Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

- Wat is Street Art - Shepard Fairey en OBEY - Muziek_ _ meer

VIEWS: 37 PAGES: 7

									                     Uitgave 1
         St reet art special.
- Wat is Street Art
- Shepard Fairey en OBEY
- Muziek!
& meer.
 Vincent Sanders
 CSV1D
 Student nr: 354433
 datum:21-1-2011
 Communicatiesyste-
 men / Huisstijl.
 Vakcode Hui1B
                                                      INHOUD

Stichting Filmfestival Rotterdam zet zich in   Het International Film Festival Rotterdam zoekt een

                         Stagiair(e) voor
voor het stimuleren van de vertoning en pro-                                                       Wat is street art precies?
ductie van de kwaliteits lm middels, onder                         het Press O ce
andere, het Hubert Bals Fonds, de CineMart
en Rotterdam en Route. In januari organi-

seert de Stichting jaarlijks het International
Film Festival Rotterdam dat een kwaliteits-   voor de periode half oktober 2008 tot en met half
                         februari 2009.

                                                       Muziek special!
keuze biedt uit de internationale onafhanke-

lijke, innovatieve en experimentele cinema.
                         Deze afdeling draagt zorg voor de communicatie
De selectie is afkomstig uit alle werelddelen,
                         van het festivalprogramma, festivaldoelstellingen en
altijd voor het eerst in Nederland te zien en
                         festivalactiviteiten naar een groot aantal media in
voor het allergrootste deel gemaakt in het    binnen- en buitenland. De taken van de stagiair(e)

                                                       shepaid Fairey: OBey!
voorgaande jaar. Gedurende twaalf festival-   hebben een administratief, dienstverlenend en re-
dagen presenteren honderden lmmakers       presentatief karakter. De stage biedt de kans om mee
en kunstenaars op 18 festivallocaties met 27
                         te maken hoe een groot publieksevenement met
                         een internationaal karakter tot stand komt, hoe de
bioscoopzalen in het centrum van Rotterdam
                         organisatie werkt, welke middelen voor de persvoor-
hun werk aan een groot festivalpubliek en
                         lichting worden aangewend.


                                                       de huisstijl special.
ongeveer 3.000 internationale festivalgasten.

                         Wij zoeken een stagiair(e), studerend aan een WO of
                         HBO-opleiding, die full time mee- en samenwerkt
                         met het Press O ce-team en de overige festivalme-
                         dewerkers, communicatief is en onder tijdsdruk kan
                         werken. Goede beheersing van de Nederlandse en
                         Engelse taal in woord en geschrift is noodzakelijk.
                         Nadere inlichtingen kan je inwinnen bij het hoofd
                         van het Press O ce, Bert-Jan Zoet (010-8909090).
                         Indien je geïnteresseerd bent ontvangen wij graag
                         op korte termijn, uiterlijk een schriftelijke sollicita-
                         tie met motivatie en curriculum vitae. Je kunt deze
                         sturen aan: International Filmfestival Rotterdam T.a.v.
                         dhr. B.J. Zoet Postbus 21696 3001 AR Rotterdam Of
                         via email naar press@ lmfestivalrotterdam.com
              Wat is street art?                      Afbeeldingen:
Art from the streets
            Street art is any art developed in public spaces — that
            is, “in the streets” — though the term usually refers to
            unsanctioned art, as opposed to government sponsored
            initiatives. The term can include traditional graffiti art-
            work, stencil graffiti, sticker art, wheatpasting and street
            poster art, video projection, art intervention, guerrilla art,
            flash mobbing and street installations. Typically, the term
            street art or the more specific post-graffiti is used to dis-
            tinguish contemporary public-space artwork from territo-
            rial graffiti, vandalism, and corporate art.

            Artists have challenged art by situating it in non-art con-
            texts. ‘Street’ artists do not aspire to change the defini-
            tion of an artwork, but rather to question the existing en-
            vironment with its own language. They attempt to have
            their work communicate with everyday people about so-       Obey billboard
            cially relevant themes in ways that are informed by es-
            thetic values without being imprisoned by them.[1] John
            Fekner defines street art as “all art on the street that’s
            not graffiti.”[2]

            Techniques
            Whereas traditional graffiti artists have primarily used
            free-hand aerosol paints to produce their works,[3]
            “street art” encompasses many other media and tech-
            niques, including: LED art, mosaic tiling, murals, stencil
            art, sticker art, street installations, wheatpasting, wood-
            blocking, video projection, and yarn bombing.

