APRS-by-Bob-cz by qingyunliuliu

VIEWS: 47 PAGES: 81

									  APRS
                        Mapy – Mobily - uţivatlé
      Úvod do APRS!              [únor 2009]
         Výměna informací mezi lidmi!
          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
DCC 2008                                 1
   Co je to
   APRS?
Někteří myslí ţe je to jen o GPS
Někteří chtějí lepší mapy
                                     Jiní chtějí komunikovat
                                     Není to jen o sledování
                                      vozidel

                                     Vidíte APRS stanici?
                                     NE!
                                     Vidíte APRS infrastrukturu?
                                     NE!

               APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                    2
        Co je to APRS?
  APRS = Automatic Packet
  Reporting System

  APRS bylo vyvinuto koncem
  80tých let pro místní „taktickou“
  komunikaci a bezdrátovou
  výměnu informací

  Zprávy+mapy objektů – všichni
  vidí stejnou situaci

  Ne jen sledování vozidel!

           APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                      3
    APRS infrastruktura
      Výměna informací mezi všemi

Aa
                       Digipeatery
   Internetové
   prostupy
                                     Vícenásobné
                                      skoky          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            4
Globální mobilní a pevné propojení
      APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                 5
    Pohled na infrastrukturu
    (PHG data ukazují relativní dosahy stanic)
50 mi
          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                     6
Pohled na situaci               (Symboly stnanic)
     APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                  7
         Atributy symbolů
Originální
ovelay
symboly
                Některé APRS programy nezobrazují všechny
Od dubna 2007 mohou být     symboly
symboy „overlay“             APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                        8
Findu.com internetový interface
Internetové sledování které
vytvořil Steve Demise – K4HG
            APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                       9
WWW.APRS.FI           internetový interface
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               10
WWW.APRS.FI internetový interface
     APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                11
     APRS-Internet (APRS-IS)
Google for “USNA Buoy” Select USNA-1
                              & povědomí
                              o situaci
  LIVE data
  http:// Pcsat.aprs.org

                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            12
 APRS-IS (FINDU – Nejbliţší okolí)
Google for “USNA Buoy” Select USNA-1
         * Stačí kliknout na stránce…

                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            13
       APRS-IS (FINDU – mapa)
 Google for “USNA Buoy” Select USNA-1
40 miles
                  APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                             14
      APRS-IS (FINDU - zprávy)
Google for “USNA Buoy” Select USNA-1
                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            15
Findu.com Meteorologická dataTemperature & Dew Point
  Rainfall Rates

             APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                        16
       Co všechno APRS přináší?
       (Informace, komunikace člověka s člověkem)

  Okamţité místní datové a grafické výměny informací mezi všemi účastníky.
  To zahrnuje:
     Pozice všech stanic a objektů
     Stav všech stanic
     Vzkazy, oběţníky a oznámení
     Počasí a telemetrii
     Zaměřovací úhly a sílu pole pro rychlé nalezení vysílače
     Bezdrátové připojení, zakreslení všech stanic
     Místní OBJEKTY na společné mapě pro všechny uţivatele
     Místní frekvence pro, IRLP, ECHOlink, Winlink, krouţky, setkání
  Typické aplikace jsou:
     Kaţdodenní povědomí o místních akcích a radioamatérském dění okolo Vás.
     Maratóny, závody a veřejné sluţby
     Pátrací a záchranné akce
     Komunikace a sledování, online e-mail
     Moţnost posílání vzkazů mezi mobilními účastníky
     Zobrazování a výměna meteorologických dat
     Efektivní satelitní komunikace mezi uţivatli                  APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                             17
      APRS
  Přes 30 000 uţivatelů
  po celém světě.

  DIGI kaţdých 50 km

  Všechno sledovatelné
  z domova přes I-GATE

  Globální linky přes
  amatérské staelity

  Tisíce meteostnic

  Telemterie kdekoli a         Ale to jsou pouze 2% radioamatérů!!!
  kdykoli


              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         18
   APRS, Mpay, akce and objekty!


