
  touwen + katrollen            pannen voor primitief koken
  tenten + grondzeilen           totempaal
  pionierhout               vlaggentouw + welpenvlag
  EHBO doos + alcohol voor teken      branders + gasflessen
  afwaskwasten               + drukverdelers
  afwasteilen               koffiepot
  bijlen                  thermoskannen
  zagen                  hamers
  petroleum                stiften / scharen / punaises /
  peutlampen                nietmachines / papier / plakband
  tafels                  scheppen
  stoelen                 oude lakens
  keukenzeilen               volleybalnet
  sisaltouw (bollen)            basketbalring
  keukengerei (potten, pannen, etc.)    stripboeken
  extra houten haringen          jampotjes
  prikpennen (afval)            pionnen
  vuilniszakken              ballen
  jerrycans (met doppen) + tonnen     houten platen
  tosti-ijzers
  grondboor
ROUTEBESCHRIJVING
       ROUTEBESCHRIJVING:
TAAKVERDELING
taak:                      naam:

1. Uitwerken rode draad
2. Kampbrieven maken

3. Draaiboek uitwerken

4. Kampherinnering & contract maken
5. Lakens regelen

6. Kampkrant

7. Programma maandagavond
8. Coördinatie bonte avond + presentatie

9. Corveeschema maken

10. Materiaallijst maken

11. Routebeschrijving maken

12.  Routebordjes maken richting kampterrein

13. Begroting maken

14. Maaltijden bedenken

15. Uitzetten van de hike

16. Nalopen van de hike
17. Puntenschema maken

18. Kampvlag maken

19. Groot scheepszeil maken

20. Stadsspel uitzetten

21. Themaspelers regelen

22. Begin boodschappen doen

23. Medicijnen bijhouden

24. EHBO + Teken

25. Scheepsbel regelen

26. Zeecontainer regelen

27. Kampterrein reserveren

28. Anker regelen

29. Scheepsroer regelen

30. Schatkist & hutkoffer

31. Touw WFG voor touwladders
32. Hangmatten meenemen

33. Piratenverhalen zoeken
34. Scheepsjournaal maken

35. Spelletjes woensdag

36. Sloep maken

37. Welpenvlaggen maken