Docstoc

Granted networks 2009

Document Sample
Granted networks 2009 Powered By Docstoc
					   Nordplus networks 2009
    01 AGRICULTURAL SCIENCE
    02 ARCHITECTURE
    03 ART AND DESIGN
    04 BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT
    05 TEACHING AND TEACHER TRAINING
    06 ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY
    07 GEOGRAPHY
    08 THE HUMANITIES
    09 LANGUAGE AND LINGUISTIC SCIENCE
    10 LAW
    11 MATH AND INFORMATICS
    12 MEDICINE
    13 NATURAL SCIENCE
    14 SOCIAL SCIENCE
    15 COMMUNICATION AND INFORMATION SCIENCE
   01 Agricultural Science

ID 16998
Network Jordbrug 2000
Project title Resurseffektiv trädgårdsodling
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                  FI
Nina Sevelius / nina.sevelius@novia.fi
Network description
Nätverket önskar sammanföra studeranden och lärare inom trädgårdsnäring i Norden för att
möjliggöra ett samarbete inom näringen även i fortsättningen. Målet är att öka de olika enheternas
kompetens genom samarbete med även genom att nätverket utnyttjar de olika enheternas
särkompetenser. Formerna för samarbetet är studerande- och lärarutbyten. Även yrkespraktik
har en viktig roll inom nätverket. Klimatförändringarna och ökade krav på lönsamhet har lätt till att
nätverket det kommande året koncentrerar sig på utvecklandet av resurseffektiv trädgårdsnäring.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DANSK CENTER FOR JORDBRUGSUDDANNELSE                          DK
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
LANDBÚNADARHÁSKOLI ÍSLANDS                               IS
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET                              SE
ID 17483
Network Education for sustainable agriculture in the Baltic Sea region
Project title Education for sustainable agriculture in the Baltic Sea region
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
Paul Riesinger / paul.riesinger@novia.fi
Network description
The network “Education for sustainable agriculture in the Baltic Sea region” intends to encourage
mobility of students and teachers between agricultural universities in the Baltic Sea region, and to
stimulate co-operation between these universities in vocational matters and curriculum planning.
The universities co-operating in this network educate students at Bachelor- and Master-levels, and
network activities therefore generally aim to integrate applied science with practical applications.
The network headline is the development of sustainable agriculture.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
EESTI MAAÜLIKOOL                                      EE
LIETUVOS ŽEMES UKIO UNIVERSITETAS                             LT


ID 17631
Network NOVA/BOVA Nordplus Network
Project title NOVA/BOVA Nordplus Network
Coordinating institution / Coordinator
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET                                SE
Stina-Lena Hellgren / Stina-Lena.Hellgren@adm.slu.se
Network description
The NOVA/BOVA Nordplus network works to increase the student and teacher mobility between
our Nordic and Baltic partners.
We want to facilitate the mobility and we are intensifying our efforts to offer intensive courses.
The bringing together of students, teachers and scientists in the NOVA /BOVA network will
enhance both education and research.
The network will participate in developing and implementing joint curricula and course plans as
well as other educational projects.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
EESTI MAAÜLIKOOL                                      EE
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
LANDBÚNADARHÁSKOLI ÍSLANDS                                 IS
LIETUVOS VETERINARIJOS AKADEMIJA                              LT
LIETUVOS ŽEMES UKIO UNIVERSITETAS                              LT
LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS UNIVERSITATE                           LV
UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP                          NO
NORGES VETERINÆRHØGSKOLE                                  NO
BECKMANS DESIGNHÖGSKOLA                                   SE
ID 17749
Network Nordiskt nätverk i naturbruk
Project title Nordiskt nätverk i naturbruk
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
Paul Riesinger / paul.riesinger@novia.fi
Network description
Det Nordiska nätverket i naturbruk syftar till att fördjupa samarbetet mellan
Utbildningsprogrammet i landsbygdsnäringarna vid Yrkeshögskolan Novia (Finland) och
lantmästarutbildningen vid Sveriges lantbruksuniversitet (Sverige). På sikt skall också andra
nordiska högskolor integreras i nätverket.
Lantbruksutbildningen hos högskolorna inom vårt nordiska nätverk erbjuder olika
specialkompetenser, såsom fördjupningar i odlingen av specialgrödor, i skogsbruk, i hästhållning,
och i ekonomi. Genom att tillvarata de olika enheternas specialkompetenser kan våra studerande i
större utsträckning bedriva fördjupande och tvärfackliga studier. Samarbete mellan högskolorna
ökar också tillgången på praktikplatser för studerande. Förutom studerande- och lärarutbyten har
under de gångna åren också gemensamma intensivkurser organiserats.
Granted funds
Mobility
Partners
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET                              SE
ID 17759
Network NORDNATUR
Project title NORDNATUR
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I HEDMARK                                    NO
Barbara Zimmermann / barbara.zimmermann@hihm.no
Network description
The primary purpose of the present network NORDNATUR is to create a Nordic-Baltic HE platform
for sustainable ecosystem management. Despite of ecosystem and climatic issues being cross-
bordering, today’s management of natural resources mostly keeps to national borders. We aim at
a) improving the quality of higher education within this topic; b) building up a cross-bordering
understanding of the topic; c) educating future managers and researchers that are aware of and
can act on international issues of sustainability. For the study year 2009/2010, we are aiming at
deepening and increasing quality of the recently enlarged network, and at developing joint
curricula and intensive courses with main focus on climatic issues.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
EESTI MAAÜLIKOOL                                     EE
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                       FI
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
LANDBÚNADARHÁSKOLI ÍSLANDS                                IS
KAUNO MIŠKU IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJA                       LT
LATVIJAS LAUKSAIMNIECIBAS UNIVERSITATE                          LV
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG                                NO
HØGSKOLEN I HEDMARK                                    NO
SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET                               SE
   02 Architecture

ID 17098
Network Nordic Academy of Architecture
Project title Nordic Academy of Architecture (NA)
Coordinating institution / Coordinator
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO                             NO
Inger Lise Syversen / ils@aho.no
Network description
INTRODUCTION TO THE NA NETWORK
The Nordic Academy of Architecture's (NA)represents all 15 schools of architecture in the Nordic
Region including the Faculty of Architecture and Urban Planning at Riga Technical University in
Latvia, the Faculty of Architecture at the Estonian Academy of Arts in Estland and the Faculty of
Architecture at Vilnius Gediminas Technical University in Lithuania.
The network has since it was established in 1992 created an excellent reputation in the institutions
involved as well as within the Nordic Research Network and EAAE – the European Association for
Architectural Education. Nordic Academy of Architecture is today a concept among students, staff
and administration.
The network is well structured and functions in an uncomplicated way due to long lasting
cooperation with close and problem solving dialogues. During 2007 the network’s statutes and
regulations were revised and a new updated letter of agreement was signed by the heads of all the
institutions.
Two criteria in particular reflect the strength of the Nordic cooperation within the field of
architectural education:
-    a common understanding of scientific and cultural Nordic values, which represents stability
and ability to critical reflection
-    the ability to face dissimilarities and more dynamic factors that changes over time
The learning outcome of the student mobility, the close cooperation between staff and institutions
as well as thoroughly prepared administrative routines makes Nordic Academy of Architecture a
firm and effective base for students as well as for staff. NA represents a sound and sustainable
debate on higher educational policy related to the preconditions of architecture and the practices of
planning in a complex and fragmented global situation.
Student exchange is a well established activity within the network. It has a high score, is run in a
smooth way and contributes to the development of the curricula of the institutions involved. Due to
excellent flow of information, uncomplicated dialogues and the close cooperation the students
easily pick specific subject and areas, which they want to add to their portfolio.
The Rectors and Coordinators meetings have always had a full representation.
FROM EDUCATION OF ARCHITECTS TO EDUCATION IN ARCHITECTURE

Our postindustrial society is characterized by an explosion of information and hence a growing
number of specialists. This creates for the schools of architecture the dilemma between generality
and specialization as well as a permanent tension between the legal limitations on the length of
studies and the impossibility “to contain it all in one head”.
Traditionally a school of architecture prepared students for the profession of a self-employed
architect, being legally responsible for his or her projects. Professional legislation, also on the
European level, pertains to this professional situation.
Educational institutions are composed of a faculty responsible for the appropriate development of
individual courses and curricula that are required, at a minimum, to provide each student the
educational opportunity to meet the student performance criteria as defined by the respective
National organizations and the criteria met by the Qualifications Directive.
The curriculum of a degree program today includes professional studies, general studies, and
electives. To gain and retain accreditation of its degree program, each institution must both
develop a program specific to its profile and also educate students to be knowledgeable and
capable of producing work that can be measured by, and satisfy, specific performance criteria.
As Lifelong Learning and the Transparency of Qualifications are institutionalized in the European
Educational system as the main tools towards the knowledge based society and economy (Lisbon
strategy), the joint NA and the Professional organisations seminar in Oslo 2008, clearly proved that
the relationship between Profession and Education needs to be restructured and redefined.
The aim of the present NA project is, on the one hand, to facilitate the transition from student to
professional and, on the other hand, to provide professionals with upgraded and new skills and
knowledge allowing them to have the best qualifications to address today’s complex demands and
challenges within the field of architecture and planning, in particular the urgent issues of climate
change and the impacts on the built environment.
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS                                   DK
KUNSTAKADEMIETS ARKITETKSKOLE                                DK
EESTI KUNSTIAKADEEMIA                                    EE
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                           FI
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO - TAMMERFORS TEKNISKA UNIVERSITET              FI
TEKNILLINEN KORKEAKOULU - TEKNISKA HÖGSKOLAN                        FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU)                      LT
RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE                                 LV
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                     NO
BERGEN ARKITEKTSKOLE                                    NO
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO                            NO
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA                                 SE
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN                                 SE
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
ID 19069
Network Nordplus Conservation Network
Project title Nordplus Conservation Network
Coordinating institution / Coordinator
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                 SE
Charlotta Nordstrand / charlotta.hanner.nordstrand@conservation.gu.se
Network description
Det övergripande syftet med Nordplus Conservation Network, som startade under 1990-talets
början, är att stärka kulturvårdens ställning i Norden med Baltikum, det ryska närområdet och
därigenom i Europa. Nätverket består av kulturvårdsutbildningar och institutioner inom Norden.
Kulturvård, som inom sig rymmer konservering av föremål och dokument, preventiv konservering
samt bebyggelse/byggnadsvård är ett litet men brett tvärvetenskapligt ämnesområde med viktig
samverkan inom de nordiska länderna.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI - KONSERVATORSKOLEN                    DK
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                             FI
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                 SE
   03 Art and Design

ID 16970
Network Norteas
Project title Norteas network
Coordinating institution / Coordinator
TEATTERIKORKEAKOULU - TEATERHÖGSKOLAN                           FI
Jonna Sundberg / jonna.sundberg@teak.fi
Network description
Norteas is a Nordplus network for Nordic (from 2008 onwards also Baltic) Theatre and Dance
Universities / institutions of higher education. We focus on sharing about our everyday life,
learning from each other and aim to network and develop international cooperation and teaching of
Theatre and Dance in the Nordic-Baltic area. Norteas included all 14 Nordic theatre- and dance
academies of higher education until 2007. From 2008 onwards, additional four institutions from the
Baltic countries have joined the network. New members are Latvijas Kulturas akademija from
Latvia, Lietuvos Muzikos Ir Teatro Akademija from Lithuania, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
and Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia both from Estonia.
Granted funds
Mobility
Partners
STATENS TEATERSKOLE                                    DK
SKUESPILLERSKOLEN VED AARHUS TEATER                            DK
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA                           LT
LATVIJAS KULTURAS AKADEMIJA                                LV
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                    NO
TEATERHÖGSKOLAN I STOCKHOLM                                SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
DANSHÖGSKOLAN                                       SE
DRAMATISKA INSTITUTET                                   SE
ID 16976
Network Nordisk Textil Net
Project title Nordisk Textil Net
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                     FI
Maria Käld / maria.kald@novia.fi
Network description
Nordisk Textil Net söker alternativa sätt att utforska textilens mångfald och nya textila möjligheter
i vår tid. Syftet är att tillsammans utveckla utbildningen i textil i Norden så att vi med hjälp av
våra olika profileringar och kompetenser kompletterar och stöder varandra. Målet är en textil
utbildning med en meningsfull förankring i det samhälle vi lever i. Nätverket har genomgått en
utvidgning och förnyelse och omfattar idag flera nordiska utbildningar i textil i vid bemärkelse,
med inriktning på hantverk och design. Samarbete inom utvidgningen är ett sätt att säkra en
fortlöpande kompetenshöjning och god kvalitet på utbildningen i takt med förändringarna i de
samhällen vi verkar i.
Granted funds
Mobility
Development Project
Network Support
Partners
DESIGNSKOLEN KOLDING                                     DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE              DK
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                   DK
DANMARKS DESIGNSKOLE                                     DK
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN                                   NO
HØGSKOLEN I OSLO                                       NO
HÖGSKOLAN I BORÅS                                      SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
ID 16977
Network EXPLORATIONS IN MUSIC AND DANCE / EMD NETWORK
Project title Exploration in Music and Dance / EMD Network + Proposed 2010 Intensive Course:
Improvisation as a Collaborative Pedagogical Approach to Dance and Music in Higher Education
Coordinating institution / Coordinator
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                        FI
David Yoken / david.yoken@turkuamk.fi
Network description
THE EXPLORATIONS IN MUSIC AND DANCE / EMD NETWORK IS DEDICATED TO A "GREEN"
APPROACH TO THEIR EDUCATIONAL ACTIONS, UTILIZING AS MUCH ON LINE COMMUNICATIONS
AS POSSIBLE. THE EMD NETWORK WILL CONTINUE THEIR OWN GOING INVESTIGATION OF
DISTANT COMMUNICATION. FURTHER THE NETWORK KEEPS TO AN ABSOLUTE MINIMUM THE
PURCHASING OF ITEMS THAT BECOME OBSOLETE, AND THAT HAVE A NEGATIVE IMPACT UPON
THE ENVIRONMENT.
The Explorations in Music and Dance / EMD Network, represents diverse higher education
institutions of dance and music in Finland, Sweden, Denmark, Iceland, Norway, and as of 2008,
Estonia, and Lithuania, and as of 2009 Latvia. All activities are part of the partner institutions'
ECTS course curriculum structure.
Having all three Baltic countries represented in the N+ EMD Network will enrich the overall focus of
the N+ EMD Network even further. In addition, we see the possibilities of cross-border activities
now fully realized between the Nordic and Baltic countries represented in the N+ EMD Network.
One of goals is to return to Greenland and engage appropriate dance and music institutions to be
new members (2010) in the N+ EMD Network. Here at the Department of Dance, Arts Academy,
Turku University of Applied Sciences we have an on going community arts project with Greenlandic
cultural institutions, with past support from the Nordic Council's NAPA office located in Nuuk,
Greenland. So the further widening possibilities of the N+ EMD Network exist.
AIM: The EMD Network supports dancer/choreographers, musician/composers artist-teachers and
students in the exchange of information, in developing pedagogical strategies related to the dance
– music relationship, and overall issues of dialogue and communication between the art forms.
The main focus of these activities are student related projects and teacher/student mobility, that
can be incorporated into the study curriculum within the context of credit points
The use of IMPROVISATION as the principle method of investigation, offers the opportunity to
develop cross-disciplinary possibilities in context of the various styles/techniques/approaches in
diverse genres of dance and music that are represented by the members of the EMD Network.
GOALS AND OBJECTIVES
Linking Programs/Departments of Dance and Programs/Departments of Music.
Dancer, musicians, choreographers, composers, conductors (etc.) who are interested in developing
live interaction in the area of performance. This includes :
  * Collaborative projects between choreographers and composers
  * Improvisational dance and music ensembles
  * Soloists, Chamber music ensembles, and orchestras that perform existing and newly
composed compositions for dance performance.
Focus upon musicians interested in developing the creative and technical skills required for the
technical dance training studio, and dancers interested in engaging musicians to support the
pedagogical and creative goals within the context of modern/contemporary, ballet/classical,
historical, “jazz”, folk, character, composition, improvisation, and all other possible areas of dance
education.
An essential component and one of the main objectives of the EMD Network.
is to support and develop the live music (practically applied and investigated from a research
perspective) within the context of our higher education dance institutions technical training
environment. All participating partners are dedicated to this goal.
Pedagogical structures: new and innovative approaches to teaching the materials of music within
the context of dance and music education. This includes developing an Educational Website as
well as DVD/media recording/documentation of events.
ACTIVITIES
The activities of the EMD Network include:
N+ DANCE AND MUSIC TEACHER / STUDENT MOBILITY
SHORT COURSES: focused upon live music for the technique classes in:
  * Modern/Contemporary
  * Ballet/Classical
  * Jazz
  * Children’s Dance
  * Historic Dance
  * Folk Dance
RESEARCH SEMINARS: exploring the dance and music relationship in an in-depth context
regarding the pedagogical aspect of the above technical training settings.
N+ SUPPORTED INTENSIVE COURSES: The Intensive Courses provide opportunities for in-depth
investigations and explorations of specific themes prevalent to the diverse interests of the EMD
Network. In 2007 the Department of Dance, Arts Academy, Turku University of Applied Sciences
hosted an Intensive focused upon dance/music composition and improvisation. The Intensive
Courses are led by the EMD Network’s dance and music artist-teachers. There are possibilities to
invite internationally recognized experts in the field of dance and music to these Intensive Courses.
The Intensive Course’s specific venue/site will be hosted on a rotational basis by the EMD
Network’s partner institutions through the Nordic and Baltic area.
PRELIMINARY RESEARCH AND DEVELOPMENT INTO producing an EMD Dance and Music Ensemble
EMD WEBSITE DEVELOPMENT
FURTHER DISTANT REHEARSAL EXPLORATIONS
BENCH MARKING/EVALUATING OUR RESPECTIVE CURRICULI TOWARDS A JOINT MASTER’S
DEGREE PROGRAM IN DANCE AND MUSIC
OTHER AREAS/TOPICS AS THEY DEVELOP
HISTORY
The Explorations in Music and Dance / EMD Network was founded by David Yoken, originally as an
European Union funded Leonardo da Vinci Vocational Education programme action focused upon
the “exchange of expertise”. The first action was an “exchange of expertise” study trip to London
England in October 2004 partial funded by this Leonardo di Vinci programme and included dance
and music artists teachers led by the Department of Dance, Arts Academy, Turku University of
Applied Sciences, Turku, Finland; the Kuopio Academy of Music and Dance, Kuopio, Finland ; the
Royal College of Music, Stockholm, Sweden; the University College of Dance, Stockholm, Sweden,
and the Danish National School of Contemporary Dance, Copenhagen, Denmark. The Nordic team
visited, observed and engaged in dialogue with dance and music artist-teachers from the following
institutions: The Royal Ballet School, The London Contemporary School for Dance, Laban Centre.
2009 marks the 5th consecutive year the EMD Network has received gracious funding for activities.
David Yoken is the principle co-ordinator and grant writer for the EMD Network’s projects. He
works closely with Antonella Storti, International Co-ordinator, Arts Academy, Turku University of
Applied Sciences.
Current activities are the continuation of the N+ supported Explorations in Music and Dance / The
E.M.D. Network, 38/2008, 1096/2007, 1096/2006, Musicians Training for Dance /M.T.D. Network
2005 – 2006 1096/2005: The University College of Dance/Danshögskolan: co-ordinator of the MTD
Network.
As of 2006, The Department of Dance, Arts Academy, Turku University of Applied Sciences, Turku,
Finland is the Co-ordinating institution of N+ EMD Network.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
STATENS TEATERSKOLE                 DK
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA          EE
TALLINNA ÜLIKOOL                   EE
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU              FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA     FI
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                 IS
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA         LT
KLAIPEDOS UNIVERSITETAS               LT
RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS AUGSTSKOLA  LV
UNIVERSITETET I STAVANGER              NO
DANSHÖGSKOLAN                    SE
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM         SE
ID 17346
Network Sibelius network
Project title The Sibelius network
Coordinating institution / Coordinator
NORGES MUSIKKHØGSKOLE                                   NO
Knut Myhre / knut.myhre@nmh.no
Network description
The network was established in 1988 and is from 2008/2009 promoting collaboration within
higher music education in the Nordic and Baltic countries.
Activities include network support, student mobility, teacher mobility, Intensive Projects,
curriculum development and other activities.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM                          DK
DET FYNSKE MUSIKKONSERVATORIUM                               DK
DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM                               DK
NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM                                DK
VESTJYSK MUSIKKONSERVATORIUM                                DK
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA                             EE
SIBELIUS-AKATEMIA - SIBELIUS-AKADEMIN                           FI
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                               FI
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS                FI
YRKESHÖGSKOLA                                       FI
PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                        FI
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU                            IS
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                    LT
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA                            LV
J. VITOLA LATVIJAS MUZIKAS AKADEMIJA                            NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
BARRAT DUES MUSIKKINSTITUTT                                NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                 SE
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM                            SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
LUNDS UNIVERSITET
ID 17445
Network KUNO
Project title KUNO - An Art University without Walls
Coordinating institution / Coordinator
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN                                  NO
Kari Johnsen / kbj@khib.no
Network description
The KUNO network aims to become a Nordic-Baltic art university without walls. By cooperating on
a wide range of project activities the member institutions commit themselves to the continued
development of higher fine art education in the region.
Two particular objectives are at the centre of attention: to strengthen what has already proved
itself to be a solid Nordic-Baltic partnership, jointly to explore new pedagogic approaches to
learning and teaching in the arts.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI - BILLEDKUNSTSKOLERNE                    DK
DET JYSKE KUNSTAKADEMI                                  DK
DET FYNSKE KUNSTAKADEMI                                  DK
EESTI KUNSTIAKADEEMIA                                   EE
KUVATAIDEAKATEMIA - BILDKONSAKADEMIN                           FI
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
VILNIAUS DAILES AKADEMIJA                                 LT
LATVIJAS MAKSLAS AKADEMIJA                                LV
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO                                   NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
BERGEN ARKITEKTSKOLE                                   NO
KONSTFACK                                         SE
KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN                                  SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
ID 17716
Network Cirrus Network
Project title Cirrus Network
Coordinating institution / Coordinator
KUNSTHØGSKOLEN I OSLO                                  NO
Anette Christensen / anette.christensen@khio.no
Network description
The purpose of the Cirrus Network is to continue a very successful network of higher educational
institutions within art and design and architecture initiated in 1990.
The main purpose is to sustain a global powerhouse in design through education and research in
the Nordic-Baltic region.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Development Project
Network Support
Partners
ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS                                 DK
DANMARKS DESIGNSKOLE                                  DK
KUNSTAKADEMIETS ARKITETKSKOLE                              DK
DESIGNSKOLEN KOLDING                                  DK
DANMARKS DESIGNSKOLE                                  DK
EESTI KUNSTIAKADEEMIA                                  EE
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU                               FI
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                         FI
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                  IS
VILNIAUS DAILES AKADEMIJA                                LT
LATVIJAS MAKSLAS AKADEMIJA                               LV
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN                                 NO
ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO                          NO
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                   NO
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                  NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
KONSTFACK                                        SE
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
UMEÅ UNIVERSITET                                    SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
ID 17791
Network Nordtrad
Project title Nordtrad
Coordinating institution / Coordinator
SIBELIUS-AKATEMIA - SIBELIUS-AKADEMIN                            FI
Riitta-Liisa Joutsenlahti / rjoutsen@siba.fi
Network description
Nordtrad is a network of 16 academies and universities in the Nordic and Baltic countries that offer
third level education in folk music. Main focus is to strengthen the Nordic and Baltic folk music
educations and create a common Nordic profile through increased cooperation as well as to
develop our genre within the area of third level music education, so that it is truly appreciated and
can enrich the area of third level education in general, as well as the Nordic and Baltic music scene
in general.
Granted funds
Mobility
Development Project
Network Support
Partners
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
DET FYNSKE MUSIKKONSERVATORIUM                               DK
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA                              EE
TARTU ÜLIKOOL                                        E
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU                             FI
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS                FI
YRKESHÖGSKOLA                                        FO
Vinnuháskúlin                                        LV
J. VITOLA LATVIJAS MUZIKAS AKADEMIJA                            NO
HØGSKOLEN I TELEMARK                                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND                                  SE
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM                             NO
NORGES MUSIKKHØGSKOLE                                    SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                    SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
LUNDS UNIVERSITET
ID 17824
Network No-MA-ds
Project title Nordic Master of Arts degree in Dance Studies
Coordinating institution / Coordinator
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
Egil Bakka / egil.bakka@hf.ntnu.no
Network description
The purpose is to: Develop a fully joint Nordic degree Master of Arts degree in
Dance Studies between the universities of Copenhagen. Stockholm, Tampere
and Norwegian University of Science and Technology, bringing Copenhagen in
as full partner. Futher we aim to explore and develop a cooperation with the
University Vytautas Magnus in Kaunas. The project aims at moving borders
between disciplines. It aims at allowing students and teachers to cross borders
between countries to visit each other. The program is playing with what have
been strict borders between dance genres and between Academia and the
Arts. We aim at offering an inspiring, broad, international environment for
learning. Participants will have the chance to work at 4 of the most established
centres for dance research in the Nordic countries. In this way students will also work
with teachers from all the universities through the whole 2 years program. Our
students are coming from a variety of dance genres, and for instance both from
theatrical and social dancing.
Granted funds
Development Project
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS                              LT
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
ID 17877
Network Globaliseringen, Norden og kunsten former
Project title Globaliseringen, Norden og kunstens former. Fællesnordisk studieprogram i visuel og
litterær samtidskunst
Coordinating institution / Coordinator
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
Bodil Marie Thomsen / norbmst@hum.au.dk
Network description
Globaliseringen, Norden og kunstens former er et fællesnordisk studieprogram på MA-niveau, der
involverer Århus Universitet, Universitetet i Oslo, NTNU, Stockholms Universitet, Karlstad
Universitet, samt kunstakademiet i Helsingfors. Vi fik for perioden 17. sept. 2008 - 1. oktober
2009 tildelt 20.000 €. Vi har på grund af den sene tildeling af midler valgt at udskyde det intensive
sommerkursus til 2010. Dette indeværende års midler bruges således kun til videreudvikling af
studieprogrammet. Midlerne til sommerkurset tilbagesendes efter bevillingsperiodens ophør og der
ansøges således om disse midler til anvendelse i tildelingsåret 2009/10. Desforuden søger vi om
midler til netværksaktiviteter for at udvikle studieprogrammets formelle og indholdsmæssige sider.
Studieprogrammet sætter fokus på et bredt spektrum af samtidskunst, der eksplicit forsøger at
afdække det regionales nye rolle i lyset af globaliseringen. Studieprogrammet beskæftiger sig i
denne kontekst specifikt med, hvordan kunsten bidrager til en aktualisering af, hvad der forstås
ved Norden i dag. Det er målet at skabe et tværgående nordisk studium i dette nye felt, hvor
kandidater kan få kompetencer i samtidskunstens anvendelse og kombination af flere medier,
herunder dens intervention i defineringen af forholdet mellem det regionale og det globale, og dets
artikulation af national og regional kulturel selvforståelse i en globaliseret verden. Programmet
henvender sig til humanistiske kandidater med en BA-grad fra en de involverede æstetiske fag, og
desuden til ph-d-stipendiater ved alle de nordiske kunstakademier. Kandidaterne får kompetencer i
den litterære og visuelle samtidskunsts samfundsmæssige interaktion og tværæstetiske praksis
med særlig henblik på, hvordan den nordiske regions kulturer og steder gentænkes og
reterritorialiseres i lyset af en globaliseret verden. Arbejdskompetencer: undervisning, kuratering,
publikation.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
KUVATAIDEAKATEMIA - BILDKONSAKADEMIN                             FI
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                     NO
UNIVERSITETET I OSLO                                     NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                    SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                    SE
ID 17985
Network SKISS
Project title SKISS
Coordinating institution / Coordinator
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
Kirsti Nenye / kirsti.nenye@lamk.fi
Network description
SKISS - collaboration network is a joint network of art education for all the University of Applied
Sciences in the field of Fine Arts
Granted funds
Mobility
Partners
TARTU KÕRGEM KUNSTIKOOL                                  EE
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                        FI
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
MYNDLISTASKÓLINN Á AKUREYRI                                IS

