Docstoc

pielikums Nr.3.2 - Latvijas Republikas Ministru Kabinets Home

Document Sample
pielikums Nr.3.2 - Latvijas Republikas Ministru Kabinets Home Powered By Docstoc
					                                                                                    aprēķinātā
                                                                                           Priekšlikums   Priekšlikums   Priekšlikums
                                                                             Bāzes     vidējā vai
                           Budžeta resora   Budžeta programmas     funkcijas                                      2011.gada     fiskālās     fiskālās
    Funkciju kopa       Funkciju grupa
                           nosaukums       nosaukums        Npk
                                                           Funkcijas nosaukums       finansējums  izvērtēšanas
                                                                                            budžeta    konsolidācijas  konsolidācijas
                                                                                                                                 Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                                                                           2011.gadam  grupas noteiktā
                                                                                           apropriācijai  apjomam (Ls)   apjomam (%)
                                                                                     vērtība

Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības         MK viedokļa sagatavošanas
                                                                                                                    Funkcija nav mazināmā, funkcija pārņemta no Tieslietu ministrijas bez finansējuma. Atbildētājs Satversmes tiesā ir Ministru kabinets un īsos termiņos ir jāapkopo
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    1174     koordinācija un pārstāvības      29,038    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
      aparāti)                            pārvaldes politika          Satversmes tiesā nodrošināšana                                             vienots nozaru ministriju atbildēs sniegtais viedoklis.

Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības        MK, MKK sēžu un VS sanāksmju
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    1175     organizēšana, sēdēm novirzīto     118,313     0.993      117,426      -887
      aparāti)                            pārvaldes politika             dokumentu pārvaldība

Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības        Vadības, personālvadības, finanšu
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    943     vadības, iekšējā audita un citu    240,557     0.940      226,124     -14,433
      aparāti)                            pārvaldes politika            atbalsta uzdevumu izpilde
                                                          Ēku kompleksa ( VK, TM,
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                         Augstākās tiesas un bij. ĀM)
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    944                        345,587     0.970      335,219     -10,368
                                                         apsaimniekošana un ikdienas
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                               uzturēšana
                                                         Ministru kabineta locekļu un MP
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                         biroja atlīdzība un uzturēšanas
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    945                        601,144     1.000      601,144       0
                                                         izdevumi, to aprēķināšanas un
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                          izmaksas nodrošināšana
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    946        Juridiskā analīze       167,461    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                         Ienākošās Ministru kabineta,
                                                         Ministru prezidenta un Valsts
                                                          kancelejas korespondences
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                        apstrāde (šķirošana, reģistrācija,
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    947                        111,287    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
                                                          novirzīšana, pārsūtīšana,
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                         glabāšana), kā arī sagatavoto
                                                           dokumentu nosūtīšanas
                                                             nodrošināšana

                                                        MK un MP tiesību aktu kvalitātes
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                        nodrošināšana, tos rediģējot un
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    948                        125,695    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
                                                         nodrošinot atbilstību latviešu
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                          literārās valodas normām


                                                         E-portfeļa, Ministru kabineta,
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības         Ministru kabineta komitejas un
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    950     Valsts sekretāru sanāksmes      35,364    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
      aparāti)                            pārvaldes politika          darbībai nepieciešamo informatīvo
                                                          sistēmu nodrošināšana

Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                         Ministru prezidenta un valdības
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    951                        98,366    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
                                                         komunikācijas nodrošināšana
      aparāti)                            pārvaldes politika

                                                        Ministru kabineta komitejā, Ministru
                                                          kabinetā un Valsts sekretāru
                                                          sanāksmē iesniegto politikas
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                         dokumentu izvērtēšana, vienotas
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    953                        61,099    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
                                                         politikas plānošanas prakses un
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                         piemērošanas nodrošināšana,
                                                         izstrādājot un uzturot politikas
                                                        plānošanas sistēmu, nodrošinot min


                                                         Valsts pārvaldes optimizācijas,
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
                                                          funkciju un iestāžu sistēmas
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    954                        40,456    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
                                                        izvērtēšana, pakalpojumu sistēmas
      aparāti)                            pārvaldes politika
                                                         modernizācijas nodrošināšana

                                                        Valsts pārvaldes cilvēkresursu un
                                                         civildienesta politikas izstrāde,
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības         ieviešanas koordinācija, valsts
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    955     pārvaldes amatu izvērtēšana,     27,346    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
      aparāti)                            pārvaldes politika          amatu kataloga uzturēšana, darba
                                                        rezultātu novērtēšanas sistēmas
                                                               izstrāde

                                                         Ārpuskārtas MP darbības un
                                                         uzdevumu izpilde, nodrošinot
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības         padziļinātu problēmjautājumu
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    956     analīzi un izvērtējumu, sniedzot    59,635    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
      aparāti)                            pārvaldes politika           risinājumu priekšlikumus vai
                                                           nodrošinot to izstrādi un
                                                              koordināciju
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    957      Starptautiskā tiesvedība      108,806     1.000      108,806       0
      aparāti)                            pārvaldes politika
Politiku veidošana (Ministru                     Ministru kabineta darbības
kabinets, ministriju centrālie  Ministru kabinets           nodrošināšana, valsts    958      Uzdevumu izpildes kontrole      23,100    #VALUE!     #VALUE!     #VALUE!
      aparāti)                            pārvaldes politika
Politiku veidošana (Ministru                Ministru kabineta darbības
kabinets, ministriju centrālie   Ministru kabinets     nodrošināšana, valsts                             2,193,254       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                       pārvaldes politika
Politiku veidošana (Ministru
                              Valsts aizsardzības politikas       Nozares vadība (Centrālā aparāta
kabinets, ministriju centrālie  Aizsardzības ministrija                  981                       3,546,766  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                   realizācija            darbības nodrošināšana)
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts      46        Valsts protokols       257,940   1.000  257,940   0
      aparāti)
                                                   Latvijas interesēm atbilstošas un
                                                   saskaņā ar normatīvajiem aktiem
Politiku veidošana (Ministru
                                                  un valdības deklarācijas ārpolitikas
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts      47                       4,472,029  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                    sadaļā noteiktas vienotas
      aparāti)
                                                     ārpolitikas veidošana un
                                                         īstenošana.
Politiku veidošana (Ministru                                      Ēku, telpu īre, uzturēšana un
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts      48    apsaimniekošana - Centrālais     1,991,163  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                                aparāts


                                                  Nacionālā slepenā tīkla darbības un
                                                   stabilu klasificētu un neklasificēto
Politiku veidošana (Ministru
                                                    sakaru nodrošināšana starp
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts      49                       753,627   0.975  734,786  -18,841
                                                  vēstniecībām un ministrijas centrālo
      aparāti)
                                                   aparātu, nodrošinot vienotu vīzu
                                                    informācijas sistēmas darbību


                                                    ES bibliotēkas uzturēšana un
Politiku veidošana (Ministru
                                                    sabiedrības informēšanas ES
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts     991                       26,851   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                   jautājumos (no Valsts kancelejas
      aparāti)
                                                        pārņemtā f-ja)
Politiku veidošana (Ministru                                      Stratēģiskas nozīmes preču
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts      45    importa, eksporta un tranzīta     51,364   0.85   43,659   -7,705
      aparāti)                                             licenču izsniegšana
Politiku veidošana (Ministru
                                                   Latvijas pozitīvas starptautiskās
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija      Latvijas institūts     53                       20,656   0.63   12,944   -7,712
                                                    atpazīstamības veicināšana
      aparāti)
                                                   Attīstības sadarbība kā Latvijas
Politiku veidošana (Ministru                                      bilaterālās un multilaterālās
                              Attīstības sadarbības projekti
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija                    54    sadarbības īstenošana, kā arī     807    0.333   269   -538
                              un starptautiskā palīdzība
      aparāti)                                            Latvijas pārstāvēšana
                                                   starptautiskajās organizācijās.
Politiku veidošana (Ministru
                                                  Latvijas prezidentūras ES padomē
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts     2,099                      42,213   1.000  42,213    0
                                                        sekretariāts
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie   Ārlietu ministrija     Centrālais aparāts                             7,616,650       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                              Nozares politiku veidošana       Energoapgādes drošības politikas
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   905                       57,882   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  un vadība               izstrāde un īstenošana
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                      Ārējās ekonomiskās politikas
                              Nozares politiku veidošana                                                     Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Piedāvājam šo funkciju veikt pilnā apjomā (pievienojot atlikušos 15% šīs funkcijas no Ārlietu ministrijas), lai varētu
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   909   līgumtiesiskās bāzes izstrādāšana    77,506   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                  un vadība
                                                       un pilnveidošana                                  būtiski ietaupīt valsts budžeta finanšu resursus.
Politiku veidošana (Ministru
                              Nozares politiku veidošana         Ārējās tirdzniecības politikas                              Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Piedāvājam šo funkciju veikt pilnā apjomā (pievienojot atlikušos 15% šīs funkcijas no Ārlietu ministrijas), lai varētu
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   910                       46,418   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                  un vadība               izstrāde un īstenošana                                būtiski ietaupīt valsts budžeta finanšu resursus.
Politiku veidošana (Ministru
                              Nozares politiku veidošana       Politikas izstrāde iekšējā tirgus un
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   913                       92,670   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  un vadība                konkurences jomā
      aparāti)
                                                   Patērētāju tiesību aizsardzības un
Politiku veidošana (Ministru
                              Nozares politiku veidošana       tirgus uzraudzības politikas izstrāde
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   914                       135,403   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  un vadība               un normatīvā regulējuma
      aparāti)
                                                        nodrošināšana

                                                   Ekonomikas ministrijas pieņemto
Politiku veidošana (Ministru                                      lēmumu par apstrīdētajiem
                              Nozares politiku veidošana
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   915    Patērētāju tiesību aizsardzības    28,389   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  un vadība
      aparāti)                                          centra lēmumiem aizstāvēšana
                                                        tiesu instancēs
Politiku veidošana (Ministru
                              Nozares politiku veidošana         Ārējo ekonomisko attiecību                               Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Piedāvājam šo funkciju veikt pilnā apjomā (pievienojot atlikušos 15% šīs funkcijas no Ārlietu ministrijas), lai varētu
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   916                       66,531   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                  un vadība                  uzturēšana                                   būtiski ietaupīt valsts budžeta finanšu resursus.
Politiku veidošana (Ministru
                              Nozares politiku veidošana         ES sadarbības koordinācija -
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   917.1                      66,471   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  un vadība             pārstāvības ES nodrošināšana
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                      ES sadarbības koordinācija -
                              Nozares politiku veidošana
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                   917.2   pārstāvības ES nodrošināšana     256,955   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  un vadība
      aparāti)                                          (atašeji - nozares padomnieki)
                                                    Vispārējās vadības funkcijas
                                                   (ministra darbībai nepieciešamais
Politiku veidošana (Ministru                                      atbalsts, finanšu plānošana un                              Nepiekrītam nepamatoti lielam samazinājumam, ņemot vērā EM veikto samazinājumu 2009. un 2010.gadā – 80% apjomā centrālajam aparātam. Piekrītam ne
                              Nozares politiku veidošana         izlietojuma analīze, juridiskā
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija
                                  un vadība
                                              919                       814,283   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       lielākam samazinājumam kā attiecīgās Valsts kancelejas funkcijas - 943.funkcija (piešķirot vērtējuma vērtību 0,94) vai FM funkcijas – 64.funkcijas samazinājuma
      aparāti)                                           ekspertīze, personālvadība,
                                                  lietvedība, informācijas tehnoloģiju
                                                                                                līmenī (piešķirot vērtējuma vērtību 0,92).
                                                    uzturēšana, grāmatvedība u.c.)
                                                   (Ekonomikas ministrija, Centrālai
                                                 Makroekonomiskā analīze un                                Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam, veicot šādu finansējuma samazinājumu nebūs iespējams pilnvērtīgi nodrošināt: 1) makroekonomiskās analīzes un
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana        prognozēšana, darba tirgus
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija
                                un vadība
                                             920
                                                 prognozēšana, ekonomiskās
                                                                    268,250   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       prognozēšanas funkciju, kas ir jebkuras ekonomikas politikas veidošanas pamatelements; 2)ekonomiskās politikas koordinācijas funkcijas īstenošanu (tai sk. ES
      aparāti)                                                                                    2020 nacionālās stratēģijas izstrāde); 3) darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognožu sagatavošanu.
                                                   politikas koordinācija

                                                   Starptautiskās sadarbības
                                                 enerģētikas jomā nodrošināšana,
Politiku veidošana (Ministru                                  līdzdalība Baltijas Ministru padomes
                             Nozares politiku veidošana       Enerģētikas komitejā, Baltijas jūras
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                  921                      31,635   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                un vadība               valstu enerģētikas jomas
      aparāti)
                                                 sadarbības komitejā (BASREC),
                                                  Starptautiskajā atjaunojamās
                                                   enerģijas aģentūrā (IRENA),
                                                  Ogļūdeņražu politikas tiesiskā
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana         regulējuma nodrošināšana,
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija
                                un vadība
                                             922
                                                   licencēšana, kā arī valsts
                                                                    32,662   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Iespējams finansējuma samazinājums 10-15% robežās.
      aparāti)
                                                 līdzdalības daļas nodrošināšana
Politiku veidošana (Ministru                                    Līdzdalība klimata pārmaiņu
                             Nozares politiku veidošana
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                  923  politikas īstenošanā (ar enerģētikas   29,833   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                un vadība
      aparāti)                                      radītajām CO2 emisijām saistītajos
                                                       jautājumos)
                                                  Tiesiskā regulējuma izstrāde
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana       ekonomiskajai darbībai Latvijas
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                  924                      25,515   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                un vadība               teritoriālajos ūdeņos un
      aparāti)
                                                ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana      Privatizācijas procesa pabeigšanas
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                  926                      65,355   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                un vadība                 nodrošināšana
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                      Mājokļu, t.sk. ēku                                 Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Funkcijas ietvaros tiek nodrošināta politikas izstrāde un ieviešanas pārraudzība. Šīs funkcijas veikšana, ievērojot
                             Nozares politiku veidošana
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija
                                un vadība
                                             929   energoefektivitētes, politikas    149,973   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       likumu „Par pašvaldībām” 15.pantu, kur noteiktas pašvaldības autonomās funkcijas, nav pašvaldības kompetencē, savukārt tās deleģēšana citai privātpersonai
      aparāti)                                         izstrāde un īstenošana                                 vai publiskai personai ir pretrunā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 41.panta otro daļu.
                                                   Līdzdarbība ES enerģētikas
                                                 politikas un enerģētikas tiesiskā
                                                    regulējuma izstrādē un
Politiku veidošana (Ministru                                  pilnveidošanā, politikas plānošanas
                             Nozares politiku veidošana
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                  932  dokumentu un tiesību aktu projektu    61,974   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                un vadība
      aparāti)                                        izstrādāšana un aktualizēšana
                                                  visās enerģētikas apakšjomās
                                                 (atjaunojamie resursi, degviela,
                                                        elektro

Politiku veidošana (Ministru                                                                                Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Būvniecības politikas izstrādes ietvaros līdzekļu samazinājums iespējams tikai vienlaikus ar zemes politikas un
                             Nozares politiku veidošana       Būvniecības politikas izstrāde un
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija
                                un vadība
                                             934
                                                     īstenošana
                                                                    223,230   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       teritorijas plānošanas politikas izstrādi saistīto jautājumu koncentrēšanas Ekonomikas ministrijā, tādējādi optimizējot kopējos attiecīgo politiku izstrādē iesaistītos
      aparāti)                                                                                    cilvēkresursus.
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana       Standartizācijas, metroloģijas un
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija
                                un vadība
                                             938
                                                 akreditācijas politikas izstrāde
                                                                    78,990   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam.
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana         Enerģijas un biodegvielas
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                  966                      86,060   0.980  84,339   -1,721
                                un vadība              ražošanas administrēšana
      aparāti)
                                                                                              Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Samazinot finansējumu, mazākā apjomā tiks sniegtas konsultācijas komersantiem par inovācijas attīstības,
Politiku veidošana (Ministru                Uzņēmējdarbības un uz                                                      tehnoloģiju pārneses un finansējuma piesaistes iespējām, kas jau šobrīd tiek sniegtas ierobežotā apjomā. 2010.gadā funkcijas ietvaros plānots sniegt
                                                Konsultācijas un atbalsta pasākumu
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija    zināšanām balstītas     869
                                                 īstenošana inovācijas jomā
                                                                    25,500   0.86   21,898   -3,602       konsultācijas vismaz 20 jaunu investīciju projektu autoriem, kā arī sagatavot un prezentēt vismaz 16 jaunas biznesa idejas investoriem. Ņemot vērā inovāciju
      aparāti)                    ekonomikas veicināšana                                                     kapacitātes zemo līmeni, jau tagad Latvija ieņem vienu no pēdējām vietām Eiropā, samazinot finansējumu inovāciju pieaugumu uzņēmumos nebūs iespējams
                                                                                              sasniegt.

                                                   Uzņēmējdarbības vides                                 Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Samazinot finansējumu, nebūs iespējams veikt uzņēmējdarbības vides monitoringu, Latvijas rādītāju
Politiku veidošana (Ministru                Uzņēmējdarbības un uz
                                                 pilnveidošana un uzlabošana,                               starptautiskajos reitingos analīzi, priekšlikumu sagatavošanu nepieciešamajām reformām administratīvā sloga samazināšanai. Pie samazināta finansējuma
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija    zināšanām balstītas     871                      177,001   0.65   115,051  -61,950
      aparāti)                    ekonomikas veicināšana
                                                samazinot normatīvo aktu radīto                              nebūs iespējams realizēt uzņēmējdarbības uzsācēju atbalsta pasākumus, plānot jaunus, t.sk. mikrouzņēmumu atbalsta pasākumu koncepcijas ieviešanu un
                                                administratīvo slogu uzņēmējiem
                                                                                              uzņēmēju informēšanas pasākumus. Pieļaujamā fiskālā konsolidācija - maksimums 10 -15% apmērā.

                                                   Priekšlikumu izstrāde
                                                   Uzņēmējdarbības vides
                                                uzlabošanas pasākumu plānam,
Politiku veidošana (Ministru                Uzņēmējdarbības un uz           uzņēmējdarbības vides
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija    zināšanām balstītas     872  pilnveidošanai un konkurētspējas    2,300    0.00    0    -2,300       Varam piekrist piedāvātajam samazinājumam, integrējot esošos uzdevumus 871.funkcijā.
      aparāti)                    ekonomikas veicināšana        uzlabošanai, Latvijas valdības un
                                                ārvalstu investoru padomes Latvijā
                                                   augsta līmeņa tikšanās
                                                     organizēšana.


Politiku veidošana (Ministru                Uzņēmējdarbības un uz         Eksporta un ārvalstu investīciju                             Varam piekrist samazinājumam, taču lielāks samazinājums nav pieļaujams, jo funkcijas ietvaros jāīsteno pasākumi gan eksporta veicināšanas, gan investīciju
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija    zināšanām balstītas     912   piesaistes politikas izstrāde un    44,970   0.92   41,485   -3,485       piesaistes nodrošināšanai. Samazinot finansējumu, netiks izstrādāti pasākumi investīciju projektu piesaistei, kā arī veikta analīze un sagatavoti jauni pasākumi
      aparāti)                    ekonomikas veicināšana             īstenošana                                   eksporta veicināšanai.
Politiku veidošana (Ministru                Uzņēmējdarbības un uz
                                                  Inovācijas politikas izstrāde,                             Varam piekrist piedāvātajam samazinājumam, taču lielāks samazinājums nav pieļaujams, jo funkcijas ietvaros jāizstrādā pasākumi inovāciju kapacitātes
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija    zināšanām balstītas     935                      43,396   0.92   39,707   -3,689
      aparāti)                    ekonomikas veicināšana
                                                 īstenošana un tās uzraudzība                               stiprināšanai, uzņēmēju un zinātnes sadarbības veicināšanai.
Politiku veidošana (Ministru
                             Nozares politiku veidošana
kabinets, ministriju centrālie  Ekonomikas ministrija                                         2,989,152       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                un vadība
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie   Finanšu ministrija  politikas veidošana un valsts  56       Nozares vadība        266,894   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                       budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  57     Starptautiskā sadarbība     449,748   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  58     PPP politikas veidošana     119,852   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
                                                Budžeta politikas veidošana un
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  59                     1,215,428  0.980  1,191,119  -24,309
                                                      izpilde
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās                                                    2009.gadā Finanšu ministrijas centrāla aparāta reorganizācijas rezultātā tika samazināts darbinieku skaits un optimizēti iekšējie procesi. Tālāka līdzekļu
                                               Nodokļu un nodevu politika, muitas
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  60                     871,956   0.985  858,877   -13,079       samazināšana 2010.gadā, vienlaikus neatbrīvojot Finanšu ministriju no kādu tai noteikto funkciju izpildes, var tikt realizējama tikai uz esošo funkciju izpildes
                                                 un grāmatvedības politika
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
                                                                                             kvalitātes rēķina. Līdz ar to samazinājums apdraud tādu funkciju kvalitatīvu izpildi kā valsts budžeta procesa nodrošināšana un ES fondu apguve. Savukārt, esošā
                                                Atbalsts politikas veidošanai un                             finansējuma saglabāšana ļaus nepazemināt šo funkciju izpildes līmenī, kā arī radīs papildu fiskālos ieguvumus aktīvas no ēnu ekonomikas samazināšanas
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  64                     691,524   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                     īstenošanai
      aparāti)                      budžeta izstrāde                                                      politikas izstrādes, kā arī valsts ārējā parāda apkalpošanas sistēmas tālākas uzlabošanas, pazeminot parāda apkalpošanas izmaksas.
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  65  Ārvalstu finanšu instrumentu vadība  931,103   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  66   Pārvaldes iekšējā audita politika   63,046   0.960   60,524   -2,522
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
                                                Valsts sektora darba samaksas
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  67                     116,901   0.962  112,420   -4,481
                                                      politika
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts  68   Komercdarbības atbalsta kontrole   94,806   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                      budžeta izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                Finansiālās un fiskālās
kabinets, ministriju centrālie  Finanšu ministrija   politikas veidošana un valsts                        4,821,258       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                      budžeta izstrāde
                                                  Grāmatvedība un finanšu
Politiku veidošana (Ministru
                                               vadība,vienotas grāmatvedības un
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  100                     154,462   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                 finanšu uzskaites sistēmas
      aparāti)
                                                darbības nodrošināšana,audits

Politiku veidošana (Ministru                                  Dokumentu aprites un lietvedības
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  101  nodrošināšana,vienotas lietvedības  143,399   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                      sistēmas darbības nodrošināšana

Politiku veidošana (Ministru
                                                  Sabiedriskās attiecības,
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  102                     49,843   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                komunikācija ar masu mēdijiem
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                                                 Attīstības politikas un rīcības
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  103                     389,754   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                 plānošana, nozares vadība
      aparāti)
                                                 Tiesību aktu projektu izstrāde,
Politiku veidošana (Ministru
                                                  ministrijas funkciju izpilde
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  105                     303,750   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                   administratīvā procesa
      aparāti)
                                                   piemērošanas jomā
                                                Iestāžu administratīvās darbības
Politiku veidošana (Ministru                                    uzraudzība, kontrole un
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  106   konsultēšana īstenojot iekšlietu   59,023   0.942   55,600   -3,423
      aparāti)                                       nozares politiku sabiedriskās
                                                 kārtības un drošības jomās
                                                   Valsts robežsardzes
Politiku veidošana (Ministru
                                                  administratīvās darbības
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  107                     26,111   0.942   24,597   -1,514
                                                 uzraudzība, konsultēšana un
      aparāti)
                                                administratīvās kontroles funkcija


                                               Valsts ugunsdzēsības un glābšanas
Politiku veidošana (Ministru
                                                dienesta administratīvās darbības
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  108                     27,039   0.942   25,471   -1,568
                                                 uzraudzība, konsultēšana un
      aparāti)
                                                administratīvās kontroles funkcija

                                                Iestāžu administratīvās darbības
Politiku veidošana (Ministru                                    uzraudzība, kontrole un
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  110  konsultēšana, īstenojot iekšlietu   28,543   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                       nozares politiku valsts drošības
                                                       jomā
                                               Sadarbības organizēšana ar ES un
                                               citām starptautiskajām institūcijām
Politiku veidošana (Ministru                                   ,Latvijas nostājas izstrāde un
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  111    aizstāvēšana ES institūcijās   418,366   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                         iekšlietu kompetences
                                                jautājumos,starptautisko projektu
                                                       vadība

                                                Iestāžu administratīvās darbības
Politiku veidošana (Ministru                                    uzraudzība, kontrole un
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  109  konsultēšana ,īstenojot iekšlietu   11,141   0.8775   9,776    -1,365
      aparāti)                                        nozares politiku pilsonības,
                                               migrācijas un naturalizācijas jomās
Politiku veidošana (Ministru                                 Personālvadība, vienotas personāla
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana  99    uzskaites sistēmas darbības     77,729   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                           nodrošināšana
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Iekšlietu ministrija  Iekšlietu politikas plānošana                        1,689,160       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                                    - Vispārējās izglītības,
                                                profesionālās izglītības, augstākās
                                                  izglītības politikas izstrāde un
Politiku veidošana (Ministru                                   koordinēšana; - Sporta politikas
                 Izglītības un zinātnes  Nozares politikas veidošana
kabinets, ministriju centrālie                             243      izstrāde, sporta politikas    2224717   0.933  2,076,403  -148,314
                     ministrija       un uzraudzība
      aparāti)                                        īstenošanas organizēšana un
                                                koordinēšana; - Zinātnes politikas
                                                izstrāde un koordinēšana; - Valsts
                                                          va
Politiku veidošana (Ministru                                     Vienotas izglītības politikas
                 Izglītības un zinātnes  Izglītības sistēmas vadības
kabinets, ministriju centrālie                             252      īstenošana, pasākumu       129011   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                     ministrija        nodrošināšana
      aparāti)                                             organizēšana
Politiku veidošana (Ministru
                 Izglītības un zinātnes
kabinets, ministriju centrālie                                                     2,353,728       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
                     ministrija
      aparāti)

                                                                                               Iepriekš īstenoto iestāžu optimizācijas rezultātā, daļa funkciju izpilde ir deleģētas pildīt ministrijas centrālam aparātam, kas rada papildus slogu, turklāt ES
Politiku veidošana (Ministru
                               Politikas plānošana,        Resora kompetences politikas                                normatīvajos aktos noteikto prasību neizpildes gadījumā var tikt piemērotas sodu sankcijas pret valsti. Plānotie samazinājumi rada risku Latvijas viedokļa
kabinets, ministriju centrālie  Zemkopības ministrija                 848                      2,835,919  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)
                              īstenošana un uzraudzība            izstrāde                                      pārstāvēšanai ES institūcijās un jaunu nosacījumu ieviešanu atbilstoši nacionālajām interesēm, īpaši ņemot vērā faktu, ka būtiska daļa ES normatīvo aktu
                                                                                               regulējuma tiek ieviesti Zemkopības ministrijas pārstāvētajās nozarēs.

Politiku veidošana (Ministru                                                                                 Līdzšinējās reorganizācijās būtisks uzsvars likts uz atbalsta funkciju samazinājumu, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu ZM funkciju realizēšanu.
                               Politikas plānošana,         Vispārējā atbalsta funkcija,
kabinets, ministriju centrālie  Zemkopības ministrija
                              īstenošana un uzraudzība
                                            849
                                                ministrijas darbības nodrošināšanai.
                                                                    550,046   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       Mazinot vispārējo atbalsta funkciju, ministrijas darbības nodrošināšanai, daļu funkciju var nākties nodot privātajam sektoram, kurš šo darbu iespējams veiks ar
      aparāti)                                                                                      lielākām izmaksām un zemāku kvalitāti, ņemot vērā privātā sektora pieredzes trūkumu šajā sfērā.

Politiku veidošana (Ministru                                   ES fondu ieviešana, t.sk. vadošās
                               Politikas plānošana,
kabinets, ministriju centrālie  Zemkopības ministrija
                              īstenošana un uzraudzība
                                            992   iestādes, kompetentās iestādes un   571,928   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       Līdz šim īstenoto reorganizāciju ietvaros veikti samazinājumi, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu ZM funkciju realizēšanu.
      aparāti)                                        sertificējošās iestādes darbība.
Politiku veidošana (Ministru
                               Politikas plānošana,
kabinets, ministriju centrālie  Zemkopības ministrija                                         3,957,893       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
                              īstenošana un uzraudzība
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                    Ministrijas tiešo darbību un
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      474     vajadzību nodrošināšana,      465362   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                       uzraudzība un kontrole (atbalsta)
Politiku veidošana (Ministru                                   Ministrijas darbības tiesiskais
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      475.1  nodrošinājums, koordinēšana un     116327   0.910  105,858   -10,469
      aparāti)                                          pārraudzība (atbalsta)
Politiku veidošana (Ministru
                                                  Valsts kapitāla daļu pārvalde
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      475.2                      66473   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                     (pamatdarbība)
      aparāti)
                                                  Sabiedrības informēšana par
Politiku veidošana (Ministru                                    ministrijas darbu un minstrijas
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      476   publicitātes veidošana, ministrijas  49854   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                          iekšējās komunikācijas
                                                   nodrošināšana (atbalsta)
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      477.1    Finanšu vadība (atbalsta)     66,473   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      477.2    Grāmatvedība (atbalsta)      83,091   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                   Starpnozaru politikas plānošana,
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      478.1   koordinācija, uzraudzība un     132,946   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                         kontrole (pamatdarbība)
Politiku veidošana (Ministru                                   Ministrijas darbības plānošana,
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      478.2      uzraudzība un kontrole     66,473   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                             (pamatdarbība)
                                                 Ar ES lietām saistīto jautājumu
                                                 koordinēšana, pārraudzība, un
                                                  transporta un sakaru nozares
Politiku veidošana (Ministru                                   nacionālo interešu apzināšana,
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      479.1  izvērtēšana, definēšana, kā arī ES   49,854   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                          tiesību normu ieviešanas
                                                  organizēšana un pārraudzība
                                                   (izņemot nozaru investīciju
                                                     programmu izstrā
Politiku veidošana (Ministru                                   Nacionālo interešu pārstāvība ES
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      479.2    transporta un sakaru nozarē     49,854   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
      aparāti)                                             (pamatdarbība)
Politiku veidošana (Ministru
                                                 Transporta un sakaru nozares
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      480.1                      33,237   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                 drošības politika (pamatdarbība).
      aparāti)
                                                  Bīstamo kravu pārvadājumu
                                                  drošības politikas izstrāde,
Politiku veidošana (Ministru
                                                īstenošana, koordinēšana un vides
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      480.2                      33,237   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                   aizsardzības jautājumu
      aparāti)
                                                 koordinēšana transporta nozarē
                                                     (pamatdarbība)
Politiku veidošana (Ministru
                                                Projektu kontrole ES finansētajiem
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      481.1                      33,237   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                    projektiem (atbalsta)
      aparāti)
                                                    Atbildīgās iestādes,
Politiku veidošana (Ministru
                                                 starpniekinstitūcijas un vadošās
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija     Nozares vadība      481.2                      99,710   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                                                  iestādes pienākumu izpilde
      aparāti)
                                                     (pamatdarbība)                                                                                                  Uzskatām, ka tālāka finansējuma samazināšana ministrijas veicamo funkciju īstenošanai jūtami apdraud kvalitatīvu valsts pārvaldes funkciju
                                                                                                  veikšanu. Pamatojums izklāstīts SM vēstulē. Neredzam arī pamatojumu funkciju analīzei - tā veikta, balstoties uz funkciju nosaukumiem, nevis būtību.
Politiku veidošana (Ministru                               Politikas izstrādāšana,
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.1  koordinēšana un uzraudzība valsts    83,091   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                 autoceļu sektorā (pamatdarbība)                                 Uzskatām, ka tālāka finansējuma samazināšana ministrijas veicamo funkciju īstenošanai jūtami apdraud kvalitatīvu valsts pārvaldes funkciju
                                                                                          veikšanu. Pamatojums izklāstīts SM vēstulē. Neredzam arī pamatojumu funkciju analīzei - tā veikta, balstoties uz funkciju nosaukumiem, nevis būtību.
                                          Politikas izstrādāšana, īstenošana,
Politiku veidošana (Ministru                             koordinēšana un uzraudzība
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.2  autotransporta kravu un pasažieru    49,854   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                   pārvadājumu jautājumos
                                               (pamatdarbība)


Politiku veidošana (Ministru                              Politikas izstrādāšana un
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.3  uzraudzība sabiedriskā transporta    16,618   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                  jautājumos (pamatdarbība)


                                          Politikas izstrādāšana, īstenošana,
Politiku veidošana (Ministru
                                          koordinēšana un uzraudzība ceļu
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.4                      33,237   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                           satiksmes drošības jautājumos
      aparāti)
                                               (pamatdarbība)


                                          Politikas izstrādāšana, īstenošana,
Politiku veidošana (Ministru
                                           koordinēšana un uzraudzība
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.5                      66,473   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                             dzelzceļa apakšnozarē
      aparāti)
                                               (pamatdarbība)


                                          Politikas izstrādāšana, īstenošana,
Politiku veidošana (Ministru
                                          koordinēšana un uzraudzība jūras
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.6                      66,473   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                             transporta apakšnozarē
      aparāti)
                                               (pamatdarbība)                                          Politikas izstrādāšana, īstenošana,
                                          koordinēšana un uzraudzība gaisa
                                           transporta apakšnozarē, gaisa
Politiku veidošana (Ministru
                                          pārvadātāju un speciālo aviācijas
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.7                      116,327   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                             darbu veicēju licencēšana,
      aparāti)
                                            starptautisko gaisa transporta
                                           konvenciju un divpusējo līgumu
                                          noslēgšanas nodrošināšana (pamat                                            Transporta un sakaru nozares
                                          interešu pārstāvības nodrošināšana
                                           starptautiskā līmenī (starpvaldību
Politiku veidošana (Ministru
                                             komisijas, divpusējās un
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  482.8                      49,854   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                           daudzpusējās tikšanās, forumi,
      aparāti)
                                          konferences, izstādes, u.c.), kā arī
                                           divpusējo kontaktu meklēšana un
                                             attīstība. (pamatdarbība)

Politiku veidošana (Ministru                                Politikas izstrādāšana,
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  483   koordinēšana un īstenošana sakaru    182,800   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                    nozarē (pamatdarbība)
                                          Politikas izstrādāšana, īstenošana
Politiku veidošana (Ministru
                                               un koordinēšana
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība  967                       149,564   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                          tranzītpārvadājumu apakšnozarē
      aparāti)
                                                (pamatdarbība)
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Satiksmes ministrija   Nozares vadība                          2,160,419       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)


                                                                                        Diskutējams ir samazinājuma koeficienta piemērošanas princips un tā veidošanās loģika, kas pēc Labklājības ministrijas vērtējuma nav objektīvs turpmākās
Politiku veidošana (Ministru                                                                          budžeta līdzekļu konsolidācijas īstenošanai. Tā vietā par izvērtēšanas objektu institūciju administrēšanas funkciju vērtējumam nepieciešams izvēlēties konkrētu
                                          Finanšu un stratēģiskā plānošana,
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija  Nozares vadība  1164
                                            uzraudzība un kontrole
                                                              216,592   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       funkciju ietvaros esošu pozīciju analīzi, ko iespējams vērtēt atbilstoši konkrētās institūcijas darbinieku skaitam un pieejamā „bāzes” finansējuma apjomam (arī
      aparāti)                                                                              piemērojot analīzi atbilstoši ekonomiskās klasifikācijas kodiem - atalgojums, atlīdzība, preces un pakalpojumi). Piemēram, telpu uzturēšanas izmaksas uz vienu
                                                                                        darbinieku, biroja preču nodrošinājums uz vienu darbinieku, autotransporta vienlīdzīgas nodrošināšanas iespējas reģionos utml.                                                                                        Vērtējami ir arī ar darbiniekiem saistāmie rādītāji: darbinieku īpatsvars organizatoriskajā struktūrā, piemēram, konkrētu atbalsta funkciju īstenotāju skaits
                                                                                        attiecībā pret pamatdarbībā nodarbinātajiem, vadītāju un vadītāju vietnieku skaits pret kopējo nodarbināto skaitu, algu fonda izlietojuma analīze, tai skaitā
Politiku veidošana (Ministru                             Vispārējās vadības funkcijas                               starpnozaru situācijas analīze par to vai darbiniekiem ar līdzīgām funkcijām, uzdevumiem un darba apjomu visā valsts sektorā tiek nodrošināta līdzvērtīga
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija  Nozares vadība  369    (ministra birojs, parlamentārais   119,313   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       atalgojuma sistēma un vienoti nosacījumi minimālo un maksimālo atalgojuma skalas robežu piemērošanā. Šādai pieejai vajadzētu nodrošināt visu izdevumu
      aparāti)                                  sekretārs, valsts sekretārs)                              sistemātisku salīdzināšanu un novērtējumu nepieļaujot funkciju izpildes izteiktu atšķirību esamību valsts pārvaldē.
                                                                                        FIDG pārstāvētās institūcijas kopējā samazinājuma kopskatā tiek „saudzētas”, līdz ar to Labklājības ministrija aicina veikt konsekventas darbības samazinājuma
                                                                                        piemērošanā, kas balstītas uz vienotu pieeju valsts pārvaldes institūcijās.
                                               Vispārējās atbalsta funkcijas -
                                              personālvadība, t.sk. centralizētā
                                               (nodrošina arī VDEAK, VDI,
Politiku veidošana (Ministru
                                              VBTAI); sabiedrības informētības
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija   Nozares vadība    370                      455,664   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                              nodrošināšana, t.sk. centralizētā
      aparāti)
                                               (nodrošina arī VDEAK, VDI,
                                               VBTAI); juridiskais atbalsts;
                                             lietvedība; publisko iepirkumu organ                                               Rīcībpolitikas plānošana -
                                               īstenošanas pārraudzība un
                                               novērtēšana (valsts politika
Politiku veidošana (Ministru                               bezdarba samazināšanas, darba
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija   Nozares vadība    371   tiesisko attiecību, drošu darba    913,641   0.948  866,436  -47,205
      aparāti)                                   apstākļu un darba vides, minimālās
                                                 darba algas, sociālās
                                             apdrošināšanas un valsts sociālo
                                                 pabalstu, sociālās                                             Rīcībpolitikas īstenošana ((1)valsts
                                                 sociālo pakalpojumu
                                              administrēšana, uzraudzība un
Politiku veidošana (Ministru
                                              kontrole, (2) Sociālo pakalpojumu
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija   Nozares vadība    1166                      209,875   0.923  193,610  -16,265
                                             sniedzēju reģistrēšana un reģistra
      aparāti)
                                             uzturēšana; (3) padotības pār valsts
                                               sociālās aprūpes centriem
                                             īstenošana; (4) sociālo pakalpojumuPolitiku veidošana (Ministru
                                             Rīcībpolitikas plānošana - nozares
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija   Nozares vadība    372                      121,999   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                 pārstāvniecība ES
      aparāti)

Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Labklājības ministrija   Nozares vadība                            2,037,084       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                             Ministrijas vadība un
kabinets, ministriju centrālie  Tieslietu ministrija              514       Nozares vadība        207,218   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                               administrācija
      aparāti)
                                                                                           Attiecībā uz ziņojuma 4. punktā ( 24.lpp) sniegto priekšlikumu RAPLM veiktās funkcijas "Zemes politika un pārvaldība, t.sk. politikas plānošana un normatīvās bāzes izstrāde" nodošanu Tieslietu
Politiku veidošana (Ministru                                Nozares stratēģiskā plānošana,
                             Ministrijas vadība un                                                   ministrijai. RAPLM šobrīd koordinē visu zemes politikas un pārvaldības jomā iesaistīto institūciju (TM, AiM, FM, ZM, VidM) darbību. Līdz ar to RAPLM koordinatora funkciju nevajadzētu jaukt ar to
kabinets, ministriju centrālie  Tieslietu ministrija              515    koordinēšana un uzraudzība      867,116   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                               administrācija                                                     funkciju, kuru veic zemes reformas jomā Tieslietu ministrija. Tādējādi, ja RAPLM funkcija būtu nodota Tieslietu ministrijai, šādas funkcijas veikšanai Tieslietu ministrijai būtu nepieciešami papildu
      aparāti)                                      tieslietu nozares jomās
                                                                                           finanšu resursi. Līdz ar to nav skaidrs, kā radīsies šeit minētais ietaupījums.


                                                                                           Attiecībā uz ziņojuma 5. punktā ( 33.lpp) sniegto priekšlikumu par "Tiesu sistēmas politikas nodalīšanu no Tieslietu ministrijas, izveidojot Tieslietu padomi vai citu neatkarīgu iestādi, norādām, ka: 1)
                                                                                           Tiesu vara jau patreiz ir nodalīta no izpildvaras, t. i. tiek nodrošināta tās neatkarība tiesas spriešanā; 2) debate par Tieslietu padomi jau notikusi Parlamentā šī gada janvārī, vienojoties virzīt
                                                                                           izskatīšanai Saeimā grozījumus likumā "Par tiesu varu", paredzot Tieslietu padomes , kā koleģiālas, konsultatīvas institūcijas, izveidi.
                                                                                           Lemjot par šo funkciju izvērtēšanas grupas priekšlikumu, politiķiem būtu jāatbild uz jautājumu par to vai tie ir gatavi pašiem tiesnešiem uzticēt tiesu sistēmas politikas attīstību, ar to saprotot arī to
                                                                                           reformu, ko sagaidām, veikšanu.
Politiku veidošana (Ministru
                             Ministrijas vadība un     Tiesu sistēmas politikas plānošana,                             Finanšu samazinājums nav iespējams, jo Tieslietu padome kā institūcija, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē, nav vienīgā politikas izstrādātāja minētajā jautājumā tā,
kabinets, ministriju centrālie  Tieslietu ministrija              516                      684,343   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                               administrācija          izstrāde un uzraudzība                                piemēram, Tieslietu padomes funkcijās, veidojot tiesu sistēmas politiku, neietilpst normatīvo aktu izstrādāšana. Turklāt Tieslietu padomes kompetencē neietilpst ne tiesu namu pārvaldība, kas ir
      aparāti)
                                                                                           saimnieciski organizatoriska funkcija, ne atalgojuma nodrošināšana tiesnešiem. Pamatojoties uz varas dalīšanas principu, Tieslietu padomes funkcijas minētajos jautājumos nav iespējams
                                                                                           paplašināt. Vienlaikus norādām, ka Tieslietu padomes locekļiem bez amata Tieslietu padomē ir jāpilda amata pienākumi, kas noteikti atkarībā no ieņemamā amata Satversmes tiesas likumā,
                                                                                           Civilprocesa likumā, Kriminālprocesa likumā un citos normatīvajos aktos. vienlaikus norādāms, ka neatkarīgas iestādes - Tieslietu padomes, kura izstrādātu tiesu sistēmas politikas izstrāde un
                                                                                           uzraudzība, ir strukturālas reformas pēc būtības jautājums un atspoguļojams Satversmē. Pie kam valsts pārvaldes funkcijas nodošana neatkarīgai institūcijai, nesamazina finanšu resursu apjomu,
                                                                                           kāds nepieciešams konkrētās funkcijas īstenošanai. Uzskatām par nepieļaujamu jaunas institūcijas izveidošanu.
                                                                                           Attiecībā uz ziņojuma 4. punktā ( 21.lpp) sniegto priekšlikumu attiecībā uz tiesību aktu juridisko analīzi, tiesību politikas veidošanu un atzinumu par tiesību aktiem sniegšanu.
                                                                                           Saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.243 "Tieslietu ministrijas nolikums" 1.punktu Tieslietu ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde tieslietu (tiesību politikas un tiesu
                                                                                           administrēšanas) nozarēs. Tiesību aktu projektu juridiskā analīze ir neatdalāms tiesību politikas veidošanas posms. Tiesību normas materializē tiesību politiku (iedzīvina to valsts normatīvajos
                                                                                           aktos). Tādēļ šīs politikas korektai veidošanai un īstenošanai Tieslietu ministrijas pašreizējās juridiskās analīzes funkcijas nav atdalāmas.
                                                                                           Kā rāda citu demokrātisko valstu pieredze (sk. pielikumā citātus no dažādu Eiropas valstu Tieslietu ministriju nolikumiem) un tiesībzinātnieku atziņas (sk. piemēram E.Levita atziņas Valsts pārvaldes
                                                                                           iekārtas likuma koncepcijā) rūpēties par visu normatīvo aktu tiesiskumu valstī ir klasiska Tieslietu ministrijas funkcija. Šādu funkciju Tieslietu ministrija pildīja arī pirmskara Latvijā.
Politiku veidošana (Ministru
                             Ministrijas vadība un      Politikas plānošana, izstrāde un                             Savukārt Valsts kancelejas primārais uzdevums saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 26.panta piekto daļu ir organizatoriski nodrošināt Ministru kabineta darbu, kā arī būtiska ir Valsts
kabinets, ministriju centrālie  Tieslietu ministrija              517                      1,017,430  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                               administrācija         uzraudzība tiesību nozarēs                               kancelejas veiktā koordinējošā darbība starp dažādām nozarēm. Tomēr nevajag jaukt šo Valsts kancelejas darbību ar juridiskās analīzes veikšanas funkciju, kas ir tiesību speciālistu uzdevums.
      aparāti)
                                                                                           Tāpat kā Ārlietu ministrijā ir ārlietu speciālisti, Finanšu ministrijā – finanšu speciālisti, arī Tieslietu ministrijā ir dažādu tiesību nozaru speciālisti ar specifiskām zināšanām katrā šajā nozarē, ko
                                                                                           Valsts kanceleja ar esošajiem resursiem nevarēs nodrošināt. Tieslietu ministrijā ir izveidota organizatoriskā struktūra un komplekss atzinumu sniegšanas cikls (ietver dažādu tiesību nozaru
                                                                                           speciālistu iesaisti), ko vispārīgi juristi nespēj pilnvērtīgi un kvalitatīvi veikt.
                                                                                           Iesakām samazināt Valsts kancelejas funkciju apjomu, tās veiktās juridiskās analīzes uzdevumus nododot Tieslietu ministrijai, tādā veidā panākot attiecīgās funkcijas vienotu īstenošanu valsts
                                                                                           pārvaldes sistēmā , Valsts kancelejā atstājot to juridiskās kapacitātes apjomu, kas nepieciešams premjera darba nodrošināšanai.
                                                                                           Ņemot vērā, ka institūciju funkciju analīzi veikusi pati Valsts kanceleja, tad šo analīzi nevar uzskatīt par objektīvu un pilnīgu.


                                              Politikas plānošana, izstrāde un
Politiku veidošana (Ministru
                             Ministrijas vadība un      uzraudzība ES un starptautisko
kabinets, ministriju centrālie  Tieslietu ministrija              518                      711,592   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                               administrācija       tiesību jomā, starptautiskā tiesiskā
      aparāti)
                                                    sadarbība
Politiku veidošana (Ministru
                            Ministrijas vadība un
kabinets, ministriju centrālie  Tieslietu ministrija                                     3,487,699       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                              administrācija
      aparāti)

                                                                                          VIDM jau 2010.gadā ir būtiski samazinājusi atbalsta funkcijas, centralizējot tādus atbalsta jautājumus kā grāmatvedību un daļēji personālvadības jautājumus.
Politiku veidošana (Ministru
                                            Vispārējās atbalsta funkcijas -                              VIDM 2010.gadā atteicās no īrētām telpām un racionāli izmanto telpas. Tādas servisa funkcijas kā telpu uzkopšanu un apsaimniekošanu jau ilgāku laiku veic
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    718                      329,651   0.895  295,038  -34,613
      aparāti)
                                           Vides ministrijas centrālajā aparātā                             uzņēmējsabiedrības ( ārpakalpojums). Sekojoši, VIDM jau iepriekšējos periodos ir optimizējusi atbalsta funkcijas un šobrīd 2011.gadam bāzes finansējuma
                                                                                          aprēķinātā summa ietver līgumsaistību izpildi, kuru mehāniski samazināt nav iespējams. Ierosinājums, piemērot K=1.

                                                                                          Darba grupa nav izvērtējusi vai ar esošo finansējumu konkrēto funkciju vispār ir iespējams veikt. Iespējams, ka atsevišķām funkcijām finansējums pat ir
Politiku veidošana (Ministru
                                             Gaisa aizsardzība - politikas                               jāpalielina, procentuāla visu funkciju samazināšana grauj esošo darbinieku kapacitāti un noslodzi. Darbinieki nespēs veikt darbu ar jauno tiesību aktu savlaicīgu
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    719                       41,206   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                                  izstrāde                                    un kvalitatīvu pārņemšanu, nebūs spējīgi kvalitatīvi atbildēt uz EK argumentētajiem paziņojumiem un operatīvi novērst uzrādītos trūkumus pirms tiesvedības
                                                                                          uzsākšanas.
Politiku veidošana (Ministru
                                           Nozares pārstāvības nodrošināšana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    720
                                                   ES
                                                                149,627   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Samazinājums nav iespējams, jo funkcijas aprēķins ir balstīts uz MK 29.06.2010. noteikumos Nr.602 noteiktajām normām.
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                                             Ūdens aizsardzība - politikas
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    721                       82,412   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                 izstrāde
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                                             Atkritumu apsaimniekošana -
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    722                       61,809   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                politikas izstrāde
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                                           Ķīmisko vielu pārvaldība - politikas
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    723                       30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                  izstrāde
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                Radioaktīvo vielu droša
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    724  apsaimniekošana un uzraudzība -     30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                      politikas izstrāde
Politiku veidošana (Ministru                                                                            Darba grupa nav izvērtējusi vai ar esošo finansējumu konkrēto funkciju vispār ir iespējams veikt. Iespējams, ka atsevišķām funkcijām finansējums pat ir
                                            Piesārņojuma samazināšana -
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    725
                                               politikas izstrāde
                                                                51,507   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       jāpalielina, procentuāla visu funkciju samazināšana grauj esošo darbinieku kapacitāti un noslodzi. Darbinieki nespēs veikt darbu ar jauno tiesību aktu savlaicīgu
      aparāti)
                                                                                          un kvalitatīvu pārņemšanu, nebūs spējīgi kvalitatīvi atbildēt uz EK argumentētajiem paziņojumiem un operatīvi novērst uzrādītos trūkumus pirms tiesvedības
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    726
                                             Rūpniecisko avāriju risku
                                                                30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       uzsākšanas.
                                            mazināšana - politikas izstrāde
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                                           Zemes dzīļu aizsardzība - politikas
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    727                       30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                 izstrāde
      aparāti)

Politiku veidošana (Ministru                             Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    728  aizsardzība un apsaimniekošana -     82,412   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                      politikas izstrāde

Politiku veidošana (Ministru
                                             Sugu un biotopu aizsardzība -
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    729                       82,412   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                politikas izstrāde
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                                            Klimata pārmaiņu mazināšana,
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    730                       82,412   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                            piemērošanās klimata pārmaiņām
      aparāti)                                                                                 Darba grupas tehniska kļūda, kas ir jālabo, jo Darba grupa ir definējusi , ka atbilstoši funkciju izvērtēšanas metodikai netika vērtētas šādas f-cijas:- izdevumi, kas
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    731
                                             Eiropas emisiju tirdzniecības
                                                                30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                                                          saistīti ar mērķa ieņēmumiem no Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta. Sekojoši ,funkcijām 730;731;732 jāpiemēro K=1, jo politikas izstrāde klimata pārmaiņu
                                            sistēmas darbības nodrošināšana                               mazināšanas jautājumos ir klimata pārmaiņu finanšu instrumenta ieņēmumu veidošanas neatņemama komponente, jeb citiem vārdiem sakot, bez politikas
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                Klimata pārmaiņu finanšu                                izstrādes nebūs ne ieņēmumu , ne izdevumu.( likums Par Latvijas republikas dalību Kioto protokola elastīgajos mehānismos).
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    732  instruments un citi Kioto protokola   61,809   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                    elastīgie mehānismi - politikas
                                                   izstrāde
                                            Vides informācijas sagatavošana,                              Ierosinājums nodot šo funkciju NVO ir ļoti interesants. Tas liecina, ka darba grupa nav izvērtējusi funkciju pēc būtības, jo funkcijas aprakstā ir norādīts, ka
Politiku veidošana (Ministru
                                           izplatīšana un sabiedrības izpratnes
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    734
                                             palielināšana par vides nozares
                                                                82,412   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       funkcijas ietvaros risina komunikācijas un sabiedrisko attiecību jautājumus. Tātad Vides ministrijas mājas lapu ar tur atrodošos visu svarīgo informāciju turpmāk
      aparāti)                                                                                uzturēs NVO. Mūsuprāt, tad visās ministrijās un Valsts kancelejā ir jāpiemēro šis ierosinājums, vai jānoraida kā klaji aplams.
                                                  jautājumiem

Politiku veidošana (Ministru
                                             Vides monitorings - politikas                               Visi Eiropas Komisijas lēmumi, t.sk. arī par finansējuma piešķiršanu dažādiem, ne tikai ar vides politiku saistītiem, projektiem tiek balstīti uz monitoringa datiem;
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    735                       10,301   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                                 izstrāde                                     nav pieļaujama monitoringa politikas vājināšana.
                                                                                          Darba grupa nav izvērtējusi vai ar esošo finansējumu konkrēto funkciju vispār ir iespējams veikt. Iespējams, ka atsevišķām funkcijām finansējums pat ir
Politiku veidošana (Ministru
                                            Ietekmes uz vidi novērtēšana -                               jāpalielina, procentuāla visu funkciju samazināšana grauj esošo darbinieku kapacitāti un noslodzi. Darbinieki nespēs veikt darbu ar jauno tiesību aktu savlaicīgu
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    736                       30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                               politikas izstrāde                                  un kvalitatīvu pārņemšanu, nebūs spējīgi kvalitatīvi atbildēt uz EK argumentētajiem paziņojumiem un operatīvi novērst uzrādītos trūkumus pirms tiesvedības
                                                                                          uzsākšanas.
                                                                                          Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgais attīstībai ir nepieciešama kā pamatzināšanas ikviena sabiedrības pārstāvja ilgtspējīgai saimniekošanai, tādējādi preventīvi
Politiku veidošana (Ministru                                                                            nodrošinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu, kas ilgtermiņā ir būtisks ieguldījums. Sabiedrībai ir nepieciešamas zināšanas, prasmes un attieksme, lai izprastu un
                                           Vides zinātne, izglītība un izglītība
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    737
                                               ilgtspējīgai attīstībai
                                                                20,603   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       pārvarētu mūsdienu pasaules problēmas un sarežģītību, vienlaikus pietiekami ņemot vērā vides, sociālos un ekonomiskos apsvērumus. Izglītība ilgtspējīgai
      aparāti)                                                                                attieksmei ir būtiska, lai īstenotu gan Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam, gan arī Eiropas 2020.gada nodarbinātības un izaugsmes stratēģiju, ar
                                                                                          ko tiecas ES pārvērst gudrā, ilgtspējīgā un integrējošā ekonomikā.
                                                                                          Darba grupa nav izvērtējusi vai ar esošo finansējumu konkrēto funkciju vispār ir iespējams veikt. Iespējams, ka atsevišķām funkcijām finansējums pat ir
Politiku veidošana (Ministru
                                            Vides pārvaldības instrumenti -                              jāpalielina, procentuāla visu funkciju samazināšana grauj esošo darbinieku kapacitāti un noslodzi. Darbinieki nespēs veikt darbu ar jauno tiesību aktu savlaicīgu
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    738                       41,206   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                                politikas izstrāde                                 un kvalitatīvu pārņemšanu, nebūs spējīgi kvalitatīvi atbildēt uz EK argumentētajiem paziņojumiem un operatīvi novērst uzrādītos trūkumus pirms tiesvedības
                                                                                          uzsākšanas.

                                               ES Kohēzijas fonda
                                           Starpniekinstitūcijas funkciju izpilde
Politiku veidošana (Ministru
                                             2000.-2006.gada plānošanas                                Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija     Nozaru vadība    739                      185,427   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                           periodā apstiprinātajiem projektiem                             netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.
                                            vides nozarē (VIDM kompetences
                                                  ietvaros).
Politiku veidošana (Ministru                           Nozares Vecākās amatpersonas
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   740     funkciju izpilde Pārejas      20,603   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                               programmas projektos vides nozarē                              netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.

                                          ES Kohēzijas fonda un ERAF
Politiku veidošana (Ministru
                                         (2007. – 2013.plānošanas periods)                              Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   741                       247,236   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                         Starpniekinstitūcijas funkciju izpilde                            netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.
                                              vides nozarē

                                          Norvēģijas valdības divpusējā
Politiku veidošana (Ministru
                                             finanšu instrumenta                                 Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   742                       10,301   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                           starpniekinstitūcijas funkciju                              netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.
                                            veikšana vides nozarē

Politiku veidošana (Ministru                           Pirmā līmeņa starpniekinstitūcijas
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   743   funkciju izpilde 2004.-2006.gada     10,301   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                  struktūrfondu projektos                                netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.

Politiku veidošana (Ministru                            Dalība 2014.-2020. plānošanas
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   744   perioda stratēģisko dokumentu      30,904   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                      izstrāde                                    netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.

                                          2007.-2013.gada plānošanas
Politiku veidošana (Ministru                           perioda Eiropas Savienības fondu
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   745  VSID un DP noteiktās horizontālās     10,301   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                prioritātes „Ilgtspējīga attīstība”                             netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.
                                               koordinācija

Politiku veidošana (Ministru                           Komercdarbības atbalsta kontrole
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   746    Eiropas Savienības projektu      10,301   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                     ietvaros                                     netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.

Politiku veidošana (Ministru                           Eiropas Savienības fondu projektu
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   747  finanšu vadības koordinācija vides    144,221   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                      nozarē                                     netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.

