Docstoc

listing A

Document Sample
listing A Powered By Docstoc
					A NGUYEN TRADING COMPANY LIMITED
Booth No :  D1-2
Add   :  No.7, C.18 Street, Ward 12, Tan Binh Dist,
       HCMC, Vietnam
Tel   :  +84-8-38116888
Fax   :  +84-8-39481433
Email  :  sangya@hcm.vnn.vn

A NGUYEN TRADING Co. Ltd. is the Sole Agent of ORGAN Industrial Sewing Machine Needles – Knitting
Needles and Sprayway – Aerosols for sewing & embroidery trades.
Our principle products include industrial sewing machine needles, knitting needles and aerosol products that are
used in the garment industry. Our strategy is to build long-term partnerships with our customers. With their
support we aim to maximize the potential of our business through a combination of enhanced quality of service,
creative marketing, innovative pricing and cost efficiency.
Especially with our strong sales staff we will help you solve all your problems on the production-line. Please do not
hesitate to contact us we are always ready to help.

Products to be displayed:
Industrial Sewing Machine Needles (ORGAN BRAND), Knitting machines needles (ORGAN BRAND), Sprayway
aerosol products

Công ty TNHH Thƣơng Mại Á Nguyên là tổng đại lý của kim máy may công nghiệp và kim dệt nhãn hiệu ORGAN
của Nhật và sản phẩm bình xịt nhãn hiệu Sprayway của Mỹ.
Sản phẩm chính của chúng tôi bao gồm kim máy may công nghiệp, kim máy dệt và các sản phẩm bình xịt dùng
trong ngành may thêu. Chiến lƣợc của chúng tôi là xây dựng quan hệ lâu dài với khách hàng. Với sự hỗ trợ từ
khách hàng, chúng tôi sẽ nhắm đến phát huy tối đa tiềm năng của chúng tôi thông qua hệ thống dịch vụ chất
lƣợng cao, chiến lƣợc marketing sáng tạo, giá cả cạnh tranh và chi phí hiệu quả.
Đặc biệt, với đội ngũ nhân viên kỹ thuật cao, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách giải quyết các vấn đề trong quá
trình may. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi và cho chúng tôi một cơ hội phục vụ các bạn !

Sản phẩm trưng bày:
Kim máy may công nghiệp, kim máy dệt ORGAN, bình xịt Sprayway của Mỹ.ATA VIETNAM CO., LTD
Booth No : D1-2A
Hanoi Office:
Add    : 14/6, Lane 189, Giang Vo, Cat Linh,
       Dong Da, Ha Noi, Vietnam
Tel    : +84-4-35122 969
Fax    : +84-4-35122 955
Email   : ata@atavietnam.com

HCM Office:
Add   : 59/17H, Quarter 4, Tan Tranh Hiep Ward,
      12 District, HCM, Vietnam
Tel   : +84-8-6256-1699
Fax   : +84-8-6256-1679
Email  : ata@atavietnam.com

Company Services / Products Description
CAD/CAM system in Garment industry
Maintenance services for CAD/CAM system
Equipments for CAD/CAM system
Ink for Plotter

Lĩnh vực hoạt động:
Cung cấp hệ thống CAD/CAM trong ngành May
Dịch vụ bảo trì cho hệ thống CAD/CAM trong ngành May
Thiết bị cho hệ thống CAD/CAM trong ngành May
Mực cho máy in sơ đồ
                                1
Products to be displayed:
Algotex, Plottertech, ATA jet, ATA jet C, Graphtec, Photo digitizer, Table Cutter, Inks for all plotter

Sản phẩm trưng bày:
Máy in sơ đồ Algotex, Plottertech, ATA jet, ATA jet C,
Máy cắt bìa: Graphtec, ATA Cutter
Bàn số hóa
Mực cho tất cả các loại máy in sơ đồBASON M&O CO. (BMO)
Booth No :  D3-1
Add   :  # 5550-1 Dajeo-2dong,
       Gangseo-gu Busan, Korea
Tel    :  +82-51-941-1545
Fax    :  +82-51-941-1546
Email   :  bsnmo@bsnmo.com

Vietnam Agent :
      MIPAR GENERAL MACHINES
Add   : 277 Nguyen Van Linh Road Phuc Dong
      Ward Long Bien Dist Hanoi, Vietnam
Tel   : +84-438759623
Fax   : +84-438759622
Email  : mdj5669@yahoo.co.kr

Manufacturer of automatic spreading machine, needle detector & other industrial machineries.

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất máy căng vải tự động, máy dò kim (needle detector) và các loại máy công
nghiệp khác

Products to be displayed:
Automatic spreading machine and other cutting machines

Sản phẩm trưng bày:
Máy căng vải tự động và các loại máy cắt khác.
BENTEX TRADING
Booth No:   F1-4
Add    :  31B Lac Long Quan, Ward 5, Dist 11,
       Hcmc, Vietnam.
Tel    :  +84-8-62642199
Fax    :  +84-8-62642202
Email   :  Bentex@viettel.vn

Hanoi Office :
Add    : 29B Khu D, Dai Kim, Hoang Mai, Hanoi,
        Vietnam.
Tel    : +84-4-36410100
Fax    : +84-4-36410098
Mobile  : +84-97-97-97-180

Dear Our Distinguished Customers, We are pleased to introduce ourselves - Bentex Trading Ltd. - a Canadian
trading company.
Launched a market survey in Vietnam seven years‟ ago and set up representative office in Vietnam in 2004,
Bentex have built up a strong team of overseas Vietnamese and Chinese along with experienced local
Vietnamese personnel. This ensures excellent communication, whether in Vietnamese, Chinese or English.
Bentex Trading Ltd. sets itself high standards to provide the best quality textile machinery and services to its
valued customers. Guidance and support is given towards a modern and profitable production with the innovative
and top quality product ranges represented by Bentex:

                                 2
 - Rieter – Switzerland - System supply for spun yarn spinning system,
 - Savio Macchine Tessili S.P.A – Italy – Supply Savio Automatic Winder, Two-For-One Twister, doubling winder
  and re-winder
 - Morrison Textile machinery Co.- USA- designing, building and servicing quality fabrics preparation ranges,
  chain mercerizing ranges and pad steam dye ranges, Indigo rope dyeing sytem and denim finishing range.
 - Hong Yan Engineering co.,Ltd. – Taiwan – Design, manufacturing, supply, installation, know how transfer for
  outstanding Air conditioning system
 - Textechno Herbert Stein GmbH & Co.KG – Germany – Manufacturing and supply full range of Laboratory
  equipment for Textile Industry
 - Giuseppe Crespi – Italy – Design, manufacturing, supply, installation various kinds of sliver can, trolleys, tubes
  for textile industry.

Should you have any questions and inquiry, please contact to our Agent in Vietnam
Thƣa quý khách hàng, Chúng tôi xin hân hạnh tự giới thiệu đến quý khách hàng Công ty Bentex Trading Ltd –
một công ty của Canada.
Công ty Bentex Trading Ltd bắt đầu khảo sát thị trƣờng Việt Nam từ 7 năm qua, đã thiết lập Văn phòng đại diện
tại Việt Nam từ năm 2004. Kể từ đó Bentex Trading đã thiết lập một đội ngũ năng động với nhiều thành viên là
thƣơng nhân Việt kiều và Đài Loan từ nƣớc ngoài cùng với những thành viên nhiều kinh nghiệm tại Việt Nam.
Điều này đảm bảo một mối liên lạc tuyệt với giữa Bentex Trading với toàn thể quý khách hàng cho dù bằng tiếng
Việt, tiếng Anh hay tiếng Hoa.
Công ty Bentex Tradong Ltd sẽ thiết lập một chuẩn mực cao để đem đến quý khách hàng những thiết bị trong
ngành Kéo sợi, Dệt, Nhuộm, hoàn tất vải có chất lƣợng cao cùng với những dịch vụ hoàn hảo cho toàn thể khách
hàng của chúng tôi. Bentex Trading xin đƣợc trình bày đến quý khác hàng loạt sản phẩm thiết bị mang tính hiện
đại , chất lƣợng cao nhất, đem lại nguồn lợi nhuận cao nhất cho những dự án của quý Công ty nhƣ sau:

 - Rieter – Thụy Sỹ - Nhà sản xuất toàn bộ thiết bị cho dây chuyền máy kéo sợi cao cấp của Thụy Sỹ.
 - Savio Macchine Tessili S.P.A – Italy – Cung cấp Máy đánh ống tự động và máy se Two-For-One, máy đảo sợi.
 - Morrison Textile machinery Co – USA – Nhà thiết kế, sản xuất, cung cấp và dịch vụ chuyển giao công nghệ
  cho dây chuyền máy chuẩn bị, máy nhuộm Chƣng hơi (cho cotton), máy làm bóng dạng băng chuyền xích,
  máy nhuộm Indigo dạng thừng và Dây chuyền máy Hoàn tất vải Denim cao cấp.
 - Hong Yan Engineering co Ltd – Taiwan – Thiết kế, sản xuất, cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ cho
  Hệ thống điều không hoàn hảo cho các nhà máy thuộc ngành Dệt, sợi, filament, v.v.
 - Textechno Herbert Stein GmbH & Co.KG – Germany – Sản xuất và cung cấp toàn bộ dây chuyền máy thí
  nghiệm cho phòng thí nghiệm thuộc ngành Dệt, kéo sợi, nhuộm hoàn tất.
 - Giuseppe Crepsi – Italy – Thiết kế, sản xuất, cung cấp, lắp đặt tất cả các loại thùng cúi, các loại xe đẩy và ống
  dùng trong ngành sợi, dệt nhuộm.

Bentex kính mong nhận đƣợc bất kỳ yêu cầu nào của quý khách hàng liên quan đến kỹ thuật thiết kế dây chuyền
sợi, hoặc đơn chào hàng thông qua các địa chỉ liên lạc của Bentex.
                                3
BUTTONS & BUCKLES GARMENT ACCESSORIES FACTORY
Hall No : 1 Booth No: 1D-7
Add : G/F, 199 Ki Lung Street, Sham Shui Po,
Kowloon, Hong Kong
Tel : +852-27873369
Fax : +852-27899950
Email : bandbltd@netvigator.com
Major Product Range; Buttons Buckles
Existing Markets: China
Factory Location: Shenzhen, Guangdong Province, China


C.ILLIES & CO.
Booth No :  C2-2
Add   :  Valentinskamp 18
       20354 Hamburg, Germany
Tel    :  +49-40-359030
Fax    :  +49-40-35903245/246
Email   :  Hamburg@illies.de

Agent   :  C.Illies & Co. Rep. Office in
       HochiMinh city and Hanoi

Add   :  HCM City Office
       Unit 501 - 5th floor
       DC Tower
       111D Ly Chinh Thang – Dist.3
Tel   :  +84-8-35267301 (to -6)
Fax   :  +84-8-35267308
Email  :  hochiminh@illies.de

Add   :  Hanoi Office
       Unit 501 – 5th floor – North Star Bldg
       4 Da Tuong
Tel    :  +84-4-39422363
Fax    :  +84-4-39421126
Email   :  illies.hn@fpt.vn

C.ILLIES & CO. is a German trading company founded in 1859, specialized in industrial machinery business,
particularly in textile industry. Our main markets are in Asia including Vietnam. C.ILLIES & CO. started business in
Vietnam in 1959 and has further developed its business since 1991. The company has two representative offices
in HCMC and Hanoi with the well-experienced sales staff and technical service team.
C.ILLIES & CO. provides nearly all kinds of textile machines to Vietnam starting from synthetic and chemical fiber
and yarn production plants, weaving, knitting, dyeing and finishing processes. Besides that C.ILLIES & Co. as well
supplies all textile machine spare parts and components in accordance with the textile machines provided.
Our suppliers are well known machine manufacturers in the world with excellent quality products and services.
We combine comprehensive knowledge about the global markets of investment goods suppliers with the trends
and demands of our customers.

C.ILLIES & Co. là công ty thƣơng mại quốc tịch Đức đƣợc thành lập năm 1859, chuyên kinh doanh máy móc
công nghiệp, đặc biệt là máy móc ngành dệt. Thị trƣờng chính là Châu Á trong đó có Việt Nam. C.ILLIES & Co.
khởi đầu kinh doanh tại Việt Nam năm 1959 và sau đó phát triển mạnh từ năm 1991. Công ty có hai văn phòng
đại diện tại TPHCM và Hà Nội với đội ngũ kinh doanh có nhiều kinh nghiệm và dịch vụ kỹ thuật.
C.ILLIES & Co. cung cấp hầu hết các loại thiết bị ngành dệt sợi bao gồm từ thiết bị dây chuyền sản xuất xơ sợi
tổng hợp, hóa học, đến máy dệt kiếm, dệt kim, nhuộm và xử lý hoàn tất vải. Ngoài ra công ty còn cung cấp các
loại phụ tùng và thiết bị phù hợp với máy cung cấp cho khách hang.
Các nhà cung cấp máy của công ty là các nhà sản xuất máy nổi tiếng trên thế giới với chất lƣợng sản phẩm và
dịch vụ tốt.
Chúng tôi kết hợp giữa tri thức thị trƣờng toàn cầu của các nhà cung cấp với khuynh hƣớng và nhu cầu của
khách hàng của chúng tôi.

We are the agent for the following principles: Chúng tôi là đại lý của những công ty sau:


J. ZIMMER MASCHINENBAU GMBH

                                4
Add   :  Ebentaler Strasse 133, Austria
Tel   :  +43-463-3848
Fax   :  +43-463-319203
Email  :  sales@zimmer-austria.com

Manufacturer of: Rotary and flat screen printing machine, sample printing machine and laboratory machines,
coating and wet finishing machine, traditionally with the application technology based on the “Magnet-System-
Plus” invented by Zimmer.

Additionally manufacturing programme: Various types of dryers, Jet printing machines for textiles and carpets.

Zimmer sản xuất các loại máy in lƣới ph ng và trục quay, máy in mẩu, và máy thí nghiệm, các máy xử lý dạng
ƣớt và tráng phủ, dựa trên kỹ thuật do Zimmer sáng chế “Magnet – System – Plus”.

Ngoài ra còn sản xuất các loại máy khác nhƣ máy sấy, máy in jet (in phun) d ng cho hàng dệt và thảm.KARL MAYER TEXTILMASCHINENFABRIK
GMBH
KARL MAYER Rotal
KARL MAYER Sucker
KARL MAYER Benninger (Weaving Preparation)
Add   :  Bruehlstrasse 25
       D-63179, Oberthausen
       Germany
Tel   :  +49-6104-402-0
Fax   :  +49-6104-43574
Website :  http://www.karlmayer.de

Manufacturer of tricot and raschel machines as well as warp preparation units for weaving and warp knitting and
indigo dyeing range including ball warper and long chain beamer for following applications: clothes, sportswear,
lace, curtain, semi technical, articles, nettings and tubular fabrics, denim fabrics. As well as manufacturer of
stitch-bonding machines for the application field of technical textiles.

Sản xuất các loại máy dệt kim dọc Tricot và Raschel, cũng nhƣ các thiết bị chuẩn bị sợi dọc cho dệt kim dọc và
dệt thoi/không thoi, dây chuyền nhuộm indido để sản xuất các loại sản phẩm dùng trong may mặc thời trang,
quần áo thể thao, màn cửa, đăng ten/ren, vải kỹ thuật, vải lƣới và vải ống và vải denim. Đồng thời hãng cũng sản
xuất các loại máy khâu đan d ng để sản xuất các loại vải kỷ thuật.


MAYER & CIE
Circular knitting machines
Add   :  Emil-Mayer Strabe 10
       72461 Albstadt, Germany
Tel   :  +49-7432 700281
Fax   :  +49-7432 700315
Website :  http://www.mayercie.de

German Manufacturer of high quality circular knitting machines for all kind of single and double jersey fabrics
(plain, structures, mini jacquard and full jacquard designs).
Single and double jersey machines are offered with mechanical and fully electronic needle selection in diameters
from 8“ to 48“ and gauges from 4gg to 44gg, available in various specifications, frame-and take-down systems
(including “open width devices“).
Furthermore we supply, design software for jacquard machinery and accessories for circular knitting machines,
developed and produced by Mayer & Cie, such as feeding devices, cylinders, oiler systems, hole detectors and
other parts“.

For further information please contact our agent C.Illies & Co. in HCMC and Hanoi.

Là một nhà sản xuất của CHLB Đức về các loại máy dệt kim tròn chất lƣợng cao cho các loại vải dệt một và hai
giƣờng kim (các kiểu dệt trơn, cấu trúc, hoa nhỏ và hoa lớn).

