Tabel04ssd04a

Document Sample
Tabel04ssd04a Powered By Docstoc
					Tabel 4.1. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten dan Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Bekerja N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat *) Mencari kerja secara aktif Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004 (2) (3) 1,032,355 625,009 561,252 1,098,276 590,749 472,668 446,068 305,779 580,596 348,568 301,400 523,540 419,683 211,810 512,661 535,796 203,067 65,415 588,060 71,856 502,604 351,072 116,529 154,260 43,812 10,662,885 Mencari Pekerjaan N (4) 115,611 72,609 54,669 158,448 42,148 49,783 30,852 22,516 53,450 24,176 21,270 46,745 32,584 19,595 70,696 44,544 30,411 12,936 84,348 8,784 61,747 41,976 21,838 14,120 6,150 1,142,006
*)

Laki-Laki Kegiatan Utama Bukan Angkatan Kerja Jumlah N (5) 1,147,966 697,618 615,921 1,256,724 632,897 522,451 476,920 328,295 634,046 372,744 322,670 570,285 452,267 231,405 583,357 580,340 233,478 78,351 672,408 80,640 564,351 393,048 138,367 168,380 49,962 11,804,891 Sekolah N (6) 302,472 152,838 143,958 288,168 149,044 104,689 107,616 65,665 141,888 65,808 78,270 106,820 89,822 54,025 146,731 159,008 71,940 23,667 210,870 21,888 176,233 119,250 36,695 45,346 11,410 2,874,121 Mengurus RMT N (7) 9,956 3,217 9,729 12,000 11,935 5,246 10,000 12,413 20,490 8,536 2,640 3,540 7,012 9,120 10,566 1,096 1,635 441 21,384 2,880 5,630 4,770 4,296 3,220 968 182,720 N (8) 105,075 58,191 63,819 91,812 67,166 38,246 41,600 29,292 52,842 34,920 24,480 46,860 39,628 17,960 67,302 37,532 36,951 9,261 48,114 9,360 30,029 43,884 13,246 11,358 5,348 1,024,276 N (9) 417,503 214,246 217,506 391,980 228,145 148,181 159,216 107,370 215,220 109,264 105,390 157,220 136,462 81,105 224,599 197,636 110,526 33,369 280,368 34,128 211,892 167,904 54,237 59,924 17,726 4,081,117 N (10) 1,565,469 911,864 833,427 1,648,704 861,042 670,632 636,136 435,665 849,266 482,008 428,060 727,505 588,729 312,510 807,956 777,976 344,004 111,720 952,776 114,768 776,243 560,952 192,604 228,304 67,688 15,886,008 Lainnya Jumlah Jumlah

Tabel 4.1. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten dan Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Bekerja N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat *) Mencari kerja secara aktif Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004 (2) (3) 307,898 198,469 213,993 363,240 225,727 198,973 238,744 129,705 224,012 147,160 113,120 242,610 148,960 69,200 111,690 160,968 61,149 18,963 280,962 34,128 153,889 161,703 45,645 69,612 14,906 3,935,426 Mencari Pekerjaan N (4) 79,291 44,842 40,128 134,700 42,827 29,172 26,628 23,139 61,138 20,432 17,050 23,425 18,640 12,890 53,134 37,736 20,601 8,673 58,806 5,328 61,557 33,867 18,616 18,366 4,754 895,740
*)

Perempuan Kegiatan Utama Bukan Angkatan Kerja Jumlah N (5) 387,189 243,311 254,121 497,940 268,554 228,145 265,372 152,844 285,150 167,592 130,170 266,035 167,600 82,090 164,824 198,704 81,750 27,636 339,768 39,456 215,446 195,570 64,261 87,978 19,660 4,831,166 Sekolah N (6) 274,526 134,554 128,031 255,816 144,440 92,213 80,556 65,027 134,008 68,568 73,270 108,810 80,622 51,300 114,182 139,708 65,400 22,638 174,636 21,312 161,398 97,308 36,874 49,430 12,206 2,586,833 Mengurus RMT N (7) 752,393 443,928 361,203 809,712 418,067 308,929 259,804 215,227 379,496 239,184 214,940 297,275 318,473 160,700 439,550 401,540 169,386 59,682 400,950 53,424 386,063 243,270 97,913 102,866 35,590 7,569,565 N (8) 86,721 41,032 38,493 87,756 38,808 27,258 24,092 5,196 45,830 26,216 17,540 34,775 21,567 7,110 44,033 25,272 20,274 4,263 21,978 3,888 23,083 11,448 1,790 4,360 2,798 665,581 N (9) 1,113,640 619,514 527,727 1,153,284 601,315 428,400 364,452 285,450 559,334 333,968 305,750 440,860 420,662 219,110 597,765 566,520 255,060 86,583 597,564 78,624 570,544 352,026 136,577 156,656 50,594 10,821,979 N (10) 1,500,829 862,825 781,848 1,651,224 869,869 656,545 629,824 438,294 844,484 501,560 435,920 706,895 588,262 301,200 762,589 765,224 336,810 114,219 937,332 118,080 785,990 547,596 200,838 244,634 70,254 15,653,145 Lainnya Jumlah Jumlah

Tabel 4.1. Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten dan Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Bekerja N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat *) Mencari kerja secara aktif Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004 (2) (3) 1,340,253 823,478 775,245 1,461,516 816,476 671,641 684,812 435,484 804,608 495,728 414,520 766,150 568,643 281,010 624,351 696,764 264,216 84,378 869,022 105,984 656,493 512,775 162,174 223,872 58,718 14,598,311 Mencari Pekerjaan N (4) 194,902 117,451 94,797 293,148 84,975 78,955 57,480 45,655 114,588 44,608 38,320 70,170 51,224 32,485 123,830 82,280 51,012 21,609 143,154 14,112 123,304 75,843 40,454 32,486 10,904 2,037,746
*)

Laki-Laki+Perempuan Kegiatan Utama Bukan Angkatan Kerja Jumlah N (5) 1,535,155 940,929 870,042 1,754,664 901,451 750,596 742,292 481,139 919,196 540,336 452,840 836,320 619,867 313,495 748,181 779,044 315,228 105,987 1,012,176 120,096 779,797 588,618 202,628 256,358 69,622 16,636,057 Sekolah N (6) 576,998 287,392 271,989 543,984 293,484 196,902 188,172 130,692 275,896 134,376 151,540 215,630 170,444 105,325 260,913 298,716 137,340 46,305 385,506 43,200 337,631 216,558 73,569 94,776 23,616 5,460,954 Mengurus RMT N (7) 762,349 447,145 370,932 821,712 430,002 314,175 269,804 227,640 399,986 247,720 217,580 300,815 325,485 169,820 450,116 402,636 171,021 60,123 422,334 56,304 391,693 248,040 102,209 106,086 36,558 7,752,285 N (8) 191,796 99,223 102,312 179,568 105,974 65,504 65,692 34,488 98,672 61,136 42,020 81,635 61,195 25,070 111,335 62,804 57,225 13,524 70,092 13,248 53,112 55,332 15,036 15,718 8,146 1,689,857 N (9) 1,531,143 833,760 745,233 1,545,264 829,460 576,581 523,668 392,820 774,554 443,232 411,140 598,080 557,124 300,215 822,364 764,156 365,586 119,952 877,932 112,752 782,436 519,930 190,814 216,580 68,320 14,903,096 N (10) 3,066,298 1,774,689 1,615,275 3,299,928 1,730,911 1,327,177 1,265,960 873,959 1,693,750 983,568 863,980 1,434,400 1,176,991 613,710 1,570,545 1,543,200 680,814 225,939 1,890,108 232,848 1,562,233 1,108,548 393,442 472,938 137,942 31,539,153 Lainnya Jumlah Jumlah

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten dan Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Bekerja % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat *) Mencari kerja secara aktif Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004 (2) (3) 89.93 89.59 91.12 87.39 93.34 90.47 93.53 93.14 91.57 93.51 93.41 91.80 92.80 91.53 87.88 92.32 86.97 83.49 87.46 89.11 89.06 89.32 84.22 91.61 87.69 90.33 Mencari Pekerjaan % (4) 10.07 10.41 8.88 12.61 6.66 9.53 6.47 6.86 8.43 6.49 6.59 8.20 7.20 8.47 12.12 7.68 13.03 16.51 12.54 10.89 10.94 10.68 15.78 8.39 12.31 9.67
*)

