Sammanfattning_enkat_2002 by suchenfz

VIEWS: 44 PAGES: 83

									SAMMANFATTNING
av SACTs och SAASDCs Enkät 2002
OBS! Dokumentet består av 27 olika presentationer. Klicka på respektive flik längst ner i dokumentet.

Föreningar
156 föreningar
Nybörjare
880 nybörjare
70% kvinnor, 30% män
10% u 18 år, 60% 18-59 år, 30% över 60 år
59% kvar efter graduering = ca 520 MS 53, innan sommaruppehållet
52% av klubbarna har nybörjarverksamhet
48% av klubbarna har INTE nybörjarverksamhet
Kursdeltagare, exkl nybörjare
3860 kursdeltagare
62% kvinnor, 38% män
Plus, A1, (Nyb), A2, Mainstream, C…
73% av klubbarna har kursverksamhet
27% av klubbarna har INTE kursverksamhet
Medlemmar
7038 medlemmar
61 % kvinnor, 39 % män
4 % u 18 år, 65 % 18 – 59 år, 31 % över 60 år
55% av medlemmarna går på kurs
45% av medlemmarna går INTE på kurs
Kursledare
204 kursledare
24 % kvinnor, 76 % män
gst ner i dokumentet.
nnan sommaruppehållet
Nybörjare
      kvinna     man     totalt
u 18 år        70     22       92
18-59 år       349     172      521
ö 60 år       192     75      267
totalt        611     269      880

Diagrammet visar antal NYBÖRJARE, fördelat på ålder och kön


                         Nybörjare

                         kvinna    man    600

    500

    400

    300

    200

    100

      0
            u 18 år         18-59 år      ö 60 år  totalt
   kvinna        70           349        192   611
   man         22           172         75   269
Diagrammet visar antal NYBÖRJARE, fördelat på ålder


                 Nybörjare, ålder

            u 18 år    18-59 år   ö 60 år
                     92, 11%


             267, 30%
                       521, 59%
Kursdeltagare, en nybörjare
     Kvinna   Man    Total
MS        470    182    652
Plus       754    409    1163
A1        597    394    991
A2        430    351    781
C1        103     87    190
C2         30     32     62
C3         5     7     12
C4         4     5     9
totalt     2393    1467    3860

Diagrammet visar antal KURSDELTAGARE, fördelat på nivå


           Kursdeltagare (ej nybörjare) per nivå, totalt

   1200


   1000


   800


   600


   400


   200


     0
        MS    Plus   A1     A2  C1  C2  C3   C4  totalt
  Series1   652   1163   991   781   190  62  12  9  3860
Diagrammet visar antal KURDELTAGARE, fördelat på ålder och nivå


            Kursdeltagare per nivå, kön

                Kvinna     Man

   800

   700

   600

   500

   400

   300

   200

   100

    0
       MS   Plus   A1    A2   C1   C2   C3
  Kvinna  470   754   597    430  103  30     5
  Man   182   409   394    351   87  32     7
C4
4
5
Medlemmar, moderklubb
     kvinna   man   totalt
u 18 år     187    65     252 u 18 år
18-59 år   2585   1760    4345 18-59 år
ö 60 år    1543    898    2441 ö 60 år
totalt    4315   2723    7038 totalt


Diagrammet visar antal MEDLEMMAR, fördelat på ålder


                  Medlemmar, ålder

               u 18 år    18-59 år    ö 60 år
                      252, 3%
             2441, 35%
                            4345, 62%
     Kvinna  Man   Total
Nyb       611   269    880
MS       470   182    652
Plus      754   409    1163
A1       597   394    991
A2       430   351    781
C1       103    87    190
C2        30    32     62
C3        5    7     12
C4        4    5     9
totalt     3004   1736    4740

Diagrammet visar totalt antal kursdeltagare inkl nybörjare, fördelat på nivå och kön


             Totalt antal kursdeltagare inkl nybörjare

                       Kvinna       Man       Total

     1200
     1000
     800
     600
     400
     200
 200
  0
    Nyb  MS  Plus  A1  A2  C1  C2  C3  C4  totalt
Kvinna 611  470  754  597  430  103  30  5  4  3004
Man  269  182  409  394  351  87  32  7  5  1736
Total 880  652  1163  991  781  190  62  12  9  4740
     Nyb     MS     Plus     A1     A2     C1     C2     C3     C4
kvinna     611    470      754     597    430    103     30      5    4   3004
man      269    182      409     394    351     87     32      7    5   1736
totalt     880    652     1163     991    781    190     62     12    9   4740

Diagrammet visar antal kursdeltagare per nivå


                       Pyramid, kursstart

        9
                                                             C4
        12                                                     C3
          62                                                  C2
              190                                              C1
                                         781                   A2
                                                  991          A1
                                                         1163   Plus
                                   652                         MS
                                            880                Nyb

     0        200         400       600       800       1000    1200
       Nyb     MS     Plus     A1     A2     C1     C2     C3    C4
kvinna       360     470      754    597    430    103     30     5    4
man        159     182      409    394    351     87     32     7    5
totalt       519     652     1163    991    781    190     62    12    9

Diagrammet visar antal kursdeltagare per nivå. På "nybörjare" är det fråndraget genomsnittligt bortfall från kursstart till graduering


                      Pyramid, efter graduering

     9                                                        C4

     12                                                       C3

       62                                                     C2
             190                                              C1
                                          781                 A2
                                                  991         A1
                                                         1163  Plus
                                   652                         MS
                             519                              Nyb

   0          200        400        600       800       1000     1200
FÖRENING     156 = 100% av föreningarna har svarat. Finländska föreningar ej medräknade.
ORDFÖRANDE
ADRESS
TEL
E-MAIL
HEMSIDA

     KURSDELTAGARE (EJ ÄNGLAR)          MEDLEMMAR, EJ NYBÖRJARE (VID KURSSTART)
          2002/2003      2001/2002               2002/2003    2001/2002
         KVINNA MAN     KVINNA  MAN             KVINNA MAN KVINNA     MAN
NYBÖRJARE      607   273           UNDER 18 ÅR        187    65
MS (från 53)     470   182           18-59 ÅR         2585   1760
PLUS         754   409           ÖVER 60 ÅR        1559   928
A1          597   394                NYBÖRJARE (VID KURSSTART)
A2          430   351                       2002/2003    2001/2002
C1          103    87                     KVINNA MAN KVINNA     MAN
C2          30    32          UNDER 18 ÅR        70    22
C3           5     7          18-59 ÅR         349   172
C4           4     5          ÖVER 60 ÅR        192    75

     MÅNAD NYBÖRJARKURS STARTAR                     SEMINARIE
                                        2002
TERMINSLÄNGD        HT    VT                 KVINNA MAN
ANTAL VECKOR

KURSLEDARE    256 kursledare, vissa leder i flera klubbar. Totalt 204 kursledare
LEDER NIVÅ                       CALLAT SEDAN
ADRESS
TEL
E-MAIL/HEMSIDA
KURSLEDARE
LEDER NIVÅ                       CALLAT SEDAN
ADRESS
TEL
E-MAIL/HEMSIDA
KURSLEDARE
LEDER NIVÅ                       CALLAT SEDAN
ADRESS
TEL
E-MAIL/HEMSIDA
         :SIGN
   Klubblista i bokstavsordning

