Docstoc

Fakta om rygning

Document Sample
Fakta om rygning Powered By Docstoc
					Fakta om rygning
December 2006


Så mange danskere ryger
   25,6 pct. af danskere over 13 år ryger hver dag.1
   27,9 procent af danske mænd over 13 år ryger.1
   23,5 procent af danske kvinder over 13 år ryger.1

Rygning slår ihjel
   Storrygerne dør i gennemsnit 8-10 år for tidligt.2
   Storrygere kan forvente 10,5 flere leveår med langvarig, belastende sygdom end
   aldrigrygere.2
   Hvert år dør knap 14.000 danskere på grund af rygning. Det svarer til hvert fjerde dødsfald. 2
   Rygere, der dør på grund af rygning, mister 15 års levetid.2
   De mandlige rygere, der dør for tidligt, mister 115.000 leveår, og de kvindelige rygere
   mister 100.000 leveår årligt.2

Rygere bliver syge
   150.000 hospitalsindlæggelser kan hvert år relateres til rygning.2
   Rygning medfører hvert år mere end 2,5 mio. ekstra kontakter til alment praktiserende
   læge.2
   Rygning medfører et årligt merforbrug i sundhedsvæsenet på næsten 4.456 mio. kr.
   Sundhedsvæsenet opnår en årlig besparelse på 1.084 mio. kr. i omkostninger som følge af
   tidlig død og mindre fremtidigt forbrug. Sundhedsvæsenets årlige nettoomkostninger
   relateret til rygning er således 3.372 mio. kr.2

Rygning koster arbejdstid
   Rygning medfører hvert år mere end 2,5 mio. ekstra fraværsdage fra arbejdet.2
   Hvert år tilkendes næsten 5.000 personer førtidspension af årsager, der er relateret til
   rygning.2
1
 Monitorering af rygevaner 2005 – Undersøgelsen er gennemført af Rambøll Management for Sundhedsstyrelsen,
Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Danmarks Lungeforening i perioden fra den 17. november til 10. december
2005 via telefoninterview. Et repræsentativt udsnit på 4620 danskere har deltaget i undersøgelsen.
2
  Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed (SIF), juni 2006
Fakta om nikotin og afhængighed

    Cigaretter indeholder – ud over en mængde andre stoffer – nikotin. Nikotin har en let
    opkvikkende effekt, er let beroligende og hjælper på koncentrationen uden at virke
    sløvende. Det er nikotinen, som giver nydelsen ved rygning.

    Få sekunder efter man har inhaleret røgen fra en cigaret, medfører nikotinen, at stoffet
    dopamin frigives i hjernen, og man får en umiddelbar tilfredsstillelse.

    Nikotin binder sig til hjernens nikotin-modtagere (receptorer) og påvirker på den måde
    mange af kroppens funktioner. Blandt andet øger nikotin frigørelsen af adrenalin, så hjertet
    slår hurtigere, blodtrykket øges, fedtsammensætningen i blodet ændres, og de små blodkar
    trækker sig sammen.

    Nikotin er lige så vanedannende som fx heroin og kokain.1

    Nikotinens vanedannende karakter gør det meget svært at holde op med at ryge uden
    hjælp. Langt de fleste falder i flere gange, før det måske lykkes at opnå et totalt rygestop.

    Rygere, der holder op, oplever ofte abstinenssymptomer som depression, søvnløshed og
    irritation.2

    Ved de fleste rygeafvænningsmetoder tilfører man kroppen nikotin uden at tilføre de mange
    skadelige stoffer, cigaretter indeholder. Nikotinen tilføres, indtil man har reduceret trangen
    til at ryge og kan holde op med nikotinbehandlingen.

    Nikotin er en giftig substans, som tobaksplanten bruger til at forsvare sig mod insekter.
1
 Nicotine Addiction in Britain (2000). Royal College of Physicians, London. Available online at URL:
http://www.rcplondon.ac.uk. Last accessed October 2005.
2
 Peters MJ and Morgan LC. “The pharmacotherapy of smoking cessation.” Med J Aust 2002. May 20;176(10):486-90.
Fakta om Champix

    Champix (varenicline) er det første nikotinfri lægemiddel, der er specifikt udviklet til
     rygeophør.

    Ved behandling med Champix skal rygeren tage to tabletter dagligt i 12 uger.

    Champix er udviklet til at påvirke de samme receptorer i hjernen, som nikotin påvirker.
     Champix afhjælper rygetrangen og abstinenssymptomer, samtidig med at det reducerer
     den nydelse rygning normalt giver, uden at skabe afhængighed.1

    Champix virker på to måder:
      o Champix stimulerer delvist nikotinreceptorerne i hjernen, så de frigiver det naturligt
       forekommende dopamin. Dermed nedsættes rygetrangen og abstinens-
       symptomerne i forbindelse med rygeophør.2,3
      o Champix forhindrer nikotin i at binde sig til receptorerne. 2,4 Det betyder, at patienten
       ikke oplever nydelse ved at ryge, hvis vedkommende skulle ’falde i’ og ryge en
       cigaret under behandlingen med Champix.

    To dobbeltblindede fase 3 studier, hvor man sammenlignede effekten af Champix med
     Zyban (bupropion, et andet receptpligtigt lægemiddel, der anvendes i rygestopbehandling)
     og placebo (snydemedicin) blandt mere end 2.000 rygere viste at:
      o 44 % af rygerne, der fik Champix, opnåede et totalt rygestop i løbet af de sidste fire
        uger af behandlingen. Af de rygere, der fik Zyban og placebo, var det i samme
        periode henholdsvis 30 % og 18 %.1

    Et andet fase 3 studie blandt patienter, der var holdt op med at ryge efter 12 ugers
     Champix-behandling, og som fik yderligere 12 ugers vedligeholdende behandling med
     Champix eller placebo, viser:
       o At væsentlig flere, der blev behandlet med Champix (23 %), end patienter, der fik
        placebo (10 %) fastholdt deres rygestop fra uge 13 til 52. 5

    De kliniske studier viser, at Champix generelt har få bivirkninger. De mest almindelige
     bivirkninger inkluderer kvalme, søvnløshed, unormale drømme og hovedpine. Disse
     symptomer er velkendte, også hos patienter, der holder op med at ryge uden hjælp fra
     medicinsk behandling.

    I forbindelse med patientens ønske om at holde op med at ryge, er det væsentligt at
     rygeren får støtte og vejledning. Derfor har Pfizer udviklet et støtteprogram, hvor rygeren
     via internettet og sms kan få råd og støtte til at forblive røgfri.

1
 Coe JW, Brooks PR, Vetelino MG, Wirtz MC, Arnold EP. Huang J, et al. Varenicline: an alpha4beta2 nicotinic receptor
partial agonist for smoking cessation. J Med Chem 2005;48(10):3474-7.
2
 Nicotine Addiction in Britain (2000). Royal College of Physicians, London. Available online at URL:
http://www.rcplondon.ac.uk. Last accessed October 2005.
3
 Cappelleri JC, Baker CL, Bushmakin AG, Reeves KR. Effect of varenicline on craving and withdrawal symptoms.
Presented at Society for Research on Nicotine and Tobacco, February 2006.
4
 Peters MJ and Morgan LC. “The pharmacotherapy of smoking cessation.” Med J Aust 2002. May 20;176(10):486-90.
 Jorenby, D. et.al.: Efficacy of Varenicline an Nicotinic 42 nicotinic receptor partial agonist vs Placebo or sustained-
5

release bupropion for smoking cessation.for smoking cessation. JAMA, July 5, 2006. Vol 296, No. 1. p. 56-63

				
DOCUMENT INFO