k4233537.xls 1 by liwenting

VIEWS: 4 PAGES: 192

									                                                       EK: 1
               ROMANYA'NIN 2010 OCAK-MAYIS TOPLAM İHRACATI
GTIP                  ÜRÜN                         İHRACAT
                                                (€)       %
   Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu
   taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları
8703 dahil)                                            833,455,612  6.02
   87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve
8708 aksesuarı                                          813,904,584  5.88
   İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar
   (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı
   parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber
8544 optik                                            781,967,547  5.65
   Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç);
   esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya
   bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerde
2710 belirtilmeyen veya y                                     767,514,076  5.55
   Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (kuranportörlü
8517 telekomünkasyon cihazları dahil                               666,723,901  4.82
4011 Kauçuktan yeni dış lastikler                                 302,790,798  2.19
   Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm. veya
7208 daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)                        273,833,454  1.98
   Yolcu gemileri, gezinti gemileri, feribotlar, yük gemileri, mavnalar ve insan veya
8901 yük taşımaya mahsus benzeri gemiler                             269,849,736  1.95
   Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir veya çelik
7204 döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen külçeler          267,983,078  1.94
   Oturmaya mahsus mobilyalar ( 94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline
9401 getirilebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçaları              244,484,939  1.77
9403 Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları                       218,540,067  1.58
   Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen
6403 köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar                          215,435,804  1.56
   Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde
   açılmış, kalınlığı 6 mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya (V)
4407 şeklinde bağlantı teşkil etmiş olsun olmasın)                        207,006,836  1.50
   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan
   ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç)
3004 (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)               199,448,687  1.44
8482 Her nevi rulmanlar                                      191,688,944  1.38
   Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler, elbiseler,
   etekler, pantolon etekler, pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa
6204 pantolonlar ve şortlar (yüzme kıyafetleri hariç)                       180,585,521  1.30
   Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar
   (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus
8414 davlumbazlar (filtreli olsun olmasın)                            177,733,998  1.28
   Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, blazerler,
   pantolonlar, askılı ve üst ön parçalı tulumlar, kısa pantolonlar ve şortlar (yüzme
6203 kıyafeti hariç)                                       174,922,972  1.26
   Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya
   korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya
   mahsus elektrik teçhizatı (örneğin; anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar,
   fişler, prizler ve soketler, ampul duyları ve diğer bağlayıcılar, bağlantı kutuları);
8536 optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar)             156,289,193  1.13
   Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar,
2402 sigarillolar ve sigaralar                                  152,484,434  1.10
En Önemli 20 Maddenin Toplam İhracatı                              7,096,644,181 51.27
ROMANYA'NIN 2010 OCAK-MAYIS TOPLAM İHRACATI                          13,840,839,391 100.00
Kaynak: EUROSTAT
                                                       EK: 3
               ROMANYA'NIN 2010 OCAK-MAYIS TOPLAM İTHALATI
GTIP                  ÜRÜN                         İTHALAT
                                                (€)      %
2709 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham)          1,065,472,569    6.03
   Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan
   ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç)
3004 (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)               731,375,558  4.14
   Telli telefon ve telli telgrafa mahsus elektrikli cihazlar (kuranportörlü
8517 telekomünkasyon cihazları dahil                               682,039,203  3.86
   87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve
8708 aksesuarı                                          574,058,722  3.25
2711 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar                        340,421,698  1.93
   Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu
   taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları
8703 dahil)                                           329,610,403  1.87
   İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar
   (koaksiyel kablolar dahil) ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı
   parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber
   optik kablolar (bağlantı parçalarıyla veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun
8544 olmasın)                                          324,932,113  1.84
   Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç);
   esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya
   bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerde
2710 belirtilmeyen veya yeralmayan müstahzarlar                         275,138,327  1.56
   Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin anahtarlanmasına veya
   korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya
   mahsus elektrik teçhizatı (örneğin;anahtarlar, röleler, sigortalar, dalga bastırıcılar,
8536 fişler, prizler ve söketler, ampul duyları, bağlantı kutuları)               220,304,887  1.25
8542 Elektronik entegre devreler ve mikro devreler                        210,801,023  1.19
   Hava veya vakum pompaları, hava veya diğer gaz kompresörleri, fanlar
   (vantilatörler ve aspiratörler); bir aspiratörü olan havalandırmaya mahsus
8414 davlumbazlar (filtreli olsun olmasın)                            181,613,984  1.03
   Tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan otomatik bilgi işlem
   makinaları ve bunlara ait birimler; manyetik veya optik okuyucular, verileri kayıt
8471 ortamına kod şeklinde girmeye ait makinalar ile bu verileri işleyen makinalar        155,755,668  0.88
   Plastikten diğer eşya ve 39.01 ila 39.14 pozisyonlarında belirtilen diğer
3926 maddelerden eşya                                      144,138,433  0.82
   Diğer hayvanların deri ve köseleleri (kılları alınmış) (41.08 ve 41.09
4107 pozisyonlarında yer alanlar hariç)                             134,868,167  0.76
   Sadece ve esas itibariyle 85.35, 85.36 veya 85.37 pozisyonlarında yer alan
8538 cihazlarda kullanılmaya uygun aksam ve parçalar                       132,791,694  0.75
8504 Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler    129,218,097  0.73
7326 Demir veya çelikten diğer eşya                               121,073,841  0.69
   İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış
   hayvan kanı; serum ve diğer kan fraksiyonları ve tadil edilmiş bağışıklık sağlayan
   ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler,
3002 mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler                117,061,592  0.66
7408 Bakır teller                                        111,433,825  0.63
   Demir veya çelikten inşaat (94.06 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve
   inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar,
   sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve
   kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere
7308 hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleri     110,117,199  0.62
En Önemli 20 Maddenin Toplam İthalatı                             6,092,227,003 34.50
ROMANYA'NIN 2010 OCAK-MAYIS TOPLAM İTHALATI                          17,657,103,425 100.00
Kaynak: EUROSTAT
    DS-016894-EU27 Trade Since 1995 By HS2-HS4
    Extracted on                       ############

    INDICATORS                        VALUE_IN_EUROS
    PARTNER                          ALL
    PERIOD                          2010.01-05
    REPORTER                         ROMANIA


              PRODUCT/FLOW              IMPORT
    0090 TOTAL FOR COUNTRIES WHOSE DATA ARE CONFIDENTIAL,

0090 BROKEN DOWN BT ORIGIN AND/OR DESTINATION
0101 0101 LIVE HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES             81,853
0102 0102 LIVE BOVINE ANIMALS                    4,228,805
0103 0103 LIVE SWINE                        20,439,191
0104 0104 LIVE SHEEP AND GOATS                     63,063
   0105 LIVE POULTRY, "FOWLS OF THE SPECIES GALLUS
0105 DOMESTICUS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS"      12,004,228
   0106 LIVE ANIMALS (EXCL. HORSES, ASSES, MULES, HINNIES,
   BOVINE ANIMALS, SWINE, SHEEP, GOATS, POULTRY, FISH,
   CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC
0106 INVERTEBRATES, AND MICROORGANIC CULTURES ETC.)          880,180
   01CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
01CC TO CHAPTER 01
01MM01MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           4,335,956
01SS 01SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 01
0201 0201 MEAT OF BOVINE ANIMALS, FRESH OR CHILLED          3,123,511
0202 0202 MEAT OF BOVINE ANIMALS, FROZEN               8,598,195
0203 0203 MEAT OF SWINE, FRESH, CHILLED OR FROZEN         105,239,512
   0204 MEAT OF SHEEP OR GOATS, FRESH, CHILLED OR FROZEN
0204                                 1,135,785
   0205 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, FRESH,
0205 CHILLED OR FROZEN                         45,961
   0206 EDIBLE OFFAL OF BOVINE ANIMALS, SWINE, SHEEP, GOATS,
   HORSES, ASSES, MULES OR HINNIES, FRESH, CHILLED OR
0206 FROZEN                             5,565,559
   0207 MEAT AND EDIBLE OFFAL OF FOWLS OF THE SPECIES
   GALLUS DOMESTICUS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA
0207 FOWLS, FRESH, CHILLED OR FROZEN                44,552,137
   0208 MEAT AND EDIBLE OFFAL OF RABBITS, HARES, PIGEONS
    AND OTHER ANIMALS, FRESH, CHILLED OR FROZEN (EXCL. OF
    BOVINE ANIMALS, SWINE, SHEEP, GOATS, HORSES, ASSES,
    MULES, HINNIES, POULTRY "FOWLS OF THE SPECIES GALLUS
0208 DOMESTICUS", DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS)       287,744
   0209 PIG FAT, FREE OF LEAN MEAT, AND POULTRY FAT, NOT
   RENDERED OR OTHERWISE EXTRACTED, FRESH, CHILLED,
0209 FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED            5,173,149
   0210 MEAT AND EDIBLE OFFAL, SALTED, IN BRINE, DRIED OR

0210 SMOKED; EDIBLE FLOURS AND MEALS OF MEAT OR MEAT OFFAL      5,156,203
   02CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
02CC TO CHAPTER 02
02MM02MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         6,358,214
02SS 02SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 02
0301 0301 LIVE FISH                        1,475,429
   0302 FISH, FRESH OR CHILLED (EXCL. FISH FILLETS AND OTHER
0302 FISH MEAT OF HEADING 0304)                  8,843,233
   0303 FROZEN FISH (EXCL. FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT
0303 OF HEADING 0304)                      17,890,731
   0304 FISH FILLETS AND OTHER FISH MEAT, WHETHER OR NOT
0304 MINCED, FRESH, CHILLED OR FROZEN              12,235,110
   0305 FISH, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION, DRIED, SALTED OR IN
   BRINE; SMOKED FISH, FIT FOR HUMAN CONSUMPTION, WHETHER
   OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS;
   FLOURS, MEALS AND PELLETS OF FISH, FIT FOR HUMAN
0305 CONSUMPTION                         1,595,263
   0306 CRUSTACEANS, WHETHER IN SHELL OR NOT, LIVE, FRESH,
   CHILLED, FROZEN, DRIED, SALTED OR IN BRINE, INCL.
   CRUSTACEANS IN SHELL, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING
0306 IN WATER                           986,026
   0307 MOLLUSCS, WHETHER IN SHELL OR NOT, AND OTHER
   AQUATIC INVERTEBRATES, LIVE, FRESH, CHILLED, FROZEN,
0307 DRIED, SALTED OR IN BRINE (EXCL. CRUSTACEANS)        1,824,510
   03CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
03CC TO CHAPTER 03
03MM03MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         1,186,513
03SS 03SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 03
   0401 MILK AND CREAM, NOT CONCENTRATED NOR CONTAINING
0401 ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER           20,682,532
   0402 MILK AND CREAM, CONCENTRATED OR CONTAINING ADDED
0402 SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER               6,662,079
   0403 BUTTERMILK, CURDLED MILK AND CREAM, YOGURT, KEPHIR
   AND OTHER FERMENTED OR ACIDIFIED MILK AND CREAM,
   WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR FLAVOURED OR
   CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER,
0403 FRUITS, NUTS OR COCOA                    7,984,631
   0404 WHEY, WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR CONTAINING
   ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER; PRODUCTS
   CONSISTING OF NATURAL MILK CONSTITUENTS, WHETHER OR
   NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING
0404 MATTER, N.E.S.                        2,909,077
   0405 BUTTER, INCL. DEHYDRATED BUTTER AND GHEE, AND
0405 OTHER FATS AND OILS DERIVED FROM MILK; DAIRY SPREADS     6,107,168
0406 0406 CHEESE AND CURD                    33,782,932
   0407 BIRDS' EGGS, IN SHELL, FRESH, PRESERVED OR COOKED
0407                               11,953,688
   0408 BIRDS'' EGGS, NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH,
   DRIED, COOKED BY STEAMING OR BY BOILING IN WATER,
   MOULDED, FROZEN OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR
   NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING
0408 MATTER                            2,060,531
0409 0409 NATURAL HONEY                       792,359
   0410 TURTLES' EGGS, BIRDS' NESTS AND OTHER EDIBLE
0410 PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S.               261,343
   04CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
04CC TO CHAPTER 04
04MM04MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         2,488,489
04SS 04SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 04
   0501 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR
0501 SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR                   832
   0502 PIGS'', HOGS'' OR BOARS'' BRISTLES AND HAIR; BADGER
   HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAIR; WASTE OF SUCH
0502 BRISTLES OR HAIR                       139,248
   0503 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT

0503 PUT UP AS A LAYER, WITH OR WITHOUT SUPPORTING MATERIAL
   0504 GUTS, BLADDERS AND STOMACHS OF ANIMALS (OTHER
   THAN FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF, FRESH, CHILLED,
0504 FROZEN, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED         11,332,885
   0505 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS, WITH THEIR FEATHERS
  OR DOWN, FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS, WHETHER OR
  NOT WITH TRIMMED EDGES, AND DOWN, NOT FURTHER WORKED
  THAN CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION;
0505 POWDER AND WASTE OF FEATHERS OR PARTS OF FEATHERS      2,757,786
   0506 BONES AND HORN-CORES AND THEIR POWDER AND WASTE,
  UNWORKED, DEFATTED, SIMPLY PREPARED, TREATED WITH ACID
0506 OR DEGELATINISED (EXCL. CUT TO SHAPE)             12,482
   0507 IVORY, TORTOISESHELL, WHALEBONE AND WHALEBONE
   HAIR, HORNS, ANTLERS, HOOVES, NAILS, CLAWS AND BEAKS,
   UNWORKED OR SIMPLY PREPARED; POWDER AND WASTE OF
0507 THESE PRODUCTS (EXCL. CUT TO SHAPE)
   0508 CORAL AND SIMILAR MATERIALS, SHELLS OF MOLLUSCS,
   CRUSTACEANS OR ECHINODERMS, CUTTLE-BONE, POWDER AND
   WASTE THEREOF, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT
0508 OTHERWISE WORKED OR CUT TO SHAPE               403,653
0509 0509 NATURAL SPONGES OF ANIMAL ORIGIN
   0510 AMBERGRIS, CASTOREUM, CIVET AND MUSK; CANTHARIDES;
   BILE, WHETHER OR NOT DRIED; GLANDS AND OTHER ANIMAL
   PRODUCTS USED IN THE PREPARATION OF PHARMACEUTICAL
   PRODUCTS, FRESH, CHILLED, FROZEN OR OTHERWISE
0510 PROVISIONALLY PRESERVED                    27,118
   0511 ANIMAL PRODUCTS N.E.S.; DEAD ANIMALS OF ALL TYPES,
0511 UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION                 1,347,305
   05CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
05CC TO CHAPTER 05
05MM05MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         442,788
05SS 05SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 05
   0601 BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS, CROWNS AND
  RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER, CHICORY
  PLANTS AND ROOTS (EXCL. BULBS, TUBERS AND TUBEROUS
  ROOTS USED FOR HUMAN CONSUMPTION AND CHICORY ROOTS
0601 OF THE VARIETY CICHORIUM INTYBUS SATIVUM)          1,818,571
   0602 LIVE PLANTS INCL. THEIR ROOTS, CUTTINGS AND SLIPS;
   MUSHROOM SPAWN (EXCL. BULBS, TUBERS, TUBEROUS ROOTS,
   CORMS, CROWNS AND RHIZOMES, AND CHICORY PLANTS AND
0602 ROOTS)                           24,237,929
   0603 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR
  BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED,
0603 DYED, BLEACHED, IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED      9,156,018
   0604 FOLIAGE, BRANCHES AND OTHER PARTS OF PLANTS,
   WITHOUT FLOWERS OR FLOWER BUDS, AND GRASSES, MOSSES
   AND LICHENS, OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR
   ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED,
0604 IMPREGNATED OR OTHERWISE PREPARED              1,003,499
   06CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
06CC TO CHAPTER 06
06MM06MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         6,180,124
06SS 06SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 06
0701 0701 POTATOES, FRESH OR CHILLED               7,002,603
0702 0702 TOMATOES, FRESH OR CHILLED               33,286,576
   0703 ONIONS, SHALLOTS, GARLIC, LEEKS AND OTHER
0703 ALLIACEOUS VEGETABLES, FRESH OR CHILLED           5,698,796
   0704 CABBAGES, CAULIFLOWERS, KOHLRABI, KALE AND SIMILAR
0704 EDIBLE BRASSICAS, FRESH OR CHILLED              2,453,080
   0705 LETTUCE "LACTUCA SATIVA" AND CHICORY "CICHORIUM
0705 SPP.", FRESH OR CHILLED                   3,063,203
   0706 CARROTS, TURNIPS, SALAD BEETROOT, SALSIFY, CELERIAC,

0706 RADISHES AND SIMILAR EDIBLE ROOTS, FRESH OR CHILLED     5,029,529
0707 0707 CUCUMBERS AND GHERKINS, FRESH OR CHILLED        3,915,704
   0708 LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED OR UNSHELLED,
0708 FRESH OR CHILLED                       377,680
   0709 OTHER VEGETABLES, FRESH OR CHILLED (EXCL. POTATOES,
   TOMATOES, ALLIACEOUS VEGETABLES, EDIBLE BRASSICAS,
   LETTUCE "LACTUCA SATIVA" AND CHICORY "CICHORIUM SPP.",
   CARROTS, TURNIPS, SALAD BEETROOT, SALSIFY, CELERIAC,
   RADISHES AND SIMILAR EDIBLE ROOTS, CUCUMBERS AND
0709 GHERKINS, AND LEGUMINOUS VEGATABLES)             9,349,434
   0710 VEGETABLES, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR
0710 BOILING IN WATER, FROZEN                   9,879,397
   0711 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED, E.G. BY
   SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN
   OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT UNSUITABLE IN THAT
0711 STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION                690,975
   0712 DRIED VEGETABLES, WHOLE, CUT, SLICED, BROKEN OR IN
0712 POWDER, BUT NOT FURTHER PREPARED               2,364,959
   0713 DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES, SHELLED, WHETHER OR
0713 NOT SKINNED OR SPLIT                     4,265,852
   0714 ROOTS AND TUBERS OF MANIOC, ARROWROOT, SALEP,
   JERUSALEM ARTICHOKES, SWEET POTATOES AND SIMILAR
   ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT,
   FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED, WHETHER OR NOT SLICED
0714 OR IN THE FORM OF PELLETS; SAGO PITH             312,585
   07CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
07CC TO CHAPTER 07
07MM07MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         4,113,048
07SS 07SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 07
   0801 COCONUTS, BRAZIL NUTS AND CASHEW NUTS, FRESH OR
0801 DRIED, WHETHER OR NOT SHELLED OR PEELED            730,171
   0802 OTHER NUTS, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT
   SHELLED OR PEELED (EXCL. COCONUTS, BRAZIL NUTS AND
0802 CASHEW NUTS)                         5,844,532
0803 0803 BANANAS, INCL. PLANTAINS, FRESH OR DRIED        18,079,176
   0804 DATES, FIGS, PINEAPPLES, AVOCADOS, GUAVAS, MANGOES
0804 AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED               2,169,064
0805 0805 CITRUS FRUIT, FRESH OR DRIED             35,864,140
0806 0806 GRAPES, FRESH OR DRIED                 2,699,540
   0807 MELONS, INCL. WATERMELONS, AND PAPAWS "PAPAYAS",
0807 FRESH                            1,173,797
0808 0808 APPLES, PEARS AND QUINCES, FRESH            9,571,115
   0809 APRICOTS, CHERRIES, PEACHES INCL. NECTARINES, PLUMS
0809 AND SLOES, FRESH                       985,950
   0810 FRESH STRAWBERRIES, RASPBERRIES, BLACKBERRIES,
   BACK, WHITE OR RED CURRANTS, GOOSEBERRIES AND OTHER
   EDIBLE FRUITS (EXCL. NUTS, BANANAS, DATES, FIGS,
   PINEAPPLES, AVOCADOS, GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS,
   PAPAWS "PAPAYAS", CITRUS FRUIT, GRAPES, MELONS, APPLES,
   PEARS, QUINCES, APRICOTS, CHERRIES, PEACHES, PLUMS AND
0810 SLOES)                           5,533,841
   0811 FRUIT AND NUTS, UNCOOKED OR COOKED BY STEAMING OR
   BOILING IN WATER, FROZEN, WHETHER OR NOT CONTAINING
0811 ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER            759,533
   0812 FRUIT AND NUTS, PROVISIONALLY PRESERVED, E.G. BY
   SULPHUR DIOXIDE GAS, IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN
   OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT UNSUITABLE IN THAT
0812 STATE FOR IMMEDIATE CONSUMPTION                82,526
   0813 DRIED APRICOTS, PRUNES, APPLES, PEACHES, PEARS,
   PAPAWS "PAPAYAS", TAMARINDS AND OTHER EDIBLE FRUITS,
   AND MIXTURES OF EDIBLE AND DRIED FRUITS OR OF EDIBLE
   NUTS (EXCL. NUTS, BANANAS, DATES, FIGS, PINEAPPLES,
   AVOCADOS, GUAVAS, MANGOES, MANGOSTEENS, CITRUS FRUIT
0813 AND GRAPES, UNMIXED)                    1,163,348
   0814 PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS, INCL. WATERMELONS,
   FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN
0814 BRINE, OR IN WATER WITH OTHER ADDITIVES             3,565
   08CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
08CC TO CHAPTER 08
08MM08MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         2,872,242
08SS 08SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 08
   0901 COFFEE, WHETHER OR NOT ROASTED OR DECAFFEINATED;
   COFFEE HUSKS AND SKINS; COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING
0901 COFFEE IN ANY PROPORTION                  43,333,273
0902 0902 TEA                          1,266,459
0903 0903 MATE                            1,166
   0904 PEPPER OF THE GENUS PIPER; DRIED OR CRUSHED OR
   GROUND FRUITS OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE GENUS
0904 PIMENTA                           1,923,412
0905 0905 VANILLA                          25,909
0906 0906 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS            193,925
0907 0907 CLOVES, WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS           23,947
0908 0908 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS                69,547
   0909 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN OR
0909 CARAWAY; JUNIPER BERRIES                   116,787
   0910 GINGER, SAFFRON, TURMERIC "CURCUMA", THYME, BAY
   LEAVES, CURRY AND OTHER SPICES (EXCL. PEPPER OF THE
   GENUS PIPER, FRUIT OF THE GENUS CAPSICUM OR OF THE
   GENUS PIMENTA, VANILLA, CINNAMON, CINNAMONTREE
   FLOWERS, CLOVES [WHOLEFRUIT], CLOVE STEMS, NUTMEG,
   MACE, CARDAMOMS, SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL,
0910 CORIANDER, CUMIN AND CARAWAY, AND JUNIPER BERRIES)     2,658,287
   09CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
09CC TO CHAPTER 09
09MM09MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        1,534,919
09SS 09SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 09
1001 1001 WHEAT AND MESLIN                   33,935,571
1002 1002 RYE
1003 1003 BARLEY                         310,664
1004 1004 OATS                           33,694
1005 1005 MAIZE OR CORN                    41,030,358
1006 1006 RICE                         9,384,659
1007 1007 GRAIN SORGHUM                      443,929
   1008 BUCKWHEAT, MILLET, CANARY SEED AND OTHER CEREALS
   (EXCL. WHEAT AND MESLIN, RYE, BARLEY, OATS, MAIZE, RICE
1008 AND GRAIN SORGHUM)                     383,331
   10CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
10CC TO CHAPTER 10
10MM10MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        3,895,409
10SS 10SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 10
1101 1101 WHEAT OR MESLIN FLOUR                 6,935,050
1102 1102 CEREAL FLOURS (EXCL. WHEAT OR MESLIN)          575,112
1103 1103 CEREAL GROATS, MEAL AND PELLETS            2,568,648
   1104 CEREAL GRAINS OTHERWISE WORKED, E.G. HULLED,
   ROLLED, FLAKED, PEARLED, SLICED OR KIBBLED; GERM OF
   CEREALS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND (EXCL. CEREAL
   FLOURS, AND HUSKED AND SEMI- OR WHOLLY MILLED RICE AND
1104 BROKEN RICE)                        837,863
   1105 FLOUR, MEAL, POWDER, FLAKES, GRANULES AND PELLETS
1105 OF POTATOES                         470,545
   1106 FLOUR, MEAL AND POWDER OF PEAS, BEANS, LENTILS AND
   OTHER DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING 0713, OF
   SAGO AND MANIOC, ARROWROOT AND SALEP, JERUSALEM
   ARTICHOKE, SWEET POTATOES AND SIMILAR ROOTS AND
   TUBERS WITH HIGH STARCH OR INULIN CONTENT OF HEADING
   0714, PRODUCE OF CHAPTER 8 "EDIBLE FRUIT AND NUTS; PEEL
1106 OF CITRUS FRUITS OR MELONS"                  56,410
1107 1107 MALT, WHETHER OR NOT ROASTED             9,592,288
1108 1108 STARCHES; INULIN                   1,119,989
1109 1109 WHEAT GLUTEN, WHETHER OR NOT DRIED          1,207,589
   11CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
11CC TO CHAPTER 11
11MM11MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        1,104,479
11SS 11SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 11
1201 1201 SOYA BEANS, WHETHER OR NOT BROKEN           3,124,586
   1202 GROUNDNUTS, WHETHER OR NOT SHELLED OR BROKEN
1202 (EXCL. ROASTED OR OTHERWISE COOKED)            3,673,458
1203 1203 COPRA
1204 1204 LINSEED, WHETHER OR NOT BROKEN             415,558
1205 1205 RAPE OR COLZA SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN      8,028,111
1206 1206 SUNFLOWER SEEDS, WHETHER OR NOT BROKEN        39,914,774
    1207 OTHER OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUITS, WHETHER OR
    NOT BROKEN (EXCL. EDIBLE NUTS, OLIVES, SOYA BEANS,
    GROUNDNUTS, COPRA, LINSEED, RAPE OR COLZA SEEDS AND
1207  SUNFLOWER SEEDS)                      2,459,346
    1208 FLOURS AND MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUITS
1208  (EXCL. MUSTARD)                       304,236
    1209 SEEDS, FRUITS AND SPORES, FOR SOWING (EXCL.
    LEGUMINOUS VEGETABLES AND SWEETCORN, COFFEE, TEA,
    MATÉ AND SPICES, CEREALS, OIL SEEDS AND OLEAGINOUS
    FRUITS, AND SEEDS AND FRUIT USED PRIMARILY IN PERFUMERY,
    MEDICAMENTS OR FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR
1209  PURPOSES)                         14,521,794
    1210 HOP CONES, FRESH OR DRIED, WHETHER OR NOT GROUND,
1210  POWDERED OR IN THE FORM OF PELLETS; LUPULIN         927,153
    1211 PLANTS AND PARTS OF PLANTS, INCL. SEEDS AND FRUITS,
    OF A KIND USED PRIMARILY IN PERFUMERY, MEDICAMENTS OR
    FOR INSECTICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, FRESH
1211 OR DRIED, WHETHER OR NOT CUT, CRUSHED OR POWDERED       1,914,970
   1212 LOCUST BEANS, SEAWEEDS AND OTHER ALGAE, SUGAR
   BEET AND SUGAR CANE, FRESH, CHILLED, FROZEN OR DRIED,
   WHETHER OR NOT GROUND; FRUIT STONES AND KERNELS AND
   OTHER VEGETABLE PRODUCTS, INCL. UNROASTED CHICORY
   ROOTS OF THE VARIETY CICHORIUM INTYBUS SATIVUM, OF A
1212 KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN CONSUMPTION, N.E.S.       223,931
   1213 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, WHETHER OR

1213 NOT CHOPPED, GROUND, PRESSED OR IN THE FORM OF PELLETS     99,166
   1214 SWEDES, MANGOLDS, FODDER ROOTS, HAY, ALFALFA,
   CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND
   SIMILAR FORAGE PRODUCTS, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF
1214 PELLETS                            1,884,766
   12CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
12CC TO CHAPTER 12
12MM12MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          2,511,813
12PP 12PP GOODS OF CHAPTER 12 CARRIED BY POST
12SS 12SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 12
   1301 LAC; NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS, BALSAMS AND
1301 OTHER NATURAL OLEORESINS                    236,011
   1302 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES,
   PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER
   MUCILAGES AND THICKENERS DERIVED FROM VEGETABLE
1302 PRODUCTS, WHETHER OR NOT MODIFIED,              4,404,640
   13CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
13CC TO CHAPTER 13
13MM13MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          230,108
13SS 13SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 13
   1401 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY FOR
   PLAITING, E.G. BAMBOOS, RATTANS, REEDS, RUSHES, OSIER,
   RAFFIA, CLEANED, BLEACHED OR DYED CEREAL STRAW, AND
1401 LIME BARK                            53,198
   1402 VEGETABLE MATERIALS OF A KIND USED PRIMARILY AS
   STUFFING OR AS PADDING, E.G. KAPOK, VEGETABLE HAIR AND
   EEL-GRASS, WHETHER OR NOT PUT UP AS A LAYER, WITH OR
1402 WITHOUT SUPPORTING MATERIAL
   1403 VEGETABLE MATERIALS, SUCH AS BROOM-CORN, PIASSAVA,
   COUCH GRASS AND ISTLE, OF A KIND USED PRIMARILY IN
   BROOMS OR IN BRUSHES, WHETHER OR NOT IN HANKS OR
1403 BUNDLES
1404 1404 VEGETABLE PRODUCTS, N.E.S.                600,403
   14CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
14CC TO CHAPTER 14
14MM14MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          167,887
14SS 14SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 14
   1501 PIG FAT, INCL. LARD, AND POULTRY FAT, RENDERED OR
1501 OTHERWISE EXTRACTED (EXCL. LARD STEARIN AND LARD OIL)      66,298
   1502 FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP OR GOATS (EXCL. LARD
  STEARIN, LARD OIL, OLEOSTEARIN, OLEOOIL AND TALLOW OIL,
1502 NOT EMULSIFIED OR MIXED OR OTHERWISE PREPARED)          1,347
   1503 LARD STEARIN, LARD OIL, OLEOSTEARIN, OLEO-OIL AND
   TALLOW OIL (EXCL. EMULSIFIED, MIXED OR OTHERWISE
1503 PREPARED)                            70,485
   1504 FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS OF FISH OR MARINE
   MAMMALS, WHETHER OR NOT REFINED (EXCL. CHEMICALLY
1504 MODIFIED)                           1,971,571
   1505 WOOL GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED
1505 THEREFROM, INCL. LANOLIN                    81,993
   1506 OTHER ANIMAL FATS AND OILS AND THEIR FRACTIONS,
   WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED
   (EXCL. PIG FAT, POULTRY FAT, FATS OF BOVINE ANIMALS, SHEEP
   AND GOATS, FATS OF FISH AND OTHER MARINE ANIMALS, LARD
   STEARIN, LARD OIL, OLOESTEARIN, OLEO-OIL, TALLOW OIL, WOOL
1506 GREASE AND FATTY SUBSTANCES DERIVED THEREFROM)         76,425
   1507 SOYA-BEAN OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT
1507 REFINED (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED)              1,375,327
   1508 GROUNDNUT OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT
1508 REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED               3,876
   1509 OLIVE OIL AND ITS FRACTIONS OBTAINED FROM THE FRUIT
   OF THE OLIVE TREE SOLELY BY MECHANICAL OR OTHER
   PHYSICAL MEANS UNDER CONDITIONS THAT DO NOT LEAD TO
   DETERIORATION OF THE OIL, WHETHER OR NOT REFINED, BUT
1509 NOT CHEMICALLY MODIFIED                    3,264,433
   1510 OTHER OILS AND THEIR FRACTIONS, OBTAINED SOLELY
   FROM OLIVES, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT
   CHEMICALLY MODIFIED, INCL. BLENDS OF THESE OILS OR
1510 FRACTIONS WITH OILS OR FRACTIONS OF HEADING 1509       1,080,140
   1511 PALM OIL AND ITS FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED
1511 (EXCL. CHEMICALLY MODIFIED)                 12,996,992
   1512 SUNFLOWER-SEED, SAFFLOWER OR COTTON-SEED OIL AND
   FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT
1512 CHEMICALLY MODIFIED                     33,124,349
   1513 COCONUT "COPRA", PALM KERNEL OR BABASSU OIL AND
   FRACTIONS THEREOF, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT
1513 CHEMICALLY MODIFIED                      2,209,418
   1514 RAPE, COLZA OR MUSTARD OIL AND FRACTIONS THEREOF,

1514 WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT CHEMICALLY MODIFIED      1,932,827
   1515 FIXED VEGETABLE FATS AND OILS, INCL. JOJOBA OIL, AND
   THEIR FRACTIONS, WHETHER OR NOT REFINED, BUT NOT
   CHEMICALLY MODIFIED (EXCL. SOYA-BEAN, GROUNDNUT, OLIVE,
   PALM, SUNFLOWER-SEED, SAFFLOWER, COTTON-SEED,
   COCONUT, PALM KERNEL, BABASSU, RAPE, COLZA AND
1515 MUSTARD OIL)                         1,254,202
   1516 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR
   FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-
   ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, WHETHER OR NOT
1516 REFINED, BUT NOT FURTHER PREPARED              6,765,680
   1517 MARGARINE, OTHER EDIBLE MIXTURES OR PREPARATIONS
   OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS AND EDIBLE
   FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS (EXCL. FATS, OILS AND
   THEIR FRACTIONS, PARTLY OR WHOLLY HYDROGENATED, INTER-
   ESTERIFIED, RE-ESTERIFIED OR ELAIDINISED, WHETHER OR NOT
   REFINED, BUT NOT FURTHER PREPARED, AND MIXTURES OF
1517 OLIVE OILS AND THEIR FRACTIONS)               6,445,693
   1518 ANIMAL OR VEGETABLE FATS AND OILS AND THEIR
   FRACTIONS, BOILED, OXIDISED, DEHYDRATED, SULPHURISED,
   BLOWN, POLYMERISED BY HEAT IN VACUUM OR IN INERT GAS OR
   OTHERWISE CHEMICALLY MODIFIED, INEDIBLE MIXTURES OR
   PREPARATIONS OF ANIMAL OR VEGETABLE FATS OR OILS OR OF
1518 FRACTIONS OF DIFFERENT FATS OR OILS, N.E.S.         1,405,786
   1519 INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS
1519 FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS
   1520 GLYCEROL, CRUDE; GLYCEROL WATERS AND GLYCEROL
1520 LYES                               3,595
   1521 VEGETABLE WAXES, BEESWAX, OTHER INSECT WAXES AND
   SPERMACETI, WHETHER OR NOT REFINED OR COLOURED (EXCL.
1521 TRIGLYCERIDES)                        277,372
   1522 DEGRAS; RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF
1522 FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES           317
   15CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
15CC TO CHAPTER 15
15MM15MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         1,179,783
15SS 15SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 15
   1601 SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF MEAT, OFFAL OR

1601 BLOOD; FOOD PREPARATIONS BASED ON THESE PRODUCTS       4,422,032
   1602 PREPARED OR PRESERVED MEAT, OFFAL OR BLOOD (EXCL.
   SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, AND MEAT EXTRACTS AND
1602 JUICES)                           7,657,842
   1603 EXTRACTS AND JUICES OF MEAT, FISH OR CRUSTACEANS,

1603 MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC INVERTEBRATES           135,970
   1604 PREPARED OR PRESERVED FISH; CAVIAR AND CAVIAR
1604 SUBSTITUTES PREPARED FROM FISH EGGS             10,477,674
   1605 CRUSTACEANS, MOLLUSCS AND OTHER AQUATIC
1605 INVERTEBRATES, PREPARED OR PRESERVED             828,689
   16CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
16CC TO CHAPTER 16
16MM16MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          790,427
16SS 16SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 16
   1701 CANE OR BEET SUGAR AND CHEMICALLY PURE SUCROSE,
1701 IN SOLID FORM                        61,641,958
   1702 OTHER SUGARS, INCL. CHEMICALLY PURE LACTOSE,
   MALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE, IN SOLID FORM; SUGAR
   SYRUPS NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING
   MATTER; ARTIFICIAL HONEY, WHETHER OR NOT MIXED WITH
1702 NATURAL HONEY; CARAMEL                   8,753,791
   1703 MOLASSES RESULTING FROM THE EXTRACTION OR
1703 REFINING OF SUGAR                      520,762
   1704 SUGAR CONFECTIONERY NOT CONTAINING COCOA, INCL.
1704 WHITE CHOCOLATE                      10,238,110
   17CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
17CC TO CHAPTER 17
17MM17MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         935,904
17SS 17SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 17
1801 1801 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED       2,545
   1802 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND OTHER COCOA WASTE
1802                                64,768
1803 1803 COCOA PASTE, WHETHER OR NOT DEFATTED         1,105,401
1804 1804 COCOA BUTTER, FAT AND OIL               1,410,323
   1805 COCOA POWDER, NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR
1805 OTHER SWEETENING MATTER                  5,777,788
   1806 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS
1806 CONTAINING COCOA                     36,724,220
   18CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
18CC TO CHAPTER 18
18MM18MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         868,962
18SS 18SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 18
   1901 MALT EXTRACT; FOOD PREPARATIONS OF FLOUR, GROATS,
   MEAL, STARCH OR MALT EXTRACT, NOT CONTAINING COCOA OR
   CONTAINING < 40% BY WEIGHT OF COCOA CALCULATED ON A
   TOTALLY DEFATTED BASIS, N.E.S.; FOOD PREPARATIONS OF
   MILK, CREAM, BUTTER MILK, SOUR MILK, SOUR CREAM, WHEY,
   YOGURT, KEPHIR, AND SIMILAR GOODS OF HEADING 0401 TO
   0404, NOT CONTAINING COCOA OR CONTAINING < 5% BY WEIGHT
1901 OF COCOA CALCULATED ON A TOTALLY DEFATTED BASIS, N.E.S.  14,664,357
   1902 PASTA, WHETHER OR NOT COOKED OR STUFFED WITH
   MEAT OR OTHER SUBSTANCES OR OTHERWISE PREPARED,
   SUCH AS SPAGHETTI, MACARONI, NOODLES, LASAGNE, GNOCCHI,
   RAVIOLI, CANNELLONI; COUSCOUS, WHETHER OR NOT
1902 PREPARED                          4,158,178
   1903 TAPIOCA AND SUBSTITUTES THEREFOR PREPARED FROM
   STARCH, IN THE FORM OF FLAKES, GRAINS, PEARLS, SIFTINGS
1903 OR SIMILAR FORMS                        2,922
   1904 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR
   ROASTING OF CEREALS OR CEREAL PRODUCTS, E.G. CORN
   FLAKES; CEREALS (OTHER THAN MAIZE "CORN") IN GRAIN FORM
   OR IN THE FORM OF FLAKES OR OTHER WORKED GRAINS
   (EXCEPT FLOUR, GROATS AND MEAL), PRE-COOKED OR
1904 OTHERWISE PREPARED, N.E.S.                 8,768,659
   1905 BREAD, PASTRY, CAKES, BISCUITS AND OTHER BAKERS''
   WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA; COMMUNION
   WAFERS, EMPTY CACHETS OF A KIND SUITABLE FOR
   PHARMACEUTICAL USE, SEALING WAFERS, RICE PAPER AND
1905 SIMILAR PRODUCTS                     35,950,932
   19CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
19CC TO CHAPTER 19
19MM19MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          1,912,098
19SS 19SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 19
   2001 VEGETABLES, FRUIT, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF
   PLANTS, PREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC
2001 ACID                             3,596,373
   2002 TOMATOES, PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN
2002 BY VINEGAR OR ACETIC ACID                   4,657,165
   2003 MUSHROOMS AND TRUFFLES, PREPARED OR PRESERVED
2003 OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID           2,643,523
   2004 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN
  BY VINEGAR OR ACETIC ACID, FROZEN (EXCL. PRESERVED BY
2004 SUGAR, AND TOMATOES, MUSHROOMS AND TRUFFLES)         6,447,929
   2005 OTHER VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED
   OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID, NOT FROZEN
   (EXCL. PRESERVED BY SUGAR, AND TOMATOES, MUSHROOMS
2005 AND TRUFFLES)                        13,202,648
   2006 VEGETABLES, FRUIT, NUTS, FRUIT-PEEL AND OTHER EDIBLE
   PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR 'DRAINED, GLACÚ OR
2006 CRYSTALLISED'                         743,525
   2007 JAMS, FRUIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT OR NUT PURÉE
   AND FRUIT OR NUT PASTES, OBTAINED BY COOKING, WHETHER
   OR NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING
2007 MATTER                            2,363,302
   2008 FRUITS, NUTS AND OTHER EDIBLE PARTS OF PLANTS,
   PREPARED OR PRESERVED, WHETHER OR NOT CONTAINING
   ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER OR SPIRIT
   (EXCL. PREPARED OR PRESERVED WITH VINEGAR, PRESERVED
   WITH SUGAR BUT NOT LAID IN SYRUP, AND JAMS, FRUIT JELLIES,
   MARMALADES, FRUIT PURÉE AND PASTES, OBTAINED BY
2008 COOKING)                           9,786,776
   2009 FRUIT JUICES, INCL. GRAPE MUST, AND VEGETABLE JUICES,
   UNFERMENTED, NOT CONTAINING ADDED SPIRIT, WHETHER OR
   NOT CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING
2009 MATTER                            9,556,110
   20CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
20CC TO CHAPTER 20
20MM20MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          1,997,605
20SS 20SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 20
   2101 EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES, OF COFFEE,
   TEA OR MATÉ AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THESE
   PRODUCTS OR WITH A BASIS OF COFFEE, TEA OR MATE;
   ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE
   SUBSTITUTES, AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES
2101 THEREOF                           14,186,252
   2102 YEASTS, ACTIVE OR INACTIVE; OTHER DEAD SINGLE-CELL
  MICRO-ORGANISMS, PREPARED BAKING POWDERS (EXCL.
2102 SINGLE-CELL MICRO-ORGANISMS PACKAGED AS MEDICAMENTS)     5,039,884
   2103 SAUCE AND PREPARATIONS THEREFOR; MIXED
   CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS; MUSTARD FLOUR AND
2103 MEAL, WHETHER OR NOT PREPARED, AND MUSTARD          15,217,269
   2104 SOUPS AND BROTHS AND PREPARATIONS THEREFOR; FOOD
   PREPARATIONS CONSISTING OF FINELY HOMOGENISED
   MIXTURES OF TWO OR MORE BASIC INGREDIENTS SUCH AS
   MEAT, FISH, VEGETABLES OR FRUIT, PUT UP FOR RETAIL SALE AS
   INFANT FOOD OR FOR DIETETIC PURPOSES, IN CONTAINERS OF
2104 <= 250 G                           1,260,978
   2105 ICE CREAM AND OTHER EDIBLE ICE, WHETHER OR NOT
2105 CONTAINING COCOA                       7,313,949
2106 2106 FOOD PREPARATIONS, N.E.S.                54,488,708
   21CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
21CC TO CHAPTER 21
21MM21MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          2,682,395
21SS 21SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 21
   2201 WATERS, INCL. NATURAL OR ARTIFICIAL MINERAL WATERS
  AND AERATED WATERS, NOT CONTAINING ADDED SUGAR,
2201 OTHER SWEETENING MATTER OR FLAVOURED; ICE AND SNOW      1,333,434
   2202 WATERS, INCL. MINERAL WATERS AND AERATED WATERS,
  CONTAINING ADDED SUGAR OR OTHER SWEETENING MATTER
  OR FLAVOURED, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES
2202 (EXCL. FRUIT OR VEGETABLE JUICES AND MILK)          16,751,440
2203 2203 BEER MADE FROM MALT                   4,283,691
   2204 WINE OF FRESH GRAPES, INCL. FORTIFIED WINES; GRAPE
  MUST, PARTLY FERMENTED AND OF AN ACTUAL ALCOHOLIC
  STRENGTH OF > 0,5% VOL OR GRAPE MUST WITH ADDED
2204 ALCOHOL OF AN ACTUAL ALCOHOLIC STRENGTH OF > 0,5% VOL     6,065,216
   2205 VERMOUTH AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES,
2205 FLAVOURED WITH PLANTS OR AROMATIC SUBSTANCES          742,451
   2206 CIDER, PERRY, MEAD AND OTHER FERMENTED BEVERAGES
   (EXCL. BEER, WINE OF FRESH GRAPES, GRAPE MUST, VERMOUTH
   AND OTHER WINE OF FRESH GRAPES, FLAVOURED WITH PLANTS
2206 OR AROMATIC SUBSTANCES)                    332,329
   2207 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC
   STRENGTH OF >= 80%; ETHYL ALCOHOL AND OTHER SPIRITS,
2207 DENATURED, OF ANY STRENGTH                  4,609,705
   2208 UNDENATURED ETHYL ALCOHOL OF AN ALCOHOLIC
   STRENGTH OF < 80%; SPIRITS, LIQUEURS AND OTHER
   SPIRITUOUS BEVERAGES (EXCL. COMPOUND ALCOHOLIC
   PREPARATIONS OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF
2208 BEVERAGES)                          15,079,632
   2209 VINEGAR, FERMENTED VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR
2209 VINEGAR OBTAINED FROM ACETIC ACID               317,611
   22CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
22CC TO CHAPTER 22
22MM22MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          1,770,902
22SS 22SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 22
   2301 FLOURS, MEALS AND PELLETS, OF MEAT OR MEAT OFFAL,
  OF FISH OR OF CRUSTACEANS, MOLLUSCS OR OTHER AQUATIC
2301 INVERTEBRATES, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION; GREAVES      3,654,769
   2302 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES, WHETHER OR NOT IN
  THE FORM OF PELLETS, DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR
2302 OTHER WORKING OF CEREALS OR OF LEGUMINOUS PLANTS       2,761,334
    2303 RESIDUES OF STARCH MANUFACTURE AND SIMILAR
    RESIDUES, BEET-PULP, BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR
    MANUFACTURE, BREWING OR DISTILLING DREGS AND WASTE,
2303  WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS            115,147
    2304 OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT
    GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE
2304  EXTRACTION OF SOYA-BEAN OIL                53,302,981
    2305 OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT
    GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE
2305  EXTRACTION OF GROUNDNUT OIL
    2306 OILCAKE AND OTHER SOLID RESIDUES, WHETHER OR NOT
    GROUND OR IN THE FORM OF PELLETS, RESULTING FROM THE
    EXTRACTION OF VEGETABLE FATS OR OILS (EXCL. FROM SOYA-
2306  BEAN OIL AND GROUNDNUT OIL)                 196,915
2307  2307 WINE LEES; ARGOL                     1,356
    2308 ACORNS, HORSE-CHESTNUTS, MARC AND OTHER
    VEGETABLE MATERIALS AND VEGETABLE WASTE, VEGETABLE
    RESIDUES AND BY-PRODUCTS OF A KIND USED IN ANIMAL
2308 FEEDING, WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PELLETS, N.E.S.     387,747
2309 2309 PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING     47,530,221
   23CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
23CC TO CHAPTER 23
23MM23MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         2,875,112
23SS 23SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 23
2401 2401 UNMANUFACTURED TOBACCO; TOBACCO REFUSE         30,355,597
   2402 CIGARS, CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES OF
2402 TOBACCO OR OF TOBACCO SUBSTITUTES              17,659,784
   2403 MANUFACTURED TOBACCO AND MANUFACTURED TOBACCO
    SUBSTITUTES AND "HOMOGENISED" OR "RECONSTITUTED"
    TOBACCO, TOBACCO EXTRACTS AND TOBACCO ESSENCES
2403 (EXCL. CIGARS, INCL. CHEROOTS, CIGARILLOS AND CIGARETTES)  5,887,726
   24BB ARTICLES OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SUPPLIES
24BB OR SERVICES FOR SHIPS AND AIRCRAFTS
   24CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
24CC TO CHAPTER 24
   24FF ARTICLES OF CHAPTERS 1 TO 24 DECLARED AS SUPPLIES
24FF OR SERVICES FOR OFFSHORE INSTALLATIONS
24MM24MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          895,838
24SS 24SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 24
24TT 24TT FOOD, TOBACCO AND ALCOHOL, NOT DECLARED IN FULL
   2501 SALT, INCL. TABLE SALT AND DENATURED SALT, AND PURE
   SODIUM CHLORIDE, WHETHER OR NOT IN AQUEOUS SOLUTION;
2501 SEA WATER                          1,926,636
2502 2502 UNROASTED IRON PYRITES                    999
   2503 SULPHUR OF ALL KINDS (EXCL. SUBLIMED SULPHUR,
2503 PRECIPITATED SULPHUR AND COLLOIDAL SULPHUR)          783,170
2504 2504 NATURAL GRAPHITE                     103,330
   2505 NATURAL SANDS OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT
   COLOURED (EXCL. GOLD- AND PLATINUM-BEARING SANDS,
   ZIRCON, RUTILE AND ILMENITE SANDS, MONAZITE SANDS, AND
2505 TAR OR ASPHALT SANDS)                    3,714,857
    2506 QUARTZ (EXCL. NATURAL SANDS); QUARTZITE, WHETHER
    OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR
    OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR
2506  RECTANGULAR SHAPE                      134,509
    2507 KAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS, WHETHER OR NOT
2507  CALCINED                          2,056,704
    2508 CLAYS, ANDALUSITE, KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER
    OR NOT CALCINED; MULLITE; CHAMOTTE OR DINAS EARTHS
    (EXCL. KAOLIN AND OTHER KAOLINIC CLAYS, AND EXPANDED
2508  CLAY)                           1,316,973
2509  2509 CHALK                          402,216
    2510 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES AND NATURAL ALUMINIUM

