KATALOG 2009-04-26 by suchenfz

VIEWS: 894 PAGES: 23

									Objnr: 1             Objnr: 2              Objnr: 3
MATTA handknuten.         MATTA handknuten.          MATTA handknuten, Bochara.
(157x250)             (132x265)              (127x205)
            800                   1200              500
Objnr: 4             Objnr: 5              Objnr: 6
MATTA handknuten. (68x103)    MATTA handknuten.          MATTA handknuten, smärre
                 (370x221)              slitage. (302x405)
              200                3000             5000
Objnr: 7             Objnr: 8              Objnr: 9
MATTA handknuten.         MATTA handknuten,          DRÄKTDELAR blandade, för
(190x128)             gallerimodell, slitage och     barn.
                 skador. (290x91)
            600                   300               200
Objnr: 10             Objnr: 33              Objnr: 34 Droit De Suite
LJUSPLÅT i mässing, 1700-     EMALJGRAFIK sign.          TUSCHLAVERING sign.
tal.               B.Berglund, Gustavsberg       Anders Hol -96, överlämnandet
                 1967. (90x30)            av Gustav Vasas bibel. (44x59)
              1000               500                  800
Objnr: 35 Droit De Suite     Objnr: 36 Droit De Suite      Objnr: 37 Droit De Suite
FÄRGLITO sign. Lennart      FÄRGLITO sign. Lennart Sand     TORRNÅLSGRAVYR sign.
Sand, räv vid åker, 272/360.   -96, 75/260, blåmes vid       Bengt Lindström, 42/80.
(36x45)              fågelstuga. (21x29)         (52x37)
              500               400                 3000
Objnr: 38             Objnr: 39 Droit De Suite      Objnr: 43
OLJA PÅ DUK Emerik        FÄRGLITO sign. Lennart Sand     GLAS på fot 6st, tidigt 1900-tal.
Stenberg, osign., intyg på    -96, 226/360, motiv av bofink i   (H.11,5)
baksidan, motiv av        blomsteräng. (21x29)
drömmande kvinna. (68x48)
              5000             400                   200
Objnr: 44             Objnr: 45              Objnr: 46
REMMARE på fot, Kosta, kupa    MARTINIGLAS 4st med         YTTERFODER 1 par,
med slipad vindruvsdekor,     bruntonad kupa. REMMARE       Gustavsbergs Liljekonvalj No.2.
påklippt dekor: 5st gröna, 4st  3+3.                (H.14)
gula. (H.20,5)
              1000             400                  300
Objnr: 47             Objnr: 48              Objnr: 49
BORDSUR i stengods,        KRYDDBURKAR 6st, Gefle,       KOPPAR och FAT 8st, Gefle
Gustavsbergs studiohand, Britt-  med blåvit dekor.          Vinranka.
Marie Sundell. (H.22)
              200            300                       300
Objnr: 50             Objnr: 51              Objnr: 52
TESERVIS Gustavsbergs       KAFFEKOPPAR och FAT 5st,      MATSERVIS Gustavsbergs
Ranka: 6 koppar-fat,       Gustavsbergs Ranka.         Nyponblomma: 10 Flata, 8
sockerskål.                              djupa, 8 förrätt, 3 assietter,
                                   såssnipa.
             300                  300               600
Objnr: 53             Objnr: 54              Objnr: 55
KRUKA stengods, blåvit dekor,   KRUKOR 2st vitglaserade,      HÄNGAMPLAR 1 par majolika,
Rörstrand. (H.25)         tidigt 1900-tal. (HH.16)      sent 1800-tal, skador,
                                   lagningar. (H.27)
              300               200                 500
Objnr: 56             Objnr: 57 Droit De Suite      Objnr: 58
FIGURINER 1 par, Lladro,     SKULPTUR kvinnohuvud i       YTTERFODER 1 par,
pojke och flicka med får.     lergods, delvis glaserad,      Gustavsbergs Liljekonvalj no.2.
(HH.24)              Danmark Aluminia sign.       (H.15)
                 Johannes Hedegaard
                 159/2857. (H.32)
              500               1200                    300
Objnr: 59             Objnr: 60             Objnr: 61
MATSERVIS Johnson & Bros,     BORDSURTUT med 5          KAKFAT på nickelfot med
Normandy: 6 djupa, 15 flata,   glasflaskor etsad dekor,      veckad glasskål, 18-1900-tal.
5+9 assietter, 9 uppl.fat,    nysilverställ, omkring år 1900.  (Diam.23)
fiskfat, tillbringare.      (H.37)
              1000                500                 200
Objnr: 62             Objnr: 63             Objnr: 64
BORDSURTUT med tre        PARAPLYGLAS 6st.          SNAPSGLAS 6st med
karaffer och senapsskål, på    (H.ca.11,5)            olivslipad dekor, sent 1800-tal.
nysilverställning. (H.25)                      (H.8)
              300               300                  200
Objnr: 65             Objnr: 66             Objnr: 67
PARAPLYGLAS 6st, sent       GLASSERVIS Kristall Skruf,     KRISTALLSKÅLAR 2st med
1800-tal. (H.9,5)         med slipad dekor: 10 Vinglas,   slipad dekor. (Största diam.21)
                 11 likör, 12 selter.
            300                 600                  300
Objnr: 68             Objnr: 69             Objnr: 70
KRISTALLVAS med rutslipad     KARAFF med propp, slipad      GLAS på fot med helgaslipning:
dekor. (H.25)           dekor med fågel. (H.26)      3 martini, 5 snaps, 5 likör.

              200                 300                  400
Objnr: 71             Objnr: 72             Objnr: 73
GLAS på fot med rutslipad     GLAS på fot med olivslipad     KAKFAT på fot, kristall, rikt
dekor: 7 snapsglas, 2 martini.  dekor, 6st. (H.12)         slipad dekor. (H.21)

             300                 200              300
Objnr: 74             Objnr: 75             Objnr: 76
KARAFF med silverfäste och    STOP laggat, med lock, 1800-    PIPSTÅNKA laggad, 1800-tal.
propp. (H.21)           tal, org.målat, lock med skada.  (H.29)
                 (H.26)
             200                 300                  500
Objnr: 77             Objnr: 78             Objnr: 79
LÅDA med skjutlock, 1800-tal,   SVEPASK med lock, 1800-tal,    OSTFORMAR 2st 1800-tal.
org.målad. (L.38)         org.målat tunamåleri med blå-   (15x10, 16x14)
                 grön blomdekor. (L.49)
             1000                1500                 200
Objnr: 80             Objnr: 81             Objnr: 82
PIPSTÅNKA laggad, 17-1800-    TRÄTALLRIKAR 4st, 17-1800-     SOVELFAT på fotring, 1800-tal.
tal, med bomärken. (H.40)     tal, med bomärken, slitage.    (Diam.20) TRÅG 1800-tal.
                 (Största diam.20)         (L.24)
           500                   300                 400
Objnr: 83             Objnr: 84             Objnr: 85
SVARVSKÅL med bomärken,      ROTKORGAR 2st,           HÅRARBETE inramat, med
1800-tal. (Diam.37)        SVARVSKÅL, 1800-tal.        ägarinitialer, sent 1800-tal.
                 (Diam.17)             (33x27)
             300                 300                 300
Objnr: 86             Objnr: 87             Objnr: 88
TRÄSTOP laggat, 1800-tal,     SKÅLFAT i lergods,         STOP laggat, 1800-tal, röd
röd org.målning med svarta    brunglaserat med ljusa       org.målning med svarta band.
band, slitage. (H.25)       dekorer, 1800-tal. (Diam.30)    (H.32)
             400                 400                 400
Objnr: 89             Objnr: 90             Objnr: 91
LJUSSTAKE i mässing,       KAFFEKANNA med träskaft,      STOP laggat, 1800-tal, senare
barock 1700-tal. (H.16,5)     TRATT, koppar, 1800-tal.      bemålat. (H.28)
                 (HH.17)
              500                200               300
Objnr: 92             Objnr: 93             Objnr: 94
LYKTA allmoge, 1800-tal,     KAFFEKVARN i trä, 1800-tal,    LJUSSTAKE för 7 ljus, smide.
bemålad. (H.29)          björk. (H.28)           (H.47)
              300                400               300
Objnr: 95              Objnr: 96              Objnr: 97
MANGELBRÄDE med           SKRIN i masurbjörk, 18-1900-    BULKRUKA med lock,
handtag i form av djur, 17-     tal. (L.22)             mässing, 1800-tal. (H.21)
1800-tal, bemålad,
maskstungen. (L.77)
              300                  200                 300
Objnr: 98              Objnr: 99              Objnr: 100
GRYTA på tre ben, malm,       PARAPLYSTÄLL i gjutjärn,      FIGUR träskuren och bemålad,
1800-tal, lagningar. (Diam.33)   jugend, med hundmotiv, 18-     dalmas med yxa, sign. A.Blanc
                  1900-tal. (H.53)          Rättvik. (H.23)
              200                  600                1000
Objnr: 101             Objnr: 102             Objnr: 103
FIGUR träskuren och         DALAHÄST bemålad, 1900-       TUPP träskuren, bemålad,
bemålad, sittande mas, sign.    talets första hälft. (H.10,5)    1900-talets första hälft, kam
A.Blanc Rättvik. (H.22)                         med skada. (H.16)
             1000                  300                 300
Objnr: 104 Droit De Suite      Objnr: 105             Objnr: 106
BRONFIGUR viking, sign.       BRONSFIGUR taxar, på        FIGUR sjökapten, träskuren
Alice Nordin, gjuten Söderberg   marmorplatta. (H.13)        och bemålad, sign. E.K 1943
och Maak Stockholm. (H.16)                       Falun. (H.25)

