Docstoc

sejarah kertas 2 SPM set 2

Document Sample
sejarah kertas 2 SPM set 2 Powered By Docstoc
					Soalan esei set 2 1(a) Berdasarkan rajah di atas, terangkan fungsi setiap sistem tersebut dalam pentadbiran Kerajaan Bani Umaiyah. (8 markah) (b) Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada penyebaran Islam secara meluas Pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. (12 markah)

Peningkatan Tamadun

Tamadun Yunani

2

(a) Berdasarkan rajah di atas, nyatakan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang sains dan teknologi [8 markah] (b) Apakah peningkatan dalam aspek pendidikan dan falsafah Tamadun Yunani pada zaman tersebut [12 markah]

Portugal Sepanyol Belanda Britain Peranchis Amerika Syarikat

Asia Tenggara

3(a) Berdasarkan gambarajah di atas, nyatakan faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara. [5 markah] (b) Huraikan faktor-faktor kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara [15 markah]

4(a) Faktor politik merupakan faktor penting dalam pembentukan Malaysia. Huraikan. (12 markah)

(b) (b) Apakah langkah-langkah yang diambil bagi menangani penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia? (8 markah)

5(a) Merujuk gambarajah di atas, nyatakan faedah-faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai Malaysia. (15 markah) (b) Anda sebagai menteri luar Malaysia, apakah fungsi-fungsi ZOPFAN? (5 markah)

Skema jawapan set 2 1(a)Berdasarkan rajah di atas, terangkan fungsi setiap sistem tersebut dalam pentadbiran Kerajaan Bani Umaiyah. (8 markah) (b) Huraikan faktor-faktor yang membawa kepada penyebaran Islam secara meluas Pada zaman kerajaan Turki Uthmaniyah. (12 markah)

1(a) Sistem Wazarah Wazir

Wazir dilantik untuk mengetuai sistem pentadbiran negara di Kerajaan pusat.

Sistem Urus Setia Pegawai

Pegawai-pegawai dilantik bagi mengumpulkan rekod dan mengutus surat Bahagikan urusan pentadbiran kepada beberapa bahagian Seperti bahagian cukai, bahagian ketenteraan dan Bahagian dokumen

Pentadbiran

Sistem Hijabah Periksa

Seorang pegawai dilantik untuk memeriksa orang yang Menemui khalifah Pegawai juga dilantik untuk mengawal keselamatan khalifah Pegawai bertanggungjawab sebagai pemegang anak

Pengawal Pegang

1(b) Akidah

Pegangan akidah yang kukuh dan akhlak yang tinggi di Kalangan umat Islam Tentera Islam mempunyai semangat Ghazi iaitu semangat Kepahlawanan yang tidak gentar berkorban jiwa Kerajaan Turki Uthmaniyah (KTU) mempunyai kumpulan tentera Janissari iaitu tentera elit yang sangat terlatih dalam selok Belok peperangan. KTU juga mempunyai sejata moden seperti meriam besar dan Armada laut yang kuat.

Ghazi

Janissari

Senjata

Diplomasi

KTU menjalankan dasar berteraskan diplomasi dan toleransi Dalam hubungan politik serta keagamaan Dasar sosial Islam yang progresif juga menarik minat orang Kristian untuk memeluk Islam Peranan yang dimainkan oleh para pendakwah Islam secara Toleransi dan asimilasi dalam ajaran mereka telah menarik ramai Orang kristian memeluk Islam Kejatuhan kerajaan Byzantine telah memberi laluan kepada Penyebaran Islam kerana instutusi Gereja tidak lagi mampu melindungi masyarakat Keadaan politik yang tidak stabil di Eropah akibat kedatangan Dan peperangan

