Pielikums Nr.2 Tames

Document Sample
Pielikums Nr.2 Tames Powered By Docstoc
					                   Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Pasūtītājs:       RPAS '' Rīgas centrāltirgus ''
Objekts:        Sakņu paviljona remontdarbi
Objekta adrese:   Centrāltirgus ielā 3, Rīgā

                                      Par kopējo summu, Ls 0.00
                                     Kopējā darbietilpība, c/h 0.00
                              Tāme sastādīta 2010. gada ____.augustā


                                                              Tai skaitā
Nr. Kods tāmes
               Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums              Tāmes   darba alga materiāli mehānism Darbaietilpīb
p.k.  Nr.
                                                  izmaksas (Ls)  (Ls)   (Ls)   i (Ls)  a (c/h)
 1      2                       3                       4     5     6     7      8
 1   NR.10-06   Vispārējie celtniecības darbi
 2   NR. 10-06-1  Ventilācija
 3   NR. 10-06-2  Iekšējā elektroapgāde
 4   NR. 10-06-3  Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
                                             Kopā
                                    Virsizdevumi (____%)
                                    t.sk. darba aizsardzība
                                         Peļņa (___ %)
                           Darba devēja sociālais nodoklis (24,09 %)
                                       Kopējās izmaksas
                                                                                                                                        3
                                                    LOKĀLĀ TĀME NR.10-06

                                                     Vispārējie celtniecības darbi

              Pasūtītājs: RPAS '' Rīgas centrāltirgus ''
              Būves nosaukums:  Vispārējie celtniecības darbi
              Objekta nosaukums:  Sakņu paviljona remontdarbi
              Objekta adrese:   Centrāltirgus ielā 3, Rīgā

                                                   Tāmes izmaksas:                    0.0 Ls

                                         Tāme sastādīta 2010. gada ____.augustā

                                                                                       Vienības izmaksas                        Kopā uz visu apjomu
        Normas Nr.
                                                             Mērvienība                                                                     Daudzums
                                 Darba nosaukums                                          Darba   Darba         Mehānis     Darbietilpī  Darba     Materiāli   Mehān.
Nr.p.k.                                                                       Laika norma  samaksas   alga   Materiāli       Kopā         alga            Transp.  SUMMA
                                                                                                    mi      ba    (
                                                                            (c/h)    likme               ( Ls )       c/h )
                                                                                  ( Ls/h)   ( Ls )   ( Ls )        Ls         ( Ls )     ( Ls )    ( Ls )  ( Ls )
 1       2                            3                         4      5       6      7     8      9     10    11    12     13       14      15    16
                             I. Vispārējie celtniecības darbi
      02-00000    Demontāžas darbi
 1      12-10     Ķieģeļu mūrējuma konstrukciju un betona letes demontāža                    m3      87.36
 2      12-13     Koka un riģipša konstrukciju demontāža                            m3      72.91
 3     12-10-06    Ķieģeļu sienu, starpsienu demontāža                              m3      104.00
 4      12-25     Pārseguma, kāpņu un dzelzsbetona konstrukciju demontāža                    m3      68.50
 5      12-45     Esošās grīdas ieklājuma un pamatnes demontāža biezumā līdz b=150mm              m2      210
 6      12-10     Lifta šahtu demontāža                                     m3      68
 7     112-116    Ligzdu izkalšana sienā 260*260*400                              gb.      20
 8      13-1     Teritorijas sakopšana,dūvgružu izvešana un utilizācija                    m3      432.77
                                                        Kopā:

      03-00000    Būvlaukuma sagatavošanas un zemes darbi
                                Pagaidu ēkas un būves
              Būvlaukuma iekārtošana un uzturēšana: pagaidu būvlaukuma norobežojošā sēta, pagaidu ceļi,
              laukumi, materiālu novietnes,tualetes,strādnieku un darba vadītāja vagoni,instrumentu
      līgumcena                                                   obj      1
              konteineri,ūdensvada, kanalizācijas,elektro pagaidu pieslēgumi, apsardze u.c.
 9
                                  Zemes darbi
                                  Grunts izstrāde
 10    līgumcena    Zemes grunts izrakšana mehāniskis                               m3      180.0
 11   1-14-03      Liekās grunts izvešana                                    m3      42.00
 12   1-21-02      Pamatu apbēršana ar smilti un tās blietēšanu pa kārtām                    m3      138.0
 13    līgumcena                                              smilts  m3      145.0
 14     1-1-03     Zemes grunts izstrāde roku darbā                               m3      38
                                                        Kopā:
      05-00000    Betona un saliekamā dzelzsbetona darbi
                                    Pamati
                                                                                                                                         3
                                                                  4
15  līgumcena  Vertikālo injekcijas pāļu MAI-38 Ø150 -200mm, L=8,0 m ierīkošana                 gb.    64
16  līgumcena  Iekārtas mobilizācija-demobilizācija                               gb.    1
17  līgumcena  Izmeģinājuma pāļu L=8,0m ierīkošana                               gb.    4

