apskatīt šeit velo lv by niusheng11

VIEWS: 2,596 PAGES: 78

									Vieta  Nr.     Kor.  Uzvārds    Vārds   Dz.g.  Komanda/pārstāv
    2226    X   Abzalons   Andis   1972
    2227    X   Abzalons   Nauris   1999
949   1115    VII  Actiľa    Līga    1982  Drusti Team II
443   852     IV   Adijāns    Edgars   1975  SKIL elektroinstrumenti
683   955     VI   Ailis     Ansis   1983  Lattelecom 1
1414  1529    IX   Akermane   Inese   1983  Point Transaction Systems
1578  1674    IX   Akermanis   Jānis   1986  Lattelecom 2
    Mammadaba     Akmentiľš   Emīls    1970 Laimīgi kopā
    Mammadaba     Akmentiľš   Pauls    1996 Laimīgi kopā
    2390    IV   Akulova    Ilona   1982  Novatours
1335  1359    IX   Aleksāns   Juris   1966  Gulbenes SK Šķēps
366   961     V   Aliks     Uldis   1988  MRGS
908   1279    VII  Aliks     Juris   1956  MRGS
163   578     III  Alsiľš    Modris   1967  ZZK-Cēsis SEB
464   944     V   Altenburgs  Jānis   1968  SSK Bebra
    2228    X   Altrofs    Gints   1975  VVK Pārdaugava
1492  1382    IX   Ancāne    Dace    1972  Gjensidige Baltic
563   879     VI   Ancāns    Valdis   1963  Suntaţi
1135  1054    VIII  Ancāns    Ainis   1961  Nīkrācce
361   1473    V   Ančevs    Mikus   1992  LiVelo
137   711     III  Andersons   Renarts  1976  Vecdaugava
297   601     IV   Andersons   Ingus   1981  EMU
447   562     V   Andersons   Ainārs   1962  Velkonis (Ventspils)
553   1800    VI   Andersons   Arvils   1962  Carnikava
1165  1899    VIII  Andersons   Māris   1986
658   1874    VI   Andiľš    Valdis   1948  Velo-2
273   832     IV   Andrijanovs  Andis   1963  Hotel Centra - Velobiķeri.lv
1582  1426    IX   Ankoriľš   Māris   1972  Virsotne/MARMOT
    2179    X   Ansfelds   Jurģis   1985  AGA
41   550     I   Antonēvičs  Māris   1971  ZZK-Cēsis SEB
    2229    X   Antrops    Uldis   1996
    2395    III  Anţe     Uldis   1971  SS1930
838   1427    VII  Aľikejevs   Andrejs  1991  Dzīvesprieks
472   693     V   Apalups    Andris   1965
179   902     III  Apinis    Ainārs   1967  Vidzemes Mērnieks
1561  1796    IX   Apinis    Mārtiľš  1989  Vidzemes Mērnieks
59   602     II   Apse     Andis   1983  LVM Čiekuri
1371  2034    IX   Apse     Ivita   1988  Very Berry
1391  1708    IX   Apsītis    Ģirts   1989
1585  764     X   Apsītis    Oskars   1977  AKC
    2211    X   Apšenieks   Ēriks   1953
    2204    X   Arbūzovs   Armands
    2205    X   Arbūzovs   Valērijs
370  683  V   Ardavs   Edijs      1982  TREK-PHILIPS-SPORT2000
916  1501  VII  Arnavs   Ainārs     1979  ARKO
    2230  X   Arnītis   Gvido      1984
1070  1505  VIII  Asma    Andris Matīss  1995  MTB Priekuļi
    2231  X   Ašmanis   Oskars     1983
827  1488  VII  Aumalis   Anrijs     1980  Cēsu alus
215  1677  IV   Ausmanis  Dzintars    1990  Kuldīga
1108  1993  VIII  Auziľš   Raimonds    1986  Grindeks
1246  725  VIII  Ābele    Mikus      1969  VVK Pārdaugava
581  1011  VI   Āboliľa   Aiga      1995  Drusti Team II
1375  1915  IX   Āboliľa   Rudīte     1983  SEB
213  616  IV   Āboliľš   Edgars     1992  Meţmalas MTB
236  730  IV   Āboliľš   Jānis      1967  Drusti Team I
973  1916  VII  Āboliľš   Artūrs     1977  SEB
1120  1334  VIII  Āboliľš   Roberts     1983  RJK-Elpiľa
    2232  X   Āboliľš   Aigars     1984
1317  1707  IX   Āboltiľš  Aldis      1990
    2396  XI   Āboltiľš  Māris      1982  Labā feja
63   588  II   Ādamsons  Erlends     1972  VVK Pārdaugava
    2388  IV   Āķis    Sandis     1975  BSC Group
