20070214 - PL Occupation chooser

Document Sample
20070214 - PL Occupation chooser Powered By Docstoc
					CODE          ww_MI              pl_PL
ISCO ccupations code  Master Label           Polish translation poland
-608221        FI Other industries
-608220        FI Maintenance and repair
-60824         FI Maintenance, cleaning and washery
-240          Quality Assurance and Control
-239          Customer Care
-238          Management, Direction
-237          Insurance
-236          Investment Banking
-235          Banking
-234          Operations, Processes, Finance, Legal
-233          Treasury
-232          Card products
-231          Retail, Personal banking
-230          Finance, Audit
-229          Accounts
-228          Automobiles
-227          Pharmaceuticals
-226          Metal and Minerals
-225          Electronics and electrical goods
-224          Quality Manager
-223          Customer Care Manager
-222          Management, direction
-221          Call centre
-220          Information Technology
-219          Management, direction      Bezpeczienstwo
-218          Management, direction      Reżyseria
-217          Technician            Technicy
-216          Management            Kierownicy / menedżerowie
-215          Management            Kierownicy / menedżerowie
-214          Telecommunications        Telekomunikacja
-213          Shopkeeper            Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
-212          Road building, water building  Robotnicy w budownictwie drogowym i wodnym
-211          Department store, shop      Pracownik sklepu / przechowalni
-210          Transport, distribution     Tranport dostawczy
-209          Food               Atrykuły spożywcze
-208          Fishing             Rybołówstwo
-207          Orderly             Oficerowie dyżurni
-206          Sales representative       Pzedstawiciele handlowi
-205          Nurse              Pielęgniarki
-203          Auction             Organizatorzy aukcji
-202          Building             Budowniczy
-201          Funeral services         Usługi pogrzebowe
-200          Publishing            Wydawnictwo
-199          Horticulture, fruits, flowers  Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
-198          Leisure             Turystyka
-197          Therapist, guide         Terapeuci
-196          Textiles, leather        Artykuły tekstylne, skóra
-195          Callcenters           Call canter
-194          Technical, support        Wsparcie techniczne
-193          Draughtsman, designer      Graficy komputerowi / projektanci
-192  Draughtsman           Konstruktorzy, projektanci
-191  Technician            Technicy
-190  Technician, driver        Technicy, operatorzy pojazdów
-189  Bricks, concrete         Betoniarze, murarze
-188  Sports              Sport
-187  Special education        Edukacja specjalna
-186  Social sciences         Nauki społeczne
-185  Secretary            Sekretariat
-184  Writer              Pisanie
-183  Cleaning,            Sprzatanie
-182  Painter, sprayer         Malarze / lakiernicy
-181  Water transport         Transport wodny
-180  Restaurant, cafe, bar      Restauracje, kawiarnie, bary
-179  quality controller / inspector  Kontrolerzy, inspektorzy jakości
-178  Public relations, advertisements Public relation, reklama
-177  Post, courier          Poczta
-176  Police              Policja
-175  Passenger land transport     Transport pasażerski
-174  Personnell and organsation    Zarządzanie kadrami
-173  Parks, nature reserve      Parki, tereny zielone
-172  Public transport, rail      Transport publiczny, kolej
-171  Research             Badania
-170  Education support        Wspieranie nauki
-168  Oil refinary           Ropa naftowa, gaz
-167  Music, dance           Muzyka, taniec
-166  Mechanic             Mechanicy
-165  Fashion             Moda
-164  Mining, quarrying        Kopalnie, kamieniołomy
-163                  Nauczyciele - szkoła średnia i zawodowa
    Secondary education teaching professional
-162  Metal              Metalurgia
-161  Life sciences          Nauka o życiu
-160  Medical doctors         Lekarze medycyny
-159  Media              Media
-158  Marketing            Marketing
-157  Management, direction      Dyrektorzy, samodzielni kierownicy
-156  Warehouse            Hurtownie
-155  Aviation             Lotnictwo
-154  Literary, library, museum    Literatura, muzea
-153  Armed forces           Obrona narodowa
-152  Agriculture, cattle breeding   Rolnictwo, hodowla bydła
-151                  Nauczyciele - edukacja podstawowa, przedszkole
    Primary education teaching professional
-150  Laboratory            Laboranci
-149  Maternity assistant       Położne / położnicy
-148  Child care            Opieka nad dziećmi
-147  Hairdresser           Fryzjer / stylista
-146  Office work           Personel biurowy
-145  Legal professional        Prawnicy
-144  Inspection, support       Sanitariusze
-143  Buyer              Kupcy / zaopatrzeniowcy
-142  Engineer             Inżynierowie
-141  Wood, paper, carton       Drewno, papier
-140  Hotel, accommodation       Hotele, zakwaterowanie
-139  Higher eduction teaching      Nauczyciele - szkolnictwo wyższe
-138  Harbour               Porty
-137  Trades               Handlarze
-136  Garage               Garażowanie
-135  Photografer             Fotografia
-134  Financial profession        Finanse
-133  Head of department         Kierownik działu
-132  Movies, stage, radio, tv      Kino, scena, radio, tv
-131  Sciences              Nauki ścisłe
-130  Entertainment            Rozrywka
-129  Energy, water            Energia, woda
-128  Electrician             Elektrycy
-127  Electronics             Elektronika
-126  Printing, bookbinding        Druk
-125  Alcoholic beverages, tabacco    Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń
-124  Animals               Zwierzęta (opieka, hodowla itp.)
-123  Commercialclerical         Kodowanie / znakowanie
-122  Chemics, rubber, plastics      Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
-121  catering              Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
-120  Fire service activities       Ochrona przeciwpożarowa
-119  Building installation        Instalatorzy / wykończeniowcy
-118  Forestry              Leśnictwo
-117  Bookkeeper             Pracownicy administracyjni
-116  Protective services         Bezpeczienstwo
-115  Administrative           Administracja państwowa
-114  Artist, painter           Malarstwo, rzeźba, fotografia
-113  Banking, insurance         Bankowość, ubezpieczenia
-112  Counter, reception, tickets     Kasa, recepcja
-111  Counter, reception, security    Recepcjoniści, ochrona
-110  Assistant, advice, inspection    Asystent, doradca, inspektor
-109  Assistant              Asystenci
-108  Architect, designer         Architekci, projektanci
-107  Archive, library, post       Archiwa, biblioteki
-106  Pharmacist             Farmaceuci
-105  Civil servant            Urzędnicy państwowi
-104  Craft                Rzemieślnik
-103  Head of department         Kierownicy działów
-102  Clerical worker           Edycja i wprowadzanie tekstu/danych
-101  Pottery, glass           Ceramika, szkło
-23                    Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łączno
    Transport, logistics, telecommunication, post
-22  Traders, wholesalers and buyers Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
-21  Social work, public service     Pracownicy socjalni, usługi publiczne
-20                    Bezpieczeństwo, siły
    Security and cleaning services, police, armed forces zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
-19  Secretarial, clerical, callcentres Pracownicy biurowi
-18  Scientific profession        Zawody związane z nauką
-17                    Zawody związane z handlem detalicznym
    Retail services, other skilled trades and crafts
-16  Publishing, printing, media     Zawody związane z działalnością wydawniczą
-15                    Zawody związane z marketingiem
    Marketing, advertising, public relations
-14                    Zawody związane
    Manufacturing, metal, chemical and electrical trades z przetwórstwem przemysłowym (przemysł ciężki
-13                    Z
    Manufacturing, food, textiles, other awody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
-12  Managerial, legal and professionalKierownicy / menedżerowie, prawnicy
                      staff
-11  ICT products and services      Informatycy i pokrewni
-10    Hospitality, catering, tourism   Hotele, restauracje, wypoczynek
-9     Healthcare, caring services     Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
-8                       Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpiecz
      Financial services, banking, insurance
-7                       Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i pr
      Extractive industries, energy, waste treatment
-6     Entertainment, culture, sports   Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
-5     Engineers, technicians, architects,Inżynierowie, technicy, architekci i pokrewni
                        surveyors
-4     Education, research, childcare   Zawody związane z edukacją
-3     Construction            Zawody związane z budownictwem
-2     Agriculture and agricultural trades Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
-1     Administration, civil service    Pracownicy administracyjni
7120    Renting of transport equipment other than automobiles
11000020  2nd lieutenant
11000021  admiral
11000022  admiral of the fleet
11000023  official general of the army
11000024  official general of the navy
11000025  official of the army
11000026  official of the navy
11000027  rear admiral
11000028  squadron leader
11000029  square of the army
11000030  square of the navy
11000031  vice admiral
11000032  colonel military fireman
11000033  fireman of airfield
11000034  fireman of security of the work
11000035  sergeant military fireman
11000036  welded military fireman
11000037  captain military fireman
11000038  captain
11000039  colonel
11000040  lieutenant
11000041  lieutenant colonel
11000042  major
11010000  officer               Oficer
11020000  soldier, corporal, seaman      Żołnierz, kapral, marynarz
11030000  subofficer
11040000  private
11050000  noncommissioned officer
11050001  Able rating
11050002  Chief petty officer
11050003  Corporal
11050004  Flight sergeant
11050005  Lance corporal
11050006  Leading aircraftman/woman
11050007  Leading rating
11050008  Petty officer
11050009  Sergeant
11050010  Staff sergeant
11050011  Warrant officer
11050012  over field officer
11050013  company grade officer
11050014  soldier
11050015  private
11050016  seaman
11050017  seaman I
11050018  seaman II
11050019  lance koperal
11050020  airman
11050021  leading seaman
11050022  pioneer
11050099  armed forces nec            Siły zbrojne
111000000  legislator               Parlamentarzysta
111000001  Central Government Legislator
111000002  Local Government Legislator
111000004  legislative official
111000005  parliament member
111000007  chief whip
111000010  mayor
111000012  senator
111000013  speaker
111000014  state or belonging to the district deputy
111000015  federal deputy
111000016  leader of the state or belonging to the district civil service
111000017  leader of the federal civil service
111000018  non governmental attorney
111000019  attorney of the national farm
111000020  councilor
111000099  legislators or senior official not elsewhere classified
112000000  senior government official       Wyższy urzędnik państwowy, wyższy urzędnik samorządowy
112000001  Civil service higher executive officer
112000002  Civil service senior executive officer
112000004  city administrator
112000006  diplomatic representative
112000007  embassy diplomatic representative
112000010  government administrator
112000011  government high commissioner
112000013  government postmaster-general
112000014  government registrar-general
112000019  government department director-general
112000023  intergovernmental organisation administrator
112000024  intergovernmental organisation director-general
112000027  police inspector-general
112000029  ambassador
112000030  consul-general
113000000  senior official in local government
113000001  village head
113001000  mayor, alderman            Sołtys, burmistrz
114100000                     Wyższy przedstawiciel organizacji politcznej
      senior official of political party organisations
114100001  district collector
114100002  district treasury officer
114100003  municipal secretary
114100004  political party chairperson
114100007  political party secretary-general
114200000                     Zawodowy działacz związków zawodowych lub innej organizacji rep
      senior official of employers, workers and other
114200001  senior official of employers organisation
114200002  senior official of trade union
114200003  senior official of socioeconomic councils
114200004  employers organisation director-general
114200005  employers organisation president
114200006  employers organisation secretary-general
114200008  trade union secretary-general
114300000                     Zawodowy interest organisations
      senior official of humanitarian or other specialdziałacz ogranizacji humanitarnej lub społecznej
114300001                     Zawodowy
      senior official of humanitarian organizations dzialacz ogranizacji humanitarnej lub spolecznej
114300002  senior official of other special interest organizations
121000000  directors and chief executives    Dyrektor generalny, dyrektor wykonawczy, prezes i ich zastępcy
121000001  Betting shop manager
121000002  Casino manager
121000003  Cinema manager
121000004  design director
121000005  proprietor/owner
121000006  managing director
121000007  medical case management head
121000008  medical case management supervisor
121000009  medical superintendent
121000010  ceo/managing director
121000011  director/ country head
121000013  director
121000014  account director
121000015  creative director
121000016  port director
121000017  director/trustee
121000018  chairman
121000019  executive director
121000020  principal/director
121000021  assistant chief executive
121000028  enterprise chairperson
121000029  enterprise chief executive
121000030  enterprise director-general
121000031  enterprise managing director
121000032  enterprise president
121000102  general director of enterprise or organizations (except of public interest)
121000105  organisation chairperson
121000106  organisation chief executive
121000107  organisation director-general
121000108  organisation managing director
121000109  organisation president
121900000  Stables' yard manager
122000000  production or operations department manager
122000001  head-circulation
122000002  head-finance
122000003  head-hr
122000004  head-space selling
122000005  head-commercial
122000006  head-production/operation
122000007  head-quality
122000008  department heads/unit heads
122000009  enterprise senior official
122100000  production and operations manager in agriculture
122100001  farm manager
122100002  manager in animal husbandry, forestry and fishing nec
122100003  natural environment and conservation manager
122100004  Animal welfare centre manager
122100005  agricultural marketing officer
122100006  agro commercial officer
122100007  farm/plantation manager
122200000  production and operations manager in manufacturing
122200001  manager in mining and energy
122200002  direttore produzione
122200003  direttore stabilimento
122200004  direttore tecnico
122200005  responsabile stabilimento
122200006  factory manager/work manager
122200007  garments production manager
122200008  textile management consultant
122200009  technical plant manager (glass manufacturing industry)
122200010  production in charge (food technologies)
122200011  manager of production or operations
122300000  production and operations manager in construction
122300001  construction manager
122400000  production and operations manager in wholesale and retail
122400001  direttore centro distributivo
122400002  direttore negozio
122400003  direttore punti vendita
122400004  garage manager and proprietor
122500000  production and operations manager in restaurants
122500001  hotel and accommodation manager
122500002  publicans and manager of licensed premises
122500003  Horse riding centre manager
122500004  banquet sales executive/manager
122500005  guest relations executive/manager
122500006  lobby/duty manager
122500007  cashier/billing manager
122600000  production and operations manager in transport
122600001  harbour master
122600002  direttore traffico
122600003  storage and warehouse manager
122600004  travel agency manager
122600005  tour executive/manager
122600006  manager, logistics
122600008  rail station manager
122600009  station manager/staff
122600010  manager, bus station
122600011  manager, store/warehouse
122600012  manager, port planning
122600013  cargo officer
122600014  manager of communication
122600015  manager of operations of mail or telecommunications
122600016  manager of the administration of airports
122600017  postmaster
122600018  stationmaster railway
122600019  supervisor of operations portuárias
122600030  supervisor of operations portuárias
122700000  production and operations manager in business
122700001  financial institution manager
122700002  conference and exhibition manager
122700003  property, housing and land manager
122800000  production and operations manager in personal
122800001  direttore sanitario
122800002  residential and day care manager
122800003  hairdressing and beauty salon manager and proprietors
122900000  production and operations manager not elsewhere
122900001  direttore assistenza clienti
122900002  direttore centrale
122900003  direttore di produzione tv e cinema
122900004  direttore filiale
122900005  responsabile coordinamento filial
122900006  responsabile erogazione servizi informatici
122900007  responsabile filiale
122900008  senior officers in fire, ambulance, prison and related services
122900009  hospital and health service manager
122900010  pharmacy manager
122900011  healthcare practice manager
122900012  social services manager
122900013  leisure and sports manager
122900014  recycling and refuse disposal manager
122900015  production and operation manager in other services nec
122900017  responsabile erogazione servizio
122900018  unit manager            Kierownik dzialu produkcji, kierownik dzialu operacyjnego
122900019  operations executive/manager
122900020  reservations executive/manager
122900021  manager operations
122900022  operatons manager/technology
122900023  process operations manager-technical support division
122900024  process operations manager
122900025  manager production
122900026  event manager
122900027  operations manager
122900028  airport manager
122900029  fire station manager
122900030  delivery head
122900031  delivery head
122900032  businessman of show
122900033  cinematographic producer
122900034  motion picture producer
122900035  dean
122900036  radio producer
122900037  school principal
122900038  television producer
122900039  admin officer
122900040  assistant director
122900041  deputy director
122900042  senior superentant
122900043  producer of theater
122900055  radio producer
122901000  brand manager, product manager
123100000  finance and administration manager  Kierownik działu administracyjnego i finansowego
123100001  direttore amministrativo
123100002  direttore contabilita
123100003  direttore finanziario
123100004  direttore pianificazione e controllo
123100005  office manager
123100006  Administrative manager
123100007  finance or accounts manager
123100008  finance manager
123100009  account manager
123100010  finance/budgeting manager
123100011  manager-finance
123100012  bank branch manager
123100013  taxation manager (direct/indirect)
123100014  audit manager
123100015  financial manager/controller
123100016  fundraising manager
123100017  forex manager
123100018  personal banking manager
123100019  treasury manager
123100020  treasury operations manager
123100021  atm operations manager
123100022  operations officer/manager
123100023  operations officer/manager
123100024  bad debt manager
123100025  client servicing/key accounting manager
123100026  credit manager-corporate banking
123100027  project finance manager
123100028  company secretary
123100029  department manager administrative
123100030  financial manager
123100031  commercial manager
123100032  manager of bank products
123100033  manager of credit or collection
123100034  manager of exchange or exterior commerce
123100035  ship purser
123100037  financial manager
123100038  manager of agency
123100039  manager of bank products
123100040  manager of credit or collection
123100041  manager of exchange or exterior commerce
123200000                    Kierownik
      personnel and industrial relations manager działu kadr
123200001  admin/hr manager
123200002  pay roll/compensation manager
123200003  performance management manager
123200004  pay roll/compensation manager
123200005  performance management manager
123200006  staffing/recruitment manager
123200007  manager-hr
123200009  manager of human resources
123200010  manager of personal department
123300000  sales and marketing manager     Kierownik działu marketingu i sprzedaży
123300001  direttore commerciale
123300002  direttore marketing         Kierownik działu marketingu i sprzedaży
123300003  direttore vendite
123300004  responsabile promozione
123300005  sales officer/manager
123300006  manager marketing communications
123300007  manager marketing communications
123300008  direct marketing executive/manager
123300009  marketing manager
123300010  product/brand manager
123300011  tele marketing sales manager
123300012  mr executive/manager
123300013  marketing manager-offset printing
123300014  sales/bd manager
123300015  manager of marketing
123300016  manager of purchases
123300017  manager of sales
123300021  marketing/sales manager
123400000                    Kierownik działu public relations
      advertising and public relations manager
123400001  Newsagent
123400002  public relations manager
123400003  pr executive/manager
123400004  advertising department manager
123400005  public relations department manager
123500000  supply and distribution manager Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
123500001  purchasing manager
123500002  purchase officer for the textile raw material procurement
123500003  stores/inventory manager
123500004  stores/inventory manager
123500005  distribution department manager
123500006  supplies department manager
123500007  warehouse department manager
123500008  purchase or store officer
123500009  manager - stores & inventory
123500010  purchase or store officer
123500011  manager - stores & inventory
123600000  computing services manager     Kierownik działu informatycznego
123600001  direttore sistema informativo
123600002  call center/it site manager
123600003  call center/it site manager
123600004  it/networking/systems engineer or manager
123600005  manager of production of technology of the information
123600006  manager of development of systems
123600007  manager of production of technology of the information
123600008  manager - support technologies
123700000  research and development manager  Kierownik działu badań
123700001  direttore progettazione
123700002  direttore ricerca e sviluppo
123700003  research department manager
123700004  manager of research or development (p&d)
123900000  other departmental manager
123900001  quality manager          Kierownik ds. Jakości
123900002  customer care manager
123900003  security manager
123900004  facilities manager         Kierownik ds. Infastruktury
123900005  manager other department      Kierownik innego działu
123900006  education manager
123900007  design engineering manager
123900008  planning manager, gas/electric/utilities
123900009  agency manager
123900010  it manager
123900011  leisure or sports manager
123900012  manager-theater
123900013  park manager
123900014  legal officer/manager
123900015  medical billing manager
123900016  medical unit manager
123900017  travel desk manager
123900018  data warehousing project manager
123900019  floor manager
123900020  project manager - textiles
123900021  project manager - textiles
123900022  senior project manager
123900023  dispatch manager
123900024  quality assurance manager
123900025  quality controller/manager
123900026  manager - program management
123900027  publican or manager of a licensed premise
123900028  risk manager
123900029  fabric manager/material manager
123900030  organic pigment manager
123900031  events/promotions executive manager
123900032  collection or recovery manager
123900033  customer service manager
123900034  manager - customer billing configuration & roaming (telecom)
123900035  manager - product validation (telecom domain)
123900036  program manager/ project manager
123900037  project lead- telecom software
123900038  telecom product manager
123900039  telecom software engineering manager
123900040  telecom: order handling & provisioning manager
123900041  data warehousing manager
123900042  branch manager
123900043  freight traffic manager
123900044  branch manager
123900045  events manager/coordinator
123900046  manager software development-printing
123900047  steel fabrication manager
123900048  organisational development manager
123900049  customer care account manager
123900050  customer relationship manager
123900051  manager customer care: remedy
123900052  medical laboratory manager
123900053  project manager-construction
123900054  planning manager
123900055  business alliances manager
123900056  corporate advisory manager
123900057  equity manager
123900058  investment manager
123900059  issues/ipo manager
123900060  regional/local manager
123900061  mergers or acquisition manager
123900062  actuary manager
123900064  regional/local manager
123900065  circulation manager
131000000  general manager           Kierownik przedsiębiorstwa
131000001  manager of small enterprise
131000002  manager
131100000  manager of small enterprises in agriculture, hunting,
131100001  natural environment and conservation manager
131100002  manager in animal husbandry, forestry and fishing nec
131100003  manager of production or farming operations
131100004  manager of production or forest operations
131100005  supervisor of agricultural exploration
131100006  supervisor of cattle exploration
131100007  supervisor of farming exploration
131100008  manager of production or farming operations
131100009  manager of production or forest operations
131100010  supervisor of agricultural exploration
131100011  supervisor of cattle exploration
131100012  supervisor of farming exploration
131100013  supervisor of the forest area
131200000  manager of small enterprises in manufacturing
131300000  manager of small enterprises in construction
131300001  manager, construction firm
131400000  manager of small enterprises in wholesale and retail trade
131400001  market vendor            Właściciel straganu, stoiska na targowisku
131400002  baker, retail trade bread pastry Piekarz, sprzedawca pieczywa
131400003  pharmacist (in retail)       Aptekarz
131400004  chemist (in retail)         Aptekarz
131400005  greengrocer, fruit trader      Kierownik sklepu warzywnego
131400006  jeweller              Kierownik sklepu / pracowni jubilerskiej
131400007  grocer               Kierownik sklepu spożywczego
131400008  milkman               Mleczarz
131400009  peddler, mobile grocer       Sprzedawca mobilny
131400010  poulterer              Sprzedawca drobiu
131400011  butcher               Rzeźnik
131400012  liquor or wine merchant       Sprzedawca win
131400013  video renter            Kierownik wypożyczalni kaset wideo
131400014  fish trader             Kierownik sklepu rybnego
131400015  photographer (retail)       Fotograf
131400016  pet shop owner/ manager      Kierownik/wlasciciel sklepu zoologicznego
131400017                   Kierownik/wlasciciel sklepu motoryzacyjnego
      auto accessories shop owner/magager
131400018  Picture framer
131400019  Section manager
131400020  Department manager
131400021  Shop manager
131400022  Store manager
131400023  Supervisor
131400024  retail manager/executive
131400025  bookshop
131400026  corner shop
131400027  electrical appliances repair shop
131400028  garment shop
131400029  pan bidi shop
131400030  press shop owner
131400031  stationary shop
131400032  showroom supervisor
131400033  manager of shop or supermarket
131400034  manager of shop or supermarket
131400035  retail trade merchant
131400036  retail trader
131400037  shopkeeper
131400038  wholesale trade general manager
131400039  wholesale trade merchant
131400042  retail trader
131500000  manager of small enterprises of restaurants and hotels
131500001  hotel and accommodation manager
131500002  restaurant and catering managers
131500003  publicans and managers of licensed premises
131500004  barkeeper
131500005  innkeeper
131500006  manager of boarding house
131500017  manager of bar
131500018  manager of boarding house
131500019  manager of hotel
131500020  manager of restaurant
131600000  manager of small enterprises in transport, storage and
131600001  transport and distribution managers
131600002  storage and warehouse managers
131600003  travel agency managers
131600004  communications general manager
131600006  manager of transport operations
131700000  manager of small enterprises in business services enterprises
131700001  financial institution managers
131700002  conference and exhibition managers
131700003  property, housing and land managers
131700004  general manager of business services
131800000  manager of small enterprises in personal care, cleaning and
131800001  residential and day care managers
131800002  hairdressing and beauty salon manager and proprietors
131800003  Beauty consultant
131800004  general manager cleaning services
131800005  personal care general manager
131900000  manager of small enterprises nec
131900001  pharmacy managers
131900002  healthcare practice manager
131900003  leisure and sports manager
131900004  recycling and refuse disposal managers
131900005  manager and proprietors in other services nec
131900006  childcare service manager
131900007  cultural activities general manager
131900008  education general manager
131900009  health general manager
131900010  recreation general manager
131900011  social work general manager
131900012  sporting activities general manager
131900013  travel agency general manager
131900014  travel agent
211100000  physicists and astronomers     Fizyk, astronom
211100001  physicist
211100002  physicist astronomy
211100003  physicist sound
211100004  physicist medicine
211100005  physicist reactor
211100006  physicist light
211100007  physicist thermodynamics
211100008  aerodynamicist
211100009  astrophysicist
211100010  physicist ballistics
211100011  physicist hydrodynamics
211100012  radio astronomer
211100013  physicist rheology
211100014  researcher physics/astronomy
211200000  meteorologists           Meterolog
211200001  weather forecaster
211200002  climatologist
211200003  researcher meteorology
211200004  crystallographer
211300000  chemists              Chemik
211300001  laboratory technician, analyst
211300002  informatore medicoscientifico
211300003  responsabile laboratorio chimico
211300004  ricercatore chimico
211300005  industrial chemist
211300006  researcher chemistry
211400000  geologist, geophysicist      Geolog, geofizyk,
211400001  geofysicist
211400002  geologist
211400003  archaeologist
211400004  architect
211400005  engineer              Inzynier
211400006  geodesist
211400007  geological oceanographer
211400008  geophysicist geomagnetics
211400009  geophysicist geomorphology
211400010  geophysical oceanographer
211400011  geophysicist glaciology
211400012  hydrologist
211400013  geologist micropalaeontology
211400014  geologist mining
211400015  palaeontologist
211400016  geologist petrology
211400017  seismologist
211400018  geologist stratigraphy
211400019  volcanologist
211400020  researcher geology/geophysics
211400099  physical, mathematical and engineering science professionals nec
211401000  geoghrapher            Geograf
212100000                   Matematyk lub zawody pokrewne
      mathematicians and related professional
212100001  actuary
212100003  applied mathematics mathematician
212100004  operations research analyst
212100005  pure mathematics mathematician
212100006  specialist in operational inquiry
212200000  statistician            Statystyk
212200001  education statistician
212200002  biometrician
212200003  demographer
212200004  researcher statistics/demography
213100000  computer systems designers, analysts and programmers
213100001  information analyst
213100002  systems analyst
213100003  edp auditor
213100004  progettista banche dati
213100005  progettista reti informatiche
213100006  progettista siti web (internet)
213100007  progettista software
213100008  architect (computer hardware)
213100009  architect (computer software)
213100010  it programmer
213100011  it programmer
213100012  systems analyst/designer
213100013  web developer/web designer
213100014  motion graphics designer
213100015  analyst of computational support
213100016  analyst of development of systems
213100017  analyst of nets or of communication of data
213100018  researcher in computer science
213100020  database administrator
213101000  it consultant, business consultant Konsultant w branży technologii informatycznych
213102000  system / information analyst    Analityk systemów komputerowych
213103000  systems designer / programmer Programista
213104000  it systems administrator
213200000  computer programmers
213200001  analista programmatore informatico
213200002  programmatore informatico
213200003  programmatore informatico (web)
213200004  sviluppatore pagine web (internet)
213200005  sviluppatore software
213200006  tecnico applicazioni informatiche
213200007  tecnico della comunicazione multimediale
213200008  tecnico informatico ecommerce
213200009  tecnico sicurezza banca dati
213200010  computer application programmerProgramista aplikacji
213200011                    Programista komputerowy (nie licząc aplikacji)
      computer programmer (no applications programmer)
213200012  systems programmer
213900000  computing professional
213900001  web assistant            Web assistant
213900002  website builder / programmer    Projektant / programista
213900003  web designer            Projektant stron internetowych
213900004  database administrator, networkadministrator
213900005  system, bzw. netzwerkoperator
213900006  fachinformatiker
213900007  software engineer
213900008  responsabile sistema informativo
213900009  responsabile sviluppo software
213900010  specialista sicurezza di rete (transazioni ecommerce)
213900011  ecommerce project manager
213900012  responsabile ced/edp
213900013  formatore informatico
213900014  responsabile progetti informatici
213900015  Computer bench service engineer
213900016  IT trainer
213900017  Network engineer
213900018  Network administrator
213900019  Technical author
213900020  Multi-Media Material Professional
213900021  software configuration engineer
213900022  software test engineer
213900023  software test engineer
213900024  technical author/writer
213900025  computer network professional
213900026  technical author/writer
213900027  Computer Network Professional
213900028  software engineer/r&d
213904000  web master, web manager       Webmaster
214100000  architects, town and traffic planners
214100001  interior designer
214100002  architect, town planner       Architekt, urbanista
214100003  garden, landscape architect
214100004  traffic planner           Planista ruchu drogowego
214100005  architect
214100006  town planners
214100007  architectural or civil drafter
214100008  architectural drafter
214100009  architectural intern
214100010  architectural representative
214100011  civil engineer (highways)
214100012  civil engineer (highways)
214200000  civil engineers           Inżynier budownictwa
214200001  direttore di progetto settore costruzioni
214200002  civil engineer            Inżynier budownictwa
214200003  Traffic engineer
214200004  Building Construction Civil Engineer
214200005  Road and Aerodrome Construction Civil Engineer
214200006  highway/pavement engineer
214200007  project structural engineer
214200008  structural engineer
214200009  resident engineer
214200010  structural engineer-bridge
214200011  structural engineer-building
214200012  planning engineer
214200013  civil engineer (geotécnia)
214200014  civil engineer (railroads or metrovias)
214200015  civil engineer (geotécnia)
214200016  civil engineer (railroads or metrovias)
214200017  civil/aerodome construction engineer
214200018  civil/bridge construction engineer
214200019  civil/tunnel construction engineer
214200020  civil engineer-seashore land reclamation or oceanography
214200021  harbor or bay construction civil engineer
214200022  civil/railway construction engineer
214200023  civil/construction engineer
214200024  civil/hydraulic engineer
214200025  researcher in engineering
214200029  civil/sanitary engineer
214200033  civil/tunnel construction engineer
214200040  civil engineer-seashore land reclamation or oceanography
214200041  Harbor and Bay Construction Civil Engineer
214200042  Railway Construction Civil Engineer
214200043  civil/construction engineer
214200044  Dam Construction Civil Engineer
214300000  electrical engineers         Inżynier elektryk
214300001  direttore di progetto settore elettromeccanico
214300002  electrical engineer         Inżynier elektryk
214300003  ingegnere elettrico produzione e controllo qualita'
214300004  ingegnere elettrico progettista
214300005  electrical-transmission engineer
214300006  electrical design engineer
214300007  Electrical Safety Engineer
214300008  engineer electrician
214300009  electric power generation engineer
214300010  electric power distribution or transmission engineer
214300016  engineer electrician
214300020  Electric Power Generation Engineer
214300021  Electric Power Distribution and Transmission Engineer
214400000                    Inżynier elektronik, telekomunikacji
      electronics and telecommunications engineers
214400001  direttore di progetto settore elettronico
214400002  ingegnere elettronico
214400003  ingegnere elettronico produzione e controllo qualita'
214400004  ingegnere elettronico progettista
214400005  progettista hardware
214400006  progettista sistemi multimediali
214400007  ricercatore settore elettronico
214400008  sistemista reti telecomunicazioni
214400009  Telecommunications Engineer
214400010  Semi-Conductor Engineer
214400011  mobile handsets development engineer
214400012  telecom engineer
214400013  telecom professional
214400014  telecom system specialists
214400015  telecom testing engineer
214400016  technologist in electronics
214400017  electronics engineer
214400018  it engineer/network engineer
214400019  architect - wireless (mobile) technology
214400020  computer hardware engineer
214400021  general electronics engineer
214400024  investigator of electric or electronic engineering
214400025  technologist in electronics
214400032  it engineer/network engineer
214400033  telecommunications engineer
214400034  architect - wireless (mobile) technology
214400035  Computer Hardware Engineer
214400036  General Electronics Engineer
214500000  mechanical engineers         Inżynier mechanik
214500001  direttore di progetto settore metalmeccanico
214500002  ingegnere meccanico
214500003  ingegnere meccanico produzione e controllo qualita'
214500004  ingegnere meccanico progettista
214500005  ricercatore settore metalmeccanico
214500006  flight enigneer
214500007  Motor and Engines Mechanical Engineer, Except Marine
214500008  Marine Engines Mechanical Engineer
214500009  Ship Construction Mechanical Engineer
214500010  Aerospace Mechanical Engineer
214500011  Automotive Mechanical Engineer
214500012  Heating, Ventilation and Refrigeration Mechanical Engineer
214500013  mechanical/nuclear power engineer
214500014  Office Mechanical Engineer
214500027  mechanical/aeronautics engineer
214500035  mechanical/naval engineer
214500036  mechanical/nuclear power engineer
214500045  Office Mechanical Engineer
214600000  chemical engineers          Inżynier chemik
214600001  direttore di progetto settore chimico
214600002  ingegnere chimico
214600003  ingegnere chimico produzione e controllo qualita'
214600004  ingegnere chimico progettista
214600005  ricercatore settore chimico
214600006  ricercatore settore della gomma e della plastica
214600007  erection or commissioning engineer
214600008  Food and Drink Technologist
214600009  Rubber and Plastic Chemical Engineer
214600010  Agricultural Chemicals and Fertilizer Engineer
214600011  Paint and Soap Products Engineer
214600012  Fiber Engineer
214600013  Medicine and Cosmetics Engineer
214600014  paper technologist
214600015  petroleum engineer
214600016  rubber technologist
214600017  chemical/petroleum or natural gas engineer
214600022  paper technologist
214600023  petroleum engineer
214600028  Petroleum and Natural Gas Chemical Engineer
214700000                    Inżynier górnik, hutnik
      mining engineers, metallurgists and related professional i i zawody pokrewne
214700001  direttore di progetto settore estraz.lavor. minerali
214700002  ricercatore settore estraz. e lavoraz. minerali
214700003  Energy Engineer
214700004  engineer metallurgist
214700005  assayer
214800000  cartographers and surveyors     Geodeta, kartograf
214800001  agriculture engineer        Inzynier rolnictwa
214800002  forestry engineer          Inzynier lesnictwa
214800003  quantity surveyor
214800004  chartered surveyors (not quantity surveyors)
214800005  cartographer
214800006  surveyor assistant
214800007  Photographic Surveyor and Photogrammetrist
214800008  surveyor marine
214800009  surveyor, field supervisor
214800010  surveyor, lead
214800011  cartographer, land surveyor
214800012  chartered surveyor
214800013  chartered surveyor
214800014  surveyor geophysical
214800024  land surveyor
214800025  surveyor geophysical
214900000                    Architekt, inżynier
      architects, engineers and related professionals nec i zawody pokrewne niesklasyfikowane
214900001  direttore di progetto (servizi)
214900002  responsabile documentazione scientifica
214900003  ricercatore industriale
214900004  design and development engineers
214900005  production and process engineers
214900006  planning and quality control engineers
214900007  tendering engineer
214900008  Traffic Security Engineer
214900009  Productive Control Engineer
214900010  planner
214900011  Environment Engineer
214900012  design engineer-plastics
214900013  diagnostics modeling engineer
214900014  manufacturing engineer- plastics
214900015  electrolyses plating engineer
214900016  engineer smelter
214900017  fabrication engineer
214900018  precision engineer / mechanic motors (excl. electro)/ machine shop
214900019  hardware design engineer
214900020  implementation engineer
214900021  installation engineering
214900022  mobile handset architect
214900023  engineering staff
214900024  chief engineer
214900025  flotilla engineer
214900026  flotilla engineer
214900027  aviation engineer
214900028  aircraft engineer
214900029  aviation engineer
214900030  maintenance engineer
214900031  irrigation engineer
214900032  agricultural engineer
214900033  layout/design engineer
214900034  geographic information systems (gis) engineer
214900035  geotechnical engineer
214900036  process engineer
214900037  textile engineer
214900038  maintenance engineer (construction)
214900039  research engineer, environmental sciences
214900040  safety engineer
214900041  maintenance engineer (construction)
214900042  verification engineer
214900043  engineer of security of the work
214900044  engineer of times or movements
214900045  investigator of engineering or technology (other areas of the engineering)
214900046  chemical engineer (chemical industry)
214900047  technologist
214900048  industrial security engineer
214900049  electronic engineer of maintenance
214900050  engineer of quality control
214900051  engineer of security of the work
214900052  engineer of times or movements
214900053  physical/mathematical or engineering science professional not elsewhere classified
214900057  investigator of engineering or technology (other areas of the engineering)
214900062  production engineer
214900102  Industrial Security Engineer
214900103  traffic or transportation engineer
214900104  cad engineer
214900105  materials engineer
214900106  design engineer- process industry (food, pharma, dairy, brewery etc)
221100000                    Biolog, botanik, zoolog
      biologists, botanists, zoologists and related professionals i zawody pokrewne
221100001  biologofarmacologo
221100002  biotechnologist
221100003  health professional
221100004  botanist
221100005  zoologist
221100006  geneticist
221100007  ecologist
221100008  environment scientist
221100010  researcher life sciences
221100011  bacteriologist
221100012  biologist
221100013  cytologist
221100014  embryologist
221100015  entomologist
221100017  genetics engineer
221100018  histologist
221100020  ichthyologist
221100021  immunologist
221100022  investigator in animal biology
221100023  investigator in environmental biology
221100024  investigator in vegetable biology
221100025  microbiologist
221100026  mycologist
221100027  ornithologist
221100028  parasitologist
221100029  pisciculturist
221100030  taxonomist
221100031  virologist
221100099  life science and health professional nec
221200000                    related professionals
      pharmacologists, pathologists andFamakolog, patolog i zawody pokrewne
221200001  laboratory analyst - pharmaceuticals
221200002  biochemist
221200003  physiologist
221200004  biophysicist
221200005  pathologist, except animal pathologist
221200006  animal pathologist
221200007  pharmacologist toxicology
221200008  physiologist endocrinology
221200009  physiologist epidemiology
221200010  researcher pharmacology or related subjects
221200011  anatomist
221200013  pharmacologist
221200024  anatomist
221300000                   Inżynier rolnictwa i zawody pokrewne
      agronomists and related professionals
221300001  Arboriculturist
221300002  agronomist
221300003  silviculturist
221300004  agricultural scientist
221300005  animal scientist
221300006  animal scientist
221300007  researcher agricultural subjects
221300008  agricultural consultant
221300010  horticulturist
221300014  agricultural consultant
222100000  medical doctors
222100001  general practitioner        Lekarz pierwszego kontaktu
222100002  medical doctor (except gp)     Lekarz (inny niż pierwszego kontaktu)
222100003  cardiologist
222100004  surgeon
222100005  clinical monitor
222100006  dietologo
222100007  medico dietista
222100008  medico fisioterapista
222100010  physician
222100011  medico nucleare
222100012  medico ospedaliero
222100013  psychiatrist
222100014  nefrologo
222100015  neurologist
222100016  oncologist
222100017  orthopaedic
222100018  radiologo
222100019  urologo
222100020  anaesthetist
222100021  analista medico
222100022  insurance medical inspector
222100023  nursing home doctor
222100024  Occupational doctor
222100025  Internal Medical Specialist
222100026  Pediatrics Specialist
222100027  obstetrics or gynecology specialist
222100028  Ophthalmology and E.N.T. Specialist
222100029  medical doctor
222100030  Radiology, Anaesthesia and Pathology Specialist
222100031  Medical Specialist n.e.c.
222100032  Oriental Medical Practitioner
222100033  acupuncturist
222100034  school doctor
222100035  clinical doctor
222100036  clinical doctor
222100037  dermatologist
222100038  doctor anatomopatologista
222100039  doctor angiologista
222100040  doctor endocrinologista or metabologista
222100041  doctor fisiatra
222100042  doctor hemoterapeuta
222100043  doctor in endoscopy
222100044  doctor in radiology or diagnosis for image
222100045  doctor of the work
222100046  doctor pneumologista
222100047  doctor proctologista
222100048  doctor radioterapeuta
222100049  expert doctor
222100050  doctor nefrologista
222100051  doctor of the work
222100052  doctor pneumologista
222100053  doctor proctologista
222100054  doctor radioterapeuta
222100055  expert doctor
222100056  forensic scientist
222100057  medical otorhinolaryngologist
222100058  medical pediatrician
222100059  medical health worker
222100060  medical homeopath
222100061  osteopath
222100062  medical ophthalmologist
222100063  medical orthopaedic surgeon or traumatologist
222100064  medical otorhinolaryngologist
222100065  medical pediatrician
222100066  ayurveda doctor
222100067  ent
222100068  gastro enterologist
222100069  dermatology or urology specialist
222100070  pediatric
222100085  plastic surgeon
222100088  ayurveda doctor
222100089  ent
222100090  gastro enterologist
222100091  Dermatology and Urology Specialist
222100092  pediatric
222200000  dentists               Dentysta
222200001  oral surgery dentist
222200002  orthodontist
222200003  pedodontist
222200004  periodontist
222200005  prosthodontist
222200006  surgeon dentist - buccal pathologist
222200007  surgeon dentist - buccal pathologist
222200008  surgeon dentist - endodontista
222200009  surgeon dentist - general doctor
222200010  surgeon dentist - odontopediatra
222200011  surgeon dentist - orthopaedic surgeon or ortodontista
222200012  surgeon dentist - periodontista
222200013  surgeon dentist - protesista
222200014  surgeon dentist - radiologist
222200015  surgeon dentist - traumatologist bucomaxilofacial
222200020  surgeon dentist of collective health
222200026  veterinarian
222300000  veterinarians             Weterynarz
222300001  veterinary surgeon
222400000  pharmacists              Farmaceuta
222400001  pharmazeut
222400003  pharmakant
222400004  Oriental Pharmacist
222400005  hospital pharmacist
222400006  retail pharmacist
222900000  health professional (except nursing) nec
222900001                     Diagnosta
      researcher (veterinary) medicine, dentistry laboratoryjny
222900002  labour physiologist, ergonomist Psycholog pracy, ergonomista
222900003  bacteriologist, serologist, virologistBekteriolog,serolog, wirusolog
222900004  ophthalmic opticians
222900005  arzthelfer/in
222900006  zahnarzthelfer
222900007  tierarzthelfer/in
222900008  sprechstundenhelfer
222900009  dietitian
222900010  nutritionist
222900011  surgical instrumentador
223000000  nursing and midwifery professionals
223000001  gyneacologist
223000002  Matron
223000003  Health visitor
223000004  auxiliary nurse
223000005  auxiliary nurse
223000006  company/occupational nurse
223000007  nursing superintendent/head nurse/matron
223000008  operation theater nurse
223000009  staff nurse
223000010  nursing superintendent
223000011  assistant of nursing
223000012  assistant of nursing of the work
223000013  nurse
223000014  nurse health worker
223000015  nurse intensive therapy
223000016  professional midwife
223000017  nurse surgical centre
223000018  nurse the work
223000019  professional/pediatric nurse
223000020  professional/psychiatric nurse
223000031  professional/obstetrics nurse
223000034  professional/pediatric nurse
223000035  professional/psychiatric nurse
231000000                   Nauczyciel akademicki
      college, university and higher education teaching professional
231000001  professor
231000002  university lecturer
231000003  higher education teaching professional
231000004  researchers nec
231000005  phd student            Doktorant, student studiów doktoranckich
231000006  Researcher/writer
231000007  Market researcher
231000008  Professor in Civilization and Society
231000009  Professor in Natural Sciences
231000010  Professor in Engineering
231000011  Professor in Medical Sciences
231000012  Professor in Arts and Physical Education
231000013  Professor in Education College
231000014  research or development assistant, food processing
231000015  research assistant, medical
231000016  research assistant, real estate
231000017  research associate (unspecified type)
231000018  research associate, biotechnology
231000019  research associate, law
231000020  research chemist
231000021  research ergonomist
231000022  research intern, environmental engineering
231000023  research scientist, biotechnology
231000024  researcher, financial
231000025  researcher, scientific
231000026  senior research fellow
231000027  lecturer/professor
231000028  lecturer/professor
231000029  visiting faculty (full-time)
231000030  part-time faculty
231000031  post-secondary education teacher
231000032  director of education institution of the private area
231000033  teacher administration
231000034  teacher anthropology the superior teaching
231000035  teacher architecture
231000036  teacher astronomy (superior teaching)
231000037  teacher biological sciences the superior teaching
231000038  teacher chemistry (superior teaching)
231000039  teacher economy
231000040  teacher engineering
231000041  teacher english language
231000042  teacher french literature
231000043  teacher geography the superior teaching
231000044  teacher geology
231000045  teacher hard working mathematics (in the superior teaching)
231000046  teacher history the superior teaching
231000047  teacher language
231000048  teacher linguistics or linguistics applied
231000049  teacher medicine
231000050  teacher nursing the superior teaching
231000051  teacher operational inquiry (in the superior teaching)