                      WB4APR                 KB3GLF                        Dayton Hamvention
          W3ADO
  APRS není závislé jen na GPS
  GPS není nutné, když se ztratíte nebo nemůžete použít mapu!              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                              19
Příklady APRS stanic                     (obousměrná verze)
                                     APRStt
                                      now
APRS je určená pro realtime přenos informací, zejména
tedy „obousměrnou“
          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         20
             TRACKERS
Jednosměrná komunikace - Na APRS není moc doporučována. Chceme-li
vyuţít maximálních moţností, nelze toho dosáhnout tímto způsobem.

 Trackery neumoţňují
 zobrazovat APRS
 data a reagovat na
 aktuální situaci na
 frekvenci. Výhodou
 je jednoduchost a
 nízká cena.


 Trackery jsou dobré pro bezobsluţné zařízení, ne jako jediná HAM
 aktivita na APRS.
 Trackery by měly být vaše druhé, třetí, čtvrté… zařízení na APRS, ne jediné!

              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         21
Portable Terminal
OLPC -One Laptop Per Child

  Laptop pro děti za $100 USD
  Malá spotřeba, bez HDD
  Vysoký výkon, WI-FI
  Linux OS
  Zvukovka
  Jackkova , KG4GJY APRS
  applikace:
               APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                          22
Mobilní a domácí APRS Terminály
Kenwood TM-D700A
 Dual band 144/440 MHz 50/35 Watts
 vestavěný 1200/9600 bps TNC s moţností DIGI
  Vestavěný APRS Display a messaging.
  Ostatní APRS stanice viditelné na připojeném GPS, je-li
  vybaven mapami.
TM-D710
  Umí navíc přidat kmitočet na kterém            Kenwood D7    Yaesu VX8R
  posloucháte
  Automaticky se naladí na frekvenci
  Zobrazuje místní převaděče !
             APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                             23
APRS s jakýmkoli TRX!                                         ( RC-D710)
Připojí se přes Audio kabel
                                               RC-D710 DISPLAY
                Jeff KB2M               APRS channel  DSTAR channel
                                                  IC-2820 DSTAR


                       APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                          24
APRS s jakýmkoli TRX!                          (RC-D710)

                            Připojení k ručce
                            ALINCO


                           Jednoduché připojení přes
                           SPKR/Mic konektor
  NiCd Battery Pack
          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         25
         Ostatní APRS rádia
  Alinco DR-135T/EJ-41U
  2 M Radio s TNC.
  N1VG Scott vytvořil tracker modul
  Bez moţnosti MSG a zobrazení dat          VX8R dostupný od porsince 08.
          Has GPS built-into speaker mic


        Nebo HAMHUD k jakémukoli
       TRX!


              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         26
         INFO Display radios!
  TH78 and FT51,41,11 Zobrazuje textové
  MSG
  Můţe zobrazovat lokální APRS!
      frekvence,
      IRLP nebo Echolink
      zprávy
  FTM-10R pouţívá DCS pro TXT

    Jakékoli rádio s DTMF! ( APRStt)

    www.aprs.org/aprs-messaging.html

                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            27
  APRS  DTMF Gateway!
Převede místní APRS provoz do DTMF rádia
www.aprs.org/aprs-dtmf-gate.html


        APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                   28
    APRS  DTMF Gateway!
Jednoduchý PIC processor přidaný k rádiu s TNC
   www.aprs.org/aprs-dtmf-gate.html
          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                     29
      Nepochopení principů APRS a největší chyby při pouţívání
              APRS-tactical.html

