apskatīt šeit velo lv - Excel by niusheng11

VIEWS: 2,018 PAGES: 77

									Vieta  Nr.  Kor. Uzvārds     Vārds      Dz.g.  Komanda/pārstāv
    1797  IX   Abatnieks   Juris      1973  3M

867   1115  VI   Actiľa     Līga      1982  Drusti Team II

486   852  IV   Adijāns    Edgars     1975  SKIL elektroinstrumenti

634   955  V   Ailis     Ansis      1983  Lattelecom 1

1772  1529  VIII  Akermane    Inese      1983  Point Transaction Systems

    1674  IX   Akermanis   Jānis      1986  Lattelecom 2

    1688  IX   Aleksandrovs  Atis      1973
1249  1359  VII  Aleksāns    Juris      1966  Gulbenes SK Šķēps

642   961  V   Aliks     Uldis      1988  MRGS

1104  1279  VII  Aliks     Juris      1956  MRGS

    1971  X   Allere     Liene      1986  Bikram Yoga Rīga

613   942  V   Allers     Mārtiľš     1976  Jugla

136   578  II   Alsiľš     Modris     1967  ZZK-Cēsis SEB

615   944  V   Altenburgs   Jānis      1968  SSK Bebra

1303  1382  VII  Ancāne     Dace      1972  Gjensidige Baltic

526   879  V   Ancāns     Valdis     1963  Suntaţi

775   1054  VI   Ancāns     Ainis      1961  Nīkrācce

1515  1473  VIII  Ančevs     Mikus      1992  LiVelo

105   562  II   Andersons   Ainārs     1962  Velkonis (Ventspils)

166   601  III  Andersons   Ingus      1981  EMU

306   711  IV   Andersons   Renarts     1976  Vecdaugava

1226  1345  VII  Andersons   Arnis      1974  Virsotne/MARMOT

    1800  IX   Andersons   Arvils     1962  Carnikava

    1899  X   Andersons   Māris      1986
    1874  X   Andiľš     Valdis     1948  Velo-2

461   832  V   Andrijanovs  Andis      1963  Hotel Centra - Velobiķeri.lv

1400  1426  VIII  Ankoriľš    Māris      1972  Virsotne/MARMOT

86   550  II   Antonēvičs   Māris      1971  ZZK-Cēsis SEB

1401  1427  VIII  Aľikejevs   Andrejs     1991  Dzīvesprieks

283   693  III  Apalups    Andris     1965
558   902  V   Apinis     Ainārs     1967  Valmieras piens

    1796  IX   Apinis     Mārtiľš     1989
169   602  III  Apse      Andis      1983  LVM Čiekuri

358   751  IV   Apse      Endijs     1976
    2034  X   Apse      Ivita      1988  Very Berry

373   764  IV   Apsītis    Oskars     1977  AKC team

    1708  IX   Apsītis    Ģirts      1989
272   683  III  Ardavs     Edijs      1982  TREK-PHILIPS-SPORT2000

1630  1501  VIII  Arnavs     Ainārs     1979  ARKO

1637  1505  VIII  Asma      Andris Matīss  1995  MTB Priekuļi

1571  1488  VIII  Aumalis    Anrijs     1980  Cēsu alus

    1677  IX   Ausmanis    Dzintars    1990  Kuldīga

    1993  X   Auziľš     Raimonds    1986  Grindeks
    1835    IX   Auznieks   Uldis    1972  Smeldze

825  1089    VI   Avotiľš    Edgars    1983
324  725     IV   Ābele     Mikus    1969  VVK Pārdaugava

    1740    IX   Ābola     Laura    1985  rotos.lv

716  1011    VI   Āboliľa    Aiga     1995  Drusti Team II

    1915    X   Āboliľa    Rudīte    1983
186  616     III  Āboliľš    Edgars    1992  Meţmalas MTB

330  730     IV   Āboliľš    Jānis    1967  Drusti Team I

728  1020    VI   Āboliľš    Aldis    1985  Mammut Racing Team

808  1080    VI   Āboliľš    Gints    1968
1208  1334    VII  Āboliľš    Roberts   1983  RJK-Elpiľa

    1916    X   Āboliľš    Artūrs    1977
    Mammadaba     Āboliľš    Kaspars   1979  RJK - Elpiľi

    1707    IX   Āboltiľš   Aldis    1990
150  588     II   Ādamsons   Erlends   1972  VVK Pārdaugava

    1831    IX   Āre      Lelde    1996  Savējais

    1832    IX   Āre      Aldis    1971  Savējais

    2009    X   Ārents    Jānis    1994  Meţmalas MTB

    1698    IX   Ārgalis    Uldis    1982
    1822    IX   Bahmans    Roberts   1994  Ventspils BMX

567  910     V   Baidiľš    Aleksandrs  1970  Elkor

    1713    IX   Bajārs    Aigars    1986
    2014    X   Baklāns    Jānis    1981  Elings

377  765     IV   Balajs    Raimonds   1983  Grifs AG

1030  1225    VII  Balanasa   Kristīne   1978  Virsotne/MARMOT

1021  1218    VII  Balanass   Gatis    1979  Virsotne/MARMOT

333  733     IV   Balandiľš   Igors    1960  Smiltene

700  1001    VI   Balka     Andis    1985
1340  1402    VIII  Ballaha    Elga     1980
    1719    IX   Ballods    Aleksandrs  1987  Tieto

    1731    IX   Balode    Inga     1984
154  591     II   Balodis    Ivo     1978  Kaivo-Vudlande

1052  1243    VII  Balodis    Ivars    1979
2022  1623    VIII  Balodis    Ainārs    1980  Nordi

    1751    IX   Balodis    Andris    1972  Virsotne/MARMOT

    1872    X   Balodis    Edgars    1997
    1700    IX   Baltiľš    Māris    1978  Leči

2007  1621    VIII  Baltkājs   Jānis    1993
    2015    X   Baļčūns    Aivars    1982  Nordic Partners Properties

1228  1347    VII  Bandēns    Mārtiľš   1988
2233  1645    IX   Banga     Beāte    1997  Kārtiiki Riktiiki

2365  1657    IX   Baranovska  Emīlija   1998  Smiltene

354  749     IV   Barons    Artis    1980  Arfi line

    1934    X   Bartuševičs  Mečislavs  1941  Mārupes SC
856  1106  VI   Barzilova    Marina     1980  Dizaina Manufaktūra

    1941  X   Baumane     Madara     1988
207  631  III  Baumanis     Agnis      1989  Kuldīga

325  726  IV   Baumanis     Viktors     1961  Latvello

1996  1617  VIII  Baumanis     Uģis      1977
    1942  X   Baumanis     Ilmārs     1963
    2001  X   Baumanis     Juris      1975  JYSK MTB team

    1965  X   Bazevičs     Jānis      1974  Bikram Yoga Rīga

    1967  X   Bazevičs     Kristaps    1994  Bikram Yoga Rīga

    1687  IX   Bāliľš      Andris     1978  Pilnīgi Vēsā Mierā

851  1103  VI   Bebris      Kristaps    1982  Vientuļais Samurajs

1064  1251  VII  Beitāne     Inese      1964  PRO Via

414  796  IV   Beitāns     Kaspars     1990  Gulbenes SK Šķēps

1006  1209  VII  Beķeris     Uģis      1965
1938  1606  VIII  Beķeris     Māris      1962  Latvenergo

    2062  XI   Belevičs     Artūrs     1996  RRS

1026  1221  VII  Belovs      Māris      1986  Eţi

1488  1463  VIII  Beļajevs     Agris      1976  AGL-Auto

    1956  X   Bendika     Baiba      1991  Valmieras piens

    1849  X   Benetis     Artūrs     1985
355  750  IV   Benhena-Bēkena  Iveta      1986  Burusports Team

562  906  V   Benhens     Uldis      1973  Peri vello ţiPeri

1359  1409  IV   Benze      Roberts     1981  Tele2

2219  1644  IX   Beperščaitis   Reinis     1996
    1938  X   Bergs      Emīls      1990
    1676  IX   Bergšteins    Māris      1983  ebike/4ever

410  793  IV   Berķis      Gatis      1981  Pulsometrs.lv

393  779  IV   Berners     Uldis      1965
1579  1491  VIII  Bessonovs    Andrejs     1983
    1737  IX   Bēcis      Rolands     1979  Wind catcher

1551  1482  VIII  Bērtiľš     Māris      1985
    1981  X   Bērtulis     Dans      1965  Everest

1174  1313  VII  Bērziľa     Rūta      1983  LAU II

4   502  I   Bērziľš     Jānis      1982  ZZK-Cēsis SEB

75   544  I   Bērziľš     Artūrs     1994  Valmieras piens

614  943  V   Bērziľš     Vilnis     1968  Coca-Cola Hellenic

655  970  V   Bērziľš     Valdis     1973
684  988  V   Bērziľš     Juris      1954
911  1148  VI   Bērziľš     Jānis      1964
1014  1215  VII  Bērziľš     Gints      1994  Peri vello ţiPeri

1056  1246  VII  Bērziľš     Māris      1976  Peri vello ţiPeri

1382  1419  VIII  Bērziľš     Atis      1977  Brīvie ūdeľi

1853  1545  VIII  Bērziľš     Druvis Dāvids  1994  Vijciema pag.

    1692  IX   Bērziľš     Sandis     1973
    1735  IX   Bērziľš      Pēteris   1985
    1994  X   Bērziľš      Agris    1986  Grindeks

    2046  IV   Bērziľš      Edgars    1988  Sport2000

    2065  XI   Bērziľš      Artis    1984  Nordic Partners Properties

    1918  X   Bialkovskis    Atis     1975
242  659  III  Biedriľš      Mikus    1983
1066  1253  VII  Bierands      Artis    1978  Arfi line

314  717  IV   Bierands-Bierens  Mārtiľš   1994  Kuldīga

255  669  III  Biezais      Rinalds   1976  LMT

177  607  III  Bikše       Zintis    1965  Dizaina Manufaktūra

189  619  III  Bikše       Indulis   1995  Dizaina Manufaktūra

    2013  X   Biķis       Jānis    1969  Troja

1422  1435  VIII  Bimbirulis     Aleksandrs  1965
1094  1271  VII  Birģelis      Māris    1980
397  782  IV   Birkants      Pēteris   1989  FMS

411  794  IV   Birkants      Viesturs   1962  FMS

574  915  V   Birkants      Roberts   1996  FMS

    2039  X   Birkenbergs    Nauris    1987  LVM Čiekuri

848  1100  VI   Birskis      Ilmārs    1987  S.F. Cube team

1926  1605  VIII  Birzaks      Jānis    1982  LMT

758  1042  VI   Bisenieks     Aivars    1958
1526  1477  VIII  Bisnieks      Kalvis    1968
1297  1378  VII  Bite        Gaida    1960
1318  1389  VII  Bitenieks     Jānis    1981  Mammut Racing Team

1248  1358  VII  Blasane      Maija    1970
2271  1649  IX   Blasane      Madara    1997
1098  1275  VII  Blasans      Normunds   1969
1813  1535  VIII  Blaţēvics     Mārtiľš   1977  4 sekundes

1073  1256  VII  Bleikšs      Aivis    1970  4 sekundes

    1736  IX   Bluka       Karina    1987  Elkor

961  1184  VI   Blūmiľš      Artūrs    1983  Virsotne/MARMOT

2345  1655  IX   Blūmiľš      Dans     1997
    1862  X   Blūmiľš      Aivars    1975
1217  1339  VII  Blūms       Mārtiľš   1995
1545  1480  VIII  Blūzma       Maija    1983
    1947  X   Bļusins      Aivars    1965
    1948  X   Boass       Andis    1969  Toyota team

1063  1250  VII  Bogdanova     Ginta    1997  EthicSport

1648  1509  VIII  Bogdanovs     Vladimirs  1986
1279  1370  VII  Bokmanis      Mārcis    1983  Rimi

247  662  III  Bokvalds      Agris    1967  Ulbroka

688  992  V   Boļšis       Niklāvs   1998  RRS Baloţi

311  715  IV   Borisovs      Raivis    1985  Brāļi pedāļi

1093  1270  VII  Bošs        Uldis    1964  Ekers
1284  1373  VII  Bošs     Dainis    1992  Ekers

1290  1375  VII  Bošs     Renārs    1984  Valmiera

1642  1508  VIII  Bošs     Kristaps   1991  Ekers

33   518  I   Boţe     Māris    1973  Velkonis (Ventspils)

1493  1464  VIII  Brakovskis  Māris    1984  Saarakalns.lv

1666  1514  VIII  Brakovskis  Juris    1982  Saarakalns.lv

994  1203  VII  Braslava   Māra     1992
389  776  IV   Breide    Raimonds   1983
989  1201  VII  Bremze    Edgars    1974  Virsotne/MARMOT

1849  1544  VIII  Bremze    Normunds   1967
    1699  IX   Breus     Aleksandrs  1985
251  666  III  Brēde     Roberts   1975
    1675  IX   Bricis    Raimonds   1981  Lattelecom 2

385  773  IV   Briedis    Vilnis    1968  Junge.lv

446  820  V   Briedis    Kārlis    1979
2175  1638  IX   Briedis    Dāvis    1998  Savējais

    2025  X   Briedis    Jānis    1951  Silvanols/G4S Latvia

1566  1485  VIII  Brigmanis   Andis    1980  Dzeniic Racing Team

1615  1496  VIII  Briģis    Aldis    1976
391  777  IV   Brikovskis  Reinis    1993  Re&Re

    2021  X   Brikovskis  Atis     1971  Re&Re

462  833  V   Brīvulis   Andris    1975  MTB Garkalne

    1757  IX   Brīvvīra   Dace     1985
2196  1642  IX   Brokāne    Elīze    1993  Pēdu nav

512  868  V   Brokāns    Andris    1970  Pēdu nav

647  965  V   Brokāns    Kristaps   1996  Digger

1181  1318  VII  Brokāns    Māris    1972  LAU II

421  802  V   Broks     Bruno    1974  Ekspertu aģentūra

551  896  V   Broks     Emīls    1980
1086  1266  VII  Broks     Sīmanis   1982
1189  1323  VII  Broks     Jānis    1950  Beverini

    1922  X   Brukšteins  Mārcis    1990  Dzīvesprieks

555  899  V   Bruľenieks  Mārtiľš   1983  Fraternitas Lettica

1503  1470  VIII  Brūdere    Līva     1987  X Matti

1844  1541  VIII  Brūveris   Aigars    1981  Maľģene Team

    1782  IX   Brţeskis   Aigars    1973
897  1139  VI   Bukavs    Ziedonis   1943
225  646  III  Bukovskis   Gints    1971  Lattelecom 1

1256  1363  VII  Buks     Mintauts   1953
2194  1641  IX   Buliľa    Zane     1986  Valmiera

452  825  V   Buliľš    Artis    1971  Pēdu nav

1051  1242  VII  Buliľš    Gvido    1993  Pēdu nav

500  861  V   Buls     Vilnis    1959  Tandēms

92   554  II   Bundzenieks  Guntis    1978  Grifs AG
1455  1450    VIII  Bungše     Anrijs   1997  Reflex

    Mammadaba     Bungše     Marts    1976  Coca-Cola Hellenic

36   520     I   Bunkovskis   Ingus    1976  TREK-PHILIPS-SPORT2000

442  818     V   Bunkovskis   Raivis   1976  TREK-PHILIPS-SPORT2000

208  632     III  Buľķis     Jānis    1973  FMS

1461  1453    VIII  Buračevskis   Dmitrijs  1994  SKII Naukšēni

511  867     V   Bušmanis    Arnis    1982
1282  1371    VII  Bušs      Agris    1983  Tieto

1078  1259    IV   Buţs      Artis    1977
55   534     I   Būdenieks    Kristaps  1995  NN-Sporta klubs

646  964     V   Casno      Atis    1984  Iecava

192  622     III  Caune      Pēteris   1983
    1911    X   Celma      Ineta    1985  EKAmg

    1910    X   Celms      Andris   1983  EKAmg

1027  1222    VII  Ceplišs     Aivars   1961
797  1070    IV   Cers      Krišjānis  1991  Practice Makes Perfect

1567  1486    VIII  Cēbers     Kaspars   1988  KurTuEsi.lv

865  1114    VI   Cēderštrēma   Dace    1975  Savējie

1129  1291    VII  Cēsnieks    Mārcis   1979  X Matti

133  576     II   Cielēns     Krišjānis  1980  Gjensidige Baltic

    1926    X   Cielēns     Viesturs  1986
659  973     V   Cimiľš     Māris    1980  Bergs Team

1467  1457    VIII  Cinītis     Roberts   1969  Lattelecom 1

    Mammadaba     Cipruse     Solvita   1977
335  735     IV   Circenis    Mārtiľš   1984  ebike/4ever

1435  1443    VIII  Cišs      Jānis    1993  KurTuEsi.lv

128  573     II   Cīmurs     Jānis    1989  JYSK MTB Team

    1812    IX   Cīrule     Aija    1988  Alkanoida Team

    Mammadaba     Cīrule     Baiba    1985  Alkanoida TEAM

1837  1539    VIII  Cīrulis     Inguss   1980  ebike/4ever

    1950    X   Cukmača     Agnese   1989  Zaķumuiţa-Ropaţu novads

645  963     V   Čaklis     Normunds  1975  Velkonis (Ventspils)

813  1081    VI   Čakšs      Valters   1996
1330  1395    VII  Čapass     Aivars   1969  Coca-Cola Hellenic

893  1136    VI   Čākurs     Didzis   1963  SKII Naukšēni

1031  1226    VII  Čekanauskis   Aigars   1973  Troja

309  713     IV   Čeksters    Valdis   1960  Velkonis (Ventspils)

1037  1230    VII  Čeksters    Aigars   1981  LVM Čiekuri

480  847     V   Česka      Agnis    1981
164  599     III  Čikste     Kaspars   1981  RaCafe/Tandēms

1237  1353    VII  Čipāns-Kipāns  Viesturs  1979
    1891    X   Čipots     Kaspars   1976  Wurth

    1952    X   Čiţevskis    Jāzeps   1996  SKII Naukšēni

1277  1369    VII  Čīka      Harijs   1974  Peri vello ţiPeri
535  886  V   Čīma     Māris   1986  EMU

692  996  V   Čonka     Artis   1984  EMU

    1765  IX   Čuviļovs   Maksims  1985  Peri vello ţiPeri

    2052  XI   Dagile    Anete   1988
    1987  X   Dambenieks  Jānis   1983  GANDRS-MERIDA

416  798  IV   Dambinieks  Artūrs   1969
971  1191  IV   Dambis    Raimonds  1976
1432  1441  VIII  Daniļeviča  Līga    1983
1029  1224  VII  Darbinieks  Kaspars  1977  LiVelo

    1914  X   Daubure    Dace    1987  SEB banka

    2022  X   Daugule    Jūlija   1987  Re&Re

125  572  II   Dauksts    Vilnis   1964  Junge.lv

628  951  V   Dārznieks   Normunds  1978  Lattelecom 1

134  577  II   Dāvidnieks  Artis   1978  EMU

264  676  III  Dedelis    Kristaps  1986
527  880  V   Deičmanis   Rihards  1993  Vellapēda/AM furnitūra

987  1199  VII  Deičmanis   Intars   1979  Silvanols/G4S Latvia

1911  1603  VIII  Deičmanis   Ēriks   1971  IPGK

680  986  V   Demjaľenko  Andrejs  1978  Grindeks

153  590  II   Detlavs    Gatis   1981  Hotel Centra-Velobiķeri.lv

1314  1388  VII  Devrīnts   Mantens  1981
890  1134  VI   Dērics    Vents   1971  Drafts

964  1186  VI   Diks     Gatis   1974  T.I.T.Ī.