231000052  teacher pharmacy or biochemistry
231000053  teacher philology or textual criticism
231000054  teacher philosophy the superior teaching
231000055  teacher physical education in the superior teaching
231000056  teacher physics (superior teaching)
231000057  teacher physiotherapy
231000058  teacher political science the superior teaching
231000059  teacher psychology the superior teaching
231000060  teacher pure mathematics (in the superior teaching)
231000061  teacher right the superior teaching
231000062  teacher sociology the superior teaching
231000063  teacher statistic (in the superior teaching)
231000064  teacher superior teaching in the area education
231000065  teacher superior teaching in the area education inquiry
231000066  teacher superior teaching in the area practice teaching
231000067  teacher superior teaching in the area training
231000068  teacher visual arts in the superior teaching (plastic arts or multimedia)
231000069  university professor
231000070  assistant professor
231000071  associate professor
231000072  guest faculty (contract)
231000073  academic associate
231000074  junior research fellow
231000147  teacher accountancy
231000148  teacher administration
231000149  teacher anthropology the superior teaching
231000150  teacher architecture
231000151  teacher astronomy (superior teaching)
231000152  teacher biological sciences the superior teaching
231000153  teacher chemistry (superior teaching)
231000154  teacher economy
231000155  teacher engineering
231000156  teacher english language
231000157  teacher french literature
231000158  teacher geography the superior teaching
231000159  teacher geology
231000160  teacher hard working mathematics (in the superior teaching)
231000161  teacher history the superior teaching
231000162  teacher language
231000163  teacher linguistics or linguistics applied
231000164  teacher medicine
231000165  teacher nursing the superior teaching
231000166  teacher operational inquiry (in the superior teaching)
231000167  teacher pharmacy or biochemistry
231000168  teacher philology or textual criticism
231000169  teacher philosophy the superior teaching
231000170  teacher physical education in the superior teaching
231000171  teacher physics (superior teaching)
231000172  teacher physiotherapy
231000173  teacher political science the superior teaching
231000176  teacher psychology the superior teaching
231000177  teacher pure mathematics (in the superior teaching)
231000178  teacher right the superior teaching
231000179  teacher sociology the superior teaching
231000180  teacher statistic (in the superior teaching)
231000181  teacher superior teaching in the area education
231000182  teacher superior teaching in the area education inquiry
231000183  teacher superior teaching in the area practice teaching
231000184  teacher superior teaching in the area training
231000185  teacher visual arts in the superior teaching (plastic arts or multimedia)
231000188  college lecturer
231000189  assistant professor
231000190  associate professor
231000191  guest faculty (contract)
231000192  academic associate
231000193  junior research fellow
232000000                    Nauczyciel
      secondary education teaching professionals w szkole średniej i zawodowej
232000001  collaboratore scolastico tecnico
232000002  professore di scuola media inferiore
232000003  teaching professional economic subjects
232000004  teaching professional language skills
232000005  teaching professional sciences
232000006  teaching professional techical subjects
232000007  head master, deputy headmaster
232000008  Classroom teacher
232000009  Deputy head
232000010  Head of department, head of year, head of house
232000011  Deputy headteacher
232000012  Ethics Teacher
232000013  Korean Language Teacher
232000014  Mathematics Teacher
232000015  Sociology Teacher
232000016  Arts and Physical Education Teacher
232000017  Commercial, Technical and Computer Teacher
232000018  occupational training institute instructor
232000019  occupational education institute instructor
232000020  occupational education instructor n.e.c.
232000021  liberal arts or sciences institute teacher
232000022  liberal arts and sciences institute teacher
232000023  language institute teacher
232000024  computer institute teacher
232000025  artistic institute teacher
232000027  instructor of apprenticeship or farming training
232000028  instructor of apprenticeship or industrial training
232000029  secondary education teacher
232000030  secondary education/biology teacher
232000031  secondary education/chemistry teacher
232000032  secondary education/geography teacher
232000033  secondary education/history teacher
232000034  secondary education/mathematics teacher
232000035  secondary education/biology teacher
232000036  teacher agricultural techniques
232000037  teacher apprenticeship or commercial training
232000038  secondary education/chemistry teacher
232000039  teacher foreign modern language in the secondary education
232000040  teacher industrial techniques
232000041  teacher language or brazilian literature in the secondary education
232000042  teacher pedagogic disciplines in the secondary education
232000043  teacher psychology in the secondary education
232000044  teacher technical drawing
232000045  teacher techniques nursing
232000046  teacher technology or technical calculation
232000048  secondary education/geography teacher
232000052  secondary education/history teacher
232000058  secondary education/mathematics teacher
232000067  secondary education/physics teacher
232000081  teacher agricultural techniques
232000082  teacher apprenticeship or commercial training
232000083  teacher commercial techniques or you work as a secretary
232000084  teacher foreign modern language in the secondary education
232000085  teacher industrial techniques
232000086  teacher language or brazilian literature in the secondary education
232000087  teacher pedagogic disciplines in the secondary education
232000088  teacher psychology in the secondary education
232000091  teacher technical drawing
232000092  teacher techniques nursing
232000093  teacher technology or technical calculation
232000099  other subjects
233100000                    Nauczyciel w szkole podstawowej i w gimnazjum
      primary education teaching professionals
233100001  primary school teacher
233100005  teacher history the basic teaching
233100006  teacher mathematics the basic teaching
233100007  teacher portuguese language of the basic teaching
233100008  teacher right sciences or natives the basic teaching
233100009  teacher superior level the basic teaching (first on wednesday series)
233200000                    Przedszkolanka (nauczycielka wychowania przedszkolnego)
      preprimary education teaching professionals
233200001  kindergarten/professional teacher
233200002  teacher superior level in the childlike education (four to six years)
233200004  teacher superior level in the childlike education (four to six years)
234000000                    Nauczyciel w szkole specjalnej
      special education teaching professionals
234000001  special education teacher, middle school
234000002  special education teacher, preschool, kindergarten, or elementary school
234000003  special education teacher, secondary school
234000004  special education/for the blind (professional) teacher
234000005  special education/for the deaf (professional) teacher
234000006  special education/for the blind (professional) teacher
234000007  special education/for the deaf (professional) teacher
234000008  teacher techniques or audiovisual resources
234000009  special education/for the mentally handicapped (professional) teacher
234000010  Teacher for the Cripple
234000012  teacher techniques or audiovisual resources
235100000  education methods specialists    Metodyk nauczania
235100001  coordinatore progetti di formazione
235100002  school counseler
235100003  educational specialist
235100004  educational, vocational, or school counselor
235100005  school counsellor
235100006  counseller
235100007  audio-visual or other teaching aids specialist
235100008  curricula developer
235100009  education adviser
235100010  education methods adviser
235100011  teaching methods adviser
235100099  other teaching professionals nec
235200000  school inspector           Inspektor szkolny (wizytator)
235900000  other teaching professionals nec
235900001  examiner
235900002  driving examiner           Egzaminator prawa jazdy
235900003  registrars and senior administrators of educational establishments
235900004  teaching professional nec
235900005  director primary school (teaching)
235900006  director primary school (non teaching)
235900007  Exams co-ordinator
235900008  education - admissions evaluator
235900009  education administrator, elementary or secondary school
235900010  education administrator, postsecondary
235900011  education administrator, preschool or childcare center program
235900012  education consultant
235900013  education coordinator, non-profit organization
235900014  educational resource coordinator
235900015  education advisor
235900016  pedagogic coordinator
235900017  supervisor of teaching
235900018  teaching not elsewhere classified
241100000  accountants             Księgowy
241100001  responsabile amministrativo
241100002  responsabile budget e controllo
241100003  responsabile contabilita
241100004  responsabile contabilita' industriale
241100005  responsabile finanziario      Kierownik działu administracyjnego i finansowego
241100006  responsabile pianificazione e controllo amministrativo
241100007  responsabile reporting
241100008  revisore contabile
241100009  management accountants
241100010  Compliance specialist
241100011  chartered accountant
241100012  taxation accountant
241100013  cost accountant
241100014  financial accountant
241100015  account officer
241100016  account officer
241100017  cashier/accountant
241100018  auditor (accountants or relatives)
241100019  company accountant
241100020  auditor (accountants or relatives)
241100021  government policy planning or executive administration specialist
241100022  controller of accounts
241100026  government policy planning and executive administration specialist
241100042  controller of accounts
241200000  personnel and careers professionals Doradca zawodowy
241200001  addetto selezione personale
241200002  responsabile del personale     Kierownik działu kadr
241200003  responsabile formazione
241200004  responsabile organizzazione
241200005  responsabile relazioni sindacali
241200006  responsabile selezione personale
241200007                    Doradca zawodowy
      careers advisers and vocational guidance specialists
241200008  HR advisor
241200009  HR consultant
241200010  Reward manager
241200011  Training manager
241200012  Personnel officer
241200013  Job analyst
241200014  student advisor
241200015  job research professional
241200016  executive search consultants
241200017  analyst of human resources
241200018  employment counsellor
241200019  counsellor - overseas education
241200020  industrial relations officer
241200021  counsellor - overseas education
241200022  personnel specialist
241200023  public relations
241200024  staff training officer
241200025  vocational guidance counsellor
241200026  labor relations specialist
241200032  public relations
241900000  business professionals nec    Specjaliści ekonomiczni i ds. Kadr
241900001  business development executive
241900002  business development manager
241900003  brand financial analyst
241900004  brand financial analyst
241900005  internet marketing specialist
241900006  corporate communications executive
241900007  product executive
241900008  advertisement or media coordinator
241900009  client servicing executive
241900010  media buying executive
241900011  media planning executive
241900012  planning analyst, advertising/media
241900013  wed advertising marketing executive
241900014  placement coordinator
241900015  quality consultant
241900016  recruiter
241900017  it recruiter
241900018  card approvals officer
241900019  financial analyst/modeling
241900020  clearing officer
241900021  card approvals officer
241900022  cash officer
241900023  clearing officer
241900024  credit analyst-corporate banking
241900025  dept operations/dept analyst
241900026  specialist officer
241900027  debt analyst
241900028  equity analyst
241900029  mergers or acquisitions analyst
241900030  business development
241900031  administrator
241900032  business professional not elsewhere classified
241900033  analyst of export or import
241900034  business analyst
241900035  home economist
241900036  market research analyst
241900037  domestic economist
241900038  exchange analyst
241900039  publicity agent
241900040  market research analyst
241900046  publicity agent
241910000  management consultants, actuaries, economists and statisticians
241910001  internal auditor
241910002  ispettore commerciale
241910003  responsabile di direzione e organizzazione aziendale
241910004  specialista problemi finanziari
241910005  specialista problemi fiscali
241920000  specialisti aziendali in promozione, marketing e comunicazione
241920001  analista business on line (ecommerce)
241920002  category manager
241920003  esperto analisi di mercato
241920004  formatore aziendale
241920005  responsabile appalti e offerte
241920006  responsabile clienti
241920007  responsabile commerciale
241920008  responsabile comunicazione
241920009  responsabile import export
241920010  responsabile marketing
241920011  responsabile pubbliche relazioni
241920012  responsabile pubblicita
241920013  responsabile rapporti grande distribuz.
241920014  responsabile relazioni esterne
241920015  responsabile rete commerciale
241920016  responsabile sviluppo clienti
241920017  responsabile sviluppo prodotti
241920018  responsabile vendite
241920019  specialista commercio estero
242100000  lawyer                Adwokat
242100001  Solicitor
242100002  Prosecutor, barrister
242100003  Lawyer , sports
242100004  Barrister
242100005  advocate
242100006  lawyer, civil law
242100007  lawyer, labour
242100008  attorney
242100009  lawyer, public law
242100010  lawyer (criminal justice)
242100011  lawyer, criminal justice
242100012  lawyer, enterprise
242100013  lawyer (special areas)
242100014  public prosecutor
242100016  lawyer, special areas
242100023  Public Prosecutor
242200000  judges
242200001  judges
242200002  public prosecutor          Prokurator
242200003  registrar              Radca prawny
242200004  appeal court judge
242200005  arbitration court judge
242200006  federal judge
242200007  high court judge
242200008  judge circuit court
242200009  judge of the work
242200010  judge state auditor - military justice
242200011  magistrate
242200012  federal judge
242200013  supreme court judge
242200015  judge of the work
242200016  judge state auditor - military justice
242200018  magistrate
242900000  legal professional nec
242900001  civillaw notary           Notariusz
242900002  legal professional
242900003  rechtsanwalt, und notargehilfe
242900004  esperto contrattistica
242900005  praticante (studi professionali)
242900006  responsabile ufficio legale
242900007  tecnico contrattualistica internazionale
242900008  addetto consulenza legale
242900009  agente di brevetti
242900010  consulente del lavoro
242900011  policy adviser legal affairs     Doradca
242900012  patents attorney
242900014  patents attorney
242900015  coroner
242900016  jurist except attorney or judge
242900017  legal adviser
242900018  legal adviser
242900019  parliamentary drafter
242900020  social welfare professional
242900099  legal professional nec
242999999  social welfare professional
243100000  archivists and curators       Archiwista, muzealnik
243100001  conservator
243100002  arcivist
243100003  Curator
243100005  museólogo
243100006  museum curator
243200000                    Bibliotekoznawca i zawody pokrewne
      librarians and related information professional
243200001  addetto gestione beni culturali, biblioteche, musei
243200002  librarian
243200003  documetnation specialist
243200004  Librarian - systems
243200005  Indexer
243200006  assistant librarian
243200007  school librarian
243200008  business services information scientist
243200009  documentalist
243200010  technical information information scientist
244100000  economist              Ekonomista
244100001  financial analyst
244100002  economista d'impresa
244100003  esperto analisi del lavoro
244100004  esperto strategie aziendali
244100005  ricercatore ufficio studi economici
244100007  economist agroindustrial
244100008  economist of the public sector
244100009  financial economist
244100010  researcher economics/business econimics
244200000                    Socjolog, antropolog
      sociologists, anthropologists and related professional i zawody pokrewne
244200001  sociologist
244200002  anthropologist
244200003  geographer
244200005  criminologist
244200006  ethnologist
244200007  researcher social sciences
244300000                    Filozof, historyk, politolog
      philosophers, historians and political scientists
244300001  philosopher
244300002  historian
244300003  genealogist
244300004  investigator in history
244300005  political scientist
244309999  political scientist
244400000                    Filolog,
      philologists, translators and interpreters tłumacz
244400001  interpreter, translator
244400002  philologist
244400003  interpreter
244400004  senior translator
244400006  philologist
244400007  interpreter
244400008  senior translator
244400009  etymologist
244400010  graphologist
244400011  lexicographer
244400012  linguist
244400013  translator
244400014  phonologist
244400015  semasiologist
244400016  translator
244400017  researcher humanities
244400099  archivists, librarians and related information professionals nec
244500000  specialisti in scienze psicologiche e assimilati
244500001  psychologists
244500002  educationalist            Pedagog szkolny
244500003  psychotherapist
244500004  child counselor/child psychologist
244500005  school psychologist
244500006  sports psychologist
244500008  clinical psychologist
244500009  educational psychologist
244500010  sports psychologist
244500011  clinical psychologist
244500012  legal psychologist
244500013  occupational psychologist
244500014  psychologist of the sport
244500015  psychologist of the traffic
244500016  psychologist of the traffic
244500017  social psychologist
244500018  researcher psychology/education
244500099  social sciences and related professionals nec
244600000  social work professional       Pracownik pracy socjalnej
244600001  probation officer
244600005  professional caseworker
244600006  professional parole officer
244600007  professional probation officer
244600008  professional welfare worker
244600009  social worker
244600010  social science or related professional not elsewhere classified
244600029  social worker
245100000  authors, journalists and other writers
245100003  publisher
245100004                    Korespondent correspondent)
      correspondent (daily / weekly publication, foreignprasowy
245100005  book editor
245100006  editorial assistant         Asystent edytora
245100007  guidebook writer           Autor przewodników
245100008  book writer             Pisarz
245100009  photo editor             Fotoedytor
245100010  public relations officer       Pracownik działu public relations
245100011  web journalist, web editor      Dziennikarz wydawnictw interntowych, edytor strony internetowych
245100012  journalists, newspaper and periodical editors
245100013  journalist, reporter         Dziennikarz, reporter
245100014  columnist, commentator        Felietonista, komentator
245100015  editor(newspaper)
245100016  copywriter              Copywriter
245100018  copywriter technical documents Copywriter dokumentacji techniczej
245100019  Scriptwriter
245100020  Journalist, reporter (newspapers)
245100021  Journalist, reporter (periodicals)
245100022  Journalist, reporter (local press, trade press)
245100023  Editor (periodicals)
245100024  Editor (local press, trade press)
245100025  poet
245100026  copy writer/content writer/technical writer/ creative writer
245100027  journalist
245100028  critic
245100029  Editor
245100030  Advertising Copywriter
245100031  chief editor
245100032  copy/sub editor
245100033  desk editor
245100034  editor-in-charge
245100035  author
245100036  author-scriptwriter
245100037  author-scriptwriter
245100038  columnist
245100039  director of editorial staff
245100040  media correspondent
245100041  novelist
245100042  playwright
245100043  director of editorial staff
245100044  publisher of book
245100045  reporter (excluding radio or television)
245100046  ticket inspector
245100047  writer
245100048  writer feature
245100049  writer of technical texts
245100050  writer publicity
245100051  writer short story
245100052  content writer for creating newsletter
245100053  authors nec
245100073  publisher of book
245100074  reporter (excluding radio or television)
245100082  ticket inspector
245100083  writer
245100088  writer of fiction
245100089  writer of technical texts
245100090  writer publicity
245100093  content writer for creating newsletter
245100099  authors n.e.c.
245200000                    Rzeźbiarz, malarz albo artysta w pokrewnych dziedzinach
      sculptors, painters and related artists
245200001  restorer
245200002  advertisement draughtsman
245200003  sculptor
245200004  stainedglass artist
245200005  cartoonist
245200006  photografer
245200007  artist
245200008  needlework artist
245200009  Installation/video/conceptual artist
245200010  texturing artists
245200011  commercial artist
245200012  cartoon film artist
245200013  artist (visual arts)
245200014  caricaturist
245200015  painting artist
245200016  picture restorer
245200017  poster artist
245300000  composer, musician and singer Kompozytor, muzyk, wokalista
245300001  assistente musicale
245300002  choir singer
245300003  conductor
245300004  musician, instrumentalist
245300005  singer
245300006  composer
245300007  orchestra conductor
245300008  vocal group conductor
245300009  popular singer
245300010  korean classical musician
245300011  baritone
245300012  choirmaster
245300013  music arranger
245300014  music composer
245300015  music transcriber
245300016  musical interpreter instrumentalist
245300017  musical interpreter singer
245300018  musical regent
245300019  musicologist
245300020  soprano
245300021  tenor
245300026  music arranger
245300029  musical interpreter instrumentalist
245300030  musical interpreter singer
245300031  musical regent
245400000  choreographer and dancer      Choreograf, tancerz
245400001  ballet dancer
245400002  danser (excl ballet)
245400003  choreographer
245400004  dancer
245500000                    directors
      film, stage and related actors and Aktor, teatralny, telewizyjny
245500001  director’s assistant
245500002  actor
245500003  producer, production manager
245500004  documentarista
245500005  director
245500006  script girl
245500007  cabaret performer, variety entertainer, imitator, standup comedian
245500008  magician, illusionist
245500009  musical artist, revue, variety
245500010  film actor and talents
245500011  stage actor
245500012  radio actor
245500013  motion picture director
245500014  stage director
245500015  film, stage and related actors and directors nec
245500016  film actor or talents
245500017  director of cinema
245500018  radio actor
245500019  motion picture director
245500020  stage director
245500021  director of cinema
245500022  set designer of theater
245500023  set designer of theater
245500024  theatrical director
245500025  extra artist
245500026  film/stage actor (lead roles)
245500027  film-maker/producer
245500028  theatrical director
245500029  extra artist
245500030  film, stage actor (lead roles)
245500031  film-maker, producer
245500032  junior artist/extras
245500033  executive producer
245500099  film, stage and related actors and directors nec
246000000  religious professional       Duchowny
246000001  minister of religion
246000002  head/chief priest
246000003  archbishop
246000004  bishop
246000005  chaplain
246000006  imam
246000007  minister of religious worship
246000008  missionary
246000009  minister of religious worship
246000010  missionary
246000011  priest
246000012  rabbi
246000013  talapoin
246000014  theologian
246000015  vicar
246000016  priest/pandit
246000019  theologian
246000021  priest/pandit
247000000  public service administrative professionals
311100000                    Technik
      chemical and physical science technicians nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
311100001  analista materiali
311100002  assistente di laboratorio
311100003  informatore tecnico
311100004  preparatore chimico
311100005  progettista settore chimico
311100006  respons. produzione settore chimico
311100007  tecnico di laboratorio industriale
311100008  tecnico laboratorio chimico
311100009  tecnico laboratorio fisico
311100010  tecnico produz. e contr. qual. settore chimico
311100011  physics technician
311100012  astronomy technician
311100013  meteorological technician
311100014  chemistry technician
311100015  geological technician
311100017  geology technician
311100018  astronomy technician
311100019  meteorology technician
311100020  chemistry technician
311100021  geological technician
311100022  geology technician
311100023  meteorology technician
311100099  tecnician nec
311200000  civil engineering technicians    Technik budownictwa
311200001  assistente di cantiere stradale (geometra)
311200002  direttore di cantiere
311200003  impiantista civile
311200004  progettista edile
311200005  rilevatore topografo
311200006  tecnico di cantiere edile
311200007  tecnico prefabbricati
311200019  clerk of works
311200020  surveying technician
311200021  technician in hydrospelling
311200022  technician of civil works
311200023  technician of roads
311200024  technician of sanitation
311200025  topographer
311200099  tecnician nec
311300000  electrical engineering technicians Technik elektryk
311300001  respons. produz. settore elettromeccanico
311300002  tecnico impianti elettrici
311300003  tecnico manutentore centrale elettrica
311300004  tecnico prod. e contr. qual.settore
311300005  progettista settore elettromeccanico
311300006  electric power distribution and transmission technician
311300007  electrical safety engineering technician
311300009  eletrotécnico
311300010  electrical safety engineering technician
311300011  eletrotécnico
311300012  technician of electric maintenance
311300013  technician of electric maintenance of machine
311300014  electrical/electronical engineering technician
311300015  electrical inspector/ test technician
311300017  technician of electric maintenance
311300018  technician of electric maintenance of machine
311300019  electrical/electronical engineering technician
311300020  electrical inspector/ test technician
311300099  tecnician nec
311400000                    Technik elektronik, technik
      electronics and telecommunications engineering technicians telekomunikacji
311400001  installatore manutentore hardware
311400002  integratore reti telecomunicazioni
311400003  progettista settore elettronico
311400004  respons. produzione settore elettronico
311400005  responsabile centrale emissione
311400006  responsabile servizi tecnologici
311400007  tecnico apparati ricezione
311400008  tecnico apparecchiature elettroniche
311400009  tecnico elettronico autoveicoli
311400010  tecnico fibre ottiche
311400011  tecnico hardware assistenza clienti
311400012  tecnico ponti radio
311400013  tecnico produz. e contr. qual. settore elettronico
311400014  tecnico sistemi microprocessori
311400015  communications engineering technician
311400016  tower or radar technician
311400017  electronics equipment engineering technician
311400018  electronic technician
311400019  technician of electronic maintenance
311400020  technician of electronic maintenance (circuits of machines with numerical command)
311400021  technician of transmission (telecommunications)
311400022  telecommunication technician (telephony)
311400023  radio frequency (rf) engineer
311400024  computer design engineering technician
311400034  technician of electronic maintenance
311400035  technician of electronic maintenance (circuits of machines with numerical command)
311400036  technician of transmission (telecommunications)
311400037  telecommunication technician (telephony)
311400038  radio frequency (rf) engineer
311400039  computer design engineering technician
311400099  tecnician nec
311500000  mechanical engineering technicians  Technik mechanik
311500001  progettista impianti industriali
311500002  progettista settore metalmeccanico
311500003  prototipista meccanico
311500004  respons. produzione settore metalmeccanico
311500005  responsabile collaudo
311500006  tecnico conduttore di processo
311500007  tecnico produz. e contr. qual. settore metalmeccanico
311500008  industrial machinery engineering technician
311500009  motor and engines mechanical engineering technician
311500010  naval mechanical engineering technician
311500011  aeronautic mechanical engineering technician
311500012  automotive mechanical engineering technician
311500013  heating, ventilation and refrigeration engineering technician
311500014  office mechanical engineering technician
311500015  mechanical technician
311500016  mechanical technician (aircraft)
311500017  mechanical technician (heating, ventilation or refrigeration)
311500018  mechanical technician (machines)
311500019  mechanical technician (motors)
311500020  mechanical technician (vessels)
311500021  technician in motor
311500040  mechanical technician
311500041  mechanical technician (aircraft)
311500043  mechanical technician (heating, ventilation or refrigeration)
311500044  mechanical technician (machines)
311500045  mechanical technician (motors)
311500046  mechanical technician (vessels)
311500048  technician in motor
311500099  tecnician nec
311600000  chemical engineering technicians Technik technologii chemicznej i pokrewni
311600002  tecnico produz. e contr. qual.settore gommaplastica
311600003  petroleum engineering technician
311600004  rubber and plastic chemical engineering technician
311600005  agricultural chemicals and fertilizer engineering technician
311600006  paint and soap products engineering technician
311600007  medicine and cosmetics engineering technician
311600008  chemical technician
311600009  chemical technician of oil
311600010  technician in petrochemistry
311600011  technician of chemical-physical laboratory of analyses (building materials)
311600012  technician of industrial laboratory
311600013  technician in petrochemistry
311600014  dyeing technician for dyeing department
311600015  technician of chemical-physical laboratory of analyses (building materials)
311600016  technician of industrial laboratory
311600018  technician of usefulness (production or distribution of steam, gases, oils, fuels, energy)
311600019  dyeing technician for dyeing department
311700000  mining and metallurgical techniciansTechnik górnictwa, technik metalurgii i pokrewni
311700001  progettista settore estraz. e lavoraz. minerali
311700002  respons. produz. settore estrazione minerali
311700003  tecnico di cantiere (cave e estrazione di minerali)
311700004  tecnico prod. e contr. qual.settore estraz.lav.minerali
311700005  energy engineering technician
311700006  extractive metallurgy technician
311700007  foundry metallurgy technician
311700008  cimentador (oil wells)
311700009  deserters technician in metallurgy of iron
311700010  desincrustador (oil wells)
311700011  master of fusing
311700012  supervisor of production in the mining
311700013  technician in welding
311700014  technician of aciaria in metallurgy of iron
311700015  technician of finish in metallurgy of iron
311700016  master of fusing
311700017  technician of lamination in metallurgy of iron
311700018  technician of mining
311700019  technician of mining (oil or oil)
311700020  technician of reduction in the metallurgy of iron (first fusion)
311700023  supervisor of production in the mining
311700024  technician in welding
311700025  technician of aciaria in metallurgy of iron
311700026  technician of finish in metallurgy of iron
311700027  technician of fusing in metallurgy of iron
311700028  technician of lamination in metallurgy of iron
311700029  technician of mining
311700030  technician of mining (oil or oil)
311700031  technician of reduction in the metallurgy of iron (first fusion)
311700099  tecnician nec
311800000  draughtspersons
311800001                    Grafik komputerowy / kreślarz architekt
      cadcam / technical draughtsman construction
311800002                    Grafik komputerowy
      cadcam / technical draughtsman electrical engineering / kreślarz techniczny instalacji elektrycznych
311800003                    Grafik or landscape / kreślarz architektury krajobrazu
      cadcam / technical draughtsman garden komputerowy architecture
311800004                    Grafik komputerowy / kreślarz techniczny
      cadcam / technical draughtsman mechanical engineering, vehicle building projektowanie maszyn i po
311800005                    Grafik hydraulic engineering
      cadcam / technical draughtsman road or komputerowy / kreślarz techniczny projektowanie dróg i urząd
311800006  cartographic, surveying drawer Kreślarz kartograf
311800007  draughtsman, furniture designer Kreślarz, projektant mebli
311800008  graphic artist           Artysta grafik
311800009  land surveyor, measuring technician Technik geodeta
311800010  technical illustrator        Kreślarz techniczny
311800011  disegnatore cadcam
311800012  industrial designer         Projektant przemysłowy
311800013  tecnico cartografia territoriale
311800014  tecnico computer grafico
311800015  draftsman
311800016  architectural draught person
311800017  topographical draught person
311800018  design checker
311800019  drafter cartographic
311800020  drafter civil
311800021  drafter design
311800022  drafting supervisor
311800023  civil draughtsman
311800024  mechnical draughtsman
311800025  valve designer
311800026  designer copyist
311800027  die draughtsperson
311800028  designer copyist
311800029  engineering illustrator
311800030  painstaking designer
311800031  technical designer
311800032  technical designer (architecture)
311800033  technical designer (artistic illustrations)
311800034  technical designer (cartography)
311800035  technical designer (civil construction)
311800036  technical designer (electricity or electronics)
311800037  technical designer (furnishings)
311800038  technical designer (graphic arts)
311800039  painstaking designer
311800040  technical designer
311800041  technical designer (architecture)
311800042  technical designer (artistic illustrations)
311800043  technical designer (cartography)
311800044  technical designer (civil construction)
311800045  technical designer (electricity or electronics)
311800046  technical designer (furnishings)
311800047  technical designer (graphic arts)
311800048  civil engineering draught person
311800049  technical designer (heating, ventilation or refrigeration)
311800050  technical designer (industry textile)
311800051  technical designer (installations hidrossanitárias)
311800052  technical designer (technical illustrations)
311800053  technical designer aeronáutico
311800055  technical designer of packings, models or layouts
311800057  technical mechanical designer
311800058  technical naval designer
311800060  civil engineering draught person
311800099  tecnician nec
311900000                     Technicy i nec
      physical and engineering science techniciansinżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
311900001  addetto pubblicazioni tecniche
311900002  analista di processo
311900003  operatore controllo traffico ferroviario
311900004  progettista industriale
311900005  respons. produz. settore carta e cartotecnica
311900006  respons. produz. settore legno e mobili
311900007  respons. produz. settore stampa e editoria
311900008  respons. produz. settore tessilecuoioabbigliamento
311900009  responsabile impianti/officine di cantiere
311900010  responsabile linea confezionamento
311900011  responsabile produzione e controllo qualita'
311900012  responsabile produzione settore alimentare
311900013  responsabile produzione settore grafico
311900014  responsabile progettazione
311900015  responsabile reparto (industria)
311900016  responsabile ricerca e sviluppo
311900017  responsabile tecnico
311900018  tecnico di cantiere industriale
311900019  tecnico documentazione prodotto
311900020  tecnico merceologo
311900021  tecnico prod. e contr. qual.settore cartacartotecnica
311900022  tecnico prod. e contr. qual.settore stampa e editoria
311900023  tecnico prod. e contr. qual.settore tessilecuoioabbigl.
311900024  tecnico prod. e contr. qualita' settore alimentare
311900025  tecnico produz. e contr. qual.settore legnomobili
311900026  tecnico sviluppo applicazioni e processi
311900027  valutatore sistemi di qualita
311900028  quality assurance technicians
311900029  architectural technologists and town planning technicians
311900030  automobile technician
311900031  afretador
311900032  assistant of library
311900033  commercial spectator of insurances
311900034  cronoanalista
311900035  graphic technician
311900036  inspector of risk
311900037  physical or engineering science technician not elsewhere classified
311900038  technical textile
311900039  technical textile (chemical treatments)
311900040  technical textile of mill
311900041  technical textile of spinning
311900042  technical textile of weavers work
311900043  technician from raw or material material
311900044  graphic technician
311900045  inspector of risk
311900046  technician in materials, ceramic products or glasses
311900047  technician in security in the work
311900048  technical textile
311900049  technical textile (chemical treatments)
311900050  technical textile of mill
311900051  technical textile of spinning
311900052  technical textile of weavers work
311900053  production engineering technician
311900054  technician from raw or material material
311900055  technician in eletromecânica
311900056  technician in graphic design
311900059  technician in materials, ceramic products or glasses
311900060  technician in security in the work
311900061  technician of cellulose or paper
311900062  technician of foods
311900063  technician of panel of control
311900064  technician of projection of production
311900099  tecnician nec
311999999  production engineering technician
312000000  computer centre incharge
312100000  computer assistants
312100001                    Technik informatyk
      helpdesk information provider, computer assistant
312100002  installatore manutentore reti telematiche
312100003  integratore sistemi telematici
312100004  tecnico assistenza reti informatiche
312100005  tecnico informatico
312100006  tecnico informatico multimediale
312100007  venditore prodotti informatici
312100009  computer technician
312100010  operator computer (including microcomputer)
312100011  programmer of machines - tool with numerical command
312100012  programmer of systems of information
312100013  technician of communication of data
312100014  computer centre incharge
312100018  operator computer (including microcomputer)
312100019  programmer of machines - tool with numerical command
312100021  programmer of systems of information
312100022  technician of communication of data
312100099  tecnician nec
312200000  computer equipment operators Operator sprzętu komputerowego
312200001  operatore di supporto tecnico reti intranet (lan)
312200002  operatore reti informatiche
312200003  itsystemelektroniker
312200004  computer technician
312200005  controlador of entry or exit
312200006  planejista
312200008  controlador of entry or exit
312200009  planejista
312300000  industrial robot controllers
312300002  robot technician
312301000  industrial manufacturing computerKontroler robotów przemysłowych
                         technician
313100000  photographer and image and sound recording equipment operator
313100001  advertising photographer      Fotograf reklamowy
313100002  camera technician          Operator kamery
313100003  film maker             Producent filmowy
313100004  editor (film, video)        Edytor
313100006  photo laboratory technician     Fototechnik, pracownik laboratorium fotograficznego
313100007  photographer (arts)         Fotograf
313100009  photojournalist           Fotoreporter
313100010  police photographer, dactyloscopyFotograf policyjny, specjalista daktyloskopii
313100011  portrait photographer        Fotograf portretów
313100012  radar observer           Operator radaru
313100013  radio operator / telegrapher    Radiooperator
313100014  sound technician          Operator dzwieku
313100016  montatore cinematografico
313100017  cinema operator           Kinooperator
313100018  operatore di ripresa televisiva
313100019  operatore impianto sonoro
313100020  operatore rvm
313100021  operatore video
313100022  tecnico luci
313100023  tecnico teatrale
313100024  assistente tecnico di studio
313100025  ausiliario di studio
313100026  photographer
313100027  photographer/videographer
313100028  camera man
313100029  photograph operator
313100030  camera/television operator
313100031  cinematographer
313100032  designer of sound
313100033  director of photography
313100034  dubbing equipment operator
313100035  fashion photographer
313100036  camera/television operator
313100037  motion picture assistant
313100038  sound mixer
313100039  sound-effects technician
313100040  designer of sound
313100041  director of photography
313100042  technician in sonorização
313100043  fashion photographer
313100045  mechanic movies
313100071  technical operational supervisor of systems of television or producer of video
313100072  technician in sonorização
313100099  tecnician nec
313200000                    Operator urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
      broadcasting and telecommunications equipment operator
313200001  wireless communications operator
313200002  telegraph equipment operator
313200003  radio and television broadcasting equipment operator
313200004  transmitting equipment operator
313200005  cinema projectionist
313200006  engine driver of cinema or video
313200007  morse code operator
313200008  operator central office radio
313200009  operator cinematographic projector
313200010  operator day pupil (radio)
313200011  operator telecommunication messages (mail)
313200012  engine driver of cinema or video
313200013  radio operator
313200014  operator central office radio
313200015  operator cinematographic projector
313200016  operator day pupil (radio)
313200017  operator telecommunication messages (mail)
313200022  radio operator
313200024  technician in carving of sound
313200025  technician in operation of equipments of production for television or producer of video
313200029  station equipment operator
313300000  medical equipment operator
313300002  ecg, eeg, laboratory technician
313300003                    Technik laboratoryjny, asystent w pracowni kardiologicznej
      heart, lung function assistant, laboratory technician
313300004  radiographer            Technik radiograf
313300005  radiodiagnostic laboratory assistantAsystent radiodiagnostyk
313300006                    Asystent radioterapeuta
      radiotherapeutic laboratory assistant
313300007  clinic pathology technician
313300009  clinic pathology technician
313300010  audiometric equipment operator
313300011  electrocardiograph equipment operator
313300012  electroencephalograph equipment operator
313300013  medical radiography equipment operator
313300014  scanning equipment operator
313300015  technician in graphic methods in cardiology
313300016  technician in methods eletrográficos in encefalografia
313300017  technician in radiology or imagenologia
313300099  medical equipment operator
313900000                    Operatorzy
      optical and electronic equipment operator necaparatury medycznej gdzie indziej niesklasyfikowani
313900001  optical and electronic equipment operator
313900003  technician optomechanical
313900004  amusement equipment operator
313900005  electric plant operator
313900006  electric utility estimator
313900099  optical or electronic equipment not elsewhere classified
314000098  ship and aircraft controller and technician
314000099  tecnician nec
314100000  marine engineer           Mechanik okrętowy
314100001  direttore di macchina
314100002  macchinista navale
314100003  first official of machines of the merchant navy
314100004  ship chief engineer
314100005  ships engineer
314100006  superior official of machines of the merchant navy
314100007  technical chief executive in the transport aquaviário
314100011  superior official of machines of the merchant navy
314100012  technical chief executive in the transport aquaviário
314200000  ships deck officer and pilot    Oficer pokładowy, pilot portowy
314200001  captain (ship)
314200002  port pilot
314200003  dock labour officer
314200004  dock master
314200005  shipping officer
314200006  ship traffic controller
314200007  ships master
314200008  ships navigating officer
314200009  ships pilot
314200010  boss of fishing in the inner navigation
314200011  boss of fishing of high-sea
314200012  boss of fishing of high-sea
314200013  commander of the merchant navy
314200014  river master
314200015  river pilot
314200016  ship/sea captain
314200017  river master
314200018  river pilot
314300000                      professional
      aircraft pilot and related associate Pilot statków powietrzynych
314300001  aircraft pilot
314300002  pilota di aereo
314300003  tecnico di volo
314300004  flight navigator
314300005  aircraft captain
314300006  commercial pilot (except airlines)
314300007  commercial pilot (except airlines)
314300008  mechanic flight
314300009  mechanic flight
314300010  pilot of tests in flight
314300011  test pilot
314300012  cabin crew
314300013  cabin crew
314300014  wing commander
314400000  air traffic controller         Kontroler ruchu lotniczego
314400002  controlador of air traffic
314500000  air traffic safety technician     Technik bezpieczeństwa ruchu lotniczego
315100000  building and fire inspector      Inspektor budowlany, inspektor ochrony przeciwpożarowej
315100001  inspector of factories, utilities or trading standards
315100002  fire-prevention investigator
315100003  fire inspector
315100004  fire investigator
315100005  building inspector
315100006  inspector of earth-moving
315100007  inspector of earth-moving
315200000  safety, health and quality inspector
315200001  addetto sicurezza ambiente lavorativo
315200002  controllore sicurezza impianti
315200003  responsabile sicurezza ambiente lavorativo
315200004  tecnico antinfortunistica
315200005  tecnico conservazione del suolo
315200006  tecnico difesa dellambiente
315200007  tecnico impatto ambientale
315200008  tecnico impianti depurazione
315200009  tecnico normative ambientali
315200010  tecnico risorse idriche
315200011  tecnico smaltimento rifiuti
315200012  tecnico trattamento rifiuti industriali
315200013  health inspector            Inspektor sanitarny
315200014  labour safety inspector        Inspektor bezpieczeństwa pracy
315200015  health promotor            Promotor zdrowia
315200016                     Inspektor jakości produktów rolnych
      quality controller / inspector agricultural products (auction)
315200017  quality controller / inspector cattle,Inspektor jakości mięsa i ryb
                          meat, fish
315200018                     Inspektor jakości artykułów przemysłowych
      quality controller / inspector chemical products
315200019                     Inspektor jakości
      quality controller / inspector computer equipment wyposażenia komputerowego
315200020                     Inspektor jakości oprogramowania komputerowego
      quality controller / inspector computer software
315200021                     Kontroler urządzeń elektrycznych
      quality controller / inspector electrical equipment or components
315200022                     Inspektor jakości artykułów spożywczych (z wyłączeniem mięsa i ryb
      quality controller / inspector foodstuffs (no meat or fish)
315200023                     Kontroler urządzeń gazowych, inspektor jakości wody
      quality controller / inspector gas systems, water supply
315200024  quality controller / inspector glass, Inspektor jakości produktów ze szkła
                          glass products
315200025                     Kontroler
      quality controller / inspector grains, seeds jakości nasion i sadzonek
315200026                     Inspektor pracy vehicles
      quality controller / inspector machines, appliances,maszyn i urządzeń mechaniczych
315200027  quality controller / inspector metal Kontroler jakości wyrobów z metalu
                         goods, metalware
315200028                     pollution natęrzenia hałasu
      quality controller / inspector noise Kontroler(licences, inspection)
315200029                     Kontroler products
      quality controller / inspector pharmaceutical jakości/inspektor produktów farmaceutycznych
315200030                     Kontroler jakości odzieży i
      quality controller / inspector readtowear clothing, leatherwearwyrobów ze skóry
315200031                     Kontroler jakości
      quality controller / inspector rubber, plastic productswyrobów z gumy i plastiku
315200032                     Diagnosta samochodowy
      quality controller / inspector vehicles, machines
315200033                     Kontroler jakości produkótw drewnianych
      quality controller / inspector wooden products
315200034                     Kontroler
      quality controller / inspector other products jakości / inspektor innych produktów
315200035  inspectors of factories, utilities and trading standards
315200036  statutory examiner
315200037  occupational hygienists and safety officers (health and safety)
315200038  Health & safety advisor
315200039  safety/quality inspector
315200040  quality auditor
315200041  quality inspector
315200042  quality controller/inspector
315200043  traffic effect inspector
315200044  health safety or environment
315200046  anti pollution inspector
315200048  safety/quality inspector
315200049  quality auditor
315200050  quality inspector
315200051  quality controller/inspector
315200052  traffic effect inspector
315200053  health safety or environment
315200054  anti pollution inspector
315200055  product safety inspector
315200056  ticket inspector of finished cloths
315200058  safety or health inspector
315200059  pollutant emission management technician
315200060  occupational health or safety inspector
315200061  environmental effect inspector
315200062  inspector or tester
315200084  ticket inspector of finished cloths
315200089  occupational health or safety inspector
315200091  inspector or tester
315200099  tecnician nec
321000000  therapy radiation technologist
321000001  countryside and park rangers
321000099  tecnician nec
321100000  life science technicians       Technik botaniki, zoologii, biochemii, antropologii
321100001  tecnico dell'alimentazione
321100002  tecnico di laboratorio medico di analisi
321100003  tecnologo alimentare
321100004  csrtechnician
321100005  medical science technician
321100006  laboratory technician
321100007  medical / clinical laboratory technologist
321100008  technical assistant in clinical pathology
321100009  technician in clinical pathology
321100010  technician in laboratory of pharmacy
321100011  biological technician
321100012  blood-bank laboratory technician
321100013  radiation therapy technologist
321100025  technical assistant in clinical pathology
321100026  technician in clinical pathology
321100027  technician in laboratory of pharmacy
321100030  blood-bank laboratory technician
321200000  agronomy and forestry techniciansTechnik rolnictwa lub leśnictwa
321200001  tecnico coltivazioni agricole
321200002  agronomy / forestry technician / crop specialist
321200003  forestry technician
321200004  agricultural technician
321200005  farming technician
321200006  technician in cattle raising
321200007  technician in fish farming
321200008  farming technician
321200015  technician in cattle raising
321200016  technician in fish farming
321300000  farming and forestry advisers    Doradca ds. Rolnictwa lub leśnictwa
321300001  farming adviser
321300002  forestry adviser
321300003  farm demonstrator
321300990  farming and forestry advisers nec
322100000  medical assistants          Asystent medyczny
322100003  detal hygienist
322100004  medinzinisch. technische/r assistent
322100005  pharmazeutischtechnische/r assistent
322100006  xray assistant
322100007  doctor’s assistant
322100008  veterinarian assistant
322100009  emergency rescuer
322100010  medical examination assistant nec
322100011  dental associate professional nec
322100012  sanitarian
322200000                    Sanitariusz
      hygienists, health and environmental officers
322200001  Environmental advisor
322200002  agent of public health
322300000  dieticians and nutritionists     Dietetyk
322300001  Clinical Dietician
322300002  Supply Management Dietician
322300003  Public Health Dietician and Dietary Consultant
322300004  dietician
322400000  optometrists and opticians
322400001  optometrists or optician, audiologist
322400002  Optometrist
322400003  Optician
322400006  ortoptista