Các máy dệt kim tròn 1 và 2 giƣờng kim đƣợc chào hàng ở dạng cơ và điều khiển điện tử chọn kim với đƣờng

                               5
kính từ 8“ đến 48“ và cấp kim từ 4 đến 44, thích ứng với các đặc tính kỹ thuật khác nhau, hệ thống khung máy và
kéo căng vải (kể cả bộ phận mở khổ).

Ngoài ra chúng tôi cung cấp, thiết kế phần mềm cho máy jacquard và các phụ kiện cho máy dệt kim tròn do
Mayer & Cie sản xuất, nhƣ bộ cấp sợi, mâm kim, hệ thống bơm dầu, báo lỗi vải, và các chi tiết khác.

Để biết thêm thông tin, xin liên hệ với đại lý của chúng tôi công ty C.Illies & Co. tại TPHCM và Hà Nội.

PROTECHNA BERBST GMBH & CO. KG
Add    :  Otto-Hahn-Strasse 26
        D-85521 Ottobrunn, Germany
Tel   :   +49-089-60 81 14 0
Fax   :   +49-089-68 01 14 48
Website :   www.protechna.de

-   Thread break control systems for Tricot, Raschel and weaving machines with the help of innovative laser light
   barrier technology and computer-controlled evaluation devices.
-   Scanner for monitoring the fabric on Tricot and Raschel machines.
-   CCD camera monitoring system for fabric.
-   Digital thread counter to monitor the warp sheet on warping, beaming, sizing, draw warping and similar
   machines.
-   High precision thread controlling devices for the detection of slubs down to the smallest capillary.
-   Digital needle sensor for the detection of faults on circular knitting machines.
-   Production data acquisition for the textile industry.
-   Các hệ thống kiềm tra báo đứt sợi cho máy Tricot, Raschel và các loại máy dệt thoi/không thoi với sự trợ giúp
   của kỹ thuật tia laser và máy tính .
-   Bộ quét dò vải dùng trên máy Tricot và Raschel.
-   Hệ thống chụp ảnh CCD dùng cho vải
-   Bộ phận đếm sợi bằng kỹ thuật số để kiểm soát lớp sợi dọc trên máy mắc, hồ, và các máy tƣơng tự
-   Hệ thống kiểm tra sợi chính xác phát hiện lỗi to đến rất nhỏ.
-   Hệ thống báo lỗi kim dùng kỹ thuật số dùng cho máy dệt kim tròn.
-   Hệ thống xử lý thông số sản xuất dùng trong công nghiệp dệt

SANTEX GROUP
Add    :  Fliegeneggstrasse 9
        9555 Tobel, Switzerland
Tel   :   +41 71 918 66 66
Fax   :   +41 71 918 66 00
Website :   www.santex-group.com

Santex group offers machines and technology and the know – how for the finishing of knitted fabric in tubular- and
open width form such as:
Shrinkdryer, Compactor, Stenterframe, Washing ranges, Bleaching ranges, Mercerising machines, Sueding
machines, Brushing machines, etc. as well as woven fabrics such as: Flexa for Denim, Santasoft, etc..

Santex group là tập đoàn sản xuất và cung cấp các thiết bị, công nghệ và bí quyết hoàn tất vải dệt kim ở dạng
ống và mở khổ nhƣ:
Sấy không sức căng, máy compacting, máy văng sấy định hình, dây chuyền giặt, tẩy, máy kiềm bóng, máy mài,
máy chải vải, v.v..cũng nhƣ hoàn tất vải dệt (kiếm, khí,..) nhƣ máy Flexa cho vải Denim, Santasoft làm mềm,...


ITEMA (Switzerland) Ltd.
Add    :  Head office
        CH-8630 Ruti/ZH
        Switzerland
Tel   :   +41-55-250-21-21
Fax   :   +41-55-250-21-01
Website :   www.itemagroup.com

ITEMA Weaving is a Business Unit within the ITEMA group. It comprises of companies in Italy, Switzerland and
China. We are developing and manufacturing state of the art weaving machines and accessories. All products are
being sold and serviced world wide. The ITEMA Group (International Technology and Machinery Group) unites
globally leading brands in the textile machinery business, such as Sulzer Textil, Somet, Vamatex and Fimtextile
(weaving machines and accessories), Steiger (flatbed knitting machines, Savio

                                6
(winding and spinning machines) and Eutron (electronics) in an internationally operating corporation.

ITEMA Weaving là một đơn vị kinh doanh trong tập đoàn ITEMA, bao gồm các công ty ở Ý, Thụy Sỹ và Trung
Quốc. Chúng tôi phát triển và chế tạo các loại máy dệt và các thiết bị phụ trợ hiện đại nhất. Tấc các các sản
phẩm của chúng tôi đƣợc cung cấp và hoạt động trên toàn thế giới. Tập đoàn ITEMA (Tập đoàn Máy Móc Công
Nghệ Quốc Tế) hợp nhất các thƣơng hiệu hàng đầu trong nghành công nghiệp chế tạo máy dệt nhƣ Sulzer Textil,
Somet, Vamatex và Filmtextile (máy dệt và các thiết bị phụ trợ), Steiger (máy dệt kim ph ng), Savio (máy đánh
ống và máy kéo sợi), Eutron (linh kiện điện tử) trong một tập đoàn hoạt động quốc tế.
THIES GmbH & Co.KG
Add   :  Borkener Str. 155
       48653 Coesfeld
       Germany
Tel   :  +49-2541-733-0
Fax   :  +49-2541-733-299
Website :  www.ThiesTextilmaschinen.de

Thies GmbH has specialized in the manufacture of yarn and fabric dyeing machines, bleaching and drying plants
for more than 100 years.
High quality Thies products are exported to textile dyeing and finishing factories all over the world.

The company maintain a continuous research and development program, capable for the improvement of existing
products and innovative development
Thies products comprise of:
Jet + soft-flow fabric dyeing machines; round types, air+roto dyeing machines types with low LR, Loose stock,
bleach and dyeing machines; fully automated yarn dyeing machines + pressure dryer; Laboratory/Small
production machines; dye kitchen + Chemical supply systems; Continuous and Discontinuous tumble dryer; beam
dyeing machines; HT-Jig; Heat recovery systems; Controller for dyeing machines as well as overhead systems,
Dye house layouts.

Thies GmbH chuyên chế tạo các loại máy nhuộm sợi và vải các loại, thiết bị tẩy trắng và sấy khô hơn 100 năm
nay.
Sản phẩm chất lƣợng cao của Thies đƣợc xuất khẩu đến các nhà máy nhuộm và hoàn tất trên toàn thế giới.
Công ty luôn duy trì chƣơng trình nghiên cứu và phát triễn liên tục để nhằm mục đích cải tiến các sản phẩm hiện
tại và phát triển cải tiến.

Sản phẩm của Thies bao gồm:
Máy nhuộm vải dạng Jet, soft flow, máy nhuộm thân tròn, máy nhuộm dùng khí kết hợp với roto dung tỉ thấp; máy
nhuộm + tẩy trắng, máy nhuộm sợi tự động; máy sấy áp lực cao, máy thí nghiệm, sản xuất nhỏ, hệ thống cấp hóa
chất và chuẩn bị thuốc nhuộm; máy sấy tumbler liên tục và gián đoạn; máy nhuộm beam; nhuộm jigger cao áp;
hệ thống phục hồi nhiệt; thiết bị điều khiển máy nhuộm, thiết kế mặt bằng nhà máy nhuộm.

Oerlikon Barmag
Zweigniederlassung der
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG
Leverkuser Str. 65
42862 Remscheid
Germany
Tel     : +49 2191 67 0
Fax     : +49 2191 67 1204
www.oerlikontextile.com

Oerlikon Barmag, an Oerlikon Textile business unit with 1800 employees worldwide, was founded in 1922 as
Barmag AG and is the world market leader in the manufacture of spinning systems for nylon, polyester and
polypropylene and texturing machines.

In addition to plant design, spinning and texturing systems, the core competencies include the production of the
corresponding components such as winders, pumps and godets. The Oerlikon Barmag R&D center, the largest of
its kind in the world, develops innovative and technologically-leading products for tomorrow. A comprehensive
after-sales service rounds off the product program.
The main markets today are in Asia and particularly in China and India. Consequently, the company is
represented with production, sales and service organizations throughout the world as part of Oerlikon Textile
network with its 7.500 employees in 120 countries.

Oerlikon Barmag, một bộ phận kinh doanh trong ngành dệt thuộc tập đoàn Oerlikon với 1800 nhân viên trên toàn

                                7
thế giới, đƣợc thành lập năm 1922 với tên gọi là Barmag AG và là nhà tiên phong trên thị trƣờng về lĩnh vực chế
tạo các hệ thống kéo sợi nylon, polyester, polypropylene và máy dún.
Ngoài các hệ thống kéo sợi, máy dún và thiết kế kỹ thuật nhà máy, thế mạnh cốt lõi còn bao gồm sản xuất các
thiết bị linh kiện nhƣ máy đánh ống sợi, bơm polime và trục kéo. Trung tâm R&D của Oerlikon Barmag phát triển
các sản phẩm dẫn đầu về công nghệ, sáng tạo cho tƣơng lai. Một bộ phận dịch vụ sau bán hàng đáp ứng các
loại sản phẩm.
Thị trƣờng chính hiện nay là Châu Á, đặc biệt là Trung quốc và Ấn Độ. Bên cạnh đó, công ty đƣợc đại diện bởi
các tổ chức thƣơng mại và dịch vụ trên khắp thế giới với khoảng 7500 nhân viên ở 120 quốc gia.
Oerlikon Neumag
Zweigniederlassung der
Oerlikon Textile GmbH & Co. KG
Christianstraße 168-170
24536 Neumünster
Germany

T +49 4321 305 280
F +49 4321 305 212
M +49 151 16356516
gerrit.loenen@oerlikon.com
www.oerlikon.com

Founded in 1948, Oerlikon Neumag is now a market and technology leader for complete turnkey lines for the
production of BCF carpet yarns and synthetic staple fibers.
First supplier for all major nonwoven processes: Airlaid, Carding and Spunbond.
The company has now 740 employees with the following locations:
Neumünster, Germany
Friedberg, Germany
Biella, Italy
Linz, Austria

In addition to that Oerlikon Neumag produces all key components at its own manufacturing facilities, binding
contract guarantees for the product
quality and performance of our plants.
Turnkey project management includes all kinds of demanded engineering services, customized engineering
solutions.

Thành lập năm 1948, Oerlikon Neumag hiện là nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới về các dây chuyền đồng bộ
sản xuất sợi dệt thảm, sản xuất xơ ngắn. Ngoài ra Neumag còn là nhà cung cấp các dây chuyền sản xuất vải
không dệt.
Công ty hiện có khoảng 740 nhân viên đƣợc phân bố làm việc tại các địa điểm sau:
Neumunster, CHLB Đức
Friedberg, CHLB Đức
Biella, Ý
Linz, Áo

Thêm vào đó, Oerlikon Neumag sản xuất các thiết bị chủ lực cho dây chuyền nói trên, bảo hành chất lƣợng sản
phẩm và dây chuyền cung cấp.
Quản trị dự án trao tay bao gồm tất cả các dịch vụ kỹ thuật theo yêu cầu.
Cung cấp các giải pháp kỹ thuật theo yêu cầu khách hàng.

CAM LE TRADING JOINT STOCK COMPANY
Booth No :  F1-1
Add   :  7 Dang Thi Nhu Stress, District 1,
       Hochiminh City, Vietnam
Tel   :  +84-8 38225717 / 39142848
Fax   :  +84-8 38212818
Email  :  camleco@camle.com.vn
       lehoang@camle.com.vn

Cam Le trading joint stock company has experienced over 20 years in consulting and supplying all kind of
machines that are used for Garment fashion sector. Nowadays, we are one of the major distribution of sewing –
machine prestigious in Garment industry of Vietnam.

 What success we have recently achieved thanks to our prestige of quality guarantee and reasonable prices.

                               8
With us, you are always satisfy with our production. Simultaneous, we always assist your factories and tailors to
increase the effects of works and develop your production perfectly.

The Garment Fashion industry of Vietnam tends to be improved presently, a part from high-techrial workers, you
have yet to use professional machines and equipments with high and multi-technology to produce goods which
are competitive in markets.

 With all the best efforts and non-ending studying of ourselves, we develop to enter into the mentioned tendency,
in order to serve you the highest satisfaction, Cam Le will non-stop to increase the skills of customers services
based on the set motto: prestige, high-quality and reasonable prices.

Cam Le joint stock company would like to express our thankfulness to the valued customers who have been
enthusiastically supporting us recently. We do hope to warm welcome you and co-operate with your fine
companies for the forth coming time.

Công ty cổ phần thƣơng mại Cẩm Lệ là một công ty có bề dày trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tƣ vấn và
cung cấp tất cả các loại máy dùng trong ngành may mặc, nay đã trở thành một trong những nhà phân phối máy
may hàng đầu có uy tín lớn trong ngành công nghiệp may Việt Nam.

Những gì công ty Cẩm Lệ đạt đƣợc trong ngày hôm nay chính là sự uy tín đảm bảo về chất lƣợng, giá cả hợp lý.
Khách hàng đến với Cẩm Lệ luôn tìm đƣợc sự hài lòng cao nhất về chất lƣợng sản phẩm mà công ty cung cấp.
Đồng thời Cẩm Lệ sẽ cùng bạn nâng cao hiệu quả công việc, cải thiện chất lƣợng sản phẩm ngày càng cao cho
công ty của bạn.
Trong xu hƣớng ngành công nghiệp thời trang may mặc việt nam ngày càng phong phú và đa dạng, ngoài công
nhân kỹ thuật có tay nghề cao, các công ty may mặc còn phải sử dụng thiết bị may mặc chuyên d ng đồng bộ với
tính năng kỹ thuật cao và ngày càng đa dạng để sản xuất những sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trƣờng.

Để cùng hòa nhập và phát triển theo xu hƣớng trên nhằm đem lại sự hài lòng cao nhất cho các bạn, Cẩm Lệ sẽ
không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ khách hàng theo phƣơng châm “Uy tín, chất lƣợng cao, giá cả hợp
lý” Bằng chính sức nổ lực phấn đấu học hỏi không ngừng của toàn thể cán bộ trong công ty.

Công ty cổ phần thƣơng mại Cẩm Lệ chân thành bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đối với các bạn hàng nhiệt tình ủng
hộ trong thời gian qua, cũng nhƣ hân hạnh đón chào và hợp tác cùng quý khách hàng trong tƣơng lai.

Chân trọng kính chào.
Tp.HCM ngày 28 tháng 10 năm 2010

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Trịnh Viết Cẩm.

Products to be displayed:
+ Máy may Công nghiệp DUERKOPP ADLER AG- Đức
+ Máy may Công nghiệp NATAKA –NHật bản

CHEMTAX INDUSTRIAL CO., LTD
Booth No :  G1-14
Add   :  14/F Goldsland Building,
       22 Minden Avenue,
       Tsimshatsui Kowloon,
       Hong Kong
Tel    :  +852-23686269
Fax    :  +852-27212687
Email   :  vietnam@chemtax.com

Vietnam Office:
Add   : 338 Bac Hai Street, Ward 6,
       Tan Binh District, Ho Chi Minh City,
       Vietnam
Tel   : +84-8-39701448
Fax   : +84-8-39701448
Email  : vietnam@chemtax.com

Chemtax Industrial Co., Ltd is an agent for quanlity textile machinary. Founded in Hong Kong in 1968, Chemtax

                               9
now has over 400 employees and branches in Hong Kong, China, and Southeast Asia.

We offer the world leading textile machinery and the most advanced current technology to customers in China
and Hong Kong. Over the past 40 years. We have helped our customer develop by both fulfilling their immediate
requirements and helping them anticipate their future needs.

Products to be displayed:
- Knitting MC: Stoll, Comez, Santoni, Warp Knitting MC , Karl Mayer MC, Liba MC
- Mentasti pressing MC, Exacta Linking MC

Chemtax Industrial Co., Ltd là đại lý cho những dòng máy dệt chất lƣợng. Đƣợc thành lập tại Hồng Kông năm
1968, Chemtax với quy mô hơn 400 nhân công và nhiều chi nhánh tại Hồng Kông, Trung Quốc và Đông Nam Á.

Chúng tôi cung ứng các dòng máy dệt tiên phong với công nghệ tiên tiến nhất đến khách hàng ở Trung Quốc,
Hồng Kông. Bốn mƣơi năm qua, chúng tôi luôn đồng hành, hỗ trợ khách hàng phát triển với công nghệ đáp ứng
nhu cầu hiện tại cũng nhƣ định hƣớng cho tƣơng lai.