2510 CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL AND PHOSPHATIC CHALK       9,604,901
   2511 NATURAL BARIUM SULPHATE "BARYTES"; NATURAL BARIUM
   CARBONATE "WITHERITE", WHETHER OR NOT CALCINED (EXCL.
2511 BARIUM OXIDE)                         393,088
   2512 SILICEOUS FOSSIL MEALS, E.G. KIESELGUHR, TRIPOLITE
    AND DIATOMITE, AND SIMILAR SILICEOUS EARTHS, WHETHER OR
2512 NOT CALCINED, OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF <= 1     524,192
   2513 PUMICE STONE; EMERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL
   GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, WHETHER OR NOT
2513 HEAT-TREATED                          80,565
   2514 SLATE, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY
   CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A
   SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE; SLATE POWDER AND SLATE
2514 REFUSE                             30,240
   2515 MARBLE, TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER
   CALCAREOUS MONUMENTAL OR BUILDING STONE OF AN
   APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF >= 2,5, AND ALABASTER,
   WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY
   SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE
   OR RECTANGULAR SHAPE (EXCL. IN THE FORM OF GRANULES,
2515 CHIPPINGS OR POWDER)                     594,099
   2516 GRANITE, PORPHYRY, BASALT, SANDSTONE AND OTHER
   MONUMENTAL OR BUILDING STONE, WHETHER OR NOT ROUGHLY
   TRIMMED OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO
   BLOCKS OR SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE
   (EXCL. IN THE FORM OF GRANULES, CHIPPINGS OR POWDER, OR
   ALREADY WITH THE CHARACTERISTICS OF SETTS, CURBSTONES
   AND FLAGSTONES, AND MONUMENTAL OR BUILDING STONE OF
2516 AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF >= 2,5)            818,662
   2517 PEBBLES, GRAVEL, BROKEN OR CRUSHED STONE, FOR
   CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD METALLING OR FOR
   RAILWAY BALLAST, SHINGLE AND FLINT, WHETHER OR NOT HEAT-
   TREATED; MACADAM OF SLAG, DROSS OR SIMILAR INDUSTRIAL
   WASTE, WHETHER OR NOT INCORPORATING THE MATERIALS
   CITED IN THE FIRST PART OF THE HEADING; TARRED MACADAM;
   GRANULES, CHIPPINGS AND POWDER, OF STONES OF HEADING
2517 2515 AND 2516, WHETHER OR NOT HEAT-TREATED          1,627,649
    2518 DOLOMITE, WHETHER OR NOT CALCINED OR SINTERED,
    INCL. DOLOMITE ROUGHLY TRIMMED OR MERELY CUT, BY
    SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR SLABS OF A
    RECTANGULAR "INCL. SQUARE" SHAPE, AND DOLOMITE RAMMING
    MIX (EXCL. BROKEN OR CRUSHED DOLOMITE FOR CONCRETE
    AGGREGATES, ROAD METALLING OR RAILWAY OR OTHER
2518  BALLAST)                            116,921
    2519 NATURAL MAGNESIUM CARBONATE "MAGNESITE"; FUSED
    MAGNESIA; DEAD-BURNED "SINTERED" MAGNESIA, WHETHER OR
    NOT CONTAINING SMALL QUANTITIES OF OTHER OXIDES ADDED
    BEFORE SINTERING; OTHER MAGNESIUM OXIDE, WHETHER OR
2519  NOT PURE                           2,815,635
    2520 GYPSUM; ANHYDRITE; PLASTERS CONSISTING OF CALCINED
    GYPSUM OR CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED,
    WITH OR WITHOUT SMALL QUANTITIES OF ACCELERATORS OR
2520  RETARDERS                           2,298,504
    2521 LIMESTONE FLUX; LIMESTONE AND OTHER CALCAREOUS
    STONE, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR
2521  CEMENT                             120,538
    2522 QUICKLIME, SLAKED LIME AND HYDRAULIC LIME (EXCL. PURE
2522  CALCIUM OXIDE AND CALCIUM HYDROXIDE)              603,566
    2523 CEMENT, INCL. CEMENT CLINKERS, WHETHER OR NOT
2523  COLOURED                           9,448,563
2524  2524 ASBESTOS (EXCL. PRODUCTS MADE FROM ASBESTOS)
    2525 MICA, WHETHER OR NOT RIFTED INTO SHEETS OR
2525  SPLITTINGS; MICA WASTE                     50,355
    2526 NATURAL STEATITE, WHETHER OR NOT ROUGHLY TRIMMED
    OR MERELY CUT, BY SAWING OR OTHERWISE, INTO BLOCKS OR
2526 SLABS OF A SQUARE OR RECTANGULAR SHAPE; TALC           257,087
2527 2527 NATURAL CRYOLITE AND NATURAL CHIOLITE
   2528 NATURAL BORATES AND CONCENTRATES THEREOF,
   WHETHER OR NOT CALCINED, AND NATURAL BORIC ACID
   CONTAINING =< 85 % OF H3BO3 CALCULATED ON THE DRY
2528 WEIGHT (EXCL. BORATES SEPARATED FROM NATURAL BRINE)         1,426
   2529 FELDSPAR; LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE;
2529 FLUORSPAR                            1,227,797
   2530 VERMICULITE, PERLITE AND OTHER MINERAL SUBSTANCES,
2530 N.E.S.                             2,698,728
   25CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
25CC TO CHAPTER 25
25MM25MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           2,463,391
25SS 25SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 25
   2601 IRON ORES AND CONCENTRATES, INCL. ROASTED IRON
2601 PYRITES                            73,154,553
   2602 MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, INCL.
   FERRUGINOUS MANGANESE ORES AND CONCENTRATES, WITH A
   MANGANESE CONTENT OF >= 20%, CALCULATED ON THE DRY
2602 WEIGHT
2603 2603 COPPER ORES AND CONCENTRATES                   56
2604 2604 NICKEL ORES AND CONCENTRATES
2605 2605 COBALT ORES AND CONCENTRATES                   829
2606 2606 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES              17,001,350
2607 2607 LEAD ORES AND CONCENTRATES                 2,703,717
2608 2608 ZINC ORES AND CONCENTRATES
2609 2609 TIN ORES AND CONCENTRATES                  32,232
2610 2610 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES              1,923,184
2611 2611 TUNGSTEN ORES AND CONCENTRATES
2612 2612 URANIUM OR THORIUM ORES AND CONCENTRATES
2613 2613 MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES
2614 2614 TITANIUM ORES AND CONCENTRATES               423,365
   2615 NIOBIUM, TANTALUM, VANADIUM OR ZIRCONIUM ORES AND
2615 CONCENTRATES                           89,449
2616 2616 PRECIOUS-METAL ORES AND CONCENTRATES               32
   2617 ORES AND CONCENTRATES (EXCL. IRON, MANGANESE,
   COPPER, NICKEL, COBALT, ALUMINIUM, LEAD, ZINC, TIN,
   CHROMIUM, TUNGSTEN, URANIUM, THORIUM, MOLYBDENUM,
   TITANIUM, NIOBIUM, TANTALUM, VANADIUM, ZIRCONIUM AND
2617 PRECIOUS-METAL ORES AND CONCENTRATES)              222,186
   2618 GRANULATED SLAG 'SLAG SAND' FROM THE MANUFACTURE
2618 OF IRON OR STEEL                        2,373,190
   2619 SLAG, DROSS, SCALINGS AND OTHER WASTE FROM THE
2619 MANUFACTURE OF IRON OR STEEL (EXCL. GRANULATED SLAG)
   2620 ASH AND RESIDUES, (OTHER THAN FROM THE
   MANUFACTURE OF IRON OF STEEL) CONTAINING METALS OR
2620 METAL COMPOUNDS :                         31,438
   2621 SLAG AND ASH, INCL. SEAWEED ASH 'KELP' (EXCL. SLAG,
   INCL. GRANULATED, FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR
   STEEL AND ASHES AND RESIDUES CONTAINING METALS OR
2621 METAL COMPOUNDS)                         158,203
   26CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
26CC TO CHAPTER 26
26MM26MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY            96,599
26SS 26SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 26
   2701 COAL; BRIQUETTES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS
2701 MANUFACTURED FROM COAL                    21,518,320
2702 2702 LIGNITE, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED (EXCL. JET)     1,010,320
   2703 PEAT, INCL. PEAT LITTER, WHETHER OR NOT
2703 AGGLOMERATED                          2,167,863
   2704 COKE AND SEMI-COKE OF COAL, OF LIGNITE OR OF PEAT,
2704 WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON          78,183,683
   2705 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS, LEAN GAS AND
   SIMILAR GASES (EXCL. PETROLEUM GASES AND OTHER
2705 GASEOUS HYDROCARBONS)                         32
   2706 TAR DISTILLED FROM COAL, FROM LIGNITE OR FROM PEAT,
    AND OTHER MINERAL TARS, WHETHER OR NOT DEHYDRATED OR
2706 PARTIALLY DISTILLED, INCL. RECONSTITUTED TARS           8,401
   2707 OILS AND OTHER PRODUCTS OF THE DISTILLATION OF HIGH
   TEMPERATURE COAL TAR; SIMILAR PRODUCTS IN WHICH THE
   WEIGHT OF THE AROMATIC CONSTITUENTS EXCEEDS THAT OF
2707 THE NON-AROMATIC CONSTITUENTS                 1,099,887
   2708 PITCH AND PITCH COKE, OBTAINED FROM COAL TAR OR
2708 FROM OTHER MINERAL TARS                    1,828,956
   2709 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS
2709 MINERALS, CRUDE                       1,065,472,569
   2710 PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS
    MINERALS (EXCL. CRUDE); PREPARATIONS CONTAINING >= 70 %
    BY WEIGHT OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM
    BITUMINOUS MINERALS, THESE OILS BEING THE BASIC
2710 CONSTITUENTS OF THE PREPARATIONS N.E.S.           275,138,327
    2711 PETROLEUM GAS AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS
2711                              340,421,698
   2712 PETROLEUM JELLY, PARAFFIN WAX, MICRO- CRYSTALLINE
   PETROLEUM WAX, SLACK WAX, OZOKERITE, LIGNITE WAX, PEAT
   WAX, OTHER MINERAL WAXES, AND SIMILAR PRODUCTS
   OBTAINED BY SYNTHESIS OR BY OTHER PROCESSES, WHETHER
2712 OR NOT COLOURED                       4,079,928
   2713 PETROLEUM COKE, PETROLEUM BITUMEN AND OTHER
   RESIDUES OF PETROLEUM OIL OR OF OIL OBTAINED FROM
2713 BITUMINOUS MINERALS, N.E.S.                 28,797,333
   2714 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS OR OIL-

2714 SHALE AND TAR SANDS; ASPHALTITES AND ASPHALTIC ROCKS     5,775,253
   2715 BITUMINOUS MASTICS, CUT-BACKS AND OTHER BITUMINOUS
   MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, ON NATURAL BITUMEN,
   ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR
2715 PITCH                            2,746,519
2716 2716 ELECTRICAL ENERGY                   16,899,325
   27BB ARTICLES OF CHAPTER 27 DECLARED AS SUPPLIES OR
27BB SERVICES FOR SHIPS AND AIRCRAFTS
   27CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
27CC TO CHAPTER 27
   27FF ARTICLES OF CHAPTER 27 DECLARED AS SUPPLIES OR
27FF SERVICES FOR OFFSHORE INSTALLATIONS
27MM27MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         3,876,323
27SS 27SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 27
2801 2801 FLUORINE, CHLORINE, BROMINE AND IODINE          155,623
   2802 SULPHUR, SUBLIMED OR PRECIPITATED; COLLOIDAL
2802 SULPHUR                            347,004
   2803 CARBON 'CARBON BLACKS AND OTHER FORMS OF CARBON',
2803 N.E.S.                           10,034,111
2804 2804 HYDROGEN, RARE GASES AND OTHER NON-METALS        3,838,027
   2805 ALKALI OR ALKALINE-EARTH METALS; RARE-EARTH METALS,
   SCANDIUM AND YTTRIUM, WHETHER OR NOT INTERMIXED OR
2805 INTERALLOYED; MERCURY                     64,275
   2806 HYDROGEN CHLORIDE "HYDROCHLORIC ACID";
2806 CHLOROSULPHURIC ACID                      426,284
2807 2807 SULPHURIC ACID; OLEUM                  3,672,340
2808 2808 NITRIC ACID; SULPHONITRIC ACIDS              198,456
   2809 DIPHOSPHORUS PENTAOXIDE; PHOSPHORIC ACID;
   POLYPHOSPHORIC ACIDS, WHETHER OR NOT CHEMICALLY
2809 DEFINED                            449,726
2810 2810 OXIDES OF BORON; BORIC ACIDS               41,177
   2811 INORGANIC ACIDS AND INORGANIC OXYGEN COMPOUNDS
   OF NON-METALS (EXCL. HYDROGEN CHLORIDE "HYDROCHLORIC
   ACID", CHLOROSULPHURIC ACID, SULPHURIC ACID, OLEUM,
   NITRIC ACID, SULPHONITRIC ACIDS, DIPHOSPHORUS
   PENTAOXIDE, PHOSPHORIC ACID, POLYPHOSPHORIC ACIDS,
2811 OXIDES OF BORON AND BORIC ACIDS)               5,925,699
2812 2812 HALIDES AND HALIDE OXIDES OF NON-METALS          18,624
   2813 SULPHIDES OF NON-METALS; COMMERCIAL PHOSPHORUS
2813 TRISULPHIDE                          38,242
2814 2814 AMMONIA, ANHYDROUS OR IN AQUEOUS SOLUTION         35,891
    2815 SODIUM HYDROXIDE "CAUSTIC SODA", POTASSIUM
    HYDROXIDE "CAUSTIC POTASH"; PEROXIDES OF SODIUM OR
2815  POTASSIUM                           701,067
    2816 HYDROXIDE AND PEROXIDE OF MAGNESIUM; OXIDES,
2816  HYDROXIDES AND PEROXIDES, OF STRONTIUM OR BARIUM        12,523
2817  2817 ZINC OXIDE; ZINC PEROXIDE                1,549,772
    2818 ALUMINIUM OXIDE, INCL. ARTIFICIAL CORUNDUM; ALUMINIUM
2818  HYDROXIDE                          1,710,812
2819  2819 CHROMIUM OXIDES AND HYDROXIDES               82,793
2820  2820 MANGANESE OXIDES                      46,025
    2821 IRON OXIDES AND HYDROXIDES; EARTH COLOURS
    CONTAINING >= 70% BY WEIGHT OF COMBINED IRON EVALUATED
2821  AS FE2O3                           693,415
    2822 COBALT OXIDES AND HYDROXIDES; COMMERCIAL COBALT
2822  OXIDES                            152,419
2823  2823 TITANIUM OXIDES                     277,970
2824  2824 LEAD OXIDES; RED LEAD AND ORANGE LEAD           73,895
    2825 HYDRAZINE AND HYDROXYLAMINE AND THEIR INORGANIC
    SALTS; OTHER INORGANIC BASES; OTHER METAL OXIDES,
2825  HYDROXIDES AND PEROXIDES :                  1,259,155
    2826 FLUORIDES; FLUOROSILICATES, FLUOROALUMINATES AND
2826  OTHER COMPLEX FLUORINE SALTS                 1,541,517
    2827 CHLORIDES, CHLORIDE OXIDES AND CHLORIDE
    HYDROXIDES; BROMIDES AND BROMIDE OXIDES; IODIDES AND
2827  IODIDE OXIDES                        1,197,666
    2828 HYPOCHLORITES; COMMERCIAL CALCIUM HYPOCHLORITE;
2828  CHLORITES; HYPOBROMITES                    257,137
    2829 CHLORATES AND PERCHLORATES; BROMATES AND
2829  PERBROMATES; IODATES AND PERIODATES              44,945
    2830 SULPHIDES; POLYSULPHIDES, WHETHER OR NOT
2830  CHEMICALLY DEFINED                      100,133
2831  2831 DITHIONITES AND SULFOXYLATES               84,652
2832  2832 SULPHITES; THIOSULPHATES                 413,130
    2833 SULPHATES; ALUMS; PEROXOSULPHATES "PERSULPHATES"
2833                                1,899,773
2834 2834 NITRITES; NITRATES                    1,137,746
   2835 PHOSPHINATES "HYPOPHOSPHITES", PHOSPHONATES
   "PHOSPHITES" AND PHOSPHATES; POLYPHOSPHATES, WHETHER
2835 OR NOT CHEMICALLY DEFINED                   5,720,655
   2836 CARBONATES; PEROXOCARBONATES "PERCARBONATES";
   COMMERCIAL AMMONIUM CARBONATE CONTAINING AMMONIUM
2836 CARBAMATE                           4,034,078
2837 2837 CYANIDES, OXYCYANIDES AND COMPLEX CYANIDES          44,854
2838 2838 FULMINATES, CYANATES AND THIOCYANATES
2839 2839 SILICATES; COMMERCIAL ALKALI METAL SILICATES       1,157,052
2840 2840 BORATES; PEROXOBORATES "PERBORATES"             441,146
2841 2841 SALTS OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS        218,137
   2842 SALTS OF INORGANIC ACIDS OR PEROXOACIDS, INCL.
   ALUMINOSILICATES WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED
   (EXCL. OF OXOMETALLIC OR PEROXOMETALLIC ACIDS AND
2842 AZIDES)                            1,273,880
   2843 COLLOIDAL PRECIOUS METALS; INORGANIC OR ORGANIC
   COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, WHETHER OR NOT
2843 CHEMICALLY DEFINED; AMALGAMS OF PRECIOUS METALS        1,374,466
   2844 RADIOACTIVE CHEMICAL ELEMENTS AND RADIOACTIVE
   ISOTOPES, INCL. THEIR FISSILE OR FERTILE CHEMICAL
   ELEMENTS AND ISOTOPES, AND THEIR COMPOUNDS; MIXTURES
2844 AND RESIDUES CONTAINING THESE PRODUCTS            86,574
   2845 NON-RADIOACTIVE ISOTOPES; INORGANIC OR ORGANIC
   COMPOUNDS OF SUCH ISOTOPES, WHETHER OR NOT
2845 CHEMICALLY DEFINED                       4,580
   2846 COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF RARE-EARTH
   METALS, OF YTTRIUM OR OF SCANDIUM OR OF MIXTURES OF
2846 THESE METALS                         26,145
   2847 HYDROGEN PEROXIDE, WHETHER OR NOT SOLIDIFIED WITH
2847 UREA                             212,755
   2848 PHOSPHIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED
2848 (EXCL. FERROPHOSPHORUS)                    64,177
2849 2849 CARBIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED      3,639,113
   2850 HYDRIDES, NITRIDES, AZIDES, SILICIDES AND BORIDES,
2850 WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED               43,297
   2851 INORGANIC COMPOUNDS, INCL. DISTILLED OR
   CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY, N.E.S.;
   LIQUID AIR, WHETHER OR NOT RARE GASES HAVE BEEN
   REMOVED; COMPRESSED AIR; AMALGAMS (OTHER THAN
2851 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS)
   2852 COMPOUNDS, INORGANIC OR ORGANIC, OF MERCURY
2852 (EXCL. AMALGAMS)                       17,569
   2853 INORGANIC AND ORGANIC COMPOUNDS, INCL. DISTILLED OR
   CONDUCTIVITY WATER AND WATER OF SIMILAR PURITY, N.E.S.;
   LIQUID AIR, WHETHER OR NOT RARE GASES HAVE BEEN
   REMOVED; COMPRESSED AIR; AMALGAMS (OTHER THAN
2853 AMALGAMS OF PRECIOUS METALS)                 127,945
   28CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
28CC TO CHAPTER 28
28MM28MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         1,576,407
28SS 28SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 28
   28VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 28 FOR THE ASSEMBLY OF
28VV MOTOR VEHICLES
2901 2901 ACYCLIC HYDROCARBONS                 48,317,068
2902 2902 CYCLIC HYDROCARBONS                  6,926,978
2903 2903 HALOGENATED DERIVATIVES OF HYDROCARBONS        5,174,760
   2904 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES
2904 OF HYDROCARBONS, WHETHER OR NOT HALOGENATED         3,275,626
   2905 ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED,
2905 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES       5,599,070
   2906 CYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED,
2906 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES        90,546
2907 2907 PHENOLS; PHENOL-ALCOHOLS                1,535,462
   2908 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED

2908 DERIVATIVES OF PHENOLS OR PHENOL-ALCOHOLS          137,439
   2909 ETHERS, ETHER-ALCOHOLS, ETHER-PHENOLS, ETHER-
   ALCOHOL-PHENOLS, ALCOHOL PEROXIDES, ETHER PEROXIDE,
   KETONE PEROXIDES, WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED,
   AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR
2909 NITROSATED DERIVATIVES                   26,214,071
    2910 EPOXIDES, EPOXYALCOHOLS, EPOXYPHENOLS AND
    EPOXYETHERS, WITH A THREE-MEMBERED RING, AND THEIR
    HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED
2910  DERIVATIVES                       2,026,459
    2911 ACETALS AND HEMIACETALS, WHETHER OR NOT WITH
    OTHER OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED,
2911  SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES      1,295
    2912 ALDEHYDES, WHETHER OR NOT WITH OTHER OXYGEN
    FUNCTION; CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES;
2912  PARAFORMALDEHYDE                    1,921,804
    2913 HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED
    DERIVATIVES OF CYCLIC POLYMERS OF ALDEHYDES OR
2913  PARAFORMALDEHYDE                      9,311
    2914 KETONES AND QUINONES, WHETHER OR NOT WITH OTHER
    OXYGEN FUNCTION, AND THEIR HALOGENATED, SULPHONATED,
2914  NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES           1,961,298
    2915 SATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS AND THEIR
    ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR
    HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED
2915  DERIVATIVES                       4,779,156
    2916 UNSATURATED ACYCLIC MONOCARBOXYLIC ACIDS, CYCLIC
    MONOCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES,
    PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENATED,
2916 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES      1,433,426
   2917 POLYCARBOXYLIC ACIDS, THEIR ANHYDRIDES, HALIDES,
   PEROXIDES AND PEROXYACIDS; THEIR HALOGENATED,
2917 SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES      6,747,668
   2918 CARBOXYLIC ACIDS WITH ADDITIONAL OXYGEN FUNCTION
   AND THEIR ANHYDRIDES, HALIDES, PEROXIDES AND
   PEROXYACIDS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED
2918 OR NITROSATED DERIVATIVES                 6,600,502
   2919 PHOSPHORIC ESTERS AND THEIR SALTS, INCL.
   LACTOPHOSPHATES; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED,
2919 NITRATED OR NITROSATED DERIVATIVES             173,091
   2920 ESTERS OF OTHER INORGANIC ACIDS OF NON-METALS AND
   THEIR SALTS; THEIR HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED
   OR NITROSATED DERIVATIVES (EXCL. ESTERS OF HYDROGEN
   HALIDES AND OF PHOSPHORIC ESTERS, THEIR SALTS AND THEIR
   HALOGENATED, SULPHONATED, NITRATED OR NITROSATED
2920 DERIVATIVES)                       1,636,847
2921 2921 AMINE-FUNCTION COMPOUNDS               2,205,384
2922 2922 OXYGEN-FUNCTION AMINO-COMPOUNDS           5,142,684
   2923 QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND HYDROXIDES;
   LECITHINS AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPIDS, WHETHER OR
2923 NOT CHEMICALLY DEFINED                   845,377
   2924 CARBOXYAMIDE-FUNCTION COMPOUNDS; AMIDE-FUNCTION
2924 COMPOUNDS OF CARBONIC ACID                 481,207
   2925 CARBOXYIMIDE-FUNCTION COMPOUNDS, INCL. SACCHARIN

2925 AND ITS SALTS, AND IMINE-FUNCTION COMPOUNDS        544,540
2926 2926 NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS              661,533
2927 2927 DIAZO-, AZO- OR AZOXY-COMPOUNDS            86,860
   2928 ORGANIC DERIVATIVES OF HYDRAZINE OR OF
2928 HYDROXYLAMINE                       239,925
    2929 COMPOUNDS WITH OTHER NITROGEN FUNCTION (EXCL.
    AMINE-FUNCTION COMPOUNDS; OXYGEN-FUNCTION AMINO-
    COMPOUNDS; QUATERNARY AMMONIUM SALTS AND
    HYDROXIDES; LECITHIN AND OTHER PHOSPHOAMINOLIPIDS;
    CARBOXYAMIDE-FUNCTION COMPOUNDS; AMIDE-FUNCTION
    COMPOUNDS OF CARBONIC ACID; CARBOXYIMIDE-FUNCTION,
    IMINE-FUNCTION OR NITRILE-FUNCTION COMPOUNDS; DIAZO-,
    AZO- OR AZOXY-COMPOUNDS; ORGANIC DERIVATIVES OF
2929  HYDRAZINE OR OF HYDROXYLAMINE)              8,175,886
2930  2930 ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS               5,111,246
    2931 SEPARATE CHEMICALLY DEFINED ORGANO-INORGANIC
2931  COMPOUNDS, N.E.S.                     1,034,833
    2932 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH OXYGEN HETERO-
2932  ATOM[S] ONLY                       3,487,037
    2933 HETEROCYCLIC COMPOUNDS WITH NITROGEN HETERO-
2933  ATOM[S] ONLY                       7,347,538
    2934 NUCLEIC ACIDS AND THEIR SALTS, WHETHER OR NOT
    CHEMICALLY DEFINED; HETEROCYCLIC COMPOUNDS (EXCL. WITH
2934 OXYGEN ONLY OR WITH NITROGEN HETERO-ATOM[S] ONLY)     26,577,740
2935 2935 SULPHONAMIDES                      989,541
   2936 PROVITAMINS AND VITAMINS, NATURAL OR REPRODUCED
   BY SYNTHESIS, INCL. NATURAL CONCENTRATES, DERIVATIVES
   THEREOF USED PRIMARILY AS VITAMINS, AND INTERMIXTURES
2936 OF THE FOREGOING, WHETHER OR NOT IN ANY SOLVENT       7,883,998
   2937 HORMONES, PROSTAGLANDINS, THROMBOXANES AND
   LEUKOTRIENES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS;
   DERIVATIVES AND STRUCTURAL ANALOGUES THEREOF "INCL.
   CHAIN MODIFIED POLYPEPTIDES", USED PRIMARILY AS
2937 HORMONES                           376,484
   2938 GLYCOSIDES, NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS,

