Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Internet

VIEWS: 12 PAGES: 19

									Internet
 marc.keersmaekers@skynet.be

Hoe vinden mijn leerlingen en ik de weg op het Internet

 Deze sessies richten zich vooral naar leerkrachten van de bovenbouw van het basisonderwijs.
 Ervaring met internetgebruik is niet noodzakelijk, maar maakt het natuurlijk iets gemakkelijker.

 In een eerste sessie brengen we enkele kneepjes aan die voor sommigen bekend zijn, maar voor
 anderen erg nuttig kunnen zijn bij het gebruik van internet in de klas. We gaan ook na hoe we het
 Internet toegankelijk kunnen maken voor leerlingen.
 In een tweede sessie zien we verschillende manieren om internet in de klas te gebruiken. We stellen
 zelf een activiteit op waarin we op een uitdagende wijze de leerlingen met internet laten werken.

 Je mag een antwoord verwachten op volgende vragen:
 -kan ik mijn welke vaardigheden om met internet te werken nog uitbreiden?
 -hoe kan ik internet ontsluiten voor mijn leerlingen?
 -op welke verschillende manieren kunnen leerlingen werken met internet?
 -hoe deze geweldige informatie- en communicatiebron benutten in de school?


Doelen
 Mogelijkheden en specifieke moeilijkheden van Internet kennen
 Gericht kunnen zoeken op internet.
 De resultaten ervan kunnen opslaan.
 Enkele modellen kennen om internet te integreren in de klassenpraktijk.
 Internetwegwijzers en webquests kennen als manieren om gericht met Internet te werken in de
 klas.
 Uitwisseling tussen scholen bevorderen.
 Weten hoe een interscholair project kan opgezet worden.
 ICT in interscholaire samenwerking kunnen gebruiken.

 technisch
 soorten zoekinstrumenten, zoeken op internet, favorieten, downloaden programma’s,
 schermafbeeldingen bewaren, websitebuilders gebruiken, info op internet zetten,
 programma’s om oefeningen op het net te zetten, afschermen internetsites, internetinstellingen
 controleren en aanpassen,

Structuur
sessie 1
  technische vaardigheden
  hoe met internet in de klas werken
opdracht

sessie 2
  bespreking van de opdrachten
  hoe met internet in de klas werken
  zelf info op net brengen
  uitwisseling tussen scholen via het Net


 Internet                  M. Keersmaekers                      1
Sessie 1

Het web: mogelijkheden en moeilijkheden

 Interessante URL's
 -

 -

 -

 -

 -

 -

                   internetgebruik
 mogelijkheden        moeilijkheden         oplossingen
 www.crosswinds.net/~marckee2/forum.htm wachtwoord: ren - internet: wat vind ik ervan?

 Internet              M. Keersmaekers                   2
Eigen Net-vaardigheden

      informatie opzoeken

      geschiedenis

      instellingen

      zoeken

      pagina ’s bewaren – afprinten

      afbeeldingen bewaren – afprinten

      sites bewaren

      favorieten opslaan en beheren

      downloaden programma’s

      afschermen van sites
 Internet                  M. Keersmaekers  3
De ideale webpagina
 -  PC magazine België - juli augustus 2000 ; p. 78 - 79


Centraal criterium:
 de gebruikersvriendelijkheid

 1. Zorg ervoor dat de bezoeker weet op welke site en op welk onderdel van de site hij zich
   bevindt. De datum en de tijdsaanduiding geen aan wanneer het bericht geplaatst werd.

 2. Hou de navigatie overzichtelijk. Alle rubrieken worden niet tegelijk getoond (pop-up
   menu's); enkel de sectie waarin je je bevindt wordt getoond.

 3. Bij grote sites kan een interne zoekfunctie handig zijn.


 4. Plaats niet teveel afbeeldingen - deze vertragen het inladen van de pagina. Gebruik JPEG
   voor foto's en GIF voor illustraties.

 5. Verwijs naar verwante informatie op je site.

 6. Links naar externe sites worden best gescheiden van interne verwijzingen. Ze starten ook
   best op in een apart venster.

 7. Gebruik een leesbaar en elegant lettertype. Wissel niet teveel van lettertype. Bekijk ook
   hoe het eruit ziet in verschillende browsers.

 8. Deel de teksten in kleinere gehelen in - maak de blokjes goed leesbaar - gebruik titels en
   ondertitels.

 9. Onder een bericht komt een link naar andere rubrieken uit dezelfde rubriek. Zo moet de
   lezer niet helemaal naar boven scrollen om een ander bericht te openen.