88   552  II   Dille     Viesturs  1987  LiVelo

658  972  V   Dille     Dzintars  1961
602  936  V   Dimitrijevs  Edgars   1981  AKC team

69   540  I   Dinsbergs   Toms    1988  SKIL elektroinstrumenti

346  742  IV   Diţgalvis   Zigmunds  1962
    2029  X   Dīķe     Kristīne  1984  Statoil

708  1006  VI   Dobelis    Ansis   1982  Progresīvie

587  925  V   Dobulis    Artis   1975  Ikšķile

    1816  IX   Dombrovska  Jeļena   1976  Virsotne/MARMOT

    1857  X   Dombrovskis  Kārlis   1968  Virsotne/MARMOT

519  873  V   Dorošenko   Iļja    1996  RRS

    1783  IX   Dortiľš    Ervīns   1980
79   547  I   Draugs    Roberts  1976  hawaiiexpress.lv

1175  1314  VII  Dravniece   Inese   1984  Iecava

584  922  V   Dravnieks   Guntis   1955  Iecava

1999  1618  VIII  Dravnieks   Martins  1990  Iecava

1195  1326  VII  Dreijers   Ivars   1969  LiVelo

329  729  IV   Dreimanis   Dāvis   1995
372  763  IV   Dreimanis   Edmunds  1977  LMT

744  1031  VI   Dreimanis   Regnārs  1973
952  1177  VI   Dreimanis   Ralfs   1997
1434  1442  VIII  Dreimanis  Monvīds  1978
275  686  III  Dreiškins  Jānis   1983  Ikšķile

2073  1629  VIII  Drieks    Sarmis   1973
1177  1315  VII  Druvietis  Pēteris  1981
726  1019  VI   Dubavs    Uģis    1962
499  860  V   Ducens    Kārlis   1985
1447  1448  VIII  Dudele    Aiga    1987
491  856  V   Dūcis    Normunds  1980  Swedbank/Merida 1

637  958  V   Dūdiľš    Alvils   1970
745  1032  VI   Dūmiľš    Andris   1959  Smiltene

737  1026  VI   Dzalbs    Valdis   1958
1905  1601  VIII  Dzedulis   Pēteris  1981
712  1009  VI   Dzenis    Edgars   1985  Vellapēda/AM furnitūra

1970  1612  VIII  Dzenis    Nils    1992
1972  1613  VIII  Dzenis    Jānis   1987  Pitons racing

2024  1624  VIII  Dzenis    Dāvis   1994
915  1151  VI   Dzērve    Dmitrijs  1981
1000  1207  VII  Dzirnieks  Oskars   1980
2256  1647  IX   Dzirnis   Jānis   1968
1993  1616  VIII  Dţarcāns   Eduards  1973
295  703  IV   Egle     Kristaps  1977
559  903  V   Egle     Dāvis   1992  Digger

1268  1367  VII  Egle     Inta    1969  Digger

1756  1526  VIII  Egle     Linda   1975  LMT

691  995  IV   Eglīte    Raimonds  1960
2127  1632  VIII  Eglīte    Laima   1991  Bērzu street

    1882  X   Eglīte    Zigmunds  1965
    1889  X   Eglīte    Jānis   1992
349  745  IV   Eglītis   Valdis   1984  Bērzu STR

580  920  IV   Eglītis   Uldis   1981  Labā feja

636  957  V   Eglītis   Dainis   1976  Garām ejot

1517  1474  VIII  Eglītis   Juris   1971
1836  1538  VIII  Eglītis   Dainis   1985  Bērzu street

365  757  IV   Eibelis   Mārcis   1981
63   537  I   Eiduks    Valts   1986  Meţmalas MTB 1

544  891  V   Eiduks    Jānis   1974  Peri vello ţiPeri

1095  1272  VII  Eiduks    Māris   1980  RTU Mi

    1844  X   Eiduks    Jānis   1983  pilseta24.lv

1939  1607  VIII  Eizenberga  Inga    1986  Statoil

    2027  X   Eizenberga  Dace    1985  Statoil

    2069  XI   Eklons    Kārlis   1976  Baltic feed

    1932  X   Eliase    Baiba   1969
595  931  V   Eliass    Ģirts   1966
434  811  V   Elliľš    Raivis   1972
418  799     V   Endelis    Toms    1994  Racafe/Tandēms II

529  882     V   Engers    Jānis   1964
    1694    IX   Eniľa     Jūlija   1982
2439  1665    IX   Erciľš    Zigurds  1977  Lattelecom

    1793    IX   Eriľš     Aigars   1964
    1940    X   Ermansons   Jānis   1962
1767  1527    VIII  Ernstsone   Dace    1986  Nordea Banka

1310  1385    VII  Ezeriľš    Edgars   1982  GEZE team

1568  1487    VIII  Ezeriľš    Andris   1971  limited.lv

    2041    X   Ezernieks   Aivars   1962  Re&Re

    1704    IX   Ērglis    Imants   1984
843  1097    VI   Faulbaums   Agris   1985  Ventava Team

124  571     II   Fedosjonoks  Renārs   1979  Elkor

640  960     V   Fiļovs    Valdis   1974
    1985    X   Fomins    Gatis   1979  Everest

    2003    X   Freimane   Mudīte   1972  Kaivo-Vudlande

114  1982    II   Freimanis   Armands  1964  Velobiķeri

585  923     V   Freimanis   Raimonds  1966
    1834    IX   Freimanis   Alvis   1970  CB Trans

    1841    X   Freimanis   Jānis   1997
273  684     III  Frijārs    Agnis   1978  Kuldīga 2

1665  1513    VIII  Frīdenbergs  Rihards  1982
    1901    X   Fronts    Mārtiľš  1965
    1871    X   Furmanis   Reinis   1996
521  875     V   Fūrmane    Dace    1971  Valmieras piens

    Mammadaba     Fūrmane    Helēna   1973
    Mammadaba     Fūrmane    Ieva    1982
    1995    X   Gabduļina   Lāsma   1971  Gulbenes SK Šķēps

    1906    X   Gabduļins   Miks    1994
    1907    X   Gabduļins   Matīss   1992
    1996    X   Gabduļins   Valērijs  1964  Gulbenes SK Šķēps

315  718     IV   Gabrilovičs  Kārlis   1976  sēľotāju klubs

1640  1506    VIII  Gaigals    Jānis   1960
    1997    X   Gaiķis    Jānis   1970  Hawaiiexpress.lv

1313  1387    VII  Gailis    Aivars   1966
1895  1559    VIII  Gailis    Zintis   1969  Diva-dm.lv

222  644     III  Gailītis   Mareks   1979  Nordi

279  689     III  Gailītis   Mārtiľš  1984  Arfi line

292  700     IV   Gailītis   Aleksejs  1979
303  708     IV   Gailītis   Kaspars  1978
523  877     V   Gailītis   Aivis   1969  LAU I

859  1108    VI   Galgāns    Aldis   1971
485  851     V   Gansons    Ģirts   1977  Jorika SC

    2048    IV   Ganuļevičs  Rihards  1990  Sport2000
    1898  X   Ganzburgs   Ivars    1982  Avis Scott Team

624  949  V   Garančs    Laimonis  1970  Silvanols/G4S Latvia

    1839  X   Garda     Kaspars   1981
440  816  V   Garisons   Jānis    1972
262  674  III  Garkājs    Kristaps  1995  RaCafe/Tandēms

    2059  XI   Gatdula    Kristīne  1984  Bikram Yoga Rīga

352  748  IV   Gauris    Ilmārs   1981
466  836  V   Gedrovics   Gatis    1979
290  698  IV   Geduševs   Gunārs   1963  Ekers

617  945  V   Gemzis    Gints    1983  Wolf System

905  1145  VI   Gerasimovič  Tomaš    1971  Toyota team

1907  1602  VIII  Geste     Otto    1993  ASI Ski-box

2163  1637  VIII  Geste     Dzintars  1969  ASI Ski-box

1329  1394  VII  Gierkena   Elza    1989  Gjensidige Baltic

297  705  IV   Gilucis    Oskars   1979  Vecdaugava

978  1192  VI   Goba     Andrejs   1965
891  1135  VI   Gobiľš    Edmunds   1966  Gulbenes SK Šķēps

241  658  III  Godiľš    Āris    1979  Practice Makes Perfect

    1978  X   Golovka    Igors    1987  Elkor

870  1118  VI   Golubovskis  Māris    1978
514  870  V   Golvers    Valērijs  1967
600  934  V   Gončarovs   Jurijs   1966
1074  1257  VII  Gotfridsone  Liene    1981
129  574  II   Gotfridsons  Viktors   1956  Kuldīga

332  732  IV   Grams     Vilnis   1965  Siguldietis

288  1111  III  Grantiľš   Dainis   1963  Velobiķeri

1742  1524  VIII  Grantiľš   Alvis    1994  SKII Naukšēni

1152  1302  VII  Grants    Kristians  1995  kartigais.lv

    1788  IX   Graudiľa   Anita    1982  Lidosta-Laima

823  1088  VI   Grauds    Edmunds   1968  T.I.T.Ī.

1115  1284  VII  Graumanis   Rihards   1993  Pedāļi gaisā

1204  1330  VII  Graumanis   Gundars   1968  Pedāļi gaisā

2197  1643  IX   Graumanis   Linards   1996  Pedāļi gaisā

487  853  IV   Grava     Edmunds   1964
424  804  V   Gredzens   Jorens   1980  Vellapēda/AM furnitūra

649  967  V   Greiers    Andris   1979  T.I.T.Ī.

739  1027  VI   Grietēns   Uģis    1972  3M

1431  1440  VIII  Grietiľš   Kristaps  1989  Savējais

1285  1374  VII  Grigorjevs  Jurijs   1982  Tieto

317  720  IV   Grinbergs   Ilgvars   1947  Valmieras piens

    1830  IX   Grinbergs   Toms    1993
    2028  X   Griškevičs  Dmitrijs  1986  Statoil

1788  1531  IV   Grīntāls   Ingus    1979
861  1110  VI   Grīslis    Jānis    1960  Ķegums
457  828  V   Gruduls    Ivars      1963  Meţmalas MTB

2280  1652  IX   Grundšteine  Līga      1984
    1878  X   Grundulis   Māris      1970  Virsotne/MARMOT

1386  1420  VIII  Grunte    Kristaps    1993  Practice Makes Perfect

    1863  X   Grūba     Guntis     1969
490  855  V   Grūslis    Kristaps    1993  Kuldīga

    2005  X   Gulbe     Kaija      1972  LAU II

571  913  V   Gulbis    Aivars     1978  Coca-Cola Hellenic

1134  1293  VII  Gulbis    Jānis      1970
918  1154  VI   Gulmanis   Māris      1981  Lattelecom 1

43   525  I   Ģēģeris    Jurģis     1987  Avis Scott Team

    1868  X   Ģērmane    Anete      1997  Savējais

149  587  II   Ģērmanis   Artis      1974  Savējais

1028  1223  VII  Ģērmanis   Edijs      1974  Eţi

    1869  X   Ģērmanis   Kristers    1999  Savējais

    1905  X   Ģērmanis   Jānis      1984  Savējais

    1680  IX   Hartmane   Dace      1983  Vides fakti II

463  834  V   Heinols    Atis      1996  Valmieras piens

    1743  IX   Heinols    Māris      1973  Valmieras piens

184  614  III  Heiselis   Raivis     1980  X Matti

286  696  III  Heiselis   Sandis     1981  X Matti

687  991  V   Henkuzens   Raimonds    1968
    1913  X   Hercogs    Edgars     1989
    1864  X   Hermanis   Kaspars     1989  Elkor

1235  1352  VII  Horoškins   Mihails     1984  Grifs AG

2451  1667  IX   Hrenchuk   Fred      1962  Bite Latvija

    1921  X   Hūns     Kristaps    1992  Dzīvesprieks

849  1101  VI   Iekļavs    Māris      1979  SKIL Elektroinstrumenti

1178  1316  VII  Ieraga    Inga      1973  Tieto

1101  1277  VII  Ierags    Martins     1977  Virsotne/MARMOT

686  990  V   Igals     Kārlis     1979  Peri vello ţiPeri

828  1090  VI   Ikaunieks   Artis      1979  Labā feja

1354  1407  VIII  Ikaunieks   Jānis      1974
2050  1626  VIII  Ilsteris   Jānis      1980  Latvenergo

318  721  IV   Iļjenko    Tomass Kārlis  1997  RRS Rīga

    2010  X   Indriksons  Jānis      1994  Meţmalas MTB

19   511  I   Irbe     Ivo       1985  Burusports Team

239  656  III  Irbe     Mārtiľš     1980
1417  1432  VIII  Irmeja    Elīna      1983
1326  1393  VII  Irmejs    Reinis     1981
1022  1219  VII  Isakovs    Arturs     1996
450  823  V   Ivanišvili  Andrejs     1982  Toyota team

    1920  X   Ivanova    Diāna      1991  Dzīvesprieks

403  789  IV   Ivanovs    Igors      1961  Veloclub
841  1096    VI   Ivanovs      Aivars    1981
1058  1247    VII  Ivanovs      Andrejs   1981  Brāļi pedāļi

1167  1308    VII  Ivanovs      Maksims   1995  Rīgas jaunatnes komanda/RRS

246  2074    IV   Ivanovskis     Pāvels    1969  Focus

    1919    X   Jačmenkina     Evija    1993  Dzīvesprieks

1890  1368    VIII  Jagubkovs     Aivars    1981  Practice Makes Perfect

566  909     V   Jakovļevs     Igors    1960  SKIL Elektroinstrumenti

173  605     III  Jakubovskis    Uģis     1975  Meţmalas MTB 1

139  580     II   Janaitis      Aigars    1978  Vēsā mierā

632  954     V   Janevica      Ance     1995  NN-Sporta klubs

1190  1324    VII  Janevica      Irisa    1969
525  878     V   Jankovskis     Aigars    1985  Gjensidige Baltic

576  917     V   Jankovskis     Ģirts    1970  Garām ejot

2359  1656    IX   Jansone      Sniedze   1978  Lattelecom

889  1133    VI   Jansons      Uģis     1980
922  1157    VI   Jansons      Kaspars   1978  Bergs

934  1165    VI   Jansons      Ilmārs    1973  Coca-Cola Hellenic

1396  1423    VIII  Jansons      Ēriks    1986  Zaķumuiţa-Ropaţu novads

1624  1498    VIII  Jansons      Uldis    1969  4.vienība

1872  1551    VIII  Jansons      Ainars    1966  MTB Priekuļi

    1845    X   Jansons      Matīss    1989  MTB Priekuļi

7   503     I   Jansons-Ratiniks  Krišjānis  1984  hawaiiexpress.lv

1262  1365    VII  Januša       Anita    1976
179  609     III  Januševskis    Matīss    1993  Savējais

1211  1335    VII  Janušs       Mārcis    1973
601  935     V   Jarohovičs     Gatis    1984
27   516     I   Jasliľš      Reinis    1973  Burusports Team

159  594     II   Jaunietis     Ivo     1983  Strazdu Grava

1692  1517    VIII  Jaunpujēns-Pujēns Deins     1996  Dobeles sporta skola

969  1189    VI   Jākobsons     Mārcis    1970  Ej Garām

    1706    IX   Jekimovs      Artūrs    1996
1439  1444    VIII  Jekste       Zane     1981  laskana

    Mammadaba     Jeļjaševica    Laura    1986
1367  1412    VIII  Jermacāns     Ainārs    1979  Dzeniic racing team

    2023    X   Jeţovs       Romāns    1986  RTU-mernieks.lv

172  604     III  Jēgers       Arnis    1985  GANDRS-MERIDA

    1859    X   Jēkabsons     Kristaps   1996
291  699     IV   Jirgensons     Kārlis    1996  Fans/Multipower/RRS

    1975    X   Jirgensons     Mārtiľš   1992  Dizaina Manufaktūra

1902  2004    IV   Joksts       Uģis     1975
862  1112    VI   Jonass       Dāvis    1984
    1811    IX   Jozēns       Jānis    1982  Alkanoida Team

