PPT Slides - CARNet by pengtt

VIEWS: 24 PAGES: 64

									RAČUNALNE MREŽE
       Uvod
 Arhitektura računalnih mreža
     Fizička razina
    Podatkovna razina
     Mrežna razina
   Prijenosna razina
  RAČUNALNE MREŽE
  Prijenosna razina
  •  Uvod
  •  UDP protokol interneta
  •  TCP protokol interneta
    Prijenosna razina
  Uvod
    osigurava prijenos poruke među krajnjim korisnicima
    na ovoj razini optimalno je organizirati
       kontrolu pogreški
       kontrolu toka
  Prijenosna razina
  Uvod
    kontrola pogreški
       podaci su spremljeni u memoriji krajnjeg uređaja do potvrde
       prijema
       ponovno se šalju (retransmisija) bez opterećenja čvorišta mreže
       retransmisija „samo‟ opterećuje kapacitet kanala
           1  2  3             3
  Prijenosna razina
  Uvod
    kontrola toka
       podaci se kod zagušenja ne šalju na mrežu
       broj paketa na mreži ostaje optimalan
       potrebna snaga obrade u čvorištima je minimalna
    Prijenosna razina
  Uvod
    Prijenosna razina Interneta
       dominantna globalna mreža za prijenos podataka
       nudi korisnicima na prijenosnoj razini dva protokola
          bespojni UDP (User Datagram Protocol)
          spojevni TCP (Transmission Control Protocol).
    Prijenosna razina
  Adresiranje na prijenosnoj razini interneta
    Zaglavlje IP protokola mrežne razine
       nosi IP adresu odredišta i izvorišta
       identifikaciju protokola prijenosne razine
    Zaglavlje protokola prijenosne razine
       nosi brojeve priključnih točaka (port) izvorišta i odredišta
       IP adresa i broj priključne točke čine priključnicu (socket)
       izvorišta ili odredišta
       dvije priključnice identificiraju tok podataka, odnosno vezu
       (connection)
    Prijenosna razina
  Adresiranje na prijenosnoj razini interneta
    Uspostava veze
       s kraja na kraj mreže uspostava veze je moguća na principu
       unaprijed poznatih priključnih točaka
       u sustavu korisnik-poslužitelj
         korisnik uvijek traži uslugu od poslužitelja
         poslužiteljskim procesima se dodjeljuju unaprijed poznate
         (standardne) priključne točke
  Prijenosna razina
                            Poslužitelj:
           10.1.1.5 10.1.100.5    ?  ?  WEB
                            TELNET
  IBM Compatible
                            FTP      IBM Compatible


                      IP
10.1.1.5                            10.1.100.20
  Prijenosna razina
                           Poslužitelj:
           10.1.1.5 10.1.100.5 2345  80  WEB
                           TELNET
  IBM Compatible
                           FTP      IBM Compatible


                    IP
10.1.1.5                           10.1.100.20

 10.1.100.5      10.1.1.5  80 2345
            65535                          65535


            2345


            1023                           1023
            255                           255
                           80
Prijenosna razina
/etc/services

tacacs   49/tcp   # Login Host Protocol (TACACS)
tacacs   49/udp   # Login Host Protocol (TACACS)
re-mail-ck  50/tcp   # Remote Mail Checking Protocol
re-mail-ck  50/udp   # Remote Mail Checking Protocol
domain    53/tcp   # name-domain server
domain    53/udp
whois++    63/tcp
whois++    63/udp
bootps   67/tcp   # BOOTP server
bootps   67/udp
bootpc    68/tcp  # BOOTP client
bootpc    68/udp
tftp    69/tcp
tftp    69/udp
gopher    70/tcp  # Internet Gopher
gopher    70/udp
     Prijenosna razina
  UDP protokol
    korisniku pruža uslugu prijenosa podataka bez
     uspostave logičkog kanala
    podaci se tretiraju kao kratke poruke, datagrami
    na korisniku je osiguranje konzistentnosti poruke
    koriste ga NFS i DNS mrežne usluge
    zaglavlje UDP protokola je
   0        7 8      15 16       23 24        31
       Izvorišna priključna      Odredišna priključna točka
          Duljina            Kontrolna suma
                   Podaci
Prijenosna razina
  UDP protokol
    Izvorišna priključna točka (source port)

       označava proces ili uslugu koji šalju datagram
       kad se ne koristi, popuni se nulama
0        7 8       15 16       23 24        31
     Izvorišna priključna        Odredišna priključna točka
        Duljina             Kontrolna suma
                 Podaci
Prijenosna razina
  UDP protokol
    Odredišna priključna točka (destination port)

