מחירון חלקים TRAXXAS by wanghonghx

VIEWS: 143 PAGES: 527

									PART No. ‫מחיר‬                       25.06.10 ‫מחיר צרכן‬
 1218 REAR TYRES (2)                         90
 1222 FRONT TYRES                           70
 1246 BEVEL GEAR SHAFTS                        45
 1252 Nut set, lock nuts (3mm (11) and 4mm(7)) & washer set      22
  1260  SPEED CONTROL                       140
 1511R  HULL VILLAIN EX                      480
 1518R  DECAL SHEET, VILLAN                     88
  1534  LEFT PROPELLER                       28
  1539  U-JOINTS/GRUB SCREWS                    45
  1589  Double-sided foam tape for mounting radio gear       10
 1633  'E' & 'C' CLIPS, 'R' PINS                  20
 1647  SILICONE GREASE                       20
 1654  AXLE PINS & COLLARS                     20
 1664  Shock shafts, steel, chrome finish (long) (2)        30
 1666  SILICON DAMPER OIL                     20
 1675  OILITE BEARINGS (14)                    45
 1726  ANTENNA , TUBE                       10
 1739  Screw pin set                        50
 1765  RUBBER DIAPHRAGMS P SHCKS                  20
 1834  BODY CLIPS (12)                       20
  1844  SERVO SAVER (LARGE)                     35
 1914X  Body mount, front & rear (black)/ body posts, 38mm     50
  1918  GEAR 18-T 48P                        27
 1926  ANTENNA CAPS, VINYL(2)/ANTENNA SPOOL            20
 1935  TURNBUCKLES (36MM)                     25
 1936  TURNBUCKLES (46MM)                     25
 1937  TURNBUCKLES (54MM)                     25
 1942  ROD ENDS, BALL SCREWS                    60
 1951  HALF/SHAFT LONG (TRUCK)                   55
 1952  STUB AXLE HOUSINGS                     28
 1953  LONG TRUCK H/SHAFT PRO PACK                 90
 1965  Piston head set, (2 sets of 3 types)/ shock collars (2)/  25
 1972  PRO-LITE TRUCK WHEELS REAR                 55
 1974  PRO-LITE TRUCK WHEELS FRONT                 55
 1985  5X8 FIBER WASHERS (20)                   20
 1993  Shaft, slipper clutch (w/ roll pin             30
 1994  Slipper tension spring/ spur gear bushing & locknut     25
 1996X  IDELER GEAR                         96
 2010  GEAR SET/2018 SERVO                     30
 2017  TRANSMITTER ANTENNA                     50
 2018  SERVO                            110
 2021  TRANSMITTER BATTERY HOLDER                 30
 2031  -1 X-TAL SET BROWN                     95
 2032  #2 X-TAL SET RED                      95
 2035  #5 x-tal set green                     95
 2036  #6 x-tal set blue                      95
 2041  CASE FOR 2018 SERVO                     30
 2046  SERVO CONNECTOR Y ADAPTOR- STEERING             40
 2052  SERVO CASE FOR #2055 SERVO                 30
 2053  GEARSET FOR 2055 SERVO                   40
 2055  SERVO HI POWER                       190
 2056  Servo, high-torque, waterproof (blue case)         230
 2060  SERVO, MICRO                        160
 2062  GEAR SET MICRO SERVO                    30
 2063  Servo case/gaskets (2065 waterproof sub-micro servo     45
 2070  Servo, digital high-torque (ball bearing)          240
 2072  Gears set (for 2070, 2075 servos)              40
 2074  Servo case/gaskets 2056 and 2075 waterproof servos     55
 2075  Servo, digital high-torque (ball bearing), waterproof    275
 2080  Servo, micro, waterproof                  180
 2206  TQ 2.4 GHz radio system, 4-channel             1100
 2207  TQ 2.4GHz radio system, 2-channel              790
 2210  STEERING ASSEMBLY                      125
 2215  3 CHANNEL RECEIVER                     265
 2217  Receiver, micro 2.4 Ghz (4-channel)             370
 2223  BATTERY DOOR FOR TQ RADIO                       42
 2225  3 CHANNEL PISTOL TRANSMITTER                      290
 2226  Spring contacts, transmitter (for transmitter battery compartment)   30
 2334  Turnbuckles, 50mm (2)                         30
 2336  Turnbuckles, 78mm (2                          30
 2337  Turnbuckles, 82mm (2)                         30
 2338  TURNBUCKLES, 96mm (2)                         60
 2339  TURNBUCKLES 105 MM (2)                         60
 2362  SHOCK REBUILD KIT/BLK PL SHOCK                     25
2381X  Main diff with steel ring gear/ side cover plate/Stampede, Rustler   60
 2382  PLANET GEARS/SUN GEARS & SHAFT                     70
2388X  Planetary gear differential with steel ring gear    complete)   145
 2419  Gear, 19-T pinion (48-pitch) / set screw                35
 2423  Gear, 23-T pinion (48-pitch) / set screw                35
 2431  Gear, 31-T pinion (48-pitch) / set screw                35
2478A  Tires & wheels, assembled                Bandit rear)  210
 2518  Shock tower, fiberglass (front) (requires part #2669)         60
 2530  Bulkhead (front) (black)                        60
2531X  Suspension arms (front) (2)                      95
 2536  Steering blocks & wheel spindles (l&r)                 75
 2551  3X10 MM (6) CM SCREWS                         25
 2554  3 X 6MM CAP HEX SCREWS (6)                       23
 2555  SUSPENSION ARMS, REAR (2) N.RUSTLER                  85
 2561  "SCREWS, 3 X 12MM RHM (6)                       13
 2575  Screws, 3x6mm button-head machine (hex drive) (6)           25
 2577  3X10 MM (6) HEX SCREWS                         22
 2579  3X 15MM HEX SCREWS (6)                         22
 2590  3X20MM (6)                               13
 2591  Screws, 3x23mm button-head machine (hex drive) (6           25
2632R  "CASTER BLOCKS, RACE SERIES 30                     42
 2656  SHOCK SHAFTS, HARD CHROME(XXL)                     30
 2669  Piston head set (2-hole (2)/ 3-hole (2))/ shock mounting bushings   25
 2716  DIFF LUBE                               25
 2728  BALL BEARINGS (5X8X2.5) 2PCS                      68