    2233  X   Āķītis   Māris      1975  Picturehappy.lv
1207  1832  VIII  Āre     Aldis      1971  Savējais
1384  1831  IX   Āre     Lelde      1996  Savējais
604  2009  VI   Ārents   Jānis      1994  Meţmalas MTB
505  1822  V   Bahmans   Roberts     1994  Ventspils BMX
166  910  III  Baidiľš   Aleksandrs   1970  Elkor
1301  2124  IX   Baiţa    Dāvis      1983  Rīga
818  1713  VII  Bajārs   Aigars     1986
1007  2014  VIII  Baklāns   Jānis      1981  Elings
392  765  V   Balajs   Raimonds    1983  Grifs AG
1074  1225  VIII  Balanasa  Kristīne    1978  Virsotne/MARMOT
266  733  IV   Balandiľš  Igors      1960  Smiltene
427  1001  V   Balka    Andis      1985  RaCafe/Tandēms
1314  1402  IX   Ballaha   Elga      1980
977  1719  VII  Ballods   Aleksandrs   1987  Tieto
1447  1731  IX   Balode   Inga      1984
347  591  V   Balodis   Ivo       1978  Kaivo-Vudlande
384  1751  V   Balodis   Andris     1972  Virsotne/MARMOT
1129  1243  VIII  Balodis   Ivars      1979
1199  1623  VIII  Balodis   Ainārs     1980  Nordi
1228  1700  VIII  Baltiľš   Māris      1978  Leči
880  1621  VII  Baltkājs  Jānis      1993
1229  2015  VIII  Baļčūns   Aivars     1982  Nordic Partners Properties
525  1347  V   Bandēns   Mārtiľš     1988
1294  1645  IX   Banga      Beāte      1997  RRS
1421  1657  IX   Baranovska    Emīlija     1998  Smiltene
115  749  III  Barons      Artis      1980  Arfi line
657  1934  VI   Bartuševičs   Mečislavs    1941  Mārupes SC
502  1106  V   Barzilova    Marina     1980  Dizaina Manufaktūra
245  631  IV   Baumanis     Agnis      1989  Kuldīga
271  726  IV   Baumanis     Viktors     1961  Latvello
669  1617  VI   Baumanis     Uģis      1977
1432  2001  IX   Baumanis     Juris      1975  JYSK MTB team
317  1687  V   Bāliľš      Andris     1978  Pilnīgi Vēsā Mierā
    2392  IV   Bārdiľš     Raitis     1973  Virši-A
    2394  IV   Bārtule     Evija      1987  KGK Team
853  1103  VII  Bebris      Kristaps    1982  Vientuļais Samurajs
1515  1251  IX   Beitāne     Inese      1964  PRO Via
299  796  IV   Beitāns     Kaspars     1990  Gulbenes SK Šķēps
697  1606  VI   Beķeris     Māris      1962  Latvenergo
1502  1209  IX   Beķeris     Uģis      1965
699  2062  VI   Belevičs     Artūrs     1996  RRS
1079  1221  VIII  Belovs      Māris      1986  Eţi
1321  1463  IX   Beļajevs     Agris      1976  AGL-Auto
    2234  X   Beļajevs     Dmitrijs    1981
801  1849  VII  Benetis     Artūrs     1985
353  750  V   Benhena-Bēkena  Iveta      1986  Burusports Team
401  906  V   Benhens     Uldis      1973  Peri vello ţiPeri
633  1409  VI   Benze      Roberts     1981  Tele2
283  1938  IV   Bergs      Emīls      1990
822  1676  VII  Bergšteins    Māris      1983  ebike/4ever
    2235  X   Berkmanis    Viktors     1972
1602  793  VI   Berķis      Gatis      1981  Pulsometrs.lv
247  779  IV   Berners     Uldis      1965
664  1491  VI   Bessonovs    Andrejs     1983
892  1737  VII  Bēcis      Rolands     1979  Wind catcher
    2391  IV   Bēmers      Raitis     1980  Novatours
1623  1981  X   Bērtulis     Dans      1965  Everest
986  1313  VII  Bērziľa     Rūta      1983  LAU II
    2236  X   Bērziľa     Līga      1983
1   502  I   Bērziľš     Jānis      1982  ZZK-Cēsis SEB
87   544  II   Bērziľš     Artūrs     1994  Valmieras piens
219  1994  IV   Bērziľš     Agris      1986  Grindeks
233  2046  IV   Bērziľš     Edgars     1988  Sport2000
343  1545  V   Bērziľš     Druvis Dāvids  1994  Vijciema pag.