Sản phẩm trưng bày:
- Máy dệt Stoll, Comez, Santoni, máy dệt dọc, máy Karl Mayer, Liba
- Máy may linking Exacta, máy ủi MentastiCHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM HOÀNG ĐẠT
Booth No:   D2-1
Add    :  Số 12 L6 - Đƣờng Chính 1 - Khu Đô thị
       PG - Xã An Đồng - Huyện An Dƣơng
       Hải Phòng, Việt Nam
Tel    :  +84-8-31-38825011-2
Fax    :  +84-8-31-38825029

Chi nhánh Hà Nội :
Add   : Số 20 - Phố Kim Đồng phƣờng Giáp Bát
      Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội
      Việt Nam
Tel   : +84-4-36648155
Fax   : +84-4-36648156
Email  : hoangdathn@fpt.vn

We are the exclusive supplier of GOLDEN WHEEL Brand’s Industrial sewing machines.

We have confidence to offer you the high quality machines with the reasonable price.

For after sale service, Our Company has skillful service teams for installtion and mainterance. We guarantee that
we will provide the maintenance and spare parts service for customers in the fastest and shorters time.
Chúng tôi là nhà cung cấp độc quyền các loại máy may công nghiệp hiệu GOLDEN WHEEL.

Chúng tôi tự tin có thể cung cấp các sản phẩm chất lƣợng cao với giá cả hợp lý cho quý khách hàng.
Đối với dịch vụ hậu mãi, Công ty chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên lành nghề đảm bảo thực hiện tốt công việc
bảo trì và thay thế phụ tùng cho khách hàng trong thời gian nhanh nhất và sớm nhất.


CHONGQING JINMAO IMPEX CO LTD
Booth No :  C1-4
Add   :  No. 5 Mi Lan Road, Nan An District,
       Chongqing, China
Tel    :  +86-23-62510203
Fax    :  +86-23-62502149
Email   :  info@jinmaotex.com

Leading manufacturer for ring travelers in China, We sell 40,000 box ring traveler every month.
Also supplier of parts and accessories for textile machines
Spinning: steel ring, ring travelers, compact spinning spares (rollers, lattice aprons), spare parts for winding
machines,

                               10
Weaving: steel reeds, heald frame, Sulzer parts, reed framing machine
Other spare parts for ring frame.

Products to be displayed:
Steel ring, ring travelers, aprons for compact spares, steel reed

Nhà sản xuất vòng khuyên trong máy sợi hàng đầu tại Trung Quốc, Doanh số hàng tháng của chúng tôi đạt
40.000 hộp vòng khuyên. Ngoài ra, chúng tôi còn là cung cấp linh phụ kiện máy dệt.

Ngành sợi: vòng khuyên bằng thép, vòng khuyên sợi, phụ tùng máy sợ (con lăn - roller, mạng vòng kép găm –
lattice aprons), phụ tùng cho các máy cuốndây, Ngành dệt: khung go thép - steel reed, khung treo go - heald
frame, sulzer parts, reed framing machine - máy tạo khung go


Sản phẩm trưng bày:
Các loại vòng khuyên máy sợi, aprons for compact spares , khung go thép.


CONG TY TNHH QUAN BANG
Booth No :  E1-3
Add   :  So 170 Pho Phuong Liet,
       Phuong Phuong Liet, Thanh Xuan,
       Ha Noi, Vietnam
Tel    :  +84-4-362-90162
Fax    :  +84-4-362-90565
Email   :  hnjunpeng2008@163.com

Quan Bang Company is specialized on Garment Machinery, spare parts, and assistant tools for garment
production, include Equipment for all the requirements inside garment factory, Dry Cleaning Detergent spay,
steam stove,


Công ty TNHH Quân Bằng chúng tôi chuyên về máy may, các phụ tụng và các dụng cụ phụ trợ ngành may, các
thiết bị sử dụng trong nhà máy may, các chất tẩy khô, lò hơi nƣớc

Products to be displayed:
STRONG H, HURG, ORGAN, RUSTGO, KING MU, DA YU…

Sản phẩm trưng bày:
STRONG H, HURG, ORGAN, RUSTGO, KING MU, DA YU…CÔNG TY TNHH TM SX VẠN SỰ LỢI
Booth No:   E2-2
Add    :  119 – 121 Đƣờng Song Hành P.10 Q. 6
       TP.HCM Vietnam
Tel    :  +84-8 – 37552222
Fax    :  +84-8 – 37554999
Email   :  vansuloi@hotmail.com

Vietnam Office:
Add   : 105 Lý Chiêu Hoàng P. 10
       Q. 6, Vietnam
Tel   : +84-8-37554096
Fax   : +84-8-62931614
Email  : vansuloi@hotmail.com
                                11
We specialize in machinery and equipment of famous foreign brands. In addition to provide the customers with
the best quality and ultramodern machinery, we also have after-sales warranty and thorough maintenance for the
customers.
With the complete scope of organization; professional, creative, dynamic technical staff, we are willing to serve
yhe customer, consult and give advice to choose appropriate machine as well as instruction and free technical
guidance and usage; help customers test and repair in time to ensure that machines are operating safely,
durability and efficiently.


We surely supply high quality machine with reasonable price and good after- sales service – that is our motto.
We are looking forward to all of your support and co-operation.

Products to be displayed:
We are now specialzing in such machinery and equipment as: non-metal laser (engraving) cutting system (Hệ
máy cắt (khắc) bằng tia Laser phi kim loại), metal laser engraving machine (máy khắc bằng tia Laser kim loại),
high-capacity metal laser engraving machine, Cutting Plotter Machine (máy cắt rập) (in garment, footwear and
carton industry), …

Công TY TNHH TM SX Vạn Sự Lợi là đại lý chuyên về các loại máy móc thiết bị của các nhãn hiệu nổi tiếng tại
Nƣớc ngoài. Ngoài việc cung cấp máy móc tối tân và chất lƣợng tốt nhất cho khách hàng, chúng tôi còn có một
chế độ hậu mãi về bảo hành và bảo trì chu đáo để phục vụ khách hàng. Công Ty chúng tôi đƣợc tổ chức quy mô
hoàn chỉnh với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp ,sáng tạo và năng động sẵn sàng phục vụ quý khách hàng,tƣ vấn
cách chọn máy phù hợp hƣớng dẫn miễn phí kỹ thuật và cách sử dụng , giúp khách hàng kiểm tra và sửa chữa
kịp thời nhằm đảm bảo máy móc luôn hoạt động một cách an toàn ,bền bỉ và luôn đạt hiệu quả cao, công ty cung
cấp các thiết bị chất lƣợng cao, giá cả phù hợp ,chế độ hậu mãi là phƣơng châm hoạt động của chúng tôi, chúng
tôi luôn mong nhận đƣợc sự ủng hộ và hợp tác của Quý công ty

Products to be displayed:
Hiện nay, công ty chúng tôi chuyên kinh doanh các máy móc thiết bị nhƣ sau : Hệ máy cắt (khắc) bằng tia Laser
phi kim loại, máy khắc bằng tia Laser kim loại, máy khắc bằng tia Laser kim loại công suất cao, máy cắt rập (dùng
trong ngành may mặc ,da giầy, Carton…)v.v…
CTEXIC & CTMTC
Booth No :  I-3
Add   :  18th Floor, China Garments Mansion,
       99 Jianguo Road, Beijing 100020, China
Tel   :  +86-10-51900385
Fax   :  +86-10-65814280
Email  :  yaoyn@ctmtc.com.cn

China Textile Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation (CTEXIC), established in
1984, is the largest enterprise in China specialized in the import and export of textile machinery and technology.
CTEXIC focuses its business on many fields such as the import and export of textile machinery and the whole set
equipment, textile technology, textile products, garments, and textile raw materials; engineering contracted,
investment etc.
China Textile Industrial Corporation for Foreign Economic and Technical Cooperation (CTEXIC),
đƣợc thành lập từ năm 1984, CTEXIC là tập đòan lớn nhất Trung Quốc chuyên xuất nhập các loại máy móc công
nghệ phục vụ ngành dệt. Các lĩnh vực kinh doanh của CTEXIc bao gồm: xuất - nhập khẩu các loại máy dệt, thiết
bị đồng bộ, công nghệ dệt, các sản phẩm dệt, may mặc, nguyên liệu dệt, các hợp đồng kỹ thuật, đầu tƣ,…

Products to be displayed:
 1. Complete cotton spinning equipment such as Blowroom and Cards, Drawing Frame, Lap Former, Comber,
  Roving Frame, Ring Spinning Frame, Open-end, Winding Machine, Doubling Machine and Two for One
  Twister etc.,

 2. Woolen/Worsted Spinning Machines, Ramie / Jute Spinning Machines, Machines for Fiber Plants, Weaving
  Machines, Knitting Machines, Dyeing & Printing Machines, Non-woven Machines, the accessories,
  apparatus and spare parts.

 3. Textile Products, Garments, and Textile Raw Materials

                                12
Sản phảm trưng bày:
1. Các loại thiết bị kéo sợi bông hoàn chỉnh nhƣ: Blowroom and Cards (…), Drawing Frame (hệ thống kéo
  duỗi), Lap Former (máy chải), máy kéo sợi thô (Roving Frame), Ring Spinning Frame (máy kéo soẹ kiểu nồi
  – khuyên), Open-end (đầu mút ống không ren), Winding Machine máy cuốn Môbin), Doubling Machine và
  Two for One Twister (máy xe sợi),…
2. Máy kéo sợi len/ sợi len xe, máy kéo sợ gai/ đay, máy cho các loại xơ khác, máy dệt, máy dệt kim, may in
  và nhuộm, Non-woven Machines (máy không dệt), các phụ kiên, thiết bị và phụ tùng thay thế.
3. Các sản phẩm dệt, may mặc, nguyên phụ liệuCUONG PHUONG TRADING CO., LTD
Booth No :  F 1-5
Add   :  No 1 Lach Tray, Ngo Quyen District,
       Hai Phong City, Viet Nam.
Tel    :  +84-313-852080
Fax    :  +84-313-641353
Email   :  cuongphuongco@hn.vnn.vn

Showroom & factory:
Km 25 Highway Five Hai phong – Ha Noi
Km 25 Quốc lộ 5 Hải Phòng – Hà Nôi.
Tel: +84 3203215546 / 215542 / 215543
Fax: +84 3203 726 101

Specialize in trading, im-exporting machinery, equipments
Spare part for textile garment and shoe industrial
Consulting on design and installtion of finishing production line.

Chuyên kinh doanh xuất, nhập khẩu các loại máy móc thiết bị, phụ tùng, phục vụ cho ngành may mặc, da giầy…..
Tƣ vấn, thiết kế lắp đặt dây chuyền hoan tất sản phẩm.

Products to be displayed:
Sewing machine and pressing equipmentDOANH DAO CO., LTD
Booth No:   G 2-4
Add    :  559 -561 Hoang Van Thu St. Ward 4 ,
       Tan Binh Dist. Hcmc, Vietnam
Tel    :  +84-8-38110189
Fax    :  +84-8-38110187

DOANH DAO Co., Ltd is General Agent that produces and provides SIRUBA specialized industrial sewing
machine with superior quality of manufacturing in Taiwan – KAULIN., CO Ltd. Our products have passed ISO –
9002 certificate. Now, SIRUBA sewing is a famous brand in VIET NAM

Công Ty DOANH DAO là tổng đại lý chuyên giới thiệu và cung cấp các thiết bị ngành may công nghiệp với chất
lƣợng cao, đƣợc sản xuất tại Đài Loan từ nhà máy KAULIN. Những sản phẩm này đã đạt tiêu chuẩn ISO-9002.
Hiện nay, máy may SIRUBA trở thành một thƣơng hiệu Đài loan nổi tiếng nhất tại Việt Nam

Products to be displayed:
Bag closer, overlock stitch, interlock stitch, double chainstitch button sewing

Máy may bao, vắt sổ, máy viền, máy nhiều kim, máy bọ nútDOTEC NEEDLE CO., LTD
Booth No:   G1-4
Add    :  No.55 Shuidui 1st Rd., Wu-Ku Shiang,
       Taipei Hsien, Taiwan


                                 13
Tel    :  +886-2-22925176
Fax    :  +886-2-22927063
Email   :  dotec@ms15.hinet.net
Website  :  http://www.dotec.com.tw

Dotec Needle Co., Ltd. the leading manufacturer of sewing machine needles in Taiwan. With German technical
expertise and over 20 years of needle manufacturing experience, Dotec has raised the technology of making
sewing needles to the finest international level. Dotec has a selection of more than 1000 kinds of needles
covering various industrial application in fields of clothing, embroidery, shoes, leather, quilting, bag-closing and
carpet etc.

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất kim máy may hàng đầu tại Đài Loan. Với trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành
sản xuất kim máy may cùng kỹ thuật chuyên môn của Đức, Chúng tôi đã đạt tới trình độ cao nhất trong sản xuất
sản phẩm này. Chúng tôi có trên 1000 sản phẩm kim phục vụ nhiều lĩnh vực từ may, thêu, da giày, chăn – mền,
đóng gói và thảm trải v.v…

Products to be displayed:
Industrial Sewing Machine Needles.

Sản phẩm trưng bày:
Kim (máy may công nghiệp)EUNSUNG ELECTRIC CO., LTD.
Booth No:   G1-7C
Add    :  104-5, Shinpyung-Ri, Shinbuk-Myon,
       Pochun-Si, Kyunggi-Do, Korea
Tel    :  +82-31-531-8131
Fax    :  +82-31-531-8130
Email   :  eunsung5@kornet.net

We, Eunsung, Specializing In Manufacturing of Industrial Irons, Has Been Dominating 70% Of The Domestic
Market And Exporting The Products To Over 70 Countries With Its Own Brand Name “Silver Star”, Based On
Experience And Technology Accumulated For 35 Years.

For Past 35 years, It Has Made All Efforts To Achieve Quality Improvement and To Provide Customer –Oriented
Service And Design By Constant Technology Development, And All Staff Are Cooperatively Doing Their Best To
Timely Supply Better Products With Low Cost, Supporting The Enhancement Of Brand Image Of “Silverstar.”

Eunsung under Its Aim to Provide Top Quality Product and Service, Is Acknowledged Worldwide As Specialized
Steam Electric Iron Maker Through 35 Years of Business Know-How, Excellent Human Resource and Technology
and Distribution Channel Well-Developed Overseas As Well As At Home.

Công ty Eunsung, chuyên sản xuất kinh doanh mặt hàng bàn ủi công nghiệp, chiếm lĩnh hết 70 % thị trƣờng nội
địa và quốc tế. Sản phẩm của chúng tôi đã xuất khẩu đến hơn 70 quốc gia dƣới thƣơng hiệu nổi tiếng của chúng
tôi là “Silver Star”, chúng tôi sản xuất sản phẩm dựa theo kinh nghiệm và kỹ thuật đã đƣợc tích lũy trong 35 năm
qua. Trải qua 35 năm, Chúng tôi đã cố gắng hết mọi nỗ lực nhằm cải thiện chất lƣợng và cung cấp dịch vụ cho
khách hàng với phƣơng châm phục vụ tận tình, thiết kế và phát triển công nghệ bền vững, và đội ngũ cán bộ
công nhân viên của chúng tôi có sự hợp tác chặt chẽ tốt nhất để kịp thời cung ứng sản phẩm tốt hơn với hiệu quả
chi phí thấp nhất, cùng nâng cao hình ảnh chất lƣợng uy tín của nhãn hiệu “Silverstar”

Công ty Eusung hoạt động với phƣơng châm cung cấp sản phẩm cao cấp đến với khách hàng và cung cách
phục vụ tốt, chúng tôi có một kiến thức toàn cầu trong hơn 35 năm kinh doanh và chuyển giao công nghệ chuyên
về lĩnh vực sản xuất kinh doanh bàn ủi điện hơi nƣớc, chúng tôi có nguồn nhân lực dồi dào, công nghệ tốt, có
mạng lƣới phân phối trong nội điạ cũng nhƣ trên khắp toàn cầu.

Products to be displayed:
GRAVITY IRON WHICH IS CONNECTED WITH WATER BOTTLE CAN BE USED STRONG HOT AND DRY
STEAM AT ANY PLACE.

ALL STEAM IRON WHICH IS CONNECTED WITH THE STEMA GENERATOR LIKE BOILER CAN MAKE IT
USE GOOD STEAM TO FINISH GARMENTS.