 10. De navigatiestructuur wordt onderaan de pagina herhaald ook om terugscrollen te
   voorkomen.
 Internet                M. Keersmaekers                     4
Evaluatie webpagina's

1 doel? welk publiek?
 type nagaan:
 marketing, info, nieuws, persoonlijk, ontspanning, overtuiging
 informatief, verklarend, overtuigend
 gevolgen voor stijl, woordenschat, toon

2 nauwkeurigheid en betrouwbaarheid
 hoe betrouwbaar en foutvrij is de informatie
 zinvol, overdacht, onderzocht
 vergelijk met andere bronnen in het domein
 is er voldoende bewijsvoering?
 welke conclusies worden getrokken?

3 autoriteit
 wat is het, waar komt het vandaan, hoe kwam het er, wie is de auteur
 kwalificaties, ervaring, opleiding
 reputatie, verantwoordelijkheden

4 objectiviteit
 minimale vertekening
 overtuiging?
 invalshoek, gezichtspunt
 is de pagina of auteur verbonden aan een bepaalde organisatie of instituut - belangen?
 forum waarin het verschijnt: gericht op specifiek publiek? waar gepubliceerd?

5 actuele waarde
 regelmatig herzien en bijgewerkt
 publicatiedatum weergeven

6 bereik
 welke thema 's behandeld?
 diepgaand of oppervlakkig?

 aanvullend:
 -hypertekst
 -frames
 stabiliteit van de pagina: blijft op plaats
 welke bijkomende software nodig om het te bekijken

 Zoek twee goede voorbeelden en bespreek ze
 Zoek twee minder goede ….
 Vul eventueel de criteria voor goede webpagina's aan.
 Neem de URL's op in een powerpointpresentatie en zet er een korte bespreking bij.
 (selecteren tekst - invoegen hyperlink - in vak koppelen aan bestand of url - url invullen.
 Zet ze op Bridged ICT - references - 00 lesmaterialen - jouw reeks - 05a internetpagina's


 Internet                M. Keersmaekers                    5
Ontwerpen van www-documenten
Organisatie
  links eenvoudig - in welbepaalde volgorde (lineair) - volgorde bepaald door leerkracht
  links met hiërarchische structuur - geeft leerling meer vrijheid
  ongestructureerd - veel links - leerling is meer vrijheid

 gebruik afhankelijk van gewenste leeruitkomst:
  kennisontwikkeling (feiten, procedures, regels) - lineair denken - sterke structuur
  hogere denkactiviteit (ontwikkeling, begrip, principes) - minder gestructureerd geleid door
   voorkennis en bereidheid lerenden zelf

Oriëntatie in de leeromgeving
 hun positie bepalen in het systeem - hoe ze er geraakt zijn - hoe ze terugkunnen = is serieus
 probleem bij hypermedia
 middelen:
  visuele aanknopingspunten (knoppen, balken)
  hiërarchieën van indexen (gehele structuur) d.m.v. frames - blijft zichtbaar
  maps: welke info knooppunten - daaruit info selecteren

Navigatie
 zich verplaatsen tussen knooppunten
 afleiding van de taak in een groot gevaar, moeten gericht blijven op de leertaak
 inspanning om controleren van interface moeten laag zijn door eenvoudigheid en consistentie
 als scherm wijzigt - het enige wat mag wijzigen is de inhoud
 knoppen en controle-elementen op dezelfde plaatsen zetten
 intuïtief te gebruiken in plaats van slim bedacht
 typografie, kleuren, onnodige tekeningen, graphics leiden af

Presentatie
 tekststructuur en leesbaarheid en aanknopingspunten
 coherent in tekst
 info wordt sequentieel aangeboden met overzichten, consistente indeling waarin tekst kan
 gebracht worden
 tekststructuur verbeteren door aanknopingspunten, overzichten, indexen en tabellen, netten
 (sitemaps)

 leesbaarheid verbeteren door gemakkelijk te verstaan te schrijven, moeilijke begrippen verder
 uitleggen (door aanklikbaar te maken), begrip bevorderen door vragen die nadruk leggen op
 reactie toe te voegen…
 fragmenteren tegengaan: nieuwe knooppunten in relatie met vorige tonen, parafrasering en
 overzichten, indexering...

