Registre 000814

Document Sample
Registre 000814 Powered By Docstoc
					                                      Nº 09 / 2005-2006
                                      Registre 000814
A TOTES LES ENTITATS AFILIADES I ADHERIDES
NOU CENTRE D’ASSISTÈNCIA AL VALLÈS ORIENTAL

Segons ens comunica la Mutualitat General Esportiva, els serveis assistencials a la comarca
del Vallès Oriental a partir de l’1 de gener es faran a:


FUNDACIÓ HOSPITAL/ASIL DE GRANOLLERS

Servei d’Urgències:                 Avda. del Parc, 9
(24h. al dia, 365 dies)               08402 Granollers
                          Tf. 93 860 47 70


Consultoris, Hospitalitzacions i Intervencions:   Avda. Francesc Ribas, s/n
                          08400 Granollers
                          Tf. 93 842 50 00
                                 Barcelona, 10 gener 2006
Signat l’original: Josep M. Alberich
           Gerent

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:12
posted:7/10/2009
language:Catalan
pages:1