             1200                 800                 300
Objnr: 107             Objnr: 108             Objnr: 109
FIGUR sittande gumma,        FIGUR madonna, träskuren      FIGUR gubbe med kappsäck,
träskuren. (H.17)          och bemålad, sign. Dal-Edvin    träskuren och bemålad, sign.
                  1942. (H.20)            E.Karlqvist Falun 1943. (H.20)
               200               500                 300
Objnr: 110             Objnr: 111             Objnr: 112
FIGUR tomte, träskuren.       FIGUR läsande gumma,        FIGUR gubbe, träskuren och
(H.19)               träskuren och bemålad, sign.    bemålad, sign. E.K. 1948
                  E.Karlqvist Falun 1957. (H.16)   Falun. (H.16)
               200                300                 300
Objnr: 113             Objnr: 114             Objnr: 115
GUNGHÄST 18-1900-tal,        DALAHÄSTAR 2st, bemålade,      TRÄSKURNA figurer,
träskuren och bemålad,       1900-talets första hälft.      bemålade. (H.21)
färgflagningar, slitage. (H.50)   (HH.12,5)
               500                400                  200
Objnr: 116             Objnr: 117             Objnr: 118
TRÄSKURNA figurer,         TRÄSKUREN gubbe med         TRÄSKUREN bemålad
bemålade, sign. Karl        väska, sign. Trygg 1944.      snidande gubbe, sign. Sven
Johansson. (H.20)          (H.13,5)              Svensson. (H.16)
               200                300                 200
Objnr: 119             Objnr: 120             Objnr: 121
DALAHÄST bemålad. (H.26)      TRÄSKUREN tupp bemålad.       VAS med hänklar, vitglaserad
                  (H.24)               med förgylld dekor, B&G, 1800-
                                    tal. (H.22)
              300                 200                600
Objnr: 122             Objnr: 123             Objnr: 124
FAT Royal Copenhagen,        VAS fajans, Royal          FIGURIN Lladro, flicka vid
handmålad dekor med tryckt     Copenhagen. (H.17)         pelare, en nagg på sockeln.
motiv. (Diam.35)                            (H.40)
              300                 300                300
Objnr: 125             Objnr: 126             Objnr: 127
UPPLÄGGNINGSSKÅLAR 1        KAFFESERVIS B&G: 8         FIGURIN sittande flicka på
par, omkring år 1900, dekor av   koppar, 7 fat, sockerskål.     stubbe, Lladro. (H.22)
puttin och blommor, von
Schierholz, lagningar. (H.20)
              400                 400                 300
Objnr: 128            Objnr: 129             Objnr: 130
FIGURIN vitglaserad,       TERRIN med lock samt        TERRIN med lock och fat,
Tyskland. (H.8)          TILLBRINGARE, Tettau        Wedgewood Eastern flowers,
                 Bavaria, förgylld dekor med    1800-tal. (H.18)
                 blå blomdekor på vit botten.
                 (HH.21)
            300                 200                 200
Objnr: 131            Objnr: 132             Objnr: 133
FIGURINER fåglar 2st, B&G.    KRUKA blåvit Arabia. (H.11)    LOCKSKÅL lökmönstret,
(L.13)              VAS Arabia Hilkka-Liisa Ahola.   Meissen. (H.10,5)
                 (H.8)
              300               200                 200
Objnr: 134            Objnr: 135             Objnr: 136
FIGURIN sittande kvinna,     UPPLÄGGNINGSFAT Royal       TESERVIS Arabia Kosmos: 4
Wallendorf. (H.19,5)       Copenhagen, motiv med fåglar    muggar, 6 assietter, sockerskål.
                 i körsbärsträd: 11st.
              300               500                  300
Objnr: 137            Objnr: 138             Objnr: 139
KAFFESERVIS dekor         MOCCAKOPPAR Bavaria:        SERVISDELAR Arabia Krokus:
Hackefors: 8 koppar-fat-     12+fat, 5+3 assietter.       6 flata, 5 djupa, 6 assietter.
assietter, socker och
gräddskål.
             200                 200                200
Objnr: 140            Objnr: 141             Objnr: 142 Droit De Suite
YTTERFODER Valdemars       TRÄSKO i lergods, delvis      FIGURIN lejon i stengods,
udde, Prins Eugen. (Diam.25)   glaserad. (L.15)          Gustavsberg Lisa Larsson.
                                   (H.15)
              500                200                800
Objnr: 143            Objnr: 144             Objnr: 145
FIGURIN katt i stengods,     FIGURIN lejon i stengods,     FIGURIN asiat med barn,
Gustavsberg Lisa Larsson.     Gustavsberg Lisa Larsson.     stengods, Gustavsberg Lisa
(L.8,5)              (H.5,5)              Larsson. (H.28)
              200                200                1200
Objnr: 146            Objnr: 147 Droit De Suite     Objnr: 148 Droit De Suite
SOCKERSTRÖARE 1 par,       VAS i stengods, blå-grå      VAS i stengods, flerfärgad
Gustavsberg Berså, Stig      harpälsglasyr, Gustavsbergs    glasyr, Rörstrand sign.
Lindberg. (H.19)         studiohand sign. Friberg.     Stålhane, Unik, D.61, 1960,
                 (H.41)               org.bevis medföljer. (H.17)
              300               6-8000               4-5000
Objnr: 149            Objnr: 150             Objnr: 151
SKÅL i stengods,         SOPPTERRIN med lock,        VAS i stengods, harpälsglasyr,
harpälsglasyr, Gunnar Nylund.   Arabia Paratiisi. (H.24)      Gunnar Nylund. (H.15, 9)
(H.11)
              300                 800                300
Objnr: 152            Objnr: 153             Objnr: 154 Droit De Suite
VAS Gustavsbergs Blå       KAROTT med lock,          VAS i stengods, blåglaserad
Studiohand, Stig Lindberg.    Rörstrands Ostindia.        med fiskfjällsdekor,
(H.22)              (Diam.22)             Gustavsberg sign. M.Hennix
                                   No.3. (H.23)
             800                  300                500
Objnr: 155            Objnr: 156 Droit De Suite     Objnr: 157
SKÅL i stengods, Gustavsberg   FIGURIN i lergods "Malin",     FIGURIN elefant i stengods,
Stig Lindberg. (L.17)       Gustavsberg sign. Lisa L.     Gustavsberg sign. Lisa L., lagat
                 (H.19)               öra. (H.12)
            300                 400                  200
Objnr: 158            Objnr: 159 Droit De Suite     Objnr: 160 Droit De Suite
FIGURIN i lergods "Emma",     FIGURIN sparbössa i lergods    VÄGGDEKOR i stengods,
Gustavsberg sign. L.L,      "Gunnar Sträng", Gustavsberg    Gustavsbergs Drabant-1, Lisa
fotskada. (H.15,5)        Lisa Larsson. (H.15)        Larsson. (H.27)

              200                300                500
Objnr: 161 Droit De Suite     Objnr: 162 Droit De Suite     Objnr: 163 Droit De Suite
VÄGGDEKOR i stengods,       VÄGGDEKOR i stengods,       VÄGGDEKOR i stengods,
Gustavsbergs Drabant-2, Lisa    Gustavsbergs Drabant-3, Lisa    Gustavsbergs Drabant-4, Lisa
Larsson. (H.27,5)         Larsson. (H.28,5)         Larsson. (H.28,5)
              500                 500               500
Objnr: 164 Droit De Suite     Objnr: 165 Droit De Suite     Objnr: 166 Droit De Suite
VÄGGRELIEF gjutet stengods,    VÄGGRELIEF i stengods,       FIGURIN räv i stengods,
Stig Lindberg, 1960-tal, delvis  dekor med fjäril, sign. Lisa L.  Gustavsbergs Lisa Larsson.
glaserad, sign. Stig L. på     (23,5x23,5)            (L.12)
framsidan, stämplad
Gustavsberg på baksidan.
(38x39)
              1500                500                 300
Objnr: 167 Droit De Suite     Objnr: 168 Droit De Suite     Objnr: 169 Droit De Suite
VÄGGTAVLA i stengods, med     VAS i stengods, blå-lila glasyr,  VAS i stengods, blå
metallinslag, Gustavsbergs     Gustavsbergs Studiohand 88     harpälsglasyr, Gustavsbergs
studiohand, sign. Skohg.      Unik, Sven Wejsfeldt. (H.16)    Studionhand 79, Sven
(48x23)                                Wejsfeldt, no.2. (H.11)
              300                300                 300
Objnr: 170 Droit De Suite     Objnr: 171 Droit De Suite     Objnr: 172 Droit De Suite
VAS i stengods, blå-lila glasyr,  VAS i stengods, blå-vit glasyr   SKÅL på fotring, blå-lila glasyr,
Gustavsbergs Studiohand      med motiv av fåglar,        Gustavsbergs Studiohand 84,
sign. Friberg. (H.11)       Gustavsbergs Studiohand 90,    Sven Wejsfeldt. (Diam.12)
                  Sven Wejsfeldt. (H.14)
              1500                300                300
Objnr: 173 Droit De Suite     Objnr: 174 Droit De Suite     Objnr: 175 Droit De Suite
VÄGGRELIEFER 1 par, sign.     VAS i stengods, blåglaserad    LAMPFOT i stengods,
Gustavsberg Lisa L., dekor     med reliefdekor, Gustavsberg    blåglaserad med silverdekor av
med frukter och blommor,      Kul 2, design B.L. Sundell.    blomma, Gustavsbergs
tillverkningsdefekt, en nagg.   (H.24)               Studiohand sign. Sven
(21,5x22)                               Jonsson. (H.34)
              400                300                300
Objnr: 176 Droit De Suite     Objnr: 177             Objnr: 178 Droit De Suite
BORDSLAMPA kubformad i       FIGURINER 2st fiskar, i      VÄGGRELIEF i stengods,
stengods, blåglaserad,       glaserat stengods, på träplatta,  smultrondekor, sign.
invändigt med vita glasskivor,   Sven Wejsfeldt, Gustavsberg,    Gustavsberg Lisa L. (22x22)
Gustavsbergs Studiohand      ostämplade. (L.14, 15)
sign. Lisa Larsson, fotring med
tillv.defekter. (H.19,5)
              500                300                  400
Objnr: 179 Droit De Suite     Objnr: 180 Droit De Suite     Objnr: 181
VÄGGRELIEF fågel i         VAS i stengods, Gustavsbergs    STEKFAT Kina, blåvit dekor
stengods, Gustavsberg sign.    Domino, Stig Lindberg. (H.5,    med landskapsmotiv, 17-1800-
Lisa L. (L.26)           L.6)                tal, glasyrnaggar. (33x25)
              500                200                  500
Objnr: 182             Objnr: 183             Objnr: 184
STEKFAT Kina, blåvit dekor     TALLRIKAR 3st Kina, 1800-tal,   TERRIN med lock, blå-vit
med fåglar och blomster, 1800-   naggar. (Största diam.19)     dekor, Qianlong 1700-tal,
tal, lagat. (31x23)                          limmad knopp, spricka. (L.34)
              200                200                 2000
Objnr: 185             Objnr: 186             Objnr: 187
TALLRIK, KOPP samt SKÅL,      SKÅL på fotring, Kina, 1800-    VAS i glaserat lergods, sign.
Kina 1800-tal. (Diam.23)      tal, bär Cheng Hua stämpel,    HAK, Herman Kähler Danmark,
                  spricka. (H.8)           1920-tal, svart-vit dekor. (H.26)