   Förening                    Län          Medlemmar  Kursdeltagare  Nybörjare  Kursled
 1  American Swinging Feet SD - ingen verksamhet  Skåne           0      0       0     0
 2  Ankar Trossen, Gävle              Gävleborg         41      21      7      2
 3  Arvika Squaredancers              Värmland         40      40      0      1
 4  Blue Blossom Dancers         47+2   Östergötland       0      23      4      2
 5  Blue Ribbon Squares         73+4   Östergötland       0      10      6      4
 6  Boden Square Dance Team            Norrbotten        23      8      6      1
 7  Borås HG Squaredancers             Västra Götaland      38      13      5      3
 8  Brilliant Squares Helsingborg         Skåne           13      18      0      1
 9  Buffalo Squares                Skåne           0       0      0      0
10  Bygdegillets Squaredancers           Västra Götaland      0       0      6      1
11  Bålsta Square Dancers             Uppsala          55      43      8      4
12  Catrineholm Square Dancers           Södermanland       28      0      0      0
13  Christianstad Square Dancers          Skåne           73      51      13     2
14  Clear River Dancers              Värmland         61      29      19     2
15  Coordin8´s                   Stockholm         56      0      0      0
16  Country Squares                Örebro          10      0      0      0
17  Crazy Flutters                 Stockholm         58      42      8      2
18  Crazy Town Dancers               Stockholm         14      0      0      0
19  Cross By Dancers                Skåne           18      18      0      1
20  Cross Trail Square Dance Club         Södermanland       57      22      9      2
21  Crystal Squaredancers             Kalmar          49      0      1      1
22  Dacke Square Dancers              Kronoberg         27      6      3      1
23  Dansföreningen Hörnet             Västra Götaland      36      0      0      1
24  Deep Lake Squae Dancers            Norrbotten        10      0      0      0
25  East Mountain Square Dancers          Gävleborg         21      16      0      1
26  Eightmakers Squaredancers i Roslagen      Stockholm        137      45      21     4
27  Ekerö Square Dancers              Stockholm         74      32      17     2
28  Ekolsund Western Squares            Uppsala          0       0      0      0
29  Elme Square Dancers              Kronoberg         21      21      0      1
30  Emigrant Square Dancers            Kronoberg         36      20      5      1
31  Energy Squares                 Skåne          118      88      22     6
32  Ericsson Square Dancers            Stockholm        194     100      12     3
33  Eskilstuna Con Amore Dancers          Södermanland       67      64      6      3
34  Falu Squaredancers               Dalarna          72      26      9      2
35  Figure of 8 Dancers              Stockholm         40      22      7      2
36  Finnveden Square Dancers            Jönköping         30      0      8      1
37  Forum Squaredancers              Stockholm         34      52      10     2
38  Gefle Square Dancers              Gävleborg         58      17      7      1
39  Glada Hudik Squaredancers           Gävleborg         45      4      5      2
40  Gothenburg Square Dancers           Västra Götaland GBG    69      0      12     5
   Förening                      Län          Medlemmar  Kursdeltagare  Nybörjare  Kursled
41  Gotlands Square Dancers              Gotland          32      20      0      1
42  Gripen Square Dancers               Skåne           64      39      11     2
43  Grums Squaerdancers                Värmland         32      29      4      3
44  Grödinge Square Dancers              Stockholm         8      15      0      2
45  Hamboringen Square Dancers             Blekinge         82      66      6      3
46  Haparanda Squaredancers              Norrbotten        12      12      0      1
47  Heart Beat Square Dance Club            Halland          30      30      0      1
48  Heby Square Dancers                Västmanland        11      0      0      0
49  Helsingborg Squaredancers             Skåne          142     103      17     5
50  Highland Grand Dancers               Jönköping         61      11      0      1
51  Hising Island Swingers               Västra Götaland GBG    52      14      0      2
52  Huddinge Square Swingers              Stockholm        120     104      38     2
53  Insjön Square Dancers               Dalarna          28      15      9      1
54  Jarlabanke Square Dance Club            Stockholm         53      35      14     2
55  Kalix Square Dance Club              Norrbotten        20      20      4      1
56  Kalmar Squaredansare                Kalmar          75      28      10     3
57  Kongahälla Senior Square Dancers          Västra Götaland      60      43      17     1
58  Kungsbacka Square- och Round Dancers        Halland          75      13      10     2
59  Kävlinge Squaredancers               Skåne           19      0      0      2
60  Lerum Square Dancers                Västra Götaland GBG    69      0      0      1
61  Linde Square Dancers - ingen verksamhet      Örebro          0      0       0     0
62  Läckö Square Dancers                Västra Götaland     100      14      11     2
63  Match Town Dancers                 Jönköping         41      8      5      1
64  Motala Square Dancers               Östergötland       16      9      6      3
65  Motiv8´s                      Stockholm         0       0      0      0
66  Motiv8´s West                   Västra Götaland GBG    0      21      0      1
67  Mountain Team Square Dancers            Västmanland        26      4      0      1
68  Mälarhöjdens Squaredancers             Stockholm        118      38      0      2
69  Norra Wadsbo Squaredancers             Västra Götaland      60      31      15     1
70  Näsbypark Squaredance Klubb            Stockholm        142     125      18     2
71  Ocarina Square Dance Club             Skåne           31      31      6      2
72  Ocean Waves Square Dance Club           Stockholm         92      23      0      1
73  Ol' West Twirlers                 Västra Götaland GBG    39      0      18     1
74  Old Oak Squaredancers               Jönköping         4       7      0      1
75  Old Town Squaredancers               Dalarna          31      27      3      1
76  Orust Squaredancers - ingen verksamhet       Västra Götaland     12      0       0     0
77  Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet  Stockholm         0      0       0     0
78  Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet    Skåne           0      0       0     0
79  Panther Squares                  Stockholm         62      58      12     3
80  Peking Stars NSDC                 Östergötland       104      39      16     5
81  Pepparrötterna                   Uppsala          44      17      12     1
82  Präriefolket Square Dancers            Värmland         41      22      0      2
   Förening                     Län        Medlemmar  Kursdeltagare  Nybörjare  Kursled
 83  Ring Lake Square Dancers             Skåne         26      0      0      0
 84  Riverbend's Square Dancers            Västmanland      45      8      2      2
 85  Road 66 Square Dancers              Dalarna        30      0      3      0
 86  Robertsfors Diamond Dancers            Västerbotten     18      22      0      2
 87  Rocky Mountains Squaredancers           Västra Götaland    18      5      0      1
 88  Roden Square Dancers               Uppsala        65      33      2      2
 89  Ronneby Square Dancers              Blekinge       28      10      0      3
 90  RRRing Dancers          29        Stockholm       0      20      0      1
 91  Run Dancers                    Stockholm       17      37      0      1
 92  Sala Square Dance Club              Västmanland      36      27      0      2
 93  Salmon Town Dancers                Halland        48      44      5      1
 94  Saltsjö Square Dancers              Stockholm       67      31      24     1
 95  Satellite Square Dancers             Stockholm       85      88      0      1
 96  Seniorklubben Square-Skvadern           Västernorrland    17      17      0      1
 97  SHSD - ingen verksamhet              Stockholm       0      0       0     0
 98  Skellefteå Squaredancers             Västerbotten     28      0      1      2
 99  Skövde Squaredancers               Västra Götaland    19      16      13     1
100  Slättas Squaredancers Vara            Västra Götaland    29      12      5      1
101  Sollentuna Squaredancers             Stockholm      169     105      31     3
102  South Coast Square Dancers            Skåne         39      28      10     2
103  Southern Square Dancers Malmö           Skåne         37      0      0      2
104  Split River Dancers                Västerbotten     14      14      0      2
105  Squardansföreningen Stumbeling Stones       Västra Götaland    20      4      8      1
106  Square Dance People Bagarmossen          Stockholm       39      18      0      1
107  Square Hjär-up                  Skåne         16      0      0      0
##  Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet  Örebro        0      0       0     0
109  Squaredansklubben Seniorerna           Stockholm      393     170      25     4
110  Stral Dancers                   Jämtland       13      0      2      2
111  Stranda Squaredancers               Kalmar        24      19      8      2
112  Strängnäs Square Dancers             Södermanland     10      0      0      0
113  Sun Town Squaredancers              Värmland       50      42      9      2
114  Sundsvalls New Wave                Västernorrland    94      67      12     5
115  Surte Swingers                  Västra Götaland    38      24      0      5
116  Swingers Square Dancers              Halland        19      16      0      1
117  Swingin' Maniacs Country Club           Blekinge       8       0      0      0
118  Swinging, Västerås                Västmanland      5       5      0      1
##  Säffle Squaredancers - ingen verksamhet      Värmland       0      0       0     0
120  Söderhamns Squaredancers             Gävleborg       56      20      0      2
121  Sölvesborg Squaredancers             Blekinge       26      0      4      3
122  The Bear Dancers                 Värmland       39      27      0      3
123  The Dancing Ones, Sweden             Stockholm       6      10      0      1
124  The Great Lake Dancers              Jämtland       84      22      18     3
   Förening                         Län          Medlemmar  Kursdeltagare  Nybörjare  Kursled
125  The SAS Club, Seden Square Dancers            Västra Götaland      21      21      0      1
126  The Spinning-Wheel                    Västra Götaland      29      21      6      2
127  The Super Boots                      Västra Götaland GBG    10      0      0      0
128  Tidaholm Square Dancers                  Västra Götaland      35      34      12     1
129  Tiveden Square Dancers                  Västra Götaland      28      32      5      1
##  Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet  Norrbotten        0       0      0     0
131  Track 8, Mora-Orsa                    Dalarna          26      0      0      1
132  Troll8:an                         Västra Götaland     108      56      0      2
133  Tyresö Square Dancers                   Stockholm         25      34      10     2
134  Umeå Square Dancers                    Västerbotten       73      46      0      4
135  Unicorn Squaredancers                   Kalmar          15      13      0      1
136  United Square Dancers                   Västra Götaland      0       0      0      0
137  Uppsala Viking Squaredancers               Uppsala          89      49      23     4
138  Varamon Square Dancers                  Östergötland       26      28      12     2
139  West Coast Dancers                    Halland          38      38      7      2
140  Western Airport Square Dancers              Västra Götaland GBG   218      149      22     3
141  Vidfamne Swingers                     Västra Götaland      9       0      0      0
142  Windmill Square Dancers                  Kalmar          90      24      0      1
143  Vinga Yellowrockers                    Västra Götaland GBG   134      42      24     5
144  Vipsen's Square Dancers                  Södermanland       29      26      0      1
145  Vita Bergens Square Dancers                Stockholm         79      75      13     2
146  Wolf Dancers                       Värmland         27      27      24     2
147  Wood Star Squaredancers                  Värmland         16      16      0      1
148  Woxnadalens Squardancers                 Gävleborg         57      7      0      2
149  Västerås Grand Square        37          Västmanland        0      16      0      2
150  Västerås Square Dancers                  Västmanland        86      69      10     3
151  Zwing It Squaredancers                  Skåne           7       7      0      1
##  Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhet          Västra Götaland      0       0      0     0
153  Öbacka Diamonds                      Västernorrland      20      20      10     1
154  Örebro Squaredancers                   Örebro          155      69      16     4
155  Österlens Squaredansförening               Skåne           17      30      0      2
156  Ö-viks Squaredancers                   Västernorrland      65      36      6      3
                                            7038     3868     880    256
Klubblista, sorterad i storleksordning per "flest medlemmar", "flest kursdeltagare", "flest nybörjare" och "flest kursledare".