ID 18170
Network Nordisk netværk i møbeldesign
Project title bæredygtighed - det lokale unikke i det globale
Coordinating institution / Coordinator
SKIVE TEKNISKE SKOLE                                    DK
Erik Madsen / epm@skivets.dk
Network description
formålet med projektet er at skabe fornyelse af regional/lokal møbeldesign og møbelproduktion i
en global virkelighed gennem bæredygtighed. Dette skal ske på baggrund af udveksling, kendskab
til og en kortlægning af viden om lokale særpræg, materialer og produktion, om bæredygtighed
indenfor materialer, produktion og livsstil, herunder forskningsresultater, der forestilles anvendt.
Projektet udmøntes i konkrete bud på ny møbeldesign, der kan gøre bæredygtighed attraktivt for
formgivere, producenter og brugere.
Granted funds
Mobility
Partners
DANMARKS DESIGNSKOLE                                    DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN                                   NO
ID 18572
Project title Lessons on Sustainability
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I TROMSØ                                    NO
Åsa Sonjasdotter / asa.sonjasdotter@hitos.no
Network description
- Examine the relation between art and sustainability
- Provide tools for high educational art institutions to develop curricula in relation to notions of
sustainability
- Strengthen the exchange and collaboration between Nordic high art educational institutions with
departure in the Northern Nordic region
The term sustainability has been on the agenda of major international summits, was the focus in
newspapers, discussions, and subject of quite many, more or less pessimistic scenarios on the
world’s ecological development. Sustainability has also been a popular subject for the arts, with
many thematic exhibitions and even a biennial in the last years.
But the interpretations of the term within the arts are vague, and as undefined is the impact of this
discourse on our university practice: educating artists we aim to strengthen Contemporary Art
education with departure in the most northern part of Scandinavia. In the research and
development project Lessons in Sustainability we aim to map the different intentions and meanings
in the relation between sustainability and art.
With this ambitious project, we aim to provide tools for high educational art institutions to further
develop curricula in relation to notions of sustainability.
The experience and joint venture will also strengthen Contemporary Art Education in the northern
part of Scandinavia.
The results of the artistic research and production will be visible through several forms of artistic
presentations, workshops, exhibitions, and finally summarised on web, in a video documentation
and through a printed publication. The project will finally be evaluated and curriculas developed
accordingly.
Granted funds
Intensive course
Partners
DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI - BILLEDKUNSTSKOLERNE                      DK
UMEÅ UNIVERSITET                                       SE
ID 18674
Network Nordpuls
Project title Nordpuls (jazz, pop and rock) network activities
Coordinating institution / Coordinator
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM                             SE
Johan Falk / international@kmh.se
Network description
The name of the network is NORDPULS – the network for jazz, pop, rock/rhythmic music. The
network serves at a base for the subject oriented co-operation betwen the the 25 music
colleges/conservatories/equivalent in the Nordic and Baltic countries with higher education in the
music genres jazz, rock, Latin, rhythm and blues, world music and pop. (The similar institutions in
the Baltic capitals became members of the network in October 2007).
The main purpose is to strengthen the music education within the above-mentioned musical
genres and to promote co-operation in the geographical region. The activities to achieve this are
cooperation about development of curricula and programme plans, promoting student and teachers
exchange, arranging intensive course, initiate joint study programmes and sharing information and
exchange ideas. Network coordinating institution is the Royal College of Music in Stockholm.
Compared with classical music, the jazz/afro-american/rhytmic music genre is relatively young
within higher music education. In the Nordic countries though, the genre is nowadays established
and accepted. The Baltic countries are just a step behind and have since a few years started jazz
education in their academies. By the later years reforms of the higher education new jazz
programmes has been founded and new institutions have been members of the network. The aim
is to create and promote active contact between the jazz institutions, to strengthen the quality and
by that become internationally competitive. The needs are substantial and good cooperation takes
place and are successful. Cooperation includes consultations and information with other music
network in the Nordplus family, such as Sibelius, Espansiva, Nordtrad and EMD.
Compared with other countries in Europe, our region is on the forefront with introducing new
genres in higher music education as for example jazz. With the Nordic cooperation and Nordpuls as
a role model, a new jazz platform has recently been created in the Association of European
Conservatories of Music (www.aecinfo.org). At the yearly European jazz meeting this year in
Amsterdam in February 2009, the Nordic and Baltic institutions receivie lot of questions about our
activities, especially the joint Nordic jazz Master Programme, NOMAZZ. It is still obvious that our
region is leading in the field and the quality of the jazz education is very high and innovative in our
countries and that with
The Association of Nordic Music Academies (ANMA), www.nkinfo.org, is the cooperative body of the
rectors/heads of the over 30 higher music education institutions in the Nordic area since over 20
years. The international coordinators’ participating is an important part of ANMA’s meetings. At the
general meeting 2009, in February in Copenhagen, the rectors were informed of the new Nordplus
frame programme as well as the devolvement of the joint Nordic study programmes as NOMAZZ.
The question of including the Baltic States in ANMA was also a topic for the discussions as the
Nordic cooperation from 2009 includes our neighbours.
The Nordpuls network has administrated the support received by Nordplus grants for exchange for
teachers and students. Each participating institution has a system for teachers and students to
apply for a period of Nordic exchange. The network coordinator request each year, in January,
reports/institutional applications for how many exchange grants each institution estimates in the
coming year. These applications form the base for the yearly network application for exchange to
Nordplus (this application). After the local admissions are set at the participating institutions
(usually in May each year) send a new report to the network co-ordinator based on the final
admissions. When the network coordinator receives answer on the Nordplus application (usually
May/June) the working group of the network with one representative from each country decides on
the final distribution of the grants and the local institutions can submit the results to the students
and teachers before the old academic year comes to end. The grants are transferred to each
institution, which then pay the students in the beginning of their exchange period and the teachers
in connection with their (shorter) exchanges. After the academic year has come to its end each
participating institution has to report to the network coordinator the use of the grants and the
results/experiences of the exchanges. These are then discussed at the yearly network meetings
and later included in the network report to Nordplus from the network co-ordinator. The timetable
for the described procedure is printed and distributed yearly to the participating institutions and
enclosed with this application. It is also published at the network home page and continuously
updated. An information brochure in paper form is also distributed within the network.
At the annual network meetings the participants are updated on the latest development of the
Nordplus programme, the priorities of the year, etc. In October 2007 in Aarhus, at a joint meeting
with the classical music networks, the new Nordplus frame programme was presented and also the
three Baltic countries participated for the first time. As most of the participants in the Nordpuls
meetings are teachers and heads of jazz departments, thus academic staff, the topics of the
discussions are for example quality of the exchanges, level of courses and how to give credits for
studies at other institutions, etc. (At the network meetings of the classical networks most
participants are administrators.)
An important part of the network meetings are a presentation of the host institution. In this way
the discussions on organizational matters, quality and development of curricula are always current
topics. The result is updated information on and knowledge of the participating institutions,
especially for new participants/teachers/administrators, which promotes the exchange activities.
Granted funds
Mobility
Development Project
Network Support
Partners
RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM                                 DK
DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM                                DK
DET FYNSKE MUSIKKONSERVATORIUM                                DK
NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM                                 DK
VESTJYSK MUSIKKONSERVATORIUM                                 DK
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA                              EE
SIBELIUS-AKATEMIA - SIBELIUS-AKADEMIN                            FI
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                                FI
TÒNLISTARSKÒLINN I REYKJAVIK                                 IS
LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJA                             LT
J. VITOLA LATVIJAS MUZIKAS AKADEMIJA                             LV
NORGES MUSIKKHØGSKOLE                                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                    NO
UNIVERSITETET I AGDER                                    NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                    NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                    SE
ID 19026
Network CTDN Creative Technology Dance Network
Project title Dama 5
Coordinating institution / Coordinator
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                        FI
Tomi Knuutila / tomi.knuutila@ulapland.fi
Network description
Support the Nordic education on the cutting edge combination of dance and media art.
CTDN / Dama network brings together media and dance students, teachers and practitioners in the
Nordic and Baltic countries. The network has partners in Finland, Sweden, Denmark, Estonia,
Lithuania (as observing members) and Iceland who are building a unique educational program in
which dance and performative practises are combined with media environments and interactive
audiovisual art.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
STATENS TEATERSKOLE                                  DK
EESTI KUNSTIAKADEEMIA                                 EE
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                     FI
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                 IS
KLAIPEDOS UNIVERSITETAS                                LT
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                 SE

ID 19107
Network Creative Industries - SSE Riga, BFMS, TAIK, IQube
Project title Masters Degree Curriculum Development for Creative Industries: Structuring of the
curriculum content and its approbation with social partners in private and public sectors
Coordinating institution / Coordinator
RIGAS EKONOMIKAS AUGSTSKOLA                                LV
Rita Kasa / rkasa@sseriga.edu.lv
Network description
The purpose of the current Project carried out by Stockholm Sschool of Economics in Riga (SSE
Riga), Baltic Film and Media School in Tallinn (BFMS Tallinn), University of Art and Design in
Helsinki (TAIK), is to finalize and bring to the implementation stage an internationally recognized
MA degree program in creative industries. There are several short-term and long-term goals
associated with the purpose of the Project. The short-terms goals include activities aimed at
evaluating the draft MA curriculum content developed during 2008-2009, identifying aspects that
need further development, developing a collaboration model with social partners in private and
public sectors for the curriculum development and implementation purposes. The long-terms goal
of the Project is to develop and prepare for implementation an internationally recognized MA
degree curriculum in creative industries, which would allow for international mobility of students
and faculty and would qualify for international transferability of ECTS for students corresponding to
national legislation, and leading to education document recognized by national legislation.
Granted funds
Development Project
Partners
TALLINNA ÜLIKOOL                                      EE
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU                                 FI
   04 Business Economics and Management

ID 17096
Project title Express Mobility for Tourism Students
Coordinating institution / Coordinator
VIDZEMES AUGSTSKOLA                                    LV
Liga Tuca / liga.tuca@va.lv
Network description
The aim of the project is to provide a possibility for tourism and tourism guide students that are
otherwise not involved in long-term mobility to gain experience in international study environment,
learn about a tourism product of another country and supplement their theoretic and practical
knowledge of tourism organization and management. In order to reach these aims, the following
goals are set: 1) include express mobility into the existing curriculum of the study programmes; 2)
update the course module "Practical tourism organization and management", including new tasks
and assignments for students that would correlate with the international setting of tourism
organization and with special learning environment during the express mobility visits; 3) realize
express mobility visits of student groups to host institutions in Iceland and Finland; 4) evaluate
student reports and the benefits of the international perspectives of a study course.
Granted funds
Mobility
Partners
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
HÁSKÓLINN Á HÓLUM                                     IS
ID 17216
Network NordBiz
Project title NordBiz
Coordinating institution / Coordinator
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                    SE
Charlotta Edlund / charlotta.edlund@mdh.se
Network description
Our NordBiz Network has existed for more than 12 years with successful student and staff
exchange, the development of a double degree program (BusinessPlus) and our successful
intensive course: Nordic Baltic Perspectives on Marketing. This course is a great opportunity to
learn marketing and to get a true Nordic-Baltic business culture understanding.
Our main priority is to assure the quality of all our activities within our NordBiz-network. We make
sure that the participating universities will support our work. Therefore it is important that our
“controllers” – the Deans, at our universities have the possibility to meet and discuss our work.
One part of the Deans’ quality discussion is to accept a new partner – ISM University of
Management and Economics in Lithuania. This partner can also contribute to the enlargement and
new dimensions of our network. We also see the possibility of a quality rise, if the Deans accept it,
our plan to develop a new course discussing climatic issues: Sustainability of Energy Systems from
a Business Perspective.
The goals of our NordBiz network are to to develop and promote cross-cultural and interdisciplinary
courses, academic programs and add value to existing education responsive to a changing global
environment. We want to facilitate co-operation between universities and enterprises and improve
the exchange of information and know-how. We want to help create distinct competitive
advantages for operators/business and enrich the overall image and vitality of the community. The
purpose is also to promote activities which enable the exchange of experience and information
regarding higher education regulations and policies among its members.
We want to enhance the opportunities for educational staff development through staff mobility and
will assist university policy makers in developing the academic culture of their institutions. Our
main objective is to promote activities that will enhance the opportunities for student mobility.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL                                   EE
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU                                  FI
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                    IS
HØGSKOLEN I TELEMARK                                    NO
ID 17390
Network EkoTekNord
Project title EkoTekNord
Coordinating institution / Coordinator
KAUNO KOLEGIJA                                       LT
Jolanta Valiaugiene / jolanta@kauko.lt
Network description
The most important purpose of the EkoTekNord is to promote and develop student and teacher
mobility in the Nordic and Baltic countries and at the same time to offer the students and extra
dimension with interdisciplinary studies, e.g. within business, engineering, logistics,
communication and entrepreneurship. Network activities is good way for participating institutions
to exchange and disseminate experiences, best practices and innovative results.
This year we plan to launch two intensive courses called “Multi-cultural Understanding in the Baltic
Sea Region - Opportunities and Obstacles in Communication” and "Nordic/Baltic Entrepreneurship
–In Business and In Society”. As always, these intensive courses include cooperation with industry
which is of the utmost importance to this network.
The new initiative of EkoTekNord for the coming year is to extend the cooperation to the
institutional level by involving people responsible for quality issues.
IP NORDIC-BALTIC ENTREPRENEURSHIP - IN BUSINESS AND IN SOCIETY
The main purpose - to run a course on Nordic and Baltic Entrepreneurship, with the main learning
focus at an intensive week in Finland.
IP MULTI-CULTURAL UNDERSTANDING IN THE BALTIC SEA REGION - OPPORTUNITIES AND
OBSTACLES IN COMMUNICATION
The main purpose of this project will be focussed on giving the students a better understanding of
cultural differences in the Baltic Sea region and by this to promote cooperation possibilities in their
future career.
QUALITY CULTURE DEVELOPMENT IN EKOTEKNORD PARTNER INSTITUTIONS
The purpose of the project – to share experiences and best practices between the EkoTekNord
partner institutions and beyond in the area of quality culture development. The aim is to arrange a
seminar in Kaunas and to create a platform on EkoTekNord website (www.ekoteknord.nu) for
future development of quality culture issues.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Development Project
Network Support
Partners
C3L, Centrum för Livslångt Lärande                             SE
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                     AX
INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN                               DK
NIELS BROCK COPENHAGEN BUSINESS COLLEGE                          DK
TIETGENSKOLEN                                       DK
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL                                  EE
HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                           FI
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                               FI
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                   IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
VIDZEMES AUGSTSKOLA                                    LV
HØGSKOLEN I BUSKERUD                                    NO
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                    NO
NORGES INFORMASJONSTEKNOLOGISKE HØGSKOLE                          NO
HÖGSKOLAN DALARNA                                   SE
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING                                 SE
HÖGSKOLAN I SKÖVDE                                  SE
MALMÖ HÖGSKOLA                                    SE


ID 17533
Project title Development of Environmental and Ethical Competence in Leadership and
Management
Coordinating institution / Coordinator
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                  LT
Raminta Pucetaite / raminta.pucetaite@vukhf.lt
Network description
The overall aim of the project is to develop a curriculum for present and future business leaders
and managers. The curriculum must address a factual need for high-quality education programmes
on management of environmental and ethical responsibilities of business and, in this way,
contribute to raising business professionals’ awareness of potential business risks while at the
same time developing their competences for responsible leadership as well as skills to design and
manage organizational processes which ensure sustainable development of businesses and
societies in which they operate.
The objectives of the project are as follows:
1) increase the quality of teaching of environmental and ethical aspects in business and diminish
indifference, skepticism and, in some societies, even cynicism towards them, which often results
from poor and out of date teaching approaches;
2) highlight the importance of the context in the curricula of education programmes for business
leaders and managers;
3) prepare an interdisciplinary curriculum which covers acute topics related to environmental and
ethical competence in business management and leadership, i.e. a) climate change, renewable
energy, waste utilization, less polluting techniques and energy saving instruments; b) gender and
equality issues, and c) responsible leadership and ethical human resource management to be used
in an ICT-based advanced (Master or a relevant level) course of the partner institutions;
4) prepare cases that cover the topics of environmental and ethical issues in business leadership
and management;
5) expand networking among higher education institutions in the Baltic and Scandinavian countries
and obtain synergy from the expertise owned by each partner in business education.
Granted funds
Development Project
Partners
ESTONIAN BUSINESS SCHOOL                                 EE
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
HANDELSHØYSKOLEN BI                                    NO
ID 17696
Project title Nordiskt nätverk för kulturproducentutbildningar -KULT
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                  FI
Leena Björkqvist / leena.bjorkqvist@novia.fi
Network description
Målsättningen med nätverket är att tillsammans utveckla kulturproducentutbildningarna i Norden.
Studenterna över hela Norden får stöd i att utveckla sin kompetens som internationella
producenter i en nordiskt och baltiskt kontext. Under 2009 planeras samarbete med Baltiska
länder via nätverket Synaxis Baltica.
Granted funds
Mobility
Partners
HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU                            FI
HÁSKÓLINN Á BIFRÖST                                  IS
HØGSKOLEN I TELEMARK                                  NO
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA                                  SE


ID 17697
Network NORDENTER
Project title NORDENTER
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
Helena Nordström / helena.nordstrom@novia.fi
Network description
Behovsorienterat livslångt lärande: Studerande uppmuntras till att arbeta tvärfackligt, engagerar
sig i att lära sig för branschen och livet, samverkar med det nordiska näringslivet för sin utveckling
Granted funds
Mobility
Partners
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                     AX
HØGSKOLEN I HEDMARK                                    NO
ID 17971
Network Nordisk Ekonomiskt Samarbete
Project title Internationalization in Northern Europe
Coordinating institution / Coordinator
HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU                                  FI
Sven Rassl / sven.rassl@hamk.fi
Network description
The purpose of the project is to host an international intensive week with students and academic
staff representing the Nordic and Baltic Countries. The subject of the conference shall be
“Internationalization in Northern Europe and the Baltic Sea Region”. The duration of the conference
shall be one week – an intensive week, with participants from University of Southern Denmark,
Gotland University/Sweden, HAMK University of Applied Sciences/Finland and Stockholm School of
Economics in Riga/Latvia. The conferences will be consisting of presentations given by students,
lectures given by academic staff as well as specialists from relevant organizations. To extend the
impact of the event, the intensive week shall be accompanied by preparatory and post-processing
activities on international level. In addition, since the conference includes students and staff
participation, it should foster the cooperation between the participating institutions and increase
the exchange periods. During the previous intensive week in Denmark it has been decided that
each year the event will be hosted in another host country. The next location of the intensive week
in 2009 will be decided in the preparatory meeting in Riga, which will take place in March 2009.
The above described operation model has been successful in use during the last three year. The
activities within this network have considerablyt increased. For now, priority will be given to
include the new Latvian partner SSE Riga in the network. There are several aims of the actual
conference. First, the aim is to increase the awareness and understanding of the participants with
respect to the Nordic and Baltic dimensions of business. Second, the students will be trained in
preparing, organizing and participating in an international meeting/conference at a high
professional and academic level. In addition, the intention is to broaden the participants’ minds
about how internationalization affects societies, markets and companies in Northern Europe.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
RIGAS EKONOMIKAS AUGSTSKOLA                                 LV
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                    SE
ID 18198
Network NOREK
Project title NOREK - Nordplus netværket for Erhvervsøkonomiske uddannelser
Coordinating institution / Coordinator
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
Susanne Jørgensen / sfj@sam.sdu.dk
Network description
Hovedformålet med netværket er, at de samarbejdende institutioner:
•    Stimulerer til øget student- og lærermobilitet og aktiviteter inden for de områder som
indgår i Nordplus.
•    Øger de studerendes kendskab til nordisk erhvervsliv, sprog, samfund og kultur samt
styrke, gøre brug af og synliggøre de enkelte institutionernes styrkeområder og fagkundskab.
•    Deltager aktivt i netværket og dermed skaber rum for erfaringsudveksling,
kompetenceudvikling og overføring af god praksis imellem institutionerne.
•    Rationalisere arbejdet med Nordplus gennem at skabe et stort og kompetencerigt netværk
som erstatter flere små og hvor administratorerne kan støtte og udvikle hinanden.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL                                 DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                    D
HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU - HELSINGFORS HANDELSHÖGSKOLA                 FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
HANKEN - SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN                             FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                            FI
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO - VILLMANSTRANDS TEKNISKA               FI
UNIVERSITET                                        FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU - ÅBO HANDELSHÖGSKOLA                       IS
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      NO
HANDELSHØYSKOLEN BI                                    NO
NORGES HANDELSHØYSKOLE                                   NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   SE
HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM                                SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING
ID 18433
Network Nordic and Baltic Business Innovation
Project title Nordic and Baltic Business Innovation
Coordinating institution / Coordinator
PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
Pirkko Varis / pirkko.varis@piramk.fi
Network description
The Nordic and Baltic Business Innovation network consists of five universities in Finland,
Denmark, Norway and Lithuania. The aim of the network is to develop innovative and practice-
oriented methods for learning and teaching of future business managers for the Nordic and Baltic
businesses. There is a need for competent managers who have knowledge and skills to operate in
the Nordic and Baltic business environment. The network organises mobility of competent teachers
and gives through mobility the possibility to students to take part in teaching or in practical
placements and at the same time gather knowledge about Nordic and Baltic market areas and
region while staying in other universities of the network or in business companies in the mentioned
countries. The aim of the network is to promote Nordic and Baltic cultural understanding and
understanding of businesses and business cultures of this region and to strengthen Nordic-Baltic
relations. The aim is also to make students aware of their own linguistic background and to
increase understanding for local languages as the basis of thinking and at the same time to
remove obstacles to business by using common language in communication. Intensive course
Business in the Nordic and Baltic Countries and virtual courses, for example Leadership course are
examples of curriculum development projects. Express mobility of students is used to enable
students of virtual courses to meet with each other and work together in the end of the virtual
course. High quality of education is the goal and quality assurance is guaranteed by commitment
of all partner institutions, by comparing the study programmes and their content and learning and
teaching methods. Network activities include network meetings, development of the website for
the network and communication in order to maintain and develop long-term cooperation. The
multidisciplinary network disseminates the results of activities by using websites, seminars,
conferences and other available opportunities.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS                               LT
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
ID 18468
Network Polaris
Project title Sustainable development in food services, catering and facility management
Coordinating institution / Coordinator
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                        FI
Annika Karppelin / annika.karppelin@turkuamk.fi
Network description
The purpose of this project is to merge two existing networks Polaris and NCN and add also some
Baltic partners to this new network. The main topic of the project is sustainability and sustainable
choices in food, catering and facility management. The network project emphasizes learning and
cooperation of food service in public sector. The network continues cooperation through an
intensive course, development projects and Bachelor Theses. The network also aims to find new
ways to enhance the cooperation in areas of curriculum development and comparison of
pedagogical methods.
Polaris Network has been operating with mainly the same partners as Nordic Network for Catering
Services and Hospitality Management (NCN). Common opinion is that the two networks joining
together could benefit from the results and projects of both networks and work more efficiently. .
The network aims to merge Baltic institutions into the network project sharing benefits of Nordic
cooperation with Baltic.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                               DK
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
VSI VILNIAUS TEISES IR VERSLO KOLEGIJA                           LT
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                    NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
ID 18621
Network Nordic Tourismeducation Network
Project title Nordic Tourismeducation Network sustainable Tourism
Coordinating institution / Coordinator
HANDELSSKOLEN I RANDERS                                  DK
Anton Christensen / ach@hsminerva.dk
Network description
The purpose of this network is to develop an intensive course in Sustainable Tourism Management
and over a period of three years to further develop this course to cover a full semester of a
tourism education in the Nordic countries.
After we have started this the subject has become more and more relevant due to the fact that
climate changes have brought sustainable tourism and eco-tourism more into focus.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
Niuernermik Ilinniarfik, Qaqortoq                             GL
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
VSI VILNIAUS TEISES IR VERSLO KOLEGIJA                          LT
HØGSKOLEN I HARSTAD                                    NO
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE


ID 19303
Network University Cooperation with Business and Services
Project title University Cooperation with Business and Services
Coordinating institution / Coordinator
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
Jari Heiniluoma / jari.heiniluoma@samk.fi
Network description
To intensify teacher and student exchanges and curricula cooperation between member institutions
in the Nordic and Baltic countries by following means:
 - Network activities, for to make the network functioning actively, including the baltic members
 - Teacher mobility
 - Student mobility; short and longer study exchanges and practical training
 - Intensive Course, icnluding orientation tasks in eLearning environment and practical student
projects.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDVESTJYLLAND                  DK
TARTU ÜLIKOOL                                       EE
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
VILNIAUS KOLEGIJA                                     LT
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND                                 NO
HÖGSKOLAN I GÄVLE                                     SE
   05 Teaching and Teacher Training


ID 16878
Network
Project title QA in HE - Quality Assurance in Higher Education
Coordinating institution / Coordinator
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                        FI
Tiina Suni / tiina.suni@turkuamk.fi
Network description
The target of the project proposal “QA in HE – Quality Assurance in Higher Education” is to
promote the quality assurance strategies and methods in higher education institutions by
developing innovative models of quality assessment that contribute to the comparability of
educational quality in HEIs. The main goal of the project is to develop and implement a self-
evaluation model in the participating higher education institutions to support their quality
assurance work and continuous curriculum development in the field of engineering science. The
project aims at defining the self-evaluation process in HEIs and developing new tools for
supporting the process step model of quality assurance work. Based on these new developed
methods, the quality of education is monitored and actively improved in HEIs. Furthermore, the
project aims at developing cross-evaluation methods for international use.
The project target is to construct a framework of quality assurance that promotes the international
comparability of educational quality. The quality assurance models are established, implemented
and further developed in the participating degree programmes of the partnering HEIs. The main
purpose of this international cross-evaluation model is to provide the HEIs with new methods and
tools of international quality assurance work in close co-operation with other HEIs. The cross-
evaluation between HEIs promotes both the quality assurance work and the quality of education.
Thus, the project aims at creating a circle of constant quality assurance that fosters active
development of higher education. In this cyclic model, the quality of education is assessed by
using self-evaluation and cross-evaluation methods. Based on the evaluation results, the
curriculum development processes are implemented in order to promote educational quality. The
curriculum development is implemented based on the CDIO framework, which introduces an
innovative model of educational development in the engineering field.
Since the quality assurance in HEIs is closely related to curriculum development, the project
initiative aims also at establishing new methods of curriculum development through quality
assessment. As one element of the quality assurance process, the partnering HEIs aim at
evaluating and further developing the curricula and teaching methods of engineering education,
which further promotes the educational quality. The cross-evaluation model, which is established
by the partnering HEIs, promotes both self-assessment and peer evaluation of educational quality
in the partnering degree programmes. Since the curriculum development is implemented in higher
education institutions nowadays by using various strategies and standards, the project also aims at
finding standards and principles for evaluating curriculum development processes in HEIs.
The project focus is on engineering education, and thus the participating HEIs and degree
programmes represent engineering field. Although the educational challenges nowadays concern
higher education in general level, especially engineering education is challenged to develope new
methods of quality assurance work in order to produce experts that meet the growing demands of
working life. However, the project results can be further developed and adapted also to other
educational fields by refining the methods and tools produced during this project.
In Nordic level, the project also aims at strengthening the co-operation of HEIs in quality
assurance of education and disseminating the best practices of quality assurance working methods
and educational solutions between HEIs. The international cross-evaluation model, by definition,
promotes cooperation and comparability of educational quality in Nordic and international level.
The project results are introduced and disseminated to other HEIs in order to further improve the
developed model and to promote the international comparability of educational quality. Thus, the
project proposal will contribute to the international quality of education in HEIs by introducing
innovative solutions for both evaluating and further improving the quality assurance of education
in close co-operation with other higher education institutions.
Granted funds
Development Project
Network Support
Partners
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET                                DK
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                               FI
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA                                 SE
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN                                 SE
ID 17018
Network Nordic Network for Music Education
Project title Democracy in music education from a Nordic perspective part 2: Social justice and
inclusion in music education
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I BERGEN                                     NO
Torunn Hauge / tbh@hib.no
Network description
The Nordic Network for Music Education, NNME, is applying for funding from the Nordplus program
in order to continue on the three year expanded plan with three different intensive courses - all of
them with the same heading : Democracy in music education form a Nordic perspective , but each
year and course with a different focus and subtitle. This year we want to focus upon social justice
and inclusion in music education. Through the different activities we want to strenghten the Nordic
dimention within science of music education and contribute to qualitative development by using
the different qualifications all the institutions in the network can offer. The target group of
students will benefit from a programme with a broader perspective and a wider understanding
than each institution in their own can provide.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM                                 DK
EESTI MUUSIKA- JA TEATRIAKADEEMIA                              EE
TARTU ÜLIKOOL                                        EE
SIBELIUS-AKATEMIA - SIBELIUS-AKADEMIN                            FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                           FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS                             LT
RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS AUGSTSKOLA                     LV
NORGES MUSIKKHØGSKOLE                                    NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
HØGSKOLEN I HEDMARK                                     NO
KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN I STOCKHOLM                             SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                 SE
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
ID 17164
Project title Coordination of higher education stucture in physical education and sport in Nordic-
Baltic education area
Coordinating institution / Coordinator
LATVIJAS SPORTA PEDAGOGIJAS AKADEMIJA                          LV
Uldis Svinks / uldis.Svinks@lspa.lv
Network description
The purpose of the project - to contribute cooperation in mobility between students and teachers
from the Latvian Academy of Sports Education and partners from higher education institutions in
Sweden to increase the quality of Bachelor, Master and professional study programmes in Physical
Education and Sport; to support and disseminate the results of the best practices and innovative
processes; to promote mutual Nordic-Baltic linguistic and cultural understanding. The project will
contribute to coordination of higher education structure (Bachelor, Master programmes
Curriculum) in physical education and sport, to work out and disseminate innovative programmes
for life long learning in Latvia and the Nordic countries.
Granted funds
Mobility
Partners
DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERISTETSKOLE - DPU                       DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
NORGES IDRETTSHØGSKOLE                                  NO
HÖGSKOLAN DALARNA                                    SE
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN                             SE
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
HÖGSKOLAN DALARNA                                    SE
ID 17178
Network NORDICIL
Project title STØTTE TIL NETVÆRKET
Coordinating institution / Coordinator
DEN DANSKE FILMSKOLE                                   DK
Tina Sørensen / tso@filmskolen.dk
Network description
NORDICIL netværket blev dannet i 1991 gennem en samarbejdsaftale mellem filmskolerne i
Danmark, Sverige og Finland, samt Statents Studiesenter for Film i Norge. Siden kom Högskolan
for fotografi og film i Gøteborg (nu Filmhögskolan), Turku University of Applied Sciences, Den
Norske Filmskole samt Tamk University of Applied Sciences med i netværket.
Sammenslutningens overordnede mål, er opbygning af en fælles infrastruktur for film og Tv-
uddannelserne, som kan styrke det gensidige sammenhold og grundlag for den nordiske co-
produktionsvirksomhed og den nordiske produktion i forhold til det europæiske og internationale
marked.
Nøgleordenen i disse bestræbelser er netværk, inspiration og informationsudveksling samt
koordinering og ressourceudnyttelse.
Granted funds
Network Support
Partners
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU                                FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                       FI
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO - TAMMERFORS TEKNISKA UNIVERSITET            FI
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER                                 NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
DRAMATISKA INSTITUTET                                  SE
ID 17225
Network ICE - Internordic Cooperation within Education
Project title ICE Application 2009
Coordinating institution / Coordinator
MALMÖ HÖGSKOLA                                      SE
Bo Lundahl / Bo.Lundahl@mah.se
Network description
The core purpose of the network is the regular exchange of students and teachers, and continuous
development within the area of teacher education. The purposes of the project period are as
follows:
- that students are given the opportunity to study and cooperate with fellow students in a Nordic
educational setting
- that faculty members the the opportunity to teach and cooperate with Nordic colleagues in a
Nordic educational setting
- that students and teachers develop their knowledge and understanding of Nordic children's
literature and how it can be used in learning and teaching
- to enhance students' and teachers' understanding of the Scandinavian languages.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
CVU LILLEBÆLT                                      DK
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                         FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
Føroya Læraraskúli                                    FO
Ilinniarfissuaq                                     GL
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
HØGSKOLEN I TELEMARK                                   NO
ID 17246
Network NordETEN - teacher training mobility
Project title NordETEN
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
Cathrine Døscher / cathrine.doscher@lui.hio.no
Network description
NordETEN aims to develop the nordic cooperation in an international context of teacher education.
NordETEN is a network consisting of the nordic institutions within ETEN - European Teacher
Education Network. The network focuses on the nordic contribution in this european context,
through academic cooperation of joint study programmes and through student and teacher
exchange. Teacher education in this context is both teachers within Early Childhood Education as
well as Primary school /Lower secondary school teachers. The aim is to give the students insight in
the nordic way of living, society, education and culture. The network aims to have a "nordic voice"
within ETEN as well as join in discussions and work with partners of other countries. The network
has existed for many years and is now also expanded with the baltic representative in ETEN.
Granted funds
Mobility
Partners
UC COPENHAGEN                                      DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE            DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDVESTJYLLAND - UC VEST            DK
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
ŠIAULIU UNIVERSITETAS                                  LT
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND                                NO
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
MALMÖ HÖGSKOLA                                      SE
ID 17250
Network NoBa-ABA
Project title Applied behavior analysis, early intervention, autism and developmental disabilities
Coordinating institution / Coordinator
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
Lise Roll-Petterssonn / Lise.Roll-Pettersson@specped.su.se
Network description
The purpose of this project is to design and implement an intensive Nordic-Baltic 7,5 ECTS higher
education course “Applied behaviour analysis, early intervention and autism” which will focus on
disseminating the best available research i.e. “evidence based and best practice” as it applies to
autism and early intervention. The students eligible for the course will be professionals with
different educational backgrounds (e.g.. educators, special educators, psychologists, social work,
speech language therapists/ pathologists, physiotherapists), who are enrolled in an advanced level
programme at one of the higher education institutions. The Nordic- Baltic collaboration aims at
significantly improving the quality and content of higher education courses for professionals with
different educational backgrounds who are involved in services and supports which either directly
or indirectly influence children with autism and their families. Thus, a long term aim of the project
is to facilitate the improvement of developmental outcomes for pre-school children with autism in
participating countries. Another long term goal of this project is to establish the foundation for a
future joint masters program including student exchange and cross-cultural research projects.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
ÅBO AKADEMI                                         FI
LIETUVOS KUNO KULTUROS AKADEMIJA                              LT
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                    NO


