Popis_atributu

Document Sample
Popis_atributu Powered By Docstoc
					                                                     Atributy

      Pojmenování v
 Atribut            Povinný                   Popis                  Formát          Ukázka 1             Ukázka 2         Ukázka 3
        aplikaci
itemname             NE      Označení sledovaného jevu                    text        Tričko Adidas          smlouva č. 369857       H2SO4
quantity    Počet      ANO      Počet, množství nebo hodnota sledované veličiny         number (float)   5                1               0.06532
unitval     Cena       NE      Koeficient – násobitel, jímž bude vynásobena položka quantity  number (float)   125.50              1               1
gps             povinně volitelný  Souřadnice GPS (Google Maps, mapy.cz, …)            text        50°11'56.541"N, 15°51'23.703"E  50°11'56.54N, 15°51'23.703E  50.199038889, 15.85658417
x_coord           povinně volitelný  Číselná souřadnice X                      number (float)   1526586.5
y_coord           povinně volitelný  Číselná souřadnice Y                      number (float)   856365.8
epsg            povinně volitelný  EPSG kód souřadnicového systému použitých souřadnic       number (integer)  32542
cntryname          povinně volitelný  Název státu                           text        Česká republika         Czech Republic
alpha2           povinně volitelný  2-místný mezinárodní kód státu                 text        CZ
alpha3           povinně volitelný  3-místný mezinárodní kód státu                 text        CZE
nuts2name          povinně volitelný  Název oblasti                          text        Severovýchod
nuts2code          povinně volitelný  Kód oblasti dle NUTS2                      text        CZ05
nuts3name          povinně volitelný  Název kraje                           text        Královehradecký
nuts3code          povinně volitelný  Kód kraje dle NUTS3                       text        CZ052
nuts4name          povinně volitelný  Název okresu                          text        Hradec Králové
nuts4code          povinně volitelný  Kód okresu dle NUTS4                      text        CZ0521
nuts5name          povinně volitelný  Název obce                           text        Hradec Králové
nuts5code          povinně volitelný  Kód obce                            text        569810
nuts5part          povinně volitelný  Název části obce                        text        Moravské Předměstí
zipcode           povinně volitelný  Poštovní směrovací číslo (PSČ)                 text        50011
street           povinně volitelný  Název ulice                           text        Dlouhá
hnum            povinně volitelný  Číslo popisné (domovní)                     number (integer)  1268
onum            povinně volitelný  Číslo orientační                        text        56A
cat1      Druh       NE      Název kategorie 1, do níž spadá sledovaná položka        text        Tričko
cat1id              NE      Jedinečný identifikátor pro kategorii 1             number (integer)  12
cat2      Velikost      NE      Název kategorie 2, do níž spadá sledovaná položka        text        XXL
cat2id              NE      Jedinečný identifikátor pro kategorii 2             number (integer)  3
cat3      Barva       NE      Název kategorie 3, do níž spadá sledovaná položka        text        modrá
cat3id              NE      Jedinečný identifikátor pro kategorii 3             number (integer)  6
cat4      Značka       NE      Název kategorie 4, do níž spadá sledovaná položka        text        Adidas
cat4id              NE      Jedinečný identifikátor pro kategorii 4             number (integer)  21
cat5      Dealer       NE      Název kategorie 5, do níž spadá sledovaná položka        text        Jan Novák
cat5id              NE      Jedinečný identifikátor pro kategorii 5             number (integer)  9
datetime             NE      Datum, ke kterému se vztahuje hodnota sledované položky     date / text    2010-01-31            31.1.2010
                                                     Stránka 1
             Popisný soubor
  atribut  nazev
quantity    Počet
unitval    Cena
cat1      Druh
cat2     Velikost
cat3      Barva
cat4     Značka
cat5     Dealer
              Stránka 2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:6
posted:6/28/2011
language:Slovak
pages:2