 2734  Cable ties (small) (10)                        18
 2742  ROD ENDS/BALL CONNECTOR (6)                      40
 2743  SET SCREWS, 3MM HARDENE                        27
2753X  STUB AXLES (R) (2)                           50
 2754  STUB AXLE PINS (4)                           10
 2797  "MOUNTS, SUSP ARM (R) (0 DEG)                     22
 2798  MOUNTS, SUSP ARM (R) (+/-1DEG)                     22
 2919  Battery, Series 1 Power Cell (NiMH, 6-C flat, 7.2V)          130
 2922  Battery, Power Cell, 3000 mAh (NiMH, 6-C flat, 7.2V)          295
 2923  Battery, Power Cell, 3000 mAh (NiMH, 7-C flat, 8.4V)          345
 2924  Charger, A/C overnight wall, 200 mAh (7.2 volt, NiMH)         95
 2925  Battery, Power Series 1 (7.2 volt, NiMH)                210
 2926  Battery, Power Cell, 3000mAh (NiMH, 7-C hump, 8.4V)          345
 2930  Charger, EZ-Peak AC/DC, 4 amp                     360
 2940  Battery, Series 3 Power Cell (NiMH, 7-C flat, 8.4V)          390
 2941  Battery, Series 3 Power Cell (NiMH, 7-C hump, 8.4V)          390
 2950  Battery, Series 4 Power Cell (NiMH, 7-C flat, 8.4V)          540
 2951  Battery, Series 4 Power Cell (NiMH, 7-C hump, 8.4V)          540
 3006  XL/1 SPEED CONTROL                           360
3018X  XL-5 Electronic speed control                     490
 3019  EVX-2 Electronic Speed Control (land version, fwd/rev         890
 3029  PLUG ADAPTER FOR TRX POWER                       20
3030X  TRX Power Charger, peak detecting                   295
 3032  POWER ADAPTER DC 12V CAR ADAPTOR                    70
 3034  ON/OFF SWITCH AND CHARGE JACK                     45
 3035  ON/OFF SWITCH AND CHARGE JACK                     45
 3036  BATTERY,RX PACK 11OO                          215
 3039  Battery holder, 4-cell (no on/off switch                35
 3060  Traxxas Connector (male/female) (1)                  30
 3061  Adapter, Traxxas connector male to Molex female            30
 3062  Adapter, Traxxas connector female to Molex male (1) (         35
 3063  Wire harness, series battery connection                45
 3064  Wire harness, parallel battery connection                  45
 3070  Traxxas Connector (male) (2)                        30
 3080  Traxxas Connector (female) (2)                       32
 3126  CLUTCH SHOES W/SPRINGS                           70
 3145  ADAPTOR AIR FILTER                             27
3148X  Fuel tank                                  115
 3149  HEAT SHIELD TUBING, F/GLASS(2)                       13
 3155  Cable ties, medium (black) (6)                       20
 3156  Exhaust header Gasket (1)/ gaskets                     20
 3159  3x10 HEX SCREWS(6),W/ERS(6),WR                       23
 3166  SPUR GEAR, 66T,(32 PITCH)                          35
 3177  3x10mm C/SUNK MACHINE SCREWS-6                       13
 3178  Screws, 3x12mm countersunk machine (6                    15
3179   "SCREWS, 3X15mm C/SUNK MACHINE                       12
 3182  COLLARS,SCREW (2)GRUB SCREWS                        25
 3195  Top drive gear, steel (22-tooth)                      28
3195X  Top drive gear, machined delrin                       60
 3224  CONNECTING ROD (IMAGE .12)                         115
 3230  GLOWPLUG/GASKET (1) (STD LONG)                       30
 3231  HD LONG GLOW PLUG (1)                            40
 3232  SD LONG GLO PLUG                              37
 3235  G-SPRING RETAINERS (3)                           15
 3281  "CONE, SPLIT BEVELED                            25
 3296  INLET FITTINGS (NIPPLES)                          27
 3340  Cooling fan, Velineon VXL-3s ESC                      175
 3350  Velineon VXL-3s Brushless Power System                   1250
 3353  Rotor, Velineon 3500                            340
 3370  Velineon VXL-3m Brushless Power System, waterproof             1085
 3371  Motor, Velineon 380, brushless                       430
 3375  VXL-3m Electronic Speed Control, waterproof (brushless)           820
 3395  castee creations mamba ESC + motor brushless                1900
3534-X  NEW NITRO VEE PROP                             52
 3543  Velcro, adhesive (3 hook/ 3 loop)                      24
3551A  Exhaust tube, silicone (blue) (N. Stampede)                 40
 3552  Exhaust pipe & baffle cones                         60
 3614  BODY MOUNTS (F&R) - STAMPEDE                        50
3617X  Body, Stampede, ProGraphix                         290
 3622  Main chassis (black)                            90
 3623  Skid plates (front & rear)                         80
 3631  SUSP/N ARMR (FR)-STAMPEDE/RUST                       75
 3632  Caster blocks (l&r) (30-degree)                       40
3632A  Caster blocks blue-anodized aluminum (left & right)             175
 3636  STEERING BLKS (L&R)STAMP/RUSTL                       30
3636X  teering blocks, Rustler/Stampede/Bandit (2), 6061-T6 aluminum        230
 3639  Shock tower (front)                             40
 3640  Suspension screw pin set, steel                       45
 3641  CAMBER LINK SET PLASTIC                           27
 3642  shoulder screws (6)                             24
 3644  Turnbuckles, camber link, center to center) (front)             70
 3645  Turnbuckles, toe link, 61mm (96mm center to center) (2           85
 3652  Stub axle carriers (2)                           30
3652X  Stub axle carriers, Rustler/Stampede/Bandit (2), 6061-T6 aluminum      230
 3654                                        30
     Wheel hubs, hex (tall offset, Rustler/Stampede front) (2)/ axle pins (2.5x12mm) (2)
 3655  Suspension arms (rear) (l&r)                        90
3668A  Tires & wheels, assembled, (2.8'') black wheels, Talon tires        230
 3669  Tires & wheels, glued (2.8'')(nitro rear/ electric front) (2)        230