Förening                        Medlemmar  Förening                        Kursdeltagare
Squaredansklubben Seniorerna                393   Squaredansklubben Seniorerna                170
Western Airport Square Dancers               218   Western Airport Square Dancers               149
Ericsson Square Dancers                  194   Näsbypark Squaredance Klubb                125
Sollentuna Squaredancers                  169   Sollentuna Squaredancers                  105
Örebro Squaredancers                    155   Huddinge Square Swingers                  104
Helsingborg Squaredancers                 142   Helsingborg Squaredancers                 103
Näsbypark Squaredance Klubb                142   Ericsson Square Dancers                  100
Eightmakers Squaredancers i Roslagen            137   Energy Squares                       88
Vinga Yellowrockers                    134   Satellite Square Dancers                  88
Huddinge Square Swingers                  120   Vita Bergens Square Dancers                 75
Energy Squares                       118   Västerås Square Dancers                   69
Mälarhöjdens Squaredancers                 118   Örebro Squaredancers                    69
Troll8:an                         108   Sundsvalls New Wave                     67
Peking Stars NSDC                     104   Hamboringen Square Dancers                 66
Läckö Square Dancers                    100   Eskilstuna Con Amore Dancers                64
Sundsvalls New Wave                     94   Panther Squares                       58
Ocean Waves Square Dance Club                92   Troll8:an                          56
Windmill Square Dancers                   90   Forum Squaredancers                     52
Uppsala Viking Squaredancers                89   Christianstad Square Dancers                51
Västerås Square Dancers                   86   Uppsala Viking Squaredancers                49
Satellite Square Dancers                  85   Umeå Square Dancers                     46
The Great Lake Dancers                   84   Eightmakers Squaredancers i Roslagen            45
Hamboringen Square Dancers                 82   Salmon Town Dancers                     44
Vita Bergens Square Dancers                 79   Bålsta Square Dancers                    43
Kalmar Squaredansare                    75   Kongahälla Senior Square Dancers              43
Kungsbacka Square- och Round Dancers            75   Crazy Flutters                       42
Ekerö Square Dancers                    74   Sun Town Squaredancers                   42
Christianstad Square Dancers                73   Vinga Yellowrockers                     42
Umeå Square Dancers                     73   Arvika Squaredancers                    40
Falu Squaredancers                     72   Gripen Square Dancers                    39
Gothenburg Square Dancers                  69   Peking Stars NSDC                      39
Lerum Square Dancers                    69   Mälarhöjdens Squaredancers                 38
Eskilstuna Con Amore Dancers                67   West Coast Dancers                     38
Förening              Medlemmar  Förening                Kursdeltagare
Saltsjö Square Dancers         67   Run Dancers                 37
Roden Square Dancers          65   Ö-viks Squaredancers            36
Ö-viks Squaredancers          65   Jarlabanke Square Dance Club        35
Gripen Square Dancers         64   Tidaholm Square Dancers           34
Panther Squares            62   Tyresö Square Dancers            34
Clear River Dancers          61   Roden Square Dancers            33
Highland Grand Dancers         61   Ekerö Square Dancers            32
Kongahälla Senior Square Dancers    60   Tiveden Square Dancers           32
Norra Wadsbo Squaredancers       60   Norra Wadsbo Squaredancers         31
Crazy Flutters             58   Ocarina Square Dance Club          31
Gefle Square Dancers          58   Saltsjö Square Dancers           31
Cross Trail Square Dance Club     57   Heart Beat Square Dance Club        30
Woxnadalens Squardancers        57   Österlens Squaredansförening        30
Coordin8´s               56   Clear River Dancers             29
Söderhamns Squaredancers        56   Grums Squaerdancers             29
Bålsta Square Dancers         55   Kalmar Squaredansare            28
Jarlabanke Square Dance Club      53   South Coast Square Dancers         28
Hising Island Swingers         52   Varamon Square Dancers           28
Sun Town Squaredancers         50   Old Town Squaredancers           27
Crystal Squaredancers         49   Sala Square Dance Club           27
Salmon Town Dancers          48   The Bear Dancers              27
Glada Hudik Squaredancers       45   Wolf Dancers                27
Riverbend's Square Dancers       45   Falu Squaredancers             26
Pepparrötterna             44   Vipsen's Square Dancers           26
Ankar Trossen, Gävle          41   Surte Swingers               24
Match Town Dancers           41   Windmill Square Dancers           24
Präriefolket Square Dancers      41   Blue Blossom Dancers      47+2    23
Arvika Squaredancers          40   Ocean Waves Square Dance Club        23
Figure of 8 Dancers          40   Cross Trail Square Dance Club        22
Ol' West Twirlers           39   Figure of 8 Dancers             22
South Coast Square Dancers       39   Präriefolket Square Dancers         22
Square Dance People Bagarmossen    39   Robertsfors Diamond Dancers         22
The Bear Dancers            39   The Great Lake Dancers           22
Borås HG Squaredancers         38   Ankar Trossen, Gävle            21
Surte Swingers             38   Elme Square Dancers             21
Förening               Medlemmar  Förening                  Kursdeltagare
West Coast Dancers            38   Motiv8´s West                  21
Southern Square Dancers Malmö      37   The SAS Club, Seden Square Dancers       21
Dansföreningen Hörnet          36   The Spinning-Wheel               21
Emigrant Square Dancers         36   Emigrant Square Dancers             20
Sala Square Dance Club          36   Gotlands Square Dancers             20
Tidaholm Square Dancers         35   Kalix Square Dance Club             20
Forum Squaredancers           34   RRRing Dancers        29        20
Gotlands Square Dancers         32   Söderhamns Squaredancers            20
Grums Squaerdancers           32   Öbacka Diamonds                 20
Ocarina Square Dance Club        31   Stranda Squaredancers              19
Old Town Squaredancers          31   Brilliant Squares Helsingborg          18
Finnveden Square Dancers         30   Cross By Dancers                18
Heart Beat Square Dance Club       30   Square Dance People Bagarmossen         18
Road 66 Square Dancers          30   Gefle Square Dancers              17
Slättas Squaredancers Vara        29   Pepparrötterna                 17
The Spinning-Wheel            29   Seniorklubben Square-Skvadern          17
Vipsen's Square Dancers         29   East Mountain Square Dancers          16
Catrineholm Square Dancers        28   Skövde Squaredancers              16
Insjön Square Dancers          28   Swingers Square Dancers             16
Ronneby Square Dancers          28   Wood Star Squaredancers             16
Skellefteå Squaredancers         28   Västerås Grand Square       37      16
Tiveden Square Dancers          28   Grödinge Square Dancers             15
Dacke Square Dancers           27   Insjön Square Dancers              15
Wolf Dancers               27   Hising Island Swingers             14
Mountain Team Square Dancers       26   Läckö Square Dancers              14
Ring Lake Square Dancers         26   Split River Dancers               14
Sölvesborg Squaredancers         26   Borås HG Squaredancers             13
Track 8, Mora-Orsa            26   Kungsbacka Square- och Round Dancers      13
Varamon Square Dancers          26   Unicorn Squaredancers              13
Tyresö Square Dancers          25   Haparanda Squaredancers             12
Stranda Squaredancers          24   Slättas Squaredancers Vara           12
Boden Square Dance Team         23   Highland Grand Dancers             11
East Mountain Square Dancers       21   Blue Ribbon Squares         73+4    10
Elme Square Dancers           21   Ronneby Square Dancers             10
The SAS Club, Seden Square Dancers    21   The Dancing Ones, Sweden            10
Förening                    Medlemmar  Förening                      Kursdeltagare
Kalix Square Dance Club              20   Motala Square Dancers                  9
Squardansföreningen Stumbeling Stones       20   Boden Square Dance Team                 8
Öbacka Diamonds                  20   Match Town Dancers                   8
Kävlinge Squaredancers               19   Riverbend's Square Dancers               8
Skövde Squaredancers                19   Old Oak Squaredancers                  7
Swingers Square Dancers              19   Woxnadalens Squardancers                7
Cross By Dancers                  18   Zwing It Squaredancers                 7
Robertsfors Diamond Dancers            18   Dacke Square Dancers                  6
Rocky Mountains Squaredancers           18   Rocky Mountains Squaredancers              5
Run Dancers                    17   Swinging, Västerås                   5
Seniorklubben Square-Skvadern           17   Glada Hudik Squaredancers                4
Österlens Squaredansförening            17   Mountain Team Square Dancers              4
Motala Square Dancers               16   Squardansföreningen Stumbeling Stones          4
Square Hjär-up                   16   American Swinging Feet SD - ingen verksamhet      0
Wood Star Squaredancers              16   Buffalo Squares                     0
Unicorn Squaredancers               15   Bygdegillets Squaredancers               0
Crazy Town Dancers                 14   Catrineholm Square Dancers               0
Split River Dancers                14   Coordin8´s                       0
Brilliant Squares Helsingborg           13   Country Squares                     0
Stral Dancers                   13   Crazy Town Dancers                   0
Haparanda Squaredancers              12   Crystal Squaredancers                  0
Orust Squaredancers - ingen verksamhet      12    Dansföreningen Hörnet                  0
Heby Square Dancers                11   Deep Lake Squae Dancers                 0
Country Squares                  10   Ekolsund Western Squares                0
Deep Lake Squae Dancers              10   Finnveden Square Dancers                0
Strängnäs Square Dancers              10   Gothenburg Square Dancers                0
The Super Boots                  10   Heby Square Dancers                   0
Vidfamne Swingers                 9    Kävlinge Squaredancers                 0
Grödinge Square Dancers              8    Lerum Square Dancers                  0
Swingin' Maniacs Country Club           8    Linde Square Dancers - ingen verksamhet         0
Zwing It Squaredancers               7    Motiv8´s                        0
The Dancing Ones, Sweden              6    Ol' West Twirlers                    0
Swinging, Västerås                 5    Orust Squaredancers - ingen verksamhet         0
Old Oak Squaredancers               4    Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet    0
American Swinging Feet SD - ingen verksamhet    0    Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet       0
Förening                         Medlemmar  Förening                         Kursdeltagare
Blue Blossom Dancers         47+2           0    Ring Lake Square Dancers                    0
Blue Ribbon Squares          73+4          0    Road 66 Square Dancers                     0
Buffalo Squares                        0    SHSD - ingen verksamhet                    0
Bygdegillets Squaredancers                  0    Skellefteå Squaredancers                    0
Ekolsund Western Squares                   0    Southern Square Dancers Malmö                 0
Linde Square Dancers - ingen verksamhet            0    Square Hjär-up                         0
Motiv8´s                           0    Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet        0
Motiv8´s West                         0    Stral Dancers                         0
Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet       0    Strängnäs Square Dancers                    0
Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet          0    Swingin' Maniacs Country Club                 0
RRRing Dancers          29              0    Säffle Squaredancers - ingen verksamhet            0
SHSD - ingen verksamhet                    0    Sölvesborg Squaredancers                    0
Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet        0    The Super Boots                        0
Säffle Squaredancers - ingen verksamhet            0    Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet    0
Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet    0    Track 8, Mora-Orsa                       0
United Square Dancers                     0    United Square Dancers                     0
Västerås Grand Square        37            0    Vidfamne Swingers                       0
Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhet            0    Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhet            0
                              7038                                     3868
Förening                Nybörjare  Förening                  Kursled
Huddinge Square Swingers         38    Energy Squares                6
Sollentuna Squaredancers         31    Gothenburg Square Dancers           5
Squaredansklubben Seniorerna       25    Helsingborg Squaredancers           5
Saltsjö Square Dancers          24    Peking Stars NSDC               5
Vinga Yellowrockers            24    Sundsvalls New Wave              5
Wolf Dancers               24    Surte Swingers                5
Uppsala Viking Squaredancers       23    Vinga Yellowrockers              5
Energy Squares              22    Blue Ribbon Squares         73+4   4
Western Airport Square Dancers      22    Bålsta Square Dancers             4
Eightmakers Squaredancers i Roslagen   21    Eightmakers Squaredancers i Roslagen     4
Clear River Dancers            19    Squaredansklubben Seniorerna         4
Näsbypark Squaredance Klubb        18    Umeå Square Dancers              4
Ol' West Twirlers             18    Uppsala Viking Squaredancers         4
The Great Lake Dancers          18    Örebro Squaredancers             4
Ekerö Square Dancers           17    Borås HG Squaredancers            3
Helsingborg Squaredancers         17    Ericsson Square Dancers            3
Kongahälla Senior Square Dancers     17    Eskilstuna Con Amore Dancers         3
Peking Stars NSDC             16    Grums Squaerdancers              3
Örebro Squaredancers           16    Hamboringen Square Dancers          3
Norra Wadsbo Squaredancers        15    Kalmar Squaredansare             3
Jarlabanke Square Dance Club       14    Motala Square Dancers             3
Christianstad Square Dancers       13    Panther Squares                3
Skövde Squaredancers           13    Ronneby Square Dancers            3
Vita Bergens Square Dancers        13    Sollentuna Squaredancers           3
Ericsson Square Dancers          12    Sölvesborg Squaredancers           3
Gothenburg Square Dancers         12    The Bear Dancers               3
Panther Squares              12    The Great Lake Dancers            3
Pepparrötterna              12    Western Airport Square Dancers        3
Sundsvalls New Wave            12    Västerås Square Dancers            3
Tidaholm Square Dancers          12    Ö-viks Squaredancers             3
Varamon Square Dancers          12    Ankar Trossen, Gävle             2
Gripen Square Dancers           11    Blue Blossom Dancers        47+2   2
Läckö Square Dancers           11    Christianstad Square Dancers         2
Förening                  Nybörjare  Förening                Kursled
Forum Squaredancers              10    Clear River Dancers            2
Kalmar Squaredansare             10    Crazy Flutters              2
Kungsbacka Square- och Round Dancers     10    Cross Trail Square Dance Club       2
South Coast Square Dancers          10    Ekerö Square Dancers           2
Tyresö Square Dancers             10    Falu Squaredancers            2
Västerås Square Dancers            10    Figure of 8 Dancers            2
Öbacka Diamonds                10    Forum Squaredancers            2
Cross Trail Square Dance Club         9    Glada Hudik Squaredancers         2
Falu Squaredancers              9    Gripen Square Dancers           2
Insjön Square Dancers             9    Grödinge Square Dancers          2
Sun Town Squaredancers            9    Hising Island Swingers          2
Bålsta Square Dancers             8    Huddinge Square Swingers         2
Crazy Flutters                8    Jarlabanke Square Dance Club       2
Finnveden Square Dancers           8    Kungsbacka Square- och Round Dancers   2
Squardansföreningen Stumbeling Stones     8    Kävlinge Squaredancers          2
Stranda Squaredancers             8    Läckö Square Dancers           2
Ankar Trossen, Gävle             7    Mälarhöjdens Squaredancers        2
Figure of 8 Dancers              7    Näsbypark Squaredance Klubb        2
Gefle Square Dancers             7    Ocarina Square Dance Club         2
West Coast Dancers              7    Präriefolket Square Dancers        2
Blue Ribbon Squares         73+4   6    Riverbend's Square Dancers        2
Boden Square Dance Team            6    Robertsfors Diamond Dancers        2
Bygdegillets Squaredancers          6    Roden Square Dancers           2
Eskilstuna Con Amore Dancers         6    Sala Square Dance Club          2
Hamboringen Square Dancers          6    Skellefteå Squaredancers         2
Motala Square Dancers             6    South Coast Square Dancers        2
Ocarina Square Dance Club           6    Southern Square Dancers Malmö       2
The Spinning-Wheel              6    Split River Dancers            2
Ö-viks Squaredancers             6    Stral Dancers               2
Borås HG Squaredancers            5    Stranda Squaredancers           2
Emigrant Square Dancers            5    Sun Town Squaredancers          2
Glada Hudik Squaredancers           5    Söderhamns Squaredancers         2
Match Town Dancers              5    The Spinning-Wheel            2
Salmon Town Dancers              5    Troll8:an                 2
Slättas Squaredancers Vara          5    Tyresö Square Dancers           2
Förening                    Nybörjare  Förening                Kursled
Tiveden Square Dancers              5    Varamon Square Dancers           2
Blue Blossom Dancers         47+2     4    West Coast Dancers             2
Grums Squaerdancers                4    Vita Bergens Square Dancers        2
Kalix Square Dance Club              4    Wolf Dancers                2
Sölvesborg Squaredancers             4    Woxnadalens Squardancers          2
Dacke Square Dancers               3    Västerås Grand Square       37   2
Old Town Squaredancers              3    Österlens Squaredansförening        2
Road 66 Square Dancers              3    Arvika Squaredancers            1
Riverbend's Square Dancers            2    Boden Square Dance Team          1
Roden Square Dancers               2    Brilliant Squares Helsingborg       1
Stral Dancers                   2    Bygdegillets Squaredancers         1
Crystal Squaredancers               1    Cross By Dancers              1
Skellefteå Squaredancers             1    Crystal Squaredancers           1
American Swinging Feet SD - ingen verksamhet   0    Dacke Square Dancers            1
Arvika Squaredancers               0    Dansföreningen Hörnet           1
Brilliant Squares Helsingborg           0    East Mountain Square Dancers        1
Buffalo Squares                  0    Elme Square Dancers            1
Catrineholm Square Dancers            0    Emigrant Square Dancers          1
Coordin8´s                    0    Finnveden Square Dancers          1
Country Squares                  0    Gefle Square Dancers            1
Crazy Town Dancers                0    Gotlands Square Dancers          1
Cross By Dancers                 0    Haparanda Squaredancers          1
Dansföreningen Hörnet               0    Heart Beat Square Dance Club        1
Deep Lake Squae Dancers              0    Highland Grand Dancers           1
East Mountain Square Dancers           0    Insjön Square Dancers           1
Ekolsund Western Squares             0    Kalix Square Dance Club          1
Elme Square Dancers                0    Kongahälla Senior Square Dancers      1
Gotlands Square Dancers              0    Lerum Square Dancers            1
Grödinge Square Dancers              0    Match Town Dancers             1
Haparanda Squaredancers              0    Motiv8´s West               1
Heart Beat Square Dance Club           0    Mountain Team Square Dancers        1
Heby Square Dancers                0    Norra Wadsbo Squaredancers         1
Highland Grand Dancers              0    Ocean Waves Square Dance Club       1
Hising Island Swingers              0    Ol' West Twirlers             1
Kävlinge Squaredancers              0    Old Oak Squaredancers           1
Förening                      Nybörjare  Förening                    Kursled
Lerum Square Dancers                 0    Old Town Squaredancers              1
Linde Square Dancers - ingen verksamhet        0    Pepparrötterna                  1
Motiv8´s                       0    Rocky Mountains Squaredancers           1
Motiv8´s West                     0    RRRing Dancers         29         1
Mountain Team Square Dancers             0    Run Dancers                    1
Mälarhöjdens Squaredancers              0    Salmon Town Dancers                1
Ocean Waves Square Dance Club             0    Saltsjö Square Dancers              1
Old Oak Squaredancers                 0    Satellite Square Dancers             1
Orust Squaredancers - ingen verksamhet        0    Seniorklubben Square-Skvadern           1
Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet   0    Skövde Squaredancers               1
Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet      0    Slättas Squaredancers Vara            1
Präriefolket Square Dancers              0    Squardansföreningen Stumbeling Stones       1
Ring Lake Square Dancers               0    Square Dance People Bagarmossen          1
Robertsfors Diamond Dancers              0    Swingers Square Dancers              1
Rocky Mountains Squaredancers             0    Swinging, Västerås                1
Ronneby Square Dancers                0    The Dancing Ones, Sweden             1
RRRing Dancers          29          0    The SAS Club, Seden Square Dancers        1
Run Dancers                      0    Tidaholm Square Dancers              1
Sala Square Dance Club                0    Tiveden Square Dancers              1
Satellite Square Dancers               0    Track 8, Mora-Orsa                1
Seniorklubben Square-Skvadern             0    Unicorn Squaredancers               1
SHSD - ingen verksamhet                0    Windmill Square Dancers              1
Southern Square Dancers Malmö             0    Vipsen's Square Dancers              1
Split River Dancers                  0    Wood Star Squaredancers              1
Square Dance People Bagarmossen            0    Zwing It Squaredancers              1
Square Hjär-up                    0    Öbacka Diamonds                  1
Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet    0    American Swinging Feet SD - ingen verksamhet   0
Strängnäs Square Dancers               0    Buffalo Squares                  0
Surte Swingers                    0    Catrineholm Square Dancers            0
Swingers Square Dancers                0    Coordin8´s                    0
Swingin' Maniacs Country Club             0    Country Squares                  0
Swinging, Västerås                  0    Crazy Town Dancers                0
Säffle Squaredancers - ingen verksamhet        0    Deep Lake Squae Dancers              0
Söderhamns Squaredancers               0    Ekolsund Western Squares             0
The Bear Dancers                   0    Heby Square Dancers                0
Förening                         Nybörjare  Förening                         Kursled
The Dancing Ones, Sweden                   0    Linde Square Dancers - ingen verksamhet           0
The SAS Club, Seden Square Dancers              0    Motiv8´s                           0
The Super Boots                       0    Orust Squaredancers - ingen verksamhet           0
Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet   0    Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet      0
Track 8, Mora-Orsa                      0    Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet         0
Troll8:an                          0    Ring Lake Square Dancers                   0
Umeå Square Dancers                     0    Road 66 Square Dancers                    0
Unicorn Squaredancers                    0    SHSD - ingen verksamhet                   0
United Square Dancers                    0    Square Hjär-up                        0
Vidfamne Swingers                      0    Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet       0
Windmill Square Dancers                   0    Strängnäs Square Dancers                   0
Vipsen's Square Dancers                   0    Swingin' Maniacs Country Club                0
Wood Star Squaredancers                   0    Säffle Squaredancers - ingen verksamhet           0
Woxnadalens Squardancers                   0    The Super Boots                       0
Västerås Grand Square        37            0    Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet   0
Zwing It Squaredancers                    0    United Square Dancers                    0
Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhet           0    Vidfamne Swingers                      0
Österlens Squaredansförening                 0    Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhet           0
                              880                                   256
De 10 föreningar som har flest antal moderklubbsmedlemmar