            Traditional graffiti also has increasingly been adopted
            as a method for advertising; its trajectory has even in
            some cases led its artists to work on contract as graphic
            artists for corporations.[4] Nevertheless, street art is a
            label often adopted by artists who wish to keep their work
            unaffiliated and strongly political. Street artists are those
            whose work is still largely done without official approval
            in public areas.

            For these reasons street art is sometimes considered
            “post-graffiti” and sometimes even “neo-graffiti.”[5] Street
            art can be found around the world and street artists of-
            ten travel to other countries foreign to them so they can
            spread their designs.                         Paste up
                                             Best Ever @ work
Muz iek: The Roots                                                             Blu & Exile -               Johnson & Jonson -               M-Phazes -
                                                           Below The HEavens               Johnson & Jonson               Good Gracious
                                                        I’m going to take the bold step of      Blu may be one of the hottest MCs in   Hailing from Australia, producer M-
                                                        calling this the best album of 2007.     indie hip-hop. The Los Angeles rap-    Phazes can most aptly be described
                                                        Graduation was very solid, The Cool      per’s debut with DJ Exile, Below the   as a known unknown. The name may
                                                        was better, and I won’t even go into     Clouds, was one of the best albums of   not be familiar to many, but in the last
                                                        the great albums from other genres.      2007. Another project with Ta’Raach,   five years he’s gained steady recog-
                                                        But this album was such a breath of      C.R.A.C.’s The Piece Talks, gener-    nition for his work with artists such
                                                        fresh air. Blu’s storytelling ability is so  ated serious buzz upon its release    as Supastition, Heltah Skeltah and
                                                        smooth and seamless, it’s just flat-     in April. And now dude is set to re-   Skyzoo. His debut album, Good Gra-
                                                        out pleasing to hear. Artists like Blu &   lease a new project with producer     cious is a welcome coming out party.
                                                        Exile give hope to the world that hip-    Mainframe called Johnson&Jonson.
                                                        hop isn’t dead, it’s just hibernating                          M-Phazes’ name will be most as-

                                   Top 20 CD’s
                                                                               Much like The Piece Talks,        sociated with the massive produc-
De  band van Questlove, Black Thought, Kamal, F.                                                      Johnson&Jonson’s self-titled ef-     tion credits he has with underground
Knuckles, Kirk Douglas, Tuba Gooding Jr. en Owen Bid-                                                     fort, set for release September 23    heavyweights. But on Good Gra-
                                                         “B
                                                        is s lu’s sto
dle was de afgelopen 2 jaar dagelijks op de Amerikaanse                                                    on Tres Records, finds Blu at his     cious, he features emcees that are
televisie te zien als houseband bij talkshow Late Night                                                    shit-talking best. The album ini-     all from his native Australia. Though
                               1.  Blu & Exile – Below the Heavens         o sm ryt
                                                            oot ellin
With Jimmy Fallon op NBC Universal. Helaas wordt deze                                                     tially leaked last year under the title  different, it gives the album direction
                                                              h an g ab
show niet op de Nederlandse kanalen uitgezonden, dus     2.  The Fakehunters – Blue Soul                                Powders and Oils. “Blu recorded all    and a sense of cohesion. The pro-
ik was afhankelijk van het internet. Dankzij dit medium
                               3.  Blu – HereFavoriteColour                  d se ility           three projects (Below the Heavens,    duction on Good Gracious is wall
kwam ik erachter dat The Roots meer is dan alleen een
                                                                  aml            C.R.A.C. and Johnson&Jonson),       to wall incredible. Phaze’s has de-
Hip Hop band. Zeer capabel in veel verschillende muziek-   4.  The Roots – How I Got Over                     ess          during a similar time period,” reads   scribed getting his inspiration from
genres, maar ook comedy ligt ze goed en zijn ze perfecte   5.  Johnson and Jonson – Johnson and Jonson                 ”         a press release for the album. “In-    legendary producers Pete Rock
                                                                                                    and J-Dilla. The influence shows, as
sidekicks voor host Jimmy Fallon. Met zo’n dagelijkse                                                     tended as a mixtape for Below the
show dacht ik in de eerste instantie dat er geen tijd meer  6.  Looptroop – Modern Day City Symphony                            Heavens, Johnson&Jonson is a       Good Gracious features soulful mel-
zou zijn voor een nieuw project, Questlove gaf in 2008 al  7.  The Residents – Open House                                 project filled with fun, wit, and ex-   odies coupled with smacking drums.
aan dat “Rising Down” hun laatste album zou zijn. Echter,                                                   perience told by an emerging hip
“How I Got Over” is opgenomen gedurende 2008-2009.      8.  @quatic Son – P@cific Dreams                                hop star, while living and record-    “For What It’s Worth” (feat. Solo)
                               9.  Pretty Lights – Passing Behind Your Eyes                          ing the project in Long Beach, CA.”    jumps the album off with a soulful beat
                                                                                                    as Solo describes his and M-Phazes’
                                                                             “Be
Productionwise zit dit album helemaal goed in elkaar.
                               10.  Pete Philly – Open Loops
Hip Hop is weer vanouds aanwezig, ik miste op vorige
                                                                               low                    introduction to hip-hop and vice ver-