Laki-Laki Kegiatan Utama Bukan Angkatan Kerja Jumlah % (5) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekolah % (6) 72.45 71.34 66.19 73.52 65.33 70.65 67.59 61.16 65.93 60.23 74.27 67.94 65.82 66.62 65.33 80.46 65.09 70.93 75.21 64.13 83.17 71.02 67.66 75.68 64.37 70.42 Mengurus RMT % (7) 2.38 1.50 4.47 3.06 5.23 3.54 6.28 11.56 9.52 7.81 2.50 2.25 5.14 11.24 4.70 0.55 1.48 1.32 7.63 8.44 2.66 2.84 7.92 5.37 5.46 4.48 % (8) 25.17 27.16 29.34 23.42 29.44 25.81 26.13 27.28 24.55 31.96 23.23 29.81 29.04 22.14 29.97 18.99 33.43 27.75 17.16 27.43 14.17 26.14 24.42 18.95 30.17 25.10 % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 N (10) 1,565,469 911,864 833,427 1,648,704 861,042 670,632 636,136 435,665 849,266 482,008 428,060 727,505 588,729 312,510 807,956 777,976 344,004 111,720 952,776 114,768 776,243 560,952 192,604 228,304 67,688 15,886,008 Lainnya Jumlah Jumlah

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten dan Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Bekerja % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat *) Mencari kerja secara aktif Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004 (2) (3) 79.52 81.57 84.21 72.95 84.05 87.21 89.97 84.86 78.56 87.81 86.90 91.19 88.88 84.30 67.76 81.01 74.80 68.62 82.69 86.50 71.43 82.68 71.03 79.12 75.82 81.46 Mencari Pekerjaan % (4) 20.48 18.43 15.79 27.05 15.95 12.79 10.03 15.14 21.44 12.19 13.10 8.81 11.12 15.70 32.24 18.99 25.20 31.38 17.31 13.50 28.57 17.32 28.97 20.88 24.18 18.54
*)

Perempuan Kegiatan Utama Bukan Angkatan Kerja Jumlah % (5) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekolah % (6) 24.65 21.72 24.26 22.18 24.02 21.53 22.10 22.78 23.96 20.53 23.96 24.68 19.16 23.42 19.10 24.66 25.64 26.15 29.22 27.10 28.28 27.64 27.00 31.56 24.13 23.90 Mengurus RMT % (7) 67.56 71.66 68.45 70.21 69.53 72.11 71.29 75.40 67.85 71.62 70.30 67.43 75.71 73.34 73.53 70.88 66.41 68.93 67.10 67.95 67.67 69.11 71.69 65.66 70.34 69.95 % (8) 7.79 6.62 7.29 7.61 6.45 6.36 6.61 1.82 8.19 7.85 5.74 7.89 5.13 3.24 7.37 4.46 7.95 4.92 3.68 4.95 4.05 3.25 1.31 2.78 5.53 6.15 % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 N (10) 1,500,829 862,825 781,848 1,651,224 869,869 656,545 629,824 438,294 844,484 501,560 435,920 706,895 588,262 301,200 762,589 765,224 336,810 114,219 937,332 118,080 785,990 547,596 200,838 244,634 70,254 15,653,145 Lainnya Jumlah Jumlah

Tabel 4.2. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Menurut Kabupaten dan Kegiatan Utama Seminggu Yang Lalu (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Angkatan Kerja Bekerja % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat *) Mencari kerja secara aktif Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004 (2) (3) 87.30 87.52 89.10 83.29 90.57 89.48 92.26 90.51 87.53 91.74 91.54 91.61 91.74 89.64 83.45 89.44 83.82 79.61 85.86 88.25 84.19 87.12 80.04 87.33 84.34 87.75 Mencari Pekerjaan % (4) 12.70 12.48 10.90 16.71 9.43 10.52 7.74 9.49 12.47 8.26 8.46 8.39 8.26 10.36 16.55 10.56 16.18 20.39 14.14 11.75 15.81 12.88 19.96 12.67 15.66 12.25
*)

Laki-Laki+Perempuan Kegiatan Utama Bukan Angkatan Kerja Jumlah % (5) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Sekolah % (6) 37.68 34.47 36.50 35.20 35.38 34.15 35.94 33.27 35.62 30.32 36.86 36.05 30.59 35.08 31.73 39.09 37.57 38.60 43.91 38.31 43.15 41.65 38.56 43.76 34.57 36.64 Mengurus RMT % (7) 49.79 53.63 49.77 53.18 51.84 54.49 51.52 57.95 51.64 55.89 52.92 50.30 58.43 56.57 54.73 52.69 46.78 50.13 48.11 49.94 50.06 47.71 53.56 48.98 53.51 52.02 6.79 10.64 7.88 7.26 11.92 11.34 % (8) 12.53 11.90 13.73 11.62 12.78 11.36 12.54 8.78 12.74 13.79 10.22 13.65 10.98 8.35 13.54 8.22 15.65 11.27 7.98 % (9) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 88.25 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 N (10) 3,066,298 1,774,689 1,615,275 3,299,928 1,730,911 1,327,177 1,265,960 873,959 1,693,750 983,568 863,980 1,434,400 1,176,991 613,710 1,570,545 1,543,200 680,814 225,939 1,890,108 232,848 1,562,233 1,108,548 393,442 472,938 137,942 31,539,153 Lainnya Jumlah Jumlah

Tabel 4.3. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten dan Jam Kerja Seluruhnya (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota 0 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 20,516 9,539 20,490 31,824 18,576 27,417 20,628 20,450 7,598 24,904 9,960 11,975 5,211 5,355 11,273 11,600 1,635 1,617 7,722 432 3,005 5,247 2,864 6,354 776 286,968 1-9 N (4) 11,013 2,596 1,206 3,852 3,257 2,304 2,836 5,105 8,640 3,912 5,730 4,165 1,753 3,780 4,728 2,972 1,308 2,376 432 1,689 4,770 537 644 490 80,095 N (5) 51,942 79,407 57,615 71,100 55,496 25,308 53,720 39,518 30,696 43,904 33,000 60,815 47,686 15,795 52,216 12,436 8,175 2,058 17,226 1,440 10,134 13,833 3,759 7,928 4,056 799,263 Jam Kerja Seluruhnya 10-24 25-34 N (6) 95,040 120,775 150,963 95,340 86,548 85,725 64,944 50,958 47,362 43,128 31,940 81,540 59,410 22,370 77,337 40,912 11,772 3,675 27,324 3,168 15,771 19,080 5,549 12,884 8,088 1,261,603 35-44 N (7) 274,272 175,385 148,464 248,928 152,908 131,309 137,172 67,154 186,580 87,328 73,330 133,180 103,734 65,350 133,449 133,096 67,689 16,023 149,688 23,184 161,588 121,635 27,208 51,466 11,818 2,881,938 45-59 N (8) 408,762 180,526 143,181 511,656 205,622 162,465 147,156 82,803 265,138 111,352 96,940 173,050 129,258 85,245 186,570 222,760 98,427 28,077 282,744 38,448 242,097 141,669 64,261 59,070 15,294 4,082,571 60+ N (9) 170,810 56,781 39,333 135,576 68,342 38,140 19,612 39,791 34,582 34,040 50,500 58,815 72,631 13,915 47,088 112,020 14,061 13,965 100,980 4,752 68,320 44,838 12,351 15,914 3,290 1,270,447 Laki-Laki Jumlah N (10) 1,032,355 625,009 561,252 1,098,276 590,749 472,668 446,068 305,779 580,596 348,568 301,400 523,540 419,683 211,810 512,661 535,796 203,067 65,415 588,060 71,856 502,604 351,072 116,529 154,260 43,812 10,662,885