ID 17260
Network Nordlys nettverket
Project title Nordlys for Universitetet i Oslo
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
Gøril Mellem / goril.mellem@admin.uio.no
Network description
The purpose of the Nordlys Network is to: 1) Promote mobility within the Nordic countries, be it
student as well as teachers, 2) Strengthen the cooperation between the Nordic institutions, 3)
Strengthen the Nordic dimension of teaching, 4) Increase the awareness of the other Nordic
universities, languages and cultures.
Granted funds
Mobility
Partners
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                               DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
Fróðskaparsetur Føroya                                 FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
VÄXJÖ UNIVERSITET                                    SE
ID 17274
Network Àlka - naturfagene i læreruddannelsen
Project title Àlka - naturfagene i læreruddannelsen
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK FYN, FREDERICIA OG VEJLE - UC          DK
LILLEBÆLT
Birgitte Stougaard / bist@ucl.dk
Network description
Det overordnede mål for Àlka er at styrke naturfagene i en humanistisk orienteret
læreruddannelse.
Det sker via udvikling af undervisning og af læreplaner, der tilgodeser en autentisk
naturfagsundervisning med vægt på natur- og kulturarv, naturens kredsløb og de menneskeskabte
ændringer, bæredygtighed og naturforvaltning og med fokus på livskvalitet og handlekompetence.
Dette udviklingsarbejde sker i et netværks-samarbejde mellem naturfagslærere fra alle de
nordiske lande, og hvor netværkets partnere repræsenterer forskellige naturfaglige og
fagdidaktiske kompetencer. Disse forskellige kompetencer kommer hele netværket til gode via
oplæg på de intensive kurser, oplæg på partnerinstitutioner i forbindelse med mobilitet og i kraft af
fælles udviklingsarbejde. Netop samarbejdet i nordisk regi byder på helt særlige muligheder, bl.a.
omkring et fælles syn på demokrati og velfærd, regionens fælles miljøproblemer og
løsningsmodeller samt en bevidst sprogpolitik (de nordiske sprog i forhold til engelsk). Men
forskellene i Norden byder desuden på muligheder for helt konkret at se forskellige
problemstillinger i forbindelse med miljøproblemer, konsekvenser af klimaændringer og
menneskets forvaltning af naturgrundlagett.
Nordplus netværket Àlka giver dermed naturfagsundervisere og studerende i de nordiske lande
mulighed for at udvikle undervisning i centrale klima- og miljøproblemer set ud fra et både lokalt,
regionalt og globalt perspektiv, men med sigte på elevernes livsduelighed nu og i fremtiden.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
Føroya Læraraskúli                                    FO
Ilinniarfissuaq                                      GL
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                  IS
HØGSKOLEN I TELEMARK                                   NO
MALMÖ HÖGSKOLA                                      SE
ID 17276
Network SPICA
Project title SPICA: Nordiske løsninger på globale problemer
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK FYN, FREDERICIA OG VEJLE - UC          DK
LILLEBÆLT
Birgitte Stougaard / bist@ucl.dk
Network description
Fælles mål for netværket SPICA:
- at etablere fælles nordiske moduler og intensive kurser inden for områderne:
Bæredygtighed, Medborgerskab og Interkulturalitet
- at studerende får mulighed for gennem studier og samarbejde med nordiske
medstuderende og lærere at opleve og forstå både egen kultur og fremmed
kultur, herunder sprog, i et nordisk perspektiv.
- at kvalificere undervisningen og medvirke til udvikling af nationale studieplaner gennem brug af
lærermobilitet, som skal styrke ekspertise og forskningsbaseret undervisning inden for SPICA’s
hovedområder.
- at undervisning/læring kan foregå som blended learning
- at studerende og lærere kan anvende og diskutere didaktiske og komparative perspektiver i et
virtuelt læringsrum.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
Føroya Læraraskúli                                    FO
Ilinniarfissuaq                                     GL
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                  IS
HØGSKOLEN I TELEMARK                                   NO
HÖGSKOLAN I SKÖVDE                                    SE
MALMÖ HÖGSKOLA                                      SE
ID 17312
Project title Pedagogical work with children and young people in a european perspective
Coordinating institution / Coordinator
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                  DK
Lone Brønsted / lo@frosem.dk
Network description
The Aim of this course is to offer an opportunity to all international students in pedagogically
related fields of study to get an insight in Danish/Scandinavian pedagogical work with children and
youth as well as to obtain experience in conducting comparisons between different European
countries within this field.
The overall philosophy is that the students, through the comparative perspective, not only learn
about other pedagogical traditions, but also come to challenge their own traditions as well.
Granted funds
Mobility
Partners
TALLINNA ÜLIKOOL                                      EE
ÅBO AKADEMI                                        FI
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
Føroya Læraraskúli                                     FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HØGSKOLEN I VESTFOLD                                    NO
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
ID 17448
Network Special needs education in a Nordic perspective
Project title Special needs in a Nordic perspective
Coordinating institution / Coordinator
MITTUNIVERSITETET                                      SE
Assar Hörnell / assar.hornell@miun.se
Network description
The purpose of this Nordplus network is
* that the partners in the network develop and run a joint 30 credits distance learning course
module that can be included and recognized in a teacher training programme for the participating
students
* to develop the cooperation and try new innovative ways of learning, both by distance learning,
joint study weeks and e-learing with the help of different kinds of tools for distance leaning
* to build up a strong connection to teaching placement in partnership with professional schools
with selected tutors
* to work with joint research about the development of this new module with the purpose to enrich
our teaching training programmes at each university/ university college
* to contribute to the development of quality and innovation in a 30 credit distance learning course
module, that also promotes Nordic Language and cultural understanding amongst Nordic countries
and Latvia.
* Exchange experiences of how the various countries think around children with special needs and
how to arrange for adapted organized learning
* To develop the cooperation between the teachers who teach the course
* To make use of each country’s strongest subject area of competence to teach the subject that
they are responsible for, at the joint meetings.
* To accommodate national cultural exchange at the joint meetings
Granted funds
Mobility
Development Project
Network Support
Partners
CVU SYD                                           DK
LATVIJAS UNIVERSITATE                                    LV
HØGSKOLEN I NESNA                                      NO
ID 17451
Network Barn, kultur och hälsa, förskollärarutbildning i Norden
Project title Barn, natur och hälsa, förskollärarutbildning i Norden
Coordinating institution / Coordinator
MITTUNIVERSITETET                                    SE
Assar Hörnell / assar.hornell@miun.se
Network description
Nätverkets övergripande målsättning rör sig inom områdena grundutbildning och forskning.
Överordnat är att utveckla gemensam förståelse för förskolebarns utveckling och lärande i de
nordiska länderna. Vi arbetar för att genom ömsesidig inspiration utveckla kurs- och
mobilitetsmöjligheter med deltagande från nätverksinstitutionernas studenter och lärare.
Målet med nätverket är
att utveckla en gemensam grund för förståelse av förskolebarns villkor och lärande i Norden
att via student- och lärarmobilitet, erfarenhetsutbyte, forskning och gemensamma projekt/ kurser,
skapa förutsättningar för utveckling av nätverkets förskollärareutbildningar
att utveckla insikt och kunskaper om förändringsprocesser och hälsofrämjande aktiviteter i ett
hälsoperspektiv
att genom en gemensam websida utveckla informationsutbyte inom nätverket och till externa
aktörer inom förskollärarutbildningar i samtliga nordiska länder
att utveckla kvaliteten i nätverkets förskollärareutbildningar genom att implementera våra resultat
och erfarenheter inom vårt nätverk.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
CVU NORDJYLLAND                                     DK
CVU LILLEBÆLT                                      DK
ÅBO AKADEMI                                       FI
DRONNING MAUDS MINNE                                  NO
HØGSKOLEN I NESNA                                    NO
HÖGSKOLAN I BORÅS                                    SE
ID 17535
Network
Project title Nordlys-Umeå universitet
Coordinating institution / Coordinator
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
Britt-Marie Nordgren / Britt-Marie.Nordgren@adm.umu.se
Network description
The purpose of the network is to promote mobility among Nordic students and teachers-to
strenghten the Nordic educational community-to strenghten the Nordic dimension or teaching-to
increase awareness of other Nordic universitiers-to find new partners of interst outside the
establisheds subject networks
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO


ID 17601
Network Valid-Kanklès
Project title Valid-Kanklès: The pedagogics of values
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDØSTJYLLAND - UC SYD             DK
Jørgen Boelskov / jbo@ucsyd.dk
Network description
Valid-Kanklès has an offspring in a specific understanding of the teaching of values:
Post WW2 and certainly after the changes in Europe after 1989 many of the ideas of learning,
socialization and values can be seen as a reaction upon the misuse of pedagogies performed in the
name of authoritarian and even dictatorial governments. The first and most important aim of Valid-
Kanklès will remain to create a meaningful platform for the students’ involvement in the teaching
of values and thus creating a socio-cultural consciousness on the importance of citizenship as end
and means in a democratic educational institution may it be a nursery, a school or a reformatory
institution.
We will plan the form and content for a course in moral education and democratic values inspired
from by the UNESCO structure on how one handles permanent social changes. The course will
build on the development of personal and collective competences that are democratic,
communicative, intercultural and vigorous.The course is to be taken an integrated part of the
participants’ studies at their own University colleges/Universities.
Granted funds
Mobility
Partners
ÅBO AKADEMI                                       FI
VILNIAUS PEDAGOGINIS UNIVERSITETAS                            LT
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
HØGSKOLEN I FINNMARK                                   NO
HÖGSKOLAN I SKÖVDE                                    SE
ID 17616
Network EDDA - Norden
Project title EDDA Norden
Coordinating institution / Coordinator
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
Jan-Sören Andersson / jan-soren.andersson@educ.umu.se
Network description
EDDA Norden has the following goals:
1.   To establish and develop a network for debate and for the exchange of knowledge that
reflects visual culture´s importance within Nordic culture in school, education and society.
2.   To develop a long-term commitment to cooperation between the Nordic universities and
university colleges that will offer students art education through the creation of Nordic network.
3.   To further develop a joint Nordic platform for art education.
4.   To promote tutor and student exchange in the Nordic countries.
5.   To exchange information about the member countries´goals and the various Nordic
education curricula.
6.   To exchange knowledge of the Nordic image world on both primary and secondary level and
to work towards an understanding of the Nordic countries as a rich and diverse society.
7.   To encourage joint Nordic projects and research work within art education areas as well as
informing target groups.
8.   The network shall continually remain in contact with and update its information with leading
international art education environments within and outside of Nordic countries.
Granted funds
Mobility
Partners
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                          FI
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                  DK
EESTI KUNSTIAKADEEMIA                                   EE
ÅBO AKADEMI                                        FI
TAIDETEOLLINEN KORKEAKOULU                                 FI
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
HØGSKOLEN I TELEMARK                                    NO
KONSTFACK                                         SE
ID 17644
Network Barnekultur og barnekulturelle uttrykk i Norden
Project title ”Miljøoppdragelse, språk og estetiske læreprosesser”
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I VESTFOLD                                   NO
Siri Bjørnstad / Siri.Bjornstad@hive.no
Network description
Nettverket "Barnekultur og barnekulturelle utrykk i Norden" er i gang med et nytt felles
studieprogram knyttet til ”Miljøoppdragelse, språk og estetiske læreprosesser”. Nettverket består
av Høgskolen i Vestfold, Norge, Frøbelseminaret, Danmark, Åbo Akademi, Finland og Føroya
Læerskoli, Færøyene. De samarbeidende skoler har jobbet sammen i nettverket i flere år, og har
de siste 3 årene gjennomført et felles nordisk studieprogram på 30 ECTS, og er nå i gang med
første runde av studiet "Miljøoppdragelse, språk og estetiske lærerprosesser". Tilbakemeldingene
på tidligere programmer har vært meget positive både fra CIMO, SIU og fra Nordisk Ministerråd,
og studiet ble kåret til "Best Practice" i 2007. På bakgrunn av suksessen ønsket man å utvikle et
nytt felles studieprogram, og det er runde 2 det nå søkes støtte til. Også for 2010 legger man opp
til et studium som går over ett semester og består av 30 ECTS, og det skal være med på å styrke
det nordiske samarbeidet innenfor pedagogisk arbeid med barn under skolealder.
Barndom og oppdragelse knyttet til miljøets betydning i de Nordiske land gjennomsyrer innholdet i
studiet.
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
FRØBELSEMINARIET                                     DK
ÅBO AKADEMI                                        FI
Føroya Læraraskúli                                    FO
ID 17726
Network TURID
Project title TURID
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I HEDMARK                                   NO
Arild Storberget / Arild.Storberget@hihm.no
Network description
Purpose of the project:
 The primary objective of this 3 - year period is the development of students knowledge and
interest in environment and sustainable development through an interdisciplinary collaboration
between the different network universities/colleges in the Nordic and Baltic regions.
 The focus will be environmental problems in the Baltic Sea and how the different countries are
tackling these problems. There will be a particular focus on how tourism affects global warming
and what can be done to reduce this in the participating countries. By putting the focus on the
environment / global warming and sustainable development in the various intensive courses, this
could lead to an increased emphasis on sustainable development in the various study programs.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                    AX
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL                                 EE
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                          FI
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                SE


ID 17748
Network Bordsete i Norden
Project title Nordisk mat i et kultur- og helseperspektiv
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I AGDER                                 NO
Ingebjørg Aarek / ingebjorg.aarek@uia.no
Network description
Studenter og lærere skal:
- Vite hva som er nordiske råvarer
- Finne fram til matressurser i nærmiljøet - kortreist mat
- Forstå verdien av Nordisk tradisjonsmat og Ny Nordisk Mat
- Ta i bruk nordisk mat i et kultur- og helseperspektiv
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
CVU NORDJYLLAND                                    DK
ÅBO AKADEMI                                      FI
UMEÅ UNIVERSITET                                   SE
ID 17767
Network Laererutdanningsnettverket (Teacher Education Network)
Project title Laererutdanningsnettverket (Teacher Education Network)
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
Sidsel Hadler-Olsen / sidsel.hadler-olsen@hib.no
Network description
The purpose of this network is to contribute to the development of good professional relations,
knowledge and understanding between all the partner institutions and to encourage student and
staff mobilities within the network. The network is open to teacher education institutions (initial
teacher education and early childhood education (paedagoguddannelse) in the Nordic and Baltic
countries. The network has a special focus on aesthetical subjects.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND - UC SJÆLLAND (UCSJ)                DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE            DK
ÅBO AKADEMI                                        FI
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                  IS
ŠIAULIU UNIVERSITETAS                                   LT
DAUGAVPILS UNIVERSITATE                                  LV
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE


ID 17807
Network Fælles Nordisk Kultur Netværk
Project title Fælles Nordisk Kulturnet
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDØSTJYLLAND - UC SYD              DK
Jonna Nøttrup / jln@ucsyd.dk
Network description
Målsætningen for Nordisk Kultur Netværk er
- at styrke udveksling og udvikling af færdigheder i at benytte kunst og kultur i pædagogisk og
socialt arbejde, samt arbejde for fælles nordisk kulturforståelse, kulturskabelse og kulturformidling
Granted funds
Mobility
Partners
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Føroya Læraraskúli                                     FO
Socialpædagogisk Seminarium                                GL
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HØGSKOLEN I TELEMARK                                    NO
MALMÖ HÖGSKOLA                                       SE
ID 17843
Network Nordplus Network for Teacher Education (NNTE)
Project title Enhancing education for sustainable development in the teacher education
programmes
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Mona-Liza Eid / mona.eid@helsinki.fi
Network description
The Network strives to a well-functioning and active cooperation between the partner institutions
in the field of teacher education. The Network’s aim is to develop the teacher education system
and teachership by giving the teachers and student teachers a chance to acquaint themselves with
another culture, language and the educational system in the Nordic or Baltic member institutions.
By means of a Nordplus mobility period, the project enables the teachers and students to get more
in-depth knowledge of the nearby regions and enhance their intercultural and language skills.
During this project period, the Network will concentrate on Education for Sustainable Development
(ESD). Intercultural and citizenship education are the guiding themes of the cooperation. Besides
student and teacher mobility, the Network also cooperates via network meetings and short visits of
the administrative personnel. This year, the project put an emphasis in strengthening its ties with
the Baltic institutions by promoting mobilities especially between the Nordic and Baltic institutions.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE             DK
CVU LILLEBÆLT                                       DK
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
CVU SYD                                          DK
TALLINNA ÜLIKOOL                                      EE
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS                               LT
KLAIPEDOS KOLEGIJA                                     LT
LATVIJAS UNIVERSITATE                                   LV
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                    SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
ID 17859
Project title The exchange of experience of teachers of the State Border Guard College of the
Republic of Latvia and conducting of lessons for teachers and cadets of Border Guard College of
Public Service Academy of the Republic of Estonia which is under the Ministry o
Coordinating institution / Coordinator
Valsts robežsardzes koledža                                LV
Ligita Lipovska / ligita.lipovska@rs.gov.lv
Network description
To improve skills, abilities and knowledge of teachers and cadets of Border Guard College of Public
Service Academy of the Republic of Estonia in the field of border control, military and physical
training and professional foreign language terminology (English language) and to promote the
exchange of information between the involved parties.
Granted funds
Mobility
Partners
SISEKAITSEAKADEEMIA                                    EE


ID 17893
Project title eHealth: Estonia, Finland and Sweden networking for shared knowledge and curricula
Coordinating institution / Coordinator
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL                                 EE
Ruth Sepper / ruth.sepper@ttu.ee
Network description
Rapid developments in medical technologies and IT as well as ever increasing sharing of
information and expertise within and between medical institutions nationally and internationally
are well in advance when compared to eHealth systems and the ability to operate them to the
advantages of patients, doctors and institutions.
The current project will unite outstanding medical and academic experts from Estonia, Finland and
Sweden into an eHealth network for the following main purposes:
- to promote education of eHealth professionals, as a special focus to support the national eHealth
enterprise programmes of Estonia, Sweden and Finland;
- to support, through networking and specialised education, the development of eHealth on top of
the generic platforms already under development in these countries;
- to encourage co-operation of eHealth companies and universities;
- to promote, through networking and specialised education, innovation in healthcare IT and
evaluation of the net benefits gained by healthcare IT implementation;
- to develop Nordic co-operation in the field of eHealth.
Granted funds
Development Project
Partners
East-Tallinn Central Hopsital                              EE
Estonian eHealth Foundation                               EE
TEKNILLINEN KORKEAKOULU - TEKNISKA HÖGSKOLAN                       FI
KAROLINSKA INSTITUTET                                  SE
ID 17974
Network Education for Education for Global Responsibility
Project title Education, Globalisation and Sustainable Development
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I HEDMARK                                  NO
Gerd Wikan / gerd.wikan@hihm.no
Network description
The main purpose of this network is to develop a course in Education for Global Responsibility in
the Nordic teacher education programmes.
Granted funds
Mobility
Partners
TALLINNA ÜLIKOOL                                   EE
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                        FI
HÖGSKOLAN DALARNA                                   SE


ID 18061
Network Kvarkenbron
Project title Kvarkenbron
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                      FI
Camilla Westermark / cwesterm@abo.fi
Network description
Kvarkenbron är ett öppet nordplusnätverk som funnits mellan högskolorna i Vasa och Umeå sedan
år 2003. Projektet startade som en avnämare av ett annat projekt, Unizon, som hade till uppgift
att främja samarbetet mellan högkskolorna i Vasa och Umeå oberoende av språk, ämnesinriktning
eller
hemhögskola.
Kvarkenbron har bidragit till mobiliteten mellan Vasa och Umeå och även skapat nya kontakter.
Granted funds
Mobility
Partners
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                 FI
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU - VASA YRKESHÖGSKOLA                    FI
HANKEN - SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN                           FI
UMEÅ UNIVERSITET                                   SE
ID 18244
Network Nordic Network in Environmental Education
Project title Environmental education and cross-curricular teaching ideas for climate change
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                        FI
Irmeli Palmberg / ipalmber@abo.fi
Network description
- to promote and develop teaching methods and teacher training for sustainable development
(including climate change)
- to encourage student and teacher exchange, in order to gain and share knowledge about how
sustainable development is dealt with in the Nordic countries
- to educate environmentally aware, critically thinking and creative teachers, able to teach for
sustainable development.
The Nordic countries are known for its pure nature and its people caring about it. The utmost
purpose of our network is to make sure that this image is actually kept up to. We want to see
teachers of all subjects in our countries as forerunners in this increasingly important dimension of
education. Through learning from each other we will also be able to strengthen the Nordic
collaboration in the environmental education field in the future and clear ground for further
networking and lifelong learning among our countries teachers and pupils.
Granted funds
Intensive course
Network Support
Partners
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                  DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                           DK
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
ŠIAULIU UNIVERSITETAS                                   LT
RIGAS PEDAGOGIJAS UN IZGLITIBAS VADIBAS AUGSTSKOLA                     LV
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                                LV
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                 NO
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND                                 NO
HØGSKULEN I VOLDA                                     NO
HÖGSKOLAN DALARNA                                     SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
ID 18330
Network Völvu-net
Project title Völvu-net
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                         DK
Berit Hansen / bwh@viauc.dk
Network description
Samarbejdet har som perspektiv at fremme den fælles nordiske kultur, den nordiske
uddannelsestænkning, den nordiske forskningstradition og den fælles nordisk dannelsestradition.
Målet er at:
•    fremme og kvalificere lærer-, student- og elevmobilitet med henblik på at udvikle almene
og fagspecifikke proffesionskompetencer i et fælles nordisk perspektiv.
•    etablere partnerskaber på langs og på tværs i uddannelsessystemet med henblik på øget
sammenhæng og samspil mellem de forskellige niveauer.
•    fremme og udvikle fælles nordiske undervisningsaktiviteter fra førskoleniveau til
masterniveau.
•    at fremme og etablere udviklings- og forskningsprojekter, der er rettet mod førskolen,
grundskolen, gymnasieskolen, læreruddannelsen og efter- og videreuddannelse (master og PD) i
de nordiske lande.
•    fremme og videreudvikle samarbejdet med erhvervsliv, NGOèr og andre ”non-profit-
organisationer”.
Granted funds
Mobility
Partners
Tórshavnar kommunuskūli                                  FO
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                          DK
ÅBO AKADEMI                                        FI
Føroya Læraraskúli                                    FO
Uummannaq kommune                                     GL
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                  IS
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE                               NO
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
HØGSKOLEN I FINNMARK                                   NO
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
MALMÖ HÖGSKOLA                                      SE
ID 18480
Network HolbaekKalmarOsloVoldaVasa
Project title Nordplus:Volda,Oslo,Kalmar,Holbaek,Vasa / nr 2321
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN I KALMAR                                  SE
Lena Persson / lena.persson@hik.se
Network description
Att öka kunskap och förståelse för nordisk lärarutbildning och skolväsende samt samarbeta och
skapa synergieffekter inom lärarutbildningen utifrån fyra aspekter
Studentutbyte
Lärarutbyte
Nätverksmöte
Projekt
Granted funds
Mobility
Partners
EUC SJÆLLAND                                     DK
ÅBO AKADEMI                                      FI
HØGSKOLEN I OSLO                                   NO
HØGSKULEN I VOLDA                                   NO
ID 18522
Network NordFo
Project title Mobilitetsprogram for lærere og studenter
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I TELEMARK                                   NO
Jostein Sandven / Jostein.Sandven@hit.no
Network description
Mobilitetsprogrammet til NordFo gjelder utveksling av studenter og lærere mellom Finland,
Danmark, Norge, Sverige, Sàpmi, Island, Færøyene og Grønland. De som har deltatt i dette
programmet har fått gode erfaringer og gode personlige og faglige samarbeidskontakter.
Erfaringer som kan nyttes som lærerutdanner, senere studium og ved yrkespraksis som lærer.
Skolefaget sløyd finnes i alle de nordiske landene, men med ulik betoning på innholdet i faget. I en
mobilitetsperiode kan faget studeres og sammenlignes med læreplaner fra eget land. Nye
didaktiske perspektiver, lærerrollen, prosess og produkt orientering, entreprenørskap, innredning
av klasserom, utstyr for bearbeiding av materialene, pedagogiske grunntanker og organisering av
undervisningsarenaer er noe av det studenten kan sette fokus på.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                              DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                        DK
ÅBO AKADEMI                                       FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                         FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                            FI
Føroya Læraraskúli                                    FO
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                  IS
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                NO
HØGSKULEN I VOLDA                                    NO
SÁMI ALLSKUVLA/SAMISK HØGSKOLE                              NO
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
ID 19293
Network Friluftsliv på Nordkallotten
Project title Frilufstentreprenør i norr
Coordinating institution / Coordinator
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                SE
Inger Karlefors / Inger.karlefors@ltu.se
Network description
Syftet är på kort sikt att fr.o.m våren 2010 kunna erbjuda en gemensam kurs Frilufstentreprenør i
norr, 30 hp för finska, norska och svenska studerande. På lång sikt är syftet att skapa en
gemensam bachelor- och masterutbildning i friluftsliv, där kompetensen från de olika länderna
används optimalt.
Granted funds
Development Project
Partners
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
HØGSKOLEN I FINNMARK                                   NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
   06 Engineering Science and Technology

ID 16990
Network AlLUNORD
Project title ALUNORD
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I VESTFOLD                                 NO
Ellen Husa / ellen.m.husa@hive.no
Network description
ALUNORD is a network within higher education which aim is to enhance the knowledge and
improve teaching and teaching resources within materials science and materials technology with a
special focus on the use of aluminium in products.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Development Project
Network Support
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                  DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL                               EE
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                 FI
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                             FI
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                 IS
HØGSKOLEN I GJØVIK                                  NO
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                               NO
HØGSKOLEN I OSLO                                   NO
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                 SE
MITTUNIVERSITETET                                   SE
ID 17436
Network NORDTEK
Project title NORDTEK
Coordinating institution / Coordinator
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
Annalena Kindgren / annki@tfk.liu.se
Network description
Syftet är:
- Att ge de studerande tillgång till det samlade utbudet av specialiseringsmöjligheter inom de
nordiska civilingenjörsutbildningarna.
- Att det ges möjlighet att genomföra diplom/examensarbete, i samarbete med näringslivet, vid ett
annat NORDTEK universitet/högskola
- Att ge studenterna värdefulla erfarenheter från ett annat nordiskt lands utbildning, näringsliv
och kultur samt etablera ett personligt nätverk.
- Att stimulera och ge lärarna möjlighet till ökat samarbete kring kursutveckling, gemensamma
kurser samt utnyttjande av lärares specialkompetens mellan NORDTEKs medlemmar.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET                               DK
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO - TAMMERFORS TEKNISKA UNIVERSITET             FI
TEKNILLINEN KORKEAKOULU - TEKNISKA HÖGSKOLAN                       FI
LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO - VILLMANSTRANDS TEKNISKA               FI
UNIVERSITET                                        FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                            IS
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 SE
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA                                SE
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA                                SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN                                SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET
ID 17620
Network Nordic-Baltic Network in Engineering
Project title Nordic-Baltic Network in Engineering
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
Anne-Marie Munsterhjelm / Anne-Marie.Munsterhjelm@novia.fi
Network description
The aim of our partnership is to share know-how and practice in different fields of engineering and
to develop new methods of learning, teaching and working across the borders in a Nordic-Baltic
environment. We will focus particularly on projects in the fields of Information Technology and
Building Conservation but we also want to provide opportunities for individual mobility between our
institutions.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
EESTI KUNSTIAKADEEMIA                                   EE
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                    AX
HØGSKOLEN I GJØVIK                                    NO
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                   SE
HÖGSKOLAN DALARNA                                     SE