403  988  V   Bērziľš     Juris      1954
465  943  V   Bērziľš     Vilnis     1968  Coca-Cola Hellenic
580  970  VI   Bērziľš     Valdis     1973
667  2097  VI   Bērziľš      Jānis    1971  Rīga
713  2089  VI   Bērziľš      Mārtiľš   1982  WILO
852  1215  VII  Bērziľš      Gints    1994  Peri vello ţiPeri
906  1148  VII  Bērziľš      Jānis    1964
1104  1692  VIII  Bērziľš      Sandis    1973
1194  1246  VIII  Bērziľš      Māris    1976  Peri vello ţiPeri
1340  2065  IX   Bērziľš      Artis    1984  Nordic Partners Properties
1407  2103  IX   Bērziľš      Toms     1987  Smiltene
1594  1419  X   Bērziľš      Atis     1977  Brīvie ūdeľi
    2200  X   Bērziľš      Agris    1970  Coca-Cola Hellenic
    2237  X   Bērziľš      Artis    1982
397  659  V   Biedriľš      Mikus    1983
414  717  V   Bierands-Bierens  Mārtiľš   1994  Kuldīga
1376  669  IX   Biezais      Rinalds   1976  LMT
132  619  III  Bikše       Indulis   1995  Dizaina Manufaktūra
133  607  III  Bikše       Zintis    1965  Dizaina Manufaktūra
1267  2013  VIII  Biķis       Jānis    1969  Troja
    2238  X   Bilzēna      Anete    1974  Team Rancho
    2239  X   Bilzēns      Rihards   1986  Team Rancho
    2240  X   Bilzēns      Atis     1955  Team Rancho
1588  1435  X   Bimbirulis     Aleksandrs  1965  SEB
    2241  X   Binovskis     Armands   1972  Teika nemirst
199  915  III  Birkants      Roberts   1996  FMS
258  794  IV   Birkants      Viesturs   1962  FMS
332  782  V   Birkants      Pēteris   1989  FMS
1369  2039  IX   Birkenbergs    Nauris    1987  LVM Čiekuri
1152  1100  VIII  Birskis      Ilmārs    1987  S.F. Cube team
844  1605  VII  Birzaks      Jānis    1982  LMT
686  1042  VI   Bisenieks     Aivars    1958
1221  1378  VIII  Bite        Gaida    1960
685  1389  VI   Bitenieks     Jānis    1981  Mammut Racing Team
    2242  X   Bitko       Sanita    1983  plasma-power.lv
    2243  X   Bitko       Aleksejs   1974  plasma-power.lv
1206  1358  VIII  Blasane      Maija    1970
1624  1649  X   Blasane      Madara    1997
820  1275  VII  Blasans      Normunds   1969
    2244  X   Blaubergs     Jānis    1982  LMT
415  1535  V   Blaţēvics     Mārtiľš   1977  4 sekundes
1080  1256  VIII  Bleikšs      Aivis    1970  4 sekundes
437  1184  V   Blūmiľš      Artūrs    1983  Virsotne/MARMOT
965  1655  VII  Blūmiľš      Dans     1997
1399  1862  IX   Blūmiľš      Aivars    1975
128  1339  III  Blūms       Mārtiľš   1995  Pēdu nav
1444  1480  IX   Blūzma       Maija    1983
286  1947  IV   Bļusins   Aivars   1965
1212  1948  VIII  Boass    Andis    1969  Toyota team
1001  1250  VII  Bogdanova  Ginta    1997  EthicSport
513  1509  V   Bogdanovs  Vladimirs  1986
    2245  X   Bokavs    Jānis    1994
627  1370  VI   Bokmanis   Mārcis   1983  Rimi
146  662  III  Bokvalds   Agris    1967  Ulbroka
640  992  VI   Boļšis    Niklāvs   1998  RRS Baloţi
1146  2131  VIII  Bonders   Artūrs   1985
    2246  X   Bonders   Eriks    1981
158  715  III  Borisovs   Raivis   1985  Brāļi pedāļi
    2247  X   Bormanis   Ainis    1959
486  1375  V   Bošs     Renārs   1984  Valmiera
753  1373  VII  Bošs     Dainis   1992  Ekers
829  1508  VII  Bošs     Kristaps  1991  Ekers
1014  1270  VIII  Bošs     Uldis    1964  Ekers
17   518  I   Boţe     Māris    1973  Velkonis (Ventspils)
    2248  X   Brakovska  Rūta    1997  4 sekundes
1056  1514  VIII  Brakovskis  Juris    1982  Saarakalns.lv
1614  1464  X   Brakovskis  Māris    1984  Saarakalns.lv
921  1203  VII  Braslava   Māra    1992
275  776  IV   Breide    Raimonds  1983
350  1544  V   Bremze    Normunds  1967  Vidzemes Mērnieks
849  1201  VII  Bremze    Edgars   1974  Virsotne/MARMOT
185  666  III  Brēde    Roberts   1975
1577  1675  IX   Bricis    Raimonds  1981  Lattelecom 2
196  773  III  Briedis   Vilnis   1968  Junge.lv
377  820  V   Briedis   Kārlis   1979
1159  2025  VIII  Briedis   Jānis    1951  Silvanols/G4S Latvia
1257  1638  VIII  Briedis   Dāvis    1998  Savējais
516  1485  V   Brigmanis  Andis    1980  Dzeniic Racing Team
1611  1496  X   Briģis    Aldis    1976
75   777  II   Brikovskis  Reinis   1993  Re&Re
1596  2021  X   Brikovskis  Atis    1971  Re&Re
263  833  IV   Brīvulis   Andris   1975  MTB Garkalne
1336  1757  IX   Brīvvīra   Dace    1985
413  965  V   Brokāns   Kristaps  1996  Digger