                                         Eiropas Ekonomikas zonas finanšu
                                         instrumenta un Norvēģijas valdības
Politiku veidošana (Ministru
                                           divpusējā finanšu instrumenta                              Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   748                       20,603   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                          līdzfinansēto programmu, grantu                              netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.
                                           shēmu un individuālo projektu
                                             finanšu koordinācija


                                          Ūdenssaimniecības nozares
Politiku veidošana (Ministru
                                         analītiskās informācijas uzturēšana                             Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu īstenošana
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   749                       41,206   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                         ES fondu un nacionālo investīciju                              netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.
                                                kontekstā

Politiku veidošana (Ministru                             Iemaksu starptautiskajās
                                                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka iemaksu starptautiskajās organizācijās funkcija netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura iemaksu veikšana ir
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   750     organizācijās vides jomā       17,330   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                     koordinācija                                   šīs funkcijas administrēšanas KOMPONENTE.
Politiku veidošana (Ministru                             Specializēto atašeju vides
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība   772     aizsardzībā uzturēšanas        0     1.000    0     0
      aparāti)                                   nodrošināšana Briselē
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Vides ministrija   Nozaru vadība                           2,113,937       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                              Valsts nozīmes kultūras
                                                                                       Lai nodrošinātu LNB būvniecības procesa plānošanu, uzraudzību un kontroli, nav iespējams samazināt finansējumu funkcijai, jo maksimāls samazinājums veikts
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  1153   infrastruktūras (LNB) projektu     92,157   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                               ieviešanas organizēšana un vadība                              2009.g. likvidējot VA "Jaunie trīs brāļi". Papildus samazinājums apdraud būvniecības kontroli un uzraudzību.
Politiku veidošana (Ministru                            Vispārējās atbalsta funkcijas, lai
                                                                                       Tiek nodrošināta KM un tās 33 padotības iestāžu un kultūras nozares kopumā darbs. 2009.gadā KM CA jau veikta reorganizācija, samazinot amata vietu skaitu,
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  301   nodrošinātu KM ikdienas darbu     478,784   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                        izpildi                                   atalgojumu, departamentu un nodaļu skaitu un izveidojot optimālu struktūru
Politiku veidošana (Ministru                           Politikas plānošana, tās izstrāde,
                                             koordinācija kultūras,                                Nozares politikas plānošana ir ministrijas pamatfunkcija. 2009.gadā KM CA jau veikta reorganizācija, samazinot amata vietu skaitu, atalgojumu, departamentu un
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  302                       169,534   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                               kultūrizglītības, autortiesību nozarēs                            nodaļu skaitu un izveidojot optimālu struktūru
                                               un starpnozarēs
                                          Politikas veidošanai un analīzei
Politiku veidošana (Ministru                                                                         Sākot ar 2010.gada KM veic valsts kultūras statistikas apkopošanas koordināciju un pārbaudi un nodošanu CSP, līdz ar to ir palielinājies funkcijas apjoms un
                                           nepieciešamās informācijas
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  303
                                           sistēmas veidošana, datu
                                                              16,794   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       kvalitatīvie kritēriji, nepalielinot nodarbināto skaitu, turklāt samazinot atalgojumu. Funkcijai finansējumu nav vairs iespējams samazināt, jo tad tiks kavēta valsts
      aparāti)                                                                              statistikas apkopošana.
                                           uzkrāšana un aktualizācija

                                           ES politikas plānošana un
Politiku veidošana (Ministru
                                          nacionālo interešu pārstāvība
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  304
                                           kultūras, autortiesību un
                                                              82,936   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Funkcijas nepieciešamība tieši izriet no ES pamatlīguma - dalībvalstīm pildīt savas saistības un piedalīties lēmumu pieņemšanā.
      aparāti)
                                          audiovizuālās politikas jomās

                                         Politikas ieviešanas organizēšana                              Nozares politikas veidošana ir ministrijas pamatfunkcija līdz ar to nav iespējams veikt samazinājumu. 2009.gadā KM CA tika veikta reorganizācija apvienojot
Politiku veidošana (Ministru
                                            un koordinēšana kultūras,
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  305
                                          kultūrizglītības un autortiesību
                                                             289,254   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Kultūrpolitikas plānošanas un ieviešanas departamentus, KM CA pievienota Muzeju valsts pārvalde un Kultūras un radošo industriju izglītības centrs, pēdējos
      aparāti)                                                                              divus pārveidojot par nodaļām, pašreizējā struktūra ir optimāla.
                                            nozarēs un starpnozarēs
Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija  Kultūrpārvaldība  306    Budžeta plānošana un vadība      90,530   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Tiek nodrošināta KM un tās 33 padotības iestāžu budžetu plānošana. Samazinot finansējumu funkcijai, samazināsies funkcijas īstenošanas kvalitāte.
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                  ES struktūrfondu vadība atbilstoši                             KOMISIJAS REGULA (EK) Nr.1828/2006 paredz noteikumus par to, kā īstenot Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība     307    Struktūrfondu plānošanas      119,322   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu. KM saskaņā ar regulu nodrošina ES fondu aktivitāšu īstenošanu, uzraudzību un
      aparāti)                                           dokumentiem                                    kontroli.
                                                 EEZ finanšu instrumenta un
Politiku veidošana (Ministru
                                                 Norvēģijas valdības divpusējā                               KM kā starpniekinstitūcijas funkcijas EEZ finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības finanšu instrumenta īstenošanai nodrošina projektu ieviešanu un
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība     308                      5,150   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                               finanšu instrumenta plānošana un                               uzraudzību. Funkcijas īstenošanai nav papildus štata vieta un tās īstenošanai ir nepieciešams valsts līdzfinansējums.
                                                  ieviešana kultūras nozarē

                                                ES programmu kultūras jomā un                                ES kultūras kontaktpunktu darbība noteikta Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumā Nr. 1903/2006/EK (2006.gada 12.decembris), ar ko izveido programmu
Politiku veidošana (Ministru
                                                citu ārvalstu finanšu instrumentu
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība     309
                                                plānošana un ieviešana kultūras
                                                                    32,891   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       “Kultūra” (2007.–2013.). EK programmas "Eiropa Pilsoņiem" ieviešanu regulē Eiropas Parlamenta un Padomes lēmums Nr. 1904/2006/EK (2006. gada 12.
      aparāti)                                                                                    decembris). Lai ;īstenotu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumus ir nepieciešams KM līdzfinsējums funkcijas veikšanai.
                                                       nozarē

                                                                                              Grozījumi Valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, koncertorganizāciju, teātru un cirka mākslinieku izdienas pensiju un baleta mākslinieku pabalsta par
Politiku veidošana (Ministru                                   Izdienas pensiju un pabalstu
                                                                                              radošo darbu likumā, nosaka ka Kultūras ministrijai ir jāsniedz informācija par minēto mākslinieku izdienas stāžu un darba samaksu Valsts sociālās
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība     310    administrēšana kultūras       1,343    0.333   448   -895
      aparāti)                                           darbiniekiem                                   apdrošināšanas aģentūrai uz VSAA pieprasījumu, lai VSAA varētu pieņemt attiecīgo lēmumu. Tāpat Kultūras ministrijas kompetencē paliek pabalstu piešķiršana
                                                                                              un izmaksa baleta māksliniekiem par radošo darbu.
Politiku veidošana (Ministru                                   Starptautiskās sadarbības
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība     311    plānošana, koordinācija un      31,609   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       2009.gadā veicot KM CA reorganizāciju ārvalstu sakaru nodaļa tika samazināta un apvienota ar ES politikas plānošanas nodaļu.
      aparāti)                                        īstenošanas organizēšana
Politiku veidošana (Ministru                                                                                Esošais administratīvais iedalījums ir sadrumstalots, atšķirīga ir jauno pašvaldību spēja piesaistīt līdzfinansējumu. Tāpēc pašlaik ir nepieciešams stiprināt
                                                Valsts kultūrpolitikas īstenošanas
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība     314
                                                  koordinēšana reģionos
                                                                    22,546   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Plānošanas reģionu kultūras nozares kapacitāti, lai nodrošinātu pārrobežu projektu īstenošanu un līdzfinansējuma piesaistīšanu reģionu pašvaldībām. Vienlaicīgi
      aparāti)                                                                                    KM īsteno Kultūrpārvaldības decentralizāciju, atbalstot Plānošanas reģionu kultūratbildību.
Politiku veidošana (Ministru
                                                                                              2009.gadā KM CA jau veikta reorganizācija, samazinot amata vietu skaitu, atalgojumu, departamentu un nodaļu skaitu un izveidojot optimālu struktūru.
kabinets, ministriju centrālie  Kultūras ministrija     Kultūrpārvaldība                            1,432,850       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)                                                                                    2010.gadā, salīdzinot ar 2008.gadu, KM CA finansējums samazināts pae 62% un amata vietu skaits - 41%.
Politiku veidošana (Ministru
                             Veselības aprūpes centrālā
kabinets, ministriju centrālie  Veselības ministrija                  608  Izstrādāt veselības nozares politiku  677,185   0.955  646,712  -30,473
                                  vadība
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru                                   Organizēt, koordinēt un veikt
                             Veselības aprūpes centrālā
kabinets, ministriju centrālie  Veselības ministrija                  609   veselības nozares politikas     457,556   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  vadība
      aparāti)                                           īstenošanu
Politiku veidošana (Ministru
                             Veselības aprūpes centrālā      Veikt veselības nozares vadības
kabinets, ministriju centrālie  Veselības ministrija                  612                      420,953   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  vadība               atbalsta funkcijas
      aparāti)
Politiku veidošana (Ministru
                             Veselības aprūpes centrālā
kabinets, ministriju centrālie  Veselības ministrija                                         1,555,694       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                  vadība
      aparāti)


                                                                                              RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. RAPLM funkcijām nav pārklāšanās ar citu ministriju funkcijām – valsts budžeta finansētu funkciju sarakstā
                                                  Valsts attīstības plānošanas                              tikai RAPLM ir šī funkcija. Funkcijas pēc 50% samazinājuma nav veicamas. Neveicot vai veicot samazinātā apjomā funkciju Latvijā nebūs investoriem un
                                               procesa koordinācija, t.sk.: 1)Valsts                            iedzīvotājiem pieejams vienots valsts attīstības plāns, kurš raksturotu visa MK plānoto politiku turpmākajiem plānošanas periodiem; investoriem un uzņēmējiem
Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības                     ilgtermiņa/ilgtspējīgas attīstības
                                                                                              nebūs saprotama kopējā valsts politika un samazināsies uzņēmējdarbības vides prognozējamība 2014.-2020.gadam, tādējādi palielināsies riski jebkurām
kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  463     plānošana, ieviešana un     281,993   0.500  140,997  -140,997
      aparāti)          ministrija                       uzraudzība; 2) Nacionālā attīstības                             investīcijām Latvijā, apgrūtinot plānošanu un prognozējamību to atgūšanai. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielināsies neuzticība valdībai, un atsvešinoties no
                                                 plāna izstrāde, aktualizācija un                             Latvijas valsts, palielināsies iedzīvotāju emigrācija un ēnu ekonomika. Netiks plānota izeja no piedzīvotās ekonomiskās krīzes 2008.-2009.gadā, plānojot
                                                   ieviešanas uzraudzība                                sabalansētu valsts attīstību 2014.-2020.gadam un turpmākajiem periodiem, saskaņā ar LIAS 2030 uzstādījumiem. Turpinot īstermiņa plānošanu, palielināsies
                                                                                              risks Latvijai atkārtoti nokļūt krīzes situācijā. Konkurētspējas celšanai būtu nevis jāsamazina, bet jāstiprina valsts attīstības plānošanas funkcijas.

                                                                                              RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. RAPLM funkcijām nav pārklāšanās ar citu ministriju funkcijām – valsts budžeta finansētu funkciju sarakstā
                                               Reģionālās attīstības plānošana un                              tikai RAPLM ir šī funkcija. Funkcijas pēc 50% samazinājuma nav veicamas. Ziņojumā veiktais vērtējums neatbilst krīzes situācijā izvirzītajam kritērijiem
                                                telpiskā plānošana un plānošanas                              (konkurētspējas celšana). Konkurētspējas celšanai būtu nevis jāsamazina, bet jāstiprina valsts attīstības plānošanas, reģionālās attīstības plānošanas un
                                               reģionu darbības pārraudzība, t.sk.:                             telpiskās plānošanas funkcijas. Neveicot vai veicot samazinātā apjomā funkciju Latvijā nebūs investoriem un iedzīvotājiem pieejams vienots valsts attīstības plāns
Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības
                                                1) Reģionālās politikas izstrāde,
kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  464
                                                  ieviešanas koordinācija un
                                                                   558,694   0.500  279,347  -279,347       , kurš raksturotu visa MK plānoto politiku turpmākajiem plānošanas periodiem; investoriem un uzņēmējiem nebūs saprotama kopējā valsts politika un
      aparāti)          ministrija                                                                      samazināsies uzņēmējdarbības vides prognozējamība 2014.-2020.gadam, tādējādi palielināsies riski jebkurām investīcijām Latvijā, apgrūtinot plānošanu un
                                                  uzraudzība; - vidēja termiņa
                                                 teritorijas attīstības plānošanas                             prognozējamību to atgūšanai. Iedzīvotājiem un uzņēmējiem palielināsies neuzticība valdībai, un atsvešinoties no Latvijas valsts, palielināsies iedzīvotāju
                                                  procesa metodiskā vadība
                                                                                              emigrācija un ēnu ekonomika. Netiks plānota izeja no piedzīvotās ekonomiskās krīzes 2008.-2009.gadā, plānojot sabalansētu valsts attīstību 2014.-2020.gadam.
                                                                                              Turpinot īstermiņa plānošanu, palielināsies risks Latvijai atkārtoti nokļūt krīzes situācijā.


                                                                                              RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. RAPLM funkcijām nav pārklāšanās ar citu ministriju funkcijām – valsts budžeta finansētu funkciju sarakstā
                                               Pašvaldību sistēmas attīstība, lai 1)                            tikai RAPLM ir šī funkcija. kas nodrošina uzdevumu veikšanu politikas izstrādē un ieviešanā, kas saistīta ar pašvaldību darbību, lai nodrošinātu kvalitatīvus
                                                veicinātu rīcībspējīgu pašvaldību                              pakalpojumus iedzīvotājiem. Funkcijas pēc 50% samazinājuma nav veicamas. Tiek apdraudēta pašvaldību finansiālajās kapacitātes uzlabošana, t.sk. pašvaldību
                                                attīstību, kvalitatīvu pakalpojumu                             finanšu izlīdzināšanas sistēmas pilnveide, pašvaldību finanšu avotu pilnveidošana un dažādošana, kā arī pašvaldību budžetu sistēmas pilnveidošana un
Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības
                                               pieejamību visā Latvijā pēc vienas
kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  465
                                                 pieturas aģentūras principa
                                                                   372,519   0.500  186,260  -186,260       pārskatāmība. Tiek apdraudēts uzsāktais darbs pie reģionālā līmeņa pašvaldību – apriņķu izveides, nodalot vietējā līmeņa un reģionālā līmeņa pašvaldību
      aparāti)          ministrija                                                                      funkcijas un valsts pārvaldei neraksturīgu funkciju nodošanas pašvaldībām. Vienas pieturas aģentūras (VPA) principa valsts un pašvaldību pakalpojumu
                                                  ieviešanas; 2) nodrošinātu
                                                pašvaldību finansiālo kapacitāti                              pieejamībā ieviešana nākotnē radīs papildus izdevumu ietaupījumu, bet samazinoties finansējumam VPA ieviešanai šādu ieguvumu nebūs. Tāpat nepalielināsies
                                                   (priekšlikumi nodokļu si
                                                                                              iedzīvotājiem nepieciešamo pakalpojumu pieejamība un kvalitāte, netiks unificēti pašvaldību pakalpojumi, optimizēts to skaits, veikta to elektronizācija,
                                                                                              savstarpējā sasaiste un integrēšanai, tādējādi nosakot finansiālos, ekonomiskos un citus ieguvumus.


                                                ES fondu un citu ārvalstu atbalsta
                                                instrumentu ieviešana, kontrole,
Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības
                                               atbalsts un uzraudzība t.sk. e-lietas
kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  466
                                                (ES fondu un citu ES instrumentu
                                                                   261,740   0.950  248,653  -13,087       Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi un uzraudzību.
      aparāti)          ministrija
                                               plānošana, plānošanas uzraudzība
                                                  un attīstības instrumenti)
                                                                                             RAPLM nevar atbalstīt 32 % funkciju samazinājumu. RAPLM funkcijām nav pārklāšanās ar citu ministriju funkcijām – valsts budžeta finansētu funkciju sarakstā
 Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības                    Zemes politika un pārvaldība, t.sk.
                                                                                             tikai RAPLM ir šī funkcija. Pēc veiktajām ministrijas struktūras reorganizācijām 2009. un 2010.gadā, Zemes politikas plānošanas un normatīvās bāzes izstrādes
 kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  467  politikas plānošana un normatīvās   97,611   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)          ministrija                             bāzes izstrāde                                 funkcija ir apvienota ar teritorijas plānošanas politikas izstrādes funkciju (daļa no 464.funkcijas), tā kā šīs funkcijas ir savstarpēji cieši saistītas un tiek veikta ar
                                                                                             minimāliem cilvēkresursiem. Finansējuma samazinājums par 22% nozīmē zemes politikas funkcijas izpildes pārtraukšanu.

 Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības
 kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  468   Vispārējās atbalsta funkcijas    494,871   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       RAPLM neatbalsta atšķirīgu pieeju dažādu ministriju vispārējā atbalsta funkciju finansējuma samazinājumam
      aparāti)          ministrija

 Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības                                                                  RAPLM neatbalsta atšķirīgu pieeju dažādu ministriju finansējuma samazinājumam, kad tiek piemērota atšķirīga pieeja politikas veidošanas funkciju finansējuma
                                                  Elektroniskās pārvaldes un
 kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība  469
                                                informācijas sabiedrības politika
                                                                   409,091   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       samazinājumam (no 3,24%, bet lielākais ir 28,53%.). Atšķirības starp ministrijām politikas plānošanas funkcijām finansējuma samazinājumā ir pieļaujamas tikai
      aparāti)          ministrija                                                                     tad, ja tiek nolemts no kādas politikas jomas regulēšanas atteikties pilnībā.
 Politiku veidošana (Ministru   Reģionālās attīstības
 kabinets, ministriju centrālie  un pašvaldību lietu  Politiku veidošana un vadība                        2,476,519       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)          ministrija

Politiku veidošana (Ministru
kabinets, ministriju centrālie                                                    44,432,063       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
      aparāti)
                                                                                       aprēķinātā vidējā
                                                                                  Bāzes                          Priekšlikums fiskālās
                     Budžeta resora     Budžeta programmas     funkcija                                     vai izvērtēšanas  Priekšlikums 2011.gada
 Funkciju kopa    Funkciju grupa
                     nosaukums         nosaukums        s Npk
                                                            Funkcijas nosaukums           finansējums
                                                                                        grupas noteiktā   budžeta apropriācijai
                                                                                                                konsolidācijas                     Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                                                                                2011.gadam                            apjomam
                                                                                          vērtība
Sabiedriskā kārtība,
                                                    Valsts policijas profesionālās izglītības programmu un
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   1055                                1,473,514     0.87        1,281,957        -191,557
                                                     profesionālās pilnveides izstrāde un realizēšana
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                                    Informācijas par noziedzīgiem nodarījumiem un citiem
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   117                                4,872,625     0.95        4,609,503        -263,122
                                                           notikumiem reģistrēšana
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                                     Noziedzīgu nodarījumu un citu likumpārkāpumu
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   118                                6,246,954     0.99        6,196,978        -49,976
                                                              novēršana
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   119      Kārtības nodrošināšana sabiedriskās vietās      5,062,370     0.81        4,105,582        -956,788
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   120       Satiksmes uzraudzības nodrošināšana        5,903,944     0.89        5,278,126        -625,818
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                                      Aizturēto un apcietināto personu apsardze un
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   121                                2,579,993     0.98        2,525,813        -54,180
                                                              konvojēšana.
  aizsardzība
                                                    Nepilngadīgo noziedzīgu nodarījumu novēršana un
Sabiedriskā kārtība,                                            atklāšana, bērnu aizsardzība pret noziedzīgu
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   122     nodarījumu, vardarbības ģimenē novēršana,       1,149,439     0.92        1,052,886        -96,553
  aizsardzība                                             sabiedriskās kārtības nodrošināšana, individuālā un
                                                            vispārējā prevencija.
Sabiedriskā kārtība,                                            Ārvalstu un Latvijas Republikas diplomātisko
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   123    pārstāvniecību apsardze, kā arī valsts nacionālajai   3,778,109      0.98        3,683,656        -94,453
  aizsardzība                                                 drošībai svarīgu objektu apsardze
Sabiedriskā kārtība,
                                                     Tiesas spiedumu un procesa virzītāja lēmumu par
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   124                                343,582      1.00         343,582          0
                                                       drošības līdzekļu piemērošanu izpilde.
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,                                           Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, sprāgstvielu,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   125    spridzināšanas ietaišu un pirotehnisko izstrādājumu   349,829      0.92         321,843         -27,986
  aizsardzība                                                aprites kontrole, apsardzes darbības un
Sabiedriskā kārtība,                                                 detektīvdarbības kontrole.
                                                     Noziedzīgu nodarījumu apkarošana un operatīvā
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   126                                10,003,236     0.98        9,815,675        -187,561
                                                                darbība
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   127       Noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana         4,029,286     0.98        3,953,737        -75,549
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                                    Kriminālprocesu izmeklēšanas nodrošināšana, veicot
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   128                                1,665,078     0.94        1,556,848        -108,230
                                                          nepieciešamās ekspertīzes
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   129            IT nodrošinājums            761,240      0.94         713,663         -47,578
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   130      Autotransporta pakalpojumu nodrošinājums.      6,602,209     0.94        6,222,582        -379,627
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                                    Saimniecisko pakalpojumu un nekustamo īpašumu
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   131                                3,530,230     0.84        2,965,393        -564,837
                                                            apsaimniekošana
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   132      Starptautiskās sadarbības nodrošināšana       570559      0.98         557,008         -13,551
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                                    Darbības plānošanas un citu administratīvo funkciju                                                IeM:
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   133                                4,932,199     0.77        3,797,793        -1,134,406
  aizsardzība
                                                             nodrošinājums                                                           Darba grupas piedāvātais fiskālais konsolidācijas apjoms un tā funkciju sadalījums kopā faktiski attiecas tikai uz 2011.gadu. Šajā sakarā IeM uzskata, ka par vairāku
Sabiedriskā kārtība,                                                                                                                    darba grupas priekšlikumu, ieteikumu un rekomendāciju iespējamo īstenošanu var diskutēt tikai tālākā perspektīvā (2012.- 2015.g.g.); Tādējādi piedāvātie aprēķini
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Valsts policijas darbība   134            Objektu apsardze              0        0.00          0            0           par iespējamo konsolidācijas apjomu 2011.gadā kopumā, mūsuprāt, nav pamatoti. Reformas prasa vienreizējā rakstura papildus uzdevumus (atlaišanas pabalsti,
  aizsardzība                                                                                                                      jaunu institūciju izveidi, pārejas perioda izdevumi).
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija  Drošības policijas darbība   139           Informācija klasificēta          4,752,054     0.92        4,389,710        -362,344
  aizsardzība                                                                                                                      Atsauce uz fiskālās konsolidācijas apjoma iespējām, faktiski, tikai saistībā ar informāciju par noziedzības skaita samazināšanu un izmaiņām iedzīvotāju skaitā
Sabiedriskā kārtība,                                                                                                                    (darba grupas ziņojuma 14.lapā) mūsuprāt, ir zinātniski nepamatoti attiecībā uz funkciju kopu – „Sabiedriskā kārtība, drošība un aizsardzība”. Nav pārliecības, ka
 drošība un valsts    Policija   Iekšlietu ministrija                                                  68,606,450               63,372,336        -5,234,114     7.63%
  aizsardzība
                                                                                                                              darba grupas locekļi, paužot tādu viedokli, ņēma vērā pasaulē atzītas kriminoloģisko pētījumu metodoloģijas un metodikas nosacījumus.
                                                    Robežas atrašanās vietas nemainīguma (robežgrāvja,
Sabiedriskā kārtība,
                                 Valsts robežsardzes           robežzīmju) esamības nodrošināšana, robežbūvju,                                                  TM:
 drošība un valsts   Robežsardze   Iekšlietu ministrija                 140                                 87,802      0.97         85,387          -2,415
                                    darbība             valsts robežas, robežas joslas un robežpārejas punktu                                                Tieslietu ministrija: Attiecībā uz ziņojuma 4. punktā ( 25.lpp) sniegto priekšlikumu par aizturēto un apcietināto personu apsardzes un konvojēšanas funkcijas
  aizsardzība
                                                              uzturēšana                                                           nodošanu Tieslietu ministrijai. Vēršam uzmanību uz to, ka šāda reforma nav tikusi pārrunāta ar Tieslietu ministriju. Nav saprotams, kādu ieguvumu dos šāda
                                                                                                                              funkciju pārdale. Ieviešot videokonferences, iespējams, ka būs nepieciešami mazāki resursi konvojēšanai, taču konvojs ka tāds jebkurā gadījumā būs
Sabiedriskā kārtība,                                          Robežuzraudzība (pierobežas teritoriju uzraudzība,
 drošība un valsts   Robežsardze   Iekšlietu ministrija
                                 Valsts robežsardzes
                                               141    novērošana un apsardzība, kuģošanas līdzekļu      7,482,288     0.90        6,734,059        -748,229         nepieciešams, jo nevar prognozēt, cik lielā apjomā šo iespēju tiesas izmantos. Tādējādi, pārdalot funkcijas no vienas iestādes cita, nepieciešamais finansējums
                                    darbība
  aizsardzība                                                    satiksmes kontrole)                                                         nemazināsies, tieši otrādi – palielināsies, jo Ieslodzījuma vietu pārvaldei būs nepieciešams materiāltehniskais nodrošinājums, lai uzsāktu šo funkciju pildīt.
Sabiedriskā kārtība,
                                                                                                                              Vēršam uzmanību uz to, ka šobrīd valstī ir trīs peronu kategorijas kriminālprocesa ietvaros, kuras nepieciešams apsargāt un konvojēt – aizturētie, apcietinātie un
                                 Valsts robežsardzes                                                                                    notiesātie. Priekšlikumā ietvertas tikai divas no trim kategorijām, tāpēc priekšlikums ir nepilnvērtīgs. Vērtējot iespēju īstenot šādu kompetences nodošanu, vēršu
 drošība un valsts   Robežsardze   Iekšlietu ministrija                 142    Robežpārbaužu veikšana robežšķērsošanas vietās      7,407,026     0.90        6,666,323        -740,703
                                    darbība
  aizsardzība                                                                                                                      uzmanību uz zemāk aprakstītajām problēmām.
                                                     Ārzemnieku ieceļošanas, uzturēšanās, tranzīta un
Sabiedriskā kārtība,                                                                                                                    Analizējot visu trīs konvojējamo personu kategorijas, jāatzīst, ka nododot kompetenci Tieslietu ministrijai, saglabātos problēma ar aizturētajām personām. Aizturētās
                                 Valsts robežsardzes           izceļošanas nosacījumu kontroles veikšana, t.sk.
 drošība un valsts   Robežsardze   Iekšlietu ministrija
                                    darbība
                                               143     nodrošinot apvienoto kontaktpunktu darbību un     1,617,542     0.95        1,534,643        -82,899          personas Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā var aizturēt uz laiku līdz 48 stundām un šajā laikā šīs personas izvietojamas policijas īslaicīgas aizturēšanas
  aizsardzība                                             robežkontroles pagaidu atjaunošanu pie iekšējām                                                  vietās. Tas nepieciešams, jo šajā laikā ievāc nepieciešamo informāciju, lai pieņemtu tālākos lēmumus kriminālprocesā. Līdz ar to šajā īsajā laika periodā šādai
                                                                robežām                                                           personai jāatrodas policijas rīcībā un jebkuras kompetences nodošana Tieslietu ministrijai, kas saistīta ar minētajam personām, nebūtu lietderīga, jo Tieslietu
                                                     Nelegālo imigrantu un citu pārkāpēju aizturēšana,
Sabiedriskā kārtība,                                          izmitināšana, uzturēšana, identificēšana un piespiedu                                                ministrijas kompetencē neietilpst jautājumi, kas saistīti ar izmeklēšanu kriminālprocesā.
                                 Valsts robežsardzes
 drošība un valsts   Robežsardze   Iekšlietu ministrija
                                    darbība
                                               144     izraidīšana (t.sk. papildsoda izpilde). Pirmstiesas  995,412      0.95         944,397         -51,015          Lai risinātu apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas un apsardzes problēmas, Tieslietu ministrija kopīgi ar Iekšlietu ministriju izstrādāja Ieslodzīto apsardzes
  aizsardzība                                            izmeklēšanas veikšana, kas saistīta ar valsts robežas
                                                                                                                              un konvoja koncepcijas projektu, kura virzība Ministru kabinetā tika atlikta (2009.gada 14.aprīļa protokols Nr.24, 12.§), jo tika konstatēts, ka nav iespējams panākt
                                                      drošības apdraudēšanu. Nelegālo imigrantu, k
                                                                                                                              Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas vienošanos par koncepcijas projektā atbalstāmo risinājuma variantu un tas lielā mērā ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu
Sabiedriskā kārtība,
                                 Valsts robežsardzes
                                                      Vīzu izsniegšana, anulēšana un atcelšana                                                    trūkumu abās iestādēs, kas iesaistītas koncepcijas projekta īstenošanā (Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts policijā). Tādejādi vienošanās starp abām ministrijām
 drošība un valsts   Robežsardze   Iekšlietu ministrija                 145     robežšķērsošanas vietās migrācijas politikas     102,468      0.99         100,931         -1,537          2009.gadā par atbalstāmo koncepcijas projekta īstenošanas variantu nebija iespējama. Līdz ar to koncepcijas projekta izskatīšana tika atlikta uz ilgāku laiku.
                                    darbība
  aizsardzība                                                    īstenošanas ietvaros
                                                                                                                              Koncepcijas projekta izstrādes laikā tika secināts, ka pilnīgai konstatēto problēmu novēršanai nepieciešami aptuveni 1,5 miljons latu neatkarīgi no tā, kura no
                                                                                                                              institūcijām uzņemtos pilnu apcietināto un notiesāto konvoja kompetenci.
                                                                                                                              Tāpat nav skaidrs, kādā veidā rasta priekšlikumā aprēķinātā finanšu ekonomija, jo Tieslietu ministrijai, uzņemoties jauno kompetenci, būtu nepieciešams pārdalīt
                                                                                                                              visus ar šo uzdevumu saistītos resursus no Iekšlietu ministrijas (gan personālu, gan autotransportu, gan arī pārējo darbības nodrošināšanai nepieciešamo – ieroči,
                                                                                                                              rācijas, u.tml.). Turklāt šāda apjomīga uzdevuma pārņemšanai būtu nepieciešams laiks, lai sagatavotos, kā arī pārejas periods, tāpēc uzdevums nav izpildāms
                                                                                                                              2011.gadā. Vēršu uzmanību uz to, ka Tieslietu ministrijas iniciatīvu ietvaros ieviesto videokonferenču izmantošana kriminālprocesā aizvien samazinās ieslodzīto
                                                                                                                    Lai risinātu apcietināto un notiesāto personu konvojēšanas un apsardzes problēmas, Tieslietu ministrija kopīgi ar Iekšlietu ministriju izstrādāja Ieslodzīto apsardzes
                                                                                                                    un konvoja koncepcijas projektu, kura virzība Ministru kabinetā tika atlikta (2009.gada 14.aprīļa protokols Nr.24, 12.§), jo tika konstatēts, ka nav iespējams panākt
                                                                                                                    Tieslietu ministrijas un Iekšlietu ministrijas vienošanos par koncepcijas projektā atbalstāmo risinājuma variantu un tas lielā mērā ir saistīts ar valsts budžeta līdzekļu
                                                                                                                    trūkumu abās iestādēs, kas iesaistītas koncepcijas projekta īstenošanā (Ieslodzījuma vietu pārvaldē un Valsts policijā). Tādejādi vienošanās starp abām ministrijām
                                                                                                                    2009.gadā par atbalstāmo koncepcijas projekta īstenošanas variantu nebija iespējama. Līdz ar to koncepcijas projekta izskatīšana tika atlikta uz ilgāku laiku.
                                                                                                                    Koncepcijas projekta izstrādes laikā tika secināts, ka pilnīgai konstatēto problēmu novēršanai nepieciešami aptuveni 1,5 miljons latu neatkarīgi no tā, kura no
                                                              Patvēruma pieteikumu pieņemšana, patvēruma                                 institūcijām uzņemtos pilnu apcietināto un notiesāto konvoja kompetenci.
                                                              meklētāju identificēšana, personas dokumenta
Sabiedriskā kārtība,
                                          Valsts robežsardzes         izsniegšana, aizturēšana, izmitināšana, uzturēšana,                              Tāpat nav skaidrs, kādā veidā rasta priekšlikumā aprēķinātā finanšu ekonomija, jo Tieslietu ministrijai, uzņemoties jauno kompetenci, būtu nepieciešams pārdalīt
 drošība un valsts       Robežsardze        Iekšlietu ministrija                  146                                197,617   0.98  192,677    -4,940
                                             darbība              Eurodac sistēmas darbības nodrošināšana LR,                                 visus ar šo uzdevumu saistītos resursus no Iekšlietu ministrijas (gan personālu, gan autotransportu, gan arī pārējo darbības nodrošināšanai nepieciešamo – ieroči,
  aizsardzība
                                                             patvēruma meklētāju pārsūtīšana un pieņemšana                                rācijas, u.tml.). Turklāt šāda apjomīga uzdevuma pārņemšanai būtu nepieciešams laiks, lai sagatavotos, kā arī pārejas periods, tāpēc uzdevums nav izpildāms
                                                                   patvēruma politikas īste
                                                                                                                    2011.gadā. Vēršu uzmanību uz to, ka Tieslietu ministrijas iniciatīvu ietvaros ieviesto videokonferenču izmantošana kriminālprocesā aizvien samazinās ieslodzīto
                                                              VRS profesionālās izglītības programmu un                                 konvojēšanas gadījumu skaitu, kas savukārt samazinās izdevumus Valsts policijai šā uzdevuma izpildei.
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts       Robežsardze        Iekšlietu ministrija
                                          Valsts robežsardzes
                                                        147
                                                             profesionālās pilnveides programmu izstrāde un
                                                                                         1,950,691  0.85  1,665,890  -284,801       Tā kā Tieslietu ministrijai nav pieejama funkciju izvērtēšanas grupas analīze un argumenti, pamatojoties uz kuriem sniegts šāds priekšlikums, lūdzam sniegt
                                             darbība             realizēšana un VRS 1.līmeņa augstākās izglītības
  aizsardzība
                                                                programmu izstrāde un realizēšana
                                                                                                                    Tieslietu ministrijai savu redzējumu par funkcijas izpildi.
                                                                                                                    Attiecībā uz 125 funkciju skat. sk. komentāru pie TM 526.funkcijas
Sabiedriskā kārtība,
                                          Valsts robežsardzes
 drošība un valsts       Robežsardze        Iekšlietu ministrija                                                  19,840,846     17,924,308  -1,916,538  9.66%
                                             darbība
  aizsardzība

                                                            Iedzīvotāju uzskaite - Informācijas sistēmu uzturēšana
Sabiedriskā kārtība,                                                    un to darbības nodrošināšana, datu drošības un
                                         Pilsonības un migrācijas
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                  148  kvalitātes nodrošināšana, informācijas sistēmās esošās  1,431,779  0.97  1,381,667   -50,112
                                           lietu pārvalde
  aizsardzība                                                      informācijas pieejamības nodrošināšana valsts un
                                                              pašvaldības iestādēm to funkciju veikšanai. Pers


Sabiedriskā kārtība,                                                    Personu apliecinošu un ceļošanas dokumentu
                                         Pilsonības un migrācijas
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                  149     izsniegšana - pasu un personu apliecību       2,974,396  1.00  2,959,524   -14,872
                                           lietu pārvalde
  aizsardzība                                                         personalizēšana un izsniegšana

                                                            Migrācijas politikas izstrāde un īstenošana- ārzemnieku
Sabiedriskā kārtība,                                                  ieceļošanas režīma nodrošināšana un kontrole, vīzu,
                                         Pilsonības un migrācijas
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                  150    uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšana,    872,940   0.89  778,008   -94,932
                                           lietu pārvalde
  aizsardzība                                                       informācijas apmaiņas nodrošināšana ar ES
                                                                     informācijas sistēmām

                                                            Patvēruma politikas izstrāde un īstenošana, lēmumu
Sabiedriskā kārtība,
                                         Pilsonības un migrācijas          pieņemšana par bēgļa vai alternatīvā statusa
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                  151                                232,615   0.85  197,955   -34,660
                                           lietu pārvalde          piešķiršanu, pabalstu izmaksa patvēruma meklētājiem
  aizsardzība
                                                              un bēgļiem, patvēruma meklētāju izmitināšana

                                                              Repatriācijas politikas izstrāde un īstenošana -
Sabiedriskā kārtība,
                                         Pilsonības un migrācijas        repatrianta statusa piešķiršana un pabalstu izmaksa
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                  152                                163,330   0.82  133,604   -29,726
                                           lietu pārvalde          repatriantiem, pabalstu izmaksa Krievijas Federācijas
  aizsardzība
                                                               militārpersonām un viņu ģimenes locekļiem

Sabiedriskā kārtība,
                                         Pilsonības un migrācijas
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                  524   Valsts politikas īstenošana Latvijas pilsonības jomā   434,329   0.84  363,968   -70,361
                                           lietu pārvalde
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                                         Pilsonības un migrācijas
 drošība un valsts   Pilsonības un migrācijas lietas  Iekšlietu ministrija                                                  6,109,389      5,814,726  -294,663   4.82%
                                           lietu pārvalde
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,     Ugunsdrošības,
                                         Ugunsdrošība, glābšana        Katastrofu pārvaldīšana, ugunsdzēsības un glābšanas
 drošība un valsts   ugunsdzēsības, glābšanas un    Iekšlietu ministrija                  135                               22,355,386  0.99  22,154,188  -201,198
                                         un civilā aizsardzība                darbu nodrošināšana
  aizsardzība     civilās drošības dienesti
Sabiedriskā kārtība,     Ugunsdrošības,                                      Civilās aizsardzības plānošana, civilās aizsardzības
                                         Ugunsdrošība, glābšana
 drošība un valsts   ugunsdzēsības, glābšanas un    Iekšlietu ministrija                  136    prasību ievērošanas kontrole un ugunsdrošības      992,463   0.91  901,156   -91,307
                                         un civilā aizsardzība
  aizsardzība     civilās drošības dienesti                                              uzraudzība
Sabiedriskā kārtība,     Ugunsdrošības,
                                         Ugunsdrošība, glābšana        Profesionālā vidējā, profesionālā augstākā izglītība un
 drošība un valsts   ugunsdzēsības, glābšanas un    Iekšlietu ministrija                  137                                584,062   0.92  535,877   -48,185
                                         un civilā aizsardzība               profesionālā tālākizglītība
  aizsardzība     civilās drošības dienesti
Sabiedriskā kārtība,     Ugunsdrošības,
                                         Ugunsdrošība, glābšana           VUGD Nekustamo īpašumu uzturēšana un
 drošība un valsts   ugunsdzēsības, glābšanas un    Iekšlietu ministrija                  138                               1,069,919  0.85  909,431   -160,488
                                         un civilā aizsardzība                apsaimniekošana
  aizsardzība     civilās drošības dienesti
Sabiedriskā kārtība,     Ugunsdrošības,
                              Zemkopības       Meža resursu valsts
 drošība un valsts   ugunsdzēsības, glābšanas un                               1001        Meža ugunsdrošības pasākumi          2,264,078  1.00  2,264,078    0
                               ministrija        uzraudzība
  aizsardzība     civilās drošības dienesti
Sabiedriskā kārtība,     Ugunsdrošības,
 drošība un valsts   ugunsdzēsības, glābšanas un                                                                27,265,908     26,764,730  -501,178   1.84%
  aizsardzība     civilās drošības dienesti

                                                                                                                    Tieslietu ministrijas budžetā zvērinātu tiesu izpildītāju vajadzībām piešķirti valsts budžeta līdzekļi, kas šobrīd tiek izmantoti, lai atbilstoši Civilprocesa likuma
                                                                                                                    567. pantam nodrošinātu Tieslietu ministrijā iesniegto zvērinātu tiesu izpildītāju valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu un rēķinu apmaksu (izdevumi tiek segti saskaņā
                                                                                                                    ar Ministru kabineta 2004. gada 1. jūnija noteikumiem Nr. 510 „Noteikumi par izpildu darbību veikšanai nepieciešamo izdevumu apmēru un maksāšanas
                                                                                                                    kārtību”).Katrā izpildu lietā minimālā sprieduma izpildes izdevumu summa, kuru zvērināts tiesu izpildītājs var prasīt atlīdzināt no valsts budžeta līdzekļiem, gadījumā,
            Atbalsts sabiedriskās kārtības                                                                                         ja parādnieks pēc zvērināta tiesu izpildītāja aicinājuma parādu nav sedzis labprātīgi, ir vidēji Ls 15,46.
Sabiedriskā kārtība,
             nodrošināšanai - Tiesu                Atlīdzība tiesu izpildītājiem      Zvērinātu tiesu izpildītāju darbības nodrošināšana                              Ņemot vērā to, ka jau šobrīd piešķirtā finansējuma apmērs nespēj pilnībā nodrošināt sprieduma izpildes segšanu visās Civilprocesa likuma 567. panta otrajā daļā
 drošība un valsts                    Tieslietu ministrija                  521                                102,295   1.00  102,295     0
             izpildītāji un ekspertīzes,                par izpildu darbībām               likumā noteiktajā kārtībā                                    noteiktajās izpildu lietās, finansējuma kārtēja samazināšana nav vēlama. 2009. gadā izpildei iesniegti 74 240 jauni izpildu dokumenti izpildu lietās, kurās piedzinēji ir
  aizsardzība
               juridiskā palīdzība
                                                                                                                    atbrīvoti no sprieduma izpildes izdevumu samaksas zvērinātam tiesu izpildītājam. Minētais lietu skaits veido 50,6% no visiem pagājušajā gadā izpildei saņemtajiem
                                                                                                                    izpildu dokumentiem. Savukārt atbilstoši Statistikas pārskatā par Latvijas zvērinātu tiesu izpildītāju darbu Latvijā 2010. gada I pusgadā esošajiem datiem secināms,
                                                                                                                    ka šā gada pirmajos sešos mēnešos izpildei iesniegti jau 33 867 šāda veida izpildu dokumenti (47,4% no visiem saņemtajiem izpildu dokumentiem). Tādējādi
                                                                                                                    secināms, ka izpildu lietas, kurās piedzinēji ir atbrīvoti no sprieduma izpildes uzdevumu samaksas, veido būtisku visu izpildu lietu daļu un pēdējo divu gadu laikā tai
                                                                                                                    ir bijusi tendence saglabāties nemainīgai.
                                                                                                        Samazinot finansējumu tiesu ekspertīzes veikšanai, tiks apdraudēta pirmstiesas kriminālprocesa efektivitāte un tiesas spriešana nenodrošinot kvalitatīvu ekspertīzei
                                                                                                        iesniegto priekšmetu analīzi. Vienlaikus var palielināties ekspertīzes termiņš, kā rezultātā var tikt pārkāpts Kriminālprocesa likumā noteiktais ikviena tiesības uz
                                                                                                        kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā. Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. aprīļa noteikumu Nr. 243 „Tieslietu ministrijas nolikums” 5.2.1. un 5.12.
                                                                                                        apakšpunktu Tieslietu ministrija izstrādā un īsteno valsts politiku tiesu sistēmas un tiesu ekspertīzes sistēmas jomā. Nevienai citai ministrijai saskaņā ar
            Atbalsts sabiedriskās kārtības                                                                              pastāvošajiem normatīvajiem aktiem šī funkcija nav uzdota. Tieslietu ministrija jau iepriekš ir izteikusi viedokli, ka atbalsta ekspertīžu iestāžu apvienošanu vienā
Sabiedriskā kārtība,                                                 Tiesu ekspertīzes veikšana kriminālprocesa,
             nodrošināšanai - Tiesu                 Tiesu ekspertīžu
 drošība un valsts
             izpildītāji un ekspertīzes,
                            Tieslietu ministrija
                                        zinātniskā pētniecība
                                                     526  civilprocesa un administratīvā procesa ietvaros, kā arī  488,612  0.88  427,536  -61,077  iestādē, bet kategoriski iebilst Iekšlietu ministrijas padotībai, jo ir svarīgi nošķirt izmeklēšanas un ekspertīzes funkcijas. Tas nozīmē, ka, ja tiek pieņemts lēmums par
  aizsardzība                                                   pēc juridisko un fizisko personu pieprasījuma
               juridiskā palīdzība                                                                                vienas valsts tiesu ekspertīžu iestādes izveidošanu, tad šī iestāde jāveido par pamatu ņemot jau kādu no esošajām valsts tiesu ekspertīžu iestādēm, jo Valsts
                                                                                                        policija ir viens no subjektiem, kas veic kriminālprocesu. Ja vienas struktūras ietvaros tiks veiktas gan ekspertīzes, gan veikts arī kriminālprocess, darba objektivitāte
                                                                                                        būs apšaubāma, kas savukārt paaugstinās sūdzību skaitu Eiropas Cilvēktiesību Tiesā.

                                                                                                         Attiecīgi Tieslietu ministrija nepiekrīt ziņojuma 4. punktā ( 26.lpp) sniegtajam priekšlikumam.

                                                                                                        TM neatbalsta fiskālās konsolidācijas priekšlikumu, jo konkrētās budžeta programmas līdzekļi paredzēti tikai zaudējumu atlīdzības izmaksai personām, kuru tiesības
                                                                                                        bija nepamatoti aizskartas. Atlīdzināmo zaudējumu veidi un apmērs ir noteikts likumā. Tādējādi stadijā, kad tiek izvērtēts personas iesniegums un piešķirta
                                                                                                        zaudējumu atlīdzība, valsts pārvaldes iestādei nav iespējams ietekmēt nodarīto zaudējumu un tā atlīdzinājuma apmēru, tādējādi personām ir atlīdzināmi zaudējumi
                                                                                                        likumā noteiktajā kārtībā un apmērā. TM norāda, ka iesniegumu skaits zaudējumu atlīdzības saņemšanai, kurus izskata TM, pieaug ik gadu – 2007.gadā – 13,
            Atbalsts sabiedriskās kārtības              Zaudējumu atlīdzība                                                      2008.gadā – 18, 2009.gadā – 38 un 2010.gadā (līdz 1.septembrim) – 17 iesniegumi. 2007. un 2008.gadā budžeta programmā paredzētie līdzekļi LVL 50000
Sabiedriskā kārtība,
             nodrošināšanai - Tiesu                nepamatoti aizturētajām,     Fizisko personu iesniegumu par nodarīto zaudējumu
 drošība un valsts
             izpildītāji un ekspertīzes,
                            Tieslietu ministrija
                                          arestētajām un
                                                     529
                                                               atlīdzināšanu izskatīšana
                                                                                      45,556  0.99  45,237   -319   apmērā nebija pietiekami un TM zaudējumu atlīdzības izmaksām lūdza piešķirt līdzekļus no budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, 2009.gadā
  aizsardzība
               juridiskā palīdzība                notiesātajām personām                                                      netika izlietoti visi paredzētie līdzekļi (atlikums bija LVL 7274), savukārt 2010.gadā no budžeta programmā paredzētajiem līdzekļiem – LVL 45556, uz 1.spetembri ir
                                                                                                        izmaksāta zaudējumu atlīdzība LVL 32285,35 apmērā, faktiskais atlikums zaudējumu atlīdzības izmaksām ir LVL 13270,65. Pašlaik TM izskata 8 personu
                                                                                                        iesniegumus zaudējumu atlīdzības saņemšanai, kuros norādītais zaudējumu kopējais apmērs ir LVL 66566,53. Tā kā jau šobrīd var prognozēt, ka piešķirtie budžeta
                                                                                                        līdzekļi zaudējumu atlīdzības izmaksai 2010.gadā nebūs pietiekami, nav pamatots priekšlikums samazināt budžeta programmas „Zaudējumu atlīdzība nepamatoti
                                                                                                        aizturētajām, arestētajām un notiesātajām personām” piešķirto līdzekļu apmēru.                                                                                                        Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) finansējums, kas tiek paredzēts funkciju izpildei, un JPA darbinieku skaits nevar tikt samazināts, jo tādējādi tiktu apdraudēta funkciju izpilde un starptautisku saistību, t.sk. Eiropas Savienības, kuru
                                                                                                        nodrošināšanu Latvijas Republika ir uzņēmusies, izpilde. Juridiskās palīdzības sniegšanas pienākums izriet no PADOMES 2003. gada 27. janvāra DIREKTĪVAS 2003/8/EK, kuras mērķis ir pilnveidot tiesu pieejamību pārrobežu strīdos,
                                                                                                        nosakot kopīgus obligātus noteikumus attiecībā uz juridisko palīdzību šādos strīdos. Šī direktīva pārņemta ar Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumu, līdz ar to valsts nav tiesīga atteikties to nodrošināt..
                                                                                                        JPA piešķirto līdzekļu samazinājums 2010.gadā pret 2008.gadu sastāda vidēji 50%, kā arī laika posmā no 2008.gada līdz 2010.gadam iestādē ir likvidētas 12 amata vietas (proti, 2008.gadā darbinieku skaits bija 48, bet 2010.gadā – 36).
                                                                                                        Vienlaicīgi kopš 2008.gada ir vērojams straujš valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu skaita pieaugums, t.i. ~par 50%, kas skaidrojams ar kopējo valsts ekonomisko stāvokli. JPA veicamās funkcijās attiecībā uz valsts
                                                                                                        nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšanu notika vairākas būtiskas izmaiņas.
                                                                                                        Atlīdzības par sniegto juridisko palīdzību apmērs atbilstoši plānotajam netika palielināts, bet joprojām ir 2006.gada līmenī. Samazinot juridiskās palīdzības sniedzēju atlīdzību, pastāv iespēja, ka sniedzēji atteiksies turpmāk sadarboties un
                                                                                                        sniegt valsts nodrošināto juridisko palīdzību.
                                                        Līdzekļu, kas paredzēti valsts nodrošinātai juridiskajai                    Turklāt jāņem vērā, ka šobrīd tiek virzīti grozījumi normatīvajos aktos, t.sk. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, lai nodrošinātu Padomes 2008.gada 16.decembra direktīvas 2008/115/EK par kopīgiem standartiem un procedūrām
            Atbalsts sabiedriskās kārtības                                palīdzībai, apsaimniekošana (nodrošināt valsts                       dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valsts piederīgo atgriešanu, kas dalībvalstī uzturas nelikumīgi ieviešanu, tādējādi JPA tiks paplašinātas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas. Jāatzīmē, ka šobrīd Eiropas Komisijā ir izstrādāti vairāku
Sabiedriskā kārtība,                                                                                              tiesību aktu projekti, kuru plānotais regulējums paredz paplašināt gadījumu, kuros būtu nodrošināma valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, skaitu.
             nodrošināšanai - Tiesu                Juridiskās palīdzības        nodrošināto juridisko palīdzību civillietās (t.sk.
 drošība un valsts                   Tieslietu ministrija               591                               882,864  0.92  808,703  -74,161  Papildus norādām, ka 2009.gada 31.martā Ministru kabinetā izskatot jautājumu par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam"" (Ministru kabineta 2009.gada 31.marta sēdes protokols Nr.22 56.§), ministrijām un citām
             izpildītāji un ekspertīzes,                nodrošināšana            pārrobežu strīdos), privātās apsūdzības
  aizsardzība                                                                                                 centrālajām valsts iestādēm tika uzdots plānot valsts budžeta izdevumu samazinājumu. Vienlaicīgi ar minēta Ministru kabineta sēdes protokola Nr.22 56.§ 2.1.apakšpunktu tika noteiktas programmas, apakšprogrammas vai pasākumi, kuri
               juridiskā palīdzība                                kriminālprocesā cietušajam un administratīvajās lietās                     samazinājumam netiek pakļauti, tai skaitā, Tieslietu ministrijas budžeta programma 45.00.00 „Juridiskās palīdzības nodrošināšana”, tādējādi atzīstot valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošināšanas jomas nozīmīgumu cilvēktiesību
                                                                     apel                                  aizsardzībā.                                                           Ņemot vērā JPA darbības finansiālajos rādītājos atspoguļoto informāciju un statistisko informāciju par valsts
                                                                                                        nodrošinātās juridiskās palīdzības pieprasījumu skaita pieauguma tendenci, norādām, ka jau šobrīd (esošo funkciju ietvaros) tiek apgrūtināta un apdraudēta Juridiskās palīdzības administrācijas funkciju, proti, valsts nodrošinātās juridiskās
                                                                                                        palīdzības un valsts kompensācijas cietušajiem izmaksāšanas, piedziņas funkciju pilnvērtīga nodrošināšana.
                                                                                                        Attiecībā uz ziņojuma 5. punktā (34.lpp) izteikto priekšlikumu - Juridiskās palīdzības sniegšanā veicināt „pro bono” palīdzības attīstīšanu, norādām, ka valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniegšana ir valsts funkcija, kas izriet no
                                                                                                        Satversmes, starptautiskajiem dokumentiem un nolīgumiem, kuros paredzētās saistības Latvijas Republika ir uzņēmusies pildīt. Ņemot vērā to, ka zvērināti advokāti ir pašnodarbinātas personas, savu darbību nodrošina no atlīdzības, par kuru
                                                                                                        vienojas ar savu klientu. Atbilstoši Eiropas Savienības prasībām attiecībā uz zvērinātiem advokātiem ir attiecināmas brīvā tirgus prasības, līdz ar to gadījumos, kad ir nodrošināma valsts garantētā juridiskā palīdzība, valsts ar attiecīgu
                                                                                                        regulējumu nosaka minētās palīdzības sniegšanas kārtību un samaksu par to, savukārt, zvērināti advokāti un juristi izvēlas, vai piedalīties šīs valsts funkcijas realizēšanā, slēdzot attiecīgu līgumu ar JPA.
                                                                                                        Vēršam uzmanību arī uz to, ka šis jautājums nekad nav apspriests ekspertu lokā un ņemot vērā to, ka Tieslietu ministrijai nav pieejama funkciju izvērtēšanas darba grupas veiktā analīze un apsvērumi, uz kuru pamata tapis šāds priekšlikums,
                                                                                                        lūdzam Valsts kanceleju izklāstīt savu redzējumu par "pro bono"palīdzības ieviešanu Latvijā, tai skaitā par motivatoru juridiskās palīdzības sniedzējiem, kas ļautu spriest par "pro bono" palīdzības ieviešanas iespējamību.
                                                                                                        2008.gada 22.decembrī, pieņemot Ministru kabinetā Noteikumus Nr.1093, atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmērs tika noteikts samazinātā apmērā, kā arī
                                                                                                        atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmērs atkārtoti tika samazināts 2009.gadā, pieņemot grozījumus 2008.gada 22.decembra Ministru kabineta noteikumos
            Atbalsts sabiedriskās kārtības                                                                              Nr.1093, kā rezultātā līdz 2013.gadam advokātu vecāko atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēri ir noteikti samazinātā apmērā un fiksēti, katram advokātu
Sabiedriskā kārtība,
             nodrošināšanai - Tiesu                Juridiskās palīdzības      Atlīdzības izmaksāšana zvērinātu advokātu vecākajiem
 drošība un valsts
             izpildītāji un ekspertīzes,
                            Tieslietu ministrija
                                          nodrošināšana
                                                     592
                                                          par advokātu darba koordināciju kriminālprocesā ;
                                                                                      141,448  0.78  110,329  -31,119  vecākajam nosakot konkrētu atlīdzības un atlīdzināmo izdevumu apmēru. Turpmākā izdevumu samazināšana var ietekmēt valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības
  aizsardzība
               juridiskā palīdzība                                                                                sniegšanu kriminālprocesā, kā rezultātā pret valsti ir iespējamas tiesvedības sakarā ar konstitucionālo tiesību un starptautisko saistību neizpildi.

                                                                                                        Attiecībā uz ziņojuma 5. punktā (34.lpp) izteikto priekšlikumu - Juridiskās palīdzības sniegšanā veicināt „pro bono” palīdzības attīstīšanu, skat. komentāru pie 591.
                                                                                                        funkcijas.


                                                                                                        Juridiskās palīdzības administrācijas (JPA) finansējums, kas tiek paredzēts funkciju izpildei, un JPA darbinieku skaits nevar tikt samazināts, jo tādējādi tiktu
                                                                                                        apdraudēta funkciju izpilde un starptautisku saistību, t.sk. Eiropas Savienības, kuru nodrošināšanu Latvijas Republika ir uzņēmusies, izpilde.
                                                                                                         Finansējums valsts kompensāciju cietušajiem viennozīmīgi nevar tikt samazināts, jo kopš 2007.gada JPA piešķirtais finansējums valsts kompensāciju izmaksai bija
                                                                                                        nepietiekams, līdz ar ko veikti vairāki pasākumi valsts kompensāciju izmaksai (līdzekļu pārdale starp apakšprogrammām, vairākas reizes grozītas likuma normas par
                                                                                                        apmēriem, kā arī vairākkārtīgi pieprasīti līdzekļi no valsts pamatbudžeta apakšprogrammas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", proti, pieļaujot iespēju, ka kārtējā
                                                                                                        gadā piešķirtais finansējums valsts kompensāciju izmaksai var būt nepietiekams, Ministru kabinets noteica, ka jautājumu par papildus nepieciešamā finansējuma
            Atbalsts sabiedriskās kārtības                                                                              piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem valsts kompensācijas izmaksāšanai saskaņā ar likumu ,,Par valsts kompensāciju cietušajiem'' 2008.gadā un
Sabiedriskā kārtība,                                                Valsts kompensāciju izmaksas nodrošināšana
             nodrošināšanai - Tiesu                Juridiskās palīdzības
 drošība un valsts
             izpildītāji un ekspertīzes,
                            Tieslietu ministrija
                                          nodrošināšana
                                                     593  personām, kuras Kriminālprocesa likumā noteiktajā     381,963  0.93  355,226  -26,737  turpmākajos gados izskatīt Ministru kabinetā atbilstoši JPA saņemtajiem valsts kompensācijas pieprasījumiem. Tā 2009.gada administrācijai piešķirtais finansējums
  aizsardzība                                                      kārtībā ir atzītas par cietušajiem
               juridiskā palīdzība                                                                                bija 215 285 LVL, tas apgūts 100 % jau 2009.gada 30.jūnijā. Līdz ar to 2009.gada otrajā pusgadā pietrūka finanšu līdzekļu, lai nodrošinātu valsts kompensāciju
                                                                                                        izmaksu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. JPA izstrādāja un virzīja 5 Ministru kabineta rīkojuma projektus ,,Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts
                                                                                                        pamatbudžeta apakšprogrammas ,,Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem"", Tieslietu ministrijai (Juridiskās palīdzības administrācijai) kopumā piešķīra 137 220 LVL).
                                                                                                        Sakarā ar nepieciešamību veikt valsts budžeta konsolidāciju arī 2010.gadam, kā arī ņemot vērā iepriekšminēto problēmu, 2009.gada 1.decembrī tika pieņemts
                                                                                                        likums „Grozījums likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem”” (tika virzīts likumprojektu paketē kā likumprojekta „Par valsts budžetu 2010.gadam” pavadošais
                                                                                                        dokuments), kurš nosaka, ka no 2010.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 1.janvārim vienam noziedzīgā nodarījumā cietušajam izmaksājamās valsts kompensācijas
                                                                                                        maksimālais apmērs tiek noteikts triju (līdzšinējo piecu) minimālo mēneša darba algu apmērā.
            Atbalsts sabiedriskās kārtības
Sabiedriskā kārtība,
             nodrošināšanai - Tiesu
 drošība un valsts                    Tieslietu ministrija                                                  2,042,738      1,849,326  -193,412   9.47%
             izpildītāji un ekspertīzes,
  aizsardzība
               juridiskā palīdzība
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts      Ieslodzījumu vietas     Tieslietu ministrija   Ieslodzījuma vietas   530            Iestādes vadība              85,342   1.00  85,342     0
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,                                               Kriminālsoda - brīvības atņemšana - izpilde (notiesāto
 drošība un valsts      Ieslodzījumu vietas     Tieslietu ministrija   Ieslodzījuma vietas   531  ēdināšana, veselības aprūpe, apgāde ar normatīvajos      15,378,258  1.00  15,378,258    0
  aizsardzība                                                  aktos noteikto, ieslodzījuma vietu uzturēšana, utml.)

Sabiedriskā kārtība,                                               Drošības līdzekļa -apcietinājums - izpilde (apcietināto
 drošība un valsts      Ieslodzījumu vietas     Tieslietu ministrija   Ieslodzījuma vietas   532  ēdināšana, veselības aprūpe, apgāde ar normatīvajos      5,939,108  1.00  5,939,108    0
  aizsardzība                                                  aktos noteikto, ieslodzījuma vietu uzturēšana, utml.)