 3671  TIRES, TALON 2.8" (2)                            145
 3672  Wheels, satin crome ® 2.2                          60
 3674  WHEELS, DYEABLE (2) REAR STAMPED                      36
 3675  WHEELS (2) (F) STAMPEDE/RUSTER                       36
 3678  Wheelie bar, complete kit, fits Stampede, Rustler, Bandit          135
 3696  Idler gear, steel (30-tooth)                        35
 3715  Body, Rustler, ProGraphix (replacement for the painted body         255
 3717  Body, Rustler, ProGraphix (replacement for the painted body         255
 3736  Steering blocks, left & right (2)                      30
 3739  Screw pin set (Rustler/ Bandit/ Stampede)                  45
 3743  Steering bellcranks (l&r)/ draglink              45
 3744  SERVO SAVER (RUSTLER)                     35
 3752  Stub axle carriers (2) (requires 5x11x4mm bearings      30
3760A  BLACK SHOCKS (LONG)-COMPLETE                 165
3762A  BLACK SHOCKS (XXL) - COMPLETE                 165
 3767  ULTRA SHOCK CAPS/BOTTOMS(2)                  28
 3768  SPRING RETAINERS/PISTON HD SET                28
 3772  Wheels, All-Star 2.8'' (chrome) (electric rear)        80
3773A  Tires & wheels, black chrome wheels, Anaconda tires      230
3776A  Tires & wheels, assembled, glued (All-Star black  Anaconda  230
 3785  Motor, Titan 12T (12-Turn, 550 size)             180
 3792  Dust cover/rubber plug (w/ screws) (Stampede/Rustler)     35
 3793  Input shaft (slipper shaft) / spring pin           30
 3922  Chassis                            190
 3930  BULKHEAD CROSS BRACES (2) 3X25RM (8)             40
 3934  BODY CLIPS MAXX SERIES (12)                  32
 3935  BODY CLIP ANGLED 10 PCS                    26
 3936  4X10 MM HEX SCREWS (6)                    25
 3937  4X10 MM HEX SCREWS (6)                    25
 3938  Screws, 4x14mm button-head machine (hex drive) (6)      25
 3942  Gear, 12T pinion 32-P                     40
 3944  Gear 14T pinion 32-P                     40
 3948  GEAR 18T E-MAXX                        40
 3949  Gear, 19-T pinion (32-p) (mach. steel)/ set screw       35
 3951  Gear, 21-T pinion (32-p) (mach. steel)/ set screw       35
 3953  SPUR GEAR 36-T                        35
 3954  SPUR GEAR 38-T                        35
 3955  SPUR GEAR 40-T                        35
 3956  SPUR GEAR, 54 TOOTH                      35
 3958  SPUR GEAR 58T                         35
 3966  SHOULDER SCREWS,3X10 (6)                   33
3972-X  SPORT WHEELS,MAXX (MIRROR                   90
 3975  Motor,Titan 550 (21-turns/ 14 volts) (1)           140
 3981  washer teflon 6x9.5x5 10 pcs                 12
 3982  washer teflon 6x8x0.5 10 pcs                 12
 3984  OUTPUT GEAR 36T IST SPEED (6X8X0.5TW)             35
 3985  OUTPUT GEAR 31T 2ND SPEED (6X8X0.5TW)             35
 3990  Plate, motor                         80
 3991  Gearbox halves (F&R)                     95
 3993  Input shaft/drive gear assa.                 70
 3994  Shaft output                         75
 3996  IDLER GEARS, 20-T (2)                     55
 4007  TRX pro.015 engine                      920
 4011  ONE WAY STARTER BEARING                    125
 4019  TRX CRANKSHAFT (CUT SHORT)                  180
 4023  CRANKSHAFT BEARINGS (F & R)                  130
 4030  SLEEVE PISTON .15                       340
 4031  .15 WRIST PIN/ G SPRING                    30
 4033  CARBURETOR .15                        320
 4034  Carb body 6mm/ rotor spring/ rotor              160
 4046  SPRING THROTTLE RETURN (2)                   25
 4047  'O' RING SET FOR CARB                     25
 4050  HI-SPEED NEEDLE ASSEMBLY                   100
 4060  AIR FILTER(COMPLETE)                     50
 4061  AIR FILTER (FOAM INSERT ONLY)                 17
 4070  Pull starter, recoil                     155
 4077  STARTER SHAFT                         65
 4091  TEMPERATURE GAUGE                       195
4111R  Body, Nitro Stampede, ProGraphix               290
 4118  18T CLUTCH BELL                        115
 4120  20T CLUTCH BELL, WASHERS+'E'CL                110
 4122  22 T CLUTCH BELL                       120
 4131  PL/C CHASSIS BACKBONE/THROTTLE                95
 4133  SKID PLATES                          70
 4138  REAR SHOCK TOWER                       45
 4142  Flywheel (N. Rustler/Sport/Stampede/T-Maxx/Revo/Jato)     64
4146 CLUTCH SHOES/SPRING                         65
4146X CLUTCH SHOES/SPRING (HIGHER STALL)                  70
4147 NYLON LOCKNUTS 5MM (8)                        25
4147-X  NUTS,5mm FLANGED ALUMINIUM                    50
 4154  RUBBER EXHAUST TIP                        35
 4160  Engine mount, 2 piece, aluminum (N. Stampede           110
 4171  Tires & wheels, assembled, glued (2.8'') Talon tires front) (2)  220
 4172  TRX Pro-Star chrome wheels (2) (rear) (for 2.2'' tires)      70
 4181  Differential gear (45-tooth)/ side cover plate & screws      40
4192A  Bulkhead (rear) (grey)                      35
 4193  Top drive gear (12-tooth)/ slipper shaft             55
 4214  FRONT BODY MOUNTING POST+SCREW                  26
 4215  REAR BODY MOUNT BASE/POST/CLAM                  40
 4317  REAR SHOCK TOWER                         38
 4318  DIFF HOUSING/COVER/TOWR(F)                    55
 4330  LOWER FRONT SUSP. MOUNT                      25
4332   UPPER CONTROL ARM SET                       55
4333   UPPER SUSP. MOUNT                         28
4335   FRONT BUMPER                           48
 4336  STEERING BLOCKS/AXLE HOUSE+INS                  40
 4352  AXLE CARRIERS (1.5 DEG) (R)                    30
4411X  BODY,NITRO-RUSTLER,PRO-GRAPHIX                  310
 4431  "UPPER CHASSIS DECK, COMPOSITE                  90
 4439  PLASTIC FRONT SHOCK TOWER                     36
