AS NOSAS NENAS E NENOS

Document Sample
AS NOSAS NENAS E NENOS Powered By Docstoc
					AS NOSAS NENAS E
   NENOS
 GALESCOLA DE COLES
         AARÓN
Ainda que non faga
 moito ruído Aarón é
 un rapaz sempre
 preparado para facer
 calqueira actividade.
        ANDREA
É a nosa axudanta
 principal. Sempre
 atenta a calqueira
 petición que lle
 fagamos     e
 dexesando
 axudarnos   en
 todo.
        ALDARA
Ainda que é a
 benxamina    da
 clase, esta nena
 ten     moita
 marcha...   Non
 para  quieta  e
 sempre    quere
 estar vendo o que
 fan o resto das
 crianzas...
         BRAIS
O torbellino, sempre
 co seu pano a
 voltas. Comeza a
 dicir  as  súas
 primeiras palabras
 imitando    ós
 maiores.
Dixo auga o outro
 día... E máis que
 dirá...
        DIEGO
Que imos dicir, o
 terremoto, o ruido
 personificado...
 De seguro que si
 está na aula o
 notamos todos...
 Ou mais ben o
 ouvimos todos...
         DAVID
É o agarimo feito
 realidade nunha
 personiña de casi
 2 anos. Neno
 tranquilo que está
 sempre a bicar e
 abrazar ás outras
 crianzas.
         IAGO
Outro remanso de
 tranquilidade. Moi
 cariñoso,
 encántalle correr
 pola clase dando
 berros...
          NICO
O Fernando Alonso
 do gatexo, ainda
 que xa comeza a
 porse en pé, non
 sabemos     que
 acontecerá cando
 camiñe.... A ver
 que no pilla...
          SAUL
O    xefe   das
  persianas e das
  portas, ainda que
  tamén lle da ó de
  acender e apagar
  as luces a todo
  trapo...
          XIÁN
Zipi,     Zape,
 Guillelme, e todos
 os persoeiros de
 travesuras   que
 vos imaxinedes ó
 seu caron son
 verdadeiros
 anxos...
 E rematamos... Por agora...
• VOLTAR Ó BLOG DE GALESCOLA DE
 COLES
• IR Á PAXINA DO CONSORCIO
• IR A GALESCOLAS.NET

				
DOCUMENT INFO