  Ţe je APRS jen pro sledování vozidel a ne pro Online výměnu informací.
  Ţe je APRS závislé jen na GPS (GPS není nutné. používej OBJEKTY).
  Nedodrţení pouţívání Mile-Marks pro sledování “ne-APRS mobilů“
  Pouţívání jen mapových SW existuje mnoho dalších APRS funkcionalit.
  Ignorování principu „Decay Algorithm“ pro upřednostnění aktuálních a potlačení zastaralých dat
  Chybné pochopení důleţitosti OBJEKTů. ( Objects 101 a použití )
  Chybné pouţití real-time messaging: . ( Messages 101 a Message Operations )
  Špatná implementace „Centralized Common Bulletin Board concept“
  Nepochopení funkce Data Input (Objects, Bulletins and Messages)
  Nepouţívání D7 and D700 jako data entry and clipboard display units v polích podmínkách.
  Špatné zobrazování APRS symbolů, jejich atributů
  Chybné nastavení DIGIpeaterů nepoužívaná FILL-IN (lokálních)
  Podceňování důleţitosti hlasové komunikační frekvence v APRS.
                  APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                30
      APRS vývoj a moţnosti
  Email Hotovo! (WU2Z) - Univerzální možnost přenosu txt zpráv (jakékoli zařízení)
  CQSRVR (Global APRS CQ’s) Hotovo! (AE5PL)
  APRStt (APRS touchtone) – APRS pro jakékoli rádio Hotovo! (F5SMZ)
     Jednoduche DTMF paměti pro vaši Call – Jednotlačítkové vyslání
     APRStt Příjmač převede na APRS souřadnice, čas, frekvence a status!
     na IRLP node, Echolink node, převaděči, všichni na 144.800


  AVRS (Automatic Voice Relay System) Global Callsign-to-callsign VOIP
     Pouţití APRS message na sestavení spojení – APRS ví kde jste!
     Automatické sestavení Echolink nebo IRLP pro nejbliţší node
     APRS automatické přeladění na vytvoření linku (= Ham Radio GSM????!!!!) (90% D710)
  AI-FI (APRS WIFI) v kaţdém notebooku
     OLPC message client (APRS-XO) and XASTIR (50% …)
     Jiné systému
  A-ID (APRS RFID)
                     APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                31
         Global APRS
          Email!

      To: EMAIL
      MSG: wb4apr@amsat.org ET volá domů!

  APRS Global Text Messaging vzniklo 1993; z ručky od
  roku 1998!
  Posílání e-mailu z jakéhokoli APRS zařízení odkudkoli,
  odkohokoli na planetě.
WU2Z Email Engine na APRS-IS přes brány do internetu
Nový směr! Universal Amateur Radio Text Messaging
            APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                       32
    APRS                      MSG
   Msgs/Email                    menu
Send/Receive messages or email
Kdekoli na zemi přes APRS satelit
            Confirmation of Relay =>


              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         33
  APRS Global
    CQ’s
  www.aprs.org/cqsrvr.html


  We needed a CQ System for SCOUTS, JOTA, SATERN, IOTA, SCR and Field Day!
  AE5PL responded with CQSRVR
  Allows anyone to send a global message to everyone involved in an XXXXX activity
  Just send a message to CQSRVR starting with CQ XXXX CQ XXXX message
  Everyone who has sent a similar CQ XXXX message to CQSRVR will get your CQ

  From then on, once you see callsigns, you message normally point-to-point
  To limit load, only one CQSRVR message per 30 minutes is forwarded.

  Can also be used any day, any time, anywhere! CQ CQ CQ CQ anyone around?
  Can also be used for global GROUP comms if 30 minute timer is changed.                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            34
  APRStt (Touchtone)                            (jakékoli zařízení)
                aprstt.html

•  Pro WB4APR, pomocí DTMF vyšleme:              #A922444427A77D

•  Toto je konvertováno na APRS packet na APRS frekvenci jako:
  WB4APR-12>APRStt,WIDE1-1:!DDM_.__N/DDDM_.__W$146.895MHz T107
  IRLP7070 hamfest

•  Puts you on global map near Baltimore Maryland, with your immediate
  calling frequency, your Tone and your IRLP node number and that a
  Hamfest is going on.
     To je všechno, co potřebujete mít a znát !
     Existuje od roku 2001 (v DOS s DTMF chipem). Uţ je i Windows verze od
     F5SMS
     Je zapotřebí Echolink, IRLP, převaděčový kontroler se seriovým portem!