                                                                                                                   Jebkādi budžeta samazinājumi ieslodzījuma vietu finansējumā nav pieļaujami. Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktās funkcijas ir saistītas ar valsts apgādībā esošu
                                                                                                                   personu uzturēšanu, kuru nodrošinājuma tālāka samazināšana vairs nav pieļaujama, lai tā netiktu vērtēta kā iespējama spīdzināšana. Par šādas turpmākas
                                                                                                                   samazināšanas nepieļaujamību liecina Satversmes tiesas 2010. gada 9. martā spriedums lietā Nr. 2009-69-03 „Par Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra
Sabiedriskā kārtība,                                                Kriminālsoda - arests - izpilde (ar arestu notiesāto                               noteikumu Nr.1022 "Noteikumi par ieslodzīto personu uztura un sadzīves vajadzību materiālā nodrošinājuma normām" 1.pielikuma atbilstību Latvijas Republikas
 drošība un valsts      Ieslodzījumu vietas     Tieslietu ministrija   Ieslodzījuma vietas   533  ēdināšana, veselības aprūpe, apgāde ar normatīvajos      41,065   1.00  41,065     0        Satversmes 111.pantam”.
  aizsardzība                                                  aktos noteikto, ieslodzījuma vietu uzturēšana, utml.)                               Nav skaidrs uz kādu samazinājumu vai optimizācijas rēķina funkciju izvērtēšanas grupa ir izdarījusi pieņēmumu par iespējamu finansējuma samazinājumu
                                                                                                                   apcietinājuma un aresta funkciju izpildei, ņemot vērā : 1) to, ka Tieslietu ministrijas rīcībā nav faktu par iespējamu to personu skaita samazināšanos, kam piemēroti
                                                                                                                   minētie - attiecīgi drošības līdzeklis un kriminālsods; 2) minēto Satversmes tiesas spriedumu; 3) faktu, ka jau šobrīd Tieslietu ministrija ir lūgusi piešķirt līdzekļus no
                                                                                                                   budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai nodrošinātu IeVP funkciju veikšanu.
Sabiedriskā kārtība,
 drošība un valsts      Ieslodzījumu vietas     Tieslietu ministrija   Ieslodzījuma vietas                                     21,443,773     21,443,773    0    0.00%
  aizsardzība
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,
              komunikācijas, īpašumu     Aizsardzības       Valsts drošības        Valsts militārā aizsardzība (Militārās izlūkošanas un
 drošība un valsts                                              1                                 4,681,118  0.93  4,334,715  -346,403
              pārvaldīšana, lietisko      ministrija       aizsardzība            drošības dienesta darbības nodrošināšana)
  aizsardzība
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                                                           Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu darba
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,                                Vienotās sakaru un       koordinēšana komunikāciju tehnoloģiju (KT) jomā. KT
              komunikācijas, īpašumu
 drošība un valsts                   Iekšlietu ministrija    informācijas sistēmu   113    komunikācijas tehnoloģiju resursu plānošana,       1,147,840  0.91  1,049,126   -98,714
              pārvaldīšana, lietisko
  aizsardzība                                 uzturēšana un vadība       ieviešana, attīstība un uzturēšana, vienotās operatīvo
            pierādījumu glabāšana un AizM
                                                          dienestu radiosakaru un telekomunikācijas sistēmas
               militārā izlūkošana

            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                                                          Informācijas sistēmu darbības organizēšana un
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,                                Vienotās sakaru un       vadīšana, sistēmu attīstības, datu kvalitātes kontroles
              komunikācijas, īpašumu
 drošība un valsts                   Iekšlietu ministrija    informācijas sistēmu   114  nodrošināšana, informācijas sistēmās iekļauto ziņu      617,622   0.94  579,329   -38,293
              pārvaldīšana, lietisko
  aizsardzība                                 uzturēšana un vadība       sniegšana Eiropas Savienības, starptautiskajos un
            pierādījumu glabāšana un AizM
                                                            nacionālajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                                                         Iekšlietu ministrijas (IeM) padotībā esošo iestāžu darba
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,                                Vienotās sakaru un        koordinēšana informācijas tehnoloģiju (IT) jomā. IT
              komunikācijas, īpašumu
 drošība un valsts                   Iekšlietu ministrija    informācijas sistēmu   115   resursu (t.sk. IeM optiskā datortīkla, lokālo datortīklu,  1,262,338  0.87  1,103,283  -159,055
              pārvaldīšana, lietisko
  aizsardzība                                 uzturēšana un vadība       divu datu centru infrastruktūras) plānošana, ieviešana,
            pierādījumu glabāšana un AizM
                                                                attīstība un uzturēšana, 7x24 n
               militārā izlūkošana

            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                                                           IeM un tās padotībā esošo iestāžu ilgtermiņa un
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,                                Vienotās sakaru un         pastāvīgi glabājamo lietu (dokumentu un datu)
              komunikācijas, īpašumu
 drošība un valsts                   Iekšlietu ministrija    informācijas sistēmu   116  uzkrāšanas, uzskaites, izmantošanas un saglabāšanas      92,891   0.96  89,268    -3,623
              pārvaldīšana, lietisko
  aizsardzība                                 uzturēšana un vadība       nodrošināšana līdz to nodošanai valsts arhīvā, kā arī
            pierādījumu glabāšana un AizM
                                                           ziņu izsniegšana tiesību aktos noteiktajā kārtībā
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM                                                                                           Iekšlietu ministrija iebilst izdevumu samazināšanai īpašuma pārvaldīšanai, jo šobrīd spēkā ir nomas līgumi (tai skaitā ar VAS „Valsts nekustamie īpašumi”), kuros
Sabiedriskā kārtība,                                                 Iekšlietu ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu
              komunikācijas, īpašumu                Nekustamais īpašums un
 drošība un valsts
              pārvaldīšana, lietisko
                             Iekšlietu ministrija
                                         centralizētais iepirkums
                                                      160    īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo īpašumu      12,064,830  0.85  10,255,106  -1,809,725      noteikti konkrēti nomas maksājumi (uz to norādījusi arī Valsts kontrole. Šāds lēmums var tikt pieņemts, tikai pamatojoties uz Valdības lēmumu samazināt VAS
  aizsardzība                                                       pārvaldīšana un apsaimniekošana
            pierādījumu glabāšana un AizM                                                                                         „Valsts nekustamie īpašumi” izdevumus, tomēr šie maksājumi ietver būvniecības izmaksas un banku procentu maksājumus)
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,
              komunikācijas, īpašumu                Nekustamais īpašums un      Centralizēto iepirkumu veikšana Iekšlietu ministrijas un
 drošība un valsts                    Iekšlietu ministrija                161                                 521,914   0.87  455,109   -66,805
              pārvaldīšana, lietisko                centralizētais iepirkums         tās padotībā esošo iestāžu vajadzībām
  aizsardzība
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,                                                 Ar krimināllietām saistīto lietisko pierādījumu un
              komunikācijas, īpašumu                Lietiskie pierādījumi un
 drošība un valsts                    Iekšlietu ministrija                157     arestētās mantas glabāšana, realizācija vai       217,640   0.90  195,876   -21,764
              pārvaldīšana, lietisko                  izņemtā manta
  aizsardzība                                                             iznīcināšana
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,
              komunikācijas, īpašumu                                    Nodrošinājuma valsts aģentūras funkciju
 drošība un valsts                    Iekšlietu ministrija    Administrēšana     155                                 718,420   0.94  675,315   -43,105
              pārvaldīšana, lietisko                                         nodrošināšana
  aizsardzība
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,                                                 Valsts materiālo rezervju veidošana, glabāšana,
              komunikācijas, īpašumu
 drošība un valsts                    Iekšlietu ministrija Valsts materiālās rezerves  156   uzskaite, atjaunināšana, izsniegšana, iznomāšana,      268,818   1   268,818     0
              pārvaldīšana, lietisko
  aizsardzība                                                      aizdošana, realizācija un norakstīšana
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,
              komunikācijas, īpašumu               Lietiskie pierādījumi un      Administratīvo pārkāpumu lietās izņemtās mantas un
 drošība un valsts                   Iekšlietu ministrija                158                               339,963   0.91  309,366    -30,597
              pārvaldīšana, lietisko                 izņemtā manta          dokumentu glabāšana, realizācija vai iznīcināšana
  aizsardzība
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
            Atbalsts sabiedriskai kārtībai
                un drošībai - IeM
Sabiedriskā kārtība,
              komunikācijas, īpašumu
 drošība un valsts                                                                             21,933,394      19,315,312  -2,618,082  11.94%
              pārvaldīšana, lietisko
  aizsardzība
            pierādījumu glabāšana un AizM
               militārā izlūkošana
                                       Starptautisko operāciju un
Sabiedriskā kārtība,
            NBS atalgojums un pārstāvji    Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku        Valsts militārā aizsardzība (NBS personālsastāva
 drošība un valsts                                             20                               44,855,760  0.97  43,659,606  -1,196,154
                 ārvalstīs          ministrija      personālsastāva            centralizētā atalgojuma nodrošināšana)
  aizsardzība
                                       centralizētais atalgojums


                                       Starptautisko operāciju un      Starptautiskā sadarbība NATO un ES ietvaros (NBS
Sabiedriskā kārtība,
            NBS atalgojums un pārstāvji    Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku       personālsastāva dalības nodrošināšana misijās un
 drošība un valsts                                             23                               6,320,804  0.98  6,178,586   -142,218
                 ārvalstīs          ministrija      personālsastāva        pārstāvības nodrošināšana NATO un ES komitejās un
  aizsardzība
                                       centralizētais atalgojums               darba grupās)


Sabiedriskā kārtība,                                                 Valsts starptautiskās drošības un aizsardzības
            NBS atalgojums un pārstāvji    Aizsardzības    Militārie un aizsardzības
 drošība un valsts                                             1045    nodrošināšana (Latvijas interešu aizstāvēšana     3,816,258  0.98  3,735,163   -81,095
                 ārvalstīs          ministrija      pārstāvji ārvalstīs
  aizsardzība                                                         aizsardzības jautājumos)

Sabiedriskā kārtība,
            NBS atalgojums un pārstāvji
 drošība un valsts                                                                             54,992,822      53,573,355  -1,419,467  2.58%
                 ārvalstīs
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
                              Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku         Valsts militārā aizsardzība (NBS kaujas spēju
 drošība un valsts      NBS uzturēšana                                28                               41,712,072  0.92  38,305,586  -3,406,486
                               ministrija       uzturēšana                    nodrošināšana)
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,                                               Starptautiskā sadarbība NATO un ES ietvaros (karavīru
                              Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku
 drošība un valsts      NBS uzturēšana                                30      sagatavošana un dalības nodrošināšana       8,735,605  0.96  8,342,503   -393,102
                               ministrija       uzturēšana
  aizsardzība                                                         starptautiskajās operācijās)

Sabiedriskā kārtība,                                                Valsts militārā aizsardzība (nodrošināt vispārējo
                              Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku
 drošība un valsts      NBS uzturēšana                                32  mobilizāciju un NBS kaujas gatavības atbilstību NATO   711,890   0.98  696,940    -14,950
                               ministrija       uzturēšana
  aizsardzība                                                         militārajiem standartiem)

Sabiedriskā kārtība,                                               Valsts militārā aizsardzība (AM valdījumā esošo valsts
                              Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku
 drošība un valsts      NBS uzturēšana                                40  militārās aizsardzības objektu un nekustamo īpašumu    9,029,267  0.88  7,923,182  -1,106,085
                               ministrija       uzturēšana
  aizsardzība                                                        apsaimniekošana un uzturēšana)
Sabiedriskā kārtība,
                              Aizsardzības
 drošība un valsts      NBS uzturēšana                                                                60,188,834      55,268,211  -4,920,623  8.18%
                               ministrija
  aizsardzība
                                       Starptautisko operāciju un
Sabiedriskā kārtība,                                               Atbalsts sabiedrībai un sociālo funkciju nodrošināšana
              Civilā aizsardzība un      Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku
 drošība un valsts                                             21   (personālsastāva dalības nodrošināšana atbalsta     497,799   0.99  493,319    -4,480
            Jaunsardzes centra darbība      ministrija      personālsastāva
  aizsardzība                                                         sniegšanai sabiedrībai)
                                       centralizētais atalgojums
Sabiedriskā kārtība,                                               Atbalsts sabiedrībai un sociālo funkciju nodrošināšana
              Civilā aizsardzība un      Aizsardzības    Nacionālo bruņoto spēku
 drošība un valsts                                             29   (meklēšanas un glābšanas spēju nodrošināšana,      640,713   0.91  584,330    -56,383
            Jaunsardzes centra darbība      ministrija       uzturēšana
  aizsardzība                                                         avārijas seku likvidēšana)
Sabiedriskā kārtība,
              Civilā aizsardzība un      Aizsardzības
 drošība un valsts                                Jaunsardzes centrs     42    Jaunsardzes darbības nodrošināšanas funkcija      815,016   0.87  707,434    -107,582
            Jaunsardzes centra darbība      ministrija
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
              Civilā aizsardzība un      Aizsardzības
 drošība un valsts                                                                             1,953,528      1,785,083   -168,445   8.62%
            Jaunsardzes centra darbība      ministrija
  aizsardzība
Sabiedriskā kārtība,
             Sabiedriskā kārtība un
 drošība un valsts                                                                             284,377,682     267,111,159  -17,266,523  6.07%
                 drošība
  aizsardzība
                                                                                                aprēķinātā
                                                                                                       Priekšlikums               Priekšlikums
                                                  Budžeta                                    Bāzes     vidējā vai           Priekšlikums fiskālās
                                   Budžeta resora                  funkcija                                        2011.gada                 fiskālās
     Funkciju kopa          Funkciju grupa                     programmas               Funkcijas nosaukums         finansējums  izvērtēšanas             konsolidācijas                         Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                                   nosaukums                     s Npk                                          budžeta                konsolidācijas
                                                 nosaukums                                  2011.gadam  grupas noteiktā            apjomam (Ls)
                                                                                                       apropriācijai              apjomam (%)
                                                                                                 vērtība
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                    Eiropas Savienības
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie
                                  Ekonomikas ministrija
                                               struktūrfondu ieviešana
                                                            889.1   Struktūrfondu plānošana un ieviešana     310,225    #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!              Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam.
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi
                                                                  Vispārējās vadības funkcijas (finanšu
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,                                     plānošana un izlietojuma analīze,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                                      juridiskā ekspertīze, personālvadība,
                                  Ekonomikas ministrija                889.2                          459,362    #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie                                    lietvedība, informācijas tehnoloģiju
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi                                      uzturēšana, grāmatvedība u.c.) (Latvijas
                                                                   Investīciju un attīstības aģentūra)

                                                                                                                                    Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Samazinoties finansējumam, tiks samazināti eksporta atbalsta pakalpojumi Latvijas uzņēmumiem, organizējot
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,                                                                                                     tirdzniecības misijas un vizītes uz ārvalstīm, sniedzot atbalstu dalībai izstādēs, konsultējot uzņēmumus par eksporta uzsākšanu un partneru atlasi, ārējās
                                                                  Eksporta veicināšanas pakalpojumi
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                   Ārējās ekonomiskās                                                                            tirdzniecības jautājumiem. Vienlaicīgi, tiks ievērojami vājināta Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību atbalsta struktūra, netiks apstrādāti visi no Latvijas
                                  Ekonomikas ministrija                902.1    uzņēmējiem un ārvalstu investīciju     956,047    #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie                 politikas ieviešana
                                                                         piesaiste                                                       ārējām ekonomiskajām pārstāvniecībām (un LR vēstniecībām) saņemtie eksporta sadarbības piedāvājumi un pieprasījumi. Tādā veidā samazinot valsts atbalstu
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi
                                                                                                                                    eksportam, netiks uzsākti perspektīvi eksporta projekti. Tiks palēnināta vai pārtraukta Investīciju piesaistes stratēģijas (POLARIS) ieviešana, netiks attīstīti
                                                                                                                                    Latvijai būtiski investīciju projekti.
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                                      Dalības "World Expo 2010" Šanhajā
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie
                                  Ekonomikas ministrija                902.2
                                                                       nodrošināšana
                                                                                          0       1.00       0          0                Šīs funkcijas īstenošana noslēdzas 2010.gadā.
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi

                                                                                                                                    Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Ja tiks samazināts finansējums, būs jāslēdz viena Latvijas ārējā ekonomiskā pārstāvniecība vai arī jāsamazina
                                                                                                                                    uzņēmējiem sniegtais atbalsts eksporta darījumu veikšanai un investīciju piesaistei visās pārstāvniecībās, atsakoties no vizītēm pie potenciālajiem sadarbības
                                                                                                                                    partneriem un investoriem un biznesa semināru organizēšanas, vai arī tos sniedzot uzņēmējiem tikai maksas pakalpojumu ietvaros. Minētais budžeta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,                                                                                                     samazinājums apturēs Latvijas ārējo ekonomisko pārstāvniecību tīkla turpmākās attīstības rīcības plāna (apstiprināts ar Ministru kabineta 2009.gada 19.jūnija
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                                        Ārējās ekonomiskās darbības
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie
                                  Ekonomikas ministrija                903
                                                                        veicināšana
                                                                                        740,920    #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!              rīkojumu Nr.399 (prot.Nr.15 41 §)) īstenošanu, saskaņā ar ko 2011.gadā tika plānots atvērt 4 jaunas pārstāvniecības Latvijas uzņēmēju definētajos eksporta
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi                                                                                                         mērķa tirgos esošā budžeta ietvaros, piesaistot daļu finansējuma no struktūrfondiem (Šai nolūkā tiek veikti grozījumi valsts atbalsta programmās, papildinot
                                                                                                                                    darbības programmu "Uzņēmējdarbība un inovācijas" ar apakšaktivitāti ""Ārējo tirgu apgūšana - nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana"). Veicot
                                                                                                                                    minēto budžeta samazinājumu, nebūs iespējams nodrošināt nepieciešamo valsts līdzfinansējumu struktūrfondu piesaistei. Budžeta samazinājums būtiski
                                                                                                                                    pasliktinās eksporta atbalsta pakalpojumu pieejamību Latvijas uzņēmumiem eksporta mērķa tirgos.

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,                 Legālai preču apritei                                                                          Salīdzinājumā ar 2008.gada budžetā piešķirtā finansējuma izlietojumu VID budžetā 2010.gadam pieejamais finansējums ir samazināts par 38,89% un,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                    nepieciešamās           (Servisa funkcija) Akcīzes preču aprites
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie
                                   Finanšu ministrija
                                                dokumentācijas
                                                             81
                                                                        uzraudzība
                                                                                        1,046,524     0.91      947,104       -99,420              piemērojot papildus plānoto samazinājumu Ls 99 420 apmērā (t.i., vēl par 9,5%), var tikt apdraudēta uzņēmējiem nepieciešamā apjoma akcīzes nodokļa marku
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi                     nodrošināšana                                                                             nodrošināšana.

                                                                                                                                    LM neatbalsta finansējuma samazinājumu funkcijas īstenošanai 10 189 Ls apmērā. Funkcijas ietvaros finansējums plānots karjeras konsultāciju
                                                                                                                                    pakalpojumam, ko nodrošina konkursa rezultātā izvēlēts pakalpojuma sniedzējs. Līgums ar pakalpojuma sniedzēju ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim.
                                                                                                                                    2011.gada budžeta bāzē plānotais finansējums nodrošina noslēgtā līguma izpildi pilnā apjomā, kā arī pakalpojuma sniegšanu noteiktam cilvēku skaitam
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,                                                                                                     (pieprasījums pēc pakalpojuma ir lielāks kā pakalpojuma sniegšanas iespējas). FIDG piedāvātais samazinājums nav pamatots, piedāvājot samazinājuma
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                   Aktīvie nodarbinātības        Finansējums pakalpojumam - Aktīvie                                                 koeficientu bez ietekmes analīzes - samazinājuma ietekme uz pakalpojuma sniegšanas apjomu, līguma laušanas sankciju piemērošanas analīze, u.c. faktoru
                                  Labklājības ministrija                409                          274,462    #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie                   pasākumi              nodarbinātības pasākumi                                                    analīze.
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi
                                                                                                                                    Jāatzīmē, ka finansējuma samazinājums šai funkcijai ir arī pretrunā ar Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Saprašanās memorandā (trešais papildinājums
                                                                                                                                    20.07.2010.) noteikto attiecībā uz darba tirgus politikas jomu: "Jebkuri papildu ieņēmumi vai ietaupījumi attiecībā pret deficīta mērķiem ir jāizmanto, lai
                                                                                                                                    sasniegtu budžeta deficītu, kas zemāks par plānoto, vai, apspriežoties ar EK un SVF, lai paātrinātu ES fondu apguvi noteikto budžeta deficīta mērķu ietvaros,
                                                                                                                                    vai lai palielinātu finansējumu aktīvās nodarbinātības un sociālā drošības tīkla pasākumiem. (....)".


                                                                                                                                    Uzņēmumu reģistra budžets un amata vietu skaits kopš 2009.gada jau vairākkārt ir ticis samazināts (kopumā - par ~800 tūkst. Ls, amata vienību skaits - par 30
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,                                   Juridisko personu reģistrācija, reģistru                                              vienībām). Papildus samazinājums nav iespējams, jo tādā gadījumā nebūs iespējams nodrošināt pilnvērtīgu funkcijas izpildi - veikt normatīvajos aktos noteikto
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                                      vešana, informācijas sniegšana par
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie
                                   Tieslietu ministrija   Uzņēmumu reģistrs     523
                                                                  reģistrētiem subjektiem un juridiskiem
                                                                                        1,401,102    #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!              tiesību subjektu reģistrāciju, lai nodibinātu to juridisko statusu, kā arī nodrošinātu informācijas par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi                                              faktiem                                                       publisku ticamību un pieejamību. Tā rezultātā tiktu apdraudēta trešo personu, kā arī pašu reģistros ierakstīto subjektu aizsardzība un uzņēmējdarbības tiesiskā
                                                                                                                                    vide kopumā. Faktiski šāds finansējuma samazinājums paredzētu UR reģionālo nodaļu slēgšanu.

                                                                 Maksātnespējas procesa administrācijas
                                                                  izmaksu segšana ( īstenot prasījuma
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,
                                                                   tiesības attiecībā uz MNA piešķirto
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un                    Maksātnespējas
                                   Tieslietu ministrija                555     naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas     1,220,732     1.00      1,220,732       0
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie                 procesa izmaksas
                                                                  izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi
                                                                 maksātnespējas procesa administrācijas
                                                                       izdevumu segšanai)
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības   Vispārējie ekonomiskie,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,    komerciālie un
                                                                                        6,409,374            #VALUE!       #VALUE!       #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    nodarbinātības publiskie
    plānošanas reģioniem        pakalpojumi
                       Valsts atbalsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku                Akcīzes nodokļa par
                                                                 Minētās apakšprogrammas ietvaros VID
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības                dīzeļdegvielu
                                   Finanšu ministrija                 93      atmaksā akcīzes nodokli par         0       0.00       0          0
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta                atmaksāšana
                                                                    dīzeļdegvielu zemniekiem
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un                   zemniekiem
                       zivsaimniecībā
                                                                  Laboratoriskie un diagnostiskie
                       Valsts atbalsts
                                               Pārtikas aprites un       izmeklējumi saistībā ar valsts uzraudzību
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku
                                               veterinārmedicīnas          un kontroli un Eiropas Savienības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības                                                                                 Lai nodrošinātu izmeklējumus, uzraudzību un kontroli, finansējuma samazināšanas rezultātā daļa izmaksu institūcijas būs spiestas pārnest uz biznesa vidi,
                                  Zemkopības ministrija   valsts uzraudzības   996    atbalsta piešķiršanas, intervences un   447,066   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta
                                                 laboratoriskie            ārējās tirdzniecības atbalsta                                pretējā gadījumā iespējam reāla ietekme uz eksportu, īpaši tirdzniecībā ar ES valstīm.
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un
                                                 izmeklējumi          pasākumiem. References laboratorijas
                       zivsaimniecībā
                                                                      funkciju veikšana.
                       Valsts atbalsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku                 Valsts atbalsts                                                          Valsts un ES atbalsts ir jāsaglabā vismaz esošajā līmenī, jo starp ES dalībvalstīm ar tiešo maksājumu un valsts atbalsta apjomu EUR uz 1 ha LIZ, Latvija ieņem
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības              lauksaimniecības un        Valsts atbalsts lauksaimniecības un
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta
                                  Zemkopības ministrija
                                                lauku attīstībai
                                                           827
                                                                  lauku attīstībai (subsīdijas)
                                                                                      9,184,729  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       pirmspēdējo vietu aiz sevis atstājot vienīgi Rumāniju. Ņemot vērā iepriekšējā gada samazinājumu, šobrīd valsts atbalstam (subsīdijām) pieejamais finansējums
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un                   (subsīdijas)                                                          ir pats minimālākais, lai nodrošinātu 2010.gadā uzņemtās saistības lauksaimniecības nozarē Ls 9 200 000 apmērā.
                       zivsaimniecībā

                       Valsts atbalsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku                                  Veidot uzkrājumus Riska fondā no
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības              Lauksaimniecības risku      lauksaimnieku iemaksām, kas mazinātu
                                  Zemkopības ministrija               835                          102,561   1.00   102,561    0
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta                  fonds            negaidītu dabas apstākļu nelabvēlīgu
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un                                         ietekmi.
                       zivsaimniecībā

                       Valsts atbalsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku                                                                                  Meža nozare ir vienīgā prioritārā tautsaimniecības nozare Latvijā, kurai ilglaicīgi ir stabila, pozitīva eksporta un importa bilance, nozares eksporta vērtība
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības                Valsts atbalsta                                                          2010.gadā tiek prognozēta 860 miljoni latu. Meža nozares sekmīga attīstība balstās uz nozarei būtiskiem zinātniskiem pētījumiem un attīstības programmām, tai
                                  Zemkopības ministrija               841   Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē     413,285   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta              pasākumi meža nozarē                                                         skaitā ticamas un detalizētas informācijas par meža resursiem un to stāvokli valstī ieguvi. Valsts atbalsta pasākumu samazinājums apdraud nozares
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un
                       zivsaimniecībā
                                                                                                                 starptautisko konkurētspēju un ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas nodrošināšanu.

                       Valsts atbalsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības
                                                                                                                 Speciālā likumā paredzētās iemaksas budžeta ieņēmumos Zivju fonda dotācijas veidošanai (vidēji 850 000 Ls gadā) ir pretrunā un nekādi neatbilst no budžeta
                                  Zemkopības ministrija     Zivju fonds     843   Valsts atbalsta pasākumi zivsaimniecībā    204,457   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       piešķiramai jau vairakkārt samazinātai dotācijai. Tālāks dotācijas samazinājums būtu spēcīgs pamatojums makšķernieku (ap 270-300 tūkst. Ls gadā) un
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un                                                                                   zvejnieku (230-250 tūkst. Ls gadā) budžetā veicamo iemaksu atcelšanai. Ar to tiktu zaudēti papildus līdzekļi zivju resursu saglabāšanai situācijā, kad valsts
                       zivsaimniecībā
                                                                                                                 budžetā nav pietiekama finansējuma šo funkciju pienācīgai nodrošināšanai, kā arī tiešā veidā samazinātos valsts budžeta ieņēmumi.
                                                                                                                 Turpmāka līdzekļu samazināšanas radītie riski:
                                                                                                                    1.Izskaloti aizsargdambji, appludinātas polderu sūkņu stacijas, appludināta polderu teritorija (lauksaimniecības un mežu zemes, infrastruktūras objekti un
                                                                                                                 apdzīvotās vietas), izskaloti ceļi un caurtekas.
                                               Meliorācijas kadastra
                       Valsts atbalsts                                                                                      2. Iespējama indivīdu tiesvedība par radušos zaudējumu segšanu no valsts līdzekļiem.
                                               uzturēšana, valsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku                                  Meliorācijas kadastra informācijas                                   3.Soda sankcijas par ES Direktīvu neizpildi attiecībā uz meliorācijas kadastra informācijas izmantošanu.
                                              meliorācijas sistēmu un
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības                               digitalizācija un aktualizēšana, valsts un
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta
                                  Zemkopības ministrija    valsts nozīmes    844
                                                                valsts nozīmes meliorācijas sistēmu
                                                                                      854,232   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!          4.Iespējamas soda sankcijas par ES līdzekļiem rekonstruēto polderu sūkņu staciju un aizsargdambjiem neuzturēšanu.
                                               meliorācijas sistēmu                                                         Līdzekļu samazināšana gadījumā iespējamie risinājumi:
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un                                     ekspluatācija un uzturēšana.
                                                ekspluatācija un
                       zivsaimniecībā
                                                 uzturēšana                                                              1. pakāpeniska polderu sūkņu staciju slēgšana;
                                                                                                                    2.Normatīvo aktu grozījumi, nosakot:
                                                                                                                       – par polderu uzturēšanu un ekspluatāciju maksā zemju īpašnieki;
                                                                                                                        - valsts polderu sūkņu stacijas un inženierbūves tiek nodotas pašvaldībām.
                       Valsts atbalsts
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības  lauksaimniecībai un lauku
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  attīstībai, lauksaimniecības
                                                                                      11,206,330       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    risku fonds un citi atbalsta
    plānošanas reģioniem     pasākumi mežu nozarē un
                       zivsaimniecībā

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības Energoefektivitātes politika,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, ekonomikas veicināšana,                                      Valsts atbalsta sniegšana
                                  Ekonomikas ministrija  Enerģētikas politika   906.2                          0     0.00    0      0
   mērķdotācijas un atbalsts    atbalsts biodegvielas                                    energoefektivitātes pasākumiem
    plānošanas reģioniem     ražošanas veicināšanai

                                                                Rūpniecības attīstības veicināšanas
                                                               politikas izstrādāšana un ieviešana, t.sk.
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības Energoefektivitātes politika,               Uzņēmējdarbības un uz                                                         Varam piekrist piedāvātajam samazinājumam, bet lielāks samazinājums nav pieļaujams. Samazinot finansējumu mazākā apjomā tiks sniegts atbalsts klasteru
                                                                   rūpniecības nozaru attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, ekonomikas veicināšana,                  zināšanām balstītas
   mērķdotācijas un atbalsts    atbalsts biodegvielas
                                  Ekonomikas ministrija
                                                 ekonomikas
                                                           873      veicināšanai un produktivitātes     254,493   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       izveidei un attīstībai. 2010.gadā funkcijas ietvaros tiek sniegts atbalsts 9 nozaru klasteru attīstības projektiem. Atbalstītajos klasteros iesaistījušies vismaz 160
                                                                  paaugstināšanai, un investīciju                                komersanti. Netiks izstrādāti un īstenoti pasākumi komersantu ražošanas efektivitātes un produktivitātes paaugstināšanai.
    plānošanas reģioniem     ražošanas veicināšanai                    veicināšana
                                                                 piesaistīšanai rūpniecisko objektu
                                                                        izveidei

                                                                 Rūpniecības attīstības veicināšana,
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības Energoefektivitātes politika,               Uzņēmējdarbības un uz       īstenojot pasākumus rūpniecības nozaru
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, ekonomikas veicināšana,                  zināšanām balstītas       attīstības veicināšanai un produktivitātes                             Varam piekrist piedāvātajam samazinājumam, bet lielāks samazinājums nav pieļaujams. Samazinot finansējumu mazākā apjomā tiks sniegts tiešais atbalsts
                                  Ekonomikas ministrija               874                          40,000   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    atbalsts biodegvielas                    ekonomikas             paaugstināšanai, un investīciju                                komersantiem produktu dizaina izstrādei.
    plānošanas reģioniem     ražošanas veicināšanai                    veicināšana           piesaistīšanai rūpniecisko objektu
                                                                        izveidei

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības Energoefektivitātes politika,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, ekonomikas veicināšana,                  Atbalsts biodegvielas        Biodegvielas atbalsta veicināšana
                                  Zemkopības ministrija               834                         3,322,969   1.00   3,322,969   0
   mērķdotācijas un atbalsts    atbalsts biodegvielas                 ražošanas veicināšanai       (finansējums biodegvielas ražotājiem)
    plānošanas reģioniem     ražošanas veicināšanai

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības Energoefektivitātes politika,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, ekonomikas veicināšana,
                                                                                      3617462        #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    atbalsts biodegvielas
    plānošanas reģioniem     ražošanas veicināšanai
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības
                                                Mērķdotācijas         Pašvaldībām paredzēto mērķdotāciju
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, Mērķdotācijas autoceļiem un                                                                                  Iebilstam! Samazinot mērķdotāciju pašvaldību ceļu un ielu uzturēšanai, pašvaldībām trūks līdzekļu, lai nodrošinātu satiksmei drošus apstākļus. Sevišķi tas kļūs
                                  Satiksmes ministrija  pašvaldību autoceļiem   489     administrēšana un kontrole       20,365,411  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts     to pārvaldīšana
                                                  (ielām)                (pamatdarbība)                                      aktuāli ziemas periodā sniegputeņu laikā, kā arī vasarā, kad nebūs iespējam pietiekošā apmērā finansēt grants segu uzturēšanu.
    plānošanas reģioniem
                                                                                                                    Iebilstam! Ņemot vērā iepriekš veikto ievērojamo finanšu samazinājumu autoceļu nozarē jau 2009./2010. gada ziemas periodā tika pazemināts autoceļu
                                                                                                                    uzturēšanas standarts līdz līmenim, ka papildus samazināšanas rezultātā autoceļi būs neizbraucami ziemā un atsevišķi ceļu posmi sabruks pilnībā, (t.sk. "aso"
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības                                 Valsts autoceļu                                                           bedrīšu veidošanās asfaltā, grants ceļu izjukšana). Segumu atjaunošana reģionālajos un vietējās nozīmes autoceļiem finansējuma samazinājuma dēļ jau
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, Mērķdotācijas autoceļiem un                   pārvaldīšana,          Politikas īstenošana valsts autoceļu
   mērķdotācijas un atbalsts     to pārvaldīšana
                                   Satiksmes ministrija
                                                  uzturēšana un
                                                             490
                                                                      sektorā (pamatdarbība)
                                                                                       69,310,569  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!        2010.g.vairs nenotiek. Samazinot nozares finansējumu vēl par 3milj.Ls 2011.g.,ceļu segumi netiks atjaunoti vairāk kā 30km intensīvi noslogotos valsts galveno
    plānošanas reģioniem                                     atjaunošana                                                             autoceļu posmos, kas ir puse no plānotā apjoma. Rezultātā ievērojami tiks pasliktināta maršrutu caurbraucamība un šo posmu rekonstrukcija vēlākos gados
                                                                                                                    prasīs papildus vēl vairākus miljonus latu. Slikto ceļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt arī minimālos sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos vietējās
                                                                                                                    nozīmes maršrutos.
                   Mērķdotācijas autoceļiem un
                                                                                       89675980        #VALUE!   #VALUE!   #VALUE!
                     to pārvaldīšana


0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                 Dotācija Autotransporta                                                         Iebilstam! Finansējuma samazināšana sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanai radīs situāciju, ka valsts nespēs savlaicīgi reaģēt uz sabiedriskā
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu                   direkcijai sabiedriskā       Sabiedriskā transporta pakalpojumu
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu
                                   Satiksmes ministrija
                                                transporta pakalpojumu
                                                             493
                                                                   organizēšana (pamatdarbība)
                                                                                        454,910   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!        transporta pakalpojumu pieprasījuma izmaiņām. Tas, savukārt, radīs ievērojamus papildus valsts budžeta izdevumus valsts budžeta apakšprogrammā "Dotācija
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                   organizēšanai                                                           zaudējumu segšana sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem".


                                                                                                                    Iebilstam! Tā kā iepriekš sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju zaudējumu kompensācijai paredzētais finansējums jau ir samazināts par 30%, tad ar
                                                                                                                    turpmāku mērķdotācijas samazināšanu netiks nodrošināta pietiekama satiksme un iedzīvotājiem iespēja pārvietoties, kā to garantē likums – bērni nevarēs
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                   Dotācija zaudējumu                                                          nokļūt uz skolu, bet strādājošie iedzīvotāji uz darbu tiem piemērotā un izdevīgā laikā. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju būs pilnībā izolēta, jo tiks slēgti vismaz 50%
                                                                   Zaudējumu segšana sabiedriskā
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu                   segšanai sabiedriskā
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu
                                   Satiksmes ministrija
                                                transporta pakalpojumu
                                                             494.1   transporta pakalpojumu sniedzējiem    49,901,763  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!        no pašreizējiem starppilsētu un vietējās nozīmes reisiem, kas valstij radīs papildus zaudējumus. Pilnībā bez sabiedriskā transporta var tikt atstāti Latgales
                                                                       (pamatdarbība)                                      reģiona un pierobežas iedzīvotāji Kurzemē, Vidzemē un Zemgalē. Atlikušajā sabiedriskā transporta tīklā sabiedriskā transporta pakalpojumi būs pieejami par
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                   sniedzējiem
                                                                                                                    iedzīvotāju maksātspējai neadekvāti augstu, tas ir, vismaz trīs reizes lielāku cenu. Nepietiekama valsts finansējuma rezultātā netiks izpildītas arī valstij ar līgumu
                                                                                                                    pielīgtās saistības. Apdraudēta būs dzelzceļa pasažieru pārvadājumu pastāvēšana.

                                                                                                                    Iebilstam! Saskaņā ar 2010.gada valsts budžetā piešķirtajiem līdzekļiem par personu, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus
                                                                                                                    sabiedriskajā transportā, pārvadāšanu 2010.gadā nepieciešamais finansējums ir 6.95 milj.latu. Ja šajā valsts budžeta programmā paredzētie līdzekļi
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                                                                                      2011.gadam tiks samazināti, valstij būs jāizšķiras par pirmsskolas vecuma bērniem, bērniem bāreņiem, invalīdiem un politiski represētām personām piešķirto
                                                Sociālās drošības tīkla        Zaudējumu segšana sabiedriskā
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu
                                   Satiksmes ministrija   stratēģijas pasākumu    494.2   transporta pakalpojumu sniedzējiem    5,500,000   0.96   5,293,750  -206,250        braukšanas maksas atvieglojumu (bezmaksas pārvadāšanu) atcelšanu. Bez tam, 01.01.2011. stāsies spēkā Invaliditātes likums un tas paredz, ka visā Latvijas
                                                   īstenošana                (pamatdarbība)                                      teritorijā par valsts budžeta līdzekļiem ir jānodrošina 1. un 2. grupas un bērnu invalīdu, kā arī pavadošo personu pārvadāšana bez maksas. Līdz ar to vēl
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"
                                                                                                                    papildus esošajiem 6.95 milj. latu valsts budžetā ir nepieciešams paredzēt finansējumu vismaz 3.5 milj. latu apmērā Invaliditātes likumā ietvertās prasības
                                                                                                                    nodrošināšanai republikas pilsētu pārvadājumos.

                                                 Aviācijas drošības,
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                    glābšanas un                                                            Iebilstam! Atceļot pilnībā dotāciju aviācijas drošības pasākumu realizācijai valsts nozīmes civilā lidlaukā „Rīga”, attiecīgi palielināsies lidosta „Rīga”” sniegto
                                                                 Civilās aviācijas drošības, glābšanas un
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu                  medicīniskās palīdzības                                                         pakalpojumu cena. Tas, savukārt, palielinās aviobiļešu cenu, atstājot ietekmi uz aviokompāniju apkalpoto pasažieru skaitu un rezultātā arī uz lidostas apkalpoto
                                   Satiksmes ministrija                 498   medicīniskās palīdzības nodrošināšana    2,079,241   0.00    0    -2,079,241
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu                  funkciju nodrošināšana
                                                                        (pamatdarbība)                                      pasažieru skaitu. No aviokompānijām vislielākā ietekme būs uz AS „Air Baltic Corporation” darbību, jo 2009.gadā 65,2% no lidostas apkalpotajiem pasažieriem
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                starptautiskajā lidostā
                                                    "Rīga"
                                                                                                                    ir Airbaltic pārvadātie pasažieri, bet 2010.gada 7 mēnešos 66,6%.

                                                                                                                    Iebilstam! Saskaņā ar MK 26.08.2010. rīkojumu Nr.513, ir apstiprināts Pasākumu plāns ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai
                                                                                                                    2010.-2013.gadam, kurā kontrolējošo iestāžu kapacitātes paaugstināšanai ir noteikts: 1) piešķirt tām papildus tiesības; 2) dot pieeju papildus informācijai; 3)
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                                                                                      optimizēt funkcijas un uzdevumus; 4) piešķirt papildus finansējumu.
                                                  Autotransporta         Kravu un pasažieru autopārvadājumu
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu                                                                                      Pasākumu plāna 54.punktā noteikts, ka līdz 01.04.2011. jāsagatavo normatīvā bāze, lai pastiprināti apkarotu nelegālos pasažieru pārvadājumus. Minētais
                                   Satiksmes ministrija    inspekcijas darbības   496   kontrole un uzraudzība uz ceļiem un     444,517    0.9   400,065   -44,452
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu
                                                  nodrošināšana            uzņēmumos (pamatdarbība)                                     punkts paredz Autotransporta inspekcijas funkciju paplašinājumu uzliekot papildus uzdevumus daudz detalizētāk veikt pasažieru pārvadājumu kontroles
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"
                                                                                                                    pasākumus. Lai to īstenotu, būtu nepieciešams finansējums vismaz divām papildus inspektoru štata vietām. Bez tam, pēdējo divu gadu budžeta konsolidācijas
                                                                                                                    rezultātā šobrīd autopārvadājumu kontroli valsts teritorijā veic tikai 16! inspektori, salīdzinājumam, 2008.gadā inspekcijas štatā bija 40 inspektori. Tālāka
                                                                                                                    finansējuma samazināšana ir nepieņemama.
                                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. Šāds samazinājums sagraus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklus, kas liegs iedzīvotājiem iespēju
                                                                  Sabiedriskā transporta pakalpojumu
                                                                                                                    nokļūt līdz darba vietai, saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus , kā rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām un no valsts, kas
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                 Sabiedriskā transporta                                                          savukārt būtiski ietekmēs reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM uzskata, ka, koncentrējot attiecīgās funkcijas izpildi vienā valsts iestādē, sabiedriskā transporta
                                                                  sniegšanas organizēšana, nodrošinot
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu    Reģionālās attīstības un   reģionālo vietējās
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu    pašvaldību lietu ministri  nozīmes pārvadājumu
                                                             1074   sabiedriskā transporta pakalpojumu     40,000    0.50   20,000   -20,000        pakalpojumi tiks attālināti no vietējiem iedzīvotājiem, netiks izvērtētas vietējo iedzīvotāju vajadzības valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņemšanā,
                                                                   pieejamību katrā administratīvajā                                 netiks veiktas operatīvas un rezultatīvas izmaiņas reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā atkarībā no iedzīvotāju plūsmas un vajadzībām, ievērojami
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                  organizēšana
                                                                 teritorijā (Latgales plānošanas reģions),
                                                                                                                    samazināsies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte, kā arī sadārdzināsies pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Līdz ar to arī turpmāk
                                                                                                                    attiecīgo funkciju pašvaldību un vietējo iedzīvotāju interesēs saskaņā ar subsidiaritātes principu visefektīvāk var nodrošināt plānošanas reģioni.

                                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. Šāds samazinājums sagraus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklus, kas liegs iedzīvotājiem iespēju
                                                                   Sabiedriskā transporta pakalpojumu
                                                                                                                    nokļūt līdz darba vietai, saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus , kā rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām un no valsts, kas
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                 Sabiedriskā transporta                                                          savukārt būtiski ietekmēs reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM uzskata, ka, koncentrējot attiecīgās funkcijas izpildi vienā valsts iestādē, sabiedriskā transporta
                                                                  sniegšanas organizēšana, nodrošinot
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu    Reģionālās attīstības un   reģionālo vietējās
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu    pašvaldību lietu ministri  nozīmes pārvadājumu
                                                             1075    sabiedriskā transporta pakalpojumu    40,000    0.50   20,000   -20,000        pakalpojumi tiks attālināti no vietējiem iedzīvotājiem, netiks izvērtētas vietējo iedzīvotāju vajadzības valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņemšanā,
                                                                    pieejamību katrā administratīvajā                                netiks veiktas operatīvas un rezultatīvas izmaiņas reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā atkarībā no iedzīvotāju plūsmas un vajadzībām, ievērojami
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                  organizēšana
                                                                 teritorijā (Vidzemes plānošanas reģions)
                                                                                                                    samazināsies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte, kā arī sadārdzināsies pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Līdz ar to arī turpmāk
                                                                                                                    attiecīgo funkciju pašvaldību un vietējo iedzīvotāju interesēs saskaņā ar subsidiaritātes principu visefektīvāk var nodrošināt plānošanas reģioni.

                                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. Šāds samazinājums sagraus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklus, kas liegs iedzīvotājiem iespēju
                                                                   Sabiedriskā transporta pakalpojumu
                                                                                                                    nokļūt līdz darba vietai, saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus , kā rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām un no valsts, kas
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                 Sabiedriskā transporta                                                          savukārt būtiski ietekmēs reģionu vienmērīgu attīstību.RAPLM uzskata, ka, koncentrējot attiecīgās funkcijas izpildi vienā valsts iestādē, sabiedriskā transporta
                                                                  sniegšanas organizēšana, nodrošinot
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu    Reģionālās attīstības un   reģionālo vietējās
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu    pašvaldību lietu ministri  nozīmes pārvadājumu
                                                             1076    sabiedriskā transporta pakalpojumu    40,000    0.50   20,000   -20,000        pakalpojumi tiks attālināti no vietējiem iedzīvotājiem, netiks izvērtētas vietējo iedzīvotāju vajadzības valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņemšanā,
                                                                    pieejamību katrā administratīvajā                                netiks veiktas operatīvas un rezultatīvas izmaiņas reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā atkarībā no iedzīvotāju plūsmas un vajadzībām, ievērojami
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                  organizēšana
                                                                 teritorijā (Kurzemes plānošanas reģions)
                                                                                                                    samazināsies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte, kā arī sadārdzināsies pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Līdz ar to arī turpmāk
                                                                                                                    attiecīgo funkciju pašvaldību un vietējo iedzīvotāju interesēs saskaņā ar subsidiaritātes principu visefektīvāk var nodrošināt plānošanas reģioni.

                                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. Šāds samazinājums sagraus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklus, kas liegs iedzīvotājiem iespēju
                                                                  Sabiedriskā transporta pakalpojumu
                                                                                                                    nokļūt līdz darba vietai, saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus , kā rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām un no valsts, kas
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                 Sabiedriskā transporta                                                          savukārt būtiski ietekmēs reģionu vienmērīgu attīstību.RAPLM uzskata, ka, koncentrējot attiecīgās funkcijas izpildi vienā valsts iestādē, sabiedriskā transporta
                                                                  sniegšanas organizēšana, nodrošinot
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu    Reģionālās attīstības un   reģionālo vietējās
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu    pašvaldību lietu ministri  nozīmes pārvadājumu
                                                             1077   sabiedriskā transporta pakalpojumu     40,000    0.50   20,000   -20,000        pakalpojumi tiks attālināti no vietējiem iedzīvotājiem, netiks izvērtētas vietējo iedzīvotāju vajadzības valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņemšanā,
                                                                   pieejamību katrā administratīvajā                                 netiks veiktas operatīvas un rezultatīvas izmaiņas reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā atkarībā no iedzīvotāju plūsmas un vajadzībām, ievērojami
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                  organizēšana
                                                                  teritorijā (Rīgas plānošanas reģions)
                                                                                                                    samazināsies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte, kā arī sadārdzināsies pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Līdz ar to arī turpmāk
                                                                                                                    attiecīgo funkciju pašvaldību un vietējo iedzīvotāju interesēs saskaņā ar subsidiaritātes principu visefektīvāk var nodrošināt plānošanas reģioni.
                                                                                                                 RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu. Šāds samazinājums sagraus reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklus, kas liegs iedzīvotājiem iespēju
                                                                 Sabiedriskā transporta pakalpojumu
                                                                                                                 nokļūt līdz darba vietai, saņemt valsts un pašvaldību pakalpojumus , kā rezultātā tiks veicināta iedzīvotāju aizplūšana no lauku teritorijām un no valsts, kas
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā                 Sabiedriskā transporta                                                      savukārt būtiski ietekmēs reģionu vienmērīgu attīstību.RAPLM uzskata, ka, koncentrējot attiecīgās funkcijas izpildi vienā valsts iestādē, sabiedriskā transporta
                                                                 sniegšanas organizēšana, nodrošinot
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu    Reģionālās attīstības un   reģionālo vietējās
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu    pašvaldību lietu ministri  nozīmes pārvadājumu
                                                            1078   sabiedriskā transporta pakalpojumu     40,000    0.50   20,000  -20,000       pakalpojumi tiks attālināti no vietējiem iedzīvotājiem, netiks izvērtētas vietējo iedzīvotāju vajadzības valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu saņemšanā,
                                                                  pieejamību katrā administratīvajā                              netiks veiktas operatīvas un rezultatīvas izmaiņas reģionālo vietējās nozīmes maršrutu tīklā atkarībā no iedzīvotāju plūsmas un vajadzībām, ievērojami
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"                  organizēšana
                                                                teritorijā (Zemgalesplānošanas reģions)
                                                                                                                 samazināsies pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un ekonomiskā efektivitāte, kā arī sadārdzināsies pakalpojumu sniegšanas izmaksas. Līdz ar to arī turpmāk
                                                                                                                 attiecīgo funkciju pašvaldību un vietējo iedzīvotāju interesēs saskaņā ar subsidiaritātes principu visefektīvāk var nodrošināt plānošanas reģioni.

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Dotācijas sabiedriskā
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,  transporta pārvadājumu
                                                                                      58,580,431       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    organizēšana, zaudējumu
    plānošanas reģioniem     segšanai un lidostai "Rīga"

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                   Uzņēmējdarbības un uz
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,                 zināšanām balstītas       Tūrisma attīstības veicināšanas politikas                            Samazinot finansējumu mazākā apjomā tiks sniegts atbalsts Latvijas tūrisma nozares komersantu zināšanu pilnveidei par jaunu produktu un pakalpojumu
                                  Ekonomikas ministrija                918                         75,473   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu                     ekonomikas                  izstrāde                                    izstrādi, kvalitātes nodrošināšanu un mārketinga instrumentiem. Tiks ierobežota iespēja strādāt pie jauniem atbalsta pasākumiem tūrisma produktu attīstībai.
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                     veicināšana


                                                                                                                 Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Jau šobrīd tūrisma politikas ieviešanai piešķirtais finansējums nav pietiekošs pilnvērtīgai valsts tūrisma
                                                                  Tūrisma attīstības veicināšanas                               piedāvājuma atpazīstamības nodrošināšanai. Samazinot finansējumu par 22%, nav iespējams nodrošināt Tūrisma attīstības valsts aģentūras darbību. EM
                                                                 nodrošināšana, t.sk. konkurētspējīgo                              2009. un 2010.gadā jau veica ievērojamu finansējumu samazinājumu šai iestādei – 60% apjomā. Līdz ar to netiks īstenoti valsts tūrisma mārketinga pasākumi,
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                     tūrisma produktu un pakalpojumu                                t.i. stratēģisko tūrisma produktu popularizēšana augsti prioritārajos tirgos, kas paredzēta saskaņā ar Latvijas tūrisma komersantu apstiprināto Latvijas tūrisma
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,                  Tūrisma politikas        attīstības veicināšanas un tūristu
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu
                                  Ekonomikas ministrija
                                                   ieviešana
                                                            907.1
                                                                  izmantoto pakalpojumu apjoma
                                                                                       533,592   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       mārketinga stratēģiju 2010.-2015.gadam.Tiks kavēta plānotā struktūrfondu apguve darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                   palielināšanas sekmēšanas, tūrisma                               2.3.1.1.2.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – nozaru starptautiskās konkurētspējas stiprināšana” ietvaros, mazināsies efektivitāte un atdeve no krīzes laikā
                                                                 pakalpojumu drošības un kvalitātes                               paveiktās nozares mobilizācijas un finansējuma ieguldījuma jaunā Latvijas tūrisma tēla, mērķtiecīga valsts tūrisma mārketinga pasākumu kompleksa izstrādē.
                                                                      pilnveidošanas veic
                                                                                                                 Rezultātā: Latvija strauji zaudēs savu konkurētspēju starptautiskajā tūrisma tirgū – samazināsies tūrisma pakalpojumu (kas ir viena no vadošajām eksporta
                                                                                                                 nozarēm valstī) eksporta apjomi, līdz ar to arī ienākumi valsts budžetā.                                                                                                                 Iebilstam! Sakarā ar VAS VITA un VAS LVRTC reorganizāciju apvienošanas ceļā sākot ar 26.08.2010. šo funkciju izpilda Satiksmes ministrija šim mērķim
                                                                                                                 paredzēto valsts budžeta līdzekļu ietvaros. Atteikšanās no tās un tai paredzētā finansējuma nozīmētu būtisku informācijas tehnoloģiju drošības (kiberdrošības)
                                                                                                                 apdraudējuma pieaugumu Latvijā, nespēju sadarboties šajā jomā ar NATO, ES, kā arī citām valstīm, izveidojot pilnīgi pretēju situāciju Nacionālās drošības
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                                    koncepcijas 3.7.nodaļā „Informācijas tehnoloģiju apdraudējuma novēršana” noteiktajām prioritātēm.
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,                                 Datoru drošības incidentu reaģēšanas
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu
                                   Satiksmes ministrija     Nozares vadība    1035
                                                                 vienības uzturēšana (pamatdarbība)
                                                                                       51,644    0.00    0   -51,644       Šīs funkcijas izpilde ir noteikta Elektronisko sakaru likuma 5.panta pirmās daļas 4.punktā, bet 27.05.2010. Saeima pirmajā lasījumā ir pieņēmusi likumprojektu
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                                                                   „Informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldības likums”, ar kuru paredzēts izveidot Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju, kas pildītu
                                                                                                                 arī nacionālās datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības funkcijas. Paredzēts, ka likumprojekts tiks pieņemts šā gada septembrī un paredzams, ka minētās
                                                                                                                 institūcijas darbības nodrošināšanai papildus līdz šim nacionālās datoru drošības incidentu reaģēšanas vienības uzturēšanai paredzētajiem finanšu līdzekļiem
                                                                                                                 2011.gadā nepieciešami papildus 205 900 Ls, bet, bet 2012. un 2013.gadā par 30 000 Ls mazāk.                                                                                                                 Iebilstam! 2009.gada 1.oktobrī ir stājušies spēkā 11.08.2009. Ministru kabineta noteikumi Nr.892 „Noteikumi par numerācijas lietošanas tiesību ikgadējo valsts nodevu”, kas, sākot ar 2010.gada janvāri, gūst
                                                                                                                 ieņēmumus valsts budžetā par īso kodu numerācijas lietošanas tiesībām.
                                                                                                                 Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 58.panta otro daļu, ikgadējo valsts nodevu par numerācijas lietošanas tiesībām ieskaita valsts budžetā, un no dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem tiek nodrošināts
                                                                                                                 finansējums elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai.
                                                                                                                 Saskaņā ar 6.panta pirmās daļas 1.punktā,48. panta pirmajā un ceturtajā daļā noteikto VAS ESD veic valsts deleģētas funkcijas izpildi, nodrošinot numerācijas pārvaldību, kas ir nepieciešama numerācijas
                                                                                                                 efektīvas un racionālās izmantošanas nodrošināšanai. ESD nodrošina VID ar informāciju, lai atvieglotu nodevas uzraudzību un kontrolēšanu par īso kodu numerācijas lietošanas tiesībām, SPRK ar visu
                                                                                                                 nepieciešamo informāciju, par numerācijas lietošanu, kā arī, lai atvieglotu un nodrošinātu ātru un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanu par numerācijas lietošanas tiesību piešķiršanu un elektronisko sakaru
                                                                                                                 komersantus ar informāciju par numerācijas resursu faktisko stāvokli.
                                                                                                                 Numerācijas datubāze ir valsts informācijas sistēma. Saskaņā ar Valsts informācijas sistēmu likuma 7.pantu pirmo daļu „valsts informācijas sistēmas uzturēšanai nepieciešamos līdzekļus plāno un pieprasa
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                                    valsts informācijas sistēmas pārzinis.” Šā paša likuma otrajā un trešajā daļā ir noteikts, ka valsts informācijas sistēmas tiek uzturētas gadskārtējā valsts budžeta līdzekļu ietvaros.
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,                                  Numerācijas datubāzes uzturēšana                                Norādām, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 7. marta Direktīva 2002/20/EK par elektronisko komunikāciju tīklu un pakalpojumu atļaušanu (atļauju izsniegšanas direktīva) preambulas
                                   Satiksmes ministrija     Nozares vadība    983                         125,432   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu                                        (pamatdarbība)                                    30.punktu „elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniedzējiem var uzlikt administratīvus maksājumus, lai finansētu valsts pārvaldes iestādes darbības, pārvaldot atļauju izsniegšanas sistēmu, un izmantošanas
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                                                                   tiesību piešķiršanai. Šādus maksājumus būtu jāierobežo līdz līmenim, lai segtu minēto darbību faktiskās administratīvās izmaksas. Ievērojot direktīvā noteikto, dalībvalstīm nav atļauta šķērssubsidēšana.
                                                                                                                 Nenodrošinot finansējumu numerācijas datubāzes uzturēšanai netiek ievērotas un izpildītas atļauju izsniegšanas direktīvas prasības, ko tā uzliek dalībvalstīm, kā arī netiek ievērots Valsts informācijas sistēmu
                                                                                                                 likumā noteiktais, ka valsts informācijas sistēmu uztur gadskārtējā valsts budžeta ietvaros.
                                                                                                                 Ņemot vērā iepriekš minēto Elektronisko sakaru nozares politikas īstenošanai un tās kvalitatīvai nodrošināšanai arī 2011.gadā nepieciešamais finansējums Numerācijas datu bāzes uzturēšanai ir būtisks.
                                                                                                                 Finansējuma samazinājuma gadījumā ESD nespēs nodrošināt numerācijas datu bāzes tehnisko uzturēšanu ar gada pieejamību 99.95%, kas ir nepieciešama jo Numerācijas datu bāze papildus ir integrēta ar
                                                                                                                 atrašanās vietas informācijas datu bāzi un nodrošina informācijas sagatavošanu, lai noskaidrotu esošo numerācijas resursu stāvokli un piederību attiecīgajam komersantam. Līdz ar to ESD nespēs veikt iepriekš
                                                                                                                 minētās likumā un MK noteikumos deleģēto valsts funkciju kvalitatīvu izpildi. Tiks traucēta Regulatora darbība, jo Regulators izmanto datubāzes informāciju, lai pieņemtu lēmumus par racionālu numerācijas
                                                                                                                 lietošanas tiesību piešķiršanu, kā arī netiks sniegta informācija par valsts nodevas par īso kodu lietošanu apmēru VID, tādejādi radot zaudējumus valsts budžetam.
                                                                                                                 Finansējuma samazinājuma gadījumā nebūs iespējams samaksāt atlīdzību Valsts informācijas sistēmu likuma 14. panta 2. daļā noteiktajam informācijas sistēmas drošības pārvaldniekam un līdz ar to tiks
                                                                                                                 apdraudēta numerācijas datu bāzes drošība un pastāvēšana.
                                                                                                          Iebilstam! Vadoties no esošajiem normatīvajiem aktiem VAS “Latvijas Pasts” ir noslēdzis līgumus ar preses izdevējiem un veic preses piegādi 2010.gadā, kur
                                                                                                          kopējas tīrās izmaksas prognozētas 3,3 milj. latu. Ja izmaksas nekompensēs, tās būs jāattiecina uz Latvijas Pasta pamatdarbības zaudējumiem.
                                                                                                          Ja izmaksas netiks kompensētas:
                                                                                                          1) ņemot vērā, ka Latvijas Pasta pašu kapitāls uz 31.12.2009. bija 1,1 milj. latu, Latvijas Pasta pašu kapitāls uz 31.12.2010. būs negatīvs
                                                                                                          2) apdraudēta MK apstiprinātā Latvijas Pasta biznesa plāna 2009.-2014.gadam realizācija;
                                                                                                          3) apdraudēta kredītsaistību plānotā atmaksa 2011.gadā AS „Citadele”.
                                                                                                          4) 2009. un 2010.gadā valsts akciju sabiedrība no savas pamatdarbības būs finansējusi privātā biznesa uzņēmumus (preses izdevējus) 3,7 milj. latu apmērā
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                             (vai 2,1 latu apmērā, ja tiks piešķirts finansējums tikai 1,6 milj. Ls).
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,                              Preses piegādes nodrošināšana lauku
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu
                                  Satiksmes ministrija    Nozares vadība    984
                                                                 apvidos (pamatdarbība)
                                                                                    2,130,000  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!  5) Latvijas Pasts būs spiests piegādāt presi pa pašizmaksu kā rezultātā izmaksas preses izdevējiem 2011.gadā pieaugtu par 133%.
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                                                            - viena preses izdevuma eksemplāra piegādes tarifs 2010.gadā - 0,07 Ls (0,19 Ls pašizmaksa) un 2011.gadā - 0,09 Ls (par ko noslēgti līgumi ar preses
                                                                                                          izdevējiem) (pašizmaksa 0,21 Ls)
                                                                                                          -savukārt preses izdevējiem būtu jāpalielina abonēšanas cena, tādējādi prese var kļūt nepieejama ~ 359`500 mājsaimniecības, kurām vidēji mēnesī tiek
                                                                                                          piegādāti dažādu 2`824`000 izdevumu.
                                                                                                          - šobrīd Latvijas Pasts, vadoties no esošajiem normatīvajiem aktiem, ir noslēdzis līgumus ar izdevējiem par prese piegādi 2011.gadā un preses abonēšana
                                                                                                          uzsāks jau oktobra beigās.
                                                                                                          6) Preses piegādes apjoma samazinājums ietekmēs pārējo regulēto pasta pakalpojumu tarifus, kuru vienas vienības pašizmaksa pieaugs un būs jāpaaugstina
                                                                                                          citu pasta pakalpojumu tarifus.


                                                               Darbinieku prasījumu no darbinieku
                                                                prasījumu garantiju līdzekļiem
                                                                                                          Tieslietu ministrija norāda, ka Darbinieku prasījumu garantiju fonda līdzekļus veido uzņēmējdarbības riska valsts nodevas daļa, dāvinājumi un ziedojumi, un
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                             administratoru atgūtās summas. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevu par nodrošinājumu darbinieku prasījumu apmierināšanai no darbinieku prasījumu
                                                               apmierināšana (īstenot prasījuma
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,               Darbinieku prasījumu
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu
                                  Tieslietu ministrija
                                                garantiju fonds
                                                          554   tiesības attiecībā uz MNA piešķirto    1,350,000  0.94   1,269,000  -81,000  garantiju fonda līdzekļiem, kā arī par maksātnespējas jomu regulējošā likumā noteiktiem mērķiem katru gadu maksā ikviens darba devējs, kuram var pasludināt
                                                               naudas līdzekļu atmaksāšanu, kas                           juridiskās personas maksātnespējas procesu vai pasludināt kredītiestādes maksātnespēju. Uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru un darbinieku
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                              izmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem
                                                              darbinieku prasījumu apmierināšanai                          prasījumu garantiju fonda pašu ieņēmumos ieskaitāmās nodevas daļu katru gadu nosaka Ministru kabinets.
                                                                Reģionālās attīstības atbalsta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                                              instrumentu ieviešana un uzraudzība,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un   Īpaši atbalstāmo
                                                          450    nodrošinot atbalsta sniegšanu       0     0.00    0      0
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri   reģionu attīstība
                                                               uzņēmējiem īpaši atbalstāmajās
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                                     teritorijās
                                                                Pašvaldību attīstības atbalsta
                                                             instrumentu ieviešana un uzraudzība, lai
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                              Pašvaldību attīstības       sniegtu valsts atbalstu pašvaldību
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un
                                               nacionālie atbalsta  455  infrastruktūras sakārtošanai un attīstībai   0     0.00    0      0
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri
                                                instrumenti         (saskaņā ar Administratīvi teritoriālās
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             reformas likumu), kas tādējādi nodrošina
                                                                  priekšnosacījumus lielu

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                              Pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un                                                              RAPLM nevar atbalstīt šādu funkciju samazinājumu. Funkcijas pamatā ir nodevumi (t.sk. Pašvaldību kompetences centri), kas izveidoti realizējot ERAF
                                               nacionālie atbalsta  457   Pašvaldību e:pakalpojumu attīstība     339,377   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri
                                                instrumenti                                                    projektu un tie jāuztur vismaz 5 gadu laikā.
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi


0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                 Pašvaldību e:pakalpojumu ieviešana un
                                              Pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un                  uzraudzība, nodrošinot iedzīvotājiem
                                               nacionālie atbalsta  458                        316,975   1.00   316,975    0
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri                 iespēju izmantot bezmaksas interneta un
                                                instrumenti
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                datoru pašvaldību publiskajās bibliotēkās
                                                                                                          RAPLM nevar atbalstīt 100 % funkciju samazinājumu Šai funkcijai ir jāpastāv. Nepiešķirot finansējumu šai funkcijai netiks nodrošināta plānošanas reģionu
                                                                                                          attīstības plānošanas un pārraudzības funkciju īstenošana, tādējādi: a) Sagraujot attīstības plānošanu reģionālā un vietējā līmenī, kā arī pašvaldību rīcību un
                                                                                                          investīciju mērķtiecīgu plānošanu, jo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāte vērtējama kā zema. Gadu pēc novadu izveides tikai 12 novadiem ir izstrādāta
                                                                                                          attīstības programmas un tikai nelielā daļā pašvaldību (27%) ir plānošanas struktūrvienības vai speciālisti; b) Netiks identificētas un risinātas teritoriju
                                                             Plānošanas reģionu attīstības plānošana
                                                                un pārraudzības funkcija, lai 1)
                                                                                                          specifiskās problēmas (piem., sabiedriskā transporta nodrošinājums, izglītības iestāžu tīkli) veicinot cilvēku aizplūšanu no lauku teritorijām, jo ievērojami
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                             samazināsies ES fondu un pārrobežu programmu apguves intensitāte, kā arī netiks īstenoti svarīgi iesākti un ieplānoti ES projekti, kas ir būtiski gan nacionālā,
                                                             nodrošinātu vietējo pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Latgales plānošanas
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                          431    plānošanas dokumentu (attīstības     93,882   0.00    0    -93,882  gan Baltijas jūras reģiona līmenī; c) Finansiālais ieguvums būs nesamērojami mazāks par zaudējumiem, jo funkcijas tiek nodrošinātas par minimāliem līdzekļiem
                                                               stratēģiju un attīstības programmu)                          un jau 2010.gadā to izpildes finansējums ir samazināts par 61,2%; d) PR dokumentu iztrūkums radīs: i. grūtības valsts līmeņa plānošanai, ii. nesaskaņotus
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                              izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un
                                                                vietējā līmeņa attīstības priorit                         attīstības virzienus starp pašvaldībām un nelīdzsvarotu attīstību, kā rezultātā nebūs saprotama kopējā reģiona politika un nebūs iespējams piesaistīt investorus
                                                                                                          un mazināsies reģionu mērķtiecīgi veidotā attīstība un konkurētspēja. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem,
                                                                                                          kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika
                                                                                                          ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                                                          samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.


                                                                                                          RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu Funkcijai plānoto finansējumu nedrīkst samazināt, jo samazinot finansējumu (50%-aptuveni 0.1 milj.Ls)
                                                              Plānošanas reģionu attīstības atbalsta                         plānošanas reģioniem minēto pasākumu veikšanai, tiks apdraudēta plānošanas reģionu darbība ES struktūrfondu un ārvalstu atbalsta instrumentu finansējuma
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                                               pasākumu izstrāde, ieviešana un                           piesaistē reģionu attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanā, kā arī pašvaldību un privātpersonu projektu izvērtēšanā saistībā ar plānošanas dokumentos
                                                             uzraudzība, lai 1) sagatavotu un ieviestu
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Latgales plānošanas                                                  noteiktajām prioritātēm. Ietaupījums valsts budžetā, samazinot finansējumu minētās funkcijas veikšanai, ir nenozīmīgs, salīdzinot ar piesaistītā finansējuma
                                                          432  attīstības atbalsta ietvaros projektus; 2)  18,229   0.50   9,115    -9,115
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                              sniegtu atzinumus vietējo pašvaldību,                          apjomiem reģionālās attīstības veicināšanai, tai skaitā jaunu darba vietu radīšanā. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             privātpersonu projektu iesniegumiem, lai                         reģioniem, kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas,
                                                                   saņemtu ārvalstu fi                              kas notika ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta
                                                                                                          finansējuma samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.
                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 20 % funkciju samazinājumu. Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu
                                                                                                    un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi. Samazinot valsts budžeta finansējumu (20% apmērā) no valsts budžeta ES info centriem, tiks vājināta to kapacitāte
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                Informācijas nodrošināšana par ES                       informācijas sniegšanā par ES struktūrfondu apguvi, tai skaitā mazāk aktīvām iedzīvotāju grupām attālās lauku teritorijās, kas savukārt mazinās iedzīvotāju
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Latgales plānošanas       fondu un citu ārvalstu atbalsta
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                         433
                                                             instrumentu pieejamību plānošanas
                                                                                   21,680  0.80  17,344  -4,336  ekonomisko aktivitāti un reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem, kas kopumā
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                   reģionos (ES info centri)                        sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika ar Valsts
                                                                                                    ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                                                    samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.