528  868  VI   Brokāns   Andris   1970  Pēdu nav
1137  1318  VIII  Brokāns   Māris    1972  LAU II
383  896  V   Broks    Emīls    1980
549  802  VI   Broks    Bruno    1974  Ekspertu aģentūra
709  1266  VI   Broks    Sīmanis   1982
1151  1323  VIII  Broks    Jānis    1950  Ekspertu aģentūra
1434  1922  IX   Brukšteins  Mārcis   1990  Dzīvesprieks
359  899  V   Bruľenieks  Mārtiľš   1983  Fraternitas Lettica
1201  1470  VIII  Brūdere    Līva    1987  X Matti
817  1541  VII  Brūveris   Aigars   1981  Maľģene Team
875  1139  VII  Bukavs    Ziedonis  1943
140  2101  III  Bukovskis   Raitis   1969  Direktoru skola
177  646  III  Bukovskis   Gints    1971  Lattelecom 1
904  1363  VII  Buks     Mintauts  1953
202  825  III  Buliľš    Artis    1971  Pēdu nav
1034  1242  VIII  Buliľš    Gvido    1993  Pēdu nav
309  861  IV   Buls     Vilnis   1959  RaCafe/Tandēms II
106  554  III  Bundzenieks  Guntis   1978  Grifs AG
    2194  X   Bunga     Mārtiľš   1987
22   520  I   Bunkovskis  Ingus    1976  TREK-PHILIPS-SPORT2000
149  818  III  Bunkovskis  Raivis   1976  TREK-PHILIPS-SPORT2000
134  632  III  Buľķis    Jānis    1973  FMS
1343  1453  IX   Buračevskis  Dmitrijs  1994  SKII Naukšēni
451  867  V   Bušmanis   Arnis    1982
1359  1259  IV   Buţs     Artis    1977
23   534  I   Būdenieks   Kristaps  1995  NN-Sporta klubs
    2249  X   Cakuls    Valdis   1980  Dzeniic racing team
573  964  VI   Casno     Atis    1984  Iecava
1576  622  IX   Caune     Pēteris   1983
1248  1911  VIII  Celma     Ineta    1985  EKAmg
614  1910  VI   Celms     Andris   1983  EKAmg
961  1222  VII  Ceplišs    Aivars   1961
1511  1070  IX   Cers     Krišjānis  1991  Practice Makes Perfect
835  1114  VII  Cēderštrēma  Dace    1975  Savējie
    2250  X   Cēderštrēma  Ieva    1969
328  1291  V   Cēsnieks   Mārcis   1979  X Matti
82   576  II   Cielēns    Krišjānis  1980  Gjensidige Baltic
643  973  VI   Cimiľš    Māris    1980  Bergs Team
1278  1457  VIII  Cinītis    Roberts   1969  Lattelecom 1
    2190  X   Cipruse    Solvita   1977  Valmieras piens
249  735  IV   Circenis   Mārtiľš   1984  ebike/4ever
840  1443  VII  Cišs     Jānis    1993  KurTuEsi.lv
67   573  II   Cīmurs    Jānis    1989  JYSK MTB Team
548  1539  VI   Cīrulis    Inguss   1980  ebike/4ever
851  2135  VII  Cīrulis    Māris    1983  Cēsu rajona lauku partnerība
1298  1950  IX   Cukmača    Agnese   1989  Zaķumuiţa-Ropaţu novads
378  963  V   Čaklis    Normunds  1975  Velkonis (Ventspils)
281  1081  IV   Čakšs     Valters   1996  RRS
1365  1395  IX   Čapass    Aivars   1969  Coca-Cola Hellenic
1419  1136  IX   Čākurs    Didzis   1963  SKII Naukšēni
1173  1226  VIII  Čekanauskis  Aigars   1973  Troja
201  713  III  Čeksters    Valdis   1960  Velkonis (Ventspils)
910  1230  VII  Čeksters    Aigars   1981  LVM Čiekuri
    2193  X   Čerľevska    Lauma   1985  Practice Makes Perfect
659  847  VI   Česka      Agnis   1981
154  599  III  Čikste     Kaspars  1981  RaCafe/Tandēms
1345  1353  IX   Čipāns-Kipāns  Viesturs  1979
1060  1891  VIII  Čipots     Kaspars  1976  Wurth
1169  1952  VIII  Čiţevskis    Jāzeps   1996  SKII Naukšēni
600  886  VI   Čīma      Māris   1986  EMU
831  996  VII  Čonka      Artis   1984  EMU
1565  1765  IX   Čuviļovs    Maksims  1985  Peri vello ţiPeri
    2251  X   Daģis      Salvis   1981  VSK Noskrien, OK Alnis
14   2114  I   Daļeckis    Mārtiľš  1986  Fisherteam.lv/Sport2000
815  1987  VII  Dambenieks   Jānis   1983  GANDRS-MERIDA
1254  1191  IV   Dambis     Raimonds  1976
    2252  X   Dancis     Egils   1983
1288  1441  VIII  Daniļeviča   Līga    1983
864  1224  VII  Darbinieks   Kaspars  1977  LiVelo
1597  2022  X   Daugule     Jūlija   1987  Re&Re
120  572  III  Dauksts     Vilnis   1964  Junge.lv
651  951  VI   Dārznieks    Normunds  1978  Lattelecom 1
122  577  III  Dāvidnieks   Artis   1978  EMU
1545  676  IX   Dedelis     Kristaps  1986
109  880  III  Deičmanis    Rihards  1993  Vellapēda/AM furnitūra
757  1603  VII  Deičmanis    Ēriks   1971  IPGK
764  1199  VII  Deičmanis    Intars   1979  Silvanols/G4S Latvia
1031  2123  VIII  Deksnis     Emīls   1993  Rīga
311  986  V   Demjaľenko   Andrejs  1978  Grindeks
117  590  III  Detlavs     Gatis   1981  Hotel Centra-Velobiķeri.lv
802  1388  VII  Devrīnts    Mantens  1981
706  1186  VI   Diks      Gatis   1974  T.I.T.Ī.