  Other Positions: #B95*234*1D => Milemark #234 on Route 95, northbound                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                  35
     DTMF uţivatlé na mapě                                aprstt.html
  DTMF Report na APRS (seznam lidí, kteří poslouchají na převaděči)
     CALL s datumem a časem                            147.105MHz T107 R30m
     Pozice listu stanic poblíţ ikony převaděče, nebo APRStt zařízení
     Voice Operating Frequency, Tone and local other info
     Zobrazení frekvence, odskoku převaděče, Echolinku nebo IRLP

                    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                       36
  APRStt (speciální akce)                            (kaţdé rádio)
              aprstt.html
  DTMF paměti - Jednotlčítkové vyslání (Pozice, kmitočet a status)!
     DTMF na hlasovém kanále jsou převedena na APRS kmitočet
     (nebo přímo na APRS-IS)
     Kmitočet je vloţený do paketu (pro moţnost zpětného volání)


               APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                  37
 APRStt
 Touchtone
Jiţ existuje!  F5SMZ dopsal nedávno. Čeká se na překlad


            APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                       38
APRStt (jdnoduchá Gateway) aprstt.html
                                    Je jednoduchý
                                    dopněk jako chip k
                                    Micro-Traku
 Nebo jako doplněk k
 jinému zařízení pro
 polní pouţití, nebo
 setkání amatérů
            APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                              39
APRStt (Freq Display)                          aprstt.html
                                         Pro speciální
                                         pouţití nebo
                                         setkání, aby
                                         bylo vidět kde a
                                         kdo je k
                                         zastiţení


Koukni.. Je vidět, kdo je aktivní kde je, na jaké frekvenci a kdy se
ozval

             APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                40
APRStt (DTMF messaging)                         See aprstt.html


 100,000 TH-78 a FT-51R mají DTMF Messaging


APRStt pošle APRS info do TH-78 a FT-51R na displej
APRStt přijme APRS info z TH-78 a FT-51R od uţivatele
 Víme, kdo je aktivní, kde je, na jaké frekvenci a kdy se ozval


              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                              41
      APRS Event Data Entry
Jak používat APRS klávesnici ručky
Organizování závodů v čemkoli: 20 stanic, 40 závodníků, 800
výsledků. Použij klávenici!

              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         42
     APRS Event Data Entry
APRS mapa s pozicemi

              Ale tohle je jen polovina!

            APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                       43
     APRS Event Data Entry


                                        Vyslání skóre

Do centrálního PC se
přepisují průběţné výsledky
ze všech stanovišť.
                              Skóre je přijato

             APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                44
Event Data Entry (DTMF)                      Pouţití jakéhokoli
                                 TRX s klácesnicí
                                 Přijmutí výsledků
                                 pomocí
                                 Net Control
      APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            45
APRS (RFID)
aprs-rfid.html
                                   Pro velká setkání, RFID
                                   čtečka u vstupu do budov
                                   či místností. Víme, kdo je aktivní, kde je, na jaké frekvenci a kdy se ozval

              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                                46
  APRS Voice Alert!
       (Pro všcechny mobily!)
                                   *
  Voice Alert je efektivní způsob dalšího
  komunikačního kanálu mezi mobilními
  uţivateli

  Na APRS bandu, nastav to CTCSS-100Hz,
  a přidej hlasitost:
    Neuslyšíte ţádné pakety na 144,800 *
    Ale můţe Vás zavolat kdokoli, nastaví-li si PL-100Hz na 144.800
    A pakliţe uslyšíte nějaké pakety, víte ţe je v dosahu nějaký kolega,
    jenţ pouţívá D700, D710


               APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                          47
  APRS – IS - Local Info!
posledních 100
stanic!
Vzdálost & směr
Kmitočet a tone
         APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                    48
The New-N Paradigm 2005
        Factor of 3 to 5 improvement!
 APRS Generic Paths vznikly před 13 lety, prošly značným vývojem a
projevily se zásadní problémy, které způsobovali potíţe v hustěji
osídlených místech.


 od roku 2005 bylo všechno pouţívané routování prohlášeno za
zastaralé (RELAY & WIDE) a celý APRS systém v se zaměřil pouze na
WIDEn-N typ generickou cestu WIDEn-N rozšíří N hops do všech směrů
 N=2 ve většině oblastí (barevné body na dalším
snímku)
           APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                      49
APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                           50
APRS (Range Circles)
  APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                             51
APRS    (ALOHA circle and digipeater hops)
[Your ALOHA circle is your 100% saturated channel range]
         APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                    52
APRS  Range circles and Path tracing
  APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                             53
APRS ( DFing by signal strength )
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               54
APRS   ( Solo DF Fade Circle Technique )
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               55
APRS   ( Solo DF Fade Circle Technique )
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               56
APRS v balónech


                      jednoduchý

               APRS TX
                             GPS
 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                57
APRS   ( Solo DF Fade Circle Technique )
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               58
APRS   ( Solo DF Fade Circle Technique )
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               59
APRS   ( Solo DF Fade Circle Technique )
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               60
APRS 3D views for Balloon tracking
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               61
APRS     Tracking with Milemarks
 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                            62
APRS – Traffic Speed Posts