2938 AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES    326,719
   2939 VEGETABLE ALKALOIDS, NATURAL OR REPRODUCED BY
   SYNTHESIS, AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER
2939 DERIVATIVES                         4,092,589
   2940 SUGARS, CHEMICALLY PURE (EXCL. SUCROSE, LACTOSE,
   MALTOSE, GLUCOSE AND FRUCTOSE); SUGAR ETHERS, SUGAR
   ACETALS AND SUGAR ESTERS, AND THEIR SALTS (EXCL.
   NATURAL OR REPRODUCED BY SYNTHESIS, PROVITAMINS,
   VITAMINS, HORMONES, GLYCOSIDES, VEGETABLE ALKALOIDS
2940 AND THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES)     63,324
2941 2941 ANTIBIOTICS                      10,518,967
   2942 SEPARATE CHEMICALLY DEFINED ORGANIC COMPOUNDS,
2942 N.E.S.                           5,694,789
   29CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
29CC TO CHAPTER 29
29EE 29EE SETS OF GOODS OF CHAPTER 29
29MM29MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         3,286,326
29PP 29PP GOODS OF CHAPTER 29 CARRIED BY POST
29SS 29SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 29
   29VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 29 FOR THE ASSEMBLY OF
29VV MOTOR VEHICLES
   3001 DRIED GLANDS AND OTHER ORGANS FOR ORGANO-
   THERAPEUTIC USES, WHETHER OR NOT POWDERED; EXTRACTS
   OF GLANDS OR OTHER ORGANS OR THEIR SECRETIONS, FOR
   ORGANO-THERAPEUTIC USES; HEPARIN AND ITS SALTS; OTHER
   HUMAN OR ANIMAL SUBSTANCES PREPARED FOR THERAPEUTIC
3001 OR PROPHYLACTIC USES, N.E.S.                   229,976
   3002 HUMAN BLOOD; ANIMAL BLOOD PREPARED FOR
   THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC OR DIAGNOSTIC USES; ANTISERA
   AND OTHER BLOOD FRACTIONS; VACCINES, TOXINS, CULTURES
3002 OF MICRO-ORGANISMS AND SIMILAR PRODUCTS (EXCL. YEASTS)    117,061,592
   3003 MEDICAMENTS CONSISTING OF TWO OR MORE
   CONSTITUENTS MIXED TOGETHER FOR THERAPEUTIC OR
   PROPHYLACTIC USES, NOT IN MEASURED DOSES OR PUT UP FOR
3003 RETAIL SALE (EXCL. GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006)     1,822,342
   3004 MEDICAMENTS CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED
   PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP
   IN MEASURED DOSES "INCL. THOSE IN THE FORM OF
   TRANSDERMAL ADMINISTRATION" OR IN FORMS OR PACKINGS
3004 FOR RETAIL SALE (EXCL. GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006)  731,375,558
   3005 WADDING, GAUZE, BANDAGES AND THE LIKE, E.G.
   DRESSINGS, ADHESIVE PLASTERS, POULTICES, IMPREGNATED
   OR COVERED WITH PHARMACEUTICAL SUBSTANCES OR PUT UP
   FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR
3005 VETERINARY PURPOSES                       3,795,513
   3006 PHARMACEUTICAL PREPARATIONS AND PRODUCTS OF
3006 SUBHEADINGS 3006.10.10 TO 3006.60.90              16,391,261
   30CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
30CC TO CHAPTER 30
30MM30MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           8,061,337
30PP 30PP GOODS OF CHAPTER 30 CARRIED BY POST
30SS 30SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 30
   3101 ANIMAL OR VEGETABLE FERTILISERS, WHETHER OR NOT
   MIXED TOGETHER OR CHEMICALLY TREATED; FERTILISERS
   PRODUCED BY THE MIXING OR CHEMICAL TREATMENT OF
   ANIMAL OR VEGETABLE PRODUCTS (EXCL. THOSE IN PELLET OR
   SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A GROSS WEIGHT OF <=
3101 10 KG)                             2,145,206
   3102 MINERAL OR CHEMICAL NITROGENOUS FERTILISERS (EXCL.
   THOSE IN PELLET OR SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A
3102 GROSS WEIGHT OF <= 10 KG)                   29,421,551
   3103 MINERAL OR CHEMICAL PHOSPHATIC FERTILISERS (EXCL.
   THOSE IN PELLET OR SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A
3103 GROSS WEIGHT OF <= 10 KG)                    400,831
   3104 MINERAL OR CHEMICAL POTASSIC FERTILISERS (EXCL.
   THOSE IN PELLET OR SIMILAR FORMS, OR IN PACKAGES WITH A
3104 GROSS WEIGHT OF <= 10 KG)                    8,036,198
   3105 MINERAL OR CHEMICAL FERTILISERS CONTAINING TWO OR
   THREE OF THE FERTILISING ELEMENTS NITROGEN,
   PHOSPHORUS AND POTASSIUM; OTHER FERTILISERS (EXCL.
   PURE ANIMAL OR VEGETABLE FERTILISERS OR MINERAL OR
   CHEMICAL NITROGENOUS, PHOSPHATIC OR POTASSIC
   FERTILISERS); ANIMAL, VEGETABLE, MINERAL OR CHEMICAL
   FERTILISERS IN TABLETS OR SIMILAR FORMS OR IN PACKAGES
3105 OF A GROSS WEIGHT OF <= 10 KG                  19,889,562
   31CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
31CC TO CHAPTER 31
31MM31MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           3,094,602
31SS 31SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 31
   3201 TANNING EXTRACTS OF VEGETABLE ORIGIN; TANNINS AND
3201 THEIR SALTS, ETHERS, ESTERS AND OTHER DERIVATIVES         101,517
   3202 SYNTHETIC ORGANIC TANNING SUBSTANCES; INORGANIC
   TANNING SUBSTANCES; TANNING PREPARATIONS, WHETHER OR
   NOT CONTAINING NATURAL TANNING SUBSTANCES; ENZYMATIC
3202 PREPARATIONS FOR PRE-TANNING                   287,947
   3203 COLOURING MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN,
   INCL. DYE EXTRACTS (EXCL. ANIMAL BLACK), WHETHER OR NOT
   CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS BASED ON COLOURING
   MATTER OF VEGETABLE OR ANIMAL ORIGIN OF A KIND USED TO
   DYE FABRICS OR PRODUCE COLORANT PREPARATIONS (EXCL.
   PREPARATIONS OF HEADING 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 AND
3203 3215)                              1,573,722
   3204 SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER, WHETHER OR
   NOT CHEMICALLY DEFINED; PREPARATIONS BASED ON
   SYNTHETIC ORGANIC COLOURING MATTER OF A KIND USED TO
   DYE FABRICS OR PRODUCE COLORANT PREPARATIONS;
   SYNTHETIC ORGANIC PRODUCTS OF A KIND USED AS
   FLUORESCENT BRIGHTENING AGENTS OR AS LUMINOPHORES,
   WHETHER OR NOT CHEMICALLY DEFINED (EXCL. PREPARATIONS
3204 OF HEADING 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 AND 3215)        10,192,316
   3205 COLOUR LAKES (OTHER THAN CHINESE OR JAPANESE
   LACQUER AND PAINTS); PREPARATIONS BASED ON COLOUR
   LAKES OF A KIND USED TO DYE FABRICS OR PRODUCE
   COLORANT PREPARATIONS (EXCL. PREPARATIONS OF HEADING
3205 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 AND 3215)              246,957
   3206 INORGANIC OR MINERAL COLOURING MATTER, N.E.S.;
   PREPARATIONS BASED ON INORGANIC OR MINERAL COLOURING
   MATTER OF A KIND USED TO DYE FABRICS OR PRODUCE
   COLORANT PREPARATIONS (EXCL. PREPARATIONS OF HEADING
   3207, 3208, 3209, 3210, 3213 AND 3215); INORGANIC PRODUCTS OF
   A KIND USED AS LUMINOPHORES, WHETHER OR NOT
3206 CHEMICALLY DEFINED                        9,632,104
   3207 PREPARED PIGMENTS, PREPARED OPACIFIERS AND
   PREPARED COLOURS, VITRIFIABLE ENAMELS AND GLAZES,
   ENGOBES, LIQUID LUSTRES AND SIMILAR PREPARATIONS OF A
   KIND USED IN THE CERAMIC, ENAMELLING OR GLASS INDUSTRY;
   GLASS FRIT AND OTHER GLASS IN THE FORM OF POWDER,
3207 GRANULES OR FLAKES                        5,981,812
   3208 PAINTS AND VARNISHES, INCL. ENAMELS AND LACQUERS,
   BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED
   NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN A NON-
   AQUEOUS MEDIUM; SOLUTIONS OF PRODUCTS OF SUBHEADING
   3901 TO 3913 IN VOLATILE ORGANIC SOLVENTS, CONTAINING >
3208 50% SOLVENT BY WEIGHT (EXCL. SOLUTIONS OF COLLODION)    32,640,039
   3209 PAINTS AND VARNISHES, INCL. ENAMELS AND LACQUERS,
   BASED ON SYNTHETIC POLYMERS OR CHEMICALLY MODIFIED
   NATURAL POLYMERS, DISPERSED OR DISSOLVED IN AN
3209 AQUEOUS MEDIUM                       20,497,886
   3210 PAINTS AND VARNISHES, INCL. ENAMELS, LACQUERS AND
  DISTEMPERS (EXCL. THOSE BASED ON SYNTHETIC POLYMERS
  OR CHEMICALLY MODIFIED NATURAL POLYMERS); PREPARED
3210 WATER PIGMENTS OF A KIND USED FOR FINISHING LEATHER     1,230,192
3211 3211 PREPARED DRIERS                      829,164
   3212 PIGMENTS, INCL. METALLIC POWDERS AND FLAKES,
   DISPERSED IN NON-AQUEOUS MEDIA, IN LIQUID OR PASTE FORM,
   OF A KIND USED IN THE MANUFACTURE OF PAINTS; STAMPING
   FOILS OF A KIND USED IN THE PRINTING OF BOOK BINDINGS OR
   HATBAND LEATHER; COLORANTS AND OTHER COLOURING
3212 MATTER, N.E.S. PUT UP FOR RETAIL SALE            3,025,742
   3213 ARTIST''S, STUDENT''S OR SIGNBOARD PAINTER''S
   COLOURS, MODIFYING TINTS, AMUSEMENT COLOURS AND THE
   LIKE, IN TABLETS, TUBES, JARS, BOTTLES, PANS OR SIMILAR
3213 PACKAGES                           427,684
   3214 GLAZIERS'' PUTTY, GRAFTING PUTTY, RESIN CEMENTS,
   CAULKING COMPOUNDS AND OTHER MASTICS; PAINTERS''
   FILLINGS; NON-REFRACTORY SURFACING PREPARATIONS FOR
3214 FAÇADES, INDOOR WALLS, FLOORS, CEILINGS OR THE LIKE     13,840,169
   3215 PRINTING INK, WRITING OR DRAWING INK AND OTHER INKS,
3215 WHETHER OR NOT CONCENTRATED OR SOLID            12,255,961
   32CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
32CC TO CHAPTER 32
32MM32MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         6,314,965
32SS 32SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 32
   32VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 32 FOR THE ASSEMBLY OF
32VV MOTOR VEHICLES
   3301 ESSENTIAL OILS, WHETHER OR NOT TERPENELESS, INCL.
   CONCRETES AND ABSOLUTES; RESINOIDS; EXTRACTED
   OLEORESINS; CONCENTRATES OF ESSENTIAL OILS IN FATS,
   FIXED OILS, WAXES OR THE LIKE, OBTAINED BY ENFLEURAGE OR
   MACERATION; TERPENIC BY-PRODUCTS OF THE DETERPENATION
   OF ESSENTIAL OILS; AQUEOUS DISTILLATES AND AQUEOUS
3301 SOLUTIONS OF ESSENTIAL OILS                  666,405
   3302 MIXTURES OF ODORIFEROUS SUBSTANCES AND MIXTURES,
   INCL. ALCOHOLIC SOLUTIONS, BASED ON ONE OR MORE OF
   THESE SUBSTANCES, OF A KIND USED AS RAW MATERIALS IN
   INDUSTRY; OTHER PREPARATIONS BASED ON ODORIFEROUS
   SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE MANUFACTURE OF
3302 BEVERAGES                          38,317,428
   3303 PERFUMES AND TOILET WATERS (EXCL. AFTERSHAVE
3303 LOTIONS, PERSONAL DEODORANTS AND HAIR LOTIONS)       17,442,368
   3304 BEAUTY OR MAKE-UP PREPARATIONS AND PREPARATIONS
   FOR THE CARE OF THE SKIN, INCL. SUNSCREEN OR SUNTAN
   PREPARATIONS (EXCL. MEDICAMENTS); MANICURE OR PEDICURE
3304 PREPARATIONS                        36,038,942
3305 3305 PREPARATIONS FOR USE ON THE HAIR           25,162,433
   3306 PREPARATIONS FOR ORAL OR DENTAL HYGIENE, INCL.
   DENTURE FIXATIVE PASTES AND POWDERS; YARN USED TO
   CLEAN BETWEEN THE TEETH "DENTAL FLOSS", IN INDIVIDUAL
3306 RETAIL PACKAGES                      11,172,943
   3307 SHAVING PREPARATIONS, INCL. PRE-SHAVE AND
   AFTERSHAVE PRODUCTS, PERSONAL DEODORANTS, BATH AND
   SHOWER PREPARATIONS, DEPILATORIES AND OTHER
   PERFUMERY, TOILET OR COSMETIC PREPARATIONS, N.E.S.;
   PREPARED ROOM DEODORISERS, WHETHER OR NOT PERFUMED
3307 OR HAVING DISINFECTANT PROPERTIES             24,965,877
   33CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
33CC TO CHAPTER 33
33MM33MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         3,955,361
33PP 33PP GOODS OF CHAPTER 33 CARRIED BY POST
33SS 33SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 33
   3401 SOAP; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND
   PREPARATIONS FOR USE AS SOAP, IN THE FORM OF BARS,
   CAKES, MOULDED PIECES OR SHAPES, WHETHER OR NOT
   CONTAINING SOAP; ORGANIC SURFACE-ACTIVE PRODUCTS AND
   PREPARATIONS FOR WASHING THE SKIN, IN THE FORM OF LIQUID
   OR CREAM AND PUT UP FOR RETAIL SALE, WHETHER OR NOT
   CONTAINING SOAP; PAPER, WADDING, FELT AND NONWOVENS,
   IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH SOAP OR
3401 DETERGENT                         20,085,682
   3402 ORGANIC SURFACE-ACTIVE AGENTS (EXCL. SOAP);
   SURFACE-ACTIVE PREPARATIONS, WASHING PREPARATIONS,
   INCL. AUXILIARY WASHING PREPARATIONS, AND CLEANING
   PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING SOAP (EXCL.
3402 THOSE OF HEADING 3401)                   59,990,932
   3403 LUBRICANT PREPARATIONS, INCL. CUTTING-OIL
   PREPARATIONS, BOLT OR NUT RELEASE PREPARATIONS, ANTI-
   RUST OR ANTI-CORROSION PREPARATIONS AND MOULD-
   RELEASE PREPARATIONS BASED ON LUBRICANTS; TEXTILE
   LUBRICANT PREPARATIONS AND PREPARATIONS OF A KIND
   USED FOR THE OIL OR GREASE TREATMENT OF TEXTILE
   MATERIALS, LEATHER, FURSKINS OR OTHER MATERIALS (EXCL.
   PREPARATIONS CONTAINING, AS BASIC CONSTITUENTS, >= 70%
3403 PETROLEUM OIL OR BITUMINOUS MINERAL OIL BY WEIGHT)     11,402,534
3404 3404 ARTIFICIAL WAXES AND PREPARED WAXES          1,963,635
   3405 SHOE POLISH, FURNITURE WAX AND FLOOR WAXES,
   POLISHES AND CREAMS FOR COACHWORK, GLASS OR METAL,
   SCOURING PASTES AND POWDERS AND SIMILAR PREPARATIONS,
   WHETHER OR NOT IN THE FORM OF PAPER, WADDING, FELT,
   NONWOVENS, SPONGE PLASTICS, CELLULAR PLASTICS OR
   CELLULAR RUBBER, IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH
   SUCH PREPARATIONS (EXCL. ARTIFICIAL AND PREPARED WAXES
3405 OF HEADING 3404)                      5,299,455
3406 3406 CANDLES AND THE LIKE                  4,679,952
   3407 MODELLING PASTES, INCL. THOSE PUT UP FOR CHILDREN'S
   AMUSEMENT; PREPARATIONS KNOWN AS 'DENTAL WAX' OR AS
   'DENTAL IMPRESSION COMPOUNDS', PUT UP IN SETS, IN
   PACKINGS FOR RETAIL SALE OR IN PLATES, HORSESHOE
   SHAPES, STICKS OR SIMILAR FORMS; OTHER PREPARATIONS
   FOR USE IN DENTISTRY, WITH A BASIS OF PLASTER 'OF
3407 CALCINED GYPSUM OR CALCIUM SULPHATE'             678,816
   34CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
34CC TO CHAPTER 34
34MM34MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         3,558,243
34SS 34SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 34
   3501 CASEIN, CASEINATES AND OTHER CASEIN DERIVATIVES;
   CASEIN GLUES (EXCL. THOSE PACKAGED AS GLUE FOR RETAIL
3501 SALE AND WEIGHING <= 1 KG)                  745,011
   3502 ALBUMINS, ALBUMINATES AND OTHER ALBUMIN
3502 DERIVATIVES                         549,079
   3503 GELATIN, WHETHER OR NOT IN SQUARE OR RECTANGULAR
   SHEETS, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED OR COLOURED,
   AND GELATIN DERIVATIVES; ISINGLASS; OTHER GLUES OF
   ANIMAL ORIGIN (EXCL. THOSE PACKAGED AS GLUE FOR RETAIL
   SALE AND WEIGHING <= 1 KG, AND CASEIN GLUES OF HEADING
3503 3501)                            3,270,146
   3504 PEPTONES AND THEIR DERIVATIVES; OTHER ALBUMINOUS
   SUBSTANCES AND THEIR DERIVATIVES, N.E.S.; HIDE POWDER,
3504 WHETHER OR NOT CHROMED                   4,864,175
   3505 DEXTRINS AND OTHER MODIFIED STARCHES, E.G.
  PREGELATINISED OR ESTERIFIED STARCHES; GLUES BASED ON
  STARCHES, DEXTRINS OR OTHER MODIFIED STARCHES (EXCL.
3505 THOSE PUT UP FOR RETAIL SALE AND WEIGHING <= 1 KG)     1,595,727
   3506 PREPARED GLUES AND OTHER PREPARED ADHESIVES,
   N.E.S.; PRODUCTS SUITABLE FOR USE AS GLUES OR ADHESIVES,
   PUT UP FOR RETAIL SALE AS GLUES OR ADHESIVES, AND
3506 WEIGHING <= 1 KG                      15,578,424
3507 3507 ENZYMES; PREPARED ENZYMES, N.E.S.           5,349,034
   35CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
35CC TO CHAPTER 35
35MM35MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         1,165,018
35SS 35SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 35
3601 3601 PROPELLENT POWDERS                   1,643,600
3602 3602 PREPARED EXPLOSIVES (EXCL. PROPELLENT POWDERS)     2,493,200
   3603 SAFETY FUSES; DETONATING FUSES; PERCUSSION OR
   DETONATING CAPS; IGNITORS; ELECTRIC DETONATORS (EXCL.
   GRENADE DETONATORS AND CARTRIDGE CASES, WHETHER OR
3603 NOT WITH PERCUSSION CAPS)                 10,028,616
   3604 FIREWORKS, SIGNALLING FLARES, RAIN ROCKETS, FOG
   SIGNALS AND OTHER PYROTECHNIC ARTICLES (EXCL.
3604 CARTRIDGE BLANKS)                       63,502
   3605 MATCHES (EXCL. PYROTECHNIC ARTICLES OF HEADING
3605 3604)                            1,244,134
   3606 FERRO-CERIUM AND OTHER PYROPHORIC ALLOYS IN ALL
   FORMS; METALDEHYDE, HEXAMETHYLENETETRAMINE AND
   SIMILAR PRODUCTS IN TABLETS, STICKS OR SIMILAR FORMS,
   FOR USE AS FUEL; ALCOHOL-BASED FUELS AND PREPARED
   FUELS OF A SIMILAR KIND, SOLID OR IN PASTE FORM; LIQUID
   GASES AND LIQUID FUELS FOR LIGHTERS OR IGNITERS, IN
   CONTAINERS OF <= 300 CC; RESIN TORCHES, FIRELIGHTERS AND
3606 THE LIKE                          349,603
   36CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
36CC TO CHAPTER 36
36MM36MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         158,516
36SS 36SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 36
   3701 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM IN THE FLAT,
  SENSITISED, UNEXPOSED, OF ANY MATERIAL OTHER THAN
  PAPER, PAPERBOARD OR TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN THE
3701 FLAT, SENSITISED, UNEXPOSED, WHETHER OR NOT IN PACKS    5,783,271
   3702 PHOTOGRAPHIC FILM IN ROLLS, SENSITISED, UNEXPOSED,
   OF ANY MATERIAL OTHER THAN PAPER, PAPERBOARD OR
   TEXTILES; INSTANT PRINT FILM IN ROLLS, SENSITISED,
3702 UNEXPOSED                          600,742
   3703 PHOTOGRAPHIC PAPER, PAPERBOARD AND TEXTILES,
3703 SENSITISED, UNEXPOSED                    559,876
   3704 PHOTOGRAPHIC PLATES, FILM, PAPER, PAPERBOARD AND
3704 TEXTILES, EXPOSED BUT NOT DEVELOPED             104,372
   3705 PHOTOGRAPHIC PLATES AND FILM, EXPOSED AND
   DEVELOPED (EXCL. PRODUCTS MADE OF PAPER, PAPERBOARD
   OR TEXTILES, CINEMATOGRAPHIC FILM AND READY-TO-USE
3705 PLATES)                           275,606
   3706 CINEMATOGRAPHIC FILM, EXPOSED AND DEVELOPED,
   WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUNDTRACK OR
3706 CONSISTING ONLY OF SOUNDTRACK                82,589
   3707 CHEMICAL PREPARATIONS FOR PHOTOGRAPHIC USES
   (EXCL. VARNISHES, GLUES, ADHESIVES AND SIMILAR
   PREPARATIONS); UNMIXED PRODUCTS FOR PHOTOGRAPHIC
   USES, IN MEASURED DOSES OR PUT UP FOR RETAIL SALE READY
   FOR USE (EXCL. SALTS, PRECIOUS-METAL COMPOUNDS AND
3707 PRODUCTS OF HEADING 2843 TO 2846)             5,096,525
   37CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
37CC TO CHAPTER 37
37MM37MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         514,677
37PP 37PP GOODS OF CHAPTER 37 CARRIED BY POST
37SS 37SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 37
   3801 ARTIFICIAL GRAPHITE; COLLOIDAL OR SEMI-COLLOIDAL
   GRAPHITE; PREPARATIONS BASED ON GRAPHITE OR OTHER
   CARBON IN THE FORM OF PASTES, BLOCKS, PLATES OR OTHER
3801 SEMI-MANUFACTURES                      834,715
   3802 ACTIVATED CARBON; ACTIVATED NATURAL MINERAL
3802 PRODUCTS; ANIMAL BLACK, WHETHER OR NOT SPENT        1,764,113
3803 3803 TALL OIL, WHETHER OR NOT REFINED             27,496
   3804 RESIDUAL LYES FROM THE MANUFACTURE OF WOOD PULP,
   WHETHER OR NOT CONCENTRATED, DESUGARED OR
   CHEMICALLY TREATED, INCL. LIGNIN SULPHONATES (EXCL.
   CRUDE TALL OIL, SODIUM HYDROXIDE 'CAUSTIC SODA' AND
3804 SULPHATE PITCH)                       271,298
  3805 GUM, WOOD OR SULPHATE TURPENTINE AND OTHER
  TERPENIC OILS PRODUCED BY THE DISTILLATION OR OTHER
  TREATMENT OF CONIFEROUS WOODS; CRUDE DIPENTENE;
  SULPHITE TURPENTINE AND OTHER CRUDE PARA-CYMENE; PINE
3805 OIL CONTAINING ALPHA-TERPINEOL AS THE MAIN CONSTITUENT    15,950
   3806 ROSIN, RESIN ACIDS AND DERIVATIVES THEREOF; ROSIN
3806 SPIRIT AND ROSIN OILS; RUN GUMS               164,513
   3807 WOOD TAR; WOOD TAR OILS; WOOD CREOSOTE; WOOD
  NAPHTHA; VEGETABLE PITCH; BREWER'S PITCH AND SIMILAR
  PREPARATIONS BASED ON ROSIN, RESIN ACIDS OR VEGETABLE
  PITCH (EXCL. BURGUNDY PITCH, YELLOW PITCH, STEARIN PITCH,
3807 FATTY ACID PITCH, FATTY TAR AND GLYCERIN PITCH)        24,927
   3808 INSECTICIDES, RODENTICIDES, FUNGICIDES, HERBICIDES,
   ANTI-SPROUTING PRODUCTS AND PLANT-GROWTH
   REGULATORS, DISINFECTANTS AND SIMILAR PRODUCTS, PUT UP
   FOR RETAIL SALE OR AS PREPARATIONS OR ARTICLES, E.G.
   SULPHUR-TREATED BANDS, WICKS AND CANDLES, AND FLY-
3808 PAPERS                           93,878,956
   3809 FINISHING AGENTS, DYE CARRIERS TO ACCELERATE THE
   DYEING OR FIXING OF DYESTUFFS AND OTHER PRODUCTS AND
   PREPARATIONS SUCH AS DRESSINGS AND MORDANTS OF A KIND
   USED IN THE TEXTILE, PAPER, LEATHER OR LIKE INDUSTRIES,
3809 N.E.S.                           7,419,277
   3810 PICKLING PREPARATIONS FOR METAL SURFACES; FLUXES
   AND OTHER AUXILIARY PREPARATIONS FOR SOLDERING,
   BRAZING OR WELDING; SOLDERING, BRAZING OR WELDING
   PASTES AND POWDERS CONSISTING OF METAL AND OTHER
   MATERIALS; PREPARATIONS OF A KIND USED AS COATINGS OR
3810 CORES FOR WELDING ELECTRODES OR RODS            2,765,864
   3811 ANTI-KNOCK PREPARATIONS, OXIDATION INHIBITORS, GUM
   INHIBITORS, VISCOSITY IMPROVERS, ANTI-CORROSIVE
   PREPARATIONS AND OTHER PREPARED ADDITIVES, FOR
   MINERAL OILS, INCL. GASOLINE, OR FOR OTHER LIQUIDS USED
3811 FOR THE SAME PURPOSES AS MINERAL OILS            7,308,897
   3812 PREPARED RUBBER ACCELERATORS; COMPOUND
   PLASTICISERS FOR RUBBER OR PLASTICS, N.E.S.; ANTI-
   OXIDISING PREPARATIONS AND OTHER COMPOUND STABILISERS
3812 FOR RUBBER OR PLASTICS                   7,316,096
   3813 PREPARATIONS AND CHARGES FOR FIRE-EXTINGUISHERS;
  CHARGED FIRE-EXTINGUISHING GRENADES (EXCL. FULL OR
  EMPTY FIRE-EXTINGUISHING DEVICES, WHETHER OR NOT
  PORTABLE, UNMIXED CHEMICALLY UNDEFINED PRODUCTS WITH
3813 FIRE-EXTINGUISHING PROPERTIES IN OTHER FORMS)        287,880
   3814 ORGANIC COMPOSITE SOLVENTS AND THINNERS, N.E.S.;
   PREPARED PAINT OR VARNISH REMOVERS (EXCL. NAIL VARNISH
3814 REMOVER)                          5,981,510
   3815 REACTION INITIATORS, REACTION ACCELERATORS AND
   CATALYTIC PREPARATIONS, N.E.S. (EXCL. RUBBER
3815 ACCELERATORS)                        8,174,941
   3816 REFRACTORY CEMENTS, MORTARS, CONCRETES AND
   SIMILAR COMPOSITIONS (EXCL. PREPARATIONS BASED ON
3816 GRAPHITE OR OTHER CARBONACEOUS SUBSTANCES)         7,218,883
   3817 MIXED ALKYLBENZENES AND MIXED ALKYLNAPHTHALENES
   PRODUCED BY THE ALKYLATION OF BENZENE AND
   NAPHTHALENE (EXCL. MIXED ISOMERS OF CYCLIC
3817 HYDROCARBONS)                         33,738
   3818 CHEMICAL ELEMENTS AND COMPOUNDS DOPED FOR USE IN
   ELECTRONICS, IN THE FORM OF DISCS, WAFERS, CYLINDERS,
   RODS OR SIMILAR FORMS, OR CUT INTO DISCS, WAFERS OR
   SIMILAR FORMS, WHETHER OR NOT POLISHED OR WITH A
   UNIFORM EPITAXIAL COATING (EXCL. ELEMENTS THAT HAVE
3818 BEEN FURTHER PROCESSED, E.G. BY SELECTIVE DIFFUSION)      17,789
   3819 HYDRAULIC BRAKE FLUIDS AND OTHER PREPARED LIQUIDS
  FOR HYDRAULIC TRANSMISSION NOT CONTAINING PETROLEUM
  OIL OR BITUMINOUS MINERAL OIL, OR CONTAINING < 70%
3819 PETROLEUM OIL OR BITUMINOUS MINERAL OIL BY WEIGHT      1,349,962
   3820 ANTI-FREEZING PREPARATIONS AND PREPARED DE-ICING
   FLUIDS (EXCL. PREPARED ADDITIVES FOR MINERAL OILS OR
   OTHER LIQUIDS USED FOR THE SAME PURPOSES AS MINERAL
3820 OILS)                            2,839,975
   3821 CULTURE MEDIA SPECIALLY PREPARED FOR THE
3821 DEVELOPMENT OF MICRO-ORGANISMS                708,705
   3822 DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS ON A BACKING,
   PREPARED DIAGNOSTIC OR LABORATORY REAGENTS WHETHER
   OR NOT ON A BACKING, AND CERTIFIED REFERENCE MATERIALS
   (EXCL. COMPOUND DIAGNOSTIC REAGENTS DESIGNED TO BE
   ADMINISTERED TO THE PATIENT, BLOOD-GROUPING REAGENTS,
   ANIMAL BLOOD PREPARED FOR THERAPEUTIC, PROPHYLACTIC
   OR DIAGNOSTIC USES AND VACCINES, TOXINS, CULTURES OF
3822 MICRO-ORGANISMS AND SIMILAR PRODUCTS)            19,258,419
   3823 INDUSTRIAL MONOCARBOXYLIC FATTY ACIDS; ACID OILS
3823 FROM REFINING; INDUSTRIAL FATTY ALCOHOLS           1,145,003
   3824 PREPARED BINDERS FOR FOUNDRY MOULDS OR CORES;
   CHEMICAL PRODUCTS AND PREPARATIONS FOR THE CHEMICAL
   OR ALLIED INDUSTRIES, INCL. MIXTURES OF NATURAL
3824 PRODUCTS, N.E.S.                      63,504,180
   3825 RESIDUAL PRODUCTS OF THE CHEMICAL OR ALLIED
   INDUSTRIES, N.E.S.; MUNICIPAL WASTE; SEWAGE SLUDGE;
   CLINICAL WASTE, WASTE ORGANIC SOLVENTS, WASTES OF
   METAL PICKLING LIQUORS, OF HYDRAULIC FLUIDS, BRAKE FLUIDS
   AND ANTI-FREEZE FLUIDS AND OTHER WASTES FROM CHEMICAL
   OR ALLIED INDUSTRIES (EXCL. WASTES CONTAINING MAINLY
   PETROLEUM OILS OR OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS
3825 MINERALS)                           98,131
   38CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
38CC TO CHAPTER 38
38MM38MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         7,443,290
38SS 38SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 38
   38VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 38 FOR THE ASSEMBLY OF
38VV MOTOR VEHICLES
3901 3901 POLYMERS OF ETHYLENE, IN PRIMARY FORMS         71,694,169
   3902 POLYMERS OF PROPYLENE OR OF OTHER OLEFINS, IN
3902 PRIMARY FORMS                        31,536,912
3903 3903 POLYMERS OF STYRENE, IN PRIMARY FORMS         40,908,360
   3904 POLYMERS OF VINYL CHLORIDE OR OF OTHER
3904 HALOGENATED OLEFINS, IN PRIMARY FORMS            28,333,402
   3905 POLYMERS OF VINYL ACETATE OR OF OTHER VINYL
   ESTERS, IN PRIMARY FORMS; OTHER VINYL POLYMERS, IN
3905 PRIMARY FORMS                         8,896,800
3906 3906 ACRYLIC POLYMERS, IN PRIMARY FORMS           11,441,526
   3907 POLYACETALS, OTHER POLYETHERS AND EPOXIDE RESINS,
   IN PRIMARY FORMS; POLYCARBONATES, ALKYD RESINS,
   POLYALLYL ESTERS AND OTHER POLYESTERS, IN PRIMARY
3907 FORMS                            79,919,515
3908 3908 POLYAMIDES, IN PRIMARY FORMS              11,317,761
   3909 AMINO-RESINS, PHENOLIC RESINS AND POLYURETHANES, IN
3909 PRIMARY FORMS                        23,398,865
3910 3910 SILICONES IN PRIMARY FORMS                6,895,421
   3911 PETROLEUM RESINS, COUMARONE-INDENE RESINS,
   POLYTERPENES, POLYSULPHIDES, POLYSULPHONES AND OTHER
   POLYMERS AND PREPOLYMERS PRODUCED BY CHEMICAL
3911 SYNTHESIS, N.E.S., IN PRIMARY FORMS              1,743,682
   3912 CELLULOSE AND ITS CHEMICAL DERIVATIVES, N.E.S., IN
3912 PRIMARY FORMS                         6,229,191
   3913 NATURAL POLYMERS, E.G. ALGINIC ACID, AND MODIFIED
  NATURAL POLYMERS, E.G. HARDENED PROTEINS, CHEMICAL
3913 DERIVATIVES OF NATURAL RUBBER, N.E.S., IN PRIMARY FORMS    636,409
   3914 ION-EXCHANGERS BASED ON POLYMERS OF HEADING 3901
3914 TO 3913, IN PRIMARY FORMS                   3,065,595
3915 3915 WASTE, PARINGS AND SCRAP, OF PLASTICS           968,120
   3916 MONOFILAMENT OF WHICH ANY CROSS-SECTIONAL
   DIMENSION > 1 MM, RODS, STICKS AND PROFILE SHAPES, OF
   PLASTICS, WHETHER OR NOT SURFACE-WORKED BUT NOT
3916 FURTHER WORKED                        34,599,690
   3917 TUBES, PIPES AND HOSES, AND FITTINGS THEREFOR, E.G.
3917 JOINTS, ELBOWS, FLANGES, OF PLASTICS             57,705,263
   3918 FLOOR COVERINGS OF PLASTICS, WHETHER OR NOT SELF-
   ADHESIVE, IN ROLLS OR IN THE FORM OF TILES; WALL OR
   CEILING COVERINGS OF PLASTICS, IN ROLLS WITH A WIDTH OF
   >= 45 CM, CONSISTING OF A LAYER OF PLASTICS FIXED
   PERMANENTLY ON A BACKING OF ANY MATERIAL OTHER THAN
   PAPER, THE FACE SIDE OF WHICH IS GRAINED, EMBOSSED,
3918 COLOURED, DESIGN-PRINTED OR OTHERWISE DECORATED        4,383,827
   3919 SELF-ADHESIVE PLATES, SHEETS, FILM, FOIL, TAPE, STRIP
   AND OTHER FLAT SHAPES, OF PLASTICS, WHETHER OR NOT IN
   ROLLS (EXCL. FLOOR, WALL AND CEILING COVERINGS OF
3919 HEADING 3918)                        22,826,093
   3920 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF NON-CELLULAR
   PLASTICS, NOT REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR
   SIMILARLY COMBINED WITH OTHER MATERIALS, WITHOUT
   BACKING, UNWORKED OR MERELY SURFACE-WORKED OR
   MERELY CUT INTO SQUARES OR RECTANGLES (EXCL. SELF-
   ADHESIVE PRODUCTS, AND FLOOR, WALL AND CEILING
3920 COVERINGS OF HEADING 3918)                  59,339,163
   3921 PLATES, SHEETS, FILM, FOIL AND STRIP, OF PLASTICS,
   REINFORCED, LAMINATED, SUPPORTED OR SIMILARLY COMBINED
   WITH OTHER MATERIALS, OR OF CELLULAR PLASTIC, UNWORKED
   OR MERELY SURFACE-WORKED OR MERELY CUT INTO SQUARES
   OR RECTANGLES (EXCL. SELF-ADHESIVE PRODUCTS, FLOOR,
3921 WALL AND CEILING COVERINGS OF HEADING 3918)         39,878,957
   3922 BATHS, SHOWER-BATHS, SINKS, WASHBASINS, BIDETS,
   LAVATORY PANS, SEATS AND COVERS, FLUSHING CISTERNS AND
3922 SIMILAR SANITARY WARE, OF PLASTICS             10,846,782
   3923 ARTICLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKAGING OF
   GOODS, OF PLASTICS; STOPPERS, LIDS, CAPS AND OTHER
3923 CLOSURES, OF PLASTICS                    71,665,822
   3924 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES
  AND TOILET ARTICLES, OF PLASTICS (EXCL. BATHS, SHOWER-
  BATHS, WASHBASINS, BIDETS, LAVATORY PANS, SEATS AND
3924 COVERS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE)    16,438,584
3925 3925 BUILDERS'' WARE OF PLASTICS, N.E.S.          19,515,983
   3926 ARTICLES OF PLASTICS AND ARTICLES OF OTHER
3926 MATERIALS OF HEADING 3901 TO 3914, N.E.S.         144,138,433
   39CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
39CC TO CHAPTER 39
39MM39MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         26,770,126
39SS 39SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 39
   39VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 39 FOR THE ASSEMBLY OF
39VV MOTOR VEHICLES
   4001 NATURAL RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE,
   CHICLE AND SIMILAR NATURAL GUMS, IN PRIMARY FORMS OR IN
4001 PLATES, SHEETS OR STRIP                   23,180,228
   4002 SYNTHETIC RUBBER AND FACTICE DERIVED FROM OILS, IN
   PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP; MIXTURES OF
   NATURAL RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE
   OR SIMILAR TYPES OF NATURAL RUBBER WITH SYNTHETIC
   RUBBER OR FACTICE, IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES, SHEETS
4002 OR STRIP                          27,537,238
   4003 RECLAIMED RUBBER IN PRIMARY FORMS OR IN PLATES,
4003 SHEETS OR STRIP                       1,473,686
   4004 WASTE, PARINGS AND SCRAP OF SOFT RUBBER AND
4004 POWDERS AND GRANULES OBTAINED THEREFROM            235,621
   4005 COMPOUNDED RUBBER, UNVULCANISED, IN PRIMARY
   FORMS OR IN PLATES, SHEETS OR STRIP (EXCL. MIXTURES OF
   NATURAL RUBBER, BALATA, GUTTA-PERCHA, GUAYULE, CHICLE
   AND SIMILAR NATURAL GUMS CONTAINING SYNTHETIC RUBBER
4005 OR FACTICE DERIVED FROM OILS)               108,683,135
   4006 RODS, BARS, TUBES, PROFILES AND OTHER FORMS OF
   UNVULCANISED RUBBER, INCL. MIXED RUBBER, AND ARTICLES
   OF UNVULCANISED RUBBER, INCL. MIXED RUBBER (EXCL.
   PLATES, SHEETS AND STRIP WHICH, APART FROM BASIC
   SURFACE-WORKING, HAVE NOT BEEN CUT, OR HAVE MERELY
4006 BEEN CUT INTO SQUARE OR RECTANGULAR SHAPES)          880,823
   4007 VULCANISED RUBBER THREAD AND CORD (EXCL. UNGIMPED
   SINGLE THREAD WITH A DIAMETER OF > 5 MM AND TEXTILES
   COMBINED WITH RUBBER THREAD, E.G. TEXTILE-COVERED
4007 THREAD AND CORD)                       305,616
   4008 PLATES, SHEETS, STRIP, RODS AND PROFILE SHAPES, OF
4008 VULCANISED RUBBER (EXCL. HARD RUBBER)             7,996,465
   4009 TUBES, PIPES AND HOSES, OF VULCANISED RUBBER OTHER
   THAN HARD RUBBER, WITH OR WITHOUT THEIR FITTINGS, E.G.
4009 JOINTS, ELBOWS, FLANGES                   18,272,605
   4010 CONVEYOR OR TRANSMISSION BELTS OR BELTING, OF
4010 VULCANISED RUBBER                       8,955,831
4011 4011 NEW PNEUMATIC TYRES, OF RUBBER             87,470,311
   4012 RETREADED OR USED PNEUMATIC TYRES OF RUBBER;
   SOLID OR CUSHION TYRES, TYRE TREADS AND TYRE FLAPS, OF
4012 RUBBER                            2,368,067
4013 4013 INNER TUBES, OF RUBBER                  1,585,918
   4014 HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL ARTICLES, INCL. TEATS, OF
   VULCANISED RUBBER (EXCL. HARD RUBBER), WITH OR WITHOUT
   FITTINGS OF HARD RUBBER, N.E.S. (EXCL. ARTICLES OF APPAREL
   AND CLOTHING ACCESSORIES, INCL. GLOVES, FOR ALL
4014 PURPOSES)                           2,343,230
   4015 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, INCL.
   GLOVES, MITTENS AND MITTS, FOR ALL PURPOSES, OF
   VULCANISED RUBBER (EXCL. HARD RUBBER AND FOOTWEAR
4015 AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF)                3,042,306
   4016 ARTICLES OF VULCANISED RUBBER (EXCL. HARD RUBBER),
4016 N.E.S.                            53,984,320
   4017 HARD RUBBER, E.G. EBONITE, IN ALL FORMS, INCL. WASTE
4017 AND SCRAP; ARTICLES OF HARD RUBBER, N.E.S.           600,795
   40CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
40CC TO CHAPTER 40
40MM40MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          6,984,740
40SS 40SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 40
   40VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 40 FOR THE ASSEMBLY OF
40VV MOTOR VEHICLES
   4101 RAW HIDES AND SKINS OF BOVINE "INCL. BUFFALO" OR
   EQUINE ANIMALS, FRESH, OR SALTED, DRIED, LIMED, PICKLED OR
   OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT DEHAIRED OR
   SPLIT (EXCL. TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER
4101 PREPARED)                           1,803,872
   4102 RAW SKINS OF SHEEP OR LAMBS, FRESH, OR SALTED,
   DRIED, LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER
   OR NOT DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. THOSE WITH WOOL ON,
   FLEECES OF ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN, BROADTAIL OR
   SIMILAR LAMBS, OR OF INDIAN, CHINESE, MONGOLIAN OR
   TIBETAN LAMBS AND TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR
4102 FURTHER PREPARED)                       399,930
   4103 OTHER RAW HIDES AND SKINS, FRESH, OR SALTED, DRIED,
   LIMED, PICKLED OR OTHERWISE PRESERVED, WHETHER OR NOT
   DEHAIRED OR SPLIT (EXCL. THOSE OF BOVINE ANIMALS, EQUINE
   ANIMALS, SHEEP AND LAMBS, THOSE WITH WOOL ON AND THOSE
   OF GOATS OR KIDS FROM YEMEN, MONGOLIA OR TIBET AND
4103 TANNED, PARCHMENT-DRESSED OR FURTHER PREPARED)         38,256
   4104 TANNED OR CRUST HIDES AND SKINS OF BOVINE "INCL.
   BUFFALO" OR EQUINE ANIMALS, WITHOUT HAIR ON, WHETHER
4104 OR NOT SPLIT (EXCL. FURTHER PREPARED)            20,981,501
   4105 TANNED OR CRUST SKINS OF SHEEP OR LAMBS, WITHOUT

4105 WOOL ON, WHETHER OR NOT SPLIT (EXCL. FURTHER PREPARED)     443,262
    4106 TANNED OR CRUST HIDES AND SKINS OF GOATS OR KIDS,
    PIGS, REPTILES AND OTHER ANIMALS, WITHOUT WOOL ON, AND
    LEATHER OF HAIRLESS ANIMALS, WHETHER OR NOT SPLIT (EXCL.
    FURTHER PREPARED AND LEATHER OF BOVINE AND EQUINE
4106  ANIMALS, SHEEP AND LAMBS)                  1,202,833
    4107 LEATHER OF OTHER ANIMALS, (WITHOUT HAIR ON), (OTHER
4107  THAN LEATHER OF HEADING N 41.08 OR 41.09) :        134,868,167
    4108 CHAMOIS LEATHER, INCL. COMBINATION CHAMOIS LEATHER
    (EXCL. GLACE-TANNED LEATHER SUBSEQUENTLY TREATED WITH
    FORMALDEHYDE AND LEATHER STUFFED WITH OIL ONLY AFTER
4108  TANNING)
    4109 PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER;
    METALLIZED LEATHER (EXCL. LACQUERED OR METALLIZED
4109  RECONSTITUTED LEATHER)
    4110 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER, PARCHMENT-
    DRESSED LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, NOT SUITABLE
    FOR THE MANUFACTURE OF LEATHER ARTICLES; LEATHER DUST,
4110  POWDER AND FLOUR
    4111 COMPOSITION LEATHER BASED ON LEATHER OR LEATHER