                                14
THE ELECTRIC STEAM IRON CAN MAKE MORE HOTTER STEAM ONCE MORE BY ITSELF AND MAKE
BEST CONDITION FOR STEAM IRONING.

Sản phẩm trưng bày:
Bàn ủi GRAVITY đƣợc kết nối với bình nƣớc có thể đƣợc sử dụng bất cứ nơi nào trong việc ủy nóng và khô.
Tất cả các loại bàn ủi hơi nƣớc đều đƣợc kết nối với Stema Ganerator giống nhƣ bình sôi có thể dễ dàng sử
dụng trong các khâu hoàn tất sản phẩm may mặc.
Tất cả bàn ủi điện hơi nóng có thể bốc hơi làm nóng hơn và tốt hơn đối với việc ủi bằng hơi nóng.FOCUS GARMENT TECH PTE LTD
Booth No :  E1-1A
Add   :  1 Toh Tuck Link #04-01
       Singpapore 596222
Tel    :  +65-6338-2256
Fax    :  +65-6334-7738
Website  :  www.focus-gmt-tech.com
Email   :  sales@focus-gmt-tech.com

-  Nisho Brand Sewing Machine (Taiwan / China Made)
-  Nisho Brand Finishing Equipment (Vaccum Table / Iron / Boiler etc)
-  Nisho Brand Washing Equipment
-  Nisho Brand Shirt Pressing Equipment
-  Nisho Needle Detector
-  Nisho Brand Pneumatic and Electric Snap Button Attaching Machine
-  Nisho Brand Spot Cleaning Equirpment
-  Nisho Brand Jean Wrinker Equirpment
-  Nisho Brand Carton Strapping Machine
-  Sicama Brand Chain Cutter & LED Light
-  DINO Strip Cutting machine
-  Weda Belt Loop Cutter
-  Uzu Brand Auto Placket Machine / String Thrusting Machine / Cloth Inspection Machine etc

-  Máy may Nisho (sản xuất tại Đài Loan/ Trung Quốc)
-  Thiết bị hoàn tất Nisho (Bàn hút chân không /bàn ủi / nồi hơi v.v…)
-  Thiết bị giặt Nisho
-  Thiết bị ép áo sơ mi hiệu Nisho
-  Máy dò kim Nisho (needle detector)
-  Máy đóng nút Nisho (pneumatic and electric snap button attaching machine)
-  Thiết bị làm sạch (spot cleaning equirpment)
-  Thiết bị làm nhàu vải Jean (jean wrinker equirpment)
-  Máy tạo nhãn Nisho (Carton Strapping Machine)
-  Công cụ cắt xích và đèn LED hiệu Sicama (Chain Cutter & LED Light)
-  Máy cắt kim loại bằng băng – nhãn hiệu DINO
-  Máy cắt đai/đỉa quần áo nhãn hiệu Weda
-  Máy tạo đƣờng xẻ tự động Uzu/ Máy kiểm vải Uzu (Auto Placket Machine / String Thrusting Machine / Cloth
  Inspection Machine etc

Products to be displayed:
Sewing Machine, Pressing Machine, Ironing Machine, Needle Detector,
Finishing Equipment, Cutting Equipment
Supply All Brand Garment Equipment and Spare parts.

Các sản phẩm trưng bày:
Máy may, máy ép, bàn ủi, thiết bị dò kim, các thiết bị hoàn tất, thiết bị cắt.
Chúng tôi cung cấp thiết bị và phụ tùng ngành may của tất cả các nhãn hiệu trên thế giới.
                               15
FONG’S NATIONAL ENGINEERING CO. LTD.
participating under Peja Vietnam
Booth No :  C1-3A
Address :   8/F 22-28 Cheung Tat Road
       Tsing Yi, Hong Kong
Tel    :  852-2497 3300
Fax    :  852-2432 2552
Email   :  enquiry@fongs.com
Website  :  www.fongsengineering.com

Agent   :  Peja Vietnam, HCMC Office
Add    :  2 Ngo Duc Ke Street,
       Unit 1102, Melinh Point, District 1,
       Hochiminh City, Vietnam
Tel    :  84-8-38293503
Fax    :  84-8-38251021

Agent   :  Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    :  8 -Trang Thi Street Hoan Kiem
       District, Hanoi, Vietnam
Tel    :  84-4-38244627
Fax    :  84-4-38244628
Email   :  info@pejavietnam.com
Website  :  www.pejavietnam.com

FONG‟S NATIONAL ENGINEERING Co., Ltd (FONG‟S) is the leading dyeing and finishing equipment suppliers in
the world. With an annual capacity of 2,000 sets of dyeing and finishing equipment comprehensive technical
backups, customers are hailing from every part of the globe.

FONG‟S NATIONAL ENGINEERING Co., Ltd (FONG‟S) là công ty chuyên thiết kế và chế tạo các thiết bị nhuộm
và hoàn tất vải. Với công suất sản xuất hàng năm lên đến 2000 máy nhuộm và hỗ trợ kỹ thuật thiết bị hoàn tất, và
có lƣợng khách hàng ở khắp nơi trên thế giới, Fong‟s tự hào là một trong những nhà sản xuất thiết bị nhuộm và
hoàn tất vải hàng đầu trên thế giới.
GOLLER TEXTILMASCHINEN GmbH
participating under Peja Vietnam
Culture Palace     Booth No: C1-3A
Address : Am Hammeranger 1
       95126 Schwarzenbach / Saale
       Germany
Tel    : +49-9284-9320....
Fax    : +49-9284-932102
Email   : info@golle.de
Website : www.goller.de

Agents  :  Peja Vietnam, HCMC Office
Add    :  2 Ngo Duc Ke Street,
       Unit 1102, Melinh Point,
       District 1, Hochiminh, City,
       Vietnam
Tel    :  84-8-38293503
Fax    :  84-8-38251021

Agents  :  Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    :  8 -Trang Thi Street,
       Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel    :  84-4-38244627
Fax    :  84-4-38244628

We are one of the leading manufacturers of continuous wet finishing equipment for wovens and width open
knitted fabrics. GOLLER systems are all modular and designed for high requirements and maximum flexibility.


                               16
Goller products are being sold and serviced world wide.
- CADENA, OPTIMA and PERFECTA chain and chainless mercerizing machines for wovens and knitted fabrics
- COMPLEXA single and double pad steam bleaching ranges for knitted and woven fabrics
- EFFECTA multi purpose washing ranges for woven fabrics
- COLORA pad steam and cold pad continuous dyeranges for wovens and knitted fabrics
- SINTENSA tensionless continuous width open washing ranges for knitted fabrics, elastic knitted fabrics and
 sensitive fabrics of all kind.HA LONG TRADING & SERVICES CO., LTD
Booth No     : E1-1 & D1-1
Add       : 340A- 340B hoang Van Thu st,
          W. 4 . Tan Binh dist, HCM city
Tel       : 84-8-38119970 / 38456639
Fax       : 84-8-38119829
Email      : halonghlhl@vnn.vn
URL       : www.halongmachine.com

Liaison office  : No. 5B, 43 alley, Trung Kính st,
          Trung Hoa ward .Cau Giay dist, Ha Noi.
Tel       : 04 62691446
Fax       : 04 62691445

    Ha Long trading company established in 1988. Major in distributing industrial sewing equipments. After much
years come into operation, Ha Long „s trade name & prestige have affirmed in Viet Nam industrial sewing market. In the
year of 2001, Ha Long trading company become the sole general agent of Kingtex brand from Taiwan and Zoje brand
from China. Besides, Ha Long also distributes industrial sewing equipment such as Micro Top, Tso Ta, Unisun, Jiannlian,
Chinh Horng, Murata, Saloon, Easement, MKJ from Thailand. etc… Expanding a distribution and sale network all the
whole country. Twenty years activities without ceasing & gathering experiences with kind supports & confidence from
customers and suppliers. From Ha Long company‟s ability and technical skills, we meet all requirements of customers
with many kinds from simple equipments to advanced technology equipments. Just come to us, you will find out
appropriated equipments for your demands even the partial or the general solution.
    Ha Long trading company also play the role in designing a production assembly line, technical consultant,
maintaining services after sales with technical profession staffs have many years trained and instructed from Taiwan
experts. We ensure distribute the equipments, services with advantage and competition solution.Let „s us have a chance
to be your supplier.


     Công ty TNHH TM & DV Hà Long thành lập năm 1988,chuyên cung cấp thiết bị máy may công nghiệp .Sau
nhiều năm hoạt động, Uy tín & thƣơng hiệu Hà Long đã đƣợc kh ng định trên thị trƣờng VN. Năm 2001, Hà Long chính
thức trở thành tổng đại lý nhãn hiệu máy may Kingtex của Đài Loan & Zoje của Trung Quốc.
     Ngoài ra, Hà Long còn phân phối thiết bị máy may các nhãn hiệu khác nhƣ : MICROTOP, TSOTA,
CHINGHORNG, EASEMENT, MURATA, SALOON, NISHO…đã mở rộng hệ thống phân phối trên khắp cả nƣớc VN.
Sau 20 năm hoạt động liên tục và cố gắng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, với sự hỗ trợ và tin tƣởng của quý khách & các
nhà cung cấp, với khả năng và kỹ thuật, Hà Long đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng từ thiết bị máy đơn giản đến
thiết bị máy may công nghệ cao. Đến với chúng tôi, quý khách sẽ khám phá ra nhu cầu thiết bị thích hợp với giải pháp
từng phần hoặc toàn phần. của quý khách.
     Công ty Hà Long còn nhận việc thiết kế chuyền, tƣ vấn kỹ thuật, bảo trì, bảo hành sửa chữa các thiết bị may với
đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình và nhiều năm kinh nghiệm đƣợc huấn luyện bởi các chuyên gia Đài Loan..
Công ty Hà Long đảm bảo cung cấp các thiết bị, dịch vụ cho quý công ty với các giải pháp cạnh tranh.. Hãy để chúng tôi
có cơ hội là Nhà cung cấp của Quý khách.
                               17
Product displayed:
Zoje : ZJ9901A-D3B_PF, ZJ752-13A-BD, ZJ1900BSS,
    ZJ5770-1507HF2
Kingtex : CTD-9611/UCP-D1/MN, CTD-9311/UCP-B1/CV07A, CTD-9085/UCP-B3/CV07A/RP, UHD-9004-243-
M14/SS033/CV08F, NTD67-03AH5/TT-S34/CV011M….
Murata : WX008-33048PQ3M, WX008-33048PSSM, WA-500PSSM, WA-380 PQS….
King bow : MA-200H-8", 10 “,SM-201L, BW-21A….
Tso Ta : CP-4050, CP-1520 , CP-500MAH, CP-700MAH.
Unisun : US-520V, US-202…
Daimoku : AK-2200, AK-2502, AE-1410, AE-1402, AK-7A
Nisho : NH-1265B, NH-5193, NH-4132, NH-6263W
Saloon : SL-680S-2A, SL-2000….


HARISH ENTERPRISE PVT LTD.
Booth No :  G1-8
Add   :  19, Parsi Panchayat Road,
       Andheri (E), Mumbai - 400069, India
Tel    :  + 91-22-28367151
Fax    :  + 91-22-28367150
Email   :  sales@harishenterprise.com


HEBEI NINGFANG GROUP CHENGRUI WEAVING CO., LTD
Booth No :  A-7
Add   :  NO.113 Gongye Road, Ningjin County,
       Hebei Province China
Tel    :  +86-319-5859615
Fax    :  +86-319-5859834
Email   :  chengruizhizao@126.com

Hebei Ningfang Group Chengrui Weaving Co., LTD
Specialized in Spinning, Weaving, Towel, Grey Fabric, Printed Fabric, Dyed Fabric Manufacturing etc

Tập đoàn Hebei Ningfang Group Chengrui Weaving Co., LTD Chuyên: Kéo sợi, dệt, khăn,vải màu, vải in, sản
xuất vải nhuộm,…

Products to be displayed:
Grey Fabric, Printed Fabric, Dyed Fabric
Cotton, Man-Made Fabric

Sản phẩm trưng bày :
Vải màu, vải in, Vải nhuộm, Cotton, vải nhân tạo,


HEGA CORPORATION
Booth No:   G1-7E
Add    :  Janghang Industrial Complex
       Seocheon-gun, Chungnam, 325-906
       Korea
Tel    :  +82-41-956 8888
Fax    :  +82-41-956 8700
Email   :  master@hegacorp.com
Agent   :  Delphi Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Add    :  # 2301 New Town Centre
       83 Loushanguan Rd.,
       Changning-qu, Shanghai, China 200336
Tel    :  +86-21-6219 0185
Fax    :  +86-21-6219 0157
Email   :  aichan@hegacorp.com

HEGA was founded in 1945 and has since been producing the scissors known as “Dragonfly”.
The Dragonfly is manufactured though special heat treatment in the high class steel.

Cutting cloth, the cloth will not shrink and a clean, precise cut will result. Furthermore, the molded handles of the

                                18
scissors reduce exhaustion and provide the user a comfortable grip for better working efficiency.

Công ty HEGA đƣợc thành lập từ năm 1945 và chuyển sản xuất kinh doanh các loại kéo cắt mang thƣơng hiệu nổi
tiến là “Dragonfly”. Các sản phẩm mang thƣơng hiệu The Dragonfly đƣợc sản xuất bằng loại thép đặc biệt cao cấp
xử lý qua luyện nhiệt .
Sản phẩm của chúng tôi chuyên dùng trong cắt vải, những sản phẫm đƣợc cắt sẽ không bị co nhăn và sạch sẽ,
vết cắt chính xác. Hơn nữa, việc đúc xử lý sản phẩm của chúng tôi giúp cho ngƣời sử dụng không bị kiệt sức và
có cảm giác thoải mái, hiệu quả làm việc tốt hơn.

Products to be displayed:
Dragonfly Tailoring Scissors (Model A-300 (305mm), A-280 (284mm), A-260 (264mm), A-240 (250mm), A220
(234mm).

Các loại sản phẩm ký hiệu Dragonfly Tailoring Scissors (Model A-300 (305mm), A-280 (284mm), A-260 (264mm),
A-240 (250mm), A220 (234mm).HI-TEC INDUSTRIAL CO., LTD
Booth No:   C1-1
Add    :  338, Sec 1, Chung Hwa West. Rd.,
       Tainan City, Taiwan
Tel    :  +886-6-265-8888
Fax    :  +886-6-275-9900
Email   :  hiteck@ms67.hinet.net

HI-TEC WAS ESTABLISHED IN 1990 AND SPECIALIZED IN MANUFACTURING ALL KINDS OF FABRICS.
WE ALSO MAKE CUSTOM-MADE FABRICS & HIGH FASHION FABRICS.

Công ty HI-TEC đƣợc thành lập từ năm 1990 chuyên sản xuất kinh doanh các loại vải. Công ty chúng tôi cũng
sản xuất các loại vải thời trang cao cấp phục vụ khách hàng.

Products to be displayed:
POLY SUITING, SHIRTING, COTTON SUITING, POLY/PAYON SUITING, DENIM, WOOL-MELTON,
CORDUROY, KNITTING.

Sản phẩm trưng bày: Các loại vải nhƣ: POLY SUITING, SHIRTING, COTTON SUITING, POLY/PAYON
SUITING, DENIM, WOOL-MELTON, CORDUROY, KNITTING.

HIKARI (SHANGHAI) PRECISE MACHINERY SCIENCE &
TECHNOLOGY CO., LTD
Booth No :  C1-3
Add   :  NO.800, Zhongda road, Jinshan zone,
       Shanghai, China
Tel    :  +86-21-67311111
Fax    :  +86-21-67311311
Email   :  Sewing13@hikarisewing.com

Vietnam Office:
       VINH LAN TRADING&SERVICE CO., LTD
Add   : NO 119 Nguyen Thai Hoc Street, Hanoi,
       Vietnam
Tel   : +84-47332670
Fax   : +84-48433090

HIKARI originates in Taiwan, special machines like 781, 1850, 373, 927 and 928 series are still made in Taiwan.
We producing mechatronics products with our owned technology, such as intelligent overlock machine with
automatic trimming, computerized lockstitch machine etc.

Công ty chúng tôi đƣợc thành lập tại Đài Loan, các loại máy seri 781, 1850, 373, 927 và 928 hiện vẫn đƣợc sản
xuất tại Đài Loan.
Chúng tôi sản xuất các sản phẩm cơ – điện tử với công nghệ riêng của mình.