56   552  II   Dille      Viesturs  1987  LiVelo
609  972  VI   Dille      Dzintars  1961
1535  936  IX   Dimitrijevs   Edgars   1981  AKC
61   540  II   Dinsbergs    Toms    1988  SKIL elektroinstrumenti
    2253  X   Dinters     Krists   1974  CBB Konsultāciju birojs
232  742  IV   Diţgalvis    Zigmunds  1962
1441  2029  IX   Dīķe      Kristīne  1984  Statoil
400  925  V   Dobulis     Artis   1975  Ikšķile
1351  1816  IX   Dombrovska   Jeļena   1976  Virsotne/MARMOT
724  873  VI   Dorošenko    Iļja    1996  RRS
1117  1783  VIII  Dortiľš     Ervīns   1980
100  547  II   Draugs     Roberts  1976  hawaiiexpress.lv
1387  1314  IX   Dravniece    Inese   1984  Iecava
405  922  V   Dravnieks  Guntis   1955  Iecava
975  1618  VII  Dravnieks  Martins  1990  Iecava
    2254  X   Dreijere   Laura   1992  LiVelo
127  763  III  Dreimanis  Edmunds  1977  rotos.lv
446  729  V   Dreimanis  Dāvis   1995  Reflex
663  1031  VI   Dreimanis  Regnārs  1973  Reflex
1166  1177  VIII  Dreimanis  Ralfs   1997
1225  1442  VIII  Dreimanis  Monvīds  1978
1549  686  IX   Dreiškins  Jānis   1983  Ikšķile
710  1629  VI   Drieks    Sarmis   1973
1519  1315  IX   Druvietis  Pēteris  1981
499  1019  V   Dubavs    Uģis    1962
577  860  VI   Ducens    Kārlis   1985
1310  1448  IX   Dudele    Aiga    1987  SEB
743  856  VI   Dūcis    Normunds  1980  Swedbank/Merida 1
778  1032  VII  Dūmiľš    Andris   1959  Smiltene
703  1026  VI   Dzalbs    Valdis   1958
1554  1601  IX   Dzedulis   Pēteris  1981
797  1009  VII  Dzenis    Edgars   1985  Vellapēda/AM furnitūra
967  1612  VII  Dzenis    Nils    1992
1181  1624  VIII  Dzenis    Dāvis   1994
1537  1613  IX   Dzenis    Jānis   1987  Pitons racing
419  1151  V   Dzērve    Dmitrijs  1981
1075  1207  VIII  Dzirnieks  Oskars   1980  SEB
762  1616  VII  Dţarcāns   Eduards  1973
228  703  IV   Egle     Kristaps  1977
402  903  V   Egle     Dāvis   1992  Digger
1271  1367  VIII  Egle     Inta    1969  Digger
1400  1526  IX   Egle     Linda   1975  LMT
    2255  X   Egle     Ansis   1972
871  1889  VII  Eglīte    Jānis   1992
905  1882  VII  Eglīte    Zigmunds  1965
1307  1632  IX   Eglīte    Laima   1991  Bērzu street
380  957  V   Eglītis   Dainis   1976  Garām ejot
474  745  V   Eglītis   Valdis   1984  Bērzu STR
567  1474  VI   Eglītis   Juris   1971
620  920  VI   Eglītis   Uldis   1981  Labā feja
568  757  VI   Eibelis   Mārcis   1981  SEB
307  891  IV   Eiduks    Jānis   1974  Peri vello ţiPeri
566  537  VI   Eiduks    Valts   1986  Meţmalas MTB 1
1019  1272  VIII  Eiduks    Māris   1980  RTU Mi
1210  1607  VIII  Eizenberga  Inga    1986  Statoil
1305  2027  IX   Eizenberga  Dace    1985  Statoil
1005  2069  VIII  Eklons    Kārlis   1976  Baltic feed
381  811     V   Elliľš    Raivis    1972
66   799     II   Endelis    Toms     1994  Racafe/Tandēms II
    2256    X   Engele    Kristīne   1990
440  882     V   Engers    Jānis    1964
1559  1694    IX   Eniľa     Jūlija    1982
1388  1665    IX   Erciľš    Zigurds   1977  Lattelecom
545  1793    VI   Eriľš     Aigars    1964
860  1940    VII  Ermansons   Jānis    1962
1390  1527    IX   Ernstsone   Dace     1986  Nordea Banka
    2208    X   Esītis    Mareks    1980
725  1487    VI   Ezeriľš    Andris    1971  limited.lv
741  1385    VI   Ezeriľš    Edgars    1982  GEZE team
    2257    X   Ezeriľš    Gints    1965
968  2041    VII  Ezernieks   Aivars    1962  Re&Re
1389  1704    IX   Ērglis    Imants    1984