18  līgumcena  Pāļu nestspējas statiskā parbaude , atskaites noformēšana                    gb.    4

19  līgumcena  Iekārtas mobilizācija-demobilizācija                               gb.    1
20  līgumcena  Cauruma urbšana betona pamatos biezumā 50cm                           gb.    32
         Monolītās dzelzsbetona režģoga, monolīto dzelzsbetona pamatu zem kolonnām un zem lifta
   3-48-01                                                   m3    28.60
21        šahtas betonēšana

22  līgumcena                                           betons B25   m  3
                                                              13.70
23  līgumcena                                        betons B25, W8   m3    13.20
24  līgumcena                                          betons B7,5   m3    3.20
25  līgumcena                                             sūknis  m/st   65.00
26  3-19-03   Metāla stiegrojuma ierīkošana režģogam un monolītajiem pamatiem                 tn    1.93
27  līgumcena                                         metāla stiegras  tn    2.20
28  līgumcena                            distanceri, armatūras sienamais materiāls  kpl.   1
29   3-5   Veidņu montāža un demontāža režģogam un pamatiem                         m2    200
30  līgumcena                                          veidņu noma   m2    200
31  līgumcena                                   konusi ,aizbāžņi, caurulītes  m2    200
32  līgumcena                                           veidņu eļļa   l    10
                              Kāpnes
33  3-48-01  Monolītā dzelzsbetona betonējumi kāpnēm                             m3    1.90
34  līgumcena                                           betons B25   m3    2.00
35  līgumcena                                             sūknis  m/st   1.00
36  3-19-03   Metāla stiegrojuma ierīkošana kāpnēm                               tn    0.14
37  līgumcena                                         metāla stiegras  tn    0.16
38  līgumcena                            distanceri, armatūras sienamais materiāls  kpl.   1
39  līgumcena  Veidņu montāža un demontāža                                   m2    28.0
40   4-13   Betona pakāpienu 150x270x1450 ierīkošana kāpnēm                         gb.   48.00
41  līgumcena                                        betona pakāpieni   m    70.00
42  līgumcena  Kāpņu margu ierīkošana                                      m    30.00
                         Lifta šahta un pārsegums

   3-59;3-60  Monolītā dzelzsbetona pārseguma betonēšana lifta šahtām un pagrabstāva pārsegumam
43                                                        m3    53.00
44  līgumcena                                           betons B25   m3    56.00
45  līgumcena                                      putupolistirols 20mm   m2    5.00
45  līgumcena                                             sūknis  m/st   16.00
46  līgumcena                                            vibrolata  m/st   24.00
47  3-23-03  Metāla stiegrojuma ierīkošana pārsegumam un dzelzsbetona joslai                 tn    4.450

48  līgumcena                      metāla stiegras Æ 8AIII ;Æ 12AIII; Æ 8AI; Æ 20AIII   tn    5.10
49  līgumcena                            distanceri, armatūras sienamais materiāls  kpl.   1.00
         Veidņu montāža un demontāža monolītajam pārsegumam, betona joslai un atbalsta             2
50   3-5                                                    m    240.0
         spilveniem
                                                                  4
                                                                   5
51  līgumcena                                          veidņu noma    m2   240.0
52  līgumcena                                   konusi ,aizbāžņi, caurulītes  m2   240.0
53  līgumcena                                           veidņu eļļa   l   12.00
54  līgumcena                               mitrumizturīgais saplāksnis 21 mm    m2   240.00
55  3-59;3-60  Monolīto betona atbalsta spilvenu betonēšana kāpnēm un sijām                   m3    0.72
56  līgumcena                                           betons B25   m3    0.80
57  3-23-03  Metāla stiegrojuma un ielikamo detaļu ierīkošana betona spilveniem                tn   0.420
58  līgumcena                                         metāla stiegras  tn    0.15
59  līgumcena                                       ieliekamās detaļas   tn    0.30
60  līgumcena                            distanceri, armatūras sienamais materiāls  kpl.   1.00
61   11-22   Metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana                            m2   460.00
                             Pārsedzes
62  4-15-02  Delzsbetona pārsedžu ierīkošana                                  gb.   12.00
63  līgumcena                   dzelzsbetona pārsedze 8PB-13-1P (Lugaži vai analogs) PR-2    gb.   6.00
64  līgumcena                 dzelzsbetona pārsedze 10PB-25-27P (Lugaži vai analogs) PR-3     gb.   2.00
65  līgumcena                    dzelzsbetona pārsedze 10PB-21-27P (Lugaži vai analogs)    gb.   6.00
66  līgumcena                                       cementa java M75    m3    0.10
                                                     Kopā:

   06-00000  Akmens,ķieģeļu, bloku sienu mūrēšana.Karkasa starpsienas
80   2-61   Lifta šahtas sienu mūrēšana no ķieģeļiem biezumā 250 mm                      m3   45.40

81  līgumcena                              māla ķieģeļi M125 88x120x250 mm     gb.  13500.00

82  līgumcena                                       cementa java M50    m3   10.00

83  līgumcena                                 armatūras siets 50x50 Æ 4 mm    m2   140.00

84  līgumcena  Kieģeļu kolonnu mūrēšana 380x380mm                                m3    5.6
85  līgumcena                              māla ķieģeļi M125 88x120x250 mm      m3   1670.00

86  līgumcena                                       cementa java M50    m3    1.30

87  līgumcena                               armatūras siets 50x50mm Æ 4 mm     m2   60.00

88   2-55   Sienu mūrēšana ar Columbia-Kiwi blokiem 190*190*390mm                       m2   186.00

89  līgumcena                            bloki Columbia-Kiwi 190*190*390 mm      gb.   2325

90  līgumcena                                       mūra siets 115mm    m   316.20

91  līgumcena                                         mūrjava M100    kg   3720.00

92  līgumcena  Caurumu aizdare                                          gb.   20.00
93  līgumcena                                              Kopā:
   07-00000  Metāla konstrukciju montāža
                          Nesošais metāla karkass

    2-91
94        Nesošo metāla konstrukciju: pārseguma siju, ailu pārsedžu, kāpņu laidu siju montāža        tn   9.554
95  līgumcena                                      metāla konstrukcijas   tn   10.032
96  līgumcena                                             elektrodi  kg   150.00
97  līgumcena                                      skābeklis ( 1 balons )  gb.   10.00
98  līgumcena                                  ekurskrūve M16, L=400mm     gb.   6.00
99  līgumcena                                         uzgrieznis M16   gb.   12.00
                                                                   5
                                                                     6
100   līgumcena                                          paplāksnis M16   gb.   12.00
101   līgumcena   Metāla kesona 1,2x2,5x2,8m -t=6 izgatavošana un ierīkošana                     kpl.  2.00
102    11-22    Metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana                            m2   460.00

103
     11-22    Metāla konstrukciju krāsošana ar ugunsdrošo krāsu Pyro - Tech SPX (patēriņš -3,09 kg/1m 2)     m2   320.00
                                                        Kopā:

    08-00000   Namdaru darbi
                               Logi un durvis
104  6-94;8-8-05  Ugunsdrošu durvju bloku ar pašaizvēršanās mehānismu ierīkošana EI30                m2   8.19
             ugunsdrošs divviru metāla durvju bloks Ei30; dB30 ar pakešu pildījumu un pašaizvēršanās
    līgumcena                                                    gb.   2
105                                       mehānismu 1950*2100mm UD-1

106   līgumcena                                    montāžas profesionālās putas  gb.   10.19
                                                       Kopā:

    10-00000   Iekšējie apdares darbi
                                Sienas:
107    10-22    Sienu virsmas apmetums un izlīdzināšana ar apmetuma javu                      m2   840
108  Līgumcena                                           apmetuma java   kg   13500
109  Līgumcena                                                grunts  kg   100
110  11-34;11-36  Sienas virsmas gruntēšana un vienlaidus špaktelēšana                        m2   840
111  Līgumcena                                               špaktele  kg   1350
112  Līgumcena                                                grunts  kg   100
113   11-34;11-8  Sienas virsmas gruntēšana un krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu                 m2   1458
114   līgumcena                                          dispersijas krāsa  kg   364
115   līgumcena                                               grunts  kg   175
                                Grīdas:
           Esošās terraco grīdas virsmas pirmsapstrāde (virsmas slīpēšana,attaukošana, mazgāšana,
    līgumcena
116          putekļu nosūkšana)                                         m2   2326.75
117   līgumcena   Esošās terraco grīdas virsmas apstrāde ar pretputekļu pārklājumu                  m2   2326.75
           Malta akmens masas flīžu ierīkošana grīdām (analogas esošo terraco flīžu rakstam un
118   līgumcena                                                        155
           izmēriem )                                             m2
119  1-21-02     Smilts pamatnes biezumā līdz 200mm ierīkošana un blietēšana                    m2   198.0
120   līgumcena                                               smilts  m3   42.0
121   9-5;9-7   Blietētas šķembu pamatnes ierīkošana grīdām b=100mm                        m2   198
122   līgumcena                                       šķembas fr. 20-40 mm    m3    21
123   9-21;9-26   Betona pamatkārtas ierīkošana grīdām biezumā b = 70 mm                       m2   198
124   līgumcena                                            betons B12,5   m3    17
125   līgumcena                                               sūknis  m/h   6.00
126   līgumcena                                        vibrolata, propellers  m/h   16.00
           Smilšu - cementa klona ar sintētiskās škiedras armējumu Primekss ZE20 biezumā 40...70 mm       2
    9-21;9-23                                                    m    353
127          ierīkošana
128  9-83-06;9-84  Slīpēts betona segums (Corodur HE2 pagrabstāvā)                          m2   198
                                Griesti:
129  11-34;11-36  Griestu virsmas gruntēšana un vienlaidus špaktelēšana                       m2   155
130   līgumcena                                        nobeiguma špaktele   kg   200
131   līgumcena                                               grunts  kg   150
132   11-34;11-7  Griestu virsmas gruntēšana un krāsošana ar ūdens dispersijas krāsu                 m2   155
                                                                     6
                                                                 7
133  līgumcena                                      ūdens dispersijas krāsa  kg   38
134  līgumcena                                              grunts  kg   19
135  līgumcena  Moduļtipa iekārto griestu ierīkošana                               m2  82.00
136  līgumcena                                 moduļtipa griesti 600x600 mm    m2  82.00
                                                    Kopā:
   13-00000  Izolācijas darbi
         Hidroizolācija
137   2-12   Hidroizolācijas ierīkošana metāla kesonam                             m2   40
138  līgumcena                                       bituma mastika BLK   kg   120
         Vertikālās un Horizontālās hidroizolācijas ierīkošana lifta šahtas , kolonnu un sienu pamatiem,
139   2-10                                                    m2  338
         grīdai 2 kārtas ruberoīds bituma mastikā
140  līgumcena                                       bituma mastika BLK   kg  1690
141  līgumcena                               ruberoīds RKP/Rpp 300/350 1x15m     gb.  48
                                                   Kopā:

                                                     Kopā
                   Materiālu (___% ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
                                                  Kopā
                                                                 7
                                                                                                                                        8
                                                   LOKĀLĀ TĀME NR.10-06-1

                                                    Ventilācija

            Pasūtītājs:    RPAS '' Rīgas centrāltirgus ''
            Būves nosaukums:  Ventilācija
            Objekta nosaukums:  Sakņu paviljona remontdarbi
            Objekta adrese:   Centrāltirgus ielā 3, Rīgā

                                          Tāmes izmaksas:                          0.00  Ls

                              Tāme sastādīta 2010. gada _____.augustā

                                                                                     Vienības izmaksas                       Kopā uz visu apjomu
      Normas Nr.
                                                            Mērvienība                                                                   Daudzums
Nr.p.                                                 Iekārta, tipas,              Laika      Darba  Darba          Mehān.      Darbietilp  Darba     Materiāli   Mehān.
 k.                          Darba nosaukums                  marka                 norma     samaksas  alga    Materiāli  Transp.  Kopā   ība    alga            Transp.  SUMMA
                                                                         (c/h)     likme                       ( c/h )
                                                                                ( Ls/h)  ( Ls )    ( Ls )   ( Ls )  Ls         ( Ls )     ( Ls )    ( Ls )  ( Ls )
 1      2                        3                       4       5     6      7        8    9      10     11    12    13    14       15      16    17
                            Ventilācija
                   Gaisa aizskari  (gaļas paviļjonā ieeja nr 1, 2 ).

