Tabel02_SSD05 by t1to

VIEWS: 68 PAGES: 45

More Info
									Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Sebulan yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005)

Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (2) (3) 208,594 121,398 93,036 136,726 149,205 81,792 75,361 46,679 170,501 63,570 34,014 62,256 43,252 54,683 100,360 56,386 16,544 11,554 111,743 9,630 49,972 91,250 18,297 28,348 10,338 1,845,489 Panas Tidak N (4) 1,876,993 1,014,961 976,372 1,972,164 1,033,670 785,668 706,385 502,690 889,798 532,454 500,697 835,782 665,479 335,181 929,117 936,122 413,083 134,942 1,059,426 130,219 948,662 597,140 229,515 264,978 75,220 18,346,718 Ya N (5) 250,667 128,005 91,468 169,954 158,610 99,973 124,552 47,890 184,276 102,534 56,193 58,380 45,232 52,576 123,939 69,014 21,197 12,208 134,774 16,050 89,466 110,960 23,754 38,608 12,316 2,222,596 Batuk Tidak N (6) 1,834,920 1,008,354 977,940 1,938,936 1,024,265 767,487 657,194 501,479 876,023 493,490 478,518 839,658 663,499 337,288 905,538 923,494 408,430 134,288 1,036,395 123,799 909,168 577,430 224,058 254,718 73,242 17,969,611 Ya N (7) 314,992 122,886 59,604 164,764 149,425 109,936 136,189 46,017 242,213 99,124 74,016 74,178 43,739 67,934 123,124 84,084 17,061 12,426 129,656 17,548 95,108 124,830 20,865 39,118 13,884 2,382,721 KELUHAN KESEHATAN UTAMA Pilek Tidak N (8) 1,770,595 1,013,473 1,009,804 1,944,126 1,033,450 757,524 645,557 503,352 818,086 496,900 460,695 823,860 664,992 321,930 906,353 908,424 412,566 134,070 1,041,513 122,301 903,526 563,560 226,947 254,208 71,674 17,809,486

Laki-Laki Asma/Nafas Sesak/Cepat Ya N (9) 25,008 18,831 19,084 16,208 16,035 13,453 9,259 7,147 24,887 12,064 4,848 7,848 9,163 7,420 24,445 12,100 2,585 654 12,795 1,070 4,836 7,300 1,605 102 1,448 260,195 Tidak N (10) 2,060,579 1,117,528 1,050,324 2,092,682 1,166,840 854,007 772,487 542,222 1,035,412 583,960 529,863 890,190 699,568 382,444 1,005,032 980,408 427,042 145,842 1,158,374 138,779 993,798 681,090 246,207 293,224 84,110 19,932,012

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Sebulan yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005)

Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (2) (3) 205,377 123,049 89,260 123,096 114,245 75,401 62,117 35,520 222,714 59,762 31,875 61,626 39,292 53,965 90,193 45,958 10,857 7,412 96,389 7,704 38,688 83,220 14,445 14,206 10,124 1,716,495 Panas Tidak N (4) 1,809,970 965,585 939,976 2,031,948 1,023,950 750,618 698,798 511,959 824,905 535,704 500,775 800,622 673,950 326,831 865,904 914,914 404,294 133,852 1,048,337 133,536 957,528 602,250 231,441 286,626 77,894 18,052,167 Ya N (5) 249,221 136,592 103,696 173,662 133,715 96,565 94,797 38,655 203,638 85,604 52,386 64,560 51,409 56,810 123,921 64,636 19,129 11,336 116,861 14,124 83,018 101,470 20,544 19,650 10,932 2,126,931 Batuk Tidak N (6) 1,766,126 952,042 925,540 1,981,382 1,004,480 729,454 666,118 508,824 843,981 509,862 480,264 797,688 661,833 323,986 832,176 896,236 396,022 129,928 1,027,865 127,116 913,198 584,000 225,342 281,182 77,086 17,641,731 Ya N (7) 297,990 134,941 83,916 188,988 123,650 104,604 102,873 34,145 270,074 85,724 64,575 73,452 52,069 72,831 124,811 76,824 18,095 9,810 114,302 16,906 83,824 109,500 19,581 24,176 11,560 2,299,221 KELUHAN KESEHATAN UTAMA Pilek Tidak N (8) 1,717,357 953,693 945,320 1,966,056 1,014,545 721,415 658,042 513,334 777,545 509,742 468,075 788,796 661,173 307,965 831,286 884,048 397,056 131,454 1,030,424 124,334 912,392 575,970 226,305 276,656 76,458 17,469,441

Perempuan Nafas Sesak/Cepat Ya N (9) 31,573 16,187 20,420 18,256 16,035 6,719 5,327 3,814 29,180 16,032 10,893 7,848 14,161 9,021 26,153 6,996 2,068 1,090 15,354 1,284 6,448 5,110 3,531 1,004 1,482 275,986 Tidak N (10) 1,983,774 1,072,447 1,008,816 2,136,788 1,122,160 819,300 755,588 543,665 1,018,439 579,434 521,757 854,400 699,081 371,775 929,944 953,876 413,083 140,174 1,129,372 139,956 989,768 680,360 242,355 299,828 86,536 19,492,676

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Sebulan yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005)

Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (2) (3) 413,971 244,447 182,296 259,822 263,450 157,193 137,478 82,199 393,215 123,332 65,889 123,882 82,544 108,648 190,553 102,344 27,401 18,966 208,132 17,334 88,660 174,470 32,742 42,554 20,462 3,561,984 Panas Tidak N (4) 3,686,963 1,980,546 1,916,348 4,004,112 2,057,620 1,536,286 1,405,183 1,014,649 1,714,703 1,068,158 1,001,472 1,636,404 1,339,429 662,012 1,795,021 1,851,036 817,377 268,794 2,107,763 263,755 1,906,190 1,199,390 460,956 551,604 153,114 36,398,885 Ya N (5) 499,888 264,597 195,164 343,616 292,325 196,538 219,349 86,545 387,914 188,138 108,579 122,940 96,641 109,386 247,860 133,650 40,326 23,544 251,635 30,174 172,484 212,430 44,298 58,258 23,248 4,349,527 Batuk Tidak N (6) 3,601,046 1,960,396 1,903,480 3,920,318 2,028,745 1,496,941 1,323,312 1,010,303 1,720,004 1,003,352 958,782 1,637,346 1,325,332 661,274 1,737,714 1,819,730 804,452 264,216 2,064,260 250,915 1,822,366 1,161,430 449,400 535,900 150,328 35,611,342 Ya N (7) 612,982 257,827 143,520 353,752 273,075 214,540 239,062 80,162 512,287 184,848 138,591 147,630 95,808 140,765 247,935 160,908 35,156 22,236 243,958 34,454 178,932 234,330 40,446 63,294 25,444 4,681,942 KELUHAN KESEHATAN UTAMA Pilek Tidak N (8) 3,487,952 1,967,166 1,955,124 3,910,182 2,047,995 1,478,939 1,303,599 1,016,686 1,595,631 1,006,642 928,770 1,612,656 1,326,165 629,895 1,737,639 1,792,472 809,622 265,524 2,071,937 246,635 1,815,918 1,139,530 453,252 530,864 148,132 35,278,927

Laki-Laki+Perempuan Nafas Sesak/Cepat Ya N (9) 56,581 35,018 39,504 34,464 32,070 20,172 14,586 10,961 54,067 28,096 15,741 15,696 23,324 16,441 50,598 19,096 4,653 1,744 28,149 2,354 11,284 12,410 5,136 1,106 2,930 536,181 Tidak N (10) 4,044,353 2,189,975 2,059,140 4,229,470 2,289,000 1,673,307 1,528,075 1,085,887 2,053,851 1,163,394 1,051,620 1,744,590 1,398,649 754,219 1,934,976 1,934,284 840,125 286,016 2,287,746 278,735 1,983,566 1,361,450 488,562 593,052 170,646 39,424,688

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Sebulan yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005)

Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Diare/Buang Air Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (2) (11) 27,371 18,167 7,668 26,978 11,835 8,822 3,361 6,898 32,266 7,418 3,003 7,848 6,664 4,897 10,107 10,384 1,551 1,744 13,648 1,284 10,478 10,950 1,605 1,718 1,730 238,395 Tidak N (12) 2,058,216 1,118,192 1,061,740 2,081,912 1,171,040 858,638 778,385 542,471 1,028,033 588,606 531,708 890,190 702,067 384,967 1,019,370 982,124 428,076 144,752 1,157,521 138,565 988,156 677,440 246,207 291,608 83,828 19,953,812 Ya N (13) 63,471 54,172 18,880 51,732 26,990 47,712 22,850 16,184 130,047 11,486 8,970 23,124 4,165 11,854 15,177 9,702 3,102 3,706 45,209 3,210 22,568 32,850 5,136 6,448 6,104 644,849 Sakit Kepala Tidak N (14) 2,022,116 1,082,187 1,050,528 2,057,158 1,155,885 819,748 758,896 533,185 930,252 584,538 525,741 874,914 704,566 378,010 1,014,300 982,806 426,525 142,790 1,125,960 136,639 976,066 655,540 242,676 286,878 79,454 19,547,358 Ya N (15) 24,285 28,408 11,648 18,468 11,280 23,431 17,176 5,970 39,421 5,384 2,316 4,812 3,819 7,063 10,122 2,618 1,034 1,744 19,619 8,060 7,300 3,852 6,330 1,196 265,356 Sakit Gigi Tidak N (16) 2,061,302 1,107,951 1,057,760 2,090,422 1,171,595 844,029 764,570 543,399 1,020,878 590,640 532,395 893,226 704,912 382,801 1,019,355 989,890 428,593 144,752 1,151,550 139,849 990,574 681,090 243,960 286,996 84,362 19,926,851 Ya N (17) 226,576 104,055 96,204 59,358 63,815 62,843 102,526 52,881 66,075 40,898 22,650 71,574 8,330 27,730 35,400 22,198 7,238 5,886 40,091 6,848 37,076 35,770 7,062 19,312 4,494 1,226,890 Lainnya Tidak N (18)

