dang_ky_host_free

Document Sample
dang_ky_host_free Powered By Docstoc
					Host free - Hướng dẫn đăng ký và sử dụng


              Hiện nay bạn chưa có tiền thuê host để lưu trữ website/blog của
              bạn và chưa có kinh nghiệm về host thì bạn hãy tìm cho mình 1
              host free trên mạng. Ban đầu là lưu trữ dữ liệu về website của
              bạn, sau đó là đúc rút kinh nghiệm về host để tiến hành thuê &
cài đặt 1 cái host thương mại. Bạn đừng nghĩ Free là không tốt, các host free bây giờ có
chất lượng tương đương với host trả phí rất nhiều, có trình quản lý cPanel rất chuyên nghiệp
giống như host trả tiền. Tôi sẽ giới thiệu đến các bạn 1 số host free như thế và cách cài đặt.
  Bạn vào google gõ tìm từ khoá "host free" thì nó sẽ cho ra rất nhiều kết quả cho bạn.
Các trang host free như: byethost.com, 000webhost.com, fh50.com,... đều là những trang
host free nhưng chất lượng rất tốt. Tôi lấy byethost.com để hướng dẫn các bạn cách cài đặt
& cấu hình MySQL database.
   ĐĂNG KÝ:
  Bạn hãy vào trang Byehost.com để đăng ký.
  Đây là các thông số về byethost dành cho tài khoản free:
   + 5500MB dung lượng lưu trữ.
   + 200GB banwich
   + FTP account and File Manager
   + PHP & MySQL
   + ...


  Nhấn vào dòng chữ: Click here to sign up for free hosting để đăng ký tài khoản.
  Đăng ký rất dễ, chỉ chú ý rằng mật khẩu tối đa chỉ 8 ký tự.
  Ở trang tiếp theo bạn phải điền đúng như hình sau . MèoIT đã dịch luôn tiếng Việt cho
các bạn dể hiểu.
  Sau khi nhấn nút Register xuất hiện dòng chữ này là OK: "An account activation email
has been sent to emailcuaban@gmail.com"
  Sau đó vào email đăng ký của bạn & nhấn vào link kích hoạt để hoàn thành đăng ký.
Điền tiếp dãy Catchpa để hoàn thành việc kích hoạt.
  Trang thông báo tài khoản như sau sẽ hiện ra nếu bạn đăng ký thành công.
Hãy nhấn vào chữ Download để tải về file PDF lưu lại thông tin tài khoản của bạn.
 ĐĂNG NHẬP & SỬ DỤNG:
Đăng nhập vào tài khoản bạn sẽ có 1 menu Panel như sau:
  Thông tin ở cột bên trái sẽ cho bạn biết về General Information (Thông tin chung),
Account Information (Tài khoản FTP & MySQL), Server Information (Thông tin của host).
Mục File manager là để vào trang quản lý dữ liệu trên host, còn để cài đặt MySQL thì bạn
vào mục MySQL databases (Ví dụ: Sau khi bạn đặt tên MySQL là hxt57 thì bây giờ bạn có
Name của MySQL Databases là: b13_3391234_hxt57). Khi bạn có tên miền riêng của
mình thì bạn vào mục Addon domains để cài đặt tên miền của bạn vào host...
  Chú ý: Tất cả dữ liệu bạn tải lên phải được để trong thư mục htdocs. Nếu bạn đã add
tên miền của mình vào host thì trong host sẽ có thêm 1 thư mục có tên là tên của domain
bạn, khi đó bạn phải tải dữ liệu vào trong thư mục htdocs trong thư mục tên miền bạn.
Nếu bạn tải vào nơi khác thì nó sẽ không hiển thị được.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:10
posted:6/27/2011
language:Vietnamese
pages:5