RHESTR GWAITH STRYDFFYRDD STREETWORKSROADWORKS BULLETIN - PDF

Document Sample
RHESTR GWAITH STRYDFFYRDD STREETWORKSROADWORKS BULLETIN - PDF Powered By Docstoc
					 abcde
Ffordd Lleoliad/Sylwadau
                         RHESTR GWAITH STRYD/FFYRDD
                        STREETWORKS/ROADWORKS BULLETIN
                                                                      CYFREDOL O :
                                                                     CURRENT FROM :                                                                    Lled Lôn  Dyddiadau
                                                                                 19/06/09
                                                                                 Yn Ystod
Route Location/Remarks                 Math o Waith   Type of Work   Rheolaeth Traffig   Traffic Control   Lane Width   Dates    During
A55T   EASTBOUND CONWY TUNNEL CLOSED, CONTRAFLOW IN  CYNNAL TWNNEL   TUNNEL      GWRTHLIF YN Y TWNEL  CONTRAFLOW IN     3.25   23/06/2009 19:30 - 07:30
     WESTBOUND TUNNEL, LLANDUDNO JUNCTION               MAINTENANCE    GORLLEWINOL      WESTBOUND TUNNEL         25/06/2009

A55T   WESTBOUND CONWY TUNNEL CLOSED, CONTRAFLOW   CYNNAL TWNNEL   TUNNEL      GWRTHLIF YN Y TWNEL  CONTRAFLOW IN     3.25   07/07/2009 19:30 - 07:30
     IN EASTBOUND TUNNEL, CONWY                    MAINTENANCE    DWYREINIOL      EASTBOUND TUNNEL         09/07/2009

A5T   HENDRE ARDDWYFAEN, CERRIGYDRUDION (A5T),    TRWSIO'R FFORDD  REPAIRS TO    ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        23/12/2008  24 awr/hrs
     CERRIGYDRUDION                          CARRIAGEWAY    DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS         30/06/2009
                                              FFORDD
A470T NEAR DYTO, FFORDD LLANRWST, EGLWYSBACH      CYNNAL COED    TREE MAINTENANCE ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        20/06/2009 08:30 - 16:30
                                              DROS DRO DWY      TRAFFIC SIGNALS         20/06/2009
                                              FFORDD
A5T   FROM JCT WITH A470 TO BRON HAUL, WATERLOO   CYNNAL COED    TREE MAINTENANCE ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        29/06/2009 08:30 - 16:30
     BRIDGE TO PONT RHYDLANFAIR, BETWS-Y-COED                     DROS DRO DWY      TRAFFIC SIGNALS         10/07/2009
                                              FFORDD
A470T ROMAN BRIDGE, DOLWYDDELAN TO COUNTY        AILWYNEBU FFORDD CARRIAGEWAY    ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        29/06/2009 07:30 - 16:30
   BOUNDARY, DOLWYDDELAN                       RESURFACING    DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS         17/07/2009
                                              FFORDD
B5115 JCT WITH GLAN-Y-MOR ROAD, PENTYWYN ROAD,     CYNNAL      STREET LIGHTING  ARWYDDION TRAFFIG   MULTI PHASE           17/06/2009 09:30 - 15:30
   DEGANWY                      GOLEUADAU STRYD  MAINTENANCE    DROS DRO AMLWEDD   TEMPORARY TRAFFIC        19/06/2009
                                                         SIGNALS
A546   JCT WITH STATION ROAD, FFORDD GLAN-Y-MOR,   CYNNAL      STREET LIGHTING  ARWYDDION TRAFFIG   MULTI PHASE           23/06/2009 22:00 - 06:00
     DEGANWY                    GOLEUADAU STRYD  MAINTENANCE    DROS DRO AMLWEDD   TEMPORARY TRAFFIC        26/06/2009
                                                         SIGNALS
A547   MOBILE WORKS ( JCT ERW WEN TO JCT THE     GWAITH CEBLU   CABLE WORK    ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        15/06/2009 09:30 - 15:30
     BROADWAY), ABERGELE ROAD, OLD COLWYN                        DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS         19/06/2009
                                              FFORDD
B5106 BETWEEN DOLGARROG & TREFRIW, FFORDD GWYDYR,    GWAITH BT     BT WORK      ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        15/06/2009 09:30 - 16:30
   DOLGARROG                                       DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS         19/06/2009
                                              FFORDD
B5106 JCT WITH BRYN SEIRI, FFORDD LLANRWST, CONWY    GWAITH NWY    GAS WORK     ARWYDDION TRAFFIG   STOP / GO BOARD         16/06/2009  24 awr/hrs
                                              DROS DRO AROS A    TEMPORARY TRAFFIC        23/06/2009
                                              MYND         SIGNALS
A547   NEW MERC GARAGE, CONWY ROAD, LLANDUDNO     GWAITH DWR    WELSH WATER    ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        18/06/2009  24 awr/hrs
     JUNCTION                    CYMRU       WORK       DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS         19/06/2009
                                              FFORDD
B4501 NEAR SAILING CLUB, FFORDD BRENIG,         CYNNAL COED    TREE MAINTENANCE ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        22/06/2009 08:00 - 17:00
   CERRIGYDRUDION                                    DROS DRO DWY      TRAFFIC SIGNALS         24/06/2009
                                              FFORDD
A547   MOBILE WORKS ( JCT ERW WEN TO JCT THE     GWAITH CEBLU   CABLE WORK    ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY        22/06/2009 09:30 - 15:30
     BROADWAY), ABERGELE ROAD, OLD COLWYN                        DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS         26/06/2009
                                              FFORDD
Argraffwyd/Printed :19/06/2009                                                                     1/2
Ffordd Lleoliad/Sylwadau                                                          Lled Lôn  Dyddiadau   Yn Ystod
Route Location/Remarks                   Math o Waith  Type of Work    Rheolaeth Traffig   Traffic Control    Lane Width   Dates    During
A548   JCT WITH DUNDONALD AVE, MARINE ROAD, ABERGELE   GWAITH CEBLU  CABLE WORK     ARWYDDION TRAFFIG   TWO WAY TEMPORARY         22/06/2009 18:00 - 06:00
                                               DROS DRO DWY     TRAFFIC SIGNALS          26/06/2009
                                               FFORDD
     O/S Conwy Terrace, HEOL WATLING, LLANRWST                      CYFYNGIADAU PARCIO  PARKING RESTRICTION        01/04/2009    -
                                                                            01/10/2010

