; members
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

members

VIEWS: 1,250 PAGES: 63

 • pg 1
									  ЧЛЕНІВ ЧЕРКАСЬК ОЇ ТО РГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ ПАЛАТИ


  ЧЛЕНОВ ЧЕРКАССКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ


OF MEMBERS OF THE CHERKASY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY
«АВРОРА»                                            Е-mail: shpak@bogdan.com.ua
ЧЕРКАСЬКИЙ ЛАКОФАРБОВИЙ ЗАВОД                                      www.bogdan.com.ua
Відкрите акціонерне товариство
«АВРОРА»                            «АВТОСКЛАДАЛЬНИЙ ЗАВОД №2» ПУБЛІЧНОГО
ЧЕРКАССКИЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД                 АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОМОБІЛЬНА
Открытое акционерное общество                  КОМПАНІЯ «БОГДАН МОТОРС»
CHERKASY PAINT AND VARNISH PLANT                ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
«AVRORA», OJSC                         «АВТОСБОРОЧНЫЙ ЗАВОД №2 ПУБЛИЧНОГО
                                АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Лакофарбове виробництво і торгівля:               «АВТОМОБИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «БОГДАН
емалі загального та спеціального призначення серії ПФ      МОТОРС»
тип 115, 133, 266, 167, 1217, 5135; емалі серії ХС, АС, АК,   ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МЧ, ХВ, ВЛ, ЕП; лаки серії ПФ, АК, ВЛ, МЛ, ГФ, ЕП;       «AUTOMOBILE ASSEMBLY PLANT NO.2» PJSC
фарба для розмітки доріг «Traffic», АК-501; грунтівки      «AUTOMOBILE COMPANY «Bogdan Motors»,
серії ГФ, ЕП, ФЛ, грунт-емаль Уралкор, грунтівки        SUBSIDIARY COMPANY
прискореного висихання Аврора-Експрес, ГФ-021 ПВ
Аврора; лаки яхтовий та паркетний, шпаклівка та грунт-     Виробництво легкових автомобілів. Технічне
шпаклівка, водно-дисперсійні матеріали             обслуговування та ремонт автомобілів. Виробництво
                                автомобільних кузовів, причепів та напівпричепів.
Лакокрасочное производство и торговля.
                                Оптова торгівля автомобілями.
Production of paints and varnishes, sales.
                                Производство легковых автомобилей. Техническое
                                обслуживание кузовов, прицепов и полуприцепов. Оптовая
           18036, м. Черкаси, вул.Будіндустрії, 3
                                торговля автомобилями.
           Тел. (380 472) 434352, 437526, 435602
                        Факс: 435511  Manufacture of cars. Maintenance service of automobile
               E-mail: secretar-avrora@mail.ru  bodies, trailers and floors - trailers. Wholesale trade of
                                automobiles.
«АВТОМОБІЛЬНИЙ ДІМ «БОГДАН»
                                VAZ 21101, VAZ 21104, VAZ 21112, VAZ 21114, Hyundai
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                Elantra, VAZ 21073-20, VAZ 21043-20, Hyundai Accent,
«АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДОМ «БОГДАН»
                                Hyundai Tucson, Hyundai Sonata, Hyundai Santa Fe,
Общество с ограниченной ответственностью
                                Hyundai Matrix, KIA Cerato, KIA Picanto, KIA Rio, KIA
«AUTOMOBILE HOUSE «BOGDAN», LLC
                                Magentis, KIA Carens, KIA Carnival, KIA Sorento.
Виробництво автобусів (міських, приміських,
                                          18029, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 8/2
туристичних) і тролейбусів. Виробництво вантажних
                                                   Тел. (380 472) 651094
автомобілів ISUZU.
                                                   Факс: (380 472) 339388
Производство автобусов (городских, пригородних,                      Е-mail: admin@luaz.cherkassy.net
туристических); грузовых автомобилей ISUZU.                              http://www.bogdan.ua
Manufacture of buses and trolley buses TM "Bogdan”; trucks
                                «АЗОТ»
ISUZU.
                                Відкрите акціонерне товариство
                                «АЗОТ»
        04080, м. Київ, вул.Новокостянтинівська, 8,
                                Открытое акционерное общество
                     3 поверх, офіс 35
                                «AZOT», OJSC
          Тел. (380 44) 4175577, 4175598, 4175665
                   Факс: (380 44) 2070551
Виробництво мінеральних добрив: аміачна селітра,         Repairing and constructing works, building and assembling
карбамід; капролактам; іонообмінних смол.            works, millworks.
Производство минеральных удобрений: аммиачная
                                           20200, Черкаська обл., м. Звенигородка,
селитра, карбамид; капролактама; ионообменных смол.
                                                    вул.Пролетарська, 9
Production of fertilizers: ammonium nitrate, carbamide; ion-                  Тел. (380 4740) 52351, 22351
excange resins; caprolactam crystalline etc.
                                 «АГРОРОСЬ»
         18014, м. Черкаси, вул.Першотравнева, 72    Товариство з обмеженою відповідальністю
               Тел. (380 472) 396138, 392333    «АГРОРОСЬ»
                   Факс: 640336, 540146    Общество с ограниченной ответственностью
              E-mail: sale@azot.cherkassy.net   «AGROROS», LLC
                  www.azot.cherkassy.net
                                 Гуртова торгівля хімічною продукцією. Вирощування
«АГРОПРОМ-В»                           зернових, технічних культур.
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                 Оптовая торговля химической продукцией.
«АГРОПРОМ-В»
                                 Выращивание зерновых, технических культур.
Общество с ограниченной ответственностью
«AGROPROM-В», LLC                        Wholesales of chemical products. Cultivation of cereal &
                                 industrial crops.
Виробництво хліба, хлібобулочних виробів, сухарей,
печива, пирогів, кондитерських виробів.                 19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський,
                                                      вул.Шевченка, 39
Производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских
                                            Тел. (380 4735) 23590, 25855, 25844
изделий.
                                                        Факс: 24015
Producing of bread, bakery products, croutons, biscuits,                     E-mail: tov-agroros@ukr.net
cakes, confectionary.                                         agroros@ck.ukrtel.net

             20250, Черкаська обл., м. Ватутіно,   «АГРОХІМ-2001»
                     вул.Транспорту, 33   Товариство з обмеженою відповідальністю
                Тел. (380 4740) 63044, 61128   «АГРОХИМ-2001»
                Е-mail: info@charivna.com.ua   Общество с ограниченной ответственностью
                    http://charivna.com.ua  «AGROHIM-2001», LLC

«АГРОПРОМОРБІТА»                         Оптова торгівля мінеральними добривами, хімічними
Товариство з обмеженою відповідальністю             продуктами, засобами захисту рослин, паливно-
«АГРОПРОМОРБИТА»                         мастильними матеріалами.
Общество с ограниченной ответственностью
                                 Оптовая торговля минеральными удобрениями,
«AGROPROMORBITA», LLC
                                 химическими продуктами, средствами защиты растений,
                                 топливно-смазочными матеріалами.
Ремонтно-будівельні роботи, будівельно-монтажні
роботи; виробництво столярних виробів.              Wholesales of mineral fertilizers, chemical products, plant
                                 protection means, fuel-oil products.
Ремонтно-строительные и строительно-монтажные
работы; производство столярных изделий.
                                              18035, м. Черкаси, вул.Ткалича, 3
                                               Тел. (380 472) 322549, 322548
                        Факс: 322549  Надання вищої освіти за спеціальністю «Пожежна
                Е-mail: ruslanagro@rambler.ru  безпека».
                  agroxim2001@rambler.ru
                                Предоставление высшего образования по специальности
                                «Пожарная безопасность».
«АЛЬТЕРА»
Товариство з обмеженою відповідальністю            Higher education with specialization: “Fire Safety”.
«АЛЬТЕРА»
Общество с ограниченной ответственностью                       18034, м. Черкаси, вул.Онопрієнка, 8
«ALTERA», LLC                                            Тел. (380 472) 550971
                                                       Факс: 550944
Виробництво та реалізація крупи та муки кукурудзяної.                        E-mail: fire@fire.ck.ua
                                                      www.fire.ck.ua
Производство и реализация крупы и муки кукурузной.
Production and sale of the corn flour & crops.         «АКАНТ+К»
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
         18018, м. Черкаси, пров. Комунальний, 29   «АКАНТ+К»
                  Тел:(380-472) 32-63-61   Общество с ограниченной ответственностью
                      Факс: 32-74-11   «Firm «AKANT+К», LLC
                   E-mail: altera@uch.net
                    www.altera.uch.net   Виробництво ортопедичних та анатомічних матраців,
                                аксесуарів для сну.
«АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ»
                                Производство ортопедических и анатомических
ФРАНКОМОВНИЙ ЦЕНТР
                                матрасов, аксессуаров для сна.
«АЛЬЯНС ФРАНСЕЗ»
ФРАНКОЯЗЫЧНЫЙ ЦЕНТР                      Manufacture of orthopedic and anatomic mattresses, sleeping
«ALLIANCE FRANCAISE»                      accessories. Own sales network in all regions of Ukraine.
FRENCH LANGUAGE CENTRE                                 18008, м. Черкаси, вул.Хоменка, 15
                                           Тел./факс: (380 472) 631603, 631604
Курси вивчення французьської мови. Послуги                               E-mail: akant@uch.net
перекладачів. Навчально-пізнавальні програми у Франції.                         www.akant-k.com.ua
Курсы изучения французького языка. Услуги переводчиков.
                                «АКСІОМА –АГРО»
Учебно-познавательные программы во Франции.
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
French language courses.                    «АКСИОМА-АГРО»
                                Общество с ограниченной ответственностью
              18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 3  «AKSIOMA-AGRO», LLC
       Тел.: (380 472) 502860 моб. (380 94) 9854860
                 E-mail: kayanka@mail.ru   Оптова торгівля мінеральними добривами, засобами
                                захисту рослин.
АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
                                Оптовая торговля минеральными удобрениями,
ІМ. ГЕРОЇВ ЧОРНОБИЛЯ МНС УКРАЇНИ
                                средствами защиты растений.
АКАДЕМИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ИМ. ГЕРОЕВ ЧЕРНОБЫЛЯ МЧС УКРАИНЫ                Wholesales of mineral fertilizers: Ammonia nitrate,
ACADEMY OF FIRE SAFETY NAMED AFTER               carbamide, nitroammophoska, ammonium sulphate,
CHORNOBYL HEROES OF MES OF UKRAINE               ammophose and other products; plant protection means.
     18001 м. Черкаси, вул.Байди Вишневецького, 47     «АС-БУДСЕРВІС»
                   Тел. (380 472) 322938   Приватне підприємство
                       Факс: 322939    «АС-СТРОЙСЕРВИС»
              Е-mail: axiom-agro@rambler.ru    Частное предприятие
                 http://axiom-agro.com.ua   «АS-BUDSERVICE»
                                Private enterprise
«АПТЕКА 2000»
Товариство з обмеженою відповідальністю             Будівництво споруд. Будівництво дерев’яних будівельних
«АПТЕКА 2000»                          конструкцій. Виробництво будівельних виробів з бетону.
Общество с ограниченной ответственностью            Торгівля будівельними матеріалами.
«APTEKA 2000», LLC
                                Строительство сооружений. Строительство
                                деревянных строительных конструкций. Производство
Роздрібна торгівля фармацевтичними, парфумерно-
                                изделий из бетона. Торговля строительными
косметичними товарами.
                                материалами.
Розничтая торговля фармацевтическими, парфюмерно-
                                Construction works. Manufacture of wooden building
косметическими товарами.
                                constructions, concrete building products. Wholesales of
Retail trade of pharmaceutical and perfume-cosmetics      building materials.
products.
         18005, м. Черкаси, вул.Гоголя, 391/1, оф.20            18000, м. Черкаси, вул.Фрунзе 1, офіс 6
                    Тел. (380 472) 450185              Тел/факс: (380 472) 382482, 382869
                                           Е-mail: amiya@yandex.ru , zag@uch.net
«АРГУС-СЕРВІС»
Приватне підприємство                      «АГРО-ТРАНС ІНДУСТРІЯ»
«АРГУС-СЕРВИС»                         Приватне підприємство
Частное предприятие                       «АГРО-ТРАНС ИНДУСТРИЯ»
«ARGUS-SERVICE»                         Частное предприятие
Private enterprise                       «AGRO-TRANS INDUSTRIYA»
                                Private enterprise
Виробництво теплогенераторів модульних, сервісне та
технічне обслуговування опалювального і насосного        Оптова торгівля зерном та кормами для тварин.
обладнання.                           Посередництво в торгівлі сільськогосподарською
                                сировиною; живими тваринами; текстильною сировиною
Производство теплогенераторов модульных, сервисное и
                                та напівфабрикатами.
техническое обслуживание отопительного и насосного
                                Вирощування культур у поєднанні з тваринництвом.
оборудования.
                                Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
Manufacture and sales of modular boiler-houses, heating
                                Оптовая торговля зерном и кормами для животных.
equipment and systems, water supply and purification systems,
                                Посредничество в торговле сельскохозяйственным
service maintenance.
                                сырьем; живым скотом; текстильным сырьем и полу
                                фабрикатами. Выращивание культур совместно с
       18029, м. Черкаси, вул.30 років Перемоги 5/9.
                                животноводством. Деятельность автомобильного
              Тел. (380 472) 659577, 668735
                                грузового транспорта.
                       Факс: 653236
                    Е-mail: a@teplo.com   Wholesale trade of grain and forages for animals.
                   www.teplomodul.com    Intermediary trade of agricultural raw materials; alive cattle;
textile raw materials etc. Crop groing,, animal industry.                   Web-сайт: http://www.baz.com.ua
Service of automobile truck transport.
                                  БАКУМ ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА
         18000, м. Черкаси, вул.Чехова, 53, офіс 211    Приватний підприємець
                   Тел. (380 472) 736044    БАКУМ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА
                        Факс: 736044    Частный предприниматель
                 e-mail: agrotransi@mail.ru    BAKUM OLGA OLEKSIIVNA, PE

«АТТІКА КЕМІКАЛС»                         Торгівля побутовими електротоварами.
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                  Торговля бытовыми электротоварами.
«АТТИКА КЕМИКАЛС»
Общество с ограниченной ответственностью              Sales of domestic electrical appliances.
«ATTIKA KEMIKALS», LLC
                                               18002, м. Черкаси, вул.Леніна 105
Торгівля хімічною сировиною для лакофарбової та                             Тел. (380 472) 360860
будівельної промисловості.
                                  «АПК БЕЛАГРОСЕРВІС»
Торговля химическим сырьем для лакокрасочной и
                                  Товариство з обмеженою відповідальністю
строительной промышленности.
                                  «АCК БЕЛАГРОСЕРВИС»
Trade of chemical raw materials for paint and varnish       Общество с ограниченной ответственностью
industry and building industry.                  «APK BELAGROSERVICE» LLC

            18008 м. Черкаси, вул.Венигори, 3      Оптова торгівля оригінальними запасними частинами до
        Поштова адреса: 18000, м. Черкаси, А\С 152     авто- і сільгосптехніки.
                  Тел. (380 472) 561-581
                                  Оптовая торговля оригинальными запчастями к авто- и
                 Факс: (380 472) 502-500
                                  сельскохозяйственной технике.
                E-mail: attika-ua@yandex.ru
                                  Wholesales of original spare parts to auto and agricultural
«БАЗИЛЄВС»                             machines.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«БАЗИЛЕВС»                                19401, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський,
Общество с ограниченной ответственностью                                вул.Костомарова, 53-а
«BAZILEVS», LLC                                      Тел./факс: (380 4735) 31249, 24500
                                                  Е-mail: Belagro@bigmir.net
Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання                           ua@belagro.com
в оренду та оцінювання нерухомості та земельних
ділянок.                              «БІОСЕН»
                                  Товариство з обмеженою відповідальністю
Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде и
                                  «БИОСЕН»
оценке недвижимости и земельних участков.
                                  Общество с ограниченной ответственностью
Intermediary services in the process of buying, sale, renting or  «BIOSEN», LLC
evaluating of real estates and land plots.
                                  Торгівля зерновими. Виробництво та реалізація крупи та
              18000, м. Черкаси, вул.Леніна, 3    муки кукурудзяної. Виробництво сухих сніданків та
        Тел/факс: (380 472) 385540, 385550, 542072     снеків.
                  E-mail: baz@baz.com.ua
Торговля зерновыми. Производство и реализация крупы и      Manufacture of automobile transport, general repair of
муки кукурузной. Производство сухих завтраков и снеков.     trucks, cars and buses.
Sales of grain products. Production and sales of corn flour &
                                          18030, м. Черкаси, вул. Чигиринська 60
crops.
                                                   Тел. (380 472) 436173
                                                       Факс: 436173
        18011, м. Черкаси, вул.Чкалова, 11
                                                 E-mail: bogdansat@ukr.net
               Тел. (380 472) 710190
                   Факс: 710189
                                БОРОДЬКО ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
            E-mail: biosen@cornbio.com
                                Приватний підприємець
                 www.cornbio.com
                                БОРОДЬКО АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ
«БІРЖА НЕРУХОМОСТІ»
                                Частный предприниматель
Корпорація
                                BORODKO OLEXANDR BORYSOVYCH, PE
«БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ»
Корпорация
                                Виробництво будівельних матеріалів. Пошив спецодягу.
«BIRJA NERUHOMOSTI»
                                Автопослуги.
Corporation
                                Производство строительных материалов. Пошив
Посереднецькі послуги під час купівлі, продажу, здавання    спецодежды. Автоуслуги.
в оренду та оцінювання нерухомості. Консультації з
                                Producing of building materials, special clothes. Auto
питань комерційної діяльності та управління.
                                services.
Посреднические услуги при покупке, продаже, аренде и               18016 м. Черкаси, вул.Гоголя, 409 кв.137
оценке недвижимости. Консультации по вопросам                             Тел. (380 472) 313179
коммерческой деятельности и управления.                              Тел/факс: (380 472) 540156
                                               Е-mail: natali07061@yandex.ru
Services of intermediary during buying, sale, renting or
evaluating of real estate. Consulting on commercial and
                                БОЧКАРЬОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
management issues.
                                Приватний підприємець
                                БОЧКАРЁВ ОЛЕГ ЮРИЕВИЧ
       18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 23, оф.98
                                Частный предприниматель
                   Тел. (380 472) 360303
                                BOCHKAREV OLEG YURIYOVYCH, PE
                       Факс: 321421
                  Е-mail: nn@cbn-cp.com
                                Торгівля трубами і фасонними частинами для
                     www.cbn-cp.com
                                водопроводу, каналізації й опалення; вироби з кераміки;
                                системи вентиляції і кондиціонування.
«БОГДАН-СПЕЦАВТОТЕХНІКА»,
Товариство з обмеженою відповідальністю             Торговля трубами и фасонними частями для водопровода,
«БОГДАН-СПЕЦАВТОТЕХНИКА»                    канализации и отопления; изделия из керамики; системы
Общество с ограниченной ответственностью            вентиляции и кондиционирования.
“BOGDAN SPETSAVTOTEHNIKA”, LLC
                                Sales of pipes, water system, canalization, heating system
                                components, ventilation and conditioning systems.
Виготовлення автомобільного транспорту, капітальний
ремонт вантажних, легкових автомобілів і автобусів.
                                        18000, м. Черкаси, вул.Благовісна, 269/105
Изготовление автомобильного транспорта,                        Тел/факс: (380 472) 455270, 372609
капитальный ремонт грузовых, легковых автомобилей и                     Е-mail: bochkareff@neocm.com
автобусов.
БАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ, Фізична             ЗАВОД «СТРОЙДЕТАЛЬ»
особа - підприємець                      Общество с ограниченной ответственностью
БАЛЕНКО АЛЕСКАНДР ВИКТОРОВИЧ                  «BUDDETAL» PLANT, LLC
Физическая особа - предприниматель
BALENKO OLEXANDR VICTOROVYCH                  Будівельні матеріали та конструкції - виробництво,
Private entrepreneur                      продаж.
                                Строительные материалы и конструкции –
Послуги у сфері інформатизації (Центр Інтернет-
                                производство, продажа. Производство изделий из бетона
Маркетингу «SEO-City»). Консалтингові послуги.
                                для использования в строительстве.
Виготовлення печаток та штампів. Рекламна продукція.
Проектування і виготовлення нестандартних меблів,       Building materials and constructions – manufacture, sales.
стендів, вітрин.
                                         18036, м. Черкаси, вул.Смілянська, 147
Услуги в сфере информатизации (Центр Интернет-
                                          Тел. (380 472) 634824, 634721, 662887
Маркетинга «SEO-City»). Консалтинговые услуги.
Изготовление печатей и штампов. Рекламная продукция.
                                «БУРИЙ ВЕДМІДЬ»
Проектирование и изготовление мебели, стендов, витрин.
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
Services in information sphere (Internet Marketing Center    «БУРЫЙ МЕДВЕДЬ»
«SEO-City». Consulting services. Manufacturing of the seals  Общество с ограниченной ответственностью
and stamps. Advertizing production. Designing and       «BURYI VEDMID», LLC
manufacturing of furniture, stands, show-windows.
                                Роздрібна торгівля фармацевтичними препаратами,
        18000 м. Черкаси, вул.Смілянська, 15 оф.16   ліками. Виробництво меду.
                  Тел. (380 472) 565017
                                Розничная торговля фармацевтическими препаратами,
                  Факс: (380 472) 544178
                                лекарствами.
                 E-mail: seo-city@mail.ru
                    http://seo.city.ck.ua  Retail trade of pharmaceutical means, medicines. Production
                                of honey.
«КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ «БРІЛЮКС»
Товариство з обмеженою відповідальністю                     18028, м. Черкаси, вул.Пастерівська, 178
«КЛИНИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «БРИЛЮКС»                           Тел. (380 472) 328006, 328008, 328010
Общество с ограниченной ответственностью                             E-mail: of2@2upost.com
«CLEANING COMPANY «BRILUX», LLC
                                «БІО МІКС УКРАЇНА»
Клінінгові послуги, аутсорсінгові послуги.           Товариство з обмеженою відповідальністю
                                «БИО МИКС УКРАИНА»
Клининг. Аутсорсинг.
                                Общество с ограниченной ответственностью
Cleaning services. Outsourcing services.            «BIO MIX UKRAINE», LLC

            18002, м. Черкаси, вул.Гоголя, 137   Виробництво і реалізація деревного вугілля з
           Тел.(380 472) 322937, 322538, 323264   твердолистяних порід, фасування у паперові мішки.
                 E-mail: cleaning@meta.ua
                                Производство и продажа древесного угля из
                     www.klining.ck.ua
                                твердолиственных пород, фасовка в бумажные мешки.
ЗАВОД «БУДДЕТАЛЬ»                       Producing and sales of wood coal, packing.
Товариство з обмеженою відповідальністю
             18030 м.Черкаси, вул. Пацаєва, 3  АГРОФИРМА «ВАЛЯВСКАЯ»
               тел.\факс (380 472) 434434   Частное предприятие
                e-mail: biomixukr@mail.ru  AGRICULTURAL COMPANY «VALYAVSKA»
                               PRIVATE ENTERPRISE
ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ «VAB БАНК»
Акціонерне товариство                    Вирощування зернових, фасування меду у порційну тару
ЧЕРКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «VAB БАНК»               (25 гр.), оптова торгівля.
Акционерное общество
                               Выращивание зерновых, фасовка мѐда в порционную тару
VAB BANK, JSC, CHERKASY BRANCH
                               (25 гр.), оптовая торговля.
Банківські послуги.                     Cultivating of grain products, packing of honey, wholesale
                               trade.
Банковские услуги.
Banking services.                              19520, Черкаська обл., Городищенський р-н,
                                              с. Валява, вул.Іриніна, 37-А
     18000, м. Черкаси, вул.Байди Вишневецького, 47                  Тел. (380 4734) 98356, 35356
              Тел. (380 472) 546064, 546061                 E-mail: valyavsjka@yandex.ru
                       Факс: 546062
                       www.vab.ua   «ВАМП»
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВАЙСЕ-СТИЛЬ»                        «ВАМП»
Товариство з обмеженою відповідальністю           Общество с ограниченной ответственностью
«ВАЙСЕ-СТИЛЬ»                        «VAMP», LLC
Общество с ограниченной ответственностью
«VAISE-STYLE», LLC                      Виробництво та реалізація автохімії: тосол, гальмівна
                               рідина, розчинник, тощо.
Виробництво верхнього одягу для чоловіків і жінок. пошив
                               Производство и реализация автохимии: тосол,
одягу за замовленнями. підприємство випускає жіночий
                               тормозная жидкость, растворители.
та чоловічий одяг широкого асортименту: плащі, куртки,
парки, жіночі костюми. Вироби успішно конкурують на     Manufacture and sale of automobile chemistry: cooling fluid,
ринку з продукцією вітчизняних та закордонних        solvent, brake fluid, etc.
товаровиробників ТОВ «Вайсе-Стиль» має великий
досвіт з виробництва швейних товарів.                    18003, м. Черкаси, вул.Енгельса 118, а/с 729
                                             Тел. (380 472) 646160, 640080
Производство верхней одежды для мужчин и женщин.
                                                 Факс: 640490, 642404
Пошив одежды на заказ.
                                                 E-mail: office@vamp.ua
Manufacture of outer clothing for men and women.                              www.vamp.ua
Tailoring to order.
                               «ВАТУТІНСЬКИЙ КОМБІНАТ ВОГНЕТРИВІВ»
             18020, м. Черкаси, вул.Чехова, 72  Публічне акціонерне товариство
                   Тел. (380 472) 540644  «ВАТУТИНСКИЙ КОМБИНАТ ОГНЕУПОРОВ»
                       Факс: 540642  Публичное акционерное общество
              E-mail: weise-style@2upost.com  «VATUTINSKY PLANT OF FIREPROOVES», PJSC

АГРОФІРМА «ВАЛЯВСЬКА»
Приватне підприємство
Видобуток сировини, розробка, виробництво та         Товариство з обмеженою відповідальністю
реалізація вогнетривких алюмосилікатних неформованих     «ВАТФАРМ»
матеріалів на основі каоліну.                Общество с ограниченной ответственностью
                               VATFARM LLC.
Добыча сырья, разработка, производство и реализация
огнеупорных алюмосиликатных неформованных
                               Виробництво вати медичної гігроскопічної, гігієнічних
материалов на основе каолина.
                               засобів.
Extraction, development, manufacture and realization of
                               Производство ваты медицинской гигроскопической,
unshaped refractory aluminosilicate materials.
                               гигиенических средств.
Kaolin calcined (chamotte) in bulk.
Kaolin calcined (chamotte) shredded.             Manufacture of medical hygroscopic cotton wool, hygienic
Kaolin calcined (metakaolin).                means.