Laki-Laki Jumlah

N (19) 2,085,587 1,136,359 1,069,408 2,108,890 1,182,875 867,460 781,746 549,369 1,060,299 596,024 534,711 898,038 708,731 389,864 1,029,477 992,508 429,627 146,496 1,171,169 139,849 998,634 688,390 247,812 293,326 85,558 20,192,207

1,859,011 1,032,304 973,204 2,049,532 1,119,060 804,617 679,220 496,488 994,224 555,126 512,061 826,464 700,401 362,134 994,077 970,310 422,389 140,610 1,131,078 133,001 961,558 652,620 240,750 274,014 81,064 18,965,317

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Sebulan yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005)

Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Diare/Buang Air Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 14,501 1,070 5,642 12,410 2,247 510 1,354 232,437 (2) (11) 20,282 21,306 8,888 20,940 9,845 9,605 7,134 5,472 37,654 5,344 3,258 7,638 7,497 4,587 14,341 8,844 2,068 Tidak N (12) 1,995,065 1,067,328 1,020,348 2,134,104 1,128,350 816,414 753,781 542,007 1,009,965 590,122 529,392 854,610 705,745 376,209 941,756 952,028 413,083 141,264 1,130,225 140,170 990,574 673,060 243,639 300,322 86,664 19,536,225 Ya N (13) 75,024 65,732 32,212 47,212 31,190 38,532 21,867 16,897 141,495 18,266 15,879 18,312 18,986 19,686 35,397 9,658 8,272 8,066 46,062 4,601 24,986 36,500 9,630 9,750 7,394 761,606 Sakit Kepala Tidak N (14) 1,940,323 1,022,902 997,024 2,107,832 1,107,005 787,487 739,048 530,582 906,124 577,200 516,771 843,936 694,256 361,110 920,700 951,214 406,879 133,198 1,098,664 136,639 971,230 648,970 236,256 291,082 80,624 19,007,056 Ya N (15) 25,532 23,784 11,096 16,844 9,730 24,393 14,692 4,527 28,844 2,692 5,280 5,442 1,666 12,627 7,584 4,290 2,068 4,142 11,942 642 13,702 9,490 2,889 4,526 1,388 249,812 Sakit Gigi Tidak N (16) 1,989,815 1,064,850 1,018,140 2,138,200 1,128,465 801,626 746,223 542,952 1,018,775 592,774 527,370 856,806 711,576 368,169 948,513 956,582 413,083 137,122 1,132,784 140,598 982,514 675,980 242,997 296,306 86,630 19,518,850 Ya N (17) 203,145 92,661 96,232 68,892 69,910 50,516 94,609 52,847 49,214 42,194 32,778 75,444 15,654 25,411 55,617 17,732 10,340 7,412 54,592 7,704 30,628 42,340 8,025 15,006 5,480 1,224,383 Lainnya Tidak N (18)

Perempuan Jumlah

N (19) 2,015,347 1,088,634 1,029,236 2,155,044 1,138,195 826,019 760,915 547,479 1,047,619 595,466 532,650 862,248 713,242 380,796 956,097 960,872 415,151 141,264 1,144,726 141,240 996,216 685,470 245,886 300,832 88,018 19,768,662

1,812,202 995,973 933,004 2,086,152 1,068,285 775,503 666,306 494,632 998,405 553,272 499,872 786,804 697,588 355,385 900,480 943,140 404,811 133,852 1,090,134 133,536 965,588 643,130 237,861 285,826 82,538 18,544,279

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.1. Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Keluhan Kesehatan Utama Yang Dialami Sebulan yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005)

Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Diare/Buang Air Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (2) (11) 47,653 39,473 16,556 47,918 21,680 18,427 10,495 12,370 69,920 12,762 6,261 15,486 14,161 9,484 24,448 19,228 3,619 1,744 28,149 2,354 16,120 23,360 3,852 2,228 3,084 470,832 Tidak N (12) 4,053,281 2,185,520 2,082,088 4,216,016 2,299,390 1,675,052 1,532,166 1,084,478 2,037,998 1,178,728 1,061,100 1,744,800 1,407,812 761,176 1,961,126 1,934,152 841,159 286,016 2,287,746 278,735 1,978,730 1,350,500 489,846 591,930 170,492 39,490,037 Ya N (13) 138,495 119,904 51,092 98,944 58,180 86,244 44,717 33,081 271,542 29,752 24,849 41,436 23,151 31,540 50,574 19,360 11,374 11,772 91,271 7,811 47,554 69,350 14,766 16,198 13,498 1,406,455 Sakit Kepala Tidak N (14) 3,962,439 2,105,089 2,047,552 4,164,990 2,262,890 1,607,235 1,497,944 1,063,767 1,836,376 1,161,738 1,042,512 1,718,850 1,398,822 739,120 1,935,000 1,934,020 833,404 275,988 2,224,624 273,278 1,947,296 1,304,510 478,932 577,960 160,078 38,554,414 Ya N (15) 49,817 52,192 22,744 35,312 21,010 47,824 31,868 10,497 68,265 8,076 7,596 10,254 5,485 19,690 17,706 6,908 3,102 5,886 31,561 642 21,762 16,790 6,741 10,856 2,584 515,168 Sakit Gigi Tidak N (16) 4,051,117 2,172,801 2,075,900 4,228,622 2,300,060 1,645,655 1,510,793 1,086,351 2,039,653 1,183,414 1,059,765 1,750,032 1,416,488 750,970 1,967,868 1,946,472 841,676 281,874 2,284,334 280,447 1,973,088 1,357,070 486,957 583,302 170,992 39,445,701 Ya N (17) 429,721 196,716 192,436 128,250 133,725 113,359 197,135 105,728 115,289 83,092 55,428 147,018 23,984 53,141 91,017 39,930 17,578 13,298 94,683 14,552 67,704 78,110 15,087 34,318 9,974 2,451,273 Lainnya

Laki-Laki+Perempuan Jumlah Tidak N (18) 3,671,213 2,028,277 1,906,208 4,135,684 2,187,345 1,580,120 1,345,526 991,120 1,992,629 1,108,398 1,011,933 1,613,268 1,397,989 717,519 1,894,557 1,913,450 827,200 274,462 2,221,212 266,537 1,927,146 1,295,750 478,611 559,840 163,602 37,509,596 N (19) 4,100,934 2,224,993 2,098,644 4,263,934 2,321,070 1,693,479 1,542,661 1,096,848 2,107,918 1,191,490 1,067,361 1,760,286 1,421,973 770,660 1,985,574 1,953,380 844,778 287,760 2,315,895 281,089 1,994,850 1,373,860 493,698 594,158 173,576 39,960,869