Products to be displayed:

                                19
Mechatronics industrial sewing machine

Sản phẩm trưng bày:
Máy may cơ điện tử công nghiệp
HOANG MA (VIETNAM) CO., LTD.
CTY TNHH SX-TM-DV HOÀNG MÃ
Booth No :  E2-1
Add   :  62 Trần Văn Giáp, P.Hiệp Tân,
       Q.Tân Phú, Tp. HCM Vietnam
Tel    :  +84-8-39738661~662~663
Fax    :  +84-8-39738664
Email   :  hoangma_vn@hoshima-group.com
Website  :  www.hoshima-group.com
HOANG MA (Vietnam) CO., LTD. has more than 10 years of experience in producing, trading, training, and
providing aftersales service of garment machines and garment production consultancy. Our products include full
set of garment machinery, from Industrial air-cooling ventilation system, cutting room, sewing room, ironing &
packing room Equipments, to central management system; from the basic sewing machines to the Automatic
High-Tech equipments. Most of the equipment is latest model, highest quality, even unique garment machine in
the market.
Through the effort of all company members in these years, Hoang Ma Company has established a strong and
professional group of sales and technician team, the company members have always maintained a faith
"customer satisfaction is our greatest goal", adhere to a professional, high quality, rapid pre-and after-sales
service to meet customer demand.
We are the Sole Agent of the most advanced and well-known brands of garment machinery, we provide the sales,
technical support and production advice for Vietnam‟s market.
Product includes:

CÔNG TY TNHH SX – TM – DV HOÀNG MÃ (VIỆT NAM) đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất,
kinh doanh, đào tạo và cung cấp dịch vụ hậu mãi cho các loại máy may, và
tƣ vấn sản xuất may mặc. Sản phẩm của công ty chúng tôi bao gồm trọn bộ dây chuyền thiết bị cần thiết trong
ngành may mặc, từ hệ thống thông hơi làm mát công nghiệp, từ bộ phận cắt vải, bộ phận may, bộ phận là ủi và
đóng gói sản phẩm, cho đến hệ thống chƣơng trình quản lý trung tâm; từ những máy móc thiết bị cơ bản đến
những thiết bị toàn tự động công nghệ cao. Đa phần các thiết bị đều là thế hệ mới, kỹ thuật tiên tiến, thậm chí là
độc nhất trên thị trƣờng.
Cùng với sự cố gắng và nỗ lực của toàn thể nhân viên công ty trong nhiều năm qua, Cty TNHH SX – TM – DV
Hoàng Mã (Việt Nam) đã xây dựng nên một đội ngũ nhân viên kinh doanh và kỹ thuật viên lớn mạnh và chuyên
nghiệp, tất cả thành viên trong công ty chúng tôi đều tâm niệm “sự hài lòng của khách hàng là mục tiêu cao nhất
của chúng tôi”, gắn liền với thái độ chuyên nghiệp, chất lƣợng dịch vụ trƣớc và sau khi bán hàng luôn ở mức cao
nhất, và nhanh chóng kịp thời đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
Chúng tôi là nhà phân phối độc quyền của các dòng thiết bị may mặc hiện đại và thƣơng hiệu danh tiến nhất hiện
nay. Chúng tôi cung cấp sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật, và tƣ vấn sản xuất cho thị trƣờng may mặc tại Việt Nam.
Các sản phẩm bao gồm:

• MORGAN :
- CAD System, Spreading Machine, Auto Cutter. (Italy)
- Hệ thống CAD, máy trải vải, máy tự động cắt vải (Ý)
• VIBEMAC :
- Automatic Sewing Machines for Jeans and Casual
Trousers.(Italy)
- Máy tự động may quần jean và quần thƣờng (Ý).
• M.A.I.C.A. :
- Automatic Machines for Shirt. (Italy)
- Máy tự động dành cho áo sơmi (Ý).
• ACCOR :
- Industrial Sewing Machines. (Taiwan)
- Máy may công nghiệp (Đài Loan)
• MACPI :
- Automatic Garment Pressing Equipment.(Italy)

                               20
- Thiết bị hấp ủi áo quần tự động (Ý)
• HOSHIMA :
- Automatic Industrial Sewing Machines. (Malaysia)
- Máy may công nghiệp tự động (Malaysia)
• TONELLO :
- Automatic Industrial Washing Equipments. (Italy)
- Thiết bị tự động “wash” công nghiệp (Ý).
• H.M.C. :
- Industrial Energy Saving Motors. (China).
- Motor công nghiệp tiết kiệm điện (Trung Quốc)

• All kind of Japan, Taiwan, China brands of industrial ewing machines and embroidery machines.

Tất cả các nhãn hiệu máy may công nghiệp và máy thêu của Nhật, Đài Loan, Trung Quốc.
• Finally, thank you for the support and cooperation from our customers. All of us will try even harder and more
carefully, to provide the most professional, highest quality and fastest service to our customers.
Sau cùng, chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ và yêu mến của Quý khách dành cho công ty chúng tôi
trong thời gian qua. Toàn thể thành viên công ty chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa, chăm chỉ hơn nữa, để cung cấp
sự phục vụ chuyên nghiệp nhất, tốt nhất và nhanh nhất đến Quý khách.


HONG KONG ACCESSORIES MANUFACTURING CO., LTD
Booth No :  A-9
Add   :  Road no 2, Binh Duong Industrial Park,
       Di An District, Binh Duong province,
       Viet Nam
Tel   :  +84-650-3-790-886
Fax   :  +84-650-3-793-299
Email  :  hka@vnn.vn

With over than 30 years experience in manufacturing and exporting various types of buttons and hardware, we
have our well-equipped factories in Guangdong-China and Binh Duong –Vietnam, we offering high quality
products with reasonable prices. Our customers are coming from all over the world and being buil up a long tern
business relationship with our company, we have fully confidence to provide prompt delivery and the best services
to all our valuable customers.

Products to be displayed:
Snap button, Press button, Jeans button, Fashion button, Eyelet, Rivet, Hook & bar, nail Heads

Với hơn 30 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất và xuất khẩu nhiều loại nút áo, chúng tôi đã có nhà máy đƣợc
trang bị tốt tại Quảng Đông – trung Quốc và Bình Dƣơng – Việt Nam, chúng tôi đang cung cấp các sản phẩm
chất lƣợng cao với giá cả hợp lý. Khách hàng của chúng tôi đến từ nhiều nƣớc trên thế giới và đã bắt đầu xây
dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài với công ty chúng tôi, chúng tôi có đủ tự tin để cung cấp và phục vụ khách
hàng tốt nhất cho tất cả các khách hàng tiềm năng của chúng tôi.

Sản phẩm trưng bày:
Nút bóp, Nút bóp 5 chấu, Nút Jeans, Nút thời trang, mắt cáo, đinh tán, Móc quần tây, Nút chấu.HONG KONG JINDEX STOCK CO., LIMITED
Booth No :  G1-2
Add   :  Flat / Rm 2709 Chui Kwai House Kwai
       Chung Estate Kwai Chung NT Hong Kong
Tel   :  +852-63574665
       +86-13925216902
Fax   :  +852-37413599
Email  :  sales@jindex.net
                               21
Jindex---the leading company in textile/apparel
industry, specializing in R&D, manufacturing, sales, exporting & importing, investment management in garment
CAD/CAM ; Inkjet plotter, cutting plotter, auto cutter and relative accessories. With the aim of
reforming&promoting the traditional industries by
means of the application of high-technologies/
advanced practical techniques, realize the design
cybernation, process automation, control
intelligentization and management informatization.

Products to be displayed:
JINDEX EXPRESS CAD SYSTEM,
HIGH-SPEED INKJET PLOTTER,
DIGITIZER,
FLAT-BED & SERVO CUTTING PLOTTER,
FABRIC-SAVING EMPEROR CMD,
HIGH SPEED & ACCURATE AUTO CUTTER,
PEN PLOTTER

JIANGMEN VIM MACHINERY CO., LTD
Booth No :  E1-10
Add   :  No. 5 Gaoxin West Road,
       Jiangmen, Guangdong, China
Tel    :  +86-750-6804821
Fax    :  +86-750-3804827
Email   :  vim@vim.net.cn

Jiangmen vim machinery co., ltd is a professional manufactuere for waterproof machinery and seam sealing tape.
We have more than 20 years of experience on waterproof machinery industry. Our machines and tapes are the
best assistant for your watperproof garments, sports we ar and so on.

Công ty Jiangmen Vim Machinery Co., Ltd là sản xuất chuyên nghiệp các loại máy móc thiệt bị chống thấm nƣớc
và băng dính mép vải. Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp sản xuất máy chống thấm
nƣớc. Các loại máy móc và sản phẩm băng của chúng tôi là những sản phẩm hỗ trợ tôt nhất giành cho các sản
phẩm may mặc và trang phục thể thao chống thấm….

Products to be displayed:
Hot Air Seam sealing machine, Seamless Heat Pressing Machine, Seam Sealing Tape

Sản phẩm trưng bày:
Máy ép mép nối vải/seam bằng khí nóng. Dàn máy ép nhiệt, sản phẩm băng dính mép nối vải
JIANGSU JAMES TEXTILE CO., LTD
Booth No:   A-3
Add    :  601-1 district A, No. 288, Haifang Road,
       Xichang Town, Hai‟an, Jiangsu, China
Tel    :  +86-513-88859152 / 88905272
Fax    :  +86-513-88814823-8209
Email   :  chris@jamestextile.com

We‟re leading manufacturer of yarn dyed fabric in China, with capacity 7 million meters per month.
From spinning, yarn dyeing, weaving and finishing, we do all.

We handle custom orders, at the same time, we offer ready fabric with NO minimum and quick delivery service.

There‟re more than 700 designs available now, which are mainly for middle and high ends shirting fabric.
They are never out of stock.

Chúng tôi là nhà sản xuất hàng đầu các sản phẩm vải sợi màu tại Trung Quốc, với năng lực sản xuất 7 triệu m
vải/tháng.
Chúng tôi nhận đơn đặt hàng, chào bán các sản phẩm có sẵn với dịch vụ giao hàng nhanh.

                               22
Hiên chúng tôi đang có hơn 700 mẫu thiết kế vải áo sơ-mi cho phân khúc trung và cao cấp.

Products to be displayed:
Yarn dyed fabric
Cotton fabric
Shirting fabric

Sản phẩm trưng bày:
Vải sợi màu
Vải cotton
Vải áo sơ-miJOMU TEXTILE (VN) CO., LTD
Booth No :  A-10
Add   :  Long Thang Industrial Zone,
       Dong Nai Province, Vietnam
Tel   :  +84-61-3514011
Fax   :  +84-61-3514012
Email  :  hang@joumu.com.tw

JOMU TEXTILE is a Taiwan company that has been producing premium denim since 1979. Our customers are
all over the world. We specialize in yarn dyed products, such as Denim. Our major products are yarn dye with
indigo and black. We also produce pigment yarn dye and other colors. Our fabric varies from 100% cotton,
polyester and functional fabric. We sell grade A and only grade A products.

Products to be displayed:
Varies of denim products.

Cty dệt JOMU thuộc vốn Đài Loan chuyên sản xuất vải denim chất lƣợng cao vào năm 1979. Khách hàng chúng
tôi đến từ các nƣớc trên thế giới, đỉnh vực chúng tôi về dệt & nhuộm, cũng nhƣ vải jean và cung cấp các loại màu
vải, màu chủ lực là Indigo & Black, sản phẩm chúng tôi gồm 100% Cotton, Polyster…v.v. Chúng tôi không ngừng
nâng cao phẩm chất, tiêu thụ sản phẩm chất lƣợng cao.

Sản phẩm trưng bày:
Các loại sản phẩm vải JeanKIM THINH TRADING & SERVICES CO., LTD.
Booth No :  C1-9
Add   :  740/4 Su Van Hanh St., Dist. 10,
       Hochiminh City, Vietnam
Tel   :  +84-8-38627544
Fax   :  +84-8-38627607
Email  :  info@kimthinh.com.vn

Kim Thinh is pleased to be the stop for all of your needs for textile quality control, which include:
   textile testing equipment;
   consumables; and
   services of maintenance & calibration
These products are developed by world-wide recognized Atlas, SDL Atlas, X-Rite, SDC, Testfabrics, etc. Let us
have chance to cater your esteemed demand.

Products to be displayed:
1) Lightfastness Tester Suntest XLS+
2) Spectrophotometer SP62
3) Moisture Management Tester M290
4) Snap Tester
5) Consumables

Công ty Kim Thịnh mong muốn cung cấp đến quý vị trọn gói các sản phẩm phục vụ nhu cầu kiểm tra Chất lƣợng

                               23
gồm cả :
   thiết bị thí nghiệm
   vật tƣ thí nghiệm
   dịch vụ bảo trì & hiệu chỉnh thiết bị
Các sản phẩm trên do các hãng Atlas, SDL Atlas, X-Rite, SDC, Testfabrics, v.v. sản xuất và đang Đƣợc chỉ định
sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới.

Sản phẩm trưng bày:
 1) Máy thử bền màu ánh sáng Suntest XLS+
 2) Máy so màu SP62
 3) Thiết bị đánh giá khả năng truyền ẩm của vật liệu vải M290
 4) Thiết bị thử bứt nút
 5) Vật tƣ thử nghiệmKOREA SEWING MACHINERY INDUSTRIAL ASSOCIATION
Booth No:   G1-7A
Add    :  Daejeong Praza 703, #216-8,
       Dangsandong-6Ga,
       Youngdeungpo-Gu,
       Seoul, Korea
Tel    :  +822-2267-8323
Fax    :  +822-2275-6235
Email   :  4479nah@hanmail.net
LK INDUSTRIAL CO.
Booth No:   G1-7D
Add    :  #344-4, Kyomoon-Dong, Kuri-City,
       Kyunggi-Do, Korea
Tel    :  +82-31-553-2270
Fax    :  +82-31-553-2296
Email   :  lkkorea@yahoo.co.kr

LK Industrial Co. is a pioneer of Garment Accessory Attaching machines in Korea.

We have been manufacturing and exporting quality goods to all over the world; Various machines for
Rhinestone/stud, Pronged Nailhead, Pearl, Snap/Rivet/Eyelet attaching automatically.
Also, Automatic Heat Transfer Pressing M/C, Sequin (Spangle) Motif Setter etc.
Our management philosophy and motto are customer satisfaction through best quality, reasonable prices and
good warranty with following quick after-sales service. Please contact us for details to be our valuable customers.

LK Industrial Co. là công ty tiên phong trong lĩnh vực máy đính phụ kiện may mặc tại Hàn Quốc

Chúng tôi sản xuất và xuất khẩu tới toàn thế giới nhiều chủng loại máy đính hạt, đính Nailhead, Pearl, máy đóng
đinh tán tự động – rivet, snap, eyelet
Ngoài ra, là máy tự động nén truyền nhiệt M/C, Sequin (Spangle) Motif Setter.

Triết lý quản lý và phƣơng châm của chúng tôi là sự hài lòng của khách hàng thông qua chất lƣợng tốt nhất, giá
cả hợp lý và bảo hành tốt với dịch vụ hậu mãi nhanh.


Products to be displayed:
1) LK-211MV (Manual Hotfixer with Vacuum)
2) LK-211U(2B)(Table Top Hotfix Machine)
3) LK-212 (Nailhead Setting Machine)
4) LK-313 (Automatic Rivet Attaching Machine)

Sản phẩm trưng bày:
1) LK-211MV (Máy đính nóng chân không điều khiển bằng tay)
2) LK-211U (2B) (Máy đính nóng table top)

                                24
3) LK-212 (Máy thiết lập nailhead)
4) LK-313 (Máy đóng đinh tán tự động)
MARUBENI TEKMATEX COPORATION
Booth No : C 1-17
Add   : Marubeni Bldg., 3RD FL., 4-2,
     Ohtemachi 1 Chome, Chiyoda-Ku,
     Tokyo 100-8088, Japan
Tel   : +81-3-6212-5121
Fax   : +81-3-6212-5133
Email : A8N7@tekm.co.jp

Vietnam Office:
Add   : 12th Floor, Suite 1203,
     Sun Wah Tower 115 Nguyen Hue Street
     Dist 1, Ho Chi Minh City Vietnam
Tel   : +84-8-3821-9009
Fax   : +84-8-3821-9016
Email : LT-Thu@marubeni.com

Promotion and solution of general textile machinery for use in Spinning, Weaving, Dyeing and Finishing and
Industrial Machinery for Technical Textile for non-woven fabrics, Diaper & Sanitary Napkin and Packaging, etc.

