sejarah kertas 2 SPM set 1 by mimu803

VIEWS: 4,303 PAGES: 7

More Info
									Soalan Esei Set 1 Arahan: Jawab 3 soalan sahaja 1(a) Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? ( 12 markah)

1(b) Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikut baginda. ( 8 markah)

2(a) Mengapakah Renaissance berlaku di Itali? (b) Nyatakan kesan daripada zaman tersebut.

(8 markah) (12 markah)

Di Malaysia penentangan terhadap British telah dilakukan oleh pemimpin dan rakyat tempatan sejak abad ke-19. Penentangan mereka itu didorong oleh hasrat untuk membebaskan negara mereka daripada kuasa penjajah. 3 (a) Jelaskan sebab-sebab penentangan oleh pemimpin tempatan terhadap kedatangan British di Malaysia. ( 8 markah) (b) Jelaskan faktor-faktor penentangan Dato’ Maharaja Lela terhadap penguasaan British di negeri Perak. (6 markah) (c) (c) Huraikan penentangan penghulu Dol Said di Naning terhadap British. (6 markah)

MALAYAN UNION 1946

TENTANGAN ORANG MELAYU

4a. Berdasarkan rajah di atas, huraikan sebab-sebab penentangan Orang Melayu terhadap Malayan Union. [15 markah] b. Nyatakan mengapa British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 [5M]

5(a) Wawasan 2020 yang dicetuskan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia (Tun Dr. Mahathir Mohamad) merupakan gagasan untuk menjadikan Malaysia negara maju. a. b. Jelaskan sembilan Cabaran Wawasan 2020. ( 8 markah) Huraikan tanggungjawab dan peranan seorang pelajar dalam merealisasikan wawasan 2020. (12 markah)

Skema jawapan esei set 1

1. (a) Mengapakah orang Arab Quraisy Makkah menentang ajaran Islam? ( 12 markah) Beza Asas Amal Sembah Taraf Darjat Assabiah Akhlak Salah Tunduk Gugat Perbezaan dari segi kepercayaan dan amalan antara orang Arab Quraisy dengan Islam Ajaran Islam berasaskan kepercayaan kepada Allah Yang Maha Esa Arab Quraisy mempercayai dan mengamalkan tradisi turuntemurun Menyembah patung berhala dan mempercayai animisme Islam menyarankan prinsip persamaan taraf sesama manusia Masyarakat Arab Jahiliah mewujudkan perbezaan darjat antara golongan atasan dengan bawahan Menolak konsep persaudaraan Islam yang sangat bertentangan dengan konsep assabiah Mengamalkan akhlak yang keji seperti mencuri dan menindas Mempunyai tanggapan yang salah terhadap tugas nabi Mereka tidak mahu tunduk kepada kepimpinan Nabi Muhammad Penyebaran Islam mengugat ekonomi orang Arab kerana hal ini menjejaskan perusahaan mengukir patung berhala (11x 2M = Mak.12M)

(b) Apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad dan pengikut baginda. ( 8 markah) Ejek Tohmah Pujuk Tawar Pulau Beli Tolong Kahwin Seksa Penyair Arab Quraisy sering mengejek ajaran Islam melalui puisi mereka Melemparkan pelbagai tohmahan dan tuduhan terhadap nabi Memujuk nabi agar meninggalkan dakwah Islamiah Menawarkan kedudukan, wanita cantik, dan harta kepada nabi Melakukan pemulauan terhadap nabi dan keluarga baginda Orang Arab Quraisy tidak menjalankan aktiviti jual beli dengan keluarga nabi Mereka tidak memberikan sebarang bentuk pertolongan kepada keluarga nabi Mereka tidak berkahwin dengan anggota keluarga nabi Mereka menyiksa pengikut-pengikut nabi seperti Bilal Rabah ( 9 x 2M = Max. 8M)

2(a) Mengapakah Renaissance berlaku di Itali? (b) Nyatakan kesan daripada zaman tersebut.

(8 markah) (12 markah)

Skema Pemarkahan; 2a) Strategik Pusat Kedudukan strategik di kelilingi laut Mediterinian Kota yang terkenal seperti Venice, Florence, Rom, Genoa dan Milan Berkembang sebagai pusat perdagangan antara bangsa Berlakunya perkembangan idea baru di kota-kota terkenal Bandar-bandar di Italy seperti Venice dan Genoa menjadi tumpan Para seniman dan cendikiawan

Idea Tumpuan

(b) Monarki Kurang Baru

Mewujudkan golongan monarki baru Kuasa golongan bangsawan semakin kurang Kerajaan monarki baru terdapat di Sepanyol, England, Portugal dan Belanda kegiatan ekonomi sara diri semakin pupus Aktiviti perdagangan tempatan dan antara bangsa berkembang pesat Golongan peniaga, pedagang, usahawan dan pemodal turut bertambah Pembukaan lombong emas di Afrika Utara dan pelepasan harta dan Kekayaan gereja turut membekalkan modal untuk membangun ekonomi Pemikiran dan gaya hidup telah berubah

Sara Pesat Tambah Bekal

Ubah

Sikap

masyarakat mengubah sikap terhadap pendidikan iaitu pemikiran yang Lojik dan saintifik Melahirkan manusia yang boleh menggunakan keupayaan minda Kegiatan penjelajahan dan penerokaan berkembang dengan kemajuan Yang dicapai