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.2. Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota =< 3 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 154,905 103,563 68,376 90,928 58,945 65,796 37,701 33,562 128,131 64,926 27,753 58,806 15,795 37,677 79,289 41,712 13,442 6,758 87,006 10,058 58,838 67,160 9,309 32,944 7,402 1,360,782 4-7 N (4) 162,712 71,349 61,724 105,192 96,345 60,300 35,947 29,997 137,563 40,380 37,371 54,936 30,930 34,691 59,839 28,886 6,204 12,208 75,064 4,708 20,150 58,400 10,272 14,056 5,942 1,255,166 JUMLAH HARI SAKIT 8-14 N (5) 20,413 7,929 16,324 15,184 19,795 9,441 6,828 6,915 8,698 7,996 6,693 5,442 5,831 4,485 10,955 3,564 1,034 1,962 8,530 642 1,612 8,760 2,568 4,220 534 186,355 15-21 N (6) 10,437 6,936 6,216 6,356 8,955 1,745 2,896 6,202 10,353 3,988 687 2,616 2,499 4,124 4,210 1,760 517 654 853 4,030 2,920 963 102 1,162 91,181 22-30 N (7) 15,818 11,231 15,424 11,582 6,525 9,262 1,448 4,527 8,810 5,404 3,003 9,732 1,666 5,156 9,265 902 1,551 872 642 806 3,650 1,605 1,208 564 130,653 N (8) 364,285 201,008 168,064 229,242 190,565 146,544 84,820 81,203 293,555 122,694 75,507 131,532 56,721 86,133 163,558 76,824 22,748 22,454 171,453 16,050 85,436 140,890 24,717 52,530 15,604 3,024,137 Laki-laki Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.2. Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota =< 3 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 172,033 92,990 80,400 104,170 78,405 64,588 38,113 33,794 179,672 57,628 24,063 49,284 20,306 41,597 77,560 46,002 14,993 4,796 70,799 8,560 50,778 59,130 9,951 19,500 6,774 1,405,886 4-7 N (4) 160,087 84,234 73,372 108,088 66,800 49,293 26,688 24,293 165,984 38,984 33,465 53,682 38,946 38,454 64,894 21,978 3,619 8,720 74,211 4,601 30,628 51,100 7,062 9,138 5,322 1,243,643 JUMLAH HARI SAKIT 8-14 N (5) 18,050 8,424 16,760 22,670 15,930 12,752 3,826 4,046 7,267 9,392 8,322 7,848 5,831 3,712 10,113 4,466 1,034 2,398 7,677 214 4,030 10,220 4,815 306 752 190,855 15-21 N (6) 10,699 6,441 8,656 6,356 6,745 1,223 3,361 3,814 1,431 4,686 1,845 6,594 2,499 1,805 5,897 902 654 2,559 642 2,920 321 902 910 81,862 22-30 N (7) 14,047 10,241 14,320 8,616 9,070 1,924 7,293 3,814 5,948 3,350 2,061 8,370 3,992 2,888 9,265 1,804 436 5,971 428 806 1,460 2,889 1,106 598 120,697 N (8) 374,916 202,330 193,508 249,900 176,950 129,780 79,281 69,761 360,302 114,040 69,756 125,778 71,574 88,456 167,729 75,152 19,646 17,004 161,217 14,445 86,242 124,830 25,038 30,952 14,356 3,042,943 Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.2. Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota =< 3 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 326,938 196,553 148,776 195,098 137,350 130,384 75,814 67,356 307,803 122,554 51,816 108,090 36,101 79,274 156,849 87,714 28,435 11,554 157,805 18,618 109,616 126,290 19,260 52,444 14,176 2,766,668 4-7 N (4) 322,799 155,583 135,096 213,280 163,145 109,593 62,635 54,290 303,547 79,364 70,836 108,618 69,876 73,145 124,733 50,864 9,823 20,928 149,275 9,309 50,778 109,500 17,334 23,194 11,264 2,498,809 JUMLAH HARI SAKIT 8-14 N (5) 38,463 16,353 33,084 37,854 35,725 22,193 10,654 10,961 15,965 17,388 15,015 13,290 11,662 8,197 21,068 8,030 2,068 4,360 16,207 856 5,642 18,980 7,383 4,526 1,286 377,210 15-21 N (6) 21,136 13,377 14,872 12,712 15,700 2,968 6,257 10,016 11,784 8,674 2,532 9,210 4,998 5,929 10,107 2,662 517 1,308 3,412 642 4,030 5,840 1,284 1,004 2,072 173,043 22-30 N (7) 29,865 21,472 29,744 20,198 15,595 11,186 8,741 8,341 14,758 8,754 5,064 18,102 5,658 8,044 18,530 2,706 1,551 1,308 5,971 1,070 1,612 5,110 4,494 2,314 1,162 251,350 N (8) 739,201 403,338 361,572 479,142 367,515 276,324 164,101 150,964 653,857 236,734 145,263 257,310 128,295 174,589 331,287 151,976 42,394 39,458 332,670 30,495 171,678 265,720 49,755 83,482 29,960 6,067,080 Laki-laki+Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota =< 3 % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 42.52 51.52 40.68 39.66 30.93 44.90 44.45 41.33 43.65 52.92 36.76 44.71 27.85 43.74 48.48 54.30 59.09 30.10 50.75 62.67 68.87 47.67 37.66 62.71 47.44 45.00 4-7 % (4) 44.67 35.50 36.73 45.89 50.56 41.15 42.38 36.94 46.86 32.91 49.49 41.77 54.53 40.28 36.59 37.60 27.27 54.37 43.78 29.33 23.58 41.45 41.56 26.76 38.08 41.50 JUMLAH HARI SAKIT 8-14 % (5) 5.60 3.94 9.71 6.62 10.39 6.44 8.05 8.52 2.96 6.52 8.86 4.14 10.28 5.21 6.70 4.64 4.55 8.74 4.98 4.00 1.89 6.22 10.39 8.03 3.42 6.16 15-21 % (6) 2.87 3.45 3.70 2.77 4.70 1.19 3.41 7.64 3.53 3.25 0.91 1.99 4.41 4.79 2.57 2.29 2.27 2.91 0.50 0.00 4.72 2.07 3.90 0.19 7.45 3.02 22-30 % (7) 4.34 5.59 9.18 5.05 3.42 6.32 1.71 5.57 3.00 4.40 3.98 7.40 2.94 5.99 5.66 1.17 6.82 3.88 0.00 4.00 0.94 2.59 6.49 2.30 3.61 4.32 % (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu

Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota =< 3 % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 45.89 45.96 41.55 41.68 44.31 49.77 48.07 48.44 49.87 50.53 34.50 39.18 28.37 47.03 46.24 61.21 76.32 28.21 43.92 59.26 58.88 47.37 39.74 63.00 47.19 46.20 4-7 % (4) 42.70 41.63 37.92 43.25 37.75 37.98 33.66 34.82 46.07 34.18 47.97 42.68 54.41 43.47 38.69 29.24 18.42 51.28 46.03 31.85 35.51 40.94 28.21 29.52 37.07 40.87 JUMLAH HARI SAKIT 8-14 % (5) 4.81 4.16 8.66 9.07 9.00 9.83 4.83 5.80 2.02 8.24 11.93 6.24 8.15 4.20 6.03 5.94 5.26 14.10 4.76 1.48 4.67 8.19 19.23 0.99 5.24 6.27 15-21 % (6) 2.85 3.18 4.47 2.54 3.81 0.94 4.24 5.47 0.40 4.11 2.64 5.24 3.49 2.04 3.52 1.20 0.00 3.85 1.59 4.44 0.00 2.34 1.28 2.91 6.34 2.69 22-30 % (7) 3.75 5.06 7.40 3.45 5.13 1.48 9.20 5.47 1.65 2.94 2.95 6.65 5.58 3.26 5.52 2.40 0.00 2.56 3.70 2.96 0.93 1.17 11.54 3.57 4.17 3.97 % (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.3. Persentase Penduduk Yang Menderita Sakit Selama Sebulan Yang Lalu Menurut Kabupaten/Kota dan Jumlah Hari Sakit

(Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota =< 3 % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 44.23 48.73 41.15 40.72 37.37 47.19 46.20 44.62 47.07 51.77 35.67 42.01 28.14 45.41 47.35 57.72 67.07 29.28 47.44 61.05 63.85 47.53 38.71 62.82 47.32 45.60 4-7 % (4) 43.67 38.57 37.36 44.51 44.39 39.66 38.17 35.96 46.42 33.52 48.76 42.21 54.47 41.90 37.65 33.47 23.17 53.04 44.87 30.53 29.58 41.21 34.84 27.78 37.60 41.19 JUMLAH HARI SAKIT 8-14 % (5) 5.20 4.05 9.15 7.90 9.72 8.03 6.49 7.26 2.44 7.34 10.34 5.16 9.09 4.70 6.36 5.28 4.88 11.05 4.87 2.81 3.29 7.14 14.84 5.42 4.29 6.22 15-21 % (6) 2.86 3.32 4.11 2.65 4.27 1.07 3.81 6.63 1.80 3.66 1.74 3.58 3.90 3.40 3.05 1.75 1.22 3.31 1.03 2.11 2.35 2.20 2.58 1.20 6.92 2.85 22-30 % (7) 4.04 5.32 8.23 4.22 4.24 4.05 5.33 5.53 2.26 3.70 3.49 7.04 4.41 4.61 5.59 1.78 3.66 3.31 1.79 3.51 0.94 1.92 9.03 2.77 3.88 4.14 % (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki+Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.4. Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Berobat Sendiri (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 467,728 268,729 197,752 228,748 178,845 174,867 167,939 91,417 341,898 141,936 88,305 160,404 57,208 103,857 163,540 75,856 22,231 26,378 185,954 21,614 127,348 153,300 26,964 60,094 19,492 3,552,404 Apakah Pernah berobat Sendiri? Ya PctN (4) 79.98 80.46 81.62 69.39 65.73 78.22 69.31 69.39 87.07 77.56 73.25 85.02 71.07 88.45 68.53 59.26 51.81 80.67 73.65 75.94 70.85 72.92 63.16 69.98 82.59 75.45 N (5) 117,097 65,243 44,528 100,920 93,235 48,689 74,378 40,330 50,782 41,058 32,247 28,254 23,292 13,557 75,088 52,140 20,680 6,322 66,534 6,848 52,390 56,940 15,729 25,782 4,110 1,156,173 Tidak PctN (6) 20.02 19.54 18.38 30.61 34.27 21.78 30.69 30.61 12.93 22.44 26.75 14.98 28.93 11.55 31.47 40.74 48.19 19.33 26.35 24.06 29.15 27.08 36.84 30.02 17.41 24.55 N (7) 584,825 333,972 242,280 329,668 272,080 223,556 242,317 131,747 392,680 182,994 120,552 188,658 80,500 117,414 238,628 127,996 42,911 32,700 252,488 28,462 179,738 210,240 42,693 85,876 23,602 4,708,577 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.4. Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Berobat Sendiri (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 461,032 276,160 198,216 254,526 164,015 166,142 161,470 66,428 354,441 140,062 88,659 158,526 74,214 111,077 200,645 87,010 24,299 26,596 174,865 21,293 117,676 154,760 30,495 45,222 20,888 3,578,717 Apakah Pernah berobat Sendiri? Ya PctN (4) 78.10 81.32 75.22 73.04 64.70 80.22 75.54 58.33 80.55 77.67 69.23 83.42 70.01 89.31 76.03 68.58 57.32 75.78 72.70 72.36 71.92 74.13 67.38 72.46 84.53 75.47 N (5) 129,305 63,426 65,296 93,964 89,475 40,978 52,287 47,460 85,599 40,260 39,411 31,500 31,795 13,298 63,246 39,864 18,095 8,502 65,681 8,132 45,942 54,020 14,766 17,186 3,824 1,163,312 Tidak PctN (6) 21.90 18.68 24.78 26.96 35.30 19.78 24.46 41.67 19.45 22.33 30.77 16.58 29.99 10.69 23.97 31.42 42.68 24.22 27.30 27.64 28.08 25.87 32.62 27.54 15.47 24.53 N (7) 590,337 339,586 263,512 348,490 253,490 207,120 213,757 113,888 440,040 180,322 128,070 190,026 106,009 124,375 263,891 126,874 42,394 35,098 240,546 29,425 163,618 208,780 45,261 62,408 24,712 4,742,029 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.4. Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Berobat Sendiri (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 928,760 544,889 395,968 483,274 342,860 341,009 329,409 157,845 696,339 281,998 176,964 318,930 131,422 214,934 364,185 162,866 46,530 52,974 360,819 42,907 245,024 308,060 57,459 105,316 40,380 7,131,121 Apakah Pernah berobat Sendiri? Ya PctN (4) 79.03 80.90 78.29 71.26 65.24 79.18 72.23 64.26 83.62 77.62 71.18 84.22 70.46 88.89 72.47 63.90 54.55 78.14 73.18 74.12 71.36 73.52 65.33 71.02 83.58 75.46 N (5) 246,402 128,669 109,824 194,884 182,710 89,667 126,665 87,790 136,381 81,318 71,658 59,754 55,087 26,855 138,334 92,004 38,775 14,824 132,215 14,980 98,332 110,960 30,495 42,968 7,934 2,319,485 Tidak PctN (6) 20.97 19.10 21.71 28.74 34.76 20.82 27.77 35.74 16.38 22.38 28.82 15.78 29.54 11.11 27.53 36.10 45.45 21.86 26.82 25.88 28.64 26.48 34.67 28.98 16.42 24.54 N (7) 1,175,162 673,558 505,792 678,158 525,570 430,676 456,074 245,635 832,720 363,316 248,622 378,684 186,509 241,789 502,519 254,870 85,305 67,798 493,034 57,887 343,356 419,020 87,954 148,284 48,314 9,450,606 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki+Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.5. Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Berobat Jalan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 182,140 129,988 90,480 145,518 126,760 79,443 80,264 57,442 147,269 72,584 53,013 59,118 45,437 47,259 125,623 59,224 26,884 14,170 133,068 13,910 51,584 89,060 19,260 33,282 7,420 1,890,200 Apakah Pernah Berobat Jalan? Ya PctN (4) 31.14 38.92 37.35 44.14 46.59 35.54 33.12 43.60 37.50 39.66 43.98 31.34 56.44 40.25 52.64 46.27 62.65 43.33 52.70 48.87 28.70 42.36 45.11 38.76 31.44 40.14 N (5) 402,685 203,984 151,800 184,150 145,320 144,113 162,053 74,305 245,411 110,410 67,539 129,540 35,063 70,155 113,005 68,772 16,027 18,530 119,420 14,552 128,154 121,180 23,433 52,594 16,182 2,818,377 Tidak PctN (6) 68.86 61.08 62.65 55.86 53.41 64.46 66.88 56.40 62.50 60.34 56.02 68.66 43.56 59.75 47.36 53.73 37.35 56.67 47.30 51.13 71.30 57.64 54.89 61.24 68.56 59.86 N (7) 584,825 333,972 242,280 329,668 272,080 223,556 242,317 131,747 392,680 182,994 120,552 188,658 80,500 117,414 238,628 127,996 42,911 32,700 252,488 28,462 179,738 210,240 42,693 85,876 23,602 4,708,577 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.5. Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Berobat Jalan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 220,210 123,544 108,808 140,504 116,580 70,606 57,867 61,256 209,499 82,574 56,271 72,306 55,606 47,212 118,851 51,458 23,782 14,170 130,509 13,696 63,674 89,790 22,470 26,356 9,384 1,986,983 Apakah Pernah Berobat Jalan? Ya PctN (4) 37.30 36.38 41.29 40.32 45.99 34.09 27.07 53.79 47.61 45.79 43.94 38.05 52.45 37.96 45.04 40.56 56.10 40.37 54.26 46.55 38.92 43.01 49.65 42.23 37.97 41.90 N (5) 370,127 216,042 154,704 207,986 136,910 136,514 155,890 52,632 230,541 97,748 71,799 117,720 50,403 77,163 145,040 75,416 18,612 20,928 110,037 15,729 99,944 118,990 22,791 36,052 15,328 2,755,046 Tidak PctN (6) 62.70 63.62 58.71 59.68 54.01 65.91 72.93 46.21 52.39 54.21 56.06 61.95 47.55 62.04 54.96 59.44 43.90 59.63 45.74 53.45 61.08 56.99 50.35 57.77 62.03 58.10 N (7) 590,337 339,586 263,512 348,490 253,490 207,120 213,757 113,888 440,040 180,322 128,070 190,026 106,009 124,375 263,891 126,874 42,394 35,098 240,546 29,425 163,618 208,780 45,261 62,408 24,712 4,742,029 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.5. Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Berobat Jalan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 402,350 253,532 199,288 286,022 243,340 150,049 138,131 118,698 356,768 155,158 109,284 131,424 101,043 94,471 244,474 110,682 50,666 28,340 263,577 27,606 115,258 178,850 41,730 59,638 16,804 3,877,183 Apakah Pernah Berobat Jalan? Ya PctN (4) 34.24 37.64 39.40 42.18 46.30 34.84 30.29 48.32 42.84 42.71 43.96 34.71 54.18 39.07 48.65 43.43 59.39 41.80 53.46 47.69 33.57 42.68 47.45 40.22 34.78 41.03 N (5) 772,812 420,026 306,504 392,136 282,230 280,627 317,943 126,937 475,952 208,158 139,338 247,260 85,466 147,318 258,045 144,188 34,639 39,458 229,457 30,281 228,098 240,170 46,224 88,646 31,510 5,573,423 Tidak PctN (6) 65.76 62.36 60.60 57.82 53.70 65.16 69.71 51.68 57.16 57.29 56.04 65.29 45.82 60.93 51.35 56.57 40.61 58.20 46.54 52.31 66.43 57.32 52.55 59.78 65.22 58.97 N (7) 1,175,162 673,558 505,792 678,158 525,570 430,676 456,074 245,635 832,720 363,316 248,622 378,684 186,509 241,789 502,519 254,870 85,305 67,798 493,034 57,887 343,356 419,020 87,954 148,284 48,314 9,450,606 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki+Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.6. Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat Yang Digunakan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Obat Tradisional Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 122,677 72,010 72,792 30,050 31,295 82,344 52,352 27,824 134,253 37,608 18,195 59,742 16,628 21,542 35,424 38,808 4,653 12,208 12,795 8,774 59,644 29,930 5,136 9,798 5,852 1,002,334 Tidak N (4) 345,051 196,719 124,960 198,698 147,550 92,523 115,587 63,593 207,645 104,328 70,110 100,662 40,580 82,315 128,116 37,048 17,578 14,170 173,159 12,840 67,704 123,370 21,828 50,296 13,640 2,550,070 Ya N (5) 418,697 238,009 170,680 210,916 160,265 163,420 144,971 78,566 307,081 133,222 83,241 130,272 52,556 98,136 158,479 64,438 19,129 23,326 179,130 19,902 112,840 145,270 23,754 56,572 15,806 3,208,678 Jenis Obat Yang Digunakan? Modern Tidak N (6) 49,031 30,720 27,072 17,832 18,580 11,447 22,968 12,851 34,817 8,714 5,064 30,132 4,652 5,721 5,061 11,418 3,102 3,052 6,824 1,712 14,508 8,030 3,210 3,522 3,686 343,726 Ya N (7) 53,427 24,774 21,524 26,660 12,055 16,600 20,019 6,185 25,671 6,680 9,657 8,790 3,159 7,114 12,654 6,226 3,102 1,962 11,942 1,498 4,836 8,030 1,926 6,432 944 301,867 Lainnya Tidak N (8) 414,301 243,955 176,228 202,088 166,790 158,267 147,920 85,232 316,227 135,256 78,648 151,614 54,049 96,743 150,886 69,630 19,129 24,416 174,012 20,116 122,512 145,270 25,038 53,662 18,548 3,250,537 N (9) 467,728 268,729 197,752 228,748 178,845 174,867 167,939 91,417 341,898 141,936 88,305 160,404 57,208 103,857 163,540 75,856 22,231 26,378 185,954 21,614 127,348 153,300 26,964 60,094 19,492 3,552,404 Jumlah Laki-laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.6. Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat Yang Digunakan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Obat Tradisional Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 115,986 63,915 70,700 43,292 32,730 72,202 23,433 18,074 134,253 42,174 19,785 58,590 14,821 22,829 53,963 52,888 4,653 13,516 21,325 8,239 41,912 27,740 4,494 5,750 4,968 972,232 Tidak N (4) 345,046 212,245 127,516 211,234 131,285 93,940 138,037 48,354 220,188 97,888 68,874 99,936 59,393 88,248 146,682 34,122 19,646 13,080 153,540 13,054 75,764 127,020 26,001 39,472 15,920 2,606,485 Ya N (5) 418,299 245,111 177,796 237,188 149,530 157,842 148,850 55,003 328,322 127,260 84,282 146,286 71,888 107,365 193,052 67,606 23,265 22,018 166,335 19,581 110,422 147,460 26,964 44,116 16,732 3,292,573 Jenis Obat Yang Digunakan? Modern Tidak N (6) 42,733 31,049 20,420 17,338 14,485 8,300 12,620 11,425 26,119 12,802 4,377 12,240 2,326 3,712 7,593 19,404 1,034 4,578 8,530 1,712 7,254 7,300 3,531 1,106 4,156 286,144 Ya N (7) 40,695 28,076 21,756 32,522 8,955 14,333 19,501 5,008 13,775 14,078 6,006 7,326 3,332 8,507 8,447 5,192 1,551 1,308 13,648 3,317 9,672 4,380 2,889 5,020 2,302 281,596 Lainnya Tidak N (8) 420,337 248,084 176,460 222,004 155,060 151,809 141,969 61,420 340,666 125,984 82,653 151,200 70,882 102,570 192,198 81,818 22,748 25,288 161,217 17,976 108,004 150,380 27,606 40,202 18,586 3,297,121 N (9) 461,032 276,160 198,216 254,526 164,015 166,142 161,470 66,428 354,441 140,062 88,659 158,526 74,214 111,077 200,645 87,010 24,299 26,596 174,865 21,293 117,676 154,760 30,495 45,222 20,888 3,578,717 Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.6. Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat Yang Digunakan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Obat Tradisional Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 238,663 135,925 143,492 73,342 64,025 154,546 75,785 45,898 268,506 79,782 37,980 118,332 31,449 44,371 89,387 91,696 9,306 25,724 34,120 17,013 101,556 57,670 9,630 15,548 10,820 1,974,566 Tidak N (4) 690,097 408,964 252,476 409,932 278,835 186,463 253,624 111,947 427,833 202,216 138,984 200,598 99,973 170,563 274,798 71,170 37,224 27,250 326,699 25,894 143,468 250,390 47,829 89,768 29,560 5,156,555 Ya N (5) 836,996 483,120 348,476 448,104 309,795 321,262 293,821 133,569 635,403 260,482 167,523 276,558 124,444 205,501 351,531 132,044 42,394 45,344 345,465 39,483 223,262 292,730 50,718 100,688 32,538 6,501,251 Jenis Obat Yang Digunakan? Modern Tidak N (6) 91,764 61,769 47,492 35,170 33,065 19,747 35,588 24,276 60,936 21,516 9,441 42,372 6,978 9,433 12,654 30,822 4,136 7,630 15,354 3,424 21,762 15,330 6,741 4,628 7,842 629,870 Ya N (7) 94,122 52,850 43,280 59,182 21,010 30,933 39,520 11,193 39,446 20,758 15,663 16,116 6,491 15,621 21,101 11,418 4,653 3,270 25,590 4,815 14,508 12,410 4,815 11,452 3,246 583,463 Lainnya Tidak N (8) 834,638 492,039 352,688 424,092 321,850 310,076 289,889 146,652 656,893 261,240 161,301 302,814 124,931 199,313 343,084 151,448 41,877 49,704 335,229 38,092 230,516 295,650 52,644 93,864 37,134 6,547,658 N (9) 928,760 544,889 395,968 483,274 342,860 341,009 329,409 157,845 696,339 281,998 176,964 318,930 131,422 214,934 364,185 162,866 46,530 52,974 360,819 42,907 245,024 308,060 57,459 105,316 40,380 7,131,121 Jumlah Laki-laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.7. Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat Yang Digunakan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Obat Tradisional Ya % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 26.23 26.80 36.81 13.14 17.50 47.09 31.17 30.44 39.27 26.50 20.60 37.24 29.07 20.74 21.66 51.16 20.93 46.28 6.88 40.59 46.84 19.52 19.05 16.30 30.02 28.22 Tidak % (4) 73.77 73.20 63.19 86.86 82.50 52.91 68.83 69.56 60.73 73.50 79.40 62.76 70.93 79.26 78.34 48.84 79.07 53.72 93.12 59.41 53.16 80.48 80.95 83.70 69.98 71.78 Ya % (5) 89.52 88.57 86.31 92.20 89.61 93.45 86.32 85.94 89.82 93.86 94.27 81.21 91.87 94.49 96.91 84.95 86.05 88.43 96.33 92.08 88.61 94.76 88.10 94.14 81.09 90.32 Jenis Obat Yang Digunakan? Modern Tidak % (6) 10.48 11.43 13.69 7.80 10.39 6.55 13.68 14.06 10.18 6.14 5.73 18.79 8.13 5.51 3.09 15.05 13.95 11.57 3.67 7.92 11.39 5.24 11.90 5.86 18.91 9.68 Ya % (7) 11.42 9.22 10.88 11.65 6.74 9.49 11.92 6.77 7.51 4.71 10.94 5.48 5.52 6.85 7.74 8.21 13.95 7.44 6.42 6.93 3.80 5.24 7.14 10.70 4.84 8.50 Lainnya Tidak % (8) 88.58 90.78 89.12 88.35 93.26 90.51 88.08 93.23 92.49 95.29 89.06 94.52 94.48 93.15 92.26 91.79 86.05 92.56 93.58 93.07 96.20 94.76 92.86 89.30 95.16 91.50 % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Laki-laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.7. Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri

Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat Yang Digunakan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Obat Tradisional Ya % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 H 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 25.16 23.14 35.67 17.01 19.96 43.46 14.51 27.21 37.88 30.11 22.32 36.96 19.97 20.55 26.89 60.78 19.15 50.82 12.20 38.69 35.62 17.92 14.74 12.72 23.78 27.17 Tidak % (4) 74.84 76.86 64.33 82.99 80.04 56.54 85.49 72.79 62.12 69.89 77.68 63.04 80.03 79.45 73.11 39.22 80.85 49.18 87.80 61.31 64.38 82.08 85.26 87.28 76.22 72.83 Ya % (5) 90.73 88.76 89.70 93.19 91.17 95.00 92.18 82.80 92.63 90.86 95.06 92.28 96.87 96.66 96.22 77.70 95.74 82.79 95.12 91.96 93.84 95.28 88.42 97.55 80.10 92.00 Jenis Obat Yang Digunakan? Modern Tidak % (6) 9.27 11.24 10.30 6.81 8.83 5.00 7.82 17.20 7.37 9.14 4.94 7.72 3.13 3.34 3.78 22.30 4.26 17.21 4.88 8.04 6.16 4.72 11.58 2.45 19.90 8.00 Ya % (7) 8.83 10.17 10.98 12.78 5.46 8.63 12.08 7.54 3.89 10.05 6.77 4.62 4.49 7.66 4.21 5.97 6.38 4.92 7.80 15.58 8.22 2.83 9.47 11.10 11.02 7.87 Lainnya Tidak % (8) 91.17 89.83 89.02 87.22 94.54 91.37 87.92 92.46 96.11 89.95 93.23 95.38 95.51 92.34 95.79 94.03 93.62 95.08 92.20 84.42 91.78 97.17 90.53 88.90 88.98 92.13 % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.7. Persentase Penduduk Yang Berobat Sendiri Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Obat Yang Digunakan

(Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Obat Tradisional Ya % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 25.70 24.95 36.24 15.18 18.67 45.32 23.01 29.08 38.56 28.29 21.46 37.10 23.93 20.64 24.54 56.30 20.00 48.56 9.46 39.65 41.45 18.72 16.76 14.76 26.80 27.69 Tidak % (4) 74.30 75.05 63.76 84.82 81.33 54.68 76.99 70.92 61.44 71.71 78.54 62.90 76.07 79.36 75.46 43.70 80.00 51.44 90.54 60.35 58.55 81.28 83.24 85.24 73.20 72.31 Ya % (5) 90.12 88.66 88.01 92.72 90.36 94.21 89.20 84.62 91.25 92.37 94.67 86.71 94.69 95.61 96.53 81.08 91.11 85.60 95.74 92.02 91.12 95.02 88.27 95.61 80.58 91.17 Jenis Obat Yang Digunakan? Modern Tidak % (6) 9.88 11.34 11.99 7.28 9.64 5.79 10.80 15.38 8.75 7.63 5.33 13.29 5.31 4.39 3.47 18.92 8.89 14.40 4.26 7.98 8.88 4.98 11.73 4.39 19.42 8.83 Ya % (7) 10.13 9.70 10.93 12.25 6.13 9.07 12.00 7.09 5.66 7.36 8.85 5.05 4.94 7.27 5.79 7.01 10.00 6.17 7.09 11.22 5.92 4.03 8.38 10.87 8.04 8.18 Lainnya Tidak % (8) 89.87 90.30 89.07 87.75 93.87 90.93 88.00 92.91 94.34 92.64 91.15 94.95 95.06 92.73 94.21 92.99 90.00 93.83 92.91 88.78 94.08 95.97 91.62 89.13 91.96 91.82 % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Laki-laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.8. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 13,324 1,156 1,320 13,524 995 1,924 983 1,907 1,543 2,034 3,042 1,674 1,493 5,254 845 6,006 7,238 654 9,383 856 9,672 22,630 1,284 474 109,215 Bidan N (4) 78,629 14,373 12,012 118,610 41,140 29,091 27,565 40,047 60,127 20,838 34,347 23,646 36,383 18,909 39,637 50,820 22,748 8,720 73,358 8,453 62,062 33,580 16,371 12,472 2,772 886,710 PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA Tenaga Medis Lain N (5) 2,232 995 1,426 687 833 858 1,706 214 730 158 9,839 N (6) 151,824 57,480 52,488 84,112 86,385 45,639 41,951 9,518 16,413 25,604 12,228 46,254 18,467 16,394 43,005 12,408 3,102 4,142 18,766 1,284 2,418 5,840 4,494 2,926 4,306 767,448 N (7) 4,726 2,048 1,924 713 9,283 218 4,030 5,616 28,558 N (8) 3,072 995 4,067 N (10) 250,735 73,009 65,820 221,366 130,510 78,578 70,499 53,611 78,083 48,476 50,304 71,574 57,176 40,557 92,770 70,092 33,088 13,734 103,213 10,807 78,182 62,780 22,149 21,014 7,710 1,805,837 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.8. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 7,482 2,644 4,444 14,336 4,755 1,924 465 1,907 6,060 1,316 2,316 1,884 2,986 3,245 3,377 4,334 3,619 1,308 15,354 428 8,866 16,790 2,889 902 316 113,947 Bidan N (4) 69,507 19,160 12,228 102,296 36,165 40,784 22,344 24,610 57,153 24,786 26,202 21,870 27,944 15,307 41,327 53,570 18,095 6,540 73,358 3,638 72,540 48,180 12,840 9,970 3,020 843,434 PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA Tenaga Medis Lain N (5) 3,741 1,156 713 1,687 2,574 853 806 642 12,172 N (6) 137,515 57,477 80,024 87,996 73,555 29,024 31,762 10,231 22,473 21,496 7,851 38,616 12,809 20,985 37,090 7,084 9,306 3,052 11,942 642 5,110 2,889 1,412 4,840 715,181 N (7) 8,598 1,024 4,216 858 3,412 4,030 321 22,459 N (8) 1,247 1,024 995 853 4,119 N (10) 228,090 80,437 96,696 206,676 115,470 71,732 54,571 37,461 85,686 47,598 36,369 62,370 43,739 39,537 87,697 68,420 31,020 10,900 105,772 4,708 86,242 70,080 19,581 12,284 8,176 1,711,312 Dukun Famili Lainnya Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.8. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 20,806 3,800 5,764 27,860 5,750 3,848 1,448 3,814 7,603 3,350 5,358 3,558 4,479 8,499 4,222 10,340 10,857 1,962 24,737 1,284 18,538 39,420 4,173 902 790 223,162 Bidan N (4) 148,136 33,533 24,240 220,906 77,305 69,875 49,909 64,657 117,280 45,624 60,549 45,516 64,327 34,216 80,964 104,390 40,843 15,260 146,716 12,091 134,602 81,760 29,211 22,442 5,792 1,730,144 PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA Tenaga Medis Lain N (5) 5,973 1,156 995 2,139 687 833 1,687 3,432 2,559 214 806 730 642 158 22,011 N (6) 289,339 114,957 132,512 172,108 159,940 74,663 73,713 19,749 38,886 47,100 20,079 84,870 31,276 37,379 80,095 19,492 12,408 7,194 30,708 1,926 2,418 10,950 7,383 4,338 9,146 1,482,629 N (7) 13,324 3,072 1,924 713 13,499 858 218 3,412 8,060 321 5,616 51,017 N (8) 1,247 4,096 1,990 853 8,186 N (10) 478,825 153,446 162,516 428,042 245,980 150,310 125,070 91,072 163,769 96,074 86,673 133,944 100,915 80,094 180,467 138,512 64,108 24,634 208,985 15,515 164,424 132,860 41,730 33,298 15,886 3,517,149 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.9. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 5.31 1.58 2.01 6.11 0.76 2.45 1.39 3.56 1.98 4.20 6.05 2.34 2.61 12.95 0.91 8.57 21.88 4.76 9.09 7.92 12.37 36.05 5.80 0.00 6.15 6.05 Bidan % (4) 31.36 19.69 18.25 53.58 31.52 37.02 39.10 74.70 77.00 42.99 68.28 33.04 63.63 46.62 42.73 72.50 68.75 63.49 71.07 78.22 79.38 53.49 73.91 59.35 35.95 49.10 PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA Tenaga Medis Lain % (5) 0.89 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 2.66 0.00 0.00 1.37 0.00 1.46 0.00 0.00 1.22 0.00 0.00 1.65 1.98 0.00 1.16 0.00 0.00 2.05 0.54 % (6) 60.55 78.73 79.74 38.00 66.19 58.08 59.51 17.75 21.02 52.82 24.31 64.62 32.30 40.42 46.36 17.70 9.38 30.16 18.18 11.88 3.09 9.30 20.29 13.92 55.85 42.50 % (7) 1.88 0.00 0.00 0.93 0.00 2.45 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.01 0.00 0.00 1.59 0.00 0.00 5.15 0.00 0.00 26.73 0.00 1.58 % (8) 0.00 0.00 0.00 1.39 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 % (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.9. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 3.28 3.29 4.60 6.94 4.12 2.68 0.85 5.09 7.07 2.76 6.37 3.02 6.83 8.21 3.85 6.33 11.67 12.00 14.52 9.09 10.28 23.96 14.75 7.34 3.86 6.66 Bidan % (4) 30.47 23.82 12.65 49.50 31.32 56.86 40.94 65.69 66.70 52.07 72.04 35.06 63.89 38.72 47.12 78.30 58.33 60.00 69.35 77.27 84.11 68.75 65.57 81.16 36.94 49.29 PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA Tenaga Medis Lain % (5) 1.64 1.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.92 3.76 0.00 0.00 0.81 0.00 0.93 0.00 3.28 0.00 0.00 0.71 % (6) 60.29 71.46 82.76 42.58 63.70 40.46 58.20 27.31 26.23 45.16 21.59 61.91 29.29 53.08 42.29 10.35 30.00 28.00 11.29 13.64 0.00 7.29 14.75 11.49 59.20 41.79 % (7) 3.77 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.81 1.25 0.00 0.00 3.23 0.00 4.67 0.00 1.64 0.00 0.00 1.31 % (8) 0.55 0.00 0.00 0.50 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 % (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dukun Famili Lainnya Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.9. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Pertama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 4.35 2.48 3.55 6.51 2.34 2.56 1.16 4.19 4.64 3.49 6.18 2.66 4.44 10.61 2.34 7.47 16.94 7.96 11.84 8.28 11.27 29.67 10.00 2.71 4.97 6.34 Bidan % (4) 30.94 21.85 14.92 51.61 31.43 46.49 39.90 71.00 71.61 47.49 69.86 33.98 63.74 42.72 44.86 75.37 63.71 61.95 70.20 77.93 81.86 61.54 70.00 67.40 36.46 49.19 PENOLONG WAKTU LAHIR PERTAMA Tenaga Medis Lain % (5) 1.25 0.75 0.00 0.00 0.40 0.00 0.00 2.35 0.00 0.00 0.79 0.00 0.83 0.00 0.93 2.48 0.00 0.00 1.22 1.38 0.49 0.55 1.54 0.00 0.99 0.63 % (6) 60.43 74.92 81.54 40.21 65.02 49.67 58.94 21.69 23.74 49.02 23.17 63.36 30.99 46.67 44.38 14.07 19.35 29.20 14.69 12.41 1.47 8.24 17.69 13.03 57.57 42.15 % (7) 2.78 0.00 0.00 0.72 0.00 1.28 0.00 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.48 0.62 0.00 0.88 1.63 0.00 4.90 0.00 0.77 16.87 0.00 1.45 % (8) 0.26 0.00 0.00 0.96 0.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 % (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.10. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 14,702 1,817 1,320 14,548 995 1,924 2,431 3,814 2,974 2,034 1,884 2,616 2,153 5,254 845 6,864 7,238 654 10,236 856 11,284 24,820 2,247 1,804 125,314 Bidan N (4) 101,274 18,997 17,444 115,856 41,140 36,526 41,274 41,705 55,498 26,262 36,624 40,704 44,886 18,187 61,574 44,726 22,748 8,720 73,358 7,811 61,256 32,120 15,408 18,088 3,772 985,958 PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR Tenaga Medis Lain N (5) 1,247 995 687 1,706 214 806 730 321 158 6,864 N (6) 133,512 52,195 47,056 81,746 86,385 35,937 23,845 7,379 13,775 20,180 11,109 26,370 8,644 16,033 27,816 11,462 3,102 4,142 17,913 1,284 3,224 5,110 4,173 1,122 3,464 646,978 N (7) 8,192 995 4,191 2,949 713 4,405 833 1,083 4,422 218 642 1,612 158 30,413 N (8) 1,024 1,431 1,884 660 2,535 2,618 158 10,310 N (10) 250,735 73,009 65,820 221,366 130,510 78,578 70,499 53,611 78,083 48,476 50,304 71,574 57,176 40,557 92,770 70,092 33,088 13,734 103,213 10,807 78,182 62,780 22,149 21,014 7,710 1,805,837 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.10. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 11,092 3,139 4,996 15,360 4,755 930 2,388 4,629 658 2,316 1,884 2,326 3,245 4,225 6,050 4,136 1,526 20,472 428 8,060 16,790 3,852 1,804 534 125,595 Bidan N (4) 94,253 21,967 17,776 102,190 40,480 40,963 28,707 27,694 48,119 31,566 24,102 28,776 29,437 17,473 54,817 49,060 18,095 6,540 70,799 3,531 70,928 48,180 11,877 9,970 3,870 901,170 PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR Tenaga Medis Lain N (5) 1,024 833 858 853 5,642 963 10,173 N (6) 121,498 54,175 73,924 82,982 69,240 27,361 21,985 7,379 24,240 15,374 9,951 28,884 8,157 18,819 27,813 10,648 8,789 2,834 13,648 642 1,612 5,110 2,889 408 3,678 642,040 N (7) 1,156 4,096 995 3,408 2,949 8,698 2,986 842 107 102 94 25,433 N (8) 1,247 1,024 2,826 1,804 6,901 N (10) 228,090 80,437 96,696 206,676 115,470 71,732 54,571 37,461 85,686 47,598 36,369 62,370 43,739 39,537 87,697 68,420 31,020 10,900 105,772 4,708 86,242 70,080 19,581 12,284 8,176 1,711,312 Dukun Famili Lainnya Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.10. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 25,794 4,956 6,316 29,908 5,750 1,924 3,361 6,202 7,603 2,692 4,200 4,500 4,479 8,499 5,070 12,914 11,374 2,180 30,708 1,284 19,344 41,610 6,099 3,608 534 250,909 Bidan N (4) 195,527 40,964 35,220 218,046 81,620 77,489 69,981 69,399 103,617 57,828 60,726 69,480 74,323 35,660 116,391 93,786 40,843 15,260 144,157 11,342 132,184 80,300 27,285 28,058 7,642 1,887,128 PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR Tenaga Medis Lain N (5) 1,247 1,024 995 687 833 858 2,559 214 6,448 730 1,284 158 17,037 N (6) 255,010 106,370 120,980 164,728 155,625 63,298 45,830 14,758 38,015 35,554 21,060 55,254 16,801 34,852 55,629 22,110 11,891 6,976 31,561 1,926 4,836 10,220 7,062 1,530 7,142 1,289,018 N (7) 1,156 12,288 1,990 7,599 5,898 713 13,103 3,819 1,083 842 4,422 218 749 1,612 102 252 55,846 N (8) 1,247 2,048 1,431 4,710 660 2,535 4,422 158 17,211 N (10) 478,825 153,446 162,516 428,042 245,980 150,310 125,070 91,072 163,769 96,074 86,673 133,944 100,915 80,094 180,467 138,512 64,108 24,634 208,985 15,515 164,424 132,860 41,730 33,298 15,886 3,517,149 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.11. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 5.86 2.49 2.01 6.57 0.76 2.45 3.45 7.11 3.81 4.20 3.75 3.65 3.77 12.95 0.91 9.79 21.88 4.76 9.92 7.92 14.43 39.53 10.14 8.58 0.00 6.94 Bidan % (4) 40.39 26.02 26.50 52.34 31.52 46.48 58.55 77.79 71.08 54.18 72.81 56.87 78.50 44.84 66.37 63.81 68.75 63.49 71.07 72.28 78.35 51.16 69.57 86.08 48.92 54.60 PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR Tenaga Medis Lain % (5) 0.50 0.00 0.00 0.00 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.65 1.98 1.03 1.16 1.45 0.00 2.05 0.38 % (6) 53.25 71.49 71.49 36.93 66.19 45.73 33.82 13.76 17.64 41.63 22.08 36.84 15.12 39.53 29.98 16.35 9.38 30.16 17.36 11.88 4.12 8.14 18.84 5.34 44.93 35.83 % (7) 0.00 0.00 0.00 3.70 0.76 5.33 4.18 1.33 5.64 0.00 0.00 0.00 1.46 2.67 0.00 6.31 0.00 1.59 0.00 5.94 2.06 0.00 0.00 0.00 2.05 1.68 % (8) 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 0.00 2.63 1.15 0.00 2.73 3.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.05 0.57 % (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.11. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 4.86 3.90 5.17 7.43 4.12 0.00 1.70 6.37 5.40 1.38 6.37 3.02 5.32 8.21 4.82 8.84 13.33 14.00 19.35 9.09 9.35 23.96 19.67 14.69 6.53 7.34 Bidan % (4) 41.32 27.31 18.38 49.44 35.06 57.11 52.60 73.93 56.16 66.32 66.27 46.14 67.30 44.19 62.51 71.70 58.33 60.00 66.94 75.00 82.24 68.75 60.66 81.16 47.33 52.66 PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR Tenaga Medis Lain % (5) 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 0.00 1.25 0.00 0.00 0.81 0.00 6.54 0.00 4.92 0.00 0.00 0.59 % (6) 53.27 67.35 76.45 40.15 59.96 38.14 40.29 19.70 28.29 32.30 27.36 46.31 18.65 47.60 31.71 15.56 28.33 26.00 12.90 13.64 1.87 7.29 14.75 3.32 44.99 37.52 % (7) 0.00 1.44 0.00 1.98 0.86 4.75 5.40 0.00 10.15 0.00 0.00 0.00 6.83 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0.83 1.15 1.49 % (8) 0.55 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 % (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dukun Famili Lainnya Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.11. Persentase Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Penolong Kelahiran Terakhir (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Dokter % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 5.39 3.23 3.89 6.99 2.34 1.28 2.69 6.81 4.64 2.80 4.85 3.36 4.44 10.61 2.81 9.32 17.74 8.85 14.69 8.28 11.76 31.32 14.62 10.84 3.36 7.13 Bidan % (4) 40.83 26.70 21.67 50.94 33.18 51.55 55.95 76.20 63.27 60.19 70.06 51.87 73.65 44.52 64.49 67.71 63.71 61.95 68.98 73.10 80.39 60.44 65.38 84.26 48.11 53.66 PENOLONG WAKTU LAHIR TERAKHIR Tenaga Medis Lain % (5) 0.26 0.00 0.00 0.24 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.83 0.00 0.00 0.62 0.00 0.00 1.22 1.38 3.92 0.55 3.08 0.00 0.99 0.48 % (6) 53.26 69.32 74.44 38.48 63.27 42.11 36.64 16.20 23.21 37.01 24.30 41.25 16.65 43.51 30.83 15.96 18.55 28.32 15.10 12.41 2.94 7.69 16.92 4.59 44.96 36.65 % (7) 0.00 0.75 0.00 2.87 0.81 5.06 4.72 0.78 8.00 0.00 0.00 0.00 3.78 1.35 0.47 3.19 0.00 0.88 0.00 4.83 0.98 0.00 0.00 0.31 1.59 1.59 % (8) 0.26 0.00 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 0.00 3.52 0.65 0.00 1.40 3.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 0.49 % (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Dukun Famili Lainnya Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.12. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Diberi Air Susu Ibu (ASI) (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 240,167 71,687 64,600 206,288 125,755 77,355 67,550 53,611 73,678 48,476 47,517 68,226 54,677 38,909 83,478 67,430 28,952 12,862 98,948 9,630 71,734 60,590 20,865 20,912 7,236 1,721,133 PctN (4) 95.79 98.19 98.15 93.19 96.36 98.44 95.82 100.00 94.36 100.00 94.46 95.32 95.63 95.94 89.98 96.20 87.50 93.65 95.87 89.11 91.75 96.51 94.20 99.51 93.85 95.31 N (5) 10,568 1,322 1,220 15,078 4,755 1,223 2,949 4,405 2,787 3,348 2,499 1,648 9,292 2,662 4,136 872 4,265 1,177 6,448 2,190 1,284 102 474 84,704 Apakah Pernah Diberi ASI Tidak PctN (6) 4.21 1.81 1.85 6.81 3.64 1.56 4.18 0.00 5.64 0.00 5.54 4.68 4.37 4.06 10.02 3.80 12.50 6.35 4.13 10.89 8.25 3.49 5.80 0.49 6.15 4.69 N (7) 250,735 73,009 65,820 221,366 130,510 78,578 70,499 53,611 78,083 48,476 50,304 71,574 57,176 40,557 92,770 70,092 33,088 13,734 103,213 10,807 78,182 62,780 22,149 21,014 7,710 1,805,837 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.12. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Diberi Air Susu Ibu (ASI) (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 219,623 78,125 93,588 195,200 112,705 69,025 51,157 36,267 81,393 47,598 35,898 58,602 41,413 38,764 77,572 63,228 30,503 9,810 103,213 4,280 80,600 67,160 18,297 11,382 7,198 1,632,601 PctN (4) 96.29 97.13 96.79 94.45 97.61 96.23 93.74 96.81 94.99 100.00 98.70 93.96 94.68 98.04 88.45 92.41 98.33 90.00 97.58 90.91 93.46 95.83 93.44 92.66 88.04 95.40 N (5) 8,467 2,312 3,108 11,476 2,765 2,707 3,414 1,194 4,293 471 3,768 2,326 773 10,125 5,192 517 1,090 2,559 428 5,642 2,920 1,284 902 978 78,711 Apakah Pernah Diberi ASI Tidak PctN (6) 3.71 2.87 3.21 5.55 2.39 3.77 6.26 3.19 5.01 0.00 1.30 6.04 5.32 1.96 11.55 7.59 1.67 10.00 2.42 9.09 6.54 4.17 6.56 7.34 11.96 4.60 N (7) 228,090 80,437 96,696 206,676 115,470 71,732 54,571 37,461 85,686 47,598 36,369 62,370 43,739 39,537 87,697 68,420 31,020 10,900 105,772 4,708 86,242 70,080 19,581 12,284 8,176 1,711,312 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.12. Balita Menurut Kabupaten/Kota dan Apakah Pernah Diberi Air Susu Ibu (ASI) (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota Ya N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 459,790 149,812 158,188 401,488 238,460 146,380 118,707 89,878 155,071 96,074 83,415 126,828 96,090 77,673 161,050 130,658 59,455 22,672 202,161 13,910 152,334 127,750 39,162 32,294 14,434 3,353,734 PctN (4) 96.02 97.63 97.34 93.80 96.94 97.39 94.91 98.69 94.69 100.00 96.24 94.69 95.22 96.98 89.24 94.33 92.74 92.04 96.73 89.66 92.65 96.15 93.85 96.98 90.86 95.35 N (5) 19,035 3,634 4,328 26,554 7,520 3,930 6,363 1,194 8,698 3,258 7,116 4,825 2,421 19,417 7,854 4,653 1,962 6,824 1,605 12,090 5,110 2,568 1,004 1,452 163,415 Apakah Pernah Diberi ASI Tidak PctN (6) 3.98 2.37 2.66 6.20 3.06 2.61 5.09 1.31 5.31 0.00 3.76 5.31 4.78 3.02 10.76 5.67 7.26 7.96 3.27 10.34 7.35 3.85 6.15 3.02 9.14 4.65 N (7) 478,825 153,446 162,516 428,042 245,980 150,310 125,070 91,072 163,769 96,074 86,673 133,944 100,915 80,094 180,467 138,512 64,108 24,634 208,985 15,515 164,424 132,860 41,730 33,298 15,886 3,517,149 PctN (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Laki-laki+Perempuan Jumlah