Phát triển và cung cấp các giải pháp cho lĩnh vực dệt nói chung sử dụng máy Kéo sợi, Máy dệt, Máy nhuộm,
Máy xử lý hoàn tất và các máy móc công nghiệp cho vải không dệt, tã lót & băng vệ sinh, Khăn ăn và đóng gói
bao bì, vv

Products to be displayed ― Sản phẩm được trưng bày:

The following machinery panel poster and catalogues- Poster và catolô thiết bị của các nhà sản xuất sau:

 TOYOTA Industries Corp., JAPAN
 HARA Corp., JAPAN
 KYOTO Machinery Co., Ltd., JAPAN
 SANHWA Machinery Co., KOREA
 ZUIKO Corp., JAPAN
 SUMITOMO Heavy Industries Modern, Ltd., JAPAN


NAWON MACHINERY
Booth No:   G1-7B
Add    :  508 Dongpae-Ri, Paju-City,
       Kyungki-Do, Korea
Tel    :  +82-31-942-1300
Fax    :  +82-31-942-1305
Email   :  nawon@nawon.com
                               25
We Nawon Machinery is a Enterprise, specializing to manufacture & Sell various seam sealing machine.
Hot air seam sealing machine is used for preventing to be leaked through water hole & used to every goods to be
needed waterproof-garment for example tent, raincoat, sportswear, diving suit, mountain-wear, ski-wear, etc.

We are selling in the world of America, Europe, Asia, Etc & achieved the best in sales at the international market.
NAWON MACHINERY is securing the high-class technologies, in the welding machine as well as seam sealing
machines, through continuous development of technologies. Now, we will do our best to making more perfect goods
& A/S for our consumer in the world.

Products to be displayed:
HTM-3888LDI (HOT AIR SEAM SEALING MACHINE)
HTM-2225 (WATER PRESSURE TESTER)

Công ty Nawon Machinery chúng tôi là một doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh các loại máy may khác nhau .
Máy may hơi nóng của chúng tôi d ng để sử dụng sản phẩm may ngăn chặn sự thấm nƣớc và cần dùng trong việc
sản phẩm may chống thấm nhƣ lều bạt, áo mƣa, trang phục dùng trong thể thao, trang phục lặn, trang phục leo núi
và trƣợt tuyết, ...
Sản phẩm của công ty chúng tôi đã xuất khẩu sang Mỹ, Châu Châu, Châu Á, .. và có nhiều doanh thu tốt trên thị
trƣờng quốc tế .

CÔNG TY NAWON MACHINERY chúng tôi đãm bảo việc áp dụng công nghệ cao trong việc sản xuất máy may mối
nối kín thông qua việc liên tục nghiên cứu và phát triển công nghệ. Hiện nay, chúng tôi sẽ cố gắng trong việc nghiên
cứu sản xuất sản phẩm hoàn hảo hơn và đáp ứng mọi nhu cầu của ngƣời tiêu dùng trên khắp thế giới.

Sản phẩm trưng bày :
 HTM-3888LDI (MÁY MÁY ĐƢỜNG MAY KÍN DÙNG HƠI NÓNG - HOT AIR SEAM SEALING MACHINE)
 HTM-2225 (MÁY WATER PRESSURE TESTER)NEW POWER INDUSTRIAL LTD
Booth No :  G1-11
Add   :  Flat V, 6/F, Everest Ind, Centre,
       396 Kwun Tong Road, Kowloon,
       Hong Kong
Tel   :  +852-27930766
Fax   :  +852-21724998
Email  :  info@newpower.com.hk

Our Company is a professional manufacturer of Seam sealing tapes, TPU film, Adhesives film, Water Proof
Zipper on M.F.B.S. brand. Our products also with numerous varieties and complots.

In China we are the pioneers to start the development of hot melt adhesive. Compound Glues & Emulsion
Adhesives.

Products to be displayed:
TPU Film, Hot Melt adhesive film, Seam sealing tapes, water proof Zipper, Machine for Garment Factory
Production…

Công ty chúng tôi là nhà sản xuất chuyên nghiệp cho sản phẩm băng dán đƣờng may nối, phim TPU, lớp phủ
dán, dây khóa kéo chống thấm thƣơng hiệu M.F.B.S. Sản phẩm của chúng tôi luôn luôn đa dạng và đầy tính sang
tạo.

Công ty chúng tôi là đơn vị đầu tiên phát triển các chất kết dính nóng chảy tại thị trƣờng Trung Quốc nhƣ keo hỗn
hợp và keo nhũ tƣơng

Sản phẩm trưng bày:
Lớp tráng TPU , lớp tráng keo nóng chảy, băng dán đƣờng may nối, khóa kéo chống thấm nƣớc, các loại máy
cho nhà máy may ...
                                26
NINGBO HAISHU WIN FASHION INTERNATIONAL TRADING CO., LTD
Booth No :  A-2
Add   :  Room 611-617, No.10 Building, No.68,
       Beihai Road, Jiangbei, Ningbo, China
Tel   :  +86-574-87125779
Fax   :  +86-574-87495898
Email  :  wsunji@gmail.com

Our products: all kinds of garments accessories, there are include: Zipper, Lace, Ribbon, Button, Polyester
Sewing Thread, Rayon Embroidery Thread, Bra Cup, Shoulder Pad, Hot Fix Stone, Metallic Yarn, Opp Polybag,
Non-Woven Interlining, Non-Woven Dissolved By Water, Glue Stick, Tag Gun & Tag Pin, Chalk, Measure Tape,
Hook & Loop, Hot Fix Stone Pattern, Needles, Scissors…

Sản phẩm của chúng tôi là phụ kiện may mặc, gồm: dây kéo, ren, ruy-băng, nút, chỉ may polyester, chỉ thêu bằng
tơ, bầu áo ngực, cầu vai, đá gắn, sợi kim loại, opp polybag, lớp lót vải không dệt, vải không dệt hòa tan trong
nƣớc, glue stick, sung băn tag & tag pin, phấn, thƣớc dây, đai và móc, kim khâu, kéo…

Products to be displayed:
Hot Fix Stone, Hot Fix Stone Pattern, Thread, Button, Zipper, Interlining.

Sản phẩm trưng bày:
đá gắn, chỉ, nút, dây kéo, lớp lótPEJA VIETNAM (HOLLAND)
Booth No:  C1-3A
Peja Vietnam, HCMC Office
Add    : 2 Ngo Duc Ke Street
      Unit 1102 Melinh Point,
      District 1, Hochiminh City Vietnam
Tel    : 84-8-38293503
Fax    : 84-8-38251021
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.co

Hanoi Office
Add   : 8 -Trang Thi Street, Hoan Kiem
       District, Hanoi, Vietnam
Tel   : 84-4-38244627
Fax   : 84-4-83244628
E-mail  : info@pejavietnam.com
Website : www.pejavietnam.com

Peja Vietnam is your partner for state of the art textile finishing technology, promoting a complete range of
European textile machinery in field of finishing, dyeing, printing, testing and quality control, providing technical
services and prompt spare parts supply.

Peja Vietnam là đối tác của bạn về công nghệ hoàn tất dệt cao cấp, cung cấp hoàn thiện các loại máy và thiết bị
của Châu Âu cho quá trình nhuộm, hoàn tất, in, thí nghiệm và kiểm tra chất lƣợng. Phục vụ chu đáo và nhanh
chóng khách hàng với các dịch vụ kỹ thuật và phụ tùng thay thế.


PREMIER ELASTIC WEBBING & ACCESSORIES (VIETNAM) CO., LTD
Booth No :  C1-10
Add   :  Đƣờng số 8, KCN Nhơn Trạch 1, Huyện
       Nhơn Trạch, Đồng Nai, Vietnam
Tel   :  +84 613 560833
Fax   :  +84 613 560835
Email  :  general@premierelastic.com.vn

Premier Elastic Webbing & Accessories (Vietnam) Co., Ltd, a 100% owned subsidiary of Furniweb (Vietnam)


                                27
Share-holding Company, was established in Year 2002 located in Nhon Trach IZ 1, Dong Nai Province.
Our Company is the first narrow fabric producer with the completed in-house facilities of international standard in
Vietnam. The production facilities include warping, covering, weaving, knitting, finishing and dyeing. We specialize
in the production of Elastic Laces and Trimmings, Lingerie Elastic, Jacquard Elastic & other accessories for the
intimate apparel and garment industry.
Our products are certified with Oeko-Tex Standard 100.

Công ty TNHH Sản Xuất Thun & Nguyên Liệu May Premier (Vietnam) đựoc thành lập năm 2002, tọa lạc tại KCN
Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai là Công ty có vốn chủ sở hữu 100% bởi Công ty Cổ phần Furniweb (Việt Nam).
Công ty là nhà sản xuất thun khổ hẹp đầu tiên tại Việt Nam đƣợc đầu tƣ đầy đủ trang thiết bị đạt tiêu chuaån
Quốc tế. Trang thiết bị và quy trình Công nghệ của nhà máy bao gồm: bọc sợi, móc sợi, dệt đai thun, đan móc,
nhuộm và hoàn tất. Đặc biệt chúng tôi chuyên sản xuất thun ren, thun lung, thun cho trang phục lót, thun dệt chữ,
logo, hoa văn và phụ liệu cho ngành may mặc thời trang.
Sản phẩm của Công ty đạt tiêu chuaån Oeko-Tex 100.

Products to be displayed:
Narrow Elastic, Braid Laces, bras, Panties, Covered Elastic Yarn, furniture webbing…

Thun khổ hẹp, thun ren, Thun cho trang phục lót, Sợi bọc thun, Dây đai ghế…


PROSPERITY MACHINERY MANUFACTURERS LTD
Booth No :  G2-2
Add   :  3/F, 483E Castle Peak Road, Lai Chi Kok,
       Kowloon, Hong Kong
Tel    :  +852-27437175
Fax    :  +852-27854595
Email   :  pmmhk@pmmhk.com.hk (HK)
       pmmdg@pmmdg.com (Dongguan, China)
Website :   www.pmmhk.com.hk

PMM Ltd is specialized in cutting, fusing, sewing, finishing & ironing press products. Our most popular items, which are
wrinkle free seam fusing machine, are extremely effective on chemical treated fabric.

Products to be displayed:
1. Automatic Pattern Sewer
2. Automatic Collar Turning & Pressing Machine
3. Cuff Turning & Pressing Machine
4. Pocket Creaser

Công ty PMM Ltd chuyên về các thiết bị cắt, ép chảy, may, hoàn tất và ép ủi ph ng. Chúng tôi nổi tiếng với máy ép đƣờng
may nối chống nhăn (wrinkle free seam fusing machine) đặc biệt có tác dụng đối với loại vải đã đƣợc xử lý hoá chất.

Sản phẩm trƣng bày:
 1. Máy may mẫu tự động
 2. Máy định hình và ép cổ áo tự động
 3. Máy định hình và ép cổ tay áo.
 4. Máy định hình túi.RIETER MACHINE WORKS LTD.
Booth No:   F1-4
Add    :  Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur
       Switzerland
Tel    :  +41-52-208-71-71
Fax    :  +41-52-208-83-20
Email   :  parts.sys@rieter.com
       sales.sys@rieter.com
Website :   www.rieter.com

RIETER – THE LEADING SYSTEMS SUPPLIER
Rieter is the leading supplier of installations for manufacturing yarns from natural and man-made short-staple
fibers. Rieter is the only textile machinery manufacturer that can offer all spinning processes and thus provide
customers with optimal advice. Rieter‟s product range includes machinery for integrated production facilities from
fiber to yarn. Parts, technology components, spares and services round off its offering.

                                 28
RIETER – YOUR PARTNER FOR THE FUTURE
Rieter already provides customers with advisory services prior to sale. Mill planning, spinning schedule
computation and cost calculation help in planning profitable installations. Customized automation features and the
SPIDERweb online data collection system simplify the operation of the installation. Rieter is a leader in textile
technology and utilizes state-of-the-art engineering to develop innovative processes, machines and yarns.
Customers benefit from its technological expertise covering all process stages from spinning to the textile end
product.

RIETER – NHÀ CUNG CẤP THIẾT BỊ KÉO SỢI HÀNG ĐẦU
Rieter là nhà cung cấp các dây chuyền máy kéo sợi thiên nhiên và nhân tạo xơ ngắn duy nhất có tất cả các máy
trong quy trình kéo sợi vì thế có thể đem đến cho khách hàng những bí quyết tối ƣu nhất. Dây chuyền máy kéo
sợi của Rieter bao gồm tất cả các máy lien hợp từ xử lý xé bông cho đến công đoạn kéo ra sợi. Kèm theo đó là
tất cả các dịch vụ cung cấp Phụ tùng, Công nghệ và dịch vụ sau bán hàng.

RIETER – CỘNG TÁC VỚI QUÝ KHÁCH CHO DỰ ÁN TƯƠNG LAI
Rieter đã đem đến cho khách hàng dịch vụ cố vấn kỹ thuật ngay cả trƣớc khi quý khách mua máy. Lập kế hoạch
cho nhà máy, lập Bản Tính Cân đối dây chuyền kéo sợi và bản tính chi phí sản xuất sẽ giúp quý khách có đƣợc
dây chuyền máy kéo sợi nhiều lợi nhuận. Rieter có thể thiết kế tất cả các phƣơng án tự động hóa cho dây chuyền
kéo sợi theo đặc thù từng nhà máy; Hệ thống giám sát sản xuất thƣờng trực SPIDERweb giúp điều hành nhà
máy rất dễ dàng. Rieter dẫn đầu về nghiên cứu phát triển công nghệ và phụ trợ từ quy trình kéo sợi, thiết bị kéo
sợi cho đến thuộc tính sợi. Khách hàng sẽ có đƣợc ƣu đãi từ kinh nghiệm công nghệ đó cho toàn bộ tất cả các
công đoan từ keo sợi đến sản phẩm hoàn tất sau cùng.
Xin quý khách hàng liên hệ đại lý của Rieter tại Việt Nam cho các dự án của quý Công ty.
Bentex Trading 08.62642199–0979797180-Hƣng


SE MYEONG PRECISION CO., LTD
Booth No:   G1-7
Add    :  #B110-1 Daeryung Techno-Town III B/D,
       448 Gasan-Dong, Geumcheon-Gu,
        Seoul, Korea
Tel    :  +82-2-2107-3580
Fax    :  +82-2-2107-3589
Email   :  sm@semyeong.co.kr
Website  :  www.semyeong.co.kr

SE MYEONG is an expert & manufactures that products an Automatic Cloth Spreader, Cloth Inspection Machine,
Fusing Press Machine. SE MYEONG Precision was established in 1987 as a enterprises, and it has been grown
up to a corporation.

We took the certification in parts of plan & productivity by passing certificate standard ISO9001:2000 KS A
9001:2001, E-mark (ISO14001:2004 KS A 14001:2004). So that we got public confidence. Creativity and
challenge is our future.

SE Myeong là chuyên gia và các nhà sản xuất máy căng vải tự động, máy kiểm tra vải, máy ép keo. Đƣợc thành
lập vào năm 1987, công ty chúng tôi khởi đầu với một xí nghiệp và dần lớn mạnh thành một tổng công ty.

Công ty đã đạt đƣợc chứng nhận nhƣ: ISO9001: 2000 KS A 9001:2001, ISO14001: 2004, KS A 14001:2004.

Products to be displayed:
Automatic Spreader Machine

Sản phẩm trưng bày:
Máy căng vải tự độngSHANDONG SHENGRUN TEXTILE CO., LTD
Booth No :  A-6A
Add   :  3/Fl Hengtaiyuan Business Building,
       NO.85 Gongqingtuan Road, Jining City,
       Shandong Province China 272000
Tel    :  +86-537-2237106

                               29
Fax    :  +86-537-2237122
Email   :  cgm@shengrungroup.com

Shandong Shengrun Textile Co., LTD
Specialized in Spinning, Weaving, Towel, Grey Fabric, Printed Fabric, Dyed Fabric Manufacturing etc

Công ty Shandong Shengrun Textile Co., LTD
chuyện: Kéo sợi, dệt, khăn,vải màu, vải in, vải nhuộm,…

Products to be displayed:
Grey Fabric, Printed Fabric, Dyed Fabric

Sản phẩm trưng bày:
Vải màu, vải in, vải nhuộmSHANGHAI HUIGONG NO.3 SEWING MACHINE FACTORY
Booth No  :  G1-1
Add    :  No.1418, Yishan Road, Shanghai, China
Tel    :  +86-21-64465553
Fax    :  +86-21-64854304
Email   :  sales@highlead.com.cn

Nomal industrial sewing machine, special extra heavy duty sewing machine, automatic sewing machine, sewing
machine For leather, suitcase, car seat., overlock and interlock machine, electronic pattern sewing machine.
blindstitch and high-grade Hand stitch sewing machine etc.