       20254, Черкаська обл., Звенигородський р-н,               18036, м. Черкаси, пр-т.Хіміків, 66
            м. Ватутіно, вул.Індустріальна, 11                     Тел. (380 472) 641077
           Тел. (380 4740) 62434, 61349, 27998                         Факс: 640161
                    Факс: 62229, 62345                 E-mail: vatfarm@ck.ukrtel.net
               Е-mail: vkv-office@ukrpost.ua
                  http://www.vkv.com.ua  СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ВЕКСЕЛЬ»
                               Акціонерне страхове товариство
«ВАТУТІНСЬКИЙ М'ЯСОКОМБІНАТ»,                СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ВЕКСЕЛЬ»
Публічне акціонерне товариство                Акционерное страховое общество
«ВАТУТИНСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ»                  «VEKSEL», INSURANCE COMPANY,
Публичное акционерное общество                JOINT STOCK INSURANCE COMPANY
«VATUTINSKY MEAT-PROCESSING FACTORY»,
PJSC                             Страхування майна, автотранспорту, вантажів,
                               будівель. Страхування від нещасних випадків. Обовязкові
Переробка худоби. Виробництво і реалізація м'ясної      види страхування.
продукції. Торгівля м’ясом та м’ясопродуктами. М'ясо
                               Страховые услуги.
яловичини, свинини, субпродукти 1, 2 категорії, блочне
м'ясо, напівфабрикати, шкірсировина.             Insuring of property, automobile transport, cargoes, and
                               buildings. Insuring against accidents. Obligatory kinds of
Производство и реализация мясной продукции (свинина,
                               insurance.
говядина); субпродукты, блочное мясо; кожевенное
                                            18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 33
сырьѐ.
                                                   Тел. (380 472) 360549
Manufacture and sale of meat products; Tanning raw                              Факс: 360549
materials.                                               www.veksel.com.ua

       20250, Черкаська обл., Звенигородський р-н,  «ВЕРБЕНА-ТП»
          м. Ватутіно, вул.Індустріальне шосе, 1  Приватне підприємство
                   Тел. (380 4740) 62141  «ВЕРБЕНА-ТП»
                        Факс: 62141  Частное предприятие
               Е-mail: vatvmk@ukrpost.net   «VERBENA-ТP», PE
                   www.vatvmk.narod.ru
                               Організація будівництва жилих будинків, ресторанів,
«ВАТФАРМ»                          котеджів. Туризм.
Организация строительства жилых домов, ресторанов,
                                 Туристическая деятельность.
коттеджей. Туризм.
                                 Tourist activities.
Construction of residential buildings, bars, restaurants,
cottages. Tourism.
                                         18015, м. Черкаси, вул.Жовтнева, 291 кв. 14
                                                Тел. (380 472) 346899, 644472
                     18000, м. Черкаси,
            вул.Байди Вишневецького, 37, офіс 507
                                 «ВІТАМІНИ»
                 Тел./факс: (380 472) 360872
                                 Відкрите акціонерне товариство
                   E-mail: verbena@uch.net
                                 «ВИТАМИНЫ»
                                 Открытое акционерное общество
«ВІДРОДЖЕННЯ»
                                 «VITAMINY», OJSC
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
                                 Виробництво фармпрепаратів. Гуртова і роздрібна
Общество с ограниченной ответственностью
                                 торгівля фармацевтичними товарами.
«VIDRODJENNYA», LLC
                                 Производство фармпрепаратов. Оптовая и розничная
Виробництво цегли.                        торговля фармацевтическими препаратами.
Производство кирпича.                      Manufacture of medications. Wholesale trade of medications.
Producing of bricks.
                                              20300, Черкаська обл., м. Умань,
                                                   вул.Ленінської Іскри, 31
            19200, Черкаська область, м. Жашків,
                                             Тел. (380 4744) 32325, 33750, 32424
                    вул.Пархоменка, 114
                                                 E-mail: nata@vitaminy.com.ua
             Тел. (380 4747) 60045, 60108, 60092
                                                     www.vitaminy.com.ua
ВІНАТ ВАЛЕНТИН МИКОЛАЙОВИЧ
                                 «ВЛАН»
Приватний підприємець
                                 Приватне мале підприємство
ВИНАТ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ
                                 «ВЛАН»
Частный предприниматель
                                 Частное малое предприятие
VINAT VALENTYN MYKOLAYOVYCH, PE
                                 «VLAN», PRIVATE SMALL ENTERPRISE
Торгівля непродовольчими товарами.
                                 Продаж, ремонт, пуско-налагоджувальні роботи,
Торговля непродовольственными товарами.             сервісне обслуговування харчового обладанання.
Trading by nonfood goods.                    Продажа, ремонт, пуско-наладочные работы, сервисное
                                 обслуживание пищевого оборудования.
              18002, м. Черкаси, вул. Леніна, 105
                                 Sale, repairing, adjusting, servicing of food equipment.
                    Тел. (380 472) 360860
                                        18005, м. Черкаси, б-р.Шевченка, 367/1 кв.36
ВІНЯРСЬКИЙ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
                                                 Тел/факс: (380 472) 738543
Приватний підприємець
                                                 E-mail: Zavolzhsky@mail.ru
ВИНЯРСКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Частный предприниматель
                                 «ВОДОБУД»
VINYARSKY MYKHAILO VOLODYMYROVYCH, PE
                                 Товариство з обмеженою відповідальністю
                                 «ВОДОБУД»
Туристична діяльність.
Общество с ограниченной ответственностью
«VODOBUD», LLC                        ФАБРИКА ХУДОЖНЬОЇ КОВКИ
                               Художня ковка, продаж готових кованих виробів, а також
Будівництво магістральних трубопроводів;           прийняття замовлень по кованим виробам будь-якого рівня
Водопровідні і каналізаційні роботи;             складності: металеві огорожі, ковані ворота, ковані
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та     паркани, ковані козирки, ковані балкони, ковані
опалювальним устаткуванням                  перила.
Строительство городских трубопроводов.            Художественная ковка, продажа готовых кованных
Водопроводные и канализационные работы.           изделий, производство кованных изделий под заказ.
Оптовая торговля водопроводным и отопительным
                               Artistic blacksmithing.
оборудованием..
Construction of local water systems, city pipelines.            18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 208, офіс 14
Water and sewer works.                                   Тел. (380 472) 540185, 540186
Wholesale trade in the water and heating equipment.                       Е-mail: artforge@ukr.net
                                               vtormetal@vm.cherkassy.net
       18016, м. Черкаси, вул.Дашкевича, 39, оф.209                         www.fhk.org.ua
               Тел./факс: (380 472) 372463
                 Е-mail: vodobud@ukr.net  «ВІД КРАЮ – ДО КРАЮ»
                               Приватне підприємство
«ВОЛОШКА»                          «ОТ КРАЯ – ДО КРАЯ»
Товариство з обмеженою відповідальністю           Частное предприятие
«ВОЛОШКА»                          OT KRAYA – DO KRAYA
Общество с ограниченной ответственностью           Private enterprise
"VOLOSHKA", LLC
                               Туристичний оператор.
Громадське харчування (ресторан та піцерії).
                               Туристический оператор.
Туризм (туристична агенція “Волошка”).
Торгівля лікарськими засобами (аптечна мережа).       Tour operator.
Общественное питание (ресторан и пиццерии).
                                            18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 2
Туризм (туристическое агентство «Волошка»).
                                                Тел.\факс: (380 472) 321617
Торговля лекарственными средствами (аптечная сеть).
                                            моб. (380 67) 4700897, 067 4762526
Public catering (restaurant and pizzerias).                            E-mail: nazar@k2k.org.ua
Tourism (Travel Agency Voloshka).                                      http://k2k.org.ua
Trade of medical products (chemists network).
                               ГАВРИЛОВ ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
         18000 м. Черкаси, б-р Шевченка, 218-220  Приватний підприємець
            Тел/факс: (380 472) 451295 , 560840  ГАВРИЛОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
               E-mail: voloshka_tur@list.ru  Частный предприниматель
                               GAVRILOV VALERIY VOLODYMYROVYCH, PE
«ВТОРМЕТАЛ»
Товариство з обмеженою відповідальністю           Роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
«ВТОРМЕТАЛЛ»
                               Розничная торговля непродовольственными товарами.
Общество с ограниченной ответственностью
"VTORMETAL", LLC                       Retail trade of nonfood goods.
         18000, м. Черкаси, вул.Конєва, 15/1, кв. 55            18019, м. Черкаси, вул.Автомобілістів, 6
                   Тел. (380 472) 360860                   Тел/факс: (380 472) 630542

«ГАЛЄН»                            «ГОЛОС УКРАЇНИ»
Товариство з обмеженою відповідальністю            КОРЕСПОНДЕНТСЬКИЙ ПУНКТ ГАЗЕТИ У
«ГАЛЕН»                            ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Общество с ограниченной ответственностью            «ГОЛОС УКРАИНЫ»
«GALEN», LLC                          КОРРЕСПОНДЕНТСКИЙ ПУНКТ ГАЗЕТЫ В
                                ЧЕРКАССКОЙ ОБЛАСТИ
Виробництво теслярних та столярних виробів.          «GOLOS UKRAINY»
Виробництво штучного та масивного паркету.           CORRESPONDING POST OF NEWSPAPER IN
                                CHERKASY REGION
Производство паркета (дуб, ясень, клѐн).
Manufacture of piece and massive parquet (oak, maple, ash).  Видавництво друкованих видань.
                                Издательство печатних изданий.
             18000, м. Черкаси, вул.Східна, 16
                   Тел. (380 472) 433293  Publishing of printed issues.
                       Факс: 714832
      E-mail: atrium72@aol.com , babina2008@ukr.net       18002, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 19, кв.51
               www.europeanparquet.com.ua                  Тел. (380 472) 328677, 459970

ГВОЗДЄЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ЮРІЙОВИЧ                  «ГРАНЕКС-ЧЕРКАСИ»
Приватний підприємець                     Товариство з обмеженою відповідальністю
ГВОЗДЕЦКИЙ ВИТАЛИЙ ЮРИЕВИЧ                   «ГРАНЕКС-ЧЕРКАССЫ»
Частный предприниматель                    Общество с ограниченной ответственностью
GVOZDETSKY VITALIY YURIYOVYCH, PE               «GRANEX-CHERKASY», LLC

Виробництво меблів. Торгівельна діяльність.          Вирощування зернових. Експорт зернових. Надання в
                                оренду с/г техніки.
Производство мебели. Торговая деятельность.
                                Выращивание зерновых. Экспорт зерновых.
Manufacture of furniture. Trading activity.
                                Предоставление в аренду с\х техники.
             18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 105  Growing of grain. Exports of grain. Renting of agricultural
                    Тел. (380 472) 360860  machines.

«ГЛОБУС-АЛЬФА»                                  18002, м. Черкаси, вул.Гоголя, 221 оф.123
Приватне підприємство                                    Тел. (380 472) 328701, 328703
«ГЛОБУС-АЛЬФА»                                                Факс: 328702
Частное предприятие                                    Е-mail: granex-cherkasy@ukr.net
«GLOBUS-ALFA», PE
                                «ГРАФІЯ-УКРАЇНА»
Комерційна діяльність.                     Закрите акціонерне товариство
                                «ГРАФИЯ-УКРАИНА»
Коммерческая деятельность.
                                Закрытое акционерное общество
Commerce activities.                      «GRAPHIA -UKRAINA» AG
Друкована продукція, поліграфічні послуги.          Виробництво бентонітового порошку, бентоглини.
Печатная продукция, полиграфические услуги.          Производство бентонитового порошка, бентоглины.
Printed products, polygraphy services.            Production of the bentonite powder, bentonite clay.

             18015, м. Черкаси, вул.Громова, 2            19330, Черкаська обл., Лисянський р-н,
               Тел. (380 472) 545901, 545913                         с. Дашуківка
                        Факс: 545905                     Тел.(380 4749) 62330
              E-mail: ukraina@mm-graphia.com                          Факс: 62432
                                                 Е-mail: dashbent@ua.fm
«ГРОС»                                      E-mail: bentonite@astron-ukraine.com.ua
Виробничо-комерційна фірма                                       www.dashbent.com
«ГРОС»
Производственно-коммерческая фирма              ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ДАШУКІВСЬКІ
«GROS», Firm                         БЕНТОНІТИ»
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
Загальнобудівельні организації. Оптова торгівля.       ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «ДАШУКОВСКИЕ
                               БЕНТОНИТЫ»
Общестроительные организации. Оптовая торговля.
                               Общество с ограниченной ответственностью
General building organizations. Wholesale trade.       TRADING COMPANY «DASHUKIVSKI BENTONITY»,
                               LLC
        18019, м. Черкаси, вул.Шевченка, 276, оф.8
                   Тел. (380 472) 320586  Виробництво неметалічних мінеральних виробів, оптова
                               торгівля.
ГУСЄВ СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ
                               Производство неметаллических минеральных изделий,
Приватний підприємець
                               оптовая торговля.
ГУСЕВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ
Частный предприниматель                    Production of non-metallic mineral products, wholesale trade.
GUSEV SERGIY BORYSOVYCH, PE
                                          01011, м. Київ, вул.Рибальського, 22
Комерційна діяльність.                                       Тел. (380 44) 4993120
                                         Е-mail: bentonite@astron-ukraine.com.ua
Коммерческая деятельность.
                                                www.astron-ukraine.com.ua
Commercial activity.
                               ДИРДА ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
          20200 Черкаська обл., м. Звенигородка,  Приватний підприємець
                   вул.Енгельса, 131-А   ДЫРДА ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
                   Тел. (380 4740) 21010  Частный предприниматель
             Е-mail: gusev@alphacenter.com.ua   DYRDA VOLODYMYR OLEXANDROVYCH, PE

«ДАШУКІВСЬКІ БЕНТОНІТИ»                    Технічне обслуговування та ремонт автомобілів.
Відкрите акціонерне товариство
                               Техническое обслуживание и ремонт автомобилей.
«ДАШУКОВСКИЕ БЕНТОНИТЫ»
Открытое акционерное общество                 Technical support and repair of automobiles.
«DASHUKIVSKI BENTONITY», OJSC
        18028, м. Черкаси, вул.Громова, 29/5, кв.14  ASSOCIATION «GROUP OF COMPANIES
                   Тел. (380 472) 638682   «DOBROBUD»
                  Факс: (380 472) 642375
                                Будівництво житлових комплексів; соціальних,
«ДІЛОВИЙ ПАРТНЕР ПЛЮС»                     торгівельних, офісних об’єктів. Торгівля будматеріалами.
Приватне підприємство
                                Строительство жилых комплексов; социальных,
«ДЕЛОВОЙ ПАРТНЕР ПЛЮС»
                                торговых, офисных обьектов. Торговля строительными
Частное предприятие
                                материалами.
«DILOVYI PARTNER PLUS», PE
                                Construction of the building complexes, social, trading, office
Видання інформаційного економіко-аналітичного         objects. Sales of building materials.
журналу "Партнер - Черкаси". Рекламні, поліграфічні
послуги.                                     18036, м. Черкаси, пров.XX Партз`їзду, 2
                                                  Тел. (380 472) 647033
Издание информационно-аналитического журнала
                                                      Факс: 641650
«Партнер-Черкассы». Рекламные, полиграфические
                                               Е-mail: info@dobrobud.ck.ua
услуги.
                                                   www.dobrobud.ck.ua
Publishing of magazine "Partner-Cherkasy". Advertising,
polygraphy services.                      «ЕЛЕВАТОРБУД»
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
           18009, м. Черкаси, вул.Дахнівська, 50   «ЭЛЕВАТОРБУД»
        Тел/факс: (380 472) 546967, 546963, 546964   Общество с ограниченной ответственностью
                 Е-mail: partner@trial.ck.ua  "ELEVATORBUD", LLC
                      www.trial.ck.ua
                                Виробництво пластикових вікон, дверей. Загальне
«ДНІПРО»                            будівництво будівель. Діяльність у сфері архітектури.
Готельний комплекс
                                Производство пластиковых окон, дверей. Общее
«ДНЕПР»
                                строительство зданий. Деятельность в сфере
Гостиничный комплекс
                                архитектуры.
«DNIPRO», HOTEL COMPLEX
                                Manufacture of plastic windows, doors. General construction
Готельні послуги.Конференц-сервіс.               of buildings. Architectural activities.
Гостиничные услуги.Конференц-сервис.
                                           18000, м. Черкаси, б-р Шевченка, 352
Hotel services. On-line reservation.                             Тел. (380 472) 313342, 313343
                                                  E-mail: zbut@vikno.ck.ua
            18002, м. Черкаси, вул.Фрунзе, 13                       http://www.vikno.ck.ua
                   Тел. (380 472) 360199
                       Факс: 540304   «ЕЛЕКТРОАРСЕНАЛ»
           E-mail: info@HotelDnipro.Cherkassy.ua   Товариство з обмеженою відповідальністю
                www.hoteldnipro.cherkassy.ua  «ЭЛЕКТРОАРСЕНАЛ»
                                Общество с ограниченной ответственностью
ГРУПА КОМПАНІЙ «ДОБРОБУД»,                   «ELEKTROARSENAL», LLC
Асоціація
ГРУППА КОМПАНИЙ «ДОБРОБУД»                   Проектування та виробництво низьковольтних
Ассоциация                           комплектних пристроїв, розподільчих пунктів та
електроустановок, комплектних трансформаторних         Розробка і продаж екструзійних технологій та
підстанцій. Здійснення електромонтажніх робіт.         обладнання для виготовлення твердого палива з відходів
Послуги електротехнічної лабораторії.              біомаси.
Проектирование и производство низковольтных           Разработка и продажа экструзионных технологий и
комплектных устройств, распределительных комплексов       оборудования для производства твѐрдого топлива из
и электроустановок, комплектных трансформаторных        отходов биомассы.
подстанций. Осуществление электромонтажных работ.
                                Development and sales of extrusion technologies and
Услуги электротехнической лаборатории.
                                equipment for manufacture of solid fuels from waste biomass.
Designing and manufacturing of low-voltage complete
devices, distributive complexes and electroinstallations,                 18018, Черкаси, пр-т. Хіміків, 7-А
complete transformer substations. Realization of installation                     Тел. (380 472) 566336
works. Services of electrotechnical laboratory.                            Моб. (380 67) 2831354
                                                E-mail: ekko.xm@gmail.com
          18028, м. Черкаси, вул.Громова, 146/10                         www.ekko.com.ua
               Тел. (380 472) 564057, 540265
                  Моб. 38 (063) 663-93-90   "ЕЛЕКТРОМОНТАЖ-424"
               Е-mail: sale@el-arsenal.com.ua  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО
                http:// www.el-arsenal.com.ua  ЗАТ «ЕЛЕКТРОМОНТАЖ»
                                «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ-424»
НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО               ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ЕМАЛЬ»                             ЗАО «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
Товариство з обмеженою відповідальністю             «ELEKTROMONTAZH-424»
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МАЛОЕ                  SUBSIDIARY COMPANY
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭМАЛЬ»                       CJSC « ELEKTROMONTAZH»
Общество с ограниченной ответственностью
«EMAL», LLC                           Монтаж електропроводки та арматури; послуги
SCIENTIFIC PRODUCING SMALL ENTERPRISE              автомобільного вантажного транспорту; діяльність в
                                сфері архітектури.
Виробництво резервуарів емальованих, труб та
                                Монтаж електропроводки и арматуры; Услуги
з'єднувальних частин, товари широкого вжитку.
                                автомобільного грузового транспорта; Деятельность в
Производство резервуаров эмалированных, труб и         сфере архитектуры.
соединительных частей, товары широкого потребления.
                                Assembling of electric wiring and fitting; Truck services;
Manufacture of enameled basins, pipes, connecting parts,    Architectural activities.
consumer goods.
                                             18008, м. Черкаси, вул.Хоменка, 7
      20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Леніна, 67                      Тел. (380 472) 633822
            Тел.\факс: (380 4733) 51333, 20851                           Факс: 633822

«ЕККО»                             «ЕЛЕКТРОТЕХНІКА»
Товариство з обмеженою відповідальністю             Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЭККО»                             «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
Общество с ограниченной ответственностью            Общество с ограниченной ответственностью
«ЕККО», LLC                           «ELEKTROTEHNIKA», LLC
Продаж промислових і побутових електроінструментів        «ENZIM», PRODUCING COMMERCIAL COMPANY
вітчизняного і іноземного виробництва для будівництва і
деревообробки.                          Капітальне будівництво, ремонтно-будівельні роботи,
                                 реконструкція підприємств. Оптова торгівля
Продажа промышленных и бытовых
                                 будівельними матеріалами.
электроинструментов для строительства и
деревообработки.                         Капитальное строительство, ремонтно-строительные
                                 работы, реконструкция предприятий. Оптовая торговля
Sales of industrial and domestic electric appliances for
                                 строительными материалами.
construction works and wood processing.
                                 Major construction works, repair-construction works,
           18000, м. Черкаси, вул.Благовісна, 217   enterprise reconstruction. Wholesales of building materials.
               Тел. (380 472) 457581, 454265
                 Е-mail: El.technika@ic.ck.ua             18006, м. Черкаси, вул.Горького, 62/1
                                                   Тел. (380 472) 733315
«ЕЛІТА»                                                    Факс: 715296
Товариство з обмеженою відповідальністю                              Е-mail: enzim@neocm.com
«ЭЛИТА»
Общество с ограниченной ответственностью             «ЕТАЛОН»
«ELITA», LLC                           Закрите акціонерне товариство
                                 «ЭТАЛОН»
Оптова та роздрібна торгівля гранітом та мармуром.        Закрытое акционерное общество
Виготовлення виробів з граніту та мармуру.            «ETALON», CJSC
Виконання робіт з облицювання фасадів та приміщень
гранітом та мармуром. Загальнобудівельні роботи.         Установка насосна гідравлічна. Плівка термозбігова.
Дорожні роботи.                         Алюмінієві казани ємкістю 50-70 л. Судок пластиковий
                                 для пресервів (200, 300, 400 гр.). Кришка поліетиленова.
Оптовая и розничная торговля гранитом и мрамором.
                                 Контейнери для медпрепаратів (ємк. 70 мл., 15 мл., 7,5
Изготовление изделий из гранита и мрамора.
                                 мл.).
Осуществление работ по облицовке фасадов и
помещений. Общестроительные работы. Дорожные           Установка насосная гидравлическая. Пленка
работы.                             термоусадочная. Алюминиевые казаны. Судок
                                 пластиковый для пресервов. Крышка полиэтиленовая.
Wholesale and retail trade of granite and marble.
                                 Контейнеры для медпрепаратов.
Manufacturing of products from granite and marble. Works
on facing of facades and premises. Civil work. Roadwork.     Pumping hydraulic unit. Compound gauge. Aluminum boilers.
                                 Containers for medicines.
                   20300, Черкаська обл.,
              м. Умань, вул.Леніна, 50, оф.51                 20300, Черкаська обл., м. Умань,
                    Тел. (380 4744) 33880                        вул.Старицького, 5
                         Факс: 32570            Тел.\факс: (380 4744) 23328, 23356, 23359
      E-mail: info@granit-elita.com.ua , elita@it-tim.net                 Е-mail: etalon_uman@ukr.net
                   www.granit-elita.com.ua                   http://etalon.ukrbiznes.com