Interactiviteit
  wijze van communicatie, dialoog tussen leerlingen en leerkracht door middel van technologie
  modelantwoorden, E-mail communicatie CGI-scripts: antwoorden intypen en daarop feedback
  krijgen, Java Internet                M. Keersmaekers                     6
Internet hanteerbaar maken in de klas

  Internetwegwijzers
 stappenplannen om kinderen te helpen bij zoektochten op internet
 zodat de leerkracht meer aandacht kan besteden aan de begeleiding van kinderen
 zie http://www.surftips.com/content/gbz-de-bosrank/index.html
 en http://www.staartjes.be
 www.digikids.be - internaut per onderwerp …
 surfen voor kinderen: www.markant-ed.nl/ICT/praktijk/kinderen.index.html

                    Internetwegwijzers
 Voordelen                   beperkingen
  Opgegeven URL 's
 Voorbeeld internetgebruik biologie derde jaar SO
 De chemie van de liefde
 (De standaard 14 februari 2000 - toeval?)

 Feromonen
 = chemische signaalstoffen die bevelen overbrengen tussen individuen van dezelfde soort
 bijv. een visje raakt gekwetst
 bijv. een schorskever vindt een interessante boom
 bijv. een hond plast tegen een brievenbus
 bijv. mensen die aan de geur van een T-shirt herkennen welke van hun familieleden het
 gedragen heeft
 bijv. moeders die hun baby herkennen zonder hem te zien, alleen door te ruiken
 bijv. vrouwen die het liefst aan shirts van vreemde mannen ruiken waarvan de
 weefselfactoren voldoende verschillen van de hunnen en die dus niet dicht aan hen verwant
 zijn

 = een verzameling van lokstoffen die het ene geslacht produceert om het andere aan te trekken

 Internet               M. Keersmaekers                    7
bijv. misbruik door wetenschappen: vallen voorzien van lokstof én insecticide
bijv. mannelijke muizen die, als ze in een nest komen, de puberteit van de vrouwelijke muizen
versnellen

= in zeer kleine hoeveelheden uitgescheiden, maar dieren zijn er ongelooflijk gevoelig voor
bijv. vlinders die elkaar over kilometers afstand "voelen"

= "afsluiters van het bewustzijn": je beseft niet echt dat je verliefd bent, maar gedraagt je wel
anders
bijv. test in Amerika: tweeling met of zonder geslachtshormoon in parfum - meisje met
hormoon heeft veel meer succes bij de mannen

= pas recent gevonden in menselijk zweet, maar nog niet precies geanalyseerd
bijv. vrouwen die bij elkaar leven (kloosterorden), hebben dezelfde menstruele cyclus
bijv. man die zakdoek onder oksel houdt en er het gezicht van een vrouw mee afdept, heeft
gegarandeerd succes (19de eeuwse psychologische vakliteratuur)

Hoe gebruiken?
parfums met feromonen
Japans ondergoed met feromonen

Hoe ruiken?
vlinders: antennes
reptielen en zoogdieren: vomeronasaal orgaan (een minuscuul putje aan weerszijden van het
neustussenschot)
bij de mens maar een speldenpunt groot
nog niet onweerlegbaar aangetoond omdat wetenschapper willen geloven dat wij als mensen
buiten de schepping staan
heeft geen zenuwbanen naar het geurcentrum in de hersenen maar gaat rechtstreeks naar de
amygdala (emoties) en de hypothalamus (bloeddruk harstalg, temperatuur.. en andere reacties
op emoties)

Meer weten?
http://academic.ws.edu/mathsci/peitz-d/pheromones.htm
www.internology.com/phero
www.love-scent.com
www.kcs.kanebo.co.jp

De chemie van de liefde: opdrachten op internet
www.love-scent.com
1 Noteer en vertaal de drie slogans waarmee het bedrijf de aandacht van internetsurfers
probeert te trekken.
2 Welke producten biedt het bedrijf aan? Omschrijf ook telkens het product.
3 Vat drie getuigenissen samen van mensen die producten met feromonen gebruikt hebben.
De getuigenissen vind je bij "What do our customers have to say about love scent?"

www.academic.wsc.edu/mathsci/peitz_d/pheromones.htm
1 Wat is het grote verschil tussen de love-scent site en deze site?
2 Waar komt de term feromoon vandaan?Internet                M. Keersmaekers                       8
 3 Bij welke drie groepen van levende wezens wordt het fenomeen "feromoon" besproken op
 deze site?