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.13. Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 0 N (3) 2,154 942 845 3,941 1-5 N (4) 32,490 3,660 21,222 11,835 3,848 1,966 8,839 7,267 4,048 3,690 3,558 660 1,907 7,599 10,516 1,034 1,308 8,530 1,926 10,478 5,110 2,247 2,808 410 156,956 LAMA DISUSUI (BULAN) 6-11 N (5) 20,020 661 4,880 15,784 15,040 8,822 5,739 7,379 14,646 7,458 7,026 10,044 6,318 10,767 17,703 9,702 2,585 1,090 16,207 2,782 8,060 8,760 642 306 1,004 203,425 12-17 N (6) 28,880 19,160 7,320 45,728 29,640 15,034 11,637 10,712 16,077 12,144 6,222 18,522 10,278 4,277 24,463 27,170 6,721 2,834 17,060 1,712 24,180 22,630 4,815 4,526 1,166 372,908 18-23 N (7) 48,308 18,665 10,892 48,694 19,135 21,328 14,692 11,193 20,818 10,110 13,032 22,290 11,803 5,619 9,271 12,958 9,306 2,398 28,149 1,284 10,478 9,490 2,568 5,734 2,614 370,829 24+ N (8) 110,469 33,201 37,848 72,706 50,105 28,323 33,516 15,488 14,870 14,716 17,547 12,870 25,618 16,339 23,597 7,084 9,306 5,232 29,002 1,926 18,538 14,600 10,593 7,538 2,042 613,074 Laki-Laki Jumlah N (9) 240,167 71,687 64,600 206,288 125,755 77,355 67,550 53,611 73,678 48,476 47,517 68,226 54,677 38,909 83,478 67,430 28,952 12,862 98,948 9,630 71,734 60,590 20,865 20,912 7,236 1,721,133

