Docstoc

PowerPoint-prentation - Ergoter

Document Sample
PowerPoint-prentation - Ergoter Powered By Docstoc
					Længst muligt i eget liv
       26. november 2008
Rehabiliteringschef Louise Thule Christensen
       Fredericia Kommune


                        16. juni 2011
        Et kig i krystalkuglen…•  Demografisk udvikling
•  Kronisk sygdom
•  Sundhedsvæsnets udvikling
•  Et kommunalt sundhedsvæsen                  16. juni 2011
         Et paradigmeskift
• Fra kompensation til rehabilitering
      • Fra sen til tidlig indsats
     • Fra pleje til forebyggelse
 • Fra behandling til tidlig opsporing
                  16. juni 2011
        Projekt ”Længst muligt i eget liv”


                         Længst
                        muligt i eget liv
   Tværfaglig     Tidlig opsporing og    Opfølgende    Ny teknologi   Forebyggelse og
hverdagsrehabiliterin  forebyggelse af akut  hjemmebesøg efter         sundhedsfremme til
     g          sygdom       udskrivelse             + 65-årige

  Delprojekt 1      Delprojekt 2     Delprojekt 3   Delprojekt 4   Delprojekt 5
                                               16. juni 2011
Mål med projektet?
• At ældre borgere oplever en øget
 livskvalitet

• At udskyde den aldersbetingede
 svækkelse og dermed gøre det
 muligt for den ældre borger at blive
 længst muligt i eget liv

• At fastholde og styrke den ældre
 borgers fysiske, kognitive og social
 egen omsorgs evne

• At nedsætte forbruget af
 kompenserende pleje og hjælp og
 derved fastholde serviceniveauet

• At forebygge indlæggelser og
 nedbringe sygehusforbrug for
 ældre borgere.


                 16. juni 2011
Hvilke borgere inviterer vi med?
• Borgere over 65-årig i risiko for at få
 nedsat funktionsevne
• Borgere over 65 år, som efter
 sygehusophold eller langvarig sygdom
 efterspørger kompenserende hjælp.
• På sigt alle borgere, der henvender
 sig til os

                   16. juni 2011
        Delprojekt 1:
      Hverdagsrehabilitering
•  Vi har beskrevet en model for tværfaglig
  hverdagsrehabilitering

•  Nye borgere med rehabiliteringspotentiale bevilges træning
  i stedet for pleje

•  Én borger = én handleplan

•  Et tværfagligt team er koblet med et udførende team

•  Kompetenceudvikling i hverdagsrehabilitering

•  Afprøve, justere og evaluere model i pilotprojekt.

                             16. juni 2011

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:6/17/2011
language:Danish
pages:7