       označava proces ili uslugu kojoj se šalje datagram
0        7 8       15 16       23 24        31
     Izvorišna priključna        Odredišna priključna točka
        Duljina             Kontrolna suma
                 Podaci
  Prijenosna razina
    UDP protokol
      Duljina (length)

         označava ukupnu duljinu datagrama u oktetima
            uključuje zaglavlje i podatke
            minimalna duljina je 8 okteta.
0         7 8          15 16        23 24        31
     Izvorišna priključna           Odredišna priključna točka
        Duljina                 Kontrolna suma
                    Podaci
    Prijenosna razina
  UDP protokol
    Kontrolna suma (Checksum)
        zaštitno polje je komplement sume komplementa 16 bitnih
        riječi svih podataka i UDP zaglavlja uključujući i dio IP zaglavlja
        (pseudo zaglavlje)
        ako se ne koristi popuni se nulama
        ako je 0, popuni se jedinicama
        pseudo zaglavlje
    0        7 8        15 16       23 24    31
                   izvorišna IP adresa
                   odredišna IP adresa
         nule     protokol          UDP duljina
   Prijenosna razina
  UDP protokol
    Prijenosna razina
  TCP protokol
    pruža uslugu sigurnog prijenosa podataka
    s uspostavom logičkog kanala
    prijenos je dvosmjeran
    podaci se tretiraju kao dijelovi dugačkog toka poruke,
    segmenti
    korisniku se (po dijelovima) isporučuje cjelovita poruka
    koriste ga
       korisnički procesi koji zahtijevaju siguran prijenos
       kao što su Telnet, FTP, WWW i SMTP
     Prijenosna razina
 Zaglavlje TCP protokola
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
       Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                     Redni broj
                     Potvrdni broj
  Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
 podataka           R C S S Y I
                GKH T N N
         Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                 Opcije                   Nadopuna
                      Podaci


     Izvorišna priključna točka (Source Port) -
     identificira proces koji šalje podatke.
     Prijenosna razina
 Zaglavlje TCP protokola
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
       Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                     Redni broj
                     Potvrdni broj
  Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
 podataka           R C S S Y I
                GKH T N N
         Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                 Opcije                   Nadopuna
                      Podaci


     Odredišna priključna točka (Destination Port) -
     identificira proces koji prima podatke.
      Prijenosna razina
   Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci


      Redni broj (Sequence Number) - je redni broj početnog
      okteta segmenta
      Prijenosna razina
   Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci

      Potvrdni broj (Acknowledgment Number) - broj
      slijedećeg okteta korisnikove poruke, ujedno i
      kumulativna potvrda
Redni – potvrdni broj


1000  2000  3000  4000  5000  6000

    ……..  4000  3000  ……..
1000  2000  3000  4000  5000
      Prijenosna razina
   Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci


      Pomak podataka (Data Offset) - predstavlja duljinu TCP
      zaglavlja u 32 bitnim riječima
   Prijenosna razina
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
      Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                     Redni broj
                    Potvrdni broj
 Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
 podataka           R C S S Y I
               GKH T N N
         Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                 Opcije                   Nadopuna
                      Podaci
       URG segment sadrži hitne podatke
       ACK potvrdni broj je ispravan (mora biti postavljen uvijek, osim
       kod uspostave veze)
       PSH podatke odmah isporučiti korisniku
       RST reinicijalizacija veze, najčešće rezultira raskidom veze
       SYN zahtjev za uspostavom veze
       FIN zahtjev za raskidom veze
      Prijenosna razina
   Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci


      Prozor prijemnika (Window) - u oktetima, 0-65535
      Prijenosna razina
  Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci
      Kontrolna suma (Checksum) - komplement sume
      komplementa 16-bitnih riječi, obuhvaća
             podatke i zaglavlje
             dio zaglavlja IP protokola (pseudo zaglavlje)
      Prijenosna razina
  Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci


      Pokazivač hitnih podataka (Urgent Pointer) pokazuje
      gdje se nalaze hitni podaci unutar segmenta
      Prijenosna razina
  Zaglavlje TCP protokola
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                       Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
   podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
           Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                   Opcije                   Nadopuna
                        Podaci


