7

Document Sample
7 Powered By Docstoc
					                              UDŽBENICI ZA 7. RAZRED   NAZIV UDŽBENIKA         AUTOR       VRSTA izdanja   CIJENA   NAKLADNIK

   FLINK MIT DEUTSCH 4       Jadranka
   udžbenik njemačkog jezika za  Salopek,
   7. razred osnovne škole : IV.  Plamenka
1.  godina učenja          Bernardi Britvec    udţbenik     56.18 kn ŠK

   FLINK MIT DEUTSCH 4       Jadranka
   radna biljeţnica njemaĉkog   Salopek,
   jezika za 7. razred osnovne   Plamenka
2.  škole : IV. godina uĉenja    Bernardi Britvec radna biljeţnica     40.41 kn ŠK

              Dragutin Labaš,
              Marijan
   TEHNIĈKA KULTURA 3 Vinković,
   udţbenik za 7. razred Stjepan Androlić,
3.  osnovne škole     Ţeljko Medved udţbenik               54.21 kn PROFIL

                  Dragutin Labaš,
                  Marijan
   TEHNIĈKA KULTURA 3 Vinković,
   radna biljeţnica za 7. razred Stjepan Androlić,
4.  osnovne škole         Ţeljko Medved radna biljeţnica       34.12 kn PROFIL
   POVIJEST 7 udţbenik
   povijesti za sedmi razred
5.  osnovne škole         Damir Agiĉić   udţbenik         53.22 kn PROFIL

   POVIJEST 7 radna
   biljeţnica iz povijesti za
6.  sedmi razred osnovne škole Damir Agiĉić      radna biljeţnica    30.56 kn PROFIL
                 Ivica Rendulić,
   POVIJEST 7 povijesni atlas Magdalena
7.  za sedmi razred       Najbar-Agiĉić    povijesni atlas   38.43 kn PROFIL
   MATEMATIĈKI IZAZOVI
   7 udţbenik i zbirka
   zadataka iz matematike za Boris Ĉulina,
   7. razred osnovne škole, 1. Gordana Paić,    udţbenik i zbirka
8.  dio             Ţeljko Bošnjak   zadataka      53.22 kn ALFA
   MATEMATIĈKI IZAZOVI
   7 udţbenik i zbirka
   zadataka iz matematike za Boris Ĉulina,
   7. razred osnovne škole, 2. Gordana Paić,    udţbenik i zbirka
9.  dio             Ţeljko Bošnjak   zadataka      53.22 kn ALFA

                  Blanka Petrinec-
                  Fulir, Draţen
   LIKOVNI SAT 7 udţbenik Jerabek, Gordana
   likovne kulture za 7. razred Jerabek, Natalija
10.  osnovne škole         Stipetić-Ćus    udţbenik      28.58 kn ALFA
                  Albina Battistutti
                  Pecha, Maja
   U SVIJETU KEMIJE 7      Petković,
   udţbenik kemije za 7.     Nikolina Štiglić,
11.  razred osnovne škole     Ţeljko Mrklić   udţbenik      58.15 kn PROFIL
   U SVIJETU KEMIJE 7
   radna biljeţnica za 7. razred Maja Petković,
12.  osnovne škole         Ţeljko Mrklić   radna biljeţnica  38.43 kn PROFIL

   ZAJEDNO U LJUBAVI
   vjeronauĉni udţbenik za  autorski tim,
13.  sedmi razred osnovne škole Josip Periš     udţbenik      41.30 kn KS
                              UDŽBENICI ZA 7. RAZRED   WWW INFORMATIKA 7        Bojan Floriani,
   udţbenik informatike s CD-   Hrvoje Vrhovski, udţbenik s CD-om -
   om za 7. razred osnovne     Matko Barišić,  izmijenjeno i
14.  škole              Silvana Svetliĉić dopunjeno      58.15 kn PROFIL

                   Bojan Floriani,
   WWW INFORMATIKA 7        Hrvoje Vrhovski,
   radna biljeţnica informatike  Matko Barišić,
15.  za 7. razred osnovne škole   Silvana Svetliĉić radna biljeţnica  38.43 kn PROFIL
   HRVATSKA ĈITANKA za       Ante Beţen, Olga
16.  7. razred osnovne škole     Jambrec      udţbenik      62.37 kn LJEVAK
   HRVATSKA ĈITANKA
   radna biljeţnica za 7. razred
17.  osnovne škole        Ante Beţen      radna biljeţnica  33.40 kn LJEVAK
                 Ana Mesić,
   HRVATSKI JEZIK 7      Marcela Boban,
   udţbenik hrvatskog jezika Milan Paun,
18.  za 7. razred osnovne škole Stjepko Teţak     udţbemik      58.15 kn ŠK
                 Ana Mesić,
   HRVATSKI JEZIK 7 radna Marcela Boban,
   biljeţnica hrvatskog jezika Milan Paun,
19.  za 7. razred osnovne škole Stjepko Teţak     radna biljeţnica  38.44 kn ŠK
   SVIJET GLAZBE 7
   udţbenik za glazbenu    Nevenka Raguţ,
   kulturu u 7. razredu    Tihomir Hojsak,
20.  osnovne škole        Tonka Lazarić     udţbenik s 3 CD-a  63.07 kn ALFA
   GEA 3 udţbenik geografije Danijel Orešić,
21.  za 7. razred osnovne škole Milan Ilić       udţbenik      51.25 kn ŠK
   GEA 3 radna biljeţnica
   geografije za 7. razred    Danijel Orešić,
22.  osnovne škole         Milan Ilić     udţbenik       34.50 kn ŠK
                  Branka
                  Mikuliĉić,
   OTKRIVAMO FIZIKU 7 Branka Milotić,
   udţbenik fizike za 7. razred Sonja Prelovšek-
23.  osnovne škole         Peroš       udţbenik       54.20 kn ŠK
                  Branka
                  Mikuliĉić,
   OTKRIVAMO FIZIKU 7 Dubravka
   radna biljeţnica iz fizike za Despoja, Ivica
24.  7. razred osnovne škole    Buljan       radna biljeţnica   36.79 kn ŠK
   OTKRIVAMO FIZIKU 7 Branka
   zbirka zadataka iz fizike za Mikuliĉić, Rudolf
25.  7. razred osnovne škole    Krsnik       zbirka zadataka   40.08 kn ŠK
   DIP IN 7 udţbenik s audio
   CD-om engleskog jezika za
   7. razred osnovne škole : 7. Boţica Pavlinek,  udţbenik s audio
26.  godina uĉenja         Višnja Anić    CD-om        56.18 kn ŠK
   DIP IN 7 radna biljeţnica s
   interaktivnim CD-ROM-om
   iz engleskog jezika za 7.            radna biljeţnica s
   razred osnovne škole : 7.   Boţica Pavlinek,  interaktivnim CD-
27.  godina uĉenja         Višnja Anić    ROM-om        48.62 kn ŠK
   BIOLOGIJA 7 udţbenik     Jasminka Dţapo,
   biologije za sedmi razred   Jasna Tonšetić,
28.  osnovne škole         Lela Zadraţil   udţbenik       55.19 kn PROFIL
   BIOLOGIJA 7 radna       Jasminka Dţapo,
   biljeţnica za sedmi razred Jasna Tonšetić,
29.  osnovne škole         Lela Zadraţil   radna biljeţnica   40.40 kn PROFIL
 UDŽBENICI ZA 7. RAZRED


UKUPNO   1,349.25 kn

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:118
posted:6/24/2011
language:Croatian
pages:5