24

Document Sample
24 Powered By Docstoc
					Otázka č. 24
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PŘEDSTAVITELÉ ČESKÉ POESIE 2. POLOVINY 20. STOLETÍ
JAROSLAV SEIFERT – nositel Nobelovy ceny za literaturu.
I. Proletářská literatura:
    Město v slzách – revoluce, utrpení proletáře
    Samá láska – vliv poetismu
II. Poetismus – lyrická spontálnost, radosti života, hravost:
    Na vlnách TSF – motiv bezdrátového telegrafu, moderní technická civilizace
    Vějíř Boţeny Němcové – lidově vlastenecká poezie. Evokuje statečnost české
    spisovatelky a přirovnává ji k obrazu vlasti.
    Maminka – vzpomínky na dětství, na maminku, která dokázala udělat domov
    krásným, i když byli chudí
    Chlapec a hvězdy – pro děti
    Šel malíř chudě do světa – verše k obrázkům Mikoláše Alše
VLADIMÍR HOLAN
    Noc s Hamletem - Holan zde konfrontuje své názory s Hamletem. „Co nás nyní
    obklopuje, to nás jednou zavalí.“
JAN ZAHRADNÍČEK – katolík, byl ve vězení (komunismus), zemřely mu 2 dcery. Jeho poezie
vychází z tragického životního pocitu, pořád se u něj objevuje motiv noci a temnoty jako
symbol smutku a smrti.
    Znamení moci
VÍTĚZSLAV NEZVAL – poetismus i surrealismus
    Podivuhodný kouzelník – klíčová báseň našeho poetismu. Kouzelník = poezie, která
    učí lidi žít v souladu s jejich přirozeností
    Edison – apollinairovské pásmo. Zde se zamýšlí nad tím, co zůstane po člověku po
    jeho smrti a dochází k závěru, že je to jeho dílo. Vynálezce Edisona si vzal za vzor
    proto, že toho mnoho dokázal. Je to jakási oslava práce. Edisonova postava je
    zosobnění kladných rysů, které dávají životu potřebné impulsy. Proti tomuto světu je
    zde protikladem svět hazardních hráčů, kteří jsou nositeli vlastností jako je spekulace a
    dalších záporů, které vedou k životní prázdnotě. Tyto rozdíly se projevují i v refrénu,
    kde jsou nejmarkantnější
    Most – napsán pod vlivem proletářské poezie. Odráží se zde doba jeho
    středoškolských studií. Vzpomíná na domov, ale zároveň se zde zabývá novými
    citovými zkušenostmi.
    Ţena v mnoţném čísle
    Praha s prsty deště
                                               1
FRANTIŠEK HRUBÍN – překladatel z francouzštiny. F. X. Šalda o něm řekl: Tichý extatik a
mámivý melodik.
    Romance pro křídlovku – poema (básnická povídka). Vrchol milostného vzplanutí
    básníka. Chlapec Viktor přijíždí za svým dědečkem do Lešan na prázdniny. Zde se
    zamiluje do dvou dívek Terina (jemná cirkusanda) a Tonka (divoká vesničanka).
    Rozhoduje se mezi nimi. Nakonec končí prázdniny, cirkus odjíždí, umírá dědeček,
    Viktor se vrací domů. Po čase zjišťuje, že Terina zemřela na záškrt.
JOSEF KAINAR
    Stříhali do hola malého chlapečka
VÁCLAV HRABĚ
                                             2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:25
posted:6/24/2011
language:Czech
pages:2