4111 FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR NOT IN ROLLS
   4112 LEATHER FURTHER PREPARED AFTER TANNING OR
   CRUSTING 'INCL. PARCHMENT-DRESSED LEATHER', OF SHEEP OR
   LAMBS, WITHOUT WOOL ON, WHETHER OR NOT SPLIT (EXCL.
   CHAMOIS LEATHER, PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED
4112 LEATHER, AND METALLISED LEATHER)                7,083,966
   4113 LEATHER FURTHER PREPARED AFTER TANNING OR
   CRUSTING "INCL. PARCHMENT-DRESSED LEATHER", OF GOATS
   OR KIDS, PIGS, REPTILES AND OTHER ANIMALS, WITHOUT WOOL
   OR HAIR ON, AND LEATHER OF HAIRLESS ANIMALS, WHETHER OR
   NOT SPLIT (EXCL. LEATHER OF BOVINE AND EQUINE ANIMALS,
   SHEEP AND LAMBS, AND CHAMOIS LEATHER, PATENT LEATHER
4113 AND PATENT LAMINATED LEATHER, AND METALLISED LEATHER)     11,972,563
   4114 CHAMOIS LEATHER, INCL. COMBINATION CHAMOIS LEATHER
   (EXCL. GLACÉ-TANNED LEATHER SUBSEQUENTLY TREATED WITH
   FORMALDEHYDE AND LEATHER STUFFED WITH OIL ONLY AFTER
   TANNING); PATENT LEATHER AND PATENT LAMINATED LEATHER;
   METALLISED LEATHER (EXCL. LACQUERED OR METALLISED
4114 RECONSTITUTED LEATHER)                    10,428,690
   4115 COMPOSITION LEATHER WITH A BASIS OF LEATHER OR
    LEATHER FIBRE, IN SLABS, SHEETS OR STRIP, WHETHER OR NOT
    IN ROLLS; PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER OR OF
    COMPOSITION LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE
4115 OF LEATHER ARTICLES; LEATHER DUST, POWDER AND FLOUR      1,098,664
   41CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
41CC TO CHAPTER 41
41MM41MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          5,001,311
41SS 41SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 41
   4201 SADDLERY AND HARNESS FOR ANY ANIMAL, INCL. TRACES,
   LEADS, KNEE PADS, MUZZLES, SADDLE CLOTHS, SADDLE BAGS,
   DOG COATS AND THE LIKE, OF ANY MATERIAL (EXCL. HARNESSES
   FOR CHILDREN AND ADULTS, RIDING WHIPS AND OTHER GOODS
4201 OF HEADING 6602)                        723,439
   4202 TRUNKS, SUIT, VANITY, EXECUTIVE, BRIEF, SPECTACLE,
   BINOCULAR, CAMERA, MUSICAL INSTRUMENT, GUN CASES,
   HOLSTERS AND SIMILAR; TRAVELLING, TOILET BAGS,
   RUCKSACKS, HANDBAGS, SCHOOL SATCHELS, SHOPPING-BAGS,
   WALLETS, PURSES, MAP, CIGARETTE CASES, TOBACCO-
   POUCHES, TOOL, SPORTS BAGS, BOTTLE, JEWELLERY, POWDER-
   BOXES, CUTLERY CASES AND SIMILAR, OF LEATHER, PLASTICS,
4202 TEXTILE MATERIALS, VULCANIZED FIBRE OR PAPERBOARD      27,801,210
   4203 ARTICLES OF APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES, OF
   LEATHER OR COMPOSITION LEATHER (EXCL. FOOTWARE AND
   HEADGEAR AND PARTS THEREOF, AND GOODS OF CHAPTER 95,
4203 E.G. SHIN GUARDS, FENCING MASKS)               6,228,690
   4204 ARTICLES FOR TECHNICAL USE, OF LEATHER OR
4204 COMPOSITION LEATHER
   4205 ARTICLES OF LEATHER OR COMPOSITION LEATHER (EXCL.
   SADDLERY AND HARNESS BAGS; CASES AND SIMILAR
   CONTAINERS; APPAREL AND CLOTHING ACCESSORIES; ARTICLES
   FOR TECHNICAL USES; WHIPS, RIDING-CROPS AND SIMILAR OF
   HEADING 6602; FURNITURE; LIGHTING APPLIANCES; TOYS;
   GAMES; SPORTS ARTICLES; BUTTONS AND PARTS THEREOF;
   CUFF-LINKS, BRACELETS OR OTHER IMITATION JEWELLERY;
   MADE-UP ARTICLES OF NETTING OF HEADING 5608; AND
4205 ARTICLES OF PLAITING MATERIALS)               24,999,153
   4206 ARTICLES OF GUT, GOLDBEATER''S SKIN, BLADDERS OR
   TENDONS (EXCL. SILKWORM GUT, STERILE CATGUT, OTHER
   STERILE SURGICAL SUTURE MATERIAL AND STRINGS FOR
4206 MUSICAL INSTRUMENTS)                       482
   42CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
42CC TO CHAPTER 42
42MM42MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         1,647,065
42PP 42PP GOODS OF CHAPTER 42 CARRIED BY POST
42SS 42SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 42
   4301 RAW FURSKINS, INCL. HEADS, TAILS, PAWS AND OTHER
   PIECES OR CUTTINGS SUITABLE FOR USE IN FURRIERY (EXCL.
4301 RAW HIDES AND SKINS OF HEADING 4101, 4102 OR 4103)        4,389
   4302 TANNED OR DRESSED FURSKINS, INCL. HEADS, TAILS, PAWS
   AND OTHER PIECES, SCRAPS AND REMNANTS, UNASSEMBLED,
   OR ASSEMBLED, WITHOUT THE ADDITION OF OTHER MATERIALS
   (EXCL. CLOTHING, CLOTHING ACCESSORIES AND OTHER
4302 FURSKIN ARTICLES)                       689,943
   4303 ARTICLES OF APPAREL, CLOTHING ACCESSORIES AND
   OTHER FURSKIN ARTICLES (EXCL. GLOVES MADE OF LEATHER
   AND FURSKIN, FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS
   THEREOF, AND GOODS OF CHAPTER 95, E.G., TOYS, GAMES AND
4303 SPORTS EQUIPMENT)                      1,978,720
   4304 ARTIFICIAL FUR AND ARTICLES THEREOF (EXCL. GLOVES
   MADE OF LEATHER AND ARTIFICIAL FUR, FOOTWARE AND
   HEADGEAR AND PARTS THEREOF, AND GOODS OF CHAPTER 95,
4304 E.G. TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT)            113,122
   43CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
43CC TO CHAPTER 43
43MM43MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          66,702
43SS 43SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 43
  4401 FUEL WOOD, IN LOGS, BILLETS, TWIGS, FAGGOTS OR
  SIMILAR FORMS; WOOD IN CHIPS OR PARTICLES; SAWDUST AND
  WOOD WASTE AND SCRAP, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED
4401 IN LOGS, BRIQUETTES, PELLETS OR SIMILAR FORMS         918,162
   4402 WOOD CHARCOAL, INCL. SHELL OR NUT CHARCOAL,
   WHETHER OR NOT AGGLOMERATED (EXCL. WOOD CHARCOAL
   USED AS A MEDICAMENT, CHARCOAL MIXED WITH INCENSE,
   ACTIVATED CHARCOAL AND CHARCOAL IN THE FORM OF
4402 CRAYONS)                           198,586
   4403 WOOD IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF
   BARK OR SAPWOOD, OR ROUGHLY SQUARED (EXCL. ROUGH-CUT
   WOOD FOR WALKING STICKS, UMBRELLAS, TOOL SHAFTS AND
   THE LIKE; WOOD IN THE FORM OF RAILWAY SLEEPERS; WOOD
4403 CUT INTO BOARDS OR BEAMS, ETC.)               12,036,829
   4404 HOOPWOOD; SPLIT POLES; PILES, PICKETS AND STAKES OF
   WOOD, POINTED BUT NOT SAWN LENGTHWISE; WOODEN STICKS,
   ROUGHLY TRIMMED BUT NOT TURNED, BENT OR OTHERWISE
   WORKED, FOR THE MANUFACTURE OF WALKING STICKS,
   UMBRELLAS, TOOL HANDLES OR THE LIKE; CHIPWOOD, WOODEN
   SLATS AND STRIPS AND THE LIKE (EXCL. HOOPWOOD CUT TO
   LENGTH AND CHAMFERED; BRUSH SURROUNDS AND SHOE
4404 TREES)                            543,511
   4405 WOOD WOOL; WOOD FLOUR, I.E. WOOD POWDER ABLE TO
   PASS THROUGH A FINE, 0,63 MM MESH, SIEVE WITH A RESIDUE
4405 OF <= 8% BY WEIGHT                        4,382
   4406 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS "CROSS-TIES" OF WOOD
4406                                152,763
   4407 WOOD SAWN OR CHIPPED LENGTHWISE, SLICED OR
   PEELED, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED OR END-JOINTED,
4407 OF A THICKNESS OF > 6 MM                   7,276,654
   4408 SHEETS FOR VENEERING, INCL. THOSE OBTAINED BY
  SLICING LAMINATED WOOD, FOR PLYWOOD OR FOR OTHER
  SIMILAR LAMINATED WOOD AND OTHER WOOD, SAWN
  LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, WHETHER OR NOT PLANED,
4408 SANDED, SPLICED OR END-JOINTED, OF A THICKNESS OF <= 6 MM  10,535,151
   4409 WOOD, INCL. STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET
   FLOORING, NOT ASSEMBLED, CONTINUOUSLY SHAPED
   "TONGUED, GROOVED, REBATED, CHAMFERED, V-JOINTED
   BEADED, MOULDED, ROUNDED OR THE LIKE" ALONG ANY OF ITS
   EDGES, ENDS OR FACES, WHETHER OR NOT PLANED, SANDED
4409 OR END-JOINTED                        4,409,732
   4410 PARTICLE BOARD AND SIMILAR BOARD "E.G. ORIENTED
   STRAND BOARD AND WAFERBOARD" OF WOOD OR OTHER
   LIGNEOUS MATERIALS, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH
   RESINS OR OTHER ORGANIC BINDING SUBSTANCES (EXCL.
   FIBREBOARD, VENEERED PARTICLE BOARD, HOLLOW-CORE
   COMPOSITE PANELS AND BOARD OF LIGNEOUS MATERIALS
   AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR OTHER MINERAL
4410 BONDING AGENTS)                       20,678,582
   4411 FIBREBOARD OF WOOD OR OTHER LIGNEOUS MATERIALS,
   WHETHER OR NOT AGGLOMERATED WITH RESINS OR OTHER
   ORGANIC BONDING AGENTS (EXCL. PARTICLE BOARD, WHETHER
   OR NOT BONDED WITH ONE OR MORE SHEETS OF FIBREBOARD;
   LAMINATED WOOD WITH A LAYER OF PLYWOOD; COMPOSITE
   PANELS WITH OUTER LAYERS OF FIBREBOARD; PAPERBOARD;
4411 FURNITURE COMPONENTS IDENTIFIABLE AS SUCH)        37,898,749
   4412 PLYWOOD, VENEERED PANEL AND SIMILAR LAMINATED
  WOOD (EXCL. SHEETS OF COMPRESSED WOOD, HOLLOW-CORE
  COMPOSITE PANELS, PARQUET PANELS OR SHEETS, INLAID
4412 WOOD AND SHEETS IDENTIFIABLE AS FURNITURE COMPONENTS)   6,177,990
   4413 METALLISED WOOD AND OTHER DENSIFIED WOOD IN
4413 BLOCKS, PLATES, STRIPS OR PROFILE SHAPES          1,178,819
   4414 WOODEN FRAMES FOR PAINTINGS, PHOTOGRAPHS,
4414 MIRRORS OR SIMILAR OBJECTS                 453,767
   4415 PACKING CASES, BOXES, CRATES, DRUMS AND SIMILAR
  PACKINGS, OF WOOD; CABLE-DRUMS OF WOOD; PALLETS, BOX
  PALLETS AND OTHER LOAD BOARDS, OF WOOD; PALLET
  COLLARS OF WOOD (EXCL. CONTAINERS SPECIALLY DESIGNED
4415 AND EQUIPPED FOR ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT)      6,473,691
   4416 CASKS, BARRELS, VATS, TUBS AND OTHER COOPERS'
4416 PRODUCTS PARTS THEREOF, OF WOOD, INCL. STAVES        180,250
   4417 TOOLS, TOOL BODIES, TOOL HANDLES, BROOM OR BRUSH
   BODIES AND HANDLES, OF WOOD; BOOT OR SHOE LASTS AND
   SHOETREES, OF WOOD (EXCL. FORMS USED IN THE
   MANUFACTURE OF HATS, FORMS OF HEADING 8480, OTHER
4417 MACHINES AND MACHINE COMPONENTS, OF WOOD)          295,229
   4418 BUILDERS'' JOINERY AND CARPENTRY, OF WOOD, INCL.
  CELLULAR WOOD PANELS, ASSEMBLED PARQUET PANELS,
  SHINGLES AND SHAKES, OF WOOD (EXCL. PLYWOOD PANELLING,
  BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET FLOORING, NOT
4418 ASSEMBLED, AND PRE-FABRICATED BUILDINGS)         17,782,852
   4419 TABLEWARE AND KITCHENWARE, OF WOOD (EXCL.
   INTERIOR FITTINGS, ORNAMENTS, COOPERAGE PRODUCTS,
   TABLEWARE AND KITCHENWARE COMPONENTS OF WOOD,
4419 BRUSHES, BROOMS AND HAND SIEVES)              733,351
   4420 WOOD MARQUETRY AND INLAID WOOD; CASKETS AND
   CASES FOR JEWELLERY OR CUTLERY, AND SIMILAR ARTICLES,
   OF WOOD; STATUETTES AND OTHER ORNAMENTS, OF WOOD;
   WOODEN ARTICLES OF FURNITURE (EXCL. FURNITURE, LIGHTING
4420 FIXTURES AND PARTS THEREOF)                 859,255
4421 4421 OTHER ARTICLES OF WOOD, N.E.S.            5,339,750
   44CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
44CC TO CHAPTER 44
44MM44MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        7,850,250
44SS 44SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 44
   4501 NATURAL CORK, RAW OR MERELY SURFACE-WORKED OR
   OTHERWISE CLEANED; CORK WASTE; CRUSHED, POWDERED OR
4501 GROUND CORK                         97,859
  4502 NATURAL CORK, DEBACKED OR ROUGHLY SQUARED, OR IN
  SQUARE OR RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIP,
4502 INCL. SHARP-EDGED BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS         4,401
   4503 ARTICLES OF NATURAL CORK (EXCL. CORK IN SQUARE OR
   RECTANGULAR BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS; SHARP-
   EDGED BLANKS FOR CORKS OR STOPPERS; FOOTWARE AND
   PARTS THEREOF; INSOLES, WHETHER OR NOT REMOVABLE;
   HEADGEAR AND PARTS THEREOF; PLUGS AND DIVIDERS FOR
   SHOTGUN CARTRIDGES; TOYS, GAMES AND SPORTS EQUIPMENT
4503 AND PARTS THEREOF)                     697,934
   4504 AGGLOMERATED CORK, WITH OR WITHOUT A BINDING
   SUBSTANCE, AND ARTICLES OF AGGLOMERATED CORK (EXCL.
   FOOTWARE AND PARTS THEREOF, INSOLES, WHETHER OR NOT
   REMOVABLE; HEADGEAR AND PARTS THEREOF; PLUGS AND
   DIVIDERS FOR SHOTGUN CARTRIDGES; TOYS, GAMES AND
4504 SPORTS EQUIPMENT AND PARTS THEREOF)             565,946
   45CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
45CC TO CHAPTER 45
45MM45MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         347,083
45SS 45SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 45
   4601 PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING MATERIALS,
   WHETHER OR NOT ASSEMBLED INTO STRIPS; PLAITING
   MATERIALS, PLAITS AND SIMILAR PRODUCTS OF PLAITING
   MATERIALS, FLAT-WOVEN OR BOUND TOGETHER IN PARALLEL,
   WHETHER OR NOT HAVING THE APPEARANCE OF FINISHED
   ARTICLES, E.G. MATS, MATTING, SCREENS (EXCL.
   WALLCOVERINGS OF HEADING 4814; TWINE, CORD AND ROPE;
4601 PARTS OF FOOTWARE OR HEADGEAR)               288,354
   4602 BASKETWORK, WICKERWORK AND OTHER ARTICLES, MADE
   DIRECTLY TO SHAPE FROM PLAITING MATERIALS OR MADE UP
   FROM GOODS OF HEADING 4601, AND ARTICLES OF LOOFAH
   (EXCL. WALLCOVERINGS OF HEADING 4814; TWINE, CORD AND
   ROPE; FOOTWARE AND HEADGEAR AND PARTS THEREOF;
   VEHICLES AND VEHICLE SUPERSTRUCTURES; GOODS OF
4602 CHAPTER 94, E.G. FURNITURE, LIGHTING FIXTURES)       1,013,033
   46CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
46CC TO CHAPTER 46
46MM46MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         51,133
46SS 46SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 46
4701 4701 MECHANICAL WOOD PULP, NOT CHEMICALLY TREATED        836
4702 4702 CHEMICAL WOOD PULP, DISSOLVING GRADES           1,242
   4703 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE (EXCL.
4703 DISSOLVING GRADES)                    18,019,185
   4704 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE (EXCL. DISSOLVING
4704 GRADES)                           137,435
   4705 WOOD PULP OBTAINED BY A COMBINATION OF MECHANICAL
4705 AND CHEMICAL PULPING PROCESSES                 2,155
   4706 PULPS OF FIBRES DERIVED FROM RECOVERED "WASTE AND
   SCRAP" PAPER OR PAPERBOARD OR OF OTHER FIBROUS
4706 CELLULOSIC MATERIAL (EXCL. WOOD)              415,828
   4707 RECOVERED "WASTE AND SCRAP" PAPER OR PAPERBOARD
4707 (EXCL. PAPER WOOL)                     215,833
   47CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
47CC TO CHAPTER 47
47MM47MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         380,238
47SS 47SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 47
   4801 NEWSPRINT, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE
   OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE
4801 OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE          11,622,074
   4802 UNCOATED PAPER AND PAPERBOARD, OF A KIND USED FOR
   WRITING, PRINTING OR OTHER GRAPHIC PURPOSES, AND NON-
   PERFORATED PUNCHCARDS AND PUNCH-TAPE PAPER, IN ROLLS
   OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, OF ANY SIZE, AND
   HANDMADE PAPER AND PAPERBOARD (EXCL. NEWSPRINT OF
4802 HEADING 4801 AND PAPER OF HEADING 4803)           40,871,509
   4803 TOILET OR FACIAL TISSUE STOCK, TOWEL OR NAPKIN
   STOCK AND SIMILAR PAPER FOR HOUSEHOLD OR SANITARY
   PURPOSES, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF CELLULOSE
   FIBRES, WHETHER OR NOT CREPED, CRINKLED, EMBOSSED,
   PERFORATED, SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR
   PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR
   RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER
4803 SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE              4,327,944
   4804 UNCOATED KRAFT PAPER AND PAPERBOARD, IN ROLLS OF
  A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS
  WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE
4804 UNFOLDED STATE (EXCL. GOODS OF HEADING 4802 OR 4803)     9,616,463
   4805 OTHER PAPER AND PAPERBOARD, UNCOATED, IN ROLLS OF
   A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS
   WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE
   UNFOLDED STATE, NOT WORKED OTHER THAN AS SPECIFIED IN
4805 NOTE 3 TO THIS CHAPTER, N.E.S.               17,127,454
   4806 VEGETABLE PARCHMENT, GREASEPROOF PAPERS,
   TRACING PAPERS AND GLASSINE AND OTHER GLAZED
   TRANSPARENT OR TRANSLUCENT PAPERS, IN ROLLS OF A WIDTH
   > 36 CM OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE
   SIDE > 36 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED
4806 STATE                            1,445,431
   4807 COMPOSITE PAPER AND PAPERBOARD 'MADE BY STICKING
   FLAT LAYERS OF PAPER OR PAPERBOARD TOGETHER WITH AN
   ADHESIVE', NOT SURFACE-COATED OR IMPREGNATED, WHETHER
   OR NOT INTERNALLY REINFORCED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM
   OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36
4807 CM AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE      357,701
   4808 CORRUGATED PAPER AND PAPERBOARD "WITH OR
   WITHOUT GLUED FLAT SURFACE SHEETS", CREPED, CRINKLED,
   EMBOSSED OR PERFORATED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR
   IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM
   AND THE OTHER SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE (EXCL.
4808 GOODS OF HEADING 4803)                    2,173,024
   4809 CARBON PAPER, SELF-COPY PAPER AND OTHER COPYING
   OR TRANSFER PAPERS, INCL. COATED OR IMPREGNATED PAPER
   FOR DUPLICATOR STENCILS OR OFFSET PLATES, WHETHER OR
   NOT PRINTED, IN ROLLS OF A WIDTH > 36 CM OR IN SQUARE OR
   RECTANGULAR SHEETS WITH ONE SIDE > 36 CM AND THE OTHER
4809 SIDE > 15 CM IN THE UNFOLDED STATE              3,705,014
    4810 PAPER AND PAPERBOARD, COATED ON ONE OR BOTH SIDES
    WITH KAOLIN "CHINA CLAY" OR OTHER INORGANIC SUBSTANCES,
    WITH OR WITHOUT A BINDER, AND WITH NO OTHER COATING,
    WHETHER OR NOT SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED
    OR PRINTED, IN ROLLS OR IN SQUARE OR RECTANGULAR
    SHEETS, OF ANY SIZE (EXCL. ALL OTHER COATED PAPERS AND
4810  PAPERBOARDS)                        33,609,562
    4811 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF
    CELLULOSE FIBRES, COATED, IMPREGNATED, COVERED,
    SURFACE-COLOURED, SURFACE-DECORATED OR PRINTED, IN
    ROLLS OR IN SQUARE OR RECTANGULAR SHEETS, OF ANY SIZE
4811  (EXCL. GOODS OF HEADING 4803, 4809 AND 4810)        27,151,266
4812  4812 FILTER BLOCKS, SLABS AND PLATES, OF PAPER PULP      455,821
    4813 CIGARETTE PAPER, WHETHER OR NOT CUT TO SIZE OR IN
4813  THE FORM OF BOOKLETS OR TUBES                4,477,908
    4814 WALLPAPER AND SIMILAR WALLCOVERINGS OF PAPER;
4814  WINDOW TRANSPARENCIES OF PAPER                908,316
    4815 FLOOR COVERINGS ON A BASE OF PAPER OR PAPERBOARD,
    WHETHER OR NOT CUT TO SIZE (EXCL. SIMILAR FLOOR
    COVERINGS WITH TEXTILE BACKINGS, AND FLOOR COVERINGS
4815  WITHOUT BACKINGS)
    4816 CARBON PAPER, SELF-COPY PAPER AND OTHER COPYING
    OR TRANSFER PAPERS, IN ROLLS OF A WIDTH OF <= 36 CM OR IN
    RECTANGULAR OR SQUARE SHEETS WITH NO SIDE MEASURING >
    36 CM IN THE UNFOLDED STATE, OR CUT INTO SHAPES OTHER
    THAN RECTANGLES OR SQUARES, TOGETHER WITH FULL
    DUPLICATOR STENCILS AND OFFSET PLATES OF PAPER,
4816  WHETHER OR NOT IN BOXES                    549,850
    4817 ENVELOPES, LETTER CARDS, PLAIN POSTCARDS AND
    CORRESPONDENCE CARDS, OF PAPER OR PAPERBOARD; BOXES,
    POUCHES, WALLETS AND WRITING COMPENDIUMS, OF PAPER OR
    PAPERBOARD, CONTAINING AN ASSORTMENT OF PAPER
    STATIONERY (EXCL. LETTER CARDS, POSTCARDS AND
4817  CORRESPONDENCE CARDS WITH IMPRINTED POSTAGE STAMPS)     1,350,688
    4818 TOILET PAPER AND SIMILAR PAPER, CELLULOSE WADDING
    OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, OF A KIND USED FOR
    HOUSEHOLD OR SANITARY PURPOSES, IN ROLLS OF A WIDTH <=
    36 CM, OR CUT TO SIZE OR SHAPE; HANDKERCHIEFS, CLEANSING
    TISSUES, TOWELS, TABLECLOTHS, SERVIETTES, NAPKINS FOR
    BABIES, TAMPONS, BEDSHEETS AND SIMILAR HOUSEHOLD,
    SANITARY OR HOSPITAL ARTICLES, ARTICLES OF APPAREL AND
    CLOTHING ACCESSORIES, OF PAPER PULP, PAPER, CELLULOSE
4818  WADDING OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES             49,797,640
    4819 CARTONS, BOXES, CASES, BAGS AND OTHER PACKING
    CONTAINERS, OF PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING
    OR WEBS OF CELLULOSE FIBRES, N.E.S.; BOX FILES, LETTER
    TRAYS, AND SIMILAR ARTICLES, OF PAPERBOARD OF A KIND
4819 USED IN OFFICES, SHOPS OR THE LIKE              47,661,117
   4820 REGISTERS, ACCOUNT BOOKS, NOTEBOOKS, ORDER
   BOOKS, RECEIPT BOOKS, LETTER PADS, MEMORANDUM PADS,
   DIARIES AND SIMILAR ARTICLES, EXERCISE BOOKS, BLOTTING
   PADS, BINDERS, FOLDERS, FILE COVERS, MANIFOLD BUSINESS
   FORMS, INTERLEAVED CARBON SETS AND OTHER ARTICLES OF
   STATIONERY, OF PAPER OR PAPERBOARD; ALBUMS FOR
   SAMPLES OR FOR COLLECTIONS AND BOOK COVERS, OF PAPER
4820 AND PAPERBOARD                        3,890,061
   4821 PAPER OR PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS, WHETHER
4821 OR NOT PRINTED                       19,044,373
   4822 BOBBINS, SPOOLS, COPS AND SIMILAR SUPPORTS OF
   PAPER PULP, PAPER OR PAPERBOARD, WHETHER OR NOT
4822 PERFORATED OR HARDENED                    910,836
   4823 PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING AND WEBS OF
   CELLULOSE FIBRES, IN STRIPS OR ROLLS OF A WIDTH <= 36 CM,
   IN RECTANGULAR OR SQUARE SHEETS OF WHICH NO SIDE > 36
   CM IN THE UNFOLDED STATE, OR CUT TO SHAPE OTHER THAN
   RECTANGULAR OR SQUARE, AND ARTICLES OF PAPER PULP,
   PAPER, PAPERBOARD, CELLULOSE WADDING OR WEBS OR
4823 CELLULOSE FIBRES, N.E.S.                   7,618,163
   48CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
48CC TO CHAPTER 48
48MM48MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         8,167,349
48SS 48SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 48
   48VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 48 FOR THE ASSEMBLY OF
48VV MOTOR VEHICLES
   4901 PRINTED BOOKS, BROCHURES AND SIMILAR PRINTED
   MATTER, WHETHER OR NOT IN SINGLE SHEETS (EXCL.
   PERIODICALS AND PUBLICATIONS WHICH ARE ESSENTIALLY
4901 DEVOTED TO ADVERTISING)                   28,090,321
   4902 NEWSPAPERS, JOURNALS AND PERIODICALS, WHETHER OR
4902 NOT ILLUSTRATED OR CONTAINING ADVERTISING MATERIAL      4,589,404
4903 4903 CHILDREN'S PICTURE, DRAWING OR COLOURING BOOKS     2,424,787
   4904 MUSIC, PRINTED OR IN MANUSCRIPT, WHETHER OR NOT
4904 BOUND OR ILLUSTRATED                       5,129
   4905 MAPS AND HYDROGRAPHIC OR SIMILAR CHARTS OF ALL
  KINDS, INCL. ATLASES, WALL MAPS, TOPOGRAPHICAL PLANS AND
4905 GLOBES, PRINTED (EXCL. MAPS, PLANS AND GLOBES, IN RELIEF)   79,612
   4906 PLANS AND DRAWINGS FOR ARCHITECTURAL,
   ENGINEERING, INDUSTRIAL, COMMERCIAL, TOPOGRAPHICAL OR
   SIMILAR PURPOSES, BEING ORIGINALS DRAWN BY HAND; HAND-
   WRITTEN TEXTS; PHOTOGRAPHIC REPRODUCTIONS ON
4906 SENSITISED PAPER AND CARBON COPIES OF THE FOREGOING     1,244,331
   4907 UNUSED POSTAGE, REVENUE OR SIMILAR STAMPS OF
  CURRENT OR NEW ISSUE IN THE COUNTRY IN WHICH THEY HAVE,
  OR WILL HAVE, A RECOGNISED FACE VALUE; STAMP-IMPRESSED
  PAPER; BANKNOTES; CHEQUE FORMS; STOCK, SHARE OR BOND
4907 CERTIFICATES AND SIMILAR DOCUMENTS OF TITLE         4,131,857
4908 4908 TRANSFERS "DECALCOMANIAS"                1,253,304
   4909 PRINTED OR ILLUSTRATED POSTCARDS; PRINTED CARDS
   BEARING PERSONAL GREETINGS, MESSAGES OR
   ANNOUNCEMENTS, WHETHER OR NOT ILLUSTRATED, WITH OR
4909 WITHOUT ENVELOPES OR TRIMMINGS                240,574
   4910 CALENDARS OF ANY KINDS, PRINTED, INCL. CALENDARS
4910 BLOCKS                            49,507
   4911 PRINTED MATTER, INCL. PRINTED PICTURES AND
4911 PHOTOGRAPHS, N.E.S.                    10,918,850
   49CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
49CC TO CHAPTER 49
49MM49MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         2,511,313
49PP 49PP GOODS OF CHAPTER 49 CARRIED BY POST
49SS 49SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 49
5001 5001 SILKWORM COCOONS SUITABLE FOR REELING
5002 5002 RAW SILK 'NON-THROWN'                 7,108,800
   5003 SILK WASTE, INCL. COCOONS UNSUITABLE FOR REELING,
5003 YARN WASTE AND GARNETTED STOCK                109,150
   5004 SILK YARN (EXCL. THAT OF SCHAPPE OR BOURETTE AND
5004 THAT PUT UP FOR RETAIL SALE)                1,533,162
   5005 YARN SPUN FROM SILK WASTE (EXCL. THAT PUT UP FOR
5005 RETAIL SALE)                         126,436
   5006 SILK YARN AND YARN SPUN FROM SILK WASTE, PUT UP FOR
5006 RETAIL SALE; SILKWORM GUT                   15,365
5007 5007 WOVEN FABRICS OF SILK OR OF SILK WASTE         5,134,183
   50CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
50CC TO CHAPTER 50
50MM50MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         378,173
50SS 50SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 50
5101 5101 WOOL, NEITHER CARDED NOR COMBED             132,376
   5102 FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, NEITHER CARDED NOR
   COMBED (EXCL. WOOL, HAIR AND BRISTLES USED IN THE
   MANUFACTURE OF BROOMS AND BRUSHES, AND HORSEHAIR
5102 FROM THE MANE OR TAIL)                    207,979
   5103 WASTE OF WOOL OR OF FINE OR COARSE ANIMAL HAIR,
   INCL. YARN WASTE (EXCL. GARNETTED STOCK, WASTE OF HAIR
   AND BRISTLES USED IN THE MANUFACTURE OF BROOMS AND
5103 BRUSHES, AND OF HORSEHAIR FROM THE MANE OR TAIL)
   5104 GARNETTED STOCK OF WOOL OR OF FINE OR COARSE
5104 ANIMAL HAIR, NEITHER CARDED NOR COMBED
   5105 WOOL AND FINE OR COARSE ANIMAL HAIR, CARDED OR
5105 COMBED, INCL. COMBED WOOL IN FRAGMENTS           25,861,472
   5106 CARDED WOOL YARN (EXCL. THAT PUT UP FOR RETAIL
5106 SALE)                           11,024,974
   5107 YARN OF COMBED WOOL (EXCL. THAT PUT UP FOR RETAIL
5107 SALE)                           12,041,426
   5108 CARDED OR COMBED YARN OF FINE ANIMAL HAIR (EXCL.
5108 THAT OF WOOL OR THAT PUT UP FOR RETAIL SALE)        2,326,883
   5109 YARN OF WOOL OR FINE ANIMAL HAIR, PUT UP FOR RETAIL
5109 SALE                             935,543
   5110 YARN OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF HORSEHAIR, INCL.
   GIMPED HORSEHAIR YARN, WHETHER OR NOT PUT UP FOR
   RETAIL SALE (EXCL. HORSEHAIR AND YARN NOT JOINED
5110 TOGETHER)                            8,907
   5111 WOVEN FABRICS OF CARDED WOOL OR OF CARDED FINE
   ANIMAL HAIR (EXCL. FABRICS FOR TECHNICAL USE OF HEADING
5111 5911)                           15,346,761
   5112 WOVEN FABRICS OF COMBED WOOL OR OF COMBED FINE
   ANIMAL HAIR (EXCL. FABRICS FOR TECHNICAL PURPOSES OF
5112 HEADING 5911)                       38,651,061
   5113 WOVEN FABRICS OF COARSE ANIMAL HAIR OR OF
   HORSEHAIR (EXCL. FABRICS FOR TECHNICAL USES OF HEADING
5113 5911)                            34,903
   51CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
51CC TO CHAPTER 51
51MM51MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        2,339,990
51SS 51SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 51
5201 5201 COTTON, NEITHER CARDED NOR COMBED           248,921
   5202 COTTON WASTE, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED
5202 STOCK                            155,307
5203 5203 COTTON, CARDED OR COMBED                397,198
   5204 COTTON SEWING THREAD, WHETHER OR NOT PUT UP FOR
5204 RETAIL SALE                        1,079,073
   5205 COTTON YARN OTHER THAN SEWING THREAD, CONTAINING
   >= 85% COTTON BY WEIGHT (EXCL. THAT PUT UP FOR RETAIL
5205 SALE)                           8,724,294
   5206 COTTON YARN CONTAINING PREDOMINANTLY, BUT < 85%
   COTTON BY WEIGHT (EXCL. SEWING THREAD AND YARN PUT UP
5206 FOR RETAIL SALE)                      1,398,008
   5207 COTTON YARN PUT UP FOR RETAIL SALE (EXCL. SEWING
5207 THREAD)                           381,260
   5208 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85% COTTON
5208 BY WEIGHT AND WEIGHING <= 200 G/M²            64,406,291
   5209 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING >= 85% COTTON
5209 BY WEIGHT AND WEIGHING > 200 G/M²             37,208,087
   5210 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING
   PREDOMINANTLY, BUT < 85% COTTON BY WEIGHT, MIXED
   PRINCIPALLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES AND
5210 WEIGHING <= 200 G/M²                    9,824,223
   5211 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING
   PREDOMINANTLY, BUT < 85% COTTON BY WEIGHT, MIXED
   PRINCIPALLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES AND
5211 WEIGHING > 200 G/M²                    13,506,326
   5212 WOVEN FABRICS OF COTTON, CONTAINING
  PREDOMINANTLY, BUT < 85% COTTON BY WEIGHT, OTHER THAN
5212 THOSE MIXED PRINCIPALLY OR SOLELY WITH MAN-MADE FIBRES   6,052,915
   52CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
52CC TO CHAPTER 52
52MM52MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        4,616,487
52PP 52PP GOODS OF CHAPTER 52 CARRIED BY POST
52SS 52SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 52
   5301 FLAX, RAW OR PROCESSED, BUT NOT SPUN; FLAX TOW AND
5301 WASTE, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK         438,582
   5302 TRUE HEMP "CANNABIS SATIVA L.", RAW OR PROCESSED,
   BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP, INCL. YARN
5302 WASTE AND GARNETTED STOCK                   6,506
   5303 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES, RAW OR
   PROCESSED, BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF SUCH FIBRES,
   INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK (EXCL. FLAX, TRUE
5303 HEMP AND RAMIE)                       63,978
   5304 SISAL AND OTHER TEXTILE FIBRES OF THE GENUS AGAVE,
  RAW OR PROCESSED, BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF
5304 SUCH FIBRES, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK
  5305 COCONUT, ABACA "MANILA HEMP OR MUSA TEXTILIS NEE",
  RAMIE AND OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES, N.E.S., RAW OR
  PROCESSED, BUT NOT SPUN; TOW, NOILS AND WASTE OF SUCH
5305 FIBRES, INCL. YARN WASTE AND GARNETTED STOCK          10,942
5306 5306 FLAX YARN                         195,612
   5307 YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF
5307 HEADING 5303                          144,336
   5308 YARN OF VEGETABLE TEXTILE FIBRES; PAPER YARN (EXCL.
   FLAX YARN, YARN OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST FIBRES
5308 OF HEADING 5303 AND COTTON YARN)                248,053
5309 5309 WOVEN FABRICS OF FLAX                  6,197,102
   5310 WOVEN FABRICS OF JUTE OR OF OTHER TEXTILE BAST
5310 FIBRES OF HEADING 5303                      3,120
   5311 WOVEN FABRICS OF OTHER VEGETABLE TEXTILE FIBRES;
   WOVEN FABRICS OF PAPER YARN (EXCL. THOSE OF FLAX, JUTE,
   OTHER TEXTILE BAST FIBRES OF HEADING 5303 AND COTTON
5311 YARN)                             458,256
   53CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
53CC TO CHAPTER 53
53MM53MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          501,755
53SS 53SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 53
   5401 SEWING THREAD OF MAN-MADE FILAMENTS, WHETHER OR
5401 NOT PUT UP FOR RETAIL SALE                  10,956,415
   5402 SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCL. SYNTHETIC
   MONOFILAMENTS OF < 67 DECITEX (EXCL. SEWING THREAD AND
5402 YARN PUT UP FOR RETAIL SALE)                 46,245,678
   5403 ARTIFICIAL FILAMENT YARN, INCL. ARTIFICIAL
   MONOFILAMENT OF < 67 DECITEX (EXCL. SEWING THREAD AND
5403 YARN PUT UP FOR RETAIL SALE)                 1,856,869
   5404 SYNTHETIC MONOFILAMENT OF >= 67 DECITEX AND WITH A
   CROSS SECTIONAL DIMENSION OF <= 1 MM; STRIP AND THE LIKE,
   E.G. ARTIFICIAL STRAW, OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIAL, WITH
5404 AN APPARENT WIDTH OF <= 5 MM                 1,443,584
   5405 ARTIFICIAL MONOFILAMENT OF >= 67 DECITEX AND WITH A
   CROSS SECTIONAL DIMENSION OF <= 1 MM; STRIP AND THE LIKE,
   E.G. ARTIFICIAL STRAW, OF SYNTHETIC TEXTILE MATERIAL, WITH
5405 AN APPARENT WIDTH OF <= 5 MM                  11,161
   5406 MAN-MADE FILAMENT YARN, PUT UP FOR RETAIL SALE
5406 (EXCL. SEWING THREAD)                      32,678
   5407 WOVEN FABRICS OF SYNTHETIC FILAMENT YARN, INCL.
   MONOFILAMENT OF >= 67 DECITEX AND WITH A CROSS
5407 SECTIONAL DIMENSION OF <= 1 MM                87,412,306
   5408 WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL FILAMENT YARN, INCL.
   MONOFILAMENT OF >= 67 DECITEX AND A MAXIMUM DIAMETER OF
5408 <= 1 MM                           22,646,100
   54CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
54CC TO CHAPTER 54
54MM54MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          4,760,411
54SS 54SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 54
   5501 SYNTHETIC FILAMENT TOW AS SPECIFIED IN NOTE 1 TO
5501 CHAPTER 55                          14,628,745
   5502 ARTIFICIAL FILAMENT TOW AS SPECIFIED IN NOTE 1 TO
5502 CHAPTER 55                          6,639,528
   5503 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR
5503 OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING               7,727,468
   5504 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, NOT CARDED, COMBED OR
5504 OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING               450,720
   5505 WASTE OF MAN-MADE STAPLE FIBRES, INCL. NOILS, YARN
5505 WASTE AND GARNETTED STOCK                   51,432
   5506 SYNTHETIC STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR
5506 OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING              1,633,806
   5507 ARTIFICIAL STAPLE FIBRES, CARDED, COMBED OR
5507 OTHERWISE PROCESSED FOR SPINNING               838,188
   5508 SEWING THREAD OF MAN-MADE STAPLE FIBRES, WHETHER
5508 OR NOT PUT UP FOR RETAIL SALE                2,845,409
   5509 YARN OF SYNTHETIC STAPLE FIBRES (EXCL. SEWING
5509 THREAD AND YARN PUT UP FOR RETAIL SALE)          19,575,591
   5510 YARN OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES (EXCL. SEWING
5510 THREAD AND YARN PUT UP FOR RETAIL SALE)           2,644,098
   5511 YARN OF MAN-MADE STAPLE FIBRES, PUT UP FOR RETAIL
5511 SALE (EXCL. SEWING THREAD)                  627,608
   5512 WOVEN FABRICS CONTAINING >= 85% SYNTHETIC STAPLE
5512 FIBRES BY WEIGHT                      10,781,615
   5513 WOVEN FABRICS CONTAINING PREDOMINANTLY, BUT < 85%
  SYNTHETIC STAPLE FIBRES BY WEIGHT, MIXED PRINCIPALLY OR
5513 SOLELY WITH COTTON AND WEIGHING <= 170 G/M²         7,565,180
   5514 WOVEN FABRICS CONTAINING PREDOMINANTLY, BUT < 85%
  SYNTHETIC STAPLE FIBRES BY WEIGHT, MIXED PRINCIPALLY OR
5514 SOLELY WITH COTTON AND WEIGHING > 170 G/M²         3,615,509
   5515 WOVEN FABRICS CONTAINING PREDOMINANTLY, BUT < 85%
   SYNTHETIC STAPLE FIBRES BY WEIGHT, OTHER THAN THOSE
5515 MIXED PRINCIPALLY OR SOLELY WITH COTTON          27,362,386
5516 5516 WOVEN FABRICS OF ARTIFICIAL STAPLE FIBRES       13,811,817
   55CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
55CC TO CHAPTER 55
55MM55MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         4,648,255
55PP 55PP GOODS OF CHAPTER 55 CARRIED BY POST
55SS 55SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 55
   5601 WADDING OF TEXTILE MATERIALS AND ARTICLES THEREOF;
   TEXTILE FIBRES WITH A LENGTH OF <= 5 MM "FLOCK", TEXTILE
   DUST AND MILL NEPS (EXCL. WADDING AND ARTICLES THEREOF
   IMPREGNATED OR COATED WITH PHARMACEUTICAL
   SUBSTANCES OR PUT UP FOR RETAIL SALE FOR MEDICAL,
   SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY PURPOSES, AND PRODUCTS
   IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PERFUMES,
5601 COSMETICS, SOAPS ETC.)                   6,842,254
   5602 FELT, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED
5602 OR LAMINATED, N.E.S.                    3,839,474
   5603 NONWOVENS, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED,
5603 COVERED OR LAMINATED, N.E.S.                25,633,271
   5604 TEXTILE-COVERED RUBBER THREAD AND CORD; TEXTILE
   YARN, STRIP AND THE LIKE OF HEADING 5404 AND 5405,
   IMPREGNATED, COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER
   OR PLASTICS (EXCL. IMITATION CATGUT, THREAD AND CORD
   WITH FISH-HOOK ATTACHMENTS OR OTHERWISE PUT UP AS
5604 FISHING LINE)                        3,860,419
   5605 METALLISED YARN, WHETHER OR NOT GIMPED, BEING
   TEXTILE YARN, OR STRIP OR THE LIKE OF HEADING 5404 OR 5405,
   OF TEXTILE FIBRES, COMBINED WITH METAL IN THE FORM OF
   THREAD, STRIP OR POWDER OR COVERED WITH METAL (EXCL.
   YARNS MANUFACTURED FROM A MIXTURE OF TEXTILE FIBRES
   AND METAL FIBRES, WITH ANTI-STATIC PROPERTIES; YARNS
   REINFORCED WITH METAL WIRE; ARTICLES WITH THE
5605 CHARACTER OF TRIMMINGS)                     99,435
   5606 GIMPED YARN, GIMPED STRIP AND THE LIKE OF HEADING
   5404 OR 5405; CHENILLE YARN, INCL. FLOCK CHENILLE YARN, AND
   LOOP WALE-YARN (EXCL. METAL YARN AND METALLISED YARN
   OF HEADING 5605; GIMPED HORSEHAIR YARN; TEXTILE-COVERED
   RUBBER THREAD; TWINE, CORD AND OTHER GIMPED TEXTILE
5606 PRODUCTS OF HEADING 5808; GIMPED METAL YARN)          1,602,295
   5607 TWINE, CORDAGE, ROPES AND CABLES, WHETHER OR NOT
  PLAITED OR BRAIDED AND WHETHER OR NOT IMPREGNATED,
5607 COATED, COVERED OR SHEATHED WITH RUBBER OR PLASTICS      2,431,948
   5608 KNOTTED NETTING OF TWINE, CORDAGE OR ROPE, BY THE
   PIECE OR METRE; MADE-UP FISHING NETS AND OTHER MADE-UP
   NETS, OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. HAIRNETS, NETS FOR
   SPORTING PURPOSES, INCL. LANDING NETS, BUTTERFLY NETS
5608 AND THE LIKE)                          485,773
   5609 ARTICLES OF YARN, STRIP OR THE LIKE OF HEADING 5404
   OR 5405, OR OF TWINE, CORDAGE, ROPES OR CABLES OF
5609 HEADING 5607, N.E.S.                      1,033,347
   56CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
56CC TO CHAPTER 56
56MM56MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          1,593,649
56SS 56SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 56
   5701 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, OF
5701 TEXTILE MATERIALS, KNOTTED, WHETHER OR NOT MADE UP       177,289
   5702 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, WOVEN,
   NOT TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP, INCL.
   KELEM, SCHUMACKS, KARAMANIE AND SIMILAR HAND-WOVEN
5702 RUGS                              4,943,329
   5703 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS, TUFTED
5703 "NEEDLE PUNCHED", WHETHER OR NOT MADE UP            8,309,555
   5704 CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS, OF FELT, NOT
5704 TUFTED OR FLOCKED, WHETHER OR NOT MADE UP           2,323,758
   5705 CARPETS AND OTHER TEXTILE FLOOR COVERINGS,
   WHETHER OR NOT MADE-UP (EXCL. KNOTTED, WOVEN OR
5705 TUFTED 'NEEDLE PUNCHED', AND OF FELT)             1,863,397
   57CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
57CC TO CHAPTER 57
57MM57MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           934,507
57SS 57SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 57
   57VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 57 FOR THE ASSEMBLY OF
57VV MOTOR VEHICLES
   5801 WOVEN PILE FABRICS AND CHENILLE FABRICS (EXCL.
   TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS,
   TUFTED TEXTILE FABRICS AND NARROW WOVEN FABRICS OF
5801 HEADING 5806)                         11,965,888
  5802 TERRY TOWELLING AND SIMILAR WOVEN TERRY FABRICS,
  TUFTED TEXTILE FABRICS (EXCL. NARROW WOVEN FABRICS OF
5802 HEADING 5806, CARPETS AND OTHER FLOOR COVERINGS)        244,271
   5803 GAUZE (EXCL. NARROW WOVEN FABRICS OF HEADING 5806)
5803                                 155,706
   5804 TULLES AND OTHER NET FABRICS (EXCL. WOVEN, KNITTED
  OR CROCHETED FABRICS); LACE IN THE PIECE, IN STRIPS OR IN
5804 MOTIFS (EXCL. FABRICS OF HEADING 6002 TO 6006)         3,819,899
   5805 HAND-WOVEN TAPESTRIES OF THE TYPE GOBELIN,
  FLANDERS, AUBUSSON, BEAUVAIS AND THE LIKE, AND NEEDLE-
  WORKED TAPESTRIES, E.G. PETIT POINT, CROSS-STITCH,
  WHETHER OR NOT MADE-UP (EXCL. KELEM, SCHUMACKS,
5805 KARAMANIE AND THE LIKE, AND TAPESTRIES > 100 YEARS OLD)     30,711
   5806 NARROW WOVEN FABRICS OF TEXTILE MATERIALS (EXCL.
   LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES); NARROW FABRICS
   CONSISTING OF WARP WITHOUT WEFT ASSEMBLED BY MEANS
5806 OF AN ADHESIVE "BOLDUCS"                   26,026,265
   5807 LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES, OF TEXTILE
   MATERIALS, IN THE PIECE, IN STRIPS OR CUT TO SHAPE OR SIZE,
5807 NOT EMBROIDERED                        9,117,882
   5808 BRAIDS OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE;
   ORNAMENTAL TRIMMINGS OF TEXTILE MATERIALS, IN THE PIECE,
   NOT EMBROIDERED, OTHER THAN KNITTED OR CROCHETED;
   TASSELS, POMPONS AND SIMILAR ARTICLES OF TEXTILE
5808 MATERIALS                           2,272,220
   5809 WOVEN FABRICS OF METAL THREAD AND WOVEN FABRICS
   OF METALLISED YARN OF HEADING 5605, OF A KIND USED IN
   APPAREL, AS FURNISHING FABRICS OR FOR SIMILAR PURPOSES,
5809 N.E.S.                             113,691
   5810 EMBROIDERY ON A TEXTILE FABRIC GROUND, IN THE PIECE,
5810 IN STRIPS OR IN MOTIFS                     2,477,396
   5811 QUILTED TEXTILE PRODUCTS IN THE PIECE, COMPOSED OF
   ONE OR MORE LAYERS OF TEXTILE MATERIALS ASSEMBLED WITH
   PADDING BY STITCHING OR OTHERWISE (EXCL. EMBROIDERY OF
   HEADING 5810 AND QUILTED FABRICS FOR BEDDING AND
5811 FURNISHINGS)                          1,486,864
   58CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
58CC TO CHAPTER 58
58MM58MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          1,774,933
58PP 58PP GOODS OF CHAPTER 58 CARRIED BY POST
58SS 58SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 58
   58VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 58 FOR THE ASSEMBLY OF
58VV MOTOR VEHICLES
   5901 TEXTILE FABRICS COATED WITH GUM OR AMYLACEOUS
   SUBSTANCES, OF A KIND USED FOR THE OUTER COVERS OF
   BOOKS, THE MANUFACTURE OF BOXES AND ARTICLES OF
   CARDBOARD OR THE LIKE; TRACING CLOTH; PREPARED
   PAINTING CANVAS; BUCKRAM AND SIMILAR STIFFENED TEXTILE
   FABRICS OF A KIND USED FOR HAT FOUNDATIONS (EXCL.
5901 PLASTIC-COATED TEXTILE FABRICS)                 533,777
   5902 TYRE CORD FABRIC OF HIGH-TENACITY YARN OF NYLON OR
   OTHER POLYAMIDES, POLYESTERS OR VISCOSE RAYON,
   WHETHER OR NOT DIPPED OR IMPREGNATED WITH RUBBER OR
5902 PLASTIC                           16,793,744
   5903 TEXTILE FABRICS IMPREGNATED, COATED, COVERED OR
   LAMINATED WITH PLASTICS (EXCL. TYRE CORD FABRIC OF HIGH-
   TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES,
   POLYESTERS OR VISCOSE RAYON; WALLCOVERINGS
   IMPREGNATED OR COVERED WITH TEXTILE MATERIALS; FLOOR
   COVERINGS CONSISTING OF A TEXTILE BACKING AND A TOP
5903 LAYER OR COVERING OF PLASTICS)               61,250,826
   5904 LINOLEUM, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE; FLOOR
  COVERINGS CONSISTING OF A COATING OR COVERING APPLIED
5904 ON A TEXTILE BACKING, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE       332,762
5905 5905 TEXTILE WALL COVERINGS                  132,997
   5906 RUBBERISED TEXTILE FABRICS (EXCL. TYRE CORD FABRIC
   OF HIGH-TENACITY YARN OF NYLON OR OTHER POLYAMIDES,
5906 POLYESTERS OR VISCOSE RAYON)                 9,240,304
   5907 IMPREGNATED, COATED OR COVERED TEXTILE FABRICS;
   PAINTED CANVAS BEING THEATRICAL SCENERY, STUDIO BACK-
5907 CLOTHS OR THE LIKE, N.E.S.                  1,763,449
   5908 TEXTILE WICKS, WOVEN, PLAITED OR KNITTED, FOR LAMPS,
   STOVES, LIGHTERS, CANDLES OR THE LIKE; INCANDESCENT GAS
   MANTLES AND TUBULAR KNITTED GAS MANTLE FABRIC FOR
   INCANDESCENT GAS MANTLES, WHETHER OR NOT
   IMPREGNATED (EXCL. WAX-COVERED WICKS OF THE TAPER
   VARIETY, FUSES AND DETONATING FUSES, WICKS IN THE FORM
5908 OF TEXTILE YARN AND GLASS-FIBRE WICKS)              9,548
   5909 TEXTILE HOSEPIPING AND SIMILAR TEXTILE TUBING,
   WHETHER OR NOT IMPREGNATED OR COATED, WITH OR
   WITHOUT LINING, ARMOUR OR ACCESSORIES OF OTHER
5909 MATERIALS                           295,250
   5910 TRANSMISSION OR CONVEYOR BELTS OR BELTING, OF
   TEXTILE MATERIAL, WHETHER OR NOT IMPREGNATED, COATED,
   COVERED OR LAMINATED WITH PLASTICS, OR REINFORCED WITH
   METAL OR OTHER MATERIAL (EXCL. THOSE OF A THICKNESS OF <
   3 MM AND OF INDETERMINATE LENGTH OR CUT TO LENGTH
   ONLY, PLUS THOSE IMPREGNATED, COATED, COVERED OR
   LAMINATED WITH RUBBER OR MADE OF YARN OR CORD
5910 IMPREGNATED OR COATED WITH RUBBER)              309,727
   5911 TEXTILE PRODUCTS AND ARTICLES, FOR TECHNICAL USE,
5911 SPECIFIED IN NOTE 7 TO CHAPTER 59              7,698,316
   59CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
59CC TO CHAPTER 59
59MM59MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         2,487,508
59SS 59SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 59
   59VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 59 FOR THE ASSEMBLY OF
59VV MOTOR VEHICLES
   6001 PILE FABRICS, INCL. "LONG PILE" FABRICS AND TERRY
6001 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED                4,421,923
   6002 KNITTED OR CROCHETED FABRICS, OF A WIDTH <= 30 CM,
   CONTAINING BY WEIGHT >= 5% OF ELASTOMERIC YARN OR
   RUBBER THREAD (EXCL. PILE FABRICS, INCL. "LONG PILE",
   LOOPED PILE FABRICS, LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES,
   AND KNITTED OR CROCHETED FABRICS, IMPREGNATED, COATED,
6002 COVERED OR LAMINATED)                     4,280,128
   6003 KNITTED OR CROCHETED FABRICS, OF A WIDTH <= 30 CM
   (EXCL. THOSE CONTAINING BY WEIGHT >= 5% OF ELASTOMERIC
   YARN OR RUBBER THREAD, AND PILE FABRICS, INCL. "LONG
   PILE", LOOPED PILE FABRICS, LABELS, BADGES AND SIMILAR
   ARTICLES, AND KNITTED OR CROCHETED FABRICS,
6003 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED)          3,171,705
   6004 KNITTED OR CROCHETED FABRICS, OF A WIDTH > 30 CM,
   CONTAINING BY WEIGHT >= 5% OF ELASTOMERIC YARN OR
   RUBBER THREAD (EXCL. PILE FABRICS, INCL. "LONG PILE",
   LOOPED PILE FABRICS, LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES,
   AND KNITTED OR CROCHETED FABRICS, IMPREGNATED, COATED,
6004 COVERED OR LAMINATED)                    19,367,801
   6005 WARP KNIT FABRICS "INCL. THOSE MADE ON GALLOON
   KNITTING MACHINES", OF A WIDTH OF > 30 CM (EXCL. THOSE
   CONTAINING BY WEIGHT >= 5% OF ELASTOMERIC YARN OR
   RUBBER THREAD, AND PILE FABRICS, INCL. "LONG PILE", LOOPED
   PILE FABRICS, LABELS, BADGES AND SIMILAR ARTICLES, AND
   KNITTED OR CROCHETED FABRICS, IMPREGNATED, COATED,
6005 COVERED OR LAMINATED)                    10,787,341
   6006 FABRICS, KNITTED OR CROCHETED, OF A WIDTH OF > 30 CM
   (EXCL. WARP KNIT FABRICS "INCL. THOSE MADE ON GALLOON
   KNITTING MACHINES", THOSE CONTAINING BY WEIGHT >= 5% OF
   ELASTOMERIC YARN OR RUBBER THREAD, AND PILE FABRICS,
   INCL. "LONG PILE", LOOPED PILE FABRICS, LABELS, BADGES AND
   SIMILAR ARTICLES, AND KNITTED OR CROCHETED FABRICS,
6006 IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED)          35,711,015
   60CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
60CC TO CHAPTER 60
60MM60MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          1,674,945
60PP 60PP GOODS OF CHAPTER 60 CARRIED BY POST
60SS 60SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 60
   6101 MEN''S OR BOYS'' OVERCOATS, CAR COATS, CAPES,
   CLOAKS, ANORAKS, INCL. SKI JACKETS, WINDCHEATERS, WIND-
   JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED
   (EXCL. SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, BIB AND BRACE
6101 OVERALLS AND TROUSERS)                     582,761
   6102 WOMEN''S OR GIRLS'' OVERCOATS, CAR COATS, CAPES,
  CLOAKS, ANORAKS, INCL. SKI JACKETS, WINDCHEATERS, WIND-
  JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED
  (EXCL. SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS, DRESSES,
6102 SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS)   1,403,666
   6103 MEN''S OR BOYS'' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS,
  TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS
  (EXCL. WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SEPARATE
6103 WAISTCOATS, TRACKSUITS, SKI SUITS AND SWIMWEAR)        2,527,603
   6104 WOMEN''S OR GIRLS'' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS,
   BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB
   AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS, KNITTED OR
   CROCHETED (EXCL. WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES,
   SLIPS, PETTICOATS AND PANTIES, TRACKSUITS, SKI SUITS AND
6104 SWIMWEAR)                            9,545,854
   6105 MEN''S OR BOYS'' SHIRTS, KNITTED OR CROCHETED (EXCL.
6105 NIGHTSHIRTS, T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS)        4,054,511
   6106 WOMEN''S OR GIRLS'' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-

6106 BLOUSES, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. T-SHIRTS AND VESTS)    4,817,612
   6107 MEN''S OR BOYS'' UNDERPANTS, BRIEFS, NIGHTSHIRTS,
   PYJAMAS, BATHROBES, DRESSING GOWNS AND SIMILAR
   ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. VESTS AND
6107 SINGLETS)                            2,485,636
   6108 WOMEN''S OR GIRLS'' SLIPS, PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES,
   NIGHTDRESSES, PYJAMAS, NÉGLIGÉS, BATHROBES, DRESSING
   GOWNS, HOUSECOATS AND SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR
   CROCHETED (EXCL. T-SHIRTS, VESTS, BRASSIERES, GIRDLES,
6108 CORSETS AND SIMILAR ARTICLES)                 12,331,526
   6109 T-SHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS, KNITTED OR
6109 CROCHETED                           27,892,759
   6110 JERSEYS, PULLOVERS, CARDIGANS, WAISTCOATS AND
   SIMILAR ARTICLES, KNITTED OR CROCHETED (EXCL. WADDED
6110 WAISTCOATS)                          14,727,442
   6111 BABIES'' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES,
6111 KNITTED OR CROCHETED (EXCL. HATS)                3,172,505
   6112 TRACK-SUITS, SKI-SUITS AND SWIMWEAR, KNITTED OR
6112 CROCHETED                            7,128,388
   6113 GARMENTS, KNITTED OR CROCHETED, RUBBERISED OR
   IMPREGNATED, COATED OR COVERED WITH PLASTICS OR OTHER
   MATERIALS (EXCL. BABIES' GARMENTS AND CLOTHING
6113 ACCESSORIES)                           63,720
   6114 SPECIAL GARMENTS FOR PROFESSIONAL, SPORTING OR
6114 OTHER PURPOSES, N.E.S., KNITTED OR CROCHETED          1,600,841
   6115 PANTYHOSE, TIGHTS, STOCKINGS, SOCKS AND OTHER
   HOSIERY, INCL. STOCKINGS FOR VARICOSE VEINS AND
   FOOTWEAR WITHOUT APPLIED SOLES, KNITTED OR CROCHETED
6115 (EXCL. FOR BABIES)                       10,013,283
   6116 GLOVES, MITTENS AND MITTS, KNITTED OR CROCHETED
6116 (EXCL. FOR BABIES)                       1,681,319
   6117 MADE-UP CLOTHING ACCESSORIES, KNITTED OR
   CROCHETED; KNITTED OR CROCHETED PARTS OF GARMENTS OR
6117 OF CLOTHING ACCESSORIES, N.E.S.                15,511,548
   61CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
61CC TO CHAPTER 61
61MM61MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           5,278,512
61PP 61PP GOODS OF CHAPTER 61 CARRIED BY POST
61SS 61SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 61
   6201 MEN''S OR BOYS'' OVERCOATS, CAR COATS, CAPES,
   CLOAKS, ANORAKS, INCL. SKI JACKETS, WINDCHEATERS, WIND-
   JACKETS AND SIMILAR ARTICLES (EXCL. KNITTED OR
   CROCHETED, SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS AND
6201 TROUSERS)                            3,096,914
    6202 WOMEN''S OR GIRLS'' OVERCOATS, CAR COATS, CAPES,
    CLOAKS, ANORAKS, INCL. SKI JACKETS, WINDCHEATERS, WIND-
    JACKETS AND SIMILAR ARTICLES (EXCL. KNITTED OR
    CROCHETED, SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS AND
6202  TROUSERS)                          3,788,141
    6203 MEN''S OR BOYS'' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS, BLAZERS,
    TROUSERS, BIB AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS
    (EXCL. KNITTED OR CROCHETED, WIND-JACKETS AND SIMILAR
    ARTICLES, SEPARATE WAISTCOATS, TRACKSUITS, SKI SUITS AND
6203  SWIMWEAR)                          30,670,372
    6204 WOMEN''S OR GIRLS'' SUITS, ENSEMBLES, JACKETS,
    BLAZERS, DRESSES, SKIRTS, DIVIDED SKIRTS, TROUSERS, BIB
    AND BRACE OVERALLS, BREECHES AND SHORTS (EXCL. KNITTED
    OR CROCHETED, WIND-JACKETS AND SIMILAR ARTICLES, SLIPS,
    PETTICOATS AND PANTIES, TRACKSUITS, SKI SUITS AND
6204  SWIMWEAR)                          30,673,323
    6205 MEN''S OR BOYS'' SHIRTS (EXCL. KNITTED OR CROCHETED,
6205  NIGHTSHIRTS, SINGLETS AND OTHER VESTS)            8,009,858
    6206 WOMEN''S OR GIRLS'' BLOUSES, SHIRTS AND SHIRT-
6206  BLOUSES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED AND VESTS)        9,286,538
    6207 MEN''S OR BOYS'' SINGLETS AND OTHER VESTS,
    UNDERPANTS, BRIEFS, NIGHTSHIRTS, PYJAMAS, BATHROBES,
    DRESSING GOWNS AND SIMILAR ARTICLES (EXCL. KNITTED OR
6207  CROCHETED)                          2,354,749
    6208 WOMEN''S OR GIRLS'' SINGLETS AND OTHER VESTS, SLIPS,
    PETTICOATS, BRIEFS, PANTIES, NIGHTDRESSES, PYJAMAS,
    NÉGLIGÉS, BATHROBES, DRESSING GOWNS, HOUSECOATS AND
    SIMILAR ARTICLES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED,
6208 BRASSIÈRES, GIRDLES, CORSETS AND SIMILAR ARTICLES)       2,271,606
   6209 BABIES'' GARMENTS AND CLOTHING ACCESSORIES OF