322400007  technician in optics or optometria
322500000  dental assistant           Asystent dentystyczny
322500002  dental prosthodontist
322500003  oral hygienist
322500004  prophylactician
322500005  technician in dental hygiene
322500006  technician in dental hygiene
322600000  physiotherapists and related associate professionals
322600001  physiotherapist          Fizjoterapeuta, fizykoterapeuta
322600002  speech and language therapist
322600003  masseur              Masażysta
322600004  terapista riabilitazione motoria
322600005  ergotherapist
322600006  krankengymnast
322600007  chiropodistpodiatrist       Pedikurzysta
322600008  creative therapist        Terapeuta zajęciowy
322600009  family therapist         Terapeuta rodzinny
322600010  foot therapist          Terapeuta stóp
322600011  manicurist            Manikurzysta
322600012  mensendieck therapist
322600013  movement therapist        Terapeuta ruchu
322600014  music or games therapist     Terapeuta muzyczny
322600015  occupational therapist      Terapeuta zawodowy
322600016  pedicurist            Pedikurzysta
322600017  youth therapist          Terapeuta młodzieży
322600018  addiction therapist        Terapeuta uzaleznien
322600019  acupuncture therapist
322600020  ayurveda therapist
322600021  dialysis therapist
322600022  respiratory therapist
322600023  chiropractor
322600024  respiratory therapist
322600025  orthopaedic technician
322600026  podiatrist
322600027  prosthetic technician
322600028  quiropraxista
322600029  recreational therapist
322600030  clinical therapist
322600033  podólogo
322600035  quiropraxista
322600036  recreational therapist
322600038  technician of orthopedy
322600039  therapist, clinical
322600099  therapists nec
322611000  orthoptist            Ortoptysta
322700000  veterinary assistant       Asystent weterynaryjny
322700001  animal care occupations nec
322700002  Animal hospital auxiliary
322700003  Animal welfare inspector
322700004  veterinary vaccinator
322800000  pharmaceutical assistants     Asystent farmaceutyczny
322800001  pharmaceutical dispensers
322800002  Dispensing assistant
322800003  pharmaceutical assistants
322900000                   Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątekiem pielęgniarek i położn
      health associate professional (except nursing)
322900002  tecnico audioprotesista
322900003  operation theater technician
322900004  laboratory assistant- utilities
322900005  laboratory tester/assistant
322900006  medical / clinical laboratory aide
322900007  laboratory assistant/tester
322900008  homeopath
322900009  homeopathic practitioner
322900010  modern health services professions (except nursing) not elsewhere classified
322900011  orthoepist
322900012  orthophonist
323100000  nursing associate professionals Pielęgniarka
323100001  infermiere
323100002  infermiere capo sala
323100003  infermiere per cure a domicilio
323100004  ambulance nurse           Pielęgniarka w karetce
323100005  charge nurse            Pielęgniarka oddziałowa
323100006  district nurse           Pielęgniarka środowiskowa
323100007  hospital nurse           Pielęgniarka w szpitalu
323100008  intensive care, recovery nurse   Pielęgniarka intensywnej terapii
323100009  anaesthesia assistant        Asystent anestezjolog
323100010  surgery assistant
323100012  midwife
323100013  saeuglings, kinderkrankenschwester, pfleger
323100014  nursing assistant          Asystentka pielęgniarki
323100015  nursing tutor            Instruktor pielęgniarstwa
323100016  oncology nurse           Pielęgniarka onkologiczna
323100017  physiotherapy assistant       Asystent fizykoterapeuty
323100018  plaster cast specialist
323100019  private nurse            Pielęgniarka prywatna
323100020  psychiatric nurse          Pielęgniarka psychiatryczna
323100021  school nurse            Pielęgniarka szkolna
323100022  studentnurse            Pielęgniarka w szkole wyższej
323100023  supervisory nurse
323100025  obstetrician
323100026  Nurse consultant
323100027  Ward team leader
323100028  Ward manager
323100029  Practice nurse
323100030  Special Nurse
323100031  technician of nursing
323100032  technician of nursing of intensive therapy
323100033  technician of nursing of the work
323100047  technician of nursing
323100048  technician of nursing of intensive therapy
323100049  technician of nursing of the work
323100050  technician of psychiatric nursing
323100099  nurse nec
323200000  midwifery associate professional Położna
323200002  lay midwife
324100000  traditional medicine practitioner
324100001  drugless treatment healer
324100002  herbal healer
324100003  naturopath
324100004  village healer
324200000  faith healer
324200004  muti seller
324200005  sangoma inyanga
331000000  primary education teaching associate professionals
331000001  supervisor afterschool club
332000000  preprimary education teaching associate professionals
332000002  maestra d'asilo
333000000                    Preprimary education teaching associate professional
      special education teaching associate professionals
333000001  educatore per handicappati
334000000  other teaching associate professionals
334000002  formatore
334000003  insegnante corsi di qualifica professionale
334000004  insegnante di lingue
334000005  istruttore di scuola guida
334000006  istruttore tecnico
334000007  tutor
334000008  driving instructors
334000009  Learming support assistant
334000010  research associate
334000011  technical institute instructor
334000012  public speaking trainer
334000013  voice or accent trainer
334000014  education associate professional besides education institute
334000015  liberal arts and science instructor
334000016  arts instructor
334000017  instructor nec
334000018  flying instructor
334000019  instructor of flight
334000020  sailing instructor
334000021  instructor of flight
334000022  private tutor
334000023  clerk institute instructor
334000024  college, university teaching assistant
334000025  private tutor
341100000                    brokers
      securities and finance dealers andSprzedawca / dealer aktywów finansowych, broker
341100001  operatore di borsa
341100002  foreign exchange dealer
341100003  stockbroking dealer
341100004  money markets dealer
341100005  finance related associate professional nec
341100006  bond salesperson
341100007  foreign exchange broker
341100008  investment broker
341100009  securities broker
341100010  securities salesperson
341100011  stocks or shares broker
341100012  valuable broker financial assets or goods or derivatives
341100013  debt instrument dealer
341100014  derivatives dealer
341100015  futures trading broker
341100016  valuable broker, financial assets, goods or derivatives
341100017  debt instrument dealer
341100018  derivatives dealer
341200000  insurance representative
341200002  venditore prodotti assicurativi
341200003  property insurance representative Agent ubezpieczeń majątkowych
341200004  social insurance representative Urzędnik ubezpieczeń społecznych
341200005  life insurance representative    Agent ubezpieczen na zycie
341200006  Financial advisor
341200007  Mortgage advisor
341200008  Underwriter
341200009  insurance assessor
341200010  insurance adviser
341200011  insurance analyst
341200012  insurance operations
341200013  analyst of accidents
341200014  analyst of insurances (technician)
341200015  inspector of accidents
341200016  inspector of accidents
341200017  insurance broker
341200018  insurance broker
341200019  technician of insurances
341200022  technical spectator of insurances
341200023  technician of insurances
341201000  insurance representative      Agent ubezpieczeniowy
341300000  estate agents            Pośrednik w obrocie nieruchomościami
341300001  agente immobiliare
341300002  responsabile tecnico immobiliare
341300003  tecnico gestione immobili
341300004  realtor
341300005  real estate trust consultant
341400000  travel consultant, organiser    Agent turystyczny, organizator obsługi turystycznej
341400001  catering manager
341400002  coordinatore prenotazioni
341400003  direttore ristorazione
341400004  food and beverage manager
341400005  operatore turistico
341400006  organizzatore meeting e convegni
341400007  produttore venditore vacanze
341400008  travel programmer, organiser
341400010  responsabile organizzazione viaggi
341400011  responsabile ristorante
341400012  responsabile servizi alloggio
341400013  tecnico della ristorazione
341400014  tecnico di ufficio turistico
341400015  air ticketing executive
341400016  travel agent
341500000  technical and commercial sales representative
341500001  venditore rappresentante
341500002  venditore tecnico
341500003                    Przedstawiciel handlowy: produkty rolne
      sales representative: agricultural products
341500004                    Przedstawiciel handlowy: produkty budowlane
      sales representative: building materials, installations, equipment
341500005                    Przedstawiciel handlowy: produkty chemiczne
      sales representative: chemical products (no pharmaceuticals)
341500006                    Przedstawiciel handlowy: wyposażenie komputerowe
      sales representative: computer equipment
341500007  sales representative: kitchens    Przedstawiciel handlowy: kuchnie
341500008                    Przedstawiciel
      sales representative: pharmaceutical products handlowy: produkty farmaceutyczne
341500009                    Przedstawiciel handlowy: produkty szkolne i pomoce dydatktyczne
      sales representative: school or teaching tools
341500010                    Przedstawiciel handlowy: produkty techniczne
      sales representative: technical products
341500011  sales representative: bank products Przedstawiciel handlowy: produkty bankowe
341500012  sales representative: insurance Przedstawiciel handlowy: produkty ubezpieczeniowe
341500013                    Przedstawiciel
      sales representative: other products / services handlowy: inne produkty/usługi
341500014  ad sales executive
341500015  retail sales representative
341500016  media sales representative
341500017  sales representative in textile furnishing
341500018  sales representative-others
341500019  motor vehicles sales representative
341500020  electronic equipment technical sales representative
341500021  medical or dental equipment technical sales representative
341500022  agricultural equipment technical sales representative
341500023  sales/commercial representative
341500024  commercial sales representative
341500025  agent of sales of services
341500026  canvasser
341500027  agent of sales of services
341500028  commercial supervisor of sales
341500029  commercial autonomous representative
341500030  specialized promoter of sales
341500031  commercial supervisor of sales
341500032  technician of sales
341500043  seller salesman
341500044  specialized promoter of sales
341500045  spectator of sales
341500047  technician of sales
341600000  buyer
341600001  wholesale and retail trade buyer
341600002  merchandise purchaser
341600003  procurement agent
341600004  purchasing agent
341600005  supervisor of purchases
341600006  supplies buyer
341600010  supervisor of purchases
341601000  buyer: agricultural products     Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty rolne
341602000                    Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty chemiczne
      buyer: chemical products (no pharmaceuticals)
341603000  buyer: computer equipment      Kupiec / zaopatrzeniowiec: wyposażenie komputerowe
341604000  buyer: pharmaceutical products Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty farmaceutyczne
341606000  buyer: school or teaching tools   Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty szkolne i pomoce dydaktyczne
341607000  buyer: traveling           Kupiec / zaopatrzeniowiec: usługi turystyczne
341608000  buyer: technical products      Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty techniczne
341609000  buyer: other products / services Kupiec / zaopatrzeniowiec: inne produkty i usługi
341700000  appraiser, valuer, auctioneer    Taksator, rzeczoznawca albo licytator
341700001  assuntore rischi
341700002  capo ispettorato sinistri
341700003  controllore tecnico rischi
341700004  corrispondente sinistri
341700005  liquidatore sinistri
341700006  perito di assicurazione
341700007  responsabile tecnico assicurativo
341700008  auctioneer
341700009  jewellery appraiser
341700010  arts appraiser
341700011  real estate appraiser
341700012  food and drink appraiser
341700013  appraiser
341700014  claims adjuster
341700015  claims inspector
341700016  valuator of movable property
341700017  valuator of real estate
341700018  valuer
341700019  stokvel operator
341700021  valuator of movable property
341700022  valuator of real estate
341700099  tecnician nec
341900000                    Inne zawody
      finance and sales associate professional nec związane z finansami i sprzedażą
341900001  public relations officers
341900002  finance and investment analysts/advisers
341900003  business and related associate professionals nec
341900004  marketing associate professional
341900005  finance controller
341900006  credit/control executive
341900007  financial executive
341900008  sales promoters
341900009  sales promoters
341900010  crm/phone/internet banking executive
341900011  collection executive
341900012  merchant acquisition executive
341900013  back office executive
341910000  tecnici e responsabili dei servizi
341910001  addetto controllo fidi
341910002  addetto prestiti personali
341910003  addetto sviluppo clienti
341910004  esperto leasing
341910005  funzionario di sede
341910006  gestore fondi di investimento
341910007  operatore factoring
341910008  operatore retro sportello
341910009  preventivista
341910010  promotore finanziario
341910011  responsabile servizi finanziari
341910012  responsabile servizio crediti
341910013  responsabile servizio sportello
341910014  tecnico prodotti finanziari
341910015  tecnico servizi finanziari
341910016  tecnico servizi finanziari e assicurativi
341910017  tecnico valutazione investimenti
341910099  tecnician nec
341920000  tecnici e responsabili commerciali
341920001  addetto gestione ordini
341920002  addetto informazione clienti
341920003  addetto relazioni commerciali
341920004  addetto sviluppo prodotti
341920005  assistente tecnico clienti
341920006  operatore commerciale
341920007  operatore commerciale estero
341920008  promoter
341920009  responsabile assistenza tecnica clienti
341920010  responsabile rete di vendita
341920011  tecnico commerciale
341920099  tecnician nec
341930000  tecnici di marketing e pubblicità
341930001  addetto marketing
341930002  addetto pubbliche relazioni
341930003  addetto rapporti con la stampa
341930004  art director
341930005  assistente copywriter
341930006  marketing assistant
341930007  product manager
341930008  programmatore di pubblicita'
341930009  redattore documentazione promozionale
341930010  teamleader, supervisor call centre
341930011  rilevatore di mercato
341930012  tecnico pubblicitario
341930099  tecnician nec
341940000  tecnici e responsabili della prodotti
341940001  addetto informazioni commerciali
341940002  capo area prodotti
341940003  capo reparto prodotti freschi
341940004  capo settore vendite food
341940005  capo settore vendite non food
341940006  responsabile acquisti
341940007  responsabile di reparto commerciale
341940008  responsabile logistica
341940009  responsabile negozio
341940099  tecnician nec
342100000  trade brokers            Pośrednik handlowy
342100001  commodity broker
342100002  shipping broker
342200000  clearing and forwarding agents Spedytor, agent klarujący
342200001  importers, exporters
342200002  clearing agent
342200003  forwarding agent
342200004  shipping agent
342300000                    Pośrednik
      employment agents and labour contractors pracy
342300001  employment agent
342300002  job placement officer
342300003  labour contractor
342900000                    Agenci usług
      business services agents and trade brokers not biur wspomagających prowadzenie działalności gospo
342900001  phone company agent
342900002  ship brokers
342900005  music agent
342900006  agenciador of propaganda
342900007  business services representative
342900008  business services salesperson
342900009  sports agent
342999999  personal and business services agent
343000001  tecnici amministrativi non classificati altrove
343100000  administrative secretaries and related associate professionals
343100001  executive secretary / assistant   Sekretarz / asystent biura zarządu
343100003  office manager           Pracownik administracyjny
343100004  secretary board of directors
343100006  Directors secretary
343100007  Chief executive's secretary/PA
343100008  administrative secretaries
343100009  verbatim reporter
343100010  medical records official
343100011  office staff
343100012  other support staff
343100013  private secretary to the judges
343100014  airport office staff
343100015  admin/facilities executive
343100016  school administrator
343100017  school administrator
343100018  assistant administrative officer
343100019  administrative supervisor
343100020  administrative supervisor
343100021  assistant of legal services
343100022  chief of accountancy (technician)
343100023  agent of recruitment or selection
343100024  assistant of legal services
343100025  chief of accountancy (technician)
343100026  supervisor of counts to pay
343100027  exchange supervisor
343100028  stenographer
343100029  supervisor of budget
343100030  supervisor of counts to pay
343100031  supervisor of credit or collection
343100032  supervisor of patrimonial control
343100033  supervisor of storeroom
343100034  supervisor of treasury
343100035  technician in administration
343100036  technician in administration of exterior commerce
343100037  technician in secretariate
343100038  administration officer
343100039  admin assistant
343200000  legal and related business associate professional
343200001  addetto normative
343200002  bailiff               Komornik sądowy
343200003  legal or related business associate professional
343200004  patents clerk associate professional
343200005  legal associate professional
343200006  bank assistant
343200007  insurance clerk
343200008  judicial registrar
343200009  law clerk
343200010  legal assistant
343200011  notary public of notes
343200016  judicial registrar
343200019  notary public of notes
343300000  financial and accounting technicians
343300001  bookkeeper
343300002  bookkeepercashiers         Księgowy-kasjer
343300003  salary or personnel administrator Specjalista ds. Kadr i wynagrodzeń
343300004  tax consultant, adviser
343300005  contabile magazzino
343300006  determinatore di costi
343300007  operatore tesoreria
343300008  responsabile servizi generali
343300009  segretario d'albergo
343300010  segretario di direzione
343300011  addetto contabilita' generale
343300012  addetto contabilita' industriale
343300013  assistente amministrativo
343300014  assistente in studi di consulenza amministr. e fiscale
343300016  technician of accountancy
343400000                   Pracownik ds. Statystyki i
      statistical, mathematical and related associate professionalsobliczeń matematycznych
343400001  market analyst           Analityk rynku
343400002  accounting assistant
343400003  actuarial assistant
343400004  clerk in statistic
343400005  mathematical assistant
343400006  statistical assistant
343900000  tecnici amministrativi (nac)    Inni pracownicy administracyjni
343900001  addetto relazioni sindacali
343900002  analista di gestione
343900003  operatore amministrativo transazioni on line (ecommerce)
343900004  operatore di biblioteca
343900005  segretario di produzione
343900006  tecnico amministrazione del personale
343900007  tecnico di programmazione e produzione cine tv
343900008  tecnico gestione del personale
343900013  consular office executive secretary
343900014  consular official
343900015  courier diplomatic
343900016  executive/government administration secretary
343900017  government administration executive secretary
343900018  non government administration executive secretary
343900019  secretary executive government administration
344100000  customs and border inspectors Celnik / agent celny
344100001  government custom official
344100002  government tax and excise official
344100003  border inspector
344100004  customs agent
344100005  customs inspector
344100006  passport checking officer
344200000  taxation expert           Urzędnik podatkowy / akcyzowy
344200001  Fundraiser
344200002  Tax inspector
344200003  excise or taxation officer
344200004  income tax inspector
344200005  sales tax inspector
344200006  excise officer
344200007  state supervisor of tributes
344200008  state technician of tributes
344200009  tax officer
344300000  government social benefits officialUrzędnik ds.świadczeń społecznych
344300002  pensions officer
344300004  social security claims officer
344400000  government licensing official    Urzędnik ds. Licencji
344400001  Immigration assistant
344400002  Immigration officer
344400003  Planning officer, building control officer
344400004  Housing officer, housing benefits officer
344400006  licensing inspector
344400007  passport issuing officer
344900000                    Zawody i specjalności powiązane z rozliczaniem ceł i podatków
      customs, tax and related government associate professional
344900001  immigration assistant / officer
344900002  agriculture officer (government)
344900003  civil defence officer
344900004  civil service commission officer
344900005  government administration censor
344900006  government administration inspector
344900007  metrologista
344900008  officer electoral
344900009  metrologista
344900010  wage inspector
344900011  weights or measures inspector
344900012  government administrative associate professional
344900013  government administrative associate professional
344999999  government administrative associate professional
345000000  police inspectors          Inspektor policji albo detektyw
345000001  detectives
345000002  tourist police
345000003  inspectors
345000006  detective/jasoos
345000007  criminal expert
345000008  investigator of police officer
345000009  police chief
345000010  investigator of police officer
345000011  police chief
345000013  police papiloscopista
345000016  professional detective
346000000  social work associate professionalPracownik pomocy społecznej i pracy socjalnej
346000001  sozialarbeiter
346000002  operatore per l'integrazione dei disabili
346000003  tecnico assistenza handicappati
346000004  sozialpädagoge
346000005  jugendpfleger
346000006  altenpfleger/in
346000007  hauspfleger
346000008  kindergartenleiter
346000009  erzieher
346000010  youth and community workers
346000011  housing and welfare officers
346000012  welfare officer
346000013  associate professional caseworker
346000014  associate professional parole officer
346000015  associate professional probation officer
346000016  associate professional welfare worker
346000017  social science related associate professional
346000099  assistenti sociali non classificati altrove
347000001  actors, entertainers
347000098  artist
347000099  specialist nec
347100000  decorators and commercial designers
347100001  advertisement designer, art director Projektant reklamowy, dyrektor artystyczny
347100002  floral arranger, florist
347100003  illustrator, book illustrator     Ilustrator, ilustrator książek
347100004  set designer             Scenograf
347100005  merchandisers and window dressers
347100006  disegnatore arredamenti
347100008  disegnatore tessuti
347100009  graphic designer           Projektant graficzny
347100010  grafico pubblicitario
347100011  progettista grafico
347100012  fashion stylist, clothing advisor   Stylista, doradca ds. Mody
347100013  product, clothing and related designers
347100014  assistente stilista
347100015  cartellonista pubblicitario
347100016  costumista
347100017  disegnatore abbigliamento
347100018  industrial designer          Projektant przemysłowy
347100019  interior designer
347100020  merchandiser
347100021  artist fashion
347100022  footwear designer
347100023  jewellery designer
347100024  textile/ garment designer
347100025  chief designer - textiles
347100026  merchandiser leather garments/goods
347100027  advertisement designer
347100028  animators
347100029  accessory designer
347100030  apparel/garment designer
347102000  fashion designer, couturier      Projektant mody,
347107000  industrial designer          Projektant przemysłowy
347107001  advertising illustrator
347107002  armorial designer
347107003  commercial products designer
347107004  designer of shop windows
347107005  display designer
347107006  exhibition designer
347107007  designer of shop windows
347107008  furniture designer
347107009  industrial products designer
347107010  interior decoration designer
347107011  package designer
347107012  scenery designer
347107013  stage set designer
347107014  industrial designer (designer)
347107015  textile designer
347107016  typographical designer
347107027  industrial chemist
347200000                    Prezenter telewizyjny, spiker radiowy i pokrewne
      radio, television and other announcers
347200001  radio/tv reporter
347200002  sports announcer
347200003  sports anchor
347200004  announcer of radio or television
347200005  commentator of radio or television
347200006  media interviewer
347200007  news announcer
347200008  radio announcer
347200009  television announcer
347200010  professional comperes
347200011  disc jockey
347200012  program progress professional nec
347200015  program progress professional n.e.c.
347300000                    Muzyk, śpiewak, dancers
      street, nightclub and related musicians, singers andtancerz uliczny lub klubowy oraz pokrewne
347300001  street, night club musician
347300002  street, night club singer
347300003  street and night club dancer
347300004  band conductor
347300005  band leader
347300006  chorus dancer
347300007  dancer nightclub
347300008  musician nightclub
347300009  singer nightclub
347300010  street musician
347300011  street singer
347300012  tap dancer
347300013  vocalist informal
347400000  clowns, magicians, acrobats and related associate professional
347400001  clown, magician, acrobat      Klown, magik, akrobata
347400002                    Inni artyści cyrkowi
      fair or other circus associate professional
347400003  acrobat
347400004  aerialist
347400005  artist striptease
347400006  clown
347400007  contortionist
347400008  clown
347400009  hypnotist
347400010  imitator
347400011  juggler
347400012  magician
347400013  presenter of events
347400014  puppeteer
347400015  tight-rope artist
347400016  magician
347400017  presenter of events
347400018  ventriloquist
347400019  wild animal tamer
347400020  wild animal trainer
347400022  trapeze artist
347500000  athletes, sports persons and related associate professionals
347500001  athlete, sportsperson        Sportowiec
347500002  dancing or ballet instructor     Instruktor baletu lub tańca
347500003  fitness or sports school instructor Instruktor fitness
347500004  horseback riding instructor     Instruktor jazdy konnej
347500005  sports official           Działacz sportowy
347500006  swimming instructor         Instruktor pływania
347500007  umpire, referee           Sędzia sportowy
347500008  sports coach             Trener sportowy
347500009  sports coaches, instructors and officials
347500010  sports and fitness occupations nec
347500011  Instructor
347500012  sports/game coach
347500013  professional badug gamer
347500014  physical trainer
347500015  coach/instructor
347500016  coach/instructor
347500017  fitness trainer
347500018  coach, performance supporter
347500019  athletes preparator
347500020  assistant instructor
347500021  athletes preparator
347500022  athletic arbiter
347500023  cycle racer
347500024  jockey
347500025  boxer
347500026  physical preparator
347500027  pilot of motor competition
347500028  professional athlete of football
347500029  professional trainer of football
347500030  sports administrator
347500031  sports judge
347500032  sports referee
347500033  technician of individual or collective sport (except football)
347500034  jockey
347500035  professional racing sportsperson
347500036  physical education
347500037  physical preparator
347500038  pilot of motor competition
347500039  professional athlete of football
347500042  professional trainer of football
347500049  technician of individual or collective sport (except football)
347500055  sports/game coach
347500056  physical education
347500057  physical education teacher
348000000  religious associate professional
348000001  religious associate professional
348000002  salvation army officer
348000003  assistente laici di culto
348000004  religious professional assistant
348000007  evangelist
348000008  lay preacher
348000009  parish worker
348000010  religious worker
350000003  captain
350000004  colonel
350000007  lieutenant colonel
350000008  major
356800000  Environmental health officer
400000001  clerk
411100000  stenographers and typists      Stenograf, maszynistka
411100007  shorthand typist
411100008  stenographer
411200000  wordprocessor and related operators
411200001  wordprocessor operator or typist Operator procesorów tekstów
411200002  telegraph or telex operator     Operator teleksu lub telegrafu
411200003  Clerk/typist
411200004  Box office clerk
411200005  Clerical assistant
411200006  office machinery operator
411200008  operator net teleprocessing
411200009  teletypist
411200010  telefax clerk
411200011  telegraph clerk
411200012  teleprinter clerk
411200013  telex clerk
411200014  word processing clerk
411200099  office clerk nec
411300000  data entry operators         Operator wprowadzania danych
411300001  archivista
411300002  documentalista
411300003  terminaloperator
411300004  bibliotheks, archivassistent/in
411300005  bibliotheks, archivhelfer/in
411300006  clerk data entry tabulating machine
411300007  digitador
411300008  supervisor of digitação or operation
411300015  digitador
411300016  supervisor of digitação or operation
411400000  calculatingmachine operators     Operator maszyn liczących
411400001  operatore sistemi informativi
411400005  calculating machine clerk
411500000  secretaries
411500001  addetto pratiche automobilistiche
411500002  notary public’s clerk
411500003  responsabile segreteria
411500004  secretary
411500005  segretaria polivalente
411500006  segretario specializzato
411500007  management assistant        Asystent zarządu
411500008  group secretary
411500009  legal secretary
411500010  personal assistant
411500011  secretary assistant
411500012  medical secretaries
411500013  school secretary
411500014  company secretaries
411500015  bilingual secretary
411500016  executive secretary
411500017  school clerk
411500021  school clerk
412000001  credit controllers
412000002  accounts and wages clerks, bookkeepers, other financial clerks
412000003  Cashier
412000004  Payroll assistant, wages clerk
412000099  workers nec
412100000                    P
      accounting and bookkeeping clerks racownik działu rachunkowego lub księgowości
412100001  clerical worker, control
412100002  addetto fatturazione
412100003  addetto paghe e contributi
412100004  operatore contabile
412100005  school secretary
412100006  counter clerk
412100007  article clerk
412100008  accounts clerk
412100009  record keeper
412100010  record sorter
412100011  accounts clerk / invoice clerk / bought-ledger clerk / stock clerk
412100012  ledger poseter
412100013  accounts clerk
412100014  administrative spectator
412100015  analyst of payroll
412100016  assistant of accountancy
412100017  assistant of insurances
412100018  assistant of office (in general)
412100019  assistant of office, in general
412100020  assistant of people
412100021  assistant of services of import or export
412100022  assistant of statistic
412100023  assistant of turnover
412100024  clerk of bank
412100025  compensatory of bank
412100026  operator box
412100027  payroll clerk
412100028  stenographer
412100029  treasurer of bank
412100030  clerk of bank
412100031  compensatory of bank
412100037  operator box
412100040  stenographer
412100041  treasurer of bank
412200000  statistical and finance clerks
412200001  backoffice staff, banking     Pracownik obsługi biurowej
412200003  marketing staff          Pracownik działu marketingu
412200004  telephone pollster         Ankieter telefoniczny
412200005  statistical clerk         Pracownik ds. Statystycznych
412200006  Finance assistant
412200007  Finance officer
412200008  Payroll officer
412200009  statistical data calculation clerk
412200010  statistical survey clerk
412200011  finance clerk
412200012  insurance clerk
412200013  operator bank collection
412200014  securities clerk
412200015  technician of operations or bank services - fixed or variable income
412200021  operator bank collection
412200025  technician of operations or bank services - fixed or variable income
412300000  Claims advisor
412300001  Customer advisor
413000099  workers nec
413100000  stock clerks            Magazynier
413100002  addetto import/export
413100003  addetto logistica
413100004  catalogatore di abiti e tessuti
413100005  magazziniere
413100006  responsabile dei conduttori mezzi
413100007  responsabile magazzino       Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
413100008  responsabile trasporti
413100009  smistatore di magazzino
413100010  spedizioniere
413100011  domestic sales clerk
413100012  overea sales clerk
413100013  sales clerk in lots and lease
413100014  other sales related clerk nec
413100015  weighing stock clerk
413100016  stock clerk nec
413100017  armazenista
413100018  freight clerk
413100019  rockshaft
413100020  stock clerk
413100021  storekeeper
413100022  supply clerk
413100023  tool crib attendant
413100024  warehouse clerk
413100025  weighing clerk
413100028  rockshaft
413100033  storekeeper
413200000  production clerks          Planista produkcyjny
413200001  production planner in manufacturing
413200002  material planning clerk
413200003  production planning clerk
413200004  operator quality inspection
413200006  pencil sharpener of labour
413200007  pencil sharpener of labour
413200008  pencil sharpener of production
413200099  production clerk nec
413300000  transport clerks           Pracownik ds. Transportu
413300002  addetto spedizioni
413300003  aiuto spedizioniere
413300004  sdoganatore
413300005  air transport clerk
413300006  transport office staff
413300007  road transport clerk
413300008  water transport clerk
413300009  agent of public transport (except train)
413300010  agent of station (railroad or subway)
413300011  conductor of public transport (except train)
413300012  float master
413300013  inspector of services of road transports (passengers or loads)
413300014  operational agent of flight
413300015  operator centre control (railroad or subway)
413300016  operator selection or change
413300017  railway yardmaster
413300018  supervisor of civil aviation (fac)
413300019  supervisor of public transport (except train)
413300020  ticket seller (stations of subway, railroad or likened)
413300021  wharfinger
413300022  train clerk
413300038  conductor of public transport (except train)
413300044  inspector of services of road transports (passengers or loads)
413300045  operational agent of flight
413300046  operator centre control (railroad or subway)
413300047  operator selection or change
413300049  supervisor of civil aviation (fac)
413300050  supervisor of public transport (except train)
413300052  ticket seller (stations of subway, railroad or likened)
413300054  train clerk
413300099  transport clerk nec
414000099  library, mail and related clerk nec
414100000  library and filing clerk
414100001  library clerk            Bibliotekarz
414100002  filing clerk             Archwista
414100003  Library assistant
414100004  library staff
414100005  archivist of documents
414100006  fitotecário
414100007  kardexista
414100008  mimeographer
414100009  fitotecário
414100010  photocopying clerk
414100011  kardexista
414100014  operator machine duplication machine (except operator quick graphics)
414200000  mail carriers and sorting clerk
414200001  postman               Listonosz
414200002  messenger, deliveryman (no driver)  Kurier
414200003  messengerdriver           Kurier
414200004  mail sorting clerk
414200005  courier travel
414200006  post master/ officer manager
414200014  post master/ officer manager
414300000                    Kodowacz
      coding, proofreading and related clerk
414300001  korrektor
414300002  clerical coder
414300003  coding clerk
414300004  document-sorting machine clerk
414300005  encoder of data
414300006  listing clerk
414300007  proof reading clerk
414300008  scripts clerk
414300010  encoder of data
414400000  scribes and related workers     Znacznik lub pokrewny zawód
414400001  scribe worker
414400002  scribe clerk
414400003  form filling assistance clerk
414400004  public writer
414400005  scribe
419000000  other office clerk
419000001  commesso ufficio
419000002  clerical worker
419000004  business correspondent        Pracownik kancelaryjny
419000006  civil service executive officers
419000007  civil service administrative officers and assistants
419000008  local government clerical officers and assistants
419000009  officers of nongovernmental organisations
419000010  local government registry office
419000011  market research interviewers
419000012  general office assistants/clerk
419000013  pensions and insurance clerk
419000014  Civil Service administrative assistant
419000015  Local government clerical assistant
419000016  Local government senior officer
419000017  Administrative assistant
419000018  Administrative officer
419000019  Administrator
419000020  Personnel assistant
419000021  Personnel administrator
419000022  office clerk
419000023  upper division clerk
419000024  store clerk
419000025  lower division clerk
419000026  counter clerk/ front office executive
419000027  human affairs clerk
419000028  planning clerk
419000029  lower divisional clerk (ldc)
419000030  lower divisional clerk (ldc)
419000031  timekeeper
419000032  court clerk
419000038  court clerk
419000099  workers nec
420000000  customer care
420000001  customer service
420000002  laboratory clerk
421000000  cashier/bank teller
421000002  customer service executive
421000099  workers nec
421100000  cashiers and ticket clerk
421100001  ticket clerk             Kasjer / sprzedawca biletów
421100002  Ticket office assistant
421100003  post office staff           Pracownik poczty
421100004  cashier bank, insurance        Kasjer
421100005  cashier commercial
421100006  warenhausdetektive
421100007  cash desk cashiers
421100013  office cashier
421100014  restaurant cashier
421100015  store cashier
421100016  ticket seller in the service of amusements
421100017  toll collection clerk
421100018  ticket seller in the service of amusements
421100019  cash desk cashier
421100020  transmitter of passages
421100021  booking-office cashier
421100022  bookmaking clerk
421100023  box-office cashier
421100024  cash-accounting clerk
421200000  tellers and other counter clerks
421200001  addetto gestione attivita' assicurative
421200002  addetto gestione attivita' creditizie
421200003  addetto gestione attivita' immobiliari
421200004  addetto pratiche assicurative
421200005  banconista di agenzia viaggi
421200006  cassiere dei servizi finanziari
421200007  teller
421200008  compilatore polizze
421200009  operatore banca telefonica (home banking)
421200010  operatore di sportello assicurativo
421200011  sportellista bancario
421200012  Team leader
421200013  money changer
421200014  box of bank
421200015  change-booth cashier
421200016  commercial atendente (postal agency)
421200017  currency exchange cashier
421300000  bookmakers and croupiers
421300001  betting pool bookmaker
421300002  bookmaker
421300003  gambling-table croupier
421300004  recipient of bets (horse racing)
421300005  recipient of bets (lottery)
421300006  recipient of bets (horse racing)
421300007  recipient of bets (lottery)
421301000  bookmaker, betting shop staff    Bukmacher, pracownik kolektury
421302000  croupier              Krupier
421400000  pawnbrokers and moneylenders Właściciel, pracownik lombardu
421400001  moneylender
421400002  pawnbroker
421500000  debtcollectors and related workersWindykator należności
421500001  lottery sale and pari-mutuel authority worker
421500002  esattore imposte e tributi
421500003  riscuotitore di crediti
421500004  bills clerk
421500005  charity collector
421500006  debt collector
421500007  extern conductor
421500008  payment collector
421500009  rent collector
421500010  supervisor of boxes or ticket sellers (except box of bank)
422100000  travel agent            Pracownik biura podróży
422100001  reisebürokaufmann/reisebürokauffrau
422100002  client information clerk
422100003  travel ticket issuing clerk
422100004  travel agency clerk
422100005  institution information clerk
422100006  broadcasting information clerk
422100007  travel clerk
422100008  ticketing staff
422100013  ticketing staff
422200000  receptionists and information clerk
422200001  addetto accoglienza
422200004  pollster (not by telephone)     Ankieter (inny niż telefoniczny)
422200006  operatore telemarketing
422200007  portiere d'albergo
422200008  responsabile ricevimento
422200009  telephone, call centre nec
422200010  Receptionist
422200011  Leisure centre receptionist
422200012  hotel receptionist
422200013  telemarketers
422200014  telecallers
422200015  telephonist
422200016  telephone number service clerk
422200017  front office/receptionist
422200018  hospital receptionist
422200019  telecalling/telemarketing
422200020  restaurant receptionist
422200099  workers nec
422201000  ground steward(ess)         Hostessa
422202000  receptionist, counter staff     Recepcjonistka,
422203000  tourist informers, hostess      Pracownik informacji turystycznej,
422204000                    Informator ruchu
      helpdesk information provider (except computers) pasażerskiego
422204001  public information clerk
422205000  call center agent, call center operator
422206000  technical/coordinator help desk
422206001  appointments clerk
422206003  information clerk
422206004  inquiries clerk
422206005  receptionist of bank
422206006  receptionist of health insurance
422206007  receptionist of bank
422206008  receptionist of health insurance
422206009  receptionist of houses of shows
422206010  receptionist of medical or dental surgery
422206011  receptionist, in general
422206012  receptionists supervisor
422300000  telephone switchboard operators Telefonistka
422300001  communication operators
422300002  Operator alarm centre (security service, fire brigade)
422300003  Fire control room operator
422300004  dialer/ telephone operator
422300006  communication operator
422300007  telephonist
422309999  telephonist
511000099  leisure and travel service occupations nec
511100000  travel attendants and travel stewards
511100001                    Stewardesa, intendent
      flight attendant, air steward(ess), purser
511100002  rail travel assistant
511100003  travel and tour guide
511100004  ship chief stewards
511100005  rail stationmaster
511100006  station superintendent
511100007  aircraft purser
511100008  airport attendant
511100009  cleaner of vessels
511100010  cleaner of vessels
511100011  commissioner of flight
511100012  ship steward
511100013  train commissioner
511100014  assistant guard
511100016  train commissioner
511100017  assistant guard
511200000  guard train, tram, underground Konduktor
511200002  bigliettaio
511200003  capo treno ferroviario
511200004  transport conductors
511200005  esattore pedaggi
511200006  traveling ticket examiner
511200007  bus conductor
511200008  cable car conductor
511200009  railway guard
511200010  train conductor
511200011  transport of goods
511300000  travel guide            Przewodnik, pilot wycieczek
511300002  animatore turistico
511300003  local tour guides
511300004  abroad tour guides
511300005  interpreter guides
511300006  art gallery guide
511300007  guide tourism
511300008  tourist guide
511300009  guide cum driver
511300019  tourist guide
511300020  guide cum driver
511900000  Forestry officer, ranger
511900001  Stables manager
512100000  housekeepers and related workers  Pracownik usług domowych lub pokrewny
512100001  hauswirtschafter
512100002  haushaltshilfe
512100003  Housekeeper
512100004  Linen room supervisor (hotel, ship)
512100005  butler
512100006  butler of hotel management
512100007  butler of residence
512100008  camp warden
512100009  domestic employee in the general services
512100010  domestic employee in the general services
512100011  hotel steward
512100012  house steward
512100013  housekeeper of hotel management
512100014  housekeeping matron
512100015  supervisor of floor
512100016  housekeeper of hotel management
512100020  supervisor of floor
512200000  chefs, cooks            Kucharz
512200001  kuchengehilfe
512200002  addetto servizi ristorazione aziendali
512200003  aiuto cuoco
512200004  aiuto pizzaiolo
512200005  capo cuoco
512200006  chef
512200007  commis di cucina
512200009  cuoco pasticciere
512200010  gastronomo
512200011  pizza baker
512200012  Chef (commis)
512200013  Chef (Sous)
512200014  Chef de Partie
512200015  Head chef
512200016  Korean food cooks
512200017  European food cooks
512200018  Chinese food cooks
512200019  Japanese food cooks
512200020  restaurant cooks n.e.c.
512200021  fast-food restaurant cooks
512200022  hospital cooks
512200023  ships cooks
512200024  railway restaurant cooks
512200025  non-restaurant cooks n.e.c.
512200026  tea cooks
512200028  chef de cuisine
512200029  cook
512200030  cook of hospital
512200031  cook of the housework
512200032  cook of vessels
512200033  european food cook
512200034  general cook
512200035  japanese food cook
512200036  restaurant cook nec
512200037  fast food restaurant cook
512200038  hospital cook
512200039  ships cook
512200040  railway restaurant cook
512200041  non restaurant cook nec
512200042  tea cook
512200099  workers nec
512300000  waiter, bartender
512300001  waiter
512300002  bar staff
512300003  catering assistant      Pomocnik ds. Cateringu
512300004  coffee lady
512300005  host(ess)           Hostessa (w sklepie, na targach)
512300006  sommelier, wine expert    Somelier
512300007  steward: bar, deck steward  Steward
512300008  canteen / buffet employee   Pracownik stołówki, bufetu
512300009  restaurants waiter
512300010  wine waiter
512300011  non-alcohol drink waiter
512300012  atendente of snack bar
512300013  banquet waiter
512300014  barman
512300015  barman
512300016  bartender
512300017  butler of hospital
512300018  chief of bar
512300019  chief of bar
512300020  head waiter
512300021  maitre dhotel
512300022  head waiter
512300023  railway dining car waiter
512300024  restaurant seating attendant
512300025  waiter (services of wines)
512300026  wine steward
512300027  bar staff or cashier
512300031  waiter (services of wines)
512300036  bar staff or cashier
512310001  addetto servizio catering
512310002  aiuto cameriere
512310003  banconiere di tavola calda
512310004  cameriere
512310006  commis di sala e bar
512310007  head waiter, maitre d’ hotel    Starszy kelner lub główny lokaj
512310008  operatrice di mensa
512310009  responsabile di sala
512310099  persons nec
512320000  baristi e assimilati
512320001  addetto bar/ristorante
512320002  aiuto barista
512320003  banconiere di pasticceria
512320005  gelataio
512320007  shebeen operator
512320009  tavern operator
512320010  caterer
512320099  persons nec
513000099  persons nec
513100000  childcare workers         Opiekunka do dzieci
513100001  nursery nurses
513100002  childminders and related occupations
513100003  playgroup leaders/assistants
513100004  educational assistants
513100005  school midday assistants
513100006  day mother
513100007  au pair
513100008  nanny
513100009  Nursery assistant
513100010  childcare / day care worker
513100011  institution-based child care worker
513100012  home-based child care worker
513100013  nursemaid
513100014  schoolchildren attendant
513100015  social mother
513100018  social mother
513200000                   Pomocniczy personel medyczny
      institutionbased personal care workers
513200001  orderly
513200002  disabled carer
513200003  assistente sanitario
513200004  assistente sociosanitario
513200005  ausiliario assistenza anziani
513200006  geriatric care, home care
513200007  tecnico sanitario
513200008  ambulance staff (excluding paramedics)
513200009  dental nurses
513200010  houseparents and residential wardens
513200011  Healthcare assistant
513200012  Support worker
513200013  institution-based nursing aids
513200014  maternity care worker
513200015  physiotherapist practical aids
513200016  assistant of bank of blood
513200017  assistant of laboratory of clinical analyses
513200018  assistant of bank of blood
513200019  assistant of laboratory of clinical analyses
513200020  atendente of nursing
513200021  hospital attendant
513200022  institution based personal care worker
513200023  sanitary visitor
513200029  sanitary visitor
513300000  homebased personal care workers   Pracownik domowej opieki osobistej
513300001  family carer, home help
513300002  maternity nurse           Położnik
513300003  home nurse along with private nurse
513300004  family carer, home help/ayah
513300005  home based personal care worker
513900000                     nec
      personal care and related workersInny pracownik opieki osobistej lub pokrewny
513900001  pharmacy practical aids
513900002  veterinary practical aids
513900003  atendente of pharmacy - shop assistant
513900005  pharmacy aid
513900006  veterinary aid
513900007  child, family, or school social worker
514000099  persons nec
514100000                     and related workers
      hairdressers, barbers, beauticiansKosmetyczka
514100001  beautician or makeup artist     Chrakteryzator lub wizarzysta
514100002  hairdresser, barber         Fryzjer
514100003                    Asystent
      hairdressing assistant, trainee hairdresser fryzjera
514100004  wigmaker or hairstylist       Fryzjer stylista
514100005  massaggiatore, masseur
514100006  sciampista
514100007  Make-up artist
514100009  fanghista
514100010  Dresser
514100011  barber
514100012  womens hairdresser
514100013  baths attendant
514100014  pets hairdresser and manager of animal
514100015  coordinator
514100016  beautician
514100017  chiropodist
514100018  cosmetologist
514100019  make up artist of characterization
514100020  manicure
514100021  cosmetologist
514100022  make up artist of characterization
514100023  manicure
514100026  pedicure
514200000  companions and valets        Osoba do towarzystwa
514200001  lodging institution valets
514200002  valet services worker nec
514200003  companion
514200004  ladys maid
514200005  manservant
514200006  personal maid
514200007  valet
514300000  undertaker, embalmer        Pracownik zakładu pogrzebowego
514300001  Undertaker
514300002  Embalmer
514300003  crematorium worker
514300004  funeral agent
514300005  funeral attendant
514300006  grave digger
514300007  grave digger
514300008  taxidermista
514300009  taxidermista
514900000  other personal services workers nec
514900001  animatore/intrattenitore bambini
514900002  capo sala cinematografica e teatrale
514900003  vigilatrice di bambini
514900004  sports and leisure assistants
514900005  pleasure services worker
514900006  club services worker
514900007  public pleasure resort services worker nec
514900008  cheer members
514900009  recreation instructor
514900010  leisure services worker nec
514900011  monitor services worker
514900012  club host
514900013  club hostess
514900014  dancing partner
514900015  personal services worker not elsewhere classified
514900016  social escort
515100000  astrologer or related worker
515100001  astrologer
515200000  fortuneteller, palmist or related worker
515200002  fortune-teller
515200003  numerologist
515200004  palmist
516000099  persons nec
516100000  firefighters            Strażak
516100001  fire-fighter
516100002  Emergency Buoy [Zie opmerking]
516100004  captain military fireman
516100005  colonel military fireman
516100008  fireman of airfield
516100009  fireman of security of the work
516100013  sergeant military fireman
516100014  welded military fireman
516200000  police officers           Policjant
516200001  local police officer
516200002  regional police officer
516200003  national police officer
516200004  rural police officer
516200005  other public security corps
516200006  Police constable
516200007  Police inspector
516200008  Police sergeant
516200009  harbour police officer
516200010  agent of protection of airport
516200011  agent of traffic
516200012  captain of the military police
516200013  colonel of the military police
516200014  constable
516200015  end of the military police
516200016  federal police officer
516200017  road federal policeman
516200018  sergeant of the military police
516200019  soldier of the military police
516200020  sublieutenant of the military police
516200021  traffic police officer
516200022  road federal policeman
516200023  sergeant of the military police
516200024  soldier of the military police
516200025  sublieutenant of the military police
516200099  police officer nec
516300000  prison guards            Funkcjonariusz więziennictwa służby ochrony
516300001  juvenile guidance services officer
516300002  agent of security prison