ID 17634
Network Sustainable Water and Energy Management in Environmental Education
Project title Sustainable Water and Energy Management in Environmental Engineering
Coordinating institution / Coordinator
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
Marjukka Dyer / marjukka.dyer@tamk.fi
Network description
Sustainable Water and Energy Management in Environmental Engineering network will continue its
efforts to develop the network activities to serve partner universities in the best way. The new
challenges to combat Climate Change issues with every possible way is one of the prime targets of
this network. To share mutual knowledge on sustainable technologies for water and waste
management would provide a good bases for intensive study period as well as produce virtual
teaching material for mutual use. In both water and waste aspects the energy issues related to
alternative technologies will be promoted and clear targets to widen the environmental knowledge
and skills within environmental engineering and management students in partner universities by
creating innovative activities through mutual intensive courses and theme days will be continued.
Granted funds
Mobility
Partners
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL                                  EE
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                   IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                 NO
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                    SE
ID 17664
Network NordSecMob
Project title NordSecMob-Master's programme in Security and Mobile Computing
Coordinating institution / Coordinator
TEKNILLINEN KORKEAKOULU - TEKNISKA HÖGSKOLAN                       FI
Eija Kujanpää / eija.kujanpaa@tkk.fi
Network description
The purpose of the project is to develop and run a successful joint study programme in the field of
computer science, data security and mobile computing. NordSecMob-Master’s programme in
Security and Mobile Computing is a two-year Master of Science degree Programme (120 ECTS
credits).
http://nordsecmob.tkk.fi/index.html
During the programme, the students will study at two of the five Nordic partner universities:
Helsinki University of Technology (TKK) in Finland, Technical University of Denmark (DTU), The
Royal Institute of Technology (KTH) in Sweden, The Norwegian University of Science and
Technology (NTNU) and the University of Tartu (UT) in Estonia. After completing the two-year
programme, successful students will be awarded two officially recognized M.Sc. degrees (double
degree). The programme offers students breadth and deep of knowledge in the field of computer
science, data security and mobile computing, both in theory and in practice. The programme
develops the students' research skills to enable them to take up further studies at PhD level; it
also provides experience of international R and D environments, and enables access to major
international networks.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET                               DK
TARTU ÜLIKOOL                                       EE
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN                                SE
ID 17944
Network Kuopio Circle
Project title Kuopio Circle
Coordinating institution / Coordinator
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
Tuula Peura / tuula.peura@savonia.fi
Network description
The purpose of Kuopio Circle is to combine Engineering Education expertise in partner universities
in order to organize
-    international semesters
-    student and teacher mobility and
-    to develop teaching and learning against ECTS criteria and needs of industrial life in the
fields of Electrical and Construction Engineering.
The aim of the international semester is to set up cooperation between partners in order to
develop the joint study programme in the future.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE             DK
TALLINNA TEHNIKAKÕRGKOOL                                  EE
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                   IS
VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS (VGTU)                      LT
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                 NO
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING                                   SE
ID 18333
Network Nordic Network of Excellcene in ICT4D
Project title Establishing a Nordic Center of Excellence in ICT4D
Coordinating institution / Coordinator
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
Erkki Sutinen / sutinen@cs.joensuu.fi
Network description
The project establishes a Nordic Network of Excellence in ICT4D. The main objectives of the
network are 1) to increase the visibility of the work that is being done by Nordic HEI institutions in
the field of ICT4D (Information and Communication for Development) by creating a Nordic Center
of Excellence in ICT4D, 2) to strengthen, coordinate and develop Nordic research collaboration in
ICT4D, 3) to develop joint courses and study programs in the field of ICT4D and 4) to establish a
forum to reach and influence high level decision makers in politics and industry. The Nordic
Network of Excellence in ICT4D will work towards establishing strategic partnerships with Nordic
state agencies, industrial enterprises and NGOs for the promotion of ICT in various development
contexts. The network will also establish cooperation and partnerships with international actors in
the area of ICT4D and promote South-South cooperation in the area of ICT.
A concrete result of the project is a launch Nordic Center of Excellence in ICT4D which will continue
its operation after the project period. The work of the Center is underpinned and reflected by the
Nordic values, e.g. equality, trust, proximity of power, inclusion, pragmatism and flexibility. The
Nordic center strives for academic excellence in ICT which guarantees high quality and
international attractiveness. The Center will also facilitate establishment of a Nordic selection for
ICT4D curriculum (e.g. joint study programs, wide selection of courses). The Center of Excellence
in ICT4D is thematically profiled based on the strengths on the Nordic research on ICT applications
in Nordic society - ICT in education, health, innovation, knowledge. The Center will also work
closely with external stakeholders, for example, the activities of the center will be supported by
high profile of international advisory board.
In the long run, the Nordic Center of Excellence in ICT4D works towards defining strategies and
policies for the introduction, sustainable development and management of ICT4D projects. The
center supports the contextualized use and development of ICT to support socio-economic
development, the efficiency of organisations and the quality of life of people in developing
countries. The center will also promote ICT as a tool for international development by creating
awareness on its importance. The Nordic Center of Excellence supports the formation and
dissemination of knowledge and competence in the field of ICT4D in Nordic countries and beyond.
The center will assists developing countries in definition of their ICT strategies and assure a
participatory approach to the use of ICT. One main issue of the centre's operation is the (re-)use
of Open Educational Resources, such as curricula, learning resources. The Nordic Center of
Excellence will collaborate with other existing Nordic Institutes, such as the Nordic Africa Institute,
the Nordic Institute of Asia Studies and the Nordic Institute for Urban and Regional Planning. The
Nordic Center of Excellence in ICT4D will have a rotating chair, which will be selected from
partners involved actively in the activities of the center.
Granted funds
Mobility
Partners
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET                                DK
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
ID 18692
Network "Ingenjörsvetenskap Samverkansprojekt (IVSP) " has been running earlier but not last
year
Project title Ingenjörsvetenskap Samverkansprojekt (IVSP)
Coordinating institution / Coordinator
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                   SE
Jan Sandberg / jan.sandberg@mdh.se
Network description
The main purpose of the Project/Network is to make it possible for universities in the Nordic
countries to meet and discuss/spread knowledge of that energy resources, energy transformation,
energy use and social structures should be handled together in harmony and the relationship
between human and it environment should be taken in consideration to obtain a sustainable
society.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
AALBORG UNIVERSITET                                   DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                  IS
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
   07 Geography

ID 18086
Network Geonord
Project title New forms of post-productivism, rural-urban interaction and regionalism in Baltic
borderlands
Coordinating institution / Coordinator
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
Ilkka Pyy / ilkka.pyy@joensuu.fi
Network description
The main purpose of the Geonord-network and its co-operation is twofold: a) the development and
intensification of the links between geographers and universities in the Baltic and Nordic countries,
b) the creation of new skills in research and problem-solving of regional development in the
context of Northern. peripheries. The main activies of the networks consist jointly planned
intensive courses and student/teacher exchange mobility. The thematic issue of the course varies
year by year, but the basic topic is always about to offer new and comparative viewpoints for local
and regional development issues in Northern Europe with special emphasis to peripheral areas. In
this year 2009 the course will focus on dimensions and phases of small scale regional integration.
The field research will be conducted in the Baltic borderlands but comparative analysis will be done
with some Nordic counterparts. Hence, the focus will be on local development events and
initiatives, but they are analyzed both in the general context of supra-local factors and in the
theoretical context of post-productivism, rural-urban interaction and regionalism/region-building.
The empirical cases will cover the whole variation of activities from resource-based economies
(agriculture, mining, forestry, energy industry) to features of experienced economy (tourism,
mobility and information technology).
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                DK
TARTU ÜLIKOOL                                       EE
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HØGSKOLEN I BODØ                                      NO
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
   08 The Humanities


ID 16897
Network Det teologiske NORDPLUS- nettverket
Project title Det teologiske NORDPLUS- nettverket
Coordinating institution / Coordinator
DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET                              NO
Arnfinn Eng / aeng@mf.no
Network description
Det teologiske NORDPLUS- nettverket har som hovedmål å tilrettelegge for student- og
lærerutveksling mellom de teologiske fakulteter i Norden. I tillegg til dette organiserer også
nettverket konferanser med ujevne mellomrom, noen av disse har skjedd i samarbeid med
teologiske fakulteter i de Baltiske land.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
MISJONSHØGSKOLEN                                      NO
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
JOHANNELUNDS TEOLOGISKA HÖGSKOLA                              SE
ID 17014
Network Nordlys
Project title Nordplus - Nordlys for Syddansk Universitet
Coordinating institution / Coordinator
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
Stefan Knudsen / stk@sdu.dk
Network description
The purpose of the application is to apply for funds for student mobility within the Nordlys
network. The Nordlys network seeks to increase Nordic student and teacher mobility as well as to
improve communication between the Nordic universities.
Granted funds
Mobility
Partners
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                           FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                          FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                            FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
Fróðskaparsetur Føroya                                   FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                 SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
ID 17058
Project title Nordlys Københavns Universitet
Coordinating institution / Coordinator
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                 DK
Line Gregersen / ling@adm.ku.dk
Network description
Tværfagligt netværk af nordiske universiteter, der giver mulighed for studenterudveksling for
studerende, der ikke er dækket af et fagligt Nordplus netværk. Se iøvrigt ansøgning fra
koordinerende universitet, Växjo universitet
Granted funds
Mobility
Partners
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
Fróðskaparsetur Føroya                                 FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                 SE


ID 17076
Project title Nordlys Uppsala universitet
Coordinating institution / Coordinator
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
Gabriella Widerberg / gabriella.widerberg@uadm.uu.se
Network description
Nordlys-nätverket har som syfte att främja den nordiska studentmobiliteten, lärarmobilitet samt
samhörigheten mellan de nordiska universiteten. Uppsala universitet strävar efter att bibehålla/öka
antalet utresande studenter inom Nordlys under läsåret 2009/2010.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
ID 17272
Network NORDLYS
Project title Nordlys - Universitetet i Stavanger
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I STAVANGER                                NO
Bjarte Hoem / bjarte.hoem@uis.no
Network description
Nordlys-nettverket er et faguavhengig nettverk som består av 35 universitetet i Norden.
Nettverket har siden 1995 arbeider for å fremme studentmobilitet i Norden på tvers av fagmiljøer
og grenser, samt styrke samarbeidet mellom universitetene. I 2005 ble
også lærermobilitet en del av aktiviteten i nettverket. Nye partnere i NORDLYS kan kun tas opp på
årsmøte etter forslag fra det respektive lands delegasjon. Høgskolen i Stavanger ble godkjent og
etablert som Universitetet i Stavanger den 1. januar 2005. Vi
ble således foreslått og vedtatt som medlem av NORDLYS-nettverket under årsmøtet på Færøyene
den 10. juni 2005.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                  DK
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                         FI
Fróðskaparsetur Føroya                                 FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
KARLSTADS UNIVERSITET                                  SE
ID 17391
Network Folkloristik-etnologi
Project title Folkloristik-etnologi
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                         FI
Lena Marander-Eklund / lmarande@abo.fi
Network description
Nätverket har som syfte att befrämja de nordiska kontakterna, både på student- och lärarnivå,
inom ämnesområdet folkloristik och etnologi. I Sverige förekommer inte ämnet folkloristik som
självständigt ämne. Av denna orsak är det viktigt att både lärare och studenter kan ta del av den
folkloristiska kännedom som finns i Norge, Finland och Island. Det nordiska samarbetet är i dagens
läge ytterst viktigt eftersom ämnet folkloristik gått miste om det nordiska samarbetsorganet
Nordiskt nätverk för folkloristik (NNF) och dess föregångare Nordiskt institut för folkdiktning (NIF)
båda finansierade av Nordiska ministerrådet.
Målet för verksamheten inom nätverket är att ge studenterna tillgång till kvalitativt högt stående
undervisning i de nordiska länderna och insikt i ämnesområden som det egna universitetet inte
kan bidra med. Gällande lärarutbytet skulle detta nätverk befrämja redan etablerade
forskarkontakter och ge upphov till nya kontakter. Också på ett högskolepedagogiskt plan skulle
detta nätverk kunna bidra med nya insikter för lärarna.
Granted funds
Mobility
Partners
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                    SE
LUNDS UNIVERSITET                                      SE


ID 17442
Project title Nordlys - University of Vaasa
Coordinating institution / Coordinator
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                          FI
Juhani Moisio / outgoing.international@uwasa.fi
Network description
Nordlys is the biggest network in the Nordplus programme and its purpose is to promoto and
enable cultural and academic exchange between the participating countries in the Nordplus-
programme by the means of mobility.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
UNIVERSITETET I STAVANGER                               NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                   SE
ID 17478
Network Nordlys Tampereen yliopisto - Tammerfors universitet
Project title Nordlys Tampereen yliopisto - Tammerfors universitet
Coordinating institution / Coordinator
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
Sari Hyttinen / sari.hyttinen@uta.fi
Network description
Purpose of the Nordlys Tampereen yliopisto - Tammerfors universitet is to send students and
teachers to Nordlys partner universities in the Nordic countries. The Nordlys network aims at
strengthening the ties between Nordic universities and enabling students and teachers to
familiarize themselves with high quality education in another Nordic country.
Granted funds
Mobility
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                   DK
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE


ID 17494
Network NordFem+
Project title NordFem+
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
Outi Pajala / outi.pajala@helsinki.fi
Network description
Ett kvinno/genusforskningnätverk mellan fem nordiska huvudstadsuniversitet
med möjligheten till samarbete med baltiska kvinnoforskare och studenter.
Nätverkets mål är att fortsätta och utveckla det långsiktiga och livliga
samarbetet i form av student- och lärarmobilitet.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                 DK
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                 SE
ID 17536
Network Religionsvetenskap
Project title Religionsvetenskap
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                       FI
Jan Svanberg / jan.svanberg@abo.fi
Network description
Den övergripande och långsiktiga målsättningen med ansökan är att ytterligare stärka den
nordiska religionsvetenskapen internationellt sett och skapa förutsättningar för en generation
yngre lärare och studerande att få kunskap och insyn i hur nordisk religionsvetenskap forskar och
undervisar samt placerar sig globalt. Nordisk religionsvetenskap har länge varit ledande när det
gäller forskningsmetodik och pedagogik. Nu handlar det om att både förstärka nordisk kompetens,
och genom ett aktivt student-, och lärarutbyte utveckla nya och fördjupade möten på en nordisk
arena för att gå i spetsen i internationellt avseende. Spetskompetens vid olika
religionsvetenskapliga enheter finns sålunda redan. Denna ansökans övergripande målsättning
handlar om att via direkta utbyten tillgodose de övriga enheternas behov av särskild kompetens.
Den preciserade målsättningen för verksamheten är att ge studenterna tillgång till kvalitativt god
undervisning och expertkunskap inom det område som hemuniversitet inte kan erbjuda. Detta
sker endera genom att en lärare med specialkunskap inom sitt område håller kurser vid en annan
enhet inom nätverket, eller så ges studenten ifråga möjlighet till utbyte på den ort som experten
finns på.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
ID 17538
Network Nordlys
Project title Nordlys Oulun yliopisto - University of Oulu
Coordinating institution / Coordinator
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
Riitta Kataja / riitta.kataja@oulu.fi
Network description
To be able to offer those students who do not have a Nordplus network in their own department a
possibility to go on exchange in a Nordic country. There is a notable demand for this mobility,
because there are so many small departments/subjects in the Humanities that do not have their
own Nordplus network. Also some departments in the Faculty of Science do not always have Nordic
contacts so that they could enable their students to go on exchange to Nordic countries. But the
students find this an attractive option, because studying in another Nordic country is a
comparatively easy option languagewise and the studies are of good quality. It is also a good
option for students who are more mature and have a family. For them going abroad to a far-away
destination is economically and for practical reasons impossible.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
KARLSTADS UNIVERSITET                                  SE
ID 17545
Network Nordlys Helsingfors universitet
Project title Nordlys Helsingfors universitet
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Tina Rissanen / tina.rissanen@helsinki.fi
Network description
NORDLYS är ett ämnesövergripande så kallat öppet nätverk inom NORDPLUS, numera omfattande
alla universitet i Norden. Nätverket bildades år 1995 av en grupp Nordplus kontaktpersoner som
arbetade på centrala förvaltningarna vid universiteten. Syftet var och är att främja den nordiska
student- och lärarmobiliteten samt förbättra kommunikationen mellan de nordiska universiteten.
NORDLYS vänder sig främst till studenter som inte kan söka NORDPLUS-stipendier inom etablerade
institutionsnätverk eller som vill läsa ett annat ämne än det man laser vid hemuniversitetet
(tvärvetenskapliga studier), och stöder främst de mindre internationaliserade ämnesområden.
Nätverket arbetar också för att öka studentutbytet till universitet som idag endast utväxlar ett fåtal
studenter.
För att ytterligare stärka det nordiska samarbetet ger NORDLYS också en möjlighet för lärare att
söka stipendier för mobilitet inom nätverket. Det nordiska samarbetet stärks genom lärarutbyte.
Det goda samarbetet med samtliga universitet i Norden ger våra lärare fantastiska möjligheter att
genomföra så kallade lärarbesök med undervisning för att skapa och hitta nya samarbetspartner
utanför de etablerade ämnesnätverken. Lärarmobiliteten inom NORDLYS kan mycket väl ha en
katalysatorverkan i att skapa nya ämnesnätverk och sätta igång nya nordiska projekt.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
ID 17552
Project title Joint Master's Programme Practical Philosophy: Theories of Good Society 2009-2010
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
Olli Loukola / olli.loukola@helsinki.fi
Network description
This project is a Master’s Programme called "Practical Philosophy – Theories of Good Society", and
it will be conducted jointly by the universities participating in the Baltic Philosophy Network
(BalPhiN).

The broad theme of the Programme, Practical Philosophy, is mainly concerned with ethics, the
study of general moral standards and basic human values, but also applied ethics, particularly
business ethics, biomedical ethics, environmental ethics, and professional ethics. Connected with
these fields are social and political philosophy as well as philosophy of law, which address such
questions as the proper ethical standards for institutions - private as well as governmental - and
the foundations and constitutive principles of democracy. The more concrete theme of ‘Practical
Philosophy – Theories of Good Society’, does obviously not attempt to cover all the above fields;
instead it concentrates on theories of morality, justice and society, and these thematic focal points
of the Programme have been constructed from the areas of expertise of the participating
universities.

The Analytic Philosophy in Scandinavia is traditionally of very high quality. In particular social and
moral philosophy is on the very cutting edge of international research. The Baltic philosophers are
renowned for their accomplishments in Continental Philosophy, but philosophical inquiry in these
countries was suppressed for the main part of the 20th century, and it is only now regaining its
position as a central discipline of the academia. Combining the different philosophical traditions of
the participating universities and utilizing their individual strong areas, expertise and contacts, will
certainly result in high quality achievements in instruction and in research. In a similar manner as
Nordic philosophy has gained academic prestige, this will facilitate the rise of the Nordic-Baltic
philosophy to the international top.

The Programme also offsets certain important deficiencies in the philosophy instruction of some of
the participating universities. It provides the Philosophy Unit of European Humanities University
and the Department of Social and Moral Philosophy of the School of Political Science and
Diplomacy of Vytautas Magnus University with a ready Master’s degree program which they are
currently lacking. It also gives the Philosophy Unit of Södertörn University College a weighty
argument in the establishing process of their Master’s program. For the rest of the participating
institutes, the Programme offers considerable support for the existing programs, strengthens their
areas of weaker expertise, and provides for the basis for developing common Nordic-Baltic
philosophy research.
For the students, the Programme offers an internationally valid and high-level degree with state-
of- the-art knowledge and competencies in the field of Practical Philosophy. The Joint Degree is
designed to furnish the students with first-rate competence to undertake further PhD studies. It
will also give them a competitive Master’s Degree in vocational professions related to the fields of
philosophy and social sciences.

The organizing body, Baltic Philosophy Network (BalPhiN), consists of three Nordic and five Baltic
philosophical institutes: University of Helsinki, Department of Social and Moral Philosophy (as the
coordinator), Department of Philosophy of University of Iceland, and Philosophy Unit of Södertörn
University College; Department of Philosophy of Tallinn University, Centre for Ethics of University
of Tartu, Department of Practical Philosophy of University of Latvia, Department of Social and
Moral Philosophy of the School of Political Science and Diplomacy of Vytautas Magnus University,
and Philosophy Unit of European Humanities University. The BalPhiN was founded in 2007 in order
to establish the cooperation that had started already in the early 1990’s. The network aims at the
enhancement of student and teacher exchange and joint philosophical instruction and research
between the Nordic and Baltic institutes of philosophy. One of the purposes of the network is to
make this Master’s Degree Programme one of the durable, recurring practices of instruction of
Practical Philosophy in these countries.

The Programme will be directed by an Executive Board, which consists of representatives from
each of the member institutes of the BalPhiN. The Chairperson of the Executive Board is the
Coordinator of the Programme, that is, Dr. Olli Loukola from University of Helsinki. The Secretary
of the Board MA Liuda Kocnovaite, is from the same institute.

This project satisfies well the general objectives of Nordplus Higher Education 2009, especially in
contributing to cooperation between higher education institutions in the participating countries and
to the establishment of networks for exchange and dissemination of experiences, best practices
and innovative results. In particular it satisfies the priority of the development of Joint Study
Programmes, Curriculum Development projects and quality assurance work in higher education.
The educational structures and arrangements of this project are developed and designed to meet
the various needs and requirements of the participating universities, coming from countries with a
great variety of educational and academic structures and practices.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
TALLINNA ÜLIKOOL                                       EE
TARTU ÜLIKOOL                                        EE
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS                                LT
VIEŠOJI ISTAIGA "EUROPOS HUMANITARINIS UNIVERSITETAS"                    LT
LATVIJAS UNIVERSITATE                                    LV
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA                                     SE


ID 17564
Project title Nordlys Joensuu universitet
Coordinating institution / Coordinator
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                         FI
Merja Kuokkanen / merja.kuokkanen@joensuu.fi
Network description
Nordlys är ett tvärvetenskapligt nätverk som har syfte att främja student- (och lärar)mobiliteten
inom Norden samt förbättra kommunikationen mellan de nordiska universiteten. Nordlys-mobilitet
vänder sig till studenter och lärare som inte har en möjlighet att söka Norplus-stipendier inom
etablerade ämnesnätverk och till studenter som önskar studera inom ett annat ämnesområde än
det de studerar vid hemuniversitetet.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
ID 17611
Network Nordlys Aarhus Universitet
Project title Nordlys Aarhus Universitet
Coordinating institution / Coordinator
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
Lis Eriksen / le@adm.au.dk
Network description
NORDLYS-netværket arbejder med studenter- og lærerudveksling og kontakter mellem
medlemsuniversiteterne for at styrke det nordiske uddannelsessamarbejde, styrke den nordiske
dimension i undervisningen, øge kendskabet til andre nordiske universiteter, drage nytte af
hinandens erfaringer, give de studerende i Norden et nordisk perspektiv i uddannelsen enten som
NORDPLUS-studerende eller ved hjemuniversitetet gennem lærerudveksling, give større
muligheder for lærere til selv at knytte kontakter med kolleger ved de nordiske universiteter, finde
tværvidenskabelige kontakter, finde nye interessante samarbejdspartnere udenfor de etablerede
faglige netværk, og endelig at bevare og udvikle den nordiske identitet.
Granted funds
Mobility
Partners
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE


ID 17662
Network Nordlys - Háskóli Íslands
Project title Nordlys Háskóli Íslands
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
Björg Eysteinsdottir / bey@hi.is
Network description
At gøre det muligt for studenter som ønsker at studere ved en institution som ikke har et fagligt
netværk med hjemme universitetet at benytte sig af NORDPLUS programmet.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                   DK
ÅBO AKADEMI                                       FI
Fróðskaparsetur Føroya                                 FO
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                  IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                 NO
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
ID 17683
Network Hissa-nätverket
Project title Hissa-nätverket
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                        FI
Nils Erik Villstrand / nvillstr@abo.fi
Network description
Målsättningen med nätverkssamarbetet är att möjliggöra studier och kurser i specialområden som
inte är företrädda vid det egna universitetet genom att studenterna får åka på utbyte. Med tanke
på det stora utbudet av specialområden får nätverket en bredare karaktär.
Nätverket har haft en livlig verksamhet under de senaste åren, både student- och lärarutbyten har
skett i alla riktningar och en jämvikt har uppnåtts på bästa tänkbara sätt. Nätverksmöten har
hållits fyra gånger tack vare finansiering via nätverksmedel under nätverkets långa existens.
Därutöver hölls ett möte utan Nordplus-finansiering vid Háskoli Islands i augusti 2007 i samband
med det Nordiska Historikermötet och ett annat nätverksmöte i Köpenhamn i februari 2009 då det
var nödvändigt att träffas för att bl.a. utvärdera den senaste intensivkursen samt planera den kurs
som skall hållas våren 2010. Möten är av allra högsta vikt för att nätverksmedlemmarna skall
kunna dela med sej av erfarenheter beträffande kurserna samt andra nyheter/reformer/projekt
inom historieundervisningen vid de nordiska universiteten.
Våren 2004 hölls nätverkets första intensivkurs, förlagd till Uppsala. Den andra intensivkursen
hölls i maj 2006 i Tromsö och den tredje i maj 2008 i Köpenhamn. Kurserna har visat sig bli stor
succé för alla medverkande. Väldigt positiv feed-back har getts av de medverkande studenterna.
Nästa kurs skall hållas i maj 2010 vid Åbo Akademi. Kurserna ger en ypperlig chans till
specialkunnande, förmedlat av lärare specialiserade i de ämnen som behandlas på kurserna.
Dessutom anses kurserna vara ett viktigt komplement för de studerande som inte anser sig vara
mogna för en hel termins vistelse vid ett annat samarbetsuniversitet. Dessutom maximerar
intensivkurserna sammanhållningen studenter och lärare emellan.
Nätverket är företrätt med två universitet i vartdera landet, med undantag av Island. Nätverket
står på en stabil grund och målsättningen är att ett jämnt student- och lärarutbyte skall bibehållas.
Ömsesidigheten är mycket god och fortsätter på så vis enligt tradition och framtidsprognoser.
Nätverket har väl använt medlen från de senaste årens beviljningar. För att kunna fortsätta
verksamheten på samma grunder som tidigare, behöver nätverket i fortsättningen
mobilitetsstipendier samt finansiering för en ny intensivkurs, den som skall hållas i Åbo våren
2010. I samband med intensivkursen 2010 skall även ett nätverksmöte hållas.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
ID 17737
Network Nordlys-nätverket
Project title Nordlys Örebro universitet
Coordinating institution / Coordinator
ÖREBRO UNIVERSITET                                  SE
Hanna Forsgärde / hanna.forsgarde@oru.se
Network description
Nordlys är ett ämnesövergripande nätverk som verkar för student- och lärarmobilitet mellan
universitet i Norden.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                     FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                NO
ID 18083
Network Nordplus Pan Nordic and Baltic Archaeology network/Nordplus Nordic and Baltic Mobility
and Network Scheme in Archaeology
Project title Nordplus Nordic and Baltic Mobility and Network Scheme in Archaeology
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                     SE
Suk-hi Cho / suk-hi.cho@hgo.se
Network description
Archaeology has seen a dramatic decrease of students at most universities in the Nordic and Baltic
countries which of course has to be changed. The revival of this Nordplus network is seen as a tool
by all partners in the network for the development of the subject. The network is a continuation of
the only existing, all Nordic archaeology network, which started in the 90´s and now includes
partner institutions in the Baltic States. The network which also includes osteology has during the
last nine years solely been engaged in student mobility schemes and there has been no networking
activities which now needs to be initiated by enabling the teachers of partner institutions of the
network to meet around issues of common interest such as teacher mobility and the creation of
joint courses and programs focused on common interests tied to interactions and change observed
in our archaeological remains. Placement possibilities have so far not been a part of the student
mobility scheme but should be included in this application considering the need for archaeology
student to enhance their employability by being offered a possibility to work in a private or public
institution/enterprise in the field. This would enable new inputs from the sector into curriculum
development of benefit for the sector and the entrepreneurial skills of students. Teacher mobility
should therefore also permit the inclusion of teacher from the public/private sphere although no
such partners have yet been included in this application. Meanwhile such contacts exist and will be
used. The reason for the increased amount of mobility applied for to Sweden is that a new
coordinating institution, Gotland University, has taken over the coordination of this archaeology
project after Kalmar University and that past experience from mobility flows showed student
mobility flows mainly to Sweden. The reason for this might be that such subjects as Osteology
does not exist at the same advanced level as in Sweden and that some programs at Swedish
universities offer programs in archaeology in English. During the present academic year 2008/2009
flows have also been going to Norway. Furthermore Gotland University is also one of the few HEI:s
(Higher Educational Institutions) in the network offering a semester or two in English at its
International Archaeology program launched in the academic year 2007/2008. This will obviously
change as the network and planning meeting engaging all participating institutions will start.
Gotland University being the coordinating institution from the academic year 2008/2009 will be the
natural meeting point for a kick-off meeting in October 2009 initiating the network and for
planning meeting for the continuation of the network. As part of the revival of the network there
should be an opening for all participating universities to alternate at a decided interval to be the
coordinator of the network which will serve as a stimulator for the development of the
archaeology/osteology subject at participating HEIs as well as in the network itself.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                    DK
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
TARTU ÜLIKOOL                                        EE
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                           FI
ÅBO AKADEMI                                         FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                         FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                              FI
Føroya Læraraskúli                                      FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
KLAIPEDOS UNIVERSITETAS                               LT
VILNIAUS UNIVERSITETAS                               LT
LATVIJAS UNIVERSITATE                                LV
UNIVERSITETET I OSLO                                NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                               NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                 NO
UNIVERSITETET I BERGEN                               NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                               NO
UMEÅ UNIVERSITET                                  SE
HÖGSKOLAN I KALMAR                                 SE
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA                                 SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                               SE
UPPSALA UNIVERSITET                                 SE
LUNDS UNIVERSITET                                  SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                SE
MITTUNIVERSITETET                                  SE