                    Opgegeven URL 's
 Mogelijkheden                 Beperkingen
  Quiz
 http://users.pandora.be/quiz quiz met internet Schoten   Ontsluiting van het Net

  Concretisering
 www.brainpop.comOpdracht

 Werk (evt. per twee) een activiteit uit waarin je leerlingen het internet laat gebruiken.
 om
 aanvullende informatie op te zoeken
 te communiceren met anderen
 samen te werken met anderen….
 …..
 Gebruik de gegevens die ze gevonden hebben dan ook in het verder verloop van de les.
 Ga op zoek naar de meerwaarde van ICT.

 Probeer het volgende analyseschema in te vullen om de activiteit te beschrijven..

 Neem deze activiteit op video op (of laat me iets weten) Internet                M. Keersmaekers                   9
Didactisch analyseschema voor gebruik van ICT in het onderwijs

   Omschrijving

   Doelen (geschikt voor, te gebruiken bij…)

   Organisatie (ruimte, aantal leerlingen, groepering, materialen)

   Voorbereiding (wat moet je als leerkracht allemaal doen bij de voorbereiding)

   Hardware
   Software


   Uitvoering

    verloop - stappen


    rollen en veronderstelde beginsituatie (nodige kennis, vaardigheden, attitudes…)
     leerkracht
     leerlingen   Functies ICT (waarvoor dient ICT hier?)


   Evaluatie
    Positieve (meerwaarde)


    Hoe evt. te optimaliseren


   Toepassingen in andere situaties, contexten… van dezelfde werkwijze


   Varianten

   ……

   …….

 ……
 Internet                M. Keersmaekers                  10
Sessie 2


Webquests
 onderzoeksgeoriënteerde activiteit waarbij je info van web mee gebruikt om onderzoeksvraag
 op te lossen

 basiselementen
  inleiding
   - kader, situering, achtergronden
  taak
   - realistisch, interessant
  infobronnen om taak uit te voeren
   - deel ervan opgenomen in webquest zelf: webdocuments, experts via E-mail,
     gegevensbanken, boeken, realiteit
  stappenplan
   - beschrijving van het proces dat de leerlingen moeten doormaken om de taak uit te
     voeren
  eindproduct
   - begeleiding in organiseren van het verworven materiaal: vragen, tijdlijnen,
     conceptmappen, diagrammen
  besluit
   - wat geleerd, stimuleren om er nog iets mee te doen

 Enkele suggesties:
  gegevensbank - categorieën zelf gecreëerd
  interactief verhaal
  standpunt laten innemen
  simulatiepersoon die kan geïnterviewd worden online - antwoorden door degenen die het
   bestudeerd hebben

 zie ook de documenten onder webquest (in Bridged - webquest)
 -taxonomie van webtaken (erg interessant: welke soorten opdrachten kan je geven)
 -evaluatiecriteria webquests
 zie ook links (onder ICT en onderwijs) - webquests
 http://www.ozline.com/webquests/design.html hoe webquests ontwerpen
 http://edweb.sdsu.edu/webquest/webquest.html moederpagina
 www.bvenet.nl/~lmbnieuw/indexwq.htm
 zoek gewoon op "webquest journalism" in http://www.northernlight.com
 of via www.google.com “webquest internet”
 voorbeeld http://www.pekin.net/pekin108/wash/webquest/
 vergelijk met opzet van TerraNova
 Internet               M. Keersmaekers                   11
Eventueel webquestonderzoek
 In groepjes van 4 deelnemers
 Geef zes voorbeelden van webquests
 Je verdeelt volgende rollen en je voert de beoordeling uit vanuit je opgekregen rol.:
      efficiëntie-expert: kort, klein, beheersbaar - langere moeten werken op dieper
       begrip
      samenwerker: samenwerken en discussie belangrijk
      techneut: let op kleuren, gifs, links…
      houding-specialist: nadenken belangrijker dan reproductie, analyseren,
       synthetiseren, creatieve expressie
 Eerst onderzoek en beoordeel je individueel de webpagina's, vanuit het perspectief van
 toegekende rol (10 minuten per site)
 Vragen:
     1 Geef de twee beste. Verantwoord.
     2 Geef de twee slechtste. Waarom?
     3 Wat is goed en wat is slecht?
 Dan wordt er samen overlegd en gezorgd voor een gemeenschappelijke beoordeling, waarin
 de verschillende aspecten duidelijk in worden opgenomen.
 Per 4 zoek je een antwoord zoeken op de vorige vragen
 De resultaten van deze opdracht kan je kwijt in Bridged - lesmaterialen - jouw reeks - 05b
 webquestonderzoek                      Webquests
 Mogelijkheden                Beperkingen
 Internet               M. Keersmaekers                    12
Zelf info op het Net brengen