B5106 Pont Fawr, LLANRWST TO TREFRIW, LLANRWST       TRWSIO CLAWDD  FLOOD-BANK     GWAHARDDIAD AR DROI  PROHIBITION OF           01/06/2009    -
                              LLIF      REPAIRS                 TURNING              17/07/2009

     Junc. Llanrwst Road, FFORDD HENRYD, CONWY     GWAITH WAL   WALL WORK     CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            10/06/2009    -
                                                          CLOSURE              10/07/2009

     Junc. Glan Y mor, WARREN DRIVE, DEGANWY      GOSOD COLOFN  LAMP COLUMN    CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            17/06/2009    -
                              LAMP      INSTALLATION               CLOSURE              19/06/2009

B5113 O/S No 23, FFORDD LLANRWST, COLWYN BAY        CYSYLLTIAD   NEW CONNECTION   CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            18/06/2009    -
                              NEWYDD                          CLOSURE              19/06/2009

A548   Brymbo House, CHAPEL STREET, ABERGELE       DIHANGFA NWY  GAS ESCAPE     CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            19/06/2009    -
                                                          CLOSURE              19/06/2009

     Ysgol Llanddulas, FFORDD MINFFORDD, ABERGELE           PARTIE IN PARK   CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            20/06/2009 10:00 - 22:00
                                      EVENT                  CLOSURE              20/06/2009

B5106 APPROX. 300m SOUTH OF DWR CYMRU, FFORDD                         ARWYDDION TRAFFIG   STOP / GO BOARD          25/06/2009 09:00 - 17:00
   GWYDYR, DOLGARROG                                    DROS DRO AROS A    TEMPORARY TRAFFIC         26/06/2009
                                               MYND         SIGNALS
A547   VARIOUS LOCATIONS CONWY, BANGOR ROAD, CONWY            CONWY CIVIC               ROLLING ROAD            28/06/2009 10:45 - 12:30
                                      SUNDAY PARADE              CLOSURE              28/06/2009

     The Bridge, FFORDD GLASGWM (CLASS 3), PENMACHNO  TRWSIO PONT   BRIDGE REPAIRS   CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            29/06/2009    -
                                                          CLOSURE              01/07/2009

     TAN-Y-FRON TO CLWT ROAD, LLANSANNAN        AILWYNEBU FFORDD CARRIAGEWAY    CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            29/06/2009 08:30 - 16:00
                                      RESURFACING               CLOSURE              03/07/2009

     FROM ACCESS TO WILLOW CAFÉ CAR PARK TO ROWEN           ROWEN CARNIVAL              ROLLING ROAD            11/07/2009    -
     MEMORIAL HALL, FFORDD ROWEN, ROWEN                                     CLOSURE              11/07/2009

A546   Llandudno, GLODDAETH AVENUE, LLANDUDNO      RAS FEICS    CYCLE RACE     CAU'R FFORDD     CARRIAGEWAY            12/07/2009 11:00 - 16:00
                                                          CLOSURE              12/07/2009

     LOWER GATE STREET & CONWY QUAY ACCESS ROAD,            ROCK THE RIVER              ROAD CLOSURE            07/08/2009 07:00 - 18:00
     LOWER GATE STREET, CONWY                     FESTIVAL                                  10/08/2009

     VARIOUS LOCATIONS CONWY, HIGH STREET, CONWY            CONWY HONEY FAIR             ROAD CLOSURE            14/09/2009    -
                                                                            14/09/2009
Argraffwyd/Printed :19/06/2009                                                                       2/2

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:31
posted:7/7/2009
language:Welsh
pages:2