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.3. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten dan Jam Kerja Seluruhnya (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota 0 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 9,098 3,838 6,459 4,164 16,550 10,403 27,852 6,290 5,300 3,912 8,220 26,235 4,632 2,740 6,481 9,176 327 147 4,158 432 477 179 1,660 298 159,028 1-9 N (4) 9,527 4,515 5,166 3,480 4,074 2,552 3,836 5,029 4,258 6,448 3,170 3,020 1,753 1,265 1,769 2,452 654 1,782 576 563 2,385 179 1,226 552 70,231 N (5) 49,598 52,233 69,246 36,732 48,579 55,489 67,184 51,384 37,342 34,424 32,430 56,230 35,415 12,885 17,095 16,040 4,905 2,205 22,572 4,176 13,512 6,678 2,148 9,106 4,074 741,682 Jam Kerja Seluruhnya 10-24 25-34 N (6) 37,202 31,040 72,087 44,808 41,640 48,206 45,376 20,283 47,114 33,048 11,690 50,505 27,245 10,975 16,436 15,232 3,924 1,323 16,038 4,032 6,193 12,402 3,043 10,184 3,566 613,592 35-44 N (7) 62,382 43,544 29,355 72,420 48,430 47,231 38,360 19,751 65,706 33,808 20,370 43,835 35,655 16,740 18,173 55,616 16,023 4,998 64,152 12,528 41,099 52,947 11,814 24,028 3,028 881,993 45-59 N (8) 87,816 36,489 16,530 158,868 30,235 21,321 35,748 12,747 49,834 22,744 25,320 37,795 23,208 19,760 35,188 46,960 27,468 5,292 117,612 9,648 66,997 50,562 23,986 14,888 2,308 979,324 60+ N (9) 52,275 26,810 15,150 42,768 36,219 13,771 20,388 14,221 14,458 12,776 11,920 24,990 21,052 4,835 16,548 15,492 7,848 4,998 54,648 2,736 25,525 36,252 4,296 8,520 1,080 489,576 Perempuan Jumlah N (10) 307,898 198,469 213,993 363,240 225,727 198,973 238,744 129,705 224,012 147,160 113,120 242,610 148,960 69,200 111,690 160,968 61,149 18,963 280,962 34,128 153,889 161,703 45,645 69,612 14,906 3,935,426

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.3. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten dan Jam Kerja Seluruhnya (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota 0 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 29,614 13,377 26,949 35,988 35,126 37,820 48,480 26,740 12,898 28,816 18,180 38,210 9,843 8,095 17,754 20,776 1,962 1,764 11,880 864 3,005 5,724 3,043 8,014 1,074 445,996 1-9 N (4) 20,540 7,111 6,372 7,332 7,331 4,856 6,672 10,134 12,898 10,360 8,900 7,185 3,506 5,045 6,497 5,424 1,962 4,158 1,008 2,252 7,155 716 1,870 1,042 150,326 N (5) 101,540 131,640 126,861 107,832 104,075 80,797 120,904 90,902 68,038 78,328 65,430 117,045 83,101 28,680 69,311 28,476 13,080 4,263 39,798 5,616 23,646 20,511 5,907 17,034 8,130 1,540,945 Jam Kerja Seluruhnya 10-24 25-34 N (6) 132,242 151,815 223,050 140,148 128,188 133,931 110,320 71,241 94,476 76,176 43,630 132,045 86,655 33,345 93,773 56,144 15,696 4,998 43,362 7,200 21,964 31,482 8,592 23,068 11,654 1,875,195 35-44 N (7) 336,654 218,929 177,819 321,348 201,338 178,540 175,532 86,905 252,286 121,136 93,700 177,015 139,389 82,090 151,622 188,712 83,712 21,021 213,840 35,712 202,687 174,582 39,022 75,494 14,846 3,763,931 45-59 N (8) 496,578 217,015 159,711 670,524 235,857 183,786 182,904 95,550 314,972 134,096 122,260 210,845 152,466 105,005 221,758 269,720 125,895 33,369 400,356 48,096 309,094 192,231 88,247 73,958 17,602 5,061,895 60+ N (9) 223,085 83,591 54,483 178,344 104,561 51,911 40,000 54,012 49,040 46,816 62,420 83,805 93,683 18,750 63,636 127,512 21,909 18,963 155,628 7,488 93,845 81,090 16,647 24,434 4,370 1,760,023 Laki-Laki+Perempuan Jumlah N (10) 1,340,253 823,478 775,245 1,461,516 816,476 671,641 684,812 435,484 804,608 495,728 414,520 766,150 568,643 281,010 624,351 696,764 264,216 84,378 869,022 105,984 656,493 512,775 162,174 223,872 58,718 14,598,311