                                                                              the the C
platen geregeld Hip Hop beats. Vaak waren Hip Hop      11.  Hocus Pocus – 73 Touches                                                       sa. As it moves on, the production on
                                                                                bes loud
beats ingewisseld voor crappy computerized drum-                                                                            Good Gracious remains top-notch.
                               12.  Black Milk – Album of the Year
beats die beter op een popplaat thuishoren. Het album
                                                                                  t alb s, w              Phazes even flips a James Bond
valt prima in lijn met de vorige platen “Game Theory”
                                                                                    um   a            sample on “The Facilitator”. Tracks
                                                                                      s of s one
                               13.  Mr J Medeiros – The Art Of Broken Glass
en “Rising Down” in termen van geluid en sfeer. State                                                                          such as “The Freak Show”, Blind
of the world is niet helemaal wat het moet zijn, dat
                               14.  Dela – Atmospheric Airlines vol.2
                                                                                        200 of          Man and “Long Winding Road” are
weet iedereen. Toenemende angst, haat en disrespect     15.  Rakaa – Crown of Thorns                                             7”          notable and I could really list nine or
voor elkaar nemen toe, en dat is te merken in de lyr-                                                                          ten more due to the strength of the al-
                               16.  Choice 37 – Diligence
ics van Black Thought en het legertje gastlyricists dat                                                                         bum. With that said, the number one
The Roots heeft opgetrommeld voor “How I Got Over”.     17.  Opgezwolle – Eigen Wereld                                                      track on Good Gracious is “Home”
                               18.  Longevity Crew – Everything Builds                                                  (feat Delta). The song possesses an
 “How I Got Over” is absoluut geen slechte plaat. Zet hem                                                                        incredible energy that gets the head
alleen wel op met in gedachten “Game Theory” en “Ris-    19.  Everliven Sound – Freedom                                                      nodding as soon as the beat drops.
ing Down”, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.  20.  Pacewon & Mr. Green – The Only Color That
                                                                                                    Good Gracious Indeed
-    Q u a l i t y t i m e o n l i n e . n l          Matters Is Green
                                        Early life                                                The OBEY sticker attempts to stimulate curiosity and
                                                                                             bring people to question both the sticker and their re-
                                                                                             lationship with their surroundings. Because people are
                                        Shepard Fairey was born and raised
                                                                                             not used to seeing advertisements or propaganda for
                                        in Charleston, South Carolina. His fa-
                                                                                             which the product or motive is not obvious, frequent
                                        ther, Strait Fairey, is a doctor, and his
                                                                                             and novel encounters with the sticker provoke thought
                                        mother, Charlotte, a realtor.[4] Fair-
                                                                                             and possible frustration, nevertheless revitalizing the
                                        ey became involved with art in 1984,
                                                                                             viewer’s perception and attention to detail. The sticker
                                        when he started to place his draw-
                                                                                             has no meaning but exists only to cause people to react,
                                        ings on skateboards and T-shirts.[5][6]
                                                                                             to contemplate and search for meaning in the sticker.
                                                                                             Because OBEY has no actual meaning, the various re-
                                                                                             actions and interpretations of those who view it reflect
                                        Education                                                 their personality and the nature of their sensibilities.