    1714    IX   Judkins      Aleksandrs  1988
1166  1307    VII  Judzis       Aigars    1979  Toyota team
    1851    X   Jurāns     Harijs   1994  Vellapēda/AM furnitūra

    1697    IX   Jurdţis    Arturs   1985  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv

771  1051    VI   Jurecka    Ligita   1989  Vides fakti II

408  792     IV   Jureckis    Zigurds  1960  Vides fakti II

1782  1530    VIII  Jurģele    Jolanta  1967
913  1149    VI   Jurķis     Aldis   1984
    1705    IX   Jursons    Ivo    1997
    Mammadaba     Jūra      Evita   1978
1544  1479    VIII  Kaibe     Jānis   1984  Cēsu alus

    1813    IX   Kaksis     Mārcis   1987  Muuv

1553  1483    VIII  Kaktabulis   Imants   1986  SEB

917  1153    VI   Kaķītis    Ģirts   1980
191  621     III  Kalējs     Zigmārs  1983  Ekers

228  648     III  Kalējs     Kārlis   1982  Ekers

644  962     V   Kalējs     Ainārs   1974  Gjensidige Baltic

513  869     V   Kalmanis    Ēriks   1977
    1717    IX   Kalnakārklis  Agris   1983
    1747    IX   Kalniľa    Inga    1974
256  670     III  Kalniľš    Ginters  1969  Strazdu Grava

336  736     IV   Kalniľš    Rūdolfs  1991
494  857     V   Kalniľš    Aivis   1968
578  919     V   Kalniľš    Jānis   1985
598  932     V   Kalniľš    Ēriks   1965
610  941     V   Kalniľš    Normunds  1961  PRO Via

661  975     V   Kalniľš    Kalvis   1986  Grindeks

820  1085    VI   Kalniľš    Jānis   1965
834  1092    VI   Kalniľš    Aldis   1988
926  1160    VI   Kalniľš    Didzis   1967
1077  1258    VII  Kalniľš    Sandis   1977  GEZE team

1120  1286    VII  Kalniľš    Guntis   1972  Kuldīga

1121  1287    VII  Kalniľš    Mārcis   1998  Kuldīga

1442  1446    VIII  Kalniľš    Daumants  1990  Formida Racing Team

1629  1500    VIII  Kalniľš    Andris   1986
1636  1504    VIII  Kalniľš    Dāvis   1991  Mēs tāpatās

1825  1537    VIII  Kalniľš    Lauris   1974
    1724    IX   Kalniľš    Mikus   1994  Ernst&Young Family

    2054    XI   Kalniľš    Madars   1974
804  1076    VI   Kalnmalis   Gunārs   1993  Wilo

1243  1356    VII  Kalnmalis   Guntis   1968  Wilo

1421  1434    VIII  Kalnups    Arnis   1971
476  844     V   Kalvāns    Jurģis   1976  Re&Re

268  680     III  Kalve     Lauris   1980  Statoil

472  841     V   Kalve     Māris   1948  Dizaina Manufaktūra

    2033    IV   Kampe     Mareks   1997  Veloserviss
477  845     V   Kampuss    Paulis      1970
772  1052    VI   Kampuss    Egils      1991  Ekers

    1810    IX   Kanašnieks  Kristaps     1981  Labā feja

66   539     I   Kaľeps    Gatis      1979  Junge.lv

204  628     III  Kaparkalējs  Sandris     1972  Meţmalas MTB 1

265  677     III  Kapralovs   Aleksandrs    1964  Veloclub

749  1034    VI   Karelis    Klāvs      1997  Klāvs rullē

2139  1633    VIII  Karlsons   Aleksis     1976  Hotel Bergs

    1775    IX   Karlsons   Mārtiľš     1992  SW

483  849     V   Kasparsons  Kaspars     1978  UKEA

1351  1406    VIII  Katkovskis  Andris      1970  Meţaciems

719  1014    VI   Katlaps    Māris      1979
1230  1349    VII  Kauliľa    Kitija      1993  Pedāļi gaisā

    1803    IX   Kauliľa    Solvita     1967  Pedāļi gaisā

784  1060    VI   Kauliľš    Aivars      1966  Pedāļi gaisā

    2071    XI   Kauţēns    Ainārs      1994
796  1069    VI   Kazaine    Iveta      1980  Swedbank/Merida 2

1025  1220    VII  Kazaka    Kristīne     1977  Silvanols/G4S Latvia

    1964    X   Kazanovskis  Zigmunds     1960  AGA

730  1022    VI   Kārkliľš   Jānis      1976  LMT

782  1059    VI   Kārkliľš   Māris      1976  SEB

1130  1292    VII  Kārkliľš   Ģirts      1996
1271  1555    IV   Kārkliľš   Kaspars     1975
468  838     V   Kārlis    Bruno      1987  TREK-PHILIPS-2000

1188  1322    VII  Keidāns    Andris      1987  Coca-Cola Hellenic

875  1122    VI   Keiselis   Artūrs      1995
    1881    X   Kelbergs   Aleksandrs    1974
    2060    XI   Kelderis   Nils       1997  RRS

    1888    X   Kerno     Aleksis     1995
1403  1428    VIII  Keršulis   Vitauts     1987
    1838    X   Kietis    Valdis      1983  DIA designe

982  1195    VI   Kince     Madara      1986
1108  1280    VII  Kirilova   Iveta      1986  Valmieras piens

1089  1268    VII  Kirilovs   Edgars      1983  Valmieras piens

1990  1615    VIII  Kiršblūms   Heinrihs Jānis  1997  Artifex plus

13   508     I   Klaiva    Mairis      1968  Velkonis (Ventspils)

    2036    X   Klepere    Rasa       1980  Very Berry

    Mammadaba     Klimecs    Grigorijs    1940
604  938     V   Klucis    Mārtiľš     1974  Xpower-Mājokļu serviss

474  843     V   Klūga     Kaspars     1986  GANDRS-MERIDA

    2037    X   Kļaveniece  Liene      1982  LVM Čiekuri

    1824    IX   Kļavinskis  Andris      1976  Vellapēda/AM furnitūra

232  651     III  Kļaviľš    Sandijs     1993  Drusti Team I

654  969     V   Kļaviľš    Aivars      1957
951  1176  VI   Kļaviľš     Normunds    1976
1194  1325  VII  Kļaviľš     Aigars     1980
    1702  IX   Kļaviľš     Dagnis     1972  Oto Auto

    1729  IX   Kļaviľš     Arnis     1996  RRS

    1988  X   Kļaviľš     Artūrs     1986  GANDRS-MERIDA

    2008  X   Kļaviľš     Rūdolfs    1994  Meţmalas MTB

    1840  X   Knēta      Mārīte     1974  MTB Priekuļi

    1892  X   Kokins      Jānis     1977
    1983  X   Kokins      Valdis     1976  Everest

    1672  IX   Koklačs     Jānis     1978  Lattelecom 1

1042  1235  VII  Kokle      Aigars     1968  Nordic Partners Properties

697  1000  VI   Kolovza     Oskars     1964
185  615  III  Konošonoks    Gints     1974  Velo Divi

    1809  IX   Korbergs     Ulvis Horens  1998
1656  1510  VIII  Korľējeva    Diāna     1989  Pēdu nav

573  914  V   Korľējevs    Mārtiľš    1990  Pēdu nav

48   528  I   Koroļs      Andrejs    1969  Veloserviss

1179  1317  VII  Korsaks     Ivars     1971  hawaiiexpress.lv

1153  1303  VII  Kostjučenko   Vjačeslavs   1984  Gulbenes SK Šķēps

1430  1439  VIII  Kozinda     Jurģis     1995  Astoľi kustoľi

1156  1304  VII  Kozlovskis    Eduards    1978  kupon.lv

1144  1297  VII  Krampe      Anita     1979  KurTuEsi.lv

656  971  V   Krampis     Ilmārs     1979  KurTuEsi.lv

550  895  V   Krams      Emīls     1994  Ikšķile

768  1049  VI   Krams      Andis     1964  Ikšķile

    1969  X   Krams      Valdis     1976  Bikram Yoga Rīga

366  758  IV   Krapausks    Romāns     1967
    1722  IX   Krasniopjorova  Karina     1984
289  697  III  Krastiľš     Gints     1983  vissautosportam.lv

1339  1401  VIII  Krastiľš     Ilārs     1976
1510  1472  VIII  Krastiľš     Kaspars    1979  Very Berry

274  685  III  Krasts      Gints     1968  Valmieras piens

1299  1379  VII  Krasts      Zigurds    1933
1474  1459  VIII  Krasts      Dainis     1958  Liepāja

467  837  V   Krauja      Modris     1967  Troja

180  610  III  Kraujiľš     Edgars     1967
203  627  III  Krauklis     Kaspars    1977  Garām ejot

437  813  V   Krauklis     Vairis     1953  Kaivo-Vudlande

2291  1654  IX   Kraule      Anastasija   1993
1419  1433  VIII  Krauze      Uldis     1980  Jenga

908  1146  VI   Kravale-Vīduša  Undīne     1984
425  805  V   Kravalis     Raitis     1991
489  854  V   Kravalis     Ivars     1961
1081  1261  VII  Kravalis     Guntis     1968  Direktoru skola
565  908     V   Kravčuns     Kaspars   1969  Virsotne/MARMOT

305  710     IV   Krātiľš     Juris    1983  MTB Garkalne

    1865    X   Kreicšteins   Ints     1975  Iecava

546  892     V   Krims      Ričards   1989  Practice Makes Perfect

725  1018    VI   Krīgers     Jurģis    1979
40   524     I   Krogzems     Didzis    1995  NN-Sporta klubs/RRS

1658  1511    VIII  Kroja      Mārcis    1976
1407  1429    VIII  Kronberga    Ilze     1980  Avis Scott Team

145  583     II   Kronbergs    Gatis    1979
361  754     IV   Kronbergs    Andis    1981  EMU

1161  1306    VII  Kronbergs    Andris    1981  Dzelzs Bite

    1883    X   Krustiľa     Kristīne   1988  Nabaklab

794  1067    VI   Krusts      Artūrs    1976  LAU I

    Mammadaba     Krūkle      Elīna    1986  Krūklenites-Brūklenītes

    Mammadaba     Krūkle      Zanda    1992  Krūklenītes-Brūklenītes

996  1205    VII  Krūkle-Bērziľa  Kristīne   1986  Grindeks

    1806    IX   Krūklis     Uvis     1992  Mēs tāpatās

    Mammadaba     Krūklīte     Inese    1974
1301  1381    VII  Krūklītis    Māris    1960
    1974    X   Krūmiľa     Ivita    1981  Dizaina Manufaktūra

1283  1372    VII  Krūmiľš     Edgars    1987  SEB Banka

1598  1495    VIII  Krūmiľš     Andis    1967  Lattelecom 2

    1689    IX   Krūmiľš     Arnis    1982  Ziķeri

    1715    IX   Krūmiľš     Aigars    1972  Cēsu alus

252  667     III  Krūskops     Arvis    1986  Grindeks

778  1056    VI   Krūza      Kristaps   1983
717  1012    VI   Krūziľš     Mārtiľš   1988  Tukums

120  569     II   Kublačovs    Imants    1965  Gulbenes SK Šķēps

561  905     V   Kubliľš     Artis    1970  Latvenergo

    1935    X   Kubliľš     Jānis    1988
    1718    IX   Kuciks      Dairis    1981  Garām ejot

341  740     IV   Kučinskis    Kristaps   1984  Nordic Partners Properties

690  994     V   Kudiľš      Juris    1975  Kuldīga

1137  1294    VII  Kukmilks     Kaspars   1991  Valmieras piens

16   509     I   Kulago      Sergejs   1969  ZZK-Cēsis SEB

871  1119    VI   Kuļčuks     Aleksandrs  1983
1627  1499    VIII  Kupča      Elīna    1982  Brāļi Pedāļi

959  1182    VI   Kupčs      Uldis    1967
1494  1465    VIII  Kupčs      Edijs    1979  Swedbank/Merida 1

902  1143    VI   Kuplis      Andris    1978  Valmieras piens

    1959    X   Kupriša     Jolanta       Lattelecom

2388  1660    IX   Kurmis      Ģirts    1977
214  637     III  Kurms      Agris    1987
259  672     III  Kuršāns     Zigmārs   1983  Fans/Multipower
    2000    X   Kušķis    Armīns   1985  JYSK MTB team

    2006    X   Kuzmins    Māris   1983  LVM Čiekuri

1304  1383    VII  Kvašins    Artūrs   1995  RRS

1050  1241    VII  Ķelderis   Nils    1997  RRS

1221  1341    VII  Ķelderis   Deivis   1969  Meţaciems

1362  1410    VIII  Ķemme     Kristaps  1992
836  1093    VI   Ķempe     Uldis   1982  viens kā pirksts

954  1179    VI   Ķeľģis    Mārtiľš  1985  Lattelecom 1

    Mammadaba     Ķeľģis    Kaspars  1985
648  966     V   Ķepiľš    Gints   1975  Arfi line

755  1039    VI   Ķerpe     Dzintars  1973
    1927    IV   Ķēde     Māris   1985
901  1142    VI   Ķiecis    Olavs   1963  AGA

160  595     II   Ķigurs    Edgars   1984  Nordi

1300  1380    VII  Ķikuts    Didzis   1963  SKIL elektroinstrumenti

395  780     IV   Ķipurs    Agris   1983  SIA Jelgavas LIJA

541  890     V   Ķīselis    Raivis   1986  JYSK MTB team

451  824     V   Ķīsis     Jānis   1952  Valmiera

1053  1244    VII  Ķude     Vilnis   1944  Priekuļu Viļľi

400  785     IV   Ķūrens    Vilnis   1955  LAU I

84   549     I   Labanovskis  Edmonds  1977
    1957    X   Laganovska  Baiba   1983  Lattelecom

675  982     V   Laizāns    Paulis   1967
    1776    IX   Laizāns    Normunds  1969
873  1121    VI   Laktiľš    Ivo    1986  Jaunā spriedze

    2016    X   Landišs    Edmunds  1983  Nordic Partners Properties

    2070    XI   Laľķis    Kristaps  1985
    1890    X   Lao-Lodiľš  Sandis   1983
419  800     V   Lapiľš    Andris   1980  30draugi-veloveikals.lv

777  1055    VI   Lapiľš    Gatis   1986  30draugi-veloveikals.lv

1805  1979    IV   Lapiľš    Gaidis   1961
    1759    IX   Lapiľš    Mareks   1990
243  660     III  Lapsa     Uldis   1966  Meţmalas MTB

672  980     V   Lasmanis   Jānis   1984
216  639     III  Laubergs   Jānis   1978  Garām ejot

    1723    IX   Lauciľš    Andris   1967  Ernst&Young Family

    1725    IX   Lauciľš    Dāvis   1995  Ernst&Young Family

1376  1416    VIII  Laugale    Astra   1970
350  746     IV   Lauriľš    Pēteris  1981  Direktoru skola

1371  1414    VIII  Laurovs    Kaspars  1975  Avis Scott Team

71   542     I   Lauzis    Renārs   1977
426  806     V   Lauznis    Andris   1971  Pēdu nav

497  859     V   Laviľš    Alvis   1972  Latvenergo

78   546     I   Lazdiľš    Ivars   1986  Burusports Team
161  596  II   Lazdiľš       Arnis   1996  NN-Sporta klubs/RRS

    1786  IX   Lazdiľš       Jānis   1982
786  1062  VI   Lācis        Zigmārs  1984  Lattelecom 2

840  1095  VI   Lācis        Nikolajs  1960  Baltic Sotheby's

1084  1264  VII  Lācis        Edvīns   1960  Astoľi kustoľi

1482  1460  VIII  Lācis        Edgars   1984  Astoľi kustoľi

    1712  IX   Leimanis      Gatis   1980
    2020  X   Leimanis      Mārtiľš  1975  Re&Re

1205  1331  VII  Leinerts      Jānis   1974
557  901  V   Leinerts-Neilands  Otto    1994  NN-Sporta klubs

    1734  IX   Leitāns       Aigars   1983
221  643  III  Leitis       Kristaps  1993  Kaivo-Vudlande

1103  1278  VII  Lejaskrauklis    Egils   1975
484  850  V   Lejiľš       Andis   1961  Elīza Racing Team

753  1037  VI   Lejiľš       Raitis   1964
1578  1490  VIII  Lejiľš       Reinis   1986
454  827  V   Lejnieks      Lauris   1983  Nordea banka

822  1087  VI   Lejnieks      Jānis   1985  Latvenergo

1043  1236  VII  Lekse        Rita    1953  Drusti Team II

929  1163  VI   Lenšs        Lauris   1979  Nordi

670  978  V   Lesiľš       Arnis   1987
803  1075  VI   Levāns       Ivo    1978
    1814  IX   Levins       Rūdolfs  1988  Muuv

51   530  I   Levitass      Kārlis   1987  MTB Priekuļi

1337  1399  VIII  Lezdiľš       Salvis   1973  Lattelecom 2

379  767  IV   Lēģers       Aigars   1982  X Matti

157  593  II   Lērme        Ints    1975  Garām ejot

538  887  V   Libers       Edijs   1980  Elkor

402  787  IV   Liedskalniľš    Akolds   1967  Piebalga

877  1124  VI   Liepa        Kārlis   1981
1113  1282  VII  Liepiľa       Inese   1978
54   533  I   Liepiľš       Kristaps  1985  NN-Sporta klubs