1015  1097    VIII  Faulbaums   Agris    1985  Ventava Team
151  571     III  Fedosjonoks  Renārs    1979  Elkor
    Mammadaba     Fedotovs   Sergejs    1984
688  960     VI   Fiļovs    Valdis    1974  LiVelo
1557  1985    IX   Fomins    Gatis    1979  Everest
1586  2003    X   Freimane   Mudīte    1972  Kaivo-Vudlande
184  1982    III  Freimanis   Armands   1964  Velobiķeri
430  923     V   Freimanis   Raimonds   1966
    2258    X   Freimanis   Ivo     1993
    2259    X   Freivaldis  Edgars    1982
241  684     IV   Frijārs    Agnis    1978  Kuldīga 2
883  1513    VII  Frīdenbergs  Rihards   1982
    2260    X   Fūrmane    Helēna    1973
    2261    X   Fūrmane    Ieva     1982
1145  1995    VIII  Gabduļina   Lāsma    1971  Gulbenes SK Šķēps
407  1907    V   Gabduļins   Matīss    1992  SEB
569  1906    VI   Gabduļins   Miks     1994  SEB
1134  1996    VIII  Gabduļins   Valērijs   1964  Gulbenes SK Šķēps
155  718     III  Gabrilovičs  Kārlis    1976  sēľotāju klubs
471  1997    V   Gaiķis    Jānis    1970  Hawaiiexpress.lv
556  1559    VI   Gailis    Zintis    1969  Diva-dm.lv
1035  1387    VIII  Gailis    Aivars    1966
89   689     II   Gailītis   Mārtiľš   1984  Arfi line
240  708     IV   Gailītis   Kaspars   1978
300  700     IV   Gailītis   Aleksejs   1979  Kuldīga 2
418  644     V   Gailītis   Mareks    1979  Nordi
514  877     V   Gailītis   Aivis    1969  LAU I
    2262    X   Gajevskis   Vjačeslavs  1967
    2263    X   Gajevskis   Vladislavs  1995
660  1108    VI   Galgāns    Aldis     1971
    2264    X   Galigins   Aivars     1982  PārMēmele
244  851     IV   Gansons    Ģirts     1977  Jorika SC
81   2048    II   Ganuļevičs  Rihards    1990  Sport2000
302  1898    IV   Ganzburgs   Ivars     1982  Avis Scott Team
482  949     V   Garančs    Laimonis    1970  Silvanols/G4S Latvia
1028  1839    VIII  Garda     Kaspars    1981  garda.lv
208  816     IV   Garisons   Jānis     1972
1544  674     IX   Garkājs    Kristaps    1995  RaCafe/Tandēms
    2265    X   Gasiľa    Karlīna Ieva  1998  Salaspils/Zīriľi RRS
    2266    X   Gasiľš    Didzis     1972  Salaspils/Zīriľi
578  748     VI   Gauris    Ilmārs     1981
1475  836     VI   Gedrovics   Gatis     1979
282  698     IV   Geduševs   Gunārs     1963  Ekers
493  945     V   Gemzis    Gints     1983  Wolf System
616  1145    VI   Gerasimovič  Tomaš     1971  Toyota team
1541  1637    IX   Geste     Dzintars    1969  ASI Ski-box
1553  1602    IX   Geste     Otto      1993  ASI Ski-box
1490  1394    IX   Gierkena   Elza      1989  Gjensidige Baltic
125  705     III  Gilucis    Oskars     1979  Vecdaugava
    Mammadaba     Gintelaitis  Toms      1997 SKII Naukšēni
    2267    X   Gnedlers   Ģirts     1983  Sportacentrs.com/SK Taurene
936  1192    VII  Goba     Andrejs    1965
1010  658     VIII  Godiľš    Āris      1979  Practice Makes Perfect
289  1978    IV   Golovka    Igors     1987  Elkor
571  870     VI   Golvers    Valērijs    1967
433  934     V   Gončarovs   Jurijs     1966  Jurex A
    2268    X   Gorelovs   Viktors    1974  UPB Energy
1195  1257    VIII  Gotfridsone  Liene     1981
110  574     III  Gotfridsons  Viktors    1956  Kuldīga
255  732     IV   Grams     Vilnis     1965  Siguldietis
363  1111    IV   Grantiľš   Dainis     1963  Velobiķeri
1233  1524    VIII  Grantiľš   Alvis     1994  SKII Naukšēni
748  1302    VI   Grants    Kristians   1995  kartigais.lv
1508  1088    VIII  Grauds    Edmunds    1968  T.I.T.Ī.
