Docstoc

iPad2 – filmredigering p allvar eller lek (PDF)

Document Sample
iPad2 – filmredigering p allvar eller lek (PDF) Powered By Docstoc
					               iPad2 – filmredigering på allvar ell
  TEST IPAD2
                                                                  Att ha en liten diskret
                                                                  utrustning är viktigt
                                                                  nuförtiden när man ska
                                                                  rapportera från mindre
                                                                  välkomnande platser,
                                                                  såsom vid demonstratio-
                                                                  nerna och kriget vi sett
                                                                  i Egypten och i Libyen.
                                                                  När iPad2 nyligen kom,
                                                                  och man marknadsförde
                                                                  att det gick att redigera
                                                                  en film i iPad, var det
                                                                  givet att frågan uppstod
                                                                  – är detta redigering på
                                                                  allvar eller lek?
               E
                    n iPad2 kan tekniskt beskrivas som en 2-core-processor     mera lågupplöst format. Målet om en videoblogg, filmad på olika
                    med ett bra grafikkort, och det för Apple vanliga mobila    geografiska platser runt om i världen, där filmen diskret redigeras
                    operativsystemet, IOS. Generellt kan man säga att iPad2     på min iPad2, och där jag sedan lägger ut filmen via Satcom, är
               är specialiserad på att vara liten, lätt, med lång batteritid, inriktad  min arbetshypotes för det här testet. Så jag lånad ett demoex
               på web-arbete, att visa bilder i jpeg och videofilmer i mpeg4-      från Apple och Panasonic och började och fick direkt problem
TexT och foTo: Björn egerTh
               format (även kallad H264). IPad2 hanterar det som ryms i den       då jag i manualen kunde läsa följande om iPad2 generellt:
               internetstandard som heter HTML5.                      ”Video formats supported: H.264 video up to 720p, 30 frames
                 Till att börja med är det förvirrande manualer på nätet, som     per second, Main Profile level 3.1 with AAC-LC audio up to 160
               säger att iMovie i iPad2 är en variant av iMovie 11, som, generellt    Kbps, 48kHz, stereo audio in .m4v, .mp4, and .mov file formats;
               sett, är betydligt mer omfångsrik än det som ryms i en iPad2. När     Motion jpeg (M-jpeg) up to 35 Mbps, 1280 by 720 pixels, 30
               jag började testen hade jag den typiska fotografinställningen – en    frames per second, audio in ulaw, PCM stereo audio in .avi file
               liten kamera med utbytbar optik är bra! Noterade att Panasonic      format mpeg4...”
               GF2 är den minsta på marknaden. Den lilla 45-200-optiken filmar       Vidare är det så att iMovie i iPad2 kan bara hantera mpeg4-
               full HD så man kan ha bra material med sig hem. Filmar man        format och Apples interna iMovie-format, iframe, så det är bara
               för en blogg direkt, får man bra skärpa i filmen, även med ett      dessa två format som man kan editera. Detta kopplat till vad
  46
ler lek                                                                    APPLE  som generellt sägs om mpeg i en iPad2: ”MPEG-4 video, up to 2.5
  Mbps, 640 by 480 pixels, 30 frames per second, Simple Profile with
  AAC-LC audio up to 160 Kbps per channel, 48kHz, stereo audio in
  .m4v, .mp4, and .mov file formats.”
   Det är bara detta, som jag beskriver i texten ovan, som kan re-
  digeras i iMovie på en iPad2 och nu finner jag inte ett enda sådant
  format i en Panasonic GF2.

  Videoformat kräver djupdykning
  Ska man göra en sammanfattning om videoformat, att använda
  på en iPad2 för redigering, så är den inte alls PAL-orienterad. Det
  bör påpekas att PAL, som världens med spridda videostandarder,
  i områden som hela Kina, hela Europa inklusive Ryssland, Indien,
  Sydamerika, Austrailen och Nya Zeeland, ändå betraktas av NTSC-
  länderna USA och Japan som något marginellt.
   Problemet med GF2 är att, för att få bra tv-bild, så spelar Panasonics
  PAL-version in med 25 f/s och låter tv skapa dubbletter av bilderna     Hur man väljer övertoning på övergångsinställningarna.
  genom man sätter en 50 f/s interlaced mpeg4-etikett (Wrapper)
  på det hela. Det är smart tänkt då man får en bättre bild när det är
  mycket rörelser med kameran. I NTSC-området är det 30 p som
  gäller och nu med en iPad2 som vägrar 50 f/s så är, i PAL, iPad2
  och Panasonic oförenliga.
   Jag testar ett antal standardkameror ute på stan – Panasonic,
  Sony, Canon – men ingen av kamerorna verkar leva upp till mina
  krav. Kanske har jag missat nåt? De källor jag har på Canon säger
  att de har inlett ett samarbete med Apple och att de har två konsu-
  mentkameror, IXUS 310 och PowerShot SX 220, som filmar direkt
  i Apples iframe-format. Men kamerorna har inte börjat levereras
  ännu. Jag inser att videoformaten för iPad2 kräver en djupdykning.