516900000  protective services workers nec Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani.
516900001  addetto servizi di vigilanza
516900002  addetto servizi scorta valori
516900003  bagnino
516900004  guardia giurata/certified guard
516900005  night watchman
516900006  private security personnel
516900007  lifeguard, lifesaver
516900008  traffic warden
516900009  other private security and protection services
516900010  helper policeman
516900011  security staff
516900012  security patrolmen
516900013  bodyguard
516900014  coastguard
516900015  lifebelt
516900016  private police guards
516900017  vigilant
516900020  lifebelt
516900028  vigilant
521000000  fashion and other models       Modelka lub model
521000007  model of fashions
521100000  Farrier
522000000  shop salespersons and demonstrators Sprzedawca lub demonstrator w sklepie
522000001  verkaufer
522000002  filialleiter
522000003  einzelhandelskaufmann/einzelhandelskauffrau
522000005  Sales assistant
522000006  demonstrator
522000007  store-in-charge
522000008  counter sales person
522000009  counter sales staff
522000010  store keeper/manager/in-charge/ coordinator
522000012  demonstrator of goods
522000013  frentista
522000014  seller in wholesale commerce
522000015  seller in wholesale commerce
522000016  seller of retail commerce
522000017  shop salesperson or demonstrator
522000018  store keeper
522000019  demonstrator
522000020  store-in-charge
522000021  counter sales person
522000022  counter sales staff
522000023  store keeper
522000099  persons nec
522010001  addetto vendite al minuto in imprese industriali
522010002  allestitore spazi
522010003  assistente clienti
522010004  ausiliario vendite in esercizi commerciali
522010005  campionarista
522010006  cassiere di negozio
522010007  collaboratore di farmacia
522010008  commesso di negozio
522010009  fornaio, baker
522010010  operatore commerciale generico (vendite)
522010011  ottico (negozi di ottica e fotografia)
522010012  salumiere
522010013  window dresser
522010014  cashier / demonstrator        Kasjer / konsultant
522010015  cashier / shelf stacker       Kasjer w przechowalni
522010016  shelf stacker            Pracownik przechowalni
522010017  retail cashiers and checkout operators
522020001  addetto cassa
522020002  addetto vendite all'ingrosso
522020003  addetto vendite prodotti food
522020004  addetto vendite prodotti non food
522020005  addetto vendite specializzate
522020006  specialista del fresco
522020007  wholesale trade salesperson of agricultural and livestock products, foods, beverages and tobacco
522020008  wholesale salesperson of household goods
522020009  wholesale salesperson of industrial intermediate products, waste and scrap
522020010  wholesale salesperson nec
522020011  retail trade salesmen in non-specialized stores
522020012  retail trade salesmen of foods, beverages and tobacco
522020013  retail trade salesmen of clothing, footwear and related goods
522020014  retail trade salesmen of household appliances, furniture and equipment
522020015  retail trade salesmen of books, stationery, office appliances, optical and precision equipment
522020016  pump attendant
522020017  retail trade salesmen nec
522020018  salesmen via telephone order
522020019  salesmen via telecommunication
522020020  telecommunication reseller
523000000  stall and market salespersons    Sprzedawca straganowy, na rynku
523000001  beer or liqour brewer or distiller
523000003  florist
523000005  kiosk salesperson
523000006  market salesperson
523000007  street stall salesperson
524900000  Service engineer/technician
530000006  leading seaman
530000015  Seaman I
530000016  Seaman II
541300000  Saddler
611100000  field crop and vegetable growers Rolnik produkcji roślinnej
611100001  agricultural garden production informal
611100002  field crop grower
611100003  field vegetable grower
611100004  worker of the culture from cotton
611100005  worker of the culture of corn or sorgo
611100006  worker of the culture of rice
611100007  worker of the culture of sisal
611100008  worker of the culture of the ramie
611100009  worker of the culture of wheat, oat, barley or triticale
611100010  worker of the sugar-cane culture
611100041  worker of the culture from cotton
611100042  worker of the culture of corn or sorgo
611100043  worker of the culture of rice
611100044  worker of the culture of sisal
611100045  worker of the culture of the ramie
611100047  worker of the culture of wheat, oat, barley or triticale
611100049  worker of the sugar-cane culture
611101000  herb grower and producer      Producent i zbieracz ziol
611200000  tree and shrub crop grower     Sadownik
611200001  orange farmer
611200002  tropical fruit farmer nec
611200003  apple farmer
611200004  pear farmer
611200005  peach farmer
611200006  vineyard farmer
611200007  tea plantation worker
611200008  mushroom growers
611200009  forest viveirista
611200010  fruit farmer
611200011  fruit trees pruner
611200012  shrub crop farmer
611200013  shrub crops pruner
611200014  tree crop farmer
611200015  winegrower
611200016  worker in the cultivation of creepers fruitful
611200017  worker in the cultivation of fruitful trees
611200018  forest viveirista
611200019  worker in the culture of coconut of the bay
611200020  worker in the culture of mamona
611200021  worker in the culture of palm oil
611200022  worker in the culture of peanut
611200023  worker in the culture of soy
611200024  worker in the olericultura (results or seeds)
611200025  worker in the olericultura (roots, bulbs or tubercles)
611200026  worker in the olericultura (stalks, leaves or flowers)
611200027  worker in the olericultura (vegetables)
611200028  worker in the production of seedlings or seeds
611200029  worker of the culture of aromatic or medicinal plants
611200030  worker of the culture of cocoa
611200031  worker of the culture of coffee
611200032  worker of the culture of guarana
611200033  worker of the culture of matte
611200034  worker of the culture of smoke
611200035  worker of the culture of spices
611200058  worker in the cultivation of creepers fruitful
611200059  worker in the cultivation of fruitful trees
611200060  worker in the cultivation of ornamental plants
611200062  worker in the culture of coconut of the bay
611200063  worker in the culture of mamona
611200064  worker in the culture of palm oil
611200065  worker in the culture of peanut
611200066  worker in the culture of soy
611200067  worker in the olericultura (results or seeds)
611200069  worker in the olericultura (roots, bulbs or tubercles)
611200071  worker in the olericultura (stalks, leaves or flowers)
611200072  worker in the olericultura (vegetables)
611200073  worker in the production of seedlings or seeds
611200074  worker of the culture of aromatic or medicinal plants
611200075  worker of the culture of cocoa
611200076  worker of the culture of coffee
611200077  worker of the culture of guarana
611200079  worker of the culture of matte
611200080  worker of the culture of smoke
611200081  worker of the culture of spices
611300000  gardeners, horticultural and nursery growers
611300001  gardeners and groundsmen/groundswomen
611300002  flower binder             Pracownik kwiaciarni
611300003  gardener or horticultural grower Ogrodnik szkółkarz
611300004  gardener nature management       Zarządca ogrodu, parku
611300005  gardener (municipal), site caretaker  Ogrodnik terenów zieleni
611300006                     Pracownik dbający o trawiaste boiska sportowe, pola golfowe
      sports fields / golf course / tennis court caretaker
611300007  gärtner (allgemein)
611300008  gartenbaufachwerker
611300009  landschaftsgärtner
611300010  zierpflanzengärtner
611300011  obst und gemüsegärtner
611300012  friedhofsgärtner
611300013  gartenarbeiter
611300014  garten oder landschaftsarchitekt
611300015  gardener and horticultural growers
611300016  nursery growers
611300017  green house crop growers
611300018  flower grower
611300019  gardener
611300020  gardener
611300021  horticultural nursery grower
611300022  reed grower
611300023  seed propagation gardener
611300024  skilled greenhouse worker
611300025  skilled horticultural worker
611300026  horticultural nursery grower
611300099  gardeners, horticultural and nursery growers
611400000  mixedcrop grower         Rolnik upraw mieszanych
611400001  Grower (cereals, vegetables)
611400002  Farm craft worker
611400003  cereal farmer
611400004  special crop farmer
611400005  vegetable farm worker
611400006  mixed crop farmer
612000000  marketoriented animal producers and related workers
612100000  dairy and livestock producers   Producent przetworów nabiałowych
612100001  cattle producer          Hodowca bydla
612100002  horse producer          Hodowca koni
612100003  sheeps producer          Hodowca owiec
612100004  pork producer           Hodowca trzody chlewnej
612100005  fur animals producer       Hodowca zwierzat futerkowych
612100006  domestic animal producer     Hodowca zwierzat domowych
612100007  Shepherd
612100008  Herdsman
612100009  Hill farmer
612100010  dairy producer
612100011  non-domesticated fur-bearing animal farm worker
612100012  cattle breeder
612100013  creator of bovine (cut)
612100014  creator of bovine (milk)
612100015  creator of domestic animals
612100016  dairy farmer
612100017  creator of bovine (cut)
612100018  creator of bovine (milk)
612100019  creator of domestic animals
612100020  pelt farmer
612100021  sheep farmer
612100022  sheep shearer
612100023  skilled kennel worker
612100024  stud breeder
612100025  worker in the beekeeping
612100026  worker in the sericulture
612100027  worker of polybrave cattle raising
612100028  worker of the caprinocultura
612100029  worker of the cattle raising (bovine cut)
612100030  worker of the cattle raising (bovine yield a milky sap)
612100031  worker of the pig breeding
612100032  sheep farmer
612100046  worker in the beekeeping
612100047  worker in the sericulture
612100048  worker of polybrave cattle raising
612100049  worker of the caprinocultura
612100050  worker of the cattle raising (bovine cut)
612100051  worker of the cattle raising (bovine yield a milky sap)
612100052  worker of the pig breeding
612100053  worker of the sheep breeding
612200000  poultry producers          Hodowca drobiu
612200001  animal fecundation, poultry hatchery and sexers
612200002  battery farmer
612200004  duck farmer
612200005  egg production farmer
612200006  goose farmer
612200007  poultry breeder
612200008  poultry breeder
612200009  worker of the poultry farming of cut
612200015  worker of the poultry farming of cut
612300000  beekeeper or sericulturist     Pszczelarz
612300005  beekeeping farmer
612300006  silkworm raising farmer
612300007  skilled beekeeping worker
612300008  skilled sericultural worker
612400000  mixedanimal producer        Hodowca inwentarza mieszanego
612900000  animal producers and related workers
612900001                    Opiekun zwierząt (nie labolatoryjnych)
      animal carer (not for animal testing)
612900002  animal trainer, instructor     Trener lub treser zwierząt
612900003  laboratory animals caretaker    Opiekun zwierząt labolatoryjnych
612900005  aviary keeper
612900006  dog trainer
612900007  gamekeeper
612900008  inseminador
612900009  laboratory animal breeder
612900010  laboratory animal raiser
612900011  market oriented animal produce or related worker not elsewhere classified
612900012  racehorse trainer
612900013  reptile breeder
612900014  sexador
612900015  skilled zoo worker
612900016  inseminador
612900017  trainer horsebreaking
612900018  trainer of animals
612900019  trainer of animals
612900020  worker of the cattle raising (asinine or mules)
612900021  worker of the cattle raising (equine)
612900022  worker of the rabbit breeding
612900028  sexador
612900034  trainer of animals
612900035  trainer of animals
612900036  worker of the cattle raising (asinine or mules)
612900037  worker of the cattle raising (equine)
612900038  worker of the rabbit breeding
613000000  farmers               Rolnik (produkcja roślinna lub zwierzęca z przeznaczeniem na rynek
613000001  bedrijfsverzorger
613000002  farmers nec
613000003  Agricultural labourer
613000004  tenant farmer
613000005  seasonal worker
613000006  subsistence agricultural worker
613000007  agricultural polybrave producer
613000008  creator in polybrave cattle raising
613000009  farming producer (in general)
613000010  farming producer, in general
613000011  farming worker in general
613000012  producer of flowers of cut
613000013  producer of fruitful trees
613000014  producer from jute
613000015  producer of flowers of cut
613000016  producer of fruitful trees
613900000  Groom
614100000  forestry workers and loggers
614100001  silvicoltori
614100002  forest worker, lumberjack      Drwal
614100003  wicker worker, reed cutter     Wikliniarz
614100004  waldarbeiter
614100005  holzfäller
614100006  lumberjack
614100007  forest Worker
614100008  afforestation Worker
614100009  logger
614100010  timber Cruiser
614100011  forest products picker
614100012  forest plant cultivator
614100013  agent of environmental defense
614100014  cubador from wood
614100015  cubador from wood
614100016  forest identificador
614100017  forest watching
614100018  forest watching
614100019  forestry planter
614100020  rubber tapper
614100021  skilled forestry worker
614100022  timber marker
614100023  worker of forest extraction in general
614100024  worker of the exploration of babassu palm
614100025  worker of the exploration of chestnut
614100026  worker of the exploration of mallow (pãina)
614100027  worker of the exploration of ouricuri
614100028  worker of the exploration of piaçava
614100029  worker of the exploration of producing roots of aromatic or medicinal or toxic substances
614100030  worker of the exploration of producing sorts of gums not elastic
614100031  worker of the exploration of resin
614100032  worker of the exploration of trees or producing shrubs of aromatic or medicinal or toxic substances
614100033  worker of the exploration of wax palm
614100034  worker of the wooden exploration tanantes
614100035  rubber tapper
614100047  worker of forest extraction, in general
614100048  worker of the exploration of babassu palm
614100049  worker of the exploration of chestnut
614100050  worker of the exploration of mallow (pãina)
614100051  worker of the exploration of ouricuri
614100052  worker of the exploration of piaçava
614100054  worker of the exploration of producing roots of aromatic, medicinal or toxic substances
614100055  worker of the exploration of producing sorts of gums not elastic
614100056  worker of the exploration of resin
614100058  worker of the exploration of trees or producing shrubs of aromatic, medicinal or toxic substances
614100059  worker of the exploration of wax palm
614100060  worker of the wooden exploration tanantes
614100061  forest watchman/guard
614200000                   Wypalacz węgla drzewnego
      charcoal burners and related workers
614200001  charcoal burner
614200002  coal
614200003  wooden still
614200005  wooden still
615100000  aquatic life cultivation workers  Hodowca ryb
615100001  Fish farmer
615100002  Salmon farmer
615100003  fish farm worker
615100004  oyster farm worker
615100005  seaweed farm worker
615100006  algae cultivator
615100007  creator of fishes
615100008  creator of oysters
615100009  creator of quelônios
615100010  pearl cultivator
615100011  seafood farmer
615100012  fisherman, helmsman
615100019  fisherman, helmsman
615200000                   Rybak
      inland and coastal waters fishery workersśródlądowy
615200001  inland water fishermen
615200002  coastal water fishermen
615200003  diver
615200004  catador of seafoods
615200005  craft fisherman of fresh water
615200006  freezing professional
615200007  craft fisherman of fresh water
615200008  freezing professional
615200009  sponge diver
615300000  deepsea fishery workers       Rybak morski
615300006  industrial fisherman
615400000  hunter, trapper
615400001  game warden             Organizator polowań
615400002  hunter, trapper
615400003  pest exterminator, ratcatcher    Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
615400004  forstwirt
615400005  revierförster
615400006  forstverwalter
615400007  Game producer
615400008  blubber stripper
615400009  fur trapper-hunter
615400010  game beater
615400011  hunter professional
615400099  forestry workers and loggers nec
621100000  Leisure centre attendant
700000000  craftsman
711000099  persons nec
711100000  miners and quarry workers      Górnik podziemnej lub odkrywkowej eksploatacji złóż
711100001  addetto manutenzione pozzi di miniera
711100002  cavatore ghiaia
711100003  minatore
711100004  puntellatore
711100005  maschinenhauer
711100006  schiesshauer
711100007  berg und maschinenmann
711100008  bergmechaniker
711100009  vortriebs und gewinnungsbergmann
711100010  quarrymen
711100011  amostrador from ores
711100012  escorador of mines
711100013  escorador of mines
711100014  flowerbed
711100015  mine piler
711100016  miner aid
711100017  timber/mine robber
711200000  shotfirers and blasters       Górnik strzałowy
711200001  sprengbeauftragter (bergbau)
711200002  sprengmeister
711200003  blaster
711200004  detonator
711200005  shotfirer
711300000  stone splitters, cutters and carversRobotnik obróbki kamienia (kamieniarz)
711300001  abrasivista
711300002  addetto lavorazione marmo e pietra
711300003  finitore pietra e marmi
711300004  fresatore di pietra
711300005  intagliatore di pietra e marmi
711300006  levigatore di pietre
711300007  lucidatore marmi e pietre
711300008  marmista
711300009  modellatore di pietra
711300010  scalpellino
711300011  segatore pietre e marmi
711300012  steinmetz oder steinbildhauer
711300013  steinbearbeitungshelfer
711300014  Stone Grader and Splitter
711300015  Stone Work Layoutmen
711300016  Stone Cutter and Finisher
711300017  Stone Carver
711300018  designer from stones
711300019  destroçador from stone
711300020  lathe/stone setter-operator
711300021  monument mason
711300022  polypain from stones
711300023  stone cutter
711300024  stone dresser
711300025  polypain from stones
711300026  stone planer
711300027  stone polisher
711300028  stone cutter
711300029  stone tuner
711300030  stonecutting sandblaster
711300031  stonecutting shotblaster
711300032  stoneworker
711300033  tape recorder of inscriptions in stone
711300034  tape recorder of reliefs in stone
711300035  turner (plowing from stone)
711300044  tape recorder of inscriptions in stone
711300045  tape recorder of reliefs in stone
711300046  turner (plowing from stone)
711600000  palombari, diver
712100000  builders              Robotnik budowy
712100001  baufachwerker/in
712100002  house/traditional materials builder
712200000  bricklayers and stonemasons
712200001  ferraiolo per cemento armato
712200002  gettatore calcestruzzo
712200003  installatore edile polivalente
712200005  preparatore impasti cemento
712200006  tracciatore di cantiere
712200007  bricklayer             Murarz
712200008  maurerhelfer
712200009  grouter               Grouter
712200010                    operator
      navvy, road paviour, jack hammer Robotnik drogowy
712200011  straßen und tiefbauer
712200012  pflasterer, steinsetzer
712200013  railway worker, switch worker    Robotnik kolejowy
712200014  stonemason, worker         Brukarz
712200015  construction stonemasons
712200016  pavement stone paver
712200017  prefabricate concrete constructor
712200018  builder, traditional materials
712200019  firebrick layer
712200020  mason (heat resistant material)
712200021  mason (industrial chimneys)
712200022  mason (mining)
712200023  paviour
712200024  tuckpointer
712200028  mason
712200029  mason (heat resistant material)
712200030  mason (industrial chimneys)
712200031  mason (mining)
712200032  mason of constructions
712200035  pavior
712300000  concrete placers, concrete finishers and related workers
712300001  concrete finisher          Betoniarz (wykończeniowiec)
712300002  concrete placer           Betoniarz (pakowacz)
712300003  steel fixer (allround, incl. driver) Zbrojarz
712300004  beton, stahlbetonbauer/in, allgemein
712300005  einschaler
712300006  eisenbieger, flechter, verleger
712300007  betonmontierer/in
712300008  betonbauerhelfer/in
712300009  concrete moulding shutter
712300010  concrete reinforcing iron worker
712300011  cement mixers and finisher
712300012  terrazzo worker
712300013  concrete placer, concrete finisher and related worker nec
712300014  concrete mixer
712300015  concrete products caster
712300016  concrete reinforcement iron worker
712300017  finisher of surfaces of concrete
712300018  moulder of bodies of proof in factories of concrete
712300019  operator bomb concrete
712300020  finisher of surfaces of concrete
712300021  moulder of bodies of proof in factories of concrete
712300022  operator bomb concrete
712300023  operator cement mixer
712300024  operator central office concrete
712300025  revestidor of surfaces of concrete
712300026  shipowner of structure from reinforced concrete
712300027  shipowner of structure of concrete
712300028  concrete mixing plant laborer
712400000  carpenters and joiners        Cieśla lub stolarz budowlany
712400001  carpenter              Cieśla lub stolarz budowlany
712400002  scaffolding builder
712400003  bench carpenter
712400004  fixing carpenter
712400005  ships carpenter
712400006  stage and studio carpenter
712400007  construction carpenter
712400008  barge/wooden builder
712400009  carpenter (mining)
712400010  carpenter (sceneries)
712400011  carpenter (squares)
712400012  carpenter (mining)
712400013  carpenter (sceneries)
712400014  carpenter (squares)
712400015  carpenter (tiled)
712400016  carpenter of bodies
712400017  carpenter of cake tins for concrete
712400018  carpenter of carts
712400019  carpenter of works
712400020  naval carpenter (construction of small vessels)
712400021  naval carpenter (shipyards)
712400022  naval carpenter (vessels)
712400023  shopfitter
712400024  wood boatbuilder
712400025  wood shipwright
712400027  naval carpenter (construction of small vessels)
712400028  naval carpenter (shipyards)
712400029  naval carpenter (vessels)
712900000                   Robotnik budowlany robót stanu surowego
      building frame and related trades workers nec
712900001  assistente lavori edili
712900002  bitumista catramatore edile
712900003  montatore e riparatore serramenta e infissi
712900004  montatore edile
712900005  bauttischler/in
712900006  holzmechaniker
712900007  modellbauer
712900008  non-traditional materials housebuilder
712900009  building maintenance worker
712900010  scaffolder
712900011  demolition worker
712900012  billboard erector
712900013  building repairer
712900014  calker
712900015  cleaner of fronts
712900016  construction bracer
712900017  calker
712900018  construction timbering worker
712900019  cleaner of fronts
712900020  drain layer
712900021  house/non-traditional materials builder
712900022  labourer of works
712900023  destroyer of constructions
712900024  operator martelete
712900025  poceiro (constructions)
712900026  labourer of works
712900027  mechanic scaffoldings (constructions)
712900028  operator martelete
712900029  poceiro (constructions)
712900034  worker of the maintenance of constructions
713000001  gerüstbauer
713100000  roofer               Dekarz
713100001  dachdeckerhelfer
713100007  thatcher (houses lapas)
713100008  tiler (metal tiles)
713100009  tiler (metal tiles)
713100010  tiler (tiles of clay or similar matters)
713100011  tiler (tiles from cement-asbestos)
713100012  tiler (tiles of clay or similar matters)
713100013  tiler (you tile pláticas)
713200000  floor layers and tile setters     Posadzkarz
713200001  parquet flooring fitter
713200002  piastrellista
713200003  fliesenleger
713200004  estrichleger
713200005  carpetfitter
713200006  Carpet Spread Worker
713200007  assoalhador
713200008  marmorista (construction)
713200009  mosaic cutter-setter
713200010  marmorista (construction)
713200011  pastilheiro
713200012  mosaísta
713200013  roof layer or tile setter
713200014  taqueiro
713200015  tiler
713200016  pastilheiro
713200017  polisher of floor
713200019  taqueiro
713200023  tiler
713300000  plasterers
713300001                     Układacz nawierzchni cementowych, granitowych
      floor layer concrete, cement, granite, terrazzo
713300002  plasterer
713300003  intonacatore, plasterer
713300004  Ornamental Plaster
713300005  Stucco Plasterer
713300006  stucco mason
713400000  insulation worker           Monter izolacji
713400001  addetto resinatura (resinatore)
713400002  applicatore coperture impermeabili
713400004  installatore impianti di isolamento, insulation worker
713400005  Building Insulation Worker
713400006  Equipment Insulation Worker
713400007  aplicador of asphalt impermeabilizante (coverings)
713400008  aplicador of asphalt impermeabilizante (coverings)
713400009  instalador of acoustic insulating materials
713400010  instalador of isolating material, the hand (constructions)
713400011  instalador of acoustic insulating materials
713400012  instalador of thermal insulating materials (refrigeration or climatização)
713400013  instalador of thermal insulating materials of boiler or pipings
713400014  instalador of isolating material, the hand (constructions)
713400015  instalador of isolating material, the machine (constructions)
713400016  instalador of thermal insulating materials (refrigeration or climatização)
713400017  instalador of thermal insulating materials of boiler or pipings
713500000  glazier                Szklarz lub pokrewny
713500001  Building Glazier
713500002  Plate-Glass Glazier
713500003  Leaded Glass Glazier
713500004  artistic/glass setter
713500005  glass/buildings setter
713500006  glazier (constructions)
713500007  glazier (constructions)
713500008  glazier (stained glass windows)
713600000  plumbers and pipe fitters      Hydraulik
713600001  addetto impianti di riscaldamento
713600002  assistente idraulico
713600003  gasista
713600004  impiantista termico
713600005  montatore apparecchi idraulici
713600006  posatore tubi
713600007  tecnico idraulico
713600008  termoidraulico
713600009  feinblechner (klempner)
713600010  bauklempner/in
713600011  blechkarosseriebauer/in
713600012  metallflugzeugbauer
713600013  rohrinstallateur
713600014  zentralheizungs, lüftungsinstallateur
713600015  kühlanlageninstallateur
713600016  rohrleitungsbauer
713600017  hochdruckrohrschlosser
713600018  rohrschlosser
713600019  pipe fitters
713600020  plumbers, heating and ventilating engineers
713600021  Sewerage and Water Supply Pipe Fitter
713600022  Marine Pipe Fitter
713600023  Aircraft Pipe and Tube Fitter
713600024  Pipe Layer
713600025  instalador of pipings
713600026  instalador of pipings (aircraft)
713600027  instalador of pipings
713600028  instalador of pipings (aircraft)
713600029  instalador of pipings (vessels)
713600030  instalador of pipings of gas fuel (production or distribution)
713600031  instalador of pipings of steam (production or distribution)
713600032  plumber
713600033  recorder of piping (constructions)
713600034  well digger
713600035  well sinker
713600036  plumber/hardware
713600041  plumber
713600042  recorder of piping (constructions)
713600047  plumber/hardware
713700000  building and related electricians
713700001  elettricista
713700002  elettricista impiantista
713700003  manutentore elettrico
713700004  montatore impianti elettrici
713700005  montatore quadri elettrici
713700006  montatoreriparatore quadrista
713700007  gas, wasserinstallateur
713700008  building or related electrician
713700009                     Elektromechanik
      domestic appliances (installing, repair) electrician sprzatu gospodarstwa domowego
713700010                     Elektormonter silników elektrycznych i generatorów
      electric motors, generators electrician
713700011  fitter security equipment       Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
713700012                     E
      lighting technician (theatre, film, tv) lektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewiz
713700013  elektorinstallateur
713700014  kabel und leitungsinstallateur
713700015  Engineering craftsman
713700016  Lift and escalator engineer
713700017  Gas fitter
713700018  Gas service engineer (heating and ventilating, gas)
713700019  building electrician
713700020  building maintenance electrician
713700021  neon-lighting electrician
713700022  stage electrician
713700023  electrician of installations
713700024  electrician of installations (autodriving vehicles or machines operatrizes, except aircraft or vesse
713700025  electrician of installations (vessels)
713700026  electrician
713700027  electrician of installations
713700029  electrician of installations (autodriving vehicles or machines operatrizes, except aircraft or vesse
713700030  electrician of installations (buildings)
713700031  electrician of installations (sceneries)
713700032  electrician of installations (vessels)
713700033  mechanic maintenance mechanical installations buildings
713700035  operator eletromecânico
713900000  building finishers and related trade workers nec
714000099  persons nec
714100000  painters and related workers
714100001  house painter
714100002  buildings painter           Malarz budowlany
714100003                     Lakiernik samochodowy
      painter / sprayer cars, applying rustproof underseal to cars
714100004  maler und lackierer
714100005  malerfachwerker
714100006  maler und lackierer (bauten und korrosionschutz)
714100007  maler und lackierer (gestaltung und instandhaltung)
714100008  maler und lackiererhelfer
714100009  fahrzeuglackierer
714100010                     Malarz lakiernik wyrobów metalowych lub malarz znaków drogowych
      painter / sprayer construction work, roadsign painter
714100011  painter / wallpaperer         Malarz – tapeciarz
714100012  ship’s painter            Malarz lakiernik statków lub samolotów
714100013  wallpaperer              Tapeciarz
714100014  structural steel painter
714100015  stage scenery painter
714100016  spray painter
714100017  spray painter rough
714100018  spray painter rough
714100019  construction painter
714100020  painter of metal structures
714100021  painter of works
714100022  manufactured articles painter
714100023  revestidor of interiors (paper, material plastic or intoxicated)
714100024  painter supervisor
714100025  paint or varnish mixer
714100026  painter of metal structures
714100027  painter of vehicles (manufacture)
714100028  painter of works
714100029  French polisher
714100030  revestidor of interiors (paper, material plastic or intoxicated)
714100036  painter supervisor
714200000  varnisher or related painter    Lakiernik lub pokrewny gdzie indziej nie sklasyfikowany
714200001  decoratore edile
714200002  smaltatore
714200003  tecnico verniciature industriali
714200004  verniciatore
714200005  paint or varnish mixer
714300000  building structure cleaners     Robotnik czyszczący konstrukcje budowlane
714300001  addetto disinfezionedisinfestazione
714300003  operatore di pulizia specializzato
714300004  gebäudereiniger, schornsteinfeger
714300005  fassadenreiniger
714300006  glasreiniger, window washer
714300007  pest control officers
714300008  connect pipe sweeper
714300009  water tank sweeper
714300010  preventer of harmful insect
714300011  chimney sweep
714300012  exterminator
719000099  extraction or building trades worker not elsewhere classified
721100000  metal moulders and coremakers Formierz / modelarz odlewnik lub pokrewny
721100001  addetto stampi preformati
721100002  formatore animista di fonderia
721100003  modellista di fonderia
721100004  modellista in metallo
721100005  stampista
721100006  metal coremaker
721100007  moulder
721100008  metal pourer and caster
721100009  macheiro (the hand)
721100010  macheiro (the machine)
721100011  macheiro, the hand
721100012  macheiro, the machine
721100013  moulder (the hand)
721100014  moulder (the machine)
721100015  operator equipments preparation sand
721100022  moulder, the hand
721100023  moulder, the machine
721100024  operator equipments preparation sand
721200000  welder, flame cutter        Spawacz zgrzewacz lub pokrewny
721200001  brasatore elettrico
721200002  saldatore a fiamma
721200003  saldatore elettrico
721200004  tagliatore a fiamma
721200005  tagliatore elettrico
721200006  elektro und schutzgasschweißer
721200007  schmelzschweißer
721200008  brennschneider/in
721200009  metallarbeiter
721200010  dreher
721200011  fräser
721200012  driller mining
721200013  metallschleifer
721200014  gas welder
721200015  super-sonic wave welder
721200016  flamecutter
721200017  brasador
721200018  brasador
721200019  lead burner
721200020  oxicortador to hand or the machine
721200021  solderer
721200022  soldering setter-operator
721200023  welder
721200024  welder to oxigás
721200025  fabricator cum welders
721200030  oxicortador to hand or the machine
721200041  welder
721200042  welder to oxigás
721200043  fabricator cum welders
721300000  sheetmetal workers
721300001  carrozziere auto
721300002  lamierista
721300003  lattoniere
721300004  mobiliere in metallo
721300005  stampatore metalli
721300006  sheetmetal worker cars       Blacharz samochodowy
721300007  sheetmetal worker ships, aircrafts Blacharz okrętowy lub lotniczy
721300008  vehicle body builder, repairer
721300009  other sheetmetal worker      Inny blacharz
721300010  vehicle sheet metal machine operator
721300011  aircraft sheet metal machine operator
721300012  furniture sheet metal machine operator
721300013  boiler sheet metal machine operator
721300014  boiler maker
721300015  chapeador
721300016  chapeador of aircraft
721300017  chapeador of metal bodies (manufacture)
721300018  chapeador
721300019  chapeador of aircraft
721300020  chapeador of metal bodies (manufacture)
721300021  kettle maker (plates of copper)
721300022  naval chapeador
721300023  tinsmith
721300024  industrial tinsmith
721300025  kettle maker (plates from iron or steel)
721300026  kettle maker (plates of copper)
721300027  naval chapeador
721300031  tinsmith
721300032  tinsmith
721300035  operator, knots, ends from steel
721400000                   Robotnik przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
      structuralmetal preparers and erectors
721400001  armatore gallerie
721400002  capo squadra carpenteria
721400003  carpentiere aeronautico
721400004  carpentiere in metallo
721400005  carpentiere navale
721400006  montatore strutture metalliche
721400007  montatore navale
721400008  montatore scafi
721400009  tubista in metallo
721400010  tubista navale
721400011  bauschlosser/in
721400012  steel erectors
721400013  structural steel worker
721400014  structural-metal preparer, or erector
721400015  mechanic metal structures
721400016  mechanic metal structures
721400017  mechanic metal structures vessels
721400018  preparator of metal structures
721400019  rebitador to pneumatic hammer
721400020  rebitador (the hand)
721400021  preparator of metal structures
721400022  riveter
721400023  rebitador to pneumatic hammer
721400024  rebitador, the hand
721400025  riscador of metal structures
721400026  structural metal preparer
721400027  ships structural steel erector
721500000  riggers and cable splicers     Monter konstrukcji linowych
721500001  construction hoisting equipment rigger
721500002  ship rigger
721500003  cable car and ski-lift rigger
721500004  suspension bridge cable worker
721500005  bridge cable worker
721500006  cable or rope splicer
721500007  rigger
721500012  rigger
721500015  underwater worker
721500016  professional diver (flat or deep)
721600000  underwater workers         Nurek
721600001  professional diver (flat or deep)
721600002  salvage diver
722000099  persons nec
722100000                   Kowal, hartownik lub
      blacksmiths, hammersmiths and forgingpress workers pokrewny
722100001  fabbro, smith
722100002  fucinatore
722100003  schmied
722100004  gesenkschmied
722100005  schmiedehelfer
722100006  Blacksmith
722100007  wire drawer
722100008  forge hammermith
722100009  metal former
722100010  agricultural implement smith
722100011  blacksmith prensista
722100012  blacksmith prensista
722100013  blacksmith to hammer
722100014  drop forger
722100015  drop-hammer worker
722100016  farrier
722100017  forging-press worker
722100018  hammersmith
722100019  hammersmith forge
722100020  metal caster
722100021  prensista (operator of press)
722100022  toolsmith
722100026  prensista (operator of press)
722200000  toolmakers and related workers Ślusarz narzędziowy lub pokrewny
722200001  addetto trancia
722200002  alesatore
722200003  capo officina meccanica
722200004  costruttore al banco con macchine utensili
722200005  fresatore
722200006  meccanico costruttore
722200007  molatore
722200008  responsabile officina
722200009  tornitore
722200010  trapanista
722200011  tool maker
722200012  gauge maker
722200013  locksmith
722200014  tool-maker and related worker nec
722200015  metal tool sharpener
722200016  cutting instruments sharpener
722200017  saw sharpener
722200018  metal cleaner
722200019  die finisher
722200020  ferramenteiro
722200021  ferramenteiro of chucks/calibrators or other devices
722200022  ferramenteiro of chucks, calibrators or other devices
722200023  metal marker
722200024  metal modeller (fusing)
722200025  template maker
722200026  tool/diamond-pointed maker
722200028  metal modeller (fusing)
722300000                   Frezer
      machinetool setters and setteroperators
722300001  cnc programmer / setter /polisher / sander
722300002  attrezzatore trance e presse
722300003  montatore stampi
722300004  addetto attrezzaggio macchine utensili
722300005  CNC machine tool operator
722300015  machine tool setter
722300016  machine tool setter-operator
722300017  metal driller
722300018  metal spinner
722300019  milling machine/metalworking setter-operator
722300020  toy/metal maker
722300021  turner
722300029  preparator of machines-tools
722400000                   Szlifierz narzędzi
      metal wheelgrinders, polishers and tool sharpeners lub polerowacz metali
722400001  calibrista
722400002  finitore metalli
722400003  finitore utensilerie
722400004  levigatore metalli
722400005  limatore
722400006  rettificatore metalli
722400007  rifinitore stampi
722400008  smerigliatore
722400009  cast metal articles finisher
722400010  grinder cards
722400011  grinder knife making
722400012  grinder mountain ranges
722400013  metal bluer
722400014  metal buffer
722400015  metal burnisher
722400016  metal finisher
722400017  metal grinder
722400018  metal polisher
722400019  metal polypain
722400020  saw repairer
722400021  tool grinder
722400022  metal polypain
722400030  tool grinder
723000001  schlosser
723000002  blechschlosser/in
723000003  kunststoffschlosser
723000004  maschinenschlosser
723000005  kranbauschlosser
723000006  kesselschlosser
723000007  stahlbauschlosser
723000008  getriebeschlosser
723000009  motorenschlosser
723000010  feinmechaniker
723000011  kaltemechaniker
723000012  industriemechaniker
723000013  metallfachwerker
723000099  persons nec
723100000  motor vehicle mechanics and fitters
723100001  gommista installatore/riparatore
723100002  meccanico di bordo
723100003  meccanico manutentore veicoli
723100004  meccanico motoveicoli
723100005  AA/RAC patrol           Pracownik pomocy drogowej
723100006  auto, motor mechanic        Mechanik samochodowy (samochodów osobowych)
723100007  bicycle, moped mechanic      Mechanik pojazdów jednośladowych
723100008  zweiradmechaniker
723100009  zweiradmechaniker (fahrradtechnik)
723100010  car tyres, parts mechanic     Wulkanizator
723100011  car tyres mechanic
723100012  tyre, exhaust and windscreen fitter
723100013  motor vehicle engine mechanic
723100014  motor vehicle light mechanic
723100015  motor-cycle mechanic
723100016  special motor vehicle mechanic
723100017  diesel engine mechanic
723100018  railway train mechanic
723100019  electric train mechanic
723100020  marine engine mechanic
723100021  marine engine mechanic
723100022  mechanic maintenance motorcycles
723100023  mechanic maintenance tractors
723100024  mechanic vehicles (mending)
723100025  mechanic vehicles autodiesel engines (except tractors)
723100026  panelbeater
723100027  tractor mechanic
723100028  mechanic, air conditioning
723100029  mechanic maintenance motorcycles
723100030  mechanic maintenance tractors
723100031  mechanic vehicles (mending)
723100032  mechanic vehicles autodiesel engines (except tractors)
723100033  mechanic, office equipment
723100034  mechanic, powerhouse
723100035  mechanic, prop aircraft
723100036  mechanic, service station
723100037  mechanic, small engine
723100038  mechanic, transmission
723100039  mechanic, electronics
723100040  mechanic, farm equipment
723100041  mechanic, foreman
723100042  mechanic, air conditioning
723100043  mechanic, aircraft
723100044  mechanic, automobile
723100045  mechanic, construct equipment
723100046  mechanic, diesel
723100047  mechanic, electronics
723100048  mechanic, farm equipment
723100049  mechanic, foreman
723100050  mechanic, jet aircraft
723100051  mechanic, machinery maintenance
723100052  mechanic, marine engine
723100053  mechanic, office equipment
723100054  mechanic, powerhouse
723100055  mechanic, prop aircraft
723100056  mechanic, service station
723100057  mechanic, small engine
723100058  mechanic, transmission
723200000  aircraft engine mechanic and fitterMechanik samolotowy
723200001  fluggerätemechaniker
723200002  aircraft mechanics
723200004  airframe fitter-assembler
723200005  engine/aircraft fitter
723200006  engine/aircraft mechanic
723200007  mechanic maintenance hydraulic system aircraft (services trace or hangar)
723200008  mechanic, maintenance, aircraft, in general
723200009  mechanic maintenance hydraulic system aircraft (services trace or hangar)
723200010  mechanic, maintenance, aircraft, in general
723300000  agricultural or industrialmachinery Mechanik - monter urządzeń rolniczych lub przemysłowych
                         mechanics and fitters
723300001  addetto controllo macchinari
723300002  manutentore polivalente
723300003  meccanico collaudatore
723300004  responsabile manutenzione
723300005  tecnico attrezzistamanutentore
723300006  landmaschinenmechaniker
723300007  mining machinery fitter and mechanic
723300008  construction machinery fitter and mechanic
723300009  textile machinery fitter and mechanic
723300010  metal working machinery fitter and mechanic
723300011  printing machinery fitter and mechanic
723300012  industrial machinery fitter and mechanic nec
723300013  agricultural machinery erector-installer
723300014  agricultural machinery fitter
723300015  agricultural machinery mechanic
723300016  industrial lubrificador
723300017  industrial machinery erector-installer
723300018  industrial machinery fitter
723300019  industrial machinery mechanic
723300020  lubrificador of autodriving vehicles (except vessels)
723300021  lubrificador of vessels
723300022  mechanic lift
723300023  mechanic maintenance agricultural machinery
723300024  mechanic maintenance appliances lifting
723300025  mechanic maintenance bicycles or similar vehicles
723300026  industrial lubrificador
723300027  mechanic maintenance equipment mining
723300028  mechanic maintenance graphic machines
723300029  mechanic maintenance machines construction or terraplanagem
723300030  lubrificador of autodriving vehicles (except vessels)
723300031  lubrificador of vessels
723300032  mechanic maintenance or installation appliances climatização or refrigeration
723300033  mechanic maintenance railroad vehicles
723300034  mechanic maintenance turbines (except aircraft)
723300035  mechanic maintenance agricultural machinery
723300036  mechanic maintenance appliances lifting
723300037  mechanic maintenance bicycles or similar vehicles
723300038  mechanic maintenance diesel engines (except autodriving vehicles)
723300039  mechanic maintenance equipment mining
723300040  mechanic maintenance graphic machines
723300041  mechanic maintenance machines construction or terraplanagem
723300042  oiler or greaser
723300043  mechanic maintenance machines operatrizes (wooden plowing)
723300044  mechanic maintenance machines textiles
723300045  mechanic maintenance or installation appliances climatização or refrigeration
723300046  mechanic maintenance railroad vehicles
723300047  mechanic maintenance turbines (except aircraft)
723300049  mechanic of maintenance of machines-tools (usinagem of metal)
723300050  mechanic refrigeration
723300051  mechanic, maintenance, machines, in general
723300052  mechanical adjuster
723300053  mechanical adjuster (usinagem in row of seats or in máquinasferramentas)
723300054  mechanical adjuster in row of seats
724100000                    Elektromechanik
      electrical mechanics fitters and services
724100001  ascensorista
724100002  elettrauto
724100003  frigorista
724100005  montatore apparati elettromeccanici
724100006  montatore frigoriferi
724100007  elektroanlageninstallateur
724100008  energieanlagenelektoniker
724100009  elektromaschinenbauer
724100010  elektromechaniker
724100011  kraftfahrzeugelektriker
724100012  auto electricians
724100013  electrical generator, switchgear fitter and mechanic
724100014  electrical elevator and related equipment fitter and mechanic
724100015  electrical refrigeration and air conditioning fitter and mechanic
724100016  other electrical equipment fitter and mechanic
724100017  motor vehicle electrician
724100018  aircraft electrician
724100019  ships electrician
724100020  electrical instrument fitter and mechanic
724100021  electrical fitter and mechanic nec
724100022  armature builder
724100023  bobinador electrician, to the hand
724100024  bobinador electrician, to the hand
724100025  electrical fitter
724100026  repairer of appliances household appliances (except image or sound)
724100027  repairer of equipments of office
724100028  electrical appliance servicer
724100043  repairer of appliances household appliances (except image or sound)
724100044  repairer of equipments of office
724100047  electrical appliance servicer
724200000                    servicers
      electronics mechanics, fitters and Monter elektronik
724200001  collaudatore apparati elettronici
724200002  elettricista apparecchi radiotelevisivi
724200003  manutentore apparecchiature elettroniche
724200004  manutentore sistemi automazione
724200005  strumentista elettronico
724200006  tv, video and audio engineer
724200007  computer engineers, installation and maintenance
724200008  electrical/electronics engineers nec
724200009  Telecommunications cable fitter/installer
724200010  radio, television, telecommunications equipment fitter
724200011  audio-visual equipment fitter, except broadcasting equipment
724200012  signalling equipment fitter
724200013  medical equipment fitter
724200014  computer equipment fitter
724200015  electronics fitter
724300000  electronics mechanics or servicer Serwisant urządzeń elektronicznych
724300001  installatore impianti radio televisivi
724300002  audio-visual equipment mechanic
724300003  office machinery mechanic
724300004  computer equipment mechanic
724300005  electronics mechanic
724400000  telecommunications engineers      Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
724400001  installatore impianti telefonici
724400002  installatore linee trasmissione
724400003  riparatore impianti telefonici
724400004  fermeldehandwerker
724400005  fernmeldeinstallateur
724400006  fernmeldeanlagenelektroniker
724400007  telekommunikationselektroniker/in
724400008  anlagenmonteur
724400009  fernmeldemonteurhelfer
724400010  radio - mechanic
724400011  telephone and telegraph mechanic
724400012  telephone or telegraph installers or services
724400013  telephone or telegraph mechanic
724400014  instalador-repairer of equipments of commutation in telephony
724400015  instalador-repairer of equipments of transmission in telephony
724400016  instalador-repairer of lines or telecommunication appliances
724400017  instalador-repairer of telephone nets or of communication of data
724400018  instalador-repairer of equipments of commutation in telephony
724400019  instalador-repairer of equipments of transmission in telephony
724400020  instalador-repairer of lines or telecommunication appliances
724400021  instalador-repairer of telephone nets or of communication of data
724400022  ligador of telephone lines
724500000                     Monter linii elektrycznych
      electrical line installers, repairers and cable jointers
724500001  addetto posa cavi
724500002  elettricista tiralinee
724500003  giuntista
724500004  installatore linee elettriche
724500005  montatore cavista
724500006  overhead electric power cable worker
724500007  underground electric power cable worker
724500008  communications network cable worker
724500009  cable jointer
724500010  corrector of electric or telephone ends (air or underground)
724500011  electrician of maintenance of electric/ telephone lines or of communication of data
724500012  examiner of ends - electric or telephone lines
724500013  corrector of electric or telephone ends (air or underground)
724500014  instalador of electric lines of rise or decrease - tension (air or underground net)
724500023  electrician of maintenance of electric, telephone lines or of communication of data
724500025  examiner of ends, electric or telephone lines
724500026  instalador electrician (traction of vehicles)
724500027  instalador of electric lines of rise or decrease - tension (air or underground net)
724500099  metal/machinery or related trades worker not elsewhere classified
731000099  persons nec
731100000  precisioninstrument makers and repairers
731100001  addetto costruzione/riparazione orologi
731100002  congegnatore di precisione
731100003  congegnatore meccanico
731100004  costruttore apparecchi ottici
731100005  meccanico calibrista
731100006  meccanico di precisione
731100007  meccanico ortopedico
731100008  molatore di lenti
731100009  montatore di lenti
731100010  montatore strumenti ottici
731100012  strumentista di precisione
731100013  watch and clock maker
731100014  watch and clock repairer
731100015  precision instrument maker and repairer
731100016  optical instrument maker and repairer
731100017  camera repairer
731100018  adjuster of instruments of precision
731100019  artificial limb maker
731100020  brace/orthopaedic maker
731100021  dental prosthesis maker
731100022  dental prosthesis repairer
731100023  instrument/nautical maker
731100024  instrument/optical maker
731100025  instrument/optical repairer
731100026  instrument/precision maker
731100027  instrument/scientific maker
731100028  instrument/surgical maker
731100029  mechanic instruments optics
731100030  mechanic instruments precision
731100031  orthopaedic appliance repairer
731100032  photographic equipment maker
731100033  photographic equipment repairer
731100034  precision instrument calibrator
731100035  precision instrument maker
731100036  scale balancer
731100037  surgical appliance maker
731100038  surgical appliance repairer
731100039  watchmaker (manufacture)
731100040  mechanic instruments optics
731100041  mechanic instruments precision
731100054  watchmaker (manufacture)
731100055  watchmaker (mending)
731101000  medicalinstrument maker or repairerMechanik sprzetu medycznego
731102000  dental technician         Mechanik sprzętu dentystycznego
731103000  repairer or seller timepieces   Zegarmistrz
731200000  musicalinstrument makers and tunersMonter instrumentów muzycznych
731200001  instrumentenbauer
731200002  klavierstimmer
731200003  musical string instrument maker and repairer
731200004  musical woodwind instrument maker and repairer
731200005  musical metal wind instrument maker and repairer
731200006  musical keyboard instrument maker and repairer
731200007  musical percussion instrument maker and repairer
731200008  traditional musical instrument maker and repairer
731200009  musical instrument tuner
731200010  afinador of musical instruments
731200011  confeccionador of accordion
731200012  afinador of musical instruments
731200013  confeccionador of accordion
731200014  confeccionador of instruments of rope
731200015  confeccionador of organ
731200016  confeccionador of piano
731200017  confeccionador of wind instruments (metal)
731200018  confeccionador of wind instruments (wood)
731300000  goldsmiths, silversmiths, precious stone workers
731300001  addetto lavorazione metalli preziosi
731300002  catenista orafo
731300003  incastonatore
731300004  incisore su metalli
731300005  montatore oreficeria e metalli preziosi
731300006  orafo, goldsmith
731300007  preparatore metalli preziosi
731300008  pulitore orafo
731300009  trafilatore metalli preziosi
731300010  diamond cutter           Krajacz diamentów
731300011  goldsmith, silversmith       Złotnik - jubiler
731300012  precious metals worker       Metaloplastyk
731300013  amber ginder            Bursztyniarz
731300014  precious stone expert       Gemmolog
731300015  lipidary              Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
731300016  jeweller
731300017  gem decorator
731300018  cutter jewels
731300019  engastador (jewels)
731300020  gold beater
731300021  goldsmith
731300022  jeweller-BR
731300023  jeweller (mendings)
731300024  jewellery moulds caster
731300025  jewels cutter-polisher
731300026  jewels setter
731300027  pewtersmith
731300028  jeweller
731300029  jeweller (mendings)
731300030  rolling mill from precious metal to hand
731300031  silversmith
731300032  tape recorder (jewelry store or jewelry store)
731300048  rolling mill from precious metal to hand