Förening                Län          Medlemmar
Squaredansklubben Seniorerna      Stockholm        393
Western Airport Square Dancers     Västra Götaland GBG   218
Ericsson Square Dancers        Stockholm        194
Sollentuna Squaredancers        Stockholm        169
Örebro Squaredancers          Örebro          155
Helsingborg Squaredancers       Skåne          142
Näsbypark Squaredance Klubb      Stockholm        142
Eightmakers Squaredancers i Roslagen  Stockholm        137
Vinga Yellowrockers          Västra Götaland GBG   134
Huddinge Square Swingers        Stockholm        120


                       Medlemmar, 10-i-topp
       393
 400                                     Squaredansklubben Seniorerna


 350                                     Western Airport Square Dancers 300                                     Ericsson Square Dancers


                                        Sollentuna Squaredancers
 250         218
                194                      Örebro Squaredancers

 200                   169
                          155 142 142         Helsingborg Squaredancers

 150                             137 134
                                     120  Näsbypark Squaredance Klubb


 100                                     Eightmakers Squaredancers i Roslagen  50                                     Vinga Yellowrockers


                                        Huddinge Square Swingers
   0
0
19 föreningar har uppgett att de har noll medlemmar, 4 föreningar har uppgett att de har 1 till 7 medlemmar osv

antal medlemmar antal klubbar
        0     19
       1-7     4
      8-23     34
      24-49     47
      50-99     37
     100-199     13
      >200     2
                 156
         Föreningarna - fördelning av antal medlemmar

 50                         47
 45
 40                  37
                                  34
 35
 30
 25
                                            19
 20
 15           13
 10
                                        4
  5     2
  0

              >200   100-199  50-99    24-49  8-23  1-7  0
49
77
29
37
De 10 föreningar som har flest antal kursdeltagare

Förening             Kursdeltagare
Squaredansklubben Seniorerna     170
Western Airport Square Dancers    149
Näsbypark Squaredance Klubb      125
Sollentuna Squaredancers       105
Huddinge Square Swingers       104
Helsingborg Squaredancers       103
Ericsson Square Dancers        100
Energy Squares             88
Satellite Square Dancers        88
Vita Bergens Square Dancers      75
Västerås Square Dancers        69


                      Kursdeltagare, 10-i-topp

 180    170
 160        149                            Squaredansklubben Seniorerna


 140              125
                                        Western Airport Square Dancers

                                        Näsbypark Squaredance Klubb

 120                  105 104 103 100            Sollentuna Squaredancers

                                        Huddinge Square Swingers
 100                           88  88       Helsingborg Squaredancers

  80                                75  69  Ericsson Square Dancers

                                        Energy Squares
  60
                                        Satellite Square Dancers

  40                                     Vita Bergens Square Dancers

                                        Västerås Square Dancers
  20
   0
0
41 föreningar har uppgett att de har noll kursdeltagare, 48 föreningar har uppgett att de har 1 - 23 kursdeltaga

kursdeltagare  klubbar
      0    41   41
     1-23    48   48
    24-49    40   40
    50-99    11   11
   100-150     6   6
     170     1   1


        Föreningarna - fördelning av antal kursdeltagare

 50                                        48
 45
                                 40
 40
 35
 30
 25
 20
 15                      11
 10               6
  5      1
  0
                 170   100-150   50-99   24-49   1-23    0
uppgett att de har 1 - 23 kursdeltagare osv.
ursdeltagare