ID 18096
Network Nordlys-University of Jyväskylä
Project title Nordlys-University of Jyväskylä
Coordinating institution / Coordinator
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                     FI
Solja Ryhänen / solja.ryhanen@adm.jyu.fi
Network description
The Nordlys network is a mobility network aimed for students (and faculty members) who are
unable to utilize subject-specific Nordplus networks.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                 NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                  SE
ID 18175
Network Norddiakoni
Project title Norddiakoni network
Coordinating institution / Coordinator
DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
Stefan Djupsjöbacka / stefan.djupsjobacka@diak.fi
Network description
Norddiakoni is a network consisting of ten partners in education concerning nursing, social work
and diaconia from four Nordic countries. The common denominator is that all education institutions
offer education I diaconia.
Granted funds
Mobility
Partners
Diakonissestiftelsens Sygeplejeskole                           DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
BETANIEN DIAKONALE HØGSKOLE                               NO
LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE                              NO
HØYSKOLEN DIAKONOVA                                   NO
DIAKONHJEMMET HØGSKOLE                                  NO
HARALDSPLASS DIAKONALE HØYSKOLE                             NO
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA                                  SE
ID 18208
Network Religious Roots of Europe
Project title The Religious Roots of Europe
Coordinating institution / Coordinator
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
Anders-Christian Jacobsen / alj@teo.au.dk
Network description
The purpose of the project is to educate masters in a common Nordic masters programme with the
title 'The Religious Roots of Europe'. The Nordic Council of Ministers has financed the development
of this programme. The programme is based on a high degree of student and teachers’ mobility as
described below. With this mobility the programme will further cooperation between institutions of
higher education and research in the Nordic countries and it will bring students from these
countries together. The student mobility is however not funded. If the students are thus required
to fund their own travelling it might be feared that some of them would choose, due to financial
reasons, not to take part in the full mobility scheme. We are therefore applying for financial
support for financing the travelling of our students within this programme.
Mobility arrangements
The establishment of a master programme attracting students from all the Nordic countries creates
major logistic problems. When solved, an international study milieu has been created for the
benefit of the students. This objective is reached through:
•    Compact seminars: For most of the courses under the programme there are organised
compact seminars. A compact seminar is a seminar where teachers and students meet for 3-14
days and are engaged in the learning process. The compact seminars will take place at the
institutions involved in the consortium and at the Nordic institutes of the Mediterranean area. In
this manner, the students do not have to settle for longer periods at different institutions. The
consequence is obviously additional costs for student mobility, which we hope to some extent to
cover with the help of the NordPlus-Programme.
•    Exchange of teachers: The programme demands a high degree of mobility on the part of
the involved teachers. Teachers from more than one institution and Nordic country will be involved
in each of the compact seminars in order to enhance the effects of synergism. Obviously, such an
endeavour requires a thorough planning because most teachers involved also have to take care of
teaching at their respective home institutions. The advantage will be a more active exchange of
teachers that in the long term could have a positive effect on other forms of exchange with regard
to both teaching and research.
•    E-learning: Apart from the compact seminars, the continuous contact among students and
between the students and teachers will be maintained by e-learning.
•    Tutorials: Students residing in the vicinity of the same Host Institution meet under the
supervision of a teacher or an instructor (e.g. a PhD-student) involved in the programme to
discuss parts of the syllabus, complete assignments and/or prepare presentations.
The compact seminars and the tutorials are even more important with regard to students from
outside the Nordic countries.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
ID 18263
Network Scandinavian Studies
Project title Nordic Studies - gemensamt utbildningsprogram
Coordinating institution / Coordinator
LINKÖPINGS UNIVERSITET                               SE
Dag Lindström / dagli@isak.liu.se
Network description
Att starta ett fullskaligt gemensamt mastersprogram med namnet Nordic Studies, samt att
utvärdera och sammanställa erfarenheter av igångsättningsfasen. Dessutom avser nätverket att
under denna igångsättningsfas också knyta baltiska partners till samarbetet.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                 DK
ÅBO AKADEMI                                     FI
UNIVERSITETET I TROMSØ                               NO


ID 18441
Network Chinese Studies in Norden
Project title Teacher Exchange in "Chinese Culture through Philosophy"
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
Geir Sigurdsson / geirs@hi.is
Network description
Synergy, collaboration and the sharing of teaching resources while mediating "Chinese culture
through philosophy" at the Confucius Institutes in Norden and their hosting universities. Will
primarily benefit students, local staff and a wider audience.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL                                DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
ID 18460
Project title Nordlys Göteborgs universitet
Coordinating institution / Coordinator
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                 SE
Kjell Malmgren / kjell.malmgren@gu.se
Network description
Student mobilitet inom Nordlys verksamhet. ECTS tillämpas för samtliga in- och utresande
studenter.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                  DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                     FI
Fróðskaparsetur Føroya                                FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                NO


ID 18568
Network NORDLYS
Project title NORDLYS- Fróðskaparsetur Føroya - 17277
Coordinating institution / Coordinator
Fróðskaparsetur Føroya                                FO
Holger Arnbjerg / ask@ask.fo
Network description
Mobility among students and theachers at Nordic universities
Granted funds
Mobility
Partners
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                    FI
UMEÅ UNIVERSITET                                   SE
ID 18732
Network NORDPLUS Network in Philosophy
Project title NORDPLUS Network in Philosophy
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
Mikael Karlsson / mike@hi.is
Network description
This is a network principally devoted to student and staff mobility in the field of philosophy. Priority
is given to longer-term exchanges: semester-length study abroad for students and teaching
exchanges of two to four weeks. Such exchanges help to make effective use of academic
resources, to provide students and staff with a broadened perspective and valuable life experience,
and conduce to Nordic (and Nordic-Baltic) cooperation and integration. In addition to its present
Nordic partners (which number seventeen) and present Baltic partners (which number three), the
network now aims to revitalize a former partner, the University of Tromsø, and add the Vytautus
Magnus University in Kaunas, Lithuania, and Tallinn University in Estonia, in order to broaden the
exchange program. This is in keeping with the project's current annual priority.
Granted funds
Mobility
Partners
Uppsala universitet                                     SE
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
TARTU ÜLIKOOL                                        EE
TALLINNA ÜLIKOOL                                      EE
ÅBO AKADEMI                                         FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                              FI
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
HÁSKÓLINN Á BIFRÖST                                     IS
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                   LT
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS                               LT
LATVIJAS UNIVERSITATE                                    LV
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
ID 18793
Network Nordic Network for the Integration of Music Informatics, Performance and Aesthetics
Project title Nordic Network for Music Informatics, Performance and Aesthetics (NNIMIPA)
Coordinating institution / Coordinator
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
Cynthia Grund / cmgrund@ifpr.sdu.dk
Network description
For several decades, philosophy of music or, more generally, humanistic research in music has
concentrated on issues such as
- the relationships between music and speech
- the influence on local and global culture exerted by the immediate availability of music FROM
virtually any time and place AT any time and place
- the ways in which listeners hear sounds as meaningful and representative, even when these
sounds
come from the realm of what is usually thought of as 'noise'
- the ontological status of the work of music or - more narrowly - the status of the composition
- the relationship between music and emotions
And, more recently,
- understanding processes in the minds of performing musicians and
- inspired by the results of such investigations in music ensembles, getting a deeper understanding
of human interaction in communities (or just person to person) in general.
The Nordic Network for the Integration of Music Informatics, Performance and Aesthetics
(NNIMAPA) aims at shedding new light upon these questions by viewing music in terms of
information and communication, aided by the tools under rapid development within information
technology, practice-based research and the new perspectives arising within aesthetics as a result
of new technologies for studying and producing music.
Granted funds
Intensive course
Network Support
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
VESTJYSK MUSIKKONSERVATORIUM                               DK
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
SIBELIUS-AKATEMIA - SIBELIUS-AKADEMIN                           FI
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN                                SE
ID 19053
Network
Project title Nordlys Laplands Universitet
Coordinating institution / Coordinator
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                          FI
Jaana Severidt / jaana.severidt@ulapland.fi
Network description
Nordlys network deals with student exchange and communication between partner universities. It
is a so called "open" network without a thematic or subject related restriction. Almost all
universities of the Nordic countries take part in the Nordlys network.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
   09 Language and Linguistic Science


ID 16855
Network Nordplus/Finnplus
Project title The Finnplus Network
Coordinating institution / Coordinator
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                            FI
Elina Ahola / elmahol@utu.fi
Network description
The purpose of the Finnplus network is to coordinate and develop cooperation between those
departments of Nordic universities and Estonia in which the Finnish language and literature, Finno-
Ugric languages and translation studies are represented.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
TARTU ÜLIKOOL                                      EE
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                         FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                            FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                           FI
ÅBO AKADEMI                                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
HØGSKOLEN I FINNMARK                                   NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                   SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
ID 17052
Network NORDPLUS-nettverket NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk)
Project title NORDPLUS-nettverket NORDLIKS (NORdisk LItteratur, Kultur og Språk)
Coordinating institution / Coordinator
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
Olle Josephson / olle.josephson@nordiska.su.se
Network description
NORDLIKS-nettverket vart skipa i 1992, og det er i dag eit nettverk av 33 institusjonar ved 28
universitet frå heile Norden, inkludert dei sjølvstyrande områda. Ved desse institusjonane blir det
undervist i nordiske språk, nordisk litteratur og litteraturvitskap. Det overordna målet til nettverket
er å bidra til at Norden framleis skal vere eit levande språk- og kulturfellesskap, noko som òg er
eit viktig satsingsområde for språksamarbeidet under Nordisk Ministerråd, jf. måla i Deklaration
om nordisk språkpolitik, vedteken i 2006. NORDLIKS vil bidra til dette gjennom å støtte og fremje
samarbeidet mellom nettverksinstitusjonane og leggje til rette for student- og lærarutveksling.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                 DK
AALBORG UNIVERSITET                                     DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                           FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                             FI
ÅBO AKADEMI                                         FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                              FI
Fróðskaparsetur Føroya                                   FO
Ilisimatusarfik                                       GL
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                     NO
UNIVERSITETET I AGDER                                    NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
VÄXJÖ UNIVERSITET                                      SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
ID 17299
Network NordUd
Project title NordUd - developing the quality of education at Scandinavian departments and
departments of linguistics in Scandinavia and the Baltic States.
Coordinating institution / Coordinator
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                 LT
Stefan Anbro / Stefan.Anbro@flf.vu.lt
Network description
NordUd is an international network focusing on developing and enhancing the quality of education
at Scandinavian departments and departments of linguistics in Scandinavia and the Baltic States.
This aim is reached through various forms of cooperation and exchange of knowledge, experience
and best practice. Through offering the best possible educations in Scandinavian Studies the
Nordud network supports and strengthens mutual Nordic-Baltic linguistic and cultural
understanding.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                 DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                               DK
TARTU ÜLIKOOL                                      EE
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
LATVIJAS UNIVERSITATE                                  LV
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                 SE


ID 17402
Network Íslenska fyrir Nordplus stúdenta
Project title Íslenska fyrir Nordplus stúdenta
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
Áslaug Jónsdóttir / aslaugj@hi.is
Network description
The purpose of the project/network is to offer an Intensive Icelandic Language course in August for
Nordplus students coming to Icelandic institutions. A special network has existed since 2006 but
the Office of International Education has provided this course (with funding from Nordplus) since
2001.
Granted funds
Network Support
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
HÁSKÓLASETUR VESTRJARÐA                                 IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
HÁSKÓLINN Á BIFRÖST                                   IS
LANDBÚNADARHÁSKOLI ÍSLANDS                                IS
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                  IS
LISTAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                   NO
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
ID 17629
Network Fremmedspråk i skolen I og II
Project title Nordlys - Høgskolen i Østfold
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                    NO
Steinar Nybøle / steinar.nybole@hiof.no
Network description
Hensikten med prosjektet er todelt:
1) Det finansielle aspektet
Gjennom vårt samarbeid og fordeling av arbeidsoppgavene er det mulig for våre institusjoner å
tilby et omfattende studieprogram uten altfor store finansielle kostnader for den enkelte
institusjon. Prinsippet er at alle bidrar med tjenester (undervisning, veiledning, eksamensavvikling
etc.) i noen kurs, og at hver institusjon til gjengjeld får tilgang til alle kursene i
prosjektsamarbeidet
2) Det faglige aspekt
Gjennom vårt samarbeid tilføres de samarbeidende partnere fagkompetanse som de mangler.
Gjennom vårt nettverk har vi hatt seminarier som har hatt som mål å spre fagkompetanse hos alle
partnerne.
Målet med prosjektet i nåværende fase er å fortsette det faglige samarbeidet slik at både
studenter og fagmiljø tilføres kompetanse av internasjonal kvalitet.
Granted funds
Mobility
Partners
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
   10 Law

ID 17453
Network Juridiska nätverket
Project title Juridiska nätverket
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLINN Í REYKJAVIK                                   IS
Sigríður Kristinsdóttir / sk@ru.is
Network description
Mobilty with quality assurance - students and teachers mobility
En av målsättningarna för nätverket är att vara heltäckande inom juridik för ett effektivt
resursutnyttjande av utbildning och forskning. STUDENTMOBILITETEN är omfattande och nya
åtgärder planeras för att också öka LÄRARMOBILITETEN för att samarbeta i pedagogiskt
utvecklingsarbete.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                          FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE


ID 17481
Network
Project title NORDLYS - ROSKILDE UNIVERSITET
Coordinating institution / Coordinator
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                              DK
Maria Hylstofte / meh@ruc.dk
Network description
Student mobility within the Nordic countries
Granted funds
Mobility
Partners
UNIVERSITETET I OSLO                                 NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                 SE
   11 Math and Informatics


ID 17657
Network FinEng
Project title Educational and Reseach Network In Financial Engineering (FinEng)
Coordinating institution / Coordinator
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                   SE
Anatoliy Malyarenko / anatoliy.malyarenko@mdh.se
Network description
The main aim of the project is to establish a network between Mälardalen University, University of
Tartu, and Riga Technical University for student and teacher mobility, intensive courses and
research studies in the area of Financial Engineering.
Granted funds
Mobility
Partners
TARTU ÜLIKOOL                                      EE
RIGAS TEHNISKA UNIVERSITATE                               LV
ID 18624
Network Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Survey Statistics
Project title Baltic-Nordic Network on Education in Survey Statistics
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                         FI
Risto Lehtonen / risto.lehtonen@helsinki.fi
Network description
The Baltic-Nordic Network on Education in Survey Statistics constitutes the education-focused
Baltic-Nordic branch of the more extensive Baltic-Nordic-Ukrainian Network on Education and
Research in Survey Statistics. The main purpose of the Baltic-Nordic Network on Education in
Survey Statistics is to strengthen co-operation between universities, government agencies and
statistical associations in the Baltic and Nordic countries on education in survey statistics and
related statistical applications. The mobility, network and project activities described in this
application involve the implementation of student and teacher mobility schemes, the organization
of workshops, conferences and university-level intensive courses in survey statistics, the
development of curriculum for joint university-level education programmes in survey statistics, and
the extension of the network to cover new academic and other partner institutions from the Baltic
and Nordic countries.
The activities for the three forthcoming academic years will be carried out by the participating
universities, University of Helsinki, Finland, University of Umeå and University of Stockholm,
Sweden, University of Tartu, Estonia, Vilnius University and Institute of Mathematics and
Informatics, Lithuania, and University of Latvia. The main target groups are students and teachers
in higher education institutions. In addition, statisticians of National Statistical Institutes and
National Statistical Societies of the participating countries are expected to attend some of the
network activities, the workshops and conferences in particular. This facilitates our aim to involve
into Network activities eligible organizations and institutions having vested interests in the area of
higher education in survey statistics.
By successfully implementing these activities we expect extended, better established and more
productive cooperation between higher education institutions of the Baltic and Nordic countries on
education in survey statistics. The previous activities of the Network are summarized in the
Network website at http://wiki.helsinki.fi/display/BNU/Home.
Granted funds
Mobility
Partners
TARTU ÜLIKOOL                                         EE
MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS INSTITUTAS                             LT
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                     LT
LATVIJAS UNIVERSITATE                                     LV
UMEÅ UNIVERSITET                                        SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                     SE
   12 Medicine


ID 16919
Network Norlys
Project title Norlys
Coordinating institution / Coordinator
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
Meri Pihlajavaara / meri.pihlajavaara@mamk.fi
Network description
Norlys is a nursing network. Its main purpose is to widen and deepen professional knowledge and
skills and way of thinking by enhancing student and teacher mobility among its member
institutions/countries and to develop common intensive courses. The emphasis is on increasing
placements for students doing clinical studies and to develop intensive courses with active
participation of teachers and students from its member institutions, which are at present: Mikkeli
University of Applied Sciences (coordinator), Yrkehögskolan Novia former Svenska Yrkehögskolan,
Vaasa and Turku University of Applied Sciences from Finland, University of Iceland, Uppsala
Universitet and Karolinska Institutet from Sweden, Metropolitan University College, School of
Nursing Copenhagen former CVU Øresund H:S Sygeplejerskeuddannelsen from Denmark,
Høgskolen i Oslo from Norway and the new member Tallinna Tervishoiu Kõrgkool from Estonia.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                 DK
TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL                               EE
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
KAROLINSKA INSTITUTET                                   SE
ID 17022
Network Nordplus Idrott
Project title Nordplus Idrott
Coordinating institution / Coordinator
MALMÖ HÖGSKOLA                                       SE
Aage Radmann / aage.radmann@mah.se
Network description
The main purpose of the network is to promote innovation and active exchange of knowledge and
experience as well as education in the field of sport science with the institutions involved in the
Nordplusareas that pursue higher studies in sports science.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                     NO
HØGSKOLEN I BERGEN                                     NO
NORGES IDRETTSHØGSKOLE                                   NO
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE                                NO
UNIVERSITETET I AGDER                                    NO
HØGSKOLEN I TELEMARK                                    NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN                               SE
VÄXJÖ UNIVERSITET                                      SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
ID 17123
Network Nordic Geroproff- Advanceret klinisk geriatrisk Vård
Project title Nordisk GeroProffs- Avanceret klinisk geriatrisk Vård
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE            DK
Inger-Margrethe Jensen / imj@viauc.dk
Network description
Projektets overordnede formål er i et netværkssamarbejde:
1.   At udvikle, planlægge og udbyde en fælles nordisk tværprofessionel klinisk
masteruddannelse indenfor ældreomsorg. Uddannelsen udbydes som joint degree til
sundhedspersonale i norden indenfor avanceret klinisk ældreomsorg. Dette indebærer teoretisk
fordybelse og indføring i avancerede kliniske færdigheder.
2.   At etablere en masteruddannelsen som opfylder Bologna-deklarationens
uddannelsesstruktur samt kriterier for kvalitetssikring, herunder krav om akkreditering.
3.   At medvirke til en fortsat udvikling af evidensbaseret viden indenfor ældreomsorg
4.   At sikre professionsbachelorer mulighed for en professionsrettet postgraduate
videreuddannelse.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE            DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                       FI
HØGSKOLEN I BODØ                                     NO
HØGSKOLEN I BUSKERUD                                   NO
LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE                              NO
HÖGSKOLAN I SKÖVDE                                    SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                    SE
ID 17148
Network Nordlænk
Project title Best Practice in Clinical Nursing Education to palliative and elderly patients. What is
this and what can we learn from each other?
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                                DK
Jette Tegner / jte@sud.regionh.dk
Network description
The Purpose of this years project will be:
1: To renew and enlarge the network
2: To renew and enlarge the network with the purpose of getting closer to best practice by
describing and comparing clinical education/ education in clinical practice / practice in care of
palliative and elderly patients
3: Best practice in evaluating students learning outcomes in clinical practice
4: Quality assurance be developping a new teaching methods in clinical education in care for
palliative and elderly patients
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE             DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND - UC SJÆLLAND (UCSJ)                 DK
DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                  DK
KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS                FI
YRKESHÖGSKOLA                                        IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    NO
HØGSKOLEN I GJØVIK                                     NO
LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE                               SE
HÖGSKOLAN I BORÅS                                      SE
HÖGSKOLAN I HALMSTAD                                    SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                    SE
UMEÅ UNIVERSITET
ID 17170
Network Freja
Project title Frejanätverket
Coordinating institution / Coordinator
UMEÅ UNIVERSITET                                    SE
Chatrin Persson / chatrin.persson@nurs.umu.se
Network description
Målsättningen med nätverket är att lärare och studenter vid barnmorskeprogrammen i de fyra
nordiska länderna ska knyta kontakter, utbyta erfarenheter och utveckla kunskapsnivån när det
gäller barnmorskans profession i Norden. Barnmorskeutbildningarna ser olika ut i de nordiska
länderna men det finns också likheter. Grundsynen i de olika utbildningarna är detsamma och
målsättningen att utbilda yrkeskunniga barnmorskor är gemensam. Sedan nätverkets bildande har
ett nära samarbete mellan de fyra utbildningsorterna utvecklats. Detta kan ses genom det student
och lärarutbyte som ständigt pågår. Det är lätt att förhandla om lärar- och studerande mobilitet
när lärare och koordinatörer känner varandra väl. Ett konkret exempel på ett givande samarbete
är den intensivkurs som genomfördes hösten 2008. ”Förebyggande av perinealskador vid
förlossning i Norden”. Resultaten från intensivkursen kommer att presenteras i en artikel samt
muntligt på Nordiska jordemoderförbundets kongress i Köpenhamn 2010. En målsättning är att
intensivkursen ska kunna upprepas hösten 2010. Förutsättningen för genomförande av
ovanstående mål är att nätverket erhåller nätverksstöd.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
UC NORDJYLLAND                                     DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                  FI
UNIVERSITETET I TROMSØ                                 NO


ID 17227
Network Nordlys
Project title Nordlys Mittuniversitetet
Coordinating institution / Coordinator
MITTUNIVERSITETET                                     SE
Helena Iacobaeus / helena.iacobaeus@miun.se
Network description
Projektet syftar till att främja nordisk student- och lärarmobilitet, att förbättra kommunikation och
utbildningsgemenskap mellan de nordiska universiteten samt att utveckla den nordiska identiteten,
bland annat genom användandet av nordiska språk.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
Fróðskaparsetur Føroya                                   FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
ID 17291
Network North Baltic 6:er
Project title Creating the NordBaltic5:er network
Coordinating institution / Coordinator
MALMÖ HÖGSKOLA                                   SE
Ingela Sjöblom / ingela.sjoblom@mah.se
Network description
The aim is to renewal and enlarge the former Nord4:an with one new member, the nurse
education Riga Stradins University.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
CVU KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND                           DK
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU                        FI
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                            LV
UNIVERSITETET I STAVANGER                             NO
ID 17301
Network NordSpeech
Project title Move and talk - MAT
Coordinating institution / Coordinator
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
Anita McAllister / anita.mcallister@liu.se
Network description
The planned network activity included in the present application aim at increased mobility and
exchange for teachers and students, curriculum development, mutual development and
organisation of intensive courses, development of a homepage and one network meeting/year. All
activities intend to strengthen the field of speech and language pathology.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
TARTU ÜLIKOOL                                      EE
ÅBO AKADEMI                                       FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                            FI
ŠIAULIU UNIVERSITETAS                                  LT
LIEPAJAS PEDAGOGIJAS AKADEMIJA                              LV
LATVIJAS UNIVERSITATE                                  LV
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
KAROLINSKA INSTITUTET                                  SE
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
ID 17345
Network ATUme
Project title ATUme
Coordinating institution / Coordinator
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
Bertil Sawert / bertil.sawert@occupther.umu.se
Network description
Nätverket avser att befästa ingånget avtal om samarbete över gränserna för att utveckla såväl
karaktärsämnet som de pedagogiska metoder som tillämpas vid respektive utbildning. Nätverket
syftar till att underlätt och stödja mobilitet av både lärare och studenter mellan respektive
utbildning. Följande generella mål för nätverket är för såväl studenter som lärare är att;
•    Vidga sina vyer
•    Utveckla sin personlighet
•    Leva i ett ”språkbad”
•    Få internationella inslag i sin utbildning/undervisning
•    Få uppleva spänning och utmaning
•    Lära känna en annan kultur (levandegöra kulturbegreppet)
•    Uppleva ett stimulerande miljöombyte
•    Träffa nya människor
Nätverket har som huvudmål;
•    Att arbeta för ett gemensamt samarbete med fokus på vårt karaktärsämne.
•    Att verka för ett ökat samarbete mellan de nordiska ländernas utveckling inom hälso- och
sjukvården.
•    Att finna gemensamma forskningsområden som stärker de nordiska banden.
•    Att genom samarbete utveckla de nordiska utbildningarna med fokus på teorier och
modeller för ämnets praxis.
•    Att upprätthålla en kontinuerlig kontakt via samordnade nätverksträffar för att öka
kommunikationen mellan samtliga lärosäten inom nätverket.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND - UC NORDJYLLAND                 DK
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
ID 17360
Network ROSA-LINEA
Project title ROSA-LINEA
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND - UC NORDJYLLAND                DK
Nina Bengtsen / nib@ucn.dk
Network description
To facilitate student and lecturer exchanges in each semester between health education
programmes of the participating network institutions in Denmark, Finland, Norway, Sweden and
Lithuania. Moreover, to increase the number of student and lecturer exchanges.
To develop and conduct interesting cross-disciplinary intensive courses within research, theory of
science and methodology, evidence-based practice and intensive courses in health professional
areas such as public health, rehabilitation, prevention and health promotion, complementary
therapies as well as creativity and innovation in connection with health.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                          FI
KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS                              LT
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
HÖGSKOLAN I SKÖVDE                                    SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
ID 17365
Network Oral Health
Project title Dental Hygiene Oral Health
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN DALARNA                                     SE
Görel Müller / gmu@du.se
Network description
The primary purposes of the Nordic-Baltic Dental Hygiene-Oral Health project are to promote
collaboration within the Dental Hygiene Programmes and to develop the programme and the
subject of Oral Health Science which is the main subject of the Dental Hygiene Programme. The
subject is a relatively new academic subject and the Dental Hygiene Programme is a relatively
small programme. Collaboration with other universities is an essential part in the increasing of the
academic level of the subject of Oral Health Science.
There has been a Nordic Nordplus Network “Oral Health” since 1993. Partners, until now within
the network, have been the Dental Hygiene Programmes at the University of Dalarna, Sweden;
Oslo University, Norway; and Turku University of Applied Sciences, Finland.
Now the network aims to renew and enlarge further. The Dental Hygienists Academic School, Riga
Stradins University, Latvia has been invited and accepted as a new partner.
The aims of the network for this period are to develop a Nordic – Baltic co-operation and to build a
new network whose goal is to increase the quality of education. The network aims to compare and
to develop the curriculum of the programmes and strengthen the academic level. The network also
aims to broaden, and as well as to deepen knowledge of culture in the Nordic -Baltic countries. In
addition the network aims for both the teachers and students to improve their language skills.
The network plans the following activities during this period:
Networking including curricula development and exchange of knowledge and experience and also
to plan job sharing in a web based distance course, and in addition to these activities start the
plans for a new intensive course
Teacher and student mobility
Dissemination of knowledge and experience.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                        FI
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                                LV
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
ID 17398
Network LOVER
Project title LOVER
Coordinating institution / Coordinator
SAIMAAN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
Annamari Raikkola / annamari.raikkola@saimia.fi
Network description
The purpose of the project is to promote regional cooperation between institutions in Nordic and
Baltic countries through student and teacher mobility and joint study programmes.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND - UC SJÆLLAND (UCSJ)               DK
ŠIAULIU KOLEGIJA                                    LT
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                   NO
HÖGSKOLAN VÄST                                     SE