            200                  200                 400
Objnr: 188             Objnr: 189             Objnr: 190
TEKANNA och VAS i bemålad     TEBURK med lock, Kina, 18-     TEBURK med lock, Kina, 1800-
koppar, Kina, 1900-tal.      1900-tal, dekor med kvinna     tal, motiv med damer i trädgård
(HH.17)              med barn i trädgård, fotnagg.   samt kinesisk text. (H.15,5)
                  (H.16)
              300                300                 400
Objnr: 191             Objnr: 192             Objnr: 193
FAT Japan, 1800-tal, blåvit    FAT Japan, 1800-tal, blåvit    MATKANTIN Kina, 1800-tal,
dekor med fiskar. (Diam.40)    dekor med fiskar. (Diam.40)    med hänklar i mässing, figurala
                                   motiv, locknagg. (H.19)
              400                 400                500
Objnr: 194             Objnr: 195             Objnr: 196
STEKFAT Kina, Qianlong       SEDEL 14 koppar Schillingar,    MYNT 4 daler Silfmynt, 1746.
1700-tal, blåvit dekor. (L.37)   1804, No.1765, inramad.      (23,5x26,5)
                  (15x11)
             1200                 300                6000
Objnr: 197             Objnr: 198             Objnr: 199
MYNT 2 daler Silfmynt, 1726.    MYNT 1/2 Daler Silfmynt,      MYNT 1 Daler Silfmynt, 1746.
(16,5x19)             1769, nedklippt. (7x9)       (13x14,5)
             4000                1000                3000
Objnr: 200 Droit De Suite     Objnr: 201 Droit De Suite     Objnr: 202 Droit De Suite
TUSCHLAVERING sign. A.M.      TAVLA blandteknik "Historien    OLJA PÅ PANNÅ sign. Torsten
(Aina Masolle), "Julbaket och   om lille terov", på baksidan    Dahl, "I milskogen", i av
Julgesten" (8x17)         sign. Aina Masolle. (20x17)    konstnären egenmålad ram.
                                   (15x23)
               700               1000                 600
Objnr: 203 Droit De Suite     Objnr: 204 Droit De Suite     Objnr: 205 Droit De Suite
OLJA PÅ PANNÅ sign.        TAVLA PASTELL sign.        OLJA PÅ PAPP sign. Torsten
Torsten Dahl, "I sol", i av    Torsten Dahl 1949, "Höst".     Dahl, "På åkern II", i av
konstnären egenmålad ram.     (26x21)              konstnären egenmålad ram.
(18x24)                                (25x27)
               500               500                 600
Objnr: 206 Droit De Suite     Objnr: 207 Droit De Suite     Objnr: 208 Droit De Suite
OLJA PÅ DUK, räv i         OLJA PÅ PANNÅ landskap vid     OLJA PANNÅ "Första snön",
vinterlandskap, sign. L.Sand -   vattendrag, sign. Akke Hugh    sign. Gatu (Bertil G.) (46x38)
84. (37x54)            Malmeström. (38x48)
              5000               1500                400
Objnr: 209 Droit De Suite     Objnr: 210 Droit De Suite     Objnr: 211 Droit De Suite
OLJA PÅ DUK gårdsinteriör,     AKVARELL skogslbacke, sign.    OLJA PÅ PANNÅ
sign. Nils Olzon. (48x57)     Oskar Bergman. (23x33)       åkerlandskap, sign. Akke Hugh
                                   Malmeström -48. (48x60)
              800                20000               1500
Objnr: 212 Droit De Suite     Objnr: 213 Droit De Suite     Objnr: 214 Droit De Suite
OLJA PÅ DUK vinterlandskap,    OLJA PÅ PANNÅ Interiör med     OLJA PÅ DUK sign. Käller
sign. Altzar 1913. (70x92)     Dala-floda kulla, sign. Perjons  (Axel K.) (55x48)
                  1941. (51x57)
             2000                10000                 800
Objnr: 215 Droit De Suite     Objnr: 216 Droit De Suite     Objnr: 217 Droit De Suite
ETSNING "Soluppgång" sign.     OLJA PÅ DUK "Ruin av ett      OLJA PÅ DUK fiolspelande
Stig Borglind. (19x22)       gammalt julhus" sign. Käller    man i folkdräkt, sign. Perjons
                  (Axel K.). (64x47)         1950. (46x53)
             800                  800                4000
Objnr: 218 Droit De Suite     Objnr: 219 Droit De Suite     Objnr: 220 Droit De Suite
OLJA PÅ DUK åkerlandskap,     FÄRGLITOGRAFI sign. X-et,     BLYERTSTECKNING färglagd,
sign. A.Loman. (54x75)       (Sven X-et Eriksson) pojke     sign. R.Högfeldt. (16x22)
                  med drake, 36/300. (25x34)
              1000                 800               1000
Objnr: 221 Droit De Suite     Objnr: 222 Droit De Suite     Objnr: 223 Droit De Suite
TAVLA blandteknik, Maurice     FÄRGLITO Elling Reitan,      OLJA PÅ PANNÅ, Akke Hugh
Blanchard, sign., Paris La     sign., 255/275. (13x16)      Malmeström -47, sign.,
Seini. (27x33)                            Sommarlandskap Åsens
                                   fäbodar Gesunda. (49x60)
             1000                 200               2500
Objnr: 224 Droit De Suite     Objnr: 225 Droit De Suite     Objnr: 226
OLJA PÅ DUK, Naken kvinna,     OLJA PÅ VÄV "Träden", Evert    LUCIA i lergods, delvis
sign. Eric Nordlöw Paris 1948.   Lundquist 1953, sign. på      glaserad, Gustavsbergs
(44x37)              baksidan. (99x81)         studiohand, Stig Lindberg.
                                   (H.17)
              500             15-18000                  200
Objnr: 227             Objnr: 228 Droit De Suite     Objnr: 229
FAT 2st, Gustavsbergs       FIGURIN häst, vitglaserad,     YTTERFODER Valdemars
Prunus, Stig Lindberg. (12x12)   Gustavsberg. (L.23)        udde, Prins Eugen, vitglaserad,
                                   tillverkningsnagg på en fot.
                                   (Diam.25)
             200                  400                 300
Objnr: 230             Objnr: 231             Objnr: 232
YTTERFODER 1 par,         FIGURIN katt, Gustavsberg     LJUSSTAKE i lergods,
Valdemars udde, Prins Eugen,    Lisa Larsson,           Gustavsberg Lisa Larsson.
vitglaserade. (H.15,5)       tillverkningsskador på en fot.   (H.14,5)
                  (L.33)
               400                200                200
Objnr: 233             Objnr: 234             Objnr: 235
UPPLÄGGNINGSFAT med        FAT djupa 2st, med förgylld    KAFFESERVIS Gustavsberg
förgylld dekor, Gustavsberg    dekor, Gustavsberg Lisa      Festong, Stig Lindberg: 10
Lisa Larsson, Karolin.       Larsson, Karolin. (Diam.18,5)   koppar-fat, 3 assietter,
(Diam.27)                               sockerskål.
               300              200                 600
Objnr: 236             Objnr: 237             Objnr: 238
CABARÉFAT Rörstrand, 18-      KRUKA stengods, blåvit dekor,   VAS Rörstrand, orangefärgad
1900-tal, landskapsmotiv med    Rörstrand. (H.14)         med mörka ränder. (H.18)
folkdräkter, slitage. (Diam.46)
              1000                300                200
Objnr: 239             Objnr: 240 Droit De Suite     Objnr: 241 Droit De Suite
FIGURIN i lergods "Gustav",    LJUSSTAKE i stengods        FIGURIN katt i stengods,
Gustavsberg Lisa Larsson.     "Brud", Gustavsberg Britt-     Gustavsberg sign. Lisa Larsson
(H.18)               Marie Sundell. (H.19)       93. (H.14)
               400                400                400
Objnr: 242             Objnr: 243             Objnr: 244
FIGURIN katt i lergods,      VASER 2st UE Mari         FIGURIN i lergods, vitglaserad,
Gustavsberg Lisa Larsson.     Simmulsen. (H.22, 13)       Gustavsberg Lisa Larsson,
(L.12)                                fotnagg. (L.23)
               200                300                200
Objnr: 245             Objnr: 246 Droit De Suite     Objnr: 247
FIGURIN mops i stengods,      VAS samt FIGURIN hund,       KRUKA i stengods, blåvit
Gustavsberg Lisa Larsson.     Gustavsberg Lisa Larsson.     dekor, Gustavsberg. (H.7,5)
(L.9) VAS Gustavsberg Lisa     (HH.6,5)
Larsson, nagg. (H.15)
               200              300                  200
Objnr: 248             Objnr: 249             Objnr: 250
KRUKA i stengods, blåvit      KRUKOR 2st i stengods, blåvit   VAS i konstglas, sign. Ulrika
dekor, Gustavsberg. (H.9,5)    dekor, Gustavsberg. (HH.7)     H.Wallien no.42713. (H.18)

             200                  200                500
Objnr: 251             Objnr: 252             Objnr: 253
SEJDLAR 4st, Rejmyre antik.    SNAPSGLAS 6st, Rejmyre       REMMARE 6st, med slipad
(H.13,5)              Antik. (H.5,5)           kupa och grön fot. (H.18)
             300                  200              300
Objnr: 254             Objnr: 255             Objnr: 256
VINGLAS 12st, kristall, med    WHISKEYGLAS 8st, Ittala.      PARAPLYGLAS 7st, sent 1800-
slipad dekor. (H.18,5)       (H.6,5)              tal. (H.10,5)
             500                 300               400
Objnr: 257             Objnr: 258             Objnr: 259
GLAS 3+2+1, 18-1900-tal.      GLAS 6st, 18-1900-tal. (H.10)   LÄNSMANGLAS 2st, 1800-tal.
(HH.10,5)                               (H.6)
             200                  200              200
Objnr: 260             Objnr: 261              Objnr: 262
VAS i konstglas, sign. Kosta    GLASSERVIS med etsad         KRISTALLGLAS med rutslipad
Vicke Lindstrand, no.1828.     dekor: 11 vin, 11 selter, 10     dekor, Orrefors: 12 vinglas
(H.26)               snaps, 10 likör.           (H.17) 8 glas (H.12,5)
              400                  300                800
Objnr: 263             Objnr: 264              Objnr: 265
SNAPSGLAS på fot, Rydberg.     KAKFAT på fot med slipad       VAS i konstglas med grön
(H.14)               dekor. (Diam.24)           dekor, sign. Kosta L.H. 1715,
                                    Vicke Lindstrand. (H.16)
             200                 300                 500
Objnr: 266             Objnr: 267              Objnr: 268
REMMARE 6st med grön fot,     VAS i blått konstglas. (H.40)    GLAS 4st blåtonade, Ittala
vindruvsdekor. (H.13,5)                         design Stefan Lindfors. (H.7,5)
             300                200                  200
Objnr: 269             Objnr: 270              Objnr: 271
KAKFAT på fot, pressglas.     BRÄNNVINSFLASKOR 2st         VINGLAS 11st på fot med
(H.22)               med etsad dekor, 1800-tal      etsad dekor, Kosta. (H.13)
                  bl.a. Oskar I. (H.19, 15)
               200               300                   300
Objnr: 272             Objnr: 273              Objnr: 274
VINGLAS på fot 13,         MARTINIGLAS 6st med slipad      KAKFAT på fot i glas, med
LIKÖRGLAS på fot 6st, med     dekor, LIKÖRGLAS 5st.        emaljmåleri, sent 1800-tal.
helgaslipning. (HH.18)       (HH.13,5)              (Diam.23)
               500               300                   200
Objnr: 275             Objnr: 276              Objnr: 277
KAKFAT i pressglas på fot, 18-   FIGURINER 1 par, bemålad       STRÖSOCKERSKÅL i nysilver,
1900-tal. (H.20)          gips, 18-1900-tal. (H.36)      18-1900-tal. (H.30)
               200               300                   200
Objnr: 278             Objnr: 279              Objnr: 280
KARBIDLYKTA i bemålad plåt     SPELMASKIN med tillhörande      TRATTGRAMMOFON med
med förgyllda dekorer och     skiva, omkring år 1900.       bemålad plåttratt, tidigt 1900-
nickeldetaljer, 1800-tal,                        tal.
tillverkad i stockholm. (H.75)
              2000                                  1500
Objnr: 281             Objnr: 282              Objnr: 283
VÄGGLJUSSTAKAR 1 par,       HAVSTRUT uppstoppad på        PIEDESTAL i svartmålad plåt
träskurna med delfindekor,     träplatta.              med blomdekor, Örebro
delvis bemålade, sign.                         bleckemballage fabrik. (H.58)
Taserud 1935. (H.40)
              1000                 500                 400
Objnr: 284             Objnr: 285              Objnr: 286
VAS i gultonat glas med      MÄSSINGSLJUSSTAKE          SOPPSLEV silver, 1812, märkt
metalldekor. (H.26)        jugend, för 5 ljus. (H.42)      O.B., senare träskaft. (L.32)

               200                 500              500
Objnr: 287             Objnr: 288              Objnr: 289
KAFFESKEDAR 6st, silver,      KANDELABER för 5 ljus,        TRÄSKURET ligganda lejon.
GAB. (L.14, 77g.)         sterling weighted. (H.24)      (L.31)
               300               200                300
Objnr: 290             Objnr: 291              Objnr: 292
BORDSUR Svensk empir,       SKÅL i konstglas, Kosta Boda,    LIKÖRGLAS 4st på grön fot.
1800-talets första hälft, svart  sign. Kjell Engman. (H.10)      (H.13) PUNCHGLAS med
marmor med brännförgyllda                        slipad dekor 6st.
detaljer, fungerar, obet.nagg.                     GLASASSIETTER med
(H.39)                                 blomdekor, 10st.
              2000                 200              300
Objnr: 293             Objnr: 294              Objnr: 295
SKÅL i konstglas, Skruf sign.   VAS i bruntonat glas, Eda      REMMARE 6st med
Edenfalk. (H.16)          1930-tal. (H.15)           vindruvsdekor. (H.11)
               300                 200              200
Objnr: 296             Objnr: 297              Objnr: 298
GLAS 6st på fot, blåtonade.     VASER 2st i konstglas. (H.21,     VASER 2st i konstglas, med
(H.12)               16)                  påklippt dekor. (H.25, 19)
              100                  200                  300
Objnr: 299             Objnr: 300              Objnr: 301
VAS i grön glasmassa, 1900-     BAROCKSKÅP tvådelat, 1700-      SKÄNKSKÅP Dalarna,
talets första hälft. (H.35)     tal, delvis org.målat samt röd    dat.1797, org.målat, 2 dörrar
                  1800-talsmålning, två dörrar     upptill, en nedtill samt 2 lådor,
                  upptill samt en nedtill, 2 lådor,   lås saknas. (H.198, B.126)
                  med spetsfyllningar,         Proviniens äldre gård,
                  kompletterat, senare krönlist     Torsåker.
                  samt skänkskiva. (H.190,
                  B.124) Proviniens äldre
                  samlarhem från västertuna.
             200                6-8 000                8-10 000
Objnr: 302             Objnr: 303              Objnr: 304
BYRÅ med sarg på ben, med      SLAGBORD 1800-talets första      SNEDKLAFF med 3 lådor och
tre lådor, Gustaviansk       hälft, senare rödmålat, delvis    inredning, 17-1800-tal,
allmoge, senare 1800-tals      synlig blå-grå org.målning, en    gustaviansk allmoge, org.målad
målning, lådfronter något      slå senare. (H.77, B.119,       mahognyimitation med invändig
maskstungna. (H.86, B.97)      L.161) Proviniens äldre gård,     grön bemålning och räfflad
Proviniens äldre gård,       Torsåker.               dörr. (H.106, B.99) Proviniens
Torsåker.                                 äldre gård, Torsåker.