«ЕНЗІМ»                             СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЕТАЛОН»
Виробничо-комерційна фірма                    Закрите акціонерне товариство
«ЭНЗИМ»                             Черкаське регіональне управління страхування
Производственно-коммерческая фирма                СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭТАЛОН»
Закрытое акционерное общество                 застосуванням новітніх технологій енергозбереження та
Черкасское региональное управление страхования        раціонального природокористування).
INSURANCE COMPANY «ETALON», CJSC
                               Услуги по проектированию, монтажу и обслуживанию
CHERKASY REGIONAL INSURANCE DIRECTION
                               систем отопления, вентиляции и кондиционирования
                               воздуха.
Послуги страхування.
                               Services in projecting, fiting and handling of heating,
Услуги страхования.
                               ventilation and conditioning systems, using modern
Insurance services.                      technologies of energy saving and rational nature
                               management.
            18000, м. Черкаси, вул.Гоголя, 224
                Тел./факс: (380 472) 360837         18023, м. Черкаси, вул.Одеська, 50 оф. 202-203
                       www.etalon.ua                     Тел. (380 472) 362213
                                                       Факс: 362214
БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ЄВРОБУД»                                  E-mail: evs_plus@mail.ru
Товариство з обмеженою відповідальністю
СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОБУД»                ЄРЕМЕНКО ЯКІВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Общество с ограниченной ответственностью           Приватний підприємець
«EVROBUD», CONSTRUCTION COMPANY, LLC             ЕРЕМЕНКО ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
                               Частный предприниматель
Проектування и будівництво жилих будівель,          EREMENKO YAKIV OLEXANDROVYCH, PE
промислових об’єктів. Виробництво виробів з бетону та
залізобетону. Покрівельні роботи. Виробництво кованих     Роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
виробів.
                               Розничная торговля непродовольственными товарами.
Проектирование, возведение жилых зданий,
                               Retail trading of nonfood products.
промышленных зданий и обьектов. Производство
бетонних и железобетонных изделий.Кровельные
                                         18000, м. Черкаси, вул.Конєва, 9, кв.113
работы. Производство кованных изделий.
                                                  Тел. (380 472) 663584
Designing, building of residential buildings, industrial
buildings and objects. Manufacture of concrete and ferro-   «ЖИТЛОБУД-1»
concrete products. Roofing works. Manufacture of the forged  Корпорація
products.                           «ЖИТЛОБУД-1»
                               Корпорация
            18036, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 49  «ZHYTLOBUD-1», CORPORATION
            Тел.\факс: (380 472) 540415, 544343
                  Е-mail: eurobud@ukr.net  Управління підприємствами; будівництво будівель;
                               оптова торгівля будівельними матеріалами; інші види
«ЄВРОВЕНТСЕРВІС+»                       оптової торгівлі; діяльність автомобільного
Приватне підприємство                     вантажного транспорту; роздрібна торгівля в
«ЕВРОВЕНТСЕРВИС+»                       неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого
Частное предприятие                      асортименту. Реалізація житла, офісних приміщень,
«EVROVENTSERVICE+», PE                    магазинів, гаражів.
                               Виды деятельности: управление предприятиями,
Надання послуг з проектування, монтажу та сервісу
                               строительство зданий, оптовая торговля
систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря (з
                               стройматериалами, деятельность автомобильного
грузового транспорта, розничная торговля             ЗАМИРАЙЛО ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ
продтоварами. Продажа жилья, офисных помещений,         Приватний підприємець
магазинов, гаражей.                       ЗАМИРАЙЛО АЛЕКСАНДР АНАТОЛИЕВИЧ
                                 Частный предприниматель
Management of the enterprises, construction of buildings,
                                 ZAMYRAILO OLEXANDR ANATOLIYOVYCH, PE
wholesale trade in building materials, service of truck
transport, retail trade of food products. Sales of residential
                                 Переробка рибної продукції.
houses, office premises, shops, garages.
                                 Переработка рыбной продукции.
          18003, м. Черкаси, пров.Жуковського, 1
                                 Processing of fish products.
               Тел. (380 472) 644683, 640397
                        Факс: 644683
                                         18006, м. Черкаси, вул.Горького, 29, к.107
                 Е-mail: gutlobud-1@mail.ru
                                                   Тел. (380 472) 417079
«ЖИТНИЦЯ»
                                 «ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ СИРОРОБНИЙ КОМБІНАТ»
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                 Відкрите акціонерне товариство
«ЖИТНИЦЯ»
                                 «ЗВЕНИГОРОДСКИЙ СЫРОДЕЛЬНЫЙ
Общество с ограниченной ответственностью
                                 КОМБИНАТ»
«ZHYTNYTSYA», LLC
                                 Открытое акционерное общество
                                 «ZVENYGORODSKYI CHEESE FACTORY», OJSC
Торгівля сільськогосподарською продукцією.
Торговля сельскохозяйственной продукцией.            Виробництво та реалізація молочної продукції (тверді
                                 сири, плавлені сири, кисломолочні сири, масло, знежирена
Trade of agricultural products.
                                 суха сироватка).
    19400, Черкаська обл., м. Корсунь-Шевченківський,     Производство и реализация молочной продукции
                 вул.Костомарова, 10, кв. 8   (твѐрдые сыры, плавленые сыры, кисломолочные сыры,
                   Тел. (380 4735) 31641    масло, сиворотка).
                                 Manufacture and sales of milk products (Firm cheeses,
ЖУРАКОВСЬКИЙ ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
                                 processed cheeses, sour-milk cheeses etc.).
Приватний підприємець
ЖУРАКОВСКИЙ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ
                                         20200, Черкаська область, м. Звенигородка,
Частный предприниматель
                                                     вул.К.Маркса, 25-А
ZHURAKOVSKYI IVAN OLEXANDROVYCH, PE
                                                    Тел. (380 4740) 22823
                                                         Факс: 25008
Ремонт будівель та споруд невиробничого призначення.
                                            Е-mail: natalia.teliga@zvenigora.com
Оптова та роздрібна торгівля.
                                                     www.zvenigora.com
Ремонт зданий и сооружений непрозводственного
назначения. Оптовая и розничная торговля.            ЗВІРОГОСПОДАРСТВО
                                 Черкаської облспоживспілки
Repairing of buildings and structures of non industrial
                                 ЗВЕРОХОЗЯЙСТВО
purpose. Wholesale and retail trade.
                                 Черкасского облпотребсоюза
                                 ZVIROGOSPODARSTVO OF THE CHERKASY
        18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 105, каб. 468
                                 REGION CONSUMER ASSOCIATION
           Тел. (380 472) 362205, 379756, 330547
                        Факс: 362180
Вирощування та продаж хутра норки. Шкурки норки -       Production of liqueur and vodka products: vodkas, balms,
СТК, дика пастель, сріблясто-блакитна.            tinctures, liquors; production of mineral water.
Выращивание и продажа меха норки. Шкурки норки –
                                          19700, Черкаська обл., м. Золотоноша,
СТК, дикая пастель, серебристо-голубая.
                                                      вул.Січова, 22
Growing of minks and sales of mink fur.                           Тел. (380 4737) 52024, 52350
                                                    Факс: 52402, 23882
          19615, Черкаська обл., Черкаський р-н,       Е-mail: zlatogor@zolo.ck.ua , adm@zlatogor.com.ua
                   урочище Мошногір'я.                     http://www.petrus.com.ua
           Тел. (380 472) 302200, 302986, 302088
                       Факс: 302200  АГРОФІРМА «ЗОЛОТИЙ КОЛОС»
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЗЕЛЕНА СКЕЛЯ»                        АГРОФИРМА «ЗОЛОТОЙ КОЛОС»
Товариство з обмеженою відповідальністю            Общество с ограниченной ответственностью
«ЗЕЛЕНА СКЕЛЯ»                        ZOLOTOY KOLOS, AGRICULTURAL COMPANY,
Общество с ограниченной ответственностью           LLC
«ZELENA SKELYA», LLC
                               Продукція та послуги: послуги по розпиловці та сушінню
Виробництво та облаштування автономних систем         деревини; дошка обрізна, необрізна, брус (дуб, ясень,
каналізації.                         сосна); столярні вироби; паркетна заготовка (фриза);
                               вагонка (липа, вільха); дошка для підлоги монолітна;
Производство и установка автономных систем
                               погонажні вироби; послуги з фарбування деревини;
канализации.
                               паливні брикети.
Manufacture and installation of autonomous canalization
                               Продукция и услуги: услуги по распиловке и сушке
systems.
                               древесины; доска обрезная, необрезная, брус; столярне
                               изделия; паркетная заготовка; вагонка; доска половая;
        18000, м. Черкаси, вул.Благовісна 299, к.63
                               услуги по покраске древесины; топливные брикеты.
                   Тел. (380 472) 383883
                       Факс: 712376  Products and services: services in sawing and drying of wood,
               E-mail: info@greenrock.com.ua  boards, joinery, services in painting of wood. Fuel briquets.
                   www.greenrock.com.ua  Services of crane truck.

ЗОЛОТОНІСЬКИЙ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ ЗАВОД                         20300, Черкаська область, м.Умань,
«ЗЛАТОГОР»                                                 вул. Залізняка 8
Товариство з обмеженою відповідальністю                           Тел.: (380 4744) 33243, 30003
ЗОЛОТОНОШСКИЙ ЛИКЕРО-ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД                                       Факс 30003
Общество с ограниченной ответственностью                          E-mail: Goldkolos@rambler.ru
ZOLOTONOSHA DISTILLERY PLANT                                   http://goldkolos.um.ck.ua
«ZLATOGOR», LLC
                               ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД ім.
Випуск лікеро-горілчаної продукції: горілка, бальзами,    ЛЕПСЕ
настойки, лікери; мінеральної води.              Відкрите акціонерне товариство
                               ЗОЛОТОНОШСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
Производство ликѐро-водочной продукции: водки,
                               ЗАВОД им. ЛЕПСЕ
бальзамов, настоек, ликеров, минеральной воды.
                               Открытое акционерное общество
ZOLOTONOSHA MACHINE BUILDING PLANT              продаж.Надаємо послуги по доставці продукції по
NAMED AFTER LEPSE, OJSC                   території України.
                               Изготовление и реализация парфюмерно-косметических
Виробництво обладнання для металургійних комплексів,
                               средств, эфирных и растительных масел, масел
для буровибухових робіт при розробці кар'єрів,
                               косметических и массажных, аромокомпозиции эфирных
будівництва. Гідроциліндри, домкрати, грейфери,
                               масел.
маніпулятори, екструдери зернові, вібропреси; лиття
чавунне.                           Manufacturing and realisation of perfumery-cosmetic means,
                               essence and vegetable oils, oils cosmetic and massage,
Производство оборудования для металлургических
                               aromo-compositions of essence.
комплексов, буровзрывных работ для разработки
карьеров, строительства. Гидроцелиндры, домкраты,
                                         19700, Черкаська обл., м. Золотоноша,
грейферы, манипуляторы, экструдеры зерновые,
                                                вул.Комунарівська, 14
вибропрессы, чугунное литьѐ.
                                             Тел. (380 4737) 53345, 53251
Equipment for metallurgical complexes, for drilling works,                         Факс: 53007
vibropresses, manipulators, grain extrusion machines etc.                     E-mail: info@zlata.ua
                                                      www.zlata.ua
           19700, Черкаська обл., м. Золотоноша,
                     вул.Шевченка, 18  «ЗОЛОТОНОША», ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНЕ
               Тел. (380 4737) 52082, 52377  ВИРОБНИЦТВО
                        Факс: 52316  Товариство з обмеженою відповідальністю
                   Е-mail: zmbz@ukr.net  «ЗОЛОТОНОША», ПАРФЮМЕРНО-
                               КОСМЕТИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
«ЗОЛОТОНІСЬКА ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНА             Общество с ограниченной ответственностью
ФАБРИКА»                           «ZOLOTONOSHA», PERFUME-COSMETICS
Відкрите акціонерне товариство                PRODUCTON, LLC
«ЗОЛОТОНОШСКАЯ ПАРФЮМЕРНО-
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ФАБРИКА»                    Основними видами діяльності підприємства є
Открытое акционерное общество                виробництво та оптова торгівля парфумерно-
«ZOLOTONOSHA PERFUME-COSMETICS                косметичної продукції, адаптованої до умов українського
FACTORY», OJSC                        ринку та бюджету середньостатистичної сім'ї.
                               Духи, туалетні води для жінок та чоловіків, запашні
Виготовлення та реалізація парфюмерно-косметичних      води, одеколони, засоби гігієнічні після гоління,
засобів, ефірних та рослинних олій, олій косметичних та   парфумерно-косметичні набори для жінок та чоловіків.
масажних,аромокомпозиції ефірних олій.
                               Парфюмерно-косметическое производство.
Золотоніська парфюмерно-косметична фабрика, торгові
                               Духи, туалетные воды для женщин и мужчин, душистые
марки «Zlata», «Solo», «The Spirit of nature», виготовляє
                               воды, одеколоны, средства гигиены после бритья,
та реалізує: одеколони чоловічі , духи жіночі, туалетні
                               парфюмерно-косметические наборы для женщин и
води жіночі та чоловічі ,тоніки, шампуні, зубні еліксири,
                               мужчин.
лосьйони після гоління,кулькові дезодоранти,дезодоранти
для ротової порожнини, засоби від              Perfumery-cosmetic manufacture.
комах(антикомарин),ефірні та рослинні олії, олії       Perfume, scented water for women and men, fragrant waters,
косметичні та масажні,аромокомпозиції ефірних олій.     colognes, means of hygiene after shaving,, perfumery-
Пропонуємо послуги по формуванню дилерських мереж на     cosmetic sets for women and men.
території України,а також оптовий та дрібнооптовий
                                    19700 Черкаська область, м. Золотоноша, А/С 6
                    Тел. (380 4737) 52604  Малое частное предприятие
                 Тел./факс: (380 4737) 52003  AGENCY «INREK», SMALL PRIVATE ENTERPRISE
                Е-mail: alexsam2008@ukr.net
                      www.m-line.ck.ua  Реклама. Видавнича діяльність. Дослідження ринків.
                                Консультації з питань комерційної діяльності.
«ІКЕМА»
                                Реклама. Издательская деятельность. Исследования
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                рынков. Консультации по вопросам коммерческой
«ИКЕМА»
                                деятельности.
Общество с ограниченной ответственностью
«IKEMA», LLC                          Advertising. Publishing activities. Market researches.
                                Consultations on commercial activities matters.
Оптова реалізація лікарських засобів, харчових добавок.
                                            18002, м. Черкаси, вул.Смілянська, 2
Оптовая продажа лекарственных средств, пищевых
                                               Тел. (380 472) 357006, 357310
добавок.
                                                   E-mail: inrek@meta.ua
Wholesales of medications and food supplies.                             www.inrek.cherkassy.ua

  19133, Черкаська область, Монастирищенський р-н, с.    «ІНТЕРБУД»
                 Сатанівка, вул.Леніна, 5   Колективне підприємство багатогалузевого об`єднання
            Тел/факс: (380 4746) 26033, 26032    «ИНТЕРБУД»
             E-mail: p.guslyakov@echema.biz    Коллективное предприятие многоотраслевого
                                объединения
АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ІНГО-              «INTERBUD», COLLECTIVE ENTERPRISE OF
УКРАЇНА»                            MULTIBRANCH ASSOCIATION
Черкаська філія
АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ                 Будівництво, діяльність в сфері архітектури, роздрібна
«ИНГО-УКРАИНА»                         торгівля. Торгівля фармацевтичними товарами.
Черкасский филиал                       Ресторанний бізнес.
«INGO-UKRAINA», INSURANCE COMPANY,
                                Строительство, деятельность в сфере архитектуры,
CHERKASY DEPARTMENT CJSC
                                розничная торговля. Торговля фармацевтическими
                                товарами. Ресторанный бизнес.
Страхові послуги.
                                Constructing activities, architectural activities, retail trade.
Страховые услуги.
                                Sale of medical products. Restaurant business.
Insurance services.
                                            18000, м. Черкаси, вул.Оборонна, 16
                     18000, м. Черкаси,                 Тел.(380 472) 659080, 653275
           вул.Б.Вишневецького, 37, офіс 405, 406                   E-mail: interstroj@mail.ru
                Тел. (380 472) 368583, 330474
                        Факс: 330474  «ІСІНГА»
               Е-mail: cherkassy@ingo.com.ua  Приватне підприємство
                      www.ingo.com.ua  «ИСИНГА»
                                Частное предприятие
АГЕНТСТВО «ІНРЕК»                       «ISINGA», PRIVATE ENTERPRISE
Мале приватне підприємство
АГЕНТСТВО «ИНРЕК»                       Виробництво та продаж пиломатеріалів.
Производство и продажа пиломатериалов.            удаленного управления объектами. Разработка
                               программного обеспечения.
Manufacture and sale of saw-timbers.
                               Implementation of energy saving technologies in the systems
          18000, Черкаський р-н, с. Геронимівка,  of hot water supply, water removal. Manufacture of pump
                       вул.Леніна, 24  stations on the basis of frequency-operated electric drive.
                Тел/факс: (380 472) 434014   Introduction of the systems of scheduling and remote
               Е-mail: isinga2005@yandex.ru   management of objects. Software development.

«ІСКРА»                                             18000, м. Черкаси, А/С 309
Господарське товариство з додатковою відповідальністю                     Тел. (380 472) 382809, 659135
«ИСКРА»                                                     Факс: 659135
Хозяйственное общество с дополнительной                     Е-mail: office@its.ck.ua , muratov@its.ck.ua
ответственностью                                                www.its.ck.ua
«ISKRA», COMPANY WITH SUPPLEMENTARY
LIABILITY                           ІЩЕНКО ОЛЕНА ДМИТРІВНА
                               Приватний підприємець
Промислове та житлове будівництво. Виробництво        ИЩЕНКО АЛЁНА ДМИТРИЕВНА
нестандартного обладнання.                  Частный предприниматель
                               ISHCHENKO OLENA DMYTRIVNA, PE
Промышленное и жилищное строительство.
Производство нестандартного оборудования.
                               Громадське харчування.
Industrial and residential development. Manufacture of non-
                               Общественное питание.
standard equipment.
                               Public catering.
     20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.Чапаєва, 52
               Тел. (380 4744) 52383, 53171          18015, м. Черкаси, пров.Корнійчука, буд.30
                    Факс: 53171, 50041                     Тел. (380 472) 312847

«ІТС»                             «КАВЕРКОН»
Товариство з обмеженою відповідальністю            Товариство з обмеженою відповідальністю
«ИТС»                             «КАВЕРКОН»
Общество с ограниченной ответственностью           Общество с ограниченной ответственностью
«ІТS», LLC                           «KAVERKON», LLC
Innovation Technology Services
                               Виробництво цукру.
Впровадження енергозберегающих технологій в системах
                               Производство сахара.
тепло-водопостачання, водовідведення. Виробництво
насосних станцій на базі частотно-керованого         Manufacture of sugar.
електроприводу. Впровадження систем диспетчеризації і
видаленого управління об'єктами. Розробка програмного               18006, м. Черкаси, вул.Добровольского, 1
забезпечення.                                         Тел. (380 472) 710070, 710071
                                                 E-mail: sugar@cherkasy.net
Внедрение энергосберегающих технологий в системах
тепло-водоснабжения, водоотведения. Производство
                               КАЛАШНІКОВА МАРІАНА ЮРІЇВНА
насосных станций на базе частотно-управляемого
                               Приватний підприємець
электропривода. Внедрение систем диспетчеризации и
                               КАЛАШНИКОВА МАРЬЯНА ЮРИЕВНА
Частный предприниматель                    Development, implementation and launch into mass
KALASHNIKOVA MARIANA YURIYIVNA, PE               production of new products for various industries. Production
                                of gear pumps for manufacturing of chemical threads and
Діяльність у сфері радіомовлення і телебачення.        fibres. Manufacture of the elevating transport equipment.
«М-production Studio» - це в першу чергу Інтернет -
телебачення, без ефірних та часових обмежень. Тут            20800, Черкаська обл., м. Кам'янка, вул.Леніна, 40
можна зробити все, що Ви побажаєте і про Вас                     Тел. (380 4732) 61476, 61481, 62942
дізнаються у всьому світі. Студія допоможе продати                              Факс: 61475
Ваш товар та послуги, виготовить інформаційний відео-                  Е-mail: secretariat@kammash.com
та аудіоматеріал в цифровому форматі на українській,                          www.kammash.com
англійській чи німецькій мовах, розмістить його в ЗМІ,
розробить та зареєструє сайт в пошукових системах та      «КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР»
тематичних каталогах.                     Товариство з обмеженою відповідальністю
                                «КАТЕРИНОПОЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР»
Деятельность в сфере радиовещания и телевидения.
                                Общество с ограниченной ответственностью
Интернет – телевидение. Производство видео продукции.
                                «KATERYNOPILSKY ELVATOR», LLC
Рекламные услуги.
Activities in the fiejd of radiobroadcasting and television.  Переробка та зберігання зернових.
Services for informational and PR-companies, informational
                                Переработка и хранение зерновых.
support to Mass media.
                                Processing and storage of the grain crops.
           18002, м. Черкаси, вул.Лазарева, 6/1,
                     3-й поверх, офіс 7   20505, Черкаська область, Катеринопільский район, смт.
                   моб. (380) 66 9233133                     Єрки, вул.Леніна, 47
             E-mail: marianna.3333@rambler.ru                     Тел. (380 4742) 22607
                 www.m-production.com.ua               Тел/факс: (380 4742) 30160, 30165
                                                Е-mail: erki@mhp.com.ua
«КАМ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
Товариство з обмеженою відповідальністю            КІШКА ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
«КАМЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ                 Приватний підприємець
ЗАВОД»                             КИШКА ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Общество с ограниченной ответственностью            Частный предприниматель
«KAMYANSKY MACHINE BUILDING PLANT», LLC            KISHKA VOLODYMYR IVANOVYCH, PE

Розробка, впровадження в серіне виробництво нових       Компанія «Циклон+». Торгівля та монтажні роботи по
виробів для різних галузей промисловості.           встановленню систем кондиціювання і вентиляції.
Виробництво шестеренчатих дозуючих насосів для         Торгівля комплектуючими.
виробництва хімічної нитки та волокон. Підйомне
                                Компания «Циклон+». Торговля и монтажные работы по
транспортне обладнання.
                                установке систем кондиционирования и вентиляции.
Разработка, внедрение и запуск в серийное производство     Торговля комплектующими.
новых изделий для различных отраслей промышленности.
                                Sale and assembling of ventilation and conditioning systems;
Производство шестеренчатых насосов для производства
                                sale of components.
химической нитки и волокон. производство подьѐмного
транспортного оборудования.
                                     18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 142/3, оф. 3
                                                  Тел. (380 472) 657472
                 Тел/факс: (380 472) 555327  State enterprise
                   E-mail: cyklon@ukr.net
                   http://www.cyklon.ck.ua  Виробництво спирту-ректифікату найвищої очистки.
                                Виробництво горілчаної продукції.
КОВАЛЕНКО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
                                Производство спирта-ректификата высшей очистки.
Приватний підприємець
                                Производство водочной продукции.
КОВАЛЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Частный предприниматель                     Production of rectified spirit of highest purification level.
KOVALENKO MYKOLA MYKOLAIOVYCH, PE                Production of vodka products.

