Hama dan Penyakit Pepaya

Document Sample
Hama dan Penyakit Pepaya Powered By Docstoc
					OPT PADA TANAMAN PEPAYA
Bunchy top pada pepaya
Kutu putih
                      Thrips pd bunga
Gejala serangan Thrips
             Anthraknose pada pepaya
Gejala serangan Erwinia
Gejala serangan Phytophthora palmivora
Gejala serangan lalat buah
Lalat buah sedang meletakkan telur
                   Telur lalat buah
Lalat buah di bawah permukaan daun
Gejala serangan lalat buah
PENGENDALIAN LALAT BUAH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:741
posted:6/4/2011
language:Indonesian
pages:13