ID 17411
Network
Project title NORD-CARE
Coordinating institution / Coordinator
PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
Gitte Taulo / gitte.taulo@piramk.fi
Network description
The main idea is that the teachers and students from different countries can meet, share and
develop their ideas and innovations about common topics in nursing and health care under a
headline of paediatric health promotion. The nursing students learn the significance of health
education as a part of nursing as well as some new trends on paediatric health promotion. The
network will further develop the research within nursing and nursing education. Both the teachers
and the students learn improve their knowledge about different cultures, practical traditions, ways
of actions and appliances in professional context. The teachers are able to develop the content of
the Health Promotion course further and integrate it or parts of it into the curricula of their home
institutions. In addition they learn the use of new teaching methods in multicultural and
multilinquistic context and are able to develop their pedagogical skills through the experiences
during the intensive course.
The purpose is also to enhance the well known Nordic high quality of nursing education and to
harmonize nursing education in Nordic and Baltic countries according to the aims of the Bologna
process.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                                DK
TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL                                EE
KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS                                LT
HØGSKOLEN I HEDMARK                                     NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
KARLSTADS UNIVERSITET                                    SE
RÖDA KORSETS HÖGSKOLA                                    SE
ID 17484
Network NorNePtE
Project title Joint Physiotherapy Education in Bachelor Thesis module
Coordinating institution / Coordinator
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU                                  FI
Katri Kämäräinen / katri.kamarainen@lamk.fi
Network description
The main objective of the project is to build up a joint education possibility inside Bachelor thesis
modules of partner institutions. This will be shown as a process model.
For building this process model during next two years, network will have development project
(seminars), teachers’ mobility, and also express mobility.
Seminars are for getting the mutual understanding of new “joint education in Bachelor thesis” -
process model.
Teachers’ mobility and express mobility is for teachers, and for students. Students participate to
the seminar weeks and also to Bachelor thesis working weeks with express mobility possibility. In
seminar weeks, students will have lectures and workshops. Then they work with their Bachelor
thesis. They also participate to the development project of process model. Their experience is
important to have for building up a process model, which works. During Bachelor thesis working
weeks (supported by teachers’ mobility and by express mobility) both teachers and students work
together. Teacher gives supervising. Clinical educator, of the work place where Bachelor thesis is
done, supervises Bachelor thesis process together with the teacher.
Participants to the project are teachers, students, clinical educators, and coordinator (also
teacher). They all have their specific role in this project. More detailed project description is
attached to this application.
Application 2009-2010
Analyzing and action plan phase
Network seminar in Oslo, Norway, November 2009.
- Research and development activators (=teachers and clinical educators) with network support
Process modeling and new Bachelor thesis groups
Seminar in Tarto, Estonia, March 2010.
- Research and development activators with network support
- Students with express mobility support
Working for and supervising the Bachelor thesis process
Students and teachers exchange with and with teachers’ mobility and with express mobility
support
Application 2010-2011
Process modeling, supervising Bachelor thesis, dissemination and evaluation, the next goal for the
network application 2011-2012 -phase
Seminar in Uppsala, Sweden, November 2010.
- Research and development activators with network support
- Students with express mobility support
Working for and supervising the Bachelor thesis process
Students and teachers exchange with express mobility and with teachers’ mobility support
Evaluation, dissemination, implication to the practice
Seminar in Skodsborg, Denmark, March 2011
- Research and development activators with network support
- Students with express mobility support
This application plan covers the following themes of Nordplus higher education: development of
joint study programmes (this is the main theme of the project), curriculum development projects
and quality assurance work in higher education (this is also coverd).
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
National Rehabilitation Centre "Vaivari"                        LV
Kivipuro rehabilitation Center                             FI
Haapsalu neurological rahbilitation center                       EE
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                         DK
CVU KØBENHAVN OG NORDSJÆLLAND                              DK
TARTU ÜLIKOOL                                      EE
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
LIETUVOS KUNO KULTUROS AKADEMIJA                            LT
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                               LV
HØGSKOLEN I OSLO                                    NO
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE


ID 17488
Network NORD7EREN
Project title Implementering av forskningsbaserad kunskap i verksamhets förlagt utbildning
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN I HALMSTAD                                   SE
Ulrike Kylberg / ulrike.kylberg@hh.se
Network description
1/ Att utveckla innehåll och genomföra nätverkets satsning att implementera
evidensbaserat/forskningsbaserat kunskap i verksamhetsförlagt utbildning i form av en
kursplan/läroplan för utbildning av handledare
2/ Att utveckla studenters medverkan i nätverkssammanträden och -handledarutbildning
3/ Att utveckla examinationen vid verksamhetsförlagd utbildning/simuleringsexamination
4/ Att utveckla och förstora nätverket med Lettland eller Litauen och Västryssland (Petrosavotsk)
5/ Att utveckla student- och lärarmobilitet både inom det nuvarande nätverket och med de
nytillkomna nätverksmedlemmarna
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND - UC SJÆLLAND (UCSJ)               DK
CVU LILLEBÆLT                                      DK
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                          FI
HØGSKOLEN I BODØ                                     NO
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
HÖGSKOLAN I BORÅS                                    SE
ID 17523
Network DANOSFI
Project title DANOSFI +
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                  AX
Lena Nyman / lena.nyman@ha.ax
Network description
DANOSFI+ nätverket har som huvudsakligt syfte att förmedla student och lärarutbyte samt
erbjuda expressmobilitet inom nätverkets vårdprogram.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE          DK
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                            FI
HØGSKOLEN I HEDMARK                                 NO
HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND                              NO
HÖGSKOLAN I HALMSTAD                                 SE
UPPSALA UNIVERSITET                                 SE


ID 17525
Network SSK Ume
Project title Ume nätverket
Coordinating institution / Coordinator
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
Chatrin Persson / chatrin.persson@nurs.umu.se
Network description
Kommande ansökan gäller
1. Nätverksmöte för att stärka nätverket och diskutera eventuell utvidgning av nätverket
2. Mobilitet för studenter och lärare föregående kontraktsperiod hade nätverket ett stort antal
 utbyten och detta hoppas vi kunna fortsätta med och ytterligare utveckla
3. Intensivkurs på temat äldre och läkemedel i ett nordiskt perspektiv
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDØSTJYLLAND - UC SYD             DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
HØGSKOLEN I BUSKERUD                                   NO
ID 17579
Network BIOnord
Project title Samarbejde indenfor netværket BIOnord
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                                DK
Grete Schou / grsc@phoe.dk
Network description
Formålet med netværket BIOnord er overordnet at fremme internationaliseringen indenfor
bioanalytikeruddannelserne i Norden. Gennem mobilitets aktiviteter gives den studerende en
international dimension i sit uddannelsesforløb, hvilket medvirker til at kvalificere den studerende
til at fungere på et internationalt arbejdsmarked. Den studerende får mulighed for at tilegne sig
viden på internationalt niveau, der gør dem i stand til at bidrage med udviklingen og fornyelsen af
det laboratorieteknologiske fagområde i nationale såvel som internationale sammenhænge.
Netværket har eget kursusbevis og anvender ECTS-point-systemet.
Gennem lærerudveksling søges det at fremme erfarings- og vidensdeling både indenfor det
pædagogiske felt som indenfor det laboratorievidenskabelige felt. Den kundskabs- og
erfaringsudveksling, der finder sted i forbindelse med lærerudvekslingen har stor betydning for
udviklingen af bioanalytikeruddannelserne i Norden.
Netværket BIOnord omfatter uddannelse til biomedicinsk analytiker/bioingeniør/bioanalytiker i alle
de nordiske lande. Netværket blev etableret i 1993. I løbet af kort tid omfattede netværket
uddannelser i alle fem nordiske lande. I 2004 blev netværket udvidet med Tromsø og i 2007 blev
Jönköping og Helsinki optaget i netværket. På sidste netværksmøde blev der fra alle partnere
udtrykt interesse for at etablere kontakt med en bioanalytikeruddannelse i et af de baltiske lande,
hvilket netværket ønsker at påbegynde i indeværende år.
Netværket udgør en vigtig inspirationskilde til uddannelsesinstitutionerne med hensyn til den
stadige udvikling der sker med uddannelserne i de nordiske lande.
Netværkets omdrejningspunkt er det årlige netværksmøde, som er af stor betydning for
udviklingen, samarbejdet og driften af netværkets. På netværksmøder drøftes de nye
prioriteringsområder, som meldes ud fra Nordisk Ministerråd, økonomi, tilrettelæggelse af
studieophold og praktiske forhold vedrørende studentermobiliteten. På netværksmøder søges det
at afdække behov for nye tiltag og deltagerne drøfter ideer til den fortsatte udvikling af netværket.
Netværket arbejder aktivt med at skabe fælles undervisningsmateriale, der lægges på nettet
tilgængeligt for netværkets studerende. Netværket har færdiggjort en hematologiportal som
benyttes af studerende og undervisere på alle netværkets uddannelsesinstitutioner. Det blev
besluttet på sidste netværkmøde at arbejde videre med at skabe fælles undervisningsmateriale
indenfor mikrobiologi.
BIOnord ønsker at igangsætte et arbejde på at klarlægge muligheden for at udnytte eksisterende
masteruddannelser i Norden indenfor medicinsk laboratorievidenskab. Formålet med projektet er
at skabe flere muligheder i Norden for at tage en masteruddannelse indenfor biomedicinsk
laboratorievidenskab, da mulighederne herfor fortsat er meget begrænsede. Den pågældende
sammensætning af uddannelse skal godkendes af relevante autoriteter, således at den bliver en
fuldgyldig masteruddannelse indenfor biomedicinsk laboratorievidenskab.
Netværket ønsker at forsætte arbejdet med den nyetablere hjemmeside, således, at den kan
fungere som et fælles forum for studerende og lærere og udbrede kendskabet til netværket.
Granted funds
Mobility
Development Project
Network Support
Partners
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                               FI
POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU                             FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
HØGSKOLEN I TROMSØ                                     NO
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                NO
MALMÖ HÖGSKOLA                                     SE
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING                                  SE


ID 17592
Network Nordejordemodern - Midwife of the North
Project title Nordejordemodern - Midwife of the North
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
Eva Matintupa / eva.matintupa@novia.fi
Network description
In order to develop the network - faculty members of Nordejordemodern have agreed upon the
aims as student and lecturer exchange, joint intensive courses and joint curriculum and teaching
methods.
Our mission is to educate professional midwives with good expertise and an ability to use new
information technology as well as the capacity of working in an international context. Synergy is
also achieved by connecting various degree programmes to the very same partner. This has given
and will in the long run give well-established, profound and various cooperation possibilities. By
appointing one teacher as contact person for each partner institution maintenance and
development in the cooperation is achieved.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
Ålands Centralsjukhus                                   AX
Dronning Ingrids Hospital                                 IS
Landssygehuset i Torshavn                                 FO
DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                 DK
TARTU TERVISHOIU KORGKOOL                                 EE
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                          FI
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
KAUNO KOLEGIJA                                      LT
RIGAS MEDICINAS KOLEDŽA                                  LV
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                   NO
HØGSKOLEN I BERGEN                                    NO
HÖGSKOLAN I BORÅS                                     SE
ID 17604
Network VAUM+
Project title VAUM+
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                    AX
Lena Nyman / lena.nyman@ha.ax
Network description
Syftet med nätverket VAUM+ är huvudsakligen studerande- och lärarmobilitet samt
expressmobilitet. Nätverkets syfte är att utveckla vårdarbetet och vårdvetenskapens kunskapsbas
vilket i sin tur bidrar till en utveckling inom sjukskötarprogrammet inom partnerhögskolorna.
Partnerhögskolorna arbetar aktivt med att effektivera kontakterna med varandra för att så gagna
vårdlärarna, vårdpersonalen, studeranden samt forskning och utveckling inom området.
Nätverket strävar också till att intensifiera samarbetet och kommer att genomföra en intensivkurs
med temat "Att känna sig hel och levande trots ålder och skröplighet - betydelsen av vårdatmosfär
för den äldre patienten".
Granted funds
Mobility
Partners
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE


ID 17630
Project title Nordvind
Coordinating institution / Coordinator
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                     FI
Monica Norrgård / monica.norrgard@novia.fi
Network description
Nätverkets övergripande syfte är att stärka och fördjupa samarbetet inom sjukskötarutbildningen i
Norden och ge studenterna och lärarna möjligheter till utbyte inom det egna området. Årligen
granskas nätverkets målsättning på basen av de utvärderingar som gjorts under verksamhetsåret.
För detta år vill nätverket speciellt ha som syfte att möjliggöra ett aktivt utbyte då efterfrågan nu
är större än utbudet, att planera en intensivkurs för följande verksamhetsår inom ramen för något
aktuellt tema i vård, att internationalisera flera av lärarna genom lärarutbyte och således sprida
internationaliseringen att omfatta även nya lärare, att möjliggöra deltagande i kurser av
motsvarande kravnivå i annat land under en kortare period samt att överlag stärka nätverket
genom att sammanbinda de aktivteter nätverket haft under en lång verksamhetsperiod i form av
en historisk tillbakablick. I verksamheten ingår mobiltet, nätverksmöten och expressmobilitet.
Granted funds
Mobility
Partners
CVU SØNDERJYLLAND UNIVERSITY COLLEGE                             DK
HØGSKOLEN I HEDMARK                                     NO
SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA                                    SE
ID 17684
Network NORAD
Project title Norad
Coordinating institution / Coordinator
KAROLINSKA INSTITUTET                                 SE
Charlotte Palmqvist / charlotte.palmqvist@ki.se
Network description
Norad huvudsakliga målsättning är att vidareutveckla det nordiska samarbetet inom
Röntgensjuksköterske-/radiograf utbildningar.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
CVU VEST                                       DK
ERHVERVSAKADEMI VEST                                 DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                 FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
HØGSKOLEN I OSLO                                   NO


ID 17695
Project title Nordhelse
Coordinating institution / Coordinator
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU - VASA YRKESHÖGSKOLA                     FI
Pirkko Parkkonen / pirkko.parkkonen@puv.fi
Network description
Nordhelse är ett nätverk inom hälso- och socialvårdutbildning på bachelornivå, där högskolor i
Danmark, Norge, Sverige och Finland har samarbete för student- och lärarutbyte samt utvecklar
samarbete på kulturell, språk och pedagogisk syfte.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE           DK
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG                               NO
HØGSKOLEN I ÅLESUND                                  NO
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA                               SE
HÖGSKOLAN I GÄVLE                                   SE
ID 17736
Project title Pharmacy education network
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                     FI
Maija-Liisa Ahtiainen / maija-liisa.ahtiainen@helsinki.fi
Network description
The main purpose of the network is to enhance the student and teacher mobility and to increase
the understanding of pharmacy education systems within the participating countries. The
understanding of pharmacy programmes and contents in other countries is very important for each
graduating student as well as members of teaching staff. The exchnage periods will also increase
the field related language ability of students (English and Nordic languages).
Granted funds
Mobility
Partners
TARTU ÜLIKOOL                                     EE
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                         FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
LATVIJAS UNIVERSITATE                                 LV
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                 NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                 SE
UPPSALA UNIVERSITET                                  SE


ID 17774
Project title SGUme
Coordinating institution / Coordinator
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
Marjatta Boberg / marjatta.boberg@physiother.umu.se
Network description
to create an active partnership with shared responsibilities
to develop an effective organization for activities and good information flow between partners
to develop valuable network activities
to share with and to take part of the specific competences and cultures in the participating
educations
to increase student and teacher mobility
to run one intensive course and to create one new course that can be run of each partner in this
network
to evaluate the activities and to disseminate the results
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND                         DK
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                       FI
SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
LIETUVOS KUNO KULTUROS AKADEMIJA                             LT
ID 17819
Network Bahvam
Project title Trollnet
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND - UC NORDJYLLAND              DK
Nina Bengtsen / nib@ucn.dk
Network description
Formålet med netværket er at styrke den professionelle kompetence hos fremtidens sygeplejersker
i de nordiske lande. Dette vil blive opnået gennem samarbejde mellem studerende, undervisere og
kliniske vejledere i såvel det teoretiske som det kliniske område.
Målsætningen er at:
Trollnet er kendt blandt studerende og lærere på de deltagende institutioner
Trollnet har en høj mobilitet blandt studerende og lærere.
Trollnet styrker den internationale virksomhed mellem de deltagende institutioner
Granted funds
Mobility
Partners
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU                             FI
LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
HØGSKOLEN I HARSTAD                                 NO
HARALDSPLASS DIAKONALE HØYSKOLE                           NO
HØGSKOLEN I VESTFOLD                                 NO
HÖGSKOLAN VÄST                                    SE
LUNDS UNIVERSITET                                  SE
ID 17882
Network Nordkvist
Project title Nordkvist-ett nätverk för framtidens sjuksköterskor i norra Europa
Coordinating institution / Coordinator
KARLSTADS UNIVERSITET                                  SE
Agneta Danielsson / agneta.danielsson@kau.se
Network description
- att främja samarbetet mellan sjuksköterskeutbildningar i norra Europa
- att vidareutveckla Bolognaanpassningen i sjuksköterskeutbildningarna
- att beakta klimatförändringarnas påverkan på den framtida folkhälsan
- att öka studenters kunskap om vård som ges till långvarigt/kroniskt sjuka.
Granted funds
Mobility
Partners
CVU LILLEBÆLT                                      DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                          DK
BORNHOLMS SUNDHEDS- OG SYGEPLEJESKOLE                          DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDØSTJYLLAND                  DK
Sjúkrarøktarfrøðiskúli Føroya                              FO
Center for Sundhedsuddannelser                              GL
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
HØGSKOLEN I BODØ                                     NO
UNIVERSITETET I AGDER                                  NO
HÖGSKOLAN I BORÅS                                    SE
SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA                                  SE
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA                                  SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                  SE


ID 17885
Project title Collaboration in nursing between Finland, Sweden, Norway and Estonia
Coordinating institution / Coordinator
SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
Marjut Nummela / marjut.nummela@seamk.fi
Network description
Having had good experiences of collaboration between three Nordic countries; Sweden, Norway
and Finland, we have also started collaboration with Estonia. Our wish is to further promote both
Nordic and Baltic languages and culture and mutual linguistic and cultural understanding between
the all participants. The aim is to collaborate in the area of student and teacher exchange in nurse
and public health nurse education.
Granted funds
Mobility
Partners
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                   NO
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL                               EE
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                   NO
ID 17938
Network Nordnett Helsesøster
Project title Utvikle felles kurs i de nordiske "hãlsovårdarutbildingarna"
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                   NO
Kirsten Bråten / kirsten.braten@hiak.no
Network description
Nettverket Det består av 6 høgskoler/universiteter som utdanner sundhedsplejersker (DK),
hälsovårdare (SF), helsesøstrer (NO) og distriktsköterskor (SV)., Efter- og videreuddannelsen,
Professionshøjskolen Metropol, Herlev, Yrkeshögskolan Novia Vasa, Høgskolen i Akershus,
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Universietet i Lund og Mittuniversitet i Sundsvall. Hovedmåler er å
fortsette å øke kontakten mellom de nordiske helsesøsterutdanningene som er videreutdanninger
for sykepleiere. Fortsette arbeidet med å utvikle felles kurs for de nordiske landene. Å øke
kunnskapen/metodene i folkehelsearbeidet i samsvar med de nordiske lands satsninger på
befolkningenes helse og utdanningenes krav på kvalitet og fornyelse.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                               DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                   FI
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                 NO
MITTUNIVERSITETET                                     SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE


ID 17948
Network Nordinnet
Project title Nordinnet: Nordplusnätverk för specialistsjuksköterskor inom intensivvård -
avancerad nivå
Coordinating institution / Coordinator
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
Marie Fernbrant / marie.fernbrant@med.lu.se
Network description
Nordinnet består av 8 universitet/högskolor i de fem nordiska länderna, som bedriver
specialistutbildning för intensivvårdssjuksköterskor. Det finns en styrka i att finna en identitet inom
intensivvård då vi har gemensam kulturbakgrund och likartad syn i Norden. Syftet med nätverket
är att stimulera till gemensamma forskningsprojekt samt sprida och förmedla nya ideer, utveckla
gemensamma metoder och examinationsformer samt kvalitetssäkra dessa. Vidare skall de
nordiska språken och kulturen befrämjas genom student och lärarutväxling. Nordinnet har under
året etablerat kontakt med Kaunas University of Medicin i Litauen. De har en 4 årig
sjuksköterskeutbildning och som en del i denna en specialistutbildning i intensivvård med
definierade ECTS poäng i teoretiska och kliniska studier. Kontaktperson Arvydas Seskevicuis har
uttryckt intresse för att ingå i Nordinnett.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Partners
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                           FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
HØGSKOLEN I BERGEN                                     NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                  NO
KAROLINSKA INSTITUTET                                    SE
ID 17954
Network Nordsam
Project title Vidareudvikling af corriculum i relation til sundhetsfremme og forebyggelse i et
nordisk perspektiv
Coordinating institution / Coordinator
MITTUNIVERSITETET                                     SE
Barbro Dahlbäck / barbro.dahlback@miun.se
Network description
Vi ønsker at videreudvikle prosjektet, Er uddannelsen god nok og hvad kan vi läre? med nye
deltakende landes utdannelsesinstitusjoner. Vi önsker, at identifisere likheter og ulikheter i
uddannelsesindhold og tilretteläggelse, og vurdere om utdanningsprogrammenes innhold og
pedagogisk tilnærming i de nye landes helsefremmende og forebyggende uddannelse gir
tilstrekkelig og adekvat handlingsberedskap og handlingskompetanse. Som led i den videre
udviklingsproces i vores sögning efter ”Best practice curriculum guidelines” er det hensigten at
udvikle og afholde et nyt Intensiv Kursusprogram. Vi ønsker her å dele viden, erfaring og at teste
og videreudvikle ” Best practice curriculum guidelines” i nordisk og Baltisk regi. Dette er ud fra en
formodning om, at et gjensidig inspirerende samarbeid landene i mellom, kan bidra til å styrke
sykepleieutdanningen innen fagfeltet helsefremmende og forebyggende arbeid. Disse mål er i tråd
med priorteringene for Nordplus Rammeprogram.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND - UC SJÆLLAND (UCSJ)                DK
CVU ØRESUND                                        DK
YRKESHÖGSKOLAN NOVIA                                    FI
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG                                 NO
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                 NO
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
ID 17999
Network NORDANNET
Project title NOREANNET
Coordinating institution / Coordinator
KAROLINSKA INSTITUTET                                 SE
Christina Rehn Ulaner / christina.rehn.ulaner@ki.se
Network description
Syftet med NORDANNET är att främja utbildning, forskning, yrkesmässig och kulturell utveckling
för anestesisjuksköterskor i Norden och Baltikum
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
Rigshospitalet                                    DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                       DK
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                            FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
HØGSKOLEN I BERGEN                                  NO
HØGSKOLEN I OSLO                                   NO
KAROLINSKA INSTITUTET                                 SE
LUNDS UNIVERSITET                                   SE


ID 18008
Network
Project title Nordlys Kuopio Universitet
Coordinating institution / Coordinator
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                          FI
Kirsi Konttinen / kirsi.konttinen@uku.fi
Network description
NORDLYS is a multidisciplinay open network consisting of 35 universities. The network was
established in 1995 by a group of NORDLYS contact persons working in cetral administration at the
universities. The aim was and still is to promote the nordic student mobility and to improve the
cooperation between the nordic universities. Later the network has extended to include teacher
mobility and administrative visits.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE
ID 18036
Network Nordplus Gerontology Network
Project title Nordplus Gerontology Network
Coordinating institution / Coordinator
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
Virpi Uotinen / virpi.uotinen@jyu.fi
Network description
The purpose of the project is to stimulate higher education in gerontology in the Nordic and Baltic
countries by deepening and increasing collaboration in education through a network, which
consists of higher education institutes giving education in gerontology.
Granted funds
Mobility
Partners
TARTU ÜLIKOOL                                       EE
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HØGSKOLEN I GJØVIK                                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER                                  NO
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING                                   SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
ID 18085
Network Medicin i Norden
Project title Medicin i Norden
Coordinating institution / Coordinator
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
Annelie Hyllner / annelie.hyllner@gu.se
Network description
Det huvudsakliga syftet med nätverket är att ge studenterna tillgång till nya influenser och
internationell erfarenhet från ett annat nordiskt land. Den geografiska och historiska närheten gör
det enkelt att samarbeta om att utbyta studenter. Trots denna gemenskap skiljer det något mellan
olika utbildnings- och sjukvårdssytem. Detta är en viktig erfarenhet för studenter, lärare och
koordinatorer. En internationell erfarenhet under utbildningen ger fler dimensioner till det
kommande arbetet som läkare, vilket sannolikt höjer kompetensen hos dessa studenter.
Nätverket vill främja och utveckla detta genom att koordinera studentutbyten, både på befintliga
programkurser, prekliniskt och kliniskt, liksom genomförande av kliniska placeringar på sjukhus.
Det nordiska samarbetet syftar till att stärka Norden och östersjöregionen som enhet i den alltmer
ökande globaliseringen av utbildning och forskning, vilket även detta nätverk ställer sig bakom.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                           FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
KAROLINSKA INSTITUTET                                   SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
ID 18132
Network NORDSNE
Project title NORDSNE Intensive courses in (1) Perioperative nursing and (2)research skills for
advanced specialist nurses
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
Suzanne Bancel / suzanne.bancel@su.hio.no
Network description
The purpose of this project is to develop two short, intensive courses for advanced specialist
nurses. The first is designed to improve all advanced specialist nurses´skills in evidence-based
nursing and applying current research in one´s own practice. The second is specifically focused on
Operation Room nurses, and perioperative nursing according to the guidelines established by
WHO.
Granted funds
Intensive course
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND                         DK
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                                LV
HØGSKOLEN I BERGEN                                     NO
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
KAROLINSKA INSTITUTET                                   SE


ID 18147
Network Netverk i eldreomsorg
Project title Nettverk i eldreomsorg
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I AGDER                                 NO
Grete Vabo / grete.vabo@uia.no
Network description
Hensikten med nettverkets aktiviteter er å arbeide for kompetansehevning for ansatte innen
eldreomsorg, og rekruttering av kompetente yrkesutøvere.
Granted funds
Mobility
Partners
DEN FLERFAGLIGE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                DK
TURUN AMMATTIKORKEAKOULU - ÅBO YRKESHÖGSKOLA                      FI
HØGSKOLEN I BODØ                                    NO
HÖGSKOLAN DALARNA                                   SE
ID 18297
Network BIO-NORD
Project title BIO-NORD, connecting professionals whithin Biomedical laboratory Science and
Pharmacy
Coordinating institution / Coordinator
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
Ingalill Gumaelius / ingalill.gumaelius@kau.se
Network description
The purpose is to keep our network living and to strengthen and extend it. The network BIO-NORD
was established in 2005 by degree programmes in Biomedical Laboratory Science. BIO-NORD
Nordplus is a network within the profession-educations for Biomedical
Scientists/Bioanalysts/Bioengineer and Biomedical Laboratory Technologists. The titels represent
the same profession but the title differs within Scandinavia and the Baltic countries. The mutual
subject is Biomedical Laboratory Science. Our network is represented by members from Norway,
Denmark, Finland, Sweden and this year even Estonia. Since the University college of Oslo joined
the Network two years ago we included educationprogrammes in Pharmacy because two of our
members offer education for Pharmaceutical dispensers. (Professionals working in Pharmacies.)
The included institutions belongs to University College Sjælland (former CVU-SYD Naestved ,
Karlstad University, Oslo University college, Ostfold University College and Helsinki Metropolia
University of Applied Sciences (former Helsinki polytechnic). In 2008 Tartu Health Care College
(formerTartu School of Health Care) were included. The network cooperation includes teacher and
student mobility. Our intention to organize mutual master courses is serious but it needs further
planning
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                           DK
TARTU TERVISHOIU KORGKOOL                                 EE
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                               FI
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                    NO
ID 18398
Network Nordman
Project title Student and Teacher Mobility
Coordinating institution / Coordinator
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                    SE
Åke Lennander / ake.lennander@mdh.se
Network description
The purpose of project is
- to carry out student mobility of 36 students for two months in clinical studies and in theoretical
courses, in average this means 4 students per partner
- to involve the new Estonian partner Tartu School of Health Care in the student mobility program
in both directions
- to carry out teacher mobility of 18 teachers for one week, in average this means two teachers
per partner
- to involve Tartu School of Health Care in the teacher mobility program
Granted funds
Mobility
Partners
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                     AX
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                         DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                           DK
TARTU TERVISHOIU KORGKOOL                                 EE
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA                                   SE
SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA                                   SE


ID 18403
Network Nordman
Project title Network support, annual network meeting 2009
Coordinating institution / Coordinator
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                   SE
Åke Lennander / ake.lennander@mdh.se
Network description
The purpose of this project is to carry out an annual two days network meeting with
representatives from all partners for follow-up-discussion including evaluating and planning the
next year’s activities in details. On the agenda is also planning for implementing a new joint
intensive course “Intercultural Aspects in Nursing and Management” in 2010 (which is also applied
for this Nordplus round).
Granted funds
Network Support
Partners
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                    AX
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                         DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                          DK
TARTU TERVISHOIU KORGKOOL                                 EE
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA                                  SE
SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA                                   SE
ID 18408
Network NORDMAN
Project title A new Intensive course "Intercultural aspects in Nursing and Nursing Management"
Coordinating institution / Coordinator
MÄLARDALENS HÖGSKOLA                                   SE
Åke Lennander / ake.lennander@mdh.se
Network description
The purpose of this project is to implement a joint one week intensive course with the theme
Intercultural aspects in Nursing and Management which is planned to be given for 36 students in
May 2010.
Granted funds
Intensive course
Partners
HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND                                    AX
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                        DK
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SJÆLLAND                          DK
TARTU TERVISHOIU KORGKOOL                                EE
JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
UNIVERSITETET I AGDER                                  NO
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA                                  SE
SOPHIAHEMMET HÖGSKOLA                                  SE


ID 18474
Network
Project title Nordplus Leka Nettverk.
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I AKERSHUS                                  NO
Kirsten Vistnes / kirsten.vistnes@hiak.no
Network description
Samarbeid mellom sykepleierutdanninger i Norden. Nettverket består av tre
utdanningsinstitusjoner i Sverige, Danmark og Norge. Gjennom flere år har nettverket
samarbeidet om temaet "Læring og eksaminasjon". De nordiske sykepleierutdanningene søker å
samkjøre og videreutvikle de nordiske fellestrekkene ved utdanningstilbudet, samt styrke den
nordiske modellen og student- og lærerkompetansen.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN METROPOL                             DK
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING                                 SE
ID 18475
Network Arbetsterapi i Norden
Project title Arbetsterapi i Norden
Coordinating institution / Coordinator
KAROLINSKA INSTITUTET                                    SE
Hélène Fitinghoff / helene.fitinghoff@ki.se
Network description
The project includes three parts: Mobility activities, Network activities and Project activities.
Mobility activities includes student and teacher exchange within all the Nordic Countries. Our
Network activities include meetings and planning about our shared issues. The Project activity
includes the work with our Intensive course Community and Home Based Rehabilitation - Cultural
Perspective.
The aims of all those projects are to enhance our students and teachers to take part in the
different projects.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
EUC SJÆLLAND                                         DK
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                            FI
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                                FI
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                     IS
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                    LT
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                                 LV
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                  NO
UMEÅ UNIVERSITET                                       SE
ID 18533
Network Kalmar Vårdunion
Project title Kalmar Vårdunionen 2009-10
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKULEN I SOGN OG FJORDANE                               NO
Randi Jepsen / randi.jepsen@hisf.no
Network description
- To create possibilities for quality improvements and development at the individual institution
through collaboration
- Mutual exchange in each semester of students and lecturers between the participating nursing
education programmes in the network in Denmark, Finland, Norway and Sweden
- To exchange lecturers in order to promote quality and development at the individual institution
- To exchange students in order to promote the professional and personal development of the
individual student
- To make intensive courses contributing to develop and inspire the individual student, the subject
course and the institutions
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND                         DK
TALLINNA TERVISHOIU KÕRGKOOL                               EE
MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
HÖGSKOLAN I KALMAR                                    SE
KAROLINSKA INSTITUTET                                   SE