 4440  Shock tower, fiberglass (rear) (requires part #2669)       60
 4448  FUEL TANK (75CC) VIB.CUSHIONS                   105
4451   RUBBER PIPE EXHAUST                        45
4452   TUNED PIPE ASSEMBLED                       150
4470   SPUR GEAR (70 TOOTH, 32 PITCH)                  35
4472   SPUR GEAR (72 TOOTH 32 PITCH)                   35
4493   TOP DRIVE GEAR (16T) SLIP.SHT                   48
4531   Chassis, lower main                        100
4532   Chassis deck, upper composite                   75
 4550  EXHAUST HEADER W/GASKET                      140
 4576  EZ-START GEAR SET W/SHAFT                     60
 4577  EZ-START BRACKET                         20
 4578  MOTOR                               110
 4579  CONNECTOR , QUICK                         50
4579-X  CONCTOR WIRING HARNESS                      50
 4580  BOX CONTROL                            115
 4581  GLOW PLUG LEAD WIRE (BLUE)                    20
4581-X  LEAD WIRE GLOW PLUG                        20
 4583  EZ START WIRING HARNESS (JATO)                  50
 4609  BALL BEARING (5X10X4) (2)                     65
 4611  BALL BEARINGS (5X11X4) (2)                    60
 4612  BEARINGS (2) (10x15x4MM)                     65
 4614  BALL BEARINGS (6X4X12) (2) DRI                  60
 4622  PRESSURE RINGS, SLIPPER (2)                    25
 4625  SLIPPER PRESSURE PLATE                      45
 4628  YOKES/SCREWS                           40
4628R  Differential output yokes, black (2)/ 3x5mm countersunk screws  40
4628X  Differential output yokes, hardened steel (w/ U-joints) (2)    135
 4676  Spur gear, 76-tooth (48-pitch                   35
 4681  SPUR GEAR 81 TOOTH 48 PITCH                    35
 4683  Spur gear, 83-tooth (48-pitch                   35
 4684  "SPUR GEAR, 84-TOOTH (48P)                    30
4685   SLIPPER FRICTION PEGS (12)                    40
4686   Spur gear, 86-tooth (48-pitch                   35
4687   SPUR GEAR 87 TOOTH 48 PITCH                    35
4690   Spur gear, 90-tooth (48-pitch)                  35
4728   Gear, pinion (28-tooth) (48-pitch)/ set screw           35
4780   TRUCK TYRES RIBBED (F) (2)                    140
4790   TRUCK TYRES SPIKED (R) (2)                    140
 4811  NITRO 4TEC BODY                          180
 4823  UPPER CHASIS                           50
4824   SIDE PLATES/TENSION CAMS                     78
4831   SUSP. ARMS(F)(L&R)/BALL JOINT(                55
 4832  TIE BAR (FIBREGLASS)                     35
 4835  "BODY BUMPER, FOAM"                      48
 4841  TIE RODS/UPPER CAMBER RODS                  36
 4843  BELLCRANKS (L&R)/POST SPACER                 37
4850   SUSPENSION ARMS(R)(L&R)                    45
4851   DRIVE SHAFT                          55
 4853  STUB AXLES (2)                        50
 4859  Flathead engine mount screws 3x10, hex head, machine     18
 4860  ENGINE MOUNT/SCREWS                      80
 4861  "BELT,FRONT DRIVE(4.5MM WIDTH,                65
 4862  "BELT,REAR DRIVE(4.5MM WIDTH,5                65
4863   "BELT,MIDDLE DRIVE(4.5MM WIDTH                80
4864   Belt, front drive (4.5mm width, 78-groove HTD)        70
4872   WHEELS SATIN FINISH (2.0)TO FI                70
4873   Tires, Pro-Trax directional on-road mounted and glued (4 pcs) 280
4875   SWAY BAR SET NITRO 4TEC                    40
4881   DIFFERENTIAL N.4TEC 34 GROOV                 45
4885   Gear, 1st (standard)(41-tooth)                40
4886   Gear, 2nd (standard)(37-tooth)                40
4895   "PULLEYS, 20 GROOVE(MIDDLE)(2)                58
 4896  "PULLEYS, 15 GROOVE(FRONT/REAR                55
 4911  T-MAXX BODY                          180
4911X  "T-MAXX BODY,PRO-GRAPHIX CUSTU                320
 4912  DISRUPTER BODY                        320
 4913  "DECAL SHEET, T-MAXX"                     50
 4914  BODY POSTS/PLATE/MOUNT                    60
4914R  BODY MOUNT POSTS FRONT (2)                  60
4916X  BODT TMAXX PROGRAPHIX                     320
49162  BODT TMAXX                          320
49165  Body, T-Maxx ( Special Edition) (Silver)/decal sheet (2)   320
49166  Body, T-Maxx ( Special Edition) (Blue)/decal sheet (2     320
 4917  BODY POSTS/PLATE/MOUNT                    50
4917R  Shock tower                          50
 4918  SERVO MOUNTS STEERING/SHIFT F&R                35
 4919  "SERVO MOUNTS, THROTTLE/BRAKE"                30
4919X  "SERVO MOUNTS (THR/BRK,AL-BLUE                130
4921X  Body, T-Maxx, ProGraphix (long wheelbase           320
 4923  "CHASSIS BRACES, LOWER (2)"                  75
4923-X  CHASSIS BRACES ALUM (BLUE0                  570
 4924  "BOX, RECEIVER/X-TAL ACCESS RU                50
 4925  BOX. BATTERY/ ADHESIVE FOAM CH                45
 4927                                 60
     OUTPUT YOKES, TRANSMISSION (2) SET SCREW YOKE PINS, 4X5X10MM, 4X7.5X18.5MM
4927-X  TRANSMISSION OUTPUT YOKES                   60
 4928  DIFFERENTIAL OUTPUT YOKES(2)                 50
4928-X  DIFFERENTIAL OUTPUT YOKES                   50
 4929  BULKHEADS (L&R) (REAR)                    80
4929R  bulkhead (l&R) rear gray                   80
4929-X  BULKHEADS REAR (ALUM. BLUE)                  620
 4930  BULKHEADS (L&R) (FRONT)                    80
4930R  bulkhead (l&R) rear gray (front)               80
4930-X  BULKHEADS FRONT (ALUM.-BLUE)                 620
4930R  BULKHEADS L & R FRONT GREY                  80
 4931  SUSPENSION ARMS (UPPER/LOWER) (1 EACH)            75
 4932  AXLE CARRIERS/ STEERING BLOCKS (2)              60
 4933  PIVOT BALLS (4)/CAPS BUSHING (                55
 4934  "ALUMINIUM CAPS, PIVOT BALL"                 65
 4935  BUMPERS (F&R)(SATIN FINISHED)                 60
4935X  "BUMPERS, T-6 BRUSHED ALUMINIU                290
 4936  BUMPER MOUNTS FRONT & REAR +SCREWS              40