6209 TEXTILE MATERIALS (EXCL. KNITTED OR CROCHETED AND HATS)    1,989,331
   6210 GARMENTS MADE UP OF FELT OR NONWOVENS, WHETHER
   OR NOT IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED;
   GARMENTS OF TEXTILE FABRICS, RUBBERISED OR
   IMPREGNATED, COATED, COVERED OR LAMINATED WITH
   PLASTICS OR OTHER SUBSTANCES (EXCL. KNITTED OR
   CROCHETED, AND BABIES'' GARMENTS AND CLOTHING
6210 ACCESSORIES)                          2,591,437
   6211 TRACKSUITS, SKI SUITS, SWIMWEAR AND OTHER
6211 GARMENTS, N.E.S. (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)         4,493,062
   6212 BRASSIERES, GIRDLES, CORSETS, BRACES, SUSPENDERS,
   GARTERS AND SIMILAR ARTICLES AND PARTS THEREOF, OF ALL
   TYPES OF TEXTILE MATERIALS, WHETHER OR NOT ELASTICATED,
   INCL. KNITTED OR CROCHETED (EXCL. BELTS AND CORSELETS
6212 MADE ENTIRELY OF RUBBER)                    4,279,647
   6213 HANDKERCHIEFS, OF WHICH NO SIDE EXCEEDS 60 CM
6213 (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)                   70,940
   6214 SHAWLS, SCARVES, MUFFLERS, MANTILLAS, VEILS AND
6214 SIMILAR ARTICLES (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)         1,119,444
   6215 TIES, BOW TIES AND CRAVATS OF TEXTILE MATERIALS
6215 (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)                  422,321
   6216 GLOVES, MITTENS AND MITTS, OF ALL TYPES OF TEXTILE
6216 MATERIALS (EXCL. KNITTED OR CROCHETED AND FOR BABIES)      256,741
   6217 MADE-UP CLOTHING ACCESSORIES AND PARTS OF
   GARMENTS OR CLOTHING ACCESSORIES, OF ALL TYPES OF
6217 TEXTILE MATERIALS, N.E.S. (EXCL. KNITTED OR CROCHETED)    28,185,168
   62CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
62CC TO CHAPTER 62
62MM62MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          7,084,153
62PP 62PP GOODS OF CHAPTER 62 CARRIED BY POST
62SS 62SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 62
   6301 BLANKETS AND TRAVELLING RUGS OF ALL TYPES OF
   TEXTILE MATERIALS (EXCL. TABLE COVERS, BEDSPREADS AND
   ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING OF HEADING
6301 9404)                             2,082,927
   6302 BEDLINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN AND KITCHEN LINEN
  OF ALL TYPES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL. FLOORCLOTHS,
6302 POLISHING CLOTHS, DISHCLOTHS AND DUSTERS)           8,194,418
   6303 CURTAINS, INCL. DRAPES, AND INTERIOR BLINDS; CURTAIN
   OR BED VALANCES OF ALL TYPES OF TEXTILE MATERIALS (EXCL.
6303 AWNINGS AND SUNBLINDS)                    3,458,222
   6304 ARTICLES FOR INTERIOR FURNISHING, OF ALL TYPES OF
   TEXTILE MATERIALS (EXCL. BLANKETS AND TRAVELLING RUGS,
   BEDLINEN, TABLE LINEN, TOILET LINEN, KITCHEN LINEN,
   CURTAINS, INCL. DRAPES, INTERIOR BLINDS, CURTAIN OR BED
6304 VALANCES, LAMPSHADES AND ARTICLES OF HEADING 9404)      2,137,934
   6305 SACKS AND BAGS, OF A KIND USED FOR THE PACKING OF
6305 GOODS, OF ALL TYPES OF TEXTILE MATERIALS           1,285,300
   6306 TARPAULINS, SAILS FOR BOATS, SAILBOARDS OR
   LANDCRAFT, AWNINGS, SUNBLINDS, TENTS AND CAMPING
6306 GOODS :                            4,063,659
   6307 MADE-UP ARTICLES OF TEXTILE MATERIALS, INCL. DRESS
6307 PATTERNS, N.E.S.                       21,565,003
   6308 SETS CONSISTING OF WOVEN FABRIC AND YARN, WHETHER
  OR NOT WITH ACCESSORIES, FOR MAKING UP INTO RUGS,
  TAPESTRIES, EMBROIDERED TABLE CLOTHS OR SERVIETTES, OR
  SIMILAR TEXTILE ARTICLES, PUT UP IN PACKINGS FOR RETAIL
6308 SALE (EXCL. SETS FOR MAKING UP INTO ARTICLES OF CLOTHING)   331,160
   6309 WORN CLOTHING AND CLOTHING ACCESSORIES, BLANKETS
   AND TRAVELLING RUGS, HOUSEHOLD LINEN AND ARTICLES FOR
   INTERIOR FURNISHING, OF ALL TYPES OF TEXTILE MATERIALS,
   INCL. ALL TYPES OF FOOTWEAR AND HEADGEAR, SHOWING
   SIGNS OF APPRECIABLE WEAR AND PRESENTED IN BULK OR IN
   BALES, SACKS OR SIMILAR PACKINGS (EXCL. CARPETS, OTHER
6309 FLOOR COVERINGS AND TAPESTRIES)                9,865,735
   6310 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND
   CABLES AND WORN-OUT ARTICLES THEREOF, OF TEXTILE
6310 MATERIALS                           459,195
   63CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
63CC TO CHAPTER 63
63EE 63EE SETS OF GOODS OF CHAPTER 63
   63II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
63II CHAPTER 63
63MM63MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          2,644,427
63PP 63PP GOODS OF CHAPTER 63 CARRIED BY POST
63SS 63SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 63
   6401 WATERPROOF FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND
   UPPERS OF RUBBER OR OF PLASTICS, THE UPPERS OF WHICH
   ARE NEITHER FIXED TO THE SOLE NOR ASSEMBLED BY
   STITCHING, RIVETING, NAILING, SCREWING, PLUGGING OR
   SIMILAR PROCESSES (EXCL. ORTHOPAEDIC FOOTWEAR, TOY
   FOOTWEAR, SKATING BOOTS WITH ICE SKATES ATTACHED, SHIN-
6401 GUARDS AND SIMILAR PROTECTIVE SPORTSWEAR)          497,184
   6402 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES AND UPPERS OF RUBBER
  OR PLASTICS (EXCL. WATERPROOF FOOTWEAR OF HEADING
  6401, ORTHOPAEDIC FOOTWEAR, SKATING BOOTS WITH ICE OR
6402 ROLLER SKATES ATTACHED, AND TOY FOOTWEAR)         27,053,329
   6403 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS,
  LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF LEATHER
  (EXCL. ORTHOPAEDIC FOOTWEAR, SKATING BOOTS WITH ICE OR
6403 ROLLER SKATES ATTACHED, AND TOY FOOTWEAR)         39,975,185
   6404 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER, PLASTICS,
   LEATHER OR COMPOSITION LEATHER AND UPPERS OF TEXTILE
6404 MATERIALS (EXCL. TOY FOOTWEAR)               13,555,942
   6405 FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF RUBBER OR PLASTICS,
   WITH UPPERS OTHER THAN RUBBER, PLASTICS, LEATHER OR
   TEXTILE MATERIALS; FOOTWEAR WITH OUTER SOLES OF
   LEATHER OR COMPOSITION LEATHER, WITH UPPERS OTHER
   THAN LEATHER OR TEXTILE MATERIALS; FOOTWEAR WITH
   OUTER SOLES OF WOOD, CORK, TWINE, PAPERBOARD, FURSKIN,
   WOVEN FABRICS, FELT, NONWOVENS, LINOLEUM, RAFFIA,
   STRAW, LOOFAH, ETC AND UPPERS OF ANY TYPE OF MATERIAL,
6405 N.E.S.                           2,520,568
   6406 PARTS OF FOOTWEAR, INCL. UPPERS WHETHER OR NOT
   ATTACHED TO SOLES OTHER THAN OUTER SOLES; REMOVABLE
   IN-SOLES, HEEL CUSHIONS AND SIMILAR ARTICLES; GAITERS,
   LEGGINGS AND SIMILAR ARTICLES, AND PARTS THEREOF (EXCL.
6406 ARTICLES OF ASBESTOS)                   98,174,346
   64CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
64CC TO CHAPTER 64
64MM64MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         5,294,305
64PP 64PP GOODS OF CHAPTER 64 CARRIED BY POST
64SS 64SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 64
   6501 HAT-FORMS, HAT BODIES AND HOODS OF FELT, NEITHER
   BLOCKED TO SHAPE NOR WITH MADE BRIMS; PLATEAUX AND
6501 MANCHONS, INCL. SLIT MANCHONS, OF FELT            49,005
   6502 HAT-SHAPES, PLAITED OR MADE BY ASSEMBLING STRIPS OF
   ANY MATERIAL (EXCL. BLOCKED TO SHAPE, WITH MADE BRIMS,
6502 LINED, OR TRIMMED)                       9,289
   6503 FELT HATS AND OTHER FELT HEADGEAR, MADE FROM THE
  HAT BODIES, HOODS OR PLATEAUX OF HEADING 6501, WHETHER
  OR NOT LINED OR TRIMMED (EXCL. MADE BY ASSEMBLING
6503 STRIPS OR PIECES OF FELT, AND TOY AND CARNIVAL HEADGEAR)
   6504 HATS AND OTHER HEADGEAR, PLAITED OR MADE BY
   ASSEMBLING STRIPS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT
   LINED OR TRIMMED (EXCL. HEADGEAR FOR ANIMALS, AND TOY
6504 AND CARNIVAL HEADGEAR)                    164,173
   6505 HATS AND OTHER HEADGEAR, KNITTED OR CROCHETED, OR
   MADE UP FROM LACE, FELT OR OTHER TEXTILE FABRIC, IN THE
   PIECE (BUT NOT IN STRIPS), WHETHER OR NOT LINED OR
   TRIMMED; HAIRNETS OF ANY MATERIAL, WHETHER OR NOT LINED
   OR TRIMMED (EXCL. HEADGEAR FOR ANIMALS, AND TOY AND
6505 CARNIVAL HEADGEAR)                     2,033,981
   6506 HEADGEAR, WHETHER OR NOT LINED OR TRIMMED, N.E.S.
6506                               664,888
   6507 HEAD-BANDS, LININGS, COVERS, HAT FOUNDATIONS, HAT
   FRAMES, PEAKS AND CHINSTRAPS, FOR HEADGEAR (EXCL. HEAD-
   BANDS USED BY SPORTSMEN AS SWEATBANDS, KNITTED OR
6507 CROCHETED)                         1,490,949
   65CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
65CC TO CHAPTER 65
65MM65MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         573,681
65PP 65PP GOODS OF CHAPTER 65 CARRIED BY POST
65SS 65SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 65
   6601 UMBRELLAS AND SUN UMBRELLAS, INCL. WALKING-STICK
   UMBRELLAS, GARDEN UMBRELLAS AND SIMILAR UMBRELLAS
6601 (EXCL. TOY UMBRELLAS AND BEACH TENTS)            4,189,893
   6602 WALKING-STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND
   THE LIKE (EXCL. MEASURE WALKING-STICKS, CRUTCHES,
6602 FIREARM-STICKS AND SPORTS STICKS)               31,433
   6603 PARTS, TRIMMINGS AND ACCESSORIES FOR UMBRELLAS
   AND SUN UMBRELLAS OF HEADING 6601 OR FOR WALKING
   STICKS, SEAT-STICKS, WHIPS, RIDING-CROPS AND THE LIKE OF
6603 HEADING 6602                        1,289,377
   66CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
66CC TO CHAPTER 66
66MM66MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         143,420
66SS 66SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 66
   6701 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS WITH THEIR FEATHERS
   OR DOWN, FEATHERS, PARTS OF FEATHERS, DOWN AND
   ARTICLES THEREOF (EXCL. GOODS OF HEADING 0505, WORKED
   QUILLS AND SCAPES, FOOTWEAR AND HEADGEAR, ARTICLES OF
   BEDDING AND SIMILAR FURNISHING OF HEADING 9404, TOYS,
6701 GAMES AND SPORTS REQUISITES, AND COLLECTORS' PIECES)     223,353
   6702 ARTIFICIAL FLOWERS, FOLIAGE AND FRUIT AND PARTS
   THEREOF, AND ARTICLES MADE OF ARTIFICIAL FLOWERS,
   FOLIAGE OR FRUIT, BY BINDING, GLUEING, FITTING INTO ONE
6702 ANOTHER OR SIMILAR METHODS                  539,459
   6703 HUMAN HAIR, DRESSED, THINNED, BLEACHED OR
   OTHERWISE WORKED; WOOL, OTHER ANIMAL HAIR OR OTHER
   TEXTILE MATERIALS, PREPARED FOR USE IN MAKING WIGS OR
   THE LIKE (EXCL. NATURAL PLAITS OF HUMAN HAIR, WHETHER OR
   NOT WASHED AND DEGREASED, BUT NOT OTHERWISE
6703 PROCESSED)                         2,911,537
   6704 WIGS, FALSE BEARDS, EYEBROWS AND EYELASHES,
   SWITCHES AND THE LIKE, OF HUMAN OR ANIMAL HAIR OR OF
6704 TEXTILE MATERIALS; ARTICLES OF HUMAN HAIR, N.E.S.      143,321
   67CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
67CC TO CHAPTER 67
67MM67MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          33,737
67SS 67SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 67
   6801 SETTS, CURBSTONES AND FLAGSTONES, OF NATURAL
6801 STONE (EXCL. SLATE)                     914,065
   6802 MONUMENTAL OR BUILDING STONE, NATURAL (EXCL.
   SLATE), WORKED, AND ARTICLES; MOSAIC CUBES ETC. OF
   NATURAL STONE, INCL. SLATE, WHETHER OR NOT ON A BACKING;
   ARTIFICIALLY COLOURED GRANULES, CHIPPINGS, POWDER, OF
   NATURAL STONE, INCL. SLATE (EXCL. SETTS, CURBSTONES,
   FLAGSTONES; ARTICLES OF FUSED BASALT AND OF FIRED
   STEATITE; JEWELLERY, CLOCKS, LAMPS AND PARTS; BUTTONS,
6802 CHALKS, ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY)          7,643,880
   6803 WORKED SLATE AND ARTICLES OF SLATE OR OF
   AGGLOMERATED SLATE (EXCL. SLATE GRANULES, CHIPPINGS
   AND POWDER, MOSAIC CUBES AND THE LIKE, SLATE PENCILS,
   AND READY-TO-USE SLATES OR BOARDS WITH WRITING OR
6803 DRAWING SURFACES)                       77,431
   6804 MILLSTONES, GRINDSTONES, GRINDING WHEELS AND THE
   LIKE, WITHOUT FRAMEWORKS, FOR MILLING, GRINDING,
   PULPING, SHARPENING, POLISHING, TRUEING OR CUTTING, HAND
   SHARPENING OR POLISHING STONES, AND PARTS THEREOF, OF
   NATURAL STONE, OF AGGLOMERATED NATURAL OR ARTIFICIAL
   ABRASIVES, OR OF CERAMICS, WITH OR WITHOUT PARTS OF
   OTHER MATERIALS (EXCL. PERFUMED PUMICE STONES AND
   GRINDING WHEELS ETC. SPECIFICALLY FOR DENTAL DRILL
6804 ENGINES)                          8,423,255
   6805 NATURAL OR ARTIFICIAL ABRASIVE POWDER OR GRAIN, ON
   A BASE OF TEXTILE MATERIAL, PAPER, PAPERBOARD OR OTHER
   MATERIALS, WHETHER OR NOT CUT TO SHAPE OR SEWN OR
6805 OTHERWISE MADE UP                      5,767,372
   6806 SLAG-WOOL, ROCK-WOOL AND SIMILAR MINERAL WOOLS;
   EXFOLIATED VERMICULITE, EXPANDED CLAYS, FOAMED SLAG
   AND SIMILAR EXPANDED MINERAL MATERIALS; MIXTURES AND
   ARTICLES OF HEAT-INSULATING, SOUND-INSULATING OR SOUND
   ABSORBING MINERAL MATERIALS (EXCL. ARTICLES OF LIGHT
   CONCRETE, ASBESTOS, ASBESTOS-CEMENT, CELLULOSE FIBRE-
   CEMENT OR THE LIKE, MIXTURES AND OTHER ARTICLES OF OR
6806 BASED ON ASBESTOS, AND CERAMIC PRODUCTS)          7,447,703
   6807 ARTICLES OF ASPHALT OR OF SIMILAR MATERIALS, E.G.
6807 PETROLEUM BITUMEN OR COAL TAR PITCH            10,032,823
   6808 PANELS, BOARDS, TILES, BLOCKS AND SIMILAR ARTICLES
   OF VEGETABLE FIBRE, OF STRAW OR OF SHAVINGS, CHIPS,
   PARTICLES, SAWDUST OR OTHER WASTE OF WOOD,
   AGGLOMERATED WITH CEMENT, PLASTER OR OTHER MINERAL
   BINDERS (EXCL. ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, CELLULOSE
6808 FIBRE-CEMENT OR THE LIKE)                  1,437,985
   6809 ARTICLES OF PLASTER OR OF COMPOSITIONS BASED ON
   PLASTER (EXCL. PLASTER BANDAGES FOR STRAIGHTENING
   FRACTURES, PUT UP FOR RETAIL SALE; PLASTER SPLINTS FOR
   THE TREATMENT OF FRACTURES; LIGHTWEIGHT WITH PLASTER
   AGGLOMERATED BUILDING BOARDS OR ARTICLES FOR HEAT-
   INSULATION, SOUND-INSULATION OR SOUND ABSORPTION;
   ANATOMIC AND OTHER MODELS FOR DEMONSTRATION
6809 PURPOSES; ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY)         9,783,148
   6810 ARTICLES OF CEMENT, CONCRETE OR ARTIFICIAL STONE,
6810 WHETHER OR NOT REINFORCED                 5,964,866
   6811 ARTICLES OF ASBESTOS-CEMENT, CELLULOSE FIBRE-
6811 CEMENT OR THE LIKE                     969,334
   6812 FABRICATED ASBESTOS FIBRES; MIXTURES WITH A BASIS
   OF ASBESTOS OR WITH A BASIS OF ASBESTOS AND MAGNESIUM
   CARBONATE; ARTICLES OF SUCH MIXTURES OR OF ASBESTOS -
   FOR EXAMPLE, THREAD, WOVEN FABRICS, CLOTHING,
   HEADGEAR, FOOTWEAR, GASKETS- WHETHER OR NOT
   REINFORCED, (OTHER THAN GOODS OF HEADING N 68.11 OR
6812 68.13) :                          121,412
   6813 FRICTION MATERIAL AND ARTICLES THEREOF -FOR
   EXAMPLE, SHEETS, ROLLS, STRIPS SEGMENTS, DISCS,
   WASHERS, PADS-, (NOT MOUNTED), FOR BRAKES, FOR
   CLUTCHES OR THE LIKE, WITH A BASIS OF ASBESTOS, OF OTHER
   MINERAL SUBSTANCES OR OF CELLULOSE, WHETHER OR NOT
6813 COMBINED WITH TEXTILE OR OTHER MATERIALS :         1,078,090
   6814 WORKED MICA AND ARTICLES OF MICA, INCL.
   AGGLOMERATED OR RECONSTITUTED MICA, WHETHER OR NOT
   ON A SUPPORT OF PAPER, PAPERBOARD OR OTHER MATERIALS
   (EXCL. ELECTRICAL INSULATORS, INSULATING FITTINGS,
   RESISTORS AND CAPACITORS, PROTECTIVE GOGGLES OF MICA
   AND THEIR GLASSES, AND MICA IN THE FORM OF CHRISTMAS
6814 TREE DECORATIONS)                      791,687
   6815 ARTICLES OF STONE OR OF OTHER MINERAL SUBSTANCES,
   INCL. CARBON FIBRES, ARTICLES OF CARBON FIBRES AND
6815 ARTICLES OF PEAT, N.E.S.                  8,630,357
   68CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
68CC TO CHAPTER 68
   68II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
68II CHAPTER 68
68MM68MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        5,338,920
68SS 68SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 68
   68VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 68 FOR THE ASSEMBLY OF
68VV MOTOR VEHICLES
   6901 BRICKS, BLOCKS, TILES AND OTHER CERAMIC GOODS OF
   SILICEOUS FOSSIL MEALS, E.G. KIESELGUHR, TRIPOLITE OR
6901 DIATOMITE, OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS          413,561
   6902 REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR
  REFRACTORY CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. THOSE
6902 OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS)   3,046,328
   6903 RETORTS, CRUCIBLES, MUFFLERS, NOZZLES, PLUGS,
   SUPPORTS, CUPELS, TUBES, PIPES, SHEATHS, RODS AND OTHER
   REFRACTORY CERAMIC GOODS (EXCL. THOSE OF SILICEOUS
   FOSSIL MEALS OR OF SIMILAR SILICEOUS EARTHS, AND
   REFRACTORY BRICKS, BLOCKS, TILES AND SIMILAR REFRACTORY
6903 CERAMIC CONSTRUCTIONAL GOODS)               3,707,528
   6904 CERAMIC BUILDING BRICKS, FLOORING BLOCKS, SUPPORT
  OR FILLER TILES AND THE LIKE (EXCL. THOSE OF SILICEOUS
  FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, REFRACTORY
  BRICKS OF HEADING 6902, AND FLAGS AND PAVINGS, HEARTH
6904 AND WALL TILES OF HEADING 6907 AND 6908)          4,450,235
    6905 ROOFING TILES, CHIMNEY POTS, COWLS, CHIMNEY LINERS,
    ARCHITECTURAL ORNAMENTS AND OTHER CERAMIC
    CONSTRUCTIONAL GOODS (EXCL. OF SILICEOUS FOSSIL MEALS
    OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, REFRACTORY CERAMIC
    CONSTRUCTIONAL COMPONENTS, PIPES AND OTHER
6905  COMPONENTS FOR DRAINAGE AND SIMILAR PURPOSES)        4,232,108
    6906 CERAMIC PIPES, CONDUITS, GUTTERING AND PIPE FITTINGS
    (EXCL. OF SILICEOUS FOSSIL MEALS OR SIMILAR SILICEOUS
    EARTHS, REFRACTORY CERAMIC GOODS, CHIMNEY LINERS,
    PIPES SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR LABORATORIES,
    INSULATING TUBING AND FITTINGS AND OTHER PIPING FOR
6906  ELECTROTECHNICAL PURPOSES)                   55,707
    6907 UNGLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL
    TILES; UNGLAZED CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LIKE,
    WHETHER OR NOT ON A BACKING (EXCL. OF SILICEOUS FOSSIL
    MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, REFRACTORY CERAMIC
    GOODS, TILES MADE INTO STANDS, ORNAMENTAL ARTICLES AND
6907  TILES SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STOVES)         5,965,175
    6908 GLAZED CERAMIC FLAGS AND PAVING, HEARTH OR WALL
    TILES; GLAZED CERAMIC MOSAIC CUBES AND THE LIKE,
    WHETHER OR NOT ON A BACKING (EXCL. OF SILICEOUS FOSSIL
    MEALS OR SIMILAR SILICEOUS EARTHS, REFRACTORY CERAMIC
    GOODS, TILES MADE INTO STANDS, ORNAMENTAL ARTICLES AND
6908  TILES SPECIFICALLY MANUFACTURED FOR STOVES)         30,246,828
    6909 CERAMIC WARES FOR LABORATORY, CHEMICAL OR OTHER
    TECHNICAL USES; CERAMIC TROUGHS, TUBS AND SIMILAR
    RECEPTACLES USED IN AGRICULTURE; CERAMIC POTS, JARS
    AND SIMILAR ARTICLES USED FOR THE CONVEYANCE OR
    PACKING OF GOODS (EXCL. MILLSTONES, POLISHING STONES,
    GRINDSTONES AND THE LIKE OF HEADING 6804; REFRACTORY
    CERAMIC GOODS; HOUSEHOLD ARTICLES; CONTAINERS FOR
    SHOPS; ELECTRICAL DEVICES, INSULATORS AND OTHER
6909  INSULATING FITTINGS)                     489,236
    6910 CERAMIC SINKS, WASHBASINS, WASHBASIN PEDESTALS,
    BATHS, BIDETS, WATER CLOSET PANS, FLUSHING CISTERNS,
    URINALS AND SIMILAR SANITARY FIXTURES (EXCL. SOAP DISHES,
    SPONGE HOLDERS, TOOTH-BRUSH HOLDERS, TOWEL HOOKS
6910 AND TOILET PAPER HOLDERS)                   5,030,267
   6911 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES
   AND TOILET ARTICLES, OF PORCELAIN OR CHINA (EXCL. BATHS,
   BIDETS, SINKS AND SIMILAR SANITARY FIXTURES, STATUETTES
   AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES, POTS, JARS, CARBOYS AND
   SIMILAR RECEPTACLES FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF
   GOODS, AND COFFEE GRINDERS AND SPICE MILLS WITH
   RECEPTACLES MADE OF CERAMICS AND WORKING PARTS OF
6911 METAL)                             2,431,212
   6912 TABLEWARE, KITCHENWARE, OTHER HOUSEHOLD ARTICLES
   AND TOILET ARTICLES, OF CERAMICS OTHER THAN PORCELAIN
   OR CHINA (EXCL. BATHS, BIDETS, SINKS AND SIMILAR SANITARY
   FIXTURES, STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL ARTICLES,
   POTS, JARS, CARBOYS AND SIMILAR RECEPTACLES FOR THE
   CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS, AND COFFEE GRINDERS
   AND SPICE MILLS WITH RECEPTACLES MADE OF CERAMICS AND
6912 WORKING PARTS OF METAL)                   3,857,140
   6913 STATUETTES AND OTHER ORNAMENTAL CERAMIC
6913 ARTICLES, N.E.S.                        910,194
6914 6914 CERAMIC ARTICLES, N.E.S.                1,687,690
   69CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
69CC TO CHAPTER 69
   69II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
69II CHAPTER 69
69MM69MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         5,691,578
69SS 69SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 69
   7001 CULLET AND OTHER WASTE AND SCRAP OF GLASS; GLASS
   IN THE MASS (EXCL. GLASS IN THE FORM OF POWDER,
7001 GRANULES OR FLAKES)                      17,176
   7002 GLASS IN BALLS, RODS OR TUBES, UNWORKED (EXCL.
   GLASS MICROSPHERES <= 1 MM IN DIAMETER, GLASS BALLS OF
7002 THE NATURE OF A TOY)                     184,394
   7003 CAST GLASS AND ROLLED GLASS, IN SHEETS OR PROFILES,
  WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR
7003 NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED        783,094
   7004 SHEETS OF GLASS, DRAWN OR BLOWN, WHETHER OR NOT
   HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING
7004 LAYER, BUT NOT OTHERWISE WORKED                241,284
   7005 FLOAT GLASS AND SURFACE GROUND OR POLISHED GLASS,
   IN SHEETS, WHETHER OR NOT HAVING AN ABSORBENT,
   REFLECTING OR NON-REFLECTING LAYER, BUT NOT OTHERWISE
7005 WORKED                           11,805,978
   7006 SHEETS OR PROFILES OF GLASS, WHETHER OR NOT
   HAVING AN ABSORBENT, REFLECTING OR NON-REFLECTING
   LAYER, BENT, EDGE-WORKED, ENGRAVED, ENAMELLED OR
   OTHERWISE WORKED, BUT NOT FRAMED OR FITTED WITH OTHER
   MATERIALS (EXCL. SAFETY GLASS, MULTIPLE-WALLED
7006 INSULATING UNITS OF GLASS, GLASS IN THE FORM OF A MIRROR)   908,830
   7007 SAFETY GLASS, TOUGHENED "TEMPERED", LAMINATED
   SAFETY GLASS (EXCL. MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF
   GLASS, GLASSES FOR SPECTACLES AND CLOCK OR WATCH
7007 GLASSES)                          18,132,281
7008 7008 MULTIPLE-WALLED INSULATING UNITS OF GLASS        2,508,574
   7009 GLASS MIRRORS, WHETHER OR NOT FRAMED, INCL. REAR-
   VIEW MIRRORS (EXCL. OPTICAL MIRRORS, OPTICALLY WORKED,
7009 MIRRORS > 100 YEARS OLD)                   6,046,479
    7010 CARBOYS, BOTTLES, FLASKS, JARS, POTS, PHIALS,
    AMPOULES AND OTHER CONTAINERS, OF GLASS, OF A KIND
    USED FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF GOODS,
    PRESERVING JARS, STOPPERS, LIDS AND OTHER CLOSURES, OF
    GLASS (EXCL. GLASS ENVELOPES AND CONTAINERS, WITH
    VACUUM INSULATION, PERFUME ATOMIZERS, FLASKS, BOTTLES
7010  ETC. FOR ATOMIZERS)                     10,079,684
    7011 GLASS ENVELOPES, INCL. BULBS AND TUBES, OPEN, AND
    GLASS PARTS THEREOF, WITHOUT FITTINGS, FOR ELECTRIC
7011  LAMPS, CATHODE RAY TUBES OR THE LIKE             434,988
    7012 GLASS INNERS FOR VACUUM FLASKS OR FOR OTHER
7012  VACUUM VESSELS
    7013 GLASSWARE OF A KIND USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET,
    OFFICE, INDOOR DECORATION OR SIMILAR PURPOSES (EXCL.
    GOODS OF HEADING 7018, GLASS PRESERVING JARS
    "STERILISING JARS", MIRRORS, LEADED LIGHTS AND THE LIKE,
    LIGHTING FITTINGS AND PARTS THEREOF, ATOMIZERS FOR
    PERFUME AND THE LIKE, VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM
7013  VESSELS)                          11,915,408
    7014 SIGNALLING GLASSWARE AND OPTICAL ELEMENTS OF
    GLASS, NOT OPTICALLY WORKED (EXCL. CLOCK OR WATCH
    GLASSES, GLASSES FOR NON-CORRECTIVE OR CORRECTIVE
    SPECTACLES, INCL. HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR
    SEGMENTS, FOR THE MANUFACTURE OF SUCH GLASSES,
    MICROSPHERES, LOOSE, LIGHTING FITTINGS AND PARTS
7014  THEREOF)                           902,904
    7015 CLOCK OR WATCH GLASSES AND SIMILAR GLASSES,
    GLASSES FOR NON-CORRECTIVE OR CORRECTIVE SPECTACLES,
    CURVED, BENT, HOLLOWED OR THE LIKE, BUT NOT OPTICALLY
    WORKED, HOLLOW GLASS SPHERES AND THEIR SEGMENTS, FOR
    THE MANUFACTURE OF SUCH GLASSES (EXCL. FLAT GLASS FOR
7015  SUCH PURPOSES)                        108,222
    7016 PAVING BLOCKS, SLABS, BRICKS, SQUARES, TILES AND
    OTHER ARTICLES OF PRESSED OR MOULDED GLASS, WHETHER
    OR NOT WIRED, FOR BUILDING OR CONSTRUCTION PURPOSES
    (EXCL. LAMINATED SAFETY GLASS AND MULTIPLE-WALLED
    INSULATING UNITS OF GLASS); GLASS CUBES AND GLASS
    SMALLWARES, WHETHER OR NOT ON A BACKING, FOR MOSAICS
    OR SIMILAR; LEADED LIGHTS AND SIMILAR; MULTICELLULAR OR
    FOAM GLASS IN BLOCKS, PANELS, PLATES, SHELLS OR LIKE,
7016  N.E.S                             937,258
    7017 LABORATORY, HYGIENIC OR PHARMACEUTICAL
    GLASSWARE, WHETHER OR NOT GRADUATED OR CALIBRATED
    (EXCL. CONTAINERS FOR THE CONVEYANCE OR PACKING OF
    GOODS, MEASURING, CHECKING OR MEDICAL INSTRUMENTS AND
7017  APPARATUS OF CHAPTER 90)                   559,265
    7018 GLASS BEADS, IMITATION PEARLS, IMITATION PRECIOUS OR
    SEMI-PRECIOUS STONES AND SIMILAR GLASS SMALLWARES, AND
    ARTICLES THEREOF (EXCL. IMITATION JEWELLERY); GLASS EYES
    (EXCL. PROSTHETIC ARTICLES); STATUETTES AND OTHER
    ORNAMENTS OF LAMP-WORKED GLASS (EXCL. IMITATION
    JEWELLERY); GLASS MICROSPHERES WITH A DIAMETER OF <= 1
7018  MM                              1,429,147
   7019 GLASS FIBRES, INCL. GLASS WOOL, AND ARTICLES
   THEREOF (EXCL. MINERAL WOOLS AND ARTICLES THEREOF,
   OPTICAL FIBRES, FIBRE BUNDLES OR CABLE, ELECTRICAL
   INSULATORS OR PARTS THEREOF, BRUSHES OF GLASS FIBRES,
7019 DOLLS'' WIGS)                        15,611,049
7020 7020 ARTICLES OF GLASS, N.E.S.                 942,070
   70CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
70CC TO CHAPTER 70
   70II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
70II CHAPTER 70
70MM70MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         5,152,495
70SS 70SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 70
   70VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 70 FOR THE ASSEMBLY OF
70VV MOTOR VEHICLES
   7101 PEARLS, NATURAL OR CULTURED, WHETHER OR NOT
   WORKED OR GRADED, BUT NOT STRUNG, MOUNTED OR SET,
   PEARLS, NATURAL OR CULTURED, TEMPORARILY STRUNG FOR
   CONVENIENCE OF TRANSPORT (EXCL. IMITATIONS OF NATURAL
7101 PEARLS AND MOTHER-OF-PEARL)
   7102 DIAMONDS, WHETHER OR NOT WORKED, BUT NOT
   MOUNTED OR SET (EXCL. UNMOUNTED STONES FOR PICK-UP
   STYLUSES, WORKED STONES, SUITABLE FOR USE AS PARTS OF
   METERS, MEASURING INSTRUMENTS OR OTHER ARTICLES OF
7102 CHAPTER 90)
   7103 PRECIOUS STONES AND SEMI-PRECIOUS STONES,
   WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED, BUT NOT STRUNG,
   MOUNTED OR SET, UNGRADED PRECIOUS STONES AND SEMI-
   PRECIOUS STONES, TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE
   OF TRANSPORT (EXCL. DIAMONDS AND IMITATION PRECIOUS
7103 STONES AND SEMI-PRECIOUS STONES)
   7104 PRECIOUS AND SEMI-PRECIOUS STONES, SYNTHETIC OR
   RECONSTRUCTED, WHETHER OR NOT WORKED OR GRADED BUT
   NOT STRUNG, MOUNTED OR SET; UNGRADED SYNTHETIC OR
   RECONSTRUCTED PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES,
7104 TEMPORARILY STRUNG FOR CONVENIENCE OF TRANSPORT
   7105 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS
7105 OR SEMI-PRECIOUS STONES
   7106 SILVER, INCL. SILVER PLATED WITH GOLD OR PLATINUM,
   UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED FORMS, OR IN
7106 POWDER FORM
   7107 BASE METALS CLAD WITH SILVER, NOT FURTHER WORKED
7107 THAN SEMI-MANUFACTURED
   7108 GOLD, INCL. GOLD PLATED WITH PLATINUM, UNWROUGHT
   OR NOT FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED OR IN
7108 POWDER FORM
   7109 BASE METALS OR SILVER, CLAD WITH GOLD, NOT FURTHER
7109 WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED
   7110 PLATINUM, INCL. PALLADIUM, RHODIUM, IRIDIUM, OSMIUM
   AND RUTHENIUM, UNWROUGHT OR IN SEMI-MANUFACTURED
7110 FORMS, OR IN POWDER FORM
   7111 BASE METALS, SILVER OR GOLD, CLAD WITH PLATINUM, NOT
7111 FURTHER WORKED THAN SEMI-MANUFACTURED
   7112 WASTE AND SCRAP OF PRECIOUS METAL OR OF METAL
   CLAD WITH PRECIOUS METAL; OTHER WASTE AND SCRAP
   CONTAINING PRECIOUS METAL OR PRECIOUS-METAL
   COMPOUNDS, OF A KIND USED PRINCIPALLY FOR THE RECOVERY
   OF PRECIOUS METAL (EXCL. WASTE AND SCRAP MELTED DOWN
7112 INTO UNWORKED BLOCKS, INGOTS, OR SIMILAR FORMS)
   7113 ARTICLES OF JEWELLERY AND PARTS THEREOF, OF
   PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL
7113 (EXCL. ARTICLES > 100 YEARS OLD)
   7114 ARTICLES OF GOLDSMITHS'' OR SILVERSMITHS'' WARES AND
   PARTS THEREOF, OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH
   PRECIOUS METAL (EXCL. JEWELLERY, CLOCKS, WATCHES AND
   PARTS THEREOF, MUSICAL INSTRUMENTS, ARMS, PERFUME
   ATOMIZERS AND THEIR ATOMIZING HEADS, ORIGINAL
7114 SCULPTURES, COLLECTORS'' PIECES AND ANTIQUES)
   7115 ARTICLES OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH
7115 PRECIOUS METAL, N.E.S.
   7116 ARTICLES OF NATURAL OR CULTURED PEARLS, PRECIOUS
   OR SEMI-PRECIOUS STONES "NATURAL, SYNTHETIC OR
7116 RECONSTRUCTED", N.E.S.
7117 7117 IMITATION JEWELLERY
   7118 COIN, INCL. LEGAL TENDER (EXCL. MEDALS, JEWELLERY
   MADE FROM COINS, COLLECTORS'' ITEMS OF NUMISMATIC
7118 VALUE, WASTE AND SCRAP)
   71CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
71CC TO CHAPTER 71
71MM71MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         2,078,142
71PP 71PP GOODS OF CHAPTER 71 CARRIED BY POST
71SS 71SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 71            34,762,549
   7201 PIG IRON AND SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER
7201 PRIMARY FORMS                        3,431,418
7202 7202 FERRO-ALLOYS                      22,848,837
   7203 FERROUS PRODUCTS OBTAINED BY DIRECT REDUCTION OF
  IRON ORE AND OTHER SPONGY FERROUS PRODUCTS, IN LUMPS,
  PELLETS OR SIMILAR FORMS; IRON HAVING A MINIMUM PURITY
7203 BY WEIGHT OF 99,94%, IN LUMPS, PELLETS OR SIMILAR FORMS    130,885
   7204 FERROUS WASTE AND SCRAP; REMELTING SCRAP INGOTS
  OF IRON OR STEEL (EXCL. SLAG, SCALE AND OTHER WASTE
  FROM THE PRODUCTION OF IRON OR STEEL; RADIOACTIVE
  WASTE AND SCRAP; FRAGMENTS OF PIGS, BLOCKS OR OTHER
7204 PRIMARY FORMS OF PIG IRON OR SPIEGELEISEN)           83,143
   7205 GRANULES AND POWDERS OF PIG IRON, SPIEGELEISEN,
   IRON OR STEEL (EXCL. GRANULES AND POWDERS OF FERRO-
   ALLOYS, TURNINGS AND FILINGS OF IRON OR STEEL,
   RADIOACTIVE IRON POWDERS "ISOTOPES" AND CERTAIN LOW-
7205 CALIBRE, SUBSTANDARD BALLS FOR BALLBEARINGS)         2,100,389
   7206 IRON AND NON-ALLOY STEEL IN INGOTS OR OTHER PRIMARY
  FORMS (EXCL. REMELTING SCRAP INGOTS, PRODUCTS OBTAINED
7206 BY CONTINUOUS CASTING AND IRON OF HEADING 7203)        880,500
   7207 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL
7207                               46,345,570
    7208 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL,
    OF A WIDTH >= 600 MM, HOT-ROLLED, NOT CLAD, PLATED OR
7208  COATED                            73,050,441
    7209 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL,
    OF A WIDTH OF >= 600 MM, COLD-ROLLED "COLD-REDUCED", NOT
7209  CLAD, PLATED OR COATED                    55,465,785
    7210 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL,
    OF A WIDTH >= 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED "COLD-
7210  REDUCED", CLAD, PLATED OR COATED               73,917,651
    7211 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL,
    OF A WIDTH OF < 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED "COLD-
7211  REDUCED", NOT CLAD, PLATED OR COATED             19,968,241
    7212 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL,
    OF A WIDTH OF < 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED "COLD-
7212  REDUCED", CLAD, PLATED OR COATED               9,343,448
    7213 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, HOT-
7213  ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS              32,811,332
    7214 BARS AND RODS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, NOT
    FURTHER WORKED THAN FORGED, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN
    OR HOT-EXTRUDED, BUT INCL. THOSE TWISTED AFTER ROLLING
7214  (EXCL. IN IRREGULARLY WOUND COILS)              47,806,535
    7215 BARS AND RODS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, COLD-
    FORMED OR COLD-FINISHED, WHETHER OR NOT FURTHER
7215  WORKED, OR HOT-FORMED AND FURTHER WORKED, N.E.S.       9,281,347
    7216 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY
7216  STEEL, N.E.S.                        29,348,957
    7217 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IN COILS (EXCL. BARS
7217  AND RODS)                          37,355,134
    7218 STAINLESS STEEL IN INGOTS OR OTHER PRIMARY FORMS
    (EXCL. REMELTING SCRAP INGOTS AND PRODUCTS OBTAINED BY
    CONTINUOUS CASTING); SEMI-FINISHED PRODUCTS OF
7218  STAINLESS STEEL                        2,410,411
    7219 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH

7219 OF >= 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED "COLD-REDUCED"     73,386,007
   7220 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH

7220 OF < 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-ROLLED "COLD-REDUCED"      7,789,902
   7221 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, IN
7221 IRREGULARLY WOUND COILS                     216,360
   7222 OTHER BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL; ANGLES,
7222 SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, N.E.S.         7,069,210
   7223 WIRE OF STAINLESS STEEL, IN COILS (EXCL. BARS AND
7223 RODS)                              1,023,430
   7224 STEEL, ALLOY, OTHER THAN STAINLESS, IN INGOTS OR
   OTHER PRIMARY FORMS, SEMI-FINISHED PRODUCTS OF ALLOY
   STEEL OTHER THAN STAINLESS (EXCL. WASTE AND SCRAP IN
   INGOT FORM, AND PRODUCTS OBTAINED BY CONTINUOUS
7224 CASTING)                            9,719,225
   7225 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF ALLOY STEEL OTHER THAN
   STAINLESS, OF A WIDTH OF >= 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-
7225 ROLLED "COLD-REDUCED"                     17,058,705
   7226 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF ALLOY STEEL OTHER THAN
   STAINLESS, OF A WIDTH OF < 600 MM, HOT-ROLLED OR COLD-
7226 ROLLED "COLD-REDUCED"                      1,198,524
   7227 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS,
7227 HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS             626,055
   7228 OTHER BARS AND RODS OF ALLOY STEEL OTHER THAN
   STAINLESS, ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF ALLOY STEEL
   OTHER THAN STAINLESS, N.E.S.; HOLLOW DRILL BARS AND RODS,
7228 OF ALLOY OR NON-ALLOY STEEL                 31,337,789
   7229 WIRE OF ALLOY STEEL OTHER THAN STAINLESS, IN COILS
7229 (EXCL. BARS AND RODS)                     1,790,458
   72CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
72CC TO CHAPTER 72
   72II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
72II CHAPTER 72
72MM72MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         11,920,079
72SS 72SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 72
   72VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 72 FOR THE ASSEMBLY OF
72VV MOTOR VEHICLES
   7301 SHEET PILING OF IRON OR STEEL, WHETHER OR NOT
  DRILLED, PUNCHED OR MADE FROM ASSEMBLED ELEMENTS;
7301 WELDED ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR STEEL      675,387
   7302 RAILWAY OR TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL
   OF IRON OR STEEL, THE FOLLOWING : RAILS, CHECK-RAILS AND
   RACK RAILS, SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS
   AND OTHER CROSSING PIECES, SLEEPERS "CROSS-TIES", FISH-
   PLATES, CHAIRS, CHAIR WEDGES, SOLE PLATES "BASE PLATES",
   RAIL CLIPS, BEDPLATES, TIES AND OTHER MATERIAL
7302 SPECIALISED FOR JOINTING OR FIXING RAILS           5,397,349
7303 7303 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON      1,769,433
   7304 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, SEAMLESS, OF IRON
7304 OR STEEL (EXCL. PRODUCTS OF CAST IRON)            42,933,344
   7305 TUBES AND PIPES, HAVING CIRCULAR CROSS-SECTIONS
   AND AN EXTERNAL DIAMETER OF > 406,4 MM, OF FLAT-ROLLED
   PRODUCTS OF IRON OR STEEL "E.G., WELDED, RIVETED OR
7305 SIMILARLY CLOSED"                       5,314,688
   7306 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES "E.G., OPEN SEAM OR
  WELDED, RIVETED OR SIMILARLY CLOSED", OF IRON OR STEEL
  (EXCL. OF CAST IRON, SEAMLESS TUBES AND PIPES AND TUBES
  AND PIPES HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-
7306 SECTIONS AND AN EXTERNAL DIAMETER OF > 406,4 MM)       45,232,364
   7307 TUBE OR PIPE FITTINGS "E.G. COUPLINGS, ELBOWS,
7307 SLEEVES", OF IRON OR STEEL                  25,286,346
   7308 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES "E.G., BRIDGES
   AND BRIDGE-SECTIONS, LOCK-GATES, TOWERS, LATTICE MASTS,
   ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND WINDOWS AND
   THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS, SHUTTERS,
   BALUSTRADES, PILLARS AND COLUMNS", OF IRON OR STEEL;
   PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, TUBES AND THE
   LIKE, PREPARED FOR USE IN STRUCTURES, OF IRON OR STEEL
7308 (EXCL. PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406)       110,117,199
   7309 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF
   IRON OR STEEL, FOR ANY MATERIAL 'OTHER THAN COMPRESSED
   OR LIQUEFIED GAS', OF A CAPACITY OF > 300 L, NOT FITTED WITH
   MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT, WHETHER OR NOT
   LINED OR HEAT-INSULATED (EXCL. CONTAINERS SPECIFICALLY
   CONSTRUCTED OR EQUIPPED FOR ONE OR MORE TYPES OF
7309 TRANSPORT)                           7,481,050
   7310 TANKS, CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR
   CONTAINERS, OF IRON OR STEEL, FOR ANY MATERIAL "OTHER
   THAN COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS", OF A CAPACITY OF <=
   300 L, NOT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT,
7310 WHETHER OR NOT LINED OR HEAT-INSULATED, N.E.S.         8,453,775
   7311 CONTAINERS OF IRON OR STEEL, FOR COMPRESSED OR
   LIQUEFIED GAS (EXCL. CONTAINERS SPECIFICALLY
   CONSTRUCTED OR EQUIPPED FOR ONE OR MORE TYPES OF
7311 TRANSPORT)                           8,185,422
   7312 STRANDED WIRE, ROPES, CABLES, PLAITED BANDS, SLINGS
   AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL (EXCL. ELECTRICALLY
   INSULATED PRODUCTS AND TWISTED FENCING WIRE AND
7312 BARBED WIRE)                          15,333,727
   7313 BARBED WIRE OF IRON OR STEEL; TWISTED HOOP OR
   SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED
   DOUBLE WIRE, OF A KIND USED FOR FENCING, OF IRON OR
7313 STEEL                               19,099
   7314 CLOTH, INCL. ENDLESS BANDS, GRILL, NETTING AND
   FENCING, OF IRON OR STEEL WIRE, EXPANDED METAL OF IRON
   OR STEEL (EXCL. WOVEN PRODUCTS OF METAL FIBRES OF A
7314 KIND USED FOR CLADDING, LINING OR SIMILAR PURPOSES)       4,321,153
   7315 CHAIN AND PARTS THEREOF, OR IRON OR STEEL (EXCL.
   WATCH CHAINS, NECKLACE CHAINS AND THE LIKE, CUTTING AND
   SAW CHAIN, SKID CHAIN, SCRAPER CHAIN FOR CONVEYORS,
   TOOTHED CHAIN FOR TEXTILE MACHINERY AND THE LIKE,
   SAFETY DEVICES WITH CHAINS FOR SECURING DOORS,
7315 MEASURING CHAINS)                        3,351,838
   7316 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR
7316 STEEL                              640,851
   7317 NAILS, TACKS, DRAWING PINS, CORRUGATED NAILS,
   STAPLES AND SIMILAR ARTICLES OF IRON OR STEEL, WHETHER
   OR NOT WITH HEADS OF OTHER MATERIAL (EXCL. SUCH
7317 ARTICLES WITH HEADS OF COPPER AND STAPLES IN STRIPS)      1,984,003
   7318 SCREWS, BOLTS, NUTS, COACH SCREWS, SCREW HOOKS,
   RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS, INCL. SPRING
   WASHERS, AND SIMILAR ARTICLES, OF IRON OR STEEL (EXCL.
7318 LAG SCREWS, STOPPERS, PLUGS AND THE LIKE, THREADED)      78,837,870
   7319 SEWING NEEDLES, KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET
   HOODS, EMBROIDERY STILETTOS AND SIMILAR ARTICLES, FOR
   USE IN THE HAND, OF IRON OR STEEL; SAFETY PINS AND OTHER
7319 PINS OF IRON OR STEEL, N.E.S.                  213,593
   7320 SPRINGS AND LEAVES FOR SPRINGS, OF IRON OR STEEL
   (EXCL. CLOCK AND WATCH SPRINGS, SPRINGS FOR STICKS AND
   HANDLES OF UMBRELLAS OR PARASOLS, SHOCK ABSORBERS
7320 AND TORQUE ROD OR TORSION BAR SPRINGS OF SECTION 17)      17,766,957
   7321 STOVES, RANGES, GRATES, COOKERS, INCL. THOSE WITH
   SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING, BARBECUES,
   BRAZIERS, GAS RINGS, PLATE WARMERS AND SIMILAR NON-
   ELECTRIC DOMESTIC APPLIANCES, AND PARTS THEREOF OF
   IRON OR STEEL (EXCL. BOILERS AND RADIATORS FOR CENTRAL
7321 HEATING, GEYSERS AND HOT WATER CYLINDERS)            11,297,366
   7322 RADIATORS FOR CENTRAL HEATING, NON-ELECTRICALLY
   HEATED, AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL; AIR HEATERS
   AND HOT-AIR DISTRIBUTORS, INCL. DISTRIBUTORS WHICH CAN
   ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR, NON-
   ELECTRICALLY HEATED, INCORPORATING A MOTOR-DRIVEN FAN
7322 OR BLOWER, AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL         16,729,644
   7323 TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES, AND
   PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL; IRON OR STEEL WOOL; POT
   SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND
   THE LIKE, OF IRON OR STEEL (EXCL. CANS, BOXES AND SIMILAR
   CONTAINERS OF HEADING 7310; WASTE BASKETS; SHOVELS,
   CORKSCREWS AND OTHER ARTICLES OF THE NATURE OF A
   WORK IMPLEMENT; ARTICLES OF CUTLERY, SPOONS, LADLES,
   FORKS ETC. OF HEADING 8211 TO 8215; ORNAMENTAL ARTICLES;
7323 SANITARY WARE)                          8,655,533
   7324 SANITARY WARE, AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL
   (EXCL. CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS OF HEADING
   7310, SMALL WALL CABINETS FOR MEDICAL SUPPLIES OR
   TOILETRIES AND OTHER FURNITURE OF CHAPTER 94, AND
7324 FITTINGS)                            4,592,329
7325 7325 ARTICLES OF IRON OR STEEL, CAST, N.E.S.          15,250,268
   7326 ARTICLES OF IRON OR STEEL, N.E.S. (EXCL. CAST ARTICLES)
7326                                121,073,841
   73CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
73CC TO CHAPTER 73
   73II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
73II CHAPTER 73
73MM73MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           20,185,826
73SS 73SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 73
   73VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 73 FOR THE ASSEMBLY OF
73VV MOTOR VEHICLES
   7401 COPPER MATTES; CEMENT COPPER "PRECIPITATED
7401 COPPER"                                817
   7402 COPPER, UNREFINED; COPPER ANODES FOR ELECTROLYTIC
7402 REFINING                               5,487
   7403 COPPER, REFINED, AND COPPER ALLOYS, UNWROUGHT
7403 (EXCL. COPPER ALLOYS OF HEADING 7405)              3,371,636
   7404 WASTE AND SCRAP, OF COPPER (EXCL. INGOTS OR OTHER
   SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED COPPER WASTE
   AND SCRAP, ASHES AND RESIDUES CONTAINING COPPER, AND
   WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES
7404 AND ELECTRIC ACCUMULATORS)                    1,360,310
    7405 MASTER ALLOYS OF COPPER (EXCL. PHOSPHORUS-COPPER
    COMPOUNDS 'COPPER PHOSPHIDE' CONTAINING BY WEIGHT >
7405  15% PHOSPHORUS)                        646,385
    7406 POWDERS AND FLAKES, OF COPPER (EXCL. GRAINS OF
7406  COPPER AND SPANGLES OF HEADING 8308)              409,526
7407  7407 BARS, RODS AND PROFILES, OF COPPER, N.E.S.        5,138,847
    7408 COPPER WIRE (EXCL. SURGICAL SUTURES, STRANDED
    WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE AND OTHER
    ARTICLES OF HEADING 7413, ELECTRICALLY INSULATED WIRES
7408  AND STRINGS FOR MUSICAL INSTRUMENTS)            111,433,825
    7409 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF COPPER, OF A THICKNESS
    OF > 0,15 MM (EXCL. EXPANDED SHEET AND STRIP COPPER AND
7409  ELECTRICALLY INSULATED STRIP)                 4,124,901
    7410 COPPER FOIL "WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED
    WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING
    MATERIALS", OF A THICKNESS "EXCL. ANY BACKING" OF <= 0,15
    MM (EXCL. STAMPING FOILS OF HEADING 3212, METAL YARNS
    AND METALLISED YARNS AND FOIL MADE UP AS CHRISTMAS
7410  TREE DECORATING MATERIAL)                    460,851
7411  7411 COPPER TUBES AND PIPES                 14,845,568
    7412 COPPER TUBE OR PIPE FITTINGS "E.G., COUPLINGS,
7412  ELBOWS, SLEEVES"                       8,585,751
    7413 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE,

7413 OF COPPER (EXCL. ELECTRICALLY INSULATED PRODUCTS)        4,438,930
   7414 CLOTH "INCL. ENDLESS BANDS", GRILL AND NETTING, OF
   COPPER WIRE, AND EXPANDED METAL, OF COPPER (EXCL.
   CLOTH OF METAL FIBRES FOR CLOTHING, LINING AND SIMILAR
   USES, FLUX-COATED COPPER FABRIC FOR BRAZING, CLOTH,
   GRILL AND NETTING MADE INTO HAND SIEVES OR MACHINE
7414 PARTS)
   7415 NAILS, TACKS, DRAWING PINS, STAPLES AND SIMILAR
   ARTICLES, OF COPPER OR WITH SHAFTS OF IRON OR STEEL AND
   HEADS OF COPPER, SCREWS, BOLTS, NUTS, SCREW HOOKS,
   RIVETS, COTTERS, COTTER PINS, WASHERS "INCL. SPRING
   WASHERS" AND SIMILAR ARTICLES, OF COPPER (EXCL. STAPLES
   IN STRIPS, AND LAG SCREWS, PLUGS, BUNGS AND THE LIKE,
7415 THREADED)                            2,703,931
   7416 COPPER SPRINGS (EXCL. CLOCK AND WATCH SPRINGS,
7416 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS)
   7417 COOKING OR HEATING APPARATUS OF A KIND USED FOR
   DOMESTIC PURPOSES, NON-ELECTRIC, AND PARTS THEREOF, OF
7417 COPPER (EXCL. HOT WATER HEATERS AND GEYSERS)
   7418 TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES,
   SANITARY WARE, AND PARTS THEREOF, OF COPPER; POT
   SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND
   THE LIKE, OF COPPER (EXCL. COOKING AND HEATING
   APPLIANCES OF HEADING 7417, CANS, BOXES AND SIMILAR
   CONTAINERS OF HEADING 7419, ARTICLES OF THE NATURE OF A
   WORK IMPLEMENT, ARTICLES OF CUTLERY, SPOONS, LADLES,
7418 ETC., ORNAMENTAL ARTICLES, FITTINGS)               628,629
7419 7419 OTHER ARTICLES OF COPPER, N.E.S.              3,035,964
   74CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
74CC TO CHAPTER 74
74MM74MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           2,409,042
74SS 74SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 74
   74VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 74 FOR THE ASSEMBLY OF
74VV MOTOR VEHICLES
   7501 NICKEL MATTES, NICKEL OXIDE SINTERS AND OTHER
7501 INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY :            5,273
7502 7502 UNWROUGHT NICKEL                      1,884,846
   7503 WASTE AND SCRAP, OF NICKEL (EXCL. INGOTS OR OTHER
   SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED NICKEL WASTE
   AND SCRAP, ASHES AND RESIDUES CONTAINING NICKEL AND
   WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES
7503 AND ELECTRIC ACCUMULATORS)
   7504 POWDERS AND FLAKES, OF NICKEL (EXCL. NICKEL OXIDE
7504 SINTERS)                            1,316,633
   7505 BARS, RODS, PROFILES AND WIRE, OF NICKEL (EXCL.
7505 ELECTRICALLY INSULATED PRODUCTS)                4,938,957
   7506 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL, OF NICKEL (EXCL.
7506 EXPANDED PLATES, SHEETS OR STRIP)                194,317
   7507 TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS "E.G.,
7507 COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES", OF NICKEL              45,542
   7508 ARTICLES OF NICKEL, N.E.S. (EXCL. POWDER, FLAKES, BARS,
   PROFILES, WIRE, PLATES, SHEETS, STRIP, FOIL, TUBES, PIPES
7508 AND TUBE OR PIPE FITTINGS)                    587,507
   75CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
75CC TO CHAPTER 75
75MM75MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           172,154
75SS 75SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 75
   75VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 75 FOR THE ASSEMBLY OF
75VV MOTOR VEHICLES
7601 7601 UNWROUGHT ALUMINIUM                    20,932,227
   7602 WASTE AND SCRAP, OF ALUMINIUM (EXCL. SLAGS, SCALE
   AND THE LIKE FROM IRON AND STEEL PRODUCTION, CONTAINING
   RECOVERABLE ALUMINIUM IN THE FORM OF SILICATES, INGOTS
   OR OTHER SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED WASTE
   AND SCRAP, OF ALUMINIUM, ASHES AND RESIDUES FROM
7602 ALUMINIUM PRODUCTION)                     16,043,597
   7603 POWDER AND FLAKES, OF ALUMINIUM (EXCL. PELLETS OF
7603 ALUMINIUM, AND SPANGLES)                     203,228
7604 7604 BARS, RODS AND PROFILES, OF ALUMINIUM, N.E.S.       27,089,064
   7605 ALUMINIUM WIRE (EXCL. STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED
   BANDS AND THE LIKE AND OTHER ARTICLES OF HEADING 7614,
   ELECTRICALLY INSULATED WIRES, AND STRINGS FOR MUSICAL
7605 INSTRUMENTS)                          3,549,159
   7606 PLATES, SHEETS AND STRIP, OF ALUMINIUM, OF A
   THICKNESS OF > 0,2 MM (EXCL. EXPANDED PLATES, SHEETS AND
7606 STRIP)                             18,459,790
   7607 ALUMINIUM FOIL, "WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED
   WITH PAPER, PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING
   MATERIALS", OF A THICKNESS "EXCL. ANY BACKING" OF <= 0,2 MM
   (EXCL. STAMPING FOILS OF HEADING 3212, CHRISTMAS TREE
7607 DECORATING MATERIAL)                      12,422,687
7608 7608 ALUMINIUM TUBES AND PIPES (EXCL. HOLLOW PROFILES)     7,617,054
   7609 ALUMINIUM TUBE OR PIPE FITTINGS 'E.G., COUPLINGS,
7609 ELBOWS, SLEEVES'                        4,272,347
   7610 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES "E.G., BRIDGES
   AND BRIDGE-SECTIONS, TOWERS, LATTICE MASTS, PILLARS AND
   COLUMNS, ROOFS, ROOFING FRAMEWORKS, DOORS AND
   WINDOWS AND THEIR FRAMES AND THRESHOLDS FOR DOORS,
   SHUTTERS, BALUSTRADES", OF ALUMINIUM (EXCL.
   PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING 9406); PLATES, RODS,
   PROFILES, TUBES AND THE LIKE, PREPARED FOR USE IN
7610 STRUCTURES, OF ALUMINIUM                   7,723,168
   7611 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIMILAR CONTAINERS, OF
   ALUMINIUM, FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR
   LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY OF > 300 L, NOT FITTED WITH
   MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT, WHETHER OR NOT
   LINED OR HEAT-INSULATED (EXCL. CONTAINERS SPECIFICALLY
   CONSTRUCTED OR EQUIPPED FOR ONE OR MORE TYPES OF
7611 TRANSPORT)                          1,101,904
   7612 CASKS, DRUMS, CANS, BOXES AND SIMILAR CONTAINERS,
   INCL. RIGID OR COLLAPSIBLE TUBULAR CONTAINERS, OF
   ALUMINIUM, FOR ANY MATERIAL (OTHER THAN COMPRESSED OR
   LIQUEFIED GAS), OF A CAPACITY OF <= 300 L, NOT FITTED WITH
   MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT, WHETHER OR NOT
7612 LINED OR HEAT-INSULATED, N.E.S.                5,698,265
   7613 ALUMINIUM CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED
7613 GAS                              120,006
   7614 STRANDED WIRE, CABLES, PLAITED BANDS AND THE LIKE,
   OF ALUMINIUM (EXCL. SUCH PRODUCTS ELECTRICALLY
7614 INSULATED)                           14,963
   7615 TABLE, KITCHEN OR OTHER HOUSEHOLD ARTICLES,
   SANITARY WARE, AND PARTS THEREOF, OF ALUMINIUM, POT
   SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND
   THE LIKE, OF ALUMINIUM (EXCL. CANS, BOXES AND SIMILAR
   CONTAINERS OF HEADING 7612, ARTICLES OF THE NATURE OF A
   WORK IMPLEMENT, SPOONS, LADLES, FORKS AND OTHER
   ARTICLES OF HEADING 8211 TO 8215, ORNAMENTAL ARTICLES
7615 AND FITTINGS)                         7,284,565
7616 7616 ARTICLES OF ALUMINIUM, N.E.S.              30,918,179
   76CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
76CC TO CHAPTER 76
   76II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
76II CHAPTER 76
76MM76MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          6,420,328
76SS 76SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 76
   76VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 76 FOR THE ASSEMBLY OF
76VV MOTOR VEHICLES
7801 7801 UNWROUGHT LEAD :                     7,509,066
   7802 LEAD WASTE AND SCRAP (EXCL. ASHES AND RESIDUES
   FROM LEAD PRODUCTION 'HEADING NO 2620', AND INGOTS OR
   OTHER SIMILAR UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED WASTE
   AND SCRAP, OF LEAD 'HEADING NO 7801' AND WASTE AND SCRAP
   OF PRIMARY CELLS, PRIMARY BATTERIES ET ELECTRIC
7802 ACCUMULATORS)
7803 7803 LEAD BARS, RODS, PROFILES AND WIRE, N.E.S.
   7804 LEAD PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL; LEAD POWDERS
   AND FLAKES (EXCL. GRAINS OF LEAD, AND SPANGLES OF
7804 HEADING 8308)                          53,476
   7805 LEAD TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS 'E.G.,
7805 COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES'
7806 7806 ARTICLES OF LEAD, N.E.S.                 635,630
   78CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
78CC TO CHAPTER 78
78MM78MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          101,239
78SS 78SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 78
7901 7901 UNWROUGHT ZINC :                    10,346,617
   7902 ZINC WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES FROM
  ZINC PRODUCTION 'HEADING 2620', INGOTS AND OTHER SIMILAR
  UNWROUGHT SHAPES, OF REMELTED WASTE AND SCRAP, OF
  ZINC 'HEADING 7901' AND WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS,
7902 PRIMARY BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS)          256,645
   7903 ZINC DUST, POWDERS AND FLAKES (EXCL. GRAINS OF ZINC,
7903 AND SPANGLES OF HEADING 8308)                  154,526
7904 7904 ZINC BARS, RODS, PROFILES AND WIRE, N.E.S.        1,128,475
7905 7905 PLATES, SHEETS, STRIP AND FOIL, OF ZINC         1,522,338
   7906 ZINC TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS 'E.G.,
7906 COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES'
7907 7907 ARTICLES OF ZINC, N.E.S.                 4,813,743
   79CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
79CC TO CHAPTER 79
79MM79MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          923,608
79SS 79SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 79
8001 8001 UNWROUGHT TIN                       313,934
   8002 TIN WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES FROM
   THE MANUFACTURE OF TIN OF HEADING 2620, AND INGOTS AND
   SIMILAR UNWROUGHT TIN PRODUCED FROM MELTED TIN WASTE
8002 AND SCRAP OF HEADING 8001)                   229,058
8003 8003 TIN BARS, RODS, PROFILES AND WIRE, N.E.S.        1,741,967
   8004 TIN PLATES, SHEETS AND STRIP, OF A THICKNESS OF > 0,2
8004 MM
   8005 TIN FOIL OF A THICKNESS 'WITHOUT ANY BACKING'<= 0,2
   MM, WHETHER OR NOT PRINTED OR BACKED WITH PAPER,
   PAPERBOARD, PLASTICS OR SIMILAR BACKING MATERIALS; TIN
   POWDERS AND FLAKES (EXCL. TIN GRANULES AND SPANGLES OF
8005 HEADING 8308)
   8006 TIN TUBES, PIPES AND TUBE OR PIPE FITTINGS 'E.G.,
8006 COUPLINGS, ELBOWS, SLEEVES'
8007 8007 ARTICLES OF TIN, N.E.S.                  120,291
   80CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
80CC TO CHAPTER 80
80MM80MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          180,951
80SS 80SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 80
   8101 TUNGSTEN "WOLFRAM" AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.;
   TUNGSTEN WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES
8101 CONTAINING TUNGSTEN)                      263,157
   8102 MOLYBDENUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.;
   MOLYBDENUM WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES
8102 CONTAINING MOLYBDENUM)                     229,143
   8103 TANTALUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; TANTALUM
   WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING
8103 TANTALUM)                             2,793
   8104 MAGNESIUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; MAGNESIUM
   WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING
8104 MAGNESIUM)                           8,493,965
   8105 COBALT MATTES AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF
   COBALT METALLURGY; COBALT AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.;
   COBALT WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES
8105 CONTAINING COBALT)                       559,453
   8106 BISMUTH AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; BISMUT WASTE

8106 AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING BISMUTH)        566
   8107 CADMIUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; CADMIUM WASTE

8107 AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING CADMIUM)        335
   8108 TITANIUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; TITANIUM WASTE

8108 AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING TITANIUM)     2,539,445
   8109 ZIRCONIUM AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; ZIRCONIUM
   WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING
8109 ZIRCONIUM)                           813,791
   8110 ANTIMONY AND ARTICLES THEREOF N.E.S.; ANTIMONY
   WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING
8110 ANTIMONY)                            118,413
   8111 MANGANESE AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; MANGANESE
   WASTE AND SCRAP (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING
8111 MANGANESE)                           282,965
   8112 BERYLLIUM, CHROMIUM, GERMANIUM, VANADIUM, GALLIUM,
   HAFNIUM "CELTIUM", INDIUM, NIOBIUM "COLUMBIUM", RHENIUM
   AND THALLIUM, AND ARTICLES OF THESE METALS, N.E.S.; WASTE
   AND SCRAP OF THESE METALS (EXCL. ASH AND RESIDUES
8112 CONTAINING THESE METALS)                    646,866
   8113 CERMETS AND ARTICLES THEREOF, N.E.S.; WASTE AND
   SCRAP OF CERMETS (EXCL. ASH AND RESIDUES CONTAINING
8113 CERMETS)                            1,142,255
   81CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
81CC TO CHAPTER 81
81MM81MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           255,472
81SS 81SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 81
   8201 HAND TOOLS, THE FOLLOWING: SPADES, SHOVELS,
   MATTOCKS, PICKS, HOES, FORKS AND RAKES, OF BASE METAL;
   AXES, BILLHOOKS AND SIMILAR HEWING TOOLS, OF BASE METAL;
   POULTRY SHEARS, SECATEURS AND PRUNERS OF ANY KIND, OF
   BASE METAL; SCYTHES, SICKLES, HAY KNIVES, HEDGE SHEARS,
   TIMBER WEDGES AND OTHER TOOLS OF A KIND USED IN
8201 AGRICULTURE, HORTICULTURE OR FORESTRY, OF BASE METAL      2,524,111
   8202 HANDSAWS, WITH WORKING PARTS OF BASE METAL (EXCL.
   POWER-OPERATED SAWS); BLADES FOR SAWS OF ALL KINDS,
   INCL. SLITTING, SLOTTING OR TOOTHLESS SAW BLADES, OF
8202 BASE METAL                           4,525,630
   8203 FILES, RASPS, PLIERS, INCL. CUTTING PLIERS, PINCERS AND
   TWEEZERS FOR NON-MEDICAL USE, METAL-CUTTING SHEARS,
   PIPE-CUTTERS, BOLT CROPPERS, PERFORATING PUNCHES AND
8203 SIMILAR HAND TOOLS, OF BASE METAL               2,176,857
   8204 HAND-OPERATED SPANNERS AND WRENCHES, INCL.
   TORQUE METER WRENCHES (EXCL. TAP WRENCHES), OF BASE
   METAL; INTERCHANGEABLE SPANNER SOCKETS, WITH OR
8204 WITHOUT HANDLES, OF BASE METAL                3,431,934
   8205 HAND TOOLS, INCL. GLAZIERS'' DIAMONDS, OF BASE METAL,
  N.E.S.; BLOWLAMPS AND THE LIKE; VICES, CLAMPS AND THE LIKE
  (OTHER THAN ACCESSORIES FOR AND PARTS OF, MACHINE
  TOOLS); ANVILS; PORTABLE FORGES; HAND-OPERATED OR
8205 PEDAL-OPERATED GRINDING WHEELS WITH FRAMEWORKS        9,032,410
   8206 SETS OF TWO OR MORE TOOLS OF HEADING 8202 TO 8205,
8206 PUT UP IN SETS FOR RETAIL SALE                 605,460
   8207 INTERCHANGEABLE TOOLS FOR HAND TOOLS, WHETHER OR
   NOT POWER-OPERATED, OR FOR MACHINE-TOOLS - E.G. FOR
   PRESSING, STAMPING, PUNCHING, TAPPING, THREADING,
   DRILLING, BORING, BROACHING, MILLING, TURNING OR SCREW
   DRIVING - INCL. DIES FOR DRAWING OR EXTRUDING METAL, AND
8207 ROCK DRILLING OR EARTH BORING TOOLS             20,511,122
   8208 KNIVES AND CUTTING BLADES, OF BASE METAL, FOR
8208 MACHINES OR FOR MECHANICAL APPLIANCES             5,282,491
   8209 PLATES, STICKS, TIPS AND THE LIKE FOR TOOLS,
8209 UNMOUNTED, OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS       7,307,107
   8210 HAND-OPERATED MECHANICAL APPLIANCES OF BASE
   METAL, WEIGHING =< 10 KG, USED IN THE PREPARATION,
8210 CONDITIONING OR SERVING OF FOOD OR DRINK            874,653
   8211 KNIVES WITH CUTTING BLADES, SERRATED OR NOT, INCL.
   PRUNING KNIVES, AND BLADES THEREFOR, OF BASE METAL
   (EXCL. STRAW KNIVES, MACHETES, KNIVES AND CUTTING
   BLADES FOR MACHINES OR MECHANICAL APPLIANCES, FISH
   KNIVES, BUTTER KNIVES, RAZORS AND RAZOR BLADES AND
8211 KNIVES OF HEADING 8214)                    2,436,109
   8212 NON-ELECTRIC RAZORS AND RAZOR BLADES OF BASE
8212 METAL, INCL. RAZOR BLADE BLANKS IN STRIPS           5,457,807
   8213 SCISSORS, TAILORS' SHEARS AND SIMILAR SHEARS, AND
   BLADES THEREFOR, OF BASE METAL (EXCL. HEDGE SHEARS,
   TWO-HANDED PRUNING SHEARS AND SIMILAR TWO-HANDED
   SHEARS, SECATEURS AND SIMILAR ONE-HANDED PRUNERS AND
8213 SHEARS AND HOOF NIPPERS FOR FARRIERS)             405,757
   8214 ARTICLES OF CUTLERY, N.E.S., E.G. HAIR CLIPPERS,
   BUTCHERS'' OR KITCHEN CLEAVERS, CHOPPERS AND MINCING
   KNIVES AND PAPERKNIVES OF BASE METAL; MANICURE OR
   PEDICURE SETS AND INSTRUMENTS, INCL. NAIL FILES, OF BASE
8214 METAL                             1,014,338
   8215 SPOONS, FORKS, LADLES, SKIMMERS, CAKE-SERVERS, FISH-
   KNIVES, BUTTER-KNIVES, SUGAR TONGS AND SIMILAR KITCHEN
   OR TABLEWARE OF BASE METAL (EXCL. LOBSTER CUTTERS AND
8215 POULTRY SHEARS OF HEADING 8201 AND 8213)           2,109,258
   82CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
82CC TO CHAPTER 82
82EE 82EE SETS OF GOODS OF CHAPTER 82
   82II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
82II CHAPTER 82
82MM82MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          4,702,238
82PP 82PP GOODS OF CHAPTER 82 CARRIED BY POST
82SS 82SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 82
   82VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 82 FOR THE ASSEMBLY OF
82VV MOTOR VEHICLES
   8301 PADLOCKS AND LOCKS "KEY, COMBINATION OR
   ELECTRICALLY OPERATED", OF BASE METAL; CLASPS AND
   FRAMES WITH CLASPS, INCORPORATING LOCKS, OF BASE
   METAL; KEYS FOR ANY OF THE FOREGOING ARTICLES, OF BASE
8301 METAL                           21,268,436
   8302 BASE METAL MOUNTINGS, FITTINGS AND SIMILAR ARTICLES
   SUITABLE FOR FURNITURE, DOORS, STAIRCASES, WINDOWS,
   BLINDS, COACHWORK, SADDLERY, TRUNKS, CHESTS, CASKETS
   OR THE LIKE; BASE METAL HAT-RACKS, HAT-PEGS, BRACKETS
   AND SIMILAR FIXTURES; CASTORS WITH MOUNTINGS OF BASE
8302 METAL; AUTOMATIC DOOR CLOSERS OF BASE METAL        63,323,742
   8303 ARMOURED OR REINFORCED SAFES, STRONG-BOXES AND
  DOORS AND SAFE DEPOSIT LOCKERS FOR STRONG-ROOMS,
8303 CASH OR DEED BOXES AND THE LIKE, OF BASE METAL       1,025,658
   8304 FILING CABINETS, CARD-INDEX CABINETS, PAPER TRAYS,
  PAPER RESTS, PEN TRAYS, OFFICE-STAMP STANDS AND SIMILAR
  OFFICE OR DESK EQUIPMENT, OF BASE METAL (EXCL. OFFICE
8304 FURNITURE OF HEADING 9403 AND WASTE PAPER BINS)        53,250
   8305 FITTINGS FOR LOOSE-LEAF BINDERS OR FILES, LETTER
   CLIPS, LETTER CORNERS, PAPER CLIPS, INDEXING TAGS AND
   SIMILAR OFFICE ARTICLES, OF BASE METAL (EXCL. DRAWING
   PINS AND CLASPS FOR BOOKS OR REGISTERS); STAPLES IN
   STRIPS, E.G. FOR USE IN OFFICES, UPHOLSTERY AND
8305 PACKAGING, OF BASE METAL                  1,263,773
   8306 BELLS, GONGS AND THE LIKE, NON-ELECTRIC, OF BASE
   METAL (EXCL. MUSICAL INSTRUMENTS); STATUETTES AND OTHER
   ORNAMENTS, OF BASE METAL (EXCL. WORKS OF ART,
   COLLECTORS'' PIECES AND ANTIQUES); PHOTOGRAPH, PICTURE
   OR SIMILAR FRAMES, OF BASE METAL; MIRRORS OF BASE METAL
8306 (EXCL. OPTICAL ELEMENTS)                   942,953
   8307 FLEXIBLE TUBING OF BASE METAL, WITH OR WITHOUT
8307 FITTINGS                          2,817,119
   8308 CLASPS, FRAMES WITH CLASPS, BUCKLES, BUCKLE-CLASPS,
   HOOKS, EYES, EYELETS AND THE LIKE, OF BASE METAL, OF A
   KIND USED FOR CLOTHING, FOOTWEAR, AWNINGS, HANDBAGS,
   TRAVEL GOODS OR OTHER MADE-UP ARTICLES, TUBULAR OR
   BIFURCATED RIVETS, OF BASE METAL; BEADS AND SPANGLES OF
8308 BASE METAL                         29,682,348
   8309 STOPPERS, CAPS AND LIDS, INCL. CROWN CORKS, SCREW
   CAPS AND POURING STOPPERS, CAPSULES FOR BOTTLES,
   THREADED BUNGS, BUNG COVERS, SEALS AND OTHER PACKING
8309 ACCESSORIES, OF BASE METAL                 13,544,410
   8310 SIGN-PLATES, NAME-PLATES, ADDRESS-PLATES AND
  SIMILAR PLATES, NUMBERS, LETTERS AND OTHER SYMBOLS, OF
  BASE METAL, INCL. TRAFFIC SIGNS (EXCL. THOSE OF HEADING
  9405, TYPE AND THE LIKE, AND SIGNAL BOARDS, SIGNAL DISCS
8310 AND SIGNAL ARMS FOR TRAFFIC OF HEADING 8608)         233,686
   8311 WIRE, RODS, TUBES, PLATES, ELECTRODES AND SIMILAR
   PRODUCTS, OF BASE METAL OR OF METAL CARBIDES, COATED
   OR CORED WITH FLUX MATERIAL, OF A KIND USED FOR
   SOLDERING, BRAZING, WELDING OR DEPOSITION OF METAL OR
   OF METAL CARBIDES; WIRE AND RODS, OF AGGLOMERATED
8311 BASE METAL POWDER, USED FOR METAL SPRAYING         10,450,566
   83CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
83CC TO CHAPTER 83
83MM83MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         5,687,049
83SS 83SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 83
   83VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 83 FOR THE ASSEMBLY OF
83VV MOTOR VEHICLES
   8401 NUCLEAR REACTORS; FUEL ELEMENTS "CARTRIDGES", NON-
   IRRADIATED, FOR NUCLEAR REACTORS; MACHINERY AND
8401 APPARATUS FOR ISOTOPIC SEPARATION; PARTS THEREOF        58,128
   8402 STEAM OR OTHER VAPOUR GENERATING BOILERS (EXCL.
   CENTRAL HEATING HOT WATER BOILERS CAPABLE ALSO OF
   PRODUCING LOW PRESSURE STEAM); SUPERHEATED WATER
8402 BOILERS; PARTS THEREOF                   15,135,701
   8403 CENTRAL HEATING BOILERS, NON-ELECTRIC; PARTS
   THEREOF (EXCL. VAPOUR GENERATING BOILERS AND
8403 SUPERHEATED WATER BOILERS OF HEADING 8402)         25,410,195
   8404 AUXILIARY PLANT FOR USE WITH BOILERS OF HEADING 8402
   OR 8403, E.G. ECONOMIZERS, SUPERHEATERS, SOOT REMOVERS
   AND GAS RECOVERERS; CONDENSERS FOR STEAM OR OTHER
8404 VAPOUR POWER UNITS; PARTS THEREOF              14,370,044
   8405 PRODUCER GAS OR WATER GAS GENERATORS, WITH OR
   WITHOUT THEIR PURIFIERS; ACETYLENE GAS GENERATORS AND
   SIMILAR WATER PROCESS GAS GENERATORS, WITH OR
   WITHOUT THEIR PURIFIERS; PARTS THEREOF (EXCL. COKE
   OVENS, ELECTROLYTIC PROCESS GAS GENERATORS AND
8405 CARBIDE LAMPS)                        3,029,667
   8406 STEAM TURBINES AND OTHER VAPOUR TURBINES; PARTS
8406 THEREOF                           31,698,930
   8407 SPARK-IGNITION RECIPROCATING OR ROTARY INTERNAL
8407 COMBUSTION PISTON ENGINE                  31,403,994
   8408 COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION PISTON
8408 ENGINE "DIESEL OR SEMI-DIESEL ENGINE"            91,464,167
   8409 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH
   INTERNAL COMBUSTION PISTON ENGINE OF HEADING 8407 OR
8409 8408                            68,150,378
   8410 HYDRAULIC TURBINES, WATER WHEELS, AND REGULATORS
   THEREFOR (EXCL. HYDRAULIC POWER ENGINES AND MOTORS OF
8410 HEADING 8412)                        7,509,829
   8411 TURBOJETS, TURBOPROPELLERS AND OTHER GAS
8411 TURBINES                          43,988,415
   8412 ENGINES AND MOTORS (EXCL. STEAM TURBINES, INTERNAL
   COMBUSTION PISTON ENGINE, HYDRAULIC TURBINES, WATER
   WHEELS, GAS TURBINES AND ELECTRIC MOTORS); PARTS
8412 THEREOF                           13,095,444
   8413 PUMPS FOR LIQUIDS, WHETHER OR NOT FITTED WITH A
   MEASURING DEVICE (EXCL. CERAMIC PUMPS AND SECRETION
   ASPIRATING PUMPS FOR MEDICAL USE AND MEDICAL PUMPS
   CARRIED ON OR IMPLANTED IN THE BODY); LIQUID ELEVATORS
8413 (EXCL. PUMPS); PARTS THEREOF                98,830,031
   8414 AIR OR VACUUM PUMPS (EXCL. GAS COMPOUND
   ELEVATORS AND PNEUMATIC ELEVATORS AND CONVEYORS); AIR
   OR OTHER GAS COMPRESSORS AND FANS; VENTILATING OR
   RECYCLING HOODS INCORPORATING A FAN, WHETHER OR NOT
8414 FITTED WITH FILTERS; PARTS THEREOF             181,613,984
   8415 AIR CONDITIONING MACHINES COMPRISING A MOTOR-
  DRIVEN FAN AND ELEMENTS FOR CHANGING THE TEMPERATURE
  AND HUMIDITY, INCL. THOSE MACHINES IN WHICH THE HUMIDITY
8415 CANNOT BE SEPARATELY REGULATED; PARTS THEREOF        46,365,357
   8416 FURNACE BURNERS FOR LIQUID FUEL, FOR PULVERISED
   SOLID FUEL OR FOR GAS; MECHANICAL STOKERS, INCL. THEIR
   MECHANICAL GRATES, MECHANICAL ASH DISCHARGERS AND
8416 SIMILAR APPLIANCES; PARTS THEREOF              3,164,658
   8417 INDUSTRIAL OR LABORATORY FURNACES AND OVENS, NON-
   ELECTRIC, INCL. INCINERATORS (EXCL. DRYING OVENS AND
8417 OVENS FOR CRACKING OPERATIONS)               23,661,809
   8418 REFRIGERATORS, FREEZERS AND OTHER REFRIGERATING
   OR FREEZING EQUIPMENT, ELECTRIC OR OTHER; HEAT PUMPS;
   PARTS THEREOF (EXCL. AIR CONDITIONING MACHINES OF
8418 HEADING 8415)                        51,879,962
   8419 MACHINERY, PLANT OR LABORATORY EQUIPMENT
   WHETHER OR NOT ELECTRICALLY HEATED (EXCL. FURNACES,
   OVENS AND OTHER EQUIPMENT OF HEADING 8514), FOR THE
   TREATMENT OF MATERIALS BY A PROCESS INVOLVING A
   CHANGE OF TEMPERATURE SUCH AS HEATING, COOKING,
   ROASTING, DISTILLING, RECTIFYING, STERILISING,
   PASTEURISING, STEAMING, DRYING, EVAPORATING, VAPORISING,
   CONDENSING OR COOLING (EXCL. THOSE USED FOR DOMESTIC
   PURPOSES); INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS,
8419 NON-ELECTRIC; PARTS THEREOF                 35,324,367
   8420 CALENDERING OR OTHER ROLLING MACHINES (OTHER THAN
   FOR METALS OR GLASS) AND CYLINDERS THEREFOR; PARTS
8420 THEREOF                            492,243
   8421 CENTRIFUGES, INCL. CENTRIFUGAL DRYERS (EXCL. THOSE
   FOR ISOTOPE SEPARATION); FILTERING OR PURIFYING
   MACHINERY AND APPARATUS, FOR LIQUIDS OR GASES; PARTS
8421 THEREOF (EXCL. ARTIFICIAL KIDNEYS)             67,857,518
   8422 DISHWASHING MACHINES; MACHINERY FOR CLEANING OR
   DRYING BOTTLES OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR
   FILLING, CLOSING, SEALING OR LABELLING BOTTLES, CANS,
   BOXES, BAGS OR OTHER CONTAINERS; MACHINERY FOR
   CAPSULING BOTTLES, JARS, TUBES AND SIMILAR CONTAINERS;
   OTHER PACKING OR WRAPPING MACHINERY, INCL. HEAT-SHRINK
   WRAPPING MACHINERY; MACHINERY FOR AERATING
8422 BEVERAGES; PARTS THEREOF                  36,620,632
   8423 WEIGHING MACHINERY, INCL. WEIGHT-OPERATED
   COUNTING OR CHECKING MACHINES (EXCL. BALANCES OF A
   SENSITIVITY OF 5 CG OR BETTER); WEIGHING MACHINE WEIGHTS
8423 OF ALL KINDS; PARTS THEREOF                 4,971,937
    8424 MECHANICAL APPLIANCES, WHETHER OR NOT HAND-
    OPERATED, FOR PROJECTING, DISPERSING OR SPRAYING
    LIQUIDS OR POWDERS, N.E.S.; FIRE EXTINGUISHERS, CHARGED
    OR NOT (EXCL. FIRE-EXTINGUISHING BOMBS AND GRENADES);
    SPRAY GUNS AND SIMILAR APPLIANCES (EXCL. ELECTRIC
    MACHINES AND APPARATUS FOR HOT SPRAYING OF METALS OR
    SINTERED METAL CARBIDES OF HEADING 8515); STEAM OR SAND
    BLASTING MACHINES AND SIMILAR JET PROJECTING MACHINES;
8424  PARTS THEREOF, N.E.S.                   16,634,450
    8425 PULLEY TACKLE AND HOISTS (OTHER THAN SKIP HOISTS);
8425  WINCHES AND CAPSTANS; JACKS                10,205,032
    8426 SHIPS'' DERRICKS; CRANES, INCL. CABLE CRANES (EXCL.
    WHEEL-MOUNTED CRANES AND VEHICLE CRANES FOR
    RAILWAYS); MOBILE LIFTING FRAMES, STRADDLE CARRIERS AND
8426  WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRANE              18,428,741
    8427 FORK-LIFT TRUCKS; OTHER WORKS TRUCKS FITTED WITH
    LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT (EXCL. STRADDLE CARRIERS
8427  AND WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRANE)            9,548,350
    8428 LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING MACHINERY,
    E.G. LIFTS, ESCALATORS, CONVEYORS, TELEFERICS (EXCL.
    PULLEY TACKLE AND HOISTS, WINCHES AND CAPSTANS, JACKS,
    CRANES OF ALL KINDS, MOBILE LIFTING FRAMES AND STRADDLE
    CARRIERS, WORKS TRUCKS FITTED WITH A CRANE, FORK-LIFT
    TRUCKS AND OTHER WORKS TRUCKS FITTED WITH LIFTING OR
8428  HANDLING EQUIPMENT)                    31,345,055
    8429 SELF-PROPELLED BULLDOZERS, ANGLEDOZERS, GRADERS,
    LEVELLERS, SCRAPERS, MECHANICAL SHOVELS, EXCAVATORS,
8429 SHOVEL LOADERS, TAMPING MACHINES AND ROADROLLERS       20,225,291
   8430 MOVING, GRADING, LEVELLING, SCRAPING, EXCAVATING,
   TAMPING, COMPACTING, EXTRACTING OR BORING MACHINERY,
   FOR EARTH, MINERALS OR ORES; PILE-DRIVERS AND PILE-
   EXTRACTORS; SNOWPLOUGHS AND SNOWBLOWERS (EXCL.
   THOSE MOUNTED ON RAILWAY WAGONS, MOTOR VEHICLE
   CHASSIS OR LORRIES, SELF-PROPELLED MACHINERY OF
   HEADING 8429, LIFTING, HANDLING, LOADING OR UNLOADING
   MACHINERY OF HEADING 8425 TO 8428 AND HAND-OPERATED
8430 TOOLS)                            3,921,419
   8431 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH
8431 THE MACHINERY OF HEADING 8425 TO 8430, N.E.S.        36,799,077
   8432 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL OR FORESTRY
   MACHINERY FOR SOIL PREPARATION OR CULTIVATION (EXCL.
   SPRAYERS AND DUSTERS); LAWN OR SPORTS-GROUND
8432 ROLLERS; PARTS THEREOF                    29,171,217
   8433 HARVESTING OR THRESHING MACHINERY, INCL. STRAW OR
   FODDER BALERS; GRASS OR HAY MOWERS; MACHINES FOR
   CLEANING, SORTING OR GRADING EGGS, FRUIT OR OTHER
   AGRICULTURAL PRODUCE; PARTS THEREOF (OTHER THAN
   MACHINES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING SEED, GRAIN
8433 OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES OF HEADING 8437)       30,777,384
   8434 MILKING MACHINES AND DAIRY MACHINERY (EXCL.
   REFRIGERATING OR HEAT TREATMENT EQUIPMENT, CREAM
   SEPARATORS, CLARIFYING CENTRIFUGES, FILTER PRESSES AND
8434 OTHER FILTERING EQUIPMENT); PARTS THEREOF           2,137,083
    8435 PRESSES, CRUSHERS AND SIMILAR MACHINERY USED IN
    THE MANUFACTURE OF WINE, CIDER, FRUIT JUICES OR SIMILAR
    BEVERAGES (EXCL. MACHINERY FOR THE TREATMENT OF THESE
    BEVERAGES, INCL. CENTRIFUGES, FILTER PRESSES, OTHER
    FILTERING EQUIPMENT AND DOMESTIC APPLIANCES); PARTS
8435  THEREOF                           122,828
    8436 AGRICULTURAL, HORTICULTURAL, FORESTRY, POULTRY-
    KEEPING OR BEE-KEEPING MACHINERY, INCL. GERMINATION
    PLANT FITTED WITH MECHANICAL OR THERMAL EQUIPMENT;
8436  POULTRY INCUBATORS AND BROODERS; PARTS THEREOF      14,361,725
    8437 MACHINES FOR CLEANING, SORTING OR GRADING SEED,
    GRAIN OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES; MACHINERY USED
    IN THE MILLING INDUSTRY OR FOR THE WORKING OF CEREALS
    OR DRIED LEGUMINOUS VEGETABLES (EXCL. FARM-TYPE
    MACHINERY, HEAT TREATMENT EQUIPMENT, CENTRIFUGAL
8437  DRYERS AND AIR FILTERS); PARTS THEREOF           5,008,235
    8438 MACHINERY, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN
    THIS CHAPTER, FOR THE INDUSTRIAL PREPARATION OR
    MANUFACTURE OF FOOD OR DRINK (OTHER THAN MACHINERY
    FOR THE EXTRACTION OR PREPARATION OF ANIMAL OR FIXED
8438  VEGETABLE FATS OR OILS); PARTS THEREOF          24,867,526
    8439 MACHINERY FOR MAKING PULP OF FIBROUS CELLULOSIC
    MATERIAL OR FOR MAKING OR FINISHING PAPER OR
    PAPERBOARD (EXCL. AUTOCLAVES, BOILERS, DRYERS, OTHER
8439 HEATING APPLIANCES AND CALENDERS); PARTS THEREOF       1,124,967
   8440 BOOKBINDING MACHINERY, INCL. BOOK-SEWING MACHINES
    (EXCL. MACHINERY OF HEADING 8441, GENERAL-PURPOSE
    PRESSES, PRINTING MACHINERY OF HEADING 8443 AND
8440 MACHINES OF USES ANCILLARY TO PRINTING); PARTS THEREOF    1,406,972
   8441 MACHINERY FOR MAKING UP PAPER PULP, PAPER OR
   PAPERBOARD, INCL. CUTTING MACHINES OF ALL KINDS, N.E.S.;
8441 PARTS THEREOF                        3,078,149
   8442 MACHINERY, APPARATUS AND EQUIPMENT (OTHER THAN
   THE MACHINE TOOLS OF HEADING 8456 TO 8465), FOR TYPE
   FOUNDING OR TYPESETTING, FOR PREPARING OR MAKING
   PRINTING BLOCKS, PLATES, CYLINDERS OR OTHER PRINTING
   COMPONENTS; PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS
   AND OTHER PRINTING COMPONENTS; BLOCKS, PLATES,
   CYLINDERS AND LITHOGRAPHIC STONES, PREPARED FOR
   PRINTING PURPOSES, E.G. PLANED, GRAINED OR POLISHED;
8442 PARTS THEREOF                        7,489,912
   8443 PRINTING MACHINERY USED FOR PRINTING BY MEANS OF
   THE PRINTING TYPE, BLOCKS, PLATES, CYLINDERS AND OTHER
   PRINTING COMPONENTS OF HEADING 8442 AND INK-JET
   PRINTING MACHINES (EXCL. HECTOGRAPH OR STENCIL
   DUPLICATING MACHINES, ADDRESSING MACHINES AND OTHER
   OFFICE PRINTING MACHINES OF HEADING 8469 TO 8472);
   MACHINES FOR USES ANCILLARY TO PRINTING, FOR THE
   FEEDING, CARRIAGE OR FURTHER PROCESSING OF SHEETS OR
8443 WEBS OF PAPER; PARTS THEREOF                64,952,960
   8444 MACHINES FOR EXTRUDING, DRAWING, TEXTURING OR
8444 CUTTING MAN-MADE TEXTILE MATERIALS              104,139
    8445 MACHINES FOR PREPARING TEXTILE FIBRES; SPINNING,
    DOUBLING OR TWISTING MACHINES AND OTHER MACHINERY FOR
    PRODUCING TEXTILE YARNS (EXCL. MACHINES OF HEADING
    8444); TEXTILE REELING OR WINDING, INCL. WEFT-WINDING,
    MACHINES, AND MACHINES FOR PREPARING TEXTILE YARNS FOR
8445  USE ON THE MACHINES OF HEADING 8446 OR 8447          2,967,771
8446  8446 WEAVING MACHINES "LOOMS"                 1,076,355
    8447 KNITTING MACHINES, STITCH-BONDING MACHINES AND
    MACHINES FOR MAKING GIMPED YARN, TULLE, LACE,
    EMBROIDERY, TRIMMINGS, BRAID OR NET AND MACHINES FOR
8447  TUFTING (EXCL. HEM-STITCHING MACHINES)            13,469,734
    8448 AUXILIARY MACHINERY FOR USE WITH MACHINES OF
    HEADING 8444, 8445, 8446 OR 8447, E.G. DOBBIES, JACQUARDS,
    AUTOMATIC STOP MOTIONS, SHUTTLE CHANGING MECHANISMS;
    PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR
    PRINCIPALLY WITH THE MACHINES OF THIS HEADING OR OF
    HEADING 8444, 8445, 8446 OR 8447, E.G. SPINDLES AND SPINDLE
    FLYERS, CARD CLOTHING, COMBS, EXTRUDING NIPPLES,
8448  SHUTTLES, HEALDS AND HEALD-FRAMES, HOSIERY NEEDLES       5,847,308
    8449 MACHINERY FOR THE MANUFACTURE OR FINISHING OF FELT
    OR NONWOVENS IN THE PIECE OR IN SHAPES, INCL. MACHINERY
    FOR MAKING FELT HATS; BLOCKS FOR MAKING HATS; PARTS
    THEREOF (EXCL. MACHINERY FOR PREPARING FIBRES FOR FELT
8449  AND CALENDERS)                           630
    8450 HOUSEHOLD OR LAUNDRY-TYPE WASHING MACHINES, INCL.