             3000                 3000                 4000
Objnr: 305             Objnr: 306              Objnr: 307
VÄGGHÖRNSKÅP Dalarna        DRAGKISTA med fem lådor,       BORD med en låda, Barock
dat.1794, org.målat, nyckel     tidigt 1800-tal, org.målad      1700-tal, röd 1800-tals
saknas. (H.94) Proviniens      mahognyimitation samt         bemålning, slitna benavslut.
äldre gård, Torsåker.        marmorerad skiva. (H.100,       (H.62, L.77) Proviniens äldre
                  B.114) Proviniens äldre gård,     gård, Torsåker.
                  Torsåker.
             3000                 3000                   1000
Objnr: 308             Objnr: 309              Objnr: 310
BRÄNNVINSSKÅP allmoge,       SLAGBORD med en skiva,        HÖRNKÄRLHYLLA Dalarna
org.målat, dat.1786, med text    dubbla grindar, 1800-tal,       med en räfflad dörr, 1800-talets
"Mora". (H.55)           underdel med blå-grå         första hälft, röd org.målning
                  bemålning. (B.119, L.126)       med blå dekor. (H.190)
                                     Proviniens äldre samlarhem
                                     från västertuna.
              5000                 1500                  5000
Objnr: 311             Objnr: 312              Objnr: 313
STOLAR 1 par, provinsarbete i    KARMSTOLAR 1 par,           VÄGGSKÅP med brutet krön
rokoko, tidigt 1800-tal, senare   rokokostil.              och dubbla dörrar, 17-1800-tal,
säten.                                  invändigt med tre lådor, senare
                                     bemålat. (H.77, B.70)
              1500                  1000                 2000
Objnr: 314             Objnr: 315              Objnr: 316
STOL senbarock, 1700-tal,      BOCKBORD allmoge,           SEKRETÄR rokokostil, fanerad
spår av org.målning, slitage.    dat.1784 A.A.S,            i olika träslag, 1900-tal. (H.87,
                  balusterformade ben, skiva av     B.87)
                  två plank. (L.214, B.65)
               800                 4000                1000
Objnr: 317             Objnr: 318              Objnr: 319
PARBORD fanerade med        GOLVHÖRNSKÅP Dalarna,         GOLVUR barock 1700-talets
inläggningar i olika träslag,    tidigt 1800-tal, nedtill räfflad   första hälft, urverket Andreas
mässingdekorer. (L.57, H.62)    dörr samt tandad list,        Polhammar Stiernsund 1738,
                  mahognyimiterad org.målning.     fodralet bemålat med kineserier
                  (H.182)                och förgyllda detaljer, huv
                                     glaset saknas. (H.220)

              800                 8000               8-10 000
Objnr: 320              Objnr: 321             Objnr: 322
POTTSTOL Rokoko 17-1800-       KARMSTOLAR 1 par          STOLAR 4st med lösstoppad
tal, org.målad, äldre lagningar.   rokokostil, 1900-tal, träskuren   dyna, rokokostil, 1900-tal,
                   dekor, vitmålade med förgyllda   vitmålade med förgylld dekor.
                   dekorer.
              1500                 2000               2000
Objnr: 323              Objnr: 324             Objnr: 325
TABURETTER 1 par,          BORD rokokostil, 1900-tal,     STOLAR 4st, 18-1900-tal, med
rokokostil, 1900-tal, vitmålade   vitmålade med förgylld dekor.    träskuren dekor.
med förgylld dekor.         (H.77, L.101)
              1000                 500                 1000
Objnr: 326              Objnr: 327             Objnr: 328
KARMSTOLAR 1 par           STOLAR 4st rokokostil, tidigt    SALONGSGRUPP Karl-johan
gustaviansk stil, 18-1900-tal,    1900-tal, mahogny med        stil, 1900-tal, mahogny: Soffa, 4
rikt skuren dekor.          inläggningar i bl.a. pärlemor,   stolar, Bord med fällskivor och
                   tryckt gyllenlädersits.       låda. (Soffans L.240)
             2000                  1500                 2000
Objnr: 329              Objnr: 330             Objnr: 331
KARMSTOLAR 1 par, Karl-       PIEDESTAL i form av räfflad     ORGEL senempir, björk, 1800-
johan stil, mahogny, 1900-tal.    kolonn, 18-1900-tal,        talets andra hälft, P.H.J. Traiser
                   gustaviansk stil, vitmålad med   & Co. Stuttgart, med tillhörande
                   förgylld dekor. (H.106)       pall. (H.84, L.82)
               1500                2000                 1500
Objnr: 332              Objnr: 333             Objnr: 334
CHIFFONJÉ Karl-johan, 1800-     TABURETT karl-johan,        SKÄNK Gustaviansk, tidigt
talets första hälft, tvådelad,    mahogny, 1800-talets mitt.     1800-tal, fyra dörrar med räfflad
fanerad i pyramidmahogny                         dekor, välvda sidodörrar,
med förgylld dekor och                          invändigt med en låda, senare
mässingslister, smärre                          ben och bemålning. (H.110,
fanerskador. (H.135, B.108,                       B.140)
Dj.62)
               4000             800                  4-5 000
Objnr: 335              Objnr: 336             Objnr: 337
BOCKBORD med oval skiva,       BRICKSTOLAR 2+2, 1700-tal,     KISTA med plant lock, tidigt
17-1800-tal, balusterformade     senare bemålade.          1800-tal, senare bemålad.
ben, dubbla bommar, senare                        (L.74)
bemålat. (L.156, B.84, H.76)
               3000                1500                  200
Objnr: 338              Objnr: 339             Objnr: 340
KISTA med plant lock, på       STOLAR 1 par, gustavianska     SPELBORD mahogny, 1800-
benställning, 17-1800-tal,      provinsarbeten, 1800-talets     talets andra hälft, rikt träskuren
senare bemålad. (L.74)        första hälft, senare bemålade.   fot. (L.89)
                300                1000                  800
Objnr: 341              Objnr: 342             Objnr: 343
SALONGSSOFFA sent 1800-       SKRIVBYRÅ mahogny, empir,      BOCKBORD 17-1800-tal,
tal, rikt skuren dekor. (L.128)   1800-talets första hälft, med    balusterformade ben, skiva
                   svärtade detaljer och        med två tjocka plank. (L.250,
                   mässingsdekorer, mindre       B.82, H.79)
                   fanerskador. (H.100, L.113)
               800                3-4 000               8-10000
Objnr: 344              Objnr: 345             Objnr: 346
GOLVHÖRNSKÅP 17-1800-        PSALMBOKSHYLLA med         VATTENTUNNA i koppar på
tal, välvd front med en dörr     låda, 1800-tal, org.målad.     fotring, 1800-tal, delat lock,
upptill och nedtill, senare     (H.66, B.48)            med två hänklar, baksida med
bemålat. (H.140)                             bula. (H.55)
              2000                500                   1000
Objnr: 347              Objnr: 348             Objnr: 349
BRÄNNVINSSKÅP 1700-tal,       SNEDKLAFFSKÅP dat.1844,       BOCKBORD 1800-tal, med två
org.lås, gångjärn samt nyckel,    org.målat med grön inredning.    lådor och dubbla bommar.
senare bemålat. (H.44, B.42)     (H.194, B.104)           (L.186, B.87)
              1000              4-5 000                  2-3 000
Objnr: 350             Objnr: 351            Objnr: 352
SKÄNK Gustaviansk, 1800-      BORD fanerat i valnöt och     SOFFA Gustaviansk, tidigt
talets första hälft, med tråg, 4  mahogny, delvis massiv      1800-tal, träskuren dekor.
dörrar och 3 lådor, med       mahogny, sent 1800-tal,      (L.180)
romber och räfflade dörrar,     kryssunderrede med ben i
senare bemålning och beslag,    form av fabeldjur, skivan med
ett gångjärn senare. (L.180,    mindre fanerskador. (H.76,
H.137)               L.114)
              8000               2000               3-4 000
Objnr: 353             Objnr: 354            Objnr: 355
HERRBYRÅ mahogny med 7       PELARBORD i gjutjärn, 1800-    VEDLÅR tidigt 1900-tal,
lådor, mässingsbeslag, sent     talets slut. (Diam.60)      gulådrad. (H.60, B.49)
1800-tal, centrallås. (H.153)
             2-3 000               2000                400
Objnr: 356             Objnr: 357            Objnr: 358
PULPET dat.1832, med text,     Dalahäst bemålad. (H.51)     VÄGGUR Jugend, Junghans.
org.målad. (42x29)                          (H.92)
               800                600                400
Objnr: 359             Objnr: 360            Objnr: 361
GOLVUR 1800-tal, svängd       GOLVUR Rokoko, 17-1800-      LODUR i ek, sent 1800-tal, rikt
modell, furu, fungerar. (H.210)   tal, nedre träskuren lövformad  skuren dekor. (L.120)
                  dekor, dekorerad med
                  pärlkant, senare bemålat.
                  (H.200)
            1200                  4000            3-4 000
Objnr: 362             Objnr: 363            Objnr: 364
VÄGGUR jugend, bonad björk,     VÄGGPENDYL Lenzkivch, 18-     LODUR mahogny, 18-1900-tal.
tidigt 1900-tal. (H.77)       1900-tal, ek, rikt skuren med   (H.131)
                  bronser. (H.95)
              400                2000               1500
Objnr: 365             Objnr: 366            Objnr: 367
BOCKBORD 1700-tal,         BÄNK Rokoko, allmoge, 1700-    BÄNK Rokoko, allmoge, 17-
balusterformat underrede,      tal. (L.240) Proviniens      1800-tal. (L.203) Proviniens
skiva av två plank. (L.243,     samlarhem från västertuna.    samlarhem från västertuna.
H.76, B.63) Proviniens
samlarhem från västertuna.
            6-8 000               1500                1000
Objnr: 368             Objnr: 369            Objnr: 370
KRYDDSKÅP sent 1800-tal,      VÄGGPENDYL förgylld,       KARMSTOLAR 1 par,
med 10 lådor, org.målat.      sengustaviansk omkring år     rokokostil, 1900-tal, med
(H.76, B.65)            1800, Jacob Koch Stockholm,    träskuren dekor, vitmålade.
                  fungerar. (H.82)
             2000             10-12000                 1500
Objnr: 371             Objnr: 372            Objnr: 373
STOLAR 3st rokokostil, 1900-    BORD rokokostil, 1900-tal,    MATBORD rokokostil, 1900-tal,
tal, med träskuren dekor,      med träskuren dekor, vitmålat.  med träskuren dekor, vitmålat,
vitmålade.             (L.72, H.66)           oval form, färgflagningar.
                                   (L.122)
           1000                  400                  1000
Objnr: 374             Objnr: 375            Objnr: 376
BRICKSTOLAR barock 4st,       ALLMOGESÄNG gustaviansk,     SPEGELTRYMÅ Karl-Johan,
1700-tal, snarlika.         1800-talets första del,      1800-talets första hälft,
                  org.målad. (L.194)        mahogny, med
                                   mässingsdekorer och vit
                                   marmorskiva. (H.260)
            2000                2000                3-4 000
Objnr: 377             Objnr: 378            Objnr: 379
SPEGEL förgylld, nyrokoko,     STOL barock, 1700-tal, med    SKÄNKSKÅP Dalarna,
1800-tal. (H.175, B.75)       skinnklädsel.           dat.1816, org.målade fält och
                                   krön på grön botten. (H.214,
                                   B.107)
              3000                1000               5-6 000
Objnr: 380             Objnr: 381             Objnr: 382
SPEGEL förgylld, nyrokoko,     SPEGEL gustaviansk stil,      SPEGEL förgylld, 1800-talets
1800-talets andra hälft,      1800-tal, omgjord till lampett.  mitt, med delat glas. (H.195)
skador, delar saknas. (B.122,    (H.65, B.46)
H.103)
               600               1500               5-6 000
Objnr: 383             Objnr: 384             Objnr: 385
KONSOLLBORD nyrokoko,        BORD fanerat i björk och      KISTA med plant lock,
1800-talets andra hälft, förgylld  björkrot, med klotformade ben.   dat.1889, org.målad, invändigt
med vit marmorskiva. (H.77)     (Diam.91)             bemålad. (L.78)

            2000                   500                 1000
Objnr: 386             Objnr: 387             Objnr: 388
FÄRDSKRIN 1800-tal, med       KANON gjuten, 1800-tal eller    KONSOLLBORD senempir
beslag i smide. (L.56)       äldre, rostangrepp. (L.51) med   1800-talets mitt, med lejonfötter
                  senare lavett.           och dekor av lyra, förgylld, med
                                    marmorskiva. (H.75, L.72)

              500                 1000                1000
Objnr: 389             Objnr: 390             Objnr: 391
SYBORD lyrmodell i bonad      BRASSKÄRM 18-1900-tal,       STOLAR 1 par, Myran, design
björk, 1900-tal. (H.72)       bemålat blommotiv med fåglar    Fritz Hansen, ett ben lagat,
                  och fjärilar. (H.103, B.54)    senare bemålade.

