thu cua Huy Mailinh by tienthanh

VIEWS: 132 PAGES: 1

									1) Đối với Bảng 5 điều tuyên thệ thì mẫu số 1 là được, nhưng cần cho thêm 01 dòng kẻ màu xanh ở dưới lôgô giống như mẫu 2, huân chương lao động ở phần dưới sao lại có màu đen vậy? 2) Đối với Bảng "An toàn - Chất lượng - Mọi lúc - Mọi nơi" như vậy là được. 3) Đối với mẫu QC giảm giá thì chọn mẫu 2 nhưng cần kiểm tra lại vì thấy hơi mờ và chói.


								
To top