Technische vaardigheden

 open Explorer
 typ in adresbalk in:
 www.crosswinds.net
 typ aan de linkerkant in als membername: renantw
 typ in als password: kip
 klik op login
 tik nogmaals het password in: kip
 klik nogmaals op login
 klik op het blauwe tabblad bovenaan: filemanager
 even wachten …
 scroll naar even naar beneden en klik op knop bladeren
 zoek het bestand op je computer
 herhaal indien nodig deze handeling
 klik op submit
 en wacht even
 tot je het bevestigingsscherm ziet
 jouw bestand is nu opgenomen
 en kan je bekijken via
 www.crosswinds.net/~renantw/ en dan de naam van je bestand

   hyperlinks


   frames


   links controleren


   computerbeelden


   naam site


   hulpmiddelen   websitebuilder
 Internet              M. Keersmaekers     13
Uitwisseling via het Net


leeromgevingen
oefeningen op het Net


      Excel
      Hotpotatoes
enkele adressen
 voor iedereen
 www.google.com
 www.northernlight.com
 www.altavista.be
 voor leerlingen
 www.netwijs.nl
 www.explorian.com
 voor leerkrachten
 www.kennisnet.nl - http://www.vakwijzer.kennisnet.nl
 www.dynahost.net/edulink/ Internet               M. Keersmaekers  14
Samenwerking via Internet
  Andres…

Samenwerken via internet

  -studenten als samenlerenden
  niet iedereen moet hetzelfde doen op hetzelfde moment
  - beter: groepjes van 4 à 5 - elk heeft een taak
  - anderen taak geven zonder computer: vb. verslaggever, zegsman
  leren samenwerken in niet-bedreigende omgeving


Voor, tijdens en na het samenwerken
Ervoor
  inleiding: achtergrondinfo, klasdiscussie, bibbezoek, gastspreker
  ouders uitnodigen deel te nemen als ze kunnen
  groepjes van 4 à 5 leerlingen
  overzicht van taken die moeten gebeuren
  elke leerling krijgt een taak
  herhaling verwacht gedrag (online, netetiquette)
  regels en afspraken laten ondertekenen door ouders en leerlingen


Tijdens
  begroeting: in groepen laten opstellen - verschillende onderdelen (vb. school, stad, plaatsen te
  bezoeken enz.)
  elk houdt logboek bij (activiteiten, tijdens onderzoeken en hun bevindingen)
  eventueel video en audioregistratie
  tussenrapporten
  elke week rapportering naar ganse klas
  rapportering
  leerkrachten: uitwisseling van lesplannen om het project te verbeteren


Erna
  dankbriefjes
  lijst met vragen die ze willen beantwoord zien
  interviewen van elkaar
  presentaties naar andere klassen
  WWW publicatie
  stimuleren andere scholen erin te betrekken

  partners zoeken via het net
  http://www.digikids.be (basisschool, Vlaanderen, Nederland, buitenland)
  http://www.pienternet.be (secundaire scholen op internet)
  http://www.eun.org (Europees)


  Internet                M. Keersmaekers                    15
Internetproject opzetten en uitvoeren in 6 stappen - InterPriSE-project
  OWG-Biep

1 Leg het fundament
  a Zoek een partner.
  b Stuur elkaar informatie.
  c Besluit wat u wilt gaan doen.

Checklist
  Heeft u een goed beeld van wat er op de eigen en de andere school aan hard- en software
  aanwezig is, en is dit voldoende om het project uit te kunnen voeren?
  Passen uw leerlingen en de leerlingen van de andere school bij elkaar om het project uit te
  voeren?
  Is Internet een noodzakelijk middel om het doel te halen?
  Is de inzet van de partnerschool van waarde voor het project?

2 Maak een opzet
  a Bepaal wat de leerlingen zullen gaan doen. Splits deze activiteiten op in voor h n
  overzichtelijke deelactiviteiten.
  b Zet de activiteiten in chronologische volgorde.
  c Bepaal de data waarop belangrijke gebeurtenissen gaan plaats vinden.