Progresif

Pendakwah

Jatuh

Politik

2(a)Berdasarkan rajah di atas, nyatakan sumbangan tamadun tersebut dalam bidang sains dan teknologi [8 markah]         Geometri Pytagoras Archimedes Graviti Astronomi Perubatan Layar Perahu Mengembangkan ilmu geometri mesir purba Memperkenalkan teorem Pytagoras dalam matematik Teori Archimedes dalam bidang matematik dan fizik Teori berhubung isipadu air dan graviti Pengkajian bidang Astronomi Hippocrate dikenali sebagai Bapa Perubatan Penciptaan perahu layar yang kuat Perahu yang bersaiz

[8 X 2 = 8 markah]

2 (b) (b) Apakah peningkatan dalam aspek pendidikan dan falsafah Tamadun Yunani pada zaman tersebut [12 markah]    

Seimbang Cemerlang Sejahtera Sekolah

Melahirkan manusia yang seimbang daripada sudut jasmani dan rohani Manusia cemerlang adalah manusia yang memenuhi tuntutan fizikal dan mental Memberikan sumbangan kepada kesejahteraan, kehidupan manusia Banyak sekolah falsafah berkembang di negara kota seperti Athens dan Thebes.

          

Sejarawan Sains Pusat Ahli falsafah Individualisme Demokrasi Karya Saintifik Rasional Ilmuan Fikir

Lahir sejarawan seperti Thucydides dan Herodutus Lahir ahli sains dan teknologi seperti Thales dan Heraclitus Athens sebagai pusat cendikiawan Yunani Lahir ahli falsafah seperti Herodutus, Socrates, Aristotle dan Plato Mengutamakan nilai individualisme dalam kehidupan Demokrasi dijadikan sebagai tunggak dalam system pentadbiran Menghasikan karya History of Persian Wars Thucydides sebagai pengasas sejarah saintifik Mengajar manusia untuk berfikir secara rasional dan ingin tahu Masyarakat dan Negara baik diperintah oleh ilmuwan dan ahli falsafah Aristotle membincangkan cara berfikir yang teratur

15 X 2 = 12 Markah.

3(a) Berdasarkan gambarajah di atas, nyatakan faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara. [5 markah]         Kedudukan Asia Tenggara yang strategik kerana terletak di antara India dan China Kaya Asia Tenggara kaya dengan bahan mentah seperti Bijih timah, kayu jati, tebu dan kelapa Revolusi Revolusi Perindustrian di Eropah sejak abad ke 17, memerlukan bahan mentah. Pengangkutan Penggunaan Kapal berkuasa wap membolehkan muatan yang lebih banyak Suez Pembukaan terusan Suez 1869 memendekkan jarak perjalanan di antara Barat dan Timur Telegraf Penciptaan telegraf membolehkan perhubungan yang cepat dan berkesan Persaingan Persaingan antara kuasa Barat Beban Slogan Beban Orang Putih bahawa penjajah lebih maju dan bertamadun Strategik

b. Huraikan faktor-faktor kemunculan Nasionalisme di Asia Tenggara [15 markah]             

Dasar penjajaha Barat menimbulkan perasaan tidak puas hati di kalangan rakyat Kekal Rakyat tempatan kekal dalam ekonomi Tradisional yang serba kekurangan Jurang Wujud jurang social antara penjajah Barat dengan penduduk tempatan Agama Agama menyatukan rakyat tempatan menghadapi penindasan dan pengaruh Barat Sastera Karya Sastera membangkitkan Nasioalisme di Asia Tenggara Pendidikan Penjajah mengamalkan sikap pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan Intelektual Golongan Intelektualyang melanjtkan pelajaran di Barat dan Asia Barat terdedah dengan idea falsafah Barat dan Islam Taraf Golongan Intelektual menuntut taraf hidup bangsa dibela dan negara mereka dibebaskan Semarak Akhbar dan majalah telah menyemarakkan semanagt Nasionalisme Angkut Pembinaan jalan keretapi dan jalan raya memudahkan pemimpin dan rakyat bertemu. Perhubungan telefon dan telegraf memudahkan perhubungan di kalangan nasionaloisme Pengaruh luar kejayaan Jepun menewaskan China (1895) dan Russia (1905) Ghandi Perjuangan Ghandi di India menentang British

