Docstoc

DEKLARACII SAIT

Document Sample
DEKLARACII SAIT Powered By Docstoc
					  Декларации на служителите, заемащи публични длъжности съгласно
 изискванията на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на
                интереси
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР               Д-р Рени Славкова Петкова

      Обща администрация

          Дирекция "Административно-правно, финансово и стопанско обслужване"

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ            Таня Иванова Петкова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ               Силвия Костова Иванова

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ               Лора Емилова Филипова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ -ОРГАНИЗАТОР АСО     Пламен Тодоров Каменов

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ ОРГАНИЗАТОР АОИ      Марияна Иванова Минкова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ЧР     Снежанка Ставрова Дамянова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ- ОРГАНИЗАТОР ДАД     Петранка Дамянова Борисова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ -СЧЕТОВОДИТЕЛ       Цеца Рангелова Ангелова

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ - КАСИЕР В СЧЕТОВОДСТВО Светла Костадинова Тодорова

    Специализирана администрация

                     Дирекция "Здравен контрол"

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ            Д-р Елена Борисова Михайлова
 отдел "Контрол на хранителни обекти и
         храни"

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ              инж. Анита Николаева Иванова

СТАРШИ ИНСПЕКТОР              инж. Румен Илиев Ангелов

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Таня Борисова Тодорова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Мариана Димитрова Кацарова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Даниела Николаева Куткудейска

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Людмила Ангелова Григорова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Деми Петкова Съйчева

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Кирилка Евлогиева Константинова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Йорданка Крумова Ранчева

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Ваньо Петров Кирков

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ОИ     Тихомир Йорданов Аврамов
 отдел "Контрол на нехранителни обекти и
         стоки"

СТАРШИ ИНСПЕКТОР              Д-р Илонка Трифонова Петруняшева

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР              Владислава Кирилова Любенова
МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Марияна Александрова Георгиева

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Виолета Славчева Янакиева

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Божидарка Найденова Кирилова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Надежда Станисл. Герасимова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Емилия Панайотова Иванова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Иван Георгиев Ценков

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ОИ      Бисерка Венелинова Опинчева

 отдел "Опазване на общественото здраве"

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ                Петя Петрова Кирилова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ                Ася Георгиева Торньова -Филипова

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ                Галя Димитрова Рангелова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Тихомир Емилов Макариев

            Дирекция "Лабораторни изследвания" (орган за контрол вид А)

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ             инж. Мария Иванова Спасова

ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ                инж Йорданка Бож. Николова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ                инж. Даниела Петрова Захариева

СТАРШИ ЕКСПЕРТ                инж. Яворина Замфирова Николаева

СТАРШИ ЕКСПЕРТ                Радостина Борисова Георгиева

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ                Соня Димитрова Георгиева

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ                Илияна Левентинова Димитрова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - АНАЛИЗАТОР        Албена Цветанова Радованова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - АНАЛИЗАТОР        Диляна Илиева Тодорова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - АНАЛИЗАТОР        Таня Любомирова Петкова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ФХИ     Димитър Спасов Горанов

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ОИ      Ралица Митева Младенова

СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ФХИ     Даниела Иванова Димитрова

                   Дирекция "Надзор на заразните болести"

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ             Д-р Даниела Стойчева Караджова

  отдел "Противоепидемичен контрол"

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ              Д-р Мария Любомирова Каменова-Георгиева

СТАРШИ ИНСПЕКТОР               Ирен Кирилова Първанова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Даниела Анатолиева Каменова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР               Диляна Георгиева Димитрова
МЛАДШИ ИНСПЕКТОР           Татяна Димитрова Станкова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР           Павлина Василева Георгиева

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР           Йорданка Емилова Христова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР           Корнелия Миронова Каменова

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР           Огнян Теофилов Манойлов

МЛАДШИ ИНСПЕКТОР           Милена Цекова Цекова

ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ - ОРГАНИЗАТОР ОИ  Елена Христова Тодорова

   отдел "Медицински изследвания"

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ           Д-р Виолета Василева Иванова

СТАРШИ ЕКСПЕРТ            Мариана Асенова Киркова

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ            Иванка Еманоилова Митова

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ            Галя Иванова Цанинска

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ            Златка Иванова Младенова

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ            Камелия Иванова Петкова
име на папката


  APFSO
   ZK

  KXOX
  KNOS
OOZ
LI
NZB

PEK
MI

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:137
posted:6/25/2011
language:Bulgarian
pages:6