                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 100 % funkciju samazinājumu Šai funkcijai ir jāpastāv. Nepiešķirot finansējumu šai funkcijai netiks nodrošināta plānošanas reģionu
                                                                                                    attīstības plānošanas un pārraudzības funkciju īstenošana, tādējādi: a) Sagraujot attīstības plānošanu reģionālā un vietējā līmenī, kā arī pašvaldību rīcību un
                                                                                                    investīciju mērķtiecīgu plānošanu, jo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāte vērtējama kā zema. Gadu pēc novadu izveides tikai 12 novadiem ir izstrādāta
                                                                                                    attīstības programmas un tikai nelielā daļā pašvaldību (27%) ir plānošanas struktūrvienības vai speciālisti; b) Netiks identificētas un risinātas teritoriju
                                                            Plānošanas reģionu attīstības plānošana
                                                               un pārraudzības funkcija, lai 1)
                                                                                                    specifiskās problēmas (piem., sabiedriskā transporta nodrošinājums, izglītības iestāžu tīkli) veicinot cilvēku aizplūšanu no lauku teritorijām, jo ievērojami
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                       samazināsies ES fondu un pārrobežu programmu apguves intensitāte, kā arī netiks īstenoti svarīgi iesākti un ieplānoti ES projekti, kas ir būtiski gan nacionālā,
                                                            nodrošinātu vietējo pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Vidzemes plānošanas
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                         434    plānošanas dokumentu (attīstības     78,520  0.00   0   -78,520  gan Baltijas jūras reģiona līmenī; c) Finansiālais ieguvums būs nesamērojami mazāks par zaudējumiem, jo funkcijas tiek nodrošinātas par minimāliem līdzekļiem
                                                              stratēģiju un attīstības programmu)                     un jau 2010.gadā to izpildes finansējums ir samazināts par 61,2%; d) PR dokumentu iztrūkums radīs: i. grūtības valsts līmeņa plānošanai, ii. nesaskaņotus
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un
                                                               vietējā līmeņa attīstības priorit                     attīstības virzienus starp pašvaldībām un nelīdzsvarotu attīstību, kā rezultātā nebūs saprotama kopējā reģiona politika un nebūs iespējams piesaistīt investorus
                                                                                                    un mazināsies reģionu mērķtiecīgi veidotā attīstība un konkurētspēja. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem,
                                                                                                    kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika
                                                                                                    ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                                                    samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.


                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu Funkcijai plānoto finansējumu nedrīkst samazināt, jo samazinot finansējumu (50%-aptuveni 0.1 milj.Ls)
                                                             Plānošanas reģionu attīstības atbalsta                     plānošanas reģioniem minēto pasākumu veikšanai, tiks apdraudēta plānošanas reģionu darbība ES struktūrfondu un ārvalstu atbalsta instrumentu finansējuma
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                                              pasākumu izstrāde, ieviešana un                       piesaistē reģionu attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanā, kā arī pašvaldību un privātpersonu projektu izvērtēšanā saistībā ar plānošanas dokumentos
                                                            uzraudzība, lai 1) sagatavotu un ieviestu
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Vidzemes plānošanas                                             noteiktajām prioritātēm. Ietaupījums valsts budžetā, samazinot finansējumu minētās funkcijas veikšanai, ir nenozīmīgs, salīdzinot ar piesaistītā finansējuma
                                                         435  attīstības atbalsta ietvaros projektus; 2)  39,051  0.50  19,526  -19,526
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                             sniegtu atzinumus vietējo pašvaldību,                     apjomiem reģionālās attīstības veicināšanai, tai skaitā jaunu darba vietu radīšanā. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                            privātpersonu projektu iesniegumiem, lai                    reģioniem, kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas,
                                                                  saņemtu ārvalstu fi                         kas notika ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta
                                                                                                    finansējuma samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.

                                                              Informācijas nodrošināšana par ES                      RAPLM nevar atbalstīt 20 % funkciju samazinājumu. Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu
                                                               fondu un citu ārvalstu atbalsta                      un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi. Samazinot valsts budžeta finansējumu (20% apmērā) no valsts budžeta ES info centriem, tiks vājināta to kapacitāte
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                 instrumentu pieejamību plānošanas                      informācijas sniegšanā par ES struktūrfondu apguvi, tai skaitā mazāk aktīvām iedzīvotāju grupām attālās lauku teritorijās, kas savukārt mazinās iedzīvotāju
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Vidzemes plānošanas     reģionos (ES info centri), lai 1) sniegtu
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                         436
                                                             atbalstu informācijas saņemšanai un
                                                                                   21,759  0.80  17,407  -4,352  ekonomisko aktivitāti un reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem, kas kopumā
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                  konsultēšanas pakalpojumus                        sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika ar Valsts
                                                             pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO par                       ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                   finanšu piesaist
                                                                                                    samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.
                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 100 % funkciju samazinājumu Šai funkcijai ir jāpastāv. Nepiešķirot finansējumu šai funkcijai netiks nodrošināta plānošanas reģionu
                                                                                                    attīstības plānošanas un pārraudzības funkciju īstenošana, tādējādi: a) Sagraujot attīstības plānošanu reģionālā un vietējā līmenī, kā arī pašvaldību rīcību un
                                                            Plānošanas reģionu attīstības plānošana
                                                               un pārraudzības funkcija, lai 1)
                                                                                                    investīciju mērķtiecīgu plānošanu, jo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāte vērtējama kā zema. Gadu pēc novadu izveides tikai 12 novadiem ir izstrādāta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                       attīstības programmas un tikai nelielā daļā pašvaldību (27%) ir plānošanas struktūrvienības vai speciālisti; b) Netiks identificētas un risinātas teritoriju
                                                            nodrošinātu vietējo pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un Kurzemes plānošanas
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri   reģions
                                                         437    plānošanas dokumentu (attīstības     59,692  0.00   0   -59,692  specifiskās problēmas (piem., sabiedriskā transporta nodrošinājums, izglītības iestāžu tīkli) veicinot cilvēku aizplūšanu no lauku teritorijām, jo ievērojami
                                                              stratēģiju un attīstības programmu)                     samazināsies ES fondu un pārrobežu programmu apguves intensitāte, kā arī netiks īstenoti svarīgi iesākti un ieplānoti ES projekti, kas ir būtiski gan nacionālā,
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un
                                                               vietējā līmeņa attīstības priorit                     gan Baltijas jūras reģiona līmenī; c) Finansiālais ieguvums būs nesamērojami mazāks par zaudējumiem, jo funkcijas tiek nodrošinātas par minimāliem līdzekļiem
                                                                                                    un jau 2010.gadā to izpildes finansējums ir samazināts par 61,2%; d) PR dokumentu iztrūkums radīs: i. grūtības valsts līmeņa plānošanai, ii. nesaskaņotus
                                                                                                    attīstības virzienus starp pašvaldībām un nelīdzsvarotu attīstību, kā rezultātā nebūs saprotama kopējā reģiona politika un nebūs iespējams piesaistīt investorus
                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu Funkcijai plānoto finansējumu nedrīkst samazināt, jo samazinot finansējumu (50%-aptuveni 0.1 milj.Ls)
                                                             Plānošanas reģionu attīstības atbalsta                     plānošanas reģioniem minēto pasākumu veikšanai, tiks apdraudēta plānošanas reģionu darbība ES struktūrfondu un ārvalstu atbalsta instrumentu finansējuma
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                                              pasākumu izstrāde, ieviešana un                       piesaistē reģionu attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanā, kā arī pašvaldību un privātpersonu projektu izvērtēšanā saistībā ar plānošanas dokumentos
                                                            uzraudzība, lai 1) sagatavotu un ieviestu
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un Kurzemes plānošanas                                              noteiktajām prioritātēm. Ietaupījums valsts budžetā, samazinot finansējumu minētās funkcijas veikšanai, ir nenozīmīgs, salīdzinot ar piesaistītā finansējuma
                                                         438  attīstības atbalsta ietvaros projektus; 2)  56,214  0.50  28,107  -28,107
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri   reģions
                                                             sniegtu atzinumus vietējo pašvaldību,                     apjomiem reģionālās attīstības veicināšanai, tai skaitā jaunu darba vietu radīšanā. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                            privātpersonu projektu iesniegumiem, lai                    reģioniem, kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas,
                                                                  saņemtu ārvalstu fi                         kas notika ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta
                                                                                                    finansējuma samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.

                                                              Informācijas nodrošināšana par ES                      RAPLM nevar atbalstīt 20 % funkciju samazinājumu. Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu
                                                               fondu un citu ārvalstu atbalsta                      un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi. Samazinot valsts budžeta finansējumu (20% apmērā) no valsts budžeta ES info centriem, tiks vājināta to kapacitāte
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                 instrumentu pieejamību plānošanas                      informācijas sniegšanā par ES struktūrfondu apguvi, tai skaitā mazāk aktīvām iedzīvotāju grupām attālās lauku teritorijās, kas savukārt mazinās iedzīvotāju
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un Kurzemes plānošanas       reģionos (ES info centri), lai 1) sniegtu
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri   reģions
                                                         439
                                                             atbalstu informācijas saņemšanai un
                                                                                   19,917  0.80  15,934  -3,983  ekonomisko aktivitāti un reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem, kas kopumā
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                  konsultēšanas pakalpojumus                        sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika ar Valsts
                                                             pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO par                       ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                   finanšu piesaist
                                                                                                    samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.
                                                                                                    RAPLM nevar atbalstīt 100 % funkciju samazinājumu Šai funkcijai ir jāpastāv. Nepiešķirot finansējumu šai funkcijai netiks nodrošināta plānošanas reģionu
                                                                                                    attīstības plānošanas un pārraudzības funkciju īstenošana, tādējādi: a) Sagraujot attīstības plānošanu reģionālā un vietējā līmenī, kā arī pašvaldību rīcību un
                                                            Plānošanas reģionu attīstības plānošana
                                                               un pārraudzības funkcija, lai 1)
                                                                                                    investīciju mērķtiecīgu plānošanu, jo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāte vērtējama kā zema. Gadu pēc novadu izveides tikai 12 novadiem ir izstrādāta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                       attīstības programmas un tikai nelielā daļā pašvaldību (27%) ir plānošanas struktūrvienības vai speciālisti; b) Netiks identificētas un risinātas teritoriju
                                                            nodrošinātu vietējo pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un   Rīgas plānošanas
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri    reģions
                                                         440    plānošanas dokumentu (attīstības     90,667  0.00   0   -90,667  specifiskās problēmas (piem., sabiedriskā transporta nodrošinājums, izglītības iestāžu tīkli) veicinot cilvēku aizplūšanu no lauku teritorijām, jo ievērojami
                                                              stratēģiju un attīstības programmu)                     samazināsies ES fondu un pārrobežu programmu apguves intensitāte, kā arī netiks īstenoti svarīgi iesākti un ieplānoti ES projekti, kas ir būtiski gan nacionālā,
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un
                                                               vietējā līmeņa attīstības priorit                     gan Baltijas jūras reģiona līmenī; c) Finansiālais ieguvums būs nesamērojami mazāks par zaudējumiem, jo funkcijas tiek nodrošinātas par minimāliem līdzekļiem
                                                                                                    un jau 2010.gadā to izpildes finansējums ir samazināts par 61,2%; d) PR dokumentu iztrūkums radīs: i. grūtības valsts līmeņa plānošanai, ii. nesaskaņotus
                                                                                                    attīstības virzienus starp pašvaldībām un nelīdzsvarotu attīstību, kā rezultātā nebūs saprotama kopējā reģiona politika un nebūs iespējams piesaistīt investorus
                                                                                                             RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu Funkcijai plānoto finansējumu nedrīkst samazināt, jo samazinot finansējumu (50%-aptuveni 0.1 milj.Ls)
                                                              Plānošanas reģionu attīstības atbalsta                             plānošanas reģioniem minēto pasākumu veikšanai, tiks apdraudēta plānošanas reģionu darbība ES struktūrfondu un ārvalstu atbalsta instrumentu finansējuma
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                                               pasākumu izstrāde, ieviešana un                               piesaistē reģionu attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanā, kā arī pašvaldību un privātpersonu projektu izvērtēšanā saistībā ar plānošanas dokumentos
                                                             uzraudzība, lai 1) sagatavotu un ieviestu
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un   Rīgas plānošanas                                                       noteiktajām prioritātēm. Ietaupījums valsts budžetā, samazinot finansējumu minētās funkcijas veikšanai, ir nenozīmīgs, salīdzinot ar piesaistītā finansējuma
                                                          441  attīstības atbalsta ietvaros projektus; 2)   38,856   0.50  19,428  -19,428
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri    reģions
                                                              sniegtu atzinumus vietējo pašvaldību,                             apjomiem reģionālās attīstības veicināšanai, tai skaitā jaunu darba vietu radīšanā. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             privātpersonu projektu iesniegumiem, lai                            reģioniem, kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas,
                                                                   saņemtu ārvalstu fi                                 kas notika ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta
                                                                                                             finansējuma samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.

                                                               Informācijas nodrošināšana par ES                              RAPLM nevar atbalstīt 20 % funkciju samazinājumu. Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu
                                                                fondu un citu ārvalstu atbalsta                              un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi. Samazinot valsts budžeta finansējumu (20% apmērā) no valsts budžeta ES info centriem, tiks vājināta to kapacitāte
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                  instrumentu pieejamību plānošanas                              informācijas sniegšanā par ES struktūrfondu apguvi, tai skaitā mazāk aktīvām iedzīvotāju grupām attālās lauku teritorijās, kas savukārt mazinās iedzīvotāju
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un   Rīgas plānošanas       reģionos (ES info centri), lai 1) sniegtu
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri    reģions
                                                          442
                                                              atbalstu informācijas saņemšanai un
                                                                                     21,989   0.80  17,591  -4,398       ekonomisko aktivitāti un reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem, kas kopumā
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                   konsultēšanas pakalpojumus                                sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika ar Valsts
                                                              pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO par                               ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                    finanšu piesaist
                                                                                                             samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.
                                                                                                             RAPLM nevar atbalstīt 100 % funkciju samazinājumu Šai funkcijai ir jāpastāv. Nepiešķirot finansējumu šai funkcijai netiks nodrošināta plānošanas reģionu
                                                                                                             attīstības plānošanas un pārraudzības funkciju īstenošana, tādējādi: a) Sagraujot attīstības plānošanu reģionālā un vietējā līmenī, kā arī pašvaldību rīcību un
                                                             Plānošanas reģionu attīstības plānošana
                                                                un pārraudzības funkcija, lai 1)
                                                                                                             investīciju mērķtiecīgu plānošanu, jo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitāte vērtējama kā zema. Gadu pēc novadu izveides tikai 12 novadiem ir izstrādāta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                                                                attīstības programmas un tikai nelielā daļā pašvaldību (27%) ir plānošanas struktūrvienības vai speciālisti; b) Netiks identificētas un risinātas teritoriju
                                                             nodrošinātu vietējo pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Zemgales plānošanas
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                          443    plānošanas dokumentu (attīstības      67,055   0.00   0   -67,055       specifiskās problēmas (piem., sabiedriskā transporta nodrošinājums, izglītības iestāžu tīkli) veicinot cilvēku aizplūšanu no lauku teritorijām, jo ievērojami
                                                               stratēģiju un attīstības programmu)                             samazināsies ES fondu un pārrobežu programmu apguves intensitāte, kā arī netiks īstenoti svarīgi iesākti un ieplānoti ES projekti, kas ir būtiski gan nacionālā,
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                              izvērtēšanu, saskaņojot reģionālā un
                                                                vietējā līmeņa attīstības priorit                             gan Baltijas jūras reģiona līmenī; c) Finansiālais ieguvums būs nesamērojami mazāks par zaudējumiem, jo funkcijas tiek nodrošinātas par minimāliem līdzekļiem
                                                                                                             un jau 2010.gadā to izpildes finansējums ir samazināts par 61,2%; d) PR dokumentu iztrūkums radīs: i. grūtības valsts līmeņa plānošanai, ii. nesaskaņotus
                                                                                                             attīstības virzienus starp pašvaldībām un nelīdzsvarotu attīstību, kā rezultātā nebūs saprotama kopējā reģiona politika un nebūs iespējams piesaistīt investorus
                                                                                                             RAPLM nevar atbalstīt 50 % funkciju samazinājumu Funkcijai plānoto finansējumu nedrīkst samazināt, jo samazinot finansējumu (50%-aptuveni 0.1 milj.Ls)
                                                              Plānošanas reģionu attīstības atbalsta                             plānošanas reģioniem minēto pasākumu veikšanai, tiks apdraudēta plānošanas reģionu darbība ES struktūrfondu un ārvalstu atbalsta instrumentu finansējuma
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                                               pasākumu izstrāde, ieviešana un                               piesaistē reģionu attīstībai nozīmīgu projektu īstenošanā, kā arī pašvaldību un privātpersonu projektu izvērtēšanā saistībā ar plānošanas dokumentos
                                                             uzraudzība, lai 1) sagatavotu un ieviestu
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Zemgales plānošanas                                                      noteiktajām prioritātēm. Ietaupījums valsts budžetā, samazinot finansējumu minētās funkcijas veikšanai, ir nenozīmīgs, salīdzinot ar piesaistītā finansējuma
                                                          444  attīstības atbalsta ietvaros projektus; 2)   44,414   0.50  22,207  -22,207
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions
                                                              sniegtu atzinumus vietējo pašvaldību,                             apjomiem reģionālās attīstības veicināšanai, tai skaitā jaunu darba vietu radīšanā. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
                                                             privātpersonu projektu iesniegumiem, lai                            reģioniem, kas kopumā sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas,
                                                                   saņemtu ārvalstu fi                                 kas notika ar Valsts ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta
                                                                                                             finansējuma samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.

                                                                                                             RAPLM nevar atbalstīt 20 % funkciju samazinājumu. Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu
                                                               Informācijas nodrošināšana par ES                              un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi. Samazinot valsts budžeta finansējumu (20% apmērā) no valsts budžeta ES info centriem, tiks vājināta to kapacitāte
                                                                fondu un citu ārvalstu atbalsta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                  instrumentu pieejamību plānošanas                              informācijas sniegšanā par ES struktūrfondu apguvi, tai skaitā mazāk aktīvām iedzīvotāju grupām attālās lauku teritorijās, kas savukārt mazinās iedzīvotāju
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un  Zemgales plānošanas      reģionos (ES info centri), lai 1) sniegtu                           ekonomisko aktivitāti un reģionu vienmērīgu attīstību. RAPLM nevar atbalstīt nepārdomāta finansējuma samazinājumu plānošanas reģioniem, kas kopumā
                                                          445                         21,740   0.80  17,392  -4,348
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri     reģions          atbalstu informācijas saņemšanai un                              sastāda 81% pret 2009.gada budžetu un 68 % pret 2010.gada budžetu. Tik pamatīgs finansējuma samazinājums novedīs pie situācijas, kas notika ar Valsts
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                   konsultēšanas pakalpojumus
                                                              pašvaldībām, uzņēmējiem, NVO par
                                                                                                             ieņēmuma dienestu un Valsts administrācijas skolu, par kuru norādīts ziņojumā. Šīs iestādes pēc nepārdomāta un detalizēti neizvērtēta finansējuma
                                                                    finanšu piesaist                                  samazinājuma 2010.gada budžetam nevar pilnvērtīgi veikt savas funkcijas un valdība spiesta meklēt risinājumus, t.sk. uz budžeta deficīta rēķina.                                                                Pašvaldību attīstības atbalsta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                 instrumentu ieviešana un uzraudzība                              RAPLM nevar atbalstīt mērķdotācijai plānoto finansējuma samazinājumu, jo jau pašreiz pieejamais finansējums ir nepietiekams un tas nodrošina tikai
                                              Pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un                  (Mērķdotāciju plānošanas reģionu un
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri
                                               nacionālie atbalsta  459
                                                             vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu
                                                                                     41,377   0.41  17,102  -24,275       Mērķdotācijas izmaksas saistības teritorijas plānojuma vai to grozījumu izstrādei (2011.g. saistības sastāda 156,7 tūkst Ls, 2012. -20,2 tūkst Ls). Mērķdotācijas
                                                instrumenti                                                        izmaksas saistību segšanai finansējums tiek ņemts no divām funkcijām (Avansa maksājumi un beigu maksājumi). Abas funkcijas apvienojamas vienā.
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                  un to grozījumu izstrādei avansa
                                                                     maksājumi)
                                                                Pašvaldību attīstības atbalsta
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,                                 instrumentu ieviešana un uzraudzība                              RAPLM nevar atbalstīt mērķdotācijai plānoto finansējuma samazinājumu, jo jau pašreiz pieejamais finansējums ir nepietiekams un tas nodrošina tikai
                                              Pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un                  (Mērķdotāciju plānošanas reģionu un
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri
                                               nacionālie atbalsta  460
                                                             vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu
                                                                                     41,376   0.41  17,102  -24,274       Mērķdotācijas izmaksas saistības teritorijas plānojuma vai to grozījumu izstrādei (2011.g. saistības sastāda 156,7 tūkst Ls, 2012. -20,2 tūkst Ls). Mērķdotācijas
                                                instrumenti                                                        izmaksas saistību segšanai finansējums tiek ņemts no divām funkcijām (Avansa maksājumi un beigu maksājumi). Abas funkcijas apvienojamas vienā.
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi                                  un to grozījumu izstrādei beigu
                                                                    maksājumi)0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
                                              Pašvaldību attīstības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība, Reģionālās attīstības un                   Valsts atbalsts Latvijas Pašvaldību
                                               nacionālie atbalsta  461                         3,738    0.41  1,545   -2,193
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu   pašvaldību lietu ministri                  savienības pārstāvniecībai Briselē
                                                instrumenti
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi

0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības    Tūrisma attīstība,
 plānošana, atbalsts, subsīdijas, datordrošība, pasta darbība,
                                                                                    5,702,649      #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts    pašvaldību un reģionu
    plānošanas reģioniem      pārvaldes pakalpojumi
0.4 - grupa: Ekonomiskās darbības
 plānošana, atbalsts, subsīdijas,
                                                                                    175,192,226     #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
   mērķdotācijas un atbalsts
    plānošanas reģioniem
                                                                                   aprēķinātā vidējā               Priekšlikums fiskālās Priekšlikums fiskālās
                                                 funkcijas                   Bāzes finansējums             Priekšlikums 2011.gada
Funkciju kopa   Funkciju grupa   Budžeta resora nosaukums   Budžeta programmas nosaukums
                                                  Npk
                                                           Funkcijas nosaukums
                                                                          2011.gadam
                                                                                  vērtība koeficienta
                                                                                              budžeta apropriācijai
                                                                                                          konsolidācijas apjomam konsolidācijas apjomam  Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                                                                                     vērtība                      (Ls)          (%)
                                                           Slēgt līgumus par
                                                        ambulatorajai ārstniecībai
                                                        paredzēto no valsts budžeta
                               Kompensējamo
0.7 - grupa:  Kompensējamie un                                        līdzekļiem kompensējamo
                  Veselības ministrija medikamentu un materiālu          659                     71,621,763      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
 Veselība    retie medikamenti                                       zāļu un medicīnisko ierīču
                               apmaksāšana
                                                        nodrošināšanu saskaņā ar
                                                       kārtējā gada likumu par valsts
                                                             budžetu

                                    Reto slimību               Nodrošināt reto slimību
0.7 - grupa:  Kompensējamie un
                  Veselības ministrija     medikamentozā ārstēšana      671     medikamentozo ārstēšanu      727,400         0.95         691,939         -35,461
 Veselība    retie medikamenti
                                    bērniem                    bērniem
0.7 - grupa:  Kompensējamie un
                  Veselības ministrija                                             72,349,163                  #VALUE!         #VALUE!        #VALUE!
 Veselība    retie medikamenti


                                                        Veikt veselības aprūpi un
                                                         medicīnisko uzraudzību
                                                        sportistiem un bērniem ar
                                                        paaugstinātu fizisko slodzi,
0.7 - grupa:  Sporta medicīnas                   Sporta medicīnas            koordinēt veselības aprūpes
                   Veselības ministrija                     656                      690,440       #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!        #VALUE!
 Veselība    nodrošināšana                     nodrošināšana             un medicīniskās uzraudzības
                                                         pasākumus, kā arī veikt
                                                         dopinga kontroli un citus
                                                         pasākumus saskaņā ar
                                                         Antidopinga konvencijas
                                                         Sniegt infekcijas slimību
                                                       slimniekiem (arī reto slimību,
                                                         HIV/AIDS, tuberkulozes,
         Infekcijas slimību
                                                          seksuāli transmisīvo,
           specifiskā                 Infekcijas slimību specifiskā
0.7 - grupa:                                                     parazitāro slimību
          diagnostika,   Veselības ministrija    diagnostika, ārstēšana un    658                     16,807,542        0.90        15,126,788        -1,680,754        10.00%
 Veselība                                                   slimniekiem) augsti kvalificētu
          ārstēšana un                      profilakse
                                                         un kvalitatīvu specializētu
           profilakse
                                                         ambulatoro un stacionāro
                                                       sekundārā un terciārā līmeņa
                                                          medicīnisko palīdz                                                        Sagatavot asinis un asins
                                                        komponentus, organizēt un
          Sabiedrības
0.7 - grupa:                      Asins un asins komponentu               koordinēt ārstniecības iestāžu
        veselības dienestu Veselības ministrija                      651                      6,447,991        0.96        6,206,191        -241,800         3.75%
 Veselība                           nodrošināšana                  apgādi ar kvalitātes prasībām
          pakalpojumi
                                                          atbilstošiem asins
                                                           komponentiem


         Medikamentu un                                           Organizēt un veikt
         materiālu iegāde,                                      normatīvajos aktos paredzēto
0.7 - grupa:    KF militāro                 Centralizēta medikamentu            zāļu un medicīnisko ierīču
                  Veselības ministrija                      661                      6,934,147        0.94        6,483,427        -450,720
 Veselība    pensionāru aprūpe,                 un materiālu iegāde               valsts centralizētos
          ē-veselība un                                       iepirkumus veselības aprūpes
         interešu izglītība                                             jomā

         Medikamentu un
                                                        Administrēt valsts budžeta
         materiālu iegāde,              Interešu izglītības
                                                        līdzekļus interešu izglītības
0.7 - grupa:    KF militāro             nodrošināšana VSIA "Bērnu
                  Veselības ministrija                      664    nodrošināšanai VSIA "Bērnu      75,980         0.83         63,253         -12,727
 Veselība    pensionāru aprūpe,             klīniskā universitātes
                                                          klīniskā universitātes
          ē-veselība un                  slimnīca"
                                                             slimnīca"
         interešu izglītība

         Medikamentu un
         materiālu iegāde,
                             Krievijas Federācijas militāro            Veikt Krievijas Federācijas
0.7 - grupa:    KF militāro
                  Veselības ministrija pensionāru veselības aprūpe        712    militāro pensionāru veselības   3,024,413        1.00        3,024,413           0
 Veselība    pensionāru aprūpe,
                               (no KF līdzekļiem)                 aprūpi no KF līdzekļiem
          ē-veselība un
         interešu izglītība

         Medikamentu un
                                                       Īstenot e-veselības kvalitatīvu
         materiālu iegāde,
                                                        ieviešanu veselības aprūpes
0.7 - grupa:    KF militāro             E-veselības pamatnostādņu
                  Veselības ministrija                      670     sistēmā veicinot ārstniecības   161,394       #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
 Veselība    pensionāru aprūpe,                ieviešana
                                                        pakalpojumu pieejamību (e-
          ē-veselība un
                                                         receptes, e-rindas u.c.)
         interešu izglītība
        Medikamentu un
        materiālu iegāde,
0.7 - grupa:    KF militāro
                  Veselības ministrija                                   10,195,934    0    #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
 Veselība   pensionāru aprūpe,
         ē-veselība un
        interešu izglītība
                                               Administrēt veselības aprūpei
          Maksas par                                 paredzētos valsts budžeta
        veselības aprūpes                                līdzekļus un saskaņā ar
0.7 - grupa:
        pakalpojumiem ko Veselības ministrija       Ārstniecība     655    noslēgtajiem līgumiem    238,111,489  1.00   238,111,489   0    0.00%
 Veselība
        sniedz ārstniecības                              norēķināties par sniegtajiem
          iestādes                                    veselības aprūpes
                                                   pakalpojumiem


                                               Administrēt veselības aprūpei
                                               paredzētos valsts budžeta
                                                līdzekļus par sniegtajiem
                               Sociālās drošības tīkla        veselības aprūpes
0.7 - grupa:  Sociālās drošības
                  Veselības ministrija   stratēģijas pasākumu   993     pakalpojumiem un     30,310,711   1.00   30,310,711    0    0.00%
 Veselība    tīkla pasākumi
                                  īstenošana         ārstniecībai paredzētajām
                                               zālēm trūcīgām personām un
                                                 cilvēkiem ar zemiem
                                                    ienākumiem


                                                 Organizēt apmācības
                                               neatliekamās medicīniskās
0.7 - grupa:   Neatliekamā                Neatliekamā medicīniskā
                  Veselības ministrija                644    palīdzības un pirmās     224,852    0.88   197,589   -27,263
 Veselība   medicīnas palīdzība                 palīdzība
                                               palīdzības sniegšanā, kā arī
                                                 katastrofu medicīnā


                                                 Nodrošināt Pasaules
                                                Veselības organizācijas
                                                 koordinācijas punkta
                                                funkcijas Starptautisko
                                                veselības aizsardzības
0.7 - grupa:   Neatliekamā                Neatliekamā medicīniskā     noteikumu darbības jomā, kā
                  Veselības ministrija                646                   92,973    0.79    73,216   -19,757
 Veselība   medicīnas palīdzība                 palīdzība          arī nodrošināt Eiropas
                                               Savienības RAS-BICHAT
                                                (Bioloģiskā un ķīmiskā
                                                  terorisma agrīnā
                                                brīdināšanas sistēma)
                                                    sistēma                                               Plānot katastrofu medicīnas
                                               sistēmas darbību, organizēt
                                                un nodrošināt neatliekamo
                                                 medicīnisko palīdzību
0.7 - grupa:   Neatliekamā                Neatliekamā medicīniskā       ārkārtas medicīniskajās
                  Veselības ministrija                652                  2,573,572   0.89   2,296,913  -276,659
 Veselība   medicīnas palīdzība                 palīdzība         situācijās un katastrofās,kā
                                                  arī gadījumā, ja
                                               nepieciešamais medicīniskās
                                               palīdzības apjoms pārsniedz
                                                ārstniecības iestādes re                                                Organizēt un nodrošināt
0.7 - grupa:   Neatliekamā                Neatliekamā medicīniskā      neatliekamo medicīnisko
                  Veselības ministrija                653                  21,132,896   0.98   20,604,574  -528,322
 Veselība   medicīnas palīdzība                 palīdzība          palīdzību iedzīvotājiem
                                                 pirmsslimnīcas etapā

0.7 - grupa:   Neatliekamā                Neatliekamā medicīniskā
                  Veselības ministrija                                   24,024,293       23,172,292  -852,001  3.55%
 Veselība   medicīnas palīdzība                 palīdzība

        Veselības aprūpe
                              Fiziskās sagatavotības,     Amatpersonu ar speciālajām
0.7 - grupa:  amatpersonām ar
                   Iekšlietu ministrija  veselības un sociālās   169  dienesta pakāpēm veselības    69,913   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
 Veselība     speciālajām
                              aprūpes administrēšana       aprūpes nodrošināšana.
        dienesta pakāpēm

                                               Amatpersonu ar speciālajām
        Veselības aprūpe                               dienesta pakāpēm veselības
                              Fiziskās sagatavotības,
0.7 - grupa:  amatpersonām ar                                  stāvokļa un fiziskās
                   Iekšlietu ministrija  veselības un sociālās   171                   76,191   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
 Veselība     speciālajām                                 sagatavotības atbilstības
                              aprūpes administrēšana
        dienesta pakāpēm                               dienesta pienākumu izpildei
                                                  nodrošināšana

        Veselības aprūpe                               Norēķinu nodrošināšana par
0.7 - grupa:  amatpersonām ar                                amatpersonām sniegtajiem
                   Iekšlietu ministrija   Veselības aprūpe    175                  202,226   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
 Veselība     speciālajām                                  veselības aprūpes
        dienesta pakāpēm                                  pakalpojumiem.
                                         Veselības stāvokļa atbilstības
        Veselības aprūpe
                                          dienesta pienākumu izpildei
0.7 - grupa:  amatpersonām ar
                 Iekšlietu ministrija  Veselības aprūpe  176  pārbaude amatpersonām ar     480,000   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
 Veselība     speciālajām
                                           speciālajām dienesta
        dienesta pakāpēm
                                              pakāpēm.


        Veselības aprūpe                                                                     Iekšlietu ministrija iebilst pret izdevumu samazināšanu veselības pakalpojumiem amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, likvidējot šo centralizēto
0.7 - grupa:  amatpersonām ar
 Veselība     speciālajām
                 Iekšlietu ministrija                               828,330        #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  funkciju, jo veselības aprūpes pakalpojumu klāsts jau ir samazināts. Pašlaik minētas funkcijas nodrošināšana kalpo dienesta pretendentu atlasei pēc veselības
        dienesta pakāpēm                                                                     stāvokļa un preventīvo pasākumu veikšanai, kurus nedublē citas ārstniecības iestādes
0.7 - grupa:
          Veselība                                            399,765,893       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
 Veselība
                                                                                  Priekšlikums   Priekšlikums
                            Budžeta                                  Bāzes    aprēķinātā vidējā                   Priekšlikums fiskālās
                 Budžeta resora             funkcijas                                         2011.gada     fiskālās
Funkciju kopa  Funkciju grupa            programmas               Funkcijas nosaukums        finansējums  vērtība koeficienta                    konsolidācijas   Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                  nosaukums                Npk                                           budžeta    konsolidācijas
                           nosaukums                                2011.gadam     vērtība                       apjomam (%)
                                                                                  apropriācijai  apjomam (Ls)
 0.8 - grupa:                      Fiziskās            Fiziskās sagatavotības pārbaužu
                  Iekšlietu
  Kultūra,     Sports              sagatavotības     178       kontrole amatpersonām ar       4,021     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                  ministrija
sports, atpūta                     pasākumi             speciālajām dienesta pakāpēm.

                                              Fizisko aktivitāšu un sporta
 0.8 - grupa:                      Fiziskās              pasākumu organizēšana
                  Iekšlietu
  Kultūra,     Sports              sagatavotības     179     amatpersonām ar speciālajām       82,955     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                  ministrija
sports, atpūta                     pasākumi             dienesta pakāpēm, izglītības
                                              pasākumu nodrošināšana.

 0.8 - grupa:                      Fiziskās
                  Iekšlietu                      Sporta bāžu ekspluatēšana un
  Kultūra,     Sports              sagatavotības     181                         25,453     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                  ministrija                          uzturēšana.
sports, atpūta                     pasākumi

 0.8 - grupa:           Izglītības un                   Sniegt atbalstu nacionālo sporta bāzu
  Kultūra,     Sports      zinātnes     Sporta būves     257    darbībai un attīstībai un nekustmā    579,234     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
sports, atpūta            ministrija                      īpašuma apsaimniekošanai

 0.8 - grupa:           Izglītības un  Balvas par izciliem
                                            Piešķirt naudas balvas par izciliem
  Kultūra,     Sports      zinātnes    sasniegumiem      259                         50,000     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                                               sasniegumiem sportā
sports, atpūta            ministrija     sportā

                                            Atbalstīt atzīto sporta federāciju un
 0.8 - grupa:           Izglītības un
                          Sporta federācijas          Sporta likumā minēto sporta
  Kultūra,     Sports      zinātnes                260                         510,681     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                          un sporta pasākumi          organizāciju darbību un to vadīto
sports, atpūta            ministrija
                                           sporta veidu (darbības jomu) attīstību

                                             Popularizēt sportu un veselīgu
 0.8 - grupa:           Izglītības un
                          Sporta federācijas         dzīvesveidu, kā arī lietderīgas brīvā
  Kultūra,     Sports      zinātnes                261                         74,291       0.00        0       -74,291
                          un sporta pasākumi         laika pavadīšanas iespējas sporta un
sports, atpūta            ministrija
                                               fizisko aktivitāšu jomā


                                             Nodrošināt sporta federācijās
 0.8 - grupa:           Izglītības un                   nodarbināto sporta speciālistu darba
                          Sporta federācijas
  Kultūra,     Sports      zinātnes                262      samaksu un valsts sociālās      432,051     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                          un sporta pasākumi
sports, atpūta            ministrija                    apdrošināšanas obligātās iemaksas
                                             (līdzšinējās 109, 76 likmes)

                                             Atbalstīt sporta veidu Latvijas
 0.8 - grupa:           Izglītības un                    čempionātu, citu sporta sacensību
                          Sporta federācijas
  Kultūra,     Sports      zinātnes                263    (tai skaitā starptautisku sacensību)   200,000     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                          un sporta pasākumi
sports, atpūta            ministrija                       un tautas sporta pasākumu
                                                  organizēšanu
 0.8 - grupa:           Izglītības un   Valsts aģentūra
                                            Vākt un saglabāt sporta vēstures
  Kultūra,     Sports      zinātnes    "Latvijas Sporta    266                         52,000       0.70       36,400      -15,600
                                                 materiālus
sports, atpūta            ministrija     muzejs"


                                             Nodrošināt visa līmeņa Latviju
                                            pārstāvošo sportistu (individuālo,
 0.8 - grupa:           Izglītības un
                           Augstas klases          komandu) sagatavošanos un dalību
  Kultūra,     Sports      zinātnes                274                         2,934,377    #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                          sasniegumu sports          olimpiskajās spēlēs, pasaules un
sports, atpūta            ministrija
                                            Eiropas čempionātos, kā arī citās
                                           starptautiskās un vietējās sacensībās


 0.8 - grupa:           Izglītības un                   Nodrošināt talantīgo jauno sportistu
                           Augstas klases
  Kultūra,     Sports      zinātnes                275    atlasi un trenēšanu, lai sagatavotu    25,000     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                          sasniegumu sports
sports, atpūta            ministrija                    rezerves augstas klases sportistiem
                                             Atbalstīt starptautisku spotra
 0.8 - grupa:           Izglītības un                    sacensību organizēšanu Latvijā;
                           Augstas klases
  Kultūra,     Sports      zinātnes                276       Nodrošināt mērķtiecīgas       331,378     #VALUE!      #VALUE!     #VALUE!
                          sasniegumu sports
sports, atpūta            ministrija                     starptautiskās sadarbības sportā
                                                  īstenošanu
                                             Nodrošināt sporta un veselīga
 0.8 - grupa:           Izglītības un                    dzīvesveida popularizēšanu un
                           Augstas klases
  Kultūra,     Sports      zinātnes                277    nepieciešamo pasākumu īstenošanu     108,000       0.70       75,600      -32,400
                          sasniegumu sports
sports, atpūta            ministrija                      cīņai pret dopingu sportā un
                                            vardarbības novēršanai sportā


                           Valsts ilgtermiņa
                           saistības sportā -
 0.8 - grupa:           Izglītības un   dotācija Latvijas
                                            Izsniegt valsts galvoto aizdevumu
  Kultūra,     Sports      zinātnes      Olimpiskajai    279                         5,393,094     0.7815      4,214,703    -1,178,391
                                            atmaksai nepieciešamos līdzekļus
sports, atpūta            ministrija   komitejai (LOK) -
                            valsts galvoto
                          aizdevumu atmaksai


 0.8 - grupa:
  Kultūra,     Sports                                                   10,802,535              #VALUE!     #VALUE!       #VALUE!
sports, atpūta
                                             Nodrošināt Latvijas Universitātes
 0.8 - grupa:             Izglītības un                   Akadēmiskās bibliotēkas darbību,
  Kultūra,     Bibliotēkas     zinātnes      Augstskolas    234   t.sk, nodrošināt Latvijas nacionālās  396,338   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
sports, atpūta              ministrija                  literatūras krājuma komplektēšanu un
                                                  saglabāšanu


                                               Valsts nozīmes kultūras
 0.8 - grupa:                      Latvijas Nacionālās       infrastruktūras (LNB)projekta
                     Kultūras
  Kultūra,     Bibliotēkas             bibliotēkas projekta  354  ieviešanas organizēšana un vadība -   36,685,421  1.00   36,685,421   0
                     ministrija
sports, atpūta                        īstenošana         Latvijas Nacionālās bibliotēkas
                                            būvniecības projekta īstenošana


                                                                                            VVBIS finansējums 2010.gadā salīdzinot ar 2008.gadu tika samazināts par 93%. Jauns finansējuma samazinājums apdraud VVBIS īstenošanu un iepriekš
                                                                                            ieguldīto līdzekļu lietderīgu atdevi. Bibliotēkai ir liela nozīme sabiedrības attīstībā - apstiprina 83% Latvijas iedzīvotāju. 74% apgalvo, ka bibliotēkas ir vienīgais
 0.8 - grupa:                        Valsts vienotā
                     Kultūras                   Valsts vienotā bibliotēku informācijas                              bezmaksas kultūras un informācijas centrs. Samazinot finansējumu tiks ierobežota bibliotēku pakalpojumu pieejamība - elektroniskā kopkataloga informācija
  Kultūra,     Bibliotēkas                bibliotēku    355                       294,173   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                     ministrija                     sistēmas nodrošināšana                                   Internetā, piekļuve elektroniskajiem pilntekstu datu bāžu resursiem uc. Bibliotēkās izveidotā tehniskā infrastruktūra - gan vienotais bibliotēku datu pārraides tīkls,
sports, atpūta                      informācijas sistēma
                                                                                            gan datortehnikas parks, netiek attīstīta, kā rezultātā pastāv risks universālo informācijas pakalpojumu nodrošināšanai bibliotēkās, kā arī apdraudētas "Bibliotēku
                                                                                            likuma" prasības bezmaksas Interneta un elektronisko resursu pieejamības nodrošināšanai.

 0.8 - grupa:
  Kultūra,     Bibliotēkas                                                37,375,932       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
sports, atpūta

 0.8 - grupa:
                    Aizsardzības
  Kultūra,   Muzeji un izstādes             Kara muzejs     2     Latvijas Kara muzeja funkcija     676,111   0.94   635,544   -40,567
                     ministrija
sports, atpūta
                               Sabiedriskā
 0.8 - grupa:                        finansējuma          Latvijas lauksaimniecības
                    Zemkopības                                                                   Jābūt vienotai attieksmei pret kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu, neskatoties uz resoru, kas to pārvalda. Salīdzinot ar citiem muzejiem, kur vidējā
  Kultūra,   Muzeji un izstādes            administrēšana un   837    kultūrvēsturiskā mantojuma      92,408   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                    ministrija                                                                   samazinājuma koeficenta vērtība sastāda 0,94, lauksaimniecības muzeju samazinājuma koeficents ir 0,89, kas procentuāli ir 1,9x lielāks samazinājums.
sports, atpūta                      valsts uzraudzība            saglabāšana
                              lauksaimniecībā
                                                                                            Ņemot vērā, ka LDM ir viens no apmeklētākajiem muzejiem ar neadekvāti mazu budžetu un darbinieku skaitu, finanšu līdzekļu trūkums īsā laikā var atstāt
                             Valsts aģentūras                                                       negatīvu ietekmi gan uz ēkas tehnisko stāvokli, gan arī pakalpojumu kvalitāti. Jau esošais budžeta finansējums nespēj nodrošināt elementāras publiskā iestādes
 0.8 - grupa:
                             "Latvijas Dabas        Vispārējās atbalsta funkcijas -
  Kultūra,   Muzeji un izstādes  Vides ministrija
                             muzejs" darbības
                                        803
                                              Latvijas Dabas muzejā
                                                                71,882   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       uzturēšanas vajadzības, kritiska situācija ir izveidojusies muzeja pagrabos, kur izvietots muzeja krājums, nolietotās hidroizolācijas dēļ pagrabos iekļūst ūdens.,
sports, atpūta
                              nodrošināšana                                                        situācija veidojas Līdzīgi kā Latvijas nacionālajā bibliotēkā. Ar nesakoptu tūrisma objektu negatīvi tiek ietekmēts Latvijas tēls kopumā, pasliktinās muzeja
                                                                                            apmeklētāju apkalpošanas kvalitāte.
                             Valsts aģentūras                                                       Nepietiekamā izpratne par vides jautājumiem politiskā līmenī atspoguļojas arī sabiedrībā. Sabiedrības izpratnes palielināšana par vides aizsardzības jautājumiem
 0.8 - grupa:                                      Vides informācijas sagatavošana,
                             "Latvijas Dabas
  Kultūra,   Muzeji un izstādes  Vides ministrija
                             muzejs" darbības
                                        804  izplatīšana un sabiedrības izpratnes   143,762   0.94   135,136   -8,626       ir nozīmīgs posms ilgtspējīgas attīstības nodrošināšanā, tam jābūt metodiskam un nepārtrauktam, lai virzītos uz rezultātu sasniegšanu. Ap 100 000 muzeja
sports, atpūta                                    palielināšana par vides jautājumiem                               apmeklētāju gadā liecina par sabiedrības interesi par muzeja daudzveidīgajiem izglītības pakalpojumiem.
                              nodrošināšana


                             Valsts aģentūras                                                       Muzejs ieņem nozīmīgu vietu gan neformālās, gan arī formālās izglītības īstenošanā un gadā apkalpo ap 700 skolēnu grupas (v.n.14000 skolēni), kas ir liels
 0.8 - grupa:                                     Vides zinātne, izglītība un izglītība
                             "Latvijas Dabas                                                       atbalsts pedagogu darbam un iespēja paplašināt skolēnu redzesloku. Atbilstoši pasaulē pieņemtajam, skolēni iepazīstas ar muzeju un tā vērtībām izmantojot
  Kultūra,   Muzeji un izstādes  Vides ministrija             805   ilgtspējīgai attīstībai - politikas  143,762   0.94   135,136   -8,626
                             muzejs" darbības                                                       speciālistu daudzveidīgo piedāvājumu. Darbs tiek veikts, izmantojot muzeja specifiskās iespējas (krājuma izmantošana, krājuma izpētes rezultātu izmantošana),
sports, atpūta                                           īstenošana
                              nodrošināšana
                                                                                            tāpēc nevar šo funkciju deleģēt NVO. Šo funkciju nav iespējams nodalīt no muzeja pamatdarbības .
                                                                                            Muzeja krājums un darbs ar to ir pamats visiem muzejiskajiem pakalpojumiem - ekspozīcijām, izstādēm, izglītojošām programmām, publikācijām, pasākumiem
                                             Muzejisko vērtību uzkrāšana,                                 u.c. Šajā pozīcijā ir ietverta krājuma glabātavu, resp., ēku un telpu, uzturēšana tehniskā kārtībā, mikroklimata u.c. apstākļu nodrošināšana krājuma ilgstošai
                                            dokumentēšana un saglabāšana;                                  saglabāšanai, Nacionālā muzeju krājuma papildināšana, tā preventīvā saglabāšana, muzeja priekšmetu konservācija, restaurācija un fiziskās drošības
                                              Nacionālā muzeju krājuma                                  garantēšana, kā arī krājuma darba speciālistu atalgojums. Jau šī gada samazinātais finansējums atklāj, ka muzeji vairs nespēj nodrošināt savu fizisko
 0.8 - grupa:
                     Kultūras                     uzturēšana, saglabāšana un
  Kultūra,   Muzeji un izstādes
                     ministrija
                             Kultūras mantojums   330
                                             restaurēšana, lai nodrošinātu
                                                                5,418,396  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       saglabātību un darbinieku apmaksu pat minimālā apmērā. Finansējuma samazinājuma rezultātā ir ievērojami pasliktinājušies Nacionālā muzeju krājuma
sports, atpūta
                                           kultūvēsturisko vērtību izmantošanu,                               saglabāšanas apstākļi, vietām veidojoties avārijas situācijām, par to liecina kaut vai sabrukusī ēka Jāņa Akuratera muzejā vai grūstošās ēkas Raiņa un Aspazijas
                                            kā arī saglabāšanu nākamajām                                  muzejā. Muzeja darbinieku algas ir samazinātas tiktāl, ka lielai daļai darbinieku atalgojums ir minimālās algas apmērā, turklāt papildus tam viņi pa laikam ir spiesti
                                                  paaudzēm
                                                                                            doties bezalgas atvaļinājumos, lai muzejs pēc iespējas ilgāk saglabātu savus pieredzējušos speciālistus, tos neatlaižot. Turpmāks finansējuma samazinājums
                                                                                            saistītos ar muzeju slēgšanu, bet ilgtermiņā - ar Nacionālā muzeju krājuma fiziskā stāvokļa būtisku pasliktināšanos un kompetentu muzeja speciālistu zaudēšanu.

 0.8 - grupa:
                                            Muzeju krājumu un ar to saistītās                                Nacionālā muzeju krājuma pētniecība nodrošina sabiedrībai nepieciešamo muzejisko pakalpojumu radīšanu - pētniecības rezultātā tiek radītas jaunas
                     Kultūras                     informācijas pētniecība, lai
  Kultūra,   Muzeji un izstādes
                     ministrija
                             Kultūras mantojums   331
                                            nodrošinātu sabiedrībai kvalitatīva
                                                                801,728   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       ekspozīcijas, izstādes, izdotas monogrāfijas, katalogi u.c. publikācijas, veidoti muzejiski pasākumi un izglītojošās programmas. Vēl vairāk samazinot pētniecības
sports, atpūta                                                                                     darbam nepieciešamo finansējumu, tiks negatīvi ietekmētas pārējās muzeja funkcijas, galvenokārt, izglītojošais darbs - muzeji būs spiesti vēl vairāk atteikties no
                                            muzeju piedāvājuma veidošanu
                                                                                            jaunu piedāvājumu veidošanas, bet tas, savukārt, krasi samazinās muzeju pašieņēmumus.

                                                                                            Sabiedrības izglītošanas funkcija ietver visplašāko muzejisko pakalpojumu un krājuma pieejamības nodrošināšanu muzeja lietotājiem - gan vietējai sabiedrībai,
 0.8 - grupa:                                     Sabiedrības izglītošana un muzeja                                gan ārvalstu tūristiem. Izglītojošo darbu veicot, apmeklētājiem tiek nodrošinātas ekskursijas muzejā, muzejpedagoģiskās programmas, tematiskie pasākumi u.c.
                     Kultūras
  Kultūra,   Muzeji un izstādes
                     ministrija
                             Kultūras mantojums   332  vērtību popularizēšana, lai sekmētu   965,065   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       Tas ietver arī starpvalstu sadarbību izstāžu organizēšanā un līdzdalību starptautiskās muzeju organizācijās. Samazinot finansējumu šai funkcijai, muzeji muzeji
sports, atpūta                                     muzeja piedāvājuma pieejamību                                 vairs nepildīs savu sociālo pienākumu, jo nebūs pieejami saviem lietotājiem un nespēs apmierināt sabiedrības vajadzības. Muzeji zaudēs arī līdz šim vēl
                                                                                            saglabājušos speciālistus, līdz ar to pazemināsies sniegto pakalpojumu skaits un kvalitāte, izraisot krasu pašieņēmumu samazināšanos. Savukārt, bez
                                                                                            pašieņēmumiem muzeji zaudēs iespēju segt savus kārtējos izdevumus, kas izraisīs apjomīgu parādu veidošanos.
                                           Iespieddarbu, elektronisko izdevumu,
                                             rokrakstu un citu dokumentu
                                             uzkrāšana, sistematizēšana,
 0.8 - grupa:
                     Kultūras                    kataloģizēšana, bibliografēšana,
  Kultūra,    Muzeji un izstādes         Kultūras mantojums   337                      696,420   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                     ministrija                    saglabāšana (t.sk., krājumu
sports, atpūta
                                              papildināšana, restaurācija,
                                             konservācija, fiziskās drošības
                                                 nodrošināšana)                                   Funkcija tiks veikta nepilnā apjomā. Samazinās jau ierobežotās informācijas ieguves iespējas redzes invalīdiem pieejamā formā (Braila rakstā un audiogrāmatas).
                                              Bibliotēkas krājumā esošās
                                                                                          Tiks samazināts darba laika, kas ierobežos tiešo pakalpojumu pieejamību par 35%, tomēr šādā situācijā paredzams elektronisko pakalpojumu (attālinātā grāmatu
 0.8 - grupa:                                                                                    rezervēšana, elektroniskā dokumentu piegāde un attālinātā uzziņu pasūtīšana) izmantošanas intensitātes pieaugums. Būtiska pakalpojumu samazināšana
                     Kultūras                   informācijas publiskās pieejamības
  Kultūra,    Muzeji un izstādes         Kultūras mantojums   338                      1,408,636   0.90   1,267,772  -140,864
sports, atpūta
                     ministrija                  un izmantošanas nodrošināšana un                               nopietni kaitēs mazāk nodrošinātās, bez darba palikušās un studējošās sabiedrības daļas pieaugošo vajadzību nodrošināšanai, tādējādi pavājinot tās izglītības
                                           bibliotēkas pakalpojumu sniegšana
                                                                                          līmeni konkurētspēju darba tirgū.
 0.8 - grupa:
                     Kultūras                    Bibliotekāru tālākizglītības un
  Kultūra,    Muzeji un izstādes
                     ministrija
                           Kultūras mantojums   339
                                           metodiskās palīdzības nodrošināšana
                                                               164,058   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       LNB pamatfunkcija tiks v sašaurināta atbilstoši samazināto darbinieku skaitam. Ierobežotas iespējas sniegt metodisko un konsultatīvo palīdzību LNerB
sports, atpūta
                                                                                          filiālbibliotēkām tiks apdraudēta bibliotēku darbinieku tālākizglītības iegūšana, zudīs kvalitāte un vienotā pieeja bibliotēku sistēmas profesionālajai attīstībai.

                                                                                          Dokumentu saglabāšanas un tehnisko prasību izpildei pietrūkst finansējums komunālajiem maksājumiem. Vienas ēkas platības kvadrātmetra uzturēšanas
 0.8 - grupa:                                                                                    izmaksas sastāda 9 Ls (apkure, elektrība, apsardze, īre, kanalizācija, ūdens, lifti u.c.). Valsts arhīvu ģenerāldirekcijas un valsts arhīvu sistēmas iestāžu vadītāju
                     Kultūras                  Dokumentārā mantojuma uzkrāšana,
  Kultūra,    Muzeji un izstādes
                     ministrija
                           Kultūras mantojums   340
                                             uzskaite un saglabāšana
                                                              1,234,070   1.00   1,234,070   0         18.08.2010. vēstulē Nr. 1-6.2/201 Par Latvijas Nacionālā arhīva 2011.gada budžeta projektu sniedzām priekšlikumu iztrūkumu segt, palielinot maksas
sports, atpūta                                                                                   pakalpojumu ieņēmumus par Ls 239 000. Pretējā gadījumā trūks finansējums temperatūras un mitruma režīma nodrošināšanai dokumentu saglabāšanai (apkurei)
                                                                                          un ārpakalpojumam- diennakts apsardzes nodrošināšanai, kā arī materiālu (plauktu, dokumentu kārbu) iegādei lai nodrošinātu pastāvīgi glabājamo lietu
                                                                                          pieņemšanu no institūcijām pēc 15 gadiem kā noteikts Arhīvu likumā (orientējoši 320 000 glabājamās vienības (tiesu lietas, pensiju lietas, iedzīvotāju pases u.c.).
                                              Dokumentārā mantojuma
                                           pieejamības nodrošināšana, arhīva
 0.8 - grupa:
                     Kultūras                   izziņu, dokumentu kopiju, norakstu
  Kultūra,    Muzeji un izstādes         Kultūras mantojums   341                      1,101,555   1.00   1,101,555   0
                     ministrija                  izsniegšana, informatīvo izdevumu
sports, atpūta
                                            izdošana, uzziņu un informācijas
                                            sistēmu veidošana un uzturēšana
                                            Latvijas nacionālā arhīva fonda
 0.8 - grupa:                                       uzraudzības un kontroles
                     Kultūras
  Kultūra,    Muzeji un izstādes         Kultūras mantojums   343    nodrošināšana; administratīvo    62,668    1.00   62,668    0
                     ministrija
sports, atpūta                                     pārkāpumu lietu izskatīšana un
                                            administratīvo sodu piemērošana
                                           Uzturēt, papildināt un veidot muzeja
 0.8 - grupa:                                    krājumu, kā Nacionālā krājuma daļu
                     Veselības  Medicīnas vēstures
  Kultūra,    Muzeji un izstādes                     623  un nodrošināt tā saglabāšanu, kā arī  449,452   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
                     ministrija    muzejs
sports, atpūta                                      muzeja vērtību pieejamību
                                                 sabiedrībai

 0.8 - grupa:
  Kultūra,    Muzeji un izstādes                                            13,429,973       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!  KM muzeju nozares finansējums 2010.gadā salīdzinot ar 2008.gadu ir samazinājies par 46%. KM bibliotēku joma finansējums samazinājies par 57%. Papildus
sports, atpūta
                                                                                          finansējums apdraud nozares funkciju īstenošanu.

                                                                                          Papildus finansējuma samazinājuma sekas būs funkcijas likvidēšana - LNO slēgšanu, kas palielinās sociālo slogu valstij. Līdzšinējais LNO dotācijas
 0.8 - grupa:                                                                                    samazinājums ir 55%.Tiks samazināts LNO repertuārs un sezona. Būs jāveic pārrunas ar arodbiedrībām par vismaz 3 mēnešu bezalgas atvaļinājumu
          Teātri, izrādes,   Kultūras   Latvijas Nacionālā       Operas un baleta izrāžu veidošana,
  Kultūra,                                  316                      3,700,000   0.80   2,960,000  -740,000
sports, atpūta
          koncertdarbība    ministrija      opera           un pieejamības nodrošināšana                                piemērošanu darbiniekiem, kas ietekmēs LNO personālu un kvalitāti. Nenoslogotības un zemā atalgojuma dēļ tiek apdraudēta operas un baleta trupu darbība.
                                                                                          Biļešu cenas tiks palielinātas 3x , lai nodrošinātu izdevumu kritumu, kas radīsies samazinātās sezonas ietekmē. Esošajā ekonomiskajā situācijā nav iespējams
                                                                                          dotācijas samazinājumu kompensēt ar pašu ieņēmumu pieaugumu, līdz ar to minēto, negatīvo seku iestāšanās ir pamatota.
 0.8 - grupa:                                                                                    Piedāvātais samazinājums atbilst nacionālās koncertorganizācijas vai teātra visa gada dotācijai. Tas nozīmē vienas vai divu institūciju slēgšanu. Šāds
          Teātri, izrādes,   Kultūras                  Teātra izrāžu un koncertu veidošana,
  Kultūra,
          koncertdarbība    ministrija
                           Mākslas un literatūra  319
                                            un pieejamības nodrošināšana
                                                              7,548,100  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       samazinājums nav pieļaujams, jo tas veido 53% salīdzinot ar 2008. gadu. Šādu finansējuma samazinājumu nav iespējams konsolidēt samazinot atalgojumu vai
sports, atpūta
                                                                                          palielinot biļešu ieņēmumus.
 0.8 - grupa:
          Teātri, izrādes,   Kultūras
  Kultūra,
          koncertdarbība    ministrija
                                                              11,248,100       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!  2010.gadā jau tika samazināts finansējums teātriem par 42% un koncertorganizācijām par 43% salīdzinot ar 2008.gadu. Vēl papildus samazinājuma sekas būs
sports, atpūta
                                                                                          iestāžu slēgšana un sociālā sloga pieaugums.

 0.8 - grupa:                                    Filmu nozares stratēģijas veidošana,                              Jau 2010.gadā filmu nozarei salīdzinot ar 2008.gadu finansējums samazināts par 67%. Papildus finansējuma samazinājuma sekas būs funkcijas likvidēšana.
                     Kultūras
  Kultūra,     Filmu nozare
                     ministrija
                             Filmu nozare     317    tās attīstības un konkurētspējas  1,044,010  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!  Samazinot finansējumu kino nozare nespēs piesaistīt finansējumu (ir kāds minimālais apjoms finansējuma, lai varētu piesaistīt papildus finansējumu – minimālais
sports, atpūta                                           veicināšana                                   tika sasniegts jau šogad) un netiks pildīta daļa starptautisko saistību.1 LVL piesaista 2-3 LVL ārvalstu līdzfinansējumu. Būs jālikvidē strādājošas filmu studijas,
                                                                                          kas palielinās bezdarbnieki skaitu un līdz ar to sociālo slogu. Tiek apdraudēt Latvijas nacionālās kinoindustrijas pastāvēšana.
          Kultūras procesu                          Vizuālās mākslas, literatūras un
 0.8 - grupa:                                                                                    Grāmatniecības un literatūras nozare 2011. gadā piedzīvos finanšu samazinājumu, ko ietekmēs samazinātās PVN likmes atcelšana. Piedāvātais pasākums ir
           veicināšana,    Kultūras                   grāmatniecības nozaru attīstības
  Kultūra,                      Mākslas un literatūra  320                      384,630   0.90   346,167   -38,463
sports, atpūta
           pieminekļu     ministrija                   veicināšana un pieejamības                                 pretrunā ar politikas plānošanas dokumentā "Valsts nodokļu pamatnostādnes 2011-2015" minēto punktu, kas paredz valsts kompensējošu mehānismumu
         aizsardzība un arhīvi                             nodrošināšana
                                                                                          nodrošināšanu nozares atbalstam.
          Kultūras procesu                           Autortiesību nodrošināšana,
 0.8 - grupa:
           veicināšana,    Kultūras                   izmaksājot autora atlīdzību par
  Kultūra,                      Mākslas un literatūra  322                      116,773   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
sports, atpūta
           pieminekļu     ministrija                  publisko patapinājumu valsts un                               Netiks pildīta Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra direktīva 2006/115/EK par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām
         aizsardzība un arhīvi                           pašvaldību bibliotēkās
                                                                                          blakustiesībām intelektuālā īpašuma jomā.
                                             UNESCO kultūras programmu,
          Kultūras procesu                            konvenciju un citu normatīvo
 0.8 - grupa:
           veicināšana,    Kultūras                  dokumentu kultūras jomā īstenošana
  Kultūra,                      Kultūras mantojums   1148                      36,186   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       Papildus samazinājums radīs formātu valsts klātbūtni UNESCO un tiek apdraudēt papildus finans ējuma piesaiste no organizācijas. Ilgtermiņā radīs negatīvas
           pieminekļu     ministrija                  un veicināšana Latvijā un Latvijas
sports, atpūta
         aizsardzība un arhīvi                        dalības nodrošināšana šo programmu                               sekas - apdraudējumu Latvijas valsts tēlam un ekonomikai, jo Latvija starptautiski tiks uztverta kā valsts, kas nerūpējas par savu kultūras mantojumu. Līdz ar to
                                           un dokumentu darbībā starptautiski
                                                                                          Latvijas kultūras mantojums netiks uztverts kā nozīmīgs, tātad tas netiks uzskatīts kā iemesls ārvalstu tūristu apmeklējumiem.
                                           Kultūrvēsturisku objektu apzināšana,
                                            izvērtēšana, iekļaušana valsts
          Kultūras procesu                          aizsargājamo kultūras pieminekļu
 0.8 - grupa:
           veicināšana,    Kultūras                    sarakstā, pieminekļu reģistra
  Kultūra,                      Kultūras mantojums   345                       470,322   0.76   357,445  -112,877
           pieminekļu     ministrija                  uztutrēšana, teritorijas plānojumu
sports, atpūta
         aizsardzība un arhīvi                          izvērtēšana, atbalsts kultūras
                                           pieminekļu īpašniekiem, izpratnes                               Netiks kompensēti kaut minimālā apjomā apgrūtinājumi valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu īpašniekiem, tādējādi apdraudot kultūrvēsturisko vērtību
                                                 veicināšana
                                                                                          saglabāšanu, kas ilgtermiņā var radīt ievērojamus zaudējumus.

