Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Periode Latihan OR

VIEWS: 311 PAGES: 5

									Periodisasi Latihan

   Satu pendekatan latihan yang tersusun dan melibatkan beberapa kitaran latihan yang meletakkan pelbagai aspek dalam
program latihan dalam satu tempoh masa yang khusus. Latihan disusun mengikut pembahagian tempoh masa yang bersesuaian
dengan dengan matlamat dan objektif latihan.

Perancangan Program Latihan

   Satu program latihan yang lengkap perlu berlandaskan kepada perancangan latihan yang terdiri daripada susunan latihan
mengikut fasa-fasa seperti berikut:

a. Fasa persediaan

  Pada fasa ini, latihan lebih terfokus kepada penyediaan tahap kecergasan fizikal atlet. Antara komponen kecergasan yang perlu
  diberi keutamaan pada fasa ini ialah
     Dayatahan kardiovaskular yang dapat dilatih melalui aktiviti yang melibat sistem tenaga aerobik seperti long slow
      distance, fartlek, speed play dan sebagainya.
     Dayatahan, kekuatan dan kuasa otot yang dapat dilatih melalui latihan bebanan, litar, jeda dan pliometrik sebagainya.
     Kepantasan yang mampu diperolehi melalui latihan jeda.

b. Fasa pertandingan

  Fasa ini terbahagi kepada 2 bahagian iaitu, pra pertandingan dan masa pertandingan. Dalam fasa ini, latihan lebih memfokuskan
    pembentukan kemahiran – melalui latihan kemahiran dan tekanan.
    membaiki teknik dan taktik – latihan tekanan dan starategi (set piece)
    mengaplikasi teori – melalui perlawanan persahabatan dan kejohanan kecil.
    amalan psikologi. – mental rehearsal, visualisasi dan sebagainya.

  Walaubagaimanapun, latihan kecergasan fizikal masih tetap dilaksanakan dengan mengurangkan kekerapan latihan tersebut. Ini
  adalah bertujuan memastikan atlet mempunyai tahap kecergasan yang optimum dan berada ditahap kemuncak.

c. Fasa transisi

  Fasa ini merupakan fasa rehat selepas atlet melepasi tahap kemuncak. Atlet akan tetap aktif dengan mengalihkan latihan
  kepada permainan atau aktiviti fizikal yang lain sebgai pengekalan tahap kecergasan. Sebagai contoh atlet olahraga yang kerap
  berenang
Peratusan Latihan Mengikut Fasa.

Fasa    Fasa Persediaan         Fasa Pertandingan         Fasa Transisi
Komponen                  Pra       Semasa
Kecergasan 80 % latihan fizikal  50 % latihan    20 % latihan fizikal  20 % Latihan
                  Fizikal                  Fizikal
Kemahiran   20% latihan     50 % latihan    80 % latihan      Bebas
       kemahiran      Kemahiran      Kemahiran

Objektif Latihan

Setiap fasa mempunyai objektif latihan tersendiri:

Objektif Fasa Persediaaan
   Persediaan fizikal
      o Kekuatan
      o Kepantasan
      o Dayatahan
      o Kelembutan dan sebagai

Objektif Fasa Pertandingan
1. Pra Pertandingan
   Persediaan teknik kemahiran
      o Larian
      o Lompatan
      o Tendangan dsbnya
   Persediaan taktik
      o Set piece
      o Strategi serangan dan pertahanan

2. Semasa Pertandingan
   Persediaan psikologi
          Raptai mental
          Visualisasi
          Relaksasi dll
Kitaran Latihan

    Kitaran latihan merupakan satu pusingan latihan yang dos latihan dilakukan berulang-ulang dalam tempoh ditetapkan oleh
jurulatih. Apabila atlet telah mencapai tahap yang dikehendaki, dos latihan akan berubah menjadi lebih tinggi dan kitaran latihan
kedua akan bermula sehingga satu tempoh yang ditetapkan. Kitaran latihan terdiri dari beberapa jenis kitaran latihan seperti berikut:

Unit Latihan

1 unit latihan ialah satu sesi latihan yang dilakukan dalam sehari. Dalam satu hari, boleh disusun 1, 2 atau 3 unit latihan. Sebagai
contoh, 1 sesi pagi, 1 sesi petang dan 1 sesi lewat petang atau malam.