             300                  400               800
Objnr: 392             Objnr: 393             Objnr: 394
BYRÅ med 3 lådor, 1800-tal,     SKÄNK med 2 dörrar, 1800-     BYRÅ med 4 lådor, 1800-tal, i
ådringsmålad, med          tal, invändigt med 2 lådor,    ljus björk. (H.95, B.103)
mässingsbeslag. (L.97, H.85)    senare bemålad. (H.117,
                  B.108)
              800                 1000                 800
Objnr: 395             Objnr: 396             Objnr: 398
STOLAR 1 par, senempir,       STOL allmoge, tidigt 1800-tal.   GOLVUR barock, 1700-tal,
bonad björk.                              senare bemålat. (H.207)
               300                 400                1200
Objnr: 399             Objnr: 400             Objnr: 401
VÄGGHÖRNSKÅP Barock         KOPPARTUNNA med delat       SPEGEL venitiansk-stil, 1900-
1700-tal, org.målat, listdelar   lock, på tre smidesben, 1800-   talets början, slipad dekor.
saknas. (H.107)           talets senare hälft, locket med  (H.115)
                  dekor av stjärna. (H.77)
              1000               2-3 000              2000
Objnr: 402             Objnr: 403             Objnr: 404
DROPPSUR USA, 1800-tal.       VÄGGPENDYL förgylld,        TAKLAMPA i grönmålad plåt,
(H.55)               rokokostil. (H.60)         Bumlingen.
              300                 400               300
Objnr: 405             Objnr: 406             Objnr: 407
KONSOLLBORD förgylld, med      FÄRDSKRIN på benställning,     BYRÅ med 3 lådor, rokokostil,
vit marmorskiva, 1900-tal.     1800-tal, lås saknas. (L.60)    fanerad med inläggningar och
(H.63, B.76)                              stenskiva. (L.91, H.80)

              800               200                 2000
Objnr: 408             Objnr: 409             Objnr: 410
VÄGGPENDYL förgylld,        SPEGEL förgylld, med dekor     STOLAR 1 par, bonad björk,
rokokostil. (H.61)         av puttin. (H.68)         1800-tal.
             400                300                  300
Objnr: 411             Objnr: 412             Objnr: 413
PELARBORD i bonad björk,      VIPPBORD 1800-tal,         KISTA med plant lock,
18-1900-tal. (H.74, Diam.48)    brunådrat. (Diam.127)       dat.1848, org.målad, med text
                                    "Lars Persson född år 1832".
                                    (L.80, H.35)
              300                 800               500
Objnr: 414            Objnr: 415            Objnr: 416
BAKBORD med            PELARBORD mahogny, 18-      SKEDAR 2st: 1793 Opamen?,
kryssbensunderrede, 1800-tal.   1900-tal, med träskuren fot.   1806 O.Hagrelius.
(L.129)              (L.65)
            1500                 400                 600
Objnr: 417            Objnr: 418            Objnr: 419
RÅTTSVANSSKED 1765 AR.      SKEDAR 2st silver: 1837      SOCKER och GRÄDDSKÅL på
(L.18,5)             A.Öhrn, 1864 J.O.Östlund.     FAT, silver, rokokostil. (312g.)

             1200                400                  800
Objnr: 420            Objnr: 421            Objnr: 422
MYNT 5st: 1st 100kr, 2st 50kr,  HERRARMBANDSUR 5st bl.a.     HERRARMBANDSUR 2st:
Danskt mynt 1888, 5 schilling   Comet, Seiko, Citizen, Certina.  Munte och Windsor.
mynt 1953.
              200               200                  200
Objnr: 423            Objnr: 424            Objnr: 425
PENNA Sheaffers lifetime     PENNOR 3st Mont Blanc, i     KAFFESKEDAR 6st silver, i
USA, 14k.             org.etui.             etui.
              300               500                  200
Objnr: 426            Objnr: 427            Objnr: 428
KAFFESKEDAR 3st,         SALTKAR silver med blå      SKEDAR 5st, KNIV, silver,
SOCKERTÅNG, KAKTÅNG,       glasinsats.            mestaldels 1800-tal. (100g.)
silver. (79g.)
              200              200                  200
Objnr: 429            Objnr: 430            Objnr: 431
VASER 2st miniatyr, rostfritt,  ARMBAND 18k, 6.0g. (L.19.)    RING 18k, med 3 diamanter.
Danmark sign. IHQ. (H.6)                      (3,2g.)
              100             800                   600
Objnr: 432            Objnr: 433            Objnr: 434
RINGAR 2st, bl.a. med stenar,   HALSBAND med hänge, 18k,     ÖRHÄNGEN 1 par samt hänge,
18k. (3,5g.)           2,4g. (L.42.)           18k. (2.0g.)
              500             300                   300
Objnr: 435            Objnr: 436            Objnr: 437
SKED 18k, 1869, skadad      HALSKEDJA med fotogömma,     HALSBAND 18k, bismark länk,
lockknopp. (9g.)         18k. (13,5g.)           dosserat. (6,5g.)
              800            1500                   700
Objnr: 438            Objnr: 439            Objnr: 440
ARMBAND bismark-länk, 18k.    KEDJA 18k, med hängsmycke     RINGAR 4st, förgyllt silver.
(11,8g.)             i metall. (3,0g.)
             1500             300                  200
Objnr: 441            Objnr: 442            Objnr: 443
RING med blå sten, 18k.      RING samt ÖRHÄNGEN, 18k.     RING vitguld, 18k, med 5
(4,7g.)              (5g.)               diamanter, en saknas. (2,2g.)
              500             500                  300
Objnr: 444            Objnr: 445            Objnr: 446
ARMBANDSUR 2st: Lejon,      HERRARMBANDSUR Omega       HERRARMBANDSUR IWC
fungerar samt Alltime, skador.  automatic, 18k.          electronic.

              200               1000                300
Objnr: 447            Objnr: 448            Objnr: 449
FICKUR 3st, skador.        FICKUR Waltham, 17 jewels,    FICKUR Rockford, med
                 med nickelboett, fungerar.    skruvboett, gulddouble, vackert
                 (Diam.59mm)            graverad dekor med kronhjort,
                                  bra skick, fungerar. (Diam.55)
              100               1000                1500
Objnr: 450            Objnr: 451            Objnr: 452
FICKUR Elgin, 21 Juwels, med   FICKUR Elgin Savonett, 17     FICKUR Elgin, med nickelboett,
micrometerjustering, boett    Juwels, gulddouble, vackert    fungerar. (Diam.39mm)
gulddouble, mycket fint skick.  graverad boett, fungerar.
(Diam.50mm)            (Diam.46mm)
             1000               1000                1000
Objnr: 453            Objnr: 454            Objnr: 455
FICKUR Hamilton, 17 Juwels,    DAMARMBANDSUR Certina,       ARMBAND, HALSBAND och
med micrometerjustering, fint   med armband, 18k, fungerar.    BROSCH, silver. (27,8g.)
ornamenterad boett, goldfilled,  (27,7g.)
med kedja, fungerar.
(Diam.44mm)
             1500                2000            200
Objnr: 456            Objnr: 457             Objnr: 458
ARMBAND silver, med        SPINDELUR silver, 1700-tal,    DAMARMBANDSUR Mentor.
markasiter.            Georg Beifield London.
                 (Diam.48mm)
              200                 800               300
Objnr: 459            Objnr: 460             Objnr: 461
FICKUR silver, Bikupan.      SOCKERSKÅLAR 1 par,        KAFFESERVIS 3 delar, silver,
(Diam.39)             silver, med lock, empir, Erik   GAB, Gustaviansk-stil, 1908.
                 Körsner Falun 1819. (H.25)     (HH.29)
            200                 10 000               3000
Objnr: 462            Objnr: 463             Objnr: 464
HALSBAND med hänge 18k,      RING 18k med lila sten. (3,6g.)  ARMBAND 18k. (2,2g.)
med pärla. (3,1g.)
            400                300                   300
Objnr: 465            Objnr: 466             Objnr: 467
ARMBAND 18k, med stenar,     KLACKRING 18k, böjd. (6,8g.)    SALTKAR på fot nysilver, med
en länk defekt. (10g.)                        blå glasinsats, med skedar i
                                   silver 1853.
             1000                 700                 400
Objnr: 468            Objnr: 469             Objnr: 470
SUPKOPP 1827, SKEDAR,       HALSBAND 18k. (7,7g.)       KAFFESKEDAR 12st GAB,
GAFFLAR, KNIVAR, silver,                       silver. (96g.)
delvis 1800-tal. (360g.)
             500              1000                     200
Objnr: 471            Objnr: 472             Objnr: 473
ARMBAND silver, med        KAFFESKEDAR 6st silver, i     UPPLÄGGNINGSFAT silver,
berlocker. (L.18)         etui.               GAB 1934, reliefdekor med
                                   blommor, graverat. (L.32,5)
              100               200                   500
Objnr: 474            Objnr: 475             Objnr: 476
CHAMPAGNEKYLARE          VAS silver, med reliefdekor,    BESTICKUPPSÄTTNING
nysilver, jugend omkring år    graverad. (H.16)          nysilver, Birgitta: 7 gafflar, 5
1900, handtag och reliefdekor                    matskedar, 8 knivar, 6 dessert,
med blomster. (H.35, Diam.35)                    smörkniv, potatissked, såsslev.

            2000                  200                  300
Objnr: 477            Objnr: 478             Objnr: 479
LJUSSTAKE sterlingsilver,     BESTICKUPPSÄTTNING         BESTICKUPPSÄTTNING
T.Eldh. (H.8,5)          silver: 6 skedar-gafflar-knivar,  nysilver, Birgitta: 12 Gafflar-
                 knivar med rostfria blad.     knivar-skedar-dessertknivar.
             400                 1500                  800
Objnr: 480            Objnr: 481             Objnr: 482 Droit De Suite
VÄGGRELIEFER 1 par,        SKÅL i stengods, vitglaserad    FAT Gustavsbergs studiohand
Gustavsberg Lisa Larsson,     med räfflad dekor,         Stig Lindberg no.102K21.
dekor av smultron, smånagg,    Gustavsberg. (Diam.22,5)      (L.20) SKÅL med pip,
tillverkningsspricka på                       Gustavsberg Stig Lindberg,
baksida. (22x22)                           pipnaggar. (L.14,5)
             300                 200                  400
Objnr: 483            Objnr: 484 Droit De Suite     Objnr: 485 Droit De Suite
VÄGGRELIEF Gustavsberg      VÄGGRELIEF i stengods,       FIGURIN elefant i stengods,
Bengt Berglund, nagg, lagning.  sign. Gustavsberg Lisa       sign. Gustavsberg Lisa L.
(Diam.27)             Larsson, fyra hus. (H.29)     (H.12)
             200                 500                  800