 4937  SKIDPLATE FRONT                        65
 4938  SKIDPLATE, REAR PLASTIC                    45
 4939  SCREW PIN SET                         65
4939X  SUSP. PINS STAILESS STEEL                   75
 4940  EXHAUST HEADER (BLUE)                     180
 4941  SILICON EXHAUST COUPLER                    18
4942  TUNED PIPE W/O HEADER                       375
4943  BELLCRANKS/BUSH/DRGLNKS/SHO                    55
 4944 BELLCRANK POSTS (AL)/THRD ROD                   62
 4945 Steering bellcranks/ servo saver/ servo saver spring/       85
4947-X "SKIDPLATE, TRANS (ALUM.- BLUE                  190
 4948 FUEL TANK 125CC                          125
 4949 HALF SHAFTS, SHORT/U-JOINT                    75
4949X HALF SHAFTS, HAVY DUTY-SHORT                    80
 4950 "HALF SHAFT MULTI-PK, SHORT"                   105
 4951 HALF SHAFTS,LONG…                         75
 4951X HALF SHAFT, LONG/ U-JOINT T2.5                  75
 4953 STUB AXLES (2)                          75
4953-X STUB AXLES (HEAVY-DUTY) (2)                    75
 4954 HEX WHEEL HUBS(2)AXLE PINS (2)                  25
 4955 AXLE PINS 2.5X12mm (4)                      10
 4957 SPRINGS RED (2.5 RATE) (2)                    56
 4958 Fuel tank rebuild kit (contains cap, foam washer, o-ring, upper  50
 4960 ENGINE MOUNT                           115
 4962 BIG BORE SHOCKS (8) (XXL)                     890
 4964 BRAKE DISC                            30
 4964X BRAKE DISC CARBON FIBER                      75
 4965 BRAKE PADS/PISTON/SCREWS(F)                    35
 4966 BRAKE ADAPTOR, HEX                        45
 4967 BRAKE CAM BLUE/ LEVER                       56
 4969 Skidplate, transmission, nylon (grey) (for long wheelbase chassis 60
 4972 WHEELS, SATIN FINISH (2)                     95
4972-X WHEELS,T-MAXX (CHROME)(2)                     105
 4973 Tires,3.8'' (6.3'' outer diameter (160mm)) (2) (fits Revo/Maxx  255
4973R Tires & wheels, assembled, (2) (fits Revo/Maxx series)       320
 4974 Wheelie bar arm (1)/ connector (1)/ 3x12 SS (hex drive) (4)    95
 4975 WHEELIE BAR ASSEMBLED                       165
 4976 WHEELS (4) AXLES (2) FOR WHEELIE BAR               40
 4980 HOUSING DIFF                           40
4980X HOUSINGS, DIFF(RING SIDE)                     40
 4981                                  115
    RING GEAR, 37T/13T PINION/DIFF CARRIER/6x10x0.5mm TEFLON WASHER (1)/2x8mm CMS(4)
4981X SPOOL (ELIMINATES DIFF)                      110
 4982 DIFF GEAR SET (1)                         90
 4984 SPUR GEAR, 43-T (1ST SPEED)                    40
 4985 SPUR GEAR ASSEMBLY, 38-T (2ND SPEED)               40
 4988 "DRIVE HUB ASSY, CLUTCH"                     150
 4989 SHIFT - FORK SHAFT/SHIFT FORK                   65
 4991 GEAR BOX HALVES (F&R)                       105
 4992 "DRIVE GEAR, 2-SPD (17/22) /SL                  60
 4993 GEAR SHAFT PRIMARY                        27
 4994 OUTPUT SHAFT/ SPACER                       65
 4994x FORWARD ONLY CONVERSION T-MAXX                  95
 4995 PRIMARY GEARS FWD. REV.                      70
4995X Reverse installation kit T-Maxx 3.3                320
 4996 IDLER GEAR/SHAFT HARDWARE                     48
 4997 "OUTPUT GEAR ASSY, FWD (26-T)"                  65
 4998 OUTPUT GEAR ASSY, REV (26-T)                   65
 5001 BOTTLE, FUEL FILLER (500CC)                    67
 5111 BODY CLEAR                            170
5111-X BODY PRO-GRAPHIX                         320
 5115 Ball bearings, blue rubber sealed (5x10x4mm            40
 5116 Ball bearings, blue rubber sealed (5x11x4mm) (2)         40
 5117 BALL BEARINGGS BLUE RUBBER                    45
 5118 BALL BEARINGS BLUE RUBBER                     55
 5119 BALL BEARINGS BLUE RUBBER                     60
 5120 BALL BEARINGS BLUE RUBBER                     80
 5121 BEARING NEEDLE ROLLER (6X10X8)                  72
 5122 CHASSIS,6061 T-6                         390
 5131 SUSPENSION ARM (UPPER)(2) T-2.5                  75
5131R SUSPENSION ARMS UPPER (2) F                    75
 5132 SUSPENSION ARMS (LOWER) (2) T-2.5                 75
5132R SUSPENSION ARMS (LOWER) (2) F                   75
5134   CASTER SPACERS 4                            25
5136   OIL,DEFFERENTIAL 30K                          70
5137   OIL DIFFERENTIAL 50K                          70
5138   TURNBUCKLES, 106mm (FRONT TIE                      90
5139   TURNBUCKLES REAR W/ROD END 2PCS                     90
5140   HEADER,ALUM (FOR REAR EXHAUST                      180
5141   TURNBUCKLES, TOE LINKS 5 MM                       95
 5142  SCREWS,3X15mmCAPHEAD MACHINE                      26
 5143  Turnbuckles, toe links (5.0mm steel) (rear) (2)             95
 5144  SCREW PIN, 2.5X18 MM 6 PCS                       15
 5145  Screw pin, 4x15mm (6)                          35
 5147  NUTS 5MM                                28
 5149  SPACERS STEEL JATO                           25
 5151  Half shafts, center (front and rear)                  80
5151X  Half shafts, center (2)) (plastic parts only)              60
5152   TUNED PIPE,PLASTIC (TRX2..5)                      130
5157   COVER PLATES & SEALS, FORWARD                      25
5159   Box, receiver (upper and lower halves)/ clip (1)/ foam pad       70
5160   ENGINE MOUNT ALUMINUM                          110
5161   Suspension screw pin set,                        85
5164   Brake disc (42mm steel                         28
5167   SLIDE CARB LINKAGEBELLCRANK PO                     25
5168   SLIDE CARB LINKAGE SET (THROTT                     55
5170   STARTER RECOIL COMPLETE                         180
5172   wheels SS3.8'                              90
5173   Tires & wheels, assembled, (2) (fits Maxx/Revo series)         295