                                           Kultūras pieminekļu pārveidošanas
          Kultūras procesu                           projektu saskaņošana, atļauju                               Normatīvajos aktos noteiktie kultūras pieminekļu aizsardzības uzdevumi izpildīti netiks. Lai šos uzdevumus deleģējot , netiktu iznīcināta kultūras mantojuma
 0.8 - grupa:
  Kultūra,
           veicināšana,    Kultūras
                           Kultūras mantojums   346
                                           saimnieciskās un izpētes darbības,
                                                                185,571   0.76   141,034  -44,537
                                                                                          aizsardzības nozare, to veikšanai pašvaldībās būs nepieciešams nodrošināt vismaz 3 reizes lielāku amata vietu skaitu, katrā pašvaldībā izveidojot šādas amata
           pieminekļu     ministrija                  būvniecības, remonta, restaurācijas                              vietas - arhitekts restaurācijā, arheologs, mākslas vēsturnieks, vēsturnieks, mākslas priekšmetu eksperts, kultūrvēsturisko ainavu speciālists). Pretējā gadījumā
sports, atpūta
         aizsardzība un arhīvi                        veikšanai izsniegšana , izpildīto darbu
                                                 izvērtējums                                    nenotiks lēmumu pieņemšana atbilstoši Administratīvā procesa likuma prasībām, nebūs iespējams nodrošināties pret interešu konflikta situācijām (kad tikai viena
                                                                                          persona atbild par noteiktu jomu konkrētā teritorijā) un nebūs iespējams visā teritorijā nodrošināt vienlīdzības principu ievērojošu sistēmu.

          Kultūras procesu                         Kustamā kultūras mantojuma izmaiņu
 0.8 - grupa:
           veicināšana,    Kultūras                  kontrole, atļauju izsniegšana mākslas
  Kultūra,                      Kultūras mantojums   347                        50,612   0.76   38,465  -12,147
           pieminekļu     ministrija                  un antīko priekšmetu izvešanai,
sports, atpūta
         aizsardzība un arhīvi                        atgriešanas procedūru organizēšana                               Apdraudēta Eiropas Savienības normatīvo aktu izpilde (Padomes Regula (EK) Nr.116/2009 (2008.gada 18.decembris) par kultūras priekšmetu izvešanu) un
                                                                                          Padomes 1993. gada 15. marta DIREKTĪVA 93/7/EEK par no dalībvalsts teritorijas nelikumīgi izvestu kultūras priekšmetu atgriešanu)
          Kultūras procesu
 0.8 - grupa:                                      Valsts aizsargājamo kultūras                                Salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, jau šobrīd kontroles iespējas Latvijā ir nepietiekamas. Vidēji ir viens valsts inspektors uz 5 pašvaldībām (~ 320 kultūras
           veicināšana,    Kultūras
  Kultūra,                      Kultūras mantojums   348   pieminekļu saglabāšanas kontrole,    359,895   0.76   273,520  -86,375
sports, atpūta
           pieminekļu     ministrija
                                            administratīvo sodu piemērošana                               pieminekļu kontrole vienam valsts inspektoram). Neskatoties uz ierobežoto finansējumu šobrīd minimālajā apjomā tiek nodrošināta dažādu profesiju pārstāvju
         aizsardzība un arhīvi
                                                                                          klātbūtne un regulārs no vietējās varas ietekmes neatkarīgs kontroles darbs, tai skaitā arī ievērojot "četru acu principu"
                                                                                          Tiks vājināta valsts pārvaldes spēja rīkoties operatīvi un efektīvi, jo jau šobrīd centralizētā informācijas sistēma būtu pilnveidojama, lai veicinātu ērtu tās
                                                                                          izmantošanu. Samazinot finansējumu bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu kultūras iestāžu darbinieku apmācībai ar attīstītajām informācijas sistēmām un to
                                                                                          ietvaros radītajiem elektroniskajiem pakalpojumiem, tiek apdraudēta minēto informācijas sistēmu, tajā skaitā arī elektroniskie pakalpojumi, pilnvērtīga
                                            Bibliotēku, arhīvu, muzeju un citu
 0.8 - grupa:
          Kultūras procesu
                                           kultūras iestāžu informācijas sistēmu                             izmantošana, kā rezultātā tiek apdraudēta valsts sniegto elektronisko pakalpojumu izmantojamības efektivitāte un valsts informācijas sabiedrības attīstība.
           veicināšana,    Kultūras
  Kultūra,
           pieminekļu     ministrija
                           Kultūras mantojums   349  attīstība un koordinācija; elektronisko  337,215   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Finansējuma samazinājuma gadījumā nav iespējams sekmīgi realizēt VVBIS projektu ”Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām”. Samazinot šīs funkcijas
sports, atpūta                                      pakalpojumu nodrošināšana un                                finansējumu tiek apdraudēta muzeju informācijas sistēmas attīstība un darbība. Muzeju informācijas sistēma „Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs” (NMKK)
         aizsardzība un arhīvi
                                                  apmācības
                                                                                          šobrīd nodrošina vienīgo informatīvo e-pakalpojumu muzeju nozarē – iespēju sabiedrībai iepazīties ar Nacionālā muzeju krājuma priekšmetiem internetā.
                                                                                          NMKK attīstība nepieciešama arī, lai nodrošinātu datu par Latvijas muzeju kultūras mantojumu nodošanu uz ATHENA projektu (Eiropas kopienas līdzfinansēts
                                                                                          projekts, Access to cultural heritage networks across Europe Piekļuve kultūras mantojuma tīklam visā Eiropā) un tālāku datu konvertāciju uz EUROPEANA

                                            Nemateriālā kultūras mantojuma
                                           saglabāšanas un pārmantojamības
         Kultūras procesu
 0.8 - grupa:                                    veicināšana, t.sk. Vispārējo latviešu
          veicināšana,     Kultūras
  Kultūra,                      Kultūras mantojums   350   Dziesmu un deju svētku procesa      447,240   0.90   402,516  -44,724
          pieminekļu      ministrija
sports, atpūta                                     nepārtrauktības nodrošināšana,
        aizsardzība un arhīvi
                                           svētku sagatavošana, organizēšana
                                               un koordinēšana                                    Ja tiks īstenots attiecīgās funkcijas samazinājums, notiks Dziesmu un deju svētku procesa likvidācija. Procesa nodrošināšanai 2011. gadā nepieciešams papildus
                                                                                          86432Ls.

                                                                                          Samazinājums iespējams, likvidējot vienas pieturas aģentūras - konsultāciju punktus reģionu centros, kuru darbības nodrošināšanai nomājam telpas. Iespējamais
                                              Dokumentārā mantojuma                                  ietaupījums: noma - 7000 Ls/ g., komunālie maks. 8000 Ls/g, kopā 15 000 Ls. Konsultāciju punktu darbinieki tiks pārvietoti uz Nacionālā arhīvs teritoriālajām
 0.8 - grupa:
          Kultūras procesu                          nodrošināšana, metodiskā darba                                struktūrvienībām (pašreiz- zonālajiem valsts arhīviem): no Valkas un Limbažiem uz Valmieru, no Balviem un Gulbenes - uz Alūksni, no Ludzas uz Rēzekni, no
           veicināšana,    Kultūras                  veikšana dokumentu pārvaldības un
  Kultūra,
           pieminekļu     ministrija
                           Kultūras mantojums   974
                                             arhīvu nozarē un metodiskās
                                                                414,793   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       Preiļiem un Krāslavas uz Daugavpili, no Ogres un Aizkraukles uz Jēkabpili, no Dobeles un Bauskas uz Jelgavu, no Saldus uz Tukumu, no Kuldīgas uz Liepāju, no
sports, atpūta                                                                                   Talsiem uz Ventspili. Piekrītam samazinājumam par 15 000 Ls. Vienlaikus informējam, ka iepriekš minētie konsultāciju (vai pakalpojumu) punkti ir iekļauti
         aizsardzība un arhīvi                         palīdzības sniegšana dokumetu
                                              pārvaldības jautājumos                                 vienotās valsts arhīvu informācijas sistēmas izstrādes un ieviešanas 2.kārtas projektā ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Sekas konsultāciju
                                                                                          punktu likvidācijai: arhīvu darbs nepasliktināsies, bet institūciju un iedzīvotāju intereses cietīs- būs jādodas tālāk par 50 km lai nodrošinātu pakalpojumu
                                                                                          saņemšanu.
          Kultūras procesu
                                                                                          2010.gadā VKKF finansējuma samazinājums salīdzinot ar 2008.gadu bija 72%. Papildus finansējuma samazinājuma sekas ir funkcijas likvidēšana. Vēl samazinot
 0.8 - grupa:                                       Atbalsta sniegšana kultūras                                finansējumu VKKF nespēs pilnība pildīt VKKF likumā noteiktos mērķus un uzdevumus, nespēja nodrošināt kultūras pasākumu pieejamību visiem valsts
           veicināšana,    Kultūras   Valsts kultūrkapitāla
  Kultūra,                                  351   projektiem un to uzraudzība (Valsts   2,111,433  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
sports, atpūta
           pieminekļu     ministrija     fonds
                                               Kultūrkapitāla fonds)                                 iedzīvotājiem, mūža stipendiju apjoma atkārtota samazināšana. Proporcionāls samazinājums VKKF administrācijas atalgojumam var veicināt nepietiekamu
         aizsardzība un arhīvi
                                                                                          kontroli par VKKF piešķirto līdzekļu izlietojumu.
          Kultūras procesu
 0.8 - grupa:                     Kultūras pasākumi,
           veicināšana,    Kultūras                    Kultūras pasākumu, sadarbības
  Kultūra,                      sadarbības līgumi    352                       217,817   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
sports, atpūta
           pieminekļu     ministrija
                            un programmas
                                           līgumu un programmu nodrošināšana                               Netiks nodrošināta Latvijas starptautisko saistību izpilde saskaņā ar Latvijā ratificētajām starptautiskajām konvencijām kultūras jomā un parakstītajiem nolīgumiem
         aizsardzība un arhīvi
                                                                                          par Latvijas dalību starptautiskajās kultūras organizācijās un programmās.
          Kultūras procesu
 0.8 - grupa:
           veicināšana,    Kultūras                   Nacionālā dokumentārā mantojuma
  Kultūra,                      Kultūras mantojums   2044                       242,860   1.00   242,860   0
           pieminekļu     ministrija                  reģistru darbības nodrošināšana
sports, atpūta
         aizsardzība un arhīvi

          Kultūras procesu
 0.8 - grupa:
           veicināšana,    Kultūras
  Kultūra,                                                          5,375,347       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
           pieminekļu     ministrija
sports, atpūta
         aizsardzība un arhīvi

 0.8 - grupa:    Biedrības un            Dotācija Latvijas
                     Tieslietu                  Dotācija Latvijas Politiski represēto
  Kultūra,      reliģiskās            Politiski represēto  562                        11,600   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                     ministrija                        biedrībai
sports, atpūta   organizācijas              biedrībai
                           Nevalstisko
 0.8 - grupa:   Biedrības un          organizāciju atbalsts        Sabiedrības integrācijas un
                  Tieslietu
  Kultūra,     reliģiskās           un sabiedrības    598  pilsoniskas sabiedrības stiprināšanas  106,617   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                  ministrija
sports, atpūta  organizācijas         integrācijas politikas         politikas īstenošana
                           īstenošana


                                                                                       Minētā finansējuma samazinājums nav atbalstāms, jo 2008.gadā jau tas tika samazināts par LVL 4941, kā rezultātā rīcības komitejā valsts nozīmes pasākumu
                                                                                       norises nodrošināšanai starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā (turpmāk - rīcības komiteja) izvērtējot Katoļu baznīcas Latvijā iesniegto to svētvietā paredzēto
                                                                                       pasākumu plānu nākamajam gadam (2010. un 2011.gadam), kuri varētu būt valsts nozīmes pasākumi , kā arī ar valsts nozīmes pasākumiem saistītu svētvietas
                          Valsts nozīmes
                         pasākumu norises                                                      uzturēšanas izdevumu detalizētu aprēķinu , tika nolemts atbalstīt nepieciešamā finansējuma apmēru, palielinot Tieslietu ministrijas bāzes izdevumus par LVL 13
 0.8 - grupa:   Biedrības un                            Valsts nozīmes pasākumu
  Kultūra,     reliģiskās
                  Tieslietu   nodrošināšana
                                     594   starptautiskas nozīmes svētvietā    33,089   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                                                                                       323 (apstiprināts ar Ministru kabineta 2010.gada 27.miaja rīkojumu Nr. 289 "Par valsts nozīmes pasākumu starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā un tā
                  ministrija   starptautiskas                                                      nodrošināšanas un drošības plānu 2010.gadam" un Ministru kabineta 2010.gada 25.maija noteikumiem Nr.473 "Kārtība, kādā tiek noteikti valsts nozīmes
sports, atpūta  organizācijas                          Aglonā norises nodrošināšana
                         nozīmes svētvietā
                            Aglonā                                                        pasākumi Aglonas svētvietā, kā arī nodrošināta to norise un finansēšana"), lai izvairītos no papildu finanšu līdzekļu prasīšanas no valsts pamatbudžeta
                                                                                       programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem". Samazinot finansējuma apmēru Tieslietu ministrijas budžeta programmā "Valsts nozīmes pasākumu
                                                                                       norises nodrošināšana starptautiskas nozīmes svētvietā Aglonā", tiks atjaunota izskaustā prakse nepieciešamā finansējuma prasīšanā no valsts pamatbudžeta
                                                                                       programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
 0.8 - grupa:   Biedrības un
                  Tieslietu
  Kultūra,     reliģiskās                                              151,306        #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
                  ministrija
sports, atpūta  organizācijas
         Kultūra, sports,
 0.8 - grupa                                                      79,427,203       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
           atpūta
                                                                                                                Priekšlikums fiskālās Priekšlikums fiskālās
                                    Budžeta programmas                              Bāzes finansējums  aprēķinātā vidējā vērtība  Priekšlikums 2011.gada
Funkciju kopa    Funkciju grupa    Budžeta resora nosaukums                funkcijas Npk     Funkcijas nosaukums                                          konsolidācijas apjomam   konsolidācijas   Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                                      nosaukums                                 2011.gadam      koeficienta vērtība    budžeta apropriācijai
                                                                                                                    (Ls)       apjomam (%)                                      Mērķdotācijas
                                   pašvaldībām – pašvaldību           Mērķdotācijas pašvaldībām –
                                     izglītības iestādēs           pašvaldību izglītības iestādēs
0.9 - grupa:                             piecgadīgo un sešgadīgo           piecgadīgo un sešgadīgo bērnu
                       Mērķdotācijas
Izglītība un  Pirmsskolas izglītība                   bērnu apmācībā      1177       apmācībā nodarbināto       12,324,000         1.000         12,324,000           0          0.00%
                       pašvaldībām
 zinātne                               nodarbināto pedagogu            pedagogu darba samaksai un
                                   darba samaksai un valsts          valsts sociālās apdrošināšanas
                                   sociālās apdrošināšanas            obligātajām iemaksām
                                    obligātajām iemaksām0.9 - grupa:                                                    Sociālās korekcijas izglītības
                     Izglītības un zinātnes    Sociālās korekcijas
Izglītība un   Vispārējā izglītība                                 186     iestādes „Naukšēni” darbības      600,607         1.000          600,607           0
                         ministrija      izglītības iestādes
 zinātne                                                         nodrošināšana


                                                         Valsts dotāciju pedagogu darba
0.9 - grupa:
                     Izglītības un zinātnes    Dotācija privātajām            samaksai un valsts sociālās
Izglītība un   Vispārējā izglītība                                 187                         935,664         1.000          935,664           0
                         ministrija       mācību iestādēm             apdrošināšanas obligātajām
 zinātne
                                                          iemaksām nodrošināšana.


                                                          Murjāņu sporta ģimnāzijas
                                                           darbības nodrošināšana,
                                                          sagatavojot jaunos augstas
0.9 - grupa:                                                   klases sportistus un vienlaikus
                     Izglītības un zinātnes
Izglītība un   Vispārējā izglītība                 Murjāņu sporta ģimnāzija    264     nodrošinot vispārējas izglītības    1,161,625         1.000          1,161,625           0
                         ministrija
 zinātne                                                    apgūšanu un metodisko vadību
                                                            un komtroli darbam ar
                                                           talantīgajiem, jaunajiem
                                                               sportistiem

0.9 - grupa:                              Dotācija brīvpusdienu
                     Izglītības un zinātnes                         Brīvpusdienu administrēšanas
Izglītība un   Vispārējā izglītība                 nodrošināšanai 1.klases    281                        2,264,018         0.741          1,678,608         -585,410
                         ministrija                              nodrošināšana
 zinātne                                 izglītojamiem

                                                            Skolēnu pārvadājumu
                                                           nodrošināšana skolēnu
0.9 - grupa:                             Sociālās drošības tīkla
                     Reģionālās attīstības un                           nogādāšanai skolās no
Izglītība un   Vispārējā izglītība                 stratēģijas pasākumu     1096                         718,502         1.000          718,502           0
                     pašvaldību lietu ministri                        apdzīvotajām vietām, kur skolas
 zinātne                                  īstenošana
                                                          ir slēgtas izglītības reformas
                                                               rezultātā

0.9 - grupa:
                       Mērķdotācijas      Mērķdotācijas izglītības            Mērķdotācijas izglītības
Izglītība un   Vispārējā izglītība                                1176                        48,615,467         1.000         48,615,467           0
                       pašvaldībām         pasākumiem                   pasākumiem
 zinātne

                                      Mērķdotācijas
                                   pašvaldībām – pašvaldību           Mērķdotācijas pašvaldībām –
0.9 - grupa:                               izglītības iestāžu            pašvaldību izglītības iestāžu
                       Mērķdotācijas
Izglītība un   Vispārējā izglītība                 pedagogu darba samaksai    1178     pedagogu darba samaksai un     155,665,155         1.000         155,665,155          0
                       pašvaldībām
 zinātne                                un valsts sociālās           valsts sociālās apdrošināšanas
                                      apdrošināšanas               obligātajām iemaksām
                                    obligātajām iemaksām

0.9 - grupa:
Izglītība un   Vispārējā izglītība                                                         209,961,038                    209,375,628        -585,410        0.28%
 zinātne
0.9 - grupa:                                                    Atlīdzības nodrošināšana
                     Izglītības un zinātnes   Profesionālās izglītības
Izglītība un  Profesionālā izglītība                                189     profesionālās izglītības iestāžu   24,920,720         1.000         24,920,720           0
                         ministrija       mācību iestādes
 zinātne                                                         darbiniekiem
0.9 - grupa:                                                     Preču un pakalpojumu
                     Izglītības un zinātnes   Profesionālās izglītības
Izglītība un  Profesionālā izglītība                                190     nodrošināšana profesionālās     10,673,798         1.000         10,673,798           0
                         ministrija       mācību iestādes
 zinātne                                                       izglītības iestādēm
0.9 - grupa:
                     Izglītības un zinātnes   Profesionālās izglītības          Subsīdiju, dotāciju un sociālo
Izglītība un  Profesionālā izglītība                                191                        3,361,190         1.000          3,361,190           0
                         ministrija       mācību iestādes              pabalstu nodrošināšana
 zinātne
                                                         Dotācija kapitālsabiedrībām un
0.9 - grupa:
                     Izglītības un zinātnes   Profesionālās izglītības            transferti pašvaldībām
Izglītība un  Profesionālā izglītība                                192                        2,539,223         0.960          2,437,654         -101,569
                         ministrija       mācību iestādes              profesionālās izglītības
 zinātne
                                                          programmu īstenošanai
0.9 - grupa:                                                      Kapitālo izdevumu
                     Izglītības un zinātnes   Profesionālās izglītības
Izglītība un  Profesionālā izglītība                                193     nodrošināšana profesionālās      242,616         1.000          242,616           0
                         ministrija       mācību iestādes
 zinātne                                                       izglītības iestādēm
                                                         Kultūrizglītības iestāžu (vidējās
0.9 - grupa:
                                                           profesionālās izglītības
Izglītība un  Profesionālā izglītība   Kultūras ministrija      Kultūrizglītība      323                        7,512,573         1.000          7,512,573           0
                                                            iestādes) darbības
 zinātne
                                                             nodrošināšana
0.9 - grupa:
Izglītība un  Profesionālā izglītība                                                         49,250,120                    49,148,551         -101,569        0.21%
 zinātne
                                                 Iekšlietu ministrijas pasūtījums
                                                 amatpersonu ar speciālajām
0.9 - grupa:
                                                  dienesta pakāpēm izglītības
Izglītība un  Augstākā izglītība   Iekšlietu ministrija    Augstākā izglītība    154                    260,076   1.000  260,076     0
                                                 ieguvei 2.līmeņa profesionālās
 zinātne
                                                 augstākās izglītības, maģistra,
                                                  doktora studiju programmās

0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                      Sociālās zinātnes,
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      198                   4,012,883  0.750  3,009,662  -1,003,221
                      ministrija                       komerczinības un tiesības
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                    Inženierzinātnes, ražošana un
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      204                   11,497,919  1.000  11,497,919    0
                      ministrija                           būvniecība
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      205      Pakalpojumi        2,183,025  0.850  1,855,571  -327,454
                      ministrija
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                    Dabaszinātnes, matemātika un
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      206                   5,702,584  1.000  5,702,584    0
                      ministrija                       informācijas tehnoloģijas
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                     Humanitārās zinātnes un
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      209                   3,127,269  0.750  2,345,452  -781,817
                      ministrija                           māksla
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      210       Izglītība        2,860,031  0.871  2,492,313  -367,718
                      ministrija
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                    Veselības aprūpe un sociālā
Izglītība un  Augstākā izglītība                  Augstskolas      211                    999,933   0.850  849,943   -149,990
                      ministrija                           labklājība
 zinātne
                                                   MK 2002.gada 23.jūlija
0.9 - grupa:                                           noteikumu Nr.322 "Noteikumi
                  Izglītības un zinātnes    Dotācija Rīgas
Izglītība un  Augstākā izglītība                             215    par Līgumu par Rīgas      250,973   1.000  250,973     0
                      ministrija    Ekonomikas augstskolai
 zinātne                                              Ekonomikas augstskolas
                                                 turpmāko darbību" pildīšana
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes   Studējošo un studiju       Vienotas studentu kreditēšanas
Izglītība un  Augstākā izglītība                             216                   7,236,193  1.000  7,236,193    0
                      ministrija       kreditēšana           politikas valstī īstenošana
 zinātne
0.9 - grupa:                                            LR valdības un Zviedrijas
                  Izglītības un zinātnes  Dotācija Rīgas Juridiskajai
Izglītība un  Augstākā izglītība                             217  Karalistes valdības 2005.gada     0    0.000    0      0
                      ministrija        augstskolai
 zinātne                                            7.novembra līguma pildīšana


0.9 - grupa:                                             Augstākās izglītības                                 Samazinot dotāciju tiks samazināts par valsts finansējumu studējošo skaits, kā arī tiks palielināts maksas pakalpojumu apmērs. LLU ir vienīgā mācību iestāde,
Izglītība un  Augstākā izglītība  Zemkopības ministrija    Augstākā izglītība    836  nodrošināšana (pakalpojumu    5,125,340  0.884  4,532,265  -593,075       kurā augstāko izglītību iegūst lauksaimniecības (arī l/s inženierzinānes, būvniecība ), pārtikas ražošanas un mežsaimniecības nozares speciālisti. Šīs nozares ir
 zinātne                                                 sniegšana)                                    būtiskas Latvijas ekonomikas attīstībā, turklāt vairums no tām šobrīd nav prestižas un valsts finansētas studiju vietas ir būtisks arguments.
                                                                                              2010.gadā augstskolu finansējums salīdzinājumā ar 2008.gadu tika samazināts par 46%. Kultūrizglītības augstskolu studiju programmu piedāvājums ir ir cieši
                                                                                              saistīts ar kultūras nozares darba devēju prasībām gan kvantitatīvo, gan kvalitatīvo kritēriju kontekstā. Par to liecina gan nozarē nodarbināto profesionāļu iesaiste
                                                                                              augstskolu darbā lektoru un vieslektoru statusā, gan augstskolu absolventu spēja iesaistīties darba tirgū. (2007.gada darba tirgus pētījumā nav konstatēts neviens
0.9 - grupa:                                             Kultūrizglītības iestāžu                               bezdarbnieks). Konkurss uz budžeta vietām regulāri pieaug, kas liecina par studiju programmu kvalitāti un unikalitāti Latvijas augstākās izglītības telpā.
Izglītība un  Augstākā izglītība   Kultūras ministrija     Kultūrizglītība     324    (augstskolu) darbības     4,915,965  0.850  4,178,570  -737,395       Kultūrizglītības studenti un absolventi ir sevi pierādījuši kā konkurētspējīgus arī starptautiskā līmenī par ko liecina izcilie nozares profesionāļu sasniegumi.
 zinātne                                                nodrošināšana                                   Kultūrizglītības augstskolas īsteno unikālas, kompetentas un resursietilpīgas studiju programmas, kuras balstītas ilglaicīgā metodiskā darba tradīcijās.
                                                                                              Iespējamais samazinājums noteikti negatīvi ietekmēs studiju programmu kvalitāti, kas apdraudēs Latvijas kultūras nozares starptautisko konkurētspeju un
                                                                                              atpazīstamību, kā arī veicinās jauniešu aizplūšanu uz ārzemju augstskolām, ja Latvijā nebūs drošināts radošās industrijas studiju programmu piedāvājums. Ir
                                                                                              noteikti jāpārskata esošo Latvijas augstskolu studiju programmu piedāvājums, lai izslēgtu resursietilpīgo un Latvijas tautsaimniecības attīstību veicinošo studiju
                                                  Realizēt valsts budžeta
                                                   finansētās augstākās
0.9 - grupa:
                                Augstākā medicīnas        medicīniskās izglītības studiju
Izglītība un  Augstākā izglītība  Veselības ministrija                 616                   11,311,063  0.850  9,614,404  -1,696,659
                                   izglītība           programmas, izveidojot
 zinātne
                                                 atbilstošu infrastruktūru un
                                                 pieejamību klīniskajās bāzēs.
0.9 - grupa:
Izglītība un  Augstākā izglītība                                                  59,483,254      53,825,925  -5,657,329  9.51%
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                      Sociālās zinātnes,
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       218                    220,372   0.750  165,279   -55,093
                      ministrija                       komerczinības un tiesības
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                    Dabaszinātnes, matemātika un
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       220                    138,066   0.867  119,723   -18,343
                      ministrija                       informācijas tehnoloģijas
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       224      Pakalpojumi        118,964   0.853  101,459   -17,505
                      ministrija
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                    Inženierzinātnes, ražošana un
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       225                   1,268,605  0.853  1,081,939  -186,666
                      ministrija                           būvniecība
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                     Humanitārās zinātnes un
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       226                    108,674   0.844  91,752    -16,922
                      ministrija                           māksla
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes                    Veselības aprūpe un sociālā
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       228                   2,517,811  0.859  2,161,721  -356,090
                      ministrija                           labklājība
 zinātne
0.9 - grupa:
                  Izglītības un zinātnes
Izglītība un    Koledžas                     Koledžas       229  Iestāžu funkciju nodrošināšana   1,021,748  0.950  970,661   -51,087
                      ministrija
 zinātne
0.9 - grupa:
                   Izglītības un zinātnes
Izglītība un    Koledžas                                                      5,394,240      4,692,533  -701,707   13.01%
                       ministrija
 zinātne

                                Mērķdotācija pašvaldību
                                  izglītības iestāžu
        Mērķdotācijas sporta               profesionālās ievirzes       Nodrošināt darba samaksu un
0.9 - grupa:
           izglītībai,   Izglītības un zinātnes    sporta izglītības          sociālā nodokļa samaksu
Izglītība un                                         272                    3,220,677  0.950  3,059,643  -161,034
         kultūrizglītība,      ministrija    programmu pedagogu          profesionālas ievirzes sporta
 zinātne
        rezidentu apmācība               darba samaksai un valsts       izglītības iestāžu pedagogiem
                                sociālās apdrošināšanas
                                obligātajām iemaksām


        Mērķdotācijas sporta
0.9 - grupa:                                              Nodrošināt Latvijas skolu
           izglītībai,   Izglītības un zinātnes  Skolu jaunatnes Dziesmu
Izglītība un                                         299   jaunatnes dziesmu un deju     68,346   1.000  68,346     0
         kultūrizglītība,      ministrija      un deju svētki
 zinātne                                              svētku sagatavošanu un norisi
        rezidentu apmācība

                                                                                                Mākslas un mūzikas skolas ir unikāli kultūras centri, kas būtiski uzlabo dzīves kvalitāti Latvijas reģionos, skolu programmas ir pieprasītas, par ko liecina stabilais
                                                                                                audzēkņu skaits. (pēdējo 5 gadu laikā audzēkņu skaits nav samazinājies). Skolas veic sociālo funkciju lauku rajonos. Profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas
        Mērķdotācijas sporta                                                                               skolu tīkls (145) ir visas kultūrizglītības sistēmas - skola-vidusskola-augstskola, neatņemama sastāvdaļa, lai izpildītu nozares darba tirgus un Latvijas
0.9 - grupa:                                            Pašvaldību mūzikas un mākslas
           izglītībai,                                                                                starptautiskās konkurētspējas kvalitātes prasības. 2010.gada finansējums samazināts vairāk kā par 50% salīdzinājumā ar 2008.gadu. Šobrīd Kultūras ministrija ir
Izglītība un              Kultūras ministrija     Kultūrizglītība     325    skolu pedagogu darba      7,593,143  0.950  7,213,486  -379,657
 zinātne
         kultūrizglītība,
                                                   samaksas nodrošināšana                                  uzsākusi profesionālās ievirzes mākslas un mūzikas skolu izglītības reformu, kas balstīta uz 7 593 143,- LVL. Intensīvi notiek izglītības programmu
        rezidentu apmācība
                                                                                                pārlicencēšana, lai nodrošinātu pietiekami kvalitatīvu izglītību pieejamā finansējuma ietvaros. Iespējamais finansējuma samazinājums noteikti apdraudēs gan
                                                                                                uzsākto reformu, gan negatīvi ietekmēs skolu īstenojamo izglītības programmu kvalitāti, kas apdraudēs gan Latvijas nacionālās identitātes neatņemamu
                                                                                                sastāvdaļu - Dziesmu un deju svētku tradīciju, gan izglītības programmu kvalitāti un atbilstību nākamajam izglītības posmam - vidējai profesionālajai izglītībai.

        Mērķdotācijas sporta
0.9 - grupa:
           izglītībai,                                   Nodrošināt no valsts budžeta
Izglītība un              Veselības ministrija   Rezidentu apmācība     617                    5,227,038  0.900  4,704,334  -522,704
         kultūrizglītība,                                  finansēto rezidentu apmācību
 zinātne
        rezidentu apmācība

        Mērķdotācijas sporta
0.9 - grupa:
           izglītībai,
Izglītība un                                                              16,109,204      15,045,809  -1,063,395  6.60%
         kultūrizglītība,
 zinātne
        rezidentu apmācība

          Starptautiskā
0.9 - grupa:    sadarbība,
                   Izglītības un zinātnes
Izglītība un  jaunatnes politika,               Mācību literatūras iegāde   188    Mācību literatūras iegāde     157,188   1.000  157,188     0
                       ministrija
 zinātne     mācību satura
        pilnveide, dotācijas

          Starptautiskā
0.9 - grupa:    sadarbība,
                   Izglītības un zinātnes  Eiropas Savienības lietas
Izglītība un  jaunatnes politika,                              1019   Eiropas Savienības lietas     117,080   0.810  94,835    -22,245
                       ministrija    un starptautiskā sadarbība
 zinātne     mācību satura
        pilnveide, dotācijas

          Starptautiskā
0.9 - grupa:    sadarbība,
                   Izglītības un zinātnes  Eiropas Savienības lietas
Izglītība un  jaunatnes politika,                              241    Starptautiskā sadarbība     77,436   0.850  65,821    -11,615
                       ministrija    un starptautiskā sadarbība
 zinātne     mācību satura
        pilnveide, dotācijas


          Starptautiskā                                   Pasākumu sistēmas darba ar
0.9 - grupa:    sadarbība,                                    jaunatni īstenošana atbilstoši
                   Izglītības un zinātnes  Jaunatnes politikas valsts
Izglītība un  jaunatnes politika,                              242    normatīvajiem aktiem un      106,985   0.500  53,493    -53,493
                       ministrija       programma
 zinātne     mācību satura                                     attīstības plānošanas
        pilnveide, dotācijas                                      dokumentiem


          Starptautiskā                                    IT resursu uzturēšana,
                                Informācijas tehnoloģiju
0.9 - grupa:    sadarbība,                                    nepārtrauktas funkcionēšanas
                   Izglītības un zinātnes   attīstība un uzturēšana
Izglītība un  jaunatnes politika,                              254   un datu pārraides drošības     377,564   0.960  362,461   -15,103
                       ministrija    izglītībā, Microsoft līguma
 zinātne     mācību satura                                    nodrošināšana, Microsoft
                                un projektu nodrošināšana
        pilnveide, dotācijas                                     līguma izpilde


          Starptautiskā                 Sociālās drošības tīkla        Nodrošināt mācību satura
0.9 - grupa:    sadarbība,                  stratēģijas pasākumu         izstrādi vispārējā izglītībā un
                   Izglītības un zinātnes
Izglītība un  jaunatnes politika,               īstenošana - pirmsskolas   1044    pārraudzīt tās īstenošanu    586,000   0.800  468,800   -117,200
                       ministrija
 zinātne     mācību satura                 un sākumskolas mācību        atbilstoši 6-11gadīgu izglītojamo
        pilnveide, dotācijas                 satura pilnveide             vecumposmam          Starptautiskā
                                 Dotācija SIA "Latvijas                                                     LLKC ir vienīgā institūcija valstī, kas, saskaņā ar Padomes 30.11.2009. Regulu (EK) 1217/2009; Eiropas Parlamenta un Padomes 18.06.2009. Regulu (EK)
                                 Lauku konsultāciju un                                                     Nr.523/2009; Komisijas 18.12.1996. Lēmumu Nr.80/1997 un Eiropas Parlamenta un Padomes 19.11.2008. Regulu (EK) Nr. 1165/2008 veic lauku saimniecību
0.9 - grupa:    sadarbība,
                                izglītības centrs" lauku      Nozarei specifiskās informācijas
Izglītība un  jaunatnes politika,  Zemkopības ministrija
                                  konsultatīvai un
                                               839
                                                    apkopošana un analīze
                                                                     210,719   0.000    0    -210,719       apsekošanu, iegūstot statistisko un ekonomisko informāciju (grāmatvedības un ekonomiskie dati), nodrošina šo datu apkopošanu un veic ekonomiskos aprēķinus
 zinātne     mācību satura                                                                                 (SUDAT, bruto segumu aprēķins laukaugu kultūrām un l/s dzīvnieku grupām), kas nepieciešami lauksaimniecības nozares ekonomiskai novērtēšanai, nozares
                                informācijas apmaiņas
        pilnveide, dotācijas
                                sistēmai un tālākizglītībai                                                   politikas plānošanai, tās īstenošanas rezultātu izvērtēšanai un valsts un Eiropas Savienības atbalsta pamatojumam.

          Starptautiskā
0.9 - grupa:    sadarbība,
Izglītība un  jaunatnes politika,                                                   1,632,972      1,202,597   -430,375  26.36%
 zinātne     mācību satura
        pilnveide, dotācijas
        Zinātniskās darbības
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                   Izglītības un zinātnes   Zinātniskās darbības        Fundamentālo un lietišķo
Izglītība un     pētījumu                               232                   3,342,458  0.999  3,338,280  -4,178
                       ministrija      nodrošināšana           pētījumu īstenošana
 zinātne   programmas, mežu
          resursu izpēte


                                                 LZP fundamentālo un lietišķo
        Zinātniskās darbības
                                                 pētniecības projektu un valsts
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                   Izglītības un zinātnes   Zinātniskās darbības       pētījumu projektu ekspertīzes
Izglītība un     pētījumu                               970                   50,000   0.995  49,750   -250
                       ministrija      nodrošināšana         nodrošināšana un ekspertu
 zinātne   programmas, mežu
                                                    komisiju darbības
          resursu izpēte
                                                     nodrošināšana


        Zinātniskās darbības
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                   Izglītības un zinātnes   Zinātniskās darbības        Latvijas Zinātņu akadēmijas
Izglītība un     pētījumu                               972                   723,250   0.969  700,648   -22,602
                       ministrija      nodrošināšana         (LZA) darbības nodrošināšana
 zinātne   programmas, mežu
          resursu izpēte


        Zinātniskās darbības
0.9 - grupa:   nodrošināšana,                                  Starptautiskās datu bāzes un
                   Izglītības un zinātnes   Zinātniskās darbības
Izglītība un     pētījumu                               973  bilaterālās sadarbības projektu  148,000   0.966  143,005   -4,995
                       ministrija      nodrošināšana
 zinātne   programmas, mežu                                       īstenošana
          resursu izpēte


        Zinātniskās darbības                                  Zinātnisko institūciju
0.9 - grupa:   nodrošināšana,                                  infrastruktūras uzturēšana,
                   Izglītības un zinātnes    Zinātnes bāzes
Izglītība un     pētījumu                               233  administratīvā un zinātniskā   7,939,628  0.984  7,810,609  -129,019
                       ministrija       finansējums
 zinātne   programmas, mežu                                    personāla atalgojuma
          resursu izpēte                                     nodrošināšana


        Zinātniskās darbības
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                   Izglītības un zinātnes
Izglītība un     pētījumu                 Tirgus orientētie pētījumi  235  Zinātnisko projektu īstenošana  279,321   0.996  278,274   -1,047
                       ministrija
 zinātne   programmas, mežu
          resursu izpēte


        Zinātniskās darbības
                                                  Valsts pētījumu programmu
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                   Izglītības un zinātnes    Valsts pētījumu          īstenošana atbilstoši MK
Izglītība un     pētījumu                               237                   4,000,000  1.000  4,000,000   0
                       ministrija      programmas           definētajiem prioritārajiem
 zinātne   programmas, mežu
                                                    zinātnes virzieniem
          resursu izpēte


                                                 Latvijas izcelsmes dekoratīvo,
        Zinātniskās darbības                                pārtikas un mežsaimniecībā
                                 Valsts aģentūras
0.9 - grupa:   nodrošināšana,                                   nozīmīgo augu šķirņu
                                "Nacionālais botāniskais
Izglītība un     pētījumu      Vides ministrija                  753   genofonda saglabāšana,     77,515   0.995  77,127   -388
                                  dārzs" darbības
 zinātne   programmas, mežu                                   zinātniskā izpēte un jaunu
                                  nodrošināšana
          resursu izpēte                                 saimnieciski nozīmīgu augu
                                                     kultūru aprobācija


        Zinātniskās darbības
                                 Valsts aģentūras
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                                "Nacionālais botāniskais      Vispārējās atbalsta funkcijas -
Izglītība un     pētījumu      Vides ministrija                  799                   36,478   0.949  34,609   -1,869
                                  dārzs" darbības        Nacionālajā botāniskajā dārzā
 zinātne   programmas, mežu
                                  nodrošināšana
          resursu izpēte


        Zinātniskās darbības                                 Īpaši aizsargājamo dabas
                                 Valsts aģentūras
0.9 - grupa:   nodrošināšana,                                   teritoriju aizsardzība un
                                "Nacionālais botāniskais
Izglītība un     pētījumu      Vides ministrija                  800  apsaimniekošana - politikas   123,112   0.928  114,186   -8,926
                                  dārzs" darbības
 zinātne   programmas, mežu                                   īstenošana Nacionālajā
                                  nodrošināšana
          resursu izpēte                                    Botāniskajā dārzā


                                                  Latvijas un pasaules reto un                        Ir veikta gan grāmatvedības centralizācija, gan citi iespējamie pasākumi atbalsta un pamata funkciju veikšanai ar līdz absolūtam minimumam samazinātu
        Zinātniskās darbības                                  apdraudēto augu sugu
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                                 Valsts aģentūras
                                                 zinātniskā izpēte un genofonda                        darbinieku skaitu, vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi pildot vairākas funkcijas bez aizvietošanas iespējām.
                                "Nacionālais botāniskais
Izglītība un     pētījumu      Vides ministrija                  801  saglabāšanas nodrošināšana    186,949   0.958  179,004   -7,945
                                  dārzs" darbības
 zinātne   programmas, mežu                                  ārpus dabiskajiem biotopiem
                                  nodrošināšana
          resursu izpēte                                 sugu un biotopu aizsardzības
                                                     politikas kontekstā


                                                  Vides izglītība, informācijas
                                                 sagatavošana, izplatīšana un
        Zinātniskās darbības
                                 Valsts aģentūras           sabiedrības izpratnes
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                                "Nacionālais botāniskais      veicināšana par augu valsts
Izglītība un     pētījumu      Vides ministrija                  802                   31,918   0.919  29,325   -2,593
                                  dārzs" darbības         bioloģiskās daudzveidības
 zinātne   programmas, mežu
                                  nodrošināšana          saglabāšanu un botānisko
          resursu izpēte
                                                   dārzu uzdevumiem tās
                                                       kontekstā
        Zinātniskās darbības
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
                               Meža resursu valsts      Valsts zinātniskās izpētes mežu
Izglītība un     pētījumu    Zemkopības ministrija             1,002                   965,247   1.000  965,247     0
                                 uzraudzība              pārvaldīšana
 zinātne   programmas, mežu
          resursu izpēte


        Zinātniskās darbības
                                              Administrēt iedzīvotāju genoma
0.9 - grupa:   nodrošināšana,               Iedzīvotāju genoma
                                              datubāzes projekta īstenošanai
Izglītība un     pētījumu     Veselības ministrija  datubāzes projekta  663                    84,000.00  0.669   56,175    -27,825
                                               paredzētos valsts budžeta
 zinātne   programmas, mežu                  īstenošana
                                                    līdzekļus
          resursu izpēte


        Zinātniskās darbības
0.9 - grupa:   nodrošināšana,
Izglītība un     pētījumu                                                17,987,876      17,776,239   -211,637  1.18%
 zinātne   programmas, mežu
          resursu izpēte

0.9 - grupa:
Izglītība un    Izglītība                                                 372,142,704      363,391,282  -8,751,422  2.35%
 zinātne
                                                                          Priekšlikums  Priekšlikums fiskālās Priekšlikums fiskālās
                 Budžeta resora Budžeta programmas funkcijas               Bāzes finansējums aprēķinātā vidējā
Funkciju kopa  Funkciju grupa                          Funkcijas nosaukums                      2011.gada budžeta   konsolidācijas  konsolidācijas apjomam                         Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                 nosaukums     nosaukums    Npk                  2011.gadam   koeficienta vērtība
                                                                          apropriācijai   apjomam (Ls)        (%)
                                                                                                         Ziņojumā par FIDG priekšlikumiem par valsts budžeta finansētu funkciju izvērtēšanu noteikts, ka netiek vērtētas valsts sociālās apdrošināšanas speciālā
                                                                                                         budžeta funkcijas (finansētie pakalpojumi). Tādejādi uzskatām, ka samazinājuma koeficienta pielietošana funkcijām, kas nav vērtētas nav pamatota. Turklāt
                                                                                                         jāņem vērā, ka no sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta līdzekļiem tiek finansēti sociālās apdrošināšanas pakalpojumi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
          Sociālā              Darba            Finansējums
 10_grupa:
         aizsardzība   Labklājības    negadījumu         pakalpojumam - darba
                                                                                                         Šie pakalpojumi ir tieši atkarīgi no ienākumiem, no kuriem strādājošajiem ir aprēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas un garantē ienākumu kompensāciju –
 Sociālā                               856                  11,232,259       0.95      10,670,646      -561,613                 šajā gadījumā ciešot darba negadījumā vai saslimstot ar arodslimību. Ņemot vērā minēto, šai funkcijai nav iespējams piemērot tehnisku koeficienta
        darbnespējas   ministrija    speciālais         negadījumu speciālā
aizsardzība
         gadījumā              budžets           budžeta izdevumi                                                        samazinājumu. Gadījumā, ja FIDG priekšlikumus funkcijas finansējuma samazinājumam ir saistīts ar konkrētām izmaiņām politikas jomā, lūdzam to iekļaut
                                                                                                         ziņojuma tekstā, norādot, kādas izmaiņas FIDG piedāvā veikt darba negadījumu apdrošināšanas jomā.
                                                                                                         Vēršam uzmanību, ka sasteigtu un nepārdomātu izmaiņu ieviešana, kas ir saistīta ar sociālo garantiju samazināšanu, rada risku, ka šādu izmaiņu tiesiskums
                                                                                                         varētu tikt apšaubīts Satversmes tiesā, kā to ir apliecinājusi virkne Satversmes tiesas spriedumu sociālajā jomā, kuriem pamatā bija pirmsvēlēšanu laikā
                                                                                                         pieņemti populistiski lēmumi. Satversmē noteikto tiesiskas rīcības nodrošināšanas nepieciešamību nevar ierobežot vai atcelt sakarā ar valsts finansiālām
                                                                                                         grūtībām.
                                           Finansējums
                         Invaliditātes,
          Sociālā                             pakalpojumam -
 10_grupa:                    maternitātes un
         aizsardzība   Labklājības                     invaliditātes,
 Sociālā                      slimības     857                 231,134,997       1.00      231,134,997        0
        darbnespējas   ministrija                    maternitātes un
aizsardzība                     speciālais
         gadījumā                            slimības speciālā
                           budžets
                                         budžeta izdevumi

                                                                                                         2010.gadā pieejamā finansējuma apmērs jau šobrīd atsevišķiem sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem nav pietiekams (finansējums jau iztrūkst pakalpojumiem
                                            Finansējums                                                        ar 01.09.2010.) un tādejādi neapmierina pieprasījumu pēc pakalpojuma.
                                           pakalpojumam -
                                                                                                         Finansējuma samazinājuma gadījumā, nebūs iespējas īslaicīgi investējot potenciālo sociālās rehabilitācijas saņēmēju problēmu risināšanā, atjaunot šo personu
                                        Sociālās rehabilitācijas
                                        pakalpojumi konkrētām                                                       funkcionēšanas spējas, reintegrēt personas sabiedrībā un darba tirgū. Līdz ar to, savlaicīgi nerisināto problēmu novēršana radīs jaunus izdevumus, t.sk. valsts
                                         iedzīvotāju grupām                                                       budžetam.
          Sociālā              Sociālās           (redzes un dzirdes                                                      2009.gadā jau ir veikti vairāki optimizācijas pasākumi funkcijas ietvaros, nododot atsevišķu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu organizēšanu nevalstiskajam
 10_grupa:
         aizsardzība   Labklājības   rehabilitācijas           invalīdiem; no
 Sociālā
        darbnespējas   ministrija     valsts
                                   379
                                        vardarbības cietušajiem
                                                       1,658,832       0.97      1,600,773       -58,059                 sektoram. Sociālās rehabilitācijas pasākumus neredzīgām un nedzirdīgām personām – uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata (saskaņā ar
aizsardzība                                                                                                   Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.1 daļu)- nodrošina Latvijas Neredzīgo biedrība, Latvijas Nedzirdīgo savienība, savukārt bērnu, kas
         gadījumā             programmas             bērniem; no
                                          narkotiskajām, no                                                      cietuši no vardarbības rehabilitācijas pakalpojumi nodoti Latvijas Bērnu fondam.
                                         psihoaktīvām vielām
                                                                                                         Līdz ar to tā kā administratīvās reformas sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem jau ir veiktas, turpmākais samazinājums uz pakalpojuma pieejamības
                                        atkarīgiem bērniem un
                                        pieaugušām personām;                                                       iedzīvotājiem rēķina nav pieļaujams. Finansējuma samazinājums nav pieļaujams arī tādēļ, ka pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana radīs risku starptautiski
                                             cilvēku ti                                                       uzņemtu saistību izpildei (ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvencija, ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām un EP Konvencija par cīņu ar cilvēku
                                                                                                         tirdzniecību).

                                          Finansējums
                                        pakalpojumam - valsts
          Sociālā              Sociālās          atbalsts pašvaldībām
 10_grupa:
         aizsardzība   Labklājības   rehabilitācijas        sociālo pakalpojumu
 Sociālā                               380                   244,847       1.00       244,847         0
        darbnespējas   ministrija     valsts            nodrošināšanai
aizsardzība
         gadījumā             programmas         (atbalsts pašvaldībām
                                         alternatīvo sociālo
                                        pakalpojumu attīstībai)                                                                                                         Finansējums tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai jau ir samazināts (2008.gadā pakalpojuma finansējuma apjoms bija Ls 3 444 820, 2009.gadā Ls 1 043 743)
                                                                                                         un nedod iespēju apmierināt pieprasījumu pēc palīglīdzekļiem (uz 01.09.2010. rindā tehnisko palīglīdzekļu saņemšanai gaida 9917 personas), kā rezultātā:
                                                                                                         gaidīšanas laiks rindā ir pieaudzis vairākkārt (atsevišķu palīglīdzekļu veidu kā, piemēram: ratiņkrēslu, dzirdes aprātu vai acu protēžu saņemšanai rindā jāgaida
                                                                                                         vidēji 2 gadus). Tālāks finansējuma samazinājums apdraudēs funkcijas izpildi, līdz ar to personas ar invaliditāti zaudēs valsts atbalstu un iespējas iekļauties
                                                                                                         sabiedrībā un darba tirgū, bet daļa indivīdu – arī iespējas pārvietoties un izkļūt no mājokļa patstāvīgi.
          Sociālā              Sociālās                                                                          Administratīvo izdevumu optimizācijas ietvaros, ar 01.09.2009. likvidējot Valsts aģentūru „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” (Ministru kabineta 2009.gada 7.jūlija
 10_grupa:                                     Finansējums
         aizsardzība   Labklājības   rehabilitācijas
 Sociālā
        darbnespējas   ministrija     valsts
                                   381     pakalpojumam -      1,187,500       0.70       831,250       -356,250                 rīkojums Nr.449 „Par „valsts aģentūra „Tehnisko palīglīdzekļu centrs” likvidāciju”), minētā funkcija - uz valsts pārvaldes funkciju deleģējuma līguma pamata
aizsardzība                                   tehniskie palīglīdzekļi                                                     (saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13.panta 2.2 daļu)- jau ir deleģēta VSIA „Nacionālais rehabilitācijas centram „Vaivari””, Latvijas
         gadījumā             programmas
                                                                                                         Neredzīgo biedrībai (tiflotehniko palīglīdzekļu nodrošināšana) un Latvijas Nedzirdīgo savienībai (surdotehniko palīglīdzekļu nodrošināšana).
                                                                                                         Rezultātā - panākta budžeta līdzekļu ekonomija 323 338 latu apmērā.
                                                                                                         Finansējuma samazinājuma rezultātā, no valsts budžeta apmaksāto tehnisko palīglīdzekļu saraksta svītroti atsevišķi tehnisko palīglīdzekļu veidi, savukārt
                                                                                                         atsevišķu tehnisko palīglīdzekļu veidu saņemšanai noteikts ierobežojums – tos var saņemt tikai tās personas, kurām noteikts ģimenes vai trūcīgās personas
                                                                                                         statuss.
                                                                         Ņemot vērā, ka funkcijai ir noteikts koeficients 1, tai nevar tikt piemērots samazinājums. Lūdzam Valsts kanceleju un FIDG labot kļūdu.
                                                                         Pakalpojuma saņēmēji ir personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi), kuras atrodas pilnā valsts apgādībā, jo nespēj dzīvot
                                                                         patstāvīgi, sevi aprūpēt un pat ar atbalstu nevar strādāt algotu darbu (pakalpojuma ietvaros tiek nodrošināta diennakts aprūpe, sociālā rehabilitācija un pastāvīga
                                                                         dzīvesvieta, kā arī atbalsts klientu problēmu risināšanā, piemērotas telpas un atbilstošs inventārs, iespējas atpūtai un nodarbībām, reģistrācija pie ģimenes ārsta,
                                                                         u.c.).
         Sociālā            Sociālās          Finansējums                             Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, ja persona ir pensijas saņēmēja, tā maksā par saņemto pakalpojumu 90 procentus no pensijas, ieskaitot piemaksu pie
 10_grupa:
        aizsardzība  Labklājības   rehabilitācijas      pakalpojumam - sociālā                          pensijas, bet ne vairāk kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā. Minētās personas ir ieguvušas tiesības uz valsts finansētu pakalpojumu
 Sociālā                            382               2,769,381   1.00   2,769,381    0
aizsardzība
       darbnespējas  ministrija     valsts            aprūpe                              saņemšanu un, ja viņu veselības stāvoklis neuzlabosies, šīs tiesības saglabāsies uz visu mūžu.
        gadījumā           programmas         līgumorganizācijās
                                                                         Ņemot vērā, ka piedāvātais finanšu resursu samazinājums var attiekties nevis uz klientu maksājumiem, bet gan budžeta dotāciju, klientam nodrošināmā
                                                                         pakalpojuma kvalitāte atbilstošā līmenī vairs nevarētu tikt nodrošināta.
                                                                         Finansējuma samazinājuma gadījumā, personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nesaņemot pastāvīgu uzraudzību un savlaicīgu medikamentozo
                                                                         terapiju, radīs apdraudējumu arī sabiedrības drošībai.
                                                                         Pakalpojuma sniegšanu līgumorganizācijās nevar pārtraukt, jo pieprasījums pēc sociālās aprūpes pakalpojuma ir lielāks kā valsts sociālās aprūpes centru vietu
                                                                         skaits. Turklāt, līgumi, kas noslēgti iepirkuma konkursa rezultātā un dod tiesības nodrošināt minēto pakalpojumu sniegšanu ir noslēgti uz 5 gadiem.


                                                                         Esošā finansējuma ietvaros nav iespējams nodrošināt neatliekamu pakalpojumu saņemšanu (gaidīšanas laika ilgums – vidēji 8 mēnešiem līdz 1 gadam). Uz 01.09.2010. uz
                                                                         pakalpojuma piešķiršanu gaida vidēji 200 personas (personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi), invalīdi ar redzes traucējumiem, bērni bāreņi līdz 2
                                                                         gadu vecumam, bērni ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem līdz 4 gadu vecumam un bērni invalīdi ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem).
                                                                         Finansējuma samazinājuma rezultātā jau 2009.gadā Sociālās aprūpes centriem atsevišķos periodos izveidojās parādsaistības, kuru novēršanai bija jāsamazina uzturēšanas izdevumi
                                                                         uz 1 klientu dienā.
                                     Personu ar smagiem
                                                                         Radušās situācijas novēršanai,2009.gada nogalē tika veikta 33 SAC reorganizācija par 5 SAC un 2010.gada 1.pusgadā jau ir likvidētas 3 valsts sociālās aprūpes centru filiāles un
                                       garīga rakstura
                                                                         turpmāka līdzekļu pārstrukturizācija nav iespējama. Rezultātā - samazinātas administratīvās izmaksas un panākta budžeta līdzekļu ekonomija: 2009.gadā – Ls 136 002 apmērā,
                                     traucējumiem (1. un
                                     2.grupas invalīdiem),                          2010.gadā - Ls 614 294 apmērā, savukārt, 2011.gadā plānota ietekme uz budžetu Ls 614 294 apmērā.
                                      invalīdu ar redzes                           Ņemot vērā jau veikto reorganizāciju un to, ka vairāk kā 50% SAC strādājošo atalgojums ir finālā atalgojuma skalas robežā atbilstoši MK noteikumiem Nr.1651, samazināt vēl SAC
         Sociālā
 10_grupa:                 Aprūpe valsts        traucējumiem, bērnu                           strādājošo darba samaksu ir neiespējami. Līdz ar to būs jāsamazina uzturēšanas izdevumi uz 1 klientu (izdevumi par klientu ēdināšanu, apģērbu, ārstniecības izdevumi, higiēnas
        aizsardzība  Labklājības
 Sociālā
       darbnespējas  ministrija
                      sociālās aprūpes   383   bāreņu līdz 2 gadu   20,067,773  0.97   19,365,401  -702,372  preču izdevumi u.c.) , kas šobrīd sastāda 3.38 Ls dienā ,t.sk., dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1.28 Ls un ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem
aizsardzība                  institūcijās        vecumam, bērnu ar                           2.10 Ls. Veicot minēto samazinājumu uzturēšanas izdevumi uz 1 klientu tiks samazināti par 0.42 Ls un sastādīs 2.96, t.sk., dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0.86 Ls. Tālāks
        gadījumā
                                     fiziskās un garīgās                          finansējuma samazinājums apdraudēs klientu veselības stāvokli un pasliktinās pakalpojuma kvalitāti.
                                    attīstības traucējumiem
                                                                         Saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, ja persona ir pensijas saņēmēja, tā maksā par saņemto pakalpojumu 90 procentus no pensijas, ieskaitot piemaksu pie pensijas, bet ne vairāk
                                    līdz 4 gadu vecumam
                                     un bērnu invalīdu ar
                                                                         kā saņemtā pakalpojuma izmaksas attiecīgajā institūcijā.
                                      smagiem garīgās                            Minētās personas ir ieguvušas tiesības uz valsts finansētu pakalpojumu saņemšanu un, ja viņu veselības stāvoklis neuzlabosies, šīs tiesības saglabāsies uz visu mūžu. Ņemot vērā,
                                                                         ka piedāvātais finanšu resursu samazinājums var attiekties nevis uz klientu maksājumiem, bet gan budžeta dotāciju, klientam nodrošināmā pakalpojuma kvalitāte atbilstošā līmenī
                                                                         vairs nevarētu tikt nodrošināta. Finansējuma samazinājuma gadījumā, personas ar smagiem garīga rakstura traucējumiem, nesaņemot pastāvīgu uzraudzību un savlaicīgu terapiju,
                                                                         radīs apdraudējumu arī sabiedrības drošībai. Finansējuma samazinājums nav pieļaujams, jo rada risku starptautisko saistību izpildei (ANO Bērnu tiesību aizsardzības konvencija un
                                                                         ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām). Būs jāsamazina pakalpojumu saņēmēju skaits un jāpārtrauc pakalpojumu sniegšana valsts apgādībā esošajām personām -
                                                                         bērniem bāreņiem un bērniem invalīdiem, kā arī personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (1. un 2.grupas invalīdi).