8450 MACHINES WHICH BOTH WASH AND DRY; PARTS THEREOF         21,941,940
   8451 MACHINERY (EXCL. OF HEADING 8450) FOR WASHING,
   CLEANING, WRINGING, DRYING, IRONING, PRESSING INCL.
   FUSING PRESSES, BLEACHING, DYEING, DRESSING, FINISHING,
   COATING OR IMPREGNATING TEXTILE YARNS, FABRICS OR MADE-
   UP TEXTILE ARTICLES AND FOR APPLYING PASTE TO THE BASE
   FABRIC OR OTHER SUPPORT USED IN THE MANUFACTURE OF
   FLOOR COVERINGS LIKE LINOLEUM; MACHINES FOR REELING,
   UNREELING, FOLDING, CUTTING OR PINKING TEXTILE FABRICS;
8451 PARTS THEREOF                          4,913,957
   8452 SEWING MACHINES (OTHER THAN BOOK-SEWING MACHINES
   OF HEADING 8440); FURNITURE, BASES AND COVERS SPECIALLY
   DESIGNED FOR SEWING MACHINES; SEWING MACHINE NEEDLES;
8452 PARTS THEREOF                          7,287,437
   8453 MACHINERY FOR PREPARING, TANNING OR WORKING
   HIDES, SKINS OR LEATHER OR FOR MAKING OR REPAIRING
   FOOTWEAR OR OTHER ARTICLES OF HIDES, SKINS OR LEATHER
   (EXCL. DRYING MACHINES, SPRAY GUNS, MACHINES FOR THE
   DEHAIRING OF PIGS, SEWING MACHINES AND GENERAL
8453 PURPOSE PRESSES); PARTS THEREOF                 2,373,297
   8454 CONVERTERS, LADLES, INGOT MOULDS AND CASTING
    MACHINES OF A KIND USED IN METALLURGY OR IN METAL
8454 FOUNDRIES (EXCL. METAL POWDER PRESSES); PARTS THEREOF      8,295,424
   8455 METAL-ROLLING MILLS AND ROLLS THEREFOR; PARTS OF
8455 METAL-ROLLING MILLS                       3,368,265
   8456 MACHINE TOOLS FOR WORKING ANY MATERIAL BY
   REMOVAL OF MATERIAL, BY LASER OR OTHER LIGHT OR PHOTON
   BEAM, ULTRASONIC, ELECTRO-DISCHARGE, ELECTRO-CHEMICAL,
   ELECTRON BEAM, IONIC-BEAM OR PLASMA ARC PROCESSES
   (EXCL. CLEANING APPARATUS OPERATED BY ULTRASONIC
   PROCESSES, SOLDERING AND WELDING MACHINES, INCL. THOSE
   WHICH CAN BE USED FOR CUTTING, AND MATERIAL TESTING
8456 MACHINES)                           2,393,097
   8457 MACHINING CENTRES, UNIT CONSTRUCTION MACHINES
   "SINGLE STATION" AND MULTI-STATION TRANSFER MACHINES
8457 FOR WORKING METAL                       7,798,274
   8458 LATHES, INCL. TURNING CENTRES, FOR REMOVING METAL
8458                                5,417,452
   8459 MACHINE TOOLS, INCL. WAY-TYPE UNIT HEAD MACHINES,
   FOR DRILLING, BORING, MILLING, THREADING OR TAPPING (EXCL.
   LATHES AND TURNING CENTRES OF HEADING 8458, GEAR
   CUTTING MACHINES OF HEADING 8461 AND HAND-OPERATED
8459 MACHINES)                           4,601,111
   8460 MACHINE TOOLS FOR DEBURRING, SHARPENING, GRINDING,
   HONING, LAPPING, POLISHING OR OTHERWISE FINISHING METAL,
   METAL CARBIDES OR CERMETS BY MEANS OF GRINDING
   STONES, ABRASIVES OR POLISHING PRODUCTS (EXCL. GEAR
   CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR FINISHING MACHINES OF
8460 HEADING 8461 AND MACHINES FOR WORKING IN THE HAND)      7,627,818
   8461 MACHINE TOOLS FOR PLANING, SHAPING, SLOTTING,
   BROACHING, GEAR CUTTING, GEAR GRINDING OR GEAR
   FINISHING, SAWING, CUTTING-OFF AND OTHER MACHINE TOOLS
   WORKING BY REMOVING METAL, SINTERED METAL CARBIDES OR
8461 CERMETS, N.E.S.                        2,236,584
   8462 MACHINE TOOLS, INCL. PRESSES, FOR WORKING METAL BY
   FORGING, HAMMERING OR DIE-STAMPING; MACHINE TOOLS, INCL.
   PRESSES, FOR WORKING METAL BY BENDING, FOLDING,
   STRAIGHTENING, FLATTENING, SHEARING, PUNCHING OR
   NOTCHING; PRESSES FOR WORKING METAL OR METAL CARBIDES
8462 (EXCL. MACHINES OF CHAPTERS 8456 TO 8461)           9,021,845
   8463 MACHINE TOOLS FOR WORKING METAL, SINTERED METAL
   CARBIDES OR CERMETS, WITHOUT REMOVING MATERIAL (EXCL.
   FORGING, BENDING, FOLDING, STRAIGHTENING AND FLATTENING
   PRESSES, SHEARING MACHINES, PUNCHING OR NOTCHING
   MACHINES, PRESSES AND MACHINES FOR WORKING IN THE
8463 HAND)                             1,748,983
   8464 MACHINE TOOLS FOR WORKING STONE, CERAMICS,
   CONCRETE, ASBESTOS-CEMENT OR LIKE MINERAL MATERIALS
   OR FOR COLD-WORKING GLASS (EXCL. MACHINES FOR WORKING
8464 IN THE HAND)                         1,738,534
   8465 MACHINE TOOLS, INCL. MACHINES FOR NAILING, STAPLING,
  GLUEING OR OTHERWISE ASSEMBLING, FOR WORKING WOOD,
  CORK, BONE, HARD RUBBER, HARD PLASTICS OR SIMILAR HARD
8465 MATERIALS (EXCL. MACHINES FOR WORKING IN THE HAND)      11,081,887
   8466 PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR
   PRINCIPALLY WITH THE MACHINE TOOLS OF HEADING 8456 TO
   8465, INCL. WORK OR TOOL HOLDERS, SELF-OPENING DIEHEADS,
   DIVIDING HEADS AND OTHER SPECIAL ATTACHMENTS FOR
   MACHINE TOOLS, N.E.S.; TOOL HOLDERS FOR ANY TYPE OF TOOL
8466 FOR WORKING IN THE HAND                   22,977,836
   8467 TOOLS FOR WORKING IN THE HAND, PNEUMATIC,
   HYDRAULIC OR WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC OR NON-
8467 ELECTRIC MOTOR; PARTS THEREOF                23,431,035
   8468 MACHINERY AND APPARATUS FOR SOLDERING, BRAZING OR
  WELDING, WHETHER OR NOT CAPABLE OF CUTTING (OTHER
  THAN THOSE OF HEADING 8515); GAS-OPERATED SURFACE
8468 TEMPERING MACHINES AND APPLIANCES; PARTS THEREOF       1,556,243
   8469 TYPEWRITERS AND WORD-PROCESSING MACHINES (EXCL.
   AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF
   OF HEADING 8471 AND LASER, THERMAL AND ELECTROSENSITIVE
8469 PRINTERS)                             8,092
   8470 CALCULATING MACHINES AND POCKET-SIZE "DIMENSIONS
   <= 170 MM X 100 MM X 45 MM" DATA RECORDING, REPRODUCING
   AND DISPLAYING MACHINES WITH CALCULATING FUNCTIONS;
   ACCOUNTING MACHINES, POSTAGE-FRANKING MACHINES,
   TICKET-ISSUING MACHINES AND SIMILAR MACHINES,
   INCORPORATING A CALCULATING DEVICE; CASH REGISTERS
   (EXCL. DATA-PROCESSING MACHINES OF HEADING 8471 AND
8470 AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES)               6,432,466
   8471 AUTOMATIC DATA-PROCESSING MACHINES AND UNITS
   THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR
   TRANSCRIBING DATA ONTO DATA MEDIA IN CODED FORM AND
8471 MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, N.E.S.          155,755,668
   8472 OFFICE MACHINES, E.G. HECTOGRAPH OR STENCIL
  DUPLICATING MACHINES, ADDRESSING MACHINES, AUTOMATIC
  BANKNOTE DISPENSERS, COIN-SORTING MACHINES, COIN-
  COUNTING OR COIN-WRAPPING MACHINES, PENCIL-SHARPENING
8472 MACHINES, PERFORATING OR STAPLING MACHINES, N.E.S.      5,902,858
   8473 PARTS AND ACCESSORIES (OTHER THAN COVERS,
  CARRYING CASES AND THE LIKE) SUITABLE FOR USE SOLELY OR
8473 PRINCIPALLY WITH MACHINES OF HEADING 8469 TO 8472, N.E.S.  50,090,028
   8474 MACHINERY FOR SORTING, SCREENING, SEPARATING,
   WASHING, CRUSHING, GRINDING, MIXING OR KNEADING EARTH,
   STONE, ORES OR OTHER MINERAL SUBSTANCES, IN SOLID, INCL.
   POWDER OR PASTE, FORM; MACHINERY FOR AGGLOMERATING,
   SHAPING OR MOULDING SOLID MINERAL FUELS, CERAMIC PASTE,
   UNHARDENED CEMENTS, PLASTERING MATERIALS OR OTHER
   MINERAL PRODUCTS IN POWDER OR PASTE FORM; MACHINES
8474 FOR FORMING FOUNDRY MOULDS OF SAND; PARTS THEREOF      40,243,791
   8475 MACHINES FOR ASSEMBLING ELECTRIC OR ELECTRONIC
   LAMPS, TUBES OR VALVES OR FLASHBULBS, IN GLASS
   ENVELOPES; MACHINES FOR MANUFACTURING OR HOT
   WORKING GLASS OR GLASSWARE (EXCL. FURNACES AND
   HEATING APPARATUS FOR MANUFACTURING TOUGHENED
8475 GLASS); PARTS THEREOF                     446,695
   8476 AUTOMATIC GOODS-VENDING MACHINES, E.G. POSTAGE
   STAMP, CIGARETTE, FOOD OR BEVERAGE MACHINES, INCL.
8476 MONEY-CHANGING MACHINES; PARTS THEREOF           4,633,196
   8477 MACHINERY FOR WORKING RUBBER OR PLASTICS OR FOR
   THE MANUFACTURE OF PRODUCTS FROM THESE MATERIALS,
   NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER,
8477 PARTS THEREOF                       38,165,433
   8478 MACHINERY FOR PREPARING OR MAKING UP TOBACCO, NOT
   SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; PARTS
8478 THEREOF                          2,289,656
   8479 MACHINES AND MECHANICAL APPLIANCES HAVING
   INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED
8479 ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; PARTS THEREOF         91,738,575
   8480 MOULDING BOXES FOR METAL FOUNDRY; MOULD BASES;
   MOULDING PATTERNS; MOULDS FOR METAL (OTHER THAN INGOT
   MOULDS), METAL CARBIDES, GLASS, MINERAL MATERIALS,
   RUBBER OR PLASTICS (EXCL. MOULDS OF GRAPHITE OR OTHER
   CARBONS, CERAMIC OR GLASS MOULDS AND LINOTYPE MOULDS
8480 OR MATRICES)                       24,908,603
   8481 TAPS, COCKS, VALVES AND SIMILAR APPLIANCES FOR
   PIPES, BOILER SHELLS, TANKS, VATS OR THE LIKE, INCL.
   PRESSURE-REDUCING VALVES AND THERMOSTATICALLY
8481 CONTROLLED VALVES; PARTS THEREOF             74,935,699
   8482 BALL OR ROLLER BEARINGS (EXCL. STEEL BALLS OF
8482 HEADING 7326); PARTS THEREOF               75,119,398
   8483 TRANSMISSION SHAFTS, INCL. CAMSHAFTS AND
   CRANKSHAFTS, AND CRANKS; BEARING HOUSINGS AND PLAIN
   SHAFT BEARINGS FOR MACHINES; GEARS AND GEARING; BALL
   OR ROLLER SCREWS, GEAR BOXES AND OTHER SPEED
   CHANGERS, INCL. TORQUE CONVERTERS; FLYWHEELS AND
   PULLEYS, INCL. PULLEY BLOCKS, CLUTCHES AND SHAFT
8483 COUPLINGS, INCL. UNIVERSAL JOINTS; PARTS THEREOF     46,302,723
   8484 GASKETS AND SIMILAR JOINTS OF METAL SHEETING
   COMBINED WITH OTHER MATERIAL OR OF TWO OR MORE
   LAYERS OF METAL; SETS OR ASSORTMENTS OF GASKETS AND
   SIMILAR JOINTS, DISSIMILAR IN COMPOSITION, PUT UP IN
   POUCHES, ENVELOPES OR SIMILAR PACKINGS; MECHANICAL
8484 SEALS                           5,059,817
   8485 MACHINERY PARTS NOT SPECIFIED OR INCLUDED
   ELSEWHERE IN THIS CHAPTER (EXCL. PARTS CONTAINING
   ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS, CONTACTS OR
8485 OTHER ELECTRICAL FEATURES)
   8486 MACHINES AND APPARATUS OF A KIND USED SOLELY OR
   PRINCIPALLY FOR THE MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR
   BOULES OR WAFERS, SEMICONDUCTOR DEVICES, ELECTRONIC
   INTEGRATED CIRCUITS OR FLAT PANEL DISPLAYS; MACHINES
   AND APPARATUS SPECIFIED IN NOTE 9 (C) TO CHAPTER 84;
8486 PARTS AND ACCESSORIES, N.E.S.               7,410,114
   8487 MACHINERY PARTS, N.E.S. IN CHAPTER 84 (EXCL. PARTS
   CONTAINING ELECTRICAL CONNECTORS, INSULATORS, COILS,
8487 CONTACTS OR OTHER ELECTRICAL FEATURES)           7,632,348
   84CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
84CC TO CHAPTER 84
   84II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
84II CHAPTER 84
84MM84MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        76,039,913
84PP 84PP GOODS OF CHAPTER 84 CARRIED BY POST
84SS 84SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 84
   84VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 84 FOR THE ASSEMBLY OF
84VV MOTOR VEHICLES
   8501 ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS (EXCL. GENERATING
8501 SETS)                            47,715,939
8502 8502 ELECTRIC GENERATING SETS AND ROTARY CONVERTERS     50,995,669
   8503 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH
   ELECTRIC MOTORS AND GENERATORS, ELECTRIC GENERATING
8503 SETS AND ROTARY CONVERTERS, N.E.S.             67,611,660
   8504 ELECTRICAL TRANSFORMERS, STATIC CONVERTERS, E.G.
8504 RECTIFIERS, AND INDUCTORS; PARTS THEREOF          129,218,097
   8505 ELECTROMAGNETS (EXCL. MAGNETS FOR MEDICAL USE);
   PERMANENT MAGNETS AND ARTICLES INTENDED TO BECOME
   PERMANENT MAGNETS AFTER MAGNETIZATION;
   ELECTROMAGNETIC OR PERMANENT MAGNET CHUCKS, CLAMPS
   AND SIMILAR HOLDING DEVICES; ELECTROMAGNETIC
   COUPLINGS, CLUTCHES AND BRAKES; ELECTROMAGNETIC
8505 LIFTING HEADS; PARTS THEREOF                 8,007,698
   8506 PRIMARY CELLS AND PRIMARY BATTERIES, ELECTRICAL;
8506 PARTS THEREOF (EXCL. SPENT)                 6,129,795
   8507 ELECTRIC ACCUMULATORS, INCL. SEPARATORS THEREFOR,
   WHETHER OR NOT SQUARE OR RECTANGULAR; PARTS THEREOF
   (EXCL. SPENT AND THOSE OF UNHARDENED RUBBER OR
8507 TEXTILES)                          48,031,723
   8508 ELECTRO-MECHANICAL TOOLS, FOR WORKING IN THE HAND,
8508 WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR              7,316,123
   8509 ELECTROMECHANICAL DOMESTIC APPLIANCES, WITH SELF-
8509 CONTAINED ELECTRIC MOTOR; PARTS THEREOF           14,157,378
   8510 ELECTRIC SHAVERS, HAIR CLIPPERS AND HAIR-REMOVING
   APPLIANCES, WITH SELF-CONTAINED ELECTRIC MOTOR; PARTS
8510 THEREOF                           2,699,683
   8511 ELECTRICAL IGNITION OR STARTING EQUIPMENT OF A KIND
   USED FOR SPARK-IGNITION OR COMPRESSION-IGNITION
   INTERNAL COMBUSTION ENGINES, E.G. IGNITION MAGNETOS,
   MAGNETO-DYNAMOS, IGNITION COILS, SPARKING PLUGS, GLOW
   PLUGS AND STARTER MOTORS; GENERATORS, E.G. DYNAMOS
   AND ALTERNATORS, AND CUT-OUTS OF A KIND USED IN
8511 CONJUNCTION WITH SUCH ENGINES; PARTS THEREOF        19,324,180
   8512 ELECTRICAL LIGHTING OR SIGNALLING EQUIPMENT (EXCL.
   LAMPS OF HEADING 8539), WINDSCREEN WIPERS, DEFROSTERS
   AND DEMISTERS, OF A KIND USED FOR CYCLES OR MOTOR
8512 VEHICLES; PARTS THEREOF                   33,312,076
   8513 PORTABLE ELECTRIC LAMPS DESIGNED TO FUNCTION BY
   THEIR OWN SOURCE OF ENERGY, E.G. DRY BATTERIES,
   ACCUMULATORS AND MAGNETOS; PARTS THEREOF (EXCL.
8513 LIGHTING EQUIPMENT OF HEADING 8512)             1,348,949
   8514 INDUSTRIAL OR LABORATORY ELECTRIC FURNACES AND
   OVENS, INCL. THOSE FUNCTIONING BY INDUCTION OR
   DIELECTRIC LOSS; OTHER INDUSTRIAL OR LABORATORY
   EQUIPMENT FOR THE HEAT TREATMENT OF MATERIALS BY
8514 INDUCTION OR DIELECTRIC LOSS; PARTS THEREOF         5,348,544
    8515 ELECTRIC, INCL. ELECTRICALLY HEATED GAS, LASER OR
    OTHER LIGHT OR PHOTON BEAM, ULTRASONIC, ELECTRON BEAM,
    MAGNETIC PULSE OR PLASMA ARC SOLDERING, BRAZING OR
    WELDING MACHINES AND APPARATUS, WHETHER OR NOT
    CAPABLE OF CUTTING; ELECTRIC MACHINES AND APPARATUS
    FOR HOT SPRAYING OF METALS, METAL CARBIDES OR CERMETS;
    PARTS THEREOF (EXCL. GUNS FOR SPRAYING HOT MATERIALS
8515  OF HEADING 8424)                      12,572,330
    8516 ELECTRIC INSTANTANEOUS OR STORAGE WATER HEATERS
    AND IMMERSION HEATERS; ELECTRIC SPACE-HEATING
    APPARATUS AND SOIL-HEATING APPARATUS; ELECTRO-THERMIC
    HAIRDRESSING APPARATUS, E.G. HAIRDRYERS, HAIR CURLERS
    AND CURLING TONG HEATERS, AND HAND DRYERS; ELECTRIC
    SMOOTHING IRONS; OTHER ELECTRO-THERMIC APPLIANCES OF
    A KIND USED FOR DOMESTIC PURPOSES; ELECTRIC HEATING
    RESISTORS (OTHER THAN THOSE OF HEADING 8545); PARTS
8516  THEREOF                          48,420,457
    8517 ELECTRICAL APPARATUS FOR LINE TELEPHONY OR LINE
    TELEGRAPHY, INCL. LINE TELEPHONE SETS WITH CORDLESS
    HANDSETS AND TELECOMMUNICATION APPARATUS FOR
    CARRIER-CURRENT LINE SYSTEMS OR FOR DIGITAL LINE
8517  SYSTEMS; VIDEOPHONES; PARTS THEREOF            682,039,203
    8518 MICROPHONES AND STANDS THEREFOR (EXCL. CORDLESS
    MICROPHONES WITH BUILT-IN TRANSMITTER); LOUDSPEAKERS,
    WHETHER OR NOT MOUNTED IN THEIR ENCLOSURES;
    HEADPHONES AND EARPHONES, WHETHER OR NOT COMBINED
    WITH A MICROPHONE, AND SETS CONSISTING OF A MICROPHONE
    AND ONE OR MORE LOUDSPEAKERS (EXCL. TELEPHONE SETS,
    HEARING AIDS AND HELMETS WITH BUILT-IN HEADPHONES,
    WHETHER OR NOT INCORPORATING A MICROPHONE); AUDIO-
    FREQUENCY ELECTRIC AMPLIFIERS; ELECTRIC SOUND AMPLIFIER
8518  SETS; PARTS THEREOF                    25,372,546
    8519 TURNTABLES "RECORD-DECKS", RECORD-PLAYERS,
    CASSETTE PLAYERS AND OTHER SOUND-REPRODUCING
    APPARATUS, NOT INCORPORATING A SOUND RECORDING
    DEVICE (EXCL. THOSE COMBINED WITH RADIO-BROADCAST
8519  RECEIVERS OR TELEVISION RECEIVERS)             1,825,374
    8520 MAGNETIC TAPE RECORDERS AND OTHER SOUND
    RECORDING APPARATUS WHETHER OR NOT INCORPORATING A
8520  SOUND-REPRODUCING DEVICE
8521  8521 VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS        8,378,218
    8522 PARTS AND ACCESSORIES SUITABLE FOR USE SOLELY OR
    PRINCIPALLY WITH SOUND REPRODUCING AND RECORDING
    APPARATUS AND WITH VIDEO EQUIPMENT FOR RECORDING AND
8522  REPRODUCING PICTURES AND SOUND               16,210,855
    8523 PREPARED UNRECORDED MEDIA FOR SOUND RECORDING
    OR SIMILAR RECORDING OF OTHER PHENOMENA (EXCL.
8523  PRODUCTS OF CHAPTER 37)                  70,753,348
    8524 RECORDS, TAPES AND OTHER RECORDED MEDIA FOR
    SOUND OR OTHER SIMILARLY RECORDED PHENOMENA, INCL.
    MATRICES AND MASTERS FOR THE PRODUCTION OF RECORDS
8524  (EXCL. PRODUCTS OF CHAPTER 37)
    8525 TRANSMISSION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-
    TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING OR TELEVISION, WHETHER
    OR NOT INCORPORATING RECEPTION APPARATUS OR SOUND
    RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS; TELEVISION
    CAMERAS; STILL IMAGE VIDEO CAMERAS AND OTHER VIDEO
8525  CAMERA RECORDERS; DIGITAL CAMERAS              24,120,837
    8526 RADAR APPARATUS, RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS
8526  AND RADIO REMOTE CONTROL APPARATUS              6,766,149
    8527 RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-TELEPHONY, RADIO-
    TELEGRAPHY OR RADIO-BROADCASTING, WHETHER OR NOT
    COMBINED, IN THE SAME HOUSING, WITH SOUND RECORDING OR
8527  REPRODUCING APPARATUS OR A CLOCK               8,160,927
    8528 TELEVISION RECEIVERS -INCL. VIDEO MONITORS AND VIDEO
    PROJECTORS-, WHETHER OR NOT COMBINED, IN THE SAME
    HOUSING, WITH RADIO-BROADCAST RECEIVERS OR SOUND OR
8528  VIDEO RECORDING OR REPRODUCING APPARATUS           91,919,492
    8529 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH
    TRANSMISSION AND RECEPTION APPARATUS FOR RADIO-
    TELEPHONY, RADIO-TELEGRAPHY, RADIO-BROADCASTING,
    TELEVISION, TELEVISION CAMERAS, STILL IMAGE VIDEO
    CAMERAS AND OTHER VIDEO CAMERA RECORDERS, RADAR
    APPARATUS, RADIO NAVIGATIONAL AID APPARATUS OR RADIO
8529  REMOTE CONTROL APPARATUS, N.E.S.               96,931,358
    8530 ELECTRICAL SIGNALLING, SAFETY OR TRAFFIC CONTROL
    EQUIPMENT FOR RAILWAYS, TRAMWAYS, ROADS, INLAND
    WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT INSTALLATIONS OR
    AIRFIELDS (EXCL. MECHANICAL OR ELECTROMECHANICAL
8530  EQUIPMENT OF HEADING 8608); PARTS THEREOF           6,749,525
    8531 ELECTRIC SOUND OR VISUAL SIGNALLING APPARATUS, E.G.
    BELLS, SIRENS, INDICATOR PANELS, BURGLAR OR FIRE ALARMS
    (EXCL. THOSE FOR CYCLES, MOTOR VEHICLES AND TRAFFIC
8531  SIGNALLING); PARTS THEREOF                  26,814,952
    8532 ELECTRICAL CAPACITORS, FIXED, VARIABLE OR
8532  ADJUSTABLE "PRE-SET"; PARTS THEREOF             27,687,421
    8533 ELECTRICAL RESISTORS, INCL. RHEOSTATS AND
    POTENTIOMETERS (EXCL. HEATING RESISTORS); PARTS
8533  THEREOF                           13,024,652
8534  8534 PRINTED CIRCUITS                    48,206,322
    8535 ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING
    ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN
    ELECTRICAL CIRCUITS, E.G., SWITCHES, FUSES, LIGHTNING
    ARRESTERS, VOLTAGE LIMITERS, SURGE SUPPRESSORS, PLUGS
    AND JUNCTION BOXES, FOR A VOLTAGE > 1.000 V (EXCL.
8535  CONTROL DESKS, CABINETS, PANELS ETC. OF HEADING 8537)    10,877,126
    8536 ELECTRICAL APPARATUS FOR SWITCHING OR PROTECTING
    ELECTRICAL CIRCUITS, OR FOR MAKING CONNECTIONS TO OR IN
    ELECTRICAL CIRCUITS, E.G., SWITCHES, RELAYS, FUSES, SURGE
    SUPPRESSORS, PLUGS, SOCKETS, LAMP HOLDERS AND
    JUNCTION BOXES, FOR A VOLTAGE <= 1.000 V (EXCL. CONTROL
8536  DESKS, CABINETS, PANELS ETC. OF HEADING 8537)        220,304,887
    8537 BOARDS, PANELS, CONSOLES, DESKS, CABINETS AND
    OTHER BASES, EQUIPPED WITH TWO OR MORE APPARATUS OF
    HEADING 8535 OR 8536, FOR ELECTRIC CONTROL OR THE
    DISTRIBUTION OF ELECTRICITY, INCL. THOSE INCORPORATING
    INSTRUMENTS OR APPARATUS OF CHAPTER 90, AND NUMERICAL
    CONTROL APPARATUS (EXCL. SWITCHING APPARATUS FOR LINE
8537  TELEPHONY OR LINE TELEGRAPHY)                43,639,328
    8538 PARTS SUITABLE FOR USE SOLELY OR PRINCIPALLY WITH
8538  THE APPARATUS OF HEADING 8535, 8536 OR 8537, N.E.S.    132,791,694
    8539 ELECTRIC FILAMENT OR DISCHARGE LAMPS, INCL. SEALED
    BEAM LAMP UNITS AND ULTRAVIOLET OR INFRA-RED LAMPS; ARC
8539  LAMPS; PARTS THEREOF                    18,417,963
    8540 THERMIONIC, COLD CATHODE OR PHOTO-CATHODE VALVES
    AND TUBES, E.G. VACUUM OR VAPOUR OR GAS FILLED VALVES
    AND TUBES, MERCURY ARC RECTIFYING VALVES AND TUBES,
    CATHODE RAY TUBES AND TELEVISION CAMERA TUBES; PARTS
8540  THEREOF                            338,745
    8541 DIODES, TRANSISTORS AND SIMILAR SEMICONDUCTOR
    DEVICES; PHOTOSENSITIVE SEMICONDUCTOR DEVICES, INCL.
    PHOTOVOLTAIC CELLS WHETHER OR NOT ASSEMBLED IN
    MODULES OR MADE UP INTO PANELS (EXCL. PHOTOVOTAIC
    GENERATORS); LIGHT EMITTING DIODES; MOUNTED
8541  PIEZOELECTRIC CRYSTALS; PARTS THEREOF            34,089,843
    8542 ELECTRONIC INTEGRATED CIRCUITS AND
8542  MICROASSEMBLIES                      210,801,023
    8543 ELECTRICAL MACHINES AND APPARATUS, HAVING
    INDIVIDUAL FUNCTIONS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED
8543  ELSEWHERE IN THIS CHAPTER; PARTS THEREOF          30,199,021
    8544 INSULATED "INCL. ENAMELLED OR ANODISED" WIRE, CABLE
    "INCL. COAXIAL CABLE" AND OTHER INSULATED ELECTRIC
    CONDUCTORS, WHETHER OR NOT FITTED WITH CONNECTORS;
    OPTICAL FIBRE CABLES, MADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED
    FIBRES, WHETHER OR NOT ASSEMBLED WITH ELECTRIC
8544  CONDUCTORS OR FITTED WITH CONNECTORS            324,932,113
    8545 CARBON ELECTRODES, CARBON BRUSHES, LAMP CARBONS,
    BATTERY CARBONS AND OTHER ARTICLES OF GRAPHITE OR
    OTHER CARBON, WITH OR WITHOUT METAL, OF A KIND USED FOR
8545  ELECTRICAL PURPOSES                     10,148,518
    8546 ELECTRICAL INSULATORS OF ANY MATERIAL (EXCL.
8546  INSULATING FITTINGS)                     3,219,072
    8547 INSULATING FITTINGS FOR ELECTRICAL MACHINES,
    APPLIANCES OR EQUIPMENT, BEING FITTINGS WHOLLY OF
    INSULATING MATERIAL APART FROM ANY MINOR COMPONENTS
    OF METAL, E.G., THREADED SOCKETS, INCORPORATED DURING
    MOULDING SOLELY FOR PURPOSES OF ASSEMBLY (OTHER THAN
    INSULATORS OF HEADING 8546); ELECTRICAL CONDUIT TUBING
    AND JOINTS THEREFOR, OF BASE METAL LINED WITH INSULATING
8547  MATERIAL                          79,541,473
    8548 WASTE AND SCRAP OF PRIMARY CELLS, PRIMARY
    BATTERIES AND ELECTRIC ACCUMULATORS; SPENT PRIMARY
    CELLS, SPENT PRIMARY BATTERIES AND SPENT ELECTRIC
    ACCUMULATORS; ELECTRICAL PARTS OF MACHINERY OR
    APPARATUS, NOT SPECIFIED OR INCLUDED ELSEWHERE IN
8548  CHAPTER 85                          2,375,472
   85CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
85CC TO CHAPTER 85
   85II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
85II CHAPTER 85
85MM85MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        41,836,529
85PP 85PP GOODS OF CHAPTER 85 CARRIED BY POST
85SS 85SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 85
   85VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 85 FOR THE ASSEMBLY OF
85VV MOTOR VEHICLES
   8601 RAIL LOCOMOTIVES POWERED FROM AN EXTERNAL
8601 SOURCE OF ELECTRICITY OR BY ELECTRIC ACCUMULATORS      201,615
   8602 RAIL LOCOMOTIVES (EXCL. THOSE POWERED FROM AN
   EXTERNAL SOURCE OF ELECTRICITY OR BY ACCUMULATORS);
8602 LOCOMOTIVE TENDERS
   8603 SELF-PROPELLED RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS
8603 AND TRUCKS (EXCL. THOSE OF HEADING 8604)          1,383,106
   8604 RAILWAY OR TRAMWAY MAINTENANCE OR SERVICE
   VEHICLES, WHETHER OR NOT SELF-PROPELLED, E.G.,
   WORKSHOPS, CRANES, BALLAST TAMPERS, TRACKLINERS,
8604 TESTING COACHES AND TRACK INSPECTION VEHICLES
   8605 RAILWAY OR TRAMWAY PASSENGER COACHES, LUGGAGE
   VANS, POST OFFICE COACHES AND OTHER SPECIAL PURPOSE
   RAILWAY OR TRAMWAY COACHES (EXCL. SELF-PROPELLED
   RAILWAY OR TRAMWAY COACHES, VANS AND TRUCKS, RAILWAY
   OR TRAMWAY MAINTENANCE OR SERVICE VEHICLES AND GOODS
8605 VANS AND WAGONS)                       698,438
   8606 RAILWAY OR TRAMWAY GOODS VANS AND WAGONS (EXCL.
   SELF-PROPELLED AND LUGGAGE VANS AND POST OFFICE
8606 COACHES)                          1,899,225
   8607 PARTS OF RAILWAY OR TRAMWAY LOCOMOTIVES OR
8607 ROLLING STOCK, N.E.S.                   12,013,567
   8608 RAILWAY OR TRAMWAY TRACK FIXTURES AND FITTINGS
   (EXCL. SLEEPERS OF WOOD, CONCRETE OR STEEL, SECTIONS
   OF TRACK AND OTHER TRACK FIXTURES NOT YET ASSEMBLED
   AND RAILWAY OR TRAMWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL);
   MECHANICAL, INCL. ELECTROMECHANICAL, SIGNALLING, SAFETY
   OR TRAFFIC CONTROL EQUIPMENT FOR RAILWAYS, TRAMWAYS,
   ROADS, INLAND WATERWAYS, PARKING FACILITIES, PORT
8608 INSTALLATIONS OR AIRFIELDS; PARTS OF THE FOREGOING      370,155
   8609 CONTAINERS, INCL. CONTAINERS FOR THE TRANSPORT OF
   FLUIDS, SPECIALLY DESIGNED AND EQUIPPED FOR CARRIAGE BY
8609 ONE OR MORE MODES OF TRANSPORT               3,593,311
   86CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
86CC TO CHAPTER 86
   86II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
86II CHAPTER 86
86MM86MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         1,786,958
86SS 86SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 86
8701 8701 TRACTORS (OTHER THAN TRACTORS OF HEADING 8709)    57,817,706
   8702 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF >= 10 PERSONS,
8702 INCL. DRIVER                        6,993,567
   8703 MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY
   DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, INCL. STATION
   WAGONS AND RACING CARS (EXCL. MOTOR VEHICLES OF
8703 HEADING 8702)                       329,610,403
   8704 MOTOR VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS, INCL.
8704 CHASSIS WITH ENGINE AND CAB                 60,547,276
   8705 SPECIAL PURPOSE MOTOR VEHICLES (OTHER THAN THOSE
   PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS OR
   GOODS), E.G. BREAKDOWN LORRIES, CRANE LORRIES, FIRE
   FIGHTING VEHICLES, CONCRETE-MIXER LORRIES, ROAD
   SWEEPER LORRIES, SPRAYING LORRIES, MOBILE WORKSHOPS
8705 AND MOBILE RADIOLOGICAL UNITS                17,847,983
   8706 CHASSIS FITTED WITH ENGINES, FOR TRACTORS, MOTOR
   VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS,
   MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY
   DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR
   VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL
   PURPOSE MOTOR VEHICLES OF HEADING 8701 TO 8705 (EXCL.
8706 THOSE WITH ENGINES AND CABS)                  956,388
   8707 BODIES, INCL. CABS, FOR TRACTORS, MOTOR VEHICLES
   FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS, MOTOR CARS
   AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY DESIGNED FOR THE
   TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR VEHICLES FOR THE
   TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL PURPOSE MOTOR
8707 VEHICLES OF HEADING 8701 TO 8705               2,523,636
   8708 PARTS AND ACCESSORIES FOR TRACTORS, MOTOR
   VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF TEN OR MORE PERSONS,
   MOTOR CARS AND OTHER MOTOR VEHICLES PRINCIPALLY
   DESIGNED FOR THE TRANSPORT OF PERSONS, MOTOR
   VEHICLES FOR THE TRANSPORT OF GOODS AND SPECIAL
8708 PURPOSE MOTOR VEHICLES OF HEADING 8701 TO 8705, N.E.S.   574,058,722
   8709 WORKS TRUCKS, SELF-PROPELLED, NOT FITTED WITH
   LIFTING OR HANDLING EQUIPMENT, OF THE TYPE USED IN
   FACTORIES, WAREHOUSES, DOCK AREAS OR AIRPORTS FOR
   SHORT DISTANCE TRANSPORT OF GOODS; TRACTORS OF THE
   TYPE USED ON RAILWAY STATION PLATFORMS; PARTS OF THE
8709 FOREGOING VEHICLES, N.E.S.                  1,755,694
   8710 TANKS AND OTHER ARMOURED FIGHTING VEHICLES,
   MOTORISED, WHETHER OR NOT FITTED WITH WEAPONS, AND
8710 PARTS OF SUCH VEHICLES, N.E.S.                  7,231
   8711 MOTORCYCLES, INCL. MOPEDS, AND CYCLES FITTED WITH

8711 AN AUXILIARY MOTOR, WITH OR WITHOUT SIDE-CARS; SIDE-CARS   2,263,169
   8712 BICYCLES AND OTHER CYCLES, INCL. DELIVERY TRICYCLES,
8712 NOT MOTORISED                         2,980,982
   8713 CARRIAGES FOR DISABLED PERSONS, WHETHER OR NOT
  MOTORISED OR OTHERWISE MECHANICALLY PROPELLED (EXCL.
8713 SPECIALLY DESIGNED MOTOR VEHICLES AND BICYCLES)        138,007
   8714 PARTS AND ACCESSORIES FOR MOTORCYCLES AND