1148  1643    VIII  Graumanis   Linards    1996  Pedāļi gaisā
1156  1284    VIII  Graumanis   Rihards    1993  Pedāļi gaisā
222  853     IV   Grava     Edmunds    1964
439  804     V   Gredzens   Jorens     1980  Vellapēda/AM furnitūra
596  1027    VI   Grietēns   Uģis      1972  3M
    2269    X   Grigs     Reinis     1985
323  720     V   Grinbergs   Ilgvars    1947  Valmieras piens
    2270    X   Grinbergs   Kristaps    1986  ebike/4ever
1214  2028    VIII  Griškevičs  Dmitrijs    1986  Statoil
1366  2084  IX   Grīnberga   Zane      1972  Rīga
257  1531  IV   Grīntāls   Ingus      1979
495  1110  V   Grīslis    Jānis      1960  Ķegums
537  828  VI   Gruduls    Ivars      1963  Meţmalas MTB
    2271  X   Grundejs   Mareks     1987  Akachi Team Smiltene
1539  1652  IX   Grundšteine  Līga      1984
787  1878  VII  Grundulis   Māris      1970  Virsotne/MARMOT
843  1420  VII  Grunte    Kristaps    1993  Practice Makes Perfect
1249  1863  VIII  Grūba     Guntis     1969
235  855  IV   Grūslis    Kristaps    1993  Kuldīga
1323  2005  IX   Gulbe     Kaija      1972  LAU II
692  2129  VI   Gulbis    Rolands     1972  Valmieras piens
1494  913  IX   Gulbis    Aivars     1978  Coca-Cola Hellenic
    2223  X   Gulbis    Rihards     1983
432  1154  V   Gulmanis   Māris      1981  Lattelecom 1
    2272  X   Gusts     Aivis      1985  Nordea Banka
20   525  I   Ģēģeris    Jurģis     1987  Avis Scott Team
1409  1868  IX   Ģērmane    Anete      1997  Savējais
107  587  III  Ģērmanis   Artis      1974  Savējais
203  1223  III  Ģērmanis   Edijs      1974  Eţi
1360  1905  IX   Ģērmanis   Jānis      1984  Savējais
1377  1869  IX   Ģērmanis   Kristers    1999  Savējais
    2220  X   Ģīlis     Ainārs     1973
950  1680  VII  Hartmane   Dace      1983  Vides fakti II
508  1743  V   Heinols    Māris      1973  Valmieras piens
680  991  VI   Henkuzens   Raimonds    1968
641  1913  VI   Hercogs    Edgars     1989  SEB
536  1864  VI   Hermanis   Kristaps    1989  Elkor
1482  1352  IX   Horoškins   Mihails     1984  Grifs AG
1579  1667  IX   Hrenchuk   Fred      1962  Bite Latvija
1325  1921  IX   Hūns     Kristaps    1992  Dzīvesprieks
1187  1316  VIII  Ieraga    Inga      1973  Tieto
585  1277  VI   Ierags    Martins     1977  Virsotne/MARMOT
526  990  V   Igals     Kārlis     1979  Peri vello ţiPeri
785  1090  VII  Ikaunieks   Artis      1979  Labā feja
889  1407  VII  Ikaunieks   Jānis      1974
1041  1626  VIII  Ilsteris   Jānis      1980  Latvenergo
88   721  II   Iļjenko    Tomass Kārlis  1997  RRS Rīga
308  2010  IV   Indriksons  Jānis      1994  Meţmalas MTB
32   511  I   Irbe     Ivo       1985  Burusports Team
64   656  II   Irbe     Mārtiľš     1980
    2181  X   Irklis    Rolands     1981  ebike/4ever
1269  1432  VIII  Irmeja    Elīna      1983
599  1393  VI   Irmejs    Reinis     1981
    2191  X   Isajevs      Juliāns   1998  Rīgas dzirnavnieks
672  1219  VI   Isakovs      Arturs   1996
94   823  II   Ivanišvili     Andrejs   1982  Toyota team
1470  1920  IX   Ivanova      Diāna    1991  Dzīvesprieks
321  1308  V   Ivanovs      Maksims   1995  Rīgas jaunatnes komanda/RRS
565  1096  VI   Ivanovs      Aivars   1981
1223  1247  VIII  Ivanovs      Andrejs   1981  Brāļi pedāļi
1471  1919  IX   Jačmenkina     Evija    1993  Dzīvesprieks
554  1368  VI   Jagubkovs     Aivars   1981  Practice Makes Perfect
1011  909  VIII  Jakovļevs     Igors    1960  SKIL Elektroinstrumenti
    2273  X   Jakovļevs     Vitālijs  1982
85   605  II   Jakubovskis    Uģis    1975  Meţmalas MTB 1
118  580  III  Janaitis      Aigars   1978  Vēsā mierā
    2274  X   Janaitis      Kārlis   1999
615  954  VI   Janevica      Ance    1995  NN-Sporta klubs
1258  1324  VIII  Janevica      Irisa    1969
365  917  V   Jankovskis     Ģirts    1970  Garām ejot
498  878  V   Jankovskis     Aigars   1985  Gjensidige Baltic
    2275  X   Jansone      Ilze    1974
330  1845  V   Jansons      Matīss   1989  MTB Priekuļi
382  1551  V   Jansons      Ainars   1966  MTB Priekuļi
995  1423  VII  Jansons      Ēriks    1986  Zaķumuiţa-Ropaţu novads
1000  1133  VII  Jansons      Uģis    1980
1024  1498  VIII  Jansons      Uldis    1969  4.vienība
    2276  X   Jansons      Roberts   1983
2   503  I   Jansons-Ratiniks  Krišjānis  1984  hawaiiexpress.lv
1322  1365  IX   Januša       Anita    1976
65   609  II   Januševskis    Matīss   1993  Savējais
1179  1335  VIII  Janušs       Mārcis   1973