                Shows speed of traffic past special points
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                     63
  APRS IGates (Global APRS!)  An IGATE is a local APRS station that utilizes
  the APRS-Internet network to pass all packets
  heard on their local RF back to the Internet.
  (Gives global views to local activity.
  Also act as two-way gateways for ALL APRS
  MESSAGES worldwide (Internet  RF).
         APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                    64
    APRS pro speciální pouţití
  Cyklistika,rallye, závody
  Skywarn (nebezpečné počasí,
  varování)
  Sítě meteostanic
  Předcházení trestné činnosti, hlídky
  Přecházení škod (telemetrie, zabezpečení ochrana)
  Zaměřování – hon na lišku
  Hlasová komunikace, APRS pro vizuální mapování
  Nyní se integruje APRN (Automatic Picture Relay
  Network)           APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                      65
Sensor Buoy Prototype
    See Buoy Location and Telemetry at
    http://www.ew.unsa.edu/~bruninga/buoy.html
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               Piggrem
                                 66
Findu.com Telemetrie
        Google for
        “USNA Buoy”
        Select USNA-1
      APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                 67
APRS ve vesmíru
APRS vesmírná frekvence je 145.825 MHz
také přes GO-32 na 435.225 downlink, 145.85 MHz up


         APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                    68
          APRS ve vesmíru
  2001  PCSAT-1 Prototyp
  2006  PCSAT2 on ISS
  2007  ANDE
  2008  RAFT
APRS     space frequency je 145.825
  http://pcsat.aprs.org

              APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                         69
Psat 2009?
            145.825 Xponder
            4.5 watts avg pwr
            Other Payloads
            Two-per Launch!
www.ariss.net

        APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                   70
 Now GO-32                       GO-32 podporuje
                            APRS na
 TECHSAT-1b                       435.225/145.85
                            packet system.

                            APRS uplink na
                            145.85 (PC a
                            messages)

                            Mic-E uplinka na
                            145.93 (D7 and
                            D700’s)

www.ariss.net                      9600 Baud!
        APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                      71
  GO32 -EZ - MOBILE Satellite
   Prediction and Tracking
  No computer needed   Fri 26 Oct is day8

  Two or more solid TX/RX passes every day
  Two additional TX passes 100m before and after!
          APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                     72
Tracking ECHO (AO51) too!
       Friday 26 Sep is here!

  No computer needed
  Two or more solid passes every day

        APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                   73
LEO Pass Geometry
                Bottom line:
                 10 dB gain Horizon-to-horizon
                 98% of all in-view times
                 Using $75 TV rotator only


  APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                 74
  Omni Antenna Gain 7 dBi !
      1%                                   30%
                                   70%
SATgate!
        APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                    75
Omni SatGates
 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                            76
Omni SatGates
 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                            77
Omni SatGates (Alogger)
    APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                               78
APRS Emergency Comms
Google for “USNA Buoy” Select USNA-1
Satellite-Simulated Emergency Test – SSET
     - Send an emergency Email via Satelilite
Meteor-Scatter Monitoring Network (6 meters)
     - Dozens of Igates monitoring 50.62 MHz
     - Message Throughput in minutes
     - Using surplus 110 Watt 6m radios
     - Simple 100’ long wire gain antennas
                 APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                            79
APRS Emergency
   Power
200W Solar Power
    - Continuous
10 kW gas Generator 220 VDC
    - Auto-runs as needed            $1 Universal Power Connector
    - lightweight wires

            Low Cost
               APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                          80
APRS je o informacích, Není to jen
      sledování!!!  Field Data?
       APRS is a registered trademark Bob Bruninga, WB4APR
                                  81

								
To top