Objnr: 486            Objnr: 487             Objnr: 488
TALLRIKAR 6st, vitglaserade,    BORDSLAMPOR 1 par,         VÄGGUR i stengods,
kopia efter nobelservisen 1768   brunglaserat stengods med     svartglaserat med blomdekor,
tillverkad 1972-73 B.W.W.     soldekor, Söholm Danmark      Gustavsberg sign. B.S. (Britt
                  No.1203-4. (H.40)         Louise Sundell). (H.22)
            2000                 500                 300
Objnr: 489             Objnr: 490             Objnr: 491
TALLRIKAR 6st,           GRÄDDKANNOR 2st, en med      SERVISDELAR Gustavsbergs
Gustavsbergs Prunus, Stig     nagg, SOCKERSKÅL          Blå Blom: 5 djupa, 4 flata och
Lindberg.             Gustavsbergs Prunus, Stig     tillbringare.
                  Lindberg.
              400                200                 500
Objnr: 492             Objnr: 493             Objnr: 494
LJUSSTAKAR 3st,          KAFFESERVIS Gustavsbergs      SKÅL i gråglaserat stengods,
Gustavsbergs Blå Blom.       Blå Blom: 12 Koppar, 13 fat,    Rörstrand Gunnar Nylund.
(H.12)               13 assietter, kaffekanna.     (Diam.10,5)
             300                1000                 200
Objnr: 495             Objnr: 496             Objnr: 497
SKÅL i stengods med veckad     YTTERFODER Valdemars        YTTERFODER 2st, Valdemars
kant, invändigt brun-blå      udde, Prins Eugen, vitglaserat.  udde, Prins Eugen,
harpälsglasyr, Gustavsbergs    (Diam.25)             vitglaserade, en med
Löva. (Diam.23)                            tillverkningsnagg. (HH.16)
             300                400                 300
Objnr: 498 Droit De Suite     Objnr: 499 Droit De Suite     Objnr: 500
FIGURIN giraff, Gustavsberg    FIGURIN i stengods         LJUSSTAKAR 1 par
Lisa Larsson. (H.28)        "Samhällsdebatten",        Gustavianska, tenn, år 1800,
                  Gustavsberg Lisa Larsson, 2st   Eric Pettersson Krietz
                  fotnagg. (H.23)          Stockholm (1753-1795/1805),
                                   med lösa ljuspipor. (H.24)
             1000                 500                4000
Objnr: 501             Objnr: 502             Objnr: 503
SKÄNKSTOP i tenn, 1802,      TALLRIKAR 3st i tenn, bl.a.    SKÅLFAT i tenn, 1700-tal,
Eric Magnus Hammarstrand      märkt 1713. (Största diam.24)   otydl.stämplar, lagningar.
Falun (1788-1837), lagningar.                     (Diam.36)
(H.27)
             800              300                  200
Objnr: 504             Objnr: 505             Objnr: 506
TENNSTOP 1800-tal, Carl-      TENNSTOP, Gustav Wigholm,     SKÅLFAT tenn, 1853, Gustav
Petter Eckerström, Västerås.    1856. (H.18)            Wigholm. (Diam.33)
(H.20)
             300                  400               800
Objnr: 507             Objnr: 511             Objnr: 512
TALLRIKAR 1 par, tenn, Petter   KANDELABRAR 1 par,         KANDELABRAR 1 par, med 2
Åberg Stockholm 1748-1766.     Frankrike, 1800-tal, med 5     ljusarmar, satsuma med
(Diam.23,5)            ljusarmar. (H.47)         bronsmontage, sent 1800-tal.
                                   (H.35)
              1200           4-5 000                  2000
Objnr: 513             Objnr: 514             Objnr: 515
KANDELABRAR 1 par, för 5      VÄGGLYSTRAR 1 par, för 2      TUPPLJUSSTAKE smide, för 3
ljus, förgyllda med        ljus. (H.42)            ljus, Leksand. (H.55)
marmorplatta, behängda med
prismor, sent 1800-tal. (H.46)
              2000               500                500
Objnr: 516             Objnr: 517             Objnr: 518
BORDSFOTOGENLAMPA         BORDSLAMPA 1930-40-tal,      TAKLAMPA med hållare i
majolika, 1800-talets slut, med  med fot i trä och mässing,     koppar och slipad kupa. (H.22)
org.kupa. (H.60)          bemålad plåtskärm. (H.35)
               800               500                 300Objnr: 519             Objnr: 520             Objnr: 521
BORDSLYSTRAR 1 par, på       KRISTALLKRONA med 6         KRISTALLKRONA med 6
marmorplatta, för 2 ljus. (H.33)  ljusarmar, gustaviansk stil,    ljusarmar, Gustaviansk stil,
                  1800-tal. (H.90)          1800-tal. (H.85)
               500               5000                 5000
Objnr: 522             Objnr: 523             Objnr: 524
KRISTALLKRONA empirstil      KRISTALLKRONA med 4         MALMKRONA med 6 ljusarmar,
med förgyllda dekorer, 18-     ljusarmar. (H.68)          1900-tal. (H.56)
1900-tal. (H.75)
             3-4 000               1500                 1200
Objnr: 525             Objnr: 526             Objnr: 527
TAKLAMPA i mässing med 4      KRISTALLKRONA med 6         KRISTALLKRONA med 4
glaskupor med veckade       ljusarmar, 1900-tal. (H.65)     ljusarmar, empirstil, 1900-talets
skärmar, Jugend, omkring år                      första hälft. (H.57)
1900. (H.50)
              2000               1800                2000
Objnr: 528             Objnr: 529             Objnr: 530
KRISTALLKRONA med 5        LAMPSKÄRM i flerfärgat glas     DUK allmoge, flerfärgad.
ljuspunkter, barockstil. (H.58)  med blyinfattning, Tiffany-typ,   (184x120)
                  1900-talets första hälft.
                  (Diam.52)
              2000                500                500
Objnr: 531             Objnr: 532             Objnr: 533
LÖPARE 4st, broderad med      LÖPARE med dalafloda        DUK rund form, rikt broderad
silkestråd på svart botten.    broderi. (L.92)           på svart botten. (Diam.96)
(LL.135)
               300                 200                200
Objnr: 534             Objnr: 535             Objnr: 536
VEPA allmoge, enkel,        VEPA allmoge, enkel,        VEPA allmoge. (L.90) Samt
flerfärgad, 18-1900-tal.      flerfärgad, 18-1900-tal.      kuddvar.
(200x60)              (200x60)
               300                 300                200
Objnr: 537             Objnr: 538             Objnr: 539
LINNEDUK hemvävd.         LINNEDUK hemvävd.          LINNEDUKAR 2st. (Största
(225x120)             (135x140)              mått 215x125)
               300                 200                 300
Objnr: 540             Objnr: 541             Objnr: 542
LINNEDUK hemvävd.         LINNEDUK med linnefrans       DUK samt TABLETTER 12st,
(150x240)             och vita broderier, jugend.     linnedamast, med blomdekor.
                  (190x85)              (250x130)
              400                 400                  600
Objnr: 543             Objnr: 544             Objnr: 545
LINNETABLETTER 12st samt      ALLMOGEDRAPERIER 1 par,       JULBONADER 2st broderade
DUK i silke.            med linnefransar. (L.195)      med text.
              200                 600                  200
Objnr: 546             Objnr: 547             Objnr: 548
DUKAR 2st broderade med      ALLMOGEDUK med frans.        ALLMOGEVEPA dubbel,
spets. (Största mått 110x120)   (200x96)              Dalarna, 1800-tal. (170x110)
              300                 400                  600
Objnr: 549             Objnr: 550             Objnr: 551
LINNEDUK med frans.        ÖRNGOTT 6st samt LAKAN,       ALLMOGEVEPA Dalarna, med
(140x88)              Hellinne, hemvävda, med       linnefrans, flerfärgad. (L.260,
                  spets.               B.78)
              200                300                  500
Objnr: 552             Objnr: 553             Objnr: 554
TRASMATTA på rulle,        PAISLEYSCHAL med frans.       VEPA allmoge, Dalarna,
hemvävd. (ca.17,5m.)        (145x145)              flerfärgad. (L.180, B.60)
             800                  300                  300
Objnr: 555             Objnr: 556             Objnr: 557
DRAPERIER med frans, röd-     GARDINKAPPA i linne med       JULDUKAR 2st, broderade.
blå färger, 2st. (L.210)      frans och broderier. (L.115)    (Största mått 122x130)
             300                  300                  300
Objnr: 558             Objnr: 559             Objnr: 560
GARDINER med frans, linne,     ALLMOGELÖPARE 2st.         DUK broderad, fodrad.
med broderier, 2st. (L.195)     (L.150 resp. L.100)         (170x90)
              300                 200              300
Objnr: 561             Objnr: 562             Objnr: 563
DUKAR 4st, bl.a. linne,       ALLMOGEDRAPERIER 2st.        PÄLSKRAGE hermelin. (L.150)
paradhandduk, broderad duk.     (L.230) samt VEPA, Dalarna,
                  med frans. (L.170)
              200                 500                 200
Objnr: 564             Objnr: 570             Objnr: 571
LAPPTÄCKE 1900-tal.         MÄSSINGSLJUSSTAKAR: 1        MÄSSINGSLJUSSTAKAR 1
                  par Gusums No.53 (H.15,5) 1     par, 1800-tal, S.B. no.38. (H.20)
                  par märkt No.61. (H.20)
              300                 300                200
Objnr: 572             Objnr: 573             Objnr: 574
NATTLJUSSTAKAR 4st,         MIDJEKRUKA i koppar med       MIDJEKRUKA i koppar,
mässing, 1800-tal.         smidehandtag, 1800-tal.       Stjernvik. (H.28) KITTEL med 2
                  (H.33)               smideshandtag. (Diam.25)
              300                 300                200
Objnr: 575             Objnr: 576             Objnr: 577
KITTEL med handtag,         MIDJEKRUKA och           KOPPARHINK med
mässing, Skultuna 5L.        BULKRUKA, mässing, 1800-      smideshandtag, 1800-tal.
(Diam.27)              tal, Skultuna, slitage. (HH.24)   (H.28)

              300                 200                200
Objnr: 578             Objnr: 579             Objnr: 580
KOPPARHINK med           BULKRUKA med lock,         TESAMOVAR i koppar med
smideshandtag, fästen i       mässing. (H.21)           kran i mässing, 1800-talets
mässing, 1800-tal. (H.28)                        första hälft, hänklar med
                                    bockhuvuden. (H.40)
            300                   200                2000
Objnr: 581             Objnr: 582             Objnr: 583
LJUSSTAKAR 2st orientaliska.    MANGELBRÄDE dat.1853,        STOP laggat, dat.1859, sliten
(H.14)               med karvsnittsdekor, södra     org.målning. (H.30)
                  Sverige, org.målad. (L.71)
               300                500                 400
Objnr: 584             Objnr: 585             Objnr: 586
LAGGAD SKÅL oval form, röd     MÄSSINGMORTEL med stöt       SKINNSKRAPOR 2st: en
org.målning med svarta band,    1800-tal. (H.10) SVEPASK      dat.1730 den 17 oktober. (L.44)
1800-tal. (L.30)          med lock 1800-tal. (L.16)      en dat.1758.
               300                300                 500
Objnr: 587             Objnr: 588             Objnr: 589
MÄSSINGSBRICKA oval form,      DALAHÄST bemålad, 1900-       REKLAMTERMOMETER
reliefdekor, tidigt 1900-tal.    talets första hälft. (H.25)     Fyffes, DOCKHUVUD, 2
(L.79)                                 VÄGGDEKORER metall.
               300                 400                200
Objnr: 590             Objnr: 591             Objnr: 592
SMÖRKÄRNA 1800-tal, grön      MJÖLKAR i trä för vägg, 1800-    KOPPARKAFFEPANNOR 2st,
org.målning, med stamp.       tal, med ägarinitialer, vågat    1800-tal, bl.a. Hedberg st.Tuna.
(H.65)               lock. (H.49)            (HH.22)
               200                 300                300
Objnr: 593             Objnr: 594             Objnr: 595
MIDJEKRUKA med lock.        EMALJERAT 3 delar, Kockum:     BORDSUR Junghans,
KAFFEPETTER, koppar, 1800-     Hink, Potta, Skål.         ådringsmålat, dat.1898. (H.33)
tal. (HH.21)
               300                200                  300
Objnr: 596             Objnr: 597             Objnr: 598
MÄSSINGSLJUSSTAKAR 1        GRYTHÄNGARE i smide,        TRÄSKURNA bemålade,
par, mässing, 1800-tal, dekor    1800-tal. (Utdragen L.168)     Sold.tackor, tidigt 1900-tal.
av amor med pilar, W.Wiglund                      (L.12)
Stockholm. (H.24)
               600                500                  600
Objnr: 599             Objnr: 600             Objnr: 601
TRÄSKURNA bemålad          KAFFEBURK med dalamotiv,      KRUTHORN i ben 1700-talets
Sold.tackor, en svart och en    Gevalia. (L.23)           mitt, rikt graverad dekor med
röd, ett ben saknas. (L.12)                       hjortar och örnar. (L.14)
              400                 300                2000
Objnr: 602             Objnr: 603             Objnr: 604
KRUTHORN i ben, dat.1797      KRUTHORN i ben, dat.1839,      KARTUSCHLÅDA modell 1895,
med ägarinitialer. (L.12)      med monogramm. (L.14)        för kavalleri off.
              400                 200                2000
Objnr: 605             Objnr: 606             Objnr: 607
SLAGLÅSPISTOL modell        OFFICERSSABEL modell        POLISSABEL med portupé,
1852, kolvskada. (L.47)       1899, för infanteriet. (L.102)   Svalling Rosenfors, 1800-tal.
                                    (L.92)
              2000                 2000               1500
Objnr: 608             Objnr: 609             Objnr: 610
SABEL ca.1875 med Oskar II     SABEL med balja, europa,      KRISTALLSKÅL Orrefors. (H.9)
namnschiffer, för officer. (L.96)  trol.1800-talets första hälft.   Samt KARAFF kristall med
                  (L.107)               rutslipad dekor. (H.27)
             2000                  1500                300
Objnr: 611             Objnr: 612 Droit De Suite      Objnr: 613
KARAFF med propp på fotring,    SKÅL i konstglas, tricolor,     VATTENKARAFF med GLAS
slipad dekor, propp med       sign. Erik Höglund 1992,      blåtonat med emaljmåleri.
kantnagg. (H.38)          138/200. (H.13)           (H.21)
              200                  1000                200
Objnr: 614             Objnr: 615             Objnr: 616
POKAL på fot i bruntonat glas,   VAS i konstglas. (H.47)       KAKFAT i pressglas. (H.22)
sign. Höglund 956/200. (H.20)