731300051  tape recorder (jewelry store or jewelry store)
732000099  persons nec
732100000                    Ceramik, workers
      abrasive wheel formers, potters and related garncarz lub pokrewny
732100001  ceramista/porcellanatore
732100002  macinatore ceramista
732100003  miscelatore ceramista
732100004  modellatore ceramista
732100005  vasaio
732100006  abrasive wheel moulder
732100007  pottery and porcelain maker
732100008  pottery and porcelain throwers
732100009  brick and tile moulder, hand
732100010  pottery and porcelain glazier
732100011  ceramics burnisher
732100012  ceramics dipper
732100013  clay extruding presser
732100014  modelling potter
732100015  potter
732100016  potter (brick manufacture)
732100017  potter (lathe of pedal or motor)
732100018  potter (manufacture from tiles)
732100019  potter (semi-automatic lathe)
732100020  potter (semi-automatic lathe)
732100021  potter moulder
732100022  potter prensador
732100023  surfassagista
732100034  surfassagista
732200000                    Formowacz
      glassmakers, cutters, grinders and finishers wyrobów szklanych, krajacz lub szlifier szkła
732200001  addetto lavorazioni artigianali vetro e ceramica
732200002  foratore di vetro
732200003  formatista di vetro
732200004  levigatore di vetro
732200005  maestro vetraio
732200006  molatore vetro
732200007  tagliatore vetro
732200008  glassmaker
732200009  glasblaser
732200010  glass cutter
732200011  moulder (glasses)
732200012  operator metal bath from glass for fluctuation
732200013  soprador from glass
732200014  glass cutter
732200015  tape recorder from glass to jet of sand
732200016  tape recorder from glass to water-fort
732200017  transformer of tubes from glass
732200029  moulder (glasses)
732200030  operator metal bath from glass for fluctuation
732200034  soprador from glass
732200035  tape recorder from glass to emery
732200036  tape recorder from glass to jet of sand
732200038  tape recorder from glass to water-fort
732200039  transformer of tubes from glass
732300000  glass engraver, etcher       Grawerarz szkła lub pokrewny
732300001  disegnatore litografo
732300002  incisore litografo
732300003  incisore su vetro
732300004  decorative glass cutter-shaper
732300005  glass decorating sandblaster
732300006  glass engraver
732300007  glass engraving marker
732300008  glass etcher
732300009  glass sandblasting froster
732300010  glass sandblasting waxer
732400000                    Zdobnik ceramiki, szkła lub pokrewny
      glass, ceramics and related decorative painters
732400001  decoratore vetro e ceramica
732400002  smaltatore su vetro e ceramica
732400003  stampatore su vetro e ceramica
732400004  verniciatore ceramiche
732400005  glass decorator
732400006  mirror silverer
732400007  ceramics decorator
732400008  sign painter
732400009  brush painter, except construction painter
732400010  ceramics enameller
732400011  ceramics rubber stamper
732400012  decorative painter
732400013  decorative/sign painter
732400014  decorator from glass
732400015  decorator from glass to the brush
732400016  glass enameller
732400017  glass silverer
732400018  metal articles dipper
732400019  metal articles enameller
732400020  operator esmaltadeira
732400021  operator espelhamento
732400022  painter for immersion
732400023  decorator from glass
732400024  decorator from glass to the brush
732400025  painter to brush or roll (except works or metal structures)
732400026  painter, the pistol (except works or metal structures)
732400027  pottery decorator
732400028  sign-writing letterer
732400031  operator esmaltadeira
732400032  operator espelhamento
732400033  painter for immersion
732400035  painter of pottery, to brush
732400036  painter of signs
732400038  painter to brush or roll (except works or metal structures)
732400039  painter, the pistol (except works or metal structures)
732400040  pottery decorator
733000099  persons nec
733100000                     Rzemieślnik arytstyczny wyrobów drewnianych
      handicraft workers in wood and related materials
733100001  addetto lavorazioni artigianali del legno
733100002  addetto produzione artigianale dei mobili
733100003  corniciaio
733100004  intagliatore su legno
733100005  wooden articles handicraft worker
733100006  basketry and cane handicraft worker
733100007  seal handicraft worker
733100008  paper and paperboard articles handicraft worker
733100009  brickmaker
733100010  carver
733200000                     Rzemieślnik wyrobów włókienniczych lub skórzanych
      handicraft workers in textile, leather and related materials
733200001  addetto lavorazione cuoio e pelli
733200002  confezionatore pelletteria
733200003  cucitore pellame
733200004  decoratore di pelletteria
733200005  tanneur
733200006  knitting handicraft worker
733200007  korean traditional clothes handicraft worker
733200008  leather handicraft worker
733200009  stone articles handicraft worker
733200010  artificial flower handicraft worker
733200011  candle handicraft worker
733200012  mother of pearl handicraft worker
733200013  other materials handicraft worker nec
733200014  craftsman from the leather
733200015  tricoteiro, to the hand
733200016  craftsman from the leather
733200017  weaver of carpets, the hand
733200023  tricoteiro, to the hand
733200024  weaver (manual loom)
733200026  weaver of carpets, the hand
734000099  persons nec
734100000  compositors, typesetters and related workers
734100001  addetto attivita' preliminari alla stampa
734100002  compositor              Komputerowy składacz tekstu
734100003  fotosetzer
734100005  impaginatore
734100006  rotolitografo
734100007  tecnico sistemi prestampa
734100008  dtp worker, typesetter        Operator fotoskładu
734100009  reprohersteller
734100010  dtp worker, typesetter        Operator fotoskładu
734100011  braille plate maker
734100012  casting machine/printing type setter-operator
734100013  desktop publishing equipment operator
734100014  intertype operator
734100015  linotyper
734100016  linotypist
734100017  monotipista
734100018  linotypist
734100019  monotipista
734100020  preparator of paints
734100021  pager
734100022  typesetter
734100023  typographer
734100024  preparator of paints
734200000  stereotypers and electrotypers     Odlewacz lub galwanizer poligraficzny
734200001  mediengestalter
734200002  stereotyper
734200003  electrotyper
734200004  printing arranger
734200005  photo engraver
734300000  printing engravers and etchers     Kopista, trawiacz, grawerarz lub pokrewny
734300001  printing engravers or etchers
734300002  printing photo typesetter
734300003  copier of plate
734300004  digital printer
734300005  lithographic transferrer
734300006  lithographic tuscher
734300007  mechanic fotolito (analogical or digital)
734300008  operator process treatment image
734300009  mechanic fotolito (analogical or digital)
734300010  operator process treatment image
734300011  operator systems proof (analogical or digital)
734300012  photogravure photographer
734300013  photogravure retoucher
734300014  photolithographer
734300015  photo-mechanical/printing plates transferrer
734300016  printer of offset printing (flat or rotary)
734300017  printer of rotary press
734300018  printer of rotogravura
734300019  printer tampográfico
734300020  printing plates retoucher
734300021  publisher of text or image
734300022  stencil/printing plate maker
734300023  tape recorder of womb for flexografia (clicherista)
734300024  typographical printer
734300028  printer of offset printing (flat or rotary)
734300029  printer of rotary press
734300030  printer of rotogravura
734300031  printer tampográfico
734300048  publisher of text or image
734300050  tape recorder of womb for flexografia (clicherista)
734300051  typographical printer
734400000  photographic and related workers Fotograf poligraficzny
734400001  addetto laboratorio fotografico
734400002  addetto sviluppo fotografico
734400003  fotoincisore
734400004  fotolitografo
734400005  fototipografo
734400006  impressore litografo
734400007  stampatore fotografico
734400008  tipografo impressore
734400009  assistant of radiology (photographic revelation)
734400010  film/x-ray developer
734400011  photographer portraitist
734400012  photographic laboratorista
734400013  photographic plate developer
734400014  photographic repóter
734400015  projection printer
734400016  publicity photographer
734400017  repairer cinefilm
734400018  revealer of photographic movies (in black or white)
734400019  revealer of photographic movies (in colors)
734400024  photographer
734400025  photographer portraitist
734400026  photographic laboratorista
734400028  photographic repóter
734400033  publicity photographer
734400037  revealer of photographic movies, in black or white
734400038  revealer of photographic movies, in colors
734500000  bookbinders and related workers Introligator
734500001  addetto piegatrice
734500002  cucitore di legatoria
734500003  rilegatore
734500006  bookbinder
734500007  finisher of packings (flexible or cartotécnicas)
734500008  operator finish (graphic industry)
734500009  operator guillotine (cut paper)
734500010  preparator of wombs of cut or crease
734500011  printer of cut or crease
734500012  finisher of packings (flexible or cartotécnicas)
734500013  operator finish (graphic industry)
734500014  operator guillotine (cut paper)
734500015  preparator of wombs of cut or crease
734500016  printer of cut or crease
734500018  tape recorder, to the hand (binding)
734600000                    Drukarz
      silkscreen, block and craft textile printers tkanin lub drukarz sitodrukowy
734600001  serigrafista
734600002  printers
734600003  rotationsdrucker
734600004  offsetdrucker
734600005  siebdrucker
734600006  textildrucker
734600007  tapetendrucker
734600008  screen printer
734600009  heraldic printing stamper
734600010  paper embosser
734600011  silk-screen stenciller
734600012  printer (serigrafia)
734600013  stencil/silk-screen maker
741000000  food processing or related trades worker
741000099  persons nec
741100000  butchers, fishmongers and relatedRzeźnik, masarz lub robotnik w przetwórstwie ryb
                         food preparers
741100001  addetto lavorazione carni e pesci
741100002  confezionatore carni e pesci
741100003  disossatore
741100004  essiccatore carni e pesci
741100005  insaccatore carni
741100006  macellaio
741100007  macellatore
741100008  salatore carni e pesci
741100009  stagionatore carni
741100010  tagliatore pesce
741100011  fleischer (allgemein)
741100012  fleischer (schlachten)
741100013  fleischer (herstellung von feinkost und konserven)
741100014  fleischer (verkauf)
741100015  fleischerfachwerker
741100016  fleischerhelfer
741100017  fleischereifachverkäufer
741100018  fischverarbeiter
741100019  fish packer
741100020  fischwirt
741100021  butchers, meat cutters
741100022  fishmongers, poultry dressers
741100023  Butcher, fishmonger
741100024  butcher
741100025  pickler
741100026  marine products processor
741100027  abatedor
741100028  desossador
741100029  fishmonger
741100030  salter of foods
741100031  sauces or condiments preserver
741100032  sausage seller (manufacture of sausage, sausage or similar products)
741100033  slaughterer
741100034  smoker of meats or fishes
741100035  desossador
741100058  salter of foods
741100062  sausage seller (manufacture of sausage, sausage or similar products)
741100065  smoker of meats or fishes
741200000                    Piekarz lub cukiernik
      bakers, pastrycooks and confectionery makers
741200001  biscottiere
741200002  gelatiere
741200003  impastatore pasticceria
741200004  panificatore
741200005  pasticcere
741200006  baker
741200007  konditor
741200008  bäckerfachwerker
741200009  bäcker und konditor
741200010  teigmacher
741200011  bäckereimaschinenführer
741200012  bäckereianlagenführer
741200013  bäckereifachverkäufer
741200014  baker and dry bakery products maker
741200015  rice cake maker
741200016  bean curd and similar food maker
741200017  chief of candy shop
741200018  confectioner
741200019  confectionery maker
741200020  masseiro (nourishing masses)
741200021  noodle maker
741200022  pastry-cook
741200023  yeast maker
741200025  chief of candy shop
741200034  confectioner
741200039  masseiro (nourishing masses)
741300000  dairyproducts workers       Robotnik w produkcji wyrobów mleczarskich
741300001  confezionatore caseario
741300002  selezionatore caseario
741300003  konservenarbeiter
741300004  konservierungsgutfroster
741300005  fachkraft für fruchsafttechnik
741300007  buttermaker in the manufacture of dairy product
741300008  cheese maker in the manufacture of dairy product
741300009  cheese maker in the manufacture of dairy product
741300012  worker of manufacture of ice cream
741400000                   Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
      fruit, vegetable and related preservers
741400001  genußmittelkoster
741400003  fruit juice maker
741400004  oil expeller
741400005  vegetable juice maker
741500000                   Klasyfikator żywności
      food and beverage tasters and graders
741500001  valutatore organolettico alimentare
741500002  food grader, except fruit
741500003  fruit grader
741500004  fruit and vegetables pickler
741500005  degustador of coffee
741500006  degustador of coffee
741500007  degustador of derivates of cocoa
741500008  degustador of tea
741500009  degustador of wines or liqueurs
741600000                   Robotnik w produkcji tytoniu
      tobacco preparers and tobacco products makers
741600001  tabakarbeiter
741600002  zigarettenmacher
741600003  charuteiro to hand
741600004  classificador of smoke
741600005  preparator of treacle or essence of smoke
741600006  processor of smoke
741600007  sour milk producer
741600010  classificador of smoke
741600016  preparator of treacle or essence of smoke
741600017  processor of smoke
742000099  persons nec
742100000  wood treaters           Robotnik przygotowujący drewno
742100001  legno
742100002  carteggiatore (lavorazione del legno)
742100003  compositore legno compensato
742100004  tischler/in
742100005  sitzmöbeltischler
742100006  kunsttischler
742100007  bühnentischler/in
742100008  tischlerfachwerker/in
742100009  wood grader
742100010  classificador from wood
742100011  impregnador from wood
742100012  wooden drier
742100018  wooden drier
742200000                   S
      cabinetmakers and related workers tolarz lub pokrewny
742200001  addetto lavorazione sughero
742200002  carpentiere in legno
742200003  ebanista
742200004  falegname
742200005  finitore di mobili
742200006  incollatore legnami
742200007  laccatore
742200008  levigatore legnami
742200009  lucidatore legno
742200010  serramentista in legno
742200011  maschineneinrichter (holzverarbeitung)
742200012  pattern makers (moulds)
742200013  wood cabinet maker
742200014  wooden desk and table maker
742200015  wooden case maker
742200016  wooden cooper and box maker
742200017  wooden pattern maker
742200018  marquetry inlayer
742200019  wooden furniture varnisher
742200020  confeccionador of brushes/brushes or similar products (the hand)
742200021  cabinet maker
742200022  confeccionador of furniture of wicker/reed or bamboo
742200023  cooper
742200024  folheador of wooden furniture
742200025  instrument case maker
742200026  frame maker
742200027  maquetista in the cabinet making
742200028  marcheteiro
742200029  mat maker
742200030  paper maker
742200031  polisher of wooden pieces
742200032  vassoureiro
742200033  wooden modeller
742200034  confeccionador of brushes, brushes or similar products (the hand)
742200035  confeccionador of brushes, brushes or similar products (the machine)
742200037  confeccionador of furniture of wicker, reed or bamboo
742200038  cooper
742200039  folheador of wooden furniture
742200044  maquetista in the cabinet making
742200045  marcheteiro
742200046  mat maker
742200053  polisher of wooden pieces
742200057  vassoureiro
742200068  wooden modeller
742200069  wooden woodcarver
742300000                    setteroperators
      woodworking machine setters andUstawiacz-operator maszyn do obróbki drewna
742300001  affilatore lavorazione del legno
742300002  attrezzista lavorazioni del legno
742300003  pressatore legnami e compensati
742300004  woodworking saw setter operator
742300005  woodworking lathe setter operator
742300006  woodworking shaping machine setter operator
742300007  woodworking rounting machine setter operator
742300008  woodworking planning machine setteer operator
742300009  operator entalhadeira (usinagem wood)
742300010  operator fresadora (usinagem wood)
742300011  operator molduradora (usinagem wood)
742300012  operator mountain ranges (usinagem wood)
742300013  operator plane desengrossadeira
742300014  operator entalhadeira (usinagem wood)
742300015  operator fresadora (usinagem wood)
742300016  operator molduradora (usinagem wood)
742300017  operator mountain ranges (usinagem wood)
742300018  operator plane desengrossadeira
742300019  operator sander (usinagem wood)
742300025  turner in the conventional usinagem from wood
742400000                   Plecionkarz, szczotkarz lub pokrewny
      basketry weavers, brush makers and related workers
742400001  basket maker
742400002  brush maker
742400003  wooden toy maker
742400004  basket and wicker products maker
742400005  cane furniture maker
742400006  furniture/basket maker
742400007  milliner (straw hats)
742400008  redeiro
742400009  straw weaver
742400012  milliner (straw hats)
742400013  redeiro
743000000  textile, garment and related trades workers
743000001  seamstress
743000002                   Szwaczka zasłon, obrusów, namiotów
      tarpaulin, cover, awning, tent maker
743000003  zeltmacher
743000004  textile fibre grader and classer
743000005  wool scourer
743000099  workers nec
743100000  fibre preparers          Przygotowywacz włókna i przędzarz
743100001  cardatore filati
743100002  cardatore lana
743100003  preparatore fibre tessili
743100004  classificador of fibers textiles
743100005  lavador from wool
743100006  operator cards
743100016  lavador from wool
743100017  operator cards
743200000  weaver, knitter, related worker   Tkacz, dziewiarz lub pokrewny
743200001  maglierista
743200003  braid maker
743200004  crocheteiro, the hand
743200005  crocheter
743200006  darner
743200007  embroiderer by hand
743200008  crocheteiro, the hand
743200009  knitter
743200010  darner
743200011  embroiderer by hand
743300000  tailors, dressmakers and hatters Krawiec lub kapelusznik
743300001  maestra di taglio e cucito
743300002  modista
743300004  tailor
743300005  änderungsschneider/in
743300006  hut mützenmacher
743300007  bekleidungsfertiger/in
743300008  Wardrobe mistress
743300009  Wardrobe assistant
743300010  Fur tailor, seamstress ready-to-wear clothing
743300011  dressmaker
743300012  shirts and training clothes maker
743300013  uniform, working cloths and similar dressmaker
743300014  it guards-roupeira of cinema
743300025  it guards-roupeira of cinema
743400000  furriers and related workers    Kuśnierz lub pokrewny
743400001  furrier
743400002  pelznäher
743400003  fur grader
743400004  fur patternmaker
743400005  fur cutter
743500000                    Krojczy
      textile, leather and related patternmakers and cutters
743500001  addetto lavorazione tessuti/tendaggi
743500002  modellista di biancheria
743500003  modellista di sartoria
743500004  modellista maglieria
743500005  tagliatore tessuti e abbigliamento
743500006  tecnico di lavorazione abbigliamento
743500007  zuschneider
743500008  garment pattern maker
743500009  hat and cap pattern maker
743500010  garment cutter, except leather
743500011  leather garment cutter
743500012  costureiro of clothes from leather or skin
743500013  costureiro of clothes from leather or skin
743500014  cutter clothes
743500015  designer of clothes
743500016  dressmaker of pieces under order
743500017  riscador of clothes
743500026  riscador of clothes
743600000                    workers
      sewers, embroiderers and related Szwaczka, hafciarka lub pokrewna
743600001  cucitore maglieria
743600002  cucitore/cucitrice
743600003  foderatore
743600004  lavorante di sartoria
743600005  ricamatrice
743600006  rifinitore di sartoria
743600007  sewer
743600008  embroiderer
743600009  textile sewer
743600010  leather sewer
743600011  fur sewer
743600012  footwear sewer
743600013  tent sewer
743600014  toy maker
743600015  garment repairer, except fur and leather
743600016  fur garment repairer
743600017  leather garment repairer
743600018  miscellaneous personal goods repairer
743600019  upholstery repairer
743600020  garment repairer and related worker nec
743600021  carpet maker
743600022  confeccionador of nautical candles, tents or awnings
743600023  costureiro in the production in series
743600024  costureiro of clothes from leather or skin, the machine in the production in series
743600025  confeccionador of nautical candles, tents or awnings
743600026  costureiro in the production in series
743600027  tent maker
743600028  costureiro of clothes from leather or skin, the machine in the production in series
743600030  costureiro, the machine in the production in series
743600036  tent maker
743700000  upholsterer, related workers    Tapicer lub pokrewny
743700001  imbottitore
743700002  materassaio
743700003  montatoreinstallatore tende e tendaggi
743700004  tappezziere
743700005  upholsterer
743700006  sattler
743700007  fahrzeugpolsterer/fahrzeugpolsterin
743700008  fahrzeugsattler
743700012  confeccionador of toys from cloth
743700013  furniture/soft furnishing maker
743700014  mattress maker (production of mattresses)
743700015  upholsterer of aeroplanes
743700019  upholsterer of aeroplanes
744100000                    Garbarz skór, kaletnik, rymarz lub pokrewny
      pelt dressers, tanners and fellmongers
744100001  cilindratore di pelli
744100002  coloritore di pelli
744100003  conciatore pelli
744100004  decoratore di pellami
744100005  essiccatore di pelli
744100006  stiratore pelli
744100007  tagliatore pelli e pellame
744100008  rauchwarenzurichter
744100009  gerber
744100010  pelt, hide and skin grader
744100011  pelt processor
744100013  classificador from skins
744100014  dyer from leathers or skins
744100015  estirador from leathers or skins (preparation)
744100016  estirador from leathers or skins (preparation)
744100017  palecionador from leathers or skins
744100018  preparator from tanned leathers
744100019  rebaixador from leathers
744100020  tanner (leathers or skins)
744100021  woodcutter from leathers or skins
744100022  pelt hide or skin grader
744100023  pelt processor
744100034  lixador from leathers or skins
744100035  palecionador from leathers or skins
744100047  preparator from tanned leathers
744100048  rebaixador from leathers
744100053  tanner (leathers or skins)
744100056  woodcutter from leathers or skins
744100099  workers nec
744200000  shoemakers and related workers
744200001  shoe repairer           Szewc
744200003  orthopädieschuhmacher
744200004  schuhwarenhersteller
744200005  schuhfabrikarbeiter
744200006  incollatore di calzature
744200007  lucidatore di calzature
744200008  modellista di calzature
744200009  orlatore di calzature
744200010  pressatore tomaie/tacchi
744200011  rifinitore di calzature
744200012  risuolatore di calzature
744200013  tomaista
744200014  tranciatore suole
744200015  addetto lavorazione calzature
744200016  addetto stampo calzature
744200017  applicatore suole/tacchi
744200018  calzolaio
744200019  cucitore di calzature
744200020  footwear maker
744200021  footwear cutter
744200022  shoe finisher
744200023  shoe pattern maker
744200024  saddler and harness maker
744200025  boneleiro
744200026  boneleiro
744200027  cobbler
744200028  costurador of shoes, the machine
744200029  costurador of leather goods, the hand (except clothes or shoes)
744200030  cutter, shoes, the hand (except soles)
744200031  costurador of shoes, the machine
744200032  cutter leather goods (except clothes or shoes)
744200033  designer of shoes
744200034  finisher of shoes
744200035  footwear/orthopaedic maker
744200036  cutter, shoes, the hand (except soles)
744200037  cutter, shoes, the machine (except soles or inner soles)
744200038  cutter, soles or inner soles, the machine
744200039  designer of shoes
744200040  finisher of shoes
744200041  saddler
744200042  shoe maker (put under measure)
744200043  shoe-maker
744200044  worker of the finish of products of cloths or leathers
744200045  grass broom maker
744200071  ladies milliner
744200074  mechanic shoes
744200077  preparator of shoes
744200078  preparator of soles or inner soles
744200081  saddler
744200082  shoe maker (put under measure)
744200093  worker of the finish of products of cloths or leathers
744200099  workers nec
811100000  mining plant operators       Operator maszyn górniczych
811100001  addetto estrazione pietra e minerali
811100002  addetto estrazione prodotti da cava
811100003  filista di cava
811100004  cutting machine operator
811100005  drilling machine operator
811100006  mining machine operator
811100007  operator cutting machine (mines or quarries)
811100008  operator machine continuous extraction (coal mines)
811100009  operator machine drill
811100010  operator cutting machine (mines or quarries)
811100011  operator machine continuous extraction (coal mines)
811100012  operator machine drill
811100013  operator machine perfuradora (mines or quarries)
811100014  operator schutthecar
811200000                    Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
      mineralore and stoneprocessingplant operators
811200001  addetto frantumazione
811200002  addetto lavorazione prodotti da cava
811200003  splitting machine operator
811200004  crushing and milling machine operator
811200005  concentrate machine operator
811200006  washing machine operator
811200007  sawing machine operator
811200008  grinding machine operator
811200009  miller from ores
811200010  milling/minerals machine-operator
811200011  of jig (mine) operator
811200012  operator appliance flotação
811200013  operator appliance haste (gold mines or silver)
811200014  operator britador jaws
811200015  operator hydraulic sieves
811200025  miller from ores
811200032  of jig (mine) operator
811200033  operator appliance flotação
811200034  operator appliance haste (gold mines or silver)
811200035  operator britador jaws
811200036  operator hydraulic sieves
811300000  well driller, borers, related workersOperato urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych s
811300001  addetto estrazione idrocarburi
811300002  perforatore di prospezione
811300003  driller manufacturing
811300004  oil and gas well derrick operator
811300005  oil and gas well drilling equipment operator
811300006  drilling and boring equipment operator
811300007  operator probe percussion
811300008  operator rotary probe
811300009  plataformista (oil)
811300010  sounder (oil wells or gas)
811300011  operator probe percussion
811300012  operator rotary probe
811300013  plataformista (oil)
811300015  sounder (oil wells or gas)
811300016  sounder of wells (except of oil or gas)
811300017  torrista (oil)
812000099  workers nec
812100000  ore and metal furnace operators Operator maszyn i urządzeń metarulgicznych
812100001  addetto prime lavorazioni e fusione dei metalli
812100002  conduttore forni
812100003  fonditore
812100004  fonditore/conduttore altoforno
812100005  operatore di fonderia
812100006  operatore linee produzioni siderurgiche
812100007  preparatore rottami per riciclaggio
812100008  metal smelting blast furnace operator
812100009  steel refining furnace operator
812100010  non-ferrous metal refining furnace operator
812100011  forneiro or operator (blast furnace)
812100012  forneiro or operator (converter the oxygen)
812100013  forneiro or operator (electric oven)
812100014  forneiro or operator (i refine of metal not - ferrosos)
812100015  forneiro or operator of oven of straight reduction
812100016  oil or metal furnace operator
812100017  forneiro or operator (blast furnace)
812100018  forneiro or operator (converter the oxygen)
812100019  forneiro or operator (electric oven)
812100020  forneiro or operator (i refine of metal not - ferrosos)
812100021  operator desgaseificação
812100022  forneiro or operator of oven of straight reduction
812100024  operator aciaria (basculamento convertedor)
812100025  operator aciaria (dessulfuração pig iron)
812100026  operator aciaria (receiving pig iron)
812100027  operator area race
812100028  operator desgaseificação
812100034  soprador of convertedor
812200000                     Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
      metal melters, casters and rollingmill operators
812200001  addetto produzione metalli ferrosi e non ferrosi
812200002  cesoista di laminatoio
812200003  manovratore impianti laminazione
812200004  manovratore impianti siderurgici
812200005  metall und glockengießer
812200006  gießereimechaniker
812200007  eisengießer
812200008  hochofenschmelzer
812200009  formgießerhelfer
812200010  metal melting furnace operator
812200011  metal reheating furnace operator
812200012  steel hot rolling mill machine operator
812200013  steel cold rolling mill machine operator
812200014  continuous casting machine operator
812200015  cast iron machine operator
812200016  forneiro of cubilô
812200017  forneiro of fusing (i provide with reduction)
812200018  forneiro of oven-well
812200019  forneiro of cubilô
812200020  forneiro of reheating or thermal treatment in the metallurgy
812200021  forneiro of fusing (i provide with reduction)
812200022  metal founder
812200023  forneiro of oven-well
812200024  forneiro of reflection
812200025  forneiro of reheating or thermal treatment in the metallurgy
812200026  operator machine centrifugadora fusing
812200027  lingotador
812200028  operator rolling mill
812200029  operator rolling mill bars the hot one
812200030  operator rolling mill bars to coldness
812200031  operator rolling mill tubes
812200032  operator metal rolling mill not - ferrosos
812200033  preparator of pans (lingotamento)
812200034  metal founder
812200035  recuperador of guides or cylinders
812200036  operator assembly cylinders or you limp
812200037  operator finish fused pieces
812200038  operator leak (lingotamento)
812200039  operator machine centrifugadora fusing
812200040  operator machine fusing under pressure
812200042  operator rolling mill
812200043  operator rolling mill bars the hot one
812200044  operator rolling mill bars to coldness
812200045  operator rolling mill tubes
812200046  operator, metal rolling mill not - ferrosos
812200048  preparator of pans (lingotamento)
812200049  put in charge of finish of plates or metal (temper)
812200050  recuperador of guides or cylinders
812300000  metal heattreatingplant operators Operator pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
812300001  operatore trattamenti termici metalli
812300002  piegatore metalli
812300003  profilatore metalli
812300004  tranciatore metalli
812300005  harter
812300006  harter (brillenindustrie)
812300007  werkzeughärter
812300008  metal annealing furnace operator
812300009  metal case hardening furnace operator
812300010  cementador from metal
812300011  decapador
812300012  cementador from metal
812300013  decapador
812300014  operator equipment for cooling
812300015  heat-treating plant/metal operator
812300016  temperer from metal or of compósitos
812300019  normalizador from metal or of compósitos
812300020  operator equipment for cooling
812300021  operator oven thermal treatment from metal
812300022  temperer from metal or of compósitos
812400000  metal drawers and extruders     Ciągacz lub tłoczarz
812400001  addetto lavorazione dei metalli
812400002  estrusore tubi
812400003  imbutitore
812400004  trafilatore
812400005  blechzieher/in
812400006  metal drawing machine operator
812400007  metal extruding machine operator
812400008  wire rope machine operator
812400009  estirador of metal tubes without sewing
812400010  trefilador from metal (to the machine)
812400012  estirador of metal tubes without sewing
812400015  trefilador from metal, to the machine
813100000                    Operator urządzeń
      glass and ceramics kiln and related machine operatordo produkcji wyrobów szklanych lub ceramicznyc
813100001  addetto forni vetreria
813100002  addetto lavorazioni manuali ceramica
813100003  addetto lavorazioni manuali vetro
813100004  addetto macchine produzione vetro
813100005  addetto produzione ceramica
813100006  cernitore di vetro e ceramica
813100007  conduttore forni per ceramica e terracotta
813100008  dosatore impasti per ceramiche
813100009  formatore di piastrelle
813100010  fornellista ceramica e terracotta
813100011  impastatore ceramica e terracotta
813100012  operatore linee prodotti ceramica
813100013  operatore linee prodotti vetro
813100014  operatore macchine lavorazione ceramica
813100015  operatore macchine lavorazione vetro
813100016  glass melting furnace operator
813100017  glass moulding machine operator
813100018  blowing/glass machine-operator
813100019  glass drawing machine operator
813100020  glass engraving and etching machine operator
813100021  glass processing machine operator
813100022  brick and tile kiln operator
813100023  pottery and porcelain kiln operator
813100024  ceramics kiln and related machine operator nec
813100025  cutter glasses or crystals
813100026  forneiro (building materials)
813100027  forneiro in the fusing from glass
813100028  forneiro in the recooking from glass
813100029  moulder of abrasives in the manufacture of pottery (glass or porcelain)
813100030  operator machine extrusora small rods or tubes from glass
813100031  operator press moulding glass
813100032  temperer from glass
813100033  cutter glasses or crystals
813100041  forneiro (building materials)
813100042  forneiro in the fusing from glass
813100043  forneiro in the recooking from glass
813100056  moulder of abrasives in the manufacture of pottery, glass or porcelain
813100057  operator machine extrusora small rods or tubes from glass
813100058  operator press moulding glass
813100075  temperer from glass
813900000                    Operator not
      glass, ceramics and related plant operators urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i
813900001  addetto forni per laterizi
813900002  addetto prod. mattoni, tegole e altre terrecotte
813900003  infornatore laterizi
813900004  mattonellista
813900005  operatore linee prodotti laterizi
813900006  operatore macchine lavorazione laterizi
813900007  sformatore piastrelle e laterizi
813900008  model maker
813900009  glass materials mixing machine operator
813900010  glassfiber products processing machine operator
813900011  glaze producing machine operator
813900012  clay products processing machine operator
813900013  extrusor of threads or fiberglass
813900014  preparator from enamels (pottery)
813900015  preparator of additive ones
813900016  extrusor of threads or fiberglass
813900017  preparator of mass (manufacture of abrasives)
813900018  preparator of mass of clay
813900019  preparator of wormwood seed
813900027  preparator from enamels (pottery)
813900028  preparator of additive ones
813900029  preparator of mass (manufacture from glass)
813900030  preparator of mass (manufacture of abrasives)
813900031  preparator of mass of clay
813900032  preparator of wormwood seed
814000099  workers nec
814100000  woodprocessingplant operators Operator urządzeń do obróbki drewna
814100001  operatore di segheria
814100002  sawmill operator
814100003  wood processing machine operator
814100004  wood seasoning machine operator
814100005  wood treating machine operator
814100006  veneer cutting machine operator
814100007  plywood processing machine operator
814100008  wood chipping and wood grinding machine operator
814100009  reconstituted wood production machine operator
814100010  cutter laminated wood
814100011  operator machine intercaladora or you placate (hardboards)
814100012  operator mountain ranges in the wooden ramification
814100013  prensista from artificial marbles
814100014  cutter laminated wood
814100015  preparator of aglomerantes
814100016  sawyer of edges in the wooden ramification
814100017  wooden sawyer
814100018  wooden sawyer (mountain range of multiple strip)
814100019  wooden sawyer (multiple circular saw)
814100021  operator machine intercaladora or you placate (hardboards)
814100022  operator mountain ranges in the wooden ramification
814100027  prensista from artificial marbles
814100028  prensista from hardboards
814100029  preparator of aglomerantes
814100033  sawyer of edges in the wooden ramification
814100038  wooden sawyer
814100039  wooden sawyer (mountain range of multiple strip)
814100040  wooden sawyer (multiple circular saw)
814200000  paperpulp plant operators      Operator urządzeń do wyrobu masy papierniczej
814200001  chooser of paper
814200002  cilindreiro in the preparation of briefcase for manufacture of paper
814200003  operator bleacher briefcase for manufacture paper
814200004  operator digestor briefcase for manufacture paper
814200005  operator machine drying cellulose
814200006  chooser of paper
814200007  cilindreiro in the preparation of briefcase for manufacture of paper
814200010  operator bleacher briefcase for manufacture paper
814200011  operator digestor briefcase for manufacture paper
814200012  operator machine drying cellulose
814200013  operator washing or purification briefcase for manufacture paper
814300000  papermakingplant operators      Operator urządzeń do produkcji papieru
814300001  addetto produzione carta
814300002  addetto taglierine carta
814300003  colorista di cartiera
814300004  operatore linee di produzione carta
814300005  operatore macchine produzione carta
814300006  patinatore di cartiera
814300007  pulping plant operator
814300008  refining plant operator
814300009  formation plant operator
814300010  paper machine operator
814300011  rewinder operator
814300012  calandrista of paper
814300013  operator cortadeira paper
814300014  operator machine manufacturing paper (dry phase)
814300015  operator machine manufacturing paper (wet phase)
814300016  operator machine manufacturing paper or cardboard
814300017  operator cortadeira paper
814300018  operator machine manufacturing paper (dry phase)
814300019  operator machine manufacturing paper (wet phase)
814300020  operator machine manufacturing paper or cardboard
814300021  operator rebobinadeira in the manufacture paper or cardboard
814900000  Foreman
815100000                   Operator urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chem
      crushing, grinding and chemicalmixingmachinery operators
815100001  crushing machine operator
815100002  grinding machine operator
815100003  mixing and blending machine operator
815100004  miller (chemical or similar treatments)
815100005  operator calcination (chemical treatment or relatives)
815100006  operator centrifugadora (chemical or similar treatments)
815100007  operator chemical or petrochemical processes
815100008  operator chemical treatment radioactive materials
815100009  miller (chemical or similar treatments)
815100010  operator machine misturadeira (chemical or similar treatments)
815100011  operator stone crusher (chemical or similar treatments)
815100012  operator appliance or reaction or conversion (chemical products except oil)
815100013  operator calcination (chemical treatment or relatives)
815100014  operator centrifugadora (chemical or similar treatments)
815100015  operator chemical or petrochemical processes
815100016  operator chemical treatment radioactive materials
815100017  operator concentration
815100018  operator machine misturadeira (chemical or similar treatments)
815100020  operator stone crusher (chemical or similar treatments)
815100021  operator, appliance, reaction or conversion (chemical products, except oil)
815100022  operator, room, control, chemical, petrochemical or similar installations
815100024  worker of manufacture of paints
815100025  worker of the manufacture of resin or varnishes
815200000  chemicalheattreatingplant operatorsOperator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
815200001  addetto forni a calce
815200002  addetto forni essiccazione
815200003  addetto prod. cemento, calcestruzzo e derivati
815200004  conduttore forni di cementificio
815200005  cooking equipment operator
815200006  roasting equipment operator
815200007  processing furnace operator, except cement
815200008  cement production kiln operator
815300000                   Operator urządzeń
      chemicalfiltering and separatingequipment operators filtrujących i oddzielających
815300001  filter operator
815300002  centrifugal separating operator
815300003  crude oil treating equipment operator
815300004  chemical extracting equipment operator
815300005  operator exploration oil
815300006  operator filter drying (mining)
815300007  operator filter rotary drum (chemical or similar treatments)
815300008  operator filters paraffin (chemical or similar treatments)
815300009  operator filter-press (chemical or similar treatments)
815300012  operator exploration oil
815300013  operator filter drying (mining)
815300015  operator filter rotary drum (chemical or similar treatments)
815300016  operator filters paraffin (chemical or similar treatments)
815300017  operator, filter-press (chemical or similar treatments)
815400000                     (except urządzeń and
      chemicalstill and reactor operatorsOperator petroleum do procesów chemicznych i produkcji chemikalió
815400001  chemical still operator
815400002  chemical reactor operator
815400003  evaporator operator
815400004  operator evaporador in the distillation
815400005  operator panel control (refinement oil)
815400006  still of chemical products (except oil)
815400010  operator evaporador in the distillation
815400011  operator panel control (refinement oil)
815400016  still of chemical products (except oil)
815500000                    Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
      petroleum and naturalgasrefiningplant operators
815500001  addetto raffineria
815500002  operatore di raffineria
815500003  operatore linee prodotti petroliferi
815500004  chemietechniker
815500005  chemielaborant
815500006  chemikant
815500007  chemiefacharbeiter
815500008  chemischtechnische/r assistent
815500009  lacklaborant
815500010  stoffprüfer
815500011  reaktorfahrer
815500012  reifenmacher
815500013  chemiearbeiter
815500014  gummiarbeiter
815500015  desulphurisation treater operator
815500016  refinery operator
815500017  distillery operator
815500018  control panel operator
815500019  blender operator
815500020  paraffin plant operator
815500021  operator transfer or stock (in the refinement/the oil)
815500022  petrolium or natural gas refining plant
815500026  operator, transfer or stock - in the refinement, the oil
815900000  chemicalprocessingplant operators necOperator urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklas
815900001  addetto prelevamento campioni
815900002  addetto produzioni e tecnologie chimiche
815900003  dosatore miscele (miscelatore)
815900004  manutentore macchine produzioni chimiche
815900005  mescolatore (ind. chimica)
815900006  operatore controlli chimici
815900007  operatore linee prodotti chimici
815900008  operatore macchine produzioni chimiche
815900009  preparatore vernici
815900010  quadrista impianti chimici
815900011  chemical bleacher operator
815900012  coke production machine operator
815900013  charcoal production burner operator
815900014  chemical fibre production plant operator
815900015  chemical fertilizer production plant operator
815900016  rubber production plant operator
815900017  radioactive materials chemical processing plant operator
815900018  salt production plant operator
815900019  assistant of chemical physical laboratory of analyses
815900020  assistant of chemical-physical laboratory of analyses
815900021  coke production plant operator
815900022  fertiliser plant operator
815900023  hot cell technician
815900024  operator battery gas black coal
815900025  operator britador bun
815900026  operator car extinguishment or bun
815900027  operator distillation or by products bun
815900028  operator enfornamento or desenfornamento bun
815900029  operator extractor fan (coqueria)
815900030  operator preservation or thermal control
815900031  operator refrigeration (coqueria)
815900032  operator system reversion (coqueria)
815900033  pyrotechnist
815900034  operator battery gas black coal
815900035  operator britador bun
815900036  operator car extinguishment or bun
815900037  operator distillation or by products bun
815900038  operator enfornamento or desenfornamento bun
815900039  operator extractor fan (coqueria)
815900040  operator preservation or thermal control
815900041  operator refrigeration (coqueria)
815900042  operator system reversion (coqueria)
815900044  pyrotechnist
815900047  spectator of industrial laboratory
816100000  powerproduction plant operators Elektroenergetyk
816100001  addetto contatori
816100002  cabinista
816100003  elettricista di centrale
816100004  macchinista di centrale
816100005  quadrista centrali elettriche
816100006  kraftwerker
816100007  Cokes plant operator
816100008  steam power plant operator
816100009  hydro-electric power plant operator
816100010  nuclear power plant operator
816100011  power station turbine operator
816100012  electrical power station switchboard operator
816100013  electrical power station load dispatcher
816100014  geo-thermal power plant operator
816100015  hydroelectric power plant operator
816100016  operator central office termoelétrica
816100017  operator hydroelectric central office
816100018  operator nuclear reactor
816100019  operator picture distribution electric energy
816100020  operator substation
816100021  operator central office termoelétrica
816100022  operator hydroelectric central office
816100023  operator nuclear reactor
816100024  operator picture distribution electric energy
816100025  operator substation
816200000  steamengine and boiler operator Maszynista silników lub kotłów parowych
816200001  conduttore turbine e motori termici
816200002  boiler plant/steam operator
816200003  engine driver of vessels
816200004  fireman (locomotives to steam)
816200005  steam engine or boiler operator
816200006  engine driver of vessels
816200007  fireman (locomotives to steam)
816300000                    Operator pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczan
      incinerator, watertreatment and related plant operators
816300001  addetto depuratori
816300002  operatore impianti di compostaggio
816300003  operatore selezione/recupero rifiuti
816300004  aircompressor operator
816300005  water pumping station operator
816300006  water purification plant operator
816300007  refuse disposal incinerator operator
816300008  refrigerating systems and freezer operator
816300009  sewage plant operator
816300010  ventilation equipment operator
816300011  compressor/air operator
816300012  heating plant operator
816300013  operator installation refrigeration
816300014  operator station bombeamento
816300015  operator station treatment water or effluent
816300016  operator fixed machines/in general
816300017  operator installation/air conditioner
816300018  operator installation/extraction/processing/planting in pots or distribution/gases
816300019  operator oven/incineration in the treatment/water/effluent or industrial residues
816300020  operator station/captivation/treatment or distribution/water
816300021  operator usefulness (production or distribution steam/gas/oil/fuel/energy/oxygen)
816300022  operator installation refrigeration
816300023  water treatment plant operator
816300024  operator station bombeamento
816300026  operator station treatment water or effluent
816300028  operator, fixed machines, in general
816300029  operator, installation, air conditioner
816300030  operator, installation, extraction, processing, planting in pots or distribution, gases
816300031  operator, oven, incineration in the treatment, water, effluent or industrial residues
816300032  operator, station, captivation, treatment or distribution, water
816300033  operator, usefulness (production or distribution, steam, gas, oil, fuel, energy, oxygen)
817000000  automated assemblyline and industrial robot operators
817000099  workers nec
817100000  automatedassemblyline operator Operator zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych
817100001  operatore catene di montaggio automatizzate
817100002  operatore linee produzioni meccaniche automatizzate
817100003  Assembly line worker
817100004  automated assembly line machine-operator
817200000  industrialrobot operator     Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych
817200001  robot operator
821100000  machinetool operators       Operator maszyn i urządzeń do obróbki metali
821100001  addetto macchine a controllo numerico
821100002  addetto macchine operatrici
821100003  addetto presse
821100004  addetto produzioni e tecnologie meccaniche
821100005  operatore macchine produzioni meccaniche
821100006  lathe operator
821100007  planing machine operator
821100008  milling machine operator
821100009  drilling and boring machine operator
821100010  metal grinding and polishing machine operator
821100011  metal pressing and shearing machine operator
821100012  metalworking machine operator
821100013  machine tool operator
821100014  metal products machine-operator
821100015  metalworking lathe-operator
821100016  operator centre usinagem with numerical command
821100017  operator fresadora with numerical command
821100018  operator grinding machine with numerical command
821100019  operator lathe with numerical command
821100020  operator machine eletroerosão
821100021  operator machines operatrizes
821100022  operator mandriladora with numerical command
821100023  operator usinagem conventional for abrasão
821100024  operator conventional machines-tools
821100025  operator machine eletroerosão to the thread with numerical command
821100054  operator centre usinagem with numerical command
821100056  operator fresadora with numerical command
821100057  operator grinding machine with numerical command
821100058  operator lathe with numerical command
821100059  operator machine eletroerosão
821100061  operator machines operatrizes
821100062  operator mandriladora with numerical command
821100063  operator usinagem conventional for abrasão
821100064  operator, conventional machines-tools
821100065  operator, machine eletroerosão, to the thread, with numerical command
821100088  cement or other mineral products machine operator
821100097  concrete mixing plant operator
821100118  worker in the manufacture of products abrasives
821100119  worker of the manufacture from artificial stones
821100121  worker of the preparation of prefabricated (reinforced concrete)
821100123  worker of the preparation of prefabricated ones (i cement asbestos)
821200000                   Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, elementów betono
      cement and other mineral products machine operators
821200001  addetto macchine impastatrici calcestruzzo
821200002  blocchista cementista
821200003  cementista (cementifici)
821200004  colatore manufatti in cemento
821200005  formatore manufatti in cemento
821200006  stone processing machine operator
821200007  artificial stone products processing machine operator
821200008  concrete products processing machine operator
821200009  concrete-mixing plant operator
821200010  asbestos cement products processing machine operator
821200011  cement products machine-operator
821200012  worker in the manufacture of products abrasives
821200013  worker of the manufacture from artificial stones
821200014  worker of the preparation of prefabricated (reinforced concrete)
821200015  worker of the preparation of prefabricated ones (i cement asbestos)
822100000                    Operator urządzeń do
      pharmaceuticaland toiletryproducts machine operators produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosme
822100001  pharmaceutical products processing machine operator
822100002  toiletry products processing machine operator
822100003  detergent products processing machine operator
822100004  detergent production machine-operator
822100005  drageador (medicines)
822100006  drageador (medicines)
822100007  toiletries production machine-operator
822200000                    Operator operators
      ammunition and explosiveproducts machineurządzeń do produkcji materiałów wybuchowych
822200001  ammunition products processing machine operator
822200002  explosives products processing machine operator
822200003  fireworks products processing machine operator
822300000                    Operator operators
      metal finishing, plating and coatingmachine urządzeń do nakładania powłok
822300001  addetto lavorazioni galvaniche
822300002  cromatore
822300003  pulitore metalli
822300004  rivestitore metalli
822300005  zincatore
822300006  sheet metal worker
822300007  metal electroplating machine operator
822300008  metal dipping machine operator
822300009  metal spraying machine operator
822300010  metal finishing machine operator
822300011  escarfador
822300012  fosfatizador
822300013  classificador or empilhador of heat resistant bricks
822300014  marker of products (steelworker or metalworker)
822300015  metalizador (hot bath)
822300016  metalizador to pistol
822300017  operator jet abrasive
822300018  operator machine recobridora wire
822300019  escarfador
822300020  operator scum or scrap metal
822300021  operator zincification (i prosecute eletrolítico)
822300022  fosfatizador