 1   līgumcena                                                    gb.      4
            Gaisa aizskars AGV 4025A 2,0 kw, 1f ( vertik. ) (Systemair vai analogs)    AGV 4025A

 2   līgumcena    Vadības pults CB30N ( Systemair vai analogs)                   CB30N     gb.      4

    līgumcena                                            AD320E 18    gb.      2
 3           Gaisa aizskars AD320E 18 9/18 kW ( horiz. ) ( Systemair vai analogs )
 4   līgumcena    Vadības pults CB32N ( Systemair vai analogs)                   CB32N     gb.      2
 5   līgumcena    Infrasarkanais IR4500 4,5 kW 3f ( Systemair vai analogs )            IRA4500    gb.      4
 6   līgumcena    Taimeris CBT ( Systemair vai analogs )                       CBT     gb.      2
 7   līgumcena    Pults S123 ( Systemair vai analogs )                        S123     gb.      2
 8   līgumcena    Elektrokabelis 5*10 mm2                                     m      500
 9   līgumcena    Automātu kaste                                         kpl.     2
 10   līgumcena    Automāts 3f 26A                                         gb.      6
 11   līgumcena    Kabeļu stiprinājumi                                       kpl.     1
 12   līgumcena    Montāžas komplekts, palīgmateriāli                               kpl.     1
                                               Kopā
             Materiālu (___% ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
                                        Pavisam kopā
                                                                                                                                        8
                                                                                                                                              9
                                                       LOKĀLĀ TĀME NR.10- 06-2

                                                           Iekšējā elektroapgāde

             Pasūtītājs:        RPAS '' Rīgas centrāltirgus ''
             Būves nosaukums:    Iekšējā elektroapgāde
             Objekta nosaukums:     Sakņu paviljona remontdarbi
             Objekta adrese:    Centrāltirgus ielā 3, Rīgā

                                            Tāmes izmaksas:                         0.00 Ls

                                 Tāme sastādīta 2010. gada _____.augustā

                                                                                           Vienības izmaksas                        Kopā uz visu apjomu
       Normas Nr.
                                                                 Mērvienība                                                                       Daudzums
                              Darba nosaukums                                                 Darba  Darba                         Darba     Materiāli   Mehān.
                                                       Iekārta, tipas,                                                 Darbietilpī
Nr.p.k.                                                                             Laika   samaksas  alga   Materiāli  Mehānismi  Kopā         alga            Transp.  SUMMA
                                                         marka                                                     ba    (
                                                                               norma (c/h)   likme              ( Ls )
                                                                                                                 c/h )
                                                                                      ( Ls/h)  ( Ls )   ( Ls )         Ls         ( Ls )     ( Ls )    ( Ls )   ( Ls )
 1      2                         3                                 4     5          6     7     8      9     10    11    12     13       14      15    16
                         II Iekšējie specializētie darbi
     18-00000    Iekšējie elektrotehniskie darbi
 1    Līgumcena    AS-1 sadalne                                              kpl      1
                                         Sadalnes kārba v.a. IP43            gab.     1
                                           Svirslēdzis, 3f, 50A.           gab.     1
                                        Grupu automātiskie slēdži:
                                grupu automat. slēdzis Inom=10A; ~220V;     B- tips     gab.     8
                                grupu automat. slēdzis Inom=10A; ~380V;     C- tips     gab.     2
                                grupu automat. slēdzis Inom=25A; ~380V;     C- tips     gab.     2
                        Noplūdstrāvas aizsardzības relejs Inom=230A, ΔI=30mA;              gab.     3
                                              Impulsa relejs            gab.     5
                                     Kontaktors 3f Inom=25A; ~380V    KM AC-3      gab.     5
                                         Kopnes, DIN standartā.            kompl.     1
             Kabeļu izstrādājumi
             Kabelis ar vara dzīslām 1kV:
 2    Līgumcena    Kabeļa ierīkošana 3x1,5mm2                               MMJ       m     300
 3    Līgumcena    Kabeļa ierīkošana 4x2,5mm2                               MMJ       m     320
 4    Līgumcena    Kabeļa ierīkošana 5x6mm2                                MMJ       m     260
 5    Līgumcena    Citi izdevumi                                             kompl.     1
                                                  Kopā
               Materiālu (____% ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi
                                               Kopā
                                              Pavisam kopā
                                                                                                                                              9
                                                                                                                                           10
                                                   LOKĀLĀ TĀME NR.10-06-3

                                                   Iekšējais ūdensvads un kanalizācija

             Pasūtītājs:         RPAS '' Rīgas centrāltirgus ''
             Būves nosaukums:     Iekšējais ūdensvads un kanalizācija
             Objekta nosaukums:     Sakņu paviljona remontdarbi
             Objekta adrese:    Centrāltirgus ielā 3, Rīgā