Products to be displayed:
Single needle, Double needle with trimmer. Overlock, heavy duty, post bed compound feed Cylindrecal bed
compound feed.

Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh các loại máy may công nghiệp thông dụng, máy may chuyên dụng đặt biệt,
máy may tự động hoà, máy may các loại khác. dùng trong may sản phẩm bằng da, may túi xách, ghế xe ôtô, máy
may overlock và interlock machine, máy may mẫu điện tử, máy may cao cấp và maý may bằng tay, ...

Sản phẩm trưng bày:
Các loại máy một kim, hai kim. : Sigle needle, Double needle with trimmer. Máy các loại : Overlock, heavy duty,
post bed compound feed Cylindrecal bed compound feed.


SIDDIQSONS DENIM MILLS LTD
Booth No:   C1-2
Add    :  D-53, Textile Avenue, S.I.T.E Karachi,
        Pakistan 74700
Fax    :  +92-21-2564613
Email   :  sales@siddiqsons.com

Siddiqsons Denim Mills Ltd is the pioneer in the denim industry of Pakistan. It is one of the biggest denim mills
producing high quality denim fabrics ranging from 6oz to 14.5oz in various compositions. We are lycra assored &
organic certified denim mill.

Products to be displayed:
WE PRODUCE 100% COTTON, POLY COTTON, TENSILE, ORGANIC, REFLEX, COATED & VARIOUS
FANCY FINISHES ONOUR DENIM FABRIC.

Công ty Siddiqsons Denim Mills Ltd là công ty tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất vải denim tại
Pakistan. Công ty chúng tôi là doanh nghiệp lớn nhất chuyên sản xuất các loại vải denim chất lƣợng cao có cấu
trúc vải từ 6oz đến 14.5oz với nhiều thành phần khác nhau. Chúng tôi đƣợc chứng nhận là nhà máy sản xuất
denim với thành phần lycra assored và organic.
                               30
Sản phẩm trưng bày:
CHÚNG TÔI SẢN XUẤT LOẠI VẢI DENIM VỚI THÀNH PHẦN :100% COTTON, POLY COTTON, TENSILE,
ORGANIC, REFLEX, VẢI DENIM CÓ TRÁNG PHỦ - COATED VÀ NHIỀU CẤU TRÚC ĐA DẠNG .

SKYTEAM TEXTILE CORP.
Booth No:   A-8
Add    :  2F2-, No. 38-10, Wunhua 2nd Rd.,
       Gueishan Township,
       Taoyuan County 333, Taiwan
Tel    :  +886-3-3970906
Fax    :  +886-3-3972162
Email   :  skyteam.textile@msa.hinet.net

100% Polyester, 100% Cotton, 100% Nylon, N/C, N/R, T/R, All Kinds of Stretch Items.

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các mặt hàng; 100% Polyester, 100% Cotton, 100% Nylon, N/C,
N/R, T/R, và tất cả các sản phẩm Stretch Items.STD & S CO., LTD.
Booth No :  D1-3
Add   :  39/5 Lầu 2 Sƣơng Nguyệt Ánh,
       Quận 1, TP.HCM VietNam
Tel    :  +84-8-39257207
Fax    :  +84-8-39253093
Email   :  maison@stdsvn.com

STD&S Co.Ltd. supplies textile spare parts such as drafting systems, top rollers, cots and aprons, ring and
travellers… for spinning, roving machines, carding cloth for carding machines, cots treatment equipments,
weaving parts.

We also supply all weaving loom‟s spare parts of Picanol, Toyoda, Tsudaroma, Sulzer, Somet, Vamatex, Nouvo
Pignone loom…..All conveyors for sanforizing M/C, Printing M/C, Compactor, Calender and Rubber belt,
conveyor belt, chain, lubrication for textile industries.

Công ty TNHH STD&S là đại lý cung cấp phụ tùng sợi dệt nhƣ bộ kéo dài, suốt, vòng da và suốt cao su, khuyên
nồi…..cho máy con và máy thô, kim chải, thiết bị xử lý suốt, phụ tùng máy dệt Picanol, Toyoda, Sulzer, Somet,
Vamatex, Tsudaroma, Nouvo Pignone…Băng tải máy sanfor, máy in bông, máy hoàn tất vải, các loại dây cuaroa,
xích, dầu mỡ ngành dệt sợi.


STRONG MODE TEXTILE CO., LTD.
Booth No:   C2-1
Add    :  2F., No. 13, Sikou St., Wunshan District
       Taipei City 116 Taiwan
Tel    :  +886-2-2933-3743
Fax    :  +886-2-2935-6349
Email   :  Strong.mode@msa.hinet.net

We are major of woven and knitting fabrics for 100% polyester, T/C/OP, 100% cotton, T/R for men with women.

Sản phẩm của chúng tôi bao gồm: vài dệt kim, dệt thoi (100% polyester), T/C/OP, 100% cotton, T/R cho nam và
nữ.

SUN TIN LUN GROUP
Booth No :  A-1
Add   :  Rm. 1-3, 3/F., Blk B, Wah Tat Ind Ctr.,
       8-10 Wah Sing Street, Kwai Chung,
       N.T. Hong Kong
Tel    :  +852-2428-0181
Fax    :  +852-2426-6193
Email   :  stlint@netvigator.com

                              31
Sun Tin Lun Group was establised in 1997 in Hong Kong. Our factory is situated at Huizhou, and Su Zhou
Guangdong. Factory located in Hui Zhou. We specialize in Computerized Label Weaving Manufacture, Screen
Printing, Offset Printing.

Now we have expanded our product range to difference kinds of trims / accessories. Beside of the above
products we can also supply a wide range of garment trims / accessories such as metal button, plastic button,
belts, zipper PU /Real Leather patch, lace, magic tape, buckle, packaging box, polybag, hanger and other fancy
items Our company has introduced ISO9001 : 2000 Quality Management System and OEKO-TEX Standard 100.

Tập đoàn Tin Lun Group đƣợc thành lập vào năm 1997 tại Hồng Kông. Nhà máy của chúng tôi đặt tại ở Huệ
Châu và Tô Châu, Quảng Đông, Trung Quốc.. Chúng tôi chuyên sản xuất nhãn mác dệt vi tính hóa, in lụa, in
offset.

Hiện nay, chúng tôi đã mở rộng thêm phần sản xuất phụ kiện ngành may. Bên cạnh các sản phẩm trên, chúng ta
cũng có thể cung cấp một loạt các phụ kiện may nhƣ nút kim loại, nút nhựa, thắt lƣng, dây kéo PU / miếng vá da
thật, ren, magic tape, khóa, hộp đóng gói, móc áo và các sản phẩm lạ mắt khác. Công ty chúng tôi sở hữu chứng
chỉ tiêu chuẩn ISO9001: 2000 cho hệ thống quản lý chất lƣợng và tiêu chuẩn Oeko-TEX 100.

Products to be displayed:
Labels, Hangtag, leather patch, metal items, plastic items, belt, zipper, packing bag / box, lace, elastic, buckle.

Sản phẩm trưng bày:
Nhãn, Hangtag, da miếng, các mặt hàng kim loại, các mặt hàng nhựa, dây đai, dây kéo, túi/hộp đóng gói, ren,
thun, khóa.

SUNSTAR CO., LTD.
Booth No:   H1-1
Add    :  #178-212, Gajwa-Dong, Seo-Ku,
        Incheon, Korea
Tel    :  +82-32-580-5987
Fax    :  +82-32-579-8350~1
Email   :  hunjae@sunstar.co.kr

HN Representative Office :
Add   : No 12, Plot 4B, road 10A,
      Trung Yen Urban Yen Hoa, Cau Giay Dist,
      Ha Noi, Viet Nam
Tel   : +82-4-8587-2751
Fax   : +82-4-3783-4533

Computerized automatic embroidery machines are a core element of the apparel industry. They are composed
of 27,000 or so parts. Ultra-precision design, process, assembly technology, computer-aid automatic control and
other advanced technologies are needed to produce the produce the products. SunStar produces some 500
types of embroidery machines with are durable, able to deliver delicate embroidery, and suppress noise and
vibration during embroidery work.

Products to be displayed:
SB-WH915-55, TA-WN906-100, E-T1201CS, M-UK204-50, KM-250A-7S, SPS/E-1201, SPS/E-BH6100, SC-
7500N

Công ty chúng tôi chuyên sản xuất kinh doanh các loại máy thêu tự động điều khiển vi tính đây là một yếu tố cốt
lõi của ngành công nghiệp may mặc. Thiết bị này đƣợc tạo thành từ 27.000 hay bộ phận tƣơng tự. Đƣợc thiết kế
một cách chính xác, đúng quy trình, công nghệ đồng bộ, hệ thống điều khiển công nghệ vi tính tự động và sử
dụng công nghệ tiên tiến hiện đại là những tiêu chuẩn cần thiết trong việc thiết kế sản xuất sản phẩm của chông
ty chúng tôi. Công ty SUNSTAR sản xuất hơn 500 loại máy thêu có độ bền sử dụng cao, sản xuất sản phẩm có
chất lƣợng và ngăn chặn tiếng ồn và độ rung trong quá trình sản xuất thêu.

Sản phẩm trưng bày :
Chúng tôi trƣng bày các loại thiết bị mang ký hiệu :
SB-WH915-55, TA-WN906-100, E-T1201CS, M-UK204-50, KM-250A-7S, SPS/E-1201, SPS/E-BH6100, SC-
7500N


                                 32
TEXTECH PUBLISHING LIMITED
(China Cotton Textile Information Center)
Booth No :   A-5
Add   :  No.138, West Street, Textile Town, Xi‟an,
       China
Tel    :  +86-29-83553555
Fax    :  +86-29-83553556
Email   :  sf-cctic@ctsti.cn

TEXTECH PUBLISHING LIMITED (China Cotton Textile Information Center) is the biggest & authoritative
organization in China cotton textile industry with more than 50 years experiences in information service. CCTIC
has three periodicals Cotton Textile Technology, Textile.

Science Technology and China Textile Science, also has a website www.CTSTI.CN. It has been forming a perfect
& professional service system of Advertisement Publishing, Symposiums, Technology Consultation and so on.

Products to be displayed:
Publishing magazines, issuing advertisement, holding symposiums, technology consultantion

Công ty TNHH Xuất bản TEXTECH (trực thuộc Trung tâm thông tin ngành Bông – Dệt Trung Quốc (gọi tắt là
CCTIC) là tổ chức lớn nhất và có thẩm quyền trong ngành công nghiệp dệt bông Trung Quốc với hơn 50 năm
kinh nghiệm trong các dịch vụ cung cấp thông tin. CCTIC có ba ấn phẩm xuất bản định kỳ.

Viện Khoa học Công nghệ Dệt may Trung Quốc có địa chỉ website www.CTSTI.CN. Đây là một hệ thống hoàn
hảo với dịch vụ quảng cáo, tƣ vấn công nghệ và các bài viết chuyên đề chuyên nghiệp.

Sản phẩm trưng bày:
Xuất bản tạp chí, phát hành quảng cáo, tổ chức hội thảo, tƣ vấn công nghệ

THEN MASCHINEN GmbH
participating under Peja Vietnam
Booth No:   C1-3A
Address :   Milchgrundstraße 32
       74523 Schwäbisch Hall
       Germany
Tel    :  +49-791-4030 ....
Fax    :  +49-791-403166
Email   :  info@then-gmbh.de
Website  :  www.then.de

Agents  :  Peja Vietnam, HCMC Office
Add    :  2 Ngo Duc Ke Street,
       Unit 1102, Melinh Point,
       District 1, Hochiminh, City,
       Vietnam
Tel    :  84-8-38293503
Fax    :  84-8-38251021

Agents  :  Peja Vietnam, Hanoi Office
Add    :  8 -Trang Thi Street,
       Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel    :  84-4-38244627
Fax    :  84-4-38244628
E-mail  :  info@pejavietnam.com
Website  :  www.pejavietnam.com

THEN-AIRFLOW™ piece dyeing machines are the top-selling brand in China and the most advanced in the world
in terms of lowest per-kg dyeing costs. Available in both HT and atmospheric designs, they cover all knit and
woven applications in cotton, man-made and synthetic fabrics. The standard THEN-AIRFLOW SYNERGY
machine is capable of handling a spandex content of up to 25%.

THEN Maschinen GmbH thuộc một phần của tập đoàn Fong‟s. Máy nhuộm THEN với công nghệ -AIRFLOW™ là
thƣơng hiệu bán chạy hàng đầu tại Trung Quốc và tiên tiến nhất trên thế giới dƣới dạng tiết kiệm chi phí nhuộm


                               33
thấp nhất. Then thiết kế cho cả máy nhuộm cao áp và thƣờng áp có thể ứng dụng trên tất cả các loại vải dệt thoi
và dệt kim trên vải cotton, sợi nhân tạo và sợi tổng hợp. Công nghệ AIRFLOW SYNERGY của Máy THEN có thể
xử lý vài có thành phần sợi spandex chiếm tới 25%
TIMTEX TRADING CO., LTD
Booth No : F2-1
Timtex Office in Hochiminh City:
Add    : No. 30/39 Nguyen Cuu Van Str‟, Ward 17,
       Binh Thanh Dist, Ho Chi Minh City,
       Viet Nam
Tel    : +84-8-3514-6948 / 3514-6949
Fax    : +84-8-3514-6950
Email   : timtexsgn@hcm.fpt.vn

Timtex Office in Hanoi City:
Add    : No.62, Lane 24, Kim Dong Str‟, Hoang Mai Dist,
       Ha Noi City, Viet Nam
Tel    : +84-4-3664 3833, 3664 4276
Fax    : +84-4-3664 3832
Email   : timtexhn@fpt.vn,
       timtex@hn.vnn.vn

Timtex Trading Company is one of the leading Trading firms in the field of Textile machinery with head office in
Taiwan, Taipei. Timtex entered into Viet Nam market in 1992 and set up the Hochiminh City and Hanoi branch
offices in 1998 and 2002 respectively, we also just set up our representative office in China from year 2009. We
are the agent of famous brand name manufacturers in all over world machinery and accessories markets in
spinning, weaving, dyeing and finishing such as:

Machineries, Equipments and Materials:
* Switzerland:
1. SSM-HACOBA : Full range of winding machine for doubling, soft package Winding, cone to cone winding, air-
  covering, air-texturing machine.
2. XORELLA : Conditioning & Steam setting M/C
3. Graf + Cie AG: Clothing Wire, Metallic-Flat and Flexible card clothing, Service equipments for Metallic - Flat
  Card Clothing, Blow-room accessories, Open-End Articles, Circular Combs..etc..
4. Jossi : Foreign Fiber Detector Machine, Metal and spark detected

* Italy:
1. Mesdan S.p.A : Full range of Laboratory Equipments for Spinning, Weaving, Knitting, Garment factories,
  Knotters and Splicers.
2. Borgosesia prosino: Rings

* Germany:
1. Holz: Flyers, Presser arms and Twist caps

* Spain:
1. Electro Jet: Roving machines, Package Transportation System, Overhead Cleaner, Packing Pallet.

* Japan:
1. Murata Machinery Ltd: Winding machine, Doubling & Twisting machine, Vortex M/C.
2. Murata Parts sales Ltd: All the genuine parts for Murata Winding, Doubling & Twisting machine, Vortex M/C.
3. Keisokki: Yarns and Fibers testing machines.
4. Toyota: Roving machines.

* Taiwan:
 1. Airlin Co., Ltd: Air-conditioning system, waste collecting systems.
 2. Tainan: Polyester Staple Fibers, Polyester filaments (Nanlon fibers)

* China:
1. Shanghai Crosrol Pacific Machinery Co., Ltd : Browroom, carding M/C
2. Shanxi Hongji SCI-Tech Co., Ltd: Ring frames

                                34
3. Jiangsu Kaigong Machinery Co., Ltd: Sliver Lapping machines, Combers, Roving machines
4. Qingdao Yunlong Textile Machinery Co., Ltd: Draw frames.
5. Dechang: Compact devices for ring frames

* India:
1. Panna Spin Equipments Pvt. Ltd: Service Equipment for Spinning Mill (Etc..Grinding M/C, UV M/C)

We do not only supply machineries, equipments, spare parts but we also carry out consulting, designing projects,
production lines for spinning, weaving, dyeing and finishing; commissioning, assisting technique, offering after-
sale services for customers. Till now there are lots of machineries, equipments that we‟ve supplied for
Vietnamese end-users. These are clear evidences to affirm our quality and service.