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten dan Jam Kerja Seluruhnya (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota 0 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 1.98 1.53 3.65 2.90 3.14 5.80 4.62 6.69 1.30 7.14 3.30 2.29 1.23 2.53 2.20 2.17 0.81 2.47 1.31 0.60 0.60 1.49 2.46 4.12 1.77 2.69 1-9 N (4) 1.06 0.43 0.21 0.35 0.56 0.49 0.64 1.68 1.48 1.12 1.90 0.80 0.42 1.78 0.91 0.54 0.64 0.00 0.41 0.61 0.33 1.37 0.45 0.42 1.12 0.75 N (5) 5.03 12.70 10.27 6.47 9.39 5.35 12.04 12.92 5.29 12.60 10.95 11.62 11.36 7.46 10.19 2.32 4.03 3.15 2.93 2.00 2.02 3.94 3.23 5.14 9.26 7.50 Jam Kerja Seluruhnya 10-24 25-34 N (6) 9.21 19.32 26.90 8.68 14.65 18.14 14.56 16.66 8.16 12.37 10.60 15.57 14.16 10.56 15.09 7.64 5.80 5.62 4.65 4.41 3.14 5.43 4.76 8.35 18.46 11.83 35-44 N (7) 26.57 28.06 26.45 22.67 25.88 27.78 30.75 21.96 32.14 25.05 24.33 25.44 24.72 30.85 26.03 24.84 33.33 24.49 25.45 32.26 32.15 34.65 23.35 33.36 26.97 27.03 45-59 N (8) 39.60 28.88 25.51 46.59 34.81 34.37 32.99 27.08 45.67 31.95 32.16 33.05 30.80 40.25 36.39 41.58 48.47 42.92 48.08 53.51 48.17 40.35 55.15 38.29 34.91 38.29 60+ N (9) 16.55 9.08 7.01 12.34 11.57 8.07 4.40 13.01 5.96 9.77 16.76 11.23 17.31 6.57 9.19 20.91 6.92 21.35 17.17 6.61 13.59 12.77 10.60 10.32 7.51 11.91 Laki-Laki Jumlah N (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten dan Jam Kerja Seluruhnya (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota 0 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 2.96 1.93 3.02 1.14 7.33 5.22 11.66 4.84 2.37 2.66 7.27 10.81 3.11 3.96 5.80 5.70 0.53 0.77 1.48 1.27 0.00 0.29 0.39 2.38 2.00 4.04 1-9 N (4) 3.09 2.27 2.41 0.96 1.80 1.28 1.61 3.88 1.90 4.38 2.80 1.24 1.18 1.83 1.57 1.54 1.08 0.00 0.63 1.69 0.37 1.47 0.39 1.76 3.70 1.78 N (5) 16.11 26.32 32.36 10.11 21.52 27.89 28.14 39.62 16.67 23.39 28.67 23.18 23.77 18.62 15.31 9.96 8.02 11.62 8.04 12.23 8.77 4.14 4.71 13.08 27.33 18.86 Jam Kerja Seluruhnya 10-24 25-34 N (6) 12.08 15.64 33.69 12.34 18.45 24.23 19.01 15.64 21.03 22.46 10.33 20.82 18.29 15.86 14.72 9.46 6.42 6.98 5.71 11.81 4.02 7.67 6.67 14.63 23.92 15.59 35-44 N (7) 20.26 21.94 13.72 19.94 21.46 23.74 16.07 15.23 29.33 22.97 18.01 18.07 23.94 24.19 16.27 34.55 26.20 26.36 22.83 36.71 26.71 32.74 25.88 34.52 20.31 22.41 45-59 N (8) 28.52 18.39 7.72 43.74 13.39 10.72 14.97 9.83 22.25 15.46 22.38 15.58 15.58 28.55 31.51 29.17 44.92 27.91 41.86 28.27 43.54 31.27 52.55 21.39 15.48 24.88 60+ N (9) 16.98 13.51 7.08 11.77 16.05 6.92 8.54 10.96 6.45 8.68 10.54 10.30 14.13 6.99 14.82 9.62 12.83 26.36 19.45 8.02 16.59 22.42 9.41 12.24 7.25 12.44 Perempuan Jumlah N (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.4. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Seminggu Yang Lalu Menurut Kabupaten dan Jam Kerja Seluruhnya (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota 0 N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 2.21 1.62 3.48 2.46 4.30 5.63 7.08 6.14 1.60 5.81 4.39 4.99 1.73 2.88 2.84 2.98 0.74 2.09 1.37 0.81 0.47 1.11 1.88 3.58 1.83 3.05 1-9 N (4) 1.53 0.86 0.82 0.50 0.90 0.72 0.97 2.33 1.60 2.09 2.15 0.94 0.62 1.80 1.04 0.78 0.74 0.00 0.48 0.95 0.34 1.40 0.44 0.84 1.77 1.03 N (5) 7.58 15.99 16.36 7.38 12.74 12.04 17.66 20.87 8.46 15.80 15.78 15.28 14.62 10.20 11.11 4.09 4.96 5.06 4.57 5.30 3.60 4.00 3.64 7.61 13.85 10.56 Jam Kerja Seluruhnya 10-24 25-34 N (6) 9.87 18.44 28.77 9.59 15.70 19.94 16.11 16.36 11.74 15.37 10.53 17.23 15.24 11.87 15.02 8.06 5.94 5.92 4.99 6.79 3.35 6.14 5.30 10.30 19.85 12.85 35-44 N (7) 25.12 26.59 22.94 21.99 24.66 26.58 25.63 19.96 31.36 24.44 22.60 23.10 24.51 29.21 24.28 27.08 31.68 24.91 24.61 33.70 30.87 34.05 24.06 33.72 25.28 25.78 45-59 N (8) 37.05 26.35 20.60 45.88 28.89 27.36 26.71 21.94 39.15 27.05 29.49 27.52 26.81 37.37 35.52 38.71 47.65 39.55 46.07 45.38 47.08 37.49 54.42 33.04 29.98 34.67 60+ N (9) 16.64 10.15 7.03 12.20 12.81 7.73 5.84 12.40 6.09 9.44 15.06 10.94 16.47 6.67 10.19 18.30 8.29 22.47 17.91 7.07 14.29 15.81 10.26 10.91 7.44 12.06 Laki-Laki+Perempuan Jumlah N (10) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.5. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Usaha (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Pertanian N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 215,754 268,612 309,801 259,440 224,319 201,398 165,968 133,914 205,494 126,328 104,370 277,085 212,682 61,635 159,543 67,576 5,886 5,733 8,316 3,456 6,383 9,540 1,074 18,622 13,854 3,066,783 Pertambangan & Penggalian N (4) 10,131 1,891 3,015 3,792 1,082 2,109 2,750 3,430 6,776 830 3,020 3,105 3,554 2,192 1,308 147 594 1,152 2,252 2,385 5,152 620 61,287 N (5) 211,070 67,081 28,839 265,440 57,649 52,850 66,452 14,798 78,254 56,488 41,460 26,965 13,413 45,855 87,586 145,952 54,282 4,851 126,522 7,200 147,133 58,671 45,287 37,746 4,398 1,746,242 Industri Listrik, Gas & Air N (6) 4,839 1,242 1,032 2,052 1,899 390 388 471 980 490 579 900 1,174 548 654 588 6,534 288 4,504 4,770 1,611 644 36,577 N (7) 86,704 42,867 34,179 109,200 38,659 31,529 40,912 21,620 79,184 24,176 34,770 23,005 34,948 29,315 20,601 11,452 17,985 7,938 54,054 8,496 33,597 28,143 10,919 9,884 4,950 839,087 N (8) 231,850 111,274 81,084 203,640 122,044 112,010 76,868 80,554 104,850 84,648 66,730 65,395 55,501 30,455 116,885 126,648 51,339 25,431 198,990 24,192 86,519 82,044 27,387 43,100 8,278 2,217,716 Lapangan Usaha Konstruksi Perdagangan Angkutan& Komunikasi N (9) 121,761 74,981 55,620 111,876 64,831 39,221 55,972 18,080 47,694 26,976 21,580 80,490 72,084 24,960 72,804 114,992 26,487 8,085 45,738 9,504 82,395 46,269 10,740 21,600 4,704 1,259,444 N (10) 11,267 1,919 3,183 15,540 679 3,137 1,612 2,674 6,156 2,256 680 4,790 1,174 1,630 2,348 10,356 12,753 1,470 42,768 2,736 31,908 40,068 2,327 706 540 204,677 N (11) 138,979 55,142 44,499 127,296 79,587 29,829 37,896 30,918 54,554 20,920 30,490 42,790 29,302 13,955 47,571 56,080 32,373 10,878 104,544 14,832 107,913 79,182 16,826 16,806 6,468 1,229,630 N (12) 195 595 294 358 1,442 N (13) 1,032,355 625,009 561,252 1,098,276 590,749 472,668 446,068 305,779 580,596 348,568 301,400 523,540 419,683 211,810 512,661 535,796 203,067 65,415 588,060 71,856 502,604 351,072 116,529 154,260 43,812 ####### Keuangan Jasa Lainnya Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.5. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Usaha (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Pertanian N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 56,980 91,145 138,678 85,812 111,671 118,918 131,368 69,753 86,422 57,960 47,430 128,090 88,280 22,465 16,017 12,956 327 1,176 3,564 1,152 954 537 8,352 6,814 1,286,821 Pertambangan & Penggalian N (4) 440 594 144 1,126 477 2,781 N (5) 90,716 27,403 10,506 136,560 27,403 35,711 40,256 7,004 40,828 37,336 18,000 10,305 4,101 20,480 26,311 64,988 16,350 1,911 72,468 2,880 47,855 32,913 28,640 20,960 1,396 823,281 Industri Listrik, Gas & Air N (6) 731 471 440 225 654 147 594 3,262 N (7) 882 603 638 471 1,256 340 548 981 147 1,782 1,689 1,431 10,768 N (8) 100,490 48,680 51,381 83,676 56,429 31,069 47,896 38,150 70,144 33,144 34,520 77,045 46,013 19,170 47,635 53,544 18,312 9,408 109,296 20,448 42,415 40,545 6,265 23,866 3,984 1,113,525 Lapangan Usaha Konstruksi Perdagangan Angkutan& Komunikasi N (9) 649 1,368 1,899 612 471 490 579 1,158 1,904 294 3,564 576 5,067 5,724 582 24,937 N (10) 1,462 1,548 3,108 1,761 195 1,224 1,470 1,810 1,770 595 579 3,548 4,251 441 11,880 720 11,260 17,172 358 1,746 66,898 N (11) 56,637 30,592 11,277 52,716 26,564 12,442 17,388 13,385 22,146 17,840 11,020 25,400 9,392 6,860 19,990 23,480 20,274 5,439 77,220 8,208 44,477 62,487 9,845 14,106 2,712 601,897 N (12) 1,256 1,256 N (13) 307,898 198,469 213,993 363,240 225,727 198,973 238,744 129,705 224,012 147,160 113,120 242,610 148,960 69,200 111,690 160,968 61,149 18,963 280,962 34,128 153,889 161,703 45,645 69,612 14,906 3,935,426 Keuangan Jasa Lainnya Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.5. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Usaha (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Pertanian N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 272,734 359,757 448,479 345,252 335,990 320,316 297,336 203,667 291,916 184,288 151,800 405,175 300,962 84,100 175,560 80,532 6,213 6,909 11,880 4,608 6,383 10,494 1,611 26,974 20,668 4,353,604 Pertambangan & Penggalian N (4) 10,131 1,891 3,015 3,792 1,082 2,109 2,750 3,430 7,216 830 3,020 3,105 3,554 2,192 1,308 147 1,188 1,296 3,378 2,862 5,152 620 64,068 N (5) 301,786 94,484 39,345 402,000 85,052 88,561 106,708 21,802 119,082 93,824 59,460 37,270 17,514 66,335 113,897 210,940 70,632 6,762 198,990 10,080 194,988 91,584 73,927 58,706 5,794 2,569,523 Industri Listrik, Gas & Air N (6) 5,570 1,242 1,032 2,052 1,899 390 388 942 980 440 490 579 1,125 1,174 548 1,308 735 7,128 288 4,504 4,770 1,611 644 39,839 N (7) 87,586 42,867 34,782 109,200 38,659 32,167 40,912 22,091 80,440 24,176 35,110 23,005 34,948 29,315 20,601 12,000 18,966 8,085 55,836 8,496 35,286 29,574 10,919 9,884 4,950 849,855 N (8) 332,340 159,954 132,465 287,316 178,473 143,079 124,764 118,704 174,994 117,792 101,250 142,440 101,514 49,625 164,520 180,192 69,651 34,839 308,286 44,640 128,934 122,589 33,652 66,966 12,262 3,331,241 Lapangan Usaha Konstruksi Perdagangan Angkutan& Komunikasi N (9) 121,761 75,630 55,620 113,244 66,730 39,221 56,584 18,551 48,184 26,976 21,580 80,490 72,663 24,960 73,962 116,896 26,487 8,379 49,302 10,080 87,462 51,993 10,740 22,182 4,704 1,284,381 N (10) 12,729 1,919 4,731 18,648 2,440 3,332 2,836 2,674 7,626 2,256 2,490 6,560 1,769 1,630 2,927 13,904 17,004 1,911 54,648 3,456 43,168 57,240 2,685 2,452 540 271,575 N (11) 195,616 85,734 55,776 180,012 106,151 42,271 55,284 44,303 76,700 38,760 41,510 68,190 38,694 20,815 67,561 79,560 52,647 16,317 181,764 23,040 152,390 141,669 26,671 30,912 9,180 1,831,527 N (12) 195 1,256 595 294 358 2,698 N (13) 1,340,253 823,478 775,245 1,461,516 816,476 671,641 684,812 435,484 804,608 495,728 414,520 766,150 568,643 281,010 624,351 696,764 264,216 84,378 869,022 105,984 656,493 512,775 162,174 223,872 58,718 ####### Keuangan Jasa Lainnya Jumlah Laki-Laki +Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.6. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Usaha (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Pertanian % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 20.90 42.98 55.19 23.62 37.98 42.61 37.20 43.79 35.39 36.24 34.62 52.94 50.67 29.10 31.12 12.61 2.91 8.76 1.41 4.81 1.28 2.72 0.92 12.07 31.62 28.76 Pertambangan & Penggalian % (4) 0.98 0.30 0.54 0.35 0.19 0.45 0.00 0.92 0.59 1.94 0.27 0.58 0.00 1.47 0.69 0.41 0.64 0.22 0.10 1.60 0.45 0.68 0.00 3.34 1.42 0.58 % (5) 20.45 10.73 5.14 24.17 9.76 11.18 14.90 4.84 13.48 16.21 13.76 5.15 3.20 21.65 17.08 27.24 26.73 7.42 21.52 10.02 29.27 16.71 38.86 24.47 10.04 16.38 Industri Listrik, Gas & Air % (6) 0.47 0.20 0.18 0.19 0.32 0.08 0.09 0.15 0.17 0.00 0.16 0.00 0.14 0.42 0.23 0.10 0.32 0.90 1.11 0.40 0.90 1.36 1.38 0.42 0.00 0.34 % (7) 8.40 6.86 6.09 9.94 6.54 6.67 9.17 7.07 13.64 6.94 11.54 4.39 8.33 13.84 4.02 2.14 8.86 12.13 9.19 11.82 6.68 8.02 9.37 6.41 11.30 7.87 % (8) 22.46 17.80 14.45 18.54 20.66 23.70 17.23 26.34 18.06 24.28 22.14 12.49 13.22 14.38 22.80 23.64 25.28 38.88 33.84 33.67 17.21 23.37 23.50 27.94 18.89 20.80 Lapangan Usaha Konstruksi Perdagangan Angkutan& Komunikasi % (9) 11.79 12.00 9.91 10.19 10.97 8.30 12.55 5.91 8.21 7.74 7.16 15.37 17.18 11.78 14.20 21.46 13.04 12.36 7.78 13.23 16.39 13.18 9.22 14.00 10.74 11.81 % (10) 1.09 0.31 0.57 1.41 0.11 0.66 0.36 0.87 1.06 0.65 0.23 0.91 0.28 0.77 0.46 1.93 6.28 2.25 7.27 3.81 6.35 11.41 2.00 0.46 1.23 1.92 % (11) 13.46 8.82 7.93 11.59 13.47 6.31 8.50 10.11 9.40 6.00 10.12 8.17 6.98 6.59 9.28 10.47 15.94 16.63 17.78 20.64 21.47 22.55 14.44 10.89 14.76 11.53 % (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 0.01 % (13) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Keuangan Jasa Lainnya Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.6. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Usaha (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Pertanian % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 18.51 45.92 64.81 23.62 49.47 59.77 55.03 53.79 38.57 39.39 41.93 52.80 59.26 32.46 14.34 8.05 0.53 6.20 1.28 3.37 0.00 0.59 1.18 12.00 45.71 32.71 Pertambangan & Penggalian % (4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.42 0.73 0.29 0.00 0.00 0.00 0.07 % (5) 29.46 13.81 4.91 37.59 12.14 17.95 16.86 5.40 18.23 25.37 15.91 4.24 2.75 29.60 23.55 40.38 26.74 10.07 25.79 8.44 31.10 20.37 62.74 30.11 9.37 20.93 Industri Listrik, Gas & Air % (6) 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.33 0.00 0.00 1.07 0.78 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 % (7) 0.29 0.00 0.28 0.00 0.00 0.32 0.00 0.36 0.56 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 1.60 0.78 0.63 0.00 1.10 0.88 0.00 0.00 0.00 0.27 % (8) 32.64 24.53 24.01 23.04 25.00 15.61 20.06 29.41 31.31 22.52 30.52 31.76 30.89 27.70 42.65 33.26 29.95 49.61 38.90 59.92 27.56 25.07 13.73 34.28 26.73 28.29 Lapangan Usaha Konstruksi Perdagangan Angkutan& Komunikasi % (9) 0.00 0.33 0.00 0.38 0.84 0.00 0.26 0.36 0.22 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 1.04 1.18 0.00 1.55 1.27 1.69 3.29 3.54 0.00 0.84 0.00 0.63 % (10) 0.47 0.00 0.72 0.86 0.78 0.10 0.51 0.00 0.66 0.00 1.60 0.73 0.40 0.00 0.52 2.20 6.95 2.33 4.23 2.11 7.32 10.62 0.78 2.51 0.00 1.70 % (11) 18.39 15.41 5.27 14.51 11.77 6.25 7.28 10.32 9.89 12.12 9.74 10.47 6.31 9.91 17.90 14.59 33.16 28.68 27.48 24.05 28.90 38.64 21.57 20.26 18.19 15.29 % (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 % (13) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Keuangan Jasa Lainnya Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.6. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Lapangan Usaha (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Pertanian % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 20.34 43.69 57.85 23.61 41.15 47.69 43.42 46.77 36.27 37.17 36.62 52.89 52.93 29.93 28.11 11.56 2.34 8.03 1.36 4.35 0.98 2.04 0.99 12.05 35.20 29.82 Pertambangan & Penggalian % (4) 0.76 0.23 0.39 0.26 0.13 0.31 0.00 0.63 0.43 1.45 0.20 0.39 0.00 1.10 0.57 0.31 0.50 0.17 0.13 1.22 0.51 0.56 0.00 2.30 1.06 0.44 % (5) 22.51 11.48 5.08 27.51 10.43 13.19 15.59 5.01 14.80 18.93 14.34 4.86 3.08 23.61 18.24 30.27 26.73 8.03 22.90 9.51 29.70 17.86 45.59 26.21 9.87 17.60 Industri Listrik, Gas & Air % (6) 0.42 0.15 0.13 0.14 0.23 0.06 0.06 0.22 0.12 0.09 0.12 0.00 0.10 0.40 0.19 0.08 0.50 0.87 0.82 0.27 0.69 0.93 0.99 0.29 0.00 0.27 % (7) 6.54 5.21 4.49 7.47 4.73 4.79 5.97 5.07 10.00 4.88 8.47 3.00 6.15 10.43 3.30 1.72 7.18 9.60 6.43 8.02 5.37 5.77 6.73 4.42 8.43 5.82 % (8) 24.80 19.42 17.09 19.66 21.86 21.30 18.22 27.26 21.75 23.76 24.43 18.59 17.85 17.66 26.35 25.86 26.36 41.36 35.48 42.12 19.64 23.91 20.75 29.91 20.88 22.82 Lapangan Usaha Konstruksi Perdagangan Angkutan& Komunikasi % (9) 9.08 9.18 7.17 7.75 8.17 5.84 8.26 4.26 5.99 5.44 5.21 10.51 12.78 8.88 11.85 16.78 10.02 9.95 5.67 9.51 13.32 10.14 6.62 9.91 8.01 8.80 % (10) 0.95 0.23 0.61 1.28 0.30 0.50 0.41 0.61 0.95 0.46 0.60 0.86 0.31 0.58 0.47 2.00 6.44 2.27 6.29 3.26 6.58 11.16 1.66 1.10 0.92 1.86 % (11) 14.60 10.41 7.19 12.32 13.00 6.29 8.07 10.17 9.53 7.82 10.01 8.90 6.80 7.41 10.82 11.42 19.93 19.37 20.92 21.74 23.21 27.63 16.45 13.81 15.63 12.55 % (12) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.00 0.00 0.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.22 0.00 0.00 0.02 % (13) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Keuangan Jasa Lainnya Jumlah Laki-Laki +Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.7. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Tenaga Profesional Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 36,773 16,678 8,181 37,668 19,669 11,715 14,896 10,149 9,710 5,672 7,360 18,535 5,838 2,685 10,582 14,768 18,966 3,381 35,046 2,592 26,461 24,327 4,833 5,548 1,154 353,187 N (4) 2,193 621 1,635 6,528 1,220 1,276 388 490 880 830 1,145 579 225 579 2,740 3,924 1,029 21,384 1,296 5,067 10,017 1,253 1,016 62 66,377 Pejabat Pelaksana & Tenaga TU N (5) 31,759 14,647 22,119 58,620 9,898 4,307 10,224 11,167 11,884 7,816 13,660 17,385 8,797 8,110 17,047 34,180 13,080 5,586 78,408 9,072 84,830 58,194 10,919 2,700 3,632 548,041 Jenis Pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan N (6) 227,313 99,279 78,504 190,896 115,552 110,450 76,256 77,804 103,594 86,192 64,430 58,835 51,432 29,570 118,654 130,716 47,415 23,226 178,794 20,880 90,270 68,688 21,838 36,846 7,862 2,115,296 N (7) 53,006 20,320 12,819 46,680 12,890 8,525 7,672 5,196 22,608 4,624 6,790 10,410 6,449 6,170 26,343 19,300 10,791 2,940 35,640 4,464 35,659 55,332 7,876 7,480 1,794 431,778 N (8) 201,515 264,125 309,198 253,476 221,741 201,398 165,356 133,048 206,750 125,832 102,410 273,755 212,103 61,045 153,078 66,480 5,232 4,704 7,722 3,312 6,383 9,063 716 17,916 13,668 3,020,026 N (9) 454,489 209,339 127,161 492,972 202,067 134,607 170,664 67,944 224,580 116,616 103,920 141,185 132,700 103,780 186,378 259,996 102,024 23,961 220,968 29,664 244,363 123,066 66,588 81,008 15,640 4,035,680 Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Lainnya N (10) 25,307 1,635 11,436 7,712 390 612 471 980 936 2,000 2,290 1,785 225 7,616 1,635 588 10,098 576 9,571 2,385 2,506 1,746 92,500 N (11) 1,032,355 625,009 561,252 1,098,276 590,749 472,668 446,068 305,779 580,596 348,568 301,400 523,540 419,683 211,810 512,661 535,796 203,067 65,415 588,060 71,856 502,604 351,072 116,529 154,260 43,812 ####### Jumlah Laki-laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.7. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Tenaga Profesional Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 17,266 10,837 4,650 20,268 8,540 5,388 9,388 4,254 4,472 4,624 5,700 3,645 4,712 4,020 5,275 8,740 6,867 2,205 32,670 2,592 11,260 11,448 4,654 7,752 1,384 202,611 N (4) 541 980 340 548 981 2,970 144 1,126 3,339 179 62 11,210 Pejabat Pelaksana & Tenaga TU N (5) 5,117 4,459 2,580 22,380 7,044 833 4,000 2,522 1,470 1,320 3,810 2,810 1,785 450 579 7,644 4,905 1,911 38,016 2,592 29,276 40,068 5,728 3,554 540 195,393 Jenis Pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan N (6) 98,297 47,438 50,952 81,996 55,750 30,094 45,508 38,150 70,634 33,640 34,520 75,795 44,839 17,540 44,049 52,188 16,023 8,820 103,950 19,728 46,919 33,390 6,802 22,454 3,686 1,083,162 N (7) 32,212 16,566 5,166 13,740 10,439 7,054 6,776 7,080 13,264 10,024 2,830 18,320 4,085 4,245 16,484 16,644 15,369 3,087 33,264 3,600 24,209 46,746 3,222 5,610 956 320,992 N (8) 55,216 91,145 138,678 85,128 111,671 118,918 131,368 69,282 86,912 57,960 47,430 127,465 88,280 22,465 15,438 11,860 327 1,176 2,376 1,152 954 7,770 6,814 1,279,785 N (9) 97,597 28,024 11,967 139,728 31,201 36,686 41,704 8,417 46,280 39,592 18,490 14,575 5,259 20,480 29,865 62,796 16,677 1,764 67,716 4,320 41,099 25,758 24,702 22,410 1,526 838,633 Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Lainnya N (10) 2,193 541 548 358 3,640 N (11) 307,898 198,469 213,993 363,240 225,727 198,973 238,744 129,705 224,012 147,160 113,120 242,610 148,960 69,200 111,690 160,968 61,149 18,963 280,962 34,128 153,889 161,703 45,645 69,612 14,906 3,935,426 Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.7. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Tenaga Profesional Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 54,039 27,515 12,831 57,936 28,209 17,103 24,284 14,403 14,182 10,296 13,060 22,180 10,550 6,705 15,857 23,508 25,833 5,586 67,716 5,184 37,721 35,775 9,487 13,300 2,538 555,798 N (4) 2,193 621 1,635 6,528 1,761 1,276 388 1,470 880 1,170 1,145 579 225 579 3,288 4,905 1,029 24,354 1,440 6,193 13,356 1,432 1,078 62 77,587 Pejabat Pelaksana & Tenaga TU N (5) 36,876 19,106 24,699 81,000 16,942 5,140 14,224 13,689 13,354 9,136 17,470 20,195 10,582 8,560 17,626 41,824 17,985 7,497 116,424 11,664 114,106 98,262 16,647 6,254 4,172 743,434 Jenis Pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan N (6) 325,610 146,717 129,456 272,892 171,302 140,544 121,764 115,954 174,228 119,832 98,950 134,630 96,271 47,110 162,703 182,904 63,438 32,046 282,744 40,608 137,189 102,078 28,640 59,300 11,548 3,198,458 N (7) 85,218 36,886 17,985 60,420 23,329 15,579 14,448 12,276 35,872 14,648 9,620 28,730 10,534 10,415 42,827 35,944 26,160 6,027 68,904 8,064 59,868 102,078 11,098 13,090 2,750 752,770 N (8) 256,731 355,270 447,876 338,604 333,412 320,316 296,724 202,330 293,662 183,792 149,840 401,220 300,383 83,510 168,516 78,340 5,559 5,880 10,098 4,464 6,383 10,017 716 25,686 20,482 4,299,811 N (9) 552,086 237,363 139,128 632,700 233,268 171,293 212,368 76,361 270,860 156,208 122,410 155,760 137,959 124,260 216,243 322,792 118,701 25,725 288,684 33,984 285,462 148,824 91,290 103,418 17,166 4,874,313 Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Lainnya N (10) 27,500 1,635 11,436 8,253 390 612 471 980 936 2,000 2,290 1,785 225 8,164 1,635 588 10,098 576 9,571 2,385 2,864 1,746 96,140 N (11) 1,340,253 