Prijavnica KKŠ by papirologija

VIEWS: 391 PAGES: 1

									           KRANJSKA KOŠARKARSKA ŠOLA, zavod KKŠ
           Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
GIMNAZIJA KRANJ         ESIC               TŠC
Koroška 13, 4000 Kranj     Kidričeva 65, 4000 Kranj     Kidričeva 55, 4000 Kranj

PRIJAVNI OBRAZEC KKŠ
.Srednješolski program:                    Letnik:
.Spol:          M     Ž
.Ime in priimek:
.Leto rojstva:
.Višina:               Teža:
.Bivališče, ulica:          Kraj:
.Telefon:              E-naslov:
.Kraj bivanja:    doma, Kranj;  doma, vozač ____ km; Dijaški dom Kranj;
.Košarkarsko društvo:
.Trener v košarkarskem društvu:
.Registracija pri KZS: NE DA, identifikacijska. štev. KZS:
.Nastopanje v državni reprezentanci:
.Ime in priimek starša/skrbnika:
.Telefon starša/skrbnika:      E-naslov starša/skrbnika:

Vloge je potrebno izpolniti oziroma ustrezno obkrožiti.

Vlogo za vpis v štiriletni splošni program KKŠ morajo zainteresirane igralke in igralci oddati na
šoli ali po pošti na naslov KKŠ. Vloga je dostopna tudi na spletni strani KKŠ http://kks-
kranj.blogspot.com/, katero se lahko posreduje v elektronski obliki na kks.kranj@gmail.com .

Vloge se odda ob vpisu v šolo oziroma najkasneje do 20. 6. 2011.

Obvestila o programu bodo vpisane dijakinje in dijaki prejeli po pošti.


Kraj / datum _____________ Igralka - igralec_______________

								
To top