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.13. Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 0 N (3) 1,247 1,220 5,438 962 853 9,720 1-5 N (4) 21,922 7,268 7,552 13,736 10,620 1,484 4,397 4,063 10,241 7,378 4,887 3,768 1,958 8,435 3,564 872 13,648 214 8,060 8,030 3,210 1,906 504 147,717 LAMA DISUSUI (BULAN) 6-11 N (5) 27,633 6,112 11,096 22,140 6,525 7,077 2,949 5,755 9,034 6,062 3,219 9,732 3,159 6,133 10,964 14,256 3,619 1,308 9,383 535 13,702 8,030 1,926 204 722 191,275 12-17 N (6) 47,915 12,553 17,864 40,078 22,015 16,779 13,656 6,898 22,249 10,070 6,693 17,580 8,157 6,341 16,867 22,792 8,789 2,616 23,031 1,177 29,016 21,900 3,210 3,522 2,392 384,160 18-23 N (7) 43,582 13,380 18,996 43,256 23,890 12,312 14,639 10,978 25,111 11,386 8,145 17,790 8,644 10,002 14,332 10,428 4,136 2,180 31,561 1,177 17,732 10,220 1,284 2,024 2,200 359,385 24+ N (8) 77,324 38,812 36,860 70,552 49,655 30,411 15,516 8,573 14,758 12,702 12,954 9,732 21,453 14,330 26,974 12,188 13,959 2,834 24,737 1,177 12,090 18,980 8,667 3,726 1,380 540,344 Perempuan Jumlah N (9) 219,623 78,125 93,588 195,200 112,705 69,025 51,157 36,267 81,393 47,598 35,898 58,602 41,413 38,764 77,572 63,228 30,503 9,810 103,213 4,280 80,600 67,160 18,297 11,382 7,198 1,632,601

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.13. Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 0 N (3) 1,247 1,220 7,592 962 942 845 853 13,661 1-5 N (4) 54,412 7,268 11,212 34,958 22,455 5,332 6,363 12,902 17,508 11,426 8,577 7,326 660 3,865 16,034 14,080 1,034 2,180 22,178 2,140 18,538 13,140 5,457 4,714 914 304,673 LAMA DISUSUI (BULAN) 6-11 N (5) 47,653 6,773 15,976 37,924 21,565 15,899 8,688 13,134 23,680 13,520 10,245 19,776 9,477 16,900 28,667 23,958 6,204 2,398 25,590 3,317 21,762 16,790 2,568 510 1,726 394,700 12-17 N (6) 76,795 31,713 25,184 85,806 51,655 31,813 25,293 17,610 38,326 22,214 12,915 36,102 18,435 10,618 41,330 49,962 15,510 5,450 40,091 2,889 53,196 44,530 8,025 8,048 3,558 757,068 18-23 N (7) 91,890 32,045 29,888 91,950 43,025 33,640 29,331 22,171 45,929 21,496 21,177 40,080 20,447 15,621 23,603 23,386 13,442 4,578 59,710 2,461 28,210 19,710 3,852 7,758 4,814 730,214 24+ N (8) 187,793 72,013 74,708 143,258 99,760 58,734 49,032 24,061 29,628 27,418 30,501 22,602 47,071 30,669 50,571 19,272 23,265 8,066 53,739 3,103 30,628 33,580 19,260 11,264 3,422 1,153,418 Laki-Laki+Perempuan Jumlah N (9) 459,790 149,812 158,188 401,488 238,460 146,380 118,707 89,878 155,071 96,074 83,415 126,828 96,090 77,673 161,050 130,658 59,455 22,672 202,161 13,910 152,334 127,750 39,162 32,294 14,434 3,353,734

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.14. Persentase Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 0 % (3) 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 1.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.23 1-5 % (4) 13.53 0.00 5.67 10.29 9.41 4.97 2.91 16.49 9.86 8.35 7.77 5.22 1.21 4.90 9.10 15.60 3.57 10.17 8.62 20.00 14.61 8.43 10.77 13.43 5.67 9.12 LAMA DISUSUI (BULAN) 6-11 % (5) 8.34 0.92 7.55 7.65 11.96 11.40 8.50 13.76 19.88 15.38 14.79 14.72 11.56 27.67 21.21 14.39 8.93 8.47 16.38 28.89 11.24 14.46 3.08 1.46 13.88 11.82 12-17 % (6) 12.02 26.73 11.33 22.17 23.57 19.44 17.23 19.98 21.82 25.05 13.09 27.15 18.80 10.99 29.30 40.29 23.21 22.03 17.24 17.78 33.71 37.35 23.08 21.64 16.11 21.67 18-23 % (7) 20.11 26.04 16.86 23.60 15.22 27.57 21.75 20.88 28.26 20.86 27.43 32.67 21.59 14.44 11.11 19.22 32.14 18.64 28.45 13.33 14.61 15.66 12.31 27.42 36.12 21.55 24+ % (8) 46.00 46.31 58.59 35.24 39.84 36.61 49.62 28.89 20.18 30.36 36.93 18.86 46.85 41.99 28.27 10.51 32.14 40.68 29.31 20.00 25.84 24.10 50.77 36.05 28.22 35.62 Laki-Laki Jumlah % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.14. Persentase Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 0 % (3) 0.57 0.00 1.30 2.79 0.00 1.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 1-5 % (4) 9.98 9.30 8.07 7.04 9.42 2.15 8.60 11.20 12.58 15.50 13.61 6.43 0.00 5.05 10.87 5.64 0.00 8.89 13.22 5.00 10.00 11.96 17.54 16.75 7.00 9.05 LAMA DISUSUI (BULAN) 6-11 % (5) 12.58 7.82 11.86 11.34 5.79 10.25 5.76 15.87 11.10 12.74 8.97 16.61 7.63 15.82 14.13 22.55 11.86 13.33 9.09 12.50 17.00 11.96 10.53 1.79 10.03 11.72 12-17 % (6) 21.82 16.07 19.09 20.53 19.53 24.31 26.69 19.02 27.34 21.16 18.64 30.00 19.70 16.36 21.74 36.05 28.81 26.67 22.31 27.50 36.00 32.61 17.54 30.94 33.23 23.53 18-23 % (7) 19.84 17.13 20.30 22.16 21.20 17.84 28.62 30.27 30.85 23.92 22.69 30.36 20.87 25.80 18.48 16.49 13.56 22.22 30.58 27.50 22.00 15.22 7.02 17.78 30.56 22.01 24+ % (8) 35.21 49.68 39.39 36.14 44.06 44.06 30.33 23.64 18.13 26.69 36.09 16.61 51.80 36.97 34.77 19.28 45.76 28.89 23.97 27.50 15.00 28.26 47.37 32.74 19.17 33.10 Perempuan Jumlah % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005

Tabel 2.14. Persentase Balita Yang Pernah Disusui Menurut Kabupaten/Kota dan Lamanya Disusui (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/ Kota (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat 0 % (3) 0.27 0.00 0.77 1.89 0.00 0.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.41 1-5 % (4) 11.83 4.85 7.09 8.71 9.42 3.64 5.36 14.36 11.29 11.89 10.28 5.78 0.69 4.98 9.96 10.78 1.74 9.62 10.97 15.38 12.17 10.29 13.93 14.60 6.33 9.08 LAMA DISUSUI (BULAN) 6-11 % (5) 10.36 4.52 10.10 9.45 9.04 10.86 7.32 14.61 15.27 14.07 12.28 15.59 9.86 21.76 17.80 18.34 10.43 10.58 12.66 23.85 14.29 13.14 6.56 1.58 11.96 11.77 12-17 % (6) 16.70 21.17 15.92 21.37 21.66 21.73 21.31 19.59 24.72 23.12 15.48 28.47 19.19 13.67 25.66 38.24 26.09 24.04 19.83 20.77 34.92 34.86 20.49 24.92 24.65 22.57 18-23 % (7) 19.99 21.39 18.89 22.90 18.04 22.98 24.71 24.67 29.62 22.37 25.39 31.60 21.28 20.11 14.66 17.90 22.61 20.19 29.54 17.69 18.52 15.43 9.84 24.02 33.35 21.77 24+ % (8) 40.84 48.07 47.23 35.68 41.84 40.12 41.31 26.77 19.11 28.54 36.57 17.82 48.99 39.48 31.40 14.75 39.13 35.58 26.58 22.31 20.11 26.29 49.18 34.88 23.71 34.39 Laki-Laki+Perempuan Jumlah % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2005


								
To top