              200                200                  200
Objnr: 617             Objnr: 618             Objnr: 619
KRISTALLSKÅL med slipad       TÅRTFAT på fot i pressglas.     KRISTALLSKÅLAR 2st,
dekor och vågig kant.        (Diam.33)              Strömbergshyttan. (HH.12)
(Diam.21)
              200                 200                 200
Objnr: 620 Droit De Suite      Objnr: 621 Droit De Suite      Objnr: 622 Droit De Suite
TUSCHLAVERING sign.         TECKNING sign. Albert        OLJA PÅ DUK sign. Simon
Torsten Dahl, "Dimma".       Engström, liggande modell.     Kramer, skogslandskap vid
(11x13)               (8x17)               tjärn. (60x49)
              300                 300                300
Objnr: 623 Droit De Suite      Objnr: 624             Objnr: 625 Droit De Suite
FÄRGLITOGRAFI Lars         OLJA PÅ PANNÅ, fiskeläger,     OLJA PÅ PANNÅ vintermotiv,
Norrman. (59x90)          sign. Curt Viberg. (45x54)     sign. Sixten Holmgren. (44x36)
              300                 300                400
Objnr: 626 Droit De Suite      Objnr: 627 Droit De Suite      Objnr: 628 Droit De Suite
TECKNING sign. S.Rosén       OLJA PÅ PANNÅ "Vinter II"      ETSNING i plåten sign. Axel
(Sigge R.) (23x28)         sign. Torsten Dahl. (22x29)     Fridell. (16x10)
              200                 500                400
Objnr: 629 Droit De Suite      Objnr: 630 Droit De Suite      Objnr: 631 Droit De Suite
ETSNING motiv från         AKVARELL fjällandskap, sign.    LITOGRAFI sign. Bengt Landin,
Heidelberg Tyskland, sign.     Nils Olzon. (22x26)         180/250. (50x40)
Stig Borglind 1929. (20x20)
              800                 300                 400
Objnr: 632 Droit De Suite      Objnr: 633 Droit De Suite      Objnr: 634 Droit De Suite
TAVLA blandteknik,         LITOGRAFI "Var god och       OLJA PÅ PANNÅ motiv från
balettdansös, sign. Wilhelm     glad" sign. Carl Larsson.      Ställviksberget 1954, sign.
Skoglund. (44x36)          (35x52)               Gunnar Klys. (53x45)
              300              800                    400
Objnr: 635             Objnr: 636             Objnr: 637
TUSCHLAVERING Torsten        TUSCHLAVERING Torsten        FÄRGLITO Einar Rosén "Etat",
Dahl, sign., (7x10)         Dahl, sign., (6x10,5)        sign., 35/150. (23x15)
              200              200                    200

Objnr: 638             Objnr: 639             Objnr: 640 Droit De Suite
OLJA PÅ DUK naturmotiv,       OLJA PÅ PANNÅ naturmotiv,      AKVARELL Stilleben, sign.
sign. Källqvist -39. (65x53)     otydl.sign. (78x51)         Hans Prins -83. (34x27)
             300                 300                  500
Objnr: 641 Droit De Suite      Objnr: 642             Objnr: 643 Droit De Suite
ETSNING sign. Stig Borglind.     OLJA PÅ DUK sign. Wejk,       OLJA PÅ DUK sign. Sigge
(12,5x24)              motiv från domnarvsforsen.     Rosén, stickande kvinna.
                   (55x80)               (64x48)
            500                  500                  500
Objnr: 644              Objnr: 645             Objnr: 646
OLJA PÅ DUK sign. D.Parsén -     ETSNING motiv frostbrunns-     OLJA PÅ DUK sign. Gösta
47, naturmotiv. (47x58)       dalen, sign. Anders         Bergman, islossning i älvdalen.
                   Björnhagen -85. (25x35)       (49x60)
               400               300                  300
Objnr: 647              Objnr: 648             Objnr: 649
OLJA PÅ DUK fjällandskap,      OLJA PÅ PAPP hundar vid       TAVLOR 2st blandteknik, sign.
sign. A.Dahl, i förgylld ram.    hundkoja, sign. F.Baker?      Nils Rundgren, oinramade.
(64x98)               (15x31)               (31x40)
               500               600                  500
Objnr: 650              Objnr: 651             Objnr: 652
BOK "Åt solsidan", 32        JULKALENDER 1943, motiv       SVENSKA FÅGLAR 3 band,
målningar med text af Carl      Aina Masolle, oöppnad.       Bröderna Wrights tryckt 1929.
Larsson, tryckt 1910
Stockholm.
               200                100               3000
Objnr: 653              Objnr: 655             Objnr: 656
BLANDADE BÖCKER:           BOK Svante Svärdström,       5 BAND Sveriges Fåglar och
Barnböcker, vykort m.m.       Dalmålningar tryckt 1944.      Fågelbon av Paul Rosenius,
                                     tryckt 1942.
             200                    300               500
Objnr: 657              Objnr: 658             Objnr: 659
SAMLING tändsticksetiketter,     MANUAL er motorcykel, dess     HÄFTEN 8st, Svenskt form,
ca.1100st.              rätt vård och smörjning, Shell   1940-60-tal.
                   1930.
                300                 200               200
Objnr: 660              Objnr: 661             Objnr: 662
EP Skivor 4st Beatles.        ETSNING Spår, Curt Hamne,      FÄRGLITO Fågel, sign.
                   15/335. (29x25)           Wiksten -83, 215/325. (37x53)
                200                 200               300
Objnr: 663              Objnr: 664             Objnr: 665
SERIEGRAFI, Mercado         OLJA PÅ DUK, porträtt av      ETSNING "Franskt landskap",
Guatemala, sign. Doris        man med kalott, 1800-talets     sign. Helge Zandén. (10x13,5)
Hennix, 46/300. (38x54)       första hälft, uppklistrad på
                   träskiva, i samtida förgylld
                   ram. (16,5x12,5)
             300                   1000               200
Objnr: 666              Objnr: 667 Droit De Suite      Objnr: 668
CHARTA öfver             AKVARELL Vintermotiv, Otto     OLJA PÅ DUK vårmotiv från
St:Kopparbergs            Lindberg, sign. 1916. (33x47)    Orsa, sign. Gösta Bergman.
höftdingedöme av                             (59x73)
C.P.Hellström 1800. (56x58)
             800                 600                 400
Objnr: 669              Objnr: 670             Objnr: 671
OLJA PÅ DUK fjällmotiv, sign.    DOCKA med folkdräkt, tidigt     KORGVAGN för dockor, med
Erik Hedberg. (39x45)        1900-tal. (L.50)          sufflet, tidigt 1900-tal.
             1000                 400                 400
Objnr: 672              Objnr: 673             Objnr: 674
COBRATELEFON Beige.         KNIV i mässingsslida,        FISKERULLE Abu Garcia
                   Stenberg Linghed. (L.22)      Ambassadör 5000, Sverige-
                                     rullen, förgylld.
                300                300                1500
Objnr: 675              Objnr: 676             Objnr: 677
FISKERULLE Ambassadeur        MÄRKLINDELAR:            MÄRKLINDELAR: 2 lok,
522XLT.               Transformator, 4          skador, 6st vagnar.
                   personvagnar, räls, växlar.
                   skador.
              500                  400             600
Objnr: 678              Objnr: 679             Objnr: 680
MÄRKLINDELAR: Lok, 3         MÄRKLINDELAR: Lok, 5        MÄRKLINKATALOGER 9st
vagnar, transformator, räls och   vagnar, växlar, räls,        1972-1980, KATALOG Lima.
växlar.               transformator.
              300                400                 300
Objnr: 681              Objnr: 682             Objnr: 683
MÄRKLINKATALOGER 6st         MÄRKLINKATALOGER 3st:        MÄRKLINKATALOGER 5st
1984-91.               Huvudkatalog 97-98, samlat     1979-84.
                   utbud 96-97, brassen katalog
                   1980-81
           500                    500                  400
Objnr: 684              Objnr: 685             Objnr: 686
PIANODRAGSPEL Hagström        CITTRA Thierfeldts imperial, i   ALBUM med LP skivor 20st
Carina, i väska.           org.låda.              bl.a. Rolling stones, Jimmy
                                     Henrix, Animals, Hepstars m.m.

                400              400                  300
Objnr: 687              Objnr: 688             Objnr: 689
EMALJSKYLT Fordson,         BORDSUR fanerat, Sven Olov     FIOL i låda.
dubbelsidigt, kantskador.      Andersson no.317. (H.16)
(B.71, H.61)
          400                    200                 300
Objnr: 694              Objnr: 695             Objnr: 696
KNAPPDRAGSPEL M.Hohner,       KNIV i ben med skuren dekor.    LUFTGEVÄR för tävlingsskytte,
Accordeon.              (L.30)               Tyskland, med kikarsikte.

                300               200                2000
Objnr: 697              Objnr: 698             Objnr: 699
KNIVAR 2st i slida: IIsakki     KNIV i skinnslida med träskaft,   KNIV i ben med graverad
Järvenpää Oy, Kauhava        sign. M.H. (L.20)          dekor, dat.1945 28/11, dekor av
Finland. (L.25) J.Marttinii,                       ren med akkja. (L.31)
defekt slida. (L.23)
            300                  200                  400
Objnr: 700              Objnr: 701             Objnr: 702
BORDSLAMPA keramik, sign.      KAROTT med lock,          VAS i grönglaserat stengods
Tilgman, text "Nunc est       Rörstrands Frisco, Marianne     med reliefdekor, Rörstrand,
vivendum 1956". (H.31)        Westman. (L.24)           Gunnar Nylund, fotnagg. (H.16)

              200                 200                 300
Objnr: 703              Objnr: 704             Objnr: 705
YTTERFODER Valdemars         YTTERFODER 2st, Valdemars      YTTERFODER 2st,
udde, Prins Eugen, vitglaserat.   udde, Prins Eugen,         Gustavsbergs Empire,
(Diam.25)              vitglaserade, en med        vitglaserade. (HH.14)
                   tillverkningsnagg. (HH.15,5)
             500                  300                 400
Objnr: 706              Objnr: 707             Objnr: 708
TEKANNA och KAFFEKANNA        UPPLÄGGNINGSFAT 2st,        KAROTT med lock
med lock, Gustavsbergs        SÅSSNIPA Gustavsbergs        Gustavsbergs Terma, Stig
Terma, Stig Lindberg. (HH.20)    Terma, Stig Lindberg. (LL.33)    Lindberg. (H.15)