            41
   Antal nybörjare kvar efter graduering (B35 = seniorklubb som graduerar efter TVÅ år)

   Förening                      Nybörjare      Kvar
 1  Huddinge Square Swingers                  38  B35
 2  Sollentuna Squaredancers                  31      20
 3  Squaredansklubben Seniorerna                25  B35
 4  Saltsjö Square Dancers                   24      14
 5  Vinga Yellowrockers                    24      15
 6  Wolf Dancers                        24       7
 7  Uppsala Viking Squaredancers                23      11
 8  Energy Squares                       22      13
 9  Western Airport Square Dancers               22      10
10  Eightmakers Squaredancers i Roslagen            21      17
11  Clear River Dancers                    19      11
12  Näsbypark Squaredance Klubb                18  B35
13  Ol' West Twirlers                     18  B35
14  The Great Lake Dancers                   18      12
15  Ekerö Square Dancers                    17
16  Helsingborg Squaredancers                 17      11
17  Kongahälla Senior Square Dancers              17  B35
18  Peking Stars NSDC                     16
19  Örebro Squaredancers                    16      13
20  Norra Wadsbo Squaredancers                 15
21  Jarlabanke Square Dance Club                14
22  Christianstad Square Dancers                13
23  Skövde Squaredancers                    13
24  Vita Bergens Square Dancers                13
25  Ericsson Square Dancers                  12
26  Gothenburg Square Dancers                 12
27  Panther Squares                      12
28  Pepparrötterna                       12
29  Sundsvalls New Wave                    12
30  Tidaholm Square Dancers                  12
31  Varamon Square Dancers                   12
32  Gripen Square Dancers                   11       7
33  Läckö Square Dancers                    11
34  Forum Squaredancers                    10
35  Kalmar Squaredansare                    10
36  Kungsbacka Square- och Round Dancers            10
37  South Coast Square Dancers                 10       9
38  Tyresö Square Dancers                   10
39  Västerås Square Dancers                  10
40  Öbacka Diamonds                      10
41  Cross Trail Square Dance Club                9
42  Falu Squaredancers                     9
43  Insjön Square Dancers                    9
44  Sun Town Squaredancers                   9
45  Bålsta Square Dancers                    8
46  Crazy Flutters                       8
47  Finnveden Square Dancers                  8
48  Squardansföreningen Stumbeling Stones            8
49  Stranda Squaredancers                    8
 50  Ankar Trossen, Gävle              7
 51  Figure of 8 Dancers              7
 52  Gefle Square Dancers              7
 53  West Coast Dancers               7
 54  Blue Ribbon Squares              6
 55  Boden Square Dance Team            6
 56  Bygdegillets Squaredancers           6
 57  Eskilstuna Con Amore Dancers          6
 58  Hamboringen Square Dancers           6
 59  Motala Square Dancers             6
 60  Ocarina Square Dance Club           6
 61  The Spinning-Wheel               6
 62  Ö-viks Squaredancers              6
 63  Borås HG Squaredancers             5
 64  Emigrant Square Dancers            5
 65  Glada Hudik Squaredancers           5
 66  Match Town Dancers               5
 67  Salmon Town Dancers              5
 68  Slättas Squaredancers Vara           5
 69  Tiveden Square Dancers             5
 70  Blue Blossom Dancers              4
 71  Grums Squaerdancers              4
 72  Kalix Square Dance Club            4
 73  Sölvesborg Squaredancers            4
 74  Dacke Square Dancers              3
 75  Old Town Squaredancers             3
 76  Road 66 Square Dancers             3
 77  Riverbend's Square Dancers           2
 78  Roden Square Dancers              2
 79  Stral Dancers                 2
 80  Crystal Squaredancers             1
 81  Skellefteå Squaredancers            1
 82  American Swinging Feet SD - ingen verksamhet  0
 83  Arvika Squaredancers              0
 84  Brilliant Squares Helsingborg         0
 85  Buffalo Squares                0
 86  Catrineholm Square Dancers           0
 87  Coordin8´s                   0
 88  Country Squares                0
 89  Crazy Town Dancers               0
 90  Cross By Dancers                0
 91  Dansföreningen Hörnet             0
 92  Deep Lake Squae Dancers            0
 93  East Mountain Square Dancers          0
 94  Ekolsund Western Squares            0
 95  Elme Square Dancers              0
 96  Gotlands Square Dancers            0
 97  Grödinge Square Dancers            0
 98  Haparanda Squaredancers            0
 99  Heart Beat Square Dance Club          0
100  Heby Square Dancers              0
101  Highland Grand Dancers             0
102  Hising Island Swingers                  0
103  Kävlinge Squaredancers                  0
104  Lerum Square Dancers                   0
105  Linde Square Dancers - ingen verksamhet          0
106  Motiv8´s                         0
107  Motiv8´s West                       0
108  Mountain Team Square Dancers               0
109  Mälarhöjdens Squaredancers                0
110  Ocean Waves Square Dance Club               0
111  Old Oak Squaredancers                   0
112  Orust Squaredancers - ingen verksamhet          0
113  Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet     0
114  Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet        0
115  Präriefolket Square Dancers                0
116  Ring Lake Square Dancers                 0
117  Robertsfors Diamond Dancers                0
118  Rocky Mountains Squaredancers               0
119  Ronneby Square Dancers                  0
120  RRRing Dancers                      0
121  Run Dancers                        0
122  Sala Square Dance Club                  0
123  Satellite Square Dancers                 0
124  Seniorklubben Square-Skvadern               0
125  SHSD - ingen verksamhet                  0
126  Southern Square Dancers Malmö               0
127  Split River Dancers                    0
128  Square Dance People Bagarmossen              0
129  Square Hjär-up                      0
130  Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet      0
131  Strängnäs Square Dancers                 0
132  Surte Swingers                      0
133  Swingers Square Dancers                  0
134  Swingin' Maniacs Country Club               0
135  Swinging, Västerås                    0
136  Säffle Squaredancers - ingen verksamhet          0
137  Söderhamns Squaredancers                 0
138  The Bear Dancers                     0
139  The Dancing Ones, Sweden                 0
140  The SAS Club, Seden Square Dancers            0
141  The Super Boots                      0
142  Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet  0
143  Track 8, Mora-Orsa                    0
144  Troll8:an                         0
145  Umeå Square Dancers                    0
146  Unicorn Squaredancers                   0
147  United Square Dancers                   0
148  Vidfamne Swingers                     0
149  Windmill Square Dancers                  0
150  Vipsen's Square Dancers                  0
151  Wood Star Squaredancers                  0
152  Woxnadalens Squardancers                 0
153  Västerås Grand Square                   0
154 Zwing It Squaredancers             0
155 Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhet     0
156 Österlens Squaredansförening          0
                       880
ar efter TVÅ år)
75 föreningar har uppgett att de har noll nybörjare, 32 föreningar har uppgett att de har 1 - 7 nybörjare osv.

nybörjare klubbar
    0     75
   1-7     32
    8     5
  9-15     25
    16     2
  17-23     11
    24     3
  25-31      2
    38     1          Föreningarna - fördelning av antal nybörjare


 80                                               75

 70

 60

 50

 40
                                           32
 30                               25

 20
                      11
 10                                     5
      1      2      3           2
  0

        38     25-31    24    17-23    16    9-15    8    1-7    0
r uppgett att de har 1 - 7 nybörjare osv.
De 10 föreningar som har flest antal nybörjare

Förening                Nybörjare
                    Län
Huddinge Square Swingers           38
                    Stockholm
Sollentuna Squaredancers           31
                    Stockholm
Squaredansklubben Seniorerna         25
                    Stockholm
Saltsjö Square Dancers            24
                    Stockholm
Vinga Yellowrockers              24
                    Västra Götaland GBG
Wolf Dancers                 24
                    Värmland
Uppsala Viking Squaredancers      Uppsala23
Energy Squares             Skåne 22
Western Airport Square Dancers        22
                    Västra Götaland GBG
Eightmakers Squaredancers i Roslagen     21
                    Stockholm


                        Nybörjare, 10-i-topp

 40    38                                    Huddinge Square Swingers


 35                                         Sollentuna Squaredancers
           31
 30                                         Squaredansklubben Seniorerna


                25    24    24     24            Saltsjö Square Dancers
 25                               23  22  22  21  Vinga Yellowrockers

 20
                                           Wolf Dancers


 15                                         Uppsala Viking Squaredancers


 10                                         Energy Squares  5                                         Western Airport Square Dancers


                                           Eightmakers Squaredancers i Roslagen
  0
0
De 14 föreningar som har flest antal kursledare

Förening                Kursled
                 Medlemmar
Energy Squares              6
Gothenburg Square Dancers         5
Helsingborg Squaredancers         5
Peking Stars NSDC             5
Sundsvalls New Wave            5
Surte Swingers              5
Vinga Yellowrockers            5
Blue Ribbon Squares            4
Bålsta Square Dancers           4
Eightmakers Squaredancers i Roslagen   4
Squaredansklubben Seniorerna       4
Umeå Square Dancers            4
Uppsala Viking Squaredancers       4
Örebro Squaredancers           4


                         Kursledare, 14-i-topp

 7                                        Energy Squares

     6                                    Gothenburg Square Dancers
 6                                        Helsingborg Squaredancers
        5   5   5   5   5   5                Peking Stars NSDC
 5                                        Sundsvalls New Wave
                           4  4  4  4  4  4  4  Surte Swingers
 4                                        Vinga Yellowrockers

                                         Blue Ribbon Squares
 3                                        Bålsta Square Dancers

                                         Eightmakers Squaredancers i Roslagen
 2
                                         Squaredansklubben Seniorerna

                                         Umeå Square Dancers
 1
                                         Uppsala Viking Squaredancers


 0                                        Örebro Squaredancers
0  Örebro Squaredancers
27 föreningar har uppgett att de har noll kursledare, 54 föreningar har uppgett att de har 1 kursledare osv.

kursledare klubbar
     0      27     0
     1      54    54
     2      45    90
     3      16    48
     4      7    28
     5      6    30
     6      1     6
               256
             Föreningar - fördelning av antal kursledare
 60
                                           54
 50                                  45
 40

 30

 20                          16

 10             6      7
        1
  0
                  6   5     4    3     2     1    0
uppgett att de har 1 kursledare osv.
tal kursledare