                                        In 1988, he graduated from Idyllwild Arts                                 Many people who are familiar with the sticker find the
                                        Academy, and in 1992, Fairey graduated                                  image itself amusing, recognizing it as nonsensical, and
                                        from Rhode Island School of Design with                                  are able to derive straightforward visual pleasure without
                                        a Bachelor of Fine Arts in Illustration.[7]                                burdening themselves with an explanation. The PARA-
                                                                                             NOID OR CONSERVATIVE VIEWER however may be
                                                                                             confused by the sticker’s persistent presence and con-
                                        The Hope poster
                                                                                             demn it as an underground cult with subversive inten-
                                                                                             tions. Many stickers have been peeled down by people
                                                                                             who were annoyed by them, considering them an eye
                                        Main article: Barack Obama “Hope” poster                                 sore and an act of petty vandalism, which is ironic con-
                                        Barack   Obama   “HOPE”   poster                                 sidering the number of commercial graphic images
                                                                                             everyone in American society is assaulted with daily.
                                         Fairey created a series of posters support-
                                         ing Barack Obama’s 2008 candidacy for                                  Another phenomenon the sticker has brought to light is
                                         President of the United States, including                                the trendy and CONSPICUOUSLY CONSUMPTIVE na-Shepard Fairey: OBEY
                                 the iconic “HOPE” portrait.[27][28]The New Yorker art crit-                               ture of many members of society. For those who have                                                                          Obey
                                 ic Peter Schjeldahl called the poster “the most efficacious                               been surrounded by the sticker, its familiarity and cul-
                                 American political illustration since ‘Uncle Sam Wants                                  tural resonance is comforting and owning a sticker pro-
                                 You’”.[29][30] Fairey also created an exclusive design                                  vides a souvenir or keepsake, a memento. People have
                                 for Rock the Vote. Because the Hope poster had been                                   often demanded the sticker merely because they have
                                 “perpetuated illegally” and independently by the street                                 seen it everywhere and possessing a sticker provides
                                 artist, the Obama campaign declined to have any direct      The OBEY sticker campaign can be explained as an    a sense of belonging. The Giant sticker seems most-
                                 affiliation with it.[31] Although the campaign officially dis-  experiment in Phenomenology. Heidegger describes    ly to be embraced by those who are (or at least want
                                 avowed any involvement in the creation or popularization     Phenomenology as “the process of letting things mani-  to seem to be) rebellious. Even though these people
                                 of the poster, Fairey has commented in interviews that he    fest themselves.” Phenomenology attempts to enable   may not know the meaning of the sticker, they enjoy
                                 was in communication with campaign officials during the     people to see clearly something that is right before  its slightly disruptive underground quality and wish to
                                 period immediately following the poster’s release. Fairey    their eyes but obscured; things that are so taken for  contribute to the furthering of its humorous and absurd


 Wie is Shepard Fair-
                                 has stated that the original version featured the word      granted that they are muted by abstract observation.  presence which seems to somehow be antiestablish-
                                 “PROGRESS” instead of the word “HOPE,” and that                                     ment/societal convention. Giant stickers are both em-
                                 within weeks of its release, the campaign requested that     The FIRST AIM OF PHENOMENOLOGY is to re-        braced and rejected, the reason behind which, upon