351  747  IV   Liepiľš       Aivis   1968  RaCafe/Tandēms II

792  1065  VI   Liepiľš       Māris   1980  SOLAVI MTB team

1882  1556  VIII  Liepiľš       Jānis   1977
    1991  X   Likmanis      Jurģis   1961  Grindeks

209  633  III  Linde        Helmuts  1980  X Matti

    2061  XI   Linde        Artūrs   1995  RRS

760  1044  VI   Linga        Jānis   1970
888  1132  VI   Liparts       Zigmārs  1966  Junge.lv

    1683  IX   Lipiľš       Jānis   1985  Garām ejot

181  611  III  Lipskis       Armands  1969  SEB Banka

766  1047  VI   Lipskis       Kaspars  1971
855  1105  VI   Liseckis      Antons   1985  LMT
1322  1392  VII  Livčāns    Māris   1971
1854  1546  VIII  Lībeks    Vents   1970  Re&Re

1225  1344  VII  Līcis     Mareks   1976  Avis Scott Team

751  1035  VI   Līcītis    Vilnis   1962  Smiltene

1017  1216  VII  Līcītis    Kaspars  1973
1034  1228  VII  Līcītis    Rihards  1996  Smiltene

104  561  II   Līcīts    Artūrs   1985  Burusports Team

1147  1299  VII  Līdumnieks  Uldis   1960
    1746  IX   Līdumnieks  Toms    1988
599  933  V   Līdums    Artūrs   1980  LNT

    1908  X   Līdums    Sandris  1970
548  893  V   Lobanovs   Andrejs  1979  LNT

    1973  X   Ločmele    Elīna   1986  Bikram Yoga Rīga

674  981  V   Ločmelis   Māris   1967  Direktoru skola

1222  1342  VII  Logins    Juris   1992  LiVelo

    1801  IX   Lonerte    Evija   1982  Carnikava

    1854  X   Lonerte    Egija   1982  trakais tu

359  752  IV   Lošins    Guntis   1976  Latvenergo

1634  1503  VIII  Lukaševičs  Dainis   1983  Bite Latvija

988  1200  VII  Lukoševičus  Almands  1993
371  762  IV   Lukstiľš   Guntis   1974
798  1071  VI   Lunts     Kristaps  1994
899  1141  VI   Lunts     Armands  1969
    1939  X   Lupkins    Ivo    1969
1036  1229  VII  Lūse     Rasa    1995  Valmieras piens

73   543  I   Lūsis     Kaspars  1976  Veloserviss

320  723  IV   Lūsis     Māris   1978
927  1161  VI   Lūsis     Ariks   1966
1114  1283  VII  Lūsis     Niks    1997  Lbteam.lv

    1756  IX   Ļaudups    Mārtiľš  1985  Priekuļi

    1761  IX   Ļaudups    Agris   1982
    1954  X   Ļebeģevs   Edijs   1996  SKII Naukšēni

943  1172  VI   Ļeļkovs    Andrejs  1997  RRS-Baloţi

294  702  IV   Ļubickis   Sergejs  1966  Elkor

788  1063  VI   Mačivka    Ainārs   1970
    1730  IX   Mačs     Uldis   1983
    2049  XI   Mačulāns   Roberts  1971  Eţi

950  1175  VI   Majors    Arvīds   1994
953  1178  VI   Majors    Jānis   1989
591  928  V   Maķevics   Gatis   1980
464  835  V   Malcāns    Jānis   1985  Vecdaugava

61   536  I   Malčanovs   Kristaps  1993  Savējais

    1880  X   Malkausis   Didzis   1976  Peri vello ţiPeri

    1773  IX   Malvess    Inesis   1943  Širmeļi
2002  1620  VIII  Maļcevs   Roberts   1969  Statoil

    1852  X   Maļcevs   Vladimirs  1996  RRS

    1742  IX   Manika    Aija    1975  Valmieras piens

    1855  X   Mankops   Kaspars   1974  Very Berry

    1771  IX   Markovs   Ģirts    1985
    1772  IX   Markovs   Andris   1981
213  636  III  Markss    Toms    1990  Kaivo-Vudlande

1462  1454  VIII  Martinsone  Dace    1960  LVM Čiekuri

2500  1671  IX   Martinsone  Guna    1986  Re&Re

704  1003  VI   Martinsons  Guntars   1957  Kuldīga 2

921  1156  VI   Masāns    Juris    1976
195  624  III  Matīss    Jānis    1986
    2024  X   Matvejevs  Selvins   1973  RTU-mernieks.lv

231  650  III  Mazais    Andris   1976  Kuldīga

    1749  IX   Mazītis   Jānis    1975
    1766  IX   Mālnieks   Guntis   1977  Peri vello ţiPeri

    1805  IX   Mālnieks   Arturs   1992  Mēs tāpatās

    2058  XI   Medine    Laura    1986  Bikram Yoga Rīga

2041  1625  VIII  Medisons   Edgars   1984  Statoil

1583  1492  VIII  Mednis    Māris    1963  Mednis

937  1167  VI   Meiers    Aigars   1978
938  1168  VI   Melbārdis  Pēteris   1994  Valmiera

    1963  X   Melbārdis  Arnis    1967  AGA

360  753  IV   Melderis   Jānis    1981
215  638  III  Melecis   Artūrs   1987  Very Berry

793  1066  VI   Melecis   Oskars   1979
148  586  II   Melgalvis  Gatis    1976  Valmieras piens

932  1164  VI   Mellups   Vilnis   1963  Kuldīga 2

108  563  II   Meļľiks   Mareks   1974  ZZK-Cēsis SEB

    2050  XI   Meľģele   Baiba    1980
1864  1547  VIII  Meľģelis   Kārlis   1979
    1732  IX   Mezals    Egils    1967
770  1050  VI   Meţals    Edgars   1985  Skārdnieks M

    1968  X   Meţulis   Mārtiľš   1992  Bikram Yoga Rīga

957  1181  VI   Micāns    Pēteris   1984  SK Piebalga

962  1185  VI   Micāns    Pēteris   1947  SK Piebalga

473  842  V   Midegs    Mārcis   1974  Virsotne/MARMOT

520  874  V   Miezītis   Gints    1967  Valmieras piens

    2047  IV   Miglāne   Evita    1979  Sport2000

1546  1481  VIII  Miglāns   Jānis    1990  Mēs tāpatās

2262  1648  IX   Mihľevics  Uģis    1975  Everest

872  1120  VI   Miķelsons  Andris   1943
1336  1398  VII  Miķelsons  Lauris   1987  VW-Valmiera

1485  1462  VIII  Miķelsons  Uldis    1966
    1897  X   Miķelsons   Jānis   1991  Avis Scott Team

1790  1532  VIII  Miķītis    Māris   1981
2092  1631  VIII  Milčs     Normunds  1979
339  738  IV   Miončinskis  Andis   1978  AKC team

479  846  V   Mirošins    Deniss   1994  RRS

    1711  IX   Mirošnikovs  Ivars   1985  Mhethal

    1930  IV   Misa      Mārtiľš  1992
638  959  V   Mišuta     Ervīns   1994
1408  1430  VIII  Mitāns     Edvīns   1939
821  1086  VI   Mitjakovs   Kaspars  1996
    1690  IX   Mitjakovs   Juris   1963
110  564  II   Mitrevics   Uģis    1967
754  1038  VI   Mitris     Ainārs   1978  Virsotne/MARMOT

65   538  I   Mivrenieks   Armands  1987  Burusports Team

1158  1305  VII  Mizga     Jāzeps   1964  Dizaina Manufaktūra

2155  1635  VIII  Mjaľa     Raitis   1983
1679  1515  VIII  Morozovs    Normunds  1975  Tukums Reyvar

188  618  III  Mozulis    Aivars   1972  Kuldīga

2177  1639  VIII  Moţeiko    Ronalds  1983
    1876  X   Mucenieks   Alberts  1997  Wilo

    1877  X   Mucenieks   Armands  1964  Wilo

757  1041  VI   Muiţarājs   Sandis   1973  4 sekundes

12   507  I   Muiţnieks   Oskars   1989  Burusports Team

627  950  V   Muiţnieks   Krists   1979  Festivala street

    2035  X   Muratovs    Jānis   1981  Very Berry

    1769  IX   Muriľš     Aldis   1977
720  1015  VI   Mušperts    Gvido   1977  GEZE team

    1945  X   Mušperts    Andis   1983  Latvenergo

1212  1336  VII  Mūrmane    Madara   1997
925  1159  VI   Mūrnieks    Uldis   1984  Vecdaugava

147  585  II   Nartišs    Reinis   1982  RaCafe/Tandēms

470  840  V   Neinbergs   Jānis   1960
429  808  V   Neļķe     Atis    1970  MTB Garkalne

785  1061  VI   Neļķe     Andis   1973  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv

1247  1357  VII  Neļķe     Anda    1967
    1691  IX   Neļķe     Edvarts  1998  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv

850  1102  VI   Nemme     Jānis   1970
141  582  II   Nesterjonaks  Juris   1987  Zaķumuiţa-Ropaţu novads

    1949  X   Nesterjonaks  Artūrs   1986  Zaķumuiţa-Ropaţu novads

117  567  II   Nete      Sandis   1972  Veloserviss

1142  1295  VII  Neţborte    Elīna   1998
1377  1417  VIII  Neţborts    Helmuts  1994  Apex SK

742  1030  VI   Niedra     Arnolds  1951  Ikšķile

2479  1669  IX   Niklāvs    Raivis   1985
904  1144  VI   Nikolajevs    Deniss    1983
206  630  III  Noreiks     Gatis     1965  Savējais

269  681  III  Noreiks     Nauris    1989  Savējais

384  772  IV   Noreiks     Aigars    1966  Savējais

837  1094  VI   Noriľš      Valdis    1965  MTB Priekuļi

773  1053  VI   Norītis     Dainis    1959
1083  1263  VII  Nudiena     Rigonda    1976
316  719  IV   Nudiens     Ivars     1981  RTU-mernieks.lv

589  927  V   Nudiens     Ansis     1984  RTU-mernieks.lv

1463  1455  VIII  Nurţa      Zigmunds   1975
1954  1608  VIII  Odziľš      Aivars    1980
    1937  X   Olengovičs    Edgars    1981
1380  1418  VIII  Orlovs      Aleksis    1974  AbducO

    1944  X   Orlovskis    Guntars    1985  Latvenergo

    1909  X   Ormanis     Edijs     1987
1096  1273  VII  Ose       Dace     1961
    1799  IX   Oša-Večena    Elīza     1996
    1770  IX   Ošmucnieks    Gundars    1961
    1728  IX   Ozerovs     Konstantīns  1985
1312  1386  VII  Ozolants     Ingus     1976  Forma 2

1239  1354  VII  Ozoliľa     Astra     1966  Siguldietis

1099  1276  VII  Ozoliľa-Punāne  Daiga     1978  Cēsu alus

740  1028  VI   Ozoliľš     Arnis     1964
779  1057  VI   Ozoliľš     Artūrs    1981
847  1099  VI   Ozoliľš     Edgars    1987  Nordea Banka

1633  1502  VIII  Ozoliľš     Mārtiľš    1981
1823  1536  VIII  Ozoliľš     Uldis     1988  Valmieras piens

    1681  IX   Ozoliľš     Valters    1992  Vides fakti II

    1703  IX   Ozoliľš     Ivars     1984
    1709  IX   Ozoliľš     Jānis     1968  Trimek

    1744  IX   Ozoliľš     Ainārs    1960  Valmieras piens

    1846  X   Ozoliľš     Rolands    1979  Vientuļais Vilks

    1873  X   Ozoliľš     Kaspars    1980  Ātrais Torľu Serviss

1   500  I   Ozols      Jānis     1978  Veloserviss

59   535  I   Ozols      Mārtiľš    1990  ZZK-Cēsis SEB

380  768  IV   Ozols      Māris     1980
936  1966  IV   Ozols      Dainis    1966
1224  1343  VII  Ozols      Guntis    1975  Smiltene

    1686  IX   Ozols      Edgars    1954  Rīga-Tērvete

910  1147  VI   Pacēvičs     Juris     1976  Garām ejot SC

    1779  IX   Paegle      Jānis     1985  Coca-Cola Hellenic

    1904  X   Paegle      Anta     1971
481  848  V   Paeglis     Druvis    1968
    1902  X   Paeglis     Ivars     1973  Savējie
52   531     I   Paipals    Jānis    1983  Burusports Team

    1960    X   Pakule    Larisa    1963  Lattelecom

2272  1650    IX   Pakulis    Toms     1999
    1848    X   Pakulis    Druvis    1969
504  864     V   Panders    Edvīns    1969
995  1204    VII  Parts     Arnis    1974  SKII Naukšēni

1070  1254    VII  Patmalniece  Sarmīte   1986
693  997     V   Pauls     Raivo    1992
2402  1661    IX   Pavlovičs   Kristaps   1979
382  770     IV   Pavlovs    Ēvalds    1989
2426  1664    IX   Pāpe     Guntis    1985  Vellapēda/AM furnitūra

914  1150    VI   Pārups    Juris    1983  Valmieras piens

1877  1553    VIII  Penka     Gatis    1982
    1792    IX   Penka     Rūdolfs   1986  Pēdu nav

277  687     III  Pentjušs   Dzintars   1990  VVK Pārdaugava

97   558     II   Perševics   Dāvis    1997  NN-Sporta klubs/RRS

304  709     IV   Perševics   Māris    1966  Mapers

    1679    IX   Peslaks    Ansis    1986  Ikšķile

622  947     V   Petaka    Santa    1990  Stazdu grava

    1802    IX   Petaka    Sabīne    1993
115  566     II   Petaks    Normunds   1965  ZZK-Cēsis SEB

381  769     IV   Petkevičs   Rihards   1982  Nordea Banka

1958  1609    VIII  Petrakovs   Aleksandrs  1994  SKII Naukšēni

534  885     V   Petrovska   Linda    1992  Drusti Team I

217  640     III  Petrovskis  Pēteris   1994  Drusti Team I

401  786     IV   Petrovskis  Artis    1978  Sigulda

507  866     V   Petrovskis  Mārtiľš   1995  Drusti Team I

560  904     V   Petrovskis  Norberts   1965  Drusti Team II

741  1029    VI   Pērkons    Ints     1968  Toyota team

2237  1646    IX   Pērkons    Pauls    1996
    1781    IX   Pētersone   Agnese    1987
21   513     I   Pētersons   Arnis    1994  ZZK-Cēsis SEB

137  579     II   Pētersons   Gundars   1975
260  673     III  Pētersons   Māris    1983
340  739     IV   Pētersons   Armands   1984  Cēsu alus

449  822     V   Pētersons   Agris    1964  SKIL elektroinstrumenti

1496  1467    VIII  Pētersons   Edijs    1967  Dzīvesprieks

1796  1534    VIII  Pētersons   Rinalds   1976  Pēdu nav

756  1040    VI   Pietkūns   Māris    1972  Jelgava

38   522     I   Piksons    Edgars    1983  ZZK-Cēsis SEB

990  1202    VII  Pikurs    Jānis    1975
428  807     V   Pilābers   Aivis    1985  Mednieku klubs BKC

    Mammadaba     Piļpuka    Ina     1986
438  814     V   Piľķis    Ēriks    1974  SEB Banka
    1710    IX   Pipiķis    Gints      1978
    1989    X   Pirags     Gints      1987  Grifs AG

789  1064    VI   Pirktiľš    Andis      1958
    1784    IX   Pirktiľš    Ivars      1993
955  1180    VI   Pīlēģis    Ģirts      1984  Gjensidige Baltic

    1946    X   Pīnups     Kaspars     1972  Latvenergo

2383  1659    IX   Platniece   Sandra      1984
    1726    IX   Plaude     Karl       1982  Scada

    Mammadaba     Plēgermanis  Normunds     1968
    1774    IX   Plēsuma    Renāte      1985
151  589     II   Plēsums    Rets       1962
592  929     V   Plīkšis    Guntars     1963
619  946     V   Plonis     Mārtiľš     1983  vissautosportam.lv

    1976    X   Plūme     Maija      1959  Drusti Team II

1012  1213    VII  Pļaviľš    Raitis      1978  veloTrenini.lv

49   529     I   Podāns     Andrejs     1995  Fans/Multipower

681  987     V   Podnieks    Guntis      1975  LAU I

    1867    X   Poga      Gustavs     1981  Tačka pa tukšu, tačka pa pilnu

887  1131    VI   Polis     Viesturs     1979  Digger

328  728     IV   Pomarľevskis  Sergejs     1954  Hotel Centra - Velobiķeri.lv

182  612     III  Pooks     Arvo       1988  Re&Re

896  1138    VI   Porietis    Valdis      1968
1110  1281    VII  Porietis    Gundars     1966
1305  1384    VII  Poriľš     Roberts     1998  Vita-Hanza

1495  1466    VIII  Poriľš     Edgars      1972  Vita-Hanza

635  956     V   Posums     Raitis      1981  Nivea

347  743     IV   Prančs     Jānis      1952  Piľķi

    1928    IV   Pricītis    Mārtiľš     1978
    1929    IV   Pricītis    Miks       1991
310  714     IV   Priede     Edgars      1974
    1823    IX   Priede     Matīss      1994  Ventspils BMX

    2038    X   Priede     Normunds     1971  LVM Čiekuri

296  704     IV   Priedeslaipa  Ainārs      1972  Gulbenes SK Šķēps

77   545     I   Priedītis   Reinis-Mārtiľš  1995  NN-Sporta klubs/RRS

539  888     V   Priedītis   Artūrs      1989  Veloclub

    2043    XI   Priţavoits   Juris      1965  AKC team

2   501     I   Prokofjevs   Ivars      1991
    1764    IX   Pučeta     Evita      1988  NP Properties

    Mammadaba     Pudāne     Elīna      1979
1641  1507    VIII  Puga      Andris      1964  Latvenergo