                         Sociālās
                                      Invalīdu sociālās
                      integrācijas valsts
                                    integrācijas veicināšana
                         aģentūras
         Sociālā                          un iespēju noteikt                          Sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (14 vai 21 dienu kursa veidā) personām ar funkcionāliem traucējumiem, Černobiļas atomelektrostacijas avāriju seku
 10_grupa:                  administrēšana
        aizsardzība  Labklājības                   profesionālo
 Sociālā
       darbnespējas  ministrija
                      un profesionālās   388
                                    piemērotību un saņemt
                                                 2,602,549  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!  likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām un politiski represētām personām jau pašlaik netiek nodrošināti pietiekamā apmērā (rindā pēc
aizsardzība                   un sociālās                                           pakalpojumiem gaida vidēji 2559 personas).
        gadījumā                           profesionālo
                       rehabilitācijas
                                       rehabilitāciju
                        pakalpojumu
                                      nodrošināšana
                       nodrošināšana


                                                                         Funkcijas ietvaros tiek nodrošināta invaliditātes ekspertīze iedzīvotājiem. Jāņem vērā, ka funkcijas ietvaros fiskālā konsolidācija jau ir notikusi, samazinot VDEĀVK darbinieku skaitu
                                                                         un atalgojumu. Turpmākais samazinājums novedīs pie sekojošā: 1) netiks nodrošinātas personu ar invaliditāti pamattiesības, kā rezultātā personas var vērsties pret Latvijas valsti,
                                                                         izmantojot starptautiskos tiesību aizsardzības instrumentus; 2) netiks savlaicīgi izvērtēts iespējamais invaliditātes iestāšanās risks, jo netiks veikta novērošana cilvēkiem pēc 26
                                                                         darbnespējas nedēļām. Rezultātā netiks nodrošināta savlaicīga ārstēšana un medicīniskā rehabilitācija un persona var kļūt par invalīdu, tādējādi valstij un pašvaldībai radot lielākus
                                                                         izdevumus (atvieglojumi, pabalsti, rehabilitācija) nekā veicot savlaicīgu ārstēšanu un medicīnisko rehabilitāciju; 3) ja personai pakalpojums netiek nodrošināts savlaicīgi, veselības
                                                                         stāvoklis turpina pasliktināties un pastāv smagākas invaliditātes iestāšanās risks (slimībai progresējot, 2.inv. gr. vietā personai tiek piešķirta 1.inv. gr.), kas var radīt valstij papildus
                                                                         finanšu izdevumus;
         Sociālā                                                             4) Samazināta invaliditātes ekspertīzes pakalpojuma pieejamība (rindas, reģionālais pārklājums, gaidīšanas laiks uz pakalpojumu) un pieaug sociālā spriedze mērķa grupā; 5)
 10_grupa:                  Invaliditātes
        aizsardzība  Labklājības                  Invaliditātes                            VDEĀVK darbinieku pārslodze un darba kvalitātes pazemināšanās, netiks nodrošināts kvalitatīvs pakalpojums; 6) Risks zaudēt pašlaik strādājošos speciālistus (ārsti – eksperti),
 Sociālā                   ekspertīžu     394               1,182,905  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
aizsardzība
       darbnespējas  ministrija
                      nodrošināšana
                                    ekspertīzes veikšana                           kurus nākotnē būs problemātiski aizvietot attiecīgas izglītības programmas trūkuma un nekonkurētspējīgā atalgojuma dēļ.
        gadījumā                                                             Turpmākais finanšu samazinājums ietekmēs jaunu funkciju īstenošanu, kas paredzēta Invaliditātes likumā un kuru izpildei LM budžetā papildus finanšu resursi nav paredzēti:
                                                                         1) Personām ar I grupas redzes invaliditāti sākot ar 2011.gada 1.janvāri līdz 2012.gada 31.decembrim būs tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no valsts
                                                                         budžeta apmaksātu asistenta pakalpojumu. Ir jārēķinās ar to, ka daudzi II grupas redzes invalīdu, kuriem invaliditāte ir noteikta uz mūžu daudzus gadus atpakaļ, vērsīsies VDEĀK I
                                                                         grupas noteikšanai;
                                                                         2) sākot ar 2011.gada 1.janvāri VDEĀK būs jāizvērtē un jāapstiprina personai ar prognozējamu invaliditāti ārstējošā ārsta izstrādāto individuālo rehabilitācijas plānu; būs jāsniedz
                                                                         personas deklarētās dzīvesvietas pašvaldības sociālajam dienestam ieteikumus attiecībā uz individuālo rehabilitācijas plānu; 3) sākot ar 2011.gada 1.septembri VDEĀK būs jāsniedz
                                                                         personām ar dzirdes invaliditāti ieteikumu surdotulka pakalpojumu saņemšanai profesionālās izglītības programmas apgūšanai; 4) sākot ar 2011.gada 1.janvāri VDEĀK būs jāsniedz
                                                                         personām ar invaliditāti ieteikumu asistenta pakalpojumu saņemšanai pašvaldībā.
         Sociālā
 10_grupa:
        aizsardzība   Labklājības
 Sociālā                                              272,081,043         #VALUE!    #VALUE!  #VALUE!
       darba nespējas   ministrija
aizsardzība
         gadījumā

                                       Finansējums
 10_grupa:                   Valsts pensiju
                Labklājības                pakalpojumam - valsts
 Sociālā   Valsts pensijas          speciālais     853               1,084,546,833  1.00   1,084,546,833   0    0.00%
                 ministrija                 pensiju speciālā
aizsardzība                    budžets
                                      budžeta izdevumi


                                     Atbalsts sabiedrībai un
                                        sociālo funkciju
 10_grupa:                                  nodrošināšana (
         Izdienas    Aizsardzības  Militārpersonu
 Sociālā                              35  militārpersonu izdienas   5,486,260    1.00   5,486,260     0
         pensijas     ministrija  pensiju fonds
aizsardzība                                 pensiju un sociālo
                                      garantiju izmaksas
                                        nodrošināšana)

                                      Izdienas pensiju un
                          Fiziskās        normatīvajos aktos
 10_grupa:                   sagatavotības,       noteikto pabalstu
         Izdienas    Iekšlietu
 Sociālā                    veselības un    172    piešķiršanas,       34,444    0.30    10,333    -24,111
         pensijas    ministrija
aizsardzība                  sociālās aprūpes       aprēķināšana un
                        administrēšana         izmaksas
                                       nodrošināšana.
                                      Izdienas pensiju un
 10_grupa:                   Izdienas pensijas,
         Izdienas    Iekšlietu                 normatīvajos aktos
 Sociālā                     pabalsti un   173                13,141,195   1.00   13,141,195    0
         pensijas    ministrija                 noteikto pabalstu
aizsardzība                   kompensācijas
                                         izmaksa.
                                       Tiesnešu sociālo
                                       garantiju - izdienas                                 Ar grozījumiem likumā "Par tiesu varu", kas stājās spējā 2010.gada 1.augustā noteikts, ka tiesneša amata pildīšanas maksimālais vecums turpmāk var tikt
 10_grupa:
         Izdienas    Tieslietu   Tiesnešu izdienas          pensijas -
 Sociālā
         pensijas    ministrija     pensija
                                  561
                                        nodrošināšana
                                                    284,159    0.94    266,044    -18,115       pagarināts par 2, nevis 5 gadiem kā bija noteikts iepriekš. Tiesnešu izdienas pensija ir viena no tiesneša neatkarības garantijām. Šobrīd likumā "Par tiesu varu"
aizsardzība                                                                            noteiktais maksimālais tiesneša amata pildīšanas termiņš (65 un 70 gadi, +2 gadi) uzskatāms par piemērotu, lai tiesu darbs tiktu nodrošināts kvalitatīvā līmenī.
                                      atbilstoši likumā "Par
                                     tiesu varu" noteiktajam                                 Norādām, ka šogad Ministru kabinets jau ir lēmis par tiesnešu izdienas pensiju administrēšanas nodošanu Labklājības ministrijai.
 10_grupa:                                 Izdienas pensiju un
         Izdienas    Kultūras     Mākslas un
 Sociālā                              321   pabalstu izmaksa      558,245    0.94    522,657    -35,588
         pensijas    ministrija    literatūra
aizsardzība                                kultūras darbiniekiem
 10_grupa:
         Izdienas
 Sociālā                                               19,504,303        19,426,489   -77,814  0.40%
         pensijas
aizsardzība
                          Bērna
                                      Bērna piedzimšanas
                        piedzimšanas
                                      pabalstu izmaksas
 10_grupa:    Atbalsts             pabalsti
                 Iekšlietu                  nodrošināšana
 Sociālā   ģimenēm ar           amatpersonām ar   164                1,090,194   #VALUE!   #VALUE!    #VALUE!
                 ministrija                 amatpersonām ar
aizsardzība   bērniem             speciālajām
                                      speciālajām dienesta
                          dienesta
                                         pakāpēm
                         pakāpēm


                                                                                  Nav saprotams FIDG grupas piedāvājums attiecībā uz funkcijas samazinājumu - vai piedāvātajam samazinājumam jāpieskaita klāt arī strukturālās reformas
                                                                                  samazinājums vai arī koeficienta samazinājums jau ietver strukturālās reformas priekšlikumus.
                                                                                  Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas galvenās funkcijas ir bērnu tiesību ievērošanas uzraudzības un kontroles nodrošināšana, metodiskās palīdzības
                                                                                  sniegšana valsts un pašvaldību speciālistiem, uzticības tālruņa darbības nodrošināšana bērnu tiesību aizsardzības jomā. Funkciju izvērtēšanas darba grupa nav
                                                                                  norādījusi kādu funkciju izpilde būtu jāsamazina. Tā piemēram, Inspekcijā izveidotā struktūra ļauj pirmkārt efektīvi izmantot valsts budžeta resursus, otrkārt ātri
                                                                                  un efektīvi sniegt ne tikai psiholoģisku atbalstu, bet reālu palīdzību bērnam, kurš nonācis krīzes situācijā. Saņemot telefonisku informāciju par iespējamu bērnu
                         Valsts bērnu                                                   tiesību pārkāpumu, tā nekavējoties (stundas vai steidzamos gadījumos dažu minūšu laikā) tiek nodota valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektoriem. Inspektori
                          tiesību                                                    nekavējoties veic nepieciešamās darbības, lai bērnam palīdzētu, jo ir tiesīgi dot uzdevumus gan bāriņtiesām (ņemot vērā to, ka inspekcija veic arī bāriņtiesu
 10_grupa:    Atbalsts                           Bērnu tiesību
                Labklājības   aizsardzības
 Sociālā   ģimenēm ar
                 ministrija   inspekcija un
                                  427    aizsardzības      436,304    0.90    392,674    -43,630       darba uzraudzību), gan citām institūcijām, gan paši iesaistoties problēmas risināšanā. Šādu praksi atzinīgi novērtējusi arī Starptautiskā bērnu uzticības tālruņu
aizsardzība   bērniem                           nodrošināšana                                    asociācija, atzīstot, ka gadījumos, kad tālruņa darbību nodrošina NVO, tā aprobežojas ar psiholoģiska atbalsta sniegšanu. Uz tālruni zvana ne tikai bērni, kuriem
                        bērnu uzticības
                          tālrunis                                                    nepieciešama palīdzība, bet arī pieaugušie, lai informētu par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem gan ģimenē, gan institūcijās. Inspekcijas izveidoto sistēmu
                                                                                  atzinīgi novērtēja arī ANO eksperte cilvēktirdzniecibas jautājumos, kas vizītes laikā Latvijā 2009.g. detalizēti iepazinās ar inspekcijas darbību. Ņemot vērā, ka
                                                                                  funkcijas deleģēšana NVO ir pamatota tikai tad, ja NVO to varētu veikt efektīvāk, vai vismaz tikpat efektīvi, bet ar mazākiem resursiem, šinī gadījumā tas nebūs
                                                                                  iespējams, jo inspekcijai viena zvana apkalpošanas izmaksas sastāda 0,66 Ls, kamēr citu tālruņu, kuru darbību nodrošina NVO, izmaksas ir vairākkārt
                                                                                  augstākas (pat 4,61 Ls). Uzskatām, ka šai funkcijai nevar tikt piemērota koeficienta samazināšana bez konkrētām norādēm no kādas funkcijas izpildes būtu
                                                                                  jāatsakās VBTAI. Kā arī FIDG priekšlikums par funkciju nodošanu nevalstiskajam sektoram ir jāprecizē, norādot precīzi, kādu funkciju tiek plānots nodot., \ņemot
                                                                                  vērā to, ka daļa no VBTAI veicamajām funkcijām nav deleģējama (piemēram, padziļinātās bērnu tiesību pārbaudes).
                       Valsts programma
 10_grupa:    Atbalsts                            Bērnu tiesību
                 Labklājības bērnu un ģimenes                                                    Funkcijas ietvaros tiek īstenota Valsts programma bērnu un ģimenes stāvokļa uzlabošanai, kuras pasākumi jau šobrīd ir tādi, kuri tiek iepirkti kā ārpakalpojums,
 Sociālā    ģimenēm ar                      428     aizsardzības      166,188    0.85   141,260    -24,928
aizsardzība    bērniem
                 ministrija   stāvokļa
                                         nodrošināšana                                    kam nav administrēšanas izdevumi, respektīvi, tiek finansēta kāda konkrēta pasākuma realizācija. Acīmredzot plānotā konsolidācija nozīmē, ka tiek noņemti vai
                        uzlabošanai
                                                                                   samazināti finansiālie līdzekļi kāda pašreiz neidentificēta pasākuma realizācijai vai Funkciju izvērtēšanas darba grupai ir risinājums, kādā veidā kāds no
                                                                                   pasākumiem var tikt realizēts bez samaksas.
 10_grupa:    Atbalsts
                 Tieslietu    Uzturlīdzekļu       Uzturlīdzekļu garantiju
 Sociālā    ģimenēm ar                      600                9,556,975   1.00   9,556,975    0
                 ministrija     fonds              fonds
aizsardzība    bērniem
 10_grupa:    Atbalsts
 Sociālā    ģimenēm ar                                       11,249,661        #VALUE!   #VALUE!   #VALUE!
aizsardzība    bērniem
                                         Finansējums
 10_grupa:    Atbalsts            Nodarbinātības
                 Labklājības                   pakalpojumam -
 Sociālā    bezdarba              speciālais    854                107,289,021  1.00   107,289,021    0
                 ministrija                 nodarbinātības speciālā
aizsardzība   gadījumā              budžets
                                        budžeta izdevumi                                                                                   LM neatbalsta samazinājumu 616 500 Ls apmērā aktīvajiem darba tirgus politikas pasākumiem (tiek finansēti nodarbinātības speciālā budžeta ietvaros).
                                                                                   Nodarbinātības speciālā budžeta līdzekļi, kas 2011.gada bāzē plānoti 6,165 miljoni latu apmērā ir paredzēti 2010.gadā iesāktu apmācību turpināšanai
                                                                                   2011.gadā ( 2010.gada pārejošo finanšu saistību segšanai), kā arī tādu pasākumu īstenošanai, kas nevar tikt īstenoti par Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem, tomēr
                                         Finansējums
 10_grupa:    Atbalsts
                 Labklājības
                         Nodarbinātības
                                       pakalpojumam - Aktīvie                                 tie ir būtiski integrācijas politikas kontekstā (valsts valodas apmācība un valsts valodas apliecības piešķiršana), kā arī attiecībā uz neliela apmēra
 Sociālā    bezdarba              speciālais    855                6,165,000   0.90   5,548,500  -616,500
                 ministrija                   nodarbinātības                                   mikrouzņēmējdarbības attīstīšanu (Koncepcijas par mikrouzņēmumu atbalsta pasākumiem ietvaros), gan attiecībā uz starptautisko partneru (aizdevēju)
aizsardzība   gadījumā              budžets
                                          pasākumi                                     rekomendācijām). Samazinot finansējumu minētajai funkcijai palielināsies rinda uz atsevišķiem aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem (pieprasījumā jau šobrīd
                                                                                   pārsniedz pakalpojuma sniegšanas iespējas). Jāatzīmē, ka finansējuma samazinājums šai funkcijai ir arī pretrunā ar Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas
                                                                                   Saprašanās memorandā (trešais papildinājums 20.07.2010.) noteikto attiecībā uz darba tirgus politikas jomu: "Jebkuri papildu ieņēmumi vai ietaupījumi
                                                                                   attiecībā pret deficīta mērķiem ir jāizmanto, lai sasniegtu budžeta deficītu, kas zemāks par plānoto, vai, apspriežoties ar EK un SVF, lai paātrinātu ES fondu
                                                                                   apguvi noteikto budžeta deficīta mērķu ietvaros, vai lai palielinātu finansējumu aktīvās nodarbinātības un sociālā drošības tīkla pasākumiem. (....)".
 10_grupa:    Atbalsts
                 Labklājības
 Sociālā    bezdarba                                        113,454,021       112,837,521  -616,500   0.54%
                 ministrija
aizsardzība   gadījumā
                         Sociālās drošības       Finansējums valsts
 10_grupa:
        Valsts sociālie  Labklājības   tīkla stratēģijas     atbalstam pašvaldībām
 Sociālā                               1165                7,535,316   1.00   7,535,316    0
       pabalsti un GMI   ministrija     pasākumu          GMI un dzīvokļa
aizsardzība
                           īstenošana         pabalsta izmaksai                                                                                   MK 2009.gada 3.oktobrī izskatīja Informatīvo ziņojumu “Priekšlikumi par ģimenes valsts pabalsta finansēšanu”, pieņemot lēmumu saglabāt pašreizējo ģimenes
                                                                                   valsts pabalsta piešķiršanas kārtību.
                                                                                   2010.gada 27.jūlijā MK apstiprināts Informatīvais ziņojums "Par turpmāku valsts pabalstu izmaksas ierobežojumu noteikšanas pamatotību". Ziņojumā norādīts,
                                                                                   ka samazinot ģimenes valsts pabalsta veidā ģimenēm ar bērniem sniedzamā valsts atbalsta apjomu, kā arī samazinot citos veidos sniedzamā valsts atbalsta
 10_grupa:                                    Finansējums
        Valsts sociālie  Labklājības   Valsts sociālie                                                  apjomu (piemēram, braukšanas maksas atvieglojumi sabiedriskā transportā) un ierobežojot valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu apmērus, ir samazinājies
 Sociālā                               416  pakalpojumam - valsts   95,419,680   0.95   90,648,696  -4,770,984
aizsardzība
       pabalsti un GMI   ministrija     pabalsti
                                       sociālajiem pabalstiem                                 ģimeņu ar bērniem ienākuma līmenis, tāpēc daudzām ģimenēm šis pabalsts ir kļuvis par regulāru un nozīmīgu ienākuma daļu. Tāpat ziņojumā secināts, ka
                                                                                   Ģimenes valsts pabalsta ierobežojums ir turpināms un pabalsts izmaksājams 8 Ls apmērā par ikvienu bērnu, taču turpmāk nedrīkst to samazināt vai atcelt.
                                                                                   Vēršam uzmanību, ka FIDG sniedz identisku priekšlikumu attiecībā uz Ģimenes valsts pabalsta reformu Ziņojuma 4.sadaļā "Priekšlikumi un rekomendācijas
                                                                                   starpinstitucionālo no valsts budžeta finansēto funkciju izpildes organizācijā, lai sasniegtu fiskālās konsolidācijas mērķus", norādot atšķirīgu finanšu līdzekļu
                                                                                   samazinājumu (apmēram 10 milj. latu gadā). Tādejādi nepieciešams precizēt informāciju par FIDG priekšlikumiem kādā no attiecīgajām nodaļām.

 10_grupa:
        Valsts sociālie  Labklājības
 Sociālā                                                102,954,996       98,184,012  -4,770,984  4.63%
       pabalsti un GMI   ministrija
aizsardzība
         Darba
                           Fiziskās
        aizsardzība,
 10_grupa:                    sagatavotības,        Darba aizsardzības
       atbalsts sporta   Iekšlietu                                                             Iekšlietu ministrija iebilst finansējuma samazināšanai darba aizsardzībai, jo samazinot izdevumus kopumā par 55,2 tūkst. IeM nevar nodrošināt minēto funkciju
 Sociālā                     veselības un    170     pasākumu        18,505    0.00     0     -18,505
aizsardzība
        veterāniem,    ministrija
                         sociālās aprūpes        nodrošināšana.                                    izpildi
       valsts budžeta
                         administrēšana
        transferts,
         Darba
        aizsardzība,
 10_grupa:            Izglītības un  Augstas klases       Sniegt atbalstu Latvijas
       atbalsts sporta
 Sociālā             zinātnes    sasniegumu     278   sporta veterāniem un    279,000   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
        veterāniem,
aizsardzība            ministrija     sports         bijušajiem olimpiešiem
       valsts budžeta
        transferts,
         Darba                            Finansējums
        aizsardzība,                       pakalpojumam - Valsts
 10_grupa:                    Valsts atbalsts
       atbalsts sporta  Labklājības                budžeta uzturēšanas
 Sociālā                     sociālajai   378                16,339,897   1.00  16,339,897    0
        veterāniem,    ministrija               izdevumu transferti no
aizsardzība                   apdrošināšanai
       valsts budžeta                       valsts pamatbudžeta uz
        transferts,                       valsts speciālo budžetu
         Darba                           Tiesnešu sociālo
                                                                               Saskaņā ar likuma "Par tiesu varu" 125.panta sesto daļu valsts obligāti apdrošina tiesneša dzīvību un veselību līdz 15 mēneša amatalgu apmēram. Norādām, ka
        aizsardzība,                       garantiju - veselības un                              tiesneša veselības un dzīvības apdrošināšana ir viena no tiesneša sociālajām garantijām, kas atbilstoši Eiropas Sociālās hartas 4.pantam ir viens no
 10_grupa:                    Veselības un
 Sociālā
       atbalsts sporta   Tieslietu
                          dzīvības    560
                                     dzīvības apdrošināšana
                                                    90,020    0.84   75,954   -14,066       elementiem, kas veido atalgojumu. Savukārt pienācīga tiesnešu darba samaksa ietilpst arī Satversmes 83. pantā ietvertās tiesnešu neatkarības saturā (sk.
        veterāniem,    ministrija                 - nodrošināšana
aizsardzība                   apdrošināšana                                                Satversmes tiesas 2010. gada 18. janvāra sprieduma lietā Nr. 2009-11-01 6. un 8.2. punktu). Ievērojot minēto, tiesneša sociālo garantiju samazināšana varētu
       valsts budžeta                        atbilstoši likumā "Par
        transferts,                       tiesu varu" noteiktajam                               ietekmēt tiesneša neatkarību, līdz ar to šobrīd nav pieļaujama.
                                                                               Pretējā gadījumā jālemj parvalsts apmaksātas veselības un dzīvības apdrošināšanas valstī esamību vispār, tsk. karavīriem, tiesnešiem, kā arī "Latvijas valsts
                                                                               mežu" darbiniekiem. Nav skaidrs uz kāda pamata izdarīts secinājums par iespējamu 14066 LVL samazinājumu šīs pozīcijas izmaksām.
         Darba
        aizsardzība,
 10_grupa:
       atbalsts sporta
 Sociālā                                              16,727,422       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
        veterāniem,
aizsardzība
       valsts budžeta
        transferts,
 10_grupa:
                Konsolidācijas  Konsolidācijas
 Sociālā    Transferti                           Transferts      -16,339,897      -16,339,897
                 transferti    transferti
aizsardzība
 10_grupa:
                Konsolidācijas  Konsolidācijas
 Sociālā    Transferti                           Transferts      -1,026,209      -1,026,209
                 transferti    transferti
aizsardzība
 10_grupa:
                Konsolidācijas  Konsolidācijas
 Sociālā    Transferti                                      -17,366,106      -17,366,106
                 transferti    transferti
aizsardzība
 10_grupa:
         Sociālā
 Sociālā                                              1,603,152,173      #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
        aizsardzība
aizsardzība
                                                                            aprēķinātā vidējā               Priekšlikums fiskālās  Priekšlikums fiskālās
                      Budžeta resora   Budžeta programmas                         Bāzes finansējums             Priekšlikums 2011.gada
 Funkciju kopa     Funkciju grupa                      funkcijas Npk     Funkcijas nosaukums              vērtība koeficienta              konsolidācijas apjomam  konsolidācijas apjomam                         Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                      nosaukums       nosaukums                             2011.gadam                budžeta apropriācijai
                                                                               vērtība                      (Ls)           (%)
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,
                                 Valsts parāda
iemaksas ES un     Parāda darījumi  Finanšu ministrija               74      Valsts parāda vadība     174,069,821       1.00        174,069,821          0
                                  vadība
 starptautiskajās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,
                                 Valsts parāda           Naudas līdzekļu un valsts
iemaksas ES un     Parāda darījumi  Finanšu ministrija               75                      67,053,279       #REF!          #REF!          #REF!
                                  vadība             budžeta aizdevumu vadība
 starptautiskajās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,
iemaksas ES un     Parāda darījumi  Finanšu ministrija                                     241,123,100                   #REF!                       #REF!
 starptautiskajās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,
                                Iemaksas Eiropas
iemaksas ES un   Iemaksas ES budžetā Finanšu ministrija               90    Finanšu resursu pārvaldīšana.   135,400,000       #REF!          #REF!          #REF!          #REF!
                                Kopienas budžetā
 starptautiskajās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                                                 Starptautiskā sadarbība NATO
 parāda vadība,     Iemaksas                   Valsts
                      Aizsardzības                       un ES ietvaros (iemaksu
iemaksas ES un    starptautiskajās              aizsardzības     34                      5,422,076       0.99         5,349,782         -72,294
                       ministrija                       veikšana starptautiskajās
 starptautiskajās   organizācijās              politikas realizācija
                                                     organizācijās)
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,     Iemaksas                 Iemaksas
                                                  Iemaksas starptautiskajās
iemaksas ES un    starptautiskajās  Ārlietu ministrija  starptautiskajās    52                      1,479,955       1.00         1,479,955           0
                                                     organizācijās
 starptautiskajās   organizācijās               organizācijās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                                                  Iemaksas starptautiskajās
 parāda vadība,     Iemaksas                 Sabiedrisko
                      Ekonomikas                       organizācijās (Sabiedrisko
iemaksas ES un    starptautiskajās              pakalpojumu     1107                      25,108        1.00          25,108           0
                       ministrija                       pakalpojumu regulēšanas
 starptautiskajās   organizācijās                regulēšana
                                                      komisija)
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                                                  Iemaksas starptautiskajās
 parāda vadība,     Iemaksas                   Ārējās
                      Ekonomikas                        organizācijās (Latvijas
iemaksas ES un    starptautiskajās              ekonomiskās      1108                       1,500        1.00          1,500            0
                       ministrija                        Investīciju un attīstības
 starptautiskajās   organizācijās              politikas ieviešana
                                                       aģentūra)
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,     Iemaksas                Nozares politiku          Iemaksas starptautiskajās
                      Ekonomikas
iemaksas ES un    starptautiskajās              veidošana un     1109     organizācijās (Ekonomikas     191,356        0.96         183,383          -7,973
                       ministrija
 starptautiskajās   organizācijās                vadība                 ministrija)
 organizācijās
                                                                                                                            2011.g. plānots veikt dalības maksājumu Eiropas Padomes Attīstības bankā (EPAB), Pasaules Muitas organizācijā (WCO), Eiropas Nodokļu administrāciju
                                                                                                                            organizācijā (IOTA), kā arī par dalību Dārgmetālu kontroles un zīmogošanas konvencijā un Eiropas Attīstības fondā (EAF), maksājumus par LV kapitāldaļām
11_grupa: Valsts                                                                                                                    Ziemeļu Investīciju bankā (ZIB) un Starptautiskajā Attīstības asociācijā (IDA). Maksājumi par uzņemtajām saistībām starptautisko institūciju kapitālā nav
                                                  Minētās apakšprogrammas
 parāda vadība,     Iemaksas                 Iemaksas
                                                  ietvaros Valsts kase veic                                                              atliekami, vai samazināmi, tie tiek veikti saskaņā ar jau noslēgtiem līgumiem un iepriekš uzņemtām saistībām, tāpēc maksājumi ZIB kapitālā un rezervēs, kā arī
iemaksas ES un    starptautiskajās  Finanšu ministrija   starptautiskajās    92                      3,712,600       0.96         3,557,908         -154,692
 starptautiskajās   organizācijās               organizācijās
                                                  iemaksas starptautiskajās                                                              par IDA kapitālu nav samazināmi. Veicamie dalības maksājumi organizācijās vai citās institūcijās veicami, ja LV tajās darbojas kā dalībvalsts. Attiecībā uz
                                                     organizācijās.                                                                dalības maksājumiem EPAB, jāatzīmē, ka tā kā LV ir EPAB dalībvalsts, tai tiek nodrošināta pieeja EPAB kredītresursiem, gan privātajām sektoram kopumā, gan
 organizācijās
                                                                                                                            valstij kā aizņēmējam, tāpēc dalība EPAB būtu saglabājama. Attiecībā uz dalību EAF, WCO un IOTA un iemaksām Dārgmetālu kontroles un zīmogošanas
                                                                                                                            konvencijā, nepieciešams viedoklis no tām institūcijām (VID, ĀM un VSIA Latvijas Proves biroja), kas pārstāv LV intereses šajās institūcijās. VK veic
                                                                                                                            administratīvi maksājumus saskaņā ar piestādītajiem rēķiniem.
                                                                                                                            APAKŠPROGRAMMAS SAMAZINĀJUMS UZ JAU UZŅMETO SASITĪBU RĒĶINA NAV IESPĒJAMS.
                                                                                                                            JA TĀDS TIEK ĪSTENOTS, SAISTĪBU NEIZPILDI VAR PIELĪDZINĀT VALSTS PARĀDSAISTĪBU NEIZPILDEI.

                                                                                                                            Iebilstam! Iemaksām starptautiskajās organizācijās nevar noņemt "aprēķinātu naudu" , jo organizācijās vai nu iemaksā pilnu summu, vai nemaksā nemaz.
11_grupa: Valsts                                                                                                                    Visās starptautiskajās organizācijās, kurās dalību apmaksā SM, tā ir nepieciešama, jo balstās uz starptautiskiem tiesību aktiem, tā ir apstiprināta MK. Izstāšanās
 parāda vadība,     Iemaksas                 Iemaksas             Ar dalību starptautiskajās
                       Satiksmes                                                                                                 no šīm organizācijām nozīmētu dzelzceļa tranzīta pārvadājumu pārtraukšanu no/uz Austrumu puses valstīm, kravu, pasažieru pārvadājumu pārtraukšanu uz ES
iemaksas ES un    starptautiskajās             starptautiskajās    485    organizācijās saistīto iemaksu    209,570        0.98         205,728          -3,842
 starptautiskajās   organizācijās
                       ministrija
                                 organizācijās          nodrošināšana (pamatdarbība)                                                             dalībvalstīm, balsstiesību zaudēšanu IMO komitejās, Latvijā izdoto elektronisko jūras karšu neatzīšanu, Latvijas interešu neievērošanu telekomunikāciju jomā,
 organizācijās                                                                                                                     nespēju nodrošināt universālo pasta pakalpojumu, gaisa satiksmes apturēšanu, Latvijas transporta darbības starptautiskās koordinācijas pārtraukšanu, nespēju
                                                                                                                            veikt ostās ienākošo ārvalstu kuģu inspekcijas, liegumu saņemt kompensācijas naftas piesārņojuma gadījumā Latvijas ūdeņos.

11_grupa: Valsts
 parāda vadība,     Iemaksas                 Iemaksas
                                                  Iemaksas starptautiskajās
iemaksas ES un    starptautiskajās  Vides ministrija   starptautiskajās    775                       625,728        0.96         599,656         -26,072
 starptautiskajās   organizācijās               organizācijās
                                                     organizācijās                                                                 Saskaņā ar funkciju izvērtēšanas darba grupas norādēm iemaksas starptautiskajās organizācijās netika vērtētas un samazinājums netiek paredzēts.
 organizācijās                                                                                                                     Priekšlikums noraidāms, jo ar mehāniskiem samazinājumiem nav iespējams samazināt iemaksas, kuras nosaka starptautiskie normatīvie akti.
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,     Iemaksas                 Maksājumi
                       Veselības                          Veikt iemaksas
iemaksas ES un    starptautiskajās             starptautiskajās    713                       77,047        0.96          73,837          -3,210
                       ministrija                      starptautiskajās organizācijās
 starptautiskajās   organizācijās               organizācijās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,     Iemaksas
iemaksas ES un    starptautiskajās                                           11,744,940      11,476,856  -268,084  2.28%
 starptautiskajās   organizācijās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                                  Dotācija
 parāda vadība,
            Dotācijas       Dotācija     pašvaldību finanšu      Dotācija pašvaldību finanšu
iemaksas ES un                                   2039                   9,852,897  1.00  9,852,897    0    0.00%
           pašvaldībām     pašvaldībām     izlīdzināšanas        izlīdzināšanas fondam
 starptautiskajās
                                  fondam
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                                              Minētās apakšprogrammas                               Plānotā faktiskā izpilde, saglabājoties patreizējai tendencei (2009.gada faktiskā izpilde – 220 969 lati, 2010.gada 10mēnešos – 137 993 lati), būs lielāka nekā
 parāda vadība,                        Kompensācijas
          Pārējie vispārējās                           ietvaros Valsts kase tehniski                            2010.gada budžets (papildus resursi šajā gadījumā būs jāprasa no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas būtiski aizkavēs kompensāciju izmaksu).
iemaksas ES un              Finanšu ministrija  reabilitētajiem   94                   156,971   0.93  145,198   -11,773
 starptautiskajās
          valdības dienesti
                                 pilsoņiem
                                               nodrošina kompensāciju                               Alternatīvs variants ir pieņemt politisku lēmumu par kompensāciju izmaksu pārtraukšanu (izmaiņas tiesību aktos), kā rezultātā vispār likvidēt 41.05.00
                                                   izmaksu.
 organizācijās                                                                                 programmu.
11_grupa: Valsts
                                Valsts pārvaldes
 parāda vadība,
          Pārējie vispārējās             iestāžu nodarīto
iemaksas ES un              Finanšu ministrija             96  Finanšu resursu pārvaldīšana.   80,000   0.98  78,000    -2,000
          valdības dienesti               zaudējumu
 starptautiskajās
                                 atlīdzināšana
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                      Gadskārtējā
 parāda vadība,
          Pārējie vispārējās  valsts budžeta    Apropriācijas
iemaksas ES un                                   2038    Apropriācijas rezerve     5,000,000  1.00  5,000,000    0
          valdības dienesti  izpildes procesā     rezerve
 starptautiskajās
                       pārdale
 organizācijās
11_grupa: Valsts
                      Gadskārtējā
 parāda vadība,                          Līdzekļi
          Pārējie vispārējās  valsts budžeta                   Līdzekļi neparedzētiem
iemaksas ES un                         neparedzētiem    1179                   6,932,827  1.00  6,932,827    0
          valdības dienesti  izpildes procesā                  gadījumiem izlietojums
 starptautiskajās                        gadījumiem
                       pārdale
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,
iemaksas ES un                                       Konsolidācijas transferts    -8,000        -8,000
 starptautiskajās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,
          Pārējie vispārējās
iemaksas ES un                                                       12,161,798      12,148,025  -13,773  0.11%
          valdības dienesti
 starptautiskajās
 organizācijās
11_grupa: Valsts
 parāda vadība,    Valsts parāda
iemaksas ES un   vadība, iemaksas                                            410,282,735      #REF!    #REF!   #REF!
 starptautiskajās     ES
 organizācijās
                                                                               aprēķinātā vidējā               Priekšlikums fiskālās  Priekšlikums fiskālās
                     Budžeta resora   Budžeta programmas                             Bāzes finansējums             Priekšlikums 2011.gada
Funkciju kopa   Funkciju grupa                        funkcijas Npk      Funkcijas nosaukums                 vērtība koeficienta              konsolidācijas apjomam  konsolidācijas apjomam                       Ministrijas sniegtais komentārs, priekšlikums par papildus samazinājumiem attiecīgās funkcijas finansējumam
                     nosaukums       nosaukums                                 2011.gadam                budžeta apropriācijai
                                                                                  vērtība                      (Ls)           (%)


                                                  Ierēdņu apmācības programmu
                                                 pārstrukturizācija uz prioritārajām
  Valsts
                                 Valsts             jomām - valsts pārvaldes darbinieku
pārvaldes    Ar Valsts kanceleju     Ministru
                               administrācijas    962    sagatavošana Latvijas prezidentūrai     100,510       1.000         100,510           0           0.00%
padotības    saistītas iestādes     kabinets
                                 skola             ES, ES SF apguve, valsts pārvaldes
 iestādes
                                                 darbinieku kvalifikācijas celšanas
                                                   mehānisma pilnveidošana


                                                Latvijas Republikas un Latvijas valsts
  Valsts
                                                 piederīgo interešu pārstāvēšana
pārvaldes    Ar Ārlietu ministriju             Diplomātiskās
                    Ārlietu ministrija              50      diplomātiskajās un konsulārajās     14,748,863       0.987        14,552,211         -196,652
padotības    saistītās iestādes              misijas ārvalstīs
                                                   misijās un starptautiskajās
 iestādes
                                                    organizācijās ārvalstīs
  Valsts
                                                 Konsulārais nodrošinājums-ĀM
pārvaldes    Ar Ārlietu ministriju
                    Ārlietu ministrija Centrālais aparāts    44       centrālā aparāta Konsulārā        454440        0.927         421114.4         -33,326
padotības    saistītās iestādes
                                                 departamenta darbinieku atlīdzība
 iestādes
  Valsts
                                                  Konsulāro funkciju pildīšanai
pārvaldes    Ar Ārlietu ministriju             Konsulārais
                    Ārlietu ministrija              51       nepieciešamais vīzu ielīmju       79,365        1.000          79,365           0
padotības    saistītās iestādes              nodrošinājums
                                                     nodrošinājums
 iestādes
  Valsts
pārvaldes    Ar Ārlietu ministriju
                                                                      15,282,668                 15,052,691         -229,977         1.50%
padotības    saistītās iestādes
 iestādes
  Valsts
         Ar Aizsardzības
pārvaldes                Aizsardzības     Ģeodēzija un             Valsts kartogrāfijas sistēmas
        ministriju saistītās                         31                           1,901,344       0.854         1,623,272         -278,072         14.63%
padotības                 ministrija      kartogrāfija           uzturēšana un militārā kartēšana
           iestādes
 iestādes
  Valsts
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas
        ministriju saistītas              informācijas     867.1    Lauksaimniecības un vides statistika     792,714      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
padotības                 ministrija
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas
        ministriju saistītas              informācijas     867.2        Uzņēmumu statistika         1,241,606      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
padotības                 ministrija
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas
        ministriju saistītas              informācijas     867.3         Cenu statistika          344507        0.980         337,617          -6,890
padotības                 ministrija
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas
        ministriju saistītas              informācijas     867.4      Makroekonomiskā statistika        795,280       0.980         779,374         -15,906
padotības                 ministrija
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas
        ministriju saistītas              informācijas     867.5         Sociālā statistika        1,639,284       0.973         1,594,204         -45,080
padotības                 ministrija
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas
        ministriju saistītas              informācijas     867.6    Konjunktūras un teritoriālā statistika    192,520      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
padotības                 ministrija
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes

  Valsts                                                                                                                           Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Šai funkcijai jau finansējuma samazinājums jau ir veikts. Saskaņā ar tirgus izpētes datiem šo funkciju privātais
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas                      Statistiskās informācijas publicēšana                                                             sektors veikt finansiāli izdevīgāk nevar. Funkcijas veikšanai ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums un šim mērķim specifiskas telpas. CSP zināšanu un tehniskā
        ministriju saistītas              informācijas     867.7                          390,797      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
padotības
          iestādes
                      ministrija
                               nodrošināšana
                                                      un izplatīšana                                                                  bāze nodrošina iespēju izgatavot veidlapas arī citām valsts pārvaldes iestādēm, kas veic statistikas vākšanu, līdz ar to ir izvērtējams priekšlikums veikt citu
 iestādes
                                                                                                                               valsts pārvaldes iestāžu statistisko veidlapu pavairošanu CSP.
                                                Vispārējās vadības funkcijas (finanšu
  Valsts                                             plānošana un izlietojuma analīze,
         Ar Ekonomikas                 Statistiskās
pārvaldes                 Ekonomikas                      juridiskā ekspertīze, personālvadība,
        ministriju saistītas              informācijas     867.9                          584,390      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!
padotības                 ministrija                      lietvedība, informācijas tehnoloģiju
          iestādes                 nodrošināšana
 iestādes                                              uzturēšana, grāmatvedība u.c.)
                                                   (Centrālā statistikas pārvalde)


                                                Vispārējās vadības funkcijas (finanšu
                                                 plānošana un izlietojuma analīze,
  Valsts                                                                                                                           Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
         Ar Ekonomikas                Iekšējais tirgus un        juridiskā ekspertīze, personālvadība,
pārvaldes                 Ekonomikas
padotības
        ministriju saistītas
                      ministrija
                               patērētāju tiesību  1110     lietvedība, informācijas tehnoloģiju    136,536      #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!                   finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
          iestādes                   aizsardzība            uzturēšana, grāmatvedība u.c.)                                                              nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes
                                                  (Patērētāju tiesību aizsardzības
                                                        centrs)


                                                  Patērētāju tiesību aizsardzības
  Valsts                                              normatīvo aktu ievērošanas                                                                Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
         Ar Ekonomikas                Iekšējais tirgus un
pārvaldes                 Ekonomikas                       uzraudzība (finanšu pakalpojumi,
padotības
        ministriju saistītas
                      ministrija
                               patērētāju tiesību   875
                                                tūrisms, netaisnīgi līgumu noteikumi
                                                                       94,525       #VALUE!         #VALUE!         #VALUE!                   finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
          iestādes                   aizsardzība                                                                                         nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes                                            u.c.) un patērētāju kolektīvo interešu
                                                       aizsardzība
                                          Preču un pakalpojumu drošuma
  Valsts                                                                                    Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
       Ar Ekonomikas            Iekšējais tirgus un      uzraudzība. Bīstamo iekārtu reģistra
pārvaldes              Ekonomikas
padotības
       ministriju saistītas
                   ministrija
                          patērētāju tiesību  876    uzturēšana, cenu norādīšanas,     283,574   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
         iestādes               aizsardzība        pareizas noteikšanas un patērētāju                               nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes
                                           informēšanas uzraudzība

  Valsts                                                                                    Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
       Ar Ekonomikas            Iekšējais tirgus un      Negodīgas komercprakses, reklāmas,
pārvaldes              Ekonomikas
padotības
       ministriju saistītas
                   ministrija
                          patērētāju tiesību  877    distances tirdzniecības, t.sk. e-   63,017   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
         iestādes               aizsardzība           komercijas uzraudzība                                   nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes
                                          Mērīšanas līdzekļu atbilstības
  Valsts                                                                                    Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
       Ar Ekonomikas            Iekšējais tirgus un        uzraudzība, lietošanā nodoto
pārvaldes              Ekonomikas
padotības
       ministriju saistītas
                   ministrija
                          patērētāju tiesību  878      mērīšanas līdzekļu valsts      42,011   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
         iestādes               aizsardzība        metroloģiskā uzraudzība, fasēto preču                              nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes
                                            metroloģiskā kontrole

  Valsts                                     Patērētāju iesniegumu par līguma                                Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
       Ar Ekonomikas            Iekšējais tirgus un
pārvaldes              Ekonomikas                  noteikumiem neatbilstošām precēm
padotības
       ministriju saistītas
                   ministrija
                          patērētāju tiesību  879
                                         un pakalpojumiem izskatīšana un
                                                             115,530   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
         iestādes               aizsardzība                                                        nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes                                    palīdzības sniegšana patērētājiem  Valsts                                    Patērētāju un uzņēmēju informēšana                                Finansējuma samazinājums Patērētāju tiesību aizsardzības centram vairs nav pieļaujams, jo jau esošais – 2009. un 2010.gadā samazinātais budžeta
       Ar Ekonomikas            Iekšējais tirgus un
pārvaldes              Ekonomikas                  (preventīva pārkāpumu novēršana),
padotības
       ministriju saistītas
                   ministrija
                          patērētāju tiesību  880.1
                                        patērētāju konsultēšana, informācijas
                                                             73,519   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       finansējums (par 42%) ierobežo veikt iestādes funkcijas. Turklāt, funkciju izvērtēšanas diskusijās tika runāts par to, ka tas nav samazināms, bet tieši pretēji –
         iestādes               aizsardzība                                                        nākamajā periodā palielināms iespēju robežās.
 iestādes                                    apmaiņa ar ES par bīstamām precēm
                                        Vispārējās vadības funkcijas (finanšu
                                         plānošana un izlietojuma analīze),
  Valsts                                    lietvedība, informācijas tehnoloģiju
       Ar Ekonomikas
pārvaldes              Ekonomikas   Konkurences         uzturēšana, dokumentu pārvaldība,
       ministriju saistītas                    1111                       27,024   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija  politikas ieviešana       arhīva pakalpojumi, sekretariāta
         iestādes
 iestādes                                    funkcija, darba aizsardzība, apgāde,
                                          pretkorupcijas pasākumu plāna
                                               īstenošana


  Valsts
       Ar Ekonomikas
pārvaldes              Ekonomikas   Konkurences         Uzņēmumu apvienošanās kontroles
       ministriju saistītas                    881                        252,224   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija  politikas ieviešana           veikšana
         iestādes
 iestādes
  Valsts
       Ar Ekonomikas                            Konkurences un Reklāmas likuma
pārvaldes              Ekonomikas   Konkurences
       ministriju saistītas                    883     pārkāpumu izmeklēšana un       171,153   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija  politikas ieviešana
         iestādes                                  uzraudzība
 iestādes
  Valsts
       Ar Ekonomikas             Sabiedrisko
pārvaldes              Ekonomikas                 Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
       ministriju saistītas          pakalpojumu     887                       3,675,492   1.000  3,675,492    0
padotības              ministrija                 komisijas darbības nodrošināšana
         iestādes              regulēšana
 iestādes
  Valsts                      Atbilstības
       Ar Ekonomikas
pārvaldes              Ekonomikas   novērtēšana un         Standartizācijas, metroloģijas un                               Nepiekrītam piedāvātajam samazinājumam. Funkcijas veikšana nav iespējama ar piedāvāto finansējumu. Finansējuma samazinājums Standartizācijas,
       ministriju saistītas                    888                        259,744   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
         iestādes
                   ministrija    kvalitātes         akreditācijas politikas īstenošana                               akreditācijas un metroloģijas centram vairs nav pieļaujams, jo 2009. un 2010.gadā budžeta finansējums samazināts par 81%.
 iestādes                     nodrošināšana
  Valsts                      Būvniecības,
       Ar Ekonomikas                             Mājokļu politikas īstenošana
pārvaldes              Ekonomikas   enerģētikas un
       ministriju saistītas                    940   (Privatizācijas aģentūrai vēl nenodoto    0     0.000    0      0
padotības              ministrija  mājokļu valsts
         iestādes                              dzīvojamo māju pārvaldīšana)
 iestādes                      aģentūra
  Valsts
       Ar Ekonomikas             Statistiskās
pārvaldes              Ekonomikas                  Tautas skaitīšanas organizēšana
       ministriju saistītas          informācijas    2043                       5,781,270   1.000  5,781,270    0
padotības              ministrija                       2011.gadā
         iestādes             nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
       Ar Ekonomikas
pārvaldes              Ekonomikas
       ministriju saistītas                                            16,956,717       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
padotības              ministrija
         iestādes
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                  (Servisa funkcija) Nodokļu uzskaite un
                         un muitas politikas  62                       17,154,664  0.998  17,111,777  -42,887
padotības  saistītas iestādes   ministrija                        piedziņa
                          nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                    (Servisa funkcija) Muitas lietu
                         un muitas politikas  63                       13,462,010  0.998  13,428,355  -33,655
padotības  saistītas iestādes   ministrija                      administrēšana
                          nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
                         un muitas politikas  1162       Atbalsta funkcija       5,672,891  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                          nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
                         un muitas politikas  80   (Kontroles funkcija) Nodokļu kontrole  5,646,549   0.998  5,632,433  -14,116
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                          nodrošināšana
 iestādes
  Valsts                                                                                    VID budžets kopš 2008.gada ir būtiski samazināts. Salīdzinājumā ar 2008.gada budžetā piešķirtā finansējuma izlietojumu VID budžetā 2010.gadam pieejamais
                         Valsts ieņēmumu         (Kontroles funkcija) Noziedzīgu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                         un muitas politikas  78    nodarījumu un likumpārkāpumu     2,711,860   0.998  2,705,080   -6,780       finansējums 33.00.00 programmā „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” ir samazināts par 39,17%. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
                          nodrošināšana        atklāšana un novēršana muitas jomā
 iestādes                                                                                    10.augusta sēdes protokola Nr.41 51.§ „Informatīvais ziņojums „Par robežkontroles punkta „Grebņeva” modernizācijas pabeigšanai nepieciešamā finansējuma
                                                                                         nodrošināšanu 2011.gadā”” VID 2011.gada budžetā papildus ir jāparedz finansējums ilgtermiņa saistībās RKP “Grebņeva” rekonstrukcijas pabeigšanai Ls 2 742
                                                                                         321 apmērā, t.sk. būvniecības izmaksām Ls 2 674 561, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām Ls 67 760 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis).
                                                                                         Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumu Nr.501 „Par Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas koncepciju” VID budžetā
                                                                                         2010.gadam ir piešķirts papildus finansējums VID ierēdņu (darbinieku atlīdzībai) Ls 1 515 983 apmērā, kas rada ietekmi uz VID budžetu 2011.gadam Ls 3 638
                                                                                         359 apmērā. Līdz ar to uzskatām, ka, piemērojot VID pamatbudžetam samazinājumu Ls 999 892 apmērā radīsies pretruna starp iepriekš minētajiem rīkojumiem
                                                                                         un Funkciju izvērtēšanas darba grupas priekšlikumiem budžeta 2011.gadam apropriācijai.
                                                                                   VID budžets kopš 2008.gada ir būtiski samazināts. Salīdzinājumā ar 2008.gada budžetā piešķirtā finansējuma izlietojumu VID budžetā 2010.gadam pieejamais
                                                                                   finansējums 33.00.00 programmā „Valsts ieņēmumu un muitas politikas nodrošināšana” ir samazināts par 39,17%. Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada
                                                                                   10.augusta sēdes protokola Nr.41 51.§ „Informatīvais ziņojums „Par robežkontroles punkta „Grebņeva” modernizācijas pabeigšanai nepieciešamā finansējuma
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu          (Kontroles funkcija) Noziedzīgu                          nodrošināšanu 2011.gadā”” VID 2011.gada budžetā papildus ir jāparedz finansējums ilgtermiņa saistībās RKP “Grebņeva” rekonstrukcijas pabeigšanai Ls 2 742
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                         un muitas politikas   61   nodarījumu atklāšana un novēršana    2,451,700  0.998  2,445,571  -6,129  321 apmērā, t.sk. būvniecības izmaksām Ls 2 674 561, būvuzraudzības un autoruzraudzības izmaksām Ls 67 760 (t.sk. pievienotās vērtības nodoklis).
                         nodrošināšana               nodokļu jomā                               Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 24.augusta rīkojumu Nr.501 „Par Valsts ieņēmumu dienesta atalgojuma sistēmas koncepciju” VID budžetā
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
                                                                                   2010.gadam ir piešķirts papildus finansējums VID ierēdņu (darbinieku atlīdzībai) Ls 1 515 983 apmērā, kas rada ietekmi uz VID budžetu 2011.gadam Ls 3 638
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                    (Servisa funkcija) Akcīzes preču                          359 apmērā. Līdz ar to uzskatām, ka, piemērojot VID pamatbudžetam samazinājumu Ls 999 892 apmērā radīsies pretruna starp iepriekš minētajiem rīkojumiem
                         un muitas politikas   69                       2,086,958  0.998  2,081,741  -5,217
padotības  saistītas iestādes   ministrija                      aprites uzraudzība
 iestādes
                         nodrošināšana                                                    un Funkciju izvērtēšanas darba grupas priekšlikumiem budžeta 2011.gadam apropriācijai.
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                     (Servisa funkcija) Konsultāciju
                         un muitas politikas   968                       1,982,946  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija                        sniegšana
                         nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                   (Servisa funkcija) Pirmstiesas strīdu
                         un muitas politikas   1154                       638,571   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija                        izskatīšana
                         nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
                         un muitas politikas   79   (Kontroles funkcija) Muitas auditi   584,996   0.998  583,534   -1,462
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                         nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
                         Valsts ieņēmumu         (Servisa funkcija) Interešu konflikta
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
                         un muitas politikas   1163   novēršana valsts amatpersonu      488,128   0.998  486,908   -1,220
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                         nodrošināšana                darbībā
 iestādes


                                                                                   2008-2009.g. Valsts kase veica strukturālo reorganizāciju, tika veikta pilnīga pāreja uz valsts budžeta elektronisko norēķinu veikšanu (eKase2), uzsākta
  Valsts                                                                               pašvaldību budžeta izpildes pārskatu centralizēta pieņemšana, apkopošana, likvidēti 27 Valsts kases reģionālie norēķinu centri, likvidējot 33% no amata vietu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                          Budžeta izpilde    70      Valsts budžeta izpilde      1,856,128  0.998  1,851,488  -4,640  skaita. Funkcijas izpildei jau ir īstenots dotācijas samazinājums budžeta apakšprogrammas 31.01.00 ietvaros: kopējā apakšprogrammai piešķirtā dotācija
 iestādes                                                                               2010.gadam ir samazināta par aptuveni 41%, salīdzinot ar 2009.gadu, turpmāks dotācijas samazinājums rada funkcijas neizpildes riskus, t.sk. apdraud fiskālās
                                                                                   disciplīnas nodrošināšanu, valsts budžeta faktiskās izpildes kontroli, pārskatu par budžeta izpildi un saimniecisko darbību sagatavošanu. Vēršam uzmanību, ka
                                                                                   turpmākajos gados VK iespējams būs nepieciešams papildus finansējums IS attīstībai, kas radīs resursu ietaupījumu visā valsts sektorā.
                                                                                   Kopš 2008.gada sakarā ar veiktajiem aizņēmumiem starptautiskā finansiālā atbalsta programmas ietvaros ir ievērojami pieaudzis valsts parāda apjoms un ar
  Valsts                                                                               valsts parāda vadību saistīto funkciju apjoms. Samazinot administratīvos izdevumus valsts parāda vadības funkcijas nodrošināšanai, var būtiski pasliktināties
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                          Budžeta izpilde    71      Valsts parāda vadība       748,452   0.998  746,581   -1,871  valsts parāda vadības efektivitāte, pieaugot valsts maksātnespējas un reputācijas riskiem. Tādējādi, lai nodrošinātu Valsts parāda vadības funkcijas kvalitatīvu
 iestādes                                                                               un efektīvu realizēšanu, darbības administratīvajai nodrošināšanai paredzētos resursus budžeta apakšprogrammas 31.01.00 "Budžeta izpilde" ietvaros nav
                                                                                   pieļaujams samazināt.

                                                                                   Valsts kasē 2008-2009.g. veiktās strukturālās reorganizācijas rezultātā ir īstenots dotācijas samazinājums budžeta apakšprogrammas 31.01.00 ietvaros, kopējo
  Valsts                                                                               apakšprogrammai piešķirto dotāciju 2010.gadam samazinot par aptuveni 41%, salīdzinot ar 2009.gadu. Turpmāks dotācijas samazinājums rada funkcijas
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                    Naudas līdzekļu un valsts budžeta
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                          Budžeta izpilde    73
                                            aizdevumu vadība
                                                             748,452   0.998  746,581   -1,871  neizpildes riskus, t.sk. apdraudot gan naudas līdzekļu vadību, kas ietver finanšu līdzekļu prognozēšanu, finanšu tirgus analīzi, finanšu risku vadību, optimālāko
 iestādes                                                                               ieguldījumu stratēģiju izvēli un darījumu slēgšanu, nodrošinot brīvo naudas līdzekļu atlikumu izvietošanu uz laiku un papildu budžeta ieņēmumus; gan
                                                                                   aizdevumu izsniegšanu pašvaldībām, valsts speciālā budžeta izpildītājiem, kapitālsabiedrībām ar noteiktu valsts vai pašvaldību daļu u.c. gadskārtējā valsts
                                                                                   budžeta likumā noteiktajā apmērā, aizņēmēja finanšu risku, projekta risku izvērtēšanu, aizņēmēju finanšu saistību uzraudzību valsts aizdevuma darbības laikā.

                                                                                   ES fondu apguve šobrīd ir viena no galvenajām prioritātēm un to apguves paātrināšanai tiek veikti pasākumi, kā rezultātā no 2009. gada VK kā maksājumu un
  Valsts                                                                               sertifikācijas iestāde veic papildu funkcijas - ikmēneša izdevumu deklarēšanu (iepriekš reizi ceturksnī), Latvijas un Šveices sadarbības programmas maksājumu
                                         ES politiku instrumentu maksājumu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                          Budžeta izpilde    72   iestādes un sertifikācijas iestādes   374,226   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!  iestādes funkciju – nodrošinot savlaicīgu funkciju īstenošanu esošo resursu ietvaros. Tāpat plānotie grozījumi MK noteikumos “Kārtība, kādā paredzami valsts
                                                funkciju                               budžeta līdzekļi Eiropas Savienības fonda līdzfinansēto projektu īstenošanai, kā arī maksājumu veikšanas un izdevumu deklarācijas sagatavošanas kārtība”
 iestādes
                                                                                   paredz, ka pēc nepieciešamās informācijas sistēmas funkcionalitātes nodrošināšanas, sertifikācijas iestāde pati gatavos izdevumu deklarācijas Eiropas
                                                                                   Komisijai bez atbildīgo/sadarbības iestāžu iesaistīšanas, kas, savukārt, varētu prasīt papildu cilvēku resursus funkcijas nodrošināšanai.

                         Eiropas Savienības
  Valsts                                     ES fondu un citu finanšu instrumentu
                          pirmsstrukturālo,
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                   līdzekļu administrēšanas, Solidaritātes
                          strukturālo un citu  82                       974,770   0.988  962,585   -12,185
padotības  saistītas iestādes   ministrija                  un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
                         finanšu instrumentu
 iestādes
                           koordinācija
                                           pamatprogrammas izdevumu                             Centrālā finanšu un līgumu aģentūrā 2009.gadā tika veikta restrukturizācija un iekšējo funkciju optimizācija. Tālākā līdzekļu konsolidācija apdraudēs fondu un
                                                                                   citu finanšu instrumentu apguvi, kā arī EK un citu donoru prasību ievērošanu.
  Valsts                                                                               Saskaņā ar 26.08.2010. Ministru kabineta rīkojumu Nr.513 „Par pasākumu plānu ēnu ekonomikas apkarošanai un godīgas konkurences nodrošināšanai 2010.-
                         Izložu un azartspēļu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu                   Valsts politikas realizēšana izložu un                        2013.gadam” Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijai tiek uzdots pastiprināt kontroli azartspēļu uzraudzībā palielinot tās kapacitāti, kas ir plānots esošo
                         organizēšanas un    89                       267,025   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija
                         norises uzraudzība
                                              azartspēļu jomā                              budžeta līdzekļu ietvaros šī rīkojuma pieņemšanas brīdī. Samazinot budžeta līdzekļus inspekcijai radīsies nopietnas problēmas augstāk minētā MK rīkojuma
 iestādes
                                                                                   īstenošanā.
                                         Uzraudzīt pasūtītāju, sabiedrisko
  Valsts
                                         pakalpojumu sniedzēju, publisko
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu     Iepirkumu
                                     76    partneru un publisko partneru     202,906   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija  uzraudzības birojs
                                        pārstāvju veikto iepirkuma procedūru
 iestādes
                                                 un
  Valsts                                    Sniegt metodisko atbalstu iepirkuma
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu     Iepirkumu          procedūru organizēšanā - publisko
                                     77                        80,231   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija  uzraudzības birojs         iepirkumu kompetences centra
 iestādes                                           funkcija.

  Valsts                                    Nodrošināt Eiropas Savienības fondu
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu     Iepirkumu         projektu iepirkuma dokumentācijas un                         Tālākā līdzekļu konsolidācija apdraudēs funkcijas, kuras Latvijai noteiktas ar ES publiskā iepirkuma direktīvām, savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi. Par šo funkciju
                                     1156                       48,716   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija  uzraudzības birojs       iepirkuma procedūras norises izlases                         nozīmi liecina Saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku ietvertais uzdevums nodrošināt publisko iepirkumu efektivitāti un vienotu
 iestādes                                        veida pirmspārbaudi.
                                                                                   iepirkuma procedūru metodoloģiju, turklāt publiskā iepirkuma attīstība kā valsts instruments inovatīvas, ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai tiek norādīts arī
  Valsts                                     Publicēt publisko iepirkumu un                           aktuālākajos Eiropas Savienības stratēģiskajos attīstības dokumentos.
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu     Iepirkumu          koncesiju procedūru paziņojumus -
                                     1157                       46,663   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija  uzraudzības birojs        nacionālā publisko iepirkumu
 iestādes                                      publikāciju centra funkcija.
                                                                                          nozīmi liecina Saprašanās memorandā starp Eiropas Savienību un Latvijas Republiku ietvertais uzdevums nodrošināt publisko iepirkumu efektivitāti un vienotu
                                                                                          iepirkuma procedūru metodoloģiju, turklāt publiskā iepirkuma attīstība kā valsts instruments inovatīvas, ilgtspējīgas ekonomikas attīstībai tiek norādīts arī
                                                                                          aktuālākajos Eiropas Savienības stratēģiskajos attīstības dokumentos.