Гурток хореографії.                                 20813, Черкаська обл., Кам`янський р-н,
                                                   с. Косари, вул.Кірова, 1
Кружок хореографии.
                                                    Тел. (380 4732) 97960
Choreography studio.                                               Факс: 97964
                                                 Е-mail: kosary@ck.ukrtel.net
             18000, м. Черкаси, вул.Леніна, 105
                   Тел. (380 472) 360860   КОСОГОРОВ АРТЕМ АНДРІЙОВИЧ
                                Приватний підприємець
«КООПЗОВНІШТОРГ»                        КОСОГОРОВ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ
Закрите акціонерне товариство                  Частный предприниматель
«КООПВНЕШТОРГ»                         KOSOGOROV ARTEM ANDRIYOVYCH, PE
Закрытое акционерное общество
«KOOPZOVNISHTORG», CJSC                     Роздрібна торгівля непродовольчими товарами.
                                Розничная торговля непродовольственными товарами.
Закупівля сільськогосподарської продукції. Переробка
ядра волоського горіха. Виробництво продовольчих        Retail trade by non food products.
товарів: борошно, хліб, ковбасні вироби.
                                          18000, м. Черкаси, вул.Руставі, 25, кв. 37
Закупка сельскохозяйственной продукции.
                                                Тел. (380 472) 561356, 382391
Переработка ядра грецкого ореха. Производство
продовольственных товаров: мука, хлеб, колбасные
                                ПТАХОПЛЕМЗАВОД «КОРОБІВСЬКИЙ»
изделия.
                                Сільськогосподарське товариство з обмеженою
Buying of agricultural products. Processing of the walnut    відповідальністю
kernels. Production of food products: flour, bread, sausage   ПТИЦЕПЛЕМЗАВОД «КОРОБОВСКИЙ»
products.                            Сельскохозяйственное общество с ограниченной
                                ответственностью
            18028, м. Черкаси, вул.Громова, 142/1  «KOROBIVSKY», POULTRY BREEDING PLANT, LLC
                Тел. (380 472) 326051,327257
                    Факс: 327296, 326355  Селекційно-племінна робота з качками. Виробництво
               E-mail: zovnihtorg@ck.ukrtel.net  племінної продукції і м’яса птиці качки. Розведення птиці.
                                Розведення свиней. Вирощування зернових та технічних
«КОСАРСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД»                  культур. Виробництво м`ясних продуктів. Роздрібна
Державне підприємство                      торгівля.
«КОСАРСКИЙ СПИРТОВОЙ ЗАВОД»
                                Селекционно-племенная работа с утками. Производство
Государственное предприятие
                                племенной продукции утиного мяса. Разведение птицы.
«KOSARSKY DISTILLERY PLANT»
                                Разведение свиней. Выращивание зерновых и технических
культур. Производство мясных продуктов. Розничная
торговля.                           КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА
                                РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Selection-breeding of ducks. Manufacture of duck. Poultry
                                КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ
breeding. Pigs breeding. Cultivation of grain and technical
                                РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА
crops. Manufacture of meat products. Retail trade.
                                KORSUN SHEVCHENKIVSKY CENTRAL REGIONAL
                                HOSPITAL
     19773, Черкаська область, Золотоніський район,
            с. Кедина гора, вул.Шевченка, 86/5
                                Надання медичної допомоги. Мережа аптечних пунктів.
             Тел/факс: (380 4737) 23415, 22010
                   Моб. +380 67 4706376   Предоставление медицинской помощи. Сеть аптечных
    Е-mail: ppz_korobivskiy@mail.ru , Ant-2@yandex.ru   пунктов.
                  www.korobivsky.com.ua
                                Granting of medical help. Network of drug stores.
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ ЛІСОВЕ
                                                 19400,Черкаська обл.,
ГОСПОРДАРСТВО
                                       м. Корсунь-Шевченківський, вул.Леніна, 120
Державне підприємство
                                              Тел. (380 4735) 24989, 20744
КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЕ ЛЕСНОЕ
                                                       Факс: 24989
ХОЗЯЙСТВО
                                              Е-mail: crl_k_h@ck.ukrtel.net
Государственное предприятие
                                                    http://zdrav.ck.ua
KORSUN SHEVCHENKIVSKY FORESTRY
State enterprise
                                «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКЕ
                                ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»
Консультації з реконструкції лісових насаджень (в тому
                                Акціонерне товариство
числі парків, лісосмуг), створення і реконструкція
                                «КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКОЕ
лісомеліоративних і гідротехнічних споруд. Відвід в рубку
                                ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
дерев та виписка лісорубних квитків. Огранізація
                                Акционерное общество
полювання та відпочинку. Розміщення бджолиних пасік
                                «KORSUN SHEVCHENKIVSKY GRAIN-
для медозбору. Озеленення міст, сіл, парків.
                                COLLECTING STATION», JSC
Консультации по реконструкции лесных насаждений,
создание и реконструкція лесомелиоративных и          Закупівля зернових, сушка, зберігання зерна; калібровка
гидротехнических сооружений. Отвод в рубку деревьев и     насіннєвої кукурудзи; виробництво муки; відкорм та
виписка лесорубных билетов. Организация охоты и        переробка свинини.
отдыха. Размещение пчелиных пасек для медосбора.
                                Закупка зерновых, сушка, хранение зерна; калибровка
Озеленение городов, сел, парков.
                                семенной кукурузы; производство муки; откорм и
Consultations in reconstruction of forest range (including   переработка свинины.
parks, forest belts), creation and reconstruction of
                                Purchase of grain crops, grain storage, manufacture of flour,
hydrotechnical constructions, forest improvement.
                                calibration of corn seeds, pork processing.
Organization of hunting and rest. Adjustment of bee houses
for gathering honeyflow. Planting of greenery in cities,
                                                 19400, Черкаська обл.,
villages, parks.
                                     м. Корсунь-Шевченківський, вул.Промислова, 6
                                                 Тел. (380 4735) 20353
                  19400, Черкаська обл.,
                                                      Факс: 23945
        м. Корсунь-Шевченківський, вул.Уколова, 3
              Тел. (380 4735) 31033, 33233
                      http://lis.ck.ua
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКА ШВЕЙНА
ФАБРИКА»                            Виробництво тротуарної плитки, бордюрів, шлакоблоків.
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                Производство тротуарной плитки, бордюров,
«КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКОВСКАЯ ШВЕЙНАЯ
                                шлакоблоков.
ФАБРИКА»
Общество с ограниченной ответственностью            Manufacture of paving slab, borders, slag blocks.
«KORSUN SHEVCHENKIVSKY GARMENT
FACTORY», LLC                              18000, Черкаська обл., м. Черкаси, пров.Хіміків, 8
                                              Тел. (380 472) 640082, 640084
Виробництво робочого одягу: напівкомбінезони,                            e-mail: fem@krug.ua
комбінезони, куртки, жилети, штани, костюми робочі.
                                «КРУГ-АКВАТЕРМ»
Производство рабочей одежды: комбинезоны, куртки,
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
жилеты, брюки, костюмы рабочие.
                                «КРУГ-АКВАТЕРМ»
Manufacture of workwear: overalls, jackets, waistcoats,    Общество с ограниченной ответственностью
trousers, workers suits.                    «KRUG-AQUATERM», LLC

                 19400, Черкаська обл.,    Постачання та монтаж інженерних мереж для
      м. Корсунь-Шевченківський, вул.Шевченка, 42    тепловодопостачання, каналізації і фільтрації води.
                  Тел. (380 4735) 24700
                                Поставки и монтаж инженерных сетей для
                       Факс: 20747
                                тепловодоснабжения, канализации и фильтрации воды.
                Е-mail: kssf@ck.ukrtel.net
                                Deliveries and installation of engineering networks for heat
«КРЕДОБАНК», ЧЕРКАСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ               and water supply, for water drainage and filtration of water.
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ФІЛІЇ
Публічне акціонерне товариство                              18000, м. Черкаси, вул.Ільїна, 419
«КРЕДОБАНК». ЧЕРКАССКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ                            Тел/факс: (380 472) 710124, 710123
ЦЕНТРАЛЬНОГО ФИЛИАЛА                                         E-mail: teplo@krug.ua
Публичное акционерное общество                                    www.akvaterm.krug.ua
«KREDOBANK», PJSC, CHRERKASY BRANCH
                                «КАНІВСИРТРЕЙД»
Повний спектр банківских послуг.                Товариство з обмеженою відповідальністю
                                «КАНЕВСЫРТРЭЙД»
Полный спектр банковских услуг.
                                Общество с ограниченной ответственностью
Full range of banking services.                KANIVSYRTRADE LLC.

          18005, м. Черкаси, вул.Пастерівська, 25   Посередницька торгівля молочною продукцією.
                    Тел. (380 472) 339567
                                Посредническая торговля молочной продукцией.
                        Факс: 339567
         Е-mail: office.cherkasy@kredobank.com.ua   Intermediary trade of dairy products.

«КРУГ-БУДКОМПЛЕКТ»                           Черкаська область, 19000 м. Канів, вул.Леніна, 195
Товариство з обмеженою відповідальністю                        Тел. (380 4736) 39250, 095 2727177
«КРУГ-СТРОЙКОМПЛЕКТ»                                        Факс (380 4736) 39250
Общество с ограниченной ответственностью                    e-mail: D.Moskalenko@kaniv.cheeseclub.ua
«KRUG-BUDKOMPLEKT», LLC
ФІЛІЯ «КАНІВСЬКА ГЕС»                     Vacuum metallizing of sheet stainless steel of mirror finish (or
ВАТ «Укргідроенерго»                      mat finish) in colour "gold" (spatter of titanium nitride),
ФИЛИАЛ «КАНЕВСКАЯ ГЭС»                     "blue" (titanium oxide), "bronze", "copper", and ceramic tiles.
ОАО «Укргидроэнерго»                                 18000, м. Черкаси, вул.Смілянська 125
BRANCH «KANIVSKA HYDROELECTRIC POWER                               Т. моб.: (380) 67 473-01-01
STATION» OJSC «Ukrgidroenergo»                                  Т. моб.: (380) 93 257-89-94
                                                   e-mail: npf_lad@ukr.net
Виробництво електроенергії.                                           www.lad.ck.ua
Производство электроэнергии.
                                КОМПАНІЯ «ЛІК»
Manufacture of the electric power.               КОМПАНИЯ «ЛИК»
                                «LIK», COMPANY
               19000, Черкаська обл., м. Канів
                Тел. (380 4736) 32352, 33375  Автосервісне обладнання, акумуляторна комплектація,
                                заводи по виробництву акумуляторів.
«ЛАВЕНТА»
                                Автосервисное оборудование, аккумуляторные
Закрите акціонерне товариство
                                комплектующие, линии по производству аккумуляторов.
«ЛАВЕНТА»
Закрытое акционерное общество                 Auto service equipment, accumulator completing units,
«LAVENTA», CJSC                        production lines for manufacturing of accumulators.

Виробництво та реалізація взуття.                                18000, м. Черкаси, а/с 223
                                               Тел. (380 472) 352736, 151234
Производство и реализация обуви.
                                                   Факс: 352736, 641584
Production and realization of shoes.                                  Е-mail: Lik@uch.net

             18036, м. Черкаси, вул.Луценка, 8  ЛИННИК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА
                 Тел/факс: (380 472) 634910  Приватний підприємець
                                ЛИННИК ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА
«ЛАД»                             Частный предприниматель
Науково-виробнича фірма                    LYNNYK LIUDMYLA MYKOLAYIVNA, PE
«ЛАД»
Научно-производственная фирма                 Торгівля сувенірами.
«LAD», PE SCIENTIFIC-PRODUCTION COMPANY
                                Торговля сувенирами.
Вакуумне напилення листової нержавіючої сталі         Sales of souvenirs.
дзеркальної поліровки (або матової) под колір "золота"                 18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 105
(напилення нітрида титану), "синього" (оксид титану),                        Тел. (380 472) 360860
"бронзи", "міді", а також напилення на керамічну плитку.
                                ТОРГОВИЙ ДІМ «ЛОГОС»
Вакуумное напыление листовой нержавеющей стали под
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
цвет «золота» (напыление нитрида титана), под цвет
                                ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЛОГОС»
«синий» (оксид титана), «бронзы», «меди». а также
                                Общество с ограниченной ответственностью
напыление на керамической плитке (все вышеуказанные
                                «LOGOS», TRADING HOUSE, LLC
цвета + «серебро»).
Вода натуральна та газована «Кедина Гора». Комерційна                            Факс: 327166
діяльність.                                             E-mail: makot@ukr.net
Вода натуральная и газированная «Кедина Гора».
                                МАКСИМЕНКО СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
Коммерческая деятельность.
                                Приватний підприємець
Natural water and water with gas «Kedyna Gora».        МАКСИМЕНКО СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Commercial activities.                     Частный предприниматель
                                MAKSYMENKO SERGIY MYKHAILOVYCH, PE
             18000 м. Черкаси, вул.Різдвяна, 175
                   Тел. (380 472) 326096  ТМ «Домолюкс» - оптово-роздрібна торгівля
                   Факс: 320096, 646570   промисловими товарами;
                                ТМ «Класик» - виготовлення і продаж панчишно-
«ЛЮМО»                             шкарпетних виробів.
Приватне підприємство
                                Оптово-розничная торговля промышленными товарами.
«ЛЮМО»
                                Производство и продажа чулочно-носочных изделий.
Частное предприятие
«LUMO» PRIVATE ENTERPRISE                   ТМ «Domolux» - wholesale and retail trade of industrial
                                goods;
Виробництво: гальмова рідина, низько замерзаючі        ТМ «Classic» - manufacture and sale of hosiery.
охолоджуючі рідини, олія моторна, олія трансмісійна,
розчинники.                                      18002 м. Черкаси, вул.Пушкина, 67
                                                 Тел.: (380 472) 330211
Производство: тормозная жидкость, охлаждающие
                                                      Факс: 330575
низкозамерзающие жидкости, масло моторное, масло
                                               E-mail: info@domolux.ck.ua
трансмисионное, растворители.
                                                   www.domolux.ck.ua
Production of brake fluid, cooling fluids, motor oil,
transmission oil, dissolvents.                 «МАЛО-БУЗУКІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР`ЄР»
                                Відкрите акціонерне товариство
            18003, м. Черкаси, вул.Енгельса, 118  «МАЛО-БУЗУКОВСКИЙ ГРАНИТНЫЙ КАРЬЕР
               Тел. (380 472) 643051, 642404  Открытое акционерное общество
     Е-mail: v.nikolaenko@lumo.com.ua , vera@vamp.ua    «MALO-BUZUKIVSKY GRANITE QUARRY», OJSC
                     www.lumo.com.ua
                                Розроблення гравійних та піщаних кар`єрів, оптова
МАКЄЄВА РІТА ОЛЕКСІЇВНА                    торгівля будівельними матеріалами, виробництво машин
Приватний підприємець                     і обладнання для добувної промисловості.
МАКЕЕВА РИТА АЛЕКСЕЕВНА
                                Разработка гранитных и пещаных карьеров, оптовая
Частный предприниматель
                                торговля строительными материалами, производство
MAKEEVE RITA OLEKSIIVNA, PE
                                машин и оборудования для добывающей
                                промышленности.
Реалізація продуктів харчування.
                                Working of gravel and sand quarries, wholesale trade of
Реализация продуктов питания.
                                building materials, manufacture of machines and equipment
Realization of food products.                 for extractive industry.

         18016, м. Черкаси, вул.Калініна, 68, кв.39        20740, Черкаська область, Смілянський район,
                   Тел. (380 472) 327889                       с.Малий Бузуків
                    Факс: 588614, 392045                         www.livs.com.ua
                Тел. (380 472) 385244, 384452
                    Тел. (380 4733) 96417  «МЕГОМЕТР» УМАНСЬКИЙ ЗАВОД
                   E-mail: granit@majar.com  Відкрите акціонерне товариство
                                 «МЕГОММЕТР» УМАНСКИЙ ЗАВОД
«МАСТЕР ЛТД»                           Открытое акционерное общество
Спільне підприємство                       «MEGOMETR», UMAN PLANT, OJSC
«МАСТЕР ЛТД»
Совместное предприятие                      Мегометри. Вимірювачі опору заземлення.
«MASTER LTD» JOINT STOCK VENTURE
                                 Мегомметры. Измерители сопротивления заземления.
Будування прогулянкових суден, будування та ремонт        Meggers (megohmmeter). Ground resistance meters.
суден (яхти, човни); виготовлення виробів з пластмаси,
виробництво устаткування для автомобілів.                20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.Радянська, 49
                                                Тел. (380 4744) 38027, 38065
Строительство прогулочных суден, строительство и
                                                     Факс: 37018, 38027
ремонт суден (яхты, лодки); изготовление изделий из
                                               E-mail: megommetr@um.ck.ua
пластмассы, производство оборудования для
                                                        www.omm.ru
автомобилей.
Construction and repair of crafts (yachts, boats); manufacture  «МЕГАРОН», ПОРТ-СТУДІЯ
of products from plastic, manufacture of equipment for      «МЕГАРОН», ПОРТ-СТУДИЯ
automobiles.                           «MEGARON», PORT-STUDIO

           18000, м. Черкаси, вул.Хрещатик, 173    Професійні фотопослуги. Дизайн студія. Рекламні
           Тел. (380 472) 360881, 360880, 458021    послуги.
      E-mail: mazin@ck.ukrtel.net , mazin1955@mail.ru
                                 Профессиональные фото услуги. Дизайн студия.
                     www.master.ck.ua
                                 Рекламные услуги.
«МЕБЛІ ЛІВС»                           Professional services of photographer. Design studio.
Товариство з обмеженою відповідальністю             Advertising services.
«МЕБЕЛЬ ЛИВС»
Общество с ограниченной ответственностью                       18000, м. Черкаси, вул.Благовісна, 213
«MEBLI LIVS», LLC                                           Тел. (380 472) 383101
                                                Е-mail: portstudio@yandex.ru
Виробництво м'яких меблів для дому та офісу, в т.ч.                         www.portstudio.com.ua
крісел, крісел-ліжок, диванів, меблів для дитячих кімнат
та іншого.                            «МЕХБУД»
                                 Мале підприємство
Производство мягкой мебели для дома и офиса.
                                 «МЕХБУД»
Manufacture of furniture for houses and offices, including    Малое предприятие
chairs, bed-chairs, sofas, furniture for children rooms, etc.  «MEHBUD», SMALL ENTERPRISE

       20702, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Одеська 2   Будівельно-монтажні роботи.
               Тел. (380 4733) 40545, 46391
                                 Строительно-монтажные работы.
                        Факс: 40550
               E-mail: mebli-livs@smila.com    Constructing and assembling works.
                                 «MONASTYRYSHCHENSKIY MACHINE BUILDING
             18018, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 14/1  PLANT», OJSC
                Тел. (380 472) 641669, 642105
                         Факс: 641669  Котли парові, водогрійні; системи водяного опалення,
                                 котельні.
«СПІВДРУЖНІСТЬ НАЦІЙ»
                                 Котлы парове, водогрейные;системы водяного
МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД
                                 отопления, котельные.
«СОДРУЖЕСТВО НАЦИЙ»
МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД               Steam boilers, water heating systems, boiler rooms.
«SPIVDRUZHNIST NATSIY» INTERNATIONAL
CHARITABLE FUND                                   19100, Черкаська обл., м. Монастирище,
                                                       вул.Леніна, 122
Организація і проведення фестивалів, конкурсів,                            Тел. (380 4746) 21705
концертів.                                                   Факс: 22495
                                              Е-mail: Generation_kiev@ukr.net
Организация и проведение фестивалей, конкурсов,
                                                     www.tekom.com.ua
концертов.
Organization and holding of festivals, competitions, concerts.  «МОНФАРМ»
                                 Відкрите акціонерне товариство
         02068, м. Київ, вул.Ревуцького, 36/2, к. 244  «МОНФАРМ»
                 Тел/факс: (380 44) 5707953   Открытое акционерное общество
        Е-mail: fond_v@i.com.ua fond_v@yahoo.com     «MONFARM», OJSC

«МІСТО»                             Виробництво та оптова торгівля лікарських засобів та
ОБЛАСНА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ГАЗЕТА                засобів медичного призначення; Виробництво та оптова
«МІСТО»                             торгівля профілактично гігієнічними засобами;
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ                Виробництво та оптова торгівля біологічно активними
ГАЗЕТА                              добавками.
«MISTO», REGIONAL SOCIO-POLITICAL
                                 Производство и оптовая торговля лекарственными
NEWSPAPER
                                 стредствами и средствами медицинского назначения;
                                 Производство и оптовая торговля профилактично-
Видавнича діяльність.
                                 гигиеническими средствами; Производство и оптовая
Издательская деятельность.                    торговля биологично активными добавками.
Publishing activities.                      Manufacture and wholesale trade of medical products and
                                 means of medical appointment; Manufacture and wholesale
        18000, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 36а    trade of hygienic means; Manufacture and wholesale trade of
               Тел. (380 472) 455085, 328428   biological active additives.

«МОНАСТИРИЩЕНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ                                   19100, Черкаська обл.,
ЗАВОД»                                          м. Монастирище, вул.Заводська, 8
Відкрите акціонерне товариство                           Тел.\факс: (380 4746) 21957, 21459, 23202
«МОНАСТЫРИЩЕНСКИЙ                                     E-mail: monfarm@monfarm.com.ua
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»                                       www.monfarm.com.ua
Открытое акционерное общество
                                 МОРОЗ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
Приватний підприємець
МОРОЗ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ                              18000, м. Черкаси, вул.Шевченка, 205
Частный предприниматель                                   Тел/факс: (380 472) 450533
MOROZ IGOR MYKOLAYOVYCH, PE                               Е-mail: nafta@naftaenergo.com
                                                 www.naftaenergo.com
Торгівля непродовольчими товарами. Торгівля одягом
second-hand.                         «НАЦІОНАЛЬНА ГОРІЛЧАНА КОМПАНІЯ»
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
Торговля непродовольственными товарами. Торговля
                               «НАЦИОНАЛЬНАЯ ВОДОЧНАЯ КОМПАНИЯ»
одеждой секонд-хэнд.
                               Общество с ограниченной ответственностью
Trade by non food products, second-hand.           «NATIONAL VODKA COMPANY», LLC

       18031, м. Черкаси, вул.Шевченка, 132, кв.144  Виробництво горілки, горілки особливої, настоянки (20%
                  Тел. (380 472) 329602  и 28%).
                               Производство алкогольной продукции: водка, настойка,
КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА «МЕРКУРІЙ»
                               ликеры.
Товариство з обмеженою відповідальністю
КОНДИТЕРСКАЯ ФАБРИКА «МЕРКУРИЙ»               Production of vodka, special vodka, liquors (20% and 28%).
Общество с ограниченной ответственностью
CONFECTIONERY FACTORY MERKURY LLC.                              19632, Черкаська область,
                                              Черкаський р-н, с.Степанки,
Виробництво кондитерських виробів, роздрібна торгівля.                  Смілянське шосе, 8-й км, буд.2
Льодяникова карамель ТМ «Рокс», ТМ «Солодашка».                      Тел. (380 472) 633770, 634665
                                                 Факс: (380 472) 639672
Производство кондитерских изделий, розничная
                                               Е-mail: office@ngk.com.ua
торговля.
Manufacture of confectionery products, retail trade.     «НАШ ЗІР»
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
    Черкаська область, 20700, м. Сміла, вул.Леніна, 60  «НАШ ЗИР»
               Тел. (380 4733) 42183, 40314  Общество с ограниченной ответственностью
                  Факс (380 4733) 45049  «NASH ZIR», LLC
                   e-mail: roks@roks.ua
                        www.roks.ua  Офтальмологія, засоби корекції зіру.
                               Офтальмология, средства коррекции зрения.
«КОНЦЕРН НАФТАЕНЕРГО»
Товариство з обмеженою відповідальністю           Ophthalmology, means of sight correction.
«КОНЦЕРН НАФТАЭНЕРГО»
Общество с ограниченной ответственностью                     18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 258
«CONCERN NAFTAENERGO», LLC                                    Тел. (380 472) 320267
                                                     Факс: 321900
Оптова торгівля продуктами харчування,                             E-mail: zir@ukrpost.net
сільськогосподарською продукцією.
                               «НК НАФТАЛЮКС», ТОРГОВИЙ ДІМ
Оптовая торговля продуктами питания,
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
сельскохозяйственной продукцией.
                               «НК НАФТАЛЮКС», ТОРГОВЫЙ ДОМ
Wholesales of food products.                 Общество с ограниченной ответственностью
«NK NAFTALUX», TRADING HOUSE, LLC                                       Факс: 544056
                                                  E-mail: nomex@uch.net
Гуртово-роздрібна торгівля нафтопродуктами.
                                «НЬЮТОН-ТРЕЙД»
Оптово-розничная торговля нефтепродуктами.
                                Приватне підприємство
Wholesale and retail trade of petrochemicals.         «НЮТОН-ТРЭЙД»
                                Частное предприятие
      18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 118, оф.210   «NEWTON -TRADE», PE
            Тел/факс: (380 472) 635763, 634549
                 E-mail: naftalux@narod.ru  Торгівля будівельними матеріалами.
                                Торговля строительными материалами.
«НОВОКОМ»
Товариство з обмеженою відповідальністю            Trade of building materials.
«НОВОКОМ»
Общество с ограниченной ответственностью                      18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 133
«NOVOKOM», LLC                                    Тел. (380 472) 653085, 631642, 636758
                                                E-mail: newton@neocm.com
Виготовлення і продаж: дверні блоки із натуральної                        www.santeh.newton.com.ua
деревени, меблі корпусні, меблі різної модифікації.
                                ОБ`ЄДНАННЯ ВЛАСНИКІВ
Производство и продажа дверних блоков из натуральной
                                з управління, утримання і використання майна житлового
древесины, корпусной мебели и др.
                                будинку
Production and sale of door units from natural wood, cabinet  ОБЬЕДИНЕНИЕ СОБСТВЕННИКОВ
furniture, furniture of different modifications.        по управлению, содержанию и использованию имущества
                                жилого дома
           18010, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 5  ASSOCIATION OF OWNERS IN MANAGEMENT
                   Тел. (380 472) 659326   UPKEEP AND USE OF THE APARTMENT HOUSE
                       Факс: 663860
                 Е-mail: novokom@ic.ck.ua   Житлово-будівельний кооператив, об`єднання
                                співвласників багатоквартирних будинків.
«НОМЕКС»
                                Жилищно-строительный кооператив, обьединение
Приватне підприємство
                                совладельцев многоквартирных домов.
«НОМЕКС»
Частное предприятие                      Cooperative housing society, association of co owners of multi
«NOMEX», PE                          flat buildings.