    1817    IX   Puga      Dace       1988
254  668     III  Puķe      Kristaps     1978  DnB Nord

586  924     V   Pumpurs    Kaspars     1976  Vecdaugava

1148  1300    VII  Pumpurs    Mārcis      1981  VLR
503  863     V   Punāns   Andris   1977  Cēsu alus

623  948     V   Punāns   Jānis    1973  Strazdu grava

609  940     V   Punculis  Aigars   1970  Cēsu Alus

1879  1554    VIII  Puľeiko   Raivis   1980
458  829     V   Puriľš   Jānis    1950  EMU

1574  1489    VIII  Puriľš   Haralds   1993
    1860    X   Puriľš   Kārlis   1989
    2064    XI   Puriľš   Māris    1980
17   510     I   Purmalis  Jānis    1980  Kaivo-Vudlande

392  778     IV   Purviľš   Edmunds   1993  SKIL elektroinstrumenti

    2044    XI   Purvs    Mārtiľš   1987  manaslecas.lv

2416  1662    IX   Putniľa   Linda    1980  Point

    1682    IX   Puzaks   Uldis    1956  RRS Baloţi

    Mammadaba     Pūcīte   Annija   1981
671  979     V   Pūcītis   Gatis    1981  Swedbank/Merida 1

398  783     IV   Pūgulis   Roberts   1979  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv

93   555     II   Pūpols   Mārtiľš   1984  SKIL elektroinstrumenti

1348  1405    VIII  Pūpols   Juris    1962  Astoľi kustoľi

    1894    X   Rabša    Reinis   1986
    1720    IX   Radziľš   Vīgants   1974  LMT

    1721    IX   Radziľš   Māris    1944
165  600     III  Rags    Armands   1967  Rauna

430  809     V   Ramanis   Edijs    1994
436  812     V   Ramanis   Helmuts   1977
1088  1267    VII  Rams    Aivars   1982  X Matti

1501  1469    VIII  Rancāns   Jānis    1975  FMS

767  1048    VI   Rasmanis  Raivis   1985
2289  1653    IX   Rasmanis  Arnis    1959
1731  1522    VIII  Ratniece  Anna    1995
1368  1413    VIII  Ratnieks  Vilnis   1970  LVM Čiekuri

1393  1421    VIII  Raubiška  Toms    1994
1869  1549    VIII  Razumovs  Jevgenijs  1980  mebeles24.lv

    1755    IX   Rācenis   Gunārs   1957
631  953     V   Reimanis  Arkādijs  1971  Talsu biatlona klubs

685  989     V   Reinhards  Edmunds   1976  Direktoru skola

935  1166    VI   Reiniks   Roberts   1943  Madonas Unisports

1127  1289    VII  Reinolds  Ainārs   1975  hawaiiexpress.lv

968  1188    VI   Reiss    Jēkabs   1952  Kuldīga 2

1921  1604    VIII  Reitmanis  Uldis    1971
1048  1239    VII  Reiziľš   Toms    1984
1266  1366    VII  Rēdere   Ilze    1967  NP Properties

    2017    X   Rēders   Harijs   1963  Nordic Partners Properties

732  1024    VI   Rēfelds   Juris    1958  Saldus

22   514     I   Rēns    Eduards   1980  Velkonis (Ventspils)
210  634  III  Ribaks    Ţans    1967  Direktoru skola

533  884  V   Ribaks    Emīls   1994
383  771  IV   Rigass    Ingus   1982  SEB

807  1079  IV   Rimša     Kaspars  1984  Pūre Food

    1745  IX   Rinkoviča   Aiga    1979  Iecava

100  559  II   Rinkovičs   Verners  1981  Iecava

    2018  X   Ritums    Raivis   1986  RaCafe/Tandēms

858  1107  VI   Riţenkovs   Helvijs  1993  4 sekundes

338  737  IV   Rohtla    Ivo    1969  Siguldietis

301  707  IV   Roķis     Ivars   1955  Tandēms

244  661  III  Romanovskis  Jānis   1986  Mhethal

1041  1234  VII  Romanovskis  Pēteris  1967  LiVelo

187  617  III  Roms     Edgars   1978  Savējais

284  694  III  Ronis     Reinis   1985
1295  1377  VII  Roze     Andris   1969  VLR

1465  1456  VIII  Rozenberga  Dace    1980  Astoľi kustoľi

8   504  I   Rozenbergs  Reinis   1991  MTB Priekuļi

30   517  I   Rozenbergs  Gints   1983  Burusports Team

469  839  V   Rozenbergs  Ervīns   1992  Digger

721  1016  VI   Rozenbergs  Klāvs   1988  Digger

880  1125  VI   Rozenbergs  Guntars  1962  Digger

1450  1449  VIII  Rozenbergs  Gunārs   1956  Rkvelo

460  831  V   Rozenblats  Reinis   1985  Peri vello ţiPeri

1440  1445  VIII  Rozenfelds  Rolands  1973
1446  1447  VIII  Rozenfelds  Ronalds  1995
795  1068  VI   Rozenšteins  Māris   1985  Nordea Banka

    1931  IV   Rozenštoka  Sandra   1977  Sporta laboratorija

    1763  IX   Rozentāle   Lelde   1985  NP Properties

1664  1512  VIII  Rozentāls   Artis   1984  Friendlybracelets.com

1845  1542  IV   Rozentāls   Jānis   1979  Sport 2000

420  801  V   Roznieks   Jānis   1971  GANDRS-MERIDA

    2011  IV   Roţkalne   Kristīne  1974  LNT

    2012  IV   Roţkalns   Raits   1956  LNT

895  1137  VI   Roţlapa    Jānis   1989  Fisherteam.lv/Sport2000

983  1196  VI   Rubenis    Klāvs   1997  Starpsienu centrs

2422  1663  IX   Rubulis    Mārtiľš  1970
677  983  V   Ručs     Andris   1984  Cēsu alus

531  883  V   Rudzeiša   Līva    1986  EMU

653  968  V   Rudzeišs   Gatis   1992
886  1130  VI   Rudzeišs   Jānis   1965
    1992  X   Rudziks    Andris   1984  Grindeks

26   515  I   Rudzītis   Gints   1980  Valmieras piens

46   527  I   Rudzītis   Rolands  1977  Fans/Multipower

735  1025  VI   Rudzītis   Ojārs   1962
1227  1346  VII  Rutkovska   Zanda     1980
    2042  XI   Rutkupa    Zane      1986  AKC team

    2056  XI   Rutmanis   Didzis     1978  Bikram Yoga Rīga

    2032  IV   Rutule    Endija     1997  Veloserviss

1415  1431  IV   Ruţickis   Enriko     1962  Novatours

916  1152  VI   Rūķis     Arnis     1979  LVM Čiekuri

    1821  IX   Rūsiľa    Vineta     1975
407  791  IV   Rūsiľš    Rolands    1963
1097  1274  VII  Rūsiľš    Kristaps    1997  Toyota team

1187  1321  VII  Rūsiľš    Gints     1970  Toyota team

    1884  X   Sadausks   Nauris     1978  Bergs

2000  1619  VIII  Safonovs   Reinis     1984
    1917  X   Safronovs   Māris     1983
205  629  III  Sakalausks  Toms      1994  Kaivo-Vudlande

226  647  III  Sakalausks  Dainis     1978  Kaivo-Vudlande

    1837  IX   Sala     Ivars     1956
552  897  IV   Saliľš    Gatis     1987  Sport2000

1730  1521  VIII  Saliľš    Jānis     1995  RRS-Vecmīlgrāvis

765  1046  VI   Salmiľš    Inguss     1981
752  1036  VI   Sarkanābols  Raivo     1982  Everest

1710  1519  VIII  Sarkanābols  Salvis     1983  Everest

146  584  II   Sarkans    Raivis     1995  Fans/Multipower

368  759  IV   Sarma     Mikus     1986  EMU

    1678  IX   Sarma     Pauls Matīss  1997  Kuldīga 2

556  900  V   Saule     Jānis     1976  Latvenergo

    1986  X   Saule     Marģers    1984  Everest

1146  1298  VII  Saulīte    Ligita     1958
1749  1525  VIII  Saulītis   Mārtiľš    1986  T.I.T.Ī.

2465  1668  IX   Saulītis   Jānis     1970  Statoil

    1684  IX   Saulītis   Mārtiľš    1979
581  921  V   Saulīts    Aivars     1955
2481  1670  IX   Saušs     Raimonds    1975  Nordic Partners Properties

    1861  X   Sārs     Rihards    1987  Pēdu nav

970  1190  VI   Sebris    Artūrs     1993
941  1171  VI   Sedliľa    Elīna     1983
45   526  I   Sedliľš    Uldis     1976  Statoil

630  952  V   Sedliľš    Ivars     1981
37   521  I   Seiksts    Renārs     1980  AKC team

322  724  IV   Seiksts    Ralfs     1990  AKC team

    1767  IX   Seilis    Jānis     1986
218  641  III  Selga     Nauris     1984  hawaiiexpress.lv

327  727  IV   Senkāns    Jānis     1993
1007  1210  VII  Senkāns    Andris     1966
2059  1627  VIII  Sergejevs   Jevgenijs   1979  Areda
10   505  I   Serģis    Kaspars  1992  ZZK-Cēsis SEB

    2068  XI   Serģis    Kaspars  1971  ZZK-Cēsis SEB

    1951  X   Sermulis   Rūdolfs  1996  SKII Naukšēni

1143  1296  VII  Serţans   Vitālijs  1992  Portatīvo datoru centrs

1691  1516  VIII  Sēja     Artis   1979  VVK Pārdaugava

1032  1227  VII  Sibulis   Dzintars  1978  LAU I

    1962  X   Silkalns   Oskars   1972  AGA

594  930  V   Siminaitis  Pāvels   1983  Veloserviss

248  663  III  Simsons   Aldis   1964  MTB Priekuļi

250  665  III  Simsons   Arvis   1995  MTB Priekuļi

    1807  IX   Simsons   Edgars   1987  Veterāni

118  568  II   Sinagins   Ilja    1982  Ikšķile

678  984  V   Siľicins   Kaspars  1977
939  1169  VI   Siľicins   Inārs   1958
    1778  IX   Siľicins   Rihards  1986
200  626  III  Sirmais   Armands  1986  EMU

    1958  X   Sirmane   Baiba   1974  Lattelecom

    1780  IX   Sirmā    Aija    1985  EMU

    2063  XI   Sirmā    Liene    1981
1427  1438  VIII  Sīle     Renāte   1984  Arfi line

162  597  II   Sīlis    Lauris   1973  Peri vello ţiPeri

    2057  XI   Sīmane    Digna   1985  Bikram Yoga Rīga

    1887  X   Sīmanis   Oskars   1988
806  1078  VI   Sīpols    Emīls   1969  Silvanols/G4S Latvia

1039  1232  VII  Sīpols    Andris   1982  Capusta Club

1202  1329  VII  Skabis    Kaspars  1979  Point Transaction Systems

334  734  IV   Skabs    Mārcis   1990  Digger

319  722  IV   Skirjus   Rinolds  1976  LiVelo

249  664  III  Skļomiľš   Oskars   1979
1047  1238  VII  Skopiľš   Normunds  1981
713  1010  VI   Skrastiľš  Rihards  1987  Auto Rings

285  695  III  Skrebelis  Juris   1980
370  761  IV   Skrebelis  Normunds  1992
1865  1548  VIII  Skrickis   Rets    1965
    1696  IX   Skrimblis  Kaspars  1982
293  701  IV   Skroderis  Gints   1987  Grifs AG

    1999  X   Skujiľš   Edgars   1982  JYSK MTB team

1124  1288  VII  Skukovskis  Māris   1966
1079  1260  VII  Skvorcovs  Mareks   1985  Bergs

183  613  III  Slaidiľš   Jānis   1989  MTB Priekuļi

898  1140  VI   Slaidiľš   Guntis   1986
    1896  X   Slaidiľš   Didzis   1988  Avis Scott Team

238  655  III  Slāvietis  Raivis   1994  RaCafe/Tandēms

258  671  III  Slāvietis  Raimonds  1970  RaCafe/Tandēms
    1791    IX   Slāvietis   Jānis    1990  RaCafe/Tandēms

919  1155    VI   Slišāns    Guntars   1970  Ogre

    1895    X   Smeķis    Mārtiľš   1989
    1879    X   Smildziľš   Aigars   1972  Virsotne/MARMOT

1018  1217    VII  Smukule    Laura    1992
832  1091    VI   Smukulis   Elmārs   1962  Drusti Team II

237  654     III  Sniedze    Aivars   1951  Amatas dome

1229  1348    VII  Sniedze    Linda    1983
    1808    IX   Sniedze    Juris    1963  St.Gabriel

695  999     VI   Sniedziľš   Neils    1969
423  803     V   Sniegs    Ivars    1966
278  688     III  Sniķeris   Lauris   1961  RaCafe/Tandēms

    1754    IX   Snipke    Paulis   1979  Peri vello ţiPeri

    1701    IX   Solovjakovs  Jānis    1981
553  898     V   Sondors    Andrejs   1969  VVK Pārdaugava

11   506     I   Spalviľš   Intars   1980  Burusports Team

997  1206    VII  Spicins    Sergejs   1965  Toyota team

846  1098    VI   Spigovskis  Edmunds   1962  Hotel Centra - Velobiķeri.lv

    1819    IX   Spredzis   Pēteris   1978
1319  1390    VII  Sproģe    Linda    1983
443  819     V   Sproģis    Jevgēnijs  1983  KurTuEsi.lv

    1943    X   Sproģis    Ainārs   1977  Latvenergo

    1818    IX   Sprūds    Andris   1982
1540  1478    VIII  Spuriľš    Pēteris   1980  Venta Laiks

1216  1338    VII  Stabulnieks  Oskars   1992
949  1174    VI   Stafeckis   Māris    1976
    1842    X   Stakmanis   Oskars   1990  Mēs tāpatās

413  795     IV   Stalbergs   Intārs   1976  Avis Scott Team

1964  1610    VIII  Stanka    Juris    1966  AKC team

    2051    XI   Stankevičs  Sarmis   1972  Burkānciems

1092  1269    VII  Staľko    Edgars   1979
800  1073    VI   Staša     Aigars   1964  FMS

1171  1311    VII  Stašulis   Juris    1961  LMT

    1836    IX   Stašulis   Jānis    1989
230  649     III  Stelps    Normunds  1962  SKIL elektroinstrumenti

568  911     V   Stelps    Olafs    1960  SKIL elektroinstrumenti

    1936    X   Stepanovs   Austris   1981
267  679     III  Stepāns    Uldis    1966  El Gringo

    1815    IX   Stepāns    Normunds  1981  Vecāķi team

    Mammadaba     Stonis    Juris    1975  J&S

348  744     IV   Straubergs  Jānis    1980
415  797     IV   Straubergs  Aigars   1979  Swedbank/Merida 1

    2040    X   Straume    Mārīte   1976  Re&Re

819  1084    VI   Strauss    Aivars   1960  EMU
1049  1240    VII  Strautnieks   Salvis    1970
1426  1437    VIII  Strautnieks   Ģirts    1975  Virsotne/MARMOT

    1925    IV   Strazda     Agnese    1982
    1923    X   Strazdauskis  Dainis    1990  Dzīvesprieks

    2030    X   Strazdiľa    Laine    1984  Statoil

111  565     II   Strazdiľš    Rego     1966  SKIL elektroinstrumenti

342  741     IV   Strazdiľš    Oskars    1983  Purva sesks

884  1128    VI   Strazdiľš    Uģis     1970  Silvanols/G4S Latvia

1364  1411    VIII  Strazdiľš    Andris    1986  Direktoru skola

    1924    IV   Strazds     Kristaps   1976
    Mammadaba     Strazds     Andis    1976
    1866    X   Strele     Ieva     1984
280  690     III  Strēle     Armands   1975  Xsports Cycling Team

    1870    X   Strēlnieks   Aigars    1982  Iecava

    1795    IX   Strode     Katrīne   1981  adrenalins.lv

2448  1666    IX   Stuberovskis  Raitis    1984
89   553     II   Stukuls     Jurģis    1990  Kuldīga

1394  1422    II   Stupelis    Kaspars   1982  Burusports Team

781  1058    VI   Stūris     Andris    1979  Swedbank/Merida 1

    2019    X   Stūrmanis    Edmunds   1993  RaCafe/Tandēms

    1970    X   Suneps     Māris    1980  Bikram Yoga Rīga

441  817     V   Surgunts    Voldemārs  1950
603  937     V   Surţenko    Dmitrijs   1988  Tieto

    1768    IX   Sūniľš     Eduards   1982
53   532     I   Svētiľš     Gatis    1984  Fans/Multipower

    1893    X   Svikis     Raimonds   1976  Piľķi rullē

    1777    IX   Svikle     Aija     1984  Coca-Cola Hellenic

1498  1468    VIII  Šackis     Vladislavs  1988
1213  1337    VII  Šaraks     Aleksandrs  1978  Virsotne/MARMOT

    Mammadaba     Šarfa-Strazda  Inga     1977
1977  1614    VIII  Šarkovskis   Kristaps   1996
495  858     V   Šarovs     Dmitrijs   1986  RTU-mernieks.lv

190  620     III  Šeflers     Guntis    1982  Very Berry

211  635     III  Šeľavskis    Didzis    1981  Valmieras piens

102  560     II   Širons     Jurijs    1971
    1752    IX   Šitals     Andrejs   1985  Point Transaction Systems

    1980    X   Škľarovs    Vladislavs  1967  Elkor

1795  1533    VIII  Šķeperis    Jānis    1987  Ventspils

1891  1558    VIII  Šķēle      Valters   1984  AGA

178  608     III  Šķudītis    Juris    1976  Vellapēda/AM furnitūra

575  916     V   Šlapins     Māris    1975
39   523     I   Šlēziľš     Gints    1982  MTB Cēsis