  Valsts
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu      Iepirkumu          Atbalsts iepirkumu uzraudzības
                                      1159                        42,625   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija   uzraudzības birojs          politikas īstenošanai
 iestādes
  Valsts                                        Apkopot un sniegt statistisko
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu      Iepirkumu           informāciju par iepirkumiem un
                                      1158                        35,557    1.000  35,557    0
padotības  saistītas iestādes   ministrija   uzraudzības birojs       koncesijām valstī, kā arī sagatavot
 iestādes                                         attiecīgus pārskatus.
  Valsts
pārvaldes  Ar Finanšu ministriju  Finanšu
                                                               58,307,024       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes   ministrija
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un                 Nodrošināt latviešu valodas apguves
pārvaldes                       Valsts valodas
       zinātnes ministriju   zinātnes               230  iespējas cittautiešiem un bilingvālās    274,987   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības                      politika un pārvalde
       saistītas iestādes    ministrija                    izglītības attīstību Latvijā
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un                 Valsts valodas statusa nostiprināšana
pārvaldes                       Valsts valodas
       zinātnes ministriju   zinātnes               231    un valsts valodas ilgtspējīgas      224,989   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības                      politika un pārvalde
       saistītas iestādes    ministrija                     attīstības veicināšana
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Latvijas Zinātnes
pārvaldes                                      Latvijas Zinātnes padomes (LZP)
       zinātnes ministriju   zinātnes   padomes darbības    238                         50,000   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības                                        darbības nodrošināšana
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un                   Augstākās izglītības padomes
pārvaldes                      Augstākās izglītības
       zinātnes ministriju   zinātnes               282     administratīvās funkcijas       58,173   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības                        padome
       saistītas iestādes    ministrija                      nodrošināšana
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un
pārvaldes                      Iestāžu darbības       Izglītības politikas ieviešana vispārējā,
       zinātnes ministriju   zinātnes               297                        1,721,982  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības                       nodrošināšana         profesionālajā un interešu izglītībā
       saistītas iestādes    ministrija
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un       Nodrošināt vienotu profesionālās
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1036  izglītības valsts pārbaudījumu satura    2,050   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana              izstrādi un norisi
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un       Nodrošināt izglītojamo mācību
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1037   sasniegumu novērtēšanu valsts       214,630   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana         pārbaudījumos vispārējā izglītībā
 iestādes
  Valsts                                     Koordinēt interešu izglītības sistēmas
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un
pārvaldes                                        darbību un īstenot atbalsta
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1041                        16,500   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības                                     pasākumus izglītojamo personības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana
 iestādes                                     attīstībai, spēju un talantu pilnveidei

                                          Nodrošināt valsts valodas prasmes
  Valsts                                      pārbaudi profesionālo un amata
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un
pārvaldes                                      pienākumu veikšanai, pastāvīgās
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1043                        28,531    0.940  26,819   -1,712
padotības                                     uzturēšanās atļaujas saņemšanai un
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana
 iestādes                                       Eiropas Kopienas pastāvīgā
                                           iedzīvotāja statusa iegūšanai


                                             Nodrošināt profesionālās
                                           pamatizglītības, arodizglītības,
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un      profesionālās vidējās, profesionālās
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1038    tālākizglītības, profesionālās      1,500    1.000   1,500    0
padotības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana        pilnveides un profesionālās ievirzes
 iestādes
                                          izglītības satura izstrādi atbilstoši
                                               valsts standartiem

  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un      Koordinēt vispārējās izglītības un
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1039  profesionālās izglītības standartiem     3,500    1.000   3,500    0
padotības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana        atbilstošas mācību literatūras izstrādi
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un     Koordinēt atbalsta sistēmas darbību,
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    1040   lai nodrošinātu izglītības ieguvi     1,800    1.000   1,800    0
padotības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana        izglītojamiem ar īpašām vajadzībām
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un
pārvaldes                                      Koordinēt un īstenot pedagogu
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas                               1,950    1.000   1,950    0
padotības                                        profesionālo pilnveidi
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana
 iestādes                                 1042
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un  Izglītības satura un       Nodrošināt mācību satura izstrādi
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes      vērtēšanas    298  vispārējā un profesionālajā izglītībā un   1,226    1.000   1,226    0
padotības
       saistītas iestādes    ministrija   nodrošināšana           pārraudzīt tā īstenošanu
 iestādes
  Valsts
        Ar Izglītības un   Izglītības un
pārvaldes
       zinātnes ministriju   zinātnes                                        2,601,818       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības
       saistītas iestādes    ministrija
 iestādes
                         Pārtikas drošības                                             Priekšlikumi fiskālajai konsolidācijai nav īstenojami, jo šādas samazināšanas seku negatīvais efekts (t.sk, finansiālais) vairākkārt pārsniegtu šķietamo ieguvumu.
  Valsts
pārvaldes
       Ar Zemkopības
                  Zemkopības
                             un
                                       Pārtikas drošības valsts uzraudzība                       Samazinot PVD īstenotajai pārtikas aprites un veterinārajai valsts uzraudzībai paredzētos resursus, var prognozēt negatīvu seku kopumu, kurš būtiski apdraudēs ne tikai
      ministriju saistītas         veterinārmedicīnas  823                     3,068,902  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Latvijas kā ES dalībvalsts saistības un pienākumus, bet arī negatīvi ietekmēs Latvijas ekonomikas attīstību, t.sk. tirdzniecību un ārējo tirgu apgūšanu, iedzīvotāju
padotības              ministrija                      un kontrole
        iestādes             valsts uzraudzība
 iestādes
                           un kontrole
                                                                               saslimstību ar pārtikas izraisītām, kā arī dzīvniekiem un cilvēkiem kopīgām infekcijas slimībām. Pašreizējos apstākļos ļoti negatīvi ir jāvērtē fiskālās konsolidācijas seku
                                                                               ietekme uz valsts ekonomiku un sociālajiem procesiem.
                                                                               Fiskālās konsolidācijas prognozējamā negatīvā ietekme uz VALSTS EKONOMIKU:
                                                                               1. Valsts ekonomiskajai attīstībai nepieciešamo procesu kavēšana, jo nepietiekamo resursu dēļ tiks apšaubīta PVD kā ES vienas no kompetentajām iestādēm
                                                                               kompetence un spēja nodrošināt adekvātu oficiālo kontroli visos pārtikas aprites posmos. Šādos apstākļos ES dalībvalstu, kā arī trešo valstu kompetentas iestādes
                                                                               neakceptēs Latvijas sniegtās garantijas pārtikas drošumam. Tiks apturēts Latvijas izcelsmes produktu eksports (t.sk. uz Krievijas Federāciju) un tirdzniecība ES iekšējā
                                                                               tirgū.
                         Pārtikas drošības
                                                                               2. Nepietiekami efektīvas valsts veterinārās uzraudzības dēļ (jau tagad inspekciju skaits ir samazināts par vairāk kā 45%, dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzībai
  Valsts                                                                          finansējums samazināts par 400 000 LVL) nevarētu tikt apliecināts nepieciešamais dzīvnieku veselības statuss un, atbilstoši tam - nepieciešamās garantijas Latvijas
       Ar Zemkopības                un
pārvaldes             Zemkopības                 Veterinārā valsts uzraudzība un
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                         veterinārmedicīnas  824
                                             kontrole
                                                          1,593,891  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  dzīvnieku izcelsmes produktu un izejvielu atbilstības noteiktajām prasībām un, līdz ar to, konkurētspēja iekšējā un ārējā tirgū.
        iestādes             valsts uzraudzība                                             3. Tiktu apdraudēts līdz šim pasludinātais un atzītais Latvijas valsts kā labvēlīgas teritorijas statuss ekonomiskām, t.sk. tirdznieciskām u.c. aktivitātēm.
 iestādes
                           un kontrole
                                                                               4. Netiktu izpildīta obligāta prasība par Latvijas robežkontroli kā mehānismu ES teritorijas pasargāšanai no nekvalitatīvām un nekaitīguma prasībām neatbilstošu preču
                                                                               ievešanas. Ņemot vērā, ka importa un tranzīta kravu kontrole uz robežas ir maksas pakalpojums, valsts kase zaudēs ieņēmumus, ja tiks samazināts kontroles punktu
                                                                               darba laiks vai tie tiek slēgti vispār. Kravu plūsma novirzīsies uz kaimiņvalstīm ar visām no tā izrietošajām sociāli-ekonomiskajām sekām.
                                                                               Fiskālās konsolidācijas prognozējamā negatīvā ietekme uz SOCIĀLAJIEM PROCESIEM, t.sk. IEDZĪVOTĀJU VESELĪBU:
                                                                               PVD samazināto resursu ietekmē samazināsies pārtikas uzņēmumu kontroles biežums, netiks savlaicīgi konstatēti normatīvo aktu prasību pārkāpumi, kā arī negodīga
                                                                               komercprakse, kas savukārt negatīvi ietekmēs pārtikas produktu kvalitāti un nekaitīgumu un tādejādi veicinās pārtikas izraisīto saslimšanu pieaugumu valstī, par ko
                                                                               liecina pēdējo 2 gadu valsts uzraudzības dati (2009. gadā pārtikas izraisīto saslimšanu grupveida gadījumu skaits pieaudzis par 64,7 %; par 20,8 % ir palielinājies PVD
                                                                               saņemto patērētāju sūdzību skaits, galvenokārt par produktu kvalitāti un to derīguma termiņiem.
                                                                               Turpmākais resursu samazinājums veicinās šo bīstamo tendenču pastiprināšanos, jo būs apdraudēta PVD spēja operatīvi un adekvāti apkarot šo tendenču attīstību,
                                                                               t.sk. pēdējā laikā ir parādījusies tendence ievest valstī izplatīšanai nederīgu pārtiku.
                                                                               Vairāki priekšlikumi fiskālās konsolidācijas paketē 2011.gada budžeta apropriācijai ir nepārdomāti, jo:
                                                                               • Apropriācijas samazinājumu maksas pakalpojumiem, maksai par uzraudzību un kontroli nevar kompensēt ar dotāciju, jo šādas kompensācijas rezultātā nevar iegūt
                                                                               plānotos ieņēmumus.
                         Pārtikas drošības
  Valsts                                                                          • Apropriācijas samazinājums Pārtikas un nepārtikas preču, veterinārās un fitosanitārās robežkontroles funkcijai ir pretrunā ar Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra
       Ar Zemkopības                un          Pārtikas un nepārtikas preču,
pārvaldes             Zemkopības                                                        protokollēmumiem (prot. Nr.14, 44.§) par robežkontroles punktu modernizācijas un attīstības plāniem.
      ministriju saistītas         veterinārmedicīnas  825     veterinārā un fitosanitārā    1,026,313  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības              ministrija
        iestādes             valsts uzraudzība           robežkontrole                            • PVD ir deleģētas funkcijas un vairākas tiks deleģētas no 2011.gada, izpildei nepiešķirot finansējumu, līdz ar to nav pamatota apropriācijas samazināšana.
 iestādes
                           un kontrole                                               • Vairākas deleģētās funkcijas finansējuma trūkuma dēļ nav atvalstiskotas.

                                                                               No 2010.gadā uzliktas vai no 2011.gada plānots deleģēt funkcijas, kuru izpildei nav piešķirts finansējums un par kuru veikšanu netiek iekasēti maksas pakalpojumi:
                                                                               1. Mājputnu gaļas tirdzniecības standartu kontrole t.sk. ūdens daudzuma kontrole putnu gaļā;
                                                                               2. Materiālu un priekšmetu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, ražošanas un izplatīšanas uzņēmumu uzraudzība un kontrole;
                                                                               3. Zāļu lieltirgotavu uzraudzība saistībā ar veterināro zāļu apriti;
                                                                               4. Rīcība gadījumos, kad pasta komersants atver pasta sūtījumus, izņem no pasta sūtījumiem pārsūtīšanai aizliegtus dzīvniekus.                                                                               PVD efektīvas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams labi koordinēts atbalsta funkciju kopums, ko īsteno dienesta Centrālā aparāta un PVD teritoriālo
  Valsts
                         Pārtikas drošības                                             struktūrvienību attiecīgas struktūras: finanšu, personāla, informācijas tehnoloģiju un materiāli-tehnisko u.c. resursu pārvaldības u.c. struktūras.
       Ar Zemkopības                un
pārvaldes             Zemkopības                 Vispārējā atbalsta funkcija, PVD                        Atbalsta funkciju apjoms un saturs ir samazināts un optimizēts, veicot grāmatvedības, personālvadības, informācijas tehnoloģiju, materiālo resursu
      ministriju saistītas         veterinārmedicīnas  826                     765,713   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija
                         valsts uzraudzība
                                         darbības nodrošināšanai.                          nodrošinājuma u.c. atbalsta funkciju centralizāciju atbilstoši valsts pārvaldes pamatnostādnēm. Līdzšinējās reorganizācijās būtisks uzsvars likts uz atbalsta
 iestādes
                           un kontrole                                               funkciju samazinājumu, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu PVD deleģēto valsts uzraudzības un kontroles funkciju realizēšanu. Turpmākā
                                                                               atbalsta funkcijām nepieciešamo resursu samazināšana nav lietderīga un iespējama.
                          Sabiedriskā
  Valsts
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                Vispārējā atbalsta funkcija, VTUA
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                         administrēšana un  1000
                                         darbības nodrošināšanai.
                                                          76,554   1.000  76,554    0   Funkcija tiek finansēta tikai no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem.
        iestādes             valsts uzraudzība
 iestādes
                         lauksaimniecībā
                          Sabiedriskā
  Valsts
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                 ES atbalsta administrēšana un                         Pie šāda līdzekļu samazinājuma pastāv risks, ka Lauku atbalsta dienests nespēs nodrošināt minimālos kontroles apjomus saskaņā ar EK likumdošanu ,
      ministriju saistītas         administrēšana un  828                     8,085,650  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija
                         valsts uzraudzība
                                            uzraudzība                              nodrošināt ikgadējo ES fondu izdevumu sertifikāciju (EK regula 885/2006), izpildīt EK noteiktās akreditācijas prasības.
 iestādes
                         lauksaimniecībā
                          Sabiedriskā
  Valsts                                                                          Sakarā ar to, ka 2010.gadā LADam nākusi klāt jauna funkcija - apsekot un noteikt neapstrādātās lauksaimniecībā izmatojamās zemes platību, lai aprēķinātu
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                Valsts atbalsta administrēšana un
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                         administrēšana un  829
                                            uzraudzība
                                                          388,752   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  nekustāmā īpašuma nodokļa likmi un šīs funkcijas īstenošanai nav papildus piešķirts finansējums, pastāv risks, ka LAD 2011.gadā nespēs nodrošināt šīs
        iestādes             valsts uzraudzība                                              funkcijas izpildi.
 iestādes
                         lauksaimniecībā
                                                                                         Ņemot vērā, ka nacionālie normatīvie akti paredz LDC jaunas papildus funkcijas, esošā finansējuma ietvaros, būtu lietderīgi saglabāt LDC finansējumu
                                                                                         2010.gada budžeta robežās un to nesamazināt.
                                                                                         Papildus veicamie darbi: 1. Lopbarības ražotāju reģistra uzturēšana;
                          Sabiedriskā
                                        Ganāmpulku, novietņu un dzīvnieku                                                2.Bioloģisko saimniecību reģistra uzturēšana;
  Valsts                                   reģistrēšana, identifikācija, uzskaite,                                             3. Piena kvalitātes sistēmas reģistra uzturēšana;
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                 piena kvotu administrēšana, dzīvnieku
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                         administrēšana un   830
                                          produktivitātes pārraudzība un
                                                             753,232   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!                      4. Cirkus dzīvnieku reģistra izveide un uzturēšana;
        iestādes             valsts uzraudzība                                                                       5. Liemeņu klasifikācija un cenu ziņošana;
 iestādes                                   ciltsvērtības aprēķināšana, dzīvnieku
                         lauksaimniecībā
                                            veselības uzraudzība..                                                 6. Sertificēto personu reģistra uzturēšana;
                                                                                                        7. Virspārraudzības nodrošināšana;
                                                                                                        8. VPA projekta realizēšana.
                                                                                         Finansējuma samazināšanas rezultātā daļa izmaksu institūcijas būs spiestas pārnest uz biznesa vidi.
                          Sabiedriskā
  Valsts
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                  Valsts lauksaimniecības tehniskās                                Funkcija nav samazināma, jo tiek finansēta tikai no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem. Papildus tiek iekasētas valsts nodevas 2009.gadā 0,12milj.Ls,
      ministriju saistītas         administrēšana un   831                        908,404   1.000  908,404    0
padotības
        iestādes
                  ministrija
                         valsts uzraudzība
                                         uzraudzības nodrošināšana.                                   2010.gadā uz 1.sept 0,07 milj.Ls, 2011.gadā plānots 0,1 milj.Ls.
 iestādes
                         lauksaimniecībā
                                        Lauksaimniecības produktu tirgus
  Valsts
                          Sabiedriskā          informācijas apkopošana un                                  Zemkopības ministrijai ir jānodrošina SUDAT, LEK un TICIS informācijas sagatavošanu pamatojoties uz Padomes 30.11.2009. Regulu (EK) Nr.1217/2009;
       Ar Zemkopības             finansējuma         izvērtēšana (TICIS), Saimniecību
pārvaldes             Zemkopības                                                                  Eiropas Parlamenta un Padomes 05.12.2003. Regulu (EK) Nr.138/2004; Komisijas 01.06.2010. Regulu (EK) Nr. 479/2010; Komisijas 27.03.2003. Regula (EK)
      ministriju saistītas         administrēšana un   832    uzskaites datu tīkls (SUDAT),      340,812   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija
                         valsts uzraudzība        Lauksaimniecības ekonomiskais                                  Nr.546/2003; Komisijas 2008.gada 10.12.2010. Regulu (EK) Nr. 1249/2008 u.c. Nepildot šajos likumdošanas aktos paredzētās prasības, EK ir tiesības ierosināt
 iestādes
                         lauksaimniecībā        kopaprēķins (LEK) (pakalpojumu                                  pārkāpumu procedūru pret Latviju, kas paredz finansiālas soda sankcijas.
                                              sniegšana)
                          Sabiedriskā
  Valsts                                    Atbilstības novērtēšanas prasību
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                 izpilde attiecībā uz lauksaimniecībā,
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                         administrēšana un   833
                                       mežizstrādē, kokapstrādē izmntojamo
                                                             35,798   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       Lai nodrošinātu funkcijas izpildi, finansējuma samazināšanas rezultātā daļu izmaksu funkcijas īstenotājs būs spiests pārnest uz klientu.
        iestādes             valsts uzraudzība
 iestādes                                    tehniku (paklapojumu sniegšana).
                         lauksaimniecībā

  Valsts
                          Sabiedriskā                                                         Atbalsta funkciju apjoms un saturs ir samazināts un optimizēts, veicot grāmatvedības, personālvadības, informācijas tehnoloģiju, materiālo resursu
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                  Vispārējā atbalsta funkcija, LAD                                nodrošinājuma u.c. atbalsta funkciju centralizāciju atbilstoši valsts pārvaldes pamatnostādnēm. Līdzšinējās reorganizācijās būtisks uzsvars likts uz atbalsta
      ministriju saistītas         administrēšana un   998                        509,007   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija
                         valsts uzraudzība
                                          darbības nodrošināšanai.                                   funkciju samazinājumu, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu LAD deleģēto funkciju realizēšanu. Turpmāka atbalsta funkcijām nepieciešamo
 iestādes
                         lauksaimniecībā                                                        resursu samazināšana nav lietderīga un ir riska faktors visu LAD deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai.
                          Sabiedriskā
  Valsts                                                                                    Līdzšinējās reorganizācijās būtisks uzsvars likts uz atbalsta funkciju samazinājumu, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu LDC deleģēto funkciju
       Ar Zemkopības             finansējuma
pārvaldes             Zemkopības                  Vispārējā atbalsta funkcija, LDC
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                         administrēšana un   999
                                          darbības nodrošināšanai.
                                                             102,700   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       realizēšanu. Turpmāka atbalsta funkcijām nepieciešamo resursu samazināšana nav lietderīga. Piemērojot šo samazinājumu LDC vēl vairāk tiek samazināts
        iestādes             valsts uzraudzība                                                        finansējums nākošajam budžeta gadam, kas varētu būt riska faktors visu LDC deleģēto funkciju (830 funkcija) izpildes nodrošināšanai.
 iestādes
                         lauksaimniecībā
  Valsts
       Ar Zemkopības
pārvaldes             Zemkopības  Meža resursu valsts
      ministriju saistītas                    1003     Meža īpašnieku apmācība         0     0.000    0      0
padotības              ministrija   uzraudzība
        iestādes
 iestādes

  Valsts                                                                                    Līdzšinējās reorganizācijās būtisks uzsvars likts uz atbalsta funkciju samazinājumu, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu VMD deleģēto funkciju
       Ar Zemkopības
pārvaldes             Zemkopības  Meža resursu valsts       Vispārējā atbalsta funkcija, VMD                                realizēšanu. Atbalsta funkciju apjoms un saturs ir samazināts un optimizēts, veicot grāmatvedības, personālvadības, informācijas tehnoloģiju, materiālo resursu
      ministriju saistītas                    1004                        678,871   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija   uzraudzība           darbības nodrošināšanai.                                   nodrošinājuma u.c. atbalsta funkciju centralizāciju atbilstoši valsts pārvaldes pamatnostādnēm. Turpmāka atbalsta funkcijām nepieciešamo resursu
 iestādes
                                                                                         samazināšana nav lietderīga un ir riska faktors visu VMD deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai.
  Valsts
       Ar Zemkopības
pārvaldes             Zemkopības  Meža resursu valsts                                                       VMD no 2005.gada strādājošajiem 1919 darbiniekiem ir samazinājies līdz 923 darbiniekiem -2010.gadā. Tālāka budžeta un personāla samazināšana var būt
      ministriju saistītas                    840    Meža resursu valsts uzraudzība     4,869,749  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija   uzraudzība                                                          kritiska VMD rīcībspējai, tam uzticēto funkciju izpildei, valstī esošo mežu ilgtspējībai.
 iestādes
                                                                                         1. Samazinot finansējumu zivju resursu atražošanai - netiks nodrošināta Zivju resursu atražošanas valsts programma tajā paredzētajos apjomos, līdz ar to
                                                                                         mazāk zivju resursu būs pieejami makšķerniekiem, zvejniekiem un visai pārējai sabiedrībai, kas izmanto zivis patēriņam. Tāpat, samazinot finansējumu nevarēs
  Valsts                    Zivju izmantošanas                                                       izpildīt zivju mazuļu atražošanu, kuru paredzēts pārcelt uz turpmākajiem gadiem, lai kompensētu šajā vasarā anomāli augstās ūdens temperatūras dēļ
       Ar Zemkopības
pārvaldes             Zemkopības    regulēšana,        Zivju resursu izpēte, izmantošanas                                zaudētos zivju mazuļu apjomus z/a „Tome”.
      ministriju saistītas                    842                        713,257   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija   atražošana un          regulēšana un atražošana                                   2. Samazinot finansējumu zivju resursu izpētei - netiks nodrošināta zivju resursu, zivju barības bāzes un zivju dzīvotņu izpēte Latvijas jurisdikcijā esošajos
 iestādes                        izpēte
                                                                                         iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos, kas nepieciešama nacionālajai zvejas un makšķerēšanas regulēšanai un zivju resursu un to bioloģiskās daudzveidības
                                                                                         aizsardzībai. Netiks nodrošināts zinātniskais padoms un ekspertu piedalīšanās starptautisko institūciju sanāksmēs un darba grupās, kurās Latvijai ir attiecīgas
                                                                                         saistības kā dalībvalstij.

  Valsts                                                                                    Līdzšinējās reorganizācijās būtisks uzsvars likts uz atbalsta funkciju samazinājumu, saglabājot pašu nepieciešamāko, lai nodrošinātu VAAD deleģēto funkciju
       Ar Zemkopības            Augu veselība un
pārvaldes             Zemkopības                  Vispārējā atbalsta funkcija, VAAD                                realizēšanu. Atbalsta funkciju apjoms un saturs ir samazināts un optimizēts, veicot grāmatvedības, personālvadības, informācijas tehnoloģiju, materiālo resursu
      ministriju saistītas          augu aprites    1005                        105,593   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija
                          uzraudzība
                                          darbības nodrošināšanai.                                   nodrošinājuma u.c. atbalsta funkciju centralizāciju atbilstoši valsts pārvaldes pamatnostādnēm. Turpmāka atbalsta funkcijām nepieciešamo resursu
 iestādes
                                                                                         samazināšana nav lietderīga un ir riska faktors visu LAD deleģēto funkciju izpildes nodrošināšanai.

                                                                                         Budžeta samazinājums negatīvi ietekmēs augkopības nozari, jo funkcijas rādītāji nav būtiski samazinājušies, kas norāda uz to, ka augkopības jomā ražošana
  Valsts                                                                                    būtiski nesamazinās. Nav samazinājies augkopības produkcijas eksports. Budžeta samazinājuma gadījumā, pārbaužu savlaicīgas neveikšanas dēļ,
       Ar Zemkopības
pārvaldes             Zemkopības                   Augu veselība un augu aprites
padotības
      ministriju saistītas
                  ministrija
                            #REF!      846
                                             uzraudzība
                                                             2,056,263   0.940  1,932,887  -123,376       eksportētāji var novirzīt kravas caur citām valstīm. Nāca klāt jauni uzdevumi, kuru neveikšana ietekmēs mūsu zemnieku konkurētspēju un meža nozari - augu
        iestādes                                                                             aizsardzības līdzekļu izvērtēšana un reģistrācija Baltijas-Ziemeļu zonas ietvaros, savstarpējās atbilstības kontrole augu aizsardzības jomā, integrētās augu
 iestādes
                                                                                         aizsardzības ieviešana un priežu koksnes nematodes konstatēšanai jāpalielina uzraudzība. Šīs jaunās funkcijas jāveic esošā finansējuma ietvaros.
  Valsts
       Ar Zemkopības
pārvaldes             Zemkopības
      ministriju saistītas                                             26,079,461       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
padotības              ministrija
        iestādes
 iestādes
                                                                                  VSAA attiecībā uz administratīvajiem izdevumiem ir veikusi būtiskus optimizācijas pasākumus (administratīvo funkciju centralizācija, personāla resursu
  Valsts                     Valsts sociālās      Valsts sociālās apdrošināšanas                           optimizācija, elektroniskā paraksta ieviešana, kancelejas preču limita samazinājumu u.c.), lai nodrošinātu, ka jau šobrīd esošā samazinātā budžeta ietvaros
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas      pensiju, pabalstu, atlīdzības un valsts                        pakalpojumi iedzīvotājiem tiek sniegti saglabājot pakalpojumu kvalitāti. Neraugoties uz VSAA veiktajiem pasākumiem iestādes izdevumu samazināšanai, jau
      ministriju saistītas                   858                       6,638,599  0.998  6,622,003  -16,596
padotības
        iestādes
                  ministrija    aģentūras        sociālo pabalstu piešķiršana un                           2010.gada finansējums nav pietiekams VSAA darbības nodrošināšanai līdz gada beigām. Turklāt jāatzīmē, ka VSAA darba apjoms turpmāk vēl palielinās, kas
 iestādes                    speciālais budžets        izmaksu nodrošināšana
                                                                                 izskaidrojams gan ar plānoto izdienas pensiju vienotas administrēšanas uzsākšanu ar 2011.gadu, gan arī drīzu līgumu ar Krieviju un Baltkrieviju par sadarbību
                                                                                 sociālās drošības jomā spēkā stāšanos.

  Valsts                     Valsts sociālās                                                Jebkāda VSAA administratīvo izdevumu samazināšana apdraud ne tikai iestādes darbību, bet ļoti nopietni apdraud arī visas sociālās drošības politikas
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas        Valsts sociālās apdrošināšanas                           realizāciju valstī. Labklājības ministrija uzskata, ka stratēģiski svarīgi ir nodrošināt sociālās drošības pakalpojumu pieejamību (VSAA institucionālo pārklājumu)
      ministriju saistītas                   859                       76,156   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija    aģentūras        speciālo budžetu administrēšana                           visā valsts teritorijā, jo pretējā gadījumā pieaugs sociālā spriedze sabiedrībā, klientiem būs ilgāk jāgaida pakalpojuma saņemšanu, kā arī pasliktināsies VSAA
 iestādes                    speciālais budžets
                                                                                 pieejamība sakarā ar vēl papildu darbdienu samazināšanu un nodaļu slēgšanu.
  Valsts                     Valsts sociālās
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas        Valsts fondēto pensiju shēmas                           Gadījumā, ja VSAA tiek piemērots finanšu līdzekļu samazinājums, lai varētu nodrošināt pakalpojuma pieejamību reģionos, to varēs veikt tikai uz darbinieku
      ministriju saistītas                   860                       541,616   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija    aģentūras             administrēšana                               skaita samazināšanu, līdz ar to atstājot sekas uz pakalpojuma sniegšanas ilgumu.
 iestādes                    speciālais budžets

  Valsts                     Valsts sociālās
       Ar Labklājības                         Valsts pensiju speciālajam budžetam
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas
      ministriju saistītas                   861    nodoto valsts kapitāla daļu      67,148   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija    aģentūras
        iestādes                                pārvaldīšana
 iestādes                    speciālais budžets

  Valsts                     Valsts sociālās
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas       Starptautiskās sadarbības sociālās
      ministriju saistītas                   862                       405,797   0.973  394,638   -11,159
padotības              ministrija    aģentūras         drošības jomā nodrošināšana
        iestādes
 iestādes                    speciālais budžets

  Valsts                     Valsts sociālās
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas
      ministriju saistītas                   863    Vispārējās vadības funkcijas     264,388   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija    aģentūras
        iestādes
 iestādes                    speciālais budžets

  Valsts                     Valsts sociālās
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  apdrošināšanas
      ministriju saistītas                   864    Vispārējās atbalsta funkcijas     559,622   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija    aģentūras
        iestādes
 iestādes                    speciālais budžets

                                        Bezdarbnieku un darba meklētāju                          Attiecībā uz FIDG izteiktajiem priekšlikumiem finansējuma samazināšanai NVA kapacitātei, LM stingri iebilst pret samazinājumu šajā jomā, jo LM ir analizējusi
                                      reģistrācija un uzskaite, bezdarbnieku
  Valsts                    Nodarbinātības        uzskaites un reģistrācijas vienotās                        arī citu valstu pieredzi ievērojama apmēra krīžu pārvarēšanā un konsultējusies ar šo valstu pārstāvjiem, kas ir uzsvēruši, ka viens no būtiskiem faktoriem
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  valsts aģentūras      informatīvās sistēmas uzturēšana un                         bezdarba samazināšanai, ekonomiskā potenciāla paaugstināšanai un strukturālā bezdarba riska mazināšanai ir efektīva publisko nodarbinātības dienestu
      ministriju saistītas                   401                       3,645,986  0.998  3,636,871  -9,115
padotības
        iestādes
                  ministrija    darbības         aktīvo nodarbinātības pasākumu un                          darbība, jo īpaši - regulārs kontakts ar klientu, individuāls atbalsts, atbilstošāko pasākumu piemeklēšana sadarbībā ar klientu, kā arī regulāra darba meklēšanas
 iestādes                     nodrošināšana       preventīvo bezdarba samazināšanas
                                       pasākumu organizēšana, statistikas
                                                                                 procesa uzraudzība, ko pašreiz īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra. Samazinājums šajā jomā atstās nelabvēlīgu ietekmi uz situāciju darba tirgū ne tikai
                                              analīze,                               īstermiņa, bet arī ilgtermiņā.
  Valsts                    Nodarbinātības
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  valsts aģentūras
      ministriju saistītas                   403  Darba tirgus īstermiņa prognozēšana    20,750   1.000   20,750    0
padotības              ministrija    darbības
        iestādes
 iestādes                     nodrošināšana

  Valsts                    Nodarbinātības
       Ar Labklājības                         Darba izsaukumu ārzemniekiem (ko
pārvaldes             Labklājības  valsts aģentūras
      ministriju saistītas                   404   paredzēts nodarbināt Latvijā)      9,514   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības
        iestādes
                  ministrija    darbības
                                           apstiprināšana                               Tāpat tā būtu pretēja darbība arī Eiropas Komisijas un Latvijas Republikas Saprašanās memorandā noteiktajam, ka strukturālo reformu ietvaros jāparedz tieši
 iestādes                     nodrošināšana
                                                                                 NVA kapacitātes stiprināšana: "Lai īstenotu efektīvu aktīvā darba tirgus politiku, 2010. gada laikā turpināt stiprināt Valsts nodarbinātības aģentūras kapacitātes,
  Valsts
       Ar Labklājības
                         Nodarbinātības
                                         Komersantu (kuri sniedz                             lai panāktu efektīvākus konsultāciju pakalpojumus, samazinot bezdarbnieku skaitu, ar kuriem strādā katrs aģentūras darbinieks. Līdz 2010. gada decembra
pārvaldes             Labklājības  valsts aģentūras
      ministriju saistītas                   405   darbiekārtošanas pakalpojumus)      66,153   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!  beigām atjaunināt izejas stratēģiju no ESF finansētās ārkārtas publiskās nodarbinātības programmas ar efektīviem variantiem, kā veicināt programmas
padotības              ministrija    darbības
 iestādes
        iestādes
                         nodrošināšana
                                            licencēšana                                dalībnieku pāreju uz parasto nodarbinātību, ietverot daļēja laika apmācību iespēju programmas dalībniekiem. 2011. gada pirmajā ceturksnī būs ieviesta kuponu
                                                                                 sistēma, kas ļaus brīvi izvēlēties apmācības, kopā ar kvalitatīvām konsultācijām un strukturētu apmācību sniedzēju novērtēšanas sistēmu (balstoties cita starpā
  Valsts                    Nodarbinātības
pārvaldes
       Ar Labklājības
                  Labklājības  valsts aģentūras
                                       Latvijas dalības nodrošināšanas                           uz darba atrašanas rādītājiem), lai bezdarbnieki varētu pieņemt apzinātākus lēmumus par pieejamajām apmācību programmām un apmācību sniedzējiem."
      ministriju saistītas                   406  EURES tīklā (Eiropas Nodarbinātības    144,462   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija    darbības
        iestādes                                dienestu tīkls)
 iestādes                     nodrošināšana

  Valsts                    Nodarbinātības
       Ar Labklājības
pārvaldes             Labklājības  valsts aģentūras
      ministriju saistītas                   407    Vispārējās atbalsta funkcijas     275,545   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības              ministrija    darbības
        iestādes
 iestādes                     nodrošināšana
                                                                                       Ņemot vērā ekonomikas lejupslīdi, krietni pieaudzis ir darbinieku rakstveida sūdzību skaits VDI par darba tiesiskās attiecības un darba aizsardzību regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem. Pieaudzis arī
                                                                                       darba devēju iesniegumu skaits ar lūgumu sniegt VDI viedokli par Darba likuma normu piemērošanu – piemēram, 2009.gadā VDI sniedz 690 šādus rakstveida skaidrojumus. VDI birojos apmeklētāji var
                                                                                       saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. 2009.gadā kopumā VDI darbinieka sniedza atbildes uz 24527 jautājumiem, no kuriem lielākā daļa (21540) bija par darba tiesiskajām attiecībām. Iepriekš
                                                                                       VDI darbinieki sniedza arī konsultācijas pa VDI bezmaksas konsultatīvo tālruni, 2009.gadā kopā atbildot uz 25366, no tiem visvairāk par darba tiesiskajām attiecībām – 24279, bet darba aizsardzībā –
                                                                                       1087. Finansējuma VDI samazinājums faktiski nozīmē vai nu darbinieku skaita samazināšanu vai arī darba samaksas samazinājumu. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja tiek samazināts darbinieku skaits, tad
                                                                                       tiks samazināts gan izskatīto sūdzību, gan veikto apsekojumu, gan sniegto konsultāciju skaits. Tas attiecas arī uz nereģistrētās nodarbinātības samazināšanas pasākumiem, kuri ir paredzēti Pasākumu
                                         Darba tiesisko attiecību un darba                              plānā nereģistrētās nodarbinātības mazināšanai 2010.-2013.gadam, ko apstiprināja Ministru kabinets 2010.gada 7.aprīlī ar rīkojumu Nr.197. Ņemot vērā iepriekšējo valsts budžeta finansējuma
                                        aizsardzības normatīvo aktu prasību                              samazinājumu VDI, darbinieku skaits jau ir samazināts par 28% un 2010.gadā plānotais apsekojumu skaits salīdzinājumā ar 2009.gadā veikto pārbaužu skaitu jau ir samazināts par 19,3%. Samazinot
  Valsts                       Darba tiesisko      ievērošanas uzraudzība un kontrole,                              finansējumu vēl vairāk, būs jāsamazina apsekojumu skaits, kas var notikt vienīgi uz preventīvo pārbaužu rēķina, jo uz ārkārtas aktivitātēm (sūdzību un iesniegumu izskatīšana, nelaimes gadījumu
       Ar Labklājības
pārvaldes               Labklājības  attiecību un darba      t.sk. nelegālās nodarbinātības                               izmeklēšana u.tml.) VDI saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jāreaģē un uz uzņēmumiem nevar neiet. Tādējādi VDI preventīvā loma nelaimes gadījumu samazināšanā netiks īstenota pietiekamā apmērā.
       ministriju saistītas                    417                       1,293,507  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības               ministrija  apstākļu kontrole     samazināšanas politikas īstenošana,                              Samazinot kontroli, valstī pieaugs darba aizsardzības un darba tiesību normatīvo aktu pārkāpumu skaits (vienas pārbaudes laikā VDI uzņēmumos konstatē vidēji 4,8 pārkāpumus), kā arī nelaimes
         iestādes
 iestādes                       un uzraudzība       rakstveida iesniegumu izskatīšana,                              gadījumu un arodslimību gadījumu skaits, kas rada zaudējumus valsts sociālajam budžetam, uzņēmumiem (darba nespējas lapu apmaksa, iekārtu avārijas, materiāli tehnisko līdzekļu zaudējumi u.tml.),
                                        lēmuma pieņemšana par de minimis                                kā arī cietušajam un viņa ģimenes locekļiem. Samazinot pārbaudes nereģistrētās nodarbinātības jomā – samazināsies valsts ienākumi no nesamaksātajiem nodokļiem, neiekasētajām soda naudām par
                                              atbalsta snie                                   nereģistrēto nodarbinātību. Samazināsies arī iespējas nodarbinātajiem aizstāvēt savas darba tiesības un tiesības uz drošiem un nekaitīgiem darba apstākļiem. Vienlaicīgi jāatgādina, ka nepietiekami
                                                                                       nodrošināti darba apstākļi ir viens no faktoriem, kas ir veicinājis un veicina arī iedzīvotāju emigrāciju. Ja tiek samazināta darba samaksa esošajam personālam, tad pastāv risks, ka profesionāli, darba tirgū
                                                                                       pieprasīti speciālisti ar augstāko izglītību un pieredzi darba tiesību un darba aizsardzības jomā, kuriem VDI nevar nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, izvēlas pāriet uz citu iestādi, kurā tiek
                                                                                       nodrošināta augstāka darba samaksa vai arī izbeigt civildienesta attiecības un aiziet strādāt privātajā sektorā. Līdz ar to gan vienā, gan otrā variantā tiek samazināts VDI veiktais darba apjoms un otrajā
                                                                                       gadījumā (ja samazina darba samaksu) var pasliktināties arī veiktā darba kvalitāte. Tādējādi Latvijas Republika nespēs pilnvērtīgi nodrošināt arī savas starptautiski uzņemtās saistības – saskaņā ar
                                                                                       Starptautiskās darba organizācijas 1947.gada konvencijas Nr.81 „Konvencija par darba inspekciju ražošanā un tirdzniecībā”, kuru Latvija ir ratificējusi, pieņemot 1994.gada 15.jūnijā likumu „Par
                                                                                       Starptautiskās darba organizācijas konvencijām nr.81, 129, 144, 154, 155, 158, 173”, 10.pantu darba inspektoru skaitam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu inspekcijas funkciju efektīvu veikšanu.                                                                                       Eiropas Darba drošības un veselības aģentūras nacionālā kontaktpunkta izveidošana ir paredzēta Padomes Regulā Nr.2062/94 (1994. gada 18. jūlijs), ar ko
                                                                                       izveido Eiropas Aģentūru drošībai un veselības aizsardzībai darbā, lai nodrošinātu informācijas apriti un izplatīšanu par darba aizsardzības jautājumiem.
                                                                                       Kontaktpunkts nodrošina Eiropas kampaņu drošībai un veselības aizsardzībai darbā un Eiropas Nedēļas aktivitāšu norisi Latvijā, kuras ietvaros tiek organizēts
                                                                                       arī Labās prakses balvas konkurss. Kontaktpunkta pārstāvji piedalās regulārās Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras rīkotajās
  Valsts                       Darba tiesisko                                                     sanāksmēs, tādejādi nodrošinot Latvijai iespēju ietekmēt Eiropas kampaņu tematiku izvēli un Eiropas Kopienas darba aizsardzības plānošanas dokumentu
       Ar Labklājības                          Eiropas Darba drošības un veselības
pārvaldes               Labklājības  attiecību un darba
padotības
       ministriju saistītas
                    ministrija  apstākļu kontrole
                                     422  aģentūras nacionālā kontaktpunkta     8,885   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       izstrādi. Viens no kontaktpunkta darbības virzieniem ir interneta mājas lapas veidošana, kurā ir iegūstama visplašākā informācija par darba drošību un
         iestādes                              darbības nodrošināšana                                  veselības aizsardzību Latvijā, līdzīgi kā tas ir pārējās ES dalībvalstīs. Samazinot finansējumu kontaktpunkta darbības nodrošināšanai, tiks apdraudēta
 iestādes                       un uzraudzība
                                                                                       kontaktpunkta darbība, kas ir pretrunā ar Regulas Nr.2062/94 prasībām. Netiks nodrošināta informācijas apmaiņa Eiropas Savienības līmenī, kā arī darbinieki
                                                                                       un darba devēji Latvijā nesaņems aktuālu un izsmeļošu informāciju par darba aizsardzību, tiks kavēta darba aizsardzības labās prakses izplatība uzņēmumos,
                                                                                       kā rezultātā var pasliktināties situācijas darba aizsardzības jomā un palielināties nelaimes gadījumu un arodslimību skaits. Ņemot vērā, ka Latvijas Republika
                                                                                       neveic dalības maksas aprēķinu, uzskatām, ka šīs funkcijas izpildei nav piemērojams procentuālā koeficienta samazinājums

                                                                                       Samazinot finansējumu VDI atbalsta funkcijām, VDI pamatfunkciju veikšana nebūs nodrošināta ar darbam nepieciešamajām precēm un pakalpojumiem.
  Valsts                       Darba tiesisko                                                     Datortehnikas bojājumi vai kļūdas datu bāzēs var radīt situāciju, kad nav iespējams iegūt statistisko informāciju, kas atrodas VDI datu bāzēs; iekšējo un ārējo
       Ar Labklājības
pārvaldes               Labklājības  attiecību un darba
padotības
       ministriju saistītas
                    ministrija  apstākļu kontrole
                                     423    Vispārējās atbalsta funkcijas     91,095    0.960  87,451   -3,644       tīklu pārtraukumi apgrūtinās VDI darbiniekiem kvalitatīvi un operatīvi veikt savus pienākumus, pieslēgties Valsts ieņēmumu dienesta datu bāzei, kas
         iestādes                                                                           nepieciešams operatīvai rīcībai nereģistrētās nodarbinātības apsekojumu veikšanai un informācijas pārbaudei. Jāņem vērā, ka VDI jau ir veikusi finansējuma
 iestādes                       un uzraudzība
                                                                                       samazinājumu administratīvajām funkcijām, 2010.gadā nododot atsevišķu administratīvo funkciju veikšanu Labklājības ministrijai.
  Valsts
       Ar Labklājības
pārvaldes               Labklājības
       ministriju saistītas                                            14,109,223       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības               ministrija
         iestādes
 iestādes


                                                                                       Patentu valdes darbības tiek nodrošinātas no valsts nodevām, kuras par Patentu valdes sniegtajiem pakalpojumiem, samaksājušās fizikās un juridiskās
                                                                                       personas, lai iegūtu un uzturētu savu tiesību aizsardzību rūpnieciskā īpašuma jomā. Jau pašreiz valsts budžetā iemaksāto valsts nodevu apjoms ir krietni
                                                                                       lielāks par Patentu valdei piešķirto valsts budžeta līdzekļu dotāciju, līdz ar to no valsts nodevām, kas iemaksāti par Patentu valdes sniegtajiem pakalpojumiem
                                        Nodrošināt izgudrojumu, preču zīmju,                             tiek finansētas arī citas valsts funkcijas (piemērām, 2009.gadā gūtie ienākumi no valsts nodevām ir aptuveni 995 000 Ls apmērā, savukārt līdz 2010.gada
  Valsts
                                           dizainparaugu un pusvadītāju                               1.septembrim iemaksāto valsts nodevu apmērs jau pārsniedz Patentu valdes kopējas gada budžeta dotācijas apmēru). Nacionālajai patentu iestādei ir jābūt
                                         izstrādājumu topogrāfiju pieteikumu
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                                                               darba spējīgai nodrošināt apmaksāto pakalpojumu kvalitatīvu izpildi. Līdzekļu samazinājums neļaus Patentu valdei kvalitatīvi izpildīt tās funkcijas un
                           Patentu valde   527  izskatīšanu vai ekspertīzi, izsniedzot  510,620   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                                        patentus vai apliecības, kas attiecīgo                            pakalpojumus, par kuriem fiziskās un juridiskās personas maksa valsts nodevas, tādējādi aizskarot iedzīvotāju tiesības uz rūpnieciskā īpašuma aizsardzību un
 iestādes
                                        rūpnieciskā īpašuma objektu aizsargā;                             ierobežojot iespēju saņemt kvalitatīvos pakalpojumus samaksātas valsts nodevas apmērā. Līdzekļu tālāks samazinājums reāli apdraud rūpnieciskā īpašuma
                                         oficiālo publikāciju, dažādu rūpniec                            savlaicīgu un kvalitatīvu aizsardzību. Turklāt, samazinoties Patentu valdes finansējumam, Patentu valde būs spiesta atteikties no noteiktu pakalpojumu, par
                                                                                       kuriem tiek maksāta valsts nodeva, sniegšanas, līdz ar to samazināsies arī valsts budžeta ienākumi, kas var būt gūti no valsts nodevu iemaksas.
                                                                                       Izsakām nožēlu, ka funkciju izvērtējumā nav ņemts vērā Tieslietu ministrijas priekšlikums par Patentu valdes statusa maiņu, kā rezultātā tā kā pašfinansējoša
                                                                                       aģentūra finansētu savu funkciju izpildi, atslogojot valsts budžetu.


                                                                                       Pirmkārt, būtu norādāms, ka bibliotēkas uzturēšanas izdevumi tiek segti no valsts nodevu iemaksām par Patentu valdes sniegtajiem pakalpojumiem. Patentu
                                                                                       tehniskā bibliotēka ne tikai uzkrāj patentu informāciju un tehnisko uzziņu literatūru, bet arī veic sabiedrības informēšanas funkcijas rūpnieciskā īpašuma jomā,
                                                                                       nodrošinot lasītājiem krājumā esošās informācijas publisku pieejamību un attīstot pakalpojumus e-vidē. Institūcija pašlaik tiek pārorientēta par inovāciju atbalsta
                                        Veidot, uzturēt un saglabāt Latvijas
                                                                                       centru un attīsta pakalpojumus, kuri atbalsta patentu pirmspieteikuma fāzi. Viena no PTB prioritātēm ir sabiedrības informēšana un izglītošana par rūpnieciskā
  Valsts                                                                                   īpašuma aizsardzības objektiem un aktualitātēm šajā jomā, tādējādi veicinot inovāciju un rūpniecības attīstību. 76% no nacionālajiem patentu pieteikumiem tiek
                                          Nacionālā bibliotēku krājuma
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                           Patentu valde   528    sastāvdaļas - valsts patentu      200,872   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       iesniegti izmantojot bibliotēkas krājumu un speciālistu intelektuālo potenciālu. Līdz ar to līdzekļu samazināšana negatīvi ietekmēs inovāciju un pētniecības
                                        dokumentācijas krājumu un tehniskās                              attīstību, ierobežos rūpniecības (jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu) attīstību.
 iestādes
                                            informācijas krājumu.
                                                                                       Tāpat norādām, ka Funkciju izvēšanas grupa izstrādājot savus priekšlikumus nav ņēmusi vērā Tieslietu ministrijas piedāvājumu par PV bibliotēkas krājumu
                                                                                       nodošanu Latvijas nacionālajai bibliotēkai. Informējam, ka jau notikušas sarunas ar Kultūras ministriju, kurās panākta vienošanās par PV bibliotēkas krājumu
                                                                                       sadalīšanu un nodošanu LNB. Finanšu ietaupījums saistībā ar šo vērtējams vidējā termiņā, jo īstermiņā radīsies papildu izdevumi saistībā ar krājumu
                                                                                       revidēšanu un pārvietošanu.
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu
                          Probācijas dienests  539       Iestādes vadība         74,630   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                  Kriminālsoda - piespiedu darbs -
                          Probācijas dienests  540                       403,272   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija                    izpildes organizēšana
 iestādes                                                                              Ziņojuma 3.2.2. sadaļā „Funkciju kopa – Sabiedriskā kārtība, drošība un aizsardzība” minētā informācija nav pilnīga, jo tajā atspoguļoto institūciju uzskaitījumā
  Valsts
                                        Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļa                        nav minēts Valsts probācijas dienests, kura galvenais uzdevums, līdzīgi kā Ieslodzījuma vietu pārvaldei, ir tiesas spriedumā noteikto kriminālsodu izpilde.
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu
                          Probācijas dienests  541   - sabiedriskais darbs - izpildes     33,992   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Piemēram, tiesu darbības statistika rāda, ka 2009.gadā 4167 personas notiesātas ar brīvības atņemšanu nosacīti (dati no Tiesu informācijas sistēmas). Visas
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                                              organizēšana                               šīs personas atbilstoši Latvijas Sodu izpildes kodeksā noteiktajam nonāk Valsts probācijas dienesta uzraudzībā. 3030 personas 2009.gadā tika notiesātas ar
 iestādes
  Valsts                                      Personu, pret kurām izbeigts                          kriminālsodu – piespiedu darbs. Arī šīs personas ir probācijas klienti. Tāpat par probācijas klientiem kļūst nosacīti pirms termiņa no brīvības atņemšanas soda
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                 kriminālprocess, tās nosacīti atbrīvojot                       atbrīvotās personas (saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes 2009.gada publiskā pārskata datiem 2009.gadā tās bija 600 personas) un citas personas, kuras
                          Probācijas dienests  542                        1,396   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija                  no kriminālatbildības, uzraudzība
 iestādes                                          pārbaudes laikā                             atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam notiesājoša sprieduma rezultātā kļūst par Valsts probācijas dienesta klientiem. Līdz ar to Valsts probācijas dienests
  Valsts                                    Personu, kuras nosacīti notiesātas vai                        īsteno būtiskas funkcijas, kas līdzīgi kā Ieslodzījuma vietu pārvaldes vai Valsts policijas veiktā darbība nodrošina sabiedrības drošību un kārtību.
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu
                          Probācijas dienests  543
                                         nosacīti pirms termiņa atbrīvotas no
                                                              1,960,163  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Vienlaikus vēršam uzmanību uz to, ka šā ziņojuma 3.2.2.sadaļā ietvertas gandrīz visas Latvijā noteiktās kriminālsodu izpildes institūcijas, piemēram, Valsts
padotības  saistītas iestādes    ministrija                  brīvības atņemšanas iestādēm,
                                                                                   policija (izpilda kriminālsodu – policijas kontrole), Valsts robežsardze (izpilda kriminālsodu – izraidīšana no Latvijas Republikas). Ņemot vērā minēto, nav
 iestādes                                           uzraudzība
                                                                                   pamatota Valsts probācijas dienesta neiekļaušana sadaļā „Funkciju kopa – Sabiedriskā kārtība, drošība un aizsardzība”, ja tajā ietverta Ieslodzījuma vietu
  Valsts                                     Probācijas programmu izstrāde un
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                 licencētu programmu īstenošana gan
                                                                                   pārvalde, Valsts policija un Valsts robežsardze.
                          Probācijas dienests  545                       176,951   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Vēršam uzmanību uz to, ka šādu, nepamatotu samazinājumu īstenošana nav pieļaujama, sevišķi samazinājums personu, kas nosacīti notiesātas vai nosacīti
padotības  saistītas iestādes    ministrija                 klientiem ieslodzījumā, gan klientiem
 iestādes                                           sabiedrībā                              pirms termiņa atbrīvotas no brīvības atņemšanas iestādēm uzraudzības funkcijā, jo šī ir probācijas klientu grupa, kas uzrāda vislielākos atkārtota noziedzīga
  Valsts                                                                              nodarījuma riskus un nav pieļaujama viņu uzraudzības apjoma samazināšana. Samazinot pieejamo budžetu šīs funkcijas izpildei, pasliktināsies šīs klientu
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu
                          Probācijas dienests  546
                                            Izlīgumu kriminālprocesā
                                                              51,465   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  grupas recidīva rādītāji, sabiedrības drošība kopumā. Tāpat tas prognozējams visās pārējās funkcijās. papildus informēju, ka recidīva pieaugumam ir negatīva
padotības  saistītas iestādes    ministrija                   organizēšana un vadīšana
                                                                                   ietekme gan uz sabiedrības drošību kopumā, gan tautsaimniecības kopējo attīstību (cietušo veselības aprūpes izdevumi, darba kavējumi, neiegūtie nodokļi
 iestādes
                                                                                   nāves gadījumā, līdzekļi, kas jāvelta vainīgo notiesāšanai un soda izciešanai u.tml.).
                                                                                   Lemjot par turpmākiem samazinājumiem šīs funkciju grupas, jāpieņem lēmums par atteikšanos no kādas funkcijas veikšanas vispār. Jau patreiz veiktie
                                                                                   samazinājumi neļauj veikt probācijas funkciju izpildi atbilstošā līmenī.
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                 Izvērtēšanas ziņojuma par probācijas
                          Probācijas dienests  547                       173,134   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija                     klientu sniegšana
 iestādes
                                         Izvēlēties un ieteikt administratorus
                                           tiesai konkrētam tiesiskās
  Valsts                                     aizsardzības procesam, fiziskās
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Maksātnespējas       personas maksātnespējas procesam
                                     548                        47,652   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija   administrācija           un juridiskās personas
 iestādes                                      maksātnespējas procesam,                            Ņemot vērā ekonomisko situāciju un straujo maksātnespējas procesu skaita pieaugumu - sākot ar 2009.gada martu ierosināto maksātnespējas procesa lietu
                                          nodrošinot nejaušības principa                          skaits ir stabili augsts, uzskatām, ka finansējuma samazinājums MNA tai noteikto funkciju īstenošanai šobrīd nav pamatots un nav iespējams. Uzskatām, ka
                                               ievērošanu.
                                                                                   MNA funkcijas un to īstenošana ir prioritāte un finansējuma samazināšana būtiski ietekmēs MNA funkciju efektīvu īstenošanu.
  Valsts                                     Pārbaudīt administratora darbības                         Vēršam uzmanību, ka Valsts prezidents 2010.gada 6.augustā ir izsludinājis jauno Maksātnespējas likumu, kurš stāsies spēkā 2010.gada 1.novembrī. No jaunā
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Maksātnespējas        likumību maksātnespējas procesā
padotības  saistītas iestādes    ministrija   administrācija
                                     549
                                         (fiziskās un juridiskās personas) un
                                                              82,995   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Maksātnespējas likuma izriet, ka MNA ir jānodrošina tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa uzraudzību, kontrolējot administratoru darbību
 iestādes                                      tiesiskās aizsardzības procesā                         tiesiskās aizsardzības procesā un maksātnespējas procesā, kā arī izskatot sūdzības par administratora rīcību. Jaunā likuma pamatā ir apstāklis, ka
  Valsts                                                                              administratori, kuriem ir jānodrošina efektīva un likumīga tiesiskās aizsardzības procesa un maksātnespējas procesa gaita, ir piešķirtas lielākas tiesības
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Maksātnespējas          Pārstāvēt valsts intereses
                                     550                        83,903   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  procesu vadīšanā un mantās realizācijā. Līdz ar to jaunā Maksātnespējas likuma efektīvai ieviešana ir būtiski saistīta ar MNA spējām uzraudzīt administratoru
padotības  saistītas iestādes    ministrija   administrācija          maksātnespējas procesos
 iestādes                                                                              darbību, nodrošināt nejaušības principu to izvēlē un nodrošināt to darbības likumību, vienlaikus MNA ir jāspēj kontrolēt valsts līdzekļu, piešķirto naudas līdzekļu
  Valsts
                                        Darbinieku prasījumu garantiju fonda
                                                                                   maksātnespējas procesa izmaksu segšanai un darbinieku prasījumu apmierināšanai atmaksu, pēc iespējas vairāk atgūstot valsts budžetā atgriežamos
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Maksātnespējas                                                  līdzekļus. Finansējuma nesamazināšana ir būtiska MNA, lai nodrošinātu tādas sociāli svarīgas grupas interešu aizstāvību kā maksātnespējīgo uzņēmumu
                                     552    administrēšana (cilvēku un       137,363   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija   administrācija
 iestādes
                                           administratīvie resursi))                           darbinieki, jo īpaši šajos grūtajos ekonomiskajos apstākļos. MNA ir svarīgi savlaicīgi izskatīt un apmierināt darbinieku prasījumus darba devēja maksātnespējas
                                                                                   gadījumā, tādējādi mazinot maksātnespējas radītās sociālās sekas. Turklāt minēto uzdevumu izpilde izriet no starptautiskajām saistībām, jo funkcija izriet no
                                                                                   Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 22.oktobra direktīvas 2008/94/EK par darba ņēmēju aizsardzību to darba devēja maksātnespējas gadījumā.
                                                                                   Papildus vēlamies norādīt, ka, lai arī mēs apzināmies, ka turpmāki finansējuma samazinājumi nav pieļaujami MNA gadījumā, vēršam uzmanību, ka pamatotāku
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Maksātnespējas
                                            Maksātnespējas procesa                            argumentāciju nav iespējams sagatavot, ievērojot apstākli, ka tabulā norādītie finanšu samazinājumi nav atšifrēti.
                                     553   administrācijas izmaksu segšana     114,454   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija   administrācija
                                         (cilvēku un administratīvie resursi)
 iestādes
  Valsts                                                                              Tiesu administrācijā 2009.gadā veiktas strukturālās reformas, optimizējot resursus, kas nepieciešami funkcijas - cilvēkresursu nodrošinājuma tiesu sistēmas
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                 Cilvēkresursu nodrošinājuma tiesu                          izpilde, nodrošināšanā. Samazinot tiesnešu un tiesu darbinieku kvalifikācijas celšanas (apmācību) apjomu, pastāv risks, ka netiks nodrošināta vienotas prakses
                          Tiesu administrācija  556                       222,078   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija                     sistēmā izpilde                              un likuma normu izpratnes veidošana. Savlaicīgi neaizpildot vakances pieaug darba apjoms esošajiem tiesnešiem un darbiniekiem, palielināsies lietu
 iestādes
                                                                                   izskatīšanas termiņi un neizskatīto lietu skaits.

  Valsts                                    Rajonu (pilsētu) tiesu, administratīvās                       Tiesu administrācijā 2009.gadā veiktas strukturālās reformas, kā rezultātā optimizējot izmaksas rajonu (pilsētu) tiesu administratīvās rajona tiesas,
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                 rajona tiesas, zemesgrāmatu nodaļu,
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                          Tiesu administrācija  557
                                          apgabaltiesu un administratīvās
                                                              1,019,825  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  zemesgrāmatu nodaļu, apgabaltiesu un administratīvās apgabaltiesas organizatoriskā vadībā un centralizētā materiāltehniskā nodrošinošā. Samazinot finanšu
 iestādes                                    apgabaltiesas darba nodrošināšana                          resursus var tikt apdraudēta centralizēta tiesu un zemesgrāmatu nodaļu nodrošināšana ar darbam nepieciešamiem materiāliem un tehniskajiem resursiem.
                                                                                 Attiecībā uz ziņojuma 5. punktā ( 36.lpp) sniegto priekšlikumu par Zemesgrāmatu un Valsts zemes dienesta apvienošanu vienotā iestādē, norādām, ka šis
                                                                                 jautājums Ministru kabinetā jau ir izdebatēts, apstiprinot Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam. Ministru kabinets, izvērtējot šo
                                                                                 jautājumu, jau ir nolēmis, ka Zemesgrāmata ir un paliek tiesu sistēmas sastāvdaļa. Ziņojumā piedāvātā reforma nozīmētu lietu tiesību sistēmas pilnīgu
                                                                                 pārveidošanu.
                                                                                 Izsakām nožēlu par to, ka funkciju izvērtēšanas grupas ziņojumā nav atspoguļoti funkciju audita un funkciju izvērtēšanas grupās izdiskutētie Tieslietu ministrijas
  Valsts                                                                             priekšlikumi, piemēram attiecībā uz Zemesgrāmatu tiesnešu statusa maiņu, tiem kļūstot par vispārējās jurisdikcijas tiesnešiem, tādejādi optimāli izmantojot tiesu
                                          Valsts vienotās datorizētās
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                          Tiesu administrācija  558  zemesgrāmatas organizatoriskā un    380,834   0.970  369,409  -11,425  sistēmas iekšējos resursus, atslogojot vispārējas jurisdikcijas tiesu darbu, samazinot lietu izskatīšanas termiņus utt.
                                            tehniskā uzturēšana                            Tieslietu ministrija piekrīt nepieciešamībai nodrošināt informācijas sistēmu integrēšanu un tas ir virziens, kurā tā aktīvi strādā. IS sistēmu integrēšanas
 iestādes
                                                                                 nodrošināšanai nav nepieciešama iestāžu apvienošana.
                                                                                 Tiesu administrācijā 2009.gadā veiktas strukturālās reformas, samazinot iestādes uzturēšanas izdevumus, līdz ar to turpmāka finanšu līdzekļu samazināšana
                                                                                 valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas organizatoriskā un tehniskā uzturēšanā var apdraudēt valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un tās
                                                                                 programmnodrošinājuma funkcionēšana.
                                                                                 Papildus skat. Tieslietu ministrijas sniegtos komentārus par Funkciju audita ziņojumu komersantu uzraudzības jomā.

                                                                                 Kopš 2008.gada UGFA nodarbināto skaits un to atalgojums ir būtiski samazināts (detalizētāka info ir sniegta jau iepriekš), t.sk. ir optimizēti iestādes
                                                                                 saimnieciskie izdevumi . Samazinot iestādei piešķirto finansējumu pastāv risks, kura rezultātā tiktu pārkāptas personu tiesības saņemt nepieciešamos līdzekļus
                                                                                 bērnu, kā vismazāk aizsargātās sabiedrības grupas, nodrošināšanai, kā rezultātā būtiski aizskartas bērna tiesības uz sociālo nodrošinājumu un bērna tiesības
  Valsts                                                                             uz atbilstošu aprūpi, kā arī pazemināsies bērnu dzīves līmenis.
                           Uzturlīdzekļu
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                   Uzturlīdzekļu garantiju fonda
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                           garantiju fonda   599
                                              administrēšana
                                                            400,157   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Ar 01.12.2009. likumu „Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” izdarīti vairāki grozījumi, tajā skaitā, ņemot vērā arvien pieaugošo bērnu, kuru uzturam
                           administrācija                                                no valsts budžeta tiek maksāti garantētie uzturlīdzekļi, skaitu un ierobežoti pieejamo valsts budžeta līdzekļu, kas piešķirti šim mērķim, apmēru, no 2010.gada
 iestādes
                                                                                 1.janvāra līdz 2012.gada 31.decembrim uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda izmaksā samazinātā apmērā, tādējādi nodrošinot kaut arī samazinātā
                                                                                 apmērā visus bērnus, kuriem būtu tiesības saņemt valsts garantētos uzturlīdzekļus. Par minēto likuma normu Satversmes tiesā ir ierosinātas divas lietas, kas ir
                                                                                 apvienotas vienā lietā, un prognozēts, ka tiks skatītas septembra beigās, oktobrī.
  Valsts
                            Sabiedrības
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                  Sabiedrības integrācijas fonda
padotības  saistītas iestādes    ministrija
                          integrācijas fonda  602
                                              administrācija
                                                            429,960   0.960  412,762  -17,198  Priekšlikums skatāms kontekstā ar ārvalstu finanšu instrumentu pārvaldes sistēmas optimizāciju valstī.
                             vadība
 iestādes


                                                                                 Tieslietu ministrija nepiekrīt piedāvātajam samazinājumam, norādot uz šādiem riskiem:
                                                                                 Finansējuma samazināšana vairāk par Ls 180 000 funkcijai „Nekustamā īpašuma raksturojošo datu reģistru vešana” radītu šādus riskus:
                                                                                 1) Tiks apdraudēta valsts nozīmes IS darbība un tās datu kvalitāte, kā rezultātā netiks izpildīts Valsts kontroles 2010.gada 1.aprīļa revīzijas ziņojumā Nr.5.1-2-15/2009 dotais uzdevums. Tiks apdraudēta datu nodošana
                                                                                 pašvaldībām un citām valsts institūcijām.
                                                                                 2) Tiks apdraudēti tie procesi, kuros tiek izmantota kadastrālā vērtība. Šobrīd saistībā ar mājokļu aplikšanu ar nekustamā īpašuma nodokli ir par 40% pieaudzis VZD saistībā ar kadastrālajām vērtībām iesniegto iesniegumu
                                                                                 skaits.
                                                                                 3) Pašvaldībām un valsts iestādēm informāciju turpmāk varētu sniegt tikai par maksu;
                                                                                 4) Neuzsākti darbi, lai sagatavotu datus Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) uzpildīšanai;
                                                                                 5) Neuzsākta kadastrālās vērtēšanas modeļu pilnveidošana;
                                                                                 6) Netiks nodrošināta kadastrālās uzmērīšanas veicēju, kas ir kadastra datu radītāji, Sertificēšanas institūciju pieņemto lēmumu apstrīdēšana;
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu    Valsts zemes        Nekustamā īpašuma raksturojošo                          Finansējuma samazināšana Ls 180 000 apmērā funkcijai „Nekustamā īpašuma raksturojošo datu reģistru vešana”, būtu iespējama tikai gadījumā, ja tiktu realizēti šādi pasākumi:
                                     572                      9,446,731  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes    ministrija    dienests           datu reģistru vešana                            1) Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā un Grozījumi likumā „Par nodokļiem un nodevām”, izslēdzot valsts nodevu par kadastra izziņu, jo šobrīd 1) VZD nesaņem dotāciju kadastra izziņu sagatavošanai; 2) ir
 iestādes                                                                             atsevišķi kadastra izziņu veidi (piemēram, kadastra izziņa ar pievienotu grafisko pielikumu, kas noteikta 12.06.2009. likuma "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu
                                                                                 zemesgrāmatās""), ko sagatavošana izmaksā vairāk par noteikto valsts nodevas apmēru Ls 5 (kadastra izziņas grafiskā pielikuma sagatavošana prasa vidēji 3 stundas);
                                                                                 2) pagarināts administratīvo robežu aprakstu termiņš no 2012.gada uz 2015.gadu (grozījumi Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā);
                                                                                 3) darbinieku samazināšana atbalsta un atsevišķās nozaru funkcijās (centrālā aparātā).