       54
              27
         0
Föreningarna indelade länsvis, summering

Förening                 Län         Medlemmar Kursdeltagare Nybörjare
Hamboringen Square Dancers        Blekinge         82     66        6
Ronneby Square Dancers          Blekinge         28     10        0
Swingin' Maniacs Country Club      Blekinge         8     0        0
Sölvesborg Squaredancers         Blekinge         26     0        4
Blekinge                         4   144     76     10
Falu Squaredancers            Dalarna         72     26        9
Insjön Square Dancers          Dalarna         28     15        9
Old Town Squaredancers          Dalarna         31     27        3
Road 66 Square Dancers          Dalarna         30     0        3
Track 8, Mora-Orsa            Dalarna         26     0        0
Dalarna                          5   187     68     24
Gotlands Square Dancers         Gotland         32     20        0
Gotland                          1    32     20        0
Ankar Trossen, Gävle           Gävleborg        41     21        7
East Mountain Square Dancers       Gävleborg        21     16        0
Gefle Square Dancers           Gävleborg        58     17        7
Glada Hudik Squaredancers        Gävleborg        45     4        5
Söderhamns Squaredancers         Gävleborg        56     20        0
Woxnadalens Squardancers         Gävleborg        57     7        0
Gävleborg                         6   278     85     19
Heart Beat Square Dance Club       Halland         30     30        0
Kungsbacka Square- och Round Dancers Halland           75     13       10
Salmon Town Dancers           Halland         48     44        5
Swingers Square Dancers         Halland         19     16        0
West Coast Dancers            Halland         38     38        7
Halland                          5   210    141     22
Stral Dancers              Jämtland         13     0        2
The Great Lake Dancers          Jämtland         84     22       18
Jämtland                         2    97     22     20
Finnveden Square Dancers         Jönköping        30     0        8
Highland Grand Dancers          Jönköping        61     11        0
Match Town Dancers            Jönköping        41     8        5
Old Oak Squaredancers          Jönköping         4     7        0
Jönköping                         4   136     26     13
Crystal Squaredancers          Kalmar          49     0        1
Kalmar Squaredansare           Kalmar          75     28       10
Stranda Squaredancers          Kalmar          24     19        8
Unicorn Squaredancers          Kalmar          15     13        0
Windmill Square Dancers         Kalmar          90     24        0
Kalmar                          5   253     84     19
Dacke Square Dancers           Kronoberg        27     6        3
Elme Square Dancers           Kronoberg        21     21        0
Emigrant Square Dancers         Kronoberg        36     20        5
Kronoberg                         3    84     47      8
Boden Square Dance Team         Norrbotten        23     8        6
Deep Lake Squae Dancers         Norrbotten        10     0        0
Haparanda Squaredancers         Norrbotten        12     12        0
Kalix Square Dance Club         Norrbotten        20     20        4
                     Norrbotten
Torne Rivers Square and Line Dancers - ingen verksamhet      0     0        0
Norrbotten                       5   65   40  10
                     Skåne
American Swinging Feet SD - ingen verksamhet          0   0      0
Brilliant Squares Helsingborg      Skåne         13   18     0
Buffalo Squares             Skåne         0   0     0
Christianstad Square Dancers       Skåne         73   51     13
Cross By Dancers             Skåne         18   18     0
Energy Squares              Skåne        118   88     22
Gripen Square Dancers          Skåne         64   39     11
Helsingborg Squaredancers        Skåne        142  103     17
Kävlinge Squaredancers          Skåne         19   0     0
Ocarina Square Dance Club        Skåne         31   31     6
                     Skåne
Palm Town Square Dancers - ingen verksamhet          0   0      0
Ring Lake Square Dancers         Skåne         26   0     0
South Coast Square Dancers        Skåne         39   28     10
Southern Square Dancers Malmö      Skåne         37   0     0
Square Hjär-up              Skåne         16   0     0
Zwing It Squaredancers          Skåne         7   7     0
Österlens Squaredansförening       Skåne         17   30     0
Skåne                          17  620  413  79
Coordin8´s                Stockholm       56   0     0
Crazy Flutters              Stockholm       58   42     8
Crazy Town Dancers            Stockholm       14   0     0
Eightmakers Squaredancers i Roslagen   Stockholm      137   45     21
Ekerö Square Dancers           Stockholm       74   32     17
Ericsson Square Dancers         Stockholm      194  100     12
Figure of 8 Dancers           Stockholm       40   22     7
Forum Squaredancers           Stockholm       34   52     10
Grödinge Square Dancers         Stockholm       8   15     0
Huddinge Square Swingers         Stockholm      120  104     38
Jarlabanke Square Dance Club       Stockholm       53   35     14
Motiv8´s                 Stockholm       0   0     0
Mälarhöjdens Squaredancers        Stockholm      118   38     0
Näsbypark Squaredance Klubb       Stockholm      142  125     18
Ocean Waves Square Dance Club      Stockholm       92   23     0
                     Stockholm
Pair-A-Dice Square Dance Club - ingen verksamhet        0   0      0
Panther Squares             Stockholm       62   58     12
RRRing Dancers              Stockholm       0   20     0
Run Dancers               Stockholm       17   37     0
Saltsjö Square Dancers          Stockholm       67   31     24
Satellite Square Dancers         Stockholm       85   88     0
SHSD - ingen verksamhet         Stockholm       0   0      0
Sollentuna Squaredancers         Stockholm      169  105     31
Square Dance People Bagarmossen     Stockholm       39   18     0
Squaredansklubben Seniorerna       Stockholm      393  170     25
The Dancing Ones, Sweden         Stockholm       6   10     0
Tyresö Square Dancers          Stockholm       25   34     10
Vita Bergens Square Dancers       Stockholm       79   75     13
Stockholm                        28  2082  1279  260
Catrineholm Square Dancers        Södermanland     28   0     0
Cross Trail Square Dance Club      Södermanland     57   22     9
Eskilstuna Con Amore Dancers       Södermanland     67   64     6
Strängnäs Square Dancers         Södermanland     10   0     0
Vipsen's Square Dancers          Södermanland      29  26    0
Södermanland                        5  191  112  15
Bålsta Square Dancers           Uppsala        55  43     8
Ekolsund Western Squares         Uppsala         0   0     0
Pepparrötterna              Uppsala        44  17    12
Roden Square Dancers           Uppsala        65  33     2
Uppsala Viking Squaredancers       Uppsala        89  49    23
Uppsala                           5  253  142  45
Arvika Squaredancers           Värmland        40  40     0
Clear River Dancers            Värmland        61  29    19
Grums Squaerdancers            Värmland        32  29     4
Präriefolket Square Dancers        Värmland        41  22     0
Sun Town Squaredancers          Värmland        50  42     9
Säffle Squaredancers - ingen verksamhet  Värmland        0   0     0
The Bear Dancers             Värmland        39  27     0
Wolf Dancers               Värmland        27  27    24
Wood Star Squaredancers          Värmland        16  16     0
Värmland                          9  306  232  56
Robertsfors Diamond Dancers        Västerbotten      18  22    0
Skellefteå Squaredancers         Västerbotten      28   0    1
Split River Dancers            Västerbotten      14  14    0
Umeå Square Dancers            Västerbotten      73  46    0
Västerbotten                        4  133  82  1
Seniorklubben Square-Skvadern       Västernorrland     17  17     0
Sundsvalls New Wave            Västernorrland     94  67    12
Öbacka Diamonds              Västernorrland     20  20    10
Ö-viks Squaredancers           Västernorrland     65  36     6
Västernorrland                       4  196  140  28
Heby Square Dancers            Västmanland      11   0     0
Mountain Team Square Dancers       Västmanland      26   4     0
Riverbend's Square Dancers        Västmanland      45   8     2
Sala Square Dance Club          Västmanland      36  27     0
Swinging, Västerås            Västmanland       5   5     0
Västerås Grand Square           Västmanland       0  16     0
Västerås Square Dancers          Västmanland      86  69    10
Västmanland                         7  209  129  12
Borås HG Squaredancers          Västra Götaland    38  13     5
Bygdegillets Squaredancers        Västra Götaland     0   0     6
Dansföreningen Hörnet           Västra Götaland    36   0     0
Kongahälla Senior Square Dancers     Västra Götaland    60  43    17
Läckö Square Dancers           Västra Götaland    100  14    11
Norra Wadsbo Squaredancers        Västra Götaland    60  31    15
Orust Squaredancers - ingen verksamhet  Västra Götaland    12   0     0
Rocky Mountains Squaredancers       Västra Götaland    18   5     0
Skövde Squaredancers           Västra Götaland    19  16    13
Slättas Squaredancers Vara        Västra Götaland    29  12     5
Squardansföreningen Stumbeling Stones   Västra Götaland    20   4     8
Surte Swingers              Västra Götaland    38  24     0
The SAS Club, Sweden Square Dancers    Västra Götaland    21  21     0
The Spinning-Wheel            Västra Götaland    29  21     6
Tidaholm Square Dancers          Västra Götaland    35  34    12
Tiveden Square Dancers          Västra Götaland    28  32     5
Troll8:an                Västra Götaland     108  56     0
United Square Dancers          Västra Götaland      0   0     0
Vidfamne Swingers            Västra Götaland      9   0     0
Åhmula Squaredansare - Ingen verksamhetVästra Götaland      0   0      0
Gothenburg Square Dancers        Västra Götaland GBG    69   0     12
Hising Island Swingers         Västra Götaland GBG    52  14     0
Lerum Square Dancers          Västra Götaland GBG    69   0     0
Motiv8´s West              Västra Götaland GBG    0  21     0
Ol' West Twirlers            Västra Götaland GBG    39   0     18
The Super Boots             Västra Götaland GBG    10   0     0
Western Airport Square Dancers     Västra Götaland GBG   218  149     22
Vinga Yellowrockers           Västra Götaland GBG   134  42     24
Västra Götaland                      28  1251  552  179
Country Squares             Örebro          10   0     0
Linde Square Dancers - ingen verksamhet Örebro           0   0     0
                    Örebro
Squaredanceklubben Fyrkanten - ingen verksamhet          0   0      0
Örebro Squaredancers          Örebro          155  69     16
Örebro                           4  165  69  16
Blue Blossom Dancers          Östergötland        0  23     4
Blue Ribbon Squares           Östergötland        0  10     6
Motala Square Dancers          Östergötland       16   9     6
Peking Stars NSDC            Östergötland       104  39     16
Varamon Square Dancers         Östergötland       26  28     12
Östergötland                        5  146  109  44
Kursled
  3
  3
  0
  3
  9
  2
  1
  1
  0
  1
  5
  1
  1
  2
  1
  1
  2
  2
  2
 10
  1
  2
  1
  1
  2
  7
  2
  3
  5
  1
  1
  1
  1
  4
  1
  3
  2
  1
  1
  8
  1
  1
  1
  3
  1
  0
  1
  1
 0
 3
0
 1
 0
 2
 1
 6
 2
 5
 2
 2
0
 0
 2
 2
 0
 1
 2
28
 0
 2
 0
 4
 2
 3
 2
 2
 2
 2
 2
 0
 2
 2
 1
0
 3
 1
 1
 1
 1
0
 3
 1
 4
 1
 2
 2
46
 0
 2
 3
 0
 1
 6
 4
 0
 1
 2
 4
11
 1
 2
 3
 2
 2
0
 3
 2
 1
16
 2
 2
 2
 4
10
 1
 5
 1
 3
10
 0
 1
 2
 2
 1
 2
 3
11
 3
 1
 1
 1
 2
 1
0
 1
 1
 1
 1
 5
 1
 2
 1
 1
 2
 0
 0
0
 5
 2
 1
 1
 1
 0
 3
 5
43
 0
 0
0
 4
 4
 2
 4
 3
 5
 2
16
Föreningarna indelade länsvis, sorterade i bokstavsordning