87   551     II   Šlēziľš     Mārtiľš   1977  MTB Priekuļi

131  575     II   Šmits      Edgars    1979  MTB Garkalne
459  830  V   Šmits      Tomass    1989
515  871  V   Šmits      Aivars    1963
759  1043  VI   Šneiders    Uldis    1984  Kuldīga 2

928  1162  VI   Šneiders    Kārlis    1952  Kuldīga 2

1399  1425  VIII  Šops      Agris    1977
1260  1364  VII  Špaks      Aleksandrs  1974
522  876  V   Štāls      Jānis    1978  Bergs

    2045  XI   Šteinberga   Līva     1984  Ikšķile

2366  1658  IX   Šulberga    Ilze     1985
1338  1400  VIII  Šulce-Grante  Kristīne   1973  kartigais.lv

1045  1237  VII  Šulcs      Kaspars   1977
1621  1497  VIII  Šulmanis    Arilds    1954  Tieto

2012  1622  VIII  Šuriľš     Andris    1984  Point Transaction Systems

1183  1319  VII  Švarce     Gunta    1983
1234  1351  VII  Šveds      Mārtiľš   1984
396  781  IV   Švūksts     Arturs    1988  Burusports Team

1332  1397  VII  Takeris     Jānis    1971  Virsotne/MARMOT

801  1074  VI   Talcis     Normunds   1962  Wilo

    1748  IX   Talcis     Raimonds   1985  Wilo

    1829  IX   Tarabankevičs  Edgars    1987  Coca-Cola HBC Latvia

    1750  IX   Taraneks    Aivars    1974
    1853  X   Tauča      Anna     1997  RRS

1518  1475  VIII  Taukulis    Arnolds   1955  VVK Pārdaugava

156  592  II   Tauriľš     Ernests   1993  Limbaţi

439  815  V   Tauriľš     Jānis    1984  Jelgavas LIJA

660  974  V   Tauriľš     Jānis    1954  Jelgavas LIJA

    1900  X   Tālmanis    Edgars    1983
307  712  IV   Teivišs     Jānis    1982
    2055  XI   Tilgase     Anna     1990
980  1193  VI   Timma      Rihards   1984
1040  1233  VII  Tisenkopfs   Jānis    1976
219  642  III  Tīlišķis    Māris    1979  SKIL elektroinstrumenti I

    1820  IX   Tīzenbergs   Egīls    1968
    1762  IX   Tjarve     Kristīne   1977
868  1116  VI   Tkačenko    Ilgvars   1986
1969  1611  VIII  Tkačuks     Vasilijs   1981
    1760  IX   Toks      Arnis    1983  saarakalns.lv

1220  1340  VII  Tomānis     Aigars    1970
1060  1248  VII  Tomiľš     Valts    1990  Pedāļi gaisā

1241  1355  VII  Tomiľš     Arnis    1968  Pedāļi gaisā

702  1002  VI   Tone      Kārlis    1996  Junge.lv

860  1109  VI   Treijers    Rodrigo   1976  Virsotne/MARMOT

363  755  IV   Treilons    Normands   1971  Kuldīga

1294  1376  VII  Tretjaks    Aivis    1997  Rīgas jaunatnes komanda/RRS
1771  1528  VIII  Trifanova   Jana     1969  Lattelecom

    1933  X   Trofimoviča  Irina    1970  Elkor

940  1170  VI   Tropiľš    Mārcis    1984  Dzīvesprieks

502  862  V   Trops     Jānis    1966
710  1008  VI   Trops     Juris    1967
1169  1309  VII  Trops     Agris    1983  Cēsu alus

1085  1265  VII  Tukišs    Jurijs    1978  SKIL elektroinstrumenti

1331  1396  VII  Tutāns    Reinis    1993
    2002  X   Ugainis    Edgars    1986  JYSK MTB team

364  756  IV   Ukins     Aivars    1969
    1843  X   Ukins     Armands   1998
1886  1557  VIII  Ulnicāns   Gints    1987
705  1004  VI   Upāns     Uldis    1978  FMS

    1858  X   Upenieks   Reinis    1988
    1673  IX   Upīte     Agris    1969  Lattelecom 2

    1716  IX   Upīte     Armands   1972
1206  1332  VII  Upītis    Juris    1960  Sēlijas lūši

    2053  XI   Upītis    Edgars    1985
528  881  V   Upīts     Māris    1981  VW-Valmiera

448  821  V   Urlovskis   Jānis    1970
    1953  X   Urtāns    Vladislavs  1995  SKII Naukšēni

1055  1245  VII  Utināne    Anţela    1997  RRS-Baloţi

1038  1231  VII  Utkins    Inārs    1983
1468  1458  VIII  Uzulēns    Andrejs   1984  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv

174  606  III  Ūlis     Jānis    1957  Valmieras piens

1065  1252  VII  Vaganovs   Aleksandrs  1983
577  918  V   Vaitkevics  Jānis    1987  Bērzu street

    1787  IX   Valbahs    Askolds   1968
869  1117  VI   Valdbergs   Gatis    1982  Elkor

    1977  X   Valdbergs   Matīss    1989  Elkor

    1785  IX   Valdonis   Gatis    1982
1196  1327  VII  Valdrājs   Edgars    1988
1233  1350  VII  Valters    Edgars    1983
1846  1543  VIII  Valters    Andris    1980  Arfi line

    1738  IX   Valters    Edgars    1978
1483  1461  VIII  Vanags    Mārtiľš   1981  T.I.T.Ī.

1519  1476  VIII  Vanags    Edmunds   1974  Venta Laiks

1839  1540  VIII  Vanters    Edgars    1982  Pitons racing

707  1005  VI   Vasilis    Aigars    1982  Brektu šļūcēji

    1727  IX   Vasiļevskis  Aleksejs   1980  Scada

588  926  V   Vasiļjevs   Jānis    1986  Vellapēda/AM furnitūra

881  1126  VI   Vasiļonoks  Andris    1970
1508  1471  VIII  Vazdiķis   Dainis    1973  Everest

35   519  I   Vecvanags   Jānis    1987  Velkonis (Ventspils)
1009  1211    VII  Večens     Jānis    1975
876  1123    VI   Veidmanis   Andis    1980
271  682     III  Veinbergs   Raimonds  1977  Ulbroka

984  1197    VI   Veinbergs   Uldis    1974  Nordea Sacīkšu braucējs

814  1082    VI   Veipāns    Valters   1996
    1758    IX   Veipāns    Varis    1967
    Mammadaba     Veismane    Katrīna   1985
    1998    X   Veismanis   Intars   1975  Junge.lv

    1741    IX   Vekters    Varis    1965
386  774     IV   Veldre     Juris    1975  VVK Pārdaugava

    1885    X   Veldrums    Jānis    1988
1207  1333    VII  Velika     Vija    1950  LAU II

694  998     V   Veliks     Māris    1972  4 sekundes

    1903    X   Velps     Mārtiľš   1993
    Mammadaba     Ventaskrasta  Elīza    1988
1170  1310    VII  Ventaskrasts  Kārlis   1969
764  1045    VI   Venters    Gustavs   1991  Vālodzes

1119  1285    IV   Vertuls    Ivars    1981  Tele2

163  598     II   Vējons     Jānis    1983  Lattelecom 1

263  675     III  Vējons     Jānis    1952
    1833    IX   Vēmiľš     Krišjānis  1986  laskana

718  1013    VI   Vērzemnieks  Kalvis   1995  MTB Garkalne

540  889     V   Vēsma     Ģirts    1955  AGA

2187  1640    IX   Videmanis   Didzis   1985  Lattelecom 2

1584  1493    VIII  Vigulis    Sandris   1992  Mēs tāpatās

549  894     V   Vijgriezis   Guntis   1971  GEZE team

140  581     II   Vikmanis    Artūrs   1979  JYSK MTB team

    2073    XI   Vilāns     Jānis    1974  Wilo

300  706     IV   Vilcāns    Edvīns   1983  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv

966  1187    VI   Vilcāns    Jānis    1981  Nordic Partners Properties

1344  1403    VIII  Vilciľš    Aivis    1981  Garām ejot

240  657     III  Vilisters   Uldis    1967  4 sekundes

    1789    IX   Vilka     Ilze    1987  Lidosta-Laima

885  1129    VI   Vilkaušs    Jānis    1980
569  912     V   Vilks     Gatis    1981
1320  1391    VII  Viļkins    Māris    1982
944  1173    VI   Viļumsons   Jānis    1983
453  826     V   Vimba     Armands   1980  Toyota team

    1955    X   Vimba     Jānis    1969  Valmieras piens

369  760     IV   Vingris    Indulis   1978
    1886    X   Vintere    Guna    1988
    1753    IX   Vinters    Guntis   1965
1871  1550    VIII  Vipulis    Jānis    1976  LVM Čiekuri

    1794    IX   Vipulis    Uldis    1983
    1733  IX   Virse     Saiva      1969
960  1183  VI   Virviča    Vizbulīte    1986  SEB banka

    1798  IX   Visockis   Juris      1982  Conventus

1735  1523  VIII  Viškere    Lība       1991
223  645  III  Višķers    Dzintars     1968  Savējais

1082  1262  VII  Višķers    Emīls      1998  Savējais

1150  1301  VII  Višķers    Edvarts     1998  Savējais

    1826  IX   Vitkovska   Baiba      1966  Vitkovsky team

    1827  IX   Vitkovska   Ieva       1989  Vitkovsky team

    1850  X   Vitkovska   Zane       1992  Vitkovsky team

313  716  IV   Vitkovskis  Aigars      1972  Vitkovsky Team

709  1007  VI   Vitkovskis  Vilnis      1974  Vitkovsky Team

883  1127  VI   Vitkovskis  Ģirts      1988  Vitkovsky Team

1459  1452  VIII  Vitkovskis  Mārtiľš     1976  Vitkovsky team

    1825  IX   Vitkovskis  Juris      1964  Vitkovsky team

    1828  IX   Vitkovskis  Verners     1998  Vitkovsky team

729  1021  VI   Vitmanis   Eduards     1984  Practice Makes Perfect

505  865  V   Vitte     Andulis     1982  Dizaina Manufaktūra

170  603  III  Vīgants    Vilnis      1983  MTB Garkalne

1726  1520  VIII  Vīksna    Elīna      1986
    1912  X   Vīksna    Sanda      1988
923  1158  VI   Vīksne    Jānis      1955  SKIL elektroinstrumenti

985  1198  IV   Vīksne    Ilze       1983  SKIL elektroinstrumenti

    1990  X   Vīksniľš   Lauris      1987  Grifs AG

805  1077  VI   Vītiľš    Uģis       1982  Labā feja

1373  1415  VIII  Vītiľš    Andris      1978  Nordic Partners Properties

2069  1628  VIII  Vītoliľa   Olga       1980  LVM Čiekuri

1398  1424  VIII  Vītoliľš   Gints      1968
    1961  X   Voičis    Edgars      1975  AGA

1252  1361  VII  Voitkeviča  Aija       1986  Kubas kokerspanieli

282  692  III  Volkovičs   Edijs      1985  EVO

863  1113  VI   Volts     Ainārs      1968
1197  1328  VII  Vorza     Aigars      1962  Gulbenes SK Šķēps Valpor

    1739  IX   Vuls     Verners     1967
1184  1320  VII  Začs     Uģis       1987  Grifs AG

    1856  X   Zagorska   Velga      1966  AGL-Auto

2153  1634  VIII  Zagorskis   Gundars     1968  AGL-Auto

80   548  I   Zagoruiko   Maksims     1975  MTZ-serviss.lv

399  784  IV   Zaharovskis  Armands     1986
981  1194  VI   Zahvatova   Darja Natālija  1995  RRS

1708  1518  VIII  Zakevics   Jānis      1976  Everest

    2007  X   Zaķis     Zigmārs     1979  LVM Čiekuri

194  623  III  Zalcmanis   Roberts     1977  Vides fakti II

1250  1360  VII  Zaltāne    Līga       1984  Nordea Banka
1457  1451  VIII  Zaļaiskalns  Santa     1986
1425  1436  VIII  Zanders    Vilnis     1952
1558  1484  VIII  Zandovskis  Dzintars    1974  Siguldietis

516  872  V   Zariľš    Arnis     1984  SKIL elektroinstrumenti

1358  1408  VIII  Zariľš    Kārlis     1975
2158  1636  VIII  Zariľš    Jānis     1995  VW-Valmiera

94   556  II   Zarītis    Rolands    1995  TREK-PHILIPS-SPORT2000

564  907  V   Zaumanis   Jānis     1979  SEB banka

818  1083  VI   Zavickis   Andris     1971  Vita-Haza

    1804  IX   Zāģers    Krišjānis   1992
606  939  V   Zāģis     Ilmārs     1979  GANDRS-MERIDA

1128  1290  VII  Zālīte    Līga      1981  Astoľi kustoľi

1253  1362  VII  Zālīte    Ieva      1966
70   541  I   Zālītis    Jānis     1970  TREK-PHILIPS-SPORT2000

123  570  II   Zālītis    Mārtiľš    1995  NN-Sporta klubs

378  766  IV   Zālītis    Māris     1962  Kaivo-Vudlande

1903  1600  VIII  Zālītis    Andris     1973  Brāļi Pedāļi

    1984  X   Zālītis    Artūrs     1988  Everest

233  652  III  Zdanovskis  Arnis     1987  RaCafe/Tandēms II

679  985  V   Zdanovskis  Raitis     1974  T.I.T.Ī.

199  625  III  Zecmanis   Arnis Krists  1995  RaCafe/Tandēms

96   557  II   Zeics     Guntars    1975  Veloserviss

    1875  X   Zeics     Gints     1994  Veloserviss

    1847  X   Zeile     Roberts    1985  Labā feja

236  653  III  Zeimalis   Ojārs     1963  Drusti Team I

663  976  V   Zelčs     Aldis     1970  Silvanols/G4S Latvia

1062  1249  VII  Zeltiľš    Juris     1969
1346  1404  VIII  Zeltiľš    Valters    1993  S.F. Cube team

431  810  V   Zeps     Armands    1980
388  775  IV   Ziediľš    Jānis     1982  Ikšķile

723  1017  VI   Ziediľš    Vidvuds    1970  Nordi

853  1104  VI   Ziedonis   Edgars     1980  Ikšķile

1172  1312  VII  Ziemanis   Gundars    1967
    1790  IX   Ziemele    Aiva      1988  Lidosta-Laima

689  993  V   Zīle     Filips     1980  Arfi line

1010  1212  VII  Znatnajs   Reinis     1973  Z-kalns

281  691  III  Znotiľš    Kārlis     1989
331  731  IV   Znotiľš    Ingus     1985
1013  1214  VII  Zolbergs   Jānis     1978  forma2.lv

20   512  I   Zučiks    Zigmārs    1980  Fans/Multipower

1596  1494  VIII  Zuļģis    Raitis     1967  Baltijas grants

    2066  XI   Zuļģis    Raivis     1993  Baltijas grants

    2067  XI   Zuļģis    Kalvis     1989  Baltijas grants

668  977  V   Zuze     Aivars     1961  Lattelecom 2
    2031    X   Zvaigznīte  Maija   1988  Statoil

2273  1651    IX   Zvejniece  Linda   1982
799  1072    VI   Zverģis   Kaspars  1987  X Matti

    1693    IX   Zviedris   Nauris  1989
    1695    IX   Zviedris   Ričards  1991
2075  1630    VIII  Zvirbule   Anete   1985  LMT

    1972    X   Zvirbule   Alise   1989  Bikram Yoga Rīga

404  790     IV   Zvirgzdiľa  Inese   1967  Savējais

    Mammadaba     Zvirgzds   Arnis   1972
    2026    X   Ţaubris   Vitolds  1964  Silvanols/G4S Latvia

266  678     III  Ţebers    Ainārs  1964  ZZK-Cēsis SEB

746  1033    VI   Ţerbis    Ivars   1974
731  1023    VI   Ţīgurs    Didzis  1971
    1685    IX   Ţugs     Artis   1981
1002  1208    VII  Ţukovskis  Ints   1970  Kocēni

1072  1255    VII  Ţukovskis  Aigars  1985
    Mammadaba     Ţukovskis  Emīls   1996  Kocēni