                                             Tāmes izmaksas:                                0.00 Ls

                                  Tāme sastādīta 2010. gada _____.augustā


                                                                                            Vienības izmaksas                       Kopā uz visu apjomu
       Normas Nr.
                                                                Mērvienība                                                                       Daudzums
                                                        Iekārta,                            Darba  Darba          Mehān.      Darbietilp  Darba     Materiāli   Mehān.
Nr.p.k.                          Darba nosaukums                                          Laika norma  samaksas  alga    Materiāli  Transp.  Kopā         alga            Transp.  SUMMA
                                                       tipas, marka                                                      ība
                                                                                 (c/h)    likme                       ( c/h )
                                                                                       ( Ls/h)  ( Ls )    ( Ls )   ( Ls )  Ls         ( Ls )     ( Ls )    ( Ls )  ( Ls )
 1      2                          3                       4        5     6          7       8    9      10     11    12    13    14       15      16    17
     02-00000 Demontāžas darbi
 1    12-123     Ūdensvada cauruļvadu demontāža                                     m     550
 2    12-125     Kanalizācijas cauruļvadu demontāža                                   m     430
 3     13-1     Iekraut un aiztransportēt būvgružus uz izgāztuvi                           m3      8
                              Ūdensvads Ū1
  4   līgumcena    Ūdensvada daudzslāņu plastmasas cauruļvads Dn20                          m              75
  5   līgumcena    Ūdensvada daudzslāņu plastmasas cauruļvads Dn50                          m              170
  6   līgumcena    Porgumijas pretkondensāta izolācija b-12mmx22                           m              75
  7   līgumcena    Porgumijas pretkondensāta izolācija b-12mmx54                           m              170
  8   līgumcena    Lodveida ventīlis Dn15                                      gab             20
  9   līgumcena    Lodveida ventīlis Dn20                                      gab             22
 10   līgumcena    Aizbīdnis Dn50                                          gab              6
 11   līgumcena    Veidgabali                                            k-ts             1
 12   līgumcena    Stiprinājumi                                           k-ts             1
 13   līgumcena    Palīgmateriāli                                          k-ts             1
                              Ūdensvads Ū2
 14   līgumcena    Ūdensvada nerūsējošā tērauda caurules   Dn 40                          m              105
 15   līgumcena    Ūdensvada nerūsējošā tērauda caurules   Dn 50                          m               9
 16   līgumcena    Porgumijas pretkondensāta izolācija b-12mmx42                           m              105
 17   līgumcena    Porgumijas pretkondensāta izolācija b-12mmx54                           m               9
 18   līgumcena    Ugunsdzēsības skapis HW-52N-K-20 ar šļūteniL=20m, ugunsdzēšibas krānu un             k-ts             4
 19   līgumcena    ugunsdzēšamiem aparātiem.
             Veidgabali                                            k-ts             1
 20   līgumcena    Stiprinājumi                                           k-ts             1
 21   līgumcena    Palīgmateriāli                                          k-ts             1
                            Karstais ūdensvads S3
 22   līgumcena    Ūdensvada daudzslāņu plastmasas cauruļvads Dn20                          m              75
 23   līgumcena    Ūdensvada daudzslāņu plastmasas cauruļvads Dn50                          m              170
 24   līgumcena    Akmensvates izolācija b=30mmx22                                  m              75
 25   līgumcena    Akmensvates izolācija b=30mmx54                                  m              170
 26   līgumcena    Lodveida ventīlis Dn15                                      gab             20
 27   līgumcena    Lodveida ventīlis Dn20                                      gab             22
                                                                                                                                           10
                                                     11
28  līgumcena  Aizbīdnis Dn50                               gab   6
29  līgumcena  Veidgabali                                 k-ts   1
30  līgumcena  Stiprinājumi                                k-ts   1
31  līgumcena  Palīgmateriāli                               k-ts   1
                        Kanalizācija K1
32  līgumcena  Plastmasas kanalizācijas cauruļvads Dn160                 m   235
33  līgumcena  Veidgabali                                 k-ts   1
34  līgumcena  Stiprinājumi                                k-ts   1
35  līgumcena  Palīgmateriāli                               k-ts   1

                                          Kopā

          Materiālu (______% ), grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi

                                      Pavisam kopā
                                                     11

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:225
posted:6/28/2011
language:Latvian
pages:11