8714 BICYCLES AND FOR CARRIAGES FOR DISABLED PERSONS, N.E.S.   35,059,622
8715 8715 BABY CARRIAGES AND PARTS THEREOF, N.E.S.         1,760,987
   8716 TRAILERS AND SEMI-TRAILERS; OTHER VEHICLES, NOT
   MECHANICALLY PROPELLED (EXCL. RAILWAY AND TRAMWAY
8716 VEHICLES); PARTS THEREOF, N.E.S.               27,176,710
   87CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
87CC TO CHAPTER 87
87EE 87EE SETS OF GOODS OF CHAPTER 87
   87II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
87II CHAPTER 87
87MM87MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        51,503,744
87SS 87SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 87
   87VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 87 FOR THE ASSEMBLY OF
87VV MOTOR VEHICLES
   8801 BALLOONS AND DIRIGIBLES; GLIDERS, HANG GLIDERS AND
8801 OTHER NON-POWERED AIRCRAFT
   8802 POWERED AIRCRAFT "E.G. HELICOPTERS AND
   AEROPLANES"; SPACECRAFT, INCL. SATELLITES, AND
8802 SUBORBITAL AND SPACECRAFT LAUNCH VEHICLES         45,301,537
   8803 PARTS OF AIRCRAFT AND SPACECRAFT OF HEADING 8801
8803 OR 8802, N.E.S.                       8,570,066
   8804 PARACHUTES, INCL. DIRIGIBLE PARACHUTES AND
   PARAGLIDERS, AND ROTOCHUTES; PARTS THEREOF AND
8804 ACCESSORIES THERETO, N.E.S.                 1,085,621
   8805 AIRCRAFT LAUNCHING GEAR (EXCL. MOTOR WINCHES FOR
   LAUNCHING GLIDERS); DECK-ARRESTOR OR SIMILAR GEAR;
   GROUND FLYING TRAINERS; PARTS OF THE FOREGOING
8805 ARTICLES, N.E.S.                       432,072
   88CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
88CC TO CHAPTER 88
88EE 88EE SETS OF GOODS OF CHAPTER 88
88MM88MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         555,798
88SS 88SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 88
88WW 88WW PARTS FOR AIRCRAFTS
   8901 CRUISE SHIPS, EXCURSION BOATS, FERRY-BOATS, CARGO
   SHIPS, BARGES AND SIMILAR VESSELS FOR THE TRANSPORT OF
8901 PERSONS OR GOODS                       368,134
   8902 FISHING VESSELS; FACTORY SHIPS AND OTHER VESSELS
   FOR PROCESSING OR PRESERVING FISHERY PRODUCTS (EXCL.
8902 FISHING BOATS FOR SPORT)                    1,385
   8903 YACHTS AND OTHER VESSELS FOR PLEASURE OR SPORTS;
8903 ROWING BOATS AND CANOES                   2,675,860
8904 8904 TUGS AND PUSHER CRAFT                 2,304,067
   8905 LIGHT-VESSELS, FIRE-FLOATS, DREDGERS, FLOATING
   CRANES, AND OTHER VESSELS THE NAVIGABILITY OF WHICH IS
   SUBSIDIARY TO THEIR MAIN FUNCTION; FLOATING DOCKS,
   FLOATING OR SUBMERSIBLE DRILLING OR PRODUCTION
8905 PLATFORMS (EXCL. FISHING VESSELS AND WARSHIPS)        19,323
   8906 VESSELS, INCL. WARSHIPS AND LIFEBOATS (EXCL. ROWING
   BOATS AND OTHER VESSELS OF HEADING NOS 8901 TO 8905 AND
8906 VESSELS FOR BREAKING UP)                   828,958
   8907 RAFTS, TANKS, COFFER-DAMS, LANDING STAGES, BUOYS,
   BEACONS AND OTHER FLOATING STRUCTURES (EXCL. VESSELS
   OF HEADING 8901 TO 8906 AND FLOATING STRUCTURES FOR
8907 BREAKING UP)                         244,657
   8908 VESSELS AND OTHER FLOATING STRUCTURES FOR
8908 BREAKING UP
   89CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
89CC TO CHAPTER 89
   89II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
89II CHAPTER 89
89MM89MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         355,730
89SS 89SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 89
    9001 OPTICAL FIBRES AND OPTICAL FIBRE BUNDLES; OPTICAL
    FIBRE CABLES (EXCL. MADE UP OF INDIVIDUALLY SHEATHED
    FIBRES OF HEADING 8544); SHEETS AND PLATES OF POLARISING
    MATERIAL; LENSES, INCL. CONTACT LENSES, PRISMS, MIRRORS
    AND OTHER OPTICAL ELEMENTS OF ANY MATERIAL, UNMOUNTED
9001  (EXCL. SUCH ELEMENTS OF GLASS NOT OPTICALLY WORKED)    4,662,010
    9002 LENSES, PRISMS, MIRRORS AND OTHER OPTICAL
    ELEMENTS, OF ANY MATERIAL, MOUNTED, BEING PARTS OF OR
    FITTINGS FOR INSTRUMENTS OR APPARATUS (EXCL. SUCH
9002  ELEMENTS OF GLASS NOT OPTICALLY WORKED)          1,563,985
    9003 FRAMES AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES, GOGGLES OR
9003  THE LIKE, AND PARTS THEREOF, N.E.S.            2,249,593
    9004 SPECTACLES, GOGGLES AND THE LIKE, CORRECTIVE,
    PROTECTIVE OR OTHER (EXCL. SPECTACLES FOR TESTING
    EYESIGHT, CONTACT LENSES, SPECTACLE LENSES AND FRAMES
9004  AND MOUNTINGS FOR SPECTACLES)               6,270,250
    9005 BINOCULARS, MONOCULARS, ASTRONOMICAL AND OTHER
    OPTICAL TELESCOPES, AND MOUNTINGS THEREFOR; OTHER
    ASTRONOMICAL INSTRUMENTS AND MOUNTINGS THEREFOR
    (EXCL. INSTRUMENTS FOR RADIO-ASTRONOMY AND OTHER
9005 INSTRUMENTS OR APPARATUS SPECIFIED ELSEWHERE)        1,311,649
   9006 PHOTOGRAPHIC CAMERAS, PHOTOGRAPHIC FLASHLIGHT
   APPARATUS AND FLASHBULBS (EXCL. DISCHARGE LAMPS OF
9006 HEADING 8539)                        1,625,217
   9007 CINEMATOGRAPHIC CAMERAS AND PROJECTORS,
   WHETHER OR NOT INCORPORATING SOUND RECORDING OR
9007 REPRODUCING APPARATUS (EXCL. VIDEO EQUIPMENT)        1,028,883
   9008 IMAGE PROJECTORS (OTHER THAN CINEMATOGRAPHIC);
9008 PHOTOGRAPHIC ENLARGERS AND REDUCERS              98,858
   9009 PHOTOCOPYING APPARATUS INCORPORATING AN OPTICAL
   SYSTEM OR OF THE CONTACT TYPE AND THERMO-COPYING
9009 APPARATUS
   9010 APPARATUS AND EQUIPMENT FOR PHOTOGRAPHIC OR
   CINEMATOGRAPHIC LABORATORIES, INCL. APPARATUS FOR THE
   PROJECTION OR DRAWING OF CIRCUIT PATTERNS ON
   SENSITISED SEMICONDUCTOR MATERIALS, NOT ELSEWHERE
   SPECIFIED IN CHAPTER 90; NEGATOSCOPES; PROJECTION
9010 SCREENS                           1,619,363
   9011 OPTICAL MICROSCOPES, INCL. THOSE FOR
   PHOTOMICROGRAPHY, CINEPHOTOMICROGRAPHY OR
   MICROPROJECTION (EXCL. BINOCULAR MICROSCOPES FOR
   OPHTHALMOLOGY AND INSTRUMENTS, APPLIANCES AND
9011 MACHINES OF HEADING 9031)                  1,128,625
   9012 ELECTRON MICROSCOPES, PROTON MICROSCOPES AND
9012 DIFFRACTION APPARATUS                     643,532
   9013 LIQUID CRYSTAL DEVICES NOT CONSTITUTING ARTICLES
    PROVIDED FOR MORE SPECIFICALLY IN OTHER HEADING; LASERS
    (EXCL. LASER DIODES); OTHER OPTICAL APPLIANCES AND
9013 INSTRUMENTS NOT ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 90      7,576,348
   9014 DIRECTION FINDING COMPASSES; OTHER NAVIGATIONAL
   INSTRUMENTS AND APPLIANCES (EXCL. RADIO NAVIGATIONAL
9014 EQUIPMENT)                          1,422,302
    9015 SURVEYING, INCL. PHOTOGRAMMETRICAL SURVEYING,
    HYDROGRAPHIC, OCEANOGRAPHIC, HYDROLOGICAL,
    METEOROLOGICAL OR GEOPHYSICAL INSTRUMENTS AND
9015  APPLIANCES (EXCL. COMPASSES); RANGEFINDERS         8,619,677
    9016 BALANCES OF A SENSITIVITY OF 50 MG OR BETTER, WITH
9016  OR WITHOUT WEIGHTS                      403,140
    9017 DRAWING, MARKING-OUT OR MATHEMATICAL CALCULATING
    INSTRUMENTS, E.G. DRAFTING MACHINES, PANTOGRAPHS,
    PROTRACTORS, DRAWING SETS, SLIDE RULES, DISC
    CALCULATORS; INSTRUMENTS FOR MEASURING LENGTH, FOR
    USE IN THE HAND, E.G. MEASURING RODS AND TAPES,
    MICROMETRES, CALLIPERS AND OTHER GAUGES, NOT
9017  ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 90              1,736,211
    9018 INSTRUMENTS AND APPLIANCES USED IN MEDICAL,
    SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY SCIENCES, INCL.
    SCINTIGRAPHIC APPARATUS, OTHER ELECTRO-MEDICAL
9018  APPARATUS AND SIGHT-TESTING INSTRUMENTS, N.E.S.      41,062,243
    9019 MECHANO-THERAPY APPLIANCES; MASSAGE APPARATUS;
    PSYCHOLOGICAL APTITUDE-TESTING APPARATUS; OZONE
    THERAPY, OXYGEN THERAPY, AEROSOL THERAPY, ARTIFICIAL
    RESPIRATION OR OTHER THERAPEUTIC RESPIRATION
9019  APPARATUS                          7,640,329
    9020 BREATHING APPLIANCES AND GAS MASKS (EXCL.
    PROTECTIVE MASKS HAVING NEITHER MECHANICAL PARTS NOR
    REPLACEABLE FILTERS, AND ARTIFICIAL RESPIRATION OR OTHER
9020  THERAPEUTIC RESPIRATION APPARATUS)              652,052
    9021 ORTHOPAEDIC APPLIANCES, INCL. CRUTCHES, SURGICAL
    BELTS AND TRUSSES; SPLINTS AND OTHER FRACTURE
    APPLIANCES; ARTIFICIAL PARTS OF THE BODY; HEARING AIDS
    AND OTHER APPLIANCES WHICH ARE WORN OR CARRIED, OR
    IMPLANTED IN THE BODY, TO COMPENSATE FOR A DEFECT OR
9021  DISABILITY                         13,762,111
    9022 APPARATUS BASED ON THE USE OF X-RAYS OR OF ALPHA,
    BETA OR GAMMA RADIATIONS, WHETHER OR NOT FOR MEDICAL,
    SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY USES, INCL. RADIOGRAPHY
    OR RADIOTHERAPY APPARATUS, X-RAY TUBES AND OTHER X-
    RAY GENERATORS, HIGH TENSION GENERATORS, CONTROL
    PANELS AND DESKS, SCREENS, EXAMINATION OR TREATMENT
9022  TABLES, CHAIRS AND THE LIKE                 5,789,631
    9023 INSTRUMENTS, APPARATUS AND MODELS DESIGNED FOR
    DEMONSTRATIONAL PURPOSES, E.G. IN EDUCATION OR
    EXHIBITIONS, UNSUITABLE FOR OTHER USES (EXCL. GROUND
    FLYING TRAINERS OF HEADING 8805, COLLECTORS' PIECES OF
    HEADING 9705 AND ANTIQUES OF AN AGE > 100 YEARS OF
9023  HEADING 9706)                        853,304
    9024 MACHINES AND APPLIANCES FOR TESTING THE HARDNESS,
    STRENGTH, COMPRESSIBILITY, ELASTICITY OR OTHER
    MECHANICAL PROPERTIES OF MATERIALS, E.G. METALS, WOOD,
9024  TEXTILES, PAPER OR PLASTICS                 2,107,966
    9025 HYDROMETERS, AREOMETERS AND SIMILAR FLOATING
    INSTRUMENTS, THERMOMETERS, PYROMETERS, BAROMETERS,
    HYGROMETERS AND PSYCHROMETERS, RECORDING OR NOT,
9025 AND ANY COMBINATION OF THESE INSTRUMENTS           5,829,150
  9026 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR
  CHECKING THE FLOW, LEVEL, PRESSURE OR OTHER VARIABLES
  OF LIQUIDS OR GASES, E.G. FLOW METERS, LEVEL GAUGES,
  MANOMETERS, HEAT METERS (EXCL. INSTRUMENTS AND
9026 APPARATUS OF HEADING 9014, 9015, 9028 OR 9032)       24,255,645
   9027 INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR PHYSICAL OR
   CHEMICAL ANALYSIS, E.G. POLARIMETERS, REFRACTOMETERS,
   SPECTROMETERS, GAS OR SMOKE ANALYSIS APPARATUS;
   INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING
   VISCOSITY, POROSITY, EXPANSION, SURFACE TENSION OR THE
   LIKE; INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR
   CHECKING QUANTITIES OF HEAT, SOUND OR LIGHT, INCL.
9027 EXPOSURE METERS; MICROTOMES                27,718,992
   9028 GAS, LIQUID OR ELECTRICITY SUPPLY OR PRODUCTION
9028 METERS, INCL. CALIBRATING METERS THEREFOR          6,184,614
   9029 REVOLUTION COUNTERS, PRODUCTION COUNTERS,
   TAXIMETERS, MILOMETERS, PEDOMETERS AND THE LIKE (EXCL.
   GAS, LIQUID AND ELECTRICITY METERS); SPEED INDICATORS
   AND TACHOMETERS (EXCL. THOSE OF HEADING 9014 AND 9015);
9029 STROBOSCOPES                        4,481,433
   9030 OSCILLOSCOPES, SPECTRUM ANALYSERS AND OTHER
   INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR CHECKING
   ELECTRICAL QUANTITIES (EXCL. METERS OF HEADING 9028);
   INSTRUMENTS AND APPARATUS FOR MEASURING OR DETECTING
   ALPHA, BETA, GAMMA, X-RAY, COSMIC OR OTHER IONISING
9030 RADIATIONS                         10,873,402
   9031 MEASURING OR CHECKING INSTRUMENTS, APPLIANCES AND
   MACHINES NOT ELSEWHERE SPECIFIED IN CHAPTER 90; PROFILE
9031 PROJECTORS                         21,716,421
   9032 REGULATING OR CONTROLLING INSTRUMENTS AND

9032 APPARATUS (EXCL. TAPS, COCKS AND VALVES OF HEADING 8481)  33,029,624
   9033 PARTS AND ACCESSORIES FOR MACHINES, APPLIANCES,
   INSTRUMENTS OR OTHER APPARATUS IN CHAPTER 90,
9033 SPECIFIED NEITHER IN THIS CHAPTER NOR ELSEWHERE       3,827,163
   90CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
90CC TO CHAPTER 90
   90II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
90II CHAPTER 90
90MM90MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        12,595,191
90PP 90PP GOODS OF CHAPTER 90 CARRIED BY POST
90SS 90SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 90
   90VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 90 FOR THE ASSEMBLY OF
90VV MOTOR VEHICLES
   9101 WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND OTHER
   WATCHES, INCL. STOP-WATCHES, WITH CASE OF PRECIOUS
   METAL OR OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL (EXCL. WITH
9101 BACKS MADE OF STEEL)                    1,513,027
   9102 WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND OTHER
   WATCHES, INCL. STOP-WATCHES (EXCL. OF PRECIOUS METAL OR
9102 OF METAL CLAD WITH PRECIOUS METAL)             7,482,860
   9103 CLOCKS WITH WATCH MOVEMENTS (EXCL. WRIST-
   WATCHES, POCKET-WATCHES AND OTHER WATCHES OF
   HEADING 9101 OR 9102, AND INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND
9103 THE LIKE OF HEADING 9104)                  37,763
   9104 INSTRUMENT PANEL CLOCKS AND CLOCKS OF A SIMILAR

9104 TYPE FOR VEHICLES, AIRCRAFT, VESSELS AND OTHER VEHICLES   44,143
   9105 CLOCKS (EXCL. WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND
   OTHER WATCHES OF HEADING 9101 OR 9102, CLOCKS WITH
   WATCH MOVEMENTS OF HEADING 9103, AND INSTRUMENT PANEL
9105 CLOCKS AND THE LIKE OF HEADING 9104)            828,103
   9106 TIME OF DAY RECORDING APPARATUS AND APPARATUS
   FOR MEASURING, RECORDING OR OTHERWISE INDICATING
   INTERVALS OF TIME, WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR
   WITH SYNCHRONOUS MOTOR, E.G. TIME-REGISTERS AND TIME
9106 RECORDERS (EXCL. CLOCKS OF HEADING 9101 TO 9105)      236,374
   9107 TIME SWITCHES WITH CLOCK OR WATCH MOVEMENT OR
9107 WITH SYNCHRONOUS MOTOR                   427,690
9108 9108 WATCH MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED        15,384
   9109 CLOCK MOVEMENTS, COMPLETE AND ASSEMBLED (EXCL.
9109 WATCH MOVEMENTS)                      10,217
   9110 COMPLETE, UNASSEMBLED OR PARTLY ASSEMBLED WATCH
   OR CLOCK MOVEMENTS OR MOVEMENT SETS; INCOMPLETE
   WATCH OR CLOCK MOVEMENTS, ASSEMBLED; ROUGH WATCH
9110 OR CLOCK MOVEMENTS                     26,412
   9111 CASES FOR WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND
   OTHER WATCHES, INCL. STOP-WATCHES, OF HEADING 9101 OR
9111 9102, AND PARTS THEREOF, N.E.S.               4,469
   9112 CLOCK AND WATCH CASES AND PARTS THEREOF, N.E.S.
   (EXCL. FOR WRIST-WATCHES, POCKET-WATCHES AND OTHER
9112 WATCHES OF HEADING 9101 OR 9102)              86,514
   9113 WATCH STRAPS, WATCH BANDS AND WATCH BRACELETS,
9113 AND PARTS THEREOF, N.E.S.                 132,285
9114 9114 CLOCK OR WATCH PARTS, N.E.S.             202,520
   91CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
91CC TO CHAPTER 91
91MM91MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        321,248
91PP 91PP GOODS OF CHAPTER 91 CARRIED BY POST
91SS 91SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 91
   91VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 91 FOR THE ASSEMBLY OF
91VV MOTOR VEHICLES
   9201 PIANOS, INCL. AUTOMATIC; HARPSICHORDS AND OTHER
9201 KEYBOARD STRINGED INSTRUMENTS               192,560
   9202 STRING MUSICAL INSTRUMENTS, E.G. GUITARS, VIOLINS,
9202 AND HARPS (EXCL. WITH KEYBOARD)              236,416
   9203 KEYBOARD PIPE ORGANS; HARMONIUMS AND SIMILAR
   KEYBOARD INSTRUMENTS WITH FREE METAL REEDS (EXCL.
9203 STRING MUSICAL INSTRUMENTS)
   9204 ACCORDIONS AND SIMILAR INSTRUMENTS; MOUTH ORGANS
9204
   9205 WIND MUSICAL INSTRUMENTS, E.G. CLARINETS, TRUMPETS,
9205 BAGPIPES (EXCL. ORGANS)                  203,748
   9206 PERCUSSION MUSICAL INSTRUMENTS, E.G. DRUMS,
9206 XYLOPHONES, CYMBALS, CASTANETS AND MARACAS         128,286
   9207 MUSICAL INSTRUMENTS, THE SOUND OF WHICH IS
   PRODUCED, OR MUST BE AMPLIFIED, ELECTRICALLY, E.G.
9207 ORGANS, GUITARS, ACCORDIONS                1,079,474
   9208 MUSICAL BOXES, FAIRGROUND ORGANS, MECHANICAL
   STREET ORGANS, MECHANICAL SINGING BIRDS, MUSICAL SAWS
   AND OTHER MUSICAL INSTRUMENTS NOT FALLING WITHIN ANY
   OTHER HEADING IN CHAPTER 92; DECOY CALLS OF ALL KINDS;
   WHISTLES, CALL HORNS AND OTHER MOUTH-BLOWN SOUND
9208 SIGNALLING INSTRUMENTS                   102,591
   9209 PARTS AND ACCESSORIES FOR MUSICAL INSTRUMENTS,
  E.G. MECHANISMS FOR MUSICAL BOXES, CARDS, DISCS AND
  ROLLS FOR MECHANICAL INSTRUMENTS, N.E.S; METRONOMES,
9209 TUNING FORKS AND PITCH PIPES OF ALL KINDS         1,747,465
   92CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
92CC TO CHAPTER 92
92MM92MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY        610,641
92PP 92PP GOODS OF CHAPTER 92 CARRIED BY POST
92SS 92SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 92
   9301 MILITARY WEAPONS, INCL. SUB-MACHINE GUNS (EXCL.
   REVOLVERS AND PISTOLS OF HEADING 9302 AND CUTTING AND
9301 THRUSTING WEAPONS OF HEADING 9307)
   9302 REVOLVERS AND PISTOLS (EXCL. THOSE OF HEADING 9303

9302 OR 9304 AND SUB-MACHINE GUNS FOR MILITARY PURPOSES)
   9303 FIREARMS AND SIMILAR DEVICES WHICH OPERATE BY THE
   FIRING OF AN EXPLOSIVE CHARGE, E.G. SPORTING SHOTGUNS
   AND RIFLES, MUZZLE-LOADING FIREARMS, VERY PISTOLS AND
   OTHER DEVICES DESIGNED TO PROJECT SIGNAL FLARES ONLY,
   PISTOLS AND REVOLVERS FOR FIRING BLANK AMMUNITION,
   CAPTIVE-BOLT HUMANE KILLERS AND LINE-THROWING GUNS
   (EXCL. REVOLVERS AND PISTOLS OF HEADING 9302 AND
9303 MILITARY WEAPONS)
   9304 SPRING, AIR OR GAS GUNS AND PISTOLS, TRUNCHEONS
   AND OTHER NON-FIREARMS (EXCL. SWORDS, CUTLASSES,
9304 BAYONETTES AND SIMILAR ARMS OF HEADING 9307)
   9305 PARTS AND ACCESSORIES FOR WEAPONS AND THE LIKE OF
9305 HEADING 9301 TO 9304, N.E.S.
   9306 BOMBS, GRENADES, TORPEDOS, MINES, MISSILES,
   CARTRIDGES AND OTHER AMMUNITION AND PROJECTILES AND
   PARTS THEREOF, INCL. BUCKSHOT, SHOT AND CARTRIDGE
9306 WADS, N.E.S.
   9307 SWORDS, CUTLASSES, BAYONETS, LANCES AND SIMILAR
   ARMS AND PARTS THEREOF, AND SCABBARDS AND SHEATHS
   THEREFOR (EXCL. OF PRECIOUS METAL OR OF METAL CLAD WITH
   PRECIOUS METAL, BLUNT WEAPONS FOR FENCING, HUNTING
   KNIVES AND DAGGERS, CAMPING KNIVES AND OTHER KNIVES OF
   HEADING 8211, SWORD BELTS AND THE LIKE OF LEATHER OR
9307 TEXTILE MATERIALS, AND SWORD KNOTS)
   93CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
93CC TO CHAPTER 93
93MM93MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         122,276
93SS 93SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 93           5,908,864
   9401 SEATS, WHETHER OR NOT CONVERTIBLE INTO BEDS, AND
   PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCL. MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR
9401 VETERINARY OF HEADING 9402)                 41,180,441
   9402 MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE,
  E.G. OPERATING TABLES, EXAMINATION TABLES, HOSPITAL BEDS
  WITH MECHANICAL FITTINGS AND DENTISTS'' CHAIRS; BARBERS''
  CHAIRS AND SIMILAR CHAIRS HAVING ROTATING AS WELL AS
9402 BOTH RECLINING AND ELEVATING MOVEMENT; PARTS THEREOF     2,815,360
   9403 FURNITURE AND PARTS THEREOF, N.E.S. (EXCL. SEATS AND

9403 MEDICAL, SURGICAL, DENTAL OR VETERINARY FURNITURE)     64,320,176
   9404 MATTRESS SUPPORTS (EXCL. SPRING INTERIORS FOR
   SEATS); ARTICLES OF BEDDING AND SIMILAR FURNISHING, E.G.
   MATTRESSES, QUILTS, EIDERDOWNS, CUSHIONS, POUFFES AND
   PILLOWS, FITTED WITH SPRINGS OR STUFFED OR INTERNALLY
   FILLED WITH ANY MATERIAL OR OF CELLULAR RUBBER OR
   PLASTICS, WHETHER OR NOT COVERED (EXCL. PNEUMATIC OR
9404 WATER MATTRESSES AND PILLOWS, BLANKETS AND COVERS)      6,323,378
   9405 LAMPS AND LIGHTING FITTINGS, INCL. SEARCHLIGHTS AND
   SPOTLIGHTS, AND PARTS THEREOF, N.E.S; ILLUMINATED SIGNS,
   ILLUMINATED NAMEPLATES AND THE LIKE HAVING A
   PERMANENTLY FIXED LIGHT SOURCE, AND PARTS THEREOF,
9405 N.E.S.                           28,393,329
   9406 PREFABRICATED BUILDINGS, WHETHER OR NOT COMPLETE
9406 OR ALREADY ASSEMBLED                     9,458,593
   94CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
94CC TO CHAPTER 94
   94II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS OF
94II CHAPTER 94
94MM94MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         12,868,422
94SS 94SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 94
   94VV IMPORTED GOODS OF CHAPTER 94 FOR THE ASSEMBLY OF
94VV MOTOR VEHICLES
   9501 WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY CHILDREN,
   E.G. TRICYCLES, SCOOTERS, PEDAL CARS (EXCL. NORMAL
9501 BICYCLES WITH BALL BEARINGS); DOLLS' CARRIAGES
9502 9502 DOLLS REPRESENTING ONLY HUMAN BEINGS
   9503 TOYS (EXCL. WHEELED TOYS DESIGNED TO BE RIDDEN BY
  CHILDREN, DOLLS'' CARRIAGES AND DOLLS REPRESENTING ONLY
  HUMAN BEINGS); REDUCED-SIZE "SCALE" RECREATIONAL
9503 MODELS, WORKING OR NOT; PUZZLES OF ALL KINDS        29,957,367
   9504 ARTICLES FOR FUNFAIR, TABLE OR PARLOUR GAMES, INCL.
   PINTABLES, BILLIARDS, SPECIAL TABLES FOR CASINO GAMES
9504 AND AUTOMATIC BOWLING ALLEY EQUIPMENT            12,576,329
   9505 FESTIVAL, CARNIVAL OR OTHER ENTERTAINMENT ARTICLES,

9505 INCL. CONJURING TRICKS AND NOVELTY JOKES, N.E.S.       1,294,524
   9506 ARTICLES AND EQUIPMENT FOR GENERAL PHYSICAL
   EXERCISE, GYMNASTICS, ATHLETICS, OTHER SPORTS, INCL.
   TABLE-TENNIS, OR OUTDOOR GAMES, NOT SPECIFIED OR
   INCLUDED IN THIS CHAPTER OR ELSEWHERE; SWIMMING POOLS
9506 AND PADDLING POOLS.                     12,898,794
   9507 FISHING RODS, FISH-HOOKS AND OTHER LINE FISHING
   TACKLE N.E.S; FISH LANDING NETS, BUTTERFLY NETS AND
   SIMILAR NETS; DECOYS AND SIMILAR HUNTING OR SHOOTING
9507 REQUISITES (EXCL. THOSE OF HEADING 9208 AND 9705)      2,899,746
   9508 ROUNDABOUTS, SWINGS, SHOOTING GALLERIES AND
   OTHER FAIRGROUND AMUSEMENTS; TRAVELLING CIRCUSES,
   TRAVELLING MENAGERIES AND TRAVELLING THEATRES (EXCL.
   BOOTHS, INCL. THE GOODS ON SALE, GOODS FOR DISTRIBUTION
   AS PRIZES, GAMING MACHINES ACCEPTING COINS OR TOKENS,
   AND TRACTORS AND OTHER TRANSPORT VEHICLES, INCL.
9508 NORMAL TRAILERS)                       653,555
   95CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
95CC TO CHAPTER 95
95MM95MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY         5,753,998
95PP 95PP GOODS OF CHAPTER 95 CARRIED BY POST
95SS 95SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 95
   9601 WORKED IVORY, BONE, TORTOISESHELL, HORN, ANTLERS,
   CORAL, MOTHER-OF-PEARL AND OTHER ANIMAL CARVING
   MATERIAL, AND ARTICLES OF THESE MATERIAL, INCL. ARTICLES
9601 OBTAINED BY MOULDING, N.E.S.                 57,448
   9602 WORKED VEGETABLE OR MINERAL CARVING MATERIAL AND
   ARTICLES OF THESE MATERIALS N.E.S; MOULDED OR CARVED
   ARTICLES OF WAX, OF PARAFFIN, OF STEARIN, OF NATURAL
   GUMS OR NATURAL RESINS OR OF MODELLING PASTES, AND
   OTHER MOULDED OR CARVED ARTICLES N.E.S; WORKED,
   UNHARDENED GELATIN, AND ARTICLES OF UNHARDENED
9602 GELATIN, N.E.S.                       712,422
   9603 BROOMS, BRUSHES, INCL. BRUSHES CONSTITUTING PARTS
   OF MACHINES, APPLIANCES OR VEHICLES, HAND-OPERATED
   MECHANICAL FLOOR SWEEPERS, NOT MOTORISED, MOPS AND
   LEATHER DUSTERS; PREPARED KNOTS AND TUFTS FOR BROOM
   OR BRUSH MAKING; PAINT PADS AND ROLLERS; SQUEEGEES OF
9603 RUBBER OR SIMILAR FLEXIBLE MATERIALS            7,115,380
9604 9604 HAND SIEVES AND HAND RIDDLES (EXCL. COLANDERS)      151,149
   9605 TRAVEL SETS FOR PERSONAL TOILET, SEWING OR SHOE OR
9605 CLOTHES CLEANING (EXCL. MANICURE SETS)            125,486
   9606 BUTTONS, PRESS-FASTENERS, SNAP-FASTENERS AND
   PRESS STUDS, BUTTON MOULDS AND OTHER PARTS OF THESE
9606 ARTICLES; BUTTON BLANKS (EXCL. CUFF LINKS)         13,803,813
9607 9607 SLIDE FASTENERS AND PARTS THEREOF           14,955,809
   9608 BALL-POINT PENS; FELT TIPPED AND OTHER POROUS-
   TIPPED PENS AND MARKERS; FOUNTAIN PENS, STYLOGRAPH
   PENS AND OTHER PENS; DUPLICATING STYLOS; PROPELLING OR
   SLIDING PENCILS; PEN-HOLDERS, PENCIL-HOLDERS AND SIMILAR
   HOLDERS; PARTS THEREOF, INCL. CAPS AND CLIPS (EXCL.
9608 ARTICLES OF HEADING 9609)                  4,244,686
   9609 PENCILS, CRAYONS, PENCIL LEADS, PASTELS, DRAWING
   CHARCOALS, WRITING OR DRAWING CHALKS AND TAILORS''
9609 CHALKS (EXCL. ARTICLES OF HEADING 9608)           565,864
   9610 SLATES AND BOARDS, WITH WRITING OR DRAWING
9610 SURFACES, WHETHER OR NOT FRAMED               266,520
   9611 HAND-OPERATED DATE, SEALING OR NUMBERING STAMPS,
   AND THE LIKE; HAND-OPERATED COMPOSING STICKS AND HAND
9611 PRINTING SETS                        834,301
    9612 TYPEWRITER OR SIMILAR RIBBONS, INKED OR OTHERWISE
    PREPARED FOR GIVING IMPRESSIONS, WHETHER OR NOT ON
    SPOOLS OR IN CARTRIDGES; INK-PADS, WHETHER OR NOT
9612  INKED, WITH OR WITHOUT BOXES                3,179,655
    9613 CIGARETTE LIGHTERS AND OTHER LIGHTERS, WHETHER OR
    NOT MECHANICAL OR ELECTRICAL AND PARTS THEREOF, N.E.S.
    (EXCL. FUSES AND PRIMERS FOR PROPELLENT POWDERS AND
9613  EXPLOSIVES OF HEADING 3603)                 2,667,382
    9614 SMOKING PIPES, INCL. PIPE BOWLS, CIGAR OR CIGARETTE
9614  HOLDERS, AND PARTS THEREOF, N.E.S.              91,092
    9615 COMBS, HAIR-SLIDES AND THE LIKE; HAIRPINS; CURLING
    PINS, CURLING GRIPS, HAIR-CURLERS AND THE LIKE, AND PARTS
    THEREOF, N.E.S. (EXCL. ELECTRO-THERMIC APPLIANCES OF
9615  HEADING 8516)                        743,208
    9616 SCENT SPRAYS AND SIMILAR TOILET SPRAYS, AND MOUNTS
    AND HEADS THEREFOR; POWDER PUFFS AND PADS FOR THE
9616 APPLICATION OF COSMETICS OR TOILET PREPARATIONS        321,123
   9617 VACUUM FLASKS AND OTHER VACUUM VESSELS, AND
9617 PARTS THEREOF (EXCL. GLASS INNERS)               284,493
   9618 TAILORS' DUMMIES AND OTHER LAY FIGURES, AUTOMATA
   AND OTHER ANIMATED DISPLAYS USED FOR SHOP WINDOW
   DRESSING (EXCL. THE ARTICLES ACTUALLY ON DISPLAY,
9618 EDUCATIONAL MODELS AND TOY DOLLS)               457,024
   96CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
96CC TO CHAPTER 96
96MM96MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY          3,047,175
96PP 96PP GOODS OF CHAPTER 96 CARRIED BY POST
96SS 96SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 96
   9701 PAINTINGS, E.G. OIL PAINTINGS, WATERCOLOURS AND
    PASTELS, AND DRAWINGS EXECUTED ENTIRELY BY HAND (EXCL.
    TECHNICAL DRAWINGS AND THE LIKE OF HEADING 4906, AND
    HAND-PAINTED OR HAND-DECORATED MANUFACTURED
9701 ARTICLES); COLLAGES AND SIMILAR DECORATIVE PLAQUES
9702 9702 ORIGINAL ENGRAVINGS, PRINTS AND LITHOGRAPHS
   9703 ORIGINAL SCULPTURES AND STATUARY, IN ANY MATERIAL
9703
   9704 POSTAGE OR REVENUE STAMPS, STAMP-POSTMARKS,
   FIRST-DAY COVERS, POSTAL STATIONERY, STAMPED PAPER AND
   THE LIKE, USED, OR IF UNUSED, NOT OF CURRENT OR NEW
   ISSUE IN WHICH THEY HAVE, OR WILL HAVE, A RECOGNISED
9704 FACE VALUE
   9705 COLLECTIONS AND COLLECTOR'S PIECES OF ZOOLOGICAL,
   BOTANICAL, MINERALOGICAL, ANATOMICAL, HISTORICAL,
   ARCHAEOLOGICAL, PALAEONTOLOGICAL, ETHNOGRAPHIC OR
9705 NUMISMATIC INTEREST
9706 9706 ANTIQUES OF > 100 YEARS OLD
   97CC CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES BELONGING
97CC TO CHAPTER 97
97MM97MM TRADE BROKEN DOWN AT CHAPTER LEVEL ONLY           33,609
97SS 97SS CONFIDENTIAL TRADE OF CHAPTER 97             159,448
9999 9999 NO DATA, = 99900000 OF FIELD R17 OF DOC. METH 400
99AA 99AA INTRA-COMMUNITY TRADE, ASSIMILATION CLASS
   99BB ARTICLES DECLARED AS SUPPLIES OR SERVICES FOR
99BB SHIPS AND AIRCRAFTS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
   99CC TEMPORARY CORRECTIONS DUE TO ERRONEOUS CODES
99CC
99EE 99EE SETS OF GOODS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
   99FF ARTICLES DECLARED AS SUPPLIES OR SERVICES FOR
99FF OFFSHORE INSTALLATIONS, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
   99II COMPONENTS OF COMPLETE INDUSTRIAL PLANTS, NOT
99II ELSEWHERE CLASSIFIED
   99PP GOODS CARRIED BY POST, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
99PP
99RR 99RR GOODS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
99SS 99SS CONFIDENTIAL TRADE, NOT ELSEWHERE CLASSIFIED
   99VV IMPORTED GOODS NOT ELSEWHERE CLASSIFIED FOR THE
99VV ASSEMBLY OF MOTOR VEHICLES
99YY 99YY TRADE UNDER THE DECLARATION LIMIT
                              17,657,103,425
VALUE_IN_EUROS
         EXPORT          815,877
         37,984,832

         21,097,820

          639,941          325,261


         3,528,242

          403,105
          439,647
         1,924,462

         4,051,747

         3,490,777


          334,588


         27,899,661
          15,246


          81,692


          254,463
2,621,395

   29

 191,133

 458,810

 695,501
 232,700  9,801


1,804,371


 34,959


 454,747

6,267,369
1,144,324
 215,047

 525,741
6,074,551

3,534,124
 990,644
7,269,319

   137


1,377,652
  7,973
5,949,846
1,738,307   115
 105,706
 84,251


 482,273
 13,512 602,037 346,107
 10,473


 64,998

1,621,311
 567,295

 680,075

 33,767

 57,289


 152,096
1,574,478

 378,315
2,488,454

2,075,515 49,969

1,053,001

 12,128
   520


 704,003


  5,403


7,736,781
 714,389
 45,028
 481,239
 245,220

 13,898
 237,876

 25,452
 118,669


 681,206 776,367
 14,234
1,116,1932,147,228
 222,747 70,160
   258
  6,326
   777
  8,234

 721,726
  75,467


  645,312

 51,303,837
   24,590
 10,260,134
   16,092
111,043,685
 4,360,690
   82,838


  791,797


 2,563,126

 1,761,827
  114,704
 1,153,701
  555,036

   3,877
    125
   41,277
 1,233,579
     88


  600,999

 1,403,097

    37

  112,063
 13,028,080
 41,581,718
2,154,668

 416,558
 972,555
 530,598
 18,971


   659 101,446


2,489,761  3,589 79,579


   227
 340,649
 168,208


  10,354


 116,003  12,364


  14,058


 137,198

  2,003
 198,845

  90,419
 101,812 128,532

 167,191


35,247,797


  29,776


 4,279,403
 101,795 143,065
 6,413,852
 152,537 181,849


  4,139

  49,685


 358,652 7,379,264


11,451,674


    39

 562,718

 1,692,913


 627,418


15,788,960
 633,224

  1,890

 3,666,953


 288,587
 549,356

10,851,861


 319,605
 502,071
 872,979
 1,614,043
15,709,896
1,312,442 405,228

 72,390

 130,862 593,0901,648,401


 58,570 146,186
1,217,1823,224,891


1,201,975
2,696,7821,036,151


2,306,520
 1,763,601

  285,230
19,239,757


 1,173,940
 889,689
12,578,691
 2,145,524
 5,100,058

 253,362 364,752


 4,096,168
 2,474,527

  9,968


 1,933,450
 492,825 236,682
  239,915


 12,499,509
 11,146,816
     67
  816,759


  493,447

 2,015,451

152,484,434
  781,950
 1,135,651
 8,924,675


  541,363
  19,495
   239

  2,364 21,608
 76,800
  1,035 18,720


  4,574
 365,871
 46,096
1,119,110
   280
 231,224 557,350


   159

 113,200

 314,052


   487   515
  34,849


 973,794


 119,210
10,175,780
   5,109

   5,615
  175,150
 1,618,173
    19
  54,745
  787,463


  512,776
  174,880


 2,262,971
     3

  16,153

   1,370
  21,499   9,151

  61,041

 14,642,883
767,514,076
62,958,639
  43,476


13,533,089
   3,165
21,324,411
 2,216,313

 1,001,978

  5,409

  79,012
 501,336
 866,324
    3  3,812
   106
 214,150  6,875
15,588,519


 860,568

  6,135
  6,091  97,656
  1,043
 496,491

  33,072
  3,899
   437

 3,559,764
    88


 660,904


15,081,670


 361,391
  1,150
  11,607  5,027


    63
  3,597


 8,864,214
   217


 791,642 8,832,136
 8,789,600
 4,914,983

 1,143,695

10,242,737

  15,676
 1,642,131
  6,931


   327


 717,871
 392,971 160,096
 127,953


18,683,623 358,828
 242,535
  49,898


  3,894

  1,603


  11,954
  2,368
   687

  8,862
 567,427
 94,706

  1,661

1,330,742

7,129,450 562,513
   41 947,156
 398,278
 723,126
3,563,092

 449,433 932,460
  14,982
 1,240,060
 1,684,987
199,448,687
  779,246

  268,170


 1,221,659
  213,717


 95,317,619


 1,057,965


  39,852
35,572,847


 960,595


  20,847  18,352
 120,066
 1,362,721
  8,335
 4,878,098
  31,641
1,016,8772,036,393
 33,199
 66,018
1,074,291  2,645 808,865

 178,382


1,039,671
 593,063
 769,646

3,082,131
 5,387,938
10,385,241 3,058,800
 7,193,962


 1,055,976
 4,162,064
45,661,125
 193,928
  12,997
 1,135,481
  156,673
 56,001


699,556 2,165

 2,912
109,747


257,561
362,193532,289
 65,488


307,777


803,685 13,992


 7,399

 86,760
   874


 168,613
 129,853  3,408

   95

 99,137   100


  6,089
 83,052


 194,965
3,272,334

  4,526
  1,194
  2,547

  8,617
6,168,709
 140,699
 33,483
 41,958 157,002
 768,829


 35,062


 132,888
  7,217  96,540

  24,475
 715,510

 608,931 3,084,300
  4,303


 1,968,78025,892,676

27,425,680
 1,197,723
 9,831,115


 635,311
 142,95641,860,161
  390,413

13,394,205
  183,061  41,257

 209,031  1,925

12,965,627
 2,854,177 1,155,511

16,369,410
 1,628,129 1,645,670
12,321,152
16,379,916


 1,444,547


17,187,247
 5,830,619
12,474,286

41,009,425


10,143,856
 418,376
 773,365

  47,431

  96,777
20,927,952
  13,990  7,302
 5,205,734


 50,158,496

 19,978,004
302,790,798


  613,433
  32,212
   2,873  90,338

 51,166,414

  51,733


 3,144,274
 7,262,541
 1,104,124
   6,002


 8,194,034


  412,781
 114,016

14,059,935
 1,996,093
 844,783
 3,176,648
  84,792


 868,626
 709,521
35,730,61110,783,092
 5,267,550   137


 2,881,959
 236,193
 238,883
  23,377  15,087


 233,479
 9,442,095
  22,638
 9,629,196
 1,598,000


   1,237

  646,276


207,006,836
 26,631,488
 5,875,599
 63,356,554
34,664,333
17,636,007

 2,074,328

 4,674,436
 7,060,103

 541,401
 871,722
22,916,387 2,020,652
 3,009,819
29,295,361


22,991,252
   131
 17,750
  6,754


 39,276
 92,442
 32,121


 181,773
 39,687
  1,830

3,308,712


  4,559
 545,616
 2,939,455
14,279,812
 3,218,115
 4,573,980
 175,740
 258,826
 1,768,842
  4,240
 273,178
 9,210,076
   6,738

  92,615

  5,323
  3,455
 989,549
13,581,549
10,383,234
1,968,599

3,503,803


 261,082
1,261,748


2,819,595
3,111,908

1,210,291
 568,876
  2,933
 158,841
 115,824
 163,521 23,193
  3,987

 9,586,348


 838,083 949,486

  8,031

10,382,887

  1,944

   2,716
 2,220,396


 104,968

 2,952,694  64,010  9,810 1,292,735

 270,111

20,095,665

  16,911

 1,649,921    73


 1,171,595


 5,199,032
 23,165


 449,498

   35

 48,098


 328,649


 592,989


 583,882

 230,680

2,027,672

3,916,3221,382,154 449,226 268,732


 647,988   849


  1,797
 219,439

  2,776


 117,839
 379,481
  10,589


  6,115


13,095,322


13,660,211


 340,996 2,415,993  16,815

  8,538


 9,438,846


 1,905,910


 485,417


 203,98016,299,323
    5

 749,677

  64,160

   404

 1,856,906

42,487,429

 335,013

 269,410

 498,091 944,371 135,674


10,526,042
  615,780


 1,124,072
 2,441,605

 2,172,054

 1,516,474
 270,143
  49,076
11,934,686 988,075
  89,035


  35,726


 567,184


  1,407 2,809,366

 4,354,367

 546,009


 340,864


 445,514
 778,022
  78,174

  4,897 152,814
  2,85211,525,827


 1,070,960
 758,632  6,553

 1,083,566
  19,790


 1,102,260
 113,120
 7,480,812
17,250,441  29,905
  2,343


 924,517


  35,997
    4  4,166
  4,419

 2,836,055


 336,739
 2,446,035
 84,265
 36,346
 943,262
 257,030
2,611,224


 350,194
1,963,864
4,856,437
5,490,072
31,765,382

12,418,908


11,822,601 6,337,511
31,865,338

38,536,743


66,960,565

 8,011,744

10,240,853  99,962

 3,096,06221,590,779

  78,683


 5,182,895


 8,768,559
21,017,862
 34,832,902
174,922,972
180,585,521

 58,790,824

 72,622,125 1,688,655
 4,584,249


 1,097,285
 4,818,197

 9,832,004
 12,977,454

   6,883

  357,090

  220,449

  24,502
 6,821,848


27,987,773
 764,61620,122,728


13,129,042
 3,399,623

 8,554,314


 3,143,798

27,119,236
  13,215
 2,526,936


 147,881
 3,012,589
 5,907,096
 39,871,728
215,435,804


 14,157,739
 33,388,446
100,318,551


 12,343,843
   1,636


    634
  342,935
1,624,920

2,057,3581,824,956


 323,763
 686,134
 90,114


 199,082
 85,793
2,717,306


 127,838


 102,618
  2,202
1,295,513
 38,314
 117,553 339,187
 197,337

 254,547
 136,805
4,835,425
3,040,761

 15,402
 33,078
 16,062
 191,064


 903,621
1,338,219
 289,700 219,372
 44,714
 171,869
 460,232
  1,589
 395,994
 816,819
  55,986
13,438,585
 3,366,572
12,501,666

 1,460,756
  774,164
 2,622,943 149,121


 191,575 217,925


  4,55217,017,239
 167,524 1,767,786
  282,412


 1,603,237
3,425,051


 69,118
4,506,217
  1,912
 249,655
  1,731
 419,326
3,375,358
 712,586
2,771,404
 2,201,325

 32,588,606

    396
 4,507,365
  61,047
267,983,078
 12,677,977
 18,994,632
273,833,454


 14,034,861


 31,319,474


  451,399


 1,453,829

 14,846,757 37,213,772


 12,582,977

 23,406,950

 21,103,564  12,042


 20,141,664


 48,939,743

   1,053

 1,783,757

  18,564
 1,115,290


 6,665,513


 6,989,225
 1,300,345

  75,687
 3,304,261
  807,522
 3,579,453
  259,600

130,759,529 6,437,155
 18,687,319

 21,272,580
 43,540,741
 1,848,106
 1,707,976 3,146,97439,643,966 266,958
 2,812,827
 2,127,888

 284,736
 1,947,595
11,976,892  13,685
 7,665,862
10,541,419
 8,070,582
 5,894,929
  164,113
 6,551,456

63,881,799
18,193,039
 124,149 200,950
86,492,655
 1,348,814


 126,370 447,522


 584,446
  14,473
 364,691

 466,201


11,996,991
 522,245
   5,390
 2,662,226


 1,356,641
  82,549
 1,511,109

  32,584

 1,092,099

   141

  1,869


 226,435


  5,00323,091,634
 9,488,334

  25,602
69,574,37340,938,039


43,792,166
 673,535
 747,110

 1,106,122
 5,695,609
 2,647,177

  27,706


 658,648
 1,294,360
22,235,308
 5,605,034 6,169,974
 2,132,984 4,140,642
   14


 47,359

 306,310
 475,424

 26,878
 13,815
 188,121


1,592,452


 129,148

 430,000  7,562
 49,266
1,095,963


  3,346  9,880
2,386,462  9,775
1,987,524
   55
 38,662


1,130,314


 97,501
 77,399 197,236 581,936
 691,571
1,816,158

 34,552
8,043,125

1,016,044

 361,750


 201,156
 245,523

8,385,952
 45,729
 888,475 83,288
1,481,566
22,960,005
17,559,045 3,187,673
   740
 267,343
  43,903

  50,911
 7,569,111 747,944
  41,450
 7,413,869


 913,109
 2,465,562


 9,605,165 3,491,211
  46,833

10,777,726

23,566,325

 2,417,052


52,771,496


 3,334,712

25,336,365 3,743,854
31,863,674
177,733,998
 39,629,057 2,593,914


 12,222,499 63,914,235
 9,957,155


  603,853 11,967,771
 3,937,782  232,148
 1,571,220

 3,438,638 5,146,022


 419,249
 8,768,095 8,351,582
 1,542,218

38,594,017 5,895,788
 3,583,059
  22,388 1,784,975
  74,218
 3,820,585
 275,540
 344,341


 484,196
 2,964,701
14,046,920

   563
 794,512
 430,1171,857,586
7,118,826
 792,499
1,615,4922,233,809
1,141,280 257,330

2,295,485
 997,433


2,650,684

3,346,186
2,864,745
 757,984
 601,815
8,293,117
 125,228 20,032
2,304,684
20,275,456


25,700,626
 127,039 520,669
 1,198,02334,384,259
 330,70163,463,500
 7,619,533
 2,531,993
  24,135 14,767,042


  153,902


 14,546,714
 12,985,690 53,552,852

191,688,944
 43,691,401
  259,898
  301,486


 4,600,753
 30,642,897
43,408,084
 3,220,127


34,128,862

57,938,074
 9,105,734

 1,287,11916,896,691

 9,809,808

 2,518,364


 3,012,096
 4,640,50641,635,713 177,358
 1,053,190
 5,562,455
 89,589,778
666,723,901
 5,834,177
  312,500 51,168,603  848,467


 22,150,473
 6,273,959

 1,940,785  455,775107,711,388
 17,063,223
  132,831 32,102,674

 9,965,065


 1,126,088
 12,158,179
 2,377,659
156,289,193
125,629,066

 57,011,509


 10,953,875
  208,239
 9,083,352

 26,466,705


 18,702,727
781,967,547 2,127,381

 4,916,366
 10,878,097
 9,755,417
 24,762,103
  601,188
 29,964,319

 9,557,718
  23,091


 2,243,962
 1,900,968

 16,782,193

 4,579,778833,455,612
104,545,280
 8,529,813
 1,404,789
 2,619,895
813,904,584
  378,527


 2,142,192


  93,719

 17,626,750
 35,582,070
 10,532,894


 14,990,758
 21,293,085
 35,663,351

 9,499,137


  702,905
  502,950
269,849,736
  699,675
 2,707,998
 3,938,816


 29,124,177  283,264
 1,406,278
 646,256 270,674

 906,3593,700,639
1,280,206


 39,669


 20,663

  2,631
 255,530
  7,406
 383,109


 686,543
 366,637

  4,641
1,934,5239,517,816
1,366,643  2,230
5,067,708
1,691,164
 162,521 170,956
4,276,466
 4,600,616
 2,076,670

 9,115,741
 4,592,668
 8,649,099


63,670,338


29,565,912


11,761,865
 2,962,025
 2,426,232


 4,239,748
   447


  7,789 15,341
  5,106

  4,353


  2,019 192,764


  6,227


 11,087

  5,271
 85,019


 44,533
2,770,105
 91,784

  1,070
 209,739
  18,109
 1,061,357


 182,254
  12,486
12,906,731
244,484,939
  205,519


218,540,067
 6,986,055
 17,940,668

 14,715,373
 22,258,060
 17,443,588


 3,348,609


  560,768
 13,107,236
 270,502
 724,743


1,769,590
   529
3,496,508
3,365,784
  4,712

  4,399


1,083,671
1,241,652
 195,354


 756,354

 10,406


 25,768
287,473337,917
115,532 53,196

 6,107901,003


983,623
 72,258
138,171
13,840,839,391

								
To top