5174   Tires & wheels, assembled,chrome Talon tires,fits Maxx/Revo       295
5177   Pull string, recoil starter (TRX 2.5, 2.5R)               15
5181   Gearbox halves (front & rear)/                     110
5186   Wheels, aluminum (red-anodized (2)/ ball bearings (4)/ axles      140
5192-X  2 SPEED UPGRADE PACKAGE                         310
5207R  ENGINE 2.5R                              1150
 5211  ROLLER CLUTCH (TRX 2.5)                         155
5211R  ROLLER CLUTCH                              155
 5214  CLUTCH BELL 14T                             110
 5215  CLUTCH BELL 15T                             110
 5217  Clutch bell (17-tooth)/5x8x0.5mm fiber washer (2)/ 5mm         110
5222   CRANKCASE W/O BEARINGS (TRX 2.5)                    290
5223   BALL BEARINGS (7X17X5mm)(1)/                      240
5224   ROD,CONNECTING ROD (TRX 2.5)                      220
5225   Crankcase, without bearings (TRX 3.3) (requires #5223 ball bearings)  210
 5227  Head protector 2pcs                           32
 5228  HEAD PROTECTOR COOLING HEAD 3.3                     28
 5230  PISTON/SLEEVE (MATCHED SET)                       520
 5232  HEAD COOLING TRX 2.5                          195
 5234  CARBURETOR BODY                             135
 5235  WRIST PIN CLIPS (3) (TRX 2.5)                      10
5238R  Cooling head, (TRX 3.3), head protector (1), 3x6mm CCS (5)       270
 5239  BOLT CARBURATOR LOCKNUT 2.5                       26
 5240  END CAP CARBURETOR BODY                         23
 5241  SCREW,IDLE SPEED/2X1mm O-RING                      25
 5242  DUST BOOT,THROTTLE (2)/RETURN                      30
 5244  FLYWHEEL NUT (TRX 2.5)                         30
 5245  PIPE COPLER,MOLDED BLUE CABLE TIES                   40
5245X  PIPE COUPLER, MOLDED BLACK                       40
 5246  PIPE COUPLER TRX2.5                           20
 5250  NEEDLE ASSEMBLY,HIGH-SPEED                       100
5252   CARBURETOR,COMPLETE (MINUS                       390
5256   O-RING,HEADER 12.2X1 mm                         11
5260   AIR FILTER FOR 2.5 COMPLET                       110
5261   AIR FILTER INSERTS, FOAM (3)                      60
5262   Air filter and pre-filter inserts, foam                 75
5263   OIL, AIR FILTER                             40
5264   AIR FILTER HOUSING/FOAM REVO                      110
5265   Air filter housing/ foam insert/ Jato air filter base          110
5266   Air filter body (high-volume)/ foam filter, pre-filter/ Revo      110
 5267  Air filter body (high-volume) (1 each) (Fits             110
5270R  Maxx trucks) (TRX
    ez start 2 complete 2.5, 2.5R, 3.3)                  345
 5273  CRUSH-DRIVE ELEMENTS                          25
 5275  HOUSING (INNER/OUTER)                         70
 5276  GEAR SET (COMP)(E-Z START 2)                      85
 5277  SHAFT STARTER TRX2.5                          79
 5278  MOTOR EZ2                               130
 5279  MOTOR HI TORQUE                            130
 5280  CONTROL BOX(COMP)(EZ-START AN                     145
 5287  HEADER, BLUE ANODIZED ALUMIN.TRX2.5                  175
 5290  PISTON/SLEEVE (MATCHED SET) TRX 3.3                  570
 5292  Gaskets, cooling head: 0.20, 0.30, 0.40mm      TRX 3.3)     35
 5296  PRESSURE FITTING 90 DEGREE                       32
 5311  BODY REVO CLEAR                            185
5311X  BODY REVO PROGRAPHIXS                         310
 5312  BODY, REVO 3.3 CLEAR                         210
5312R  Body, Revo 3.3, ProGraphix (extended chassis             320
5312X  BODY PAINTED REVO 3.3 EXTENDED                    310
 5314  BODY MOUNTS FRONT&REAR                         98
 5315  GUARDS, STEERING SERVO (2)                       40
 5316  ROLL HOOP,PLASTIC TRANS. SKID GUARD                  80
 5317  SHOCK MOUNTS FRONT&REAR                        60
 5318  PUSH ROD WITH ROD ENDS                         70
5318X  PUSH ROD(ALUMINUM) WITH ROD ENDS                    95
5319X  PUSH ROD ALUMINUM W/ROD ENDS                      95
 5321  Suspension pin set                           50
5322X  Chassis, Revo 3.3 (extended 30mm                   420
 5324  ELECT. BOX,RIGHT/BOX COVER,CHRGE RUBBER                80
 5325  ELECTRONICS BOX LEFT/ BOX COVER                    60
 5329  BALKHEAD, REAR REVO                          135
 5330  BULKHEAD FRONT REVO                          135
 5331  SUSPENSION ARNS UPPER/LOWER RIGHT FRONT                75
 5332  SUSPENSION ARNS UPPER/LOWER LEFT FRONT                 75
 5333  SUSPENS.ARNS UPPER/LOWER REAR-LEFT/RIGHT                75
5333R  SUSPENSION ARM SET ADJUSTABLE                     115
 5334  AXLE CARRIERS, LEFT & RIGHT (1 EACH)                  68
 5335  BUMPER FRONT+MOUNT                           70
 5336  BUMPER REAR + MOUNT                          70
 5337  SKID PLATE SET FRONT(2) + REAR(1)                   85
 5338  TOE LINK, 5MM STEEL FRONT                       90
5338R  TOE LINK REVO 7075 ALUMIN.                      195
 5340  HEADER EXHAUST TRX2.5 & 2.5R                     165
 5342  Tuned pipe, aluminum, blue-anodized                  260
 5343  mount steering arm                           35
 5344  STEERING ARM UP/LOW ,                         70
 5345  Servo horns (steering) (2)/ linkage, steering (3x20mm threaded rod)  65
5345X  Servo horns, steering and throttle (for non-Traxxas servos       90
 5347  ROD ENDS, REVO LARGE 12 PCS                      80
 5348  ROD ENDS, REVO LARGE                          20
 5351  SLIPPER PRESSURE PLATE AND HUB                     75
5352X  REBUILD KIT,SLIPPER CLUTCH-DISC+PADS+SPRING              70
 5353  Wheel nuts, splined, 17mm (blue-anodized) (4)             85
5353X  Wheel hubs, splined, 17mm (blue-anodized) (4)/            198