Оптова торгівля будівельними матеріалами. Столярні                   18000, м. Черкаси, вул.Гоголя, 221
роботи.                                               Тел. (380 472) 384116
Оптовая торговля строительными материалами.
                                «ОБЛАГРОСПЕЦПОСТАЧ»
Столярные работы.
                                Відкрите акціонерне товариство
Wholesale trade by building materials. Joinery works.     «ОБЛАГРОСПЕЦСНАБ»
                                Открытое акционерное общество
       18000, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького 47,    «OBLAGROSPETSPOSTACH», OJSC
                         офіс 314
                  Тел.: (380 472) 544056
Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
                                Insurance of property risks. Insurance of cargoes and
Оптова торгівля автотоварами, торгівля пальним,
                                responsibility. Insurance of transport. Insurance of civil
ремонт насосів і компресорів.
                                responsibility. Agricultural insurance. Insurance of financial
Деятельность автомобильного грузового транспорта.       risks.
Оптовая торговля авто товарами, торговля топливом,
ремонт насосов и компрессоров.                            18005, м. Черкаси, вул.Пастерівська, 3
                                                   Тел. (380 472) 360371
Services of freight transport. Wholesale trade of auto
                                                       Факс: 457444
products, trade by petrol, repair of pipes, compressors.
                                                  E-mail: dir@ck.oranta.ua
                                                       www.oranta.ua
           18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 130
                Тел. (380 472) 661669, 634648
                                «ОРИЗОН-МЕД»
                        Факс: 634567
                                Державне підприємство
                                «ОРИЗОН-МЕД»
«ОЛЕСЯ»
                                Государственное предприятие
Туристична агенція
                                «ORIZON-MED», STATE ENTERPRISE
«ОЛЕСЯ»
Туристическое агентство
                                Виробництво і продаж апаратів штучної вентиляції
«OLESYA», TOURIST AGENCY
                                легень 'Фаза-5НР', 'Фаза-11' та інших товарів медичного
                                призначення.
Туристичні послуги.
                                Производство и продажа аппаратов искусственной
Туристические услуги.
                                вентиляции лѐгких и других товаров медицинского
Tourist services.                       назначения.
                                Manufacture and sale of artificial lungs Faza-5НР', 'Faza-11'
           18000, м. Черкаси, вул.Слави, 11, кім.4
                                and other medical products.
                   Тел. (380 472) 451632
                                      20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Мазура, 24
НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
                                                Тел/факс: (380 4733) 45065
КОМПАНІЯ «ОРАНТА»
Черкаська обласна дирекція
                                «ОРІЗОН-НАВІГАЦІЯ»
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ
                                Державне підприємство
КОМПАНИЯ «ОРАНТА»
                                «ОРИЗОН-НАВИГАЦИЯ»
Черкасская областная дирекция, Открытое акционерное
                                Государственное предприятие
общество
                                «ORIZON-NAVIGATSIYA»
NATIONAL INSURANCE COMPANY «ORANTA»,
                                STATE ENTERPRISE
CHERKASY REGIONAL DIRCTION, OJSC
                                Розробка і виробництво навігаційного обладнання
Страхування майнових ризиків. Страхування вантажів
                                загального та спеціального призначення. Супутникові
та відповідальності.
                                системи.
Автотранспортне страхування; страхування
транспорту. Страхування цивільної відповідальності.      Разработка и производство навигационного
Страхування від нещасних випадків.               оборудования общего и специального назначения.
Сільськогосподарське страхування.               Спутниковые системы.
Страхування фінансових ризиків.
                                Development and manufacture of navigation equipment for
Страховые услуги.                       general and special purpose. Satellite systems.
                                                        Факс: 731144
      20708, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Мазура, 24                Е-mail: ostinvest@incubator.com.ua
                Тел. (380 4733) 42282, 44354                      www.incubator.com.ua
                        Факс: 22108
           E-mail: orizon@orizon-navigation.com   «ОФІС-ТЕХНІКА»
                 www.orizon-navigation.com   Приватне підприємство
                                «ОФИС-ТЕХНИКА»
«ОРІОН-ГЛАСС»                         Частное предприятие
Товариство з обмеженою відповідальністю            «OFFICE-TEHNIKA», PE
«ОРИОН-ГЛАСС»
Общество с ограниченной ответственностью            Продаж, ремонт та обслуговування офісної техніки.
«ORION -GLASS», LLC
                                Продажа, ремонт и обслуживание офисной техники.
Виробництво скла для автотранспорту (триплекс,         Sale, repair and service of computer and office technics.
сталініт, куленепробівне скло). Виготовлення меблів зі
скла. Виробництво триплексу для рекламних носіїв.              18000, м. Черкаси, вул.Дашкевича, 39, оф.203
                                              Тел. (380 472) 452384, 328666
Производство стекла для автотранспорта.
                                                       Факс: 452384
Изготовление стеклянной мебели. Производство
                                                Е-mail: oftech@oftech.ck.ua
триплекса для рекламних носителей.
                                                     www.oftech.ck.ua
Manufacture of glass for all types of transport (safe glass,
triplex, bulletproof glass). Manufacture of glass furniture.  ПАВЛЯК КОНСТЯНТИН СТЕПАНОВИЧ
Manufacture of triplex for advertising purposes.        Приватний підприємець
                                ПАВЛЯК КОНСТАНТИН СТЕПАНОВИЧ
    20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул.Леніна, 139-A   Частный предприниматель
                   Тел.(380 4741) 2 11 94  PAVLYAK KONSTIANTYN STEPANOVYCH, PE
                       Факс: 2 12 09
             Е-mail: office@orionglass.com.ua   Автосервісне обладнання.
               http://www.orionglass.com.ua
                                Автосервисное оборудование.
«ОСТ-ІНВЕСТ»                          Auto service equipment.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ОСТ-ИНВЕСТ»                                       18008, м. Черкаси, вул.Хоменка, 7
Общество с ограниченной ответственностью                         Тел/факс : (380 472) 633544, 635404
«OST-INVEST», LLC                                       E-mail: vectorclx@yahoo.com
                                                     www.vector.uch.net
Виробництво побутових електроприладів. Виробництво
побутових міні-інкубаторів.                  «ПАЛЬМІРСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»
                                Відкрите акціонерне товариство
Производство бытовых электроприборов. Производство
                                «ПАЛЬМИРСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД»
бытовых мини-инкубаторов.
                                Открытое акционерное общество
Manufacture of domestic appliances. Manufacture of domestic  «PALMIRSKY SUGAR PLANT», OJSC
mini-incubators.
                                Переробка сільськогосподарської продукції, виробництво
             18008, м. Черкаси, вул.Хоменка, 19  цукру.
                Тел. (380 472) 768192, 731144
Переработка сельскохозяйственной продукции,           Виробництво: м'ясо куряче, яйце столове, яєчний
производство сахара.                       порошок, консерви курячі.
Processing of the agricultural products, production of sugar.  Производство: мясо куриное, яйцо столовое, яичный
                                 порошок, консервы.
         19742, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
                                 Production: chicken meat, eggs, egg powder, canned chicken.
                     с. Вознесенське-1
               Тел. (380 4737) 23107, 32302
                                    19603, Черкаська обл., с. Хутори, вул.Центральна, 2
                        Факс: 23107
                                               Тел. (380 472) 305242, 305232
              E-mail: palmirazavod@yandex.ru
                                                        Факс: 305242
                                            E-mail: pershe_travnya@ck.ukrtel.net
КОНСАЛТИНГОВЕ АГЕНТСТВО «ПЕРСОНАЛ»
                                                    http://poultry.com.ua
акредитований консультант Програми ділових
консультацій Європейського Банку Реконструкції та
                                 ПИРОЖАК ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Розвитку
                                 Приватний підприємець
КОНСАЛТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ПЕРСОНАЛ»
                                 ПИРОЖАК АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
«PERSONAL», CONSULTING AGENCY
                                 Частный предприниматель
                                 PYROZHAK OLEKSIY VOLODYMYROVYCH, PE
HR-консалтинг.
Підбір персоналу (рекрутинг), управлінський консалтинг,
                                 Обладнання ліфтів, торгівля, обслуговування.
маркетингові дослідження, аутсорсинг, аутплейсмент,
школа підготовки персоналу (курси), тренінги,          Лифтовое оборудование, торговля, обслуживание.
спеціалізований HR- консалтинг в ріелторському та
                                 Elevator equipment, trade, services.
аграрному бізнесі.
Подбор персонала (рекрутинг), управленческий                      18000, м. Черкаси, вул.Хоменка, 5/21
консалтинг, маркетинговые исследования, аутсорсинг,                          Тел. (380) 50 381-83-25
аутплейсмент, школа подготовки персонала, тренинги,
специализированный HR-консалтинг в риэлторском и         «ПМ-ПЛЮС»
аграрном бизнесе.                        Приватне підприємство
                                 «ПМ-ПЛЮС»
Selection of the personnel (recruiting), management
                                 Частное предприятие
consulting, market reearches, personnel training school
                                 «PM-PLUS», PRIVATE ENTERPRISE
(cources),trainings, specialized HR- consulting in real estate
and agrarian business.
                                 Виробництво м`яких меблів; матраців. Оптова торгівля
                                 підлоговим покриттям.
           18006, м. Черкаси, б-р Шевченка, 444
               Тел. (380 472) 382487, 385057   Производство мягкой мебели, матрасов. Оптовая
           Моб.. (050) 464-05-02, (067) 472-66-08   торговля половым покрытием.
               Е-mail: personal@personal.ck.ua
                                 Manufacture of furniture, mattresses. Wholesale trade by
                     www.personal.ck.ua
                                 coverage.
ПТАХОФАБРИКА «ПЕРШЕ ТРАВНЯ»
                                 19601 Черкаська область, Черкаський р-н, с.Геронимівка,
Відкрите акціонерне товариство
                                                    вул.Вернигори, 11
ПТИЦЕФАБРИКА «ПЕРВОЕ МАЯ»
                                          Тел. (380 472) 305752, 305753, 305754
Открытое акционерное общество
                                              Е-mail: info@pm-mebel.com.ua
«PERSHE TRAVNYA», POULTRY FACTORY, OJSC
                                                   www.pm-mebel.com.ua
                                               Тел. (380 472) 641194, 640305
ПОДУПЕЙКО ОКСАНА ГРИГОРІВНА                                      Е-mail: ortis@ukr.net
Приватний підприємець
ПОДУПЕЙКО ОКСАНА ГРИГОРЬЕВНА                  ПОЧАПСЬКИЙ ЄВГЕН СЕРГІЙОВИЧ
Частный предприниматель                     Приватний підприємець
PODUPEIKO OKSANA GRYGORIVNA, PE                 ПОЧАПСКИЙ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
                                Частный предприниматель
Роздрібна торгівля одягом секонд-хенд.             POCHAPSKY YEVGEN SERGIYOVYCH, PE
Розничная торговля одеждой секон-хэнд.
                                Торгівля товарами промислової групи. Обладнання.
Retail sales of garments and textiles.             Сантехніка.
                                Торговля товарами промышленной группы.
             18000, м. Черкаси, вул.Леніна, 105
                                Оборудование. Сантехника.
            Тел. (380 472) 115549, (050) 1863326
                                Trade of industrial products. Equipment. Bathroom
ПОЛІЩУК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ                   equipment.
Приватний підприємець
ПОЛИЩУК СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ                                  20300 Черкаська обл., м. Умань,
Частный предприниматель                                        вул.Комарова, 4 кв.4
POLISHCHUK SERGIY MYKOLAYOVYCH, PE                               Тел. (380 4744) 31352, 34550
                                               Е-mail: pochapskiy81@mail.ru
Торгівля товарами гідроізоляції, герметиками
загальнобудівельного призначення, будівельними блоками     «ПРЕС-ІНФОРМ»
(газобетон).                          Приватне підприємство
                                «ПРЕСС-ИНФОРМ»
Торговля товарами гидроизоляции, герметиками,
                                Частное предприятие
газобетоном.
                                «PRESS-INFORM», PE
Trade by waterproof finish, embedding compounds of general
building purpose, building blocks (aerated concrete).      Друкування газет, книговидавнича справа, реклама,
                                роздрібна торгівля газетами та журналами.
              18031, м. Черкаси, вул.Ільїна, 195
                                Печать газет, книгоиздательское дело, реклама,
                    Тел. (380 472) 650840
                                розничная торговля газетами и журналами.
                Е-mail: to-sergey@yandex.ru
                                Publishing of newspapers, publishing business, advertising,
«ПОРИВ»                             retail trade of newspapers and magazines.
Науково-виробнича фірма
«ПОРЫВ»                                       18000, м. Черкаси, вул.Дашковича, 39
Научно-производственная фирма                                Тел. (380 0472) 360968, 360969
«PORYV», SCIENTIFIC PRODUCTION COMPANY                             Е-mail: info@press.2mcl.com
                                                 www.press-inform.com.ua
Будівництво; проектні роботи.
                                РАДІОСТАНЦІЯ «ПРІМА-РАДІО»
Строительство; проектные работы.
                                РАДИОСТАНЦИЯ «ПРИМА-РАДИО»
Construction works, project works.               «PRIMA-RADIO», RADIO STATION

             18000, м. Черкаси, пр-т. Хіміків, 1
Створення та трансляція реклами на радіо "101
Далматін".                                     18009, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 3 А
                                            Тел/факс: (380 472) 321779, 382481
Создание и трансляція рекламы на радио «101
                                               Е-mail: prodmash@neocm.com
Далматин».
                                                   www.prodmash.net.ua
Design and transmitting of advertisings on the "101 Dalmatin
Radio”.                             ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРОМВІТ»
                                Приватне підприємство
      18000, м. Черкаси, вул.Хрещатик, 195, оф. 907    ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОМВИТ»
               Тел. (380 472) 383736, 455172   Частное предприятие
         Е-mail: fm101@ukr.net , dalmatin@ukr.net    «PROMVIT», PRIVATE ENTERPRISE

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»                  Виробництво машин та устаткування для перероблення
Публічне акціонерне товариство                 сільгосппродуктів.
Черкаська філія                         Проектування та виробництво стандартного і
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»                 нестандартного технологічного обладнання для
Публичное акионерное общество                  підприємств фармацевтичної, косметичної,
Черкасский филиал                        парфюмерної, харчової, хімічної, та інших галузей
«PRIVATBANK», CHERKASY BRANCH                  промисловості.
                                Продукція: реактори, гомогенізатори, ферментатори,
Повний комплекс банківських послуг для юридичних осіб і     змішувачі, дражиратори, дозатори, автомати розливу,
населення. Міжнародні операції.                 моєчно-сушильні машини, ампуло-запаєчні машини,
                                машини для фасування гранул, касети, лотки для ампул і
Полный комплекс банковских услуг.
                                флаконів, меблі для стерильних приміщень.
Complete set of bank services for legal and physical persons.
                                Производство оборудования для переработки
International operations. Services of world banking systems.
                                сельскохозяйственной продукции; оборудования для
                                предприятий фармацевтической, косметической,
          18023, м. Черкаси, вул.Благовістна, 169
                                пищевой отраслей промышленности.
               Тел. (380 472) 540520, 544080
                       Факс: 544078   Manufacture of the equipment for processing of agricultural
                 E-mail: cs@pbank.com.ua    production; for the enterprises of pharmaceutical, cosmetic,
                    www.privatbank.ua    food industries.

«ПРОДМАШ»                                       18036, м. Черкаси, пров.Хіміків, 1/1
Товариство з обмеженою відповідальністю                           Тел. (380 472) 646553, 643360
«ПРОДМАШ»                                                  Факс: 647404
Общество с ограниченной ответственностью                          Е-mail: office@promvit.com.ua
«PRODMASH», LLC                                           sales@promvit.com.ua
                                                   http://www.promvit.ru
Виробництво етикировочних машин (для ж/банок, скло,
ПЕТ).                              СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОСТО
                                СТРАХУВАННЯ»
Производство этикетировочного оборудования для нужд
                                Черкаська філія
пищевой промышленности.
                                СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСТО
Manufacture of labeling machines (for cans, glass products,   СТРАХОВАНИЕ»
PET).                              Черкасский филиал
INSURANCE COMPANY «PROSTO
STRAHUVANNYA», CHERKASY BRANCH                            18008 м. Черкаси, вул.Оборонна, 12-А
                                               Тел. (380 472) 560448, 560449
Страхова діяльність. Страхування транспортних                                 Факс: 560448
засобів, цівільної відповідальності, майна, подорожуючих                     e-mail: promzerno@ukr.net
за кордон, подорожуючих по території України, медичне                        www.m-novinka.com.ua
страхування.
                                 ВИДАВНИЦТВО «ПРЕССБОЛ – 2008»
Страховая деятельность. Страхование транспортних
                                 Приватне підприємство
средств, гражданской ответственности, имущества,
                                 ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССБОЛ-2008»
путеществующих по Украине и за рубежом, медицинское
                                 Частное предприятие
страхование.
                                 PUBLISHING HOUSE «PRESSBOL-2008», PE
Insurance activities. Insurance of transportation means, civil
responsibility, property, from accidents, of travelers, etc.   Видавництво газети «Молодь Черкащини», рекламна
                                 діяльність, журналістська діяльність.
      18000, м. Черкаси, вул.О. Дашковича, 34, оф. 8
                                 Издание газеты «Молодь Черкащини», рекламная
                   Тел. (380 472) 540149
                                 деятельность, журналистская деятельность.
                       Факс: 544007
             Е-mail: cherkassy@pro100.com.ua     The edition of the newspaper «Molod Cherkashyny»,
                    www.pro100.com.ua     advertising activity, journalistic activity.

ФІРМА «ПРОМЗЕРНО»                                  18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 266-1,
Товариство з обмеженою відповідальністю                                     офіс 108-111
ФИРМА «ПРОМЗЕРНО»                                       тел. (380 472) 322584, 322585
Общество с ограниченной ответственностью                             E-mail: molod-108@uch.net
FIRM «PROMZERNO» LLC                                            www.mch.com.ua