822300023  operator cabin/lamination (thread-machine)
822300024  galvanizador
822300025  oxidador
822300026  marker of products (steelworker or metalworker)
822300027  metalizador (hot bath)
822300028  metalizador to pistol
822300031  operator jet abrasive
822300032  operator machine recobridora wire
822300033  operator machine sinterizar
822300035  operator scum or scrap metal
822300036  operator zincification (i prosecute eletrolítico)
822300037  operator, bobinadeira, strips the hot one, in the finish, plates or metal
822300038  operator, cabin, lamination (thread-machine)
822300039  operator, mechanical scissors or machine, cut, in the finish, plates or metal
822300040  oxidador
822300045  preparator of scrap metal or shavings
822300046  rebarbador from metal
822400000                    Operator
      photographicproducts machine operators urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki
822400001  photographic products processing machine operator
822400002  photographic film products processing machine operator
822400003  photographic paper products processing machine operator
822900000                    Operator
      chemicalproducts machine operators nec maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gd
822900001  imbottigliatore gas liquido
822900002  preparatore colori
822900003  candle products processing machine operator
822900004  linoleum products processing machine operator
822900005  pencil products processing machine operator
822900006  gas products processing machine operator
822900007  candle production machine-operator
822900008  confeccionador of candles for immersion
822900009  confeccionador of candles for immersion
822900010  confeccionador of candles for moldagem
822900011  pencil production machine-operator
823100000  rubberproducts machine operators  Operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy
823100001  addetto produzione pneumatici
823100002  confezionatore pneumatici
823100003  cucitore tessuti gommati
823100004  mescolatore gomma
823100005  operatore linee di produzione articoli in gomma
823100006  pressatore gomma
823100007  stampatore gomma
823100008  tagliatore gomma
823100009  trafilatore gomma
823100010  tranciatore gomma
823100011  vulcanizzatore pneumatici e altri artic. in gomma
823100012  tires vulcanizing machine operator
823100013  tires moulding machine operator
823100014  tires rebuilding machine operator
823100015  rubber moulding machine operator
823100016  rubber extruding machine operator
823100017  rubber calender operator
823100018  rubber compounding machine operator
823100019  bamburista
823100020  confeccionador of stamps of rubber
823100021  confeccionador of stamps of rubber
823100022  confeccionador of tires
823100023  tire specialist
823100024  trefilador of rubber
823100026  moulder of rubber for compression
823100031  tire specialist
823100032  trefilador of rubber
823100036  rubber technologist
823200000  plasticproducts machine operatorsOperator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
823200001  addetto estrusione plastica
823200002  addetto lavorazione materie plastiche
823200003  laminatore plastica
823200004  operatore linee di produzione articoli in plastica
823200005  operatore macchine gomma/plastica
823200006  saldatore termoplastico
823200007  stampatore plastica
823200008  tagliatore plastica
823200009  trafilatore plastica
823200010  plastic moulding machine operator
823200011  plastic extruding machine operator
823200012  plastic laminating machine operator
823200013  plastic catapulting machine operator
823200014  moulder of plastic for compression
823200015  moulder of plastic for injection
823200016  rolling mill of plastic
823200025  moulder of plastic for compression
823200026  moulder of plastic for injection
823200029  rolling mill of plastic
824000000  wood products machine operatorsOperator maszyn do produkcji wyrobów z drewna
824000001  bediener/in von holzbearbeitungsmaschinen
824000002  addetto produzione in serie di mobili
824000003  addetto smerigliatrici per legnami
824000004  operatore macchine lavorazione legno
824000005  tranciatore pannelli in legno
824000006  wood working lathe operator
824000007  wood carving machine operator
824000008  wood finishing machine operator
824000009  operator automatic lathe (usinagem wood)
824000010  operator machine usinagem wood (mass production)
824000011  operator tupia (usinagem wood)
824000012  operator machine/usinagem planks (in general)
824000014  operator automatic lathe (usinagem wood)
824000016  operator machine usinagem wood (mass production)
824000017  operator tupia (usinagem wood)
824000018  operator, machine, usinagem planks, in general
824000024  wood products machine operator
824000099  workers nec
825000099  workers nec
825100000  printingmachine operators     Drukarz
825100001  addetto processi di stampa giornali, riviste, libri
825100002  capo macchina rotativa
825100003  operatore linee di stampa
825100004  operatore macchine stampa
825100006  stampatore poligrafico
825100007  cylinder letter press operator
825100008  platen printing press operator
825100009  rotary letter press operator
825100010  offset printing press operator
825200000  bookbindingmachine operators Maszynista maszyn introligatorskich
825200001  conduttore macchinari rilegatura
825200002  daftry/book binder/user/jamadar
825300000  paperproducts machine operator Operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
825300001  addetto lavorazioni manuali cartotecnica
825300002  addetto macchine sagomatura cartone
825300003  addetto produzione articoli cartotecnici
825300004  assemblatore articoli in cartone
825300005  cartonaio
825300006  cartotecnico
825300007  impressore su parati, carta e cartone
825300008  operatore macchine produzione articoli cartotecnici
825300009  piegatore a macchina carta e cartone
825300010  paper box and envelope products processing machine operator
825300011  cardboard lining machine operator
825300012  cellophane bag products processing machine operator
825300013  sanitary paper products processing machine operator
825300014  cardboard (the machine)
825300015  confeccionador of bags from cellophane (the machine)
825300016  cardboard, the machine
825300017  operator machine cutting or doubling cardboard
825300018  operator press building in cardboard
825300020  confeccionador of bags from cellophane, the machine
825300021  confeccionador of bags, bags or bags or paper, the machine
825300026  operator machine cutting or doubling cardboard
825300027  operator press building in cardboard
826000099  workers nec
826100000                   Operator maszyn przędzalniczych i pokrewni
      fibrepreparing, spinning and windingmachine operators
826100001  addetto pettinatura fibre tessili
826100002  addetto produzione e lavorazione filati
826100003  assistente di filatura
826100004  bobinatore industriale tessuti
826100005  dipanatore
826100006  filatore a macchina
826100007  finitore di filato
826100008  torcitore filati
826100009  textile fibre blending machine operator
826100010  textile fibre combing and lapping machine operator
826100011  textile fibre drawing frame machine operator
826100012  textile fibre roving frame machine operator
826100013  thread and yarn spinning machine operator
826100014  thread and yarn winding machine operator
826100015  thread and yarn twisting machine operator
826100016  operator conicaleira
826100017  operator dressing table
826100018  operator laminadeira or reunideira
826100019  operator maçaroqueira
826100020  operator opening (spinning)
826100021  operator spinning machine
826100022  operator conicaleira
826100023  operator dressing table
826100024  operator laminadeira or reunideira
826100025  operator maçaroqueira
826100026  operator opening (spinning)
826100027  operator spinning machine
826100028  operator twisting machine
826100029  passers operator (spinning)
826200000  weaving and knittingmachine operatorOperatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni
826200001  addetto lavorazioni manuali tessili
826200002  addetto produzione tessuti
826200003  addetto telai automatici
826200004  attrezzatore telai maglieria
826200005  calandratore filati e tessuti
826200006  cimatore di tessuti
826200007  conduttore telai
826200008  finitore maglieria industriale
826200009  operatore linee di produzione tessili
826200010  operatore macchine tessili
826200011  telaista industriale
826200012  textile weaving beam warping machine operator
826200013  loom threading machine operator
826200014  weaving machine operator
826200015  knitting machine operator
826200016  net products processing machine operator
826200017  carpet production machine-operator
826200018  embroidery machine-operator
826200019  lace production machine-operator
826200020  net production machine-operator
826200021  operator engomadeira urdume
826200022  operator espuladeira
826200023  operator machine cordoalha
826200024  picotador of cards jacquard
826200025  remetedor of threads
826200026  weaver (automatic loom)
826200027  weaver (incomes or embroideries)
826200028  weaver (loom jacquard)
826200029  weaver (mechanical loom of chess)
826200030  weaver (mechanical loom of maquineta)
826200031  operator engomadeira urdume
826200032  operator espuladeira
826200033  operator machine cordoalha
826200034  weaver of carpets, the machine
826200035  picotador of cards jacquard
826200036  remetedor of threads
826200037  weaver (automatic loom)
826200038  weaver (incomes or embroideries)
826200039  weaver (loom jacquard)
826200040  weaver of stockings, the machine
826200041  weaver (mechanical loom of chess)
826200042  weaver (mechanical loom of maquineta)
826200043  weaver (mechanical loom, except jacquard)
826200044  weaver (mechanical smooth loom)
826200045  weaver (nets)
826200048  weaver of carpets, the machine
826200049  weaver of meshes (circular machine)
826200050  weaver of meshes (right lined machine)
826200052  weaver of meshes, the machine
826200053  weaver of stockings (circular machine)
826200054  weaver of stockings (right lined machine)
826200056  weaver of stockings, the machine
826200057  weavers operator
826200062  sewing machine/weaving- or knitting-machine operator
826300000  sewingmachine operators       Operator maszyn do szycia
826300001  cucitore a macchina di abbigliamento
826300002  textile products sewing machine operator
826300003  leather sewing machine operator
826300004  footwear sewing machine operator
826300005  embroidery sewing machine operator
826300006  textile bleaching machine operator
826300007  fabric dyeing machine operator
826300008  costurador of leather goods, the machine (except clothes or shoes)
826300009  costurador of leather goods, the machine (except clothes or shoes)
826300010  embroiderer, with the machine
826300011  operator sewing machine finish
826400000                    Operator maszyn
      bleaching, dyeing and cleaningmachine operators wykończalniczych wyrobów włókienniczych
826400001  addetto finissaggio (tintoria e stampa)
826400002  conduttore di asciugatoi
826400003  conduttore processi di finissaggio
826400004  stampatore tessuti
826400005  tintore industriale filati e tessuti
826400006  (woven) alvejador
826400007  cleaner to shoal, to the machine
826400008  colorist textile
826400009  cleaner to shoal, to the machine
826400010  laundering machine-operator
826400011  lavadeiro, in general
826400012  lavador of clothes to machine
826400013  lavador of products of tapestry
826400014  operator calenders (woven)
826400015  colorist textile
826400016  operator impermeabilizador cloths
826400017  operator rameuse
826400018  operator washing machine threads or cloths
826400019  passer of clothes in general
826400020  printing of cloth
826400022  dyer of clothes
826400028  lavadeiro, in general
826400029  lavador of clothes to machine
826400030  lavador of products of tapestry
826400031  operator calenders (woven)
826400032  operator chamuscadeira cloths
826400033  operator impermeabilizador cloths
826400034  operator rameuse
826400035  operator washing machine threads or cloths
826400036  passer of clothes in general
826400038  printing of cloth
826500000                   Operator
      fur and leatherpreparingmachine operators maszyn do wyprawiania futer i skór
826500001  hide fleshing and dehairing machine operator
826500002  tanning machine operator
826500003  leather dyeing machine operator
826500004  pelt finishing machine operator
826500005  descarnador from leathers or skins, to the machine
826500006  leather preparing machine-operator
826500008  descarnador from leathers or skins, to the machine
826600000                   Operator
      shoemaking and related machine operatorsmaszyn do produkcji obuwia
826600001  addetto lavorazioni manuali cuoio/calzature
826600002  addetto produzione borse e valigeria in pelle
826600003  addetto produzione in serie calzature
826600004  operatore linee di produzione calzature
826600005  operatore macchine produzione articoli in cuoio
826600006  operatore macchine produzione calzature
826600007  footwear production machine-operator
826900000                   Operator maszyn do
      textile, fur and leatherproducts machine operators not produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich
826900001  addetto lavor.tessuti e produz. abbigliamento
826900002  addetto lavorazioni manuali abbigliamento
826900003  addetto produzione accessori di abbigliamento
826900004  confezionatore abbigliamento
826900005  operatore linee di produzione abbigliamento
826900006  operatore macchine produzione abbigliamento
826900007  tagliatore a macchina abbigliamento
826900008  cloth washing machine operator
826900009  dry cleaning machine operator
826900010  cleaning and related machine operator nec
826900011  hat making machine operator
826900012  mattress products processing machine operator
826900013  textile cutting machine operator
826900014  braid products processing machine operator
826900016  braid production machine-operator
826900020  mattress production machine-operator
826900021  passementerie seller to machine
827100000                   Operator
      meat and fishprocessingmachine operators maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
827100001  riempitore di scatolame di carne e pesce
827100002  smoking machine operator
827100003  ham, sausage products processing machine operator
827100004  canning machine operator
827100005  sterilizing machine operator
827100006  freezing machine operator
827100007  cozinhador of fish
827100008  cozinhador of meats
827100009  cozinhador (conservation of foods)
827100010  cozinhador of fish
827100011  cozinhador of meats
827100012  worker of preparation of fishes (cleaning)
827100013  esterilizador of foods
827100024  worker of preparation of fishes (cleaning)
827200000  dairyproducts machine operators Operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
827200001  addetto impastatrice (ind. casearia)
827200002  addetto lavorazioni casearie
827200003  addetto produzione latte
827200004  addetto produzioni casearie
827200005  addetto stagionatura
827200006  operatore trattamento igienico del latte
827200007  pastorizzatore caseario
827200008  salatore caseario
827200009  pasteurizing machine operator
827200010  milk powder products processing machine operator
827200011  condensed milk products processing machine operator
827200012  butter, cheese products processing machine operator
827200013  ice cream products processing machine operator
827200014  pasteurizador
827200015  worker of treatment of the milk or manufacture of dairy products or relatives
827200021  pasteurizador
827200023  worker of treatment of the milk or manufacture of dairy products or relatives
827300000                    Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego
      grain and spicemillingmachine operator
827300001  addetto al frantoio
827300002  addetto lavorazione cereali
827300003  addetto produzione mangimi
827300004  addetto produzione olio d'oliva e altri oli
827300005  conduttore macchine per molitura
827300006  rice miller operator
827300007  grain miller operator, except spice
827300008  spice miller operator
827300009  oil and fat processing machine operator nec
827300010  prepared food making machine operator
827300011  tonic food making machine operator
827300012  other food and related products processing machine operator nec
827300013  miller of cereals (except rice)
827300014  miller of spices
827300015  operator process grinding
827300016  miller of cereals (except rice)
827300017  miller of spices
827300022  operator process grinding
827400000                    Operator machine urządzeń
      bakedgoods, cereal and chocolateproducts maszyn i operators do produkcji wyrobów piekarniczych i c
827400001  addetto farcitrice
827400002  addetto impastatrice prodotti da forno
827400003  addetto preparazione paste alimentari (pastaio)
827400004  addetto produzione pane e pasta
827400005  addetto produzione pasticceria e dolci
827400006  infornatore pasticceria
827400007  infornatore prodotti alimentari
827400008  stampatore di caramelle
827400009  bread and dry bakery products processing machine operator
827400010  sugar candy, chewing gum products processing machine operator
827400011  chocolate products processing machine operator
827400012  noodle products processing machine operator
827400013  bakery products machine-operator
827400014  chocolate products machine-operator
827400015  confectionery production machine-operator
827400016  operator, oven (manufacture, breads, biscuits or similar)
827400017  pasta production machine-operator
827400023  operator, oven (manufacture, breads, biscuits or similar)
827500000                    Operator maszyn i
      fruit, vegetable and nutprocessingmachine operators urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nas
827500001  addetto lavorazione frutta e ortaggi
827500002  operatore macchine cernita agrumi
827500003  fruit and vegetable canning machine operator
827500004  fruit and vegetable sterilizing machine operator
827500005  fruit and vegetable cold storage machine operator
827500006  fruit and vegetable drying machine operator
827500007  fruit and vegetable juice products processing machine operator
827500008  cozinhador of fruits or vegetables
827500009  desidratador of foods
827500010  fruit juice production machine-operator
827500011  hidrogenador of oils or fats
827500012  lagareiro
827500013  cozinhador of fruits or vegetables
827500014  operator preparation grand vegetables (oils or fats)
827500015  desidratador of foods
827500016  preparator of rations
827500017  refinador of oil or fat
827500018  refinador of salt
827500019  vegetable juice production machine-operator
827500020  worker of manufacture of margarine
827500025  hidrogenador of oils or fats
827500027  lagareiro
827500030  operator cold cameras
827500031  operator preparation grand vegetables (oils or fats)
827500032  prensador of fruits (except oleaginous)
827500033  preparator of rations
827500036  refinador of oil or fat
827500037  refinador of salt
827500041  sugar production machine operator
827500048  worker of manufacture of margarine
827600000  sugar production machine operators  Operator maszyn i urządzeń do produkcji cukru
827600001  addetto produzione zucchero
827600006  operator crystallization in the refinement sugar
827600007  operator equipments refinement sugar (continuous process)
827600008  operator grinding equipment in the manufacture sugar
827600009  operator treatment syrup in the refinement sugar
827700000                    Operator maszyn
      tea, coffee and cocoaprocessingmachine operators i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna
827700001  impastatore cacao
827700002  torrefattore caffe
827700003  tea processing machine operator
827700004  cocoa-bean processing machine-operator
827700005  concrete mixer of coffee
827700006  concrete mixer of tea or maté tea
827700007  concrete mixer of coffee
827700008  concrete mixer of tea or maté tea
827700009  grinder coffee
827700010  operator extraction soluble coffee
827700011  operator machines manufacture chocolates or achocolatados
827700015  torrador of cocoa
827700016  torrador of coffee
827800000  brewers, wine and other beverageOperator maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych
                         machine operators
827800001  addetto produzione bevande (escluso vino)
827800002  cantiniere
827800003  imbottigliatore (vino)
827800004  vinificatore
827800005  malt cooking equipment operator
827800006  fermentation equipment operator
827800007  blending machine operator
827800008  distilling machine operator
827800009  winemaking plant operator
827800010  non-alcoholic beverage products processing machine operator
827800011  seasoning making plant operator
827800012  food additives making plant operator
827800013  alambiqueiro
827800014  brewer
827800015  cozinhador of malt
827800016  dessecador of malt
827800017  fermentador
827800018  cozinhador of malt
827800019  dessecador of malt
827800020  malteiro (germination)
827800021  fermentador
827800022  operator stil/continuous functioning (chemical products except oil)
827800023  filtrador of beer
827800024  vinegar making machine-operator
827800025  vinegar seller
827800026  malteiro (germination)
827800027  xaropeiro
827800031  operator equipment distillation alcohol
827800033  operator, still, continuous functioning (chemical products, except oil)
827800037  vinegar seller
827800039  worker of manufacture of wines
827800040  xaropeiro
827900000  tobacco production machine operators Operator maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego
827900001  operatore macchine produzione tabacco
827900002  tobacco blending machine operator
827900003  tobacco leaf cutting machine operator
827900004  tobacco processing conditioner operator
827900005  tobacco leaf stripping and machine operator
827900006  cigar production machine-operator
827900007  cigarette production machine-operator
827900008  operator machine manufacturing cigarettes
827900009  operator machine manufacturing cigars or cheroots
827900010  tobacco processing machine-operator
827900011  tobacco products machine-operator
828000000  musical instruments assembler
828100000  mechanicalmachinery assemblersMonter maszyn i urządzeń mechanicznych
828100001  addetto assemblaggio macchinari termoidraulici
828100002  assemblatore di parti di macchine
828100003  montatore impianti industriali
828100004  montatore macchinari industriali
828100005  montatore motocicli
828100006  montatore motori
828100007  aircraft assembler
828100008  marine engine assembler
828100009  mining machinery assembler
828100010  agricultural machinery assembler
828100011  construction machinery assembler
828100012  machine tool assembler
828100013  machinery and related machine assembler nec
828100014  assembly-line/except vehicles or aircraft machine-operator
828100015  earth-moving equipment assembler
828100016  industrial machinery assembler
828100017  mechanic agricultural machinery
828100018  mechanic equipment lifting
828100019  mechanic graphic machines
828100020  mechanic machines
828100021  mechanic machines earth moving
828100022  mechanic machines mines or quarries
828100023  mechanic agricultural machinery
828100024  mechanic equipment lifting
828100025  mechanic graphic machines
828100026  mechanic machines
828100027  mechanic/machines/driving or accessory (assembly in series)
828100028  mechanic machines earth moving
828100029  mechanic machines mines or quarries
828100030  mechanic machines operatrizes for wood
828100031  mechanic machines textiles
828100032  mechanical editor of turboalimentadores
828100033  mechanic structures aircraft
828100034  mechanic systems fuel aircraft
828100035  mechanic, machines, driving or accessory (assembly in series)
828100036  mechanic, machines-tools (usinagem, metal)
828100037  mechanical editor of internal combustion engines or diesel
828100038  mechanical editor of motors of aircraft
828100039  mechanical editor of motors of vessels
828100040  mechanical editor of turboalimentadores
828200000  electricalequipment assemblers Monter aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
828200001  avvolgitore elettrico
828200002  montatore apparecchiature elettriche
828200003  electrical / electronic equipment assembler
828200004  electrical household equipment assembler
828200005  bobinador electrician to the machine
828200006  bobinador electrician, to the machine
828200007  mechanic electric equipments (transformers)
828200008  mechanic electric equipments (elevators or similar equipments)
828200009  mechanic electric equipments (transformers)
828200010  of cilindrar plate operator of machine
828200011  operator assembly line (electric appliances)
828200012  operator machine doubling plates
828300000  electronicequipment assemblers Monter sprzętu elektronicznego
828300001  assemblatore apparecch. elettroniche
828300002  montatore apparecchiature elettroniche
828300003  montatore strumentista
828300004  audio-visual equipment assembler
828300005  electronic office machinery assembler
828300006  electrical and electronic equipment assembler nec
828300007  electronic equipment assembler
828300008  mechanic electric equipments
828300009  mechanic electric equipments (appliances household appliances)
828300010  mechanic electric equipments (electric power stations)
828300011  mechanic electric equipments (instruments measurement)
828300012  mechanic electric equipments
828300013  mechanic electric equipments (appliances household appliances)
828300014  mechanic electric equipments (electric power stations)
828300015  mechanic electric equipments (instruments measurement)
828300016  mechanic electric equipments (motors or dynamos)
828300017  mechanic electronic equipments
828300018  mechanic electronic equipments (computers or auxiliary equipments)
828300019  mechanic electronic equipments (industrial machines)
828300020  mechanic electronic equipments (installations signalling)
828300021  mechanic electronic equipments (medical appliances)
828300022  precision instrument assembler
828300023  mechanic, electronic equipments (station, radio, tv or equipments, radar)
828300026  operator assembly line (electronic appliances)
828400000                    assemblers
      metal, rubber and plasticproducts Monter wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych
828400001  metal products assembler
828400002  rubber products assembler
828400003  plastic products assembler
828400004  calandrista of rubber
828500000                    Monter
      wood and related products assemblers wyrobów z drewna
828500001  assemblatore articoli in legno
828500002  assemblatore mobili
828500003  furniture/wood or related materials assembler
828600000                    Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
      paperboard, textile and related products assemblers
828600001  assemblatore articoli in tessuto
828600002  textile, leather and related products assembler
828600003  cardboard (the hand) (boxes of cardboard)
828600004  cardboard, the hand (boxes of cardboard)
828600005  mechanic leather goods (except clothes or shoes)
828600006  mechanic leather goods (except clothes or shoes)
828600007  textile products assembler
828700000  composite products assemblers
829000000  other machine operators and assemblers
829000001  addetto macchine confezionatrici
829000002  addetto macchine etichettatrici
829000003  collaudatore materiali
829000004  routine inspectors and testers
829000005  weigher, grader, sorter
829000006  routine laboratory testers
829000007  assemblers and routine operatives nec
829000008  container filling, packing and sealing machine operator
829000009  cable and pipe installating machine operator
829000010  road marking equipment operator
829000011  brand and label marking equipment operator
829000012  bottle washing machine operator
829000013  baling press-operator
829000014  bottling machine-operator
829000015  composite products assembler
829000016  insulation machine-operator
829000017  merry-go-round operator
829000018  operator machine labeling
829000019  operator machine planting liquids in pots
829000020  operator press bailing
829000021  packing machine-operator
829000022  rocker the machine
829000023  silicon chip production machine-operator
829000026  operator machine labeling
829000027  operator machine planting liquids in pots
829000028  operator press bailing
829000033  rocker, the machine
829000099  workers nec
829001000  machine operator or assembler Operator maszyn gdzie indziej niesklasyfikowany
830000001  verkehr (strasse, schiene)
831000099  workers nec
831100000  locomotive engine drivers      Maszynista kolejowy lub metra
831100001  railway engine driver
831100002  assistant train driver
831100003  assistant of train engine driver
831100004  engine driver of metropolitan train
831100005  engine driver of metropolitan train
831100017  train engine driver
831200000                    Dyżurny
      railway brakers, signallers and shunters ruchu, manewrowy lub pokrewny
831200001  compositore e scompositore convogli
831200002  manovratore impianti a fune
831200003  shunter
831200004  brakesman
831200005  shunting porter
831200006  railway transporter
831200007  freight train railway brakemen
831200008  railway signalmen
831200009  railway braker
831200010  railway shunter
831200011  railway signaller
831200012  railway yard coupler
831200013  railway signaller
832000001  fish boat driver
832100000  motorcycle drivers         Kierowca samochodu
832100001  auto rickshaw driver
832100002  hand or pedal vehicle driver
832100003  dispatch driver
832100004  motor cycle driver
832100005  motorcyclist in the transport of documents or small volumes
832100010  motorcyclist in the transport of documents or small volumes
832200000  car, taxi and van drivers
832200001  executive / private driver      Prywatny kierowca/szofer
832200002  taxi driver             Taksówkarz
832200003  ambulance driver (non paramedic)Kierowca ambulansu
832200005  van driver, deliveryman       Kierowca samochodu dostawczego
832200006  van driver, disabled or sick peopleKierowca samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
                         transport
832200007  van driver, other transport     Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych lub osobowych
832200008  van driver
832200009  light lorry and van driver
832200010  postal van driver
832200011  general car driver
832200012  ambulance driver
832200013  car driver
832200014  driver saloon car
832200015  driver van or similar vehicle
832200016  motor car driver
832200018  driver saloon car
832200019  driver van or similar vehicle
832300000  bus and tram drivers
832300003  conducente mezzi pubblici su rotaia
832300004  bus driver, recreational       Kierowca autobusu wycieczkowego
832300005                    Kierowca
      bus driver, urban / regional / school service autobusu komunikacji publicznej/autobusu szkolnego
832300006  metro or tram driver         Motorniczy tramwaju lub metra
832300007  LU Tube driver
832300008  Tram driver
832300009  school bus driver
832300010  suburban bus driver
832300011  express highway bus driver
832300012  jitney driver
832300013  urban bus driver
832300014  bus driver
832300015  streetcar driver
832300016  streetcar driver
832400000  heavy truck and lorry drivers    Kierowca ciągnika siodłowego
832400001  lorry driver
832400002  conducente autobetoniera
832400003  conducente mezzi speciali
832400004  Refuse driver
832400005  HGV fitter
832400006  general truck driver
832400007  tanker driver
832400008  trailer truck driver
832400009  dumper truck driver
832400010  ready mixed concrete truck driver
832400011  mine shuttle car operator
832400012  concrete pump car driver
832400013  autonomous truck driver (regional or international routes)
832400014  driver lorry (regional or international routes)
832400015  truck driver
833100000                    Operator
      motorised farm and forestry plant operators pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych
833100001  farm equipment operator
833100002  motorized forestry equipment and timber salvage equipment operator
833100003  agricultural machinery operator
833100004  agricultural tractor driver
833100005  forestry machinery operator
833100006  motorised farm equipment operator
833100007  motorised forestry equipment operator
833100008  operator chain saw
833100009  operator colheitadeira
833100010  operator forest tractor
833100011  operator incubator
833100012  operator machines improvement agricultural produce
833100013  operator chain saw
833100014  operator colheitadeira
833100015  operator forest tractor
833100016  operator incubator
833100017  operator machines improvement agricultural produce
833200000                   Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
      earthmoving and related plant operators
833200001  conducente di compressore stradale
833200002  conducente di escavatrice meccanica
833200003  conduttore di pale meccaniche
833200004  conduttore di ruspe
833200005  conduttore macchinari movimento terra
833200006  conduttore macchine agglomerati bituminosi
833200007  conduttore macchine estrazione per fondazioni
833200008  operatore macchine semoventi
833200009  baggerführer/in
833200010  erdbewegungsmaschinenführer
833200011  baumaschinenführer/in
833200012  planierraupenführer
833200013  excavating machine operator
833200014  bulldozer operator
833200015  dredge operator
833200016  pile-driver operator
833200017  road grader and scraper operator
833200018  asphalt spreader operator
833200019  construction tunnelling machinery operator
833200020  earth-moving equipment operator
833200021  operator compactadora grounds
833200022  operator digger
833200023  operator machine opening ditches
833200024  operator machines civil construction or mining
833200025  operator shovel carregadeira
833200026  operator tractor blade
833200027  operator, pavimentadora (asphalt, concrete or similar materials)
833200028  operator, pile-driver
833200029  operator compactadora grounds
833200030  operator digger
833200031  operator machine opening ditches
833200032  operator machines civil construction or mining
833200036  operator shovel carregadeira
833200037  operator tractor blade
833200038  operator, pavimentadora (asphalt, concrete or similar materials)
833200039  operator, pile-driver
833200054  vibradorista
833300000                   Maszynista lub operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowyc
      crane, hoist and related plant operators
833300001  gruista
833300002  manovratore di benna
833300003  crane operator
833300004  bridge crane operator
833300005  tower crane operator
833300006  mobile crane operator
833300007  hoist operator
833300008  lift operator
833300009  dry dock sluicemen
833300010  cable car operator
833300011  cage/mine driver
833300012  chair-lift operator
833300013  conveyer operator
833300014  dry dock attendant
833300015  elevator/material-handling operator
833300016  guincheiro (civil construction)
833300017  lock/canal or port operator
833300018  operator (fixed) crane
833300019  operator bridge rolante
833300020  operator docagem
833300021  operator electric carving
833300022  operator movable crane
833300023  operator porch rolante
833300024  operator road or rail machine
833300025  operator stacking machine
833300026  operator, amount-load (civil construction)
833300027  ropeway/aerial operator
833300028  signalman (bridge - rolante)
833300029  sluice/dock operator
833300030  crane driver/steam man
833300035  guincheiro (civil construction)
833300041  operator (fixed) crane
833300043  operator bridge rolante
833300044  operator docagem
833300045  operator electric carving
833300046  operator movable crane
833300048  operator porch rolante
833300050  operator road or rail machine
833300051  operator stacking machine
833300053  operator, amount-load (civil construction)
833300055  signalman (bridge - rolante)
833300061  crane driver/steam man
833400000  liftingtruck operators       Operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych
833400001  truck/fork-lift operator
833400002  truck/industrial operator
834000000                   Marynarz lub pokrewny
      ships' deck crews and related workers
834000001  commesso di bordo
834000002  marittimo
834000003  motorista navale
834000004  boatswains
834000005  deck hands
834000006  lighthouse keeper
834000007  barge operator
834000008  sea export/import dock clearance executive
834000010  boy of deck (sea or fluviário)
834000011  sailor
834000012  boy of deck (sea or fluviário)
834000013  boatswain
834000014  deck hand
834000015  lighthouse keeper
834000016  barge operator
834000017  sea export/import dock clearance executive
834000018  fish boat driver
834000025  sailor of deck (sea or fluviário)
834000099  workers nec
911100000  street vendor           Wybieracz monet (żetonów) z automatów lub odczytywacz liczników
911100001  meter reader
911100002  vending machine commodity supply worker and money collector
911100003  market trader
911100004  news dealer (in bench of newspaper)
911100005  market trader
911100006  news dealer (in bench of newspaper)
911100007  walking popcorn seller
911100008  walking seller
911100013  walking popcorn seller
911100014  walking seller
911200000  street vendor, nonfood products
911200001  newspaper boy           Roznosiciel gazet
911200002  street vendor, food products
911200003  clothing seller
911200004  flower seller (informal)
911200005  hawker
911200006  newsvendor
911300000                   Domokrążca lub sprzedawca na telefon
      doortodoor and telephone salespersons
911300001  telephone salespersons
911300002  doortodoor salespersons
911300003  collector salespersons and credit agents
911300004  roundsman/woman, van salesperson
911300005  operator telemarketing receptive
911300006  seller in residence
911300009  operator telemarketing receptive
911300010  seller in residence
912000000  shoe cleaning and other street services' elementary occupations
912000001  shoe cleaner           Pucybut lub inny świadczący usługi na ulicach
912000002  other related services elementary occupations nec
912000003  errand boy
912000004  recycling things classifiers
912000005  billposter
912000006  car parking attendant
912000007  cartazeiro
912000008  hand/street (car windows) washer
912000009  locksmith
912000010  locksmith
912000013  shoe-shiner
913000099  workers nec
913100000  domestic helpers and cleaners Pomoc domowa lub sprzątaczka domowa
913100001  addetto servizi di pulizia
913100002  ausiliario servizi di pulizia
913100003  governante
913100004  mozzo
913100005  domestic shopping agent
913100006  char worker
913100007  domestic charworker
913100008  domestic cleaner
913100009  domestic helper
913100010  domestic worker
913200000  helpers and cleaners in offices, hotels and other establishments
913200001                    Pokojówka
      helper in hotels or other establishments
913200002  domestico d'albergo
913200004                    Pomoc other establishments
      housekeeper, cleaner in offices, hotels or lub sprzątaczka biurowa, hotelowa lub w innych instytucjach
913200005  gebäudereiniger
913200006  raumpfleger
913200008  kitchen help
913200009  hospital porter
913200010  industrial cleaning process occupations
913200011  Cleaner
913200012  office cleaner
913200013  apartment cleaner
913200014  hotel and lodge establishment chambermaids
913200015  hospital cleaner
913200016  supplementary members and cleaner in restaurants
913200017  cleaner in hotels and other establishments nec
913200018  cleaner in hotels and restaurants
913200019  carpet cleaner
913200020  chambermaid
913200021  factory cleaner
913200022  hand/dishes washer
913200023  hotel cleaner
913200024  lavador of bottles (glasses or other utensils)
913200025  restaurant cleaner
913200026  worker of services of maintenance of buildings or public areas
913200029  hotel cleaner
913200033  lavador of bottles, glasses or other utensils
913200038  worker of services of maintenance of buildings or public areas
913300000  handlaunderers and pressers     Praczka lub prasowaczka
913300001  employee dry cleaner’s, laundry
913300002  operatore di lavanderia
913300003  stiratore/stiratrice
913300004  cleaner of clothes to shoal, to the hand
913300005  cleaner of clothes to shoal, to the hand
913300006  hand dry-cleaner
913300007  hand ironer
913300008  hand launderer
913300009  linen maid
913300010  passer of clothes, to the hand
913300014  passer of clothes, to the hand
914100000  caretakers
914100001  museum attendant
914100002  garagista
914100003  station guard
914100004  posteggiatore/car park attendant
914100005  building caretaker
914100006  sexton               Kościelny
914100007  hospital porter
914100008  Operator CCTV
914100009  building concierge
914100010  apartment house concierge
914100011  verger
914100012  building caretaker nec
914100013  administrator of buildings
914100014  janitor
914100015  overseer of building
914100016  sacristan
914100017  overseer of building
914100018  sacristan
914100099  workers nec
914200000  vehicle, window and related cleaner
914200002  chimney sweep, fire or soot cleaner Kominiarz
914200003  classifier (ship's cleaner)     Czyściciel statków
914200004  cleaner boilers, tanks, reservoirs Czyściciel boilerów, zbiorników lub basenów
914200005  cleanerjanitor (factory, site)   Dozorca
914200006  lavatory attendant         Szaleciasz
914200008  car washer
914200009                    Sprzątacz pojazdów (pociągu, autobusu, samolotu)
      vehicle or aircraft cleaner, car washer
914200010  window washer            Zmywacz okien (czyściciel szyb)
914200011  Yardman, vehicle washer
914200012  cleaner from glasses
914200013  cleaner from glasses
914200014  vehicles cleaner
914200015  window cleaner
914200016  lavador of vehicles
915000001  hotel porter
915000099  elementary personal services occupations nec
915100000                    Goniec lub bagażowy
      messengers, package and luggage porters and deliverers
915100001  courier
915100003  verificatore ordinativi
915100004  messenger
915100005  cycle courier
915100006  post carriers
915100007  package or luggage porter
915100008  package deliverer
915100009  dispatchers
915100010  newspaper deliverer
915100011  luggage porter
915100012  bellboy
915100013  golf caddie
915100014  lift attendant
915100015  night watchman (informal)
915100016  office junior
915100017  parking indicator (informal)
915100018  telegraph messenger
915100019  lift operator
915100024  office junior
915100098  elementary office occupations nec
915100099  elementary sales occupations nec
915200000  doorkeepers, watchpersons and related workers
915200002  usherette
915200003  operatore scolastico
915200005                   Pracownik parku rozrywki / wesołego miasteczka
      fairground / amusement park assistant
915200006  bodyguard             Ochroniarz (osobisty)
915200007  bouncer              Ochroniarz w lokalu
915200008  cloakroom attendant        Szatniarz
915200009  guard car park / bicycle storage Parkingowy
915200010  lifeguard             Ratownik wodny
915200012  porter, doorkeeper         Portier
915200013  werkschutzmann/frau
915200014  security guard           Pracownik ochrony mienia
915200015  town watcher            Strażnik miejski
915200016  traffic warden           Kontroler strefy parkowania
915200017  mountain rescuer          Ratownik górski
915200018  forest watchman          Straznik lesny
915200019  warenhausdetektiv
915200020  school crossing patrol attendants
915200021  Community warden
915200022  Vehicle clamper/remover
915200023  Stage-door keeper
915200024  ticket collector
915200025  park concierge
915200027  caretaker (hotel)
915200028  caretaker of buildings
915200029  caretaker (hotel)
915200030  caretaker of buildings
915200031  caretaker of places of amusement
915200032  chief of entrance hall of hotel
915200033  hotel desk concierge
915200034  parking lot attendant
915200035  rest-room attendant
915200036  usher
915200037  watchman
915200045  watchman
915200099  elementary security occupations nec
915300000                   W
      debt, rent and other cash collectors ybieracz monet (żetonów) z automatów lub odczytywacz liczników
915300001  addetto distributore carburanti
915300002  addetto distributori automatici
915300003  lettore/verificatore di contatori
915300006  leiturista
915300007  meter reader
916000099  elementary cleaning occupations nec
916100000  garbage collector         Ładowacz nieczystości
916100001  schoonmaker laboratoriummateriaal en glaswerk
916100002  ver und entsorger abfall
916100003  trasher
916100004  bone collector
916100005  bottle collector
916100006  dung collector
916100007  garbage dump scavenger
916100008  refuse collector
916100013  refuse collector
916200000  sweepers and related labourers Zamiatacz i pokrewni
916200001  sweeper
916200002  peon/farash/sweeper/chowkidar/mali
916200003  odd-job person
916200004  street sweeper
916200010  street sweeper
921100000  farmhands and labourers      Robotnik rolny
921100001  addetto allevamenti zootecnici
921100002  addetto scuderia
921100003  day labourer
921100004  confezionatore di frutta e ortaggi
921100005  confezionatore fiori
921100006  operatore di maneggio
921100007  inpakker fruit
921100008  field crop farm labourer
921100009  fruit farm labourer
921100010  livestock farm labourer
921100012  cowherd
921100013  farm/cotton labourer
921100014  farm/potato digging labourer
921100015  hard working steering wheel of the agriculture
921100016  pastoralist
921100017  sugar cane cutter
921100019  cowherd
921100041  hard working steering wheel of the agriculture
921100099  workers nec
921200000  forestry workers          Robotnik leśny
921300000                   Robotnik pomocniczy w rybołustwie i łowiectwie
      fishery, hunting and trapping labourers
921300001  beachcomber
921300002  hunting labourer
921300003  operator salt bed (sea salt)
921300004  seaweed gatherer
921300005  shellfish gatherer
921300006  trapping labourer
923400000  Presser (steam)
931000000  construction labourers (buildings and infrastructure)
931000099  workers nec
931100000  mining and quarrying labourers Robotnik (pomocniczy) w kopalni lub kamieniołomie
931100001  digging/quarry labourer
931100002  mining labourer
931100003  prospector
931200000                   Robotnik (pomocniczy) w budownictwie drogowym, wodnym i pokre
      construction and maintenance labourers: roads, dams
931200001  addetto segnaletica stradale
931200002  asfaltista stradale
931200003  assistente ai lavori stradali
931200004  bitumatore stradale
931200005  pavimentatore stradale
931200006  road construction operatives
931200007  rail construction and maintenance operatives
931200008  public works labourer
931200009  labourers in other construction trades nec
931200010  conservative of constant road (rails)
931200011  construction labourer
931200012  land clearer
931200099  labourers in other construction trades nec
931300000  building construction labourers   Robotnik (pomocniczy) w budownictwie ogólnym
931300001  addetto lavorazioni accessorie (edilizia)
931300002  manovale edile
931300003  scavatore manuale
931300004  construction operatives nec
931300005  building construction odd-man
931300006  building construction carriage labourer
931300007  building constructions labourers
931300008  building constructions labourers
931300009  painter helper
931300013  painter helper
932000000  manufacturing labourers
932000001  printing machine minders and assistants
932000002  packers, bottlers, canners, fillers
932000003  labourers in process and plant operations nec
932000004  porter
932000005  alimentador of line of production
932000099  workers nec
932100000  assembling labourer         Robotnik przy pracach prostych w przemyśle
932100002  scaricatore forni
932100004  bottle sorter
932200000  hand packers or other manufacturing labourer
932200001  addetto imballaggio
932200002  addetto imbottigliamento
932200003  aiuto attrezzista di scena
932200004  attrezzista di scena
932200005  barelliere
932200006  becchino, sexton
932200007  infermiere barelliere
932200008  inserviente di ospedale
932200009  operatore generico di cucina
932200010  pesatore
932200011  tumulatore, sexton
932200012  hand packer             Pakowacz
932200013  hand packer and trademark attachinglabourer
932200014  trademark attaching labourer
932200015  blacksmiths striker
932200016  cannery hand
932200017  hand bagger
932200018  hand bottler
932200019  hand labeller
932200020  hand wrapper
932200021  hand/carcass washer
932200022  hand/hide washer
932200023  hand/manufacturing process washer
932200024  wine production labourer
933000000  transport labourers and freight handlers
933000001  transport labourer and freight handler
933000002  codriver              Pilot samochodowy
933000003                    Operator shiploads with bulldozer)
      inboard operator (grain stevedoring, movingkoparek, buldożerów
933000004  loader / unloader          Ładowacz
933000005  longshoreman            Robotnik portowy (doker)
933000006  luggage porter, station assistant Tragarz
933000007                    Robotnik magazynowy
      orderpicker, warehouse assistant (loading, unloading)
933000008  pallbearer             Karawaniarz
933000009  removal services driver
933000010                    Robotnik na rampie
      terminalworker (loading, unloading, no crane operator)
933000011  air transport operatives
933000012  transport operatives nec
933000013  other goods handling and storage occupations nec
933000014  general worker auction
933000015  Warehouse operative
933000016  ship loader, gases
933000018  agent of patio
933000019  cattle dealer
933000020  driver vehicles animal traction (streets or roads)
933000021  drivers helper
933000022  manobrador
933000023  porter (aircraft)
933000024  porter (vehicles of land transports)
933000025  rocker, the hand
933000026  longshoreman
933000027  rocker, the hand
933000099  workers nec
933100000  hand or pedal vehicle drivers    Wózak
933100001  bicycle rider
933100002  dock berther
933100003  handtruck driver
933100004  pedal vehicle driver
933100005  pedal vehicle driver
933100006  tricycle rider
933100007  tricycle/non-motorised driver
933200000                    Woźnica
      drivers of animaldrawn vehicles and machinery
933300000  freight handlers
933300001  addetto carico e scarico bagagli
933300002  addetto carico e scarico merci
933300003  addetto montacarichi
933300004  addetto movimento merci scarico
933300005  conduttore di carrello elevatore
933300006  scaricatore di porto
933300007  stivatore di magazzino
933300008   khalasi helper
933300009   support staff/loaders
933300010   support staff/loaders
933300011   baggage handler
933300012   food market porter
933300013   furniture loader
933300019   freight handler
933900098   Technician
933900099   Working pupil (apprentice)
2000000001  Meat hygiene inspector
2000000002  Trading standards officer
2000000003  Waste management officer
2000000004  Countryside/conservation officer
2000000005  Demolition operative
2000000006  Management
2000000007  Materials engineer
2000000008  Agricultural and horticultural equipment service technician
2000000009  Promotions manager
2000000010  Oil and gas
2000000011  Mining
2000000012  Energy
2000000013  Recycling & waste treatment
2000000014  Personal banking advisor
2000000015  Manager (community, project, residential)
2000000016  Management
2000000017  Barista
2000000018  Team (crew) member
2000000019  Equality & diversity manager
2000000020  Payroll manager
2000000021  Advertising account manager
2000000022  Events and exhibitions organiser
2000000023  Telemarketing manager
2000000024  Proofreader
2000000025  Case officer (administrative)
2000000026  Police support officer
2000000027  Scene of crime officer
2000000028  Buyer - textile products
2000000029  Sales representative
2000000030  Sales representative in dental products
2000000031  Check-in staff
2000000032  Licensed aircraft engineer
2000000033  Ticket inspector
2000000034  Cashier
2000000035  Doorman / Driver
2000000036  Kitchen Porter
2000000037  Toilet attendant
2000000038  Inspector
2000000039  Pit boss
6.08941E+11  cleaner
6.08941E+11  other cleaning worker
6.08941E+11  waste carrier
6.08941E+11  ironer
6.08941E+11  other laundry worker
6.08941E+11  meter inspector
6.08942E+11  janitor
6.08942E+11  other engineer
6.08942E+11  research assistant
6.08942E+11  aviation mechanician
6.08942E+11  aviation catering worker
6.08942E+11  press officer
6.08942E+11  head of communications
6.08942E+11  concrete worker
6.08942E+11  renovation worker
6.08942E+11  maintenance mechanician
6.08942E+11  machine mechanician and fitter
6.08942E+11  industrial plant mechanician
6.08942E+11  equipment and instrument mechanician
6.08942E+11  maintenance mechanician
6.08942E+11  other industrial maintenance worker
6.08942E+11  process worker
6.08942E+11  other industrial worker
6.08942E+11  instrument assembler
6.08942E+11  plater
6.08943E+11  other draughtsman or designer
6.08943E+11  paper machine operator
6.08943E+11  assistant physician
6.08943E+11  bioanalyst
6.08943E+11  laboratory nurse
6.08943E+11  paramedic
6.08943E+11  equipment assistant in hospitals
6.08943E+11  orderly-ambulance driver
6.08943E+11  hospital assistant
6.08943E+11  beauty specialist
6.08943E+11  set assistant
6.08943E+11  scriptwriter
6.08943E+11  sound recorder
6.08943E+11  stage manager
6.08943E+11  stylist
6.08943E+11  music teacher
6.08944E+11  Kuntosaliohjaaja ???
owym i wodnym
owa, przedszkole
iż bary, restauracje i kawiarnie
, gospodarką magazynową i łącznością
nicy, handlarze