823,478 775,245 1,461,516 816,476 671,641 684,812 435,484 804,608 495,728 414,520 766,150 568,643 281,010 624,351 696,764 264,216 84,378 869,022 105,984 656,493 512,775 162,174 223,872 58,718 ####### Jumlah Laki-laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.8 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Tenaga Profesional Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 3.57 2.68 1.46 3.43 3.32 2.48 3.33 3.32 1.67 1.63 2.44 3.54 1.39 1.27 2.06 2.76 9.34 5.17 5.96 3.61 5.26 6.93 4.15 3.60 2.63 3.31 % (4) 0.21 0.10 0.29 0.59 0.20 0.27 0.09 0.00 0.08 0.25 0.28 0.22 0.14 0.11 0.11 0.51 1.93 1.57 3.64 1.80 1.01 2.85 1.08 0.66 0.14 0.62 Pejabat Pelaksana & Tenaga TU % (5) 3.08 2.34 3.94 5.34 1.68 0.91 2.29 3.65 2.05 2.24 4.53 3.32 2.10 3.83 3.33 6.38 6.44 8.54 13.33 12.63 16.88 16.58 9.37 1.75 8.29 5.14 Jenis Pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan % (6) 22.02 15.88 13.99 17.38 19.56 23.37 17.10 25.45 17.85 24.72 21.38 11.23 12.24 13.95 23.14 24.39 23.35 35.51 30.40 29.06 17.97 19.57 18.74 23.89 17.95 19.84 % (7) 5.13 3.25 2.28 4.25 2.18 1.80 1.72 1.70 3.89 1.33 2.25 1.99 1.54 2.91 5.14 3.60 5.31 4.49 6.06 6.21 7.09 15.76 6.76 4.85 4.09 4.05 % (8) 19.52 42.26 55.09 23.08 37.54 42.61 37.07 43.51 35.61 36.10 33.98 52.29 50.54 28.82 29.86 12.41 2.58 7.19 1.31 4.61 1.27 2.58 0.61 11.61 31.20 28.32 % (9) 44.02 33.49 22.66 44.89 34.21 28.48 38.26 22.22 38.68 33.46 34.48 26.97 31.62 49.00 36.36 48.53 50.24 36.63 37.58 41.28 48.62 35.05 57.14 52.51 35.70 37.85 Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Lainnya % (10) 2.45 0.00 0.29 1.04 1.31 0.08 0.14 0.15 0.17 0.27 0.66 0.44 0.43 0.11 0.00 1.42 0.81 0.90 1.72 0.80 1.90 0.68 2.15 1.13 0.00 0.87 % (11) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Laki-laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.8 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Tenaga Profesional Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 5.61 5.46 2.17 5.58 3.78 2.71 3.93 3.28 2.00 3.14 5.04 1.50 3.16 5.81 4.72 5.43 11.23 11.63 11.63 7.59 7.32 7.08 10.20 11.14 9.28 5.15 % (4) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 1.60 0.00 1.06 0.42 0.73 2.06 0.39 0.09 0.00 0.28 Pejabat Pelaksana & Tenaga TU % (5) 1.66 2.25 1.21 6.16 3.12 0.42 1.68 1.94 0.66 0.90 3.37 1.16 1.20 0.65 0.52 4.75 8.02 10.08 13.53 7.59 19.02 24.78 12.55 5.11 3.62 4.96 Jenis Pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan % (6) 31.93 23.90 23.82 22.57 24.71 15.11 19.06 29.41 31.52 22.86 30.51 31.24 30.11 25.35 39.44 32.42 26.22 46.51 37.00 57.81 30.49 20.65 14.90 32.25 24.74 27.53 % (7) 10.46 8.35 2.41 3.78 4.62 3.55 2.84 5.46 5.92 6.81 2.50 7.55 2.74 6.13 14.76 10.34 25.13 16.28 11.83 10.55 15.73 28.91 7.06 8.06 6.41 8.16 % (8) 17.93 45.92 64.80 23.44 49.47 59.77 55.02 53.42 38.80 39.39 41.93 52.54 59.26 32.46 13.82 7.37 0.53 6.20 0.85 3.38 0.00 0.59 0.00 11.16 45.71 32.52 % (9) 31.70 14.12 5.59 38.47 13.82 18.44 17.47 6.49 20.66 26.90 16.35 6.01 3.53 29.60 26.74 39.01 27.27 9.30 24.10 12.66 26.71 15.93 54.12 32.19 10.24 21.31 Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Lainnya % (10) 0.71 0.00 0.00 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.78 0.00 0.00 0.09 % (11) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.8 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Jenis Pekerjaan (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Tenaga Profesional Tenaga Kepemimpinan & Ketatalaksanaan % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 4.03 3.34 1.66 3.96 3.45 2.55 3.55 3.31 1.76 2.08 3.15 2.89 1.86 2.39 2.54 3.37 9.78 6.62 7.79 4.89 5.75 6.98 5.85 5.94 4.32 3.81 % (4) 0.16 0.08 0.21 0.45 0.22 0.19 0.06 0.00 0.18 0.18 0.28 0.15 0.10 0.08 0.09 0.47 1.85 1.21 2.80 1.35 0.94 2.60 0.88 0.48 0.11 0.53 Pejabat Pelaksana & Tenaga TU % (5) 2.75 2.32 3.19 5.54 2.08 0.77 2.08 3.14 1.66 1.84 4.21 2.64 1.86 3.05 2.82 6.00 6.81 8.89 13.40 11.01 17.38 19.16 10.26 2.79 7.11 5.09 Jenis Pekerjaan Tenaga Usaha Penjualan % (6) 24.29 17.82 16.70 18.67 20.98 20.92 17.77 26.63 21.66 24.17 23.88 17.57 16.94 16.75 26.07 26.26 24.01 37.98 32.54 38.32 20.90 19.91 17.67 26.49 19.67 21.91 % (7) 6.37 4.48 2.31 4.14 2.85 2.32 2.11 2.82 4.46 2.95 2.32 3.75 1.85 3.71 6.86 5.16 9.90 7.14 7.93 7.61 9.12 19.91 6.84 5.85 4.68 5.16 % (8) 19.16 43.14 57.77 23.17 40.84 47.69 43.33 46.46 36.50 37.08 36.15 52.37 52.82 29.72 26.99 11.24 2.10 6.97 1.16 4.21 0.97 1.95 0.44 11.47 34.88 29.45 % (9) 41.19 28.82 17.95 43.29 28.57 25.50 31.01 17.53 33.66 31.51 29.53 20.33 24.26 44.22 34.63 46.33 44.93 30.49 33.22 32.07 43.48 29.02 56.29 46.20 29.23 33.39 Tenaga Usaha Jasa Tenaga Usaha Pertanian Tenaga Produksi Anggota TNI dan Lainnya % (10) 2.05 0.00 0.21 0.78 1.01 0.06 0.09 0.11 0.12 0.19 0.48 0.30 0.31 0.08 0.00 1.17 0.62 0.70 1.16 0.54 1.46 0.47 1.77 0.78 0.00 0.66 % (11) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Laki-laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.9. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan Utama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Berusaha Sendiri N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 410,059 227,735 139,911 337,512 229,398 155,360 154,916 99,531 208,078 128,504 109,520 175,765 151,468 69,685 211,576 206,532 75,864 32,487 140,184 18,864 126,689 112,095 28,819 59,628 16,802 3,626,982 Berusaha dibantu buruh tidak tetap N (4) 81,254 90,300 199,719 119,580 119,670 101,143 122,904 104,013 62,704 96,288 50,950 134,635 115,138 39,780 72,286 31,160 5,559 2,205 37,422 3,024 25,525 6,678 2,148 27,634 6,648 1,658,367 Status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap N (5) 39,697 19,951 21,441 34,740 23,329 23,182 9,672 16,348 18,288 9,032 25,950 33,205 21,535 7,055 27,661 30,064 10,464 3,969 43,362 6,624 19,705 8,109 716 11,148 2,090 467,337 Buruh/ Karyawan N (6) 475,990 265,746 176,589 597,060 191,352 182,349 150,680 71,089 274,708 98,936 105,970 160,360 123,983 89,500 195,204 262,616 106,602 25,284 356,400 42,192 325,428 223,236 84,846 51,862 17,540 4,655,522 Pekerja Tak dibayar N (7) 25,355 21,277 23,592 9,384 27,000 10,634 7,896 14,798 16,818 15,808 9,010 19,575 7,559 5,790 5,934 5,424 4,578 1,470 10,692 1,152 5,257 954 3,988 732 254,677 N (8) 1,032,355 625,009 561,252 1,098,276 590,749 472,668 446,068 305,779 580,596 348,568 301,400 523,540 419,683 211,810 512,661 535,796 203,067 65,415 588,060 71,856 502,604 351,072 116,529 154,260 43,812 10,662,885 Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.9. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan Utama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Berusaha Sendiri N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 73,395 45,519 19,881 64,020 43,688 33,301 50,540 24,765 49,496 25,608 22,400 49,245 25,652 8,165 30,444 38,916 10,464 6,762 50,490 10,944 15,201 21,465 3,401 14,964 3,196 741,922 Berusaha dibantu buruh tidak tetap N (4) 26,666 20,656 41,079 28,656 32,559 32,184 33,480 20,754 15,438 20,488 11,430 38,110 16,292 5,915 16,612 10,876 654 441 13,662 2,736 9,761 2,385 179 6,998 1,160 409,171 Status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap N (5) 5,721 1,298 2,928 6,216 3,936 2,552 1,000 3,221 2,298 1,376 5,730 2,915 2,332 1,190 2,164 981 147 4,158 576 1,689 4,293 768 57,489 Buruh/ Karyawan N (6) 144,906 87,144 70,446 237,684 76,352 88,082 61,076 30,660 126,484 48,344 35,430 98,085 62,273 40,125 53,441 97,124 43,818 9,702 181,764 17,136 121,608 131,175 41,886 30,444 6,842 1,942,031 Pekerja Tak dibayar N (7) 57,210 43,852 79,659 26,664 69,192 42,854 92,648 50,305 30,296 51,344 38,130 54,255 42,411 14,995 10,003 11,888 5,232 1,911 30,888 2,736 5,630 2,385 179 16,438 3,708 784,813 N (8) 307,898 198,469 213,993 363,240 225,727 198,973 238,744 129,705 224,012 147,160 113,120 242,610 148,960 69,200 111,690 160,968 61,149 18,963 280,962 34,128 153,889 161,703 45,645 69,612 14,906 3,935,426 Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.9. Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan Utama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Berusaha Sendiri N (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 483,454 273,254 159,792 401,532 273,086 188,661 205,456 124,296 257,574 154,112 131,920 225,010 177,120 77,850 242,020 245,448 86,328 39,249 190,674 29,808 141,890 133,560 32,220 74,592 19,998 4,368,904 Berusaha dibantu buruh tidak tetap N (4) 107,920 110,956 240,798 148,236 152,229 133,327 156,384 124,767 78,142 116,776 62,380 172,745 131,430 45,695 88,898 42,036 6,213 2,646 51,084 5,760 35,286 9,063 2,327 34,632 7,808 2,067,538 Status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap N (5) 45,418 21,249 24,369 40,956 27,265 25,734 10,672 19,569 20,586 10,408 31,680 36,120 23,867 7,055 28,851 32,228 11,445 4,116 47,520 7,200 21,394 12,402 716 11,916 2,090 524,826 Buruh/ Karyawan N (6) 620,896 352,890 247,035 834,744 267,704 270,431 211,756 101,749 401,192 147,280 141,400 258,445 186,256 129,625 248,645 359,740 150,420 34,986 538,164 59,328 447,036 354,411 126,732 82,306 24,382 6,597,553 Pekerja Tak dibayar N (7) 82,565 65,129 103,251 36,048 96,192 53,488 100,544 65,103 47,114 67,152 47,140 73,830 49,970 20,785 15,937 17,312 9,810 3,381 41,580 3,888 10,887 3,339 179 20,426 4,440 1,039,490 N (8) 1,340,253 823,478 775,245 1,461,516 816,476 671,641 684,812 435,484 804,608 495,728 414,520 766,150 568,643 281,010 624,351 696,764 264,216 84,378 869,022 105,984 656,493 512,775 162,174 223,872 58,718 14,598,311 Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan Utama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Berusaha Sendiri % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 39.71 36.44 24.94 30.74 38.83 32.87 34.73 32.54 35.84 36.87 36.34 33.57 36.10 32.91 41.26 38.55 37.36 49.66 23.84 26.25 25.20 31.93 24.74 38.65 38.36 34.02 Berusaha dibantu buruh tidak tetap % (4) 7.87 14.45 35.58 10.89 20.26 21.40 27.55 34.02 10.80 27.62 16.90 25.72 27.43 18.78 14.10 5.82 2.74 3.37 6.36 4.21 5.08 1.90 1.84 17.91 15.17 15.55 Status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap % (5) 3.85 3.19 3.82 3.16 3.95 4.90 2.17 5.35 3.15 2.59 8.61 6.34 5.13 3.33 5.40 5.61 5.15 6.07 7.37 9.22 3.92 2.31 0.61 7.23 4.77 4.38 Buruh/ Karyawan % (6) 46.11 42.52 31.46 54.36 32.39 38.58 33.78 23.25 47.31 28.38 35.16 30.63 29.54 42.25 38.08 49.01 52.50 38.65 60.61 58.72 64.75 63.59 72.81 33.62 40.03 43.66 Pekerja Tak dibayar % (7) 2.46 3.40 4.20 0.85 4.57 2.25 1.77 4.84 2.90 4.54 2.99 3.74 1.80 2.73 1.16 1.01 2.25 2.25 1.82 1.60 1.05 0.27 0.00 2.59 1.67 2.39 % (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Laki-Laki