              400                   300                200
Objnr: 709              Objnr: 710 Droit De Suite      Objnr: 711
TALLRIKAR 7st Gustavsbergs      VÄGGRELIEF i stengods,       FIGURIN i stengods,
Terma, Stig Lindberg. (L.23)     Gustavsberg Lisa Larsson,      Gustavsberg, igelkott, nosnagg.
                   Päron. (22x22)           (L.13)
                200                 300                200
Objnr: 712              Objnr: 713             Objnr: 714 Droit De Suite
KAFFEKOPPAR med fat 6st,     FAT 2st och VAS,          FAT i lergods, Gustavsbergs
Rörstrand, tidigt 1900-tal.    blåglaserade med reliefdekor,    blå studiohand, Stig Lindberg,
                 Gustavsberg B.L Sundell, Kuli.   lövet lagat. (L.20)
                 (Största Diam.25)
              200               300                 200
Objnr: 715 Droit De Suite     Objnr: 716             Objnr: 717
FIGURIN sköldpadda,        MUGGAR 2st, Gustavsberg.      SKÄRBRÄDE Gustavsbergs
Gustavsberg Lisa Larsson,     (H.7,5) FAT 3st lövformade,     Delikatess, sign. Karin B.
rödglaserad. (L.11)        Gustavsberg. (L.12)         (Diam.20)
              200               200                 200
Objnr: 718            Objnr: 719 Droit De Suite      Objnr: 720
FIGURIN fågel på kvist,      VAS i rödglaserat stengods,     FIGURINER 2st änder,
brunglaserat stengods,      Gustavsbergs Studiohand,      Gustavsberg Paul Hoff. (HH.10)
Gustavsberg Flock, Sven      Stig Lindberg. (H.11)
Wejsfeldt. (H.12,5)
              200                 300               200
Objnr: 721            Objnr: 722             Objnr: 723
FIGURIN kyckling         UPPLÄGGNINGSFAT i          FIGURIN i lergods, känguru
Gustavsberg. (H.7,5)       stengods, Rörstrand, tidigt     med unge, Gustavsberg Lisa
MINIATYRVASER 2st.        1900-tal, koboltblå med       Larsson, limmad hals. (H.25)
                 reliefdekor av blommor,
                 smånagg. (L.22)
              200                200                 200
Objnr: 724 Droit De Suite     Objnr: 725             Objnr: 726
FIGURIN i lergods, Dora,     SERVISDELAR Gustavsbergs      TVÄTTKANNA och POTTA,
Gustavsberg Lisa Larsson.     Vardag: 8 Förrätt, 6 djupa     Gefle, vitglaserade med
(H.27)              skålar, 3 uppl.fat.         blomdekor. (HH.27)
             1000                500                200
Objnr: 727            Objnr: 728             Objnr: 729 Droit De Suite
LJUSSTAKE och LJUSLYKTA      SKÅL på fot och DEKOR,       FIGURIN Charlotta i stengods,
i lergods, Gustavsberg      grönglaserade Gefle.        Gustavsberg Lisa Larsson.
studiohand Hennix. (HH.16)    (Diam.26)              (H.16,5)
              200                300                800
Objnr: 730            Objnr: 731             Objnr: 732
MJÖLKAR för vägg, 1800-tal.    HINK med smideshandtag,       KAGGE laggad, 1800-tal. (L.34)
(H.41)              1800-tal. (H.32)
              200                300                 200
Objnr: 733            Objnr: 734             Objnr: 735
SVEPASK med handtag,       VÄVDETALJER org.målade,       SKRIN med plant lock, 1800-
org.målat. (L.20) KRUTHORN,    bl.a. dat.1872, VÄVSKED       tal, senare bemålat. (L.41)
ASK i halmarbete dat.1857.    dat.1843. (LL.30)
             300                  300                300
Objnr: 736            Objnr: 737             Objnr: 738
MIDJEKRUKA koppar med       LYKTA i plåt. (H.45)        ROTKORG 1800-tal. (L.21)
lock, smideshandtag. (H.21)                      FAT med metallinfattning.
             200                  200                200
Objnr: 739            Objnr: 740             Objnr: 741
TRÄSTOP 1800-tal, senare     HÖGANÄSKRUS 2st, 5L.        KNOTSKÅL dat.1849, med
bemålat. (H.36)          (H.33 resp. 30.)          bomärken, skada. (L.35)
                                   TRÄMÅTT 1L.
              200                 400                300
Objnr: 742            Objnr: 743             Objnr: 744
FÄRDSKRIN 1800-tal, med lås    STOP laggat, 1800-tal, röd     VATTENFLASKA i trä, 1800-
och nyckel, senare bemålat.    org.målning. (H.27)         tal, röd org.målning med blå
(L.58)                                band. (H.27)
              400              500                    300
Objnr: 745            Objnr: 746             Objnr: 747
MJÖLKSYRARKRUS med        MIDJEKRUKA i koppar, 1800-     TRÅGSTÄLL 1800-tal, för 9
lock, lergods, 10L. (H.37)    tal. (H.22)             tråg.
              300              200                    300
Objnr: 748            Objnr: 750             Objnr: 751
TUPPLJUSSTAKE för 3 ljus,    SOPPTERRIN med lock        SAMLARTALLRIKAR 2st B&G,
smide, Leksand. (H.56)      Rörstrand, krackeleringar.    sagomotiv.
                 LOCKSKÅL Bavaria.
                 KAFFEKOPPAR och fat 2st.
            500                 200                200
Objnr: 752            Objnr: 753            Objnr: 754
UPPLÄGGNINGSFAT blåvit      UPPLÄGGNINGSFAT och        FIGURIN lergods "Vov",
dekor, Danmark. (L.54)      SMÅFAT 6st, Gefle röd rubin.   Gustavsberg Lisa Larsson.
                                  (H.11)
             200                200                200
Objnr: 755            Objnr: 756            Objnr: 757
FIGURINER i lergods, hund    FIGURIN i lergods, UE       FIGURIN fågel i stengods,
med 4 valpar, Gantofta Annika  Dorothy Clough. (H.13)      Söholm. (H.26)
Kihlman. (HH.23)
             300                200              200
Objnr: 758            Objnr: 759            Objnr: 760
FIGURINER 2st lergods,      VAS samt LOCKSKÅL i        UPPLÄGGNINGSFAT
Gantofta, bl.a. sign. M.J    grönglaserat stengods,      Gustavsbergs Carrara No.13.
(HH.18)             Gustavsberg, vas med       (L.24)
                 fotnagg. (HH.21)
             200               200                 200
Objnr: 761            Objnr: 762            Objnr: 763
UPPLÄGGNINGSFAT         VAS i stengods, vit-blå      VAS i vitglaserat stengods,
vitglaserat stengods,      glaserat, Gustavsbergs      Gustavsberg Carrara No.940.
Gustavsberg Carrara. (L.24)   studiohand lövstämpel. (H.6,5)  (H.18)

              200                200                200
Objnr: 764            Objnr: 765 Droit De Suite     Objnr: 766
VAS i grönglaserat stengods,   SKÅL i stengods, med       FISKFAT vitglaserat,
Rörstrand Gunnar Nylund.     invändig blomdekor,        Gustavsberg, tidigt 1900-tal.
(H.11)              C.H.Stålhane. (Diam.16)      (L.41)
              200             300                   200
Objnr: 767            Objnr: 768            Objnr: 769
SKÅL på fot, grön-svart glasyr  SKÄRBRÄDE porslin, Arabia.    GOLVVAS i lergods,
med blomdekor, Rörstrand     (L.22)              vitglaserade ränder, Ekeby,
Gunnar Nylund. (Diam.13)                      Anna-Lisa Thomson, fotnagg.
                                  (H.68)
              200               200                 300
Objnr: 770            Objnr: 771            Objnr: 772
BORDSLAMPOR 2st,         VAS i blåglaserat stengods,    BLOMKRUKA på hög fot,
vitglaserade med reliefdekor,  Gustavsbergs Lagun 5, Sven    lergods, Gustavsbergs
Gustavsberg. (HH.37)       Jonson. (H.20)          Studiohand Lisa Larsson,
                                  lagningar. (H.46)
             300                200                200
Objnr: 773            Objnr: 774            Objnr: 775
FIGURIN munk i lergods,     FAT med veckad kant        ELEFANT gulglaserat
Dorothy Clough. (H.20)      Gustavsbergs Argenta.       stengods, Kupittaan Savi,
                 (Diam.10) SKÅLAR 3st       Finland. (H.21,5)
                 grönglaserade.
              200              200              300
Objnr: 776            Objnr: 777            Objnr: 778
GOLVVAS i lergods, Uppsala-   BORDSLAMPA i lergods,       KANNA och TVÄTTFAT, Gefle.
Ekeby, sign. A.B.G., lagad    motivdekor, sign. UMW. (H.60)
hals. (H.72)
              200                300               200
Objnr: 779            Objnr: 780            Objnr: 781
VAS med hänkel, Rörstrands    KAFFEKANNA,            FIGURIN Sköldpadda,
Ilse Claeson. (H.21)       SOCKERSKÅL och          blåglaserad, Gustavsberg Lisa
                 GRÄDDSKÅL, dalamotiv,       Larsson. (L.10)
                 Lidköping Svenske .
             400                300                200
Objnr: 782            Objnr: 783            Objnr: 784
KAFFESERVIS för barn, Gefle    KRYDDSERVIS Gustavsberg,      SKÅL i stengods, blå-grå
Lek: 6 koppar-fat, kanna,     krackeleringar, ett lock med    glasyr, Gustavsberg, trekantig
socker och gräddskål.       nagg: 5 stora, 3 små, 1      form. (Diam.10)
                 väggkar.
             300                 300               200
Objnr: 785            Objnr: 786             Objnr: 787
VAS i chamotterat stengods,    TEKANNA majolika 1800-tal,     VAS Argenta med fiskdekor,
Rörstrand G.Nylund,        Rörstrand.             fotnagg. (H.13)
smånagg. (H.11)
             500                  300                200
Objnr: 788            Objnr: 789             Objnr: 790
VAS rund form med fiskdekor,   MATSERVIS Gustavsbergs       SOPPTERRIN med lock,
Argenta. (H.14)          Spaljé: 12 flata, 7 djupa, 3    Rörstrand Ostindia.
                 uppl.fat, 6 assietter.
          500                    500                500
Objnr: 791            Objnr: 792             Objnr: 793
HONUNGSBURK med lock,       TILLBRINGARE i glas med      FIGURINER 3st i lergods,
Arabia.              tomtemotiv. (H.27)         Tilgman. (HH.17)
                 SMÖRBYTTA i stengods
                 Gustavsberg. (H.12)
              200                200            200
Objnr: 794            Objnr: 795             Objnr: 796
SOPPSLEV med svärtat       KASTRULLER 2st emaljerade,     MÄSSINGSLJUSSTAKE för 7
träskaft och benknopp,      SKÅL, Arabia.           ljus. (H.41)
nysilver. (L.46) SKÅL med lock
kobolt.
              200            200                  200
Objnr: 797            Objnr: 798             Objnr: 799
URNOR 1 par, tidigt 1900-tal,   TVÄTTFAT och KANNA med       TJUR blåglaserad. (L.33)
förgylld dekor och romantiskt   jugenddekor, Gefle.        SKÖLDPADDA lergods. (L.24)
motiv, en med spricka. (H.39)
              200               300                 200
Objnr: 800            Objnr: 801             Objnr: 802
UPPLÄGGNINGSFAT blå-eld,     RAM förgylld, gustaviansk stil.  ASSIETTER 4st, måsen.
2st, en med nagg. (L.28)     (H.38)
              200               200                 200
Objnr: 803            Objnr: 804             Objnr: 805
ETSNINGAR 3st, Gösta       ETSNINGAR 2st Gösta        TRYCK i förgylld ram, der
Ehrenberg. (Största mått     Ehrenberg. (Största mått      lautenspieler. (108x125)
25x33)              30x39) TECKNING sign. H.B.
              400               300              400
Objnr: 806            Objnr: 807             Objnr: 808
TRÄSNITT 3st, monogram      BORDSFOTOGENLAMPA.         HERRARMANDSUR 3st, Olma,
sign. P.M. 1950-tal. (Största   (H.36)               Didor, Atlantic.
mått 17x24)
              300                200                200
Objnr: 809            Objnr: 810             Objnr: 811
RINGAR 2st 18k, släta.      VÄGGLYSTER för 2 ljus.       FIGURIN katt i stengods,
(17,4g)              (H.45)               Gustavsberg Lisa Larsson.
                                   (H.14)
             2000                 300                400
Objnr: 812            Objnr: 813             Objnr: 814
HANDVÄSKA samt          STALLYKTA i trä, 1800-tal,     KAROTT med lock,
portmonnä, ormskinn, samt     senare bemålad. (H.28)       Gustavsberg Östersund.
svart väska Ingber USA.
             300              300                   200
Objnr: 815            Objnr: 816
KRIS klinga 17-1800-tal.     VEPOR 2st, DRAPERIER 2st.

              200                 400

								
To top