rządek publiczny, sprzątanieą wydawniczą

em przemysłowym (przemysł ciężki)
em przemysłowym (przemysł lekki)
owia i opieką społeczną
ansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
 wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
rywką, kulturą, sportem
ższy urzędnik samorządowy
wodowych lub innej organizacji reprezentującej interesy gospodaracze
umanitarnej lub społecznej
umanitarnej lub spolecznej

konawczy, prezes i ich zastępcy
wnik dzialu operacyjnego
go i finansowego
informatycznych
cząc aplikacji)
ewne niesklasyfikowane
ewhere classified
ej i w gimnazjum
ychowania przedszkolnego)
go i finansowego
wych, edytor strony internetowych
pokrewnych dziedzinach
cznych i pokrewni
merical command)
merical command)
s, oils, fuels, energy)

lurgii i pokrewni
chniczny instalacji elektrycznych
chitektury krajobrazu
chniczny projektowanie maszyn i pojazdów
chniczny projektowanie dróg i urządzeń wodnych
ziej niesklasyfikowani
ium fotograficznego
i telekomunikacyjnych
r producer of videow pracowni kardiologicznej
gdzie indziej niesklasyfikowani
ochrony przeciwpożarowej
omputerowego
ia komputerowego

ywczych (z wyłączeniem mięsa i ryb)
spektor jakości wody
eń mechaniczych


uktów farmaceutycznych
ch produktów
emii, antropologii
a (z wyjątekiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowany
ssociate professional
nansowych, broker
bsługi turystycznej
ty budowlane
ty chemiczne
ażenie komputerowe

 ty farmaceutyczne
 ty szkolne i pomoce dydatktyczne
 ty techniczne

ty ubezpieczeniowe
odukty/usługi
ukty chemiczne
 sażenie komputerowe
ukty farmaceutyczne
ukty szkolne i pomoce dydaktyczne
gi turystyczne
ukty techniczne
 produkty i usługi
mi i sprzedażą
ych prowadzenie działalności gospodarczej i brokerzy
eń matematycznych
e z rozliczaniem ceł i podatków
pracy socjalnej
iowy i pokrewne
lub klubowy oraz pokrewne
lub księgowości
ub pokrewny
użby ochrony


indziej niesklasyfikowani.
foods, beverages and tobacco
l and precision equipment
oiska sportowe, pola golfowe
wierzęca z przeznaczeniem na rynek)
al or toxic substances


or medicinal or toxic substances
or toxic substances


medicinal or toxic substances
cji i dezynsekcji
wej eksploatacji złóż
wych, granitowych
darstwa domowego
nych i generatorów

enia teatralnego, filmowego i telewizyjnego
rizes, except aircraft or vesserizes, except aircraft or vesse
 wych lub malarz znaków drogowych
ziej nie sklasyfikowany
e budowlane
szący konstrukcje metalowe
chodów osobowych)
niczych lub przemysłowych
nication of data
nication of data
krajacz lub szlifier szkła
w drewnianych
zych lub skórzanych
przetwórstwie ryb
ów roślinnych
obróbki drewna
ction in seriesction in series
przeróbki mechanicznej kopalin
wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
arulgicznych
ch, walcowniczych i pokrewni
bróbki cieplnej metali
wyrobów szklanych lub ceramicznych
wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowany
asy papierniczej
ania, mieszania i granulowania chemikaliów
eplnej chemikaliów
oddzielających
chemicznych i produkcji chemikaliów
ropy naftowej i gazu
chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowany
dzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewny
nergy/oxygen)
 ribution, gases
 strial residues

el, energy, oxygen)
robotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym
rów przemysłowych