Län       Föreningar Medlemmar Kursdeltagare Nybörjare Kursled Befolkning
Blekinge         4    144      76    10    9  150036
Dalarna         5    187      68    24    5  276765
Gotland         1     32      20     0    1   57458
Gävleborg        6    278      85    19   10  277171
Halland         5    210     141    22    7  278236
Jämtland         2     97      22    20    5  127953
Jönköping        4    136      26    13    4  327917
Kalmar          5    253      84    19    8  234776
Kronoberg        3     84      47     8    3  176955
Norrbotten        5     65      40    10    3  253945
Skåne          17    620     413    79   28 1143513
Stockholm        28    2082     1279    260   46 1849206
Södermanland       5    191     112    15    6  258389
Uppsala         5    253     142    45   11  298556
Värmland         9    306     232    56   16  273716
Västerbotten       4    133      82     1   10  254936
Västernorrland      4    196     140    28   10  244734
Västmanland       7    209     129    12   11  258855
Västra Götaland     28    1251     552    179   43 1507182
Örebro          4    165      69    16    4  273419
Östergötland       5    146     109    44   16  413401
            156    7038     3868    880   256 8937119
Föreningarna indelade länsvis, sorterade i storleksordning

Län       Föreningar  Län       Medlemmar  Län       Kursdeltagare  Län       Nybörjare  Län       Befolkning
Stockholm        28  Stockholm       2082  Stockholm        1279  Stockholm       260  Stockholm    1849206
Västra Götaland     28  Västra Götaland    1251  Västra Götaland      552  Västra Götaland    179  Västra Götaland 1507182
Skåne          17  Skåne         620  Skåne           413  Skåne         79  Skåne      1143513
Värmland         9  Värmland        306  Värmland         232  Värmland        56  Östergötland   413401
Västmanland       7  Gävleborg       278  Uppsala          142  Uppsala        45  Jönköping     327917
Gävleborg        6  Kalmar         253  Halland          141  Östergötland      44  Uppsala      298556
Dalarna         5  Uppsala        253  Västernorrland      140  Västernorrland     28  Halland      278236
Halland         5  Halland        210  Västmanland        129  Dalarna        24  Gävleborg     277171
Kalmar          5  Västmanland      209  Södermanland       112  Halland        22  Dalarna      276765
Norrbotten        5  Västernorrland     196  Östergötland       109  Jämtland        20  Värmland     273716
Södermanland       5  Södermanland      191  Gävleborg         85  Gävleborg       19  Örebro      273419
Uppsala         5  Dalarna        187  Kalmar           84  Kalmar         19  Västmanland    258855
Östergötland       5  Örebro         165  Västerbotten        82  Örebro         16  Södermanland   258389
Blekinge         4  Östergötland      146  Blekinge          76  Södermanland      15  Västerbotten   254936
Jönköping        4  Blekinge        144  Örebro           69  Jönköping       13  Norrbotten    253945
Västerbotten       4  Jönköping       136  Dalarna          68  Västmanland      12  Västernorrland  244734
Västernorrland      4  Västerbotten      133  Kronoberg         47  Blekinge        10  Kalmar      234776
Örebro          4  Jämtland        97  Norrbotten         40  Norrbotten       10  Kronoberg     176955
Kronoberg        3  Kronoberg        84  Jönköping         26  Kronoberg        8  Blekinge     150036
Jämtland         2  Norrbotten       65  Jämtland          22  Västerbotten       1  Jämtland     127953
Gotland         1  Gotland         32  Gotland          20  Gotland         0  Gotland       57458
            156             7038              3868             880           8937119
                   Diagrammet visar de 10 län som har flest antal FÖRENINGAR per befolkning

Län       Föreningar Procent
Värmland        9 0.00329%
Västmanland       7 0.00270%              Föreningar per befolkning
Blekinge        4 0.00267%
Gävleborg        6 0.00216%
Kalmar         5 0.00213%
Norrbotten       5 0.00197%
Södermanland      5 0.00194%
Västra Götaland    28 0.00186%
Dalarna         5 0.00181%
Halland         5 0.00180%
Gotland         1 0.00174%
Kronoberg        3 0.00170%
Uppsala         5 0.00167%
Västernorrland     4 0.00163%
Västerbotten      4 0.00157%
Jämtland        2 0.00156%
Stockholm       28 0.00151%
Skåne         17 0.00149%
Örebro         4 0.00146%
Jönköping        4 0.00122%
Östergötland      5 0.00121%
           156
Värmland


Västmanland


Blekinge


Gävleborg


Kalmar


Norrbotten


Södermanland


Västra Götaland


Dalarna


Halland
                    Diagrammet visar de 10 län som har flest antal MEDLEMMAR per befolkning

Län       Medlemmar Procent
Stockholm       2082  0.1126%
Värmland        306  0.1118%    Medlemmar per befolkning
Kalmar         253  0.1078%
Gävleborg       278  0.1003%
Blekinge        144  0.0960%
Uppsala        253  0.0847%
Västra Götaland    1251  0.0830%
Västmanland      209  0.0807%
Västernorrland     196  0.0801%
Jämtland        97  0.0758%
Halland        210  0.0755%
Södermanland      191  0.0739%
Dalarna        187  0.0676%
Örebro         165  0.0603%
Gotland         32  0.0557%
Skåne         620  0.0542%
Västerbotten      133  0.0522%
Kronoberg        84  0.0475%
Jönköping       136  0.0415%
Östergötland      146  0.0353%
Norrbotten       65  0.0256%
           7038
er befolkning
        Stockholm
        Värmland
        Kalmar
        Gävleborg
        Blekinge
        Uppsala
        Västra Götaland
        Västmanland
        Västernorrland
        Jämtland
                    Diagrammet visar de 10 län som har flest antal KURSDELTAGARE per befolkning

Län       Kursdeltagare Procent
Värmland         232 0.0848%
Stockholm        1279 0.0692%     Kursdeltagare per befolkning
Västernorrland      140 0.0572%
Halland          141 0.0507%
Blekinge          76 0.0507%
Västmanland        129 0.0498%
Uppsala          142 0.0476%
Södermanland       112 0.0433%
Västra Götaland      552 0.0366%
Skåne           413 0.0361%
Kalmar           84 0.0358%
Gotland          20 0.0348%
Västerbotten        82 0.0322%
Gävleborg         85 0.0307%
Kronoberg         47 0.0266%
Östergötland       109 0.0264%
Örebro           69 0.0252%
Dalarna          68 0.0246%
Jämtland          22 0.0172%
Norrbotten         40 0.0158%
Jönköping         26 0.0079%
             3868
RE per befolkning
          Värmland

          Stockholm

          Västernorrland

          Halland

          Blekinge

          Västmanland

          Uppsala

          Södermanland

          Västra Götaland

          Skåne
                  Diagrammet visar de 10 län som har flest antal NYBÖRJARE per befolkning

Län       Nybörjare Procent
Värmland        56 0.0205%
Jämtland
Uppsala
            20 0.0156%
            45 0.0151%
                        Nybörjare per befolkning
Stockholm       260 0.0141%
Västra Götaland    179 0.0119%
Västernorrland     28 0.0114%
Östergötland      44 0.0106%
Dalarna        24 0.0087%
Kalmar         19 0.0081%
Halland        22 0.0079%
Skåne         79 0.0069%
Gävleborg       19 0.0069%
Blekinge        10 0.0067%
Örebro         16 0.0059%
Södermanland      15 0.0058%
Västmanland      12 0.0046%
Kronoberg        8 0.0045%
Jönköping       13 0.0040%
Norrbotten       10 0.0039%
Västerbotten      1 0.0004%
Gotland         0 0.0000%
           880
r befolkning
        Värmland

        Jämtland

        Uppsala

        Stockholm

        Västra Götaland

        Västernorrland

        Östergötland

        Dalarna

        Kalmar

        Halland
                   Diagrammet visar de 10 län som har flest antal KURSLEDARE per befolkning

Län       Kursled Procent
Blekinge       9  0.00600%
Värmland
Västmanland
           16
           11
              0.00585%
              0.00425%
                          Kursledare per befolkning
Västernorrland    10  0.00409%
Västerbotten     10  0.00392%
Jämtland       5  0.00391%
Östergötland     16  0.00387%
Uppsala       11  0.00368%
Gävleborg      10  0.00361%
Kalmar        8  0.00341%
Västra Götaland   43  0.00285%
Halland        7  0.00252%
Skåne        28  0.00245%
Stockholm      46  0.00249%
Södermanland     6  0.00232%
Dalarna        5  0.00181%
Gotland        1  0.00174%
Kronoberg       3  0.00170%
Örebro        4  0.00146%
Jönköping       4  0.00122%
Norrbotten      3  0.00118%
          256
per befolkning
         Blekinge

         Värmland

         Västmanland

         Västernorrland

         Västerbotten

         Jämtland

         Östergötland

         Uppsala

         Gävleborg

         Kalmar

								
To top