Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

ningstider Thule Vital Gym

VIEWS: 3 PAGES: 1

									     Kursoppstart
     Thule vital Gym
     (Gamle biblioteket på Øytun)


Dametrening:
Endelig blir det oppstart av dametrening igjen.
  Onsdag 10. september kl. 19.00
Kurset vil gå over 14 onsdagskvelder, fram til 10.
desember. Pris for kurset er 1.000,-


Seniortrening:
Vi inviterer til oppstart av et nytt treningstilbud,
spesielt tilrettelagt for eldre og pensjonister.
 Torsdag 11. september kl. 14.00
Kurset vil gå hver torsdag fram til 11. desember.
Pris for kurset er 800,-
     Velkommen !

								
To top