Lahir Jelajah

3(a) Jelaskan sebab-sebab penentangan oleh pemimpin tempatan terhadap kedatangan British di Malaysia. ( 8 markah) Takluk dan Kuasa kepentingan Paksa Dasar penaklukan British terhadap negeri-negeri Melayu, Sabah Sarawak untuk mengukuhkan kedudukan politiknya Hasrat British untuk menguasai ekonomi tempatan

-

bagi

mereka British telah memaksa sistem pentadbiran barat kepada penduduk tempatan Campur British campur tangan dalam adat resam penduduk tempatan Hilang Pemimpin tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh terhadap kawasan dan anak buah mereka Sulit Pelaksanaan undang-undang British menyulitkan kehidupan penduduk tempatan. ( 5 x 2M = Mak. 8M) (b) Jelaskan faktor-faktor penentangan Dato’ Maharaja Lela terhadap penguasaan British di negeri Perak. ( 6 markah) Mungkir Hapus Tolak Adat Birch Residen memungkiri fungsinya sebagai penasihat seperti yang termaktub dalam perjanjian Pangkor 1874 Para pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka Para pembesar menolak penguasaan British terhadap kawasan mereka Menolak campur tangan British dalam adat resam dan hal ehwal tempatan J.W.W. Birch tidak menghormati sistem sosial tempatan dan tidak tahu berbahasa Melayu ( 5 x 2M=Mak.6M)

(c) Huraikan penentangan penghulu Dol Said di Naning terhadap British. ( 6 markah) Letak Ingkar Tentera Bantuan British meletakkan Naning sebagai sebahagian daripada wilayah British Dol Said mengingkari arahan British supaya menghantar 1/10 hasilnya kepada Melaka British menghantar tentera untuk menakluki Naning pada tahun 1831 Dol Said mendapat bantuan ketenteraan daripada Yam Tuan Ali di Rembau, Syed Shaban, Penghulu Remai, Dato’ Kelana Sungai Ujong Berjaya mengalahkan 150 orang tentera British British dengan 1,200 orang tentera sekali lagi menyerang Naning Dol Said terpaksa menyerah diri dan dibawa ke Melaka ( 7 x 2M = 6M)

Kalah Serang Serah

-

4(a) Berdasarkan rajah di atas, huraikan sebab-sebab penentangan Orang Melayu terhadap Malayan Union. [15 markah]            Ugut Masa Setia Hakis Kredibilti Longgar Status Kecil Mundur Tamadun Islam Sir Harold MacMicheal mengugut raja-raja Melayu. Sultan tidak diberi masa yang cukup untuk berunding dengan Majlis Mesyuarat Negeri Sultan menandatangani perjanjian atas dasar setiakawan dengan British Penghakisan kuasa Raja-raja Melayu Raja-raja Melayu kehilangan takhta dan kredibilti sebagai ketua orang Melayu Pemberian kerakyatan yang longgar kepada orang dagang Dasar terbuka British mengancam status pribumi Jumlah orang Melayu menjadi kecil dengan kemasukkan orang dagang Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur Orang Melayu bimbang kehilangan warisan tamadun kerajaan Melayu. British mencampuri adat resam dan agama Islam orang Melayu

11 X 2M = 15 markah

b. Nyatakan mengapa British memperkenalkan Malayan Union pada tahun 1946 [5M]  Sendiri Persediaan membentuk Kerajaan Sendiri  Licin Melahirkan pentadbiran yang licin  Kuasa Mengawal kuasa politik orang Melayu  Kos Menjimatkan kos Pentadbiran  Bangsa Membentuk bangsa Malayan Union

5(a) a. Jelaskan sembilan Cabaran Wawasan 2020. Bersatu Bebas Demokratik Etika Liberal Saintifik Sayang Adil Makmur -

( 8 markah)

membina bangsa Malaysia yang bersatu padu membina masyarakat berjiwa bebas tenteram dan berkeyakinan memupuk dan membina masyarakat demokratik yang matang mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika mewujudkan masyarakat yang matang, liberal dan bertoleransi membina masyarakat yang maju dan saintifik mewujudkan masyarakat berbudaya penyayang menjamin masyarakat yang adil dan saksama ekonominya memupuk dan membina masyarakat makmur (9 x 2M = Mak.8M)

b. Huraikan tanggungjawab dan peranan seorang pelajar dalam merealisasikan wawasan 2020. ( 12 markah) Faham Hubungan Bangga apa Tangkis Matang Patuh Rasional Serap Teknologi Masyarakat masyarakat Kasih Taraf yang memahami dasar-dasar kerajaan seperti Dasar Pembangunan Nasional dan Dasar Pendidikan Kebangsaan mewujudkan hubungan baik antara kaum sentiasa bersikap terbuka, berkeyakinan diri dan bangga dengan yang dicapai bersedia menangkis ancaman dari musuh-musuh negara berfikiran matang dan menggunakan hak-hak demokrasi untuk memilih kerajaan mempunyai moral dan etika serta patuh kepada ajaran agama berfikir secara rasional dan tidak bertindak secara melulu berupaya menyerap segala perubahan persekitarannya menguasai ilmu pengetahuan yang bertunjangkan sains dan teknologi tidak individualistik sebaliknya meletakkan kepentingan lebih daripada kepentingan diri memupuk sifat kasih sayang dalam keluarga dan masyarakat keseluruhannya berusaha memperbaiki taraf hidup untuk menjadi warganegara makmur ( 12 x 2 M = Mak. 12M)


								
To top