    2072    XI   Ţunna    Ādolfs  1993
Velo     Summa


       2523

Corratec   2888

       2756

Focus     898
ZZK

Orbea     2060

KHS      2749

ZZK      2285
Focus     2781

       3370

Focus     2780

       1922

Trek     2856

Viper     2605

Cube     1378

Corratec   3446

Superior   3324

       3109

Scott     2111

Merida

ScottFlanders   2914

Giant     1696

Specialized  3501

       1695

Sabotage   3152

Cube     2828

GT

Trek     3322

Corratec   3033
Superior   3022

Scott

Trek     3163

Giant     1190

Corratec   1179

Focus     1273
Focus

KHS     2558

Cube     3085

Intense

       2676

Giant

       3299

       3075

Superior   2665

Giant    2576

       2136
Cube

Cube     3350

Superior

MeridaSuperior

Corratec

Author    2819

SuperiorCorratec   3021

Merida    2373

Merida    2383

Suzuki    3063

Corratec   2688

Merida    1843

Merida

Sensa

       3343

Cube     2350

Cube     595

GT

ZZK

Anlen

Cannondale  603
Cube     2111

Superior   508

BH      404

       3038

Predolli
Cube    2528
Corratec  3254

Author   3084

      607
Cube

KHS    2532

Corratec  2332

Felt    2988

Schwinn  2398

Scott   632
Merida   2377

Fuji    1444
      3037

Giant   2824

      1811

      516

SuperiorCorratec  2992

Wheeler  3006

Cube    1254

Superior

Superior  1296
Felt    2206

      3949

ZZK    3525

Merida   2780

Merida   2742

Giant   2701

      2485

      2388

Trek    2341

Merida   1748

KH9    677

Focus
Corratec
GT      3209

       2329

Corratec   3097

Trek     3182

       3305

       3289
       1638

       2306

Merida    3003

Superior   2991

Merida    2817
Merida    2537

Merida    636

Corratec   2627

Dema     1360

KHS      1936

Bergamont   1891

Sensa     2061

Rockmashine  492

Scott     2293

       735

Superior   2321

Author

Merida    2437

       432
Trek     2123

       1304
       2332

Giant     1168

       1978

Trek     3199

Scott     2697

Merida    3098

       2306
       1965

Cube     1949

Giant     1174

Corratec   3677

       1428

Merida    1137

GT      2413

Cube     3007

ZZK      2417

Cannondale  679

Gary Fisher

Cube     3191
Bulls     3010

ZZK      2938

GT      534
       1278

Cube     1209

Scott     3006
Ghost     2913

Cube

Merida    524

Merida    2869

Ghost     2746

Ghost     2199

KTM      2977

Corratec   2834

Cube     2310

KTM      2171
Cube     2832

Cube     1401

Cube     681

Merida

Giant     2497

Merida    3236

Cannondale  2036

Merida    525

Dema     2928

Ghost     2352

Orbea     2879

       3491
Rockmashine  1554

Giant

Trek     3671

Trek     2941

BH      3254

       1523

Superior   2871

GT      1969

Corratec   2318

       3605

Felt     2746

Corratec   3277

Commencial

Ghost

Corratec   2375

GT      2585

       1277

Scott     2523

Corratec   2265

       3385
Corratec   2739

       1508

Canyon

Wheeler    3061

Trek     1591

       3399

Giant

Giant

       686
       2746

       2569

Gary Fisher  1860

       2501

       2372

       3106

       2367

Superior   2896

Orbea     3324

       2088

MeridaTrek     1984
Merida     2845

Superior    2694
Cannondale   2984

Cube      2431

Merida     1599

Corratec    2373

Merida        3404

        2764

Corratec    3380

Superior    3177

Corratec    2855

Everest    2417

KHS      646

Trek      2710

Carbon     3344

Cube      1906

Flander    2503

Superior    2436

Corratec    3499

Corratec    2741

Cube      2794

Trek      3538

Corratec    3045
Cube      2683

Trek      2806

Rock Machine

ZZK

        2865
        3519

Ghost     2204

ZZK      2809

Focus     605

Superior    2162

Superior    3078

Intense    3022

Scott     2647

Merida     2456
Specialized  1592

Head     3162

GT      572

Trek     2201

Corratec   2666

Felt     2879

       1567

Merida    2886

KHS      2752

       2645

Corratec   2656

Corratec   649

Gary Fisher  2680

       617

Superior   616

       593

Giant     2484

Corratec   2407

Classic    501

Cannondale  609

Corratec   3131

Dema     2827

Dema     1997

       965

Scott     2695

       554
Giant     3043

Cube     2811

Focus     2752

       1375

Rockmashine  689

Scott     3030

       3570

Fuji     2838

Cube     2302

Dema

       631
       2799

       2955
       2982

Merida    2855

Panther

       0

TrekCube     923

Scott    1912

Cube     1277
GT

Trek     2541

Merida    3404

Flanders   2749
Flanders   3433

Trek     2808

MeridaTrek     3163

Focus    1139

Merida

Cross

KTM     2863

corratec

TREKCube

Cube       3097

GT      1176
Leader Fox  1908

Giant    654

Cube     3237

Giant    3160

Corratec   3136

Scott    3119

Dema     2859

Corratec   2527

       2889
Scott

       2767

Specialized

Trek     2944

       3177
Focus     3041

Superior   2909

Ghost     3138

GT      2776

       2492

Corratec   649

Trek     541

       1863

       3131

Merida    2424

Trek     2502

Wheeler    3209
Corratec   2521

Cannondale  2868

       2796

Corratec   2321

Corratec   3398

       3072

Flanders   3139

       1019

Sensa     2237

Trek

Scott     2559

Trek     2276

Trek     2145

Trek     524

       2888

Wheeler    2974

Corratec   2746

       2653

Merida    1603

Scott     1963

HB      3095
GT      824

KTM      2525
       2919

Merida    488

Merida

Wheeler    1742

Univega

Kellys    2887
Focus     2818

Giant     2257

       2483

Scott     3662

ZZK

ZZK      3351

Merida    2374

ZZK

ZZKCube     2913

Merida

Trek     3300

Trek     3144

       2698
Wheeler

       2091

Cannondale  0
Corratec   2535

       2199

Superior   2287

       2699

ZZK      2556

ZZK      1817

       583

Trek     3094
       3756

Cube     3214

       1654

Gary Fisher  1867

       2382

       2931
Rockmashine  2999
Scott     2541

Author    2339

       2212

Focus     3204GT      657

Scott     2822

       3318

Scott     3366

Giant     2760

Giant     2169

       2857

Superior   2816

       413

       2503

Corratec   2480

Cube     2469

       1706

GT      1199

Scott     664

Scott

       3885

Merida    2020

Merida    3302

Merida    2134

       2794

       3733

Giant     3331

Merida    1109

Merida    2432

Merida

Cube     1577
Rockmashine  1786
       3319
       3138
Trek     652

       2524

Gary Fisher

Giant

       2213
Fuji

Corratec   2613

Corratec   2994

Trek     853

       2485

Cube

kettler

       1305

Merida

Author    1293

Superior   2483

Corratec   3284

Corratec   3235

       2748

Superior   2868

CorratecGiant     3182

Dema     3059

Dema     2885

Merida    2813

       2797

Corratec   2785

Rockmashine  2735

ZZK      2562

ZZK      2550

KTM      2477

       2319

Corratec   2269

Corratec   2269

Merida    1577

Sensa     1192

Superior   1179

       712

TrekSuperior   2580

Superior   2076

       1647

Superior   2899

Corratec   3170

       2902
       2897

Dema     2608

Scott

Corratec   3555

       3258

Corratec   3175

Corratec   2641

       549

Specialized

ZZK      2894

       1825

Merida    2675

Corratec   2109

ZZK

ZZK      2596
Corratec   2588

GT      2378
Univega    2661

Giant     2597

Scott     2264

Corratec   1995

Trek     2906

Gary Fisher  2177

Scott     2512
Cube

KHS      1691
Scott     2421

Flander    2281

Cube     2308

Ralegh    610

Corratec   3807
Cube     2791

       2900
Cross

       3221

Cube     2742
KTM      2457

Cube     2164
Giant
Anlen

Merida
       2361

Scott     2692

Trek     3299

Kellys

Focus     1160

Scott     2818

Merida    3644

Scott     2199

       2236

Giant     1604

Corratec   2230

       2247

GT      2742

Merida    2834

ZZK      2616
Giant     3029
Merida    3138

Gary Fisher  1843

KTM      1391

Fore     3162

Trek     1931

ZZK      1487

       2909

Trek     3302

Cube     3260

Corratec   2952

       476

Head     1650

Superior   2488

       2973

Superior   2887

       2317
Corratec  2822

Scott   3110

Corratec

Panther  2836

Merida   2667

Giant   3665

      1156

Scott   1682

Univega  3353

Cube    3031

Wheeler  2228

Merida

      2590

Merida

Cube

Trek    2410

MeridaSimplon  1927
Merida   1966

      1234

MeridaKTM    3189

Atala   2601

Giant   2676

      3415

KHS    2825
      3053

Corratec  2696

GT     2254

ZZK    3790

Corratec  2518

Author   1194

      2446

Giant   1427

Merida   2493
Cube    0

Trek    3247

      3179
ZZK      1918

GT      2354

GT      2116

Corratec   1804

       2548

       2451

Merida

       2746

       2632

Peugeot

       2493

K-Unit    3328

Giant     1931

Superior   3003

       2839

Giant     2929

Giant     2349

Giant     3002

KTM      3502
Rockmachine  2717

Trek

Trek     2517
       2979

       2602

       755
Orbea     3205

Trek     2721

Superior   3246

Merida       1760

Scott     3043

Scott     1772

Dema     3536

Merida    2971

Gary Fisher  2882

       3521
Giant    3327

GT

       2593

Cube     2542

GT      2313

GT      1465

MeridaZZK     2143

Giant    2829

Trek

       3239

Corratec   2287

Corratec   2891

       2638

       1256

Merida    2925

Cube     2559

       2361

Cube     2473

GT      2724

Corratec   2580

GT

Corratec   3641

       1855

Trek     3017

ZZK     3339

Author    2843

Scott    2999

Schwinn   2511

       2277

Giant    3612

       3041

Kross    2591

Cube     660
Corratec   3252
Commencial  2623

Scott    2503

Cube

Corratec   3300

Trek     2617

Giant    2529
Cube     1883

Corratec   677

Scott     2111

Trek     2639

Corratec   2387

Corratec   2368

       3447

       2244

ZZK

Superior   2797

Dema

       2835
       2718

Trek     2115

Giant

Merida

Cube     3032

Merida    1180

GT      2417

       3023

GT      2583

Merida    2495
Merida    2367

       3526

Bergamont   3094

Merida    2477

KHS      2276

Cube

TrekGiant     2463

Author    3133

Commencial  2592

KHSMerida    2458

       2456

Corratec   2802

       2912

Specialized  3572

Specialized

Classic
      605
ZZK

GT

Giant

Giant

Trek    3248

Focus   1519

      0

      2686

Trek    2480

      3273
Orbea   3225

Trek

Felt

Panther      587

Pro race  1248

Corratec  2466

Merida   2466
Cube    3032

Rīga    3246

Cube    2591

Trek    3351

      2471

      3441

GT

ZZK    670

Cube

Focus   2614
Corratec  2447

Merida   2437

Corratec  2900

Cube    2863
Superior  1304

Corratec  495

      2517

Scott   1858

      1455
Scott

Wheeler    812

Felt     563

Specialized  3054

Scott     2896

Scott

Felt

ZZK      2750

Trek     1680

GT      2559

GT

Giant     3441

Bulls     2635

       3567

       2230

Trek     543

Corratec   1120

Merida    3290

Giant     532

ApachiScott     2627

       3813

ZZK      2765
Cube

Trek     2674
       2134

Cube     2477

Be One    3352

Corratec   2905

Corratec   2961

KTM      2593

Merida    2067

CTM

KHS      2533

       3364
       3425

       2248

4ever     1759

Diamant    2649

       0
Merida   2492

Merida   3254

Scott    3170

Scott    3010

      2548

      2607

Corratec  2316

Giant    3096

Felt    2802

Commencal  1517

Stevens   623
Merida   1755

KHS

Kalkoff

ZZK     2297
Trek

Cube    1910

GT     2083

      2292

Wheeler   2651

Orbea    2600

Trek    2538

Trek    1182

Giant    713
Cube

Trek

ColnagoZZK

Velo    4000

      3596

Corratec  3015

Giant    2469

KHS     2112

Cube

Cube    2486

SuperiorTrek    2895

Giant
       3636
Merida    492

Classic

Bergamont   2876

       2410

Trek     2323

Specialized  2694

       0

Scott     3013

GT      0

Superior   2484

4ever     663

Merida

Specialized  3160

Giant     3468

Cube     3118
Corratec   2772

Sabotage

       3429

Trek     3014

       621

       2847

       3242

Cube     3000

       2874

       2826

Giant     2650

Giant     507

Merida

       3749

Corratec   3367

       3178

Merida    3054

Cannondale  2934

       1423

Scott     785

Superior   2629

       3667

       2417

Superior   2970
Merida    2948
Trek      2591
      2449
      370

GT

MeridaTrek    3347

Merida   2801

Merida   2774
Superior  2391

      3642

Merida   2710

Author

Giant   2504

      3078

Focus   3300

Cube    2497

Merida   2280

Corratec  1917

Anlen   1424

Trek    2753

Scott   3045

Felt

Felt

Corratec  3101

Corratec      3131

Giant   3521

Giant   2842
      3976
GT

      1174
Focus   3186

      2807

KTM    2244
        2876

Corratec    2769

        2787

Merida     662

KTM      2918

Fuji      1264

TrekWheeler    3782

Corratec    3006
Altrix     0
Fuji

Giant     2722

Fuji      3003

Merida     3487

Corratec    1826

Scott

TrekFocus     3324

Dema      2960

Orbea     2953

Cube      2309

Corratec    1401

        2617

Technium    479

        1049

        1777

        1720

GT       666

Rock Machine

Scott     2762

        2701

        2469

GT       2266

Giant     2434

Focus     638

Superior    2357

        1998
Merida     2660

Scott     3749
Trek       3251

American Eagle  2850

Merida      3012

GT        2576

Corratec

Merida      3467
Jawa       2527

GT        3055

Author      3123

Merida      3205

Superior     2362

         3299

Ghost      3148

Scott      1937

Cube       1510

Corratec     3878

         3702

Dema       2905

Dema       2670

Dema       2509

Giant      1559

Kellys      2915

         1577

         1570

Trek       2589

BergamontRockmashine   1141

Trek       681

         2979
Trek       2499

Bergamont    2419

Trek       0

         2716

Trek       2852

Trek       2743

Trek       2505
Trek       3735

         3654

Scott      2659
Giant     2111
Cube      1657

Giant     2484

Merida

KTM      2995

        2295

        2179
ZZK      605

Specialized

        3255

ZZK      3235

Bulls

Cube      2834

Giant     1051

Trek      2618

Trek      2639

Trekking Fox  1080

        3353

Superior    3028
Scott     2830
        2246

Superior    1001

Giant     0

Canyon

        2810

        0

Giant

GT       2431

ZZK      2464

        3658

Merida     2763

        3667

        3091

Scott

        3242

Giant     3081

Superior    2397

Merida     578
       3853
Superior   2247

Merida    1110

       2372
Giant     2800

Carver    3198

Giant     3194

Leader Fox

ZZK      3421

Giant     2714

Cube     2465

Fuji

Trek     3265
SuperiorMerida    1614

Giant     3325
Giant

Corratec   2579

Cube     2364

Cube     2147

Specialized  3061

Scott     3094

Corratec   3198

Trek     2357

Trek     2679

Nox Eclipse  3147

       3024

Scott     669

Cube

Corratec   3136
Classic    2267

Trek     2318

Gary Fisher  3300

Felt     2497

Scott

Focus     3214

Focus     3180
Focus

Scott     2483

Rock Machine

Mosqito

Flanders    2387

KHS      2552

        3216

Cube      2110

Giant

Tomac     2694

Dema      2974

Corratec    3160

TrekMerida     2833

        3829

        2409

        2538

Specialized

        1887

        2941

Merida

Trek

Orbea     1317

Merida     2125

Corratec    2458

Cube

Scott     2989

        620

Dema

Specialized  2307

Superior    2583

Focus     2208

Scott

Hasa      3226

Corratec    2819

Cube

Merida     3174

Superior

Merida

        3044

Trek      2987
Orbea     2562
KHS      2356

Mongoose   1622
Orbea     3440

Giant     3053

Ghost     2506

Cross     1793
       3159

Trek

Giant

Specialized  0

       3499

Cube     1711

Merida    2597
       2942

Merida    2794

Flanders

       3623

GT

Cube

Scott     1410

Gary Fisher  2134
Cube     613

Dema     2884

Scott     3284

Corratec   3249

       3460
Corratec   788

       657

       3305

Corratec   2817

Trek     3666

       3500

Cube     3391
Trekking Fox     2918

Merida        2868

           2627

           2473

Trek         1703

Classic        2029

KHS          2862
Giant         404

Flanders       1849

Corratec       2358

Merida        1202

Superior       602

4ever         2190

GT          2092

Commencial      3003

Giant         1860

GT          2581

Giant

Rock Machine
Merida        1372

Giant         3341

Gary Fisher Big Sur  2946

Trek         2738

Cube

Giant         3108
Trek         2423

Scott         2363

Corratec       3241

Merida

Cube

Gary Fisher      2522

Corratec       617

Kellys

Merida        2117

Cube         2335

           2080

Corratec       2687

Trek         2526

           3031

           1942
       898

Author

       2464

Merida    2877

Schwinn    2680

       2209

       2310

Specialized  1860
Corratec   3030

Cube

Giant     660

Trek     2685

Trek
Corratec   2140
Cube     2855

Scott     2936
IDEAL     2342

Superior   2366

Fuji     1505

Demo     3314

KHS      2329

Giant     2814
       2521
Fuji

       2159

Wheeler    2097

       680

Pells

KHS      1464

Corratec   1371

Bergamont   685

Norco     2683

Specialized

       2803

Corratec   2508

       1394

Merida    3673
       2394

Gary Fisher  2512

Focus     3166

Giant     2419

Bulls     2566

Corratec

Merida
Giant     3009

Corratec

       2137

Corratec   2694

Giant

ZZK

Classic    2209

Superior   2619

       2272

       3325

       3177

Cube

Head     2675

Scott     2839

       528

Felt     1247

Trek     2834

Corratec   3365
Rockmashine  3127

       2436

Superior   1833

KHS      3212
Giant     2506

Trek     2819

Cube     1886

KHS      2462

       2925
Cube     3025
Corratec

Wheeler    665

Superior
ZZK      2443
Giant     1041

Specialized  3236

Specialized  2316

Specialized  2239

Corratec

KHS

Ghost

Corratec   3098

Bergamont   2683

Ghost     2506

Trek     1539

KHS

Merida

Norco Rival  2664

       2875

KTM      3322

Giant     1063

Scott

Giant     2479

       2419
Focus     2579

       1769

Felt     573

Merida    1703
Cube     2050

Univega    3156

Trek     2524

Merida    2155

ZZK

       2188

Red Bull

Giant     543

Specialized  3517

Felt     3002

       2422

Merida    1084
       3275

GT      2056
Comencial   1548

Univega    1626

Marko Fluid  1288

Cube     2867

       1811

Merida    542

Trek     3479

Scott     2823

Merida    2564
Giant     2791

Specialized  2265

Anlen     2049

GT      3537

Giant     3410

       3020

Superior   651
       3221

Trek     2711

       3265

       3469
Giant

       3216

       2729

Giant     2332

       1827

Cannondale  2960

Superior   3007

Cube     2669

       2530

Giant     2207
       2696

Merida    2393

Cannondale  3159

4ever     3074

KHS      2391

       3754

       1234
       2724
      491

Superior  2583

Ghost

Superior

Corratec  571
Scott   2998

Merida      3175

Cube    2644

Trek    2661

Scott

Panther  2403

Merida   2322
Vieta  Numurs Koridors  Uzvārds     Vārds    Dz.g. Komanda/pārstāv        Velo    Summa