Будівництво. Виробництво будматеріалів (черепиця         «РАДІКАЛ ПЛЮС»
полімер-піщана), металоконструкцій; будівництво «під       Приватне підприємство
ключ» об’єктів мобільного зв’язку. Виробництво виробів      «РАДИКАЛ ПЛЮС»
методом лиття. Торгівля будматеріалами, хозтоварами,       Частное предприятие
побутовими електроприладами, сантехнікою,            «RADICAL PLUS», PE
теплотехнікою.
                                 Науково-дослідна робота і розробки.
Строительство. Производство строительных
материалов (черепица полимер-песчаная),             Научно-исследовательская работа и разработки.
металлоконструкций; строительство «под ключ»
                                 Scientific-research works and developments.
объектов мобильной связи. Производство изделий
методом литья. Торговля стройматериалами,
                                             18016, м. Черкаси, вул.Сєдова 1-17
хозтоварами, бытовыми электроприборами,
                                               Тел. (380 472) 730221, 735684
сантехникой, теплотехникой.
                                                Е-mail: ozon_gs@rambler.ru
Construction. Manufacture of building materials (polymeric-
sandy tiles), metal designs; construction of objects of mobile  «РЕЙТИНГ-INFORM»
communication. Manufacture of products by a method of      Інформаційно-аналітичний журнал
moulding. Trade of building materials, household goods,     «РЕЙТИНГ-ИНФОРМ»
electrical household appliances, other technical equipments.   Информационно-аналитический журнал
«RATING-INFORM», INFORMATION ANALYTICAL            РОГУЛЯК ВАДИМ ВАДИМОВИЧ
MAGAZINE                           Приватний підприємець
                               РОГУЛЯК ВАДИМ ВАДИМОВИЧ
Видавництво журналів та інших періодичних видань.       Частный предприниматель
Рекламні послуги. Маркетингові послуги.            ROGULYAK VADYM VADYMOVYCH, PE
Издание журналов и др. периодических зданий.
                               РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «СТАЛКЕР»
Рекламные услуги. Маркетинговые услуги.
                               Розробка, виготовлення та розміщення усіх видів
Publishing of magazines and other periodicals. Advertising  реклами.
services. Marketing services.
                               Рекламное агентство полного цикла.
      18002, м. Черкаси, б-р Шевченка 266/1,оф. 408   Development, production and placement of all types of
                  Тел. (380 472) 321687   advertising.
                Е-mail: rating2008@ukr.net
                                         18006 м. Черкаси, вул.Гоголя 509, кв. 4
«РЕТРО», ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ                             Тел. (380 472) 661536, 321649, 321516
Товариство з обмеженою відповідальністю                               E-mail: 3355@ukr.net
«РЭТРО», ЗАВОД ПРОДТОВАРОВ
Общество с ограниченной ответственностью           МЕБЛЕВА ФАБРИКА «РОМІРА»
«RETRO», FOOD PLANT, LLC                   Приватне підприємство
                               МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «РОМИРА»
Виробництво соняшнікової олії.                Частное предприятие
                               «ROMIRA», FURNITURE FACTORY, PE
Производство подсолнечного масла.
Manufacture of sunflower oil.                 Виробництво м`яких меблів, виробів з деревини.
                               Производство мягкой мебели, изделий из древесины.
       20540, Черкаська область, Катеринопільський
                район, с. Мокра Калигірка,   Manufacture of cushioned furniture, wooden products.
                     вул. Шевченка, 4
                  Тел. (380 4742) 21319                18036 м. Черкаси, вул.Чкалова, 2
                       Факс: 99900             Тел. (380 472) 710188, 710187, 710186
                                               E-mail: romira@2upost.com
«РІКСІ»
Товариство з обмеженою відповідальністю            РОТАЄНКО РУСЛАН МИКОЛАЙОВИЧ
«РИКСИ»                            Приватний підприємець
Общество с ограниченной ответственностью           РОТАЕНКО РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ
«RIKSI», LLC                         Частный предприниматель
                               ROTARENKO RUSLAN MYKOLAYOVYCH, PE
Консультації з фінансових питань.
                               Виготовлення і продаж металевих будівельних виробів.
Финансовые консультации.
                               Монтажні роботи. Торгівля будівельними матеріалами.
Financial consultations.                   Металоконструкції, металеві меблі, сходи, паркани,
                               огорожі, грати, металокаркаси теплиць, навіси,
       18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 105 (офіс 211).  металеві гаражі, бесідки, ворота: гаражні, в’їздні
                  Тел. (380 0472) 386275  відкатні, в’їздні розпашні.
Производство и продажа металлических строительных
                               Производство мебели из массива дерева и
изделий. Монтажные работы. Торговля
                               ламинированного ДСП. Производство стульев и столов;
стрйматериалами.
                               корпусной мебели. Экспорт продукции.
Manufacture and sale of metal building products. Assembling
                               Manufacture of furniture from natural wood and the
works. Sale of building materials.
                               laminated wood-shaving plates. Manufacture of chairs, tables,
                               case furniture. Export of products.
       18000, м. Черкаси, вул.Університетська, 33/1,
                         офіс 406
                                         19602, Черкаська обл., Черкаський р-н,
               Тел. (380 472) 386371, 385129
                                         с. Руська Поляна, вул.Чигиринська, 111
               E-mail: rodan2003@rambler.ru
                                                  Тел. (380 472) 344606
                   www.rodan2003.at.ua
                                                      Факс: 344806
                                               E-mail: rpmk@ck.ukrtel.net
РУБАН АНДРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ
                                                    www.rpmk.com.ua
Приватний підприємець
РУБАН АНДРЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
                               «РЕМБУД-ЛЮКС»
Частный предприниматель
                               Приватне підприємство
RUBAN ANDRII VITALIYOVYCH, PE
                               «РЕМСТРОЙ-ЛЮКС»
                               Частное предприятие
Енергозберігаючі технології, утилізація, екологія.
                               «REMBUD-LUX» PE
Консультації.
Энергосберегающие технологии, утилизация, экология.      Ремонтно-будівельні роботи.
Консультации.
                               Ремонтно-строительные работы.
Energy-saving technologies, utilization, ecology.
                               Repair and construction works.
Consultations.
                                           19200 м.Жашків, Черкаська область,
       18000, м. Черкаси, б-р Шевченка, 270, офіс 14
                                                   вул.Перемоги, 8-А
         Тел. 380 (50) 5183898 / 380 (67) 8978422
                                              Тел. (380 4747) 60040, 63435
                                                       Факс: 60080
«РУСЬКОПОЛЯНСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ»
Відкрите акціонерне товариство
                               «САЛОН-СНІЖАНА»
«РУССКОПОЛЯНСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ
                               Приватне підприємство
КОМБИНАТ»
                               «САЛОН-СНЕЖАНА»
Открытое акционерное общество
                               Частное предприятие
«RUSKOPOLYANSKY FURNITURE FACTORY»,
                               «SALON SNIZHANA», PE
OJSC
                               Виробництво верхнього одягу: чоловічих костюмів.
Виробництво меблів з масиву деревини. Стільці та столи
з масиву деревини. Корпусні меблі. Меблі на замовлення,    Производство верхней одежды: мужских костюмов.
предмети інтер`єру.
                               Manufacture of outer garments, men’s suits.
Стільці тверді дубові та ясеневі.
Стільці напівм’які дубові та ясеневі.
                                   20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Свердлова, 53
Стільці м`які дубові та ясеневі.
                                              Тел. (380 4733) 40528, 46526
Столи шпоновані та з масиву дубу та ясена.
                                              E-mail: snejana@ck.ukrtel.net
Меблі із ламінованого ДСП та масиву дубу та ясена.
Експорт продукції до ЄС та країн СНД.
«СВА-МАЙРА»                          Частное предприятие
Товариство з обмеженою відповідальністю            «SVIT VIKON», PE
«СВА-МАЙРА»
Общество с ограниченной ответственностью           Виробництво будівельних виробів з пластмас. Столярні
SVA-MAIRA LTD.                        та теслярні роботи.
                               Производство строительных изделий из пластмасс.
Виробництво медичного і ортопедичного обладнання.
                               Столярные и плотнические работы.
Гуртова торгівля фармацевтичними товарами.
                               Manufacture of plastic building products. Joinery and
Производство медицинского и ортопедического
                               carpenter works.
оборудования. Оптовая торговля фармацевтическими
товарами.
                                           20300, Черкаська область, м. Умань,
Manufacture of medical and restorative equipment.                           вул.П.Комуни, 2/38
Wholesale trade by pharmaceutical products.                         Тел. (380 4744) 52770, 36275

            18000, м. Черкаси, вул. Гагаріна, 75  «СВІТ ЛАСОЩІВ»
                   Тел. (380 472) 542363  Товариство з обмеженою відповідальністю
                E-mail: sva_mayra@ukr.net   «МИР ЛАКОМСТВ»
                               Общество с ограниченной ответственностью
СВИРИДКІНА ОКСАНА ПАВЛІВНА                  «SVIT LASOSHCHIV», LLC
Приватний підприємець
СВИРИДКИНА ОКСАНА ПАВЛОВНА                  Виробництво кондитерських виробів.
Частный предприниматель
                               Производство кондитерских изделий.
SVYRYDKINA OKSANA PAVLIVNA, PE
                               Confectionery production
Торгівля канцтоварами, побутовою технікою, посудом,             18006, м. Черкаси, вул.Чигиринське шосе, 11
сувенірами. Виготовлення печаток, штампів. Усі види                    Тел. (380 472) 710224, 710230
поліграфічних послуг (виготовлення візитних карток,                             Факс: 710229
фірмових бланків, рекламної продукції тощо).                    Е-mail: priem@sl.ck.ua , vita@sl.ck.ua
Торговля канцелярскими товарами, бытовой техникой,
                               «СИПРУС»
посудой, сувенирами. Изготовление печатей и штампов.
                               Фірма
Все виды полиграфических услуг.
                               «СИПРУС»
Trade of the writing goods, home appliances, utensils,    Фирма
souvenirs. Manufacturing of seales and stamps. Polygraphic  «SYPRUS», Firm
services.
                               Оптова торгівля лісоматеріалами.
    18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 20 (магазин «Стар»)
                               Оптовая торговля лесоматериалами.
                  Тел. (380 472) 455218
                       Факс: 458085   Wholesale trade of timber products.
            E-mail: Star-Cherkassy@rambler.ru
                    www.star.elit.ck.ua           18018, м. Черкаси, пр. Харківський 10/1
                                              Тел. (380 472) 649766, 300224
«СВІТ ВІКОН»
Приватне підприємство                     ВИРОБНИЧО-ТОРГОВЕЛЬНА ФІРМА «СКЛО-
«МИР ОКОН»                          СЕРВІС»
Товариство з обмеженою відповідальністю              Виробництво обладнання для хлібопекарень; обладнання
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ ФИРМА                  для виробництва цукру, спирту, рослинної олії, консервів.
«СТЕКЛО-СЕРВИС»»
                                 Производство оборудования для хлебопекарень, для
Общество с ограниченной ответственностью
                                 производства сахара, спирта, растительного масла,
«SKLO-SERVICE», PRODUCION-TRADING
                                 консервов.
COMPANY, LLC
                                 Manufacture of equipment for backeries, equipment for sugar,
Виробництво та реалізація: скло листове, автоскло, скло      spirit, plant oil, canned food.
меблеве, скло «триплекс».
                                       20700, Черкаська обл., м. Сміла, вул.Леніна, 67
Производство и реализация: стекло листовое,
                                             Тел. (380 4733) 41316, 42031, 42445
автомобильное стекло, мебельное стекло, стекло
                                                         Факс: 43374
«триплекс».
                                                 E-mail: vatsmz@ck.ukrtel.net
Manufacture and realization of flat glass, autoglass, furniture                     www.smelamash.com
glass.
                                 «СМІЛЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ КОМБІНАТ»
           18003, м. Черкаси, вул.Різдвяна, 173/1   Відкрите акціонерне товариство
                    Тел. (380 472) 649119   «СМЕЛЯНСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»
                        Факс: 642204    Открытое акционерное общество
               E-mail: info@skloservis.com.ua   «SMILYANSKY SUGAR PLANT», OJSC
                   www.skloservis.com.ua
                                 Виробництво і реалізація цукру-піску, лимонної кислоти
СКОПІЧ ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА                    першого і вищого гатунку, безводної лимонної кислоти.
Приватний підприємець
                                 Производство сахара и лимонной кислоты.
СКОПИЧ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА
Частный предприниматель                      Manufacture and realization of sugar, lemon acid, water-free
SKOPYCH VICTORIA VIKTORIVNA, PE                  lemon acid.

Комп`ютерна діагностика організму, підбір та                          20702, Черкаська обл., м. Сміла,
тестування натуральних препаратів (біо-добавки, фарм-                         вул.Рози Люксембург, 6
препарати).                                            Тел. (380 4733) 42836, 44353
                                                          Факс: 44353
Компъютерная диагностика организма.
Computer body diagnostics, choosing and testing of natural    «СОКОЛ»
medicines (bio-additives, farma drugs).              Мале підприємство
                                 «СОКОЛ»
          18000, м. Черкаси, вул.Гайдара 1, кв. 63   Малое предприятие
                   Тел. (380 472) 384819    «SOKOL» PE

«СМІЛЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»                Продаж, ремонт, обслуговування комп'ютерної техніки.
Відкрите акціонерне товариство
                                 Продажа, ремонт, обслуживание компъютерной
«СМЕЛЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
                                 техники.
ЗАВОД»
Открытое акционерное общество                   Sale, repair, service of computers.
«SMILYANSKY MACHINEBUILDING PLANT», OJSC
                                               18005, м. Черкаси, вул.Калініна, 4
                Тел. (380 472) 450235, 454387  «СОФИЕВКА»
                        Факс: 544181  Национальный дендрологический парк
                 E-mail: sokol@sokol.net.ua  «SOFIYIVKA», NATIONAL DENDROLOGICAL PARK
                      www.sokol.net.ua

«СОПРАНО»                           Екскурсії. Посадковий матеріал декоративних культур.
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                Экскурсии. Посадочный материал декоративных культур.
«СОПРАНО»
Общество с ограниченной ответственностью            Excursions.Planting material of decorative plants.
«SOPRANO», LLC
                                   20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.Київська, 12-а
Гуртова торгівля текстильними товарами; деревиной,                          Тел. (380 4744) 36319
продуктами харчування.                                         Факс: 37294, 36111
                                              E-mail: sofievka@ck.ukrtel.net
Оптовая торговля текстильными товарами; древесиной,
                                                http://www.sofiyivka.org.ua
продуктами питания.
Wholesale trade of textile products, wood, food products.   СТРАШКО ВІКТОР ФЕОДОСІЙОВИЧ
                                Приватний підприємець
         20300, м. Умань, вул.Радянська, 28, кв. 12  СТРАШКО ВИКТОР ФЕОДОСИЕВИЧ
                   Тел. (380 4744) 59619   Частный предприниматель
                                STRASHKO VIKTOR FEODOSIYEVYCH, PE
«СОРГО»
Група компаній                         Виробництво рибної продукції. Оптово-роздрібна
«СОРГО»                            торгівля продовольчими товарами.
Группа компаний
                                Производство рыбной продукции. Оптово-розничная
«SORGO», Group of the companies
                                торговля продовольственными товарами.
Інвестиційний девелопмент. Будівництво. Утеплення.       Production of fish production. Wholesale and retail trade of
Виробництво бетону, металопластикових конструкцій.       food production.
Постачання: будівельні матеріали, металопрокат.
                                           18000, м. Черкаси вул.Громова, 142/1
Инвестиционный девелопмент. Строительство.
                                          Тел.: (380 472) 635522, 630990, 632434
Утепление. Производство бетона, метало-пластиковых
                                                        Факс: 630990
конструкций. Поставки: строительных материалов,
                                                E-mail: strashkofish@ukr.net
металлопроката.
Investment development. Construction.Insulation.        «СТРОЙБЕТОНУКРАЇНА»
Manufacture of concrete, metal - plastic constructions.    Товариство з обмеженою відповідальністю
Deliveries of building materials, metal rolling.        «СТРОЙБЕТОНУКРАИНА»
                                Общество с ограниченной ответственностью
           18008, м. Черкаси, вул.Смілянська, 163  «STROYBETONUKRAINA», LLC
            Тел./факс: (380 472) 631545, 552846
                 e-mail: sorgo_2003@ukr.net  Гуртова торгівля будівельними матеріалами.
                         www.btb.ua  Виробництво виробів з бетону для будівництва.
                                Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та
«СОФІЇВКА»                           столярних виробів.
Національний дендрологічний парк
                                Оптовая торговля строительными материалами.
Производство изделий из бетона для строительства.                        Е-mail: nata@cci.neocm.com
Производство деревянных строительных конструкций и
столярных изделий.                       СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
                                ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ
Wholesale trade by building materials. Production of concrete
products for building. Production of wooden building      ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
constructions and joinery products.               ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
                                EAST EUROPEAN UNIVERSITY OF ECONOMICS
      18002, м. Черкаси, вул.Гоголя, 224/2, офіс 300   AND MANAGEMENT
                  Тел. (380 472) 566500
               E-mail: sales@ddv-group.com    Вища освіта. Загальна середня освіта. Дослідження у
                                сферах гуманітарних та загальних наук.
ЗАВОД «СТРОММАШ»                        Высшее образование. Общее среднее образование.
Товариство з обмеженою відповідальністю             Исследования в сфере гуманитарных и общих наук.
ЗАВОД «СТРОММАШ»
Общество с ограниченной ответственностью            Higher education. General secondary education. Researches
«STROMMASH», PLANT, LLC                     in human and general sciences.

Вібропресове обладнання, металоформи для виробництва             18036, м. Черкаси, вул.Нечуя-Левицького, 16
дрібноштучних бетонних виробів; машина для висадки                      Тел. (380 472) 647200, 647055
анкерів, верстат для різання арматурної сталі,                                Факс: 647300
устаткування для подовження арматурних стержнів,                          E-mail: cim@cim.uch.net
бетоносмішувальні комплекси.                                    http://www.suem.edu.ua/
Производство: оборудования вибропрессового,           «ТАЛЬНІВСЬКИЙ ЩЕБЗАВОД»
арматурного, бетоносмесителей, бетонных заводов.        Закрите акціонерне товариство
Vibropressing equipment, concrete mixturing complexes,     «ТАЛЬНОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД»
reinforced steel cutting lathes.                Закрытое акционерное общество
                                «TALNIVSKY RUBBLE FACTORY», CJSC
           18000, м. Черкаси, вул. 14 Грудня, 8
        Тел/факс: (380 472) 640238, 712834, 640207   Виробництво щебеню високої якості для всіх видів
          E-mail: marketing@strommashina.com.ua    будівельних робіт.
                 http://strommashina.com.ua   Производство щебеня.
СУШКО ВЯЧЕСЛАВ ФЕДОРОВИЧ                    Manufacture of high quality crushed stone for all kinds of
Приватний підприємець                      building works.
СУШКО ВЯЧЕСЛАВ ФЁДОРОВИЧ
Частный предприниматель                          20400, Черкаська обл., м. Тальне, вул.Кар`єрна,1
SUSHKO VYACHESLAV FEDOROVYCH, PE                                   Тел. (380 4731) 32333
                                                        Факс: 32335
Торгівля непродовольчими товарами.                          E-mail: talne_zat_chebzavod@ukr.net
Торговля непродовольственными товарами.             ТАНЦЮРА ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
Trade of non food products.                   Приватний підприємець
                                ТАНЦЮРА АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ
         18002, м. Черкаси, вул.Гоголя, 221, кв.96   Частный предприниматель
                   Тел. (380 472) 450438   TANTSYURA OLEXANDER GRYGOROVYCH, PE
                               Basic production - orthopedic mattresses on spring blocks and
Видання журналу «Золоті сторінки Черкащини».         skeletons for beds and sofas.
Реклама.
                                           18022, м. Черкаси, вул.Горького, 27
Издание журнала «Золотые страницы Черкасчины».
                                          Тел. (380 472) 431622, 431626, 436398
Реклама.
                                                E-mail: temp@temp.com.ua
Publishing of the magazine «Golden Pages of                               www.temp.com.ua
Cherkashchyna». Advertising.
                               «ТЕХНІКС-95»
          18029, м. Черкаси, вул.Смілянська, 48-1  Товариство з обмеженою відповідальністю
                Тел.\факс: (380 472) 564803  «ТЕХНИКС-95»
               E-mail: a.tantsiura@gmail.com  Общество с ограниченной ответственностью
                               «TEHNIKS-95», LLC
СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»
Черкаська регіональна дирекція                Надання у лізинг транспортних засобів, с/г техніки,
СТРАХОВАЯ ГРУППА «ТАС»                    обладнання. Торгівля автомобілями.
Черкасская региональная дирекция
                               Предоставление в лизинг транспортных средств,
«TAS», INSURANCE GROUP, CHERKASY REGIONAL
                               сельскохозяйственной техники, оборудования.
DIRECTION
                               Granting of leasing for auto transport, agricultural machines,
Страхування життя та накопичення. Iнші види          equipment.
страхування.
                                         18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 149
Страхование жизни и сбережений. Другие виды
                                           Тел.\факс: (380 472) 665443, 544152
страхования.
Insurance of life and property. Other kinds of insurance.   «ТЕХНОЛОГ»
                               Закрите акціонерне товариство
        18000, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 47   «ТЕХНОЛОГ»
               Тел. (380 472) 544316, 540569  Закрытое акционерное общество
           E-mail: cherkassy@tas-insurance.com.ua  «TEHNOLOG», CJSC
                 www.tas-insurance.com.ua
                               Виробництво медикаментів.
«ТЕМП»
                               Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает
Відкрите акціонерне товариство
                               более 50 препаратов и охватывает такие группы, как
«ТЭМП»
                               витаминные препараты, нестероидные
Открытое акционерное общество
                               противовоспалительные средства, ферментные
«TEMP», OJSC
                               препараты, препараты применяющиеся при заболеваниях
                               сердечно-сосудистой системы и другие.
Виробництво комплектуючих для меблів.
                               Manufacture of medications.
Производство комплектующих для мебели.
Основные направления производства – это
                                             20300, Черкаська обл., м. Умань,
ортопедические матрацы на пружинном блоке типа
                                                   вул.Мануїльського, 8
«боннель» и каркасы кроватей и диванов.
                                               Тел. (380 4744) 32434, 34363
Manufacture of accessories for furniture.                                   Факс: 32285
                                              E-mail: technolog@technolog.ua
                       http://technolog.ua  Производство мебели, строительство, проектирование,
                  http://51088.ua.all-biz.info  оптовая торговля стройматериалами.
                                  Manufacture of furniture, construction works, design,
«ТЕХПРОДСЕРВІС»
                                  wholesale trade of building materials.
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТЕХПРОДСЕРВИС»
                                          18016, м. Черкаси, вул.Г.Сталінграда, 22 А
Общество с ограниченной ответственностью
                                                  Тел/факс: (380 472) 734351
«TEHPRODSERVICE», LLC
                                                  www.profiline.ck.ua
Гуртова торгівля обладнанням для харчової
                                  «ТІОФАБ ЛТД.»
промисловості та сільського господарства. Монтаж та
                                  Товариство з обмеженою відповідальністю
обслуговування обладнання.
                                  «ТИОФАБ ЛТД.»
Оптовая торговля оборудованием для пищевой             Общество с ограниченной ответственностью
промышленности и сельского хозяйства. Монтаж и           «TIOFAB» LLC
обслуживание оборудования.
                                  Розробка природних родовищ на території України.
Wholesale trade of equipment for food industry and
                                  Промислове видобування апатіт-ільменітової руди.
agriculture. Assembling and servicing of equipment.
                                  Разработка природных месторождений на территории
      18005, м. Черкаси, вул.Героїв Сталінграда, 22-А     Украины. Промышленная добыча апатит-ильменитовой
                   Тел. (380 472) 329354     руды.
                  E-mail: tps@neocm.com
                                  Field development on the territory of Ukraine. Industrial
                                  extraction of apatite-ilmenite ore.
«ТЕХПРОМАГРОСЕРВІС»
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                             18002, м. Черкаси, вул.Дашкевича, 20
«ТЕХПРОМАГРОСЕРВИС»
                                                      Тел. (380 472) 320140
Общество с ограниченной ответственностью
                                                 E-mail: tiofab@ck.ukrpack.net ,
«TEHPROMAGROSERVICE» LLC
                                                      batov@sinnis.uch.net
                                                       www.tiofab.com.ua
Транспортні послуги; міські пасажирські перевезення.
Транспортные услуги; городские пассажирские            ТОМЕНКО ІВАН МИКОЛАЙОВИЧ
перевозки.                             Приватний підприємець
                                  ТОМЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Transportation services, city passenger transfers.
                                  Частный предприниматель
                                  TOMENKO IVAN MYKOLAYOVYCH, PE
            18003, м. Черкаси, пров.С.Разіна, 43
                   Тел. (380 472) 452848
                                  Органічні крупи (пшоно, крупа кукурудзяна, крупа
                                  пшенична з твердих сортів, паливні гранули (пелети).
«ТИМПАН»
Товариство з обмеженою відповідальністю              Органические крупы. Топливные гранулы.
«ТИМПАН»
                                  Organic crops (millet, corn crop, wheat crop), fuel pellets.
Общество с ограниченной ответственностью
«TIMPAN», LLC
                                         18002, м. Черкаси, вул.Хрещатик, 130, кв. 60
                                                    Тел. (380 472) 641588
Виробництво меблів, будівництво, проектування, оптова
                                                        Факс: 762297
торгівля будматеріалами.
                                                E-mail: office@tomenko.org.ua
                    www.tomenko.org.ua                       Тел. (380 472) 375503

«ТОРОС-М»                           АТ «УКРЕКСІМБАНК»
Товариство з обмеженою відповідальністю            Філія в м. Черкаси
«ТОРОС-М»                           АО «УКРЭКСИМБАНК»
Общество с ограниченной ответственностью            Филиал в г.Черкассы
«TOROS-M», LLC                         «UKREXIMBANK», BRANCH IN CHERKASY, JSC

Експорт сільськогосподарської продукції.            Увесь спектр банківських послуг для юридичних і фізичних
                                осіб.
Экспорт сельскохозяйственной продукции.
                                Полный спектр банковских услуг для юридических и
Exports of agricultural products.
                                фисических особ.
     18002, м. Черкаси, б-р Шевченка, 266/1, офіс 503   Full set of banking services for legal and physical persons.
                  Тел. (380 472) 328396
                      Факс: 371080                 18002, м. Черкаси, вул.Гоголя, 288
                                             Тел/факс: (380 472) 339540, 41, 52
«УКРАЇНА-УНО-СЕРВІС»                                      E-mail: bank@ck.eximb.com
Приватне підприємство
«УКРАИНА-УНО-СЕРВИС»                      «УКРІНТЕКС»
Частное предприятие                      Товариство з обмеженою відповідальністю
«UKRAINA -UNO-SERVICE», PRIVATE ENTERPRISE           «УКРИНТЭКС»
                                Общество с ограниченной ответственностью
Монтаж і ремонт машин спеціального призначення,        «URINTEX», LLC
електроустаткування.
                                Переробка відходів текстильних ниток. Посередницька
Монтаж и ремонт машин специального назначения,
                                діяльність.
электрооборудования.
                                Переработка отходов текстильных ниток.
Assembling and repair of special machines, electric
                                Посредническая деятельность.
equipment.
                                Recycling of textile threads waste. Intermediary activities.
       18015, м. Черкаси, вул.Благовісна, 214, кв. 29
                   Тел. (380 472) 633445              18013, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 94/1
                                                Тел.\факс: (380 472) 642309
«УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГОВИЙ ДІМ»
Товариство з обмеженою відповідальністю            «УКРП'ЄЗО»
«УКРАИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»                   Акціонерне товариство
Общество с ограниченной ответственностью            «УКРПЪЕЗО»
«UKRAINIAN TRADE HOUSE», LLC                  Акционерное общество
                                «UKRPIEZO», JSC
Посередництво.
                                Генератори, кварцеві резонатори. Фільтри для очистки
Посредническая деятельность.
                                води.
Intermediary activity.
                                Генераторы, кварцевые резонаторы. Фильтры для
                                очистки воды.
        18000, м. Черкаси, вул.Крупської, 3 кім. 10
Generators, crystal resonators. Filters for water purification.                          Факс: 60615
                                                Е-mail: pp_oskar-hr@ukrpost.ua
           18036, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 10                       www.ukrtransdisel.com
               Тел. (380 472) 661610, 660941
                       Факс: 360300    УМАНСЬКА ФІЛІЯ ЧЕРКАСЬКОГО
                  E-mail: up@ck.ukrtel.net   КООПЕРАТИВНОГО ЕКОНОМІКО-ПРАВОВОГО
                                 КОЛЕДЖУ
«УКРСОЦБАНК»                           УМАНСКИЙ ФИЛИАЛ ЧЕРКАССКОГО
Київська міська філія, АКБ                    КООПЕРАТИВНОГО ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОГО
«УКРСОЦБАНК»                           КОЛЕДЖА
Киевский городской филиал, АКБ                  UMAN BRANCH OF CHERKASY COOPERATIVE
«UKRSOTSBANK», KYIV CITY BRANCH, JSB               ECONOMICS LAW COLLEGE

Надання банківських послуг.                    Середня професійна освіта.
Предоставление банковских услуг.                 Среднее професиональное образование.
Banking services.                         Secondary professional education.