503  935  V   Jarohovičs     Gatis    1984
37   516  I   Jasliľš      Reinis   1973  Burusports Team
    2277  X   Jaščenoks     Armands   1981
396  594  V   Jaunietis     Ivo     1983  Strazdu Grava
587  1189  VI   Jākobsons     Mārcis   1970  Ej Garām
    2278  X   Jākobsons     Edgars   1987
    2279  X   Jegurs       Uldis    1989
1273  1412  VIII  Jermacāns     Ainārs   1979  Dzeniic racing team
919  2023  VII  Jeţovs       Romāns   1986  RTU-mernieks.lv
114  604  III  Jēgers       Arnis    1985  GANDRS-MERIDA
152  1975  III  Jirgensons     Mārtiľš   1992  Dizaina Manufaktūra
214  699  IV   Jirgensons     Kārlis   1996  Fans/Multipower/RRS
1587  2004  IV   Joksts       Uģis    1975
635  1112  VI   Jonass       Dāvis    1984  SEB
    2280  X   Jostsons      Dainis   1965  Pēdu nav
    2196    X   Judeiks    Ainārs    1966
    2281    X   Judinskis   Uldis    1981
1061  1714    VIII  Judkins    Aleksandrs  1988
896  1307    VII  Judzis     Aigars    1979  Toyota team
1085  1851    VIII  Jurāns     Harijs    1994  Vellapēda/AM furnitūra
1348  1697    IX   Jurdţis    Arturs    1985  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv
611  1051    VI   Jurecka    Ligita    1989  Vides fakti II
280  792     IV   Jureckis    Zigurds   1960  Vides fakti II
1452  1530    IX   Jurģele    Jolanta   1967
1497  1149    IX   Jurķis     Aldis    1984
689  1705    VI   Jursons    Ivo     1997
    2177    X   Jūra      Evita    1978  SEB
    Mammadaba     Jūra      Roberts    1999 SEB
450  1479    V   Kaibe     Jānis    1984  Cēsu alus
    2389    IV   Kairiša    Kristīne   1978  Sport2000
    2210    X   Kairišs    Juris    1961
425  1483    V   Kaktabulis   Imants    1986  SEB
666  1153    VI   Kaķītis    Ģirts    1980
    2282    X   Kalēja     Agnese    1996  Azimuts
221  621     IV   Kalējs     Zigmārs   1983  Ekers
293  962     IV   Kalējs     Ainārs    1974  Gjensidige Baltic
329  648     V   Kalējs     Kārlis    1982  Ekers
298  869     IV   Kalmanis    Ēriks    1977
1295  1717    IX   Kalnakārklis  Agris    1983
1357  1747    IX   Kalniľa    Inga     1974
31   2116    I   Kalniľš    Arnis    1974  Fisherteam.lv/Sport2000
131  670     III  Kalniľš    Ginters   1969  Strazdu Grava
268  975     IV   Kalniľš    Kalvis    1986  Grindeks
455  857     V   Kalniľš    Aivis    1968
457  941     V   Kalniľš    Normunds   1961  PRO Via
478  932     V   Kalniľš    Ēriks    1965
653  1092    VI   Kalniľš    Aldis    1988
679  1286    VI   Kalniľš    Guntis    1972  Kuldīga
687  1287    VI   Kalniľš    Mārcis    1998  Kuldīga
786  2054    VII  Kalniľš    Madars    1974
1081  1258    VIII  Kalniľš    Sandis    1977  GEZE team
1091  1160    VIII  Kalniľš    Didzis    1967
1144  1537    VIII  Kalniľš    Lauris    1974
1266  736     VIII  Kalniľš    Rūdolfs   1991
1453  1724    IX   Kalniľš    Mikus    1994  Ernst&Young Family
1509  1085    IX   Kalniľš    Jānis    1965
1528  919     IX   Kalniľš    Jānis    1985
    2283    X   Kalniľš    Marts    1970  Pēdas meţā
    2284    X   Kalniľš    Edgars    1975
795  1076  VII  Kalnmalis   Gunārs    1993  Wilo
1329  1356  IX   Kalnmalis   Guntis    1968  Wilo
327  844  V   Kalvāns    Jurģis    1976  Re&Re
182  680  III  Kalve     Lauris    1980  Statoil
1255  2033  IV   Kampe     Mareks    1997  Veloserviss
    2285  X   Kampuse    Dace     1966  Pēdu nav
144  1052  III  Kampuss    Egils    1991  Ekers
385  845  V   Kampuss    Paulis    1970
588  1810  VI   Kanašnieks  Kristaps   1981  Labā feja
539  539  VI   Kaľeps    Gatis    1979  Junge.lv
242  628  IV   Kaparkalējs  Sandris   1972  Meţmalas MTB 1
102  677  III  Kapralovs   Aleksandrs  1964  Veloclub
    2167  X   Karatkou   Mikhil    1965  Belarus
468  1034  V   Karelis    Klāvs    1997  Klāvs rullē
885  1775  VII  Karlsons   Mārtiľš   1992  SW
394  849  V   Kasparsons  Kaspars   1978  UKEA
1018  1406  VIII  Katkovskis  Andris    1970  Meţaciems
749  1014  VI   Katlaps    Māris    1979
1363  1803  IX   Kauliľa    Solvita   1967  Pedāļi gaisā
1393  1349  IX   Kauliľa    Kitija    1993  Pedāļi gaisā
712  1060  VI   Kauliľš    Aivars    1966  Pedāļi gaisā
    2286  X   Kaušs     Gatis    1983  Gljurkt
480  2071  V   Kauţēns    Ainārs    1994
767  1069  VII  Kazaine    Iveta    1980  Swedbank/Merida 2
1089  1220  VIII  Kazaka    Kristīne   1977  Silvanols/G4S Latvia
    2180  X   Kazakovskis  Zigmunds   1960  AGA
494  1022  V   Kārkliľš   Jānis    1976  LMT
719  1