 5354  Rocker arm post (steel) (2)                      35
 5358  ROCKER ARM SET                             95
 5360  ENGINE MOUNT REVO                           175
 5362  O-RING FUEL TANK CAP REVO                       20
 5363  FUEL TANK                               140
 5364  Brake disc (40mm steel)                        25
 5365  BRAKE PAD SET                             70
 5367  PULL RING,FUEL TANK CAP, SHUT OFF CLAMP                30
 5368  LINKAGE SET, THROTTLE/BRAK,REVO KIT                  75
 5370  TIRES TALON 3.8"(2) + FOAM INSERTS REVO                255
 5372  WHEELS GEMINI 3.8''(2) REVO+MAXX                    97
 5373  WHEELS HURRICANE 3.8'' CROME                      95
5374A  Tires & wheels, assembled, glued (Gemini black chrome wheels     295
5375R  Tires & wheels,dished 3.8'' wheels Response Pro tires            275
 5376  REBUILD KIT FUEL TANK                            48
 5377  Gear, idler/ idler gear support/ bearing (pressed in)            60
 5378  PIVOT BALLS (4)/CAPS DUST BOOTS RUBBER                    62
 5379  RING GEAR DIFFRENTIAL PINION GEAR                      125
5379X  Ring gear, differential/ pinion gear, differential              145
 5380  HOUSING DIFFERENTIAL FRONT                          40
 5381  CARRIER DIFFERENTIAL /X RING                         43
 5382  GEAR SET DIFFERENTIAL                            110
 5383  Gear set, 2-speed close ratio                        75
 5384  GEAR SET 2 SPEED WIDE RATIO                         75
 5385  GEAR SET 2 SPEED STANDARD                          75
 5386  GEAR 1ST SPEED, 43 TOOTH                           30
 5390  primary clutch                                140
 5391  Gearbox halves (front & rear)/ rubber access plug              100
 5392  LINKAGE SHIFT REVO                              35
5394X  FORWARD ONLY CONVERSION KIT                         105
 5395  OUTPUT GEARS FORWARD & REVERS                        83
5395X  Reverse installation kit                           320
 5396  PRIMARY GEARS FWD. REV.                           56
5396X  PRIMARY GEARS, FORWARD AND REV                        70
 5397  OPTIDRIVE SENSOR ASSEMBLY                          74
 5398  OPTIDRIVE ELECTRONIC SHIFT MODULE                      260
 5407  TRX 3.3 ENGINE IPS SHAFT                          1320
 5411  Wing mount, Revo (complete minus wing                    90
 5412  Wing, Revo (white)/ decal sheet                       110
 5414  Differential kit, center (Complete for Revo)                 320
 5417  Brake kit, rear (dual-disc Revo) (Requires center differential part 5414 and 148
                                           gearbox housing 5390X
 5420  Engine Mount, (Revo Big Block Kit)                      165
 5438  Spring, shock (GTR) (3.5 rate green                     60
 5444  SPRING SHOCK GTR 5.9R                            55
 5446  Wing, Revo (black)/ decal sheet                       110
 5450  HALF SHAFT SET LEFT OR RIGHT                         70
 5451  Driveshaft assembly(1) Left                         110
5451X  Driveshaft assembly(1) Left                         110
5451R  Driveshafts, Revo/Maxx (steel constant-velocity)(assembled          540
 5452  U-JOINTS DRIVE SHAFT                             95
 5453  YOKES STUB AXLE 2 PINS 2                           40
 5454  STUB AXLE (STEEL) X2                             50
 5455  HALF SHAFTS CENTER FRONT/REAR                        40
 5456  Half shafts, center front                          45
 5457  YOUKS BRAKE                                 40
 5458  YOKES DIFFERENTIAL (2)                            38
5458X  YOKES, DIFFERENTIAL AND TRANSMI                       40
 5459  BOOTS DRIVE SHAFT (RUBBER) (2)                        23
 5462  REBUILD KIT GTR SHOCK                            48
 5463  SHAFT GTR SHOCK 2                              55
5463T  SHAFT GTR SHOCK TIN COATED (2)                        80
 5465  CAPS AND SPRING RETAINERS GTR SHOCK                     48
 5467  BODY GTR SHOCK , MOLDED                           50
 5469  ROD ENDS GTR SHOCK (6)                            20
 5470  TIRES SPORTRAXX RACING REVO                         290
 5471  TIRES RESPONSE RACING 3.8''                         245
 5472  Wheelie bar, assembled (fits all Revo trucks                 160
 5475  Multi-tool (plastic)                             25
 5483  TUNED PIPE RESONATOR. R.O.A.R                        320
 5487  TUNED PIPE RESONATOR. R.O.A.R                        340
 5490  TUNED PIPE, RESONATOR                            340
5511R  BODY, JATO 3.3 PROGRAPHIX                          290
 5514  BODY MOUNT, FRONT                              32
5515X  Battery Box, bumper (rear) (includes battery case              75
 5516  Roll hoop/ EZ-Start plug mount                        65
 5517  SHOCK TOWER REAR                               45
 5518  SHOCK TOWER FRONT                              45
 5521  Suspension pin set, complete (hardened steel, front & rear),         80
 5523  CHASSIS TOP PLATE                              90
 5524  RECEIVER BOX COVER                           50
 5525  Rod ends (12)/ hollow balls (12) (fits Jato              90
 5527  Dirt guards, chassis (left & right)                  80
 5530  Bulkheads,front upper&lower                      95
 5531  SUSPENSION ARMS, FRONT                         90
 5532  CASTER BLOCKS 30 DEGREE                        55
 5533  SUSPENSION ARMS,REAR L/R                        90
 5535  Bumper, front                             50
 5538  TURNBUCKLES TOE LINKS 61 MM                      85
 5539  Turnbuckles camber links (front or rear)                75
5539X  Turnbuckles, aluminum (red-anodized), camber links,          220