           18000, м. Черкаси, вул.Дашковича, 20          20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.Садова, 4
                   Тел. (380 472) 360092                      Тел. (380 4744) 58544
                        Факс: 360097
                  E-mail: priem@usb.ck.ua    «УМАНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА»
                      www.usb.com.ua    Закрите акціонерне товариство
                                 «УМАНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
«УКРТРАНСДИЗЕЛЬ»                         Закрытое акционерное общество
Товариство з обмеженою відповідальністю              «UMAN GARMENT FACTORY», CJSC
«УКРТРАНСДИЗЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью             Виробництво верхнього одягу, виробів з текстилю,
«UKRTRANSDYZEL», LLC                       робочого одягу. Оптова торгівля одягом. Роздрібна
                                 торгівля в неспеціалізованих магазинах.
Ремонт і технічне обслуговування залізничного рухомого
                                 Производство верхней одежды, текстильних изделий,
складу. Реалізація запасних частин для залізничної
                                 робочей одежды. Оптовая торговля одеждой.
техніки. Реалізація тепловозів.
Переробка деревини та виготовлення дерев`яної тари.        Manufacture of outer garments, textile products, working
                                 outfit. Wholesale trade by clothes. Retail trade in non-
Ремонт и техническое обслуживание железнодорожных
                                 specialized shops.
составов. Реализация запчастей. Продажа тепловозов.
Деревообработка и производство тары.
                                     20300, Черкаська обл., м.Умань вул. Радянська, 14
Repairing and technical maintenance of railway vehicles.                    Тел. (380 4744) 52436, 52736
Sale of spare parts for railways.                                        Факс: 52045
Sale of locomotives. Processing of wood and manufacture of                     E-mail: sewfact@um.ck.ua
wooden packings.
                                 «УМАНСЬКИЙ ГРАНКАР'ЄР»
         20000, Черкаська область, м. Христинівка,    Товариство з обмеженою відповідальністю
                    вул.Пушкина, 2-А     «УМАНСКИЙ ГРАНКАРЪЕР»
                   Тел. (380 4745) 23027    Общество с ограниченной ответственностью
«UMANSKY GRANKARYER», LLC                   Manufacture of integrated concrete and reinforced concrete
                                products.
Виробництво гранітної продукції: щебінь, камінь.
                                             20300, Черкаська обл., м. Умань,
Производство гранитной продукции: щебень, камень.
                                                   вул.Енергетична, 21
Manufacture of granite products.                                  Тел. (380 4744) 22443
                                                    Факс: 22561, 22391
       20300, Черкаська область, Уманський район,
             с. Пиковець, вул.Уманська, 154    «УМАНСЬКИЙ ТЕПЛИЧНИЙ КОМБІНАТ»
               Тел. (380 4744) 32190, 36254   Приватне орендне сільськогосподарське підприємство
                        Факс: 32190   «УМАНСКИЙ ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ»
                E-mail: umankarer@mail.ru   Частное арендное сельскохозяйственное предприятие
                                «UMAN GREENHOUSE CENTRES», PRIVATE
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ               RENTING AGRICULTURAL ENTERPRISE
САДІВНИЦТВА
УМАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ               Вирощування та реалізація: томати, огірки, рози.
САДОВОДСТВА
                                Выращивание и реализация: томатов, огурцов, роз.
UMAN NATIONAL UNIVERSITY OF
HORTICULTURE                          Cultivation and realization: tomatoes, cucumbers, roses.
   165 years of educational and science traditions
                                   20300, Черкаська обл., м. Умань, вул.Деревянка, 26
Надання вищої освіти.                                    Тел. (380 4744) 46452, 48788
                                             Факс: (380 4744) 46454, 22461
Высшее образование.
                                             E-mail: greenhouse@utk.org.ua
Higher education.                                          http://www.utk.org.ua

   20305, Черкаська обл., м. Умань, вул.Інститутська, 1   «УМАНЬФЕРММАШ»
               Тел. (380 4744) 46999, 46967   Відкрите акціонерне товариство
                        Факс: 46990  «УМАНЬФЕРММАШ»
                 E-mail: udau@udau.edu.ua   Открытое акционерное общество
                     http://udau.edu.ua/  «UMANFERMMASH», OJSC

«УМАНСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ                Виготовлення і продажа сільськогосподарської техніки та
ВИРОБІВ»                            запасних частин.
Приватне підприємство
                                Борони дискові (широкозахватні, пру жильні, садові).
«УМАНСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
                                Лущильник дисковий гідрофікований. Лущильник дисковий
ИЗДЕЛИЙ»
                                важкий. Глибокорозпущувач. Агрегат для внесення
Частное предприятие
                                гербіцидів. Агрегат для внесення аміачної води.
«UMAN PLANT OF CONCRETE PRODUCTS», PE
                                Культиватор паровий причипний. Напівпричіп
                                тракторний самоскидний. Агрегат для перевезення води.
Виробництво збірних бетонних та залізобетонних
                                Завантажувач сівалок. Завантажувач зерна. Обладнання
виробів.
                                для виробництва олії; прес вижиму масла. Пресс-
Производство сборных бетонных и железобетонных         екструдер.
изделий.
                                Производство и продажа сельскохозяйственной техники
                                и запасных частей.
Disk harrows, aggregates for herbicides. aggregates for                    Email: upmash@upmash.com.ua
ammonia solution, steam cultivator, tractor semi trailer,
aggregate for water transportation, seeding machine loaders,   «ФАСАД»
grain loader, equipment for production of oil, extruder.     Закрите акціонерне товариство
                                 «ФАСАД»
              20300, Черкаська обл., м.Умань,   Закрытое акционерное общество
                    вул.Енергетична, 21    «FASAD», CJSC
                   Тел. (380 4744) 22556
                        Факс: 22573   Виробництво склопакетів, євровікон; дверей,
                E-mail: ovt@fermmash.com     металоконструкцій.
                    www.fermmash.com
                                 Производство стеклопакетов, евроокон; дверей,
                                 металлоконструкций.
«УНІВЕСІТАС», ЮРИДИЧНА ФІРМА
Товариство з обмеженою відповідальністю             Manufacture of glass units, door metal constructions.
«УНИВЕСИТАС», ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА
Общество с ограниченной ответственностью                19634, Черкаська обл., Черкаський р-н, Хацьки село,
«UNIVESITAS», LEGAL FIRM, LLC                                        вул.Польова, 3
                                               Тел. (380 472) 361000, 360999
Юридичні послуги.                                               Факс: 361000
Юридические услуги.
                                 «ФАРМАЦІЯ»
Legal services.                         Черкаське обласне комунальне підприємство
                                 «ФАРМАЦІЯ»
           18036, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 17   Черкасское областное коммунальное предприятие
                   Тел. (380 472) 654612    «FARMATSIYA», CHERKASY REGIONAL UTILITY
                E-mail: admin@unives.ck.ua    COMPANY

«УПМАШ»                             Фармацевтичні препарати. Реалізація лекарняних
Завод пакувальних машин, ЗАТ                   препаратів вітчизняного та закордонного виробництва.
«УПМАШ»
                                 Фармацевтические препараты. Реализация
Завод упаковочных машин, ЗАО
                                 лекарственных препаратов отечественного и
«UPMASH», PLANT OF PACKING MACHINES, CJSC
                                 зарубежного производства.
                                 Pharmaceutical means. Realization of foreign and domestic
Фрізери для виготовлення мягкого морозива, установки       made medicines.
для випікання вафельних стаканчиків, електрошками,
коптильні.                                       18008, м. Черкаси, вул.Вернигори, 7
                                                Тел. (380 472) 360049, 360050
Разработка и производство фасовочно-упаковочного
                                                        Факс: 360051
оборудования для пищевой промышленности.
Freezers for production of soft ice-cream, units for baking of  «ФОТОПРИЛАД»
wafer cups, electrical cabinets, smokeries.           Науково-виробничий комплекс
                                 «ФОТОПРИБОР»
             18030, м. Черкаси, вул.Чехова, 104   Научно-производственный комплекс
               Тел. (380 472) 736835, 736844   «FOTOPRYLAD», SCIENTIFIC PRODUCTION
                        Факс: 736835   COMPLEX
                               «HIMIMPEX LTD.»
Розробка, конструювання, виробництво оптико-
                               Виробництво і реалізація іонообмінних смол.
електронних приладів; спецтехніки; надання послуг по
                               Застосування в процесах водопідготовки,
ремонту, модернізації електронно-оптичних приладів та
                               гідрометалургії, в хімічній промисловості.
приладів спецтехніки, які вироблялися раніше.
                               Производство и реализация ионообменных смол.
Разработка, конструирование, производство оптико-
электронных приборов; спецтехники.              Manufacture and realization of ion-exchange resins.
Systems of fire targeting, guidance and control system for
                                        03150, м. Київ, вул.Червоноармійська, 134
armoured vehicles, armed helicopters, artillery, systems of
                                             Тел. (380 44) 5216633, 2897585
antiarmor system management for helicopters and for land
                                                      Факс: 2898500
means, night viewing devices, equipment for processing of
                                             E-mail: chem@ambernet.kiev.ua
materials of aero- and space- photo-surveillance, machine
                                                   www.chemimpex.net
building equipment, equipment for medical and criminalistic
techniques.
                               ДАК «ХЛІБ УКРАЇНИ»
                               Черкаське обласне дочірне підприємство
       18000, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 85
                               ГАК «ХЛЕБ УКРАИНЫ»
              Тел. (380 472) 360308, 451275
                               Черкасское обласное дочернее предприятие
                       Факс: 374531
                               «HLIB UKRAINY», CHERKASY REGIONAL
               E-mail: photopribor@ic.ck.ua
                               DIRECTION OF ENTERPRISE, STATE JSC
                  www.photopribor.ck.ua
                               Оптова торгівля зерном і кормами. Розрібна торгівля.
«ФРАУ МАРТА»
Закрите акціонерне товариство                 Оптовая торговля зерном и кормами. Розничная
«ФРАУ МАРТА»                         торговля.
Закрытое акционерное общество
                               Wholesale trade of grain and feed. Retail trade.
«FRAU MARTA», CJSC
                                            18006, м. Черкаси, вул.Чехова, 53
Виробницттво та переробка (заморожування) овочей.
                                              Тел. (380 472) 710204, 710205
Заморожені кукурудза, горошок, перець, цвітна капуста,
                                                       Факс: 736035
цибуля.
                                                 E-mail: khlib@ick.uch.net
Производство и переработка (замораживание) овощей.
Замороженная кукурудза, горошек, перец, цветная        «ХЛИСТУНІВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ
капуста, лук.                         КОНСТРУКЦІЙ»
                               Закрите акціонерне товариство
Manufacture and processing (freezing) of vegetables (frozen
                               «ХЛЫСТУНОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
corn, green peas, pepper, cauliflower, onions).
                               КОНСТРУКЦИЙ»
                               Закрытое акционерное общество
          18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 169
                               «HLYSTUNIVSKY PLANT OF REINFORCED
               Тел.\факс: (380 472) 634553
                               CONCRETE FRAMING», CJSC
 E-mail: fraumarta@molkonserv.ru www.fraumarta.com.ua
                               Будівельні матеріали та конструкції - виробництво,
«ХІМІМПЕКС»
                               продаж: плитка тротуарна, товарний бетон,
Товариство з обмеженою відповідальністю
                               залізобетон, опори ЛЕП.
«ХИМИМПЭКС»
Общество с ограниченной ответственностью
Строительные материалы и конструкции –              ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНИЙ КОЛЕДЖ
производство, продажа: плитка тротуарная, товарный        ХУДОЖЕСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
бетон, опоры ЛЭП.                         ART-TECHNICAL COLLEGE
Building materials and constructions – manufacture, sale:     Художній та комп'ютерний напрямок навчання.
paving slab, custom concrete, reinforced concrete, LEP
                                 Художественное и компьютерное направления обучения.
footings.
                                 Art and computer education.
      19533, Черкаська обл., Городищенський район,
            с.Хлистунівка, вул. Свердлова, №1               18029, м. Черкаси, вул.Сумгаїтська, 13
               Тел. (380 4734) 24869, 67192                   Тел. (380 472) 661609, 661577
              E-mail: duda-svetlana@yandex.ru                           Факс: 661609

«ХОДАК»                              «ЦЕНТРАЛЬНЕ ВАНТАЖНЕ БЮРО»
Товариство з обмеженою відповідальністю              Закрите акціонерне товариство
«ХОДАК»                              «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ГРУЗОВОЕ БЮРО»
Общество с ограниченной ответственностью             Закрытое акционерное общество
«HODAK», LLC                           «CENTRAL FREIGHT BUREAU», CJSC

Дистрибуція та логістика продуктів харчування.          Посередницкі послуги в галузі транспорту.
Дистрибюция и логистика продуктов питания.            Посреднические услуги в транспортной отрасли.
Distribution and logistics of food products.           Intermediary service in transportation.

              18008, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 3/1             18031, м. Черкаси, б-р Шевченка, 69
                Тел. (380 472) 544317, 544318           Тел/факс: (380 472) 540433, 452666, 459091
                         Факс: 544317                    E-mail: ccb@ck.ukrtel.net
                 E-mail: marketing@hodak.biz
                        www.hodak.biz   «ЧЕРКАСИ-АВТО»
                                 Публічне акціонерне товариством
ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДУХОВНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ               «ЧЕРКАССЫ-АВТО»
БІЗНЕС-ЦЕНТР «ВОСКРЕСІННЯ»                    Публичное акционерное общество
ХРИСТИАНСКИЙ ДУХОВНО-                       «CHERKASY-AVTO», OJSC
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ БИЗНЕС-ЦЕНТР
«ВОСКРЕСЕНИЕ»                           Реалізація нових автомобілів марок: Mercedes-benz, КІА,
CHRISTIAN SPIRITUAL-EDUCATIONAL BUSINESS             Opel, Chevrolet, Lanos, Sas, Chery, Lada, Tata, Jac, I-van.
CENTRE «VOSKRESINNYA»                       Продаж автомобілів, запасних частин, матеріалів та
                                 авто аксесуарів. Надання послуг з технічного
Релігійні організації.                      обслуговування та ремонту автомобілів.
Религиозные организации.                     Продажа автомобилей, запасных частей, материалов и
                                 авто-аксессуаров.
Religious organizations.
                                 Sale of automobiles, spare parts, materials and automobile
              18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 105   accessories.
                    Тел.: (380 472) 348480
                    E-mail: podnes@list.ru     18036, м. Черкаси, Смелянське шосе, 8-й км., буд. 4
                                               Тел.: (380 472) 559955, 559954
                        Факс: 559958   «ЧЕРКАССЫЭЛЕВАТОРСБЫТ»
             E-mail: secretar@auto.cherkassy.net  Общество с ограниченной ответственностью
                      www.ckavto.com   «CHERKASYELEVATORZBUT», LLC
                  www.mercedes-benz.ck.ua
                                Виробництво та продаж технологічного обладнання для
«ЧЕРКАСИБУДМАТЕРІАЛИ»                      АПК, транспортного обладнання, аспираційного
Відкрите акціонерне товариство                 обладнання, екструдери для зерна та сої, автосервісне
«ЧЕРКАССЫСТРОЙМАТЕРИАЛЫ»                    обладнання.
Открытое акционерное общество
                                Производство и продажа технологического оборудования
«CHERKASYBUDMATERIALY», OJSC
                                для АПК.
Цегла силікатна, вапно, пісок. Будівельно-монтажні       Manufacture and sale of technological equipment for
роботи.                             agricultural complexes, transport equipment, aspiration
                                equipment, extrusion devices for grain and soy, auto service
Силикатный кирпич, известь, песок. Строительно-
                                equipment.
монтажные работы.
Silicate bricks, lime, sand; building- assembling works.                18018, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 7-А
                                                   Тел. (380 472) 642060
             18000, м. Черкаси, вул.Чкалова, 12                          Факс: 642052
               Тел. (380 472) 431071, 437147                     e-mail: ivan@bronto.ua
                        Факс: 376269
                   E-mail: chesma@ukr.net   «ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРМАШ»
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИВТОРРЕСУРСИ»                      «ЧЕРКАССЫЭЛЕВАТОРМАШ»
Закрите акціонерне товариство                  Общество с ограниченной ответственностью
«ЧЕРКАССЫВТОРРЕСУРСЫ»                      «CHERKASYELEVATORMASH», LLC
Закрытое акционерное общество
«CHERKASYVTORRESURSY», CJSC                   Екструдери, екструзійні лінії, олійні преси, елеваторне
                                обладнання, обладнання для виробництва паливних
Збір, переробка та реалізація вторинної сировини        брикетів; екструдати; паливні брикети.
(макулатура, поліетилен, ПЕТФ-пляшки, склобій).
                                Экструдеры, экструзионные линии, элеваторное
Виробництво ПЕТФ-флейок, гранули ПВД, плівка
                                оборудование, оборудование для производства топливных
термозбіжна.
                                брикетов; экструдаты; топливные брикеты.
Сбор, переработка и реализация вторичного сырья.
                                Extruders, Extrusion lines, Fuel briquettes extruders, Oil-
Производство ПЭТФ-флейок, гранул ПВД,
                                presses, Grain transport, Extrusion products, Fuel briquettes.
термоусадочной плѐнки.
Secondary raw materials, PETF-bottles, polyethylene.                  18018, м. Черкаси, пр-т Хіміків, 7-А
                                            Тел.\факс: (380 472) 642040, 642060
             18005, м. Черкаси, вул.Гоголя, 421                    E-mail: bronto@bronto.ua
               Тел. (380 472) 330385, 451462                          www.bronto.ua
                        Факс: 330385
                E-mail: vtorresurs50@mail.ru  «ЧЕРКАСИМІСЬКБУД»
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЧЕРКАСИЕЛЕВАТОРЗБУТ»                      «ЧЕРКАССЫГОРСТРОЙ»
Товариство з обмеженою відповідальністю             Общество с ограниченной ответственностью
«CHERKASYMISKBUD», LLC
                               Туризм, громадське харчування.
Виконання будівельних, ремонтних, монтажних робіт.
                               Туризм, общественное питание.
«ЧЕРКАССЫГОРСТРОЙ» быстро и качественно
                               Tourism, public catering.
построит для Вас:
1 Промышленные здания и складские помещения.
                                             18002, м. Черкаси, вул.Фрунзе, 29
2 Комфортабельные комплексы жилых строений.
                                               Тел. (380 472) 450008, 454386
3 Супермаркеты, отели и магазины.
                                                    Факс: 360366, 360367
4 Автозаправочные комплексы.
                                                E-mail: petrenko8484@mail.ru
5 Технические сооружения и конструкции.
А также проведет:
                               «ЧЕРКАСЬКА ОБЛСПОЖИВСПІЛКА»
1 Реконструкцию существующих строений.
                               «ЧЕРКАССКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ»
2 Строительство или ремонт автодорог и магистралей.
                               «CHERKASY OBLSPOZHIVCHSPILKA»
Building,, repairing, assembling works.
                               Оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування.
        18000, м. Черкаси, вул.Б.Вишневецького, 37   Переробка сільськогосподарської продукції. Виробництво
                   Тел. (380 472) 451000  хлібобулочних, макаронних, ковбасних виробів; рибна
                Тел/факс: (380 472) 544045  продукція.
                   E-mail: cmb7@ic.ck.ua  Оптовая и розничная торговля продуктами питания.
                    http://cmbud.com.ua  Переработка сельскохозяйственной продукции.
                               Производство хлебобулочных, макаронних, колбасных
«ЧЕРКАСИТАРА»                         изделий; рыбной продукции.
Закрите акціонерне товариство
                               Wholesale and retail trade of food products. Processing of
«ЧЕРКАССЫТАРА»
                               agricultural products. Manufacture of bread, pasta, sausage,
Закрытое акционерное общество
                               fish products.
«CHERKASYTARA», CJSC
                                           18000, м. Черкаси, вул.Гоголя, 224
Виробництво гофроупаковки, як простої так і складної
                                          Тел. (380 472) 360217, 360220, 360240
конфігурації, з трикольоровим флексодруком.
                                                      Факс: 360217
Производство гофрокартонной упаковки.
                               «ЧЕРКАСЬКА ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ»
Wide assortment of corrugated packaging of different
                               Товариство з обмеженою відповідальністю
configurations, with three-color flexoprint.
                               «ЧЕРКАССКАЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ
                               КОМПАНИЯ»
          18002, м. Черкаси, вул.Смілянська, 159
                               Общество с ограниченной ответственностью
               Тел. (380 472) 655156, 653294
                               «CHERKASY FOOD COMPANY», LLC
                        Факс: 655156
              E-mail: cherkasytara@neocm.com
                               Виробництво і продаж: консерви м'ясні, м`ясні та
                               ковбасні вироби, делікатеси, напівфабрикатів.
«ЧЕРКАСИТУРИСТ», ЗАТ «УКРПРОФТУР»
Обласне дочірне підприємство                 Производство и продажа: консерви мясные, мясные и
«ЧЕРКАССЫТУРИСТ», ЗАО «УКРПРОФТУР»              колбасные изделия, деликатесы, полуфабрикаты.
Областное дочернеее предприятие
                               Manufacture and sale: canned meat, sausage and smoked
«CHERKASYTOURIST», CJSC «UKRPROFTOUR»
                               products, frozen meat, pork and beef.
REGIONAL AFFILIATE ENTERPRISE
                                «CHERKASY BEREAU OF INTERNATIONAL YOUTH
         18008, м. Черкаси, вул.Смілянська, 122/1   TOURISM «SUPUTNYK», LLC
                   Тел.: (380 472) 540417
                       Факс: 544258   Туроператорська діяльність:
                  E-mail: market@chpk.ua    - внутрішній туризм
                        www.chpk.ua    - санаторно-курортні путівки
                                 - закордонний туризм
«ЧЕРКАСЬКА ФАБРИКА ХІМЧИСТКИ ТА ПРАННЯ              - зустріч іноземних туристів в Україні
БІЛИЗНИ»                             - авіа та автобусні квитки
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                Туроператорская деятельность:
«ЧЕРКАССКАЯ ФАБРИКА ХИМЧИСТКИ И
                                 - внутренний туризм
СТИРКИ БЕЛЬЯ»
                                 - санаторно-курортные путевки
Общество с ограниченной ответственностью
                                 - зарубежный туризм
«CHERKASY FACTORY OF DRY-CLEANING AND
                                 - встреча иностранных туристов в Украине
LAUNDRY», LLC
                                 - авиа и автобусные билеты
Прання, покраска одягу, білизни та інше. Побутові       Tour operator activities:
послуги.                             - in-country tourism
                                 - health- and resort vouchers
Стирка, покраска одежды, белья и др. Бытовые услуги.
                                 - foreign tourism
Laundry, clothes and linen coloring, etc. Consumer services.   - meeting of foreign tourists in Ukraine
                                 - avia- and coach tickets
ТОВ «Черкаська фабрика хімчистки та прання
білизни»має можливість надавати якісні послуги з прання
                                          18000, м. Черкаси, вул.Хрещатик, 188
білизни на сучасному обладнанні і пом’якшеною водою,
                                              Тел. (380 472) 372940, 372978
що дає можливість збільшити термін експлуатації білизни
                                                      Факс: 353260
в два рази. На ТОВ «Черкаська фабрика хімчистки та
                                              E-mail: sputnik@sputnik.ck.ua
прання білизни» застосовуються високоефективні миючі
                                                    www.sputnik.ck.ua
засоби, такі як «Gala», «Ariel», «TEST», що забезпечує не
лише якісне прання білизни, а й дбайливе поводження з
                                ЧЕРКАСЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
тканиною. Термін виконання замовлення за бажанням
                                ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
замовника, але не менше 12 годин.
                                ЧЕРКАССКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ
Крім того ТОВ «Черкаська фабрика хімчистки та прання
                                УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
білизни» надає повний спектр послуг по хімічному
                                CHERKASY STATE REGIONAL ADMINISTRATION
чищенню, в т.ч. килимових та пухо-пір’яних виробів.
                                OF FORESTRY
          18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 165
                                Виробництво лісоматеріалів, паркету, столярних виробів.
               Тел. (380 472) 631783, 631971
                        Факс: 631677  Производство лесоматериалов, паркета, столярных
            E-mail: cherkasypralnya1@rambler.ru   изделий.
                                Manufacture of wooden materials, parquet, joinery.
«ЧЕРКАСЬКЕ БЮРО МІЖНАРОДНОГО
МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ «СУПУТНИК»
                                           18009, м. Черкаси, пров.Боженка, 4
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                              Тел. (380 472) 370375, 450514
«ЧЕРКАССКОЕ БЮРО МЕЖДУНАРОДНОГО
                                                       Факс: 376009
ТУРИЗМА «СПУТНИК»
                                          E-mail: oulmg-cherkasy@lisgosp.com.ua
Общество с ограниченной ответственностью
                       http://lis.ck.ua  «ЧЕРКАССКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
                                 КОМБИНАТ»
«ЧЕРКАСЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ №              Общество с ограниченной ответственностью
525»                               «CHERKASY WOODWORKING PLANT», LLC
Закрите акціонерне товариство
«ЧЕРКАССКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ                  Виробництво деревяних панелей (фанера клеєна, ДСП) та
УПРАВЛЕНИЕ №525»                         меблів.
Закрытое акционерное общество
                                 Производство клееной фанеры и ДСП; производство
«CHERKASY SPECIALIZED DEPARTMENT No. 525»,
                                 мебели.
CJSC
                                 Manufacture of wooden boards (plywood and chipboards) and
Будівництво; монтаж сантехнічного обладнання, систем       furniture.
опалення, водопостачання та каналізації, вентиляції;
проектні роботи.                                   18030, м. Черкаси, вул.Чигиринська, 15
                                                Тел. (380 472) 710262, 436412
Строительство; монтаж сантехнического
                                                        Факс: 710261
оборудования, систем отопления, водоснабжения и
                                                  E-mail: dok@marelli.ck.ua
канализации; проектные работы.
                                                      www.marelli.ck.ua
Construction works, assembling of bathroom and lavatory
equipment, heating equipment, water delivery systems and     «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЕВОПРОСОЧУВАЛЬНИЙ
canalization, ventilation engineering works.           КОМБІНАТ»
                                 Товариство з обмеженою відповідальністю
          18000, м. Черкаси, вул.Смілянська, 145    «ЧЕРКАССКИЙ ДЕРЕВОПРОПИТОЧНЫЙ
                  Тел. (380 472) 666702    КОМБИНАТ»
                      Факс: 651382     Общество с ограниченной ответственностью
                 Email: alan@ck.ukrtel.net    «CHERKASY WOOD-TREATING PLANT», LLC

«ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС»                       Виробництво : шпали дерев`яні, просочені; опори для ЛЕП
Відкрите акціонерне товариство                  дерев`яні, просочені; оциліндровані стовпи, просочені.
«ЧЕРКАССКИЙ АВТОБУС»
                                 Производство: деревянные шпалы, пропитанные; ополы
Открытое акционерное общество
                                 для ЛЭП; оцилиндрованные столбы.
«CHERKASY BUS», OJSC
                                 Manufacture: wooden treated ties, treated LEP footings,
Виробництво автобусів малого класу.               treated cylinder supports. Services – treating of wood.
Производство автобусов малого класса.
                                          19774, Черкаська обл., Золотоніський р-н,
Manufacture of small class buses.                                         с. Чапаєвка
                                                    Тел. (380 4737) 20122
           18036, м. Черкаси, вул.Різдвяна, 292                     E-mail: ch_shpala@mail.ru
               Тел. (380 472) 644314, 644595
                       Факс: 644314    «ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ»
               E-mail: cheravt@bogdan.ck.ua    «ЧЕРКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БИЗНЕС-
                                 КОЛЛЕДЖ»
«ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ»               «CHERKASY STATE BUSINES COLLEGE»
Товариство з обмеженою відповідальністю
                                 Освітні послуги.
Образовательные услуги.                      Подготовка аналитической информации, социологические
                                  исследования, издательская деятельность,
Educational services.
                                  полиграфические услуги, торговля.
             18028, м. Черкаси, вул.Енгельса, 243   Preparing of analytical information, sociology researches,
                Тел. (380 472) 641000, 640515   publishing activities, polygraphic services, trading.
                         Факс: 644550
             E-mail: csbc@business-college.com.ua              18000, м. Черкаси, вул.Шевченка, 205
                                                Тел. (380 472) 360816, 371596
«ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ                                       Факс: 360816
УНІВЕРСИТЕТ»                                           E-mail: cherkassy@cntei.ck.ua
«ЧЕРКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                                          www.cntei.ck.ua
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
«CHERKASY STATE TECHNOLOGICAL                   «ЧЕРКАСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ
UNIVERSITY»                            СПРАВИ УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
                                  НБУ»
Надання вищої освіти за спеціальностями в галузях:         «ЧЕРКАССКИЙ ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
інформаційній, технологічній, будівельній, екологічній,      УНИВЕРСИТЕТА БАНКОВСКОГО ДЕЛА НБУ»
економічній, філологічній. Платне навчання студентів,       «CHERKASY INSTITUTE OF BANKING OF THE
перепідготовка фахівців.                      UNIVERSITY OF BANKING OF NBU»
Предоставление высшего образования в отраслях:
                                  Вища освіта.
информационной, технологической, строительной,
                                  Черкаський інститут банківської справи ліцензовано та
экологической, экономической, филологической. Платное
                                  акредитовано за IV рівнем з напряму “Економіка і
обучение студентов, переподготовка специалистов.
                                  підприємництво” зі спеціальностей "Банківська справа",
Higher education in areas: informational, technological,      "Фінанси", "Облік і аудит".
building, ecological, economical, philology. Education on
                                  Высшее образование.
paying basis, retraining of specialists.
                                  Higher education.
            18006, м. Черкаси, вул.Шевченка, 460
                Тел. (380 472) 710092, 710094              18028, м. Черкаси, вул.Енгельса, 164
                         Факс: 730232                      Тел. (380 472) 645088
               E-mail: foreign_dep@chiti.uch.net                          Факс: 644166
                   chstu@chstu.cherkassy.ua                    E-mail: cibs@cibs.ck.ua
                    http://www.chiti.uch.net                     http://www.cibs.ck.ua

«ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЦЕНТР НАУКИ,                 «ЧЕРКАСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ ТЕХНІКУМ»
ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ»                    «ЧЕРКАССКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
«ЧЕРКАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР                 «CHERKASY COMMERCE TECHNICAL SCHOOL»
НАУКИ, ИННОВАЦИЙ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ»
«CHERKASY STATE CENTRE OF SCIENTIFIC-               Вищій навчальний заклад I рівня акредитації. Сьогоднi
TECHNICAL AND ECONOMICAL INFORMATION»               технiкум готує спецiалiстiв 5-х профiлiв:
                                  технологiв, бухгалтерiв, товарознавцiв-комерсантiв,
Підготовка аналітичної інформації, соціологічні досліди,      соцiальних працiвникiв, органiзаторiв туризму.
видавнича діяльність, поліграфічні послуги, торгівля.
                                  Высшее учебное заведение I уровня аккредитации.
Higher educational institution of the 1-st level of        промисловості, ремонт медичної техніки та засобів
accreditation.                          вимірювальної техніки, послуги з розробки
                                 впровадження сучасних систем управління якістю.
           18008, м. Черкаси, вул.Смілянська, 84    Послуги з повірки, атестації і ремонту засобів
               Тел. (380 472) 638800, 638925    вимірювальної техніки, розробки і впроваджень
                        Факс: 638733   системи управління, випробування будівельних
                   E-mail: ccts@ukrpost.ua   матеріалів і конструкцій, продукції легкої
                       http://ccts.ho.ua/  промисловості, харчової продукції та
                                 сільськогосподарської сировини.
«ЧЕРКАСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ЕКОНОМІКО-
                                 Предоставление услуг по проверке, аттестации и
ПРАВОВИЙ КОЛЕДЖ»
                                 ремонту средств измерительной техники,
«ЧЕРКАССКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ
                                 разработке и внедрению системы управления,
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ КОЛЛЕДЖ»
                                 испытания строительных материалов и
«CHERKASY COOPERATIVE ECONOMICAL- LAW
                                 конструкций, продукции легкой промышленности,
COLLEGE»
                                 пищевой продукции и сельскохозяйственного сырья.
Підготовка кадрів зі середньоспеціальною освітою;         Services in testing, certification and repair of the means of
підготовка та підвищення кваліфікації фахівців:          measuring equipment, development and implementation of the
бухгалтерський облік, фінанси і кредит, правознавство,      management system, testing of building materials and
товарознавство та комерційна діяльність,             constructions, soft goods, food products, and agricultural raw
товарознавство в митній справі, виробництво харчової       materials.
продукції, ресторанне обслуговування.
                                              18002, м. Черкаси, вул.Гоголя, 278
Подготовка кадров со среднеспециальным образованием;
                                                    Тел. (380 472) 373149
подготовка и повышение квалификации специалистов.
                                                         Факс: 457437
Professional training of vocational secondary education;                         E-mail: st@st.ck.ua
preparation and improvement of professional skills.                            http:// www.st.ck.ua

           18008, м. Черкаси, вул.Смілянська, 92    «ЧЕРКАСЬКИЙ ПРИЛАДОБУДІВНИЙ ЗАВОД»
               Тел. (380 472) 638480, 638548    Відкрите акціонерне товариство
                        Факс: 638767    «ЧЕРКАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
                  E-mail: cherkelc@ukr.net   ЗАВОД»
                    www.cherkelc.com.ua    Открытое акционерное общество
                                 «CHERKASY INSTRUMENT-MAKING PLANT», OJSC
ЧЕРКАСИСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ, Державне
підприємство                           Електродвигуни, обігрівачі салонів автомобілів,
ЧЕРКАССЫСТАНДАРТМЕТРОЛОГИЯ                    електротепловентилятори, електродрелі,
Государственное предприятие                    соковижималки, апаратура охоронної сигналізації.
«CHERKASYSTANDARTMETROLOGIYA»,
                                 Производство: электродвигатели, обогреватели салонов
STATE ENTERPRISE
                                 автомобилей, электротепловентиляторы, электродрели,
                                 соковижималки, апаратура охранной сигнализации.
Стандартизація, сертифікація, метрологія,
                                 Предлагаем услуги:
проведення сертифікаційних випробувань харчової,
                                 Проектирование и изготовление электродвигателей;
сільськогосподарської продукції, продукції
                                 Проектирование и изготовление штампов и пресcформ
промислового призначення, випробування будівельних
                                 (инструментальное производство);
матеріалів, виробів та конструкцій, легкої
Изготовление разнообразных деталей из листового         Providing of educational services.
металла (штамповочное производство);
Изготовление деталей методом литья под давлением                    18031, м. Черкаси, вул.Шевченка, 81
алюминия и пластмасс;                                     Тел. (380 472) 372142, 374162
Токарные, фрезерные, зубофрезерные работы;                                   Факс: 372142
Гальванопокрытия (гальваническое производство).                            E-mail: cic@cdu.edu.ua
Изготовление металлоконструкций по чертежам                                 www.cdu.edu.ua
заказчика.
                                 «ЧЕРКАСЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ»,
Electric engines, heaters for automobile cabins, electric heat
                                 Акціонерне товариство закритого типу
ventilators, electric drills, juice squeezers, security alarm
                                 «ЧЕРКАССКИЙ ШОЛКОВЫЙ КОМБИНАТ»
equipment.
                                 Акционерное общество закрытого типа
                                 «CHERKASY SILK FACTORY», JSC OF CLOSED
      18000, м. Черкаси, вул.30-річчя. Перемоги, 5/1
                                 TYPE
              Тел. (380 472) 662879, 657440
                       Факс: 663554
                                 Виробництво шовкових тканин: галантерейні, жакардові,
               E-mail: PriborZavod@uch.net
                                 декоративні, плащові, підкладочні та інші.
                     www.pribor.ck.ua
                                 Производство шолковых тканей: галантерейные,
«ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ               жаккардовые, декоративные, плащевые, подкладочные и
ІМ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО»                       др.
«ЧЕРКАССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
                                 Manufacture of silk fabric: fancy, jacquard, decorative,
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Б.ХМЕЛЬНИЦКОГО»
                                 whipcord, back cloth, etc.
«CHERKASY NATIONAL UNIVERSITY NAMED
AFTER B. KHMELNYTSKY»
                                            18036, м. Черкаси, вул.Енгельса, 170
                                                Тел. (380 472) 645333, 649087
Надання освітніх послуг.
                                                        Факс: 645533
Дошкільна освіта. Початкова освіта. Соціальна
                                                 E-mail: csk@megastyle.com
педагогіка. Фізичне виховання. Образотворче мистецтво.
Філософія. Історія. Філологія. Українська мова та
                                 ЧУЛІНДА ВАДИМ ПАВЛОВИЧ,
література. Російська мова та література. Переклад.
                                 Приватний підприємець
Англійська мова та література. Німецька мова та
                                 ЧУЛИНДА ВАДИМ ПАВЛОВИЧ
література. Психологія. Практична психологія.
                                 Частный предприниматель
Журналістика. Видавнича справа та редагування.
                                 CHULINDA VADYM PAVLOVYCH, PE
Правознавство. Економічна теорія. Економічна
кібернетика. Міжнародна економіка. Економіка
                                 Рекламне агентство «БОМОНД-2».
підприємства. Облік і аудит. Менеджмент.
                                 Поліграфічні роботи, видавнича діяльність, рекламна та
Організація туристичного обслуговування. Організація
                                 сувенірна продукція.
готельного обслуговування. Хімія. Біологія. Екологія,
охорона навколишнього середовища та збалансоване         Полиграфические работы, издательская деятельность,
природокористування. Математика. Фізика. Прикладна        рекламная и сувенирная продукция.
математика. Комп’ютерні науки. Програмна інженерія.
                                 Polygraphy works, publishing activities, advertising and
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології.
                                 souvenir products.
Соціальна робота. Організація обслуговування в
ресторанах.
                                        18000, м. Черкаси, вул.Одеська 8, корпус 42
Оказание образовательных услуг.                                Тел. (380 472) 520120, 382203
                  E-mail: Bomond2@ukr.net  Виробництво машин та устаткування. Виробництво
                                автомобілів. Виробництво автомобільних кузовів,
«ЧЕРКАСАГРОПРОЕКТ»                       причепів, напівпричепів.
Відкрите акціонерне товариство
                                Производство строительных металлических
«ЧЕРКАСАГРОПРОЕКТ»
                                конструкций. Производство машин и оборудования.
Открытое акционерное общество
                                Производство автомобилей, автомобильных кузовов,
«CHERKASAGROPROEKT» OJSC
                                прицепов, полуприцепов.
Проектування та будівництво об’єктів промислового,       Manufacture of building metal constructions. Manufacture of
цивільного, соціально-культурного та              machines and equipment. Manufacture of automobiles,
сільськогосподарського призначення.              automobile bodies, trailers.
Проектування об’єктів промислового, цивільного,
соціально-культурного та сільськогосподарського                   18018, м. Черкаси, вул.14-го Грудня, 8
призначення; Земляні роботи різних категорій                    Тел. (380 472) 644527, 643096, 644666
складності; Улаштування основ під фундаменти;                            Факс (380 472) 644527
Улаштування фундаментів; Улаштування монолітних                    e-mail: oootechnomash2008@ukr.net
конструкцій будь-якої складності; Укладка бетонних                            www.chtm.com.ua
підлог; Будівництво будівель та металоконструкцій
будь-якої складності; Будівництво промислових та        ШВЕДКІН МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
сільськогосподарських об’єктів з легких            Приватний підприємець
металоконструкцій ASTRON; Проведення та монтаж         ШВЕДКИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
інженерних систем;Будівництво доріг та під’їзних        Частный предприниматель
шляхів; Будівництво очисних споруд, об’єктів          SHVEDKIN MYKHAILO OLEXANDROVYCH, PE
водопостачання; Будівництво комунікацій, огорож;
Всі види оздоблювальних робіт.                 Оброблення неметалевих відходів та брухту.
                                Діяльність автомобільного вантажного транспорту.
Проектирование и строительство объектов
промышленного, гражданского, социально-культурного и      Обработка неметаллических отходов и лома.
сельскохозяйственного назначения.               Деятельность автомобильного грузового транспорта.
Designing and construction of objects of industrial, civil,  Processing of waste and scrap metal. Truck transport
welfare and agricultural purpose.               services.

          18001 м. Черкаси, бульв.Шевченка, 266/1           18000, м. Черкаси, пров.Пролетарський, 9
                Телефони: (380 472) 321111                 Тел. (380 472) 645063, 659203
                        Факс: 374308                    E-mail: salgir23@mail.ru
               e-mail: office@agroproekt.com
          веб-сторінка: http://www.agroproekt.com  «ШПОЛЯНСЬКА КОНДИТЕРСЬКА ФАБРИКА»
                    www.stroystal.com.ua  Товариство з обмеженою відповідальністю
                                «ШПОЛЯНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА»
«ЧЕРКАСИТЕХНОМАШ»                       Общество с ограниченной ответственностью
Товариство з обмеженою відповідальністю            «SHPOLA CONFECTIONARY PLANT», LLC
«ЧЕРКАССЫТЕХНОМАШ»
Общество с ограниченной ответственностью            Виробництво кондитерських виробів.
«CHERKASYTECHNOMASH LLC.»
                                Производство кондитерських изделий.
Виробництво будівельних металевих конструкцій.         Manufacture of confectionary products.
                                               Тел. (380 4741) 53155, 52003
     20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул.Леніна, 33                           Факс: 55139
               Тел. (380 4741) 52144, 52312            E-mail: info@jaivir.com , export@jaivir.com
                       Факс: 52523                          www.jaivir.com
                    www.petrus.com.ua
                                «ЮМАС ПАРТНЕР»
«ШПОЛЯНСЬКА ШВЕЙНА ФАБРИКА ІМ.                 Приватне підприємство
АНАТОЛІЯ ЛІБОВНЕРА»                      «ЮМАС ПАРТНЕР»
Відкрите акціонерне товариство                 Частное предприятие
«ШПОЛЯНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА                  «UMAS PARTNER» PRIVATE ENTERPRISE
ИМ.АНАТОЛИЯ ЛЮБОВНЕРА»
Открытое акционерное общество                 Виробництво: олія соняшникова нерафінована вищого
«SHPOLA GARMENT FACTORY NAMED AFTER              ґатунку наливом та фасована; жмих соняшниковий,
ANATOLY LIBOVNER», OJSC                    льняний; брикети з відходів соняшника; крупи: ячмінна,
                                пшенична, гречка, пшоно; зернові.
Виробництво і реалізація швейних виробів (штани, блузи,
                                Производство: масло подсолнечное, жмых подсолнечный,
плаття, жакети).
                                льняной; топливные брикеты; крупы: ячменная,
Производство и реализация швейних изделий (брюки,       пшеничная, гречневая, пшенная; зерновые.
блузки, платья, жакеты).
                                Sunflower oil unrefined of highest quality in bulk and packed.
Manufacture and realization of garments (trousers, blouses,  Sunflower oil cake, flax cake. Sunflower by-product
dresses, jackets).                       briquettes. Grain by-products:barley, wheat, buckwheat,
                                millet. Cereals.
             20600, Черкаська обл., м. Шпола,
                   вул.Пролетарська, 56                    20500, Черкаська область,
                   Тел. (380 4741) 53198                смт. Катеринопіль, вул.Леніна, 14
                        Факс: 52126                      Тел. (380 4742) 30257
        E-mail: valdneo@rambler.ru , vatshpola@i.ua                           Факс: 30122
                                        E-mail: prosto1@ukr.net , nik12007@ukr.net
«ШПОЛЯНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ»
Закрите акціонерне товариство                 «ЮНІ-ТРЕЙД»
«ШПОЛЯНСКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРОВ»                 Товариство з обмеженою відповідальністю
Закрытое акционерное общество                 «ЮНИ-ТРЄЙД»
SHPOLA FOOD ENTERPRISE,                    Общество с ограниченной ответственностью
Closed Joint Stock Company                   «UNI-TRADE», LLC

Торгова марка «Жайвір».                    Торгівля: молоко сухе обезжирене, казеїн технічний,
Виробництво: майонезів, гірчиці, чипсів, кондитерських     масло вершкове. Комерційна діяльність.
виробів, крупи, ковбасні вироби.
                                Торговля: молоко сухое обезжиренное, казеин
Производство: майонезов, горчицы, чипсов, кондитерских     технический, масло сливочное.
изделий, круп, колбасных изделий.
                                Trade: skimmed milk powder, technical caseine, dairy butter.
Manufactutre of mayonnaises, mustards, chips, confectionary,  Commercial activities.
crops, sausage products.
                                             18000, м. Черкаси, вул.Гоголя 137
      20600, Черкаська обл., м. Шпола, вул.Леніна, 87                  Тел. (380 472) 544269, 544271
                         Факс: 544270
                                Производство молочних продуктов.
                   E-mail: avd@neocm.com
                                ТМ «Волошковое поле».
ЮРИДИЧНА ФІРМА «ЮРІМПЕКС-2»                   Manufacture of dairy products.
Товариство з обмеженою відповідальністю
ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА «ЮРИМПЭКС-2»                         18030, м. Черкаси, вул.Вербовецького, 108
Общество с ограниченной ответственностью                               Тел. (380 472) 435345
«URIMPEX-2», LEGAL FIRM, LLC                                     Факс: 432355, 433375
                                                 E-mail: zkd@yuriya.ck.ua
Діяльність адвокатських об`єднань та індивідуальна                    http://www.voloshkovepole.com.ua
адвокатська діяльність.
                                «ЯНТАР-ЧЕРКАСИ»
Деятельность адвокатских объединений и
                                Товариство з обмеженою відповідальністю
индивидуальная адвокатская деятельность.
                                «ЯНТАРЬ-ЧЕРКАССЫ»
Activities of lawyer’s associations, individual lawyer     Общество с ограниченной ответственностью
activities.                           «YANTAR-CHERKASY», LTD

        18002, м. Черкаси, вул.Леніна, 31/1, кім. 37  Поліграфічна продукція.
                   Тел. (380 472) 451461
                                Полиграфическая продукция.
               E-mail: urimpex2@2upost.com
                                Printing products.
«ЮРІЯ»
Закрите акціонерне товариство                            18000, м. Черкаси вул.Сумгаїтська, 8/5
«ЮРИЯ»                                                Тел. (380 472) 657468
Закрытое акционерное общество                                         Факс: 555264
 «YURIA», CJSC                                          E-mail: yantar@neocm.com
                                                 www.yantar-cherkasy.com
Виробництво молокопродуктів.
    З питань вступу Вашого підприємства в члени Черкаської торгово-промислової палати,
               контактуйте з нами за телефонами:
                (0472) 32-81-28, 54-17-23, 36-08-60

                     Адреса головного офісу Черкаської ТПП:
                      вул. Леніна, 105, м. Черкаси, 18002
                       E-mail: pershyn@cci.neocm.com
                        Http:/www.cci.neocm.com

								
To top