  ey en wat is OBEY,
                                 he issue (and legally disseminate) a new version, keep-     awaken a sense of wonder about one’s environment.    examination reflects the psyche of the viewer. as it
                                 ing the powerful image of Obama’s face but captioning
                                 it with the word “HOPE”.[32] The campaign openly em-
                                 braced the revised poster along with two additional Fairey
 Frank Shepard Fairey (born February 15, 1970) is an      posters that featured the words “CHANGE” and “VOTE”.
 American contemporary artist, graphic designer, and il-
 lustrator who emerged from the skateboarding[1] scene.
 He first became known for his “André the Giant Has a
 Posse” (…OBEY…) sticker campaign, in which he ap-
 propriated images from the comedic supermarket tab-
 loid Weekly World News. His work became more widely
 known in the 2008 U.S. presidential election, specifically
 his Barack Obama “Hope” poster. The Institute of Con-
 temporary Art, Boston calls him one of today’s best known
 and most influential street artists.[2] His work is included
 in the collections at The Smithsonian, the Los Angeles
 County Museum of Art, the Museum of Modern Art in New
 York, and the Victoria and Albert Museum in London.[3]
De huisstijl van Urban Visuals                                                     Inspiratie
                                                             De gehele lay-out van dit magazine is gëinspireerd
                                                                                                  Typografie
                                                                                                        Tekst
                                                             door het onderwerp van het magazine, namelijk        Voor de stukken tekst in dit magazine maak ik gebruik
                                                             street art. Ik heb tijdens het maken van de layout      van het lettertype: Arial.
                                                             gekozen om het zo urban mogelijk te laten en de af-
                                                                                                   Arial
                                                             beeldingen zo te plaatsen dat het duidelijk kunnen lezen
                                                             van teksten mogelijk blijft. Om het duidelijk te kunnen
                                                             blijven lezen heb ik er voor gekozen om de achter-
                                                             grond van de pagina’s zo rustig mogelijk te houden
                                                             maar toch te laten passen bij de style van het magazine.

                                                             Informatie:                         Ik heb hier voor gekozen omdat die een makkelijk lees-
                                                                                            baar lettertype is. en goed past bij het lttertype wat ik
                                                             Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.   gebruik voor de kopjes en quotes.
                                          Nadat dit proces voltooid was en    Sed rutrum consequat risus at aliquam. Vestibulum
                                          ik tevreden was het het uiterlijk   dapibus nulla libero. Lorem ipsum dolor sit amet, con-
                                                                                                       Kopjes               rban
                                          van het logo ben ik de “rban” en    sectetur adipiscing elit. Cum sociis natoque penatibus
                                          “isuals” gaan toevoegen om het     et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.
                                          logo af te maken. ik heb de let-    Etiam pellentesque ipsum bibendum est varius a mollis
                                          ters in het midden van beide let-   lectus molestie. Donec et nisi vel lorem cursus tempor.
                                          ters gezet en aangepast aan de     Donec elementum elementum lorem in mattis. Suspend-     Het lettertype wat ik heb gekozen voor de kopjes is Im-
                                                                                            pact:
              isuals
                                          schuine letters van het logo. nadat  isse dignissim posuere convallis. Duis tellus leo, dign-
                                                                                                Impact
                                          die klaar was was ik tevreden met   issim posuere adipiscing vel, rhoncus sit amet dolor.
                                          het logo en heb ik het zo gelaten.   Donec egestas, lacus pretium varius convallis, quam
                                                             diam dictum orci, non auctor mauris sapien nec dui. Ut
                                                             quis lacus eu sapien placerat vulputate. Mauris vulputate
                                          Technische Informatie:         ornare pharetra. Pellentesque nec convallis sem. Mae-
                                                             cenas cursus sodales elit, vitae cursus leo pellentesque


              Magazine
                                          Lorem ipsum dolor sit amet, con-    eu. Sed blandit volutpat tortor, vel scelerisque risus po-
                                          sectetur adipiscing elit. Sed rutrum  suere eget. Proin scelerisque aliquam ultrices. Quisque
                                          consequat risus at aliquam. Ves-    condimentum, lectus eget venenatis imperdiet, sapien     Ik heb voor impact gekozen omdat die en heel duidelijk
                                          tibulum dapibus nulla libero. Lorem  libero consectetur urna, eget lobortis urna enim non mi.   lettertype is een krachtige uitstraling heeft. ik vond dit
                                          ipsum dolor sit amet, consectetur                                  lettertype dan ook heel goed passen bij het onderwerp
                                          adipiscing elit. Cum sociis natoque                                 van het magazine.
                                          penatibus et magnis dis parturient
                                          montes, nascetur ridiculus mus.
                                          Etiam pellentesque ipsum biben-
                                          dum est varius a mollis lectus
                                          molestie. Donec et nisi vel lorem
                                          cursus tempor. Donec elementum
                                         elementum lorem in mattis. Sus-
                               pendisse dignissim posuere convallis. Duis tellus leo,
                               dignissim posuere adipiscing vel, rhoncus sit amet do-
                               lor. Donec egestas, lacus pretium varius convallis, quam
                               diam dictum orci, non auctor mauris sapien nec dui. Ut
                               quis lacus eu sapien placerat vulputate. Mauris vulputate