ID 18570
Network Tandplejeruddannelserne i København, Stockholm og Oslo
Project title Mobilitet mellem tandplejeruddannelserne i København, Stockholm og Oslo
Coordinating institution / Coordinator
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
Sten Nørmark / sn@odont.ku.dk
Network description
Formålet med mobilitets-projektet er at støtte og uddybe samarbejdet mellem
tandplejeruddannelserne ved Københavns Universitet, Karolinska Institutet i Stockholm og
Universitetet i Oslo ved hjælp af gensidig studenter- og lærerudveksling. Herved kan alle parter
drage fordel af de styrker, som karakteriserer hvert uddannelsessted, og som supplerer hinanden.
Specielt er det hensigten at lægge vægt på en parallel udvikling af uddannelsesplaner, som i
øjeblikket er ved at blive gennemgribende revideret alle tre steder, samt at udveksle og i størst
muligt omfang harmonisere de kvalitetssikrings-/udviklingsmodeller, som er under udarbejdelse
hvert sted.
Granted funds
Mobility
Partners
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
KAROLINSKA INSTITUTET                                  SE
ID 18594
Network Nordkalottnettverket
Project title Nordplus Nordkalottnettverket
Coordinating institution / Coordinator
ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU                               FI
Taina Liu / taina.liu@ramk.fi
Network description
The purpose of the Nordkalottnettverket is to promote cooperation and networking in the Northern
areas in order to foster employment opportunities and cross-border cooperation, mobility of staff
and students, comparison of curricula , development of the quality of studies and in the long run
formation of joint degrees in the North and full accrediation of studies done in exchange.
The network aims to develop new elearning possibilities for students in remote areas of the North
and it thus fosters participation and combats exclusion in the Northern areas of sparse population
and long distances and speed up graduation.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
SAVONIA AMMATTIKORKEAKOULU                                FI
KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
Center for Sundhedsuddannelser                              GL
HØGSKOLEN I BODØ                                     NO
HØGSKOLEN I FINNMARK                                   NO
HØGSKOLEN I HARSTAD                                    NO
HØGSKOLEN I NARVIK                                    NO
HØGSKOLEN I TROMSØ                                    NO
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                SE
UMEÅ UNIVERSITET                                     SE


ID 18987
Project title Student - Mobility
Coordinating institution / Coordinator
HØYSKOLEN DIAKONOVA                                    NO
Ann-Christine Fritzsonn / acf@diakonova.no
Network description
To give nursing students in their 3rd year of nursing education an opportunity to experience
nursing practice in another culture, and give them the possibility to develop professional
relationships with nurses and hospitals in Estonia. To meet with estonian patients will give the
students insight in their lives, health, sickness and quality of life.
This period is a part of the students education Bachelor in Nursing - and counts as 10.5 ECTS.
A learning agreement wil be signed beforehand with each student.
An agreement wil also be signed with the teachers who are going to go to Estonia.
Granted funds
Mobility
Partners
Diakoonia Haigla                                      EE
Narva Haigla                                        EE
ID 19009
Network Vården i Norden
Project title Vården i Norden
Coordinating institution / Coordinator
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
Bibi Kennergren / bibi.kennergren@fhs.gu.se
Network description
The network " Vården i Norden" focuses on quality, multi cultural knowledge, good relations and
good communication between the partners. Student and teacher exchange are main activities. For
the future the network wishes to have more cooperation between the partners to develop common
programs. The network has objectives that clearly gives direction'for the cooperation between the
partners. The network participants have signed a contract for the network cooperation.
This contract will be renewed this spring during the network meeting in May.
Granted funds
Mobility
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION NORDJYLLAND                        DK
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                              FI
KLAIPEDOS KOLEGIJA                                    LT
RIGAS STRADINA UNIVERSITATE                               LV
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                NO
KAROLINSKA INSTITUTET                                  SE
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA                                SE
   13 Natural Science


ID 16938
Network Nordlys
Project title Nordlys Åbo Akademi
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                        FI
Harriet Klåvus / hklavus@abo.fi
Network description
Nordlys-nätverkets grundidé är ge möjligheter åt studerande att åka på nordiskt studentutbyte
även om det egna ämnet inte ingår i något nätverkssamarbete. Nätverket ger också möjligheter åt
studerande som önskar avlägga tvärvetenskapliga studier vid ett annat nordiskt lärosäte.
Nätverket välkomnades och accepterades helt fullt ut av både personal och studenter från dess
start. Detta betydde också att problem med tillgodoräkning av studier avlagda vid ett annat
nordiskt universitet direkt från början kunde undvikas. Åbo Akademi har haft studerande som vid
ett annat nordiskt lärosäte dessutom har läst ämnen som inte finns företrädda vid Åbo Akademi.
Sålunda har ÅA-studerande läst ämnen såsom antropologi, persiska, islamologi, filmvetenskap och
journalistik för att nämna några. Dessa ämnen har införts som biämnen i studenternas examen
vid Åbo Akademi, förutsatt att studenten har fått ihop så många studiepoäng som krävs för ett
första eller andra biämne.
Tillgodoräkningen har aldrig varit ett problem inom nätverket och kommer knappast att bli det
framöver heller. Nu är tillgodoräkningen dessutom synnerligen enkel i och med att så gott som alla
nordiska universitet har samma studiepoäng och vitsordsskalor, med några undantag som ändå
redan är välkända och accepterade.
Syftet med Nordlysnätverket är att
-    stärka den nordiska utbildningsgemenskapen
-    stärka den nordiska dimensionen i undervisningen
-    öka kännedom om andra nordiska universitet
-    dra nytta av varandras erfarenheter
-    ge studenter i Norden ett nordiskt perspektiv i sin utbildning antingen som Nordplus-
studenter eller vid hemuniversitetet genom lärarutbyte
-    ge större möjligheter för lärare att själv knyta kontakter med kollegor vid de nordiska
universiteten
-    finna tvärvetenskapliga kontakter
-    hitta nya intressanta samarbetspartner utanför de etablerade ämnesnätverken
-    bevara och utveckla den nordiska identiteten
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
ID 17077
Network Geography Network
Project title Geography Network
Coordinating institution / Coordinator
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                            FI
Pia Le Grand / intsci@utu.fi
Network description
The Geography network aims at using each partner's specialization fields for offering interesting
study opportunities to its students. In other words, students who wish to focus on certain areas of
specialization, which are not as strongly represented at their home institution as at some partner
institution, can benefit from the opportunity of Nordplus student mobility within the Geography
network. Network activities also consist of development of virtual learning techniques, which
enable students’ reading, participating and communicating in the mutual, shared virtual platforms
of the courses, which will be developed in collaboration between Nordplus partners.
Granted funds
Mobility
Partners
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE


ID 17290
Project title Nordlys - Universitetet i Bergen
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I BERGEN                                NO
Helge Bjørlo / helge.bjorlo@ua.uib.no
Network description
Nordlys har som hovedformål å styrke student- og lærermobilitet mellom de nordiske landene, og
gjennom dette styrke kunnskapen nordiske studenter har om sine naboland, om andre nordiske
språk og om andre nordiske universitet. Gjennom lærerutveksling ønskes det å styrke den
nordiske dimensjonen i undervisningen.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
ÅBO AKADEMI                                     FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                              SE
UPPSALA UNIVERSITET                                 SE
ID 17328
Project title ABS - Atmosphere-Biosphere Studies
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Antti Lauri / antti.lauri@helsinki.fi
Network description
ABS (Atmosphere-Biosphere Studies) is a Nordic Master's Degree Programme in Atmospheric
Sciences and Biogeochemical cycles. The aim of the programme is to educate environmental
specialists, who are capable for independent and innovative work in the current and future
challenges related to global climate change and environmental pollution.
The programme is very multidisciplinary, involving a versatile education on atmospheric sciences
covering physical phenomena, atmospheric chemistry, meteorology, and ecosystem studies. Part
of the content of the programme is related to the interactions between the ecosystems and the
atmosphere. All the education of the programme is given in English. The approximate study period
is two years and includes 120 ECTS of studies.
The ABS network consists of ten universities in four Nordic and Baltic countries, which are among
the top-rated research units in the world. The programme has many effects in the society,
including the deepening of the Nordic-Baltic cooperation in environmental education, the idea of
lifelong learning, enhancing student and teacher mobility, and adaptation to the requirements of
the Bologna process.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET                               DK
TARTU ÜLIKOOL                                       EE
EESTI MAAÜLIKOOL                                     EE
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                          FI
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
ID 17600
Network Nordlys
Project title Nordlys Lund University
Coordinating institution / Coordinator
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
Teresia Rindefjäll / teresia.rindefjall@intsek.lu.se
Network description
Nordlys är ett ämnesövergripande sk. ”öppet” nätverk som omfattar 35 nordiska universitet.
Nordlys vänder sig till studenter och lärare som inte har möjlighet att söka NORDPLUS-stipendier
inom etablerade ämnesnätverk. Kontaktperson för nätverket jobbar centralt på universitetet.
Nätverket syftar med student- och lärarutbytena samt kontakten mellan medlemsuniversiteten till
att:
-    stärka den nordiska utbildningsgemenskapen.
-    stärka den nordiska dimensionen i undervisningen.
-    öka kännedomen om andra nordiska universitet.
-    dra nytta av varandras erfarenheter.
-    ge studenter i Norden ett nordiskt perspektiv i sin utbildning.
-    ge större möjligheter för lärare att själva knyta kontakter med kollegor vid de nordiska
universiteten.
-    finna tvärvetenskapliga kontakter.
-    hitta nya intressanta samarbetspartner utanför de etablerade ämnesnätverken.
-    bevara och utveckla den nordiska identiteten.
Nordlys-nätverkets koordinator lämnar in en övergripande nätverksansökan.
Lunds universitet har länge varit medlem i nätverket och med denna projektansökan vill vi
fortsätta arbetet med att implementera nätverkets övergripande målsättningar och stärka det
nordiska samarbetet genom ökad mobilitet för både studenter och lärare. Vi har bland annat under
2008 haft en riktad satsning på att öka antalet utresande inom Norden som kommer att fortsätta
under 2009. Vi kommer även att göra en extra satsning på att marknadsföra möjligheten till
praktik där vi ser ett växande intresse från studenternas sida.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
ID 17709
Network ENRM
Project title Ecology and Natural Resource Management in Northern Europe - ENRM
Coordinating institution / Coordinator
MITTUNIVERSITETET                                     SE
Bengt Jonsson / bengt-gunnar.jonsson@miun.se
Network description
Currently cooperation and networking within HE in Biology, with a focus on ecology and natural
resources, are very limited. Although Erasmus programs do promote exchange we feel that within
our subjects the regional, North European, perspective have not received enough attention and
support. Our primary objective is to establish the first higher education network focusing ecology
and nature resources management in Northern Europe.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
TARTU ÜLIKOOL                                       EE
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                         FI
LATVIJAS UNIVERSITATE                                   LV
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND                                   SE


ID 17719
Network Biologi
Project title Biologi
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                       FI
Katri Aarnio / kaarnio@abo.fi
Network description
Verksamheten omfattar studentmobilitet. Målet är att erbjuda studenter alternativ till de kurser
som finns vid det egna universitetet. Utbudet av kurser inom deltagaruniversiteten kompletterar
varandra väl, täckande de flesta områden inom dessa två grenar av biologin.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                   NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                  SE
ID 17945
Network Bioteknologinätverket
Project title Biokemi och biomedicin
Coordinating institution / Coordinator
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                              FI
Pia Le Grand / intsci@utu.fi
Network description
Samarbetet strävar till att utbyta studenter och lärare mellan institutionerna samt till att höja
undervisningens kvalitet genom att bredda och tillvarata specialkunskaper vid institutionerna
varvid utbildningsgemenskapen kan stärkas och breddas både inom gemensamma och
kompletterande utbildningsområden. Samarbetet berör speciellt nya kliniskt viktiga och intressanta
metoder för in vitro diagnostik omfattande både utveckling av nya basteknologier och applikationer
av dessa för högaktuella humandiagnostiska frågeställningar.
Granted funds
Mobility
Partners
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
HÖGSKOLAN I SKÖVDE                                     SE


ID 18067
Network NORDLYS
Project title Nordlys Karlstads universitet
Coordinating institution / Coordinator
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
Carina Eriksson / carina.eriksson@kau.se
Network description
Syftet med NORDLYS-nätverket är att främja den nordiska student- och lärarmobiliteten samt
förbättra kommunikationen mellan de nordiska universiteten. NORDLYS vänder sig till studenter
och lärare som inte har möjligheter till att ansöka NORDPLUS-stipendier inom etablerade
ämnesnätverk och till studenter som vill läsa ett annat ämne än det de läser vid hemuniversitetet
(tvärvetenskapliga studier, biämnen etc.). NORDLYS stöder därmed främst mindre
internationaliserade ämnesområden (t.ex. naturvetenskap). Nätverket arbetar också för att öka
studentutbytet till och från universitetet som idag endast utväxlar ett fåtal studenter. Karlstads
universitets syfte med projektet är att kunna erbjuda möjligheter för universitetets studenter att
göra studentutbyten till universitet i våra nordiska grannländer. Ge studenter en chans att
komplettera sin utbildning med annan nordisk utbildning och därmed kunna höja kvalitén på sin
utbildning. Vi har också som syfte att främja rörligheten mellan de nordiska universiteten för lärare
och administrativ personal.
Granted funds
Mobility
Partners
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
ID 18255
Network MARECLIM
Project title Joint Nordic Master’s Programme in Marine Ecosystems and Climate, network
acronym:MARECLIM
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I BERGEN                                    NO
Corinna Schrum / Corinna.Schrum@gfi.uib.no
Network description
The purpose of the MARECLIM network is to establish and maintain a long-term collaboration with
the primary aim of running a Joint Nordic Master Programme in Marine Ecosystems and Climate.
Promoting of this program and its establishment as a model for successful Nordic cooperation in
higher education is the long-term goal of the MARECLIM network. Finally, the network aims on
exploring the perspectives for expanding this cooperation based on the experience gained while
running the master program.
The specific objectives of the Joint Nordic Master’s Programme in Marine Ecosystems and Climate
are:
•    Capacity building to address societal needs in climate impact research and assessment and
 in ecosystem research and marine resource management;
•    Ensuring inter-disciplinarity in education in marine science by disciplinary integration;
•    Increasing the teaching potential by regional integration;
•    Revolving a master’s programme around top level research;
•    Providing a study programme of top international quality in the Nordic region;
•    Increasing the attractivity of the Nordic region for local and non-Nordic students.
Herewith, addressing the more general objectives of the Joint Nordic Master’s programmes:
•    Stimulate co-operation between educational institutions and other relevant bodies and
making the Nordic Region a more coherent unit;
•    Enhance the international profile of Nordic Higher Education and spread ‘good practice’;
•    Develop new models for Nordic co-operation in education;
•    Develop new areas of academic study;
•    Generate specialised knowledge in areas where expertise is needed;
•    Provide positive models for ongoing academic collaboration.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
Fróðskaparsetur Føroya                                    FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
ID 18261
Network Fisknät
Project title Fisknät
Coordinating institution / Coordinator
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
Juhani Pirhonen / juhani.pirhonen@jyu.fi
Network description
The aim is to offer the students a possbility for exchange, especially within fish biology and
fisheries science but also in other branches of aquatic sciences.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO


ID 18388
Project title Nord+fysik (Teoretisk fysik)
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Jouni Niskanen / jouni.niskanen@helsinki.fi
Network description
Our goal is “bread and butter” grassroot student and teacher mobility in physics between a mid-
sized coalition of Nordic and Baltic universities.
Also this is a renewal of an existing network and its extension to include the Lithuanian University
of Vilnius (Vilniaus Universitetas).
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                  LT
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA                                SE
ID 18495
Network BIO-BIOLOGY
Project title Network for student and staff exchange in the field of biology
Coordinating institution / Coordinator
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
Annamari Markkola / Annamari.Markkola@oulu.fi
Network description
Purpose of the proposed activity is to enable and increase biology student and staff mobility
between Nordic universities
Granted funds
Mobility
Partners
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I TROMSØ                                 NO
HÖGSKOLAN I GÄVLE                                    SE
   14 Social Science


ID 17056
Network Nordlys
Project title Nordlys Luleå tekniska universitet
Coordinating institution / Coordinator
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                              SE
Christina Hamsch / Christina.Hamsch@ltu.se
Network description
Nordlys-nätverket med student- och lärarubyten samt kontakter mellan medlemsuniversiteten
syftar till att
- stärka den nordiska utbildningsgemenskapen
- stärka den nordiska dimensionen i undervisningen
- öka kännedom om andra nordiska universitet
- dra nytta av varandras erfarenheter
- ge studenter i Norden ett nordiskt perspektiv i sin utbildning
- finna tvärvetenskapliga kontakter
- hitta intressanta samarbetspartner utanför de etablerade ämnesnätverken
- bevara och utveckla den nordiska identiteten (t ex genom att anväda de nordiska språken)
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                 DK
ÅBO AKADEMI                                      FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                NO
ID 17097
Network Nordlys
Project title Nordlys Linköpings Universitet
Coordinating institution / Coordinator
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE
Natalia Roma Masdeu / natalia.roma.masdeu@liu.se
Network description
Nordlys is one of the biggest networks in the Nordplus programme and its purpose is to enhance
the cooperation in higher education among Nordic universities by increasing the student exchange
and teacher exchange among the Nordlys universities. Nordlys was created to offer exchange
possibilities to the students that can not participate in subject-specific Nordplus networks or want
to study a different subject than the one they study at their home university.
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                            FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                          FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                           FI
Fróðskaparsetur Føroya                                   FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
UMEÅ UNIVERSITET                                      SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                 SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
ID 17277
Network Nordlys
Project title NORDLYS
Coordinating institution / Coordinator
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE
Mette Svensson/ mette.svensson@vxu.se
Network description
The main purpose of the network is to facilitate student and teacher mobility in universities within
study fields that cannot offer NORDPLUS-grants through existing subject-related networks.
Another purpose is to give students the opportunity to study within a different field of study than
at their home institution, which helps creating multidisciplinary contacts and find cooperation
partners outside the established subject-related networks. The NORDLYS-network as a whole aims
at increasing the number of students, teachers and administrative staff taking an exchange period
or visit in a Nordic country, and in this way increase their awareness of the Nordic dimension in the
globalising world of today.
Granted funds
Network Support
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                   DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                    DK
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
JOENSUUN YLIOPISTO - JOENSUU UNIVERSITET                          FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                        FI
KUOPION YLIOPISTO - KUOPIO UNIVERSITET                           FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                          FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                          FI
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                            FI
ÅBO AKADEMI                                        FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Fróðskaparsetur Føroya                                   FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                    IS
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I AGDER                                   NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                   NO
UNIVERSITETET I OSLO                                    NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
KARLSTADS UNIVERSITET                                   SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                                 SE
LUNDS UNIVERSITET                                     SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                   SESESESE
UMEÅ UNIVERSITETUPPSALA UNIVERSITETÖREBRO UNIVERSITET
ID 17286
Project title NORDLYS - NTNU
Coordinating institution / Coordinator
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                   NO
Nina Moxnes / nina.moxnes@ntnu.no
Network description
Student Mobility
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                 DK
ÅBO AKADEMI                                       FI
Fróðskaparsetur Føroya                                 FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
LULEA TEKNISKA UNIVERSITET                               SE


ID 17361
Network Netværk i statskundskab
Project title Netværk i statskundskab
Coordinating institution / Coordinator
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
Birgit Kanstrup / bk@ps.au.dk
Network description
Formålet med Nordplus-netværket i statskundskab er at skabe en ramme for udveksling af
studerende mellem 20 politologiske universitetsinstitutter i Norden. Politologi forstås i bred
forstand, dvs. komparativ politik, international politik og organisation, offentlig forvaltning,
offentlig politik, policystudier, sociologi og metode. Netværket er organiseret med én koordinator
(fra Aarhus Universitet) og en kontaktperson på hvert af de deltagende institutter. Netværket giver
også mulighed for lærermobilitet mellem de deltagende institutter.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                    DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                     DK
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
VAASAN YLIOPISTO - VASA UNIVERSITET                              FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                               FI
ÅBO AKADEMI                                          FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                         FI
LAPIN YLIOPISTO - LAPPLANDS UNIVERSITET                            FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                         FI
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                         FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                        IS
UNIVERSITETET I OSLO                                     NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                    NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                    NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                     SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                    SE
UPPSALA UNIVERSITET                                      SE
UMEÅ UNIVERSITET                                       SE
LUNDS UNIVERSITET                                       SE
ID 17412
Project title Nordlys Åbo universitet
Coordinating institution / Coordinator
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                             FI
Tarja Virta / intsoc@utu.fi
Network description
Huvudkoordinatorn för Nordlys är Växjö universitet. Denna delansökning koordineras av Åbo
universitet (University of Turku). Nordlys är ett ämnesövergripande sk. ”öppet nätverk” som
omfattar 35 nordiska universitet. Nätverket bildades år 1995 av en grupp Nordplus
kontaktpersoner som arbetade på centrala förvaltningarna vid universiteten. Syftet var och
fortfarande är att främja den nordiska studentmobiliteten samt förbättra kommunikationen mellan
de nordiska universiteten. Senare har nätverket också utvidgat sig till lärarmobiliteten.
Granted funds
Mobility
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE


ID 17456
Project title Nordlys + Stockholms universitet
Coordinating institution / Coordinator
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                 SE
Maarit Hämäläinen / maarit.hamalainen@internat.su.se
Network description
Stockholms universitet ingår i det centrala nätverket Nordlys som består av cirka 30 universitet i
Norden. Syftet med projektet ”Nordlys + Stockholms universitet” är att kunna erbjuda
utbytesmöjligheter för de studenter på grundutbildning och lärare vid Stockholms universitet som
inte har möjlighet att delta i utbyte inom Nordplusprogrammet genom ämnesnätverk vid
institution. Övergripande syfte med projektet är att utöka och intensifiera samarbete mellan de
deltagande lärosätena och därmed främja och förstärka den nordiska utbildningsgemenskapen
inom högre utbildning i Norden i enlighet med Nordplus ramprogram 2008-2011.
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                 DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
Fróðskaparsetur Føroya                                 FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I BERGEN                                 NO
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
ID 17496
Network Nordplus-nätverk för socialpsykolog
Project title Nordplus-nätverk för socialpsykologi
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Karmela Liebkind / karmela.liebkind@helsinki.fi
Network description
Nätverkets målsättning är att utvidga undervisningen av socialpsykologi i Norden och göra den
mera mångsidig. Nätverket strävar också till synergi beträffande läromedel i socialpsykologi samt
till ökad intresse för socialpsykologisk forskning. Förutom student- och lärarutbytet byter
universiteten också studiehandböcker och annat material som kan berika undervisningen i
nätverkets olika universitet. Dessutom anordnar nätverket gemensamma kurser med lärare och
studenter från nätverkets medlemsuniversitet.
Granted funds
Mobility
Partners
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                DK
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
UPPSALA UNIVERSITET                                    SE


ID 17504
Network Det Vestnordiske Netværk
Project title Det Vestnordiske Netværk. Et udviklende samarbejde om pædagogik og
socialpædagogik.
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                          DK
susanne stein / sste@viauc.dk
Network description
Samarbejdet i Det Vestnordiske Netværk har til formål at styrke, udvikle og udveksle
socialpædagogiske traditioner og praksiser, samt uddannelse indenfor
området, gennem en udbygget og styrket kontakt mellem pædagogiske
uddannelser i det vestnordiske område. Aktiviteterne skal medvirke til at sikre og udvikle kvalitet,
til inspiration og innovation i forhold til både den enkelte partners uddannelsesaktiviteter og til
fælles uddannelsesaktiviteter samt til udvikling og kvalitativ højnelse af den socialpædagogiske
praksis og uddannelse som sådan. Netværkets primære fokus er det socialpædagogiske område,
hvor de nordiske lande har en særlig tradition med både mange fællestræk men også med store
forskelle.
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                          DK
Føroya Læraraskúli                                     FO
Socialpædagogisk Seminarium                                 GL
KENNARAHÁSKÓLI ÍSLANDS                                   IS
HØGSKOLEN I FINNMARK                                    NO
ID 17572
Network
Project title Nordlys-University of Akureyri
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                  IS
Rúnar Gunnarsson / international@unak.is
Network description
Nordlys aimed for student mobility when no other networks can be used
Granted funds
Mobility
Partners
SYDDANSK UNIVERSITET                                  DK
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                    SE


ID 17615
Network NORDLYS
Project title Nordlys - University of Tromsø
Coordinating institution / Coordinator
UNIVERSITETET I TROMSØ                                  NO
Ute Vogel / ute.vogel@uit.no
Network description
To promote student and teacher mobility within the Nordic countries. Nordlys is a successfull and
flexible exchange network covering all universities and academic subjets within the Nordic
countries. The network is used particulary by students of any subject area who do not fit in with
existing, more academically restricted NORDPLUS networks.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    NO
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                         FI
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
ID 17805
Network
Project title Nordlys - Svenska social- och kommunalhögskolan
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Malin Hauk / malin.hauk@helsinki.fi
Network description
NORDLYS är ett ämnesövergripande så kallat öppet nätverk inom NORDPLUS, numera omfattande
alla universitet i Norden. Nätverket bildades år 1995 av en grupp Nordplus kontaktpersoner som
arbetade på de centrala förvaltningarna vid universiteten. Syftet var och är att främja den nordiska
student- och lärarmobiliteten samt förbättra kommunikationen mellan de nordiska universiteten
och öka förståelsen mellan de nordiska länderna.
NORDLYS vänder sig främst till studenter som inte kan söka NORDPLUS-stipendier inom etablerade
institutionsnätverk eller som vill läsa ett annat ämne än det man läser vid hemuniversitetet, och
stöder främst de mindre internationaliserade ämnesområden. Nätverket arbetar också för att öka
studentutbytet till universitet som idag endast utväxlar ett fåtal studenter.
För att ytterligare stärka det nordiska samarbetet ger NORDLYS också en möjlighet för lärare att
söka stipendier för mobilitet inom nätverket. Det goda samarbetet med samtliga universitet i
Norden ger våra lärare fantastiska möjligheter att genomföra så kallade lärarutbyten med
undervisning för att skapa och hitta nya samarbetspartner inom forskning och för utvecklandet av
gemensamma kurser utanför de etablerade ämnesnätverken. Lärarmobiliteten inom NORDLYS kan
därmed mycket väl ha en katalysatorverkan i att skapa nya ämnesnätverk och sätta igång nya
nordiska projekt.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI                                   IS
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE


ID 17812
Network
Project title Nordlys Aalborg University
Coordinating institution / Coordinator
AALBORG UNIVERSITET                                   DK
Gitte Jensen / gij@adm.aau.dk
Network description
Nordlys aimed for student mobility when no other network can be used
Granted funds
Mobility
Partners
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                   NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                 NO
UNIVERSITETET I OSLO                                  NO
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
ID 17815
Network
Project title Changing Everyday Practices - Home and Food Cultures – in Nordic and Baltic
Societies
Coordinating institution / Coordinator
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
Hille Janhonen-Abruquah / hille.janhonen-abruquah@helsinki.fi
Network description
Objective for co-operation with in the theme “Changing Everyday Practices - Home and Food
Cultures – in Nordic and Baltic Societies” is to provide high quality advanced level courses for the
Nordic and Baltic students. The long term aim is to run an international joint master programme
where master’s thesis are supervised and done in international study groups.
The short time (2009-2010) goals are (four different activities):