65   53   II     Aleksejevs    Leonīds   1958  Fans/Multipower             3454

    162   III    Ansons      Andris    1975  Meţmalas MTB
45   39   I     Apse       Agnis    1971  Kaivo-Vudlande        BH     3583

67   55   II    Ardava      Lelde    1985  Rietumu-Delfin        Giant   3453

7    7    I     Austa      Caspar    1982  TREK-PHILIPS-SPORT2000          3955

35   30   I     Avens      Reinis    1978  GANDRS-MERIDA              3660

299   140   III    Banga      Elīna    1975  Re&Re I                 626

57   47   I     Baranovskis   Guntars   1968  Smiltene           BH     3521

156   102   III    Bartuševičs   Rihards   1990  Mārupes SC          Focus   2666

32   27   I     Beika      Normunds   1976  Xsports Cycling Team     Corratec  3675

81   64   II    Beitāns     Kaspars   1971                 Lapierre  3369

    149   III    Beitāns     Krišjānis  1994  Rīgas jaunatnes komanda RRS
10   10   I     Bekmanis     Indulis   1989  Rietumu-Delfin        Giant   3889

40   35   I     Benhens-Bēkens  Ernests   1990  Rietumu-Delfin        Giant   3638

97   74   II    Berķis      Armands   1966  Burusports Team             3275

    168   III    Berķis      Valdis    1990  Mārupes SC          Merida

21   18   I     Bēcis      Armands   1991  Rietumu-Delfin        Giant   3736

216   123   III    Bērsons     Ivars    1971                      1578

260   135   III    Bērziľš     Jānis    1986  Valmieras piens             826

76   60   II    Biezais     Mārtiľš   1971  EthicSport                3386

131   88   II    Blūms      Ronalds   1970  Gjensidige Baltic            2905

169   108   III    Bļinovs     Romāns    1992  Rīgas jaunatnes komanda RRS       2417

    188   III    Bodnieks     Andris    1976  Xsports Cycling Team     Corratec

59   49   I     Bogdanovs    Aivars    1965  EthicSport          Orbea   3512

143   98   II    Boļšis      Normunds   1969                 Superior  2819

    150   III    Brēmanis     Ansis    1994  Rīgas jaunatnes komanda RRS
144   99   II    Bricis      Ilmārs    1970  ZZK              ZZK    2802

47   40   I     Brokāns     Raimonds   1973  NN-Sporta klubs        Giant   3575

91   71   II    Bruzinskis    Jānis    1959  Kuldīga                 3292

23   20   I     Celmaraugs    Ints     1965  GANDRS-MERIDA              3723

77   61   II    Ceplītis     Guntars   1969  Valmieras piens             3377

    169   III    Čaks       Ernests   1994  Fans/Multipower
239   130   III    Čavars      Aigars    1980  Ikšķile                 1278

105   77   II    Česka      Ģirts    1972  ZZK                   3228

215   122   III    Čukurs      Uldis    1969  Vides fakti          Cube    1579

    147   III    Denas      Danyla    1992  Velomanija-Niskama
183   113   III    Deľisovs     Sergejs   1971                 Focus   2171

    202   III    Deľisovs     Aleksandrs  1966                 Viper

    143   III    Dolgovas     Andrejus   1987  Velomanija-Niskama
138   93   II    Dulmanis     Haralds   1979  SEB Banka           Trek    2856

28   24   I     Dzalbs      Gunārs    1971  Rietumu-Delfin        Giant   3692

62   52   II    Eiduka      Ivanda    1977  Rietumu-Delfin        Giant   3503

229   128   III    Eiduks      Osvalds   1972  ZZK                   1409
141  96  II  Eislers    Ingus    1989  Alpha Baltic/Unitymarathons.com          2834

115  82  II  Evarts     Deniss    1985  ebike/4ever                    3113

   184  III  Fiļipovs    Aleksandrs  1984  Vides fakti
22  19  I   Flaksis    Toms     1988  NN-Sporta klubs           Giant     3733

66  54  II  Flaksis    Mārtiľš   1986  Vides fakti                    3453

136  92  II  Flaksis    Andţs    1991  Rietumu-Delfin           Giant     2872

107  79  II  Fūrmane    Madara    1992  Valmieras piens                  3183

123  87  II  Fūrmanis    Māris    1971  Valmieras piens           KTM      3014

42  37  I   Gailišs    Oskars    1969  NN-Sporta klubs           Giant     3614

134  90  II  Galibeckis   Juris    1975  Meţmalas MTB                   2881

234  129  III  Goba      Edgars    1974  Salaspils/Zīriľi                 1356

122  86  II  Grants     Edijs    1985  filter.lv              Scott     3024

153  101  III  Grants     Ingus    1962  filter.lv              Scott     2697

251  134  III  Herings    Kristaps   1981  NN-Sporta klubs                  920

88  68  II  Iļjenko    Andrejs   1969  Smiltene              Superior   3321

90  70  II  Inovskis    Nauris    1981  Kuldīga                      3313

   186  III  Janevics    Pēteris   1994  NN-Sporta klubs
   195  III  Janevics    Aldis    1970                    Giant

142  97  II  Jankovs    Dmitrijs   1966                    Fuji     2820

225  126  III  Jansons    Juris    1975  Riga Ironman Team/Rockstar Energy  Orbea     1441

   171  III  Jasinskis   Raimonds   1983  LDZ apsardze
   182  III  Jonass     Mārcis    1979  Xsports Cycling Team        Corratec

   204  III  Jureckis    Edvīns    1992                    Corratec

61  51  II  Kalējs     Agris    1962  Hotel Centra-Velobiķeri.lv            3507

159  105  III  Kalniľš    Ģirts    1960  ZZK                 Specialized  2600

   189  III  Kalniľš    Mārtiľš   1982  Zaļais Bruģis            Merida

60  50  I   Kalveršs    Māris    1976  Xsports Cycling Team        Corratec   3508

   194  III  Kancāns    Kristaps   1981  Virsotne/MARMOT           Kellys

   166  III  Kattai     Kaupo    1973  ZZK
   180  III  Kaufmanis   Uldis    1975  Xsports Cycling Team        Corratec

30  25  I   Kaupe     Jānis    1983  ebike/4ever                    3680

69  56  II  Kazainis    Viesturs   1960  TREK-PHILIPS-SPORT2000       Trek     3439

33  28  I   Keišs     Jānis    1991  Valmieras piens                  3672

170  109  III  Kleinbergs   Jānis    1957  ZZK                        2409

106  78  II  Klinovičs   Vilnis    1962  Ikšķile                      3200

221  125  III  Klinovičs   Toms     1992  Ikšķile                      1491

   163  III  Knodze     Krišs    1992  Meţmalas MTB
16  15  I   Knostenbergs  Toms     1990  TREK-PHILIPS-SPORT2000              3763

269  139  III  Kronbergs   Aldis    1976  Kuldīga                      753

219  124  III  Kruskops    Krists    1986  Kaivo-Vudlande                  1498

70  57  II  Krūmiľliepa  Andris    1983  Hotel Centra-Velobiķeri.lv            3426

184  114  III  Krūze     Māris    1977  EthicSport                    2171

108  80  II  Kursītis    Andis    1981  ebike/4ever                    3173

   159  III  Kvedere    Maija    1980  FMS
74  59  II  Ķiepe     Nauris    1976  ZZK              ZZK      3421

   181  III  Ķiksis     Ainārs    1972  Xsports Cycling Team     Corratec

36  31  I   Ķipurs     Kristaps   1983  Hotel Centra-Velobiķeri.lv  Merida    3652

39  34  I   Ķipurs     Kaspars   1982  Hotel Centra-Velobiķeri.lv         3644

121  85  II  Laizāne    Lija     1993  Rīgas jaunatnes komanda RRS         3060

   176  III  Landratovs   Vits     1982                 Giant

72  58  II  Lapiľš     Andis    1993  Tandēms/Drink Me       Corratec   3424

34  29  I   Lavišs     Aleksandrs  1974  GANDRS-MERIDA                3661

   196  III  Lazda     Aksels    1979                 Merida

   201  III  Lācis     Dzintars   1975                 KTM

   197  III  Lātss     Matīss    1994  NN-Sporta klubs        Giant

93  72  II  Lejiľš     Dzintars   1973  Fans/Multipower        Cube     3289

104  76  II  Levenšteins  Ģirts    1984  Re&Re I                   3228

   156  III  Levenšteins  Mārtiľš   1988  Re&Re I
140  95  II  Levitass    Juris    1959  MTB Priekuļi         Orbea     2835

   151  III  Lipovskis   Oskars    1994  Rīgas jaunatnes komanda RRS
   200  III  Lipsnis    Haralds   1994  NN-Sporta klubs        Orbea

177  111  III  Lubāns     Gatis    1987                        2279

   185  III  Lukjanovičs  Edgars    1980  Vides fakti
49  42  I   Markss     Reinis    1990  Smiltene           Trek     3566

6   6   I   Masikmets   Alges    1968  ZZK              GT      3960

48  41  I   Meldrājs    Arvis    1992  NN-Sporta klubs/RRS      Giant     3571

   167  III  Meļehs     Oļegs    1982  TREK-PHILIPS-SPORT2000
   172  III  Miglāns    Edgars    1974  TREK-PHILIPS-SPORT2000
162  107  III  Miķelsons   Lauris    1977                 Giant     2574

   170  III  Millers    Jānis    1982  LDZ apsardze
79  63  II  Nerugals    Viktors   1983  ebike/4ever                 3373

   190  III  Ľilovs     Valdis    1975                 Corratec

1   1   I   Oras      Allan    1975  Rietumu-Delfin        Giant     3994

38  33  I   Osītis     Dzintars   1968                        3649

132  89  II  Ozoliľš    Reinis    1991  Valmieras piens        Giant     2902

242  132  III  Ozoliľš    Ivars    1966  Vides fakti                 1183

   161  III  Ozoliľš    Jānis    1972  EthicSport
   145  III  Padriezas   Linas    1990  Velomanija-Niskama
41  36  I   Paegle     Aigars    1981  GANDRS-MERIDA                3635

   160  III  Pakulis    Jānis    1970  EthicSport
   175  III  Paļčikovskis  Dāvids    1994                 Merida

55  45  I   Patrijuks   Aleksandrs  1993  Meţmalas MTB                3526

139  94  II  Pāvuls     Patriks   1993  Vimbukrogs          Trek     2854

   193  III  Pegasovs    Andrejs   1983                 Black

158  104  III  Polis     Aldis    1962                 Specialized  2623

135  91  II  Pommers    Andris    1974  Salaspils/Zīriľi              2874

17  16  I   Ponomarenko  Andris    1987  GANDRS-MERIDA                3759

4   4   I   Preimanis   Matīss    1991  Rietumu-Delfin        Giant     3963
   198  III  Prindulis   Jānis     1980
52  44  I   Priţevoits   Jānis     1985  TREK-PHILIPS-SPORT2000       Focus     3545

   192  III  Prokofjevs   Ivars     1991  Rietumu-Delfin           Giant

116  83  II  Pundurs    Aldis     1965  Hotel Centra-Velobiķeri.lv     Giant     3103

   152  III  Pundurs    Gatis     1994  Rīgas jaunatnes komanda RRS
243  133  III  Putsep     Erki     1976  Alpha Baltic/Unitymarathons.com          992

27  23  I   Rapa      Jānis     1974  GANDRS-MERIDA                   3697

2   2   I   Rācenājs    Kristofers  1985  Alpha Baltic/Unitymarathons.com          3986

85  65  II  Reiters    Uldis     1993  Rīgas jaunatnes komanda RRS            3336

   165  III  Remerts    Pēteris    1993  Salaspils/Zīriľi          Ideal

   178  III  Reľķis     Ints     1972  Xsports Cycling Team        Corratec

8   8   I   Rezins     Jānis     1990  Alpha Baltic/Unitymarathons.com          3954

20  17  I   Rezins     Jānis     1962  ZZK                 Specialized  3742

146  100  II  Romanovskis  Raimonds   1961  Ikšķile               Scott     2789

   154  III  Romanovskis  Jānis     1986  Ikšķile
56  46  I   Roskošs    Jānis     1973  Smiltene              BH       3525

   179  III  Rozenfelds   Egons     1969  Xsports Cycling Team        Corratec

44  38  I   Rubiks     Jānis     1989  Valmieras piens           Giant     3585

241  131  III  Rudens     Māris     1976  Riga Ironman Team/Rockstar Energy  Corratec    1208

161  106  III  Sabaliauskas  Marius    1983  GANDRS-MERIDA                   2578

228  127  III  Sabulis    Gvido     1970  EthicSport                     1421

25  22  I   Sārs      Mārtiľš    1987  NN-Sporta klubs           Giant     3708

   173  III  Sergejevs   Raimonds   1980  AKC Team
203  120  III  Siliľēvičs   Jurijs    1984  mtb.lv               Trek      1709

103  75  II  Simanovskis  Reinis    1993  Rīgas jaunatnes komanda RRS            3249

89  69  II  Sirmais    Kaspars    1971  SEB Banka              Cube      3317

193  116  III  Skolnieks   Jānis     1972  Gjensidige Baltic                 1975

172  110  III  Skrūzmanis   Daniels    1993  Livelo               Full-Dynamix  2349

11  11  I   Skujiľš    Raivis    1991  NN-Sporta klubs           Giant     3862

   203  III  Smiltnieks   Olafs     1974  Silvanols              Trek

9   9   I   Smirnovs    Andris    1990  Rietumu-Delfin           Giant     3904

   187  III  Smirnovs    Andrejs    1994  Rīgas jaunatnes komanda RRS     Univega

13  12  I   Smoļins    Ervīns    1987  NN-Sporta klubs           Giant     3827

15  14  I   Smotrovs    Konstantīns  1985  ebike/4ever                    3765

96  73  II  Sniķis     Juris     1973  Meţmalas MTB                    3276

5   5   I   Sorokins    Dmitrijs   1982  Rietumu-Delfin           Giant     3962

   164  III  Stašāns    Jānis     1980  Lattelecom
200  119  III  Stepnojs    Valērijs   1976  Grifs AG                      1814

   155  III  Stonis     Jānis     1992  Valmieras piens
117  84  II  Strazdiľš   Kaspars    1980                    ZZK      3101

86  66  II  Šarākovs    Renārs    1975  ebike/4ever                    3335

   142  III  Šertvytis   Donatas    1991  Velomanija-Niskama
112  81  II  Šmite     Līga     1991  Valmieras piens                  3157

   146  III  Šrom      Jonas     1992  Velomanija-Niskama
   199  III  Štāls      Artūrs   1985  Zaļais Bruģis
58  48  I   Šteinbergs   Atis    1980  Valmieras piens               3516

185  115  III  Šteinbergs   Ints    1971  Salaspils/Zīriľi               2169

199  118  III  Štekels     Jānis   1982                        1898

24  21  I   Šuksts     Normunds  1973  TREK-PHILIPS-SPORT2000            3719

198  117  III  Tamkrovs    Helmets  1978  ZZK                GT     1927

157  103  III  Terinks     Raivis   1973  e-velo.lv             Corratec  2633

268  138  III  Trabo      Andrejs  1987  Vides fakti                 760

   158  III  Učelnieks    Dainis   1981  Re&Re I
51  43  I   Ukins      Valdis   1974  Fans/Multipower          Cube    3547

87  67  II  Vidţups     Egīls   1981  ebike/4ever                 3328

267  137  III  Vilisters    Gints   1992  4 sekundes            Superior  761

   191  III  Vilkštreins   Agnis   1981  Garām Ejot            Cube

182  112  III  Viļimas     Aļgirdas  1971  SEB Banka             Trek    2216

   177  III  Viļumovs    Ivo    1985  Xsports Cycling Team       Corratec

209  121  III  Viļums     Guntis   1954  Smiltene             Giant   1617

78  62  II  Vimba      Henrijs  1992  Valmieras piens               3377

   153  III  Vītols     Kārlis   1985  Ikšķile
31  26  I   Voiceščuks   Uģis    1971  EthicSport                  3677

   141  III  Volungevičius  Justas   1985  Velomanija-Niskama
   144  III  Volungevičius  Karolis  1982  Velomanija-Niskama
14  13  I   Vosekalns    Andris   1992  Alpha Baltic/Unitymarathons.com       3814

   174  III  Zakevics    Mārtiľš  1981  Everest
3   3   I   Zīmelis     Raivis   1976  TREK-PHILIPS-SPORT2000            3972

37  32  I   Zīmelis     Aigars   1975  Meţmalas MTB                 3650

264  136  III  Zvingulis    Aigars   1961  Kuldīga              Corratec  792

   148  III  Zvirbulis    Pauls   1994  Rīgas jaunatnes komanda RRS
   157  III  Ţimants     Uldis   1981  Re&Re I
   183  III  Ţukovs     Mārcis   1975  Vides fakti

								
To top