  Redigera på iPad2
  Det är en intressant upplevelse att bildligt talat få börja lägga hän-
  derna på iPad-redigeringen. Att arbeta direkt på bildskärmen är ett
  helt annat användargränssnitt än min vanliga FinalCut Pro. Många
                                        Fingerklicka först på övertoningsmarkeringen för att öppna klippet.
  av funktionerna jag är van vid finns även här, det gäller bara att
  komma åt dem.
   Min lösning är att titta på demofilmen på nätet på www.apple.com/
  ipad/guided-tours. Där finns en film som heter iMovie, redigera i
  iPad2. Den räcker långt. Mitt tips är att se den innan man reser iväg
  på jobb, eftersom det är dyrt att titta på video via Satcom, kostnaden
  är cirka 1.5 USD per MB som överförs.
   Användargränssnittet i iMovie liknar det nya FinalCut Pro X som
  nyligen presenterades på NAB-mässan i Las Vegas.
   Min konklusion efter att ha testat iMovie är att det tog nästan tre
  gånger så lång tid första gången jag klippte fram en kort berättelse,
  jämfört med i Final Cut Pro. Jag vet inte om alla de funktioner jag
  saknar ligger dolda, eller om de inte finns med i iPad2. Generellt
  känner jag ändå att detta användargränssnitt har möjligheter. Vi som
  är vana att arbeta med Final Cut Pro vet att man kan göra på många
  sätt och uppnå samma resultat. Här känns det som att beträda ny,
  okänd mark. Jag försöker med de kommandon som finns i iPad och
  iPhone, när man vill skapa sin berättelse. Funktionen att justera      Här har man aktiverat justeringsfunktionen.
                                                                           47
       iPad2 forts.
TEST IPAD2
           ”Målet om en videoblogg, filmad runt om i världen, där filmen redigeras på iPad2,
        och sedan lägger ut via Satcom, är min arbetshypotes för det här testet. Så jag lånade ett
                        demoex från Apple och Panasonic och började...”

       längden på ett klipp mot ett annat klipp, där tidslinjen delar sig    Låt oss säga att jag slutligen ska sända eller lägga upp det
       uppåt och neråt, är svår att aktivera tills jag inser att det här är  jag skapat, på nätet, och att jag är tvungen att använda mig av
       en musorienterad funktion. Man klickar med fingret först på av-     Satcom, uppstår följande: iPad2 har färdiga anrop till de vanligaste
       gränsningen mellan klippet så den blir gul, och klickar en gång till  videoformaten. Den föreslår själv ett medelläge på upplösningen
       så delar det sig för justering, där man sedan kan dra med fingret    som ger en filstorlek på nära 250 MB för sex minuter till Vimeo.
       för att justera de bägge delarna.                    En bra bra inställning i FinalCut Pro ger 60 MB för dryga sju
        Det är en främmande begreppsvärld i iPad2. Vill man dela upp     minuter. Så en iPad2 kostar mig nära 300 USD extra. Väljer jag
       ett klipp på mitten för att korta ner det får man lägga klippet två   iPad2:s minsta upplösningen är den fortfarande 180 MB. Således
       gånger på tidslinjen och justera mot mitten från de delar som      kostar iPad2 mig minst 150 USD extra per överföring. Det är värt
       möts. Jag vet inte om jag i detalj gör rätt. Säkert finns det massvis  mycket pengar att kunna styra sina överföringsparametrar och
       med trick jag inte lyckas lista ut.                   något man ska fundera över i förväg.
        Om det nya generella användargränssnittet, som ju även verkar
       finnas på den nya FCPX, så känns det som en lovande utmaning      Slutsats
       då det verkar peka på att i FCPX ges nya möjligheter till nya      Detta är än så länge en användbar leksak. Men för 3-4000 kronor
       grupperingar av materia, att bolla med flera olika berättarförslag   mer får du en nästan lika liten diskret MacBook Air 13” där du
       samtidigt. Det är lovande för oss som både filmar och klipper      kan använda din vanliga videoutrustning och programvaror. Kör
       själva, och inte sitter i ett produktionsflöde som kräver att man    du Satcom sparar du också in tusenlappar snabbt, genom att
       ska kunna alla kortkommandon i FinalCut Pro från tangentbordet,     kunna sända mindre filer ut på internet. IPad2 kan fungera som
       för att man ska producera ett nyhetsinslag på tre minuter.       en nödreserv på resan. Den är lätt att ha med sig och den är
        Det verkar som om FCPX kommer att göras till en uppvis-       utmärkt att använda för att presentera resultatet för dem du har
       ning vad man kan uppnå när man utnyttjar hela plattformen på      intervjuat till exempel. Den har ju även en ”bra” videokamera att
       ett maximalt sätt. Appel har länge haft problem med att andra      använda som reserv.
       programtillverkare som arbetar med många plattformar, inte         Det ska också sägas att om du inte tycker om att utforska nya
       utnyttjar MacOS till fullo                       prylar, vänta tills någon kan lotsa dig genom de svåraste delarna.
        Användargeänssnittet på iPad2 gör att jag nu förstår varför de    Och glöm inte att testa dina klipp från din videokamera i iMovie
       som var med på den första vip-demon av FCPX i februari började     på iPad2 innan du reser iväg.
       prata om filmen Minority Report. Den filmen är värd att se av       IPad2 duger bra till en semesterhälsning från hotellets FIWI-nät
       många skäl, men också här som en utopisk idé om kommande        och jag tänker på min favoritbok ”Den Allvarsamma leken”, en
       användargränssitt.                           bok vars titel passar in även här.
                                                     En generell test under en testvecka med främst
                                                     iPad2, men även en snabb titt på nya FCPX, med
                                                     liknande användargränssnitt, visar att iPad2:

                                                     • är liten, lätt, med lång batteritid
                                                     • har inte ett PAL-orienterat videoformat
                                                     • kräver sin tid för att lära sig redigerigsverk-
                                                      tyget iMovie, men att användargränssnittet
                                                      känns frikostigt
                                                     • är perfekt att ha med som reserv på jobb-
                                                      resan eller för semesterrapportören
48

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: iPad
Stats:
views:45
posted:6/15/2011
language:Swedish
pages:3
Description: Apple iPad iPad 2 is the next generation of products, in March 3, 2011 officially released, will be March 11 in the United States. Compared with the generation will be the biggest difference is iPad2 thinner, lighter, and has a front camera, and will be available at the black version and white version.