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan Utama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Berusaha Sendiri % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 23.84 22.93 9.28 17.63 19.37 16.73 21.17 19.10 22.10 17.40 19.80 20.30 17.21 11.80 27.25 24.17 17.11 35.65 17.98 32.06 9.88 13.29 7.46 21.51 21.44 18.85 Berusaha dibantu buruh tidak tetap % (4) 8.66 10.41 19.20 7.89 14.42 16.18 14.02 16.00 6.89 13.92 10.10 15.71 10.94 8.55 14.87 6.76 1.07 2.33 4.86 8.02 6.34 1.47 0.39 10.05 7.78 10.40 Status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap % (5) 1.86 0.65 1.37 1.71 1.74 1.28 0.42 2.48 1.03 0.94 5.07 1.20 1.57 0.00 1.07 1.34 1.60 0.78 1.48 1.69 1.10 2.65 0.00 1.10 0.00 1.46 Buruh/ Karyawan % (6) 47.06 43.91 32.92 65.43 33.82 44.27 25.58 23.64 56.46 32.85 31.32 40.43 41.81 57.98 47.85 60.34 71.66 51.16 64.69 50.21 79.02 81.12 91.76 43.73 45.90 49.35 Pekerja Tak dibayar % (7) 18.58 22.10 37.23 7.34 30.65 21.54 38.81 38.78 13.52 34.89 33.71 22.36 28.47 21.67 8.96 7.39 8.56 10.08 10.99 8.02 3.66 1.47 0.39 23.61 24.88 19.94 % (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004