obróbki metali
produkcji betonu, elementów betonowych oraz kamiennych i pokrewni
wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych
materiałów wybuchowych
materiałów światłoczułych i obróbki filmówprodukcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowany
yrobów z gumy
yrobów z tworzyw sztucznych
yrobów z drewna
yrobów papierniczych
ewiarskich i pokrewni
ych wyrobów włókienniczych
yrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowany
przetwórstwa mięsa i ryb
produkcji wyrobów mleczarskich
etwórstwa zbożowego
produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych
przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni
produkcji cukru
przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego
produkcji napojów bezalkoholowych lub alkoholowych
emysłu tytoniowego
ętu elektrycznego
 i tworzyw sztucznych
ektury i pokrewnych materiałów
esklasyfikowany
zu osób niepełnosprawnych
ciężarowych lub osobowych
publicznej/autobusu szkolnego
ch rolniczych i leśnych
ych i urządzeń pokrewnych
 i urządzeń dźwigowo-transportowych lub pokrewny
wigowo-transportowych
utomatów lub odczytywacz liczników
ugi na ulicach
hotelowa lub w innych instytucjach
utobusu, samolotu)
ołego miasteczka
utomatów lub odczytywacz liczników i pokrewni
wie i łowiectwie
i lub kamieniołomienictwie drogowym, wodnym i pokrewni
nictwie ogólnym
CODE1           CODE2           CODE3
ISCO Occupationcode lvl 1 ISCO Occupationcode lvl 2 ISCO Occupationcode lvl 3
-20            -116           516300000
-20            -116           915200016
-20            -116           915200006
-20            -116           915200007
-20            -116           915200009
-20            -116           915200012
-20            -116           516900000
-20            -116           915200014
-20            -116           915200017
-20            -116           915200010
-20            -116           915200015
-20            -116           915200008
-20            -153           11010000
-20            -153           11050099
-20            -153           11020000
-20            -120           315100000
-20            -120           516100000
-20            -176           313100010
-20            -176           345000000
-20            -176           915200016
-20            -176           516200000
-20            -183           914200004
-20            -183           914200003
-20            -183           914200002
-20            -183           916100000
-20            -183           913100000
-20            -183           714300000
-20            -183           914200009
-20            -183           914200006
-20            -183           916200000
-20            -183           914200010
-10            -121           512200000
-10            -121           514200000
-10            -121           913200001
-10            -121           913200004
-10            -121           512300003
-10            -121           512300008
-10            -121           512100000
-10            -121           913300000
-10            -121           512300006
-10            -121           512310007
-10            -198           341400000
-10            -198           512300005
-10            -198           123300002
-10            -198           422100000
-10            -198           422203000
-10            -198           511300000
-10            -198           512300007
-11            213102000
-11            315200020
-11  123600000
-11  213101000
-11  312301000
-11  341603000
-11  312200000
-11  411300000
-11  213103000
-11  213200010
-11  213200011
-11  213900002
-11  213900003
-11  341500006
-11  312100001
-11  213900001
-11  213904000
-12  -157    121000000
-12  -157    123900004
-12  -157    122900018
-12  -157    123900005
-12  -157    131000000
-12  -103    123900004
-12  -103    123100000
-12  -103    123700000
-12  -103    123200000
-12  -103    123300002
-12  -103    123300000
-12  -103    122900018
-12  -103    123400000
-12  -103    123500000
-12  -103    123900005
-12  123900001
-12  -145    242100000
-12  -145    242900011
-12  -145    343200002
-12  -145    242900001
-12  -145    242200002
-12  -145    242200003
-12  -174    241200007
-12  -174    241200000
-12  -174    315200014
-12  -174    241200002
-12  -115    111000000
-12  -115    113001000
-12  -115    114100000
-12  -115    112000000
-12  -115    114300001
-12  -115    114200000
-22  341609000
-22  341602000
-22  341604000
-22  341601000
-22  341606000
-22  341608000
-22  341607000
-22  341500013
-22  341500007
-22  341500011
-22  341500004
-22  341500005
-22  341500008
-22  341500003
-22  341500009
-22  341500010
-22  341500012
-22  341700000
-22  131400001
-1  344100000
-1  343900000
-1  343300002
-1  413100000
-1  -117
-1  412200005
-1  343400000
-1  412100000
-1  419000004
-1  343300003
-1  344400000
-1  344300000
-1  112000000
-1  344900000
-19  414100002
-19  414100001
-19  -195    412200004
-19  -195    911300000
-19  -195    422300000
-19  422204000
-19  421100001
-19  414300000
-19  414200002
-19  411400000
-19  411200001
-19  411200002
-19  411300000
-19  413200000
-19  422202000
-19  -185    411500007
-19  -185    343100003
-19  -185    343100001
-19  411100000
-19  414400000
-21  246000000
-21  342300000
-21  346000000
-21  244600000
-2  -110  321300000
-2  -110  214800001
-2  -110  221300000
-2  -110  315200025
-2  -110  833100000
-2  -110  321200000
-2  -110  222300000
-2  -118  614100002
-2  -118  214800002
-2  -118  611300005
-2  -118  921200000
-2  -118  915200018
-2  -118  614100003
-2  -118  614200000
-2  -118  611300004
-2  -199  611300003
-2  -199  611300002
-2  -199  611101000
-2  -199  921100000
-2  -199  611100000
-2  -199  611200000
-2  -152  322700000
-2  -152  612100001
-2  -152  612200000
-2  -152  612400000
-2  -152  612100002
-2  -152  612100003
-2  -152  612100004
-2  -152  612100006
-2  -152  612100005
-2  -152  347500004
-2  -152  612900001
-2  -152  612900003
-2  -152  615400001
-2  -152  615400003
-2  -152  612100000
-2  -152  612300000
-2  -152  921100000
-2  -152  613000000
-2  -152  611400000
-2  -152  612900002
-2  -152  222300000
-2  -152  933200000
-2  -208  615100000
-2  -208  921300000
-2  -208  615300000
-2  -208  615200000
-3  -189  712300002
-3  -189  712300001
-3  -189  712400001
-3  -189  712400000
-3  -189  713100000
-3  -189    712200009
-3  -189    713600000
-3  -189    214200002
-3  -189    714200000
-3  -189    714100003
-3  -189    714100011
-3  -189    713400000
-3  -189    712200007
-3  -189    713200000
-3  -189    931300000
-3  -189    712900000
-3  -189    712100000
-3  -189    713500000
-3  -189    713300001
-3  -189    712300003
-3  -182    714200000
-3  -182    714100003
-3  -182    714100011
-3  -182    714100002
-3  -182    714100010
-3  -182    714100013
-3  -212    721600000
-3  -212    833200000
-3  -212    931200000
-3  -212    712200010
-3  -212    311800009
-16  825100000
-16  245100013
-16  313100007
-16  734400000
-16  313100006
-16  347100003
-16  734500000
-16  131000000
-16  734100002
-16  734300000
-16  825200000
-16  734200000
-16  313100014
-16  734100010
-16  734100008
-16  313200000
-16  -184    245100006
-16  -184    245100007
-16  -184    245100016
-16  -184    245100018
-16  -184    245100011
-16  -184    245100013
-16  -184    245100014
-16  -184    245100004
-16  -184    245100008
-16  347100009
-4  -108  214900000
-4  -108  214100002
-4  -108  311800007
-4  -108  214100004
-4  -108  347107000
-4  -108  311800009
-4  -171  422200004
-4  -171  222900001
-4  -171  231000005
-4  -187  234000000
-4  -187  333000000
-4  -128  724200000
-4  -128  724500000
-4  -128  724300000
-4  -142  214200002
-4  -142  214200000
-4  -142  214600000
-4  -142  214400000
-4  -142  214300000
-4  -142  214300002
-4  -142  214700000
-4  -142  214500000
-4  -192  214800000
-4  -192  311800001
-4  -192  311800003
-4  -192  311800005
-4  -192  311800006
-4  -192  311800010
-4  -192  311800007
-4  -166  713700010
-4  -166  724100000
-4  -166  713700009
-4  -166  713700011
-4  -166  723300000
-4  -166  723100007
-4  -166  723100006
-4  -166  723200000
-4  -166  724400000
-4  -166  723100005
-4  -166  723100010
-4  -163  232000000
-4  -163  233200000
-4  -139  231000000
-4  -148  513100000
-4  -148  233200000
-4  -217  723300000
-4  -217  731200000
-4  -217  311900000
-4  -217  311200000
-4  -217  311400000
-4  -217  311300000
-4  -217  311800009
-4  -217  311700000
-4  -217  311500000
-4  -217  311100000
-4  -217  311600000
-4  -217  731103000
-4  -170  241200007
-4  -170  235200000
-4  -170  235100000
-17  -147  131400003
-17  -147  514100003
-17  -147  514100001
-17  -147  514100002
-17  -147  514100000
-17  -137  712400001
-17  -137  915200014
-17  -137  912000001
-17  -137  911200001
-17  -137  523000000
-17  -137  911100000
-17  -211  522010014
-17  -211  522010015
-17  -211  522010016
-17  -211  522000000
-17  -104  731300013
-17  -104  731300014
-17  -104  731300012
-17  -104  744200001
-17  -104  731300015
-17  -104  743700000
-17  -104  731300011
-17  -201  933000008
-17  -201  914100006
-17  -201  514300000
-17  -213  131400003
-17  -213  131400004
-17  -213  131400015
-17  -213  131400006
-17  -213  131400014
-17  -213  131400007
-17  -213  131400005
-17  -213  131400013
-17  -213  131400017
-17  -213  131400016
-17  -213  131400008
-17  -213  131400002
-17  -213  131400011
-17  -213  131400010
-17  -213  131400009
-17  -213  131400012
-15  -158  343400001
-15  -158  245100009
-15  -158  313100009
-15  -158    412200003
-15  -158    241900000
-15  -178    245100009
-15  -178    313100001
-15  -178    245100010
-15  -178    347100009
-15  -178    347100001
-18  243100000
-18  243200000
-18  221100000
-18  211300000
-18  244100000
-18  221200000
-18  244400000
-18  244300000
-18  211100000
-18  211401000
-18  211400000
-18  211400005
-18  212100000
-18  211200000
-18  244500002
-18  222900002
-18  244200000
-18  212200000
-9  -109    323100009
-9  -109    322500000
-9  -109    322800000
-9  -109    323100017
-9  -109    322100000
-9  -109    323100014
-9  -215    131000000
-9  -215    323100005
-9  -215    343100003
-9  -150    313300005
-9  -150    313300006
-9  -150    313900000
-9  -150    321100000
-9  -150    313300003
-9  -150    313300004
-9  -160    222900003
-9  -160    222200000
-9  -160    322300000
-9  -160    222400000
-9  -160    222100002
-9  -160    222100001
-9  -207    513900000
-9  -207    513200000
-9  -207    513300000
-9  -205    323100014
-9  -205    323100015
-9  -205    323100000
-9  -205    323100008
-9  -205    323100005
-9  -205    323100016
-9  -205    323100019
-9  -205    323100020
-9  -205    323100006
-9  -205    323100021
-9  -205    323100004
-9  -205    323100022
-9  -205    323100007
-9  -149    323200000
-9  -149    513300002
-9  -144    315200013
-9  -144    512200000
-9  -144    915200014
-9  -144    315200015
-9  -144    322200000
-9  -191    322300000
-9  -191    731102000
-9  -191    731101000
-9  -191    322611000
-9  -191    322900000
-9  -197    322600001
-9  -197    322600011
-9  -197    322600003
-9  -197    322600007
-9  -197    322600016
-9  -197    322600017
-9  -197    322600014
-9  -197    322600009
-9  -197    322600013
-9  -197    322600010
-9  -197    322600018
-9  -197    322600008
-9  -197    322600015
-7  712200014
-7  816100000
-7  711100000
-7  711200000
-7  315200023
-7  816200000
-7  811300000
-7  811100000
-7  811200000
-7  816300000
-7  815500000
-7  931100000
-7  711300000
-13  -196    734600000
-13  -196    744100000
-13  -196    315200030
-13  -196    743300000
-13  -196  743500000
-13  -196  743400000
-13  -196  826600000
-13  -196  826900000
-13  -196  826300000
-13  -196  826500000
-13  -196  826400000
-13  -196  826200000
-13  -196  742400000
-13  -196  743100000
-13  -196  733100000
-13  -196  733200000
-13  -196  743000002
-13  -196  743600000
-13  -196  743200000
-13  -209  315200022
-13  -209  315200017
-13  -209  315200016
-13  -209  741500000
-13  -209  833300000
-13  -209  827600000
-13  -209  827800000
-13  -209  827200000
-13  -209  827400000
-13  -209  827700000
-13  -209  827100000
-13  -209  827500000
-13  -209  827900000
-13  -209  827300000
-13  -209  932200012
-13  -209  741200000
-13  -209  741400000
-13  -209  741600000
-13  -209  741300000
-13  -209  741100000
-13  -101  732100000
-13  -101  732200000
-13  -101  732300000
-13  -101  315200024
-13  -101  731300010
-13  -101  813100000
-13  -101  813900000
-13  -101  347100018
-13  -101  732400000
-13  -122  315200018
-13  -122  315200031
-13  -122  315200029
-13  -122  823100000
-13  -122  823200000
-13  -122  821200000
-13  -122  822900000
-13  -122  826100000
-13  -122  815200000
-13  -122  815400000
-13  -122  822200000
-13  -122  822100000
-13  -122  815100000
-13  -122  815300000
-13  -122  815900000
-13  -141  315200033
-13  -141  828600000
-13  -141  828500000
-13  -141  825300000
-13  -141  824000000
-13  -141  814100000
-13  -141  814300000
-13  -141  814200000
-13  -141  742100000
-13  -141  742200000
-13  -141  742300000
-13  -127  828200000
-13  -127  828100000
-13  -127  828300000
-13  -127  829001000
-13  -127  822400000
-13  -127  932200012
-13  -127  932100000
-13  -193  311800002
-13  -193  311800004
-13  -193  311800012
-13  -179  315200032
-13  -179  315100000
-13  -179  315200024
-13  -179  315200026
-13  -179  315200034
-13  -179  315200030
-13  -179  315200033
-13  -179  315200031
-13  -179  315200027
-13  -179  315200029
-13  -179  315200028
-13  -162  721300007
-13  -162  721300006
-13  -162  812400000
-13  -162  315200032
-13  -162  914200005
-13  -162  721100000
-13  -162  722300000
-13  -162  721300009
-13  -162  315200019
-13  -162  315200026
-13  -162  315200027
-13  -162  315200021
-13  -162  722100000
-13  -162    714100003
-13  -162    721500000
-13  -162    828400000
-13  -162    821100000
-13  -162    812100000
-13  -162    812300000
-13  -162    822300000
-13  -162    817100000
-13  -162    817200000
-13  -162    812200000
-13  -162    721400000
-13  -162    722200000
-13  -162    721200000
-13  -162    722400000
-13  -125    827800000
-13  -125    827900000
-13  -125    741600000
-23  413100007
-23  -155    514100004
-23  -155    422201000
-23  -155    314400000
-23  -155    314300000
-23  -155    511100001
-23  -155    314500000
-23  -177    414200001
-23  -177    421100003
-23  -138    833300000
-23  -138    343100003
-23  -138    933000010
-23  -138    933000005
-23  -138    721200000
-23  -210    915100000
-23  -210    832400000
-23  -210    832200005
-23  -210    414200003
-23  -210    933000004
-23  -210    833400000
-23  -210    933000002
-23  -210    933000007
-23  -210    911200001
-23  -175    235900002
-23  -175    832200003
-23  -175    832300004
-23  -175    832100000
-23  -175    832200006
-23  -175    831100000
-23  -175    832200007
-23  -175    832200001
-23  -175    914200009
-23  -175    832200002
-23  -175    933100000
-23  -172    831200000
-23  -172    832300005
-23  -172    511200000
-23  -172    831100000
-23  -172    832300006
-23  -172    413300000
-23  -172    712200013
-23  -172    914200009
-23  -172    933000006
-23  -181    714100012
-23  -181    834000000
-23  -181    314100000
-23  -181    314200000
-23  -181    933000003
-23  -181    313100012
-23  -181    313100013
-23  -181    342200000
-8  341200003
-8  341200005
-8  341201000
-8  244100000
-8  341900000
-8  421100004
-8  241100005
-8  241100000
-8  342100000
-8  341300000
-8  412200001
-8  241900000
-8  341100000
-8  344200000
-8  341200004
-8  421500000
-8  421400000
-8  915300000
-6  -132    245500000
-6  -132    313100017
-6  -132    347200000
-6  -132    313100003
-6  -132    347100004
-6  -114    311800008
-6  -114    313100007
-6  -114    313100011
-6  -114    245200000
-6  -165    521000000
-6  -165    347102000
-6  -165    347100012
-6  -167    245400000
-6  -167    347500002
-6  -167    245300000
-6  -218    915200008
-6  -130    421301000
-6  -130    347400002
-6  -130  313100017
-6  -130  347400001
-6  -130  421302000
-6  -130  347300000
-6  -130  915200005
-6  -188  347500005
-6  -188  347500003
-6  -188  347500004
-6  -188  347500006
-6  -188  611300006
-6  -188  347500007
-6  -188  347500001
-6  -188  322600015
-6  -188  347500008
-6  -194  421301000
-6  -194  313100004
-6  -194  713700012
-6  -194  347400002
-6  -194  311800010
-6  -194  421302000
-6  -194  313100002
-6  -194  915200005
-6  -194  347100004
LABEL1
ISCO Occupationlabel lvl 1
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Bezpieczeństwo, siły zbrojne, porządek publiczny, sprzątanie
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Hotele, restauracje, wypoczynek
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Informatycy i pokrewni
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kierownicy / menedżerowie, prawnicy
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Kupcy, zaopatrzeniowcy, hurtownicy, handlarze
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy administracyjni
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy biurowi
Pracownicy socjalni, usługi publiczne
Pracownicy socjalni, usługi publiczne
Pracownicy socjalni, usługi publiczne
Pracownicy socjalni, usługi publiczne
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z budownictwem
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z działalnością wydawniczą
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z edukacją
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z handlem detalicznym
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z marketingiem
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z nauką
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z ochroną zdrowia i opieką społeczną
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przemysłem wydobywczym, energetycznym i przetwarzaniem odpadów
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z przetwórstwem przemysłowym (przemysł lekki)
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z transportem, gospodarką magazynową i łącznością
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane z usługami finansowymi, bankowością, ubezpieczeniami
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
Zawody związane ze sztuką, rozrywką, kulturą, sportem
LABEL2
ISCO Occupationlabel lvl 2
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Bezpeczienstwo
Obrona narodowa
Obrona narodowa
Obrona narodowa
Ochrona przeciwpożarowa
Ochrona przeciwpożarowa
Policja
Policja
Policja
Policja
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Sprzatanie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Placówki gastronomiczne inne niż bary, restauracje i kawiarnie
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Turystyka
Analityk systemów komputerowych
Inspektor jakości oprogramowania komputerowego
Kierownik działu informatycznego
Konsultant w branży technologii informatycznych
Kontroler robotów przemysłowych
Kupiec / zaopatrzeniowiec: wyposażenie komputerowe
Operator sprzętu komputerowego
Operator wprowadzania danych
Programista
Programista aplikacji
Programista komputerowy (nie licząc aplikacji)
Projektant / programista
Projektant stron internetowych
Przedstawiciel handlowy: wyposażenie komputerowe
Technik informatyk
Web assistant
Webmaster
Dyrektorzy, samodzielni kierownicy
Dyrektorzy, samodzielni kierownicy
Dyrektorzy, samodzielni kierownicy
Dyrektorzy, samodzielni kierownicy
Dyrektorzy, samodzielni kierownicy
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownicy działów
Kierownik ds. Jakości
Prawnicy
Prawnicy
Prawnicy
Prawnicy
Prawnicy
Prawnicy
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami
Zarządzanie kadrami
Administracja państwowa
Administracja państwowa
Administracja państwowa
Administracja państwowa
Administracja państwowa
Administracja państwowa
Kupiec / zaopatrzeniowiec: inne produkty i usługi
Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty chemiczne
Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty farmaceutyczne
Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty rolne
Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty szkolne i pomoce dydaktyczne
Kupiec / zaopatrzeniowiec: produkty techniczne
Kupiec / zaopatrzeniowiec: usługi turystyczne
Przedstawiciel handlowy: inne produkty/usługi
Przedstawiciel handlowy: kuchnie
Przedstawiciel handlowy: produkty bankowe
Przedstawiciel handlowy: produkty budowlane
Przedstawiciel handlowy: produkty chemiczne
Przedstawiciel handlowy: produkty farmaceutyczne
Przedstawiciel handlowy: produkty rolne
Przedstawiciel handlowy: produkty szkolne i pomoce dydatktyczne
Przedstawiciel handlowy: produkty techniczne
Przedstawiciel handlowy: produkty ubezpieczeniowe
Taksator, rzeczoznawca albo licytator
Właściciel straganu, stoiska na targowisku
Celnik / agent celny
Inni pracownicy administracyjni
Księgowy-kasjer
Magazynier
Pracownicy administracyjni
Pracownik ds. Statystycznych
Pracownik ds. Statystyki i obliczeń matematycznych
Pracownik działu rachunkowego lub księgowości
Pracownik kancelaryjny
Specjalista ds. Kadr i wynagrodzeń
Urzędnik ds. Licencji
Urzędnik ds.świadczeń społecznych
Wyższy urzędnik państwowy, wyższy urzędnik samorządowy
Zawody i specjalności powiązane z rozliczaniem ceł i podatków
Archwista
Bibliotekarz
Call canter
Call canter
Call canter
Informator ruchu pasażerskiego
Kasjer / sprzedawca biletów
Kodowacz
Kurier
Operator maszyn liczących
Operator procesorów tekstów
Operator teleksu lub telegrafu
Operator wprowadzania danych
Planista produkcyjny
Recepcjonistka,
Sekretariat
Sekretariat
Sekretariat
Stenograf, maszynistka
Znacznik lub pokrewny zawód
Duchowny
Pośrednik pracy
Pracownik pomocy społecznej i pracy socjalnej
Pracownik pracy socjalnej
Asystent, doradca, inspektor
Asystent, doradca, inspektor
Asystent, doradca, inspektor
Asystent, doradca, inspektor
Asystent, doradca, inspektor
Asystent, doradca, inspektor
Asystent, doradca, inspektor
Leśnictwo
Leśnictwo
Leśnictwo
Leśnictwo
Leśnictwo
Leśnictwo
Leśnictwo
Leśnictwo
Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
Ogrodnictwo, kwiaty, owoce
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rolnictwo, hodowla bydła
Rybołówstwo
Rybołówstwo
Rybołówstwo
Rybołówstwo
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Betoniarze, murarze
Malarze / lakiernicy
Malarze / lakiernicy
Malarze / lakiernicy
Malarze / lakiernicy
Malarze / lakiernicy
Malarze / lakiernicy
Robotnicy w budownictwie drogowym i wodnym
Robotnicy w budownictwie drogowym i wodnym
Robotnicy w budownictwie drogowym i wodnym
Robotnicy w budownictwie drogowym i wodnym
Robotnicy w budownictwie drogowym i wodnym
Drukarz
Dziennikarz, reporter
Fotograf
Fotograf poligraficzny
Fototechnik, pracownik laboratorium fotograficznego
Ilustrator, ilustrator książek
Introligator
Kierownik przedsiębiorstwa
Komputerowy składacz tekstu
Kopista, trawiacz, grawerarz lub pokrewny
Maszynista maszyn introligatorskich
Odlewacz lub galwanizer poligraficzny
Operator dzwieku
Operator fotoskładu
Operator fotoskładu
Operator urządzeń nadawczych i telekomunikacyjnych
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Pisanie
Projektant graficzny
Architekci, projektanci
Architekci, projektanci
Architekci, projektanci
Architekci, projektanci
Architekci, projektanci
Architekci, projektanci
Badania
Badania
Badania
Edukacja specjalna
Edukacja specjalna
Elektrycy
Elektrycy
Elektrycy
Inżynierowie
Inżynierowie
Inżynierowie
Inżynierowie
Inżynierowie
Inżynierowie
Inżynierowie
Inżynierowie
Konstruktorzy, projektanci
Konstruktorzy, projektanci
Konstruktorzy, projektanci
Konstruktorzy, projektanci
Konstruktorzy, projektanci
Konstruktorzy, projektanci
Konstruktorzy, projektanci
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Mechanicy
Nauczyciele - szkoła średnia i zawodowa
Nauczyciele - szkoła średnia i zawodowa
Nauczyciele - szkolnictwo wyższe
Opieka nad dziećmi
Opieka nad dziećmi
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Wspieranie nauki
Wspieranie nauki
Wspieranie nauki
Fryzjer / stylista
Fryzjer / stylista
Fryzjer / stylista
Fryzjer / stylista
Fryzjer / stylista
Handlarze
Handlarze
Handlarze
Handlarze
Handlarze
Handlarze
Pracownik sklepu / przechowalni
Pracownik sklepu / przechowalni
Pracownik sklepu / przechowalni
Pracownik sklepu / przechowalni
Rzemieślnik
Rzemieślnik
Rzemieślnik
Rzemieślnik
Rzemieślnik
Rzemieślnik
Rzemieślnik
Usługi pogrzebowe
Usługi pogrzebowe
Usługi pogrzebowe
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Właściciel sklepu / sprzedawca / handlarz
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Marketing
Public relation, reklama
Public relation, reklama
Public relation, reklama
Public relation, reklama
Public relation, reklama
Archiwista, muzealnik
Bibliotekoznawca i zawody pokrewne
Biolog, botanik, zoolog i zawody pokrewne
Chemik
Ekonomista
Famakolog, patolog i zawody pokrewne
Filolog, tłumacz
Filozof, historyk, politolog
Fizyk, astronom
Geograf
Geolog, geofizyk,
Inzynier
Matematyk lub zawody pokrewne
Meterolog
Pedagog szkolny
Psycholog pracy, ergonomista
Socjolog, antropolog i zawody pokrewne
Statystyk
Asystenci
Asystenci
Asystenci
Asystenci
Asystenci
Asystenci
Kierownicy / menedżerowie
Kierownicy / menedżerowie
Kierownicy / menedżerowie
Laboranci
Laboranci
Laboranci
Laboranci
Laboranci
Laboranci
Lekarze medycyny
Lekarze medycyny
Lekarze medycyny
Lekarze medycyny
Lekarze medycyny
Lekarze medycyny
Oficerowie dyżurni
Oficerowie dyżurni
Oficerowie dyżurni
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Pielęgniarki
Położne / położnicy
Położne / położnicy
Sanitariusze
Sanitariusze
Sanitariusze
Sanitariusze
Sanitariusze
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Technicy
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Terapeuci
Brukarz
Elektroenergetyk
Górnik podziemnej lub odkrywkowej eksploatacji złóż
Górnik strzałowy
Kontroler urządzeń gazowych, inspektor jakości wody
Maszynista silników lub kotłów parowych
Operato urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców
Operator maszyn górniczych
Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin
Operator pomp, sprężarek, urządzeń uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i pokrewny
Operator urządzeń do przeróbki ropy naftowej i gazu
Robotnik (pomocniczy) w kopalni lub kamieniołomie
Robotnik obróbki kamienia (kamieniarz)
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Artykuły tekstylne, skóra
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Atrykuły spożywcze
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Ceramika, szkło
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Chemikalia, wyroby z gumy i plastiku
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Drewno, papier
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Elektronika
Graficy komputerowi / projektanci
Graficy komputerowi / projektanci
Graficy komputerowi / projektanci
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Kontrolerzy, inspektorzy jakości
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Metalurgia
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń
Napoje alkoholowe i bezalkoholowe, tytoń
Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
Lotnictwo
Lotnictwo
Lotnictwo
Lotnictwo
Lotnictwo
Lotnictwo
Poczta
Poczta
Porty
Porty
Porty
Porty
Porty
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Tranport dostawczy
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport pasażerski
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport publiczny, kolej
Transport wodny
Transport wodny
Transport wodny
Transport wodny
Transport wodny
Transport wodny
Transport wodny
Transport wodny
Agent ubezpieczeń majątkowych
Agent ubezpieczen na zycie
Agent ubezpieczeniowy
Ekonomista
Inne zawody związane z finansami i sprzedażą
Kasjer
Kierownik działu administracyjnego i finansowego
Księgowy
Pośrednik handlowy
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Pracownik obsługi biurowej
Specjaliści ekonomiczni i ds. Kadr
Sprzedawca / dealer aktywów finansowych, broker
Urzędnik podatkowy / akcyzowy
Urzędnik ubezpieczeń społecznych
Windykator należności
Właściciel, pracownik lombardu
Wybieracz monet (żetonów) z automatów lub odczytywacz liczników i pokrewni
Kino, scena, radio, tv
Kino, scena, radio, tv
Kino, scena, radio, tv
Kino, scena, radio, tv
Kino, scena, radio, tv
Malarstwo, rzeźba, fotografia
Malarstwo, rzeźba, fotografia
Malarstwo, rzeźba, fotografia
Malarstwo, rzeźba, fotografia
Moda
Moda
Moda
Muzyka, taniec
Muzyka, taniec
Muzyka, taniec
Reżyseria
Rozrywka
Rozrywka
Rozrywka
Rozrywka
Rozrywka
Rozrywka
Rozrywka
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Sport
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
Wsparcie techniczne
LABEL3
ISCO Occupationlabel lvl 3
Funkcjonariusz więziennictwa służby ochrony
Kontroler strefy parkowania
Ochroniarz (osobisty)
Ochroniarz w lokalu
Parkingowy
Portier
Pracownicy usług ochrony gdzie indziej niesklasyfikowani.
Pracownik ochrony mienia
Ratownik górski
Ratownik wodny
Strażnik miejski
Szatniarz
Oficer
Siły zbrojne
Żołnierz, kapral, marynarz
Inspektor budowlany, inspektor ochrony przeciwpożarowej
Strażak
Fotograf policyjny, specjalista daktyloskopii
Inspektor policji albo detektyw
Kontroler strefy parkowania
Policjant
Czyściciel boilerów, zbiorników lub basenów
Czyściciel statków
Kominiarz
Ładowacz nieczystości
Pomoc domowa lub sprzątaczka domowa
Robotnik czyszczący konstrukcje budowlane
Sprzątacz pojazdów (pociągu, autobusu, samolotu)
Szaleciasz
Zamiatacz i pokrewni
Zmywacz okien (czyściciel szyb)
Kucharz
Osoba do towarzystwa
Pokojówka
Pomoc lub sprzątaczka biurowa, hotelowa lub w innych instytucjach
Pomocnik ds. Cateringu
Pracownik stołówki, bufetu
Pracownik usług domowych lub pokrewny
Praczka lub prasowaczka
Somelier
Starszy kelner lub główny lokaj
Agent turystyczny, organizator obsługi turystycznej
Hostessa (w sklepie, na targach)
Kierownik działu marketingu i sprzedaży
Pracownik biura podróży
Pracownik informacji turystycznej,
Przewodnik, pilot wycieczek
Steward
Dyrektor generalny, dyrektor wykonawczy, prezes i ich zastępcy
Kierownik ds. Infastruktury
Kierownik dzialu produkcji, kierownik dzialu operacyjnego
Kierownik innego działu
Kierownik przedsiębiorstwa
Kierownik ds. Infastruktury
Kierownik działu administracyjnego i finansowego
Kierownik działu badań
Kierownik działu kadr
Kierownik działu marketingu i sprzedaży
Kierownik działu marketingu i sprzedaży
Kierownik dzialu produkcji, kierownik dzialu operacyjnego
Kierownik działu public relations
Kierownik działu zaopatrzenia i dystrybucji
Kierownik innego działu

Adwokat
Doradca
Komornik sądowy
Notariusz
Prokurator
Radca prawny
Doradca zawodowy
Doradca zawodowy
Inspektor bezpieczeństwa pracy
Kierownik działu kadr
Parlamentarzysta
Sołtys, burmistrz
Wyższy przedstawiciel organizacji politcznej
Wyższy urzędnik państwowy, wyższy urzędnik samorządowy
Zawodowy dzialacz ogranizacji humanitarnej lub spolecznej
Zawodowy działacz związków zawodowych lub innej organizacji reprezentującej interesy gospodaracze
Ankieter telefoniczny
Domokrążca lub sprzedawca na telefon
Telefonistka
Asystent zarządu
Pracownik administracyjny
Sekretarz / asystent biura zarządu
Doradca ds. Rolnictwa lub leśnictwa
Inzynier rolnictwa
Inżynier rolnictwa i zawody pokrewne
Kontroler jakości nasion i sadzonek
Operator pojazdów wolnobieżnych rolniczych i leśnych
Technik rolnictwa lub leśnictwa
Weterynarz
Drwal
Inzynier lesnictwa
Ogrodnik terenów zieleni
Robotnik leśny
Straznik lesny
Wikliniarz
Wypalacz węgla drzewnego
Zarządca ogrodu, parku
Ogrodnik szkółkarz
Pracownik kwiaciarni
Producent i zbieracz ziol
Robotnik rolny
Rolnik produkcji roślinnej
Sadownik
Asystent weterynaryjny
Hodowca bydla
Hodowca drobiu
Hodowca inwentarza mieszanego
Hodowca koni
Hodowca owiec
Hodowca trzody chlewnej
Hodowca zwierzat domowych
Hodowca zwierzat futerkowych
Instruktor jazdy konnej
Opiekun zwierząt (nie labolatoryjnych)
Opiekun zwierząt labolatoryjnych
Organizator polowań
Pracownik deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji
Producent przetworów nabiałowych
Pszczelarz
Robotnik rolny
Rolnik (produkcja roślinna lub zwierzęca z przeznaczeniem na rynek)
Rolnik upraw mieszanych
Trener lub treser zwierząt
Weterynarz
Woźnica
Hodowca ryb
Robotnik pomocniczy w rybołustwie i łowiectwie
Rybak morski
Rybak śródlądowy
Betoniarz (pakowacz)
Betoniarz (wykończeniowiec)
Cieśla lub stolarz budowlany
Cieśla lub stolarz budowlany
Dekarz
Grouter
Hydraulik
Inżynier budownictwa
Lakiernik lub pokrewny gdzie indziej nie sklasyfikowany
Lakiernik samochodowy
Malarz – tapeciarz
Monter izolacji
Murarz
Posadzkarz
Robotnik (pomocniczy) w budownictwie ogólnym
Robotnik budowlany robót stanu surowego
Robotnik budowy
Szklarz lub pokrewny
Układacz nawierzchni cementowych, granitowych
Zbrojarz
Lakiernik lub pokrewny gdzie indziej nie sklasyfikowany
Lakiernik samochodowy
Malarz – tapeciarz
Malarz budowlany
Malarz lakiernik wyrobów metalowych lub malarz znaków drogowych
Tapeciarz
Nurek
Operator sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych
Robotnik (pomocniczy) w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni
Robotnik drogowy
Technik geodeta
Asystent edytora
Autor przewodników
Copywriter
Copywriter dokumentacji techniczej
Dziennikarz wydawnictw interntowych, edytor strony internetowych
Dziennikarz, reporter
Felietonista, komentator
Korespondent prasowy
Pisarz
Architekt, inżynier i zawody pokrewne niesklasyfikowane
Architekt, urbanista
Kreślarz, projektant mebli
Planista ruchu drogowego
Projektant przemysłowy
Technik geodeta
Ankieter (inny niż telefoniczny)
Diagnosta laboratoryjny
Doktorant, student studiów doktoranckich
Nauczyciel w szkole specjalnej
Preprimary education teaching associate professional
Monter elektronik
Monter linii elektrycznych
Serwisant urządzeń elektronicznych
Inżynier budownictwa
Inżynier budownictwa
Inżynier chemik
Inżynier elektronik, telekomunikacji
Inżynier elektryk
Inżynier elektryk
Inżynier górnik, hutnik i i zawody pokrewne
Inżynier mechanik
Geodeta, kartograf
Grafik komputerowy / kreślarz architekt
Grafik komputerowy / kreślarz architektury krajobrazu
Grafik komputerowy / kreślarz techniczny projektowanie dróg i urządzeń wodnych
Kreślarz kartograf
Kreślarz techniczny
Kreślarz, projektant mebli
Elektormonter silników elektrycznych i generatorów
Elektromechanik
Elektromechanik sprzatu gospodarstwa domowego
Elektromonter urządzeń sygnalizacyjnych
Mechanik - monter urządzeń rolniczych lub przemysłowych
Mechanik pojazdów jednośladowych
Mechanik samochodowy (samochodów osobowych)
Mechanik samolotowy
Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
Pracownik pomocy drogowej
Wulkanizator
Nauczyciel w szkole średniej i zawodowej
Przedszkolanka (nauczycielka wychowania przedszkolnego)
Nauczyciel akademicki
Opiekunka do dzieci
Przedszkolanka (nauczycielka wychowania przedszkolnego)
Mechanik - monter urządzeń rolniczych lub przemysłowych
Monter instrumentów muzycznych
Technicy i inżynierowie gdzie indziej niesklasyfikowani
Technik budownictwa
Technik elektronik, technik telekomunikacji
Technik elektryk
Technik geodeta
Technik górnictwa, technik metalurgii i pokrewni
Technik mechanik
Technik nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni
Technik technologii chemicznej i pokrewni
Zegarmistrz
Doradca zawodowy
Inspektor szkolny (wizytator)
Metodyk nauczania
Aptekarz
Asystent fryzjera
Chrakteryzator lub wizarzysta
Fryzjer
Kosmetyczka
Cieśla lub stolarz budowlany
Pracownik ochrony mienia
Pucybut lub inny świadczący usługi na ulicach
Roznosiciel gazet
Sprzedawca straganowy, na rynku
Wybieracz monet (żetonów) z automatów lub odczytywacz liczników
Kasjer / konsultant
Kasjer w przechowalni
Pracownik przechowalni
Sprzedawca lub demonstrator w sklepie
Bursztyniarz
Gemmolog
Metaloplastyk
Szewc
Szlifierz kamieni szlachetnych i ozdobnych
Tapicer lub pokrewny
Złotnik - jubiler
Karawaniarz
Kościelny
Pracownik zakładu pogrzebowego
Aptekarz
Aptekarz
Fotograf
Kierownik sklepu / pracowni jubilerskiej
Kierownik sklepu rybnego
Kierownik sklepu spożywczego
Kierownik sklepu warzywnego
Kierownik wypożyczalni kaset wideo
Kierownik/wlasciciel sklepu motoryzacyjnego
Kierownik/wlasciciel sklepu zoologicznego
Mleczarz
Piekarz, sprzedawca pieczywa
Rzeźnik
Sprzedawca drobiu
Sprzedawca mobilny
Sprzedawca win
Analityk rynku
Fotoedytor
Fotoreporter
Pracownik działu marketingu
Specjaliści ekonomiczni i ds. Kadr
Fotoedytor
Fotograf reklamowy
Pracownik działu public relations
Projektant graficzny
Projektant reklamowy, dyrektor artystyczny
Asystent anestezjolog
Asystent dentystyczny
Asystent farmaceutyczny
Asystent fizykoterapeuty
Asystent medyczny
Asystentka pielęgniarki
Kierownik przedsiębiorstwa
Pielęgniarka oddziałowa
Pracownik administracyjny
Asystent radiodiagnostyk
Asystent radioterapeuta
Operatorzy aparatury medycznej gdzie indziej niesklasyfikowani
Technik botaniki, zoologii, biochemii, antropologii
Technik laboratoryjny, asystent w pracowni kardiologicznej
Technik radiograf
Bekteriolog,serolog, wirusolog
Dentysta
Dietetyk
Farmaceuta
Lekarz (inny niż pierwszego kontaktu)
Lekarz pierwszego kontaktu
Inny pracownik opieki osobistej lub pokrewny
Pomocniczy personel medyczny
Pracownik domowej opieki osobistej
Asystentka pielęgniarki
Instruktor pielęgniarstwa
Pielęgniarka
Pielęgniarka intensywnej terapii
Pielęgniarka oddziałowa
Pielęgniarka onkologiczna
Pielęgniarka prywatna
Pielęgniarka psychiatryczna
Pielęgniarka środowiskowa
Pielęgniarka szkolna
Pielęgniarka w karetce
Pielęgniarka w szkole wyższej
Pielęgniarka w szpitalu
Położna
Położnik
Inspektor sanitarny
Kucharz
Pracownik ochrony mienia
Promotor zdrowia
Sanitariusz
Dietetyk
Mechanik sprzętu dentystycznego
Mechanik sprzetu medycznego
Ortoptysta
Średni personel ochrony zdrowia (z wyjątekiem pielęgniarek i położnych) gdzie indziej niesklasyfikowany
Fizjoterapeuta, fizykoterapeuta
Manikurzysta
Masażysta
Pedikurzysta
Pedikurzysta
Terapeuta młodzieży
Terapeuta muzyczny
Terapeuta rodzinny
Terapeuta ruchu
Terapeuta stóp
Terapeuta uzaleznien
Terapeuta zajęciowy
Terapeuta zawodowy
Drukarz tkanin lub drukarz sitodrukowy
Garbarz skór, kaletnik, rymarz lub pokrewny
Kontroler jakości odzieży i wyrobów ze skóry
Krawiec lub kapelusznik
Krojczy
Kuśnierz lub pokrewny
Operator maszyn do produkcji obuwia
Operator maszyn do produkcji wyrobów włókienniczych, futrzarskich i skórzanych gdzie indziej niesklasyfikowany
Operator maszyn do szycia
Operator maszyn do wyprawiania futer i skór
Operator maszyn wykończalniczych wyrobów włókienniczych
Operatorzy maszyn tkackich, dziewiarskich i pokrewni
Plecionkarz, szczotkarz lub pokrewny
Przygotowywacz włókna i przędzarz
Rzemieślnik arytstyczny wyrobów drewnianych
Rzemieślnik wyrobów włókienniczych lub skórzanych
Szwaczka zasłon, obrusów, namiotów
Szwaczka, hafciarka lub pokrewna
Tkacz, dziewiarz lub pokrewny
Inspektor jakości artykułów spożywczych (z wyłączeniem mięsa i ryb)
Inspektor jakości mięsa i ryb
Inspektor jakości produktów rolnych
Klasyfikator żywności
Maszynista lub operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych lub pokrewny
Operator maszyn i urządzeń do produkcji cukru
Operator maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych lub alkoholowych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów mleczarskich
Operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów piekarniczych i cukierniczych oraz koncentratów spożywczych
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa kawy, herbaty i ziarna kakaowego
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa mięsa i ryb
Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa owoców, warzyw, nasion oleistych i pokrewni
Operator maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego
Operator maszyn i urządzeń przetwórstwa zbożowego
Pakowacz
Piekarz lub cukiernik
Robotnicy przetwórstwa surowców roślinnych
Robotnik w produkcji tytoniu
Robotnik w produkcji wyrobów mleczarskich
Rzeźnik, masarz lub robotnik w przetwórstwie ryb
Ceramik, garncarz lub pokrewny
Formowacz wyrobów szklanych, krajacz lub szlifier szkła
Grawerarz szkła lub pokrewny
Inspektor jakości produktów ze szkła
Krajacz diamentów
Operator urządzeń do produkcji wyrobów szklanych lub ceramicznych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów szklanych, ceramicznych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowany
Projektant przemysłowy
Zdobnik ceramiki, szkła lub pokrewny
Inspektor jakości artykułów przemysłowych
Kontroler jakości wyrobów z gumy i plastiku
Kontroler jakości/inspektor produktów farmaceutycznych
Operator maszyn do produkcji wyrobów z gumy
Operator maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do produkcji betonu, elementów betonowych oraz kamiennych i pokrewni
Operator maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowany
Operator maszyn przędzalniczych i pokrewni
Operator urządzeń do obróbki cieplnej chemikaliów
Operator urządzeń do procesów chemicznych i produkcji chemikaliów
Operator urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych
Operator urządzeń do produkcji wyrobów farmaceutycznych, kosmetycznych i sanitarnych
Operator urządzeń do rozdrabniania, mieszania i granulowania chemikaliów
Operator urządzeń filtrujących i oddzielających
Operator urządzeń przetwórstwa chemicznego gdzie indziej niesklasyfikowany
Kontroler jakości produkótw drewnianych
Monter wyrobów tekstylnych, z tektury i pokrewnych materiałów
Monter wyrobów z drewna
Operator maszyn do produkcji wyrobów papierniczych
Operator maszyn do produkcji wyrobów z drewna
Operator urządzeń do obróbki drewna
Operator urządzeń do produkcji papieru
Operator urządzeń do wyrobu masy papierniczej
Robotnik przygotowujący drewno
Stolarz lub pokrewny
Ustawiacz-operator maszyn do obróbki drewna
Monter aparatury, maszyn i sprzętu elektrycznego
Monter maszyn i urządzeń mechanicznych
Monter sprzętu elektronicznego
Operator maszyn gdzie indziej niesklasyfikowany
Operator urządzeń do produkcji materiałów światłoczułych i obróbki filmów
Pakowacz
Robotnik przy pracach prostych w przemyśle
Grafik komputerowy / kreślarz techniczny instalacji elektrycznych
Grafik komputerowy / kreślarz techniczny projektowanie maszyn i pojazdów
Projektant przemysłowy
Diagnosta samochodowy
Inspektor budowlany, inspektor ochrony przeciwpożarowej
Inspektor jakości produktów ze szkła
Inspektor pracy maszyn i urządzeń mechaniczych
Kontroler jakości / inspektor innych produktów
Kontroler jakości odzieży i wyrobów ze skóry
Kontroler jakości produkótw drewnianych
Kontroler jakości wyrobów z gumy i plastiku
Kontroler jakości wyrobów z metalu
Kontroler jakości/inspektor produktów farmaceutycznych
Kontroler natęrzenia hałasu
Blacharz okrętowy lub lotniczy
Blacharz samochodowy
Ciągacz lub tłoczarz
Diagnosta samochodowy
Dozorca
Formierz / modelarz odlewnik lub pokrewny
Frezer
Inny blacharz
Inspektor jakości wyposażenia komputerowego
Inspektor pracy maszyn i urządzeń mechaniczych
Kontroler jakości wyrobów z metalu
Kontroler urządzeń elektrycznych
Kowal, hartownik lub pokrewny
Lakiernik samochodowy
Monter konstrukcji linowych
Monter wyrobów z metalu, gumy i tworzyw sztucznych
Operator maszyn i urządzeń do obróbki metali
Operator maszyn i urządzeń metarulgicznych
Operator pieców i urządzeń do obróbki cieplnej metali
Operator urządzeń do nakładania powłok
Operator zautomatyzowanych i zrobotyzowanych linii produkcyjnych w przemyśle elektromaszynowym
Operatorzy robotów i manipulatorów przemysłowych
Operatorzy urządzeń odlewniczych, walcowniczych i pokrewni
Robotnik przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe
Ślusarz narzędziowy lub pokrewny
Spawacz zgrzewacz lub pokrewny
Szlifierz narzędzi lub polerowacz metali
Operator maszyn i urządzeń do produkcji napojów bezalkoholowych lub alkoholowych
Operator maszyn i urządzeń przemysłu tytoniowego
Robotnik w produkcji tytoniu

Fryzjer stylista
Hostessa
Kontroler ruchu lotniczego
Pilot statków powietrzynych
Stewardesa, intendent
Technik bezpieczeństwa ruchu lotniczego
Listonosz
Pracownik poczty
Maszynista lub operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych lub pokrewny
Pracownik administracyjny
Robotnik na rampie
Robotnik portowy (doker)
Spawacz zgrzewacz lub pokrewny
Goniec lub bagażowy
Kierowca ciągnika siodłowego
Kierowca samochodu dostawczego
Kurier
Ładowacz
Operator maszyn i urządzeń dźwigowo-transportowych
Pilot samochodowy
Robotnik magazynowy
Roznosiciel gazet
Egzaminator prawa jazdy
Kierowca ambulansu
Kierowca autobusu wycieczkowego
Kierowca samochodu
Kierowca samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych
Maszynista kolejowy lub metra
Pozostali kierowcy samochodów ciężarowych lub osobowych
Prywatny kierowca/szofer
Sprzątacz pojazdów (pociągu, autobusu, samolotu)
Taksówkarz
Wózak
Dyżurny ruchu, manewrowy lub pokrewny
Kierowca autobusu komunikacji publicznej/autobusu szkolnego
Konduktor
Maszynista kolejowy lub metra
Motorniczy tramwaju lub metra
Pracownik ds. Transportu
Robotnik kolejowy
Sprzątacz pojazdów (pociągu, autobusu, samolotu)
Tragarz
Malarz lakiernik statków lub samolotów
Marynarz lub pokrewny
Mechanik okrętowy
Oficer pokładowy, pilot portowy
Operator koparek, buldożerów
Operator radaru
Radiooperator
Spedytor, agent klarujący
Aktor, teatralny, telewizyjny
Kinooperator
Prezenter telewizyjny, spiker radiowy i pokrewne
Producent filmowy
Scenograf
Artysta grafik
Fotograf
Fotograf portretów
Rzeźbiarz, malarz albo artysta w pokrewnych dziedzinach
Modelka lub model
Projektant mody,
Stylista, doradca ds. Mody
Choreograf, tancerz
Instruktor baletu lub tańca
Kompozytor, muzyk, wokalista
Szatniarz
Bukmacher, pracownik kolektury
Inni artyści cyrkowi
Kinooperator
Klown, magik, akrobata
Krupier
Muzyk, śpiewak, tancerz uliczny lub klubowy oraz pokrewne
Pracownik parku rozrywki / wesołego miasteczka
Działacz sportowy
Instruktor fitness
Instruktor jazdy konnej
Instruktor pływania
Pracownik dbający o trawiaste boiska sportowe, pola golfowe
Sędzia sportowy
Sportowiec
Terapeuta zawodowy
Trener sportowy
Bukmacher, pracownik kolektury
Edytor
Elektromonter urządzeń oświetlenia teatralnego, filmowego i telewizyjnego
Inni artyści cyrkowi
Kreślarz techniczny
Krupier
Operator kamery
Pracownik parku rozrywki / wesołego miasteczka
Scenograf

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:195
posted:6/22/2011
language:English
pages:349