Checklist
  Bevat het schema een overzicht van de data waarop de leerlingen berichten naar de
  partnerschool kunnen gaan sturen?
  Biedt het schema voldoende ruimte voor opvang van eventuele problemen?
  Biedt het schema voldoende ruimte voor het opvangen van vertraging?
  Biedt het schema voldoende ruimte voor het voorbereiden van het project? De voorbereiding
  kost ongeveer evenveel tijd als de uitvoering.

3 Maak de materialen
  a Ontwerp of verzamel de lessen en opdrachten voor de leerlingen (samen met de
  partnerschool).
  b Spreek de gehele opzet grondig door met de coördinator van de partnerschool.

Checklist
  Heeft u alle lesmaterialen gereed?
  Heeft u goede afspraken gemaakt over de wijze waarop informatie naar elkaar wordt
  verstuurd (medium, software, format), en op welke data dit gaat gebeuren?
  Hebben u en uw partner een compleet en identiek beeld van de leerlingactiviteiten per les?
  Is er iets geregeld voor het geval een van de coördinatoren uitvalt, zodat niet het hele project
  vertraagd wordt of stilvalt?


4 Voer het project uit
  a Laat de eerste kennismakingsactiviteit uitvoeren.
  b Houd, als coördinatoren, regelmatig contact met de partnerschool.


  Internet                M. Keersmaekers                    16
Checklist
  Hebben de leerlingen een "goed beeld" van de leerlingen van de andere school?
  Krijgen de leerlingen een adequate en voldoende snelle reactie op hun berichten?

5 Sluit het project af
  a Organiseer het opleveren van het eindproduct: mobiliseer interne betrokkenen, stuur
  uitnodigingen rond naar externe betrokkenen

Checklist
  Kunnen de leerlingen trots zijn op hun eindproducten?

6 Evalueer het project
  a Verzamel de eindresultaten.
  b Omschrijf het totale project zoals u dat vooraf ontworpen hand en zoals u dat achteraf hebt
  beleefd.
  c Formuleer conclusies en uw veranderpunten.
  d Maak deze informatie en ook de conclusies van de evaluatie beschikbaar voor
  geïnteresseerden.

Checklist
  Heeft u evaluatieresultaten kunnen verzamelen tijdens het project?
  Kunt u omschrijven wat u een volgende keer anders gaat doen?
  Internet                M. Keersmaekers                   17
1 The groundwork
  a Find a partner.
  B Send each other information.
  c Decide what you want to do.

Checklist
  Do you have a good impression of the available software and hardware on both your school
  and that of your partner, and is this enough in number and quality for your project?
  Do your pupils and the pupils of your partner match for this project?
  Is Internet a tool necessary to achieve the objective?
  Is the commitment of the partnerschool important to the project?


2 Make a scheme
  a Decide what the pupils are going to do in the project. Divide these activities into various
  subactivities of a size that the pupils can handle.
  b Put the activities in a chronological order.
  c Determine the starting dates of the major activities.

Checklist
  Does the scheme include an overview of the dates on which the pupils can send their
  information to the other school?
  Does the scheme offer sufficient spare time to overcome any problems?
  Can the scheme deal with delays of any kind? (postponing certain events?)?
  Does the scheme offer enough preparation time for the project? You need as much time for
  preparation as for execution.


3 Prepare the materials
  a Develop or gather the lessons and assignments for the pupils.
  b Discuss the (final) plans with the coordinator of your partnerschool.

Checklist
  Are all learning materials ready to use?
  have you made good agreements about the way the information will be sent (medium,
  softwaretool and version, format) and on which dates this will be done?
  Do you and your partner have an identical idea of the learning activities of the pupils in each
  lesson?
  Have you taken into consideration who will take your place in case of absence (illness or
  whatever),in such a way that the project will not be delayed or stopped?


4 Execute the project
  a Start with the activity "Get to know each other".
  b Keep, as coordinators, in regular contact with each other.

Checklist


  Internet                M. Keersmaekers                     18
  Do the pupils have "a good impression" of the pupils of the other school?
  Do the pupils receive an adequate and fast response to their messages?


5 Close the project
  a Organise the presentation of the final product: invite interested teachers in h-your own
  school, send an invitation to externals.

Checklist
  Can the pupils be proud of their final products?


6 Evaluate the project
  a Collect the information results.
  b Describe the whole project as you had designed it in advance and as you experienced it
  afterwards.
  c Formulate conclusions and your proposed changes for a next time.
  d Make all this information available to everyone interested.

Checklist
  Have you been able to collect evaluation results during the project?
  Can you list the things you will want to change a next time?
  Internet                M. Keersmaekers                    19

								
To top