Docstoc

Ho so du thau THmoi

Document Sample
Ho so du thau THmoi Powered By Docstoc
					CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------&-----------------

HỒ SƠ DỰ THẦU
Gói thầu: “Thực hiện sản xuất thi công, lắp đặt biển quảng cáo cho các Đại lý, điểm bán Viettel”

Hải Dƣơng, tháng 6 năm 2008

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------&------------------

ĐƠN XIN DỰ THẦU
Tên công ty/DN:……………………………………………………………... Địa chỉ:……………………………………………………………………….. Số điện thoại:………………………………………………………………… Kính gửi: Chi nhánh Hải Dƣơng - Tổng công ty viễn thông Quân đội Giới thiệu về Công ty ( chức năng, năng lực, kinh nghiệm,…..)
……… ……… ……...

Được biết quý cơ quan dang có kế hoạch triển khai cung cấp các biển quảng cáo cho các Đại lý, điểm bán tại Hải Dương. Với chức năng, năng lực của công ty chúng tôi, chúng tôi mong muốn được tham gia thực hiện thi công, lắp đặt biển quảng cáo cho các Đại lý, điểm bán Viettel tại Hải Dương. Nếu được Quý cơ quan chấp thuận cho Công ty chúng tôi tham gia thi công, lắp đặt. Chúng tôi cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Nhà nước và chủ đầu tư. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn !
Hải Dương, ngày ………. tháng ………. năm 2008 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ( Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu )

Giấy phép KD

MÃ SỐ THUẾ

THÔNG TIN CHUNG
I. Tên nhà thầu:……………………………………………………………... II. Địa chỉ:……………………………………………………………………. III. Điện thoại:………………………………………………………………. IV. Mã số thuế:……………………………………………………………… Năm thành lập:………………….. Đăng ký: Ngày ……….. tháng ……… năm ………… Đăng ký ngành nghề số:……………………………… V. Các ngành nghề kinh doanh chính: ……………. ……………. VI. Lực lƣợng nhân viên Tổng số: Trong đó: - Bộ phận kỹ thuật: - Bộ phận hành chính: - Bộ phận thiết kế: - Bộ phận thi công lắp đặt: - Thợ lành nghề trong lĩnh vực quảng cáo: - Kế toán: - Thủ quỹ:

Hải Dương, ngày ………. tháng ………. năm 2008 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ( Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu )

NĂNG LỰC, PHƢƠNG TIỆN, MÁY MÓC THIẾT BỊ STT TÊN THIẾT BỊ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT GHI CHÚ

Hải Dương, ngày ………. tháng ………. năm 2008 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ( Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu )

BÁO CÁO DANH MỤC CÁC HỢP ĐỒNG LỚN ĐÃ THI CÔNG
1. Tên nhà thầu: Địa chỉ: Số điện thoại: 2. Danh mục một số hợp đồng lớn đã thực hiện trong 2 năm gần đây:
TT Tên HĐ Tên chủ dự án Nội dung cung cấp chủ yếu Giá trị hợp đồng Thời gian thực hiện

Hải Dương, ngày ………. tháng ………. năm 2008 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ( Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu )

QUY CÁCH BIỂN HIỆU VÀ BÁO GIÁ
Tên nhà thầu : ………………………………………………………………………… Địa chỉ:…………………………………………………………………………………. Số điện thoại: …………………………………………………………………………..
TÊN HẠNG MỤC ĐƠN VỊ TÍNH

TT

QUY CÁCH

ĐƠN GIÁ

- Kích thước: Theo danh sách khảo sát thực tế - Khung sắt vuông (20x20)mm - Khung sườn sơn chống sét - Mặt sau ốp tole tráng kẽm Biển hộp đèn một mặt - Hông sắt định hình 17cm sơn tĩnh điện, lỗ thông nhiệt 7cm – Đài Loan - Bên trong đèn điện quang mật độ 3 bóng/1m2 – Điện Quang - Tăng phô Thái Lan, chuột điện tử (Thái Lan) - Nội dung in kỹ thuật số trên bạt Hiflex Đài Loan – 720dpi - Kích thước: Theo danh sách khảo sát thực tế - Khung sắt vuông (25x25)mm - Viền nhôm V20mm xung quanh - Khung sườn sơn chống sét - Nội dung in kỹ thuật số trên Hiflex – 720dpi m2

1

2

Biển hiệu Hiflex

m2

Ghi chú: Đơn giá đã bao gồm công vận chuyển, lắp đặt, hoàn thiện và 10% thuế VAT. Hải Dương, ngày ………. tháng ………. năm 2008 ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU ( Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu )


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2794
posted:6/21/2008
language:Vietnamese
pages:9