24 by ChristMoore

VIEWS: 12 PAGES: 1

									                            Circular
                               24

                            Nº 14/ 2001-2002
                            Registre nº 01010
        A TOTES LES ENTITATS           FESTES DE NADAL’01


Amb motiu de les Festes de Nadal, aquesta Federació romandrà tancada
els següents dies:
        24 de desembre (tarda)
        31 de desembre (tot el dia)
                    Barcelona, 20 desembre 2001                          Josep M. Alberich
                               Gerent

								
To top