  Hoe is het logo on-
                               ornare pharetra. Pellentesque nec convallis sem. Mae-
                               cenas cursus sodales elit, vitae cursus leo pellentesque
                               eu. Sed blandit volutpat tortor, vel scelerisque risus po-

     staan?
                               suere eget. Proin scelerisque aliquam ultrices. Quisque
                               condimentum, lectus eget venenatis imperdiet, sapien
                               libero consectetur urna, eget lobortis urna enim non mi.


 Het logo is onstoon uit de eerste 2 letters van beide
 woorden uit de titel, Urban Visuals. HEt was niet heel
 moeilijk om de U en de V te combineren tot een logo,
 aangezien deze 2 letters veel van elkaar weg hebben.
 toen ik de letters op de juist posities had staat heb ik
 er een layer mask overheen gegooid van verfsput-
 ters, dit heb ik herhaald tot ik het juiste effect kreeg.
“Het beste beeld bij de beste films” Lorem   ipsum dolor sit amet, consectetur adipi-   Maecenas id erat eget odio sagittis fermentum. Nunc
 scing elit. Sed rutrum consequat risus at aliquam.   id leo ut mi ullamcorper porttitor nec vestibulum eros.
 Vestibulum dapibus nulla libero. Lorem ipsum do-    Etiam justo turpis, suscipit eget tristique in, dapibus nec
 lor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cum sociis  augue. Proin dui sapien, sodales at tincidunt ac, grav-
 natoque penatibus et magnis dis parturient mon-     ida non lectus. Sed ante ligula, cursus non accumsan
 tes, nascetur ridiculus mus. Etiam pellentesque ip-   sit amet, tristique quis nisl. Sed elementum augue quis
 sum bibendum est varius a mollis lectus molestie.    dui laoreet sed elementum justo iaculis. Duis eu lectus
 Donec et nisi vel lorem cursus tempor. Donec el-    a metus vulputate laoreet. Cum sociis natoque pena-
 ementum elementum lorem in mattis. Suspendisse     tibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridicu-
 dignissim posuere convallis. Duis tellus leo, dign-   lus mus. Nulla interdum adipiscing purus et commodo.
 issim posuere adipiscing vel, rhoncus sit amet do-   Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
 lor. Donec egestas, lacus pretium varius convallis,
 quam diam dictum orci, non auctor mauris sapien     In hac habitasse platea dictumst. In pellentesque sem in
 nec dui. Ut quis lacus eu sapien placerat vulputate.  orci pharetra iaculis. Fusce euismod suscipit est, non po-
 Mauris vulputate ornare pharetra. Pellentesque nec   suere nibh imperdiet eget. Nulla vulputate tempor varius.
 convallis sem. Maecenas cursus sodales elit, vitae   Vestibulum suscipit est vel est sagittis vel tempus tortor
 cursus leo pellentesque eu. Sed blandit volutpat    tincidunt. Integer ultricies sapien quis ante pellentesque
 tortor, vel scelerisque risus posuere eget. Proin    volutpat. Ut vehicula blandit risus, congue porta ante dic-
 scelerisque aliquam ultrices. Quisque condimen-     tum id. Phasellus sed placerat lorem. Ut in orci mi, tinci-
 tum, lectus eget venenatis imperdiet, sapien libero   dunt pellentesque metus. Fusce non elementum massa.
 consectetur urna, eget lobortis urna enim non mi.    Proin porta lectus ut enim auctor condimentum. Proin eget

								
To top