Contoh 1 Jadual Latihan Harian

Hari      :   Isnin                    Tarikh :
Nama Atlit   :   Ikram / Ummie
Acara     :   200 meter

Sessi     Jam        Aktiviti                Catatan
1       6.45 -7.00pg    Warming Up
        7.00 -7.30pg    Long Slow Distance
                 2.4 km
        7.30 -7.45pg    Cooling Down
2       5.00 – 5.15 ptg  Warming Up               Prepare for heart
                 Jogging                 beat >120 bpm.
                 Stretching
                 Loosening
        5.15 – 5.30 ptg  Leg drill
                 25 m H/Knee x 3 x 1 set
                 25 m B/Kick x 3 x 1 set
                 25 m Bound x 3 x 1 set
                 150 m Striding x 2 x 1 set @ 70%
        5.30 – 6.45 ptg  Weight Training             Intensiti 80 %
                    Litar bebanan
        6.45 – 7.00 ptg  Cooling down
Kitaran Mikro
7 – 14 hari latihan dalam satu pusingan latihan. Beberapa pusingan latihan ini akan bergabung dan membentuk satu kitaran baru
iaitu Kitaran Meso.

Contoh Latihan 1 minggu. (Kitaran Mikro)

Nama : Ikram Karim / Ummie Kalthum
Acara : 200 meter.
Hari    Sessi Pagi                Sessi Petang
      6.30 – 7.30 pagi             5.00 – 7.00 ptg.
Isnin   Lokasi – IPTB              Lokasi – Bilik Bebanan
      Long Slow Distance            Latihan Bebanan
Selasa   Lokasi- Astaka              Lokasi-Astaka
      Short Sprint               Latihan Tekanan/Teknik
        50m                  - Starting
        70m                  - Arm swing
        100m                  - Leg Striding
Rabu    Rehat Aktif               Lokasi – Astaka /Stadium
                          Latihan Pecut/Time trial
                            - 100 meter
                            - 150meter
                            - 200 meter
Khamis   Lokasi – Astaka             Lokasi – Gymnasium
      Jeda Endurance              Latihan Pliometrik
       - 250 meter              Latihan Ketangkasan
       - 300 meter
Jumaat   Lokasi – Laluan Dewan          Rehat Aktif
      Latihan Rintangan
       - Sprint Uphill
Sabtu   Lokasi – Astaka /Stadium         Lokasi – Astaka/Stadium
      Latihan Teknik              Latihan Pecut/Time trial
       - Relay                 - 200 meter
Ahad    Bebas                  Bebas
Kitaran Meso

2 minggu hingga ke 3-4 bulan. Pada peringkat perubahan kandungan latihan akan nampak lebih ketara berbanding peringkat
sebelumnya. Gabungan 2 atau lebih kitaran meso akan membentuk kitaran makro.


             Minggu 1          Minggu 2         Minggu 3          Minggu 4
Isnin           LSD            LSD            LSD            LSD
Selasa          Jeda            Jeda           Jeda            Jeda
Rabu           Rehat Aktif        Rehat Aktif        Rehat Aktif        Rehat Aktif
Khamis          Litar           Litar           Litar           Litar
Jumaat          Bebanan          Bebanan          Bebanan          Bebanan
Sabtu           Rintangan         Rintangan         Rintangan         Rintangan

Kitaran makro

Kitaran lengkap dalam tempoh setahun yang terdiri dari kitaran mikro dan kitaran meso. Rujuk contoh yang diberi.

								
To top