Please contact us at anytime, we always give you high quality products, reasonable price and good after sales
service.

Products to be displayed:
TEXTILE PARTS AND MACHINERIES

Công ty thƣơng mại Timtex là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị ngành Sợi, Dệt,
Nhuộm; có trụ sở chính tại Đài Bắc- Đài Loan, Timtex bắt đầu hoạt động tại thị trƣờng Việt Nam từ năm 1992 và
thiết lập văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh năm 1998 và tại Hà Nội năm 2002, chúng tôi vừa mới thiết
lập thêm văn phòng đại diện China tại Trung Quốc năm 2009. Chúng tôi là đại lý của những nhà sản xuất thiết bị
và phụ tùng nổi tiếng toàn cầu trong ngành kéo Sợi, Dệt, Nhuộm và Hoàn tất nhƣ

* Thụy sỹ:
1. SSM-HACOBA: Toàn bộ các thiết bị đánh ống cho tất cả các ứng dụng, máy đậu sợi, máy đánh côn xốp, máy
  đánh ống hoàn tất, máy đảo sợi, máy chế tạo sợi bọc, sợi kiểu.
2. XORELLA : Máy hấp định hình và ổn định sợi.
3. Graf + Cie AG: Các loại kim chải dùng cho Cung Bông và máy Chải Thô, Chải Kỹ nhƣ Kim Mui, Kim Th ng
  Lớn, Kim Thùng Nhỏ, Lƣợc th ng, Lƣợc vòng…, các máy móc và thiết bị phụ trợ nhƣ thiết bị bọc kim thùng
  lớn, nhỏ, trục gai, máy kẹp mui, bóc mui, máy mài kim thùng lớn nhỏ, máy hàn kim và các loại thiết bị phụ trợ
  khác.
4. Jossi : Máy dò tách xơ ngoại lai, phát hiện dò tách kim loại và tia lửa.

* Ý:
1. Mesdan S.p.A : Toàn bộ các thiết bị thí nghiệm dùng cho phòng thí nghiệm của nhà máy Sợi, nhà máy Dệt,
  Nhuộm nhƣ máy đo cƣờng lực sợi, đo độ săn, đo độ ẩm, độ bền màu, bền ma sát, ánh sáng, cân điện tử…;
  máy nối sợi đơn, sợi xe….
2. Borgosesia prosino: Nồi cho máy sợi con

* Đức:
1. Holz: Gàng máy sợi Thô, tay ép gàng và mũ gàng.

* Tây Ban Nha:
1. Electro Jet: Máy thô, hệ thống vận chuyển thô, đầu thổi bụi và đóng gói pallet.

* Nhật Bản:
1. Murata Machinery Ltd: Máy đánh Ống, Máy đậu Sợi, máy xe sợi, máy kéo sợi Vortex
2. Murata Parts sales Ltd: Tất cả các phụ t ng cho máy đánh ống, máy đậu và máy xe sợi của Murata, Vortex.
3. Keisokki: Máy thí nghiệm Sợi và Xơ.
4. Toyota: Máy sợi thô.

* Đài Loan:
1. Airlin Co., Ltd: Hệ thống điều không cho nhà máy sợi, dệt.. hút bụi trung tâm.
2. Tainan: Nguyên liệu xơ nhân tạo Nanlon nhƣ taple Polyester, Filament

* Trung Quốc:
1. Shanghai Crosrol Pacific Machinery Co., Ltd : Dây chuyền cung bông, máy chải thô
2. Shanxi Hongji SCI-Tech Co., Ltd: Máy Sợi con
3. Jiangsu Kaigong Machinery Co., Ltd: Máy Chải Kỹ, máy Sợi Thô.
4. Qingdao Yunlong Textile Machinery Co., Ltd: Máy Ghép.
5. Dechang: Thiết bị dùng cho máy Sợi Compact

                                35
* Ấn Độ:
1. Panna Spin Equipments Pvt. Ltd: Thiết bị phụ trợ cho nhà máy sợi (nhƣ máy mài suốt, máy sử lý tia cực tím).

Chúng tôi không chỉ tinh thông trong việc cung cấp các thiết bị máy móc ngành Sợi, Dệt, Nhuộm mà còn kết hợp
với các nhà sản xuất trong việc khảo sát, thiết kế, cung cấp, lắp đặt, và chuyển giao công nghệ cho các dự án
chọn gói từ khâu kéo sợi đến nhuộm hoàn tất cho tất cả các thiết bị từ máy đơn lẻ đến dây chuyền đồng bộ.
Chúng tôi cũng cung cấp phụ tùng cho các nhà máy kéo sợi, nhà máy Dệt và Nhuộm hoàn tất, đông thời cung
cấp dịch vụ sau bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật.

Xin Quí khách vui lòng liên hệ với chúng tôi, phƣơng châm của chúng tôi là đem đến cho khách hàng những sản
phẩm có chất lƣợng cao với giá cả hợp lý với chế độ hậu mãi tốt nhất. Quí Công ty có thể hoàn toàn yên tâm và
tin tƣởng khi đến với chúng tôi.TRIUMPH NEEDLE CORP.
Booth No:   C2-4
Add    :  49, Lane 11, Hua-Cheng Rd.,
       Hsin-Chuang City 24252, Taipei,
       Taiwan
Tel    :  +886-2-2277-5877
Fax    :  +886-2-2277-5055
Email   :  tnc888@seed.net.tw

We are the only maker in Taiwan, cooperated with German company since 1988.
All the machines and materials are from Germany. We have confidence to offer high quality and reasonable price
needles.
Your any contact will be highly concerned and good served.
1. The needles for garment, shoes, button, embroidery, underwears, and jeans etc.
2. Special “CM” ceramic needles, “PVD” titanium needles, and “DLC” needles.
3. Special design for all kind of needles.
4. Consultant for any sewing problems.

Chúng tôi là nhà sản xuất duy nhất tại Đài Loan, hợp tác với công ty của Đức từ năm 1988.
Tất cả các máy móc và nguyên liệu từ nƣớc Đức. Chúng tôi tự tin cung cấp sản phẩm kim chất lƣợng cao và giá
cả phải chăng.

Sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi:
1. Kim máy may phục vụ may mặc, sản xuất giày dép, nút, thêu, đồ lót, và jeans vv
2. Đặc biệt với kim "CM" bằng gốm, kim titan "PVD", và kim "DLC".
3. Thiết kế tất cả các loại kim
4. Tƣ vấn liên quan đến công nghiệp may.
TRÜTZSCHLER GMBH+CO. KG
Booth No: D1-4
Add   : Duvenstr. 82-92,
      41199 Monchengladbach, Germany
Tel   : +49-21 66 607512
Fax   : +49-21 66 607799
Email  : info@truetzschler.de

Products:
- Blowing room equipment
- Card
- Drawing frame

Chuyên sản xuất kinh doanh các loại thiết bị :
- Thiết bị phòng xé đập bông .
- Thiết bị chải thô


                               36
-  Máy ghép


TRÜTZSCHLER CARD CLOTHING GMBH
Booth No:   D1-4
Add    :  Rosenstrasse 7-9,
       75387 Neubulach, Germany
Tel    :  +49-7053 68 0
Fax    :  +49-7053 7359
Email   :  cardclothing@truetzschler.de

Products:
Card Clothing & accessories

Chuyên sản xuất kinh doanh các loại thiết bị : Băng kim máy chải và phụ liệu

UNION TEXTILES OF CHINA (UDCTEX) LTD
Booth No :  D1-15
Add   :  Room 1615-17, 16/F Informational Building
       No 1 Xinwen Rd, Futian District, CBD,
       Shenzhen, Guangdong, 518000, China
Tel    :  +86-755-82947468
Fax    :  +86-755-82947499
Email   :  tanust@united-china.com
Website : www.united-china.com

Lining series, various polyester fabric, Taffeta, pongee, twill, oxford, satin, Ripstop, Microfibre,
Peach, Moss, Suede, chiffon, Georgette, crepe Nylon fabric, taslon, ottoman
Cotton fabric, polyester / cotton fabric, Denim
Nylon/Cotton, Cotton / Nylon, P / N, P / N / C
T / R fabric, bengaline
Stretch fabric
Functional fabric

Các loại vải lót, các loại vải polyester, Taffeta, lụa mộc, vải chéo, vải oxford, vải sa-tanh, vải ripstop, vi sợi, vải chi-
phông, vải nylon crếp, vải taslon, vải bọc ghế ottoman
vải cotton, vải polyester, vải denim
Vải pha Nylon/bông, vải pha bông/nylon, P/N, P/N/C
Vải T/R, vải bengaline
Các loại vải co dãn, các loại vải chức năng

Products to be displayed:
Lining, polyester fabric, cotton fabric, T/C, denim, T/R, N/C, C/N, Nylon fabric, Spandex Stretch fabric

Sản phẩm trưng bày:
Các loại vải lót, vải polyester, vải cotton, T / C, denim, T / R, N/C, C/N, vải Nylon, vải co giãn spandex.
VIET NAM PAIHO LTD
Booth No :  A-4
Add   :  Lot 30-34 Road 03, Tan Tao Induztry Zone,
       Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist, Hcm,
       Vietnam
Tel    :  +84-8-37540103~8
Fax    :  +84-8-37540109
Email   :  susan.hsu@twnpaiho.com.tw

PAIHO Group has accumulated the development and production experience for 20 years. For achieving our goal
of global market service, we had also built factories and supplied the products in Taiwan, China and Vietnam.
VIETNAM PAIHO had taken the very first step to serve Vietnam market since 1999. With the modernization
techniques more, we will be continually transferred into Vietnam to fulfill the demands of the material shoe &
garment industry and others in. At present, our customer are Nike, Adidas Reebok, Ikea, Puma, Timberland,

                                  37
Decathlon, Columbia, Desam, Lottto… and our products include: Touch Fastener, Trim / Webbing Elastic –
Drawcord / Shoelace - Reflective materials.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm và phát triển, mục tiêu của tập đoàn chúng tôi là mở rộng toàn cầu. Chúng tôi cũng
đã xây dựng các nhà máy và cung ứng sản phẩm ở ĐàiLoan, Trung Quốc và Việt Nam.
Công ty TNHH VietNam Paiho đã tiếp caän vào thị trƣờng Việt Nam vào năm 1999.Với kỹ thuật ngày càng hiện
đại hóa, chúng tôi sẽ tiếp tục đƣa vào Viêt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu phụ liệu ngành giày và may mặc: Khách
hàng hiện tại của chúng tôi là Nike, Adidas, Reebok, Columbia, Timberland,       Desam, Ikea, Puma,
Decathlon....Sản phẩm chủ yếu của chúng tôi là: Khóa nhám-Dây đai-Dây thun-Dây luồn-Dây giày –Vải phản
quang.

Products to be displayed:
Touch Fastener-Trim / Webbing – Elastic – Drawcord / Shoelace – Reflective Material.WINDA TECHNOLOGY LIMITED
Booth No:   E2-3
Add    :  Flat/RM B 8/F Chong Ming Building 72
       Cheung Sha Wan RD LK, Hong Kong
Tel    :  +852-30717753
Fax    :  +852-30717753
Email   :  transon@windacadcam.com

Vietnam Office:
Add   : No 23, Road 31, 10 ward District 6,
       Ho Chi Minh, Vietnam
Tel   : +84-989304580
Fax   : +84-837-555202
Email  : transon@windacadcam.com

Winda Technology is hongkong based, our main activity is on research, marketing, and service on Garment
CAD/CAM products, include Pattern Design, grading, marker system, Digitizer, plotter, pattern cutter, auto
spreading machine, and so on.

Products to be displayed:
Garment CAD, Digitizer, Plotter, garment pattern cutter, auto spreading machine, Laser cutting machine

Winda Technology là công ty hồng kong, chuyên nghiên cứu, phát triển thị trƣờng, cung cấp các dịch vụ và giải
pháp CAD/CAM chuyên dùng cho ngành may mặc nhƣ: hệ thống phần mềm thiết kế, nhảy size, giác sơ đổ; hệ
thống máy vẽ rập tự động, máy cắt rập cứng, máy trải vải, …

Sản phẩm trưng bày:
Hệ thống phần mềm WINDA; Bảng số hóa; Máy vẽ, Máy cắt rập cứng.


WISHARK ENTERPRISES LIMITED
Booth No:   I1-2
Add    :  Room1202, No.58 Jinxin Road,
       Pudong Area, Shanghai, China
Tel    :  +86-2150315808
Fax    :  +86-2150316318
Email   :  wishark@wishark.com

Wishark comes from Guangshan white shark card clothing company, who want to establish a global network to
service the global customers. Because China has attended WTO from 2005, we are happy there are no resistant
to service to our global customer. So we established Wishark enterprises in Shanghai, where are most convenient
&easy for us to reach global customer.
                               38
Wishark là công ty con của công ty Guangshan White Shark Card Clothing, công ty muốn thiết lập một mạng lƣới
dịch vụ khách hàng toàn cầu. Với việc Trung Quốc gia nhập WTO từ năm 2005, chúng tôi rất vui mừng khi
những dịch vụ của mình đến đƣợc với khách hàng toàn cầu. Đó là lý do ra đời của Wishark tại Thƣợng Hải, nơi
chúng tôi có thể dễ dàng cung cấp dịch vụ của mình tới khách hàng quốc tế.

Products to be displayed:
CARD CLOTHING METALIC
CARD CLOTHING FLEXIBLE
SPARES TEXTIL

Sản phẩm trưng bày:
Băng kim răng cƣa
Băng kim đàn tính
Phụ tùng ngành dệtWUXI HONGFEI INDUSTRIAL AND COMMERCIAL CO., LTD
Booth No:   I1-1
Add    :  No.35-1, Xinmiao road, Xuelang, Wuxi,
       China
Tel    :  +86-510-85189467
Fax    :  +86-510-85121738
Email   :  oe@wxhf.cn

Wuxi Hongfei Industrial and Commercial Co., Ltd, found in 1993, is located in Wuxi.

It has over-10-year rich experience for the production of high-speed textile bearings and open-end fittings. It is the
largest production unit for the rotor cup textile bearings in China.

Công ty chúng tôi đƣợc thành lập từ năm 1993 với trụ sở đặt tại Vô tích – Giang Tô, Trung Quốc

Với hơn 10 năm kinh nghiệm phong phú trong sản xuất vòng bi dệt tốc độ cao (high-speed textile bearing) và phụ
kiện open-end. Chúng tôi là nhà sản xuất lớn nhất cho các vòng bi dệt cup rotor ở Trung Quốc.

Products to be displayed:
Rotor bearings and their corresponding completes, Type D resilient mountings, inserts, navels and separators.

Sản phẩm trưng bày:
Vòng bi rô-tơ và trọn bộ sản phẩm tƣơng ứng, khung đàn hồ type D, các chi tiết chèn, vòng cáchZHEJIANG CATHAYA TRANSTRA CO., LTD
Booth No :  A-6
Add   :  15TH FLOOR, 105 TIYUCHANG RD.,
       HANGZHOU, Zhejiang Province
       China 310004
Tel    :  +86-571-85098125
Fax    :  +86-571-85194674
Email   :  transtra@cathaya.cn

WE ARE GROUP COMPANY IN CHINA MAIN LAND, OUR COMPANY WERE GOOD AT FABRIC STEP, OUR
FABRICS ARE WELCOME ALL OF THE WORLD, WE ROVIDE FAST DELIVERY & COMPETITIVE PRICE. SO
THAT BUYERS WILL CATCH THEIR SCHEDULE. OUR AIM IS WIN-WIN STYLE. WE ARE READY FOR ANY
BUYER & POTENTIAL COMING TO US!

Products to be displayed:
SILK, COTTON, CTN/SILK, MICRO FABRIC, MESH, POLY SILK LIKE, LINEN,


Chúng tôi là một nhóm các công ty đặt trụ sở tại Đại lục, chúng tôi có nhiều kinh nghiệm sản xuất vải. Sản phẩm
của chúng tôi đƣợc xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi cung cấp khả năng giao hàng nhanh, giá cả
cạnh tranh giúp khách hàng giữ vững tiến độ của mình. Đến với chúng tôi, khách hàng luôn nhận đƣợc sự chào

                                39
đón nhiệt thành.

Sản phẩm trƣng bày:
                                                        ,
Các loại vải: lụa, cotton, CTN/SILK, vải microfabric, vải lƣới, vải polyester giả lụa (poly silk like), vải lanh
                                  40

				
DOCUMENT INFO