      Opcije (Options)
         se ugovaraju kod uspostave veze
         postoji čitav niz opcija, npr. MSS, SACK, ....
     Prijenosna razina
  Zaglavlje TCP protokola
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
        Izvorišna priključna točka         Odredišna priključna točka
                      Redni broj
                      Potvrdni broj
   Pomak     Reserved   UAP R S F           Prozor prijemnika
  podataka           R C S S Y I
                 GKH T N N
          Kontrolna suma             Pokazivač hitnih podataka
                  Opcije                   Nadopuna
                       Podaci

     Nadopuna (Padding) - popunjava nulama zaglavlje do
     širine 32-bitne riječi
     Nadopuna (Padding) - popunjava nulama zaglavlje do
     širine 32-bitne riječi
     Podaci (Data) - korisnikovi podaci
    Prijenosna razina
  Zaglavlje TCP protokola
    Pseudo zaglavlje
  0      7 8        15 16       23 24    31
               izvorišna IP adresa
               odredišna IP adresa
     nule     protokol          TCP duljina
        CLOSED                 LISTEN

korisnik                              poslužitelj
       SYN_SENT   SYN k

                           SYN_RCVD

                  SYN,ACK p,k+1

      ESTABLISHED

              ACK k+1,p+1

                            ESTABLISHED

                  IZMJENA
                  PODATAKA

        FIN_WAIT1      FIN,ACK k+N,p+M

                           CLOSE_WAIT

               ACK p+M, k+N+1

        FIN_WAIT2  FIN,ACK p+M, k+N+1    LAST_ACK

        TIME_WAIT

                FIN,ACK k+N+1, p+M+1

                            CLOSED
Prijenosna razina
   Prijenosna razina
   Stanja TCP veze
     proces TCP protokola održava niz varijabli
     prolazi kroz niz stanja:
STANJE:    ZNAČENJE:
CLOSED     Veza je neaktivna (raskinuta)
LISTEN     Stanje čekanja zahtjeva za vezu
SYN-SENT    Poslan je zahtjev za vezu; čeka se da druga strana odgovori zahtjevom za vezu
SYN-RECEIVED  Primljen je zahtjev za vezu; čeka se potvrda zahtjeva za vezu
ESTABLISHED  Stanje normalnog prijenosa podataka
FIN-WAIT-1   Odaslan je zahtjev za raskidanje veze
FIN-WAIT-2   Čeka se zahtjev za raskidanje veze od udaljenog TCPa
CLOSE-WAIT   Čekanje na zahtjev za raskidanje veze od lokalnog korisnika
CLOSING    Čeka se potvrda na poslani zahtjev za prekid veze
LAST-ACK    Čeka se potvrda na zahtjev za raskid veze od udaljenog TCPa
TIME-WAIT   Čeka se dva maksimalna vremena života segmenta (MSL), kako bismo se
        uvjerili da su svi zaostali segmenti stigli do udaljenog TCPa. Za to vrijeme se
        ne može ponovo uspostaviti veza izmeĎu ove dvije priključnice.
                                              aktivni OPEN
                                            napravi TCB & šalj i SYN
                                CLOSED
                                               CLOSE
                                              izbriši TCB
                       pasivni OPEN         CLOSE
                       napravi TCB         izbriši
                                      TCB

              prim lj en RST
                                LISTEN                      prim lj en SYN              SEND
                     šalj i SYN,ACK              šalj i SYN
          SYN-RCVD                                         SYN-SENT
                                 prim lj en SYN
                                 šalj i SYN, ACK                                            prim lj en SYN+ACK
                  prim lj ena potvrda                   šalj i ACK
    CLOSE
                      SYNa       ESTABLISHED
   šalj i FIN
                CLOSE
                šalj i FIN                        prim lj en FIN
                                             šalj i ACK


                          Active Close                              Passive Close

              prim lj en FIN
              šalj i ACK
  FIN-WAIT -1                   CLOSING                        CLOSE-WAIT

prim lj ena      prim lj en              prim lj ena
           FIN+ACK                potvrda                          CLOSE
 potvrda
           šalj i ACK               FINa                          šalj i FIN
 FINa


  FIN-WAIT -2                  TIME-WAIT                         LAST ACK
              prim lj en FIN
              šalj i ACK