Tabel 4.10. Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Kabupaten dan Status Pekerjaan Utama (Hasil Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004) Propinsi Jawa Barat No Kabupaten/Kota Berusaha Sendiri % (1) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 (2) Kab. Bogor Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kab. Bandung Kab. Garut Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kab. Kuningan Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Sumedang Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kab. Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Depok Kota Cimahi Kota Tasikmalaya Kota Banjar Jawa Barat (3) 36.07 33.19 20.61 27.48 33.45 28.10 30.00 28.55 32.01 31.08 31.83 29.37 31.15 27.70 38.77 35.23 32.68 46.51 21.94 28.13 21.62 26.04 19.87 33.33 34.06 29.93 Berusaha dibantu buruh tidak tetap % (4) 8.05 13.47 31.06 10.14 18.64 19.85 22.84 28.65 9.71 23.56 15.05 22.55 23.11 16.26 14.24 6.03 2.35 3.14 5.88 5.43 5.37 1.77 1.43 15.47 13.30 14.16 Status Pekerjaan Berusaha dibantu buruh tetap % (5) 3.39 2.58 3.14 2.80 3.34 3.83 1.56 4.49 2.56 2.10 7.64 4.71 4.20 2.51 4.62 4.63 4.33 4.88 5.47 6.79 3.26 2.42 0.44 5.32 3.56 3.60 Buruh/ Karyawan % (6) 46.33 42.85 31.87 57.11 32.79 40.26 30.92 23.36 49.86 29.71 34.11 33.73 32.75 46.13 39.82 51.63 56.93 41.46 61.93 55.98 68.09 69.12 78.15 36.76 41.52 45.19 Pekerja Tak dibayar % (7) 6.16 7.91 13.32 2.47 11.78 7.96 14.68 14.95 5.86 13.55 11.37 9.64 8.79 7.40 2.55 2.48 3.71 4.01 4.78 3.67 1.66 0.65 0.11 9.12 7.56 7.12 % (8) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 Jumlah Laki-Laki+Perempuan

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Daerah 2004


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:42
posted:7/9/2009
language:Indonesian
pages:30
Description: Survey Sosial Ekonomi Daerah (Suseda) Jawa Barat Tahun 2004