                                                                                 Attiecībā uz ziņojuma 5. punktā ( 36.lpp) sniegto priekšlikumu par Zemesgrāmatu un Valsts zemes dienesta apvienošanu vienotā iestādē, norādām, ka šis jautājums Ministru kabinetā jau ir izdebatēts, apstiprinot Tiesu iekārtas
                                                                                 attīstības pamatnostādnes 2009. – 2015.gadam. Ministru kabinets, izvērtējot šo jautājumu, jau ir nolēmis, ka Zemesgrāmata ir un paliek tiesu sistēmas sastāvdaļa. Ziņojumā piedāvātā reforma nozīmētu lietu tiesību sistēmas pilnīgu
                                                                                 pārveidošanu.
                                                                                 Izsakām nožēlu par to, ka funkciju izvērtēšanas grupas ziņojumā nav atspoguļoti funkciju audita un funkciju izvērtēšanas grupās izdiskutētie Tieslietu ministrijas priekšlikumi, piemēram attiecībā uz Zemesgrāmatu tiesnešu statusa
                                                                                 maiņu, tiem kļūstot par vispārējās jurisdikcijas tiesnešiem, tādejādi optimāli izmantojot tiesu sistēmas iekšējos resursus, atslogojot vispārējas jurisdikcijas tiesu darbu, samazinot lietu izskatīšanas termiņus utt.
                                                                                 Tieslietu ministrija piekrīt nepieciešamībai nodrošināt informācijas sistēmu integrēšanu un tas ir virziens, kurā tā aktīvi strādā. IS sistēmu integrēšanas nodrošināšanai nav nepieciešama iestāžu apvienošana.
                                                                                 Tieslietu ministrija nepiekrīt piedāvātajam samazinājumam, norādot uz šādiem riskiem:
                                                                                 Turpmāka finansējuma samazināšana funkcijai „Dalība zemes reformas īstenošanā” nav iespējama, jo tā radītu risku neizpildīt vairākkārt grozītajā likumā „Par
                                                                                 zemes reformas pabeigšanu lauku apvidos” noteikto termiņu, 16.panta trešajā daļā doto uzdevumu.
  Valsts                                                                             Centrālā zemes komisija īpašuma tiesības uz zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemi atjauno no 2009.gada 2.janvāra līdz 2011.gada 30.decembrim.
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu                                                          Atbilstoši CZK iesniegtajiem datiem uz 01.03.2010. īpašuma tiesības uz zemes reformai paredzēto zemi ir jāatjauno 1021 personām.
                                     581  Dalība zemes reformas īstenošanā    669,998   0.920  616,398  -53,600
padotības  saistītas iestādes    ministrija                                                         Saskaņā ar 16.12.2008. MK noteikumiem Nr. 1030 „Centrālajā zemes komisijā iesniegto pieprasījumu izskatīšanas kārtība” VZD organizē visu procesu, lai
 iestādes
                                                                                 pretendenti varētu izvēlēties zemi, uz kuru tiks atjaunotas īpašuma tiesības.
                                                                                 Risks, samazinot finansējumu: VZD nevarēs izpildīt minēto funkciju, ja tiks samazināti finanšu līdzekļi, kā rezultātā nevarēs nodrošināt noteiktā termiņā visa
                                                                                 procesa organizēšanu. Tas savukārt radīs nepieciešamību pagarināt termiņu, līdz kuram CZK atjaunos īpašuma tiesības, kas radīs bijušo zemes īpašnieku
                                                                                 neapmierinātību, jo tiks radīts cilvēktiesību aizskārums.


  Valsts                                                                             Tieslietu ministrija norāda, ka ir nepieļaujami degradēt valsts valodas kā nacionālas valsts pamata vietu un lomu, un līdz ar to valsts valodas uzraudzības
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Valsts valodas        Organizēt Valsts valodas likuma
padotības  saistītas iestādes    ministrija     centrs
                                     525
                                           ievērošanas pārraudzību
                                                            207,499   0.643  133,422  -74,077  funkciju, savietojot divas pēc savas būtības pilnīgi atšķirīgas jomas un funkcijas vienā iestādē - PTAC. Tieslietu ministrija atkārtoti piedāvā Valsts valodas centru
 iestādes                                                                             nodot Izglītības un zinātnes ministrijas pārraudzībā, optimizējot tās pārraudzībā esošās ar valsts valodu saistītās institūcijas.

                                        Nodrošināt starptautisko organizāciju
  Valsts
                                        izdoto tiesību aktu un citu dokumentu
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju  Tieslietu   Valsts valodas
padotības  saistītas iestādes    ministrija     centrs
                                     595   tulkošanu; izstrādāt priekšlikumus  379,068   0.794  300,980  -78,088  Sk. komentāru pie 525.funkcijas.
                                           terminoloģijas izstrādes un
 iestādes
                                             standartizācijas jomā
                                                                                            Nav atbalstāms Datu valsts inspekcijas budžeta samazinājums, kas radīs papildus riskus fizisko personu datu aizsardzības prasību uzraudzībā, kā rezultātā
  Valsts                                                                                       tiks pārkāptas Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības. Norādām, ka pašreiz ir atklāti vairāki fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumi,
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju   Tieslietu
padotības  saistītas iestādes     ministrija
                             Datu aizsardzība  534       Datu aizsardzība         284,008   0.886  251,631   -32,377       kā rezultātā Datu valsts inspekcija aktīvi piedalās minēto pārkāpumu novēršanā un sabiedrības informēšanā par fizisko personu datu aizsardzību. Datu valsts
 iestādes                                                                                       inspekcijas budžeta samazinājums radīs administratīvās kapacitātes samazinājumu, kā rezultātā palielināsies fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu
                                                                                            skaits, bet netiks nodrošināta to novēršana pilnā apmērā.
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju   Tieslietu     Satversmes       Satversmes aizsardzība (Informācija
padotības  saistītas iestādes     ministrija     aizsardzība
                                       588
                                                klasificēta)
                                                                3,810,270   0.930  3,543,551  -266,719       Jautājums par valsts drošības iestāžu finansējumu ir izskatāms Nacionālās drošības padomes sēdē.
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Tieslietu ministriju   Tieslietu
                                                                21,303,290       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes     ministrija
 iestādes
  Valsts
                                          Vispārējās atbalsta funkcijas - Latvijas
pārvaldes  Ar Vides ministriju             Fonda darbības
                   Vides ministrija            761     vides aizsardzības fonda       27,730   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes              nodrošinājums
                                                administrācijā
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju             Fonda darbības       Latvijas vides aizsardzības fonda                                Ir veikta gan grāmatvedības centralizācija, gan citi iespējamie pasākumi atbalsta un pamata funkciju veikšanai ar līdz absolūtam minimumam samazinātu
                   Vides ministrija            762                        107,452   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības  saistītas iestādes              nodrošinājums        pārvaldība vides projektu atbalsts                                darbinieku skaitu, vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi pildot vairākas funkcijas bez aizvietošanas iespējām.
 iestādes
  Valsts
                                           Vides pārvaldības instrumenti -
pārvaldes  Ar Vides ministriju             Fonda darbības
                   Vides ministrija            763  politikas īstenošana dabas resursu     38,128    1.000   38,128    0
padotības  saistītas iestādes              nodrošinājums
                                              nodokļa administrēšanā
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides      Vispārējās atbalsta funkcijas - Valsts
                   Vides ministrija            777                        456,351   0.960  438,097   -18,254
padotības  saistītas iestādes               dienests             vides dienestā
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides         Gaisa aizsardzība - politikas
                   Vides ministrija            778                        159,723   0.960  153,334   -6,389
padotības  saistītas iestādes               dienests         īstenošana (kontroles pasākumi)
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides        Ūdens aizsardzība - politikas
                   Vides ministrija            779                        159,723   0.960  153,334   -6,389
padotības  saistītas iestādes               dienests         īstenošana (kontroles pasākumi)
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides      Atkritumu apsaimniekošana - politikas
                   Vides ministrija            780                        296,628   0.960  284,763   -11,865
padotības  saistītas iestādes               dienests         īstenošana (kontroles pasākumi)
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides       Ķīmisko vielu pārvaldība - politikas
                   Vides ministrija            781                        114,088   0.960  109,524   -4,564
padotības  saistītas iestādes               dienests         īstenošana (kontroles pasākumi)
 iestādes
  Valsts
                                            Piesārņojuma samazināšana -                                   Iestādē ir veikta gan grāmatvedības centralizācija, gan citi iespējamie pasākumi atbalsta un pamata funkciju veikšanai ar līdz absolūtam minimumam
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides
                   Vides ministrija            782   politikas īstenošana (kontroles     182,540   0.960  175,238   -7,302
padotības  saistītas iestādes               dienests
                                                  pasākumi)                                      samazinātu darbinieku skaitu, vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi pildot vairākas funkcijas.
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides       Zemes dzīļu aizsardzība - politikas
                   Vides ministrija            783                        136,905   0.960  131,429   -5,476
padotības  saistītas iestādes               dienests         īstenošana (kontroles pasākumi)
 iestādes
  Valsts
                                            Sugu un biotopu aizsardzība -
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides
                   Vides ministrija            784  politikas īstenošana veicot kontroles   319,446   0.960  306,668   -12,778
padotības  saistītas iestādes               dienests
                                             un uzraudzības pasākumus
 iestādes
  Valsts
                                            Vides informācijas sagatavošana,
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides
                   Vides ministrija            785  izplatīšana un sabiedrības izpratnes    68,453    0.960   65,715   -2,738
padotības  saistītas iestādes               dienests
                                           palielināšana par vides jautājumiem
 iestādes
  Valsts
                                            Ietekmes uz vidi novērtēšana -
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides
                   Vides ministrija            786  politikas īstenošana veicot sākotnējo    136,905   0.960  131,429   -5,476
padotības  saistītas iestādes               dienests
                                            ietekmes uz vidi novērtējumu
 iestādes
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju              Valsts vides         Radioaktīvo vielu droša
                   Vides ministrija            812                        114,088   0.960  109,524   -4,564
padotības  saistītas iestādes               dienests         apsaimniekošana un uzraudzība
 iestādes


                                                                                            Ir veikta gan grāmatvedības centralizācija, gan citi iespējamie pasākumi atbalsta un pamata funkciju veikšanai ar līdz absolūtam minimumam samazinātu
                                                                                            darbinieku skaitu, vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi pildot vairākas funkcijas bez aizvietošanas iespējām jomās, kas prasa augsti kvalificētu speciālistu darbu
  Valsts                                                                                       un specifiskas zināšanas. Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai apdraudēs un faktiski var apturēt lielos, vidējos un reģionālos tautsaimniecības
pārvaldes  Ar Vides ministriju             Vides pārraudzības     Vispārējās atbalsta funkcijas - Vides
padotības  saistītas iestādes
                   Vides ministrija
                              valsts birojs
                                       787
                                             pārraudzības valsts birojā
                                                                18,448   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       attīstības projektus, jo nebūs pieejams savlaicīgs ES finansējums tautsaimniecības attīstības projektiem vairāku simtu miljonu latu apjomā, kas netiks ieguldīti
 iestādes                                                                                       Latvijas tautsaimniecībā un ļoti būtiski pasliktināsies Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un Latvijas ekonomiskā konkurētspēja, tai skaitā starptautiskā līmenī.
                                                                                            Izraisīs sankcijas un tiesvedības procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo normatīvo aktu neizpildi. Būtiski pieaugs apelācijas
                                                                                            gadījumu un tiesvedības procesu skaits, ilgums un prasījumu apmēri, radot papildus protestus un tiesvedības, tādējādi arī projektu, t.s. ES finansēto projektu
                                                                                            apturēšanu.
  Valsts                                                                              Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai apdraudēs un faktiski var apturēt lielos, vidējos un reģionālos tautsaimniecības attīstības projektus, jo nebūs
pārvaldes  Ar Vides ministriju          Vides pārraudzības       Ietekmes uz vidi novērtēšana -                          pieejams savlaicīgs ES finansējums tautsaimniecības attīstības projektiem vairāku simtu miljonu latu apjomā, kas netiks ieguldīti Latvijas tautsaimniecībā un ļoti
                 Vides ministrija            788                       74,598  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes            valsts birojs           politikas īstenošana                            būtiski pasliktināsies Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un Latvijas ekonomiskā konkurētspēja, tai skaitā starptautiskā līmenī. Izraisīs sankcijas un tiesvedības
 iestādes
                                                                                  procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo normatīvo aktu neizpildi. Būtiski pieaugs apelācijas gadījumu un tiesvedības procesu
                                                                                  skaits, ilgums un prasījumu apmēri, radot papildus protestus un tiesvedības, tādējādi arī projektu, t.s. ES finansēto projektu apturēšanu.
  Valsts                                                                              Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai izraisīs sankcijas un tiesvedības procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo
                                        Atkritumu apsaimniekošana - politikas
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Vides pārraudzības                                               normatīvo aktu neizpildi. Pasliktinās Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte - strauji attīstīsies vides un dabas objektu degradācija un bīstamu avāriju riska
                 Vides ministrija            789      īstenošana iepakojuma        9,694  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes             valsts birojs
                                              apsaimniekošanā                             pieaugums, kas kopumā faktiski izslēgtu Latvijas spēju pārvarēt krīzi ilgstošā laika posmā, palielināsies atbilstoši neapsaimniekoto iepakojuma atkritumu
 iestādes
                                                                                  daudzums un samazināsies nodokļu ieņēmumi.
  Valsts                                                                              Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai izraisīs sankcijas un tiesvedības procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo
                                          Piesārņojuma samazināšana -
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Vides pārraudzības                                               normatīvo aktu neizpildi. Pasliktinās Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte - strauji attīstīsies vides un dabas objektu degradācija un bīstamu avāriju riska
                 Vides ministrija            790    politikas īstenošana integrētai    21,908  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes             valsts birojs
                                        piesārņojuma novēršanai un kontrolei                        pieaugums, kas kopumā faktiski izslēgtu Latvijas spēju pārvarēt krīzi ilgstošā laika posmā, palielināsies atbilstoši neapsaimniekoto iepakojuma atkritumu
 iestādes
                                                                                  daudzums un samazināsies nodokļu ieņēmumi.

  Valsts                                                                              Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai izraisīs sankcijas un tiesvedības procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo
pārvaldes  Ar Vides ministriju          Vides pārraudzības      Rūpniecisko avāriju risku mazināšana -                       normatīvo aktu neizpildi. Būtiski palielinās rūpniecisko avāriju riski, t.sk. valsts drošībai nozīmīgos objektos, kā rezultātā pasliktināsies Latvijas iedzīvotāju
                 Vides ministrija            791                       27,998  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes            valsts birojs           politikas īstenošana                            dzīves kvalitāte, iespējami materiālie zaudējumi būtiski palielinātos apjomos. Pasliktinās Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte - strauji attīstīsies vides un dabas
 iestādes
                                                                                  objektu degradācija un bīstamu avāriju riska pieaugums, kas kopumā faktiski izslēgtu Latvijas spēju pārvarēt krīzi ilgstošā laika posmā, palielināsies atbilstoši
                                                                                  neapsaimniekoto iepakojuma atkritumu daudzums un samazināsies nodokļu ieņēmumi.
                                                                                  Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai izraisīs sankcijas un tiesvedības procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo
                                         Apstrīdēto administratīvo aktu vides                       normatīvo aktu neizpildi. Apdraudēs un faktiski var apturēt lielos, vidējos un reģionālos tautsaimniecības attīstības projektus, jo nebūs pieejams savlaicīgs ES
                                          aizsardzības jomā un sabiedrības                        finansējums tautsaimniecības attīstības projektiem vairāku simtu miljonu latu apjomā, kas netiks ieguldīti Latvijas tautsaimniecībā un ļoti būtiski pasliktināsies
  Valsts                                    līdzdalības tiesību vai tiesību uz vides                      Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte un Latvijas ekonomiskā konkurētspēja, tai skaitā starptautiskā līmenī. Pasliktinās Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte -
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Vides pārraudzības      informāciju pārkāpumu izskatīšanas
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija
                            valsts birojs
                                     792
                                          nodrošināšana; vides informācijas
                                                              32,667  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  strauji attīstīsies vides un dabas objektu degradācija un bīstamu avāriju riska pieaugums, kas kopumā faktiski izslēgtu Latvijas spēju pārvarēt krīzi ilgstošā laika
 iestādes                                       sagatavošana, izplatīšana un                         posmā, palielināsies atbilstoši neapsaimniekoto iepakojuma atkritumu daudzums un samazināsies nodokļu ieņēmumi. Būtiski pieaugs apelācijas gadījumu un
                                          sabiedrības izpratnes palielināšana                       tiesvedības procesu skaits, ilgums un prasījumu apmēri, radot papildus protestus un tiesvedības, tādējādi arī projektu, t.s. ES finansēto projektu apturēšanu.
                                                par vides
                                                                                  Apdraudēs vides pārvaldības instrumentu ieviešanu un ES regulu prasību īstenošanu, kas ierobežos uzņēmējdarbību un eksporta iespējas, nenodrošinās
                                                                                  ilgtspējīgu attīstību, pasliktinās iedzīvotāju dzīves līmeni un vides kvalitāti.

  Valsts                                      Vides pārvaldības instrumenti -                         Finansējuma samazinājums funkcijas īstenošanai izraisīs sankcijas un tiesvedības procesus par vairāku ES regulu, direktīvu un konvenciju, kā arī vietējo
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Vides pārraudzības     politikas īstenošana ekomarķējuma un                        normatīvo aktu neizpildi. Pasliktinās Latvijas iedzīvotāju dzīves kvalitāte - strauji attīstīsies vides un dabas objektu degradācija un bīstamu avāriju riska
                 Vides ministrija            793                       12,675  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes             valsts birojs       vides vadības un audita sistēmas                         pieaugums, kas kopumā faktiski izslēgtu Latvijas spēju pārvarēt krīzi ilgstošā laika posmā, palielināsies atbilstoši neapsaimniekoto iepakojuma atkritumu
 iestādes                                             jomā
                                                                                  daudzums un samazināsies nodokļu ieņēmumi. Apdraudēs vides pārvaldības instrumentu ieviešanu un ES regulu prasību īstenošanu, kas ierobežos
                                                                                  uzņēmējdarbību un eksporta iespējas, nenodrošinās ilgtspējīgu attīstību, pasliktinās iedzīvotāju dzīves līmeni un vides kvalitāti.
  Valsts
                           Nacionālo parku       Vides ministrijas valdījumā esošā
pārvaldes  Ar Vides ministriju
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija    darbības     754    valsts nekustamā īpašuma       175,069  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Atbilstoši likumam "Par īpaši aizsargājamāmdabas teritorijām", VIDM valdījumā ir zemes stingrākajās aizsardzības zonās, kur valsts zeme nav privatizējama
                           nodrošināšana            apsaimniekošana
 iestādes                                                                              vai atsavināma.
  Valsts
                           Nacionālo parku
pārvaldes  Ar Vides ministriju                         Vispārējās atbalsta funkcijas - Dabas
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija    darbības     794
                                            aizsardzības pārvaldē
                                                              164,128  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  Ir veikta gan grāmatvedības centralizācija, gan citi iespējamie pasākumi atbalsta un pamata funkciju veikšanai ar līdz absolūtam minimumam samazinātu
                           nodrošināšana
 iestādes                                                                              darbinieku skaitu, vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi pildot vairākas funkcijas bez aizvietošanas iespējām.
  Valsts
                           Nacionālo parku      Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju                        Atbilstoši Biotopu direktīvas atskaitei par sugu un biotopu aizsardzības stāvokli 2000.-2006. gadā, tikai 1/3 ES nozīmes biotopu ir labvēlīgā aizsardzības
pārvaldes  Ar Vides ministriju
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija    darbības     795  aizsardzība un apsaimniekošana -     612,742  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!  statusā, pārējo biotopu kvalitāte ir neapmierinoša un pat pasliktinās. Savukārt no ES nozīmes sugām pusei sugu ir nepieciešami aizsardzības un
                           nodrošināšana           politikas īstenošana                            apsaimniekošanas pasākumi. Šādos apstākļos samazinot finansējumu politikas īstenošanai sugu un biotopu aizsardzības jomā un ĪADT jomā, ir skaidrs, ka
 iestādes
  Valsts
                           Nacionālo parku
                                                                                  stāvoklis neuzlabosies un EK būs pamats ierosināt kārtējo pārkāpumu procedūru par valsts pienākumu nepildīšanu. Šobrīd vides jomā pret Latviju
pārvaldes  Ar Vides ministriju                           Sugu un biotopu aizsardzība -                          salīdzinājumā ar citām ES dalībvalstīm ir atvērtas salīdzinoši maz pārkāpumu lietas – 3 formālie paziņojumi un 2 argumentētie atzinumi, tomēr reāla tiesvedība
                 Vides ministrija    darbības     796                       295,430  #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  saistītas iestādes                             politikas īstenošana
 iestādes
                           nodrošināšana                                                 var draudēt par Putnu direktīvas prasību īstenošanas pārkāpumiem, t.i., ka Latvija nav noteikusi visas putniem nozīmīgās vietas kā īpaši aizsargājamas
                                                                                  teritorijas. Jāatgādina, ka vides joma ir viena no Eiropas Komisijas prioritātēm pārkāpuma procedūru jomā un no ES tiesībām izrietošo pienākumu neizpilde
  Valsts                                     Vides informācijas par bioloģiskās                        Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgais attīstībai ir nepieciešama kā pamatzināšanas ikviena sabiedrības pārstāvja ilgtspējīgai saimniekošanai, tādējādi
                           Nacionālo parku
pārvaldes  Ar Vides ministriju                         daudzveidības un ainavu aizsardzību                         preventīvi nodrošinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu, kas ilgtermiņā ir būtisks ieguldījums. Sabiedrībai ir nepieciešamas zināšanas, prasmes un attieksme, lai
                 Vides ministrija    darbības     797                       229,779  0.875  201,057  -28,722
padotības  saistītas iestādes
                           nodrošināšana
                                          sagatavošana, izplatīšana un                          izprastu un pārvarētu mūsdienu pasaules problēmas un sarežģītību, vienlaikus pietiekami ņemot vērā vides, sociālos un ekonomiskos apsvērumus. Izglītība
 iestādes                                    sabiedrības izpratnes palielināšana
                                                                                  ilgtspējīgai attieksmei ir būtiska, lai īstenotu gan Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam, gan arī Eiropas 2020.gada nodarbinātības un izaugsmes
                                                                                  stratēģiju, ar ko tiecas ES pārvērst gudrā, ilgtspējīgā un integrējošā ekonomikā.
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Rīgas Nacionālais      Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija
                           zooloģiskais dārzs
                                     774
                                           darbības nodrošināšana
                                                              181,539  0.899  163,158  -18,381  Nacionālais zooloģiskais dārzs ieņem nozīmīgu vietu sabiedrības izglītošanā, ir nozīmīgs tūristu piesaistes objekts, kura infrastruktūras uzturēšana un
 iestādes                                                                              uzlabošana nodrošina arvien lielāku tā apmeklētību.
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Vides aizsardzības
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija
                             projekti
                                     764    Vides aizsardzības projekti      424,675  0.300  127,403  -297,273  Aprēķinātais samazinājums 70% apmērā ir pretrunā ar Darba grupas tikšanās reizē izteikto viedokli par Vides aizsardzības fonda līdzekļu procentuālo piesaisti
 iestādes                                                                              dabas resursa nodoklim.
  Valsts
pārvaldes  Ar Vides ministriju           Zivju aizsardzības
padotības  saistītas iestādes
                 Vides ministrija
                             pasākumi
                                     765    Zivju aizsardzības pasākumi      44,981   0.400  17,992  -26,989  Aprēķinātais samazinājums 60% apmērā ir pretrunā ar Darba grupas tikšanās reizē izteikto viedokli par Vides aizsardzības fonda līdzekļu procentuālo piesaisti
 iestādes                                                                              dabas resurs nodoklim.
                            Eiropas Savienības
                              fondu un citu
  Valsts                       finanšu instrumentu      Eiropas Savienības fondu un citu
pārvaldes   Ar Vides ministriju             līdzfinansēto       finanšu instrumentu līdzfinansēto
                   Vides ministrija            767                       199,205   0.891  177,541   -21,664
padotības   saistītas iestādes               projektu        projektu sagatavošana, koordinācija
 iestādes                         sagatavošana,             un ieviešana
                             koordinācija un                                                       Saskaņā ar darba grupas definēto, ka ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto un finansēto projektu un pasākumu
                               ieviešana
                                                                                           īstenošana netiek vērtēta, tad atkal tehniska kļūda K=1, jo jebkura instrumenta politikas īstenošanas izstrāde ir instrumenta īstenošanas KOMPONENTE.

  Valsts                                                                                       Vides izglītība un izglītība ilgtspējīgais attīstībai ir nepieciešama kā pamatzināšanas ikviena sabiedrības pārstāvja ilgtspējīgai saimniekošanai, tādējādi
pārvaldes   Ar Vides ministriju             Vides izglītības                                                      preventīvi nodrošinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu, kas ilgtermiņā ir būtisks ieguldījums. Sabiedrībai ir nepieciešamas zināšanas, prasmes un attieksme, lai
                   Vides ministrija            769   Vides izglītības fonda programma      7,339   0.343   2,514    -4,825
padotības   saistītas iestādes             fonda programma                                                       izprastu un pārvarētu mūsdienu pasaules problēmas un sarežģītību, vienlaikus pietiekami ņemot vērā vides, sociālos un ekonomiskos apsvērumus. Izglītība
 iestādes
                                                                                           ilgtspējīgai attieksmei ir būtiska, lai īstenotu gan Latvijas Ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2030.gadam, gan arī Eiropas 2020.gada nodarbinātības un izaugsmes
                                                                                           stratēģiju, ar ko tiecas ES pārvērst gudrā, ilgtspējīgā un integrējošā ekonomikā.
  Valsts
pārvaldes   Ar Vides ministriju             Nozares vides
padotības   saistītas iestādes
                   Vides ministrija
                               projekti
                                       770      Nozares vides projekti       272,487   0.706  192,444   -80,043       Aprēķinātais samazinājums 30% apmērā ir pretrunā ar Darba grupas tikšanās reizē izteikto viedokli par Vides aizsardzības fonda līdzekļu procentuālo piesaisti
 iestādes                                                                                       dabas resurs nodoklim.
  Valsts                                       Vides pārvaldības instrumenti -
pārvaldes   Ar Vides ministriju             Valsts vides        politikas īstenošana dabas resursu
                   Vides ministrija            752                       136,905   0.840  115,000   -21,905
padotības   saistītas iestādes              dienests        ieguves, lietošanas un dabas resursu                               Iestādē ir veikta gan grāmatvedības centralizācija, gan citi iespējamie pasākumi atbalsta un pamata funkciju veikšanai ar līdz absolūtam minimumam
 iestādes                                      nodokļa aprēķināšanas uzraudzība
                                                                                           samazinātu darbinieku skaitu, vairākiem darbiniekiem vienlaicīgi pildot vairākas funkcijas.
                                            Kompensāciju par saimnieciskās
  Valsts
                             Nacionālo parku        darbības ierobežojumiem īpaši
pārvaldes   Ar Vides ministriju
                   Vides ministrija   darbības     798   aizsargājamās dabas teritorijās un    60,087   0.900   54,078   -6,009
padotības   saistītas iestādes
                             nodrošināšana           mikroliegumos izmaksu
 iestādes
                                                administrēšana                                     Kompensāciju samazināšana rada sabiedrības kopējo neapmierinātību pret valsts noteiktajām prasībām, kuras izriet no ES un starptautiskajām saistībām.
  Valsts
                             Klimata pārmaiņu
pārvaldes   Ar Vides ministriju                          Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta
                   Vides ministrija finanšu instrumenta  821                       1,166,592  1.000  1,166,592   0
padotības   saistītas iestādes                                īstenošana
                              administrācija
 iestādes
  Valsts
                             Meteoroloģija un
pārvaldes   Ar Vides ministriju
                   Vides ministrija  bīstamo atkritumu  807  Bīstamo atkritumu apsaimniekošana     202,352   0.980  198,305   -4,047
padotības   saistītas iestādes
                               pārvaldība
 iestādes
  Valsts                                                                                       Šo funkciju īstenošana ir nodota valsts kapitālsabiedrībai, izmaksās nav iekļauti administratīvie izdevumi iestādes uzturēšanai. Jau patreizējais finansējums ir
                             Meteoroloģija un
pārvaldes   Ar Vides ministriju                          Vides monitoringa un vienotas vides
padotības   saistītas iestādes
                   Vides ministrija  bīstamo atkritumu  815
                                            informācijas sistēmas veidošana
                                                                735,200   0.853  626,758   -108,442       nepietiekošs un atsevišķi uzdevumi funkcijas ietvaros netiek veikti. Turpmāka samazinājuma rezultātā nebūs iespējams nedz veikt monitoringu minimālā
                               pārvaldība
 iestādes                                                                                       apjomā, nedz sniegt obligātos ziņojumus starptautiskajām organizācijām, kā rezultātā pret valsti tiks ierosinātas pārkāpuma procedūras, lielas soda naudas un
  Valsts
                             Meteoroloģija un
                                            Vides informācijas datu bāzu                                 tiesas izdevumu apmaksas procesa zaudējuma rezultātā.
pārvaldes   Ar Vides ministriju                            uzturēšana, papildināšana un
                   Vides ministrija  bīstamo atkritumu  816                        36,672   0.734   26,908   -9,764       Visi Eiropas Komisijas lēmumi, t.sk. arī par finansējuma piešķiršanu dažādiem, ne tikai ar vides politiku saistītiem, projektiem tiek balstīti uz monitoringa datiem;
padotības   saistītas iestādes                             informācijas nodrošinājums
                               pārvaldība                                                        nav pieļaujama monitoringa politikas vājināšana.
 iestādes                                            sabiedrībai
  Valsts
                             Meteoroloģija un       Zemes dzīļu aizsardzība - derīgo
pārvaldes   Ar Vides ministriju
                   Vides ministrija  bīstamo atkritumu  817    izrakteņu krājumu bilances       51,482   0.684   35,201   -16,281
padotības   saistītas iestādes
                               pārvaldība             sastādīšana
 iestādes

  Valsts                                       Vides informācijas un ziņojumu                                 Funkcijā ietilpst informācijas sagatavošana atbilstoši valsts noteiktajiem normatīviem, Eiropas savienības prasībām un valsts saistībām starptautisko Konvenciju
                             Meteoroloģija un
pārvaldes   Ar Vides ministriju                            sagatavošana, izplatīšana un                                 ietvaros, kā arī valsts pārstāvības nodrošināšanu. Darba grupai ierosinot samazinājumu 42% apmērā norāda uz darba grupas nepietiekamu funkcijas
                   Vides ministrija  bīstamo atkritumu  818                       137,120   0.584   80,044   -57,076
padotības   saistītas iestādes
                               pārvaldība
                                           sabiedrības izpratnes palielināšana                               izvērtēšanu, piemērojot labas pārvaldības skalu, vērtējot funkciju no uzņemto saistību viedokļa attiecībā pret citām valstīm un funkcijas nozīmību Latvijas
 iestādes                                         par vides jautājumiem
                                                                                           iedzīvotājiem.
  Valsts
                             Meteoroloģija un
pārvaldes   Ar Vides ministriju                          Vispārējo meteoroloģisko prognožu
padotības   saistītas iestādes
                   Vides ministrija  bīstamo atkritumu  820
                                                sagatavošana
                                                                60,736   0.835   50,715   -10,021       Funkcijā ietilpst trīs svarīgi valsts drošības un aizsardzības uzdevumi , proti, vispārējo meterioloģisko prognožu sagatavošana atbilstoši Civilās aizsardzības
                               pārvaldība
 iestādes                                                                                       plānam, informācijas apstrāde un sagatavošana atbilstoši VUGD un Valsts policijas standartam un ziņošana ārkārtas situācijās. Mūsuprāt , piemērojams K=1.
  Valsts
pārvaldes   Ar Vides ministriju
                   Vides ministrija                                     7,710,668       #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
padotības   saistītas iestādes
 iestādes

                                              Veikt infekcijas slimību
                             Infekcijas slimību       epidemioloģisko uzraudzību,
  Valsts
                               specifiskā       reģistrāciju, izmeklēšanu, profilakses
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības
                              diagnostika,   628    un izplatības ierobežošanas      615,328   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija
                              ārstēšana un        pasākumus. Piedalīties ārkārtas
 iestādes
                               profilakse       situāciju pārvaldīšanā un epidēmijas
                                            (pandēmijas) draudu novēršanā


                                             Nodrošināt infekcijas slimību
                                             epidemioloģisko uzraudzību,
                             Infekcijas slimību      statistikas datu apkopošanu par
  Valsts
                               specifiskā          infekcijas slimībām, veikt
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības
                              diagnostika,   629    epidemioloģisko datu analīzi,      25,500   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija
                              ārstēšana un       organizēt infekcijas slīmību profilakses
 iestādes
                               profilakse         un izplatības ierobežošanas
                                            pasākumus, plānot, koordinēt un
                                                   kontro
                             Infekcijas slimību
  Valsts                                      Veikt Eiropas Savienības infekcijas
                               specifiskā
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības                   slimību agrīnās brīdināšanas un
                              diagnostika,   630                        8,900   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija                   reaģēšanas sistēmas darbības
                              ārstēšana un
 iestādes                                      uzturēšanu un koordinēšanu valstī
                               profilakse
                                       Veikt tiesu medicīniskās ekspertīzes
  Valsts                                     vardarbībā cietušām fiziskām
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības  Tiesu medicīniskā     personām, kuru dzīvībai un veselībai
                                    685                        1,606,443  0.960  1,542,185  -64,258
padotības   saistītas iestādes   ministrija    ekspertīze       nodarīts kaitējums, vardarbīgā vai
 iestādes                                   pēkšņā nāvē mirušām personām, kā
                                        arī lietisko pierādījumu ekspertīzes


  Valsts                                     Slēgt līgumus ar ārstniecības
                           Ārstniecības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības                 iestādēm par valsts apmaksāto
                           finansējuma    682                        2,057,014  #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija                 veselības aprūpes pakalpojumu
                          administrēšana
 iestādes                                          sniegšanu

                                       Veidot, uzturēt un papildināt veselības
  Valsts
                           Ārstniecības        aprūpes pakalpojumu saņēmēju
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības
                           finansējuma    706   reģistru un vadības informācijas     441,743   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija
                          administrēšana       sistēmu, kas nodrošina veselības
 iestādes
                                            aprūpes norēķinus

  Valsts                       Ārstniecības      Veikt iedzīvotāju veselību ietekmējošo
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu       faktoru uzraudzību (t.sk., dzeramā
                                    650                        418,392   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole     ūdens, peldūdeņu, trokšņa, vibrācijas
 iestādes                      un uzraudzība              kontroli)

  Valsts                       Ārstniecības        Veikt kontroli paaugstināta riska
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu        objektos (ārstniecības iestādēs,
                                    672                        386,893   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole     izglītības iestādēs, frizētavās, pirtīs,
 iestādes                      un uzraudzība            peldbaseinos u.c.)

  Valsts                       Ārstniecības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu        Veikt ķīmisko vielu un maisījumu,
                                    673                        215,493   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole       kosmētikas līdzekļu kontroli
 iestādes                      un uzraudzība

  Valsts                       Ārstniecības
                                        Uzraudzīt un kontrolēt ārstniecības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu
                                    675  iestādēm saistošo normatīvo aktu      337,505   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole
                                               izpildi
 iestādes                      un uzraudzība

  Valsts                       Ārstniecības
                                         Veselības aprūpes kvalitātes un
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu
                                    676   darbspējas ekspertīzes kontrole     486,045   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole
                                           (gadījumu ekspertīze)
 iestādes                      un uzraudzība

  Valsts                       Ārstniecības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu        Veikt farmaceitiskās darbības
                                    678                        148,573   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole     uzņēmumu un zāļu aprites kontroli
 iestādes                      un uzraudzība

  Valsts                       Ārstniecības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu        Veikt kontroli medicīnisko ierīču
                                    702                        65,112   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole       izplatīšanā un ekspluatācijā
 iestādes                      un uzraudzība

  Valsts                       Ārstniecības
                                       Veikt veselības aprūpes pakalpojumu
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu
                                    704   pieejamības un valsts budžeta      239,486   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole
                                          līdzekļu izlietojuma kontroli
 iestādes                      un uzraudzība

  Valsts                       Ārstniecības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības    pakalpojumu        Uzturēt Ārstniecības personu un
                                    705                        58,143   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija  sniedzēju kontrole       ārstniecības iestāžu reģistru
 iestādes                      un uzraudzība
  Valsts                                     Veikt agrīno infekciozo un
                          Pacientu tiesību
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības                 neinfekciozo slimību profilaksi,
                          aizsardzība un   640                        391,029   0.988  386,141   -4,888
padotības   saistītas iestādes   ministrija                nodrošināt Sirds veselības kabinetu
                          agrīna profilakse
 iestādes                                       darbību reģionos
                                           Veikt sabiedrības veselības
  Valsts                                    monitoringu apzinot galvenos riska
                          Veselības aprūpes
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības                faktorus, kas apdraud cilvēku veselību
                           ekonomiskā    632                        47,634   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija                  (vardarbība, traumatisms, sirds
                           novērtēšana
 iestādes                                    slimības, onkoloģiskās saslimšanas
                                                 u.c.)


                                          Veikt Eiropas Narkotiku un
                                        narkomānijas uzraudzības centra
  Valsts                                   nacionālā koordinācijas punkta un
                          Veselības aprūpes
pārvaldes  Ar Veselības ministriju  Veselības                nacionālā references centra funkcijas
                           ekonomiskā    641                        104,242   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes   ministrija                atbilstoši Eiropas parlamenta un
                           novērtēšana
 iestādes                                   Padomes 2006.gada 12.decembra
                                        Regulai Nr.1920/2006, nodrošināt
                                         agrīno brīdināšanas sistēmu
                                           Novērtēt ārstniecībā lietojamo zāļu,
                                            medicīnisko ierīču un medicīnisko
  Valsts
                            Veselības aprūpes      tehnoloģiju izmaksu efektivitāti, veidot
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības
                             ekonomiskā     690      un uzturēt no valsts budžeta     412,542   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija
                             novērtēšana         līdzekļiem apmaksājamo ārstniecībā
 iestādes
                                           lietojamo zāļu un medicīnisko ierīču
                                                  sarakstus

  Valsts
                            Veselības aprūpes       Iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības
                             ekonomiskā     707   sabiedrības veselības un veselības    333,245   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija
                             novērtēšana          aprūpes statistikas informāciju
 iestādes

                                           Izstrādāt priekšlikumus un finanšu
                                           aprēķinus jaunu no valsts budžeta
  Valsts                                       apmaksājamu veselības aprūpes
                            Veselības aprūpes
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības                   pakalpojumu ieviešanai, izstrādāt
                             ekonomiskā     994                        174,610   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija                  priekšlikumus par veselības aprūpei
                             novērtēšana
 iestādes                                        piešķirtā finansējuma efektīvu
                                             izmantošanu, kā arī izstrādāt
                                              veselības aprūpes pakalp

                                             Novērtēt un reģistrēt zāles un
                                             veterinārās zāles, novērtēt
                                           farmaceitiskās darbības uzņēmumu
  Valsts                        Medikamentu un
                                           vai veterinārfarmaceitiskās darbības
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības    medicīnas preču
                                       686    uzņēmumu atbilstību un izsniegt     2,905,245   1.000  2,905,245   0
padotības   saistītas iestādes    ministrija   novērtēšana un
                                             speciālās atļaujas (licences)
 iestādes                         reģistrācija
                                               farmaceitiskajai vai
                                           veterinārfarmaceitiskajai darbībai,
                                                   kontro
                                           Uzraudzīt un koordinēt farmācijas
  Valsts                        Medikamentu un
                                          jomas reģistru, sarakstu veidošanu un
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības    medicīnas preču
                                       687   uzturēšanu, kā arī koordinēt zāļu     371,569   1.000  371,569    0
padotības   saistītas iestādes    ministrija   novērtēšana un
                                           patēriņa statistikas veidošanu un
 iestādes                         reģistrācija
                                                  analīzi
  Valsts                        Medikamentu un        Prognozēt un veicināt farmaceitiskās
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības    medicīnas preču       aprūpes pieejamību un farmaceitiskās
                                       694                        393,922   1.000  393,922    0
padotības   saistītas iestādes    ministrija   novērtēšana un         darbības uzņēmumu racionālu
 iestādes                         reģistrācija               attīstību

  Valsts                        Medikamentu un        Veidot un uzturēt zāļu un veterināro
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības    medicīnas preču        zāļu, medicīnas ierīču lietošanas
                                       698                        165,453   1.000  165,453    0
padotības   saistītas iestādes    ministrija   novērtēšana un       izraisīto blakusparādību uzraudzības
 iestādes                         reģistrācija               sistēmu
  Valsts                        Medikamentu un
                                          Izvērtēt zāļu lietošanas risku, saskaņot
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības    medicīnas preču
                                       700   zāļu lietošanas riska mazināšanas     133,288   1.000  133,288    0
padotības   saistītas iestādes    ministrija   novērtēšana un
                                                  pasākumus
 iestādes                         reģistrācija
  Valsts
pārvaldes  Ar Veselības ministriju   Veselības
                                                                12,543,349  #REF!  #VALUE!   #VALUE!  #VALUE!
padotības   saistītas iestādes    ministrija
 iestādes
  Valsts   Ar Reģionālās un     Reģionālās
pārvaldes   pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās
padotības   ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                       1079     Vispārējā atbalsta funkcija      166,340   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       RAPLM neatbalsta atšķirīgu pieeju padotības iestāšu vispārējā atbalsta funkciju finansējuma samazinājumam.
 iestādes     iestādes        ministri
  Valsts   Ar Reģionālās un     Reģionālās
                                            VASAB sekretariāta darbības
pārvaldes   pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās                                                       RAPLM nevar atbalstīt samazinājumu, jo tā ir Latvijas dalības maksa VASAB sekretariāta darbības nodrošināšanai, kas saskaņā ar starpvaldību lēmumu
                                       1169     nodrošināšana (Latvijas        21,100   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!
padotības   ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                              līdzfinansējuma daļa)                                   finansējas no dalībvalstu iemaksām
 iestādes     iestādes        ministri
  Valsts   Ar Reģionālās un     Reģionālās
pārvaldes   pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās      ES fondu ieviešana, kontrole, atbalsts
padotības   ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                       446
                                                un uzraudzība
                                                                263,429   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi un uzraudzību.
 iestādes     iestādes        ministri


                                                                                           Nav pieļaujams valsts budžeta finansējuma samazinājums funkcijām, kas saistītas ar ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu resursu apguvi un uzraudzību,
                                                                                           t.sk. pirmā līmeņa finanšu kontroles funkcijas nodrošināšana visām pārrobežu sadarbības programmām, kas Latvijai ir jānodrošina atbilstoši attiecīgo
                                           ES fondu 3.mērķa "Eiropas teritoriālā                              apstiprināto 3.mērķa pārrobežu sadarbības programmu nosacījumiem un Eiropas Komisijas regulām. Lai nodrošinātu funkcijas – 1.līmeņa kontrole veikšanu,
                                           sadarbība" programmu ieviešana,                                 finansējumu ir nepieciešams palielināt nevis samazināt, jo - projektu pārskatu kontroli un laicīgu atzinumu par attiecināmajām izmaksām sniegšanu,
  Valsts   Ar Reģionālās un     Reģionālās                   kontrole, atbalsts, uzraudzība un                               nepieciešami papildus finanšu eksperti, kas nodrošinātu Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr.1080/2006 16.pantā noteikto - katrai dalībvalstij ir
pārvaldes   pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās      nacionālās atbildīgās iestādes funkciju
padotības   ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                       447
                                           nodrošināšana, t.sk. -pirmā līmeņa
                                                                167,868   #VALUE!  #VALUE!   #VALUE!       jānodrošina, ka kontrolieri var pārbaudīt izdevumus 3 mēnešu laikā. Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļi ir vienīgais avots Latvijas ekonomikas sildīšanai.
 iestādes     iestādes        ministri                    finanšu kontroles funkcijas-                                Gadījumā, ja termiņā – 3 mēnešu laikā netiks izsniegti 124 atzinumi, Latvijas projektu partneri neizpildīs Finansēšanas līgumu nosacījumus un vismaz 2 914
                                            uzņemošās institūcijas funkcijas                                000,- EUR netiks iekļauti starptautisko partneru konsolidētajos struktūrfondu pieprasījumos. Rezultātā vismaz 124 pašvaldības, valsts iestādes (t.sk., izglītības
                                                 atbilstoši nos
                                                                                           iestādes), NVO un uzņēmēji, kas priekšfinansējuši projektus, neatgūs līdzekļus no Eiropas Reģionālā attīstības fonda, tiks pārtraukta plānotā finanšu plūsma,
                                                                                           kā arī starptautiskie partneri var atteikties no partnerības ar Latvijas projektu īstenotājiem, un pastāv risks, ka projektu īstenošana tiks pārtraukta. Tā kā vidējā
                                                                                           apstiprināto līdzekļu summa projekta īstenošanai vienam Latvijas projektu partnerim ir 136 000,- EUR, Latvija neapgūs 16 864 000,-EUR.
                                          Reģionālās politikas izstrāde,
  Valsts  Ar Reģionālās un     Reģionālās                 ieviešana un uzraudzība (analītiskās
pārvaldes  pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās        un pētnieciskās darbības
padotības  ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                     448
                                         nodrošināšana un koordinēšana
                                                             76,292   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!       RAPLM neatbalsta atšķirīgu pieeju finansējuma samazinājumam padotības iestāžu pamatfunkciju nodrošināšanai.
 iestādes    iestādes        ministri                  saistībā ar teritoriālās attīstības
                                             procesiem valstī)


                                          Pašvaldību attīstības atbalsta
  Valsts  Ar Reģionālās un     Reģionālās
                                           instrumentu ieviešana un
pārvaldes  pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās                                                    RAPLM neatbalsta atšķirīgu pieeju finansējuma samazinājumam padotības iestāžu pamatfunkciju nodrošināšanai. Funkcija 2011. un turpmākajos gados
                                     449  uzraudzība/ES fondu un citu ārvalstu   98,361   #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                          atbalsta instrumentu ieviešana,                              pamatā ir vērsta uz ES fondu, uc. ārvalstu atbalsta instrumentu ieviešanu
 iestādes    iestādes        ministri
                                         kontrole, atbalsts un uzraudzība                                                                                       RAPLM nevar atbalstīt šādu funkciju samazinājumu. Līdzekļu samazināšana elektronisko iepirkumu nodrošināšanai nav iespējama, jo elektronisko
                                                                                       iepirkumu nodrošināšana un attīstība nākotnē nodrošinās ikgadēju valsts līdzekļu ietaupījumu vismaz 1,46 milj. latu apmērā, kā arī būtiski tiks ekonomēti valsts
                                                                                       administratīvie resursi publisko iepirkumu procedūru organizēšanai un samazināts korupcijas risks publiskajos iepirkumos. Lai īstenotu šo uzdevumu un
                                                                                       palielinātu publisko iepirkumu efektivitāti ar centralizētu iepirkumu veikšanu, paredzēts, ka Ministru kabinets līdz 2010.gada 1.oktobrim noteiks preču un
  Valsts  Ar Reģionālās un     Reģionālās
                                         Valsts un pašvaldību e-pakalpojumu                             pakalpojumu grupas, kurās ietvertās preces un pakalpojumus tiešās pārvaldes iestādēm vajadzēs obligāti iegādāties Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS), kas
                                         attīstība un darbības nodrošināšana,
pārvaldes  pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās                                                    būtiski palielinās EIS nodrošināšanā iesaistīto struktūrvienību darba apjomu un resursus. Papildus tam elektronisko iepirkumu nodrošināšana un attīstība ir
                                     470  tai skaitā e:iepirkuma nodrošināšana,  340,855   0.840  286,318  -54,537
padotības  ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
                                         www.latvija.lv, publisko pakalpojumu                            viens no valsts uzdevumiem, kuru Latvijas Republika ir uzņēmusies pildīt Papildu saprašanās memorandā starp ES un Latvijas Republiku (skatīt:
 iestādes    iestādes        ministri
                                            elektroniskais katalogs, u.c                             http://www.fm.gov.lv/?lat/aktualitates/jaunumi/50030/ ). Finansējuma samazinājums valsts informācijas sistēmu darbībai un attīstībai, kuras saskaņā ar
                                                                                       normatīviem aktiem ir kritiskas valsts informācijas sistēmas, (atrodas VRAA pārziņā) nozīmē to slēgšanu un atsevišķu valsts funkciju sadārdzināšanos, kā arī
                                                                                       iedzīvotāju izmaksu pieaugumu, izmantojot publiskos pakalpojumus. Turpmāka līdzekļu samazināšana nozīmē kādu no iepriekš uzskaitītajām prasībām neveikt
                                                                                       vispār, kas nav pieļaujami, jo tas nozīmētu valsts informācijas sistēmu (Elektronisko iepirkumu sistēma; Valsts informācijas sistēmu savietotājs un vienotais
                                                                                       valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls www.latvija.lv) darbības ierobežošanu vai pilnīgu pārtraukšanu.

  Valsts  Ar Reģionālās un     Reģionālās
pārvaldes  pašvaldību lietu    attīstības un  Valsts reģionālās
                                                             1,134,245       #VALUE!  #VALUE!  #VALUE!
padotības  ministriju saistītas  pašvaldību lietu attīstības aģentūra
 iestādes    iestādes        ministri
                                                                                                                                                         Ministrijas sniegtais komentārs,
                                                                                                      Bāzes    aprēķinātā vidējā   Priekšlikums   Priekšlikums fiskālās  Priekšlikums fiskālās
                            Budžeta resora                             funkcijas                                                                                      priekšlikums par papildus
   Funkciju kopa      Funkciju grupa                    Budžeta programmas nosaukums                      Funkcijas nosaukums             finansējums  vērtība koeficienta 2011.gada budžeta    konsolidācijas   konsolidācijas apjomam
                            nosaukums                                Npk                                                                                      samazinājumiem attiecīgās funkcijas
                                                                                                    2011.gadam     vērtība     apropriācijai    apjomam (Ls)         (%)
                                                                                                                                                              finansējumam
               Ar ārvalstu finanšu    Korupcijas
  Ar ārvalstu finanšu                              Operatīvās darbības materiāltehniskā
                palīdzību saistīti   novēršanas un                              1181    Operatīvās darbības materiāltehniskā nodrošināšana       0        1          0           0
palīdzību saistīti izdevumi                                 nodrošināšana
                  izdevumi     apkarošanas birojs
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                           Starptautiskā sadarbība NATO un ES ietvaros (NATO
                palīdzību saistīti  Aizsardzības ministrija       NATO investīciju projekti        41                                  14,504,850      1       14,504,850         0
palīdzību saistīti izdevumi                                                            un ES līdzfinansēto projektu realizācija)
                  izdevumi
                                       Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija
               Ar ārvalstu finanšu                                              Latvijas pārstāvju ceļa izdevumu kompensācija,
  Ar ārvalstu finanšu                             dodoties uz Eiropas Savienības Padomes
                palīdzību saistīti   Ārlietu ministrija                            1145    dodoties uz Padomes darba grupu un komiteju, kā arī      650,000       1        650,000         0
palīdzību saistīti izdevumi                            darba grupu sanāksmēm un Padomes
                  izdevumi                                                 Ministru padomes un Eiropadomes sanāksmēm.
                                                 sanāksmēm
               Ar ārvalstu finanšu               Latvijas valdības un Eiropas Komisijas Vadības
  Ar ārvalstu finanšu                                                           Latvijas valdības vadības partnerība ar Eiropas
                palīdzību saistīti   Ārlietu ministrija   partnerība par Eiropas Savienības komunikāciju  1146                                   140,560       1        140,560         0
palīdzību saistīti izdevumi                                                        Komisiju par komunikācijas aktivitātēm ES jautājumos.
                  izdevumi                            darbībām
               Ar ārvalstu finanšu               Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta           Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti   Ārlietu ministrija     un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu   1147     pārstāvniecību vīzu nodaļu informācijas tehnoloģiju      0        1          0           0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi                         instrumenta projekts                  stiprināšana, uzlabojot SIS II ieviešanu.
  Ar ārvalstu finanšu
                            Ārlietu ministrija                                                                790,560               790,560         0
palīdzību saistīti izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                           TEN-E projekta īstenošana pazemes gāzes krātuvju
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija      Eiropas komunikāciju tīklu projekti     904                                   63,988       1        63,988          0
palīdzību saistīti izdevumi                                                               potenciāla izpētei Latvijā
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                            Grantu shēmas projektu īstenošanai (Centrālā
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija     Eiropas Kopienas iniciatīvas projekti    867.8                                  1,618,078      1        1,618,078         0
palīdzību saistīti izdevumi                                                                statistikas pārvalde)
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                            Vienotā Eiropas biznesa atbalsta tīkla (Enterprise
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija             #REF!             870.1                                    0        1          0           0
palīdzību saistīti izdevumi                                                        Europe Network - EEN) Latvijā darbības nodrošināšana
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija             #REF!             880.2      Parrobežu sūdzību izskatīšana ES ietvaros        99,900       1        99,900          0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija             #REF!             906.1     Līdzdarbība ES enerģētikas politikas īstenošanā.       9,604       1         9,604          0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                          ES programmas Leonardo da Vinci inovāciju pārneses
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija             #REF!             907.2                                    0        1          0           0
palīdzību saistīti izdevumi                                                          projekts "Kvalitātes paaugstināšana tūrismā"
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                              3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"          Sadarbības veicināšana inovācijas jomā ES Baltijas
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija                            870.2                                   58,658       1        58,658          0
palīdzību saistīti izdevumi                             pārrobežu sadarbības projekti                    jūras stratēģijas ietvaros
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                            Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija             #REF!             907.3                                    0        1          0           0
palīdzību saistīti izdevumi                                                              programmas projekts "AGORA 2.0"
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu               Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta          Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti  Ekonomikas ministrija     un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu    890    programmas „Valsts un privātās partnerības attīstības      0        1          0           0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi                      instrumenta finansētie projekti                veicināšana Latvijā” īstenošana
  Ar ārvalstu finanšu
                          Ekonomikas ministrija                                                                1,850,228              1,850,228         0
palīdzību saistīti izdevumi
                                                                        Valsts budžeta institūciju īstenoto ERAF, ESF, KF
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                            Atmaksa valsts pamatbudžetā par ERAF, ESF,            projektu uzraudzība un atmaksu veikšana valsts
                palīdzību saistīti   Finanšu ministrija                             91                                  10,167,590      1       10,167,590         0
palīdzību saistīti izdevumi                             KF finansējumu (2007-2013)              pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-
                  izdevumi
                                                                                   2013)
                                        Atmaksas valsts pamatbudžetā par Eiropas            Valsts budžeta institūciju īstenoto ERAF, ESF, KF
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                             Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un             projektu uzraudzība un atmaksu veikšana valsts
                palīdzību saistīti   Finanšu ministrija                             86                                   4,829,810      1        4,829,810         0
palīdzību saistīti izdevumi                            Norvēģijas valdības divpusējā finanšu          pamatbudžetā par ERAF, ESF, KF finansējumu (2007-
                  izdevumi
                                            instrumenta finansējumu                           2013).
                                                                       Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un
                                                                        Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta
               Ar ārvalstu finanšu               Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta
  Ar ārvalstu finanšu                                                           finansēto projektu uzraudzība un Eiropas Ekonomikas
                palīdzību saistīti   Finanšu ministrija     un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu    85                                   3,968,915      1        3,968,915         0
palīdzību saistīti izdevumi                                                          zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības
                  izdevumi                  instrumenta finansējums projektu īstenotājiem
                                                                          divpusējā finanšu instrumenta finansējuma
                                                                                 atmaksāšana p
                                                                       Valsts budžeta finansēto institūciju īstenoto Latvijas -
               Ar ārvalstu finanšu               Atmaksas valsts pamatbudžetā par Latvijas un         Šveices sadarbības programmas projektu uzraudzība
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti   Finanšu ministrija   Šveices sadarbības programmas finansējumu      97    un atmaksu veikšana valsts pamatbudžetā par Latvijas     3,694,498      1        3,694,498         0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi                          (2007-2013)                 un Šveices sadarbības programmas finansējumu (2007-
                                                                                   2013)
                                                                   Latvijas- Šveices sadarbības programmas projektu
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                           Latvijas un Šveices sadarbības programmas          uzraudzība un Latvijas -Šveices sadarbības
                palīdzību saistīti  Finanšu ministrija                            95                                  284,468   1  284,468   0
palīdzību saistīti izdevumi                         finansējums (2007-2013) projekta partneriem       programmas finansējuma atmaksāšana par projektu
                  izdevumi
                                                                             īstenošanu.
               Ar ārvalstu finanšu               Japan Tobacco International piešķirtais
  Ar ārvalstu finanšu                                                        Japan Tobacco International piešķirtais finansējums
                palīdzību saistīti  Finanšu ministrija   finansējums Valsts ieņēmumu dienestam (2008-   1155                                 140,561   1  140,561   0
palīdzību saistīti izdevumi                                                        Valsts ieņēmumu dienestam (2008-1011)
                  izdevumi                           2022)
  Ar ārvalstu finanšu
                          Finanšu ministrija                                                              23,085,842    23,085,842  0
palīdzību saistīti izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu               Pamatprogrammas "Drošība un brīvību         Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC) funkciju
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija  garantēšana" projektu un pasākumu īstenošana   1050   nodrošināšana (ES politikas instrumnetu finansētie      291,578   1  291,578   0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi                         (2007-2013)                            projekti)
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                        Valsts policijas funkciju nodrošināšana (ES politikas
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija            #REF!             1057                                 489,021   1  489,021   0
palīdzību saistīti izdevumi                                                           instrumentu finansētie projekti)
                  izdevumi
               Ar ārvalstu finanšu               Vispārējās programmas "Pamattiesības un        Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (IeM IC)funkciju
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija  tiesiskums" projektu un pasākumu īstenošana   1051   nodrošināšana (ES politikas instrumnetu finansētie       0    1    0    0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi                         (2007-2013)                           projekti)
               Ar ārvalstu finanšu                                          Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
  Ar ārvalstu finanšu                            Programmas "Eiropas civilā aizsardzība"
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1054   funkciju nodrošināšana (ES politikas insrumentu        0    1    0    0
palīdzību saistīti izdevumi                        projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)
                  izdevumi                                                       finansētais projekts)
                                         Solidaritātes un migrācijas plūsmu
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                          pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas Ārējo         Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšana (ES
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1062                                 263,754   1  263,754   0
palīdzību saistīti izdevumi                         robežu fonda - Kopienas darbības projektu un         politikas instrumentu finansētais projekts)
                  izdevumi
                                         pasākumu īstenošana (2007-2013)
               Ar ārvalstu finanšu               3.mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība"        Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD)
  Ar ārvalstu finanšu
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija  pārrobežu sadarbības programmu, projektu un    182    funkciju nodrošināšana (ES politikas insrumentu       25,861   1  25,861   0
palīdzību saistīti izdevumi
                  izdevumi                   pasākumu īstenošana (2007-2013)                   finansētie projekti)
                                      Atmaksas valsts pamatbudžetā par Solidaritātes
               Ar ārvalstu finanšu                                          Izdevumi atmaksām valsts budžetam par Solidaritātes
  Ar ārvalstu finanšu                             un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1070  un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas        0    1    0    0
palīdzību saistīti izdevumi                         pamatprogrammas fondu finansējumu (2007-
                  izdevumi                                               2007.-2013. gadam finansētajiem projektiem
                                                2013)
               Ar ārvalstu finanšu                                          Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) funkciju
  Ar ārvalstu finanšu                           Eiropas migrācijas tīkla projektu un pasākumu
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1066   nodrošināšana (ES politikas instrumentu finansētais     85,835   1  85,835   0
palīdzību saistīti izdevumi                              īstenošana (2007-2013)
                  izdevumi                                                        projekts)
                                         Solidaritātes un migrācijas plūsmu
               Ar ārvalstu finanšu                                          Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) funkciju
  Ar ārvalstu finanšu                           pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1067   nodrošināšana (ES politikas instrumentu finansētais       0    1    0    0
palīdzību saistīti izdevumi                         Trešo valstu valstpiederīgo integrācijas fonda
                  izdevumi                                                        projekts)
                                      projektu un pasākumu īstenošana (2007-2013)
               Ar ārvalstu finanšu              Tehniskā palīdzība Solidaritātes un migrācijas
  Ar ārvalstu finanšu                                                        Projekta „Vadošās iestādes un deleģētas iestādes
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija  plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas fondu    1047                                 142,250   1  142,250   0
palīdzību saistīti izdevumi                                                           tehniskā palīdzība” īstenošana
                  izdevumi                       apgūšanai (2007-2013)
                                         Solidaritātes un migrācijas plūsmu
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                            pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas          Valsts robežsardzes funkciju nodrošināšana (ES
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1063                                 43,926   1  43,926   0
palīdzību saistīti izdevumi                          Atgriešanās fonda projektu un pasākumu           politikas instrumentu finansētais projekts)
                  izdevumi
                                            īstenošana (2007-2013)
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                                                        projekta „Atgriešanās un reintegrācijas sistēmas
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija            #REF!             1073                                 49,688   1  49,688   0
palīdzību saistīti izdevumi                                                      sagatavošana Latvijā” (Nr. EAF/2008/6) īstenošana
                  izdevumi
                                         Solidaritātes un migrācijas plūsmu
               Ar ārvalstu finanšu
  Ar ārvalstu finanšu                            pārvaldīšanas pamatprogrammas Eiropas           Eiropas Bēgļu fonda III projektu un pasākumu
                palīdzību saistīti  Iekšlietu ministrija                           1072                                 111,882   1  111,882   0
palīdzību saistīti izdevumi                           Bēgļu fonda III projektu un pasākumu                   īstenošana
                  izdevumi
                                            īstenošana (2007-2013)
                                         Solidaritātes un migrācijas plūsmu
               Ar ārvalstu finanšu                                          Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) funkciju
  Ar ār