Dasar

14 x 2 = 15 markah

4 (a) Faktor politik merupakan faktor penting dalam pembentukan Malaysia. Huraikan. (12 markah) Barisan Sosialis (BS) Gugat Barisan Sosialis memenangi pilihanraya di Singapura. Lee Kuan Yew bimbang akan melemahkan partinya (PAP) Kemenangan BS mengugat rancangan British untuk memberi Kemerdekaan kepada Singapura.

Kiri Komunis Banteras

Lee Kuan Yew menganggap BS sebagai gerakan berhaluan kiri. Pengaruh komunis menjadi ancaman pembentukan Malaysia Persekutuan Tanah Melayu mempunyai pengalaman membanteras Pengaruh PKM semasa darurat selama 12 tahun Penubuhan Malaysia mempercepatkan kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Brunei Proses dekolonisasi british terhadap negeri-negeri kecil yang Belum membangun dalam perhimpunan Agung PBB 1960 timbul usul agar tanahTanah jajahan dimerdekakan. Pembentukan Malaysia dapat memberikan kestabilan politik Kepada rantau Asia Tenggara. 2 x 9 = 12 markah

Cepat

Dekolonisasi

PBB

Stabil

(b) Apakah langkah-langkah yang diambil bagi menangani penentangan Indonesia dan Filipina terhadap pembentukan Malaysia? (8 markah) Skema Jawapan; Komanwel Perjanjian Bantahan Mendapat bantuan ketenteraan daripada negara-negara komanwel Mengadakan perjanjian pertahanan dengan Britain Tengku Abdul Rahman hantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung PBB Tun Abdul Razak mengadakan lawatan ke negara-negara Dunia ke-3 untuk menjelaskan permasalahan antara Indonesia dan Malaysia Menubuhkan MAPHILINDO untuk menamatkan konfrantasi 2 x 5 = 8 markah

Lawatan

MAPHILINDO

5(a) Merujuk gambarajah di atas, nyatakan faedah-faedah yang diperoleh Malaysia dengan menyertai Malaysia. (15 markah) Kerjasama Kerjasama ekonomi, sosial, dan kebudayaan Politik Kestabilan politik Tingkat Meningkatkan taraf hidup rakyat melalui bentuk latihan dan penyelidikan ZOPFAN Zon Aman, Bebas, dan Berkecuali Industri Kerjasama Projek Perindustrian AFTA Kawasan Perdagangan Bebas Cukai ASEAN EAEC Perundingan Ekonomi Asia Timur ASEAN ASEAN + 3 (Jepun, Korea, dan China) SEAMEO Pertubuhan Menteri-menteri Pelajaran ASEAN RECSAM Pusat Serantau untuk Sains dan Matematik di Pulau Pinang Seni Festival Kebudayaan Kesenian Tabung Tabung kebudayaan TV Sistem penyiaran TV dan Radio Pelancongan Tahun Melawat ASEAN 1990 Sukan Penganjuran Sukan SEA 2 tahun sekali (15 x 2 = 15 markah maksimum)

(b) Anda sebagai menteri luar Malaysia, apakah fungsi-fungsi ZOPFAN? (5 markah) Kekal Tenggara Sekongkol Blok Bebas Ujian Angkut Mengekalkan keamanan, kestabilan politik di rantau Asia Tidak bersekongkol dengan mana-mana kuasa Blok Barat dan Blok Timur Bebas dari senjata nuklear Mengelakkan ujian senjata nuklear Tidak dibenarkan antiviti mengangkut bahan nuklear

(6 x 2 = 5 markah maksimum)


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: sejarah
Stats:
views:3192
posted:7/4/2009
language:Malay
pages:8
Description: soalan sejarah kertas 2 SPM kertas 2