Docstoc

thu cua Huy Mailinh

Document Sample
thu cua Huy Mailinh Powered By Docstoc
					1) Đối với Bảng 5 điều tuyên thệ thì mẫu số 1 là được, nhưng cần cho thêm 01 dòng kẻ màu xanh ở dưới lôgô giống như mẫu 2, huân chương lao động ở phần dưới sao lại có màu đen vậy? 2) Đối với Bảng "An toàn - Chất lượng - Mọi lúc - Mọi nơi" như vậy là được. 3) Đối với mẫu QC giảm giá thì chọn mẫu 2 nhưng cần kiểm tra lại vì thấy hơi mờ và chói.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:132
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:1