1) To improve and further develop the already existing INTENSIVE COURSE “Food and learning in
a changing society - food is not only nutrition / Mat och lärande i ett föränderligt samhälle - mat är
mera än näring” http://www.helsinki.fi/kty/nordplus. The partnership was extended to Estonia
during the academic year 2008-2009. The Tallinn University is the latest companion from the Baltic
region. Spring 2010 the intensive course will be held in Estonia.
Universities and departments taking part in this intensive course are:
- University of Helsinki, Department of Home Economics and Craft Science
-Tallinn University, Department of Craft
- Aarhus University, Danish School of Education, Copenhagen
- University of Gothenburg, Department of Food, Health and Environment
-University of Uppsala Department for Food, Nutrition and Dietetics
2) To give opportunity for the students to study 6 months in an other Nordic country (STUDENTS
LONG EXCHANGE)
Universities taking part in students’ long exchanges are:
-Department of Home Economics and Craft Science, University of Helsinki
-Department of Food, Health and Environment, University of Gothenburg
-Department for Food, Nutrition and dietetics, Uppsala University
3) To plan and extend co-operation in a JOINT STUDY PROGRAMME” Interdisciplinary Studies on
Everyday Life in Nordic Welfare Societies”
Universities taking part in joint study programme are:
University of Helsinki, Department of Home Economics and Craft Science
University of Linköping Sweden, Theme department: Theme Technology and Social Change
University of Roskilde, Denmark, Department of Psychology and Education
For this application round there are three new partners:
University of Stavanger, Norway, Department of Social Studies
University of Tallin, Estonia, Department of Social Policy
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
Objectives of the joint study program:
- to plan a joint, Nordic, and interdisciplinary master program on researching everyday life
- to plan a detailed structure of the program for a joint degree or for reconciling the structure
within our current degrees
- to specify the degree requirements, and selection criteria for the students
-find out more about possibilities for applying for the Erasmus Mundus programme with partners
outside Nordic and Baltic region.
4) To run a SHORT METHODOLOGICAL COURSE and expand the partnership. The aim of the
methodological course is to present research perspectives on processes of everyday life and relate
them to potentials, challenges and limitations of research methods developed within these
perspectives. The course presents methodologies for studying everyday life by concentrating on
different data gathering and analysing methods, namely video-based methods, diary methods and
interview and observation methods. The encouraging feedback from course organized 2008-2009
has proven the need to continue the series of these short methodological courses. These courses
give also valuable experience on running courses in international co-operation. This is important
for the joint Master degree in future.
Universities taking part in joint study programme are:
University of Helsinki, Department of Home Economics and Craft Science
University of Linköping Sweden, Theme department: Theme Technology and Social Change
University of Roskilde, Denmark, Department of Psychology and Educations
For this application round there are three new partners:
University of Stavanger, Norway, Department of Social Studies
University of Tallin, Estonia, Department of Social Policy
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Policy
The funding applied here (Nordplus Framework Pogramme 2008-2011) shall make these (four
different activities) short time goals possible.
Added value
None of the collaborating universities would be able to produce this kind of teaching on their own.
The shared expertise is not only economical but highly beneficial regarding the development of
study programmes and research in each partner University. At the master level the number a
students is rather small so it is almost obligatory to co-operate in order to produce high quality
courses. Participating students will benefit greatly as they are able to expanding their networks
within the Nordic-Baltic countries and learn scientifically to explore the everyday life with its
complexities. They can apply their knowledge and expertise in their future professions in the fields
such as education, research, social work and food service management. Number of new partners
at this application round shows how attractive the co-operation has been.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                 DK
TALLINNA ÜLIKOOL                                       EE
UNIVERSITETET I STAVANGER                                  NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                    SE
ID 18103
Network Kunskapsproduktion i socialt arbete
Project title Knowledge production in social work
Coordinating institution / Coordinator
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                 NO
Edgar Marthinsen / edgar.marthinsen@samfunn.ntnu.no
Network description
Målsättningen är att bygga upp, utvide og vedlikeholde ett nordiskt
samarbetsnätverk som arbetar på att utveckla undervisningen och
handledningen i kunskapsteoretiska frågor och kunskaps- och
expertisproduktionen i socialt arbete.
Project summary (write a short summary of the project) :
Nätverkets målsättning är att stödja utbildningen av kunskapsaktiva
socialarbetare, som både kan och vill använda teoretisk och vetenskaplig
kunskap i sitt arbete och som har en forskande och reflektiv attityd till arbetet.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                 DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                    FI
UNIVERSITETET I AGDER                                NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                              NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                  SE
ID 18117
Network
Project title NORDLYS - Växjö universitet
Coordinating institution / Coordinator
VÄXJÖ UNIVERSITET                                    SE
Mette Svensson/ mette.svensson@vxu.se
Network description
Student- och lärarmobilitet
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
Fróðskaparsetur Føroya                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
UNIVERSITETET I STAVANGER                                NO


ID 18138
Network Nordpraktik
Project title Praktikken som læringsrum
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND - VIA UNIVERSITY COLLEGE             DK
Lars Lund / ll@viauc.dk
Network description
Formål med mobilitetsprojektet
At afdække den læringsforståelse de modsætninger og fællestræk der er i forholdet
uddannelsessted og praktiksted med henblik på at drage gensidige erfaringer til støtte for
aktørerne i de to læringsrum og til støtte af den studerendes forståelse af situeret læring,
erfaringsbaseret læring og kognitiv læring.
Granted funds
Mobility
Partners
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
Føroya Læraraskúli                                     FO
HØGSKOLEN I FINNMARK                                    NO
ID 18215
Network Nordhimmel
Project title Udvikling af den faglige kompetence inden for undervisning og praksis med
behandlingskrævende børn og unge i det socialpædagogiske arbejde.
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                        DK
Lars Lund / ll@viauc.dk
Network description
Mobilitetsprojektet er nytænkning, idet det er et samarbejde mellem en praksisinstitution og
undervisningsverdenen.
Formålet med projektet er at bringe den praktiske konkrete verden ind i undervisningsmiljøet,
samt at diskuterer de teoretiske indfaldsvinkler, der anvendes i det socialpædagogiske arbejde
med selvskadede, selvmordstruede, omsorgssvigtede børn og børn med generelle sociale
vanskeligheder. Herunder en afdækning af forskellige metoders anvendelighed både i teori og
praksis i henholdsvis Grønland og Danmark.
I hvor høj grad er den teori der anvendes på uddannelsesinstitutionerne brugbare i forhold til
praksis og hvilke muligheder er der for at udvikle nye teorier i arbejdet med særlig udsatte børn.
Projektet tænkes i år startet som et mobilitetsprojekt, hvor fagligt kompetente personer fra
behandlingshjemmet Himmelbjergården skal undervis og diskuterer deres faglige praksis med
meritstuderende fra Pædagoguddannelsen Grenå Via Universyty College og meritstuderende fra
Socialpædagogisk Seminarium i Grønland.
Granted funds
Mobility
Partners
Socialpsykiatri Regien Midt - Himmelbjergården                      DK
Socialpædagogisk Seminarium                               GL


ID 18307
Network nordnetværk
Project title Nordnetværk for socialpædagogik
Coordinating institution / Coordinator
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION MIDTJYLLAND                         DK
Karen Domino / kdo@viauc.dk
Network description
Hovedmålet med netværket er at fremme nordisk sprog og kulturforståelse. Desuden at skabe
innovative læreprocesser i forståelse af og synet på livslang læring og socialpædagogik og
socialpolitik i norden gennem mobilitet, netværksaktiviteter og fællesprojektaktiviteter.
Netværket ønsker at arbejde med en synliggørelse af de forskellige landes grundlægegnde
antagelser og deres betydninger for de handlinger og kulturforståelser der ligger bag handlingerne.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
Føroya Læraraskúli                                    FO
HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG                                NO
HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING                                   SE
ID 18490
Network HALS
Project title Nordic Student Network Builidng in Social Sciences
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I HARSTAD                                    NO
Sigrid Ag / Sigrid.Ag@hih.no
Network description
In addition to the regular student and teacher exchanges, the purpose of the project is to create
an active meeting arena for Nordic students within the fields of social sciences, child welfare and
social pedagogics.
Granted funds
Mobility
Partners
EUC SJÆLLAND                                        DK
ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA                           FI
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                   SE


ID 18514
Network Relasjon-sosialpedagogikk
Project title Relasjon-sosialpedagogikk
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I OSLO                                   NO
Erik Grønvold / erik.gronvold@sam.hio.no
Network description
Styrking og utvikling av de sosialpedagogiske (og sosialarbeiderutdanningene) utdanningene i
Norden.
Granted funds
Mobility
Partners
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN               DK
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                            FI
Føroya Læraraskúli                                  FO
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                    IS
HØGSKOLEN I ØSTFOLD                                  NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                SE
ID 18617
Network Nordisk pædagogikuddannelses samarbejde
Project title Nordisk pædagogik uddannelses samarbejde
Coordinating institution / Coordinator
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                  DK
Inger Østergaard / inos@ucc.dk
Network description
Nedenstående beskrivelse skal ses på baggrund af tidligere ansøgninger og bevillinger.
Netværket bestående af 5 uddannelsesinstitutioner i Norden er nu kommet så langt i sin udvikling,
at et kontinuerligt samarbejde er etableret og gennemføres med deltagelse af alle 6
uddannelsessteder på både studenter - og lærerplan.
På studenterplan gælder det primært vedr. udvekslinger af praktikuddannelsessteder, som giver
megen inspiration og forståelse til den enkelte deltager, men som også giver inspiration til det
forsatte studiearbejde i eget studiemiljø.
På Lærerplan har udviklingen gået fra gensidig indsigt og forståelse af studieplaner og strukturelt
til mere præcise faglige udveksling og inspiration, gennem gensidige besøg.
At kontakterne på både studenter- og lærerplan også er inspirerende og givende på individuelt og
Kulturelt plan, gør ikke udviklingen ringere.
Netværket er nu udvidet til ikke alene at omfatte de studerendes praktik men også særlige
studieperioder i teorisemestre, hvor de studerende p. g. a. forskelle i studiernes indhold,
tilrettelæggelse og arbejdermetoder vil kunne indhente ny viden til gavn for den enkelte
studerende, men også til inspiration på eget uddannelsessted hvilket stadig er på forsøgsstadie,
men meget positivt.
Netværket betyder i dag meget for studerende, lærere og studiestedernes gensidig udveksling.
Granted funds
Mobility
Partners
LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU                                 FI
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER                                  NO
HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG                                 NO
ÖREBRO UNIVERSITET                                     SE
ID 18631
Network Norpaed
Project title Intensive Programme in Disability Studies
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I HARSTAD                                    NO
Sigrid Ag / Sigrid.Ag@hih.no
Network description
The purpose is to increase the knowledge on social work across the Nordic countries. This is done
via active teacher and student exchanges, the latter represented primarily by practical studies at
partner institutions. The network has also included Nordic cultural aspects in the social work
discipline through two successful intensive courses (Cultural Pedagogics and the Good Life in 2004
and Empowerment in 2006) which have resulted in closer cooperation and better inter-Nordic
understanding. The topic of the next intensive meeting will be Caring Work in Social Sciences.
Regular contact with the partner institutions generates confidence which is important in the
Norpaed cooperation. In order to involve all parties in the network and its activities, each
institution in turn takes responsibility for the coordinatorship. The network was enlarged in 2005,
including also the Faroe Islands, a positive partner with new perspectives. The cooperation works
very well and the partners meet several times during the year, both at network meetings but also
for the planning and implementation of the intensive courses. Over the past years the financial
support from Nordplus has been considerably reduced at the same time as the activity has
increased. This means that several exchange students and teachers have made use of the
Erasmus grants. We hope to reverse this tendency.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DEN PÆDAGOGISKE PROFESSIONSHØJSKOLE I REGION HOVEDSTADEN                  DK
VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU - VASA YRKESHÖGSKOLA                       FI
Føroya Læraraskúli                                     FO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                     SE


ID 18637
Project title Strengthening Nordic-Baltic educational cooperation in development of module
"Supervision in social work"
Coordinating institution / Coordinator
MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS                                 LT
Alina Petrauskiene / alina.petrauskiene@gmail.com
Network description
The main purpose of the project is to develop module "Supervision in social work" which contribute
to raising the quality of social work in Nordic-Baltic countries by linking research, professional
practice and theory in supervision. Project will be carried out by shared responsibility among the
participating countries.
Granted funds
Development Project
Partners
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                         FI
LATVIJAS UNIVERSITATE                                    LV
UNIVERSITETET I STAVANGER                                  NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                    SE
ID 18746
Network Transition Studies Network
Project title Understanding Societal Change: Developing A Regional Consortium for Advancement
of Transition Studies
Coordinating institution / Coordinator
TARTU ÜLIKOOL                                        EE
Rune Andersen / rune.andersen@ut.ee
Network description
The Consortium deals with Transition Studies, understood as the study of fundamental economic,
political, and social changes. Transition is not a sui generis problem related exclusively to post-
Communist countries. Rather, the lessons learned from the post-Communist experiences might be
extended to non-Communist countries having experienced fundamental institutional breakdowns.
The study of transition related topics has thus both scholarly interest and political relevance. The
purpose of the Consortium is to establish a standing forum for the improvement of teaching and
learning within the interdisciplinary field of Transition Studies. The activities of the Consortium
include (1) development of common curricula and teaching methodologies, (2) teacher and student
express mobility visits facilitating the establishment of enduring cross-cutting contacts among the
participating institutions, their faculty, and students, and (3) dissemination of the result both
among partners and to a broader audience, including political decision makers.
Granted funds
Mobility
Development Project
Network Support
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                    DK
AARHUS UNIVERSITET                                      DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                              FI
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                    LT
UNIVERSITETET I AGDER                                    NO
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA                                     SE
ID 18799
Network Social arbejde i Norden
Project title Socialt arbejde i Norden
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
Steinunn Hrafnsdóttir / steinhra@hi.is
Network description
På grund af støtten fra NORDPLUS har partnerne gennem alle årene været i stand til at udveksle
studerende og lærere, samt afholde intensivkurser med temaer som "Komparativ Socialpolitik",
"Socialt arbejde i frivilligsektoren" og "Socialpolitik og samfundsarbejde". Udover det åbenlyse
udbytte i form af nyt undervisningsmateriale og nye undervisningsmoduler er det typisk at
partnerne henter inspiration og bistand hos hinanden i forhold til andre områder. Eksempelvis
gjorde uddannelsen i Lund sine første På grund af støtten fra NORDPLUS har partnerne gennem
alle årene været i stand til at udveksle studerende og lærere, samt afholde intensivkurser med
temaer som "Komparativ Socialpolitik", "Socialt arbejde i frivilligsektoren" og "Socialpolitik og
samfundsarbejde". Udover det åbenlyse udbytte i form af nyt undervisningsmateriale og nye
undervisningsmoduler er det typisk at partnerne henter inspiration og bistand hos hinanden i
forhold til andre områder. Eksempelvis erfaringer med ekstern censur ved at anvende lærere fra
Aarhus. Aarhus har f.eks. integreret "anvendelse af drama i socialt arbejde" i skolens curriculum
pga. inspiration fra Bergen. Reykjavík har spillet en fremtrædende rolle i den seneste evaluering af
uddannelsen i Aarhus. Lund har f. eks. hjulpet alle partnere med modeller for undervisning
fremtidsværkstedsmodellen.
Granted funds
Mobility
Partners
AARHUS UNIVERSITET                                     DK
Socialrådgiveruddannelsen                                  GL
HØGSKOLEN I BERGEN                                     NO
LUNDS UNIVERSITET                                      SE


ID 18969
Network Sköndalsnätverket
Project title Poverty and Social Work in Times of Financial Turmoil- Shaping Innovative Social
Policies in the Nordic Perspective
Coordinating institution / Coordinator
ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA                                   SE
Johan Gärde / johan.garde@esh.se
Network description
This nordic project will increase the number of social work students with a focus on general social
policy measures in a nordic perspective, it will stimulate the interest on social work on the
structural and macro levels and enhance the understanding Users Participation and the
determinants on social welfare provision in times of financial turmoil.
Moreover the network will support student mobility, both as regular studies as well as doing their
internships abroad.
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK FYN, FREDERICIA OG VEJLE              DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                        FI
DIAKONHJEMMET HØGSKOLE                                   NO
ID 19059
Network Stavanger
Project title Gotheburg network
Coordinating institution / Coordinator
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
Mikaela Starke / mikaela.starke@socwork.gu.se
Network description
The network has been ongoing for more than a decade. It has included considerable teaching and
student mobility as well as intensive programs. These have been given both on bachelors' and on
masters' levels. Due to staff-changes at several institutions this applications aims to reconstruct
this network. The application comprises support for network meetings as well as student and
teacher’s mobility.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
PROFESSIONSHØJSKOLEN I REGION SYDDANMARK SYDVESTJYLLAND                  DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
HØGSKOLEN I BODØ                                      NO

ID 19234
Project title NORDFASO: Family-oriented social work in the Nordic countries
Coordinating institution / Coordinator
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
Sigrún Harðardóttir / sih18@hi.is
Network description
Student and teacher exchange as well as network activities
Granted funds
Mobility
Partners
AALBORG UNIVERSITET                                   DK
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                     IS
HØGSKOLEN I BODØ                                     NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                   NO
LINKÖPINGS UNIVERSITET                                  SE
LUNDS UNIVERSITET                                    SE
   15 Communication and Information Science


ID 17062
Project title formidlingskursus i opsætning af en slangeudstilling på Grønlands Nationalmuseum i
Nuuk
Coordinating institution / Coordinator
DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI - KONSERVATORSKOLEN                     DK
Arne Rasmussen / kons@kons.dk
Network description
• at få mulighed for at realisere konserveringsformidlingsundervisning på bedste måde ved at
deltage i opbygning og klargøring af en rigtig udstilling.
• at producere en udstilling inden for de givne rammer (her tænkes både på vores uddannelse på
Konservatorskolen samt på Museets rammer i Nuuk).
• at formidle naturhistorisk- og kulturhistorisk viden om slanger til en befolkningsgruppe, der ikke
har lokalt kendskab til denne dyregruppe.
• at fortælle om eksotiske befolkningsgruppers daglige omgang med giftige havslanger.
• at formidle Washington-konventionens regler omkring handel med truede dyregrupper.
• at formidle hvordan forskellige slangepræparater konserveres.
• at formidle klimaændringers betydning for slangers udbredelse (kommer der mon slanger til
Grønland som følge af klimaændringerne)
Granted funds
Mobility
Partners
Grønlands Nationalmuseum i Nuuk                              GL
ID 17147
Network Norplusnätverk Nordiska biblioteksskoler / The Nordplus Network for Library and
Information Science
Project title Norplusnätverk Nordiska biblioteksskoler / The Nordplus Network for Library and
Information Science
Coordinating institution / Coordinator
HÖGSKOLAN I BORÅS                                      SE
Christina Kaspersen / christina.kaspersen@hb.se
Network description
Library and Information Science is a narrow discipline in the Nordic and Baltic countries, with few
and small milieus, but still internationally well known for its academic contributions to the field.
Being relatively few, and covering a wide range of topics, it is vital to draw upon each others
experience. The main purpose of the network is to be an arena for sharing knowledge in the fields
of teaching and research within Library and Information Science. By cooperating and working
together towards a common goal, increasing cooperation between the Nordic/Baltic
countries/partners, the network believes that positive results will be seen. More cooperation and
better understanding of education, research etc. will lead to cooperation over national boarders
and further development of common projects.
Granted funds
Mobility
Network Support
Partners
DANMARKS BIBLIOTEKSSKOLE                                  DK
TALLINNA ÜLIKOOL                                      EE
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                        FI
ÅBO AKADEMI                                         FI
OULUN YLIOPISTO - ULEÅBORGS UNIVERSITET                           FI
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                       IS
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                   LT
HØGSKOLEN I OSLO                                      NO
UNIVERSITETET I TROMSØ                                   NO
VÄXJÖ UNIVERSITET                                      SE
UPPSALA UNIVERSITET                                     SE
LUNDS UNIVERSITET                                      SE
ID 17627
Network NIMU Nordiska Institutionerna för Mediautbildning
Project title NIMU Nordiska Institutionerna för Mediautbildning
Coordinating institution / Coordinator
METROPOLIA - AMMATTKORKEAKOULU                             FI
Tia-Maria Sjöblom / tia-maria.sjoblom@metropolia.fi
Network description
NIMU network was established in 2005 and it promotes collaboration within higher education in the
field of media and communication in the Nordic countries. Activities during academic year
2009/2010 include teacher and student mobility and network meetings. The network applies
funding for student and teacher mobility in media education.
Granted funds
Mobility
Partners
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                               DK
TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU                              FI
HØGSKOLEN I LILLEHAMMER                                 NO
MALMÖ HÖGSKOLA                                     SE
UPPSALA UNIVERSITET                                   SE
ID 17976
Network Den nordiske samarbeidskomiteen for journalistutdanninger
Project title Den nordiske samarbeidskomiteen for journalistutdanninger - felles fagutvikling
Coordinating institution / Coordinator
HØGSKOLEN I OSLO                                     NO
Bjørg Halvorsen / Bjorg.Halvorsen@jbi.hio.no
Network description
- Prosjektet har som mål å utvikle nordisk spisskompetanse innenfor journalistikk og
journalistutdanning, som også kan brukes i globalt samarbeid.
- Prosjektet har som mål å sikre utvikling av høyeste faglige kvalitet og av innovasjon i de
nordiske journalistutdanningene gjennom samarbeid med mediene, utviklingsprosjekter, student-
og lærermobilitet samt fortsatt oppbygging av nettverket med såvel nordiske som baltiske
deltakere.
- Prosjektet har som mål gjennom systematisk utveksling av erfaringer og god praksis å sikre at
de nyeste landevinninger innenfor journalistutdanning spres blant medlemmene.
- Prosjektet har som mål å bruke nettverket som en arena for kontinuerlig erfaringsutveksling
mellom ledere, lærere og studenter innenfor de nordiske journalistutdanninger.
- Prosjektet har som mål å bruke nettverket til å fremme språklig og kulturell forståelse gjennom
utveksling av studenter og lærere og ved felles utviklingsprosjekter.
- Prosjektet har som mål å bruke nettverket som et arnested for nye samarbeidsprosjekter.
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
DANMARKS JOURNALISTHØJSKOLE                                DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
Journalistskolen                                     GL
HÁSKÓLI ÍSLANDS                                      IS
HØGSKOLEN I BODØ                                     NO
UNIVERSITETET I STAVANGER                                 NO
HØGSKULEN I VOLDA                                     NO
HANDELSHØYSKOLEN BI                                    NO
MEDIEHØGSKOLEN GIMLEKOLLEN                                NO
SÁMI ALLSKUVLA/SAMISK HØGSKOLE                              NO
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
MITTUNIVERSITETET                                     SE
SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA                                    SE
HÖGSKOLAN I KALMAR                                    SE
ID 18399
Network InterLinks10.Net: Nordplus Network of Journalism Schools
Project title InterLinks10.Net: Nordplus Network of Journalism Schools
Coordinating institution / Coordinator
LATVIJAS UNIVERSITATE                                  LV
Vita Zelce / vita.zelce@lu.lv
Network description
InterLinks10.Net is a consortium of Nordic and Baltic journalism schools aimed at high quality
journalism education and research in line with the Bologna Process and European common values
by harmonizing Master level journalism curricula and promoting cross-cultural cooperation at both
University and College levels in the region. The member schools possess high quality academic
resources, professional competence and experience in practical journalism training, and cooperate
with the media organisations nationally and internationally.
Granted funds
Mobility
Intensive course
Development Project
Network Support
Partners
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                               DK
DANMARKS JOURNALISTHØJSKOLE                               DK
TARTU ÜLIKOOL                                      EE
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                      FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                      FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                      FI
VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS                             LT
VILNIAUS UNIVERSITETAS                                 LT
HØGSKOLEN I OSLO                                    NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                 SE
ID 18770
Network
Project title Media and Communication
Coordinating institution / Coordinator
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
Per Jauert / pjauert@imv.au.dk
Network description
Nordplus netværket i medier og kommunikation har som mål at fremme udveksling af studerende
og undervisere mellem institutioner, som giver undervisning i forskellige aspekter af fagfeltet
medier og kommunikation i Norden, herunder også film.
Fagfeltet medier og kommunikation er meget bredt, og der gives ikke lige specialiseret
undervisning inden for alle områder på de i netværket deltagende institutioner. Faget dækker i
stikordsform: kommunikationsformer, mediesamfundet, medieinstitutioner, mediebudskaber,
mediereception og publikum, og omfatter forskningsretninger/specialiseringer som
massekommunikation, medievidenskab, journalistik, filmvidenskab, medieteknologi, nye medier.
Netværket omfatter de vigtigste miljøer i Norden, som giver undervisning i medier og
kommunikation, herunder også film - i alt 15 institutioner fra de 5 nordiske lande og Grønland.
Der søges derfor netværksmidler samt mobilitetsstipendier for studerende og undervisere for i alt
18 samarbejdspartnere - 1 applicant/koordinator (Institut for Informations- og Medievidenskab,
Aarhus Universitet) og 17 co-applicants.
Bemærk venligst at der er forskel på titlen på Applicant LOI og LOIs fra Co-applicants. Dette
skyldes at det har været nødvendigt at ændre titlen så sent i processen at det var umuligt at nå at
fremsende nye LOIs til Co-applicants. Men da projekt id'et er det samme bør det være problemfrit
at sammenholde Applicant LOI med Co-applicant LOI's
Granted funds
Mobility
Partners
KØBENHAVNS UNIVERSITET                                  DK
SYDDANSK UNIVERSITET                                   DK
ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER                                DK
AALBORG UNIVERSITET                                    DK
AARHUS UNIVERSITET                                    DK
HELSINGFORS UNIVERSITET - HELSINGIN YLIOPISTO                       FI
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO - JYVÄSKYLÄ UNIVERSITET                       FI
TAMPEREEN YLIOPISTO - TAMMERFORS UNIVERSITET                       FI
Ilisimatusarfik                                      GL
HØGSKULEN I VOLDA                                     NO
UNIVERSITETET I BERGEN                                  NO
NTNU NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET                    NO
UNIVERSITETET I OSLO                                   NO
STOCKHOLMS UNIVERSITET                                  SE
GÖTEBORGS UNIVERSITET                                   SE
ID 18908
Network
Project title Nordic Master School in Innovative Information and Communication Technologies
(NMS iICT) - Year Two
Coordinating institution / Coordinator
ÅBO AKADEMI                                        FI
Tomi Mäntylä / bgt@it.utu.fi
Network description
Nordic Master School in Innovative ICT (NMS in iICT) is based on the extension of the Nordic
Master Program on Innovative ICT, which was one of the five granted Nordic Master Porgrams by
Nordic Council of Ministers. The Nordic Master Program on Innovative ICT (NMP) was a TUCS
coordinated pilot project for 2007-2008. The NMP pilot project was based on cooperation and
further development of existing international ICT master programs (120 ECTS) at five universities:
TUCS (ÅA, UTU, TSE), KTH and DTU.
This is an application for continuation of funding of a last year proposed 3-year programme. In the
Nordic Master School programme for NordPlus the project activity extension of the NMP
programme covers three aspects: (i) partnership extension to Baltic area, (ii) extension of the
program to include also national students (whereas NMP is targeting international students only),
and (iii) extension of activities to cover quality issues in multiple ways and empower the future
development of the extensive and long-term strategic cooperation and deeper networking among
partners. The NMS iICT is a virtual umbrella organization that covers all ICT Master level education
in the partner universities. As the pool of eligible students in the NMP was around 900 students
participating to international educational programs in partner universities, and this NMS iICT
programme doubles the participating number of students building one of the largest educational
initiative in the world with ICT and innovation focus. While the purpose of the NMP was to attract
more top overseas students to the Nordic Universities with excellent specialization possibilities and
innovation studies, the aim of the NMS iICT is to network the Nordic-Baltic universities more
efficiently in order to strengthen the build-up of the Nordic innovation powerhouse concept and
awareness and increase the quality, attractiveness and competence of the ICT education within
participating universities for the local students.
The NMS iICT network extends the NMP partnerships into Estonia: the Tallinn University of
Technology has joined the network. We see that the Baltic belongs to this project of building the
strong Baltic Sea Region dimension to Nordic Innovation Powerhouse cooperation as an essential
part.
We have noted that in order to win in the future competition, efficient networking is crucial.
Network activities help in the quality follow-up and development, as the contacts will be more
frequent and the studies need to be synchronized. The NMS iICT is the first step in a long-term
sustainable cooperation. As we have the platform and the network ready, it will become
increasingly easier to build new projects and activities on it. We need to reform many old
practices, administrative processes, bureaucracies, ways of thinking and doing things in the Nordic
universities in order the enhance the quality of our educational programs in terms of technical
content and relevance, student quality and study outcomes, efficiency, and quality assurance
measures. These new practices mean in the first place the integration of the business studies into
technology studies, increased mobility of teachers and students and the network-thinking. We will
be able to increase the quality of the education by learning from each other’s experiences in the
network through sharing and disseminating experiences and best practices and formulating new
operational joint objectives and measures based on this.
It is important to educate the ICT students not only in technology, but also in business skills and
make them business aware young professionals already right upon graduation, as well as
encourage them to build their own companies. The Nordic values, democracy, tolerance, safety,
which helped us to boost the ICT-success among the first in the world, will enable us to create
innovations and grow towards a Nordic Innovation Powerhouse providing a sustainable growth in
our societies.
The specific aims of this NMS iICT Nordplus project is
•    Promote excellence in education and cultural integration through integrating national ICT
educational programs to international programs, enhancing mobility targeting towards concrete
individual study outcomes of participating students, and contributing and promoting Nordic
Innovation Powerhouse concepts center around Baltic Sea with a clear Baltic-Nordic identity and
global visibility
•    Promoting a new phase of university networking by introducing virtual school concept; NMS
iICT, which is empowering new innovation and quality measures in our master educational system
through actively disseminating best practices, and through creating new innovative concepts and
operational models. NMS iICT works as empowering platform for strategic and far reaching
university and faculty cooperation in the ICT sector.
•    Renewal and enlargement of the Nordic Master Program on Innovative ICT network,
development new joint study programs (like innovation and entrepreneurship in ICT joint modules)
and coordinating and developing focus and interaction between existing study programs, and
developing new joint program curriculum (e.g. towards Erasmus Mundus).
•    Development of sustainable and long-term strategic partnership between participating
universities and faculties, which can extended beyond NordPlus e.g. towards next generation Marie
Curie EU programs, EU outreach programs towards developing economies, and towards Knowledge
and Innovation Community educational content in the coming European Institute of Technology.
NMS iICT will provide a virtual school platform for various outreach activities resulting to extensive
and long term cooperation.
•    To expand NMP platform, the virtual school structure, with new Baltic-Nordic partners who
are committed to share the same vision and are committed to act openly in a new networked
structure. The natural way for this is the new initiatives to be taken within NMS iICT as mentioned
in the paragraph above.
Granted funds
Mobility
Development Project
Partners
DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET                                DK
TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL                                   EE
TURUN YLIOPISTO - ÅBO UNIVERSITET                              FI
TURUN KAUPPAKORKEAKOULU - ÅBO HANDELSHÖGSKOLA                        FI
KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN                                 SE

				
DOCUMENT INFO