                     Tim eout = 2MSL
                        izbriši TCB
                                                prim lj ena potvrda
                                                    FINa
                                CLOSED
   Prijenosna razina
  Stanja TCP veze
    Uspostava veze

      kod uspostave veze dva TCP procesa moraju sinkronizirati
      početne redne brojeve
      to obavljaju razmjenom segmenata za uspostavu veze
      ti segmenti nose slučajno odabran kontrolni bit SYN ISN (Initial
      Sequence Number)
      prilikom sinkronizacije
         obje strane moraju poslati svoj ISN
         primiti potvrdu za to od druge strane
    Prijenosna razina
  Stanja TCP veze
    Generator ISN
       najniži se bit uvećava svake 4 s, stoga ISN generator ima
       period od približno 4.55 sata
       pretpostavljamo da segmenti ne mogu ostati u mreži duže od
       MSL (Maximum Segment Life), to je obično oko dvije minute
       možemo smatrati da je ISN jedinstven za promatranu vezu (par
       priključnica)
     Prijenosna razina
  Uspostava   stanje  TCP A                         TCP B  stanje

  veze u tri  CLOSED                                 LISTEN

  koraka    SYN-SENT
                         (SEQ =X
                             )(CTL=
                                SYN )

                                           SYN-
                                ,ACK)
                            TL =SY N          RECEIVED
                         X+1)(C
                     Y)(ACK=
                  (SEQ =
         ESTABLISHED
                        (SEQ =X
                            +1)(AC
                               K =y+1)
                                  (CTL=A
                                      CK)
                                  TA)       ESTABLISHED
                               CK)(D A
                         =Y+1)(CTL=A
                     +1)(ACK
                  (SEQ =X
         ESTABLISHED
    Prijenosna razina
  TCP reset veze
    ukoliko se posumnja da je stigao paket zaostao iz
    prethodne veze šalje se upravljačka poruka RESET
    općenito je pravilo da se RESET mora poslati uvijek kada
    stigne segment koji očito nije namijenjen tekućoj vezi
  TCP raskid veze
    Stanica šalje segment s bitom FIN kada korisnik izda
    naredbu CLOSE
    TCP koji pošalje FIN nastavlja primati sve dok ne stigne
    poruka da je i druga strana raskinula vezu
    Prijenosna razina
  TCP prijenos podataka
    u stanju uspostavljene veze prijenos podataka se obavlja
    razmjenom podatkovnih segmenata
    U slučaju gubitka segmenta TCP koristi mehanizam
    retransmisije
  TCP retransmisija - nastaje ako unutar (RTO,
  Retransmission Timeout) vremena ne dođe potvrda
  Na mrežnoj razini
    IP protokol prosljeđuje svaki paket zasebno
    može se dogoditi izmjena redoslijeda pristizanja
    Prijenosna razina
  Računanje vremena retransmisije
    vrijeme retransmisije se računa dinamički zbog
       izmjene redoslijeda isporuke
       raznolikosti mreža u sustavu
       širokog raspona uporabe TCP veza
    kvalitetan proračun tog vremena od ključnog je
    značenja za učinkovitost TCP veze
       kratki RTO izaziva nepotrebne retransmisije
       predugački usporava oporavak od pogreške i
       produljuje ukupno vrijeme prijenosa podataka
    Prijenosna razina
  Filtriranje vremena obilaska
    proračuni se zasnivaju na vremenu potrebnom da stigne
    potvrda za odaslani paket, tj. na vremenu obilaska RTT
    (Round Trip Time)
    RTT se stalno mijenja ovisno o opterećenosti mreže
    za svaku vezu
       TCP mjeri i filtrira vrijeme obilaska
       na osnovi stare vrijednosti RTT i nove vrijednosti M

        RTT = RTT + (1-)M
       to je filtar s eksponencijalnim usrednjavanjem
        je faktor pojačanja, standardne vrijednosti 7/8
    Prijenosna razina
  Računanje devijacije
    Da bi se spriječile
       neželjene retransmisije (kratak RTO)
       predugo čekanje na detekciju gubitka (dugačak RTO)
    računa se devijacija D:

        D = D + (1-) |RTT-M|
    gdje  može, ali i ne mora imati istu vrijednost kao i kod
    proračuna vremena obilaska (RTT)
    Prijenosna razina
  Računanje RTO
    vrijeme retransmisije RTO (čekanja na potvrdu)
    izračuna se prema formuli:

         RTO = RTT + 4*D
  Iniciranje retransmisije
    načelno nakon isteka RTO vremenskog sklopa
    moguće ubrzanje nakon tri duplicirane potvrde
    ovi algoritmi uključeni su u algoritme kontrole toka
    Prijenosna razina
  Problemi pri računanju vremena RTT
    javljaju se kod ponovo odaslanog segmenta
    kada stigne signal potvrde nije jasno odnosi li se
    on na retransmitirani ili na izvorni segment
    mjerna se vrijednost ignorira
    vrijeme retransmisije se udvostručuje
    mjerenje vremena retransmisije može se
    poboljšati slanjem vremena odašiljanja
    (Timestamp Option)
    Prijenosna razina
  TCP kontrola toka
    TCP koristi gubitak segmenta kao indikaciju
    zagušenja
    održava mrežu u radnoj točki s prosječno punim
    redovima čekanja
    TCP raspolaže s nekoliko algoritama za postupke
    (često mijenjani i nadopunjavani)
       upravljanja prometom
       sprječavanje zagušenja
    Prijenosna razina
  Algoritmi segmentacije
    kod nekih aplikacija uočeno je vrlo neučinkovito
    iskorištenje kanala zbog slanja vrlo kratkih segmenata
    primjer za to je TELNET veza
       koja šalje znak po znak s tipkovnice
       dakle 1 oktet podataka i 40 okteta zaglavlja (20 B TCP zaglavlja
       + 20 B IP zaglavlja) – 2.4% efikasnosti
       često se dešava da u suprotnom smjeru posebno putuje potvrda
       a posebnim segmentom kopija znaka za ispis na ekranu
       te konačno potvrda kopije
    Prijenosna razina
  Algoritmi segmentacije
    1984 je usvojeno adaptivno rješenje (Nagle-ov
    algoritam), slanje novih korisnikovih podataka se
    zadržava
       dok se ne potvrde svi prethodno odaslani segmenti
       dok se ne skupi dovoljno podataka za slanje segmenta
       maksimalne veličine (MSS – Maximum Segment Size)
       nadolazeći korisnikovi podaci mogu se odmah
       proslijediti ili zadržati za kasniju isporuku korisniku
       Prijenosna razina
  Algoritmi segmentacije
    Problem zvan sindrom besmislenih prozora
    (Silly Window Syndrome)
       u početnom stanju spremnik prijemnika je pun i pošiljatelj to zna
       (ima oglašenu veličinu prozora 0)
       kada se iščita jedan oktet na prijamnoj strani odmah se oglašava
       prozor veličine jednog okteta pošiljatelj šalje jedan oktet podataka
       prijemnik nakon RTT
          potvrđuje 1 oktet
          dolazi do ponavljanja ciklusa
       ovo rezultira slanjem svih korisnikovih podataka u paketima koji
       sadrže samo po 1 oktet podataka
       rješenje je u sprječavanju prijemnika da oglasi prozor veličine jednog
       okteta
       Nagle-ov i algoritam izbjegavanja besmislenih prozora su integrirani
       Prijenosna razina
  Usporeni start (Slow Start)
    služi za otkrivanje raspoloživog kapaciteta mreže, a
    koristi se
       na početku prijenosa
       kod oporavka od gubitka
    jednostavno se implementira pomoću dvije varijable
       prag usporenog starta SSTHRESH
       prozor zagušenja CWND (Congestion Window)
    Prijenosna razina
  Usporeni start (Slow Start)
    CWND je zapravo radni prozor predajnika - ne može biti
    veći od prozora prijemnika (RWIN, Receiver Window)
    SSTHRESH (Slow Start Threshold) označava vrijednost
       na kojoj veza izlazi iz faze usporenog starta
       i ulazi u fazu izbjegavanja zagušenja
    nakon uspostave veze
       prozor zagušenja CWND se postavlja na jedan segment
       (zapravo na vrijednost MSS okteta)
       SSTHRESH se postavi na početnu vrijednost od 64 kB
       (maksimalna veličina prijemnog prozora udaljenog TCPa)
    Prijenosna razina
  Usporeni start (Slow Start)
    prijenos započinje odašiljanjem jednog segmenta
    kada stigne potvrda prozor zagušenja CWND se poveća za jedan MSS
    (s jednog na dva MSS)
    proces se nastavlja dalje - primitkom svake potvrde CWND se uvećava
    za jedan MSS
    kako je jedna potvrda upravo primljena, za jednu primljenu potvrdu
    šalju se dva nova segmenta
    CWND se udvostručuje primitkom svih potvrda iz prethodnog prozora
    ukoliko je vrijeme obilaska konstantno - prozor zagušenja raste
    eksponencijalno
    Prijenosna razina
  Usporeni start (Slow Start)
    rast CWND ograničen je s dva mehanizma:
       manjom od dvije vrijednosti RWIN i SSTHRESH, nakon čega se
       automatski prolazi u fazu izbjegavanja zagušenja
       gubitkom segmenta zbog eksponencijalnog rasta prometa
    ukoliko je u fazi usporenog starta došlo do gubitka
    ažuriraju se vrijednosti:

    SSTHRESH = max(2*MSS; CWND/2)
        CWND = 1*MSS
    Prijenosna razina
  Usporeni start (Slow Start)
    time nanovo započinje usporeni start
       sada do polovičnog prozora CWND/2
       u odnosu na prozor koji je uzrokovao zagušenje
    postupak se ponavlja
       sve dok faza usporenog starta ne prođe bez gubitaka
    postignuti CWND smatra se optimalnim u tom trenutku
       TCP prelazi u fazu izbjegavanja zagušenja
    Prijenosna razina
  Izbjegavanje zagušenja (Congestion avoidance)
    je faza u kojoj TCP ispituje mogućnost povećanja prozora kako bi
    iskoristio kapacitet mreže oslobođen eventualnim završetkom
    prijenosa drugih korisnika
    u ovoj se fazi CWND povećava za 1*MSS svakih RTT vremena
     CWND = CWND + MSS/CWND
    ova faza traje sve do ponovnog gubitka segmenta
    tada se ponavlja faza usporenog starta pri čemu se koristi
    kao gore:
         SSTHRESH = max(2*MSS; CWND/2)
             CWND = 1*MSS
    U obje faze (SS i CA) prijemnik mora slati potvrdu za svaki
    primljeni paket
    Prijenosna razina
  Brza retransmisija (Fast Retransmit)
    čekanje na istek vremena retransmisije RTO
       je dugotrajno i traje RTT+4D
       za to vrijeme će svi paketi napustiti mrežu i ona ostaje
       neiskorištena
    brza detekcija gubitka moguća je ako prijemnik
       za svaki prekoredno primljeni segment (nakon gubitka)
       ponavlja posljednju poslanu kumulativnu potvrdu
    Prijenosna razina
  Brza retransmisija (Fast Retransmit)
   predajnik nakon duge duplicirane potvrde još nije
   siguran da li se radi o gubitku ili samo
   poremećaju redoslijeda isporuke
   nakon što primi tri duplicirane potvrde predajnik
   zaključuje da je došlo do gubitka segmenta
   obavlja ponovno slanje daleko prije isteka RTO

   to je algoritam brze retransmisije

   uključen u TCP varijantu nazvanu “TAHOE TCP”
    Prijenosna razina
  Brzi oporavak (Fast recovery)
    uveden je kako bi se bolje iskoristile prednosti brze
    retransmisije
    nakon gubitka segmenta obični TCP
       normalno mora ići u fazu usporenog starta
    algoritam brzog oporavka
       izbjegava ovu fazu na način da se parametri postave na:


          SSTHRESH = CWND/2
          CWND = SSTHRESH+3
    Prijenosna razina
  Brzi oporavak (Fast recovery)
    time se uzimaju u obzir paketi koji su izašli iz mreže (tri
    duplicirane potvrde)
    primitkom potvrde novih podataka ulazi se u fazu
    izbjegavanja zagušenja s polovičnim prozorom:

          CWND = SSTHRESH
    algoritam brzog oporavka efikasan je samo za jednostruke
    pogrješke
    TCP s ugrađenom brzom retransmisijom i brzim
    oporavkom poznat je od 1990. Kao” RENO TCP”
    Prijenosna razina
  Djelomične potvrde (Partial Acknowledgment):
    da bi se ubrzao izlazak iz faze brzog oporavka za slučaj
    višestrukog gubitka segmenta
    uvedeno je razlikovanje novih i djelomičnih (parcijalnih)
    potvrda
    djelomična potvrda se bazira na karakteristikama
    kumulativne potvrde:
       kod jednostrukog gubitka, prijemnik će
       nakon što primi brzom retransmisijom ponovljeni segment
       potvrditi sve segmente poslane do popune nedostajućih podataka
    Prijenosna razina
  Djelomične potvrde (Partial Acknowledgment):
    ukoliko prijemnik potvrdi smo dio podataka
    predajnik može zaključiti da se radi o višestrukom gubitku
    segmenata
    takva potvrda se zove djelomična potvrda
    ona istovremeno znači
       da je određeni broj segmenata izašao iz mreže
       te da je još neki od ranije poslanih segmenata izgubljen
    izgubljeni segment je moguće odmah ponovno poslati

								
To top