 5540  Header, exhaust (Jato) (TRX 2.5, 2.5R, 3.3)              165
5541X  Tuned pipe, Resonator, R.O.A.R. legal, blue-anodized          295
 5542  Steering drag link/ 3x10mm shoulder screws               35
 5543  STEERING BELLCRANKS /SERVO SAVER                    60
 5548  FUEL TANK 75CC JATO                          135
 5549  REBUILD KIT,FUEL TANK                         36
 5550  HALF SHAFT SET LEFT OR RIGHT                      80
 5551  Driveshaft assembly (1), left or right (fully assembled        98
 5552  REBUILD KIT, SLIPPER CLUTCH                      70
 5553  STUB AXLES, REAR (2)                          55
 5555  CARRIERS, STUB AXLE REAR                        32
 5556  SLIPPER PRESSURE PLATE & HUB                      70
 5558  Suspension tie bars (front&rear)"                   50
 5559  Mounts, suspension pin                         35
 5560  ENGINE MOUNT                              110
 5562  Rebuild kit, GTR composite shocks (x-rings, bladders, all pistons   50
 5564  BRAKE DISC JATO                            40
 5567  Brake cam lever/ linkage rod/ bellcrank/ 4mm ball screw        45
 5569  TIRES, ALIAS 2.8" SOFT                         145
 5570  TIRES VICTORY 2.8'' REAR (2)                      145
 5572  WHEELS JATO 2.8"                            80
 5574  WHEELS JATO 2.8"                            80
 5576  Wheels, All-Star 2.8'' (chrome) (nitro rear/ electric front) (2)    80
5576R  Tires & wheels assembled glued                     220
5577R  Tires & wheels assembled glued                     220
 5578  Tires ANACONDA 2.8" (2) foam                      155
 5580  Cover, differential                          25
5589X  Sway bar kit (front and rear) sway bars and linkage)          135
 5591  Gearbox halves (right & left)                     60
 5594  TURNBUCKLE ALUMINUM RED                        70
 5595  TURNBUCKLE ALUMINUM RED                        70
 5635  umper, front/ bumper mount, front/ 4x10mm BCS (2)/           80
 5636  Bumper, rear/ bumper mount, rear/ 4x10mm                75
 5644  Gear, 18-T pinion (0.8 metric pitch, compatible with 32-pitch)     45
 5650  Half shafts, center (internal splined (3)/ external splined (2))    60
5650R  Driveshafts, center E-Revo for E-Revo & Summit)            270
 5655  Half shaft set, short (plastic parts only)               80
 5656  Half shaft set, short (plastic parts only)               80
 5670  Tires, Canyon AT 3.8'' (2)/ foam inserts (2)              320
 5671  Wheels, Geode 3.8'' (chrome) (2) (use with 17mm splined w       110
 5673  Tires & wheels, glued (Geode chrome wheels, Canyon AT tires      390
 5674  Tires & wheels,glued (Geode chrome wheels, Maxx tires (6.3''      330
 5675  Motor, Titan 775 (10-turn/16.8 volts) (1)               295
 5684  LED Lightbar, (chrome, fits Summit roll cage)/             110
 5816  Body, Rick Huseman Fabtech, Slash/Slayer (painted           390
 5822  Chassis, Slash                             155
 5836  Bumper, rear/ bumper mount, rear (black)                95
 5837  Skidplates, front & rear (black)                    80
 5873  Tires & wheels, assembled (5-spoke, beadlock style 2.2''        220
 5938  Turnbuckles, toe links, 61mm (front or rear) (2)            90
 5973  Tires & wheels, assembled, glued (SCT, satin chrome wheels       220
 6850  alf shafts, heavy duty (external splined (2)/ internal splin      70
 6853  tub axles, rear, heavy duty (2)/ pins (2)               55
6873A  Tires & wheels, assembled, glued (SCT Split-Spoke chrome,       220
6888X  Drive hub, front, hardened steel (1)/ screw pin (1) (fits Slash 4x4)  38
 6893  nput shaft (slipper shaft)/ bearing adapter (1)/pin (1         55
 7018  Push rod (molded composite) (4)/                    60
 7021  Suspension pin set (front or rear), 2x46mm (2),            50
 7022  hassis, 1/16 E-Revo/Slash 4W                      120
7030X  Bulkhead, front (left & right halves)/ 3x10MM BCS (4)         60
 7031  Suspension arm set, front                       80
 7032  Suspension arm set, rear (                       80
 7034  Axle carriers, left & right (1 each)                  60
 7037  Skidplate set, front (1)/ rear (1)/ transmission            100
 7038  Toe link, front & rear (molded composite) (4              60
 7043  Steering arm (upper & lower)/ steering link/ servo horn/ servo saver  120
 7045  Spur gear, 45-tooth                          35
 7047  Spur gear, 55-tooth                          35
 7056  Half shafts, center front (1), center rear (1)             65
 7057  Yokes, differential and transmission (2)/               35
 7062  Rebuild kit, GTR composite shocks                   50
 7063  Shaft, GTR shock (2)                          40
 7065  Caps and spring retainers, GTR shock (upper cap            40
7073A  Tires and wheels, assembled, glued                   190
 7079  Ring gear, differntial/ pinion gear, differential           110
 7118  Push rod (molded composite                       60
 7131  Suspension arm set, front                       80
 7132  Suspension arm set, rear                        80
 7138  Toe link, front & rear                         60
 7152  Slipper clutch, complete                        55
7174A  Tires and wheels, assembled, glued                   210
 9945  T-SHIRT, MED TMAXX KING                        95
 9946  T-SHIRT, LARGE, T-MAXX KING                      95
 9909  TEAM TRAXXAS RACING BANNER                       165
 9941  T-SHIRT, T-MAXX (L)                          95
 9950  OFFICIAL TRAXXAS DECALS                        40
 9971  POSTER                                 25
9975X  Full Line Reference Catalog                      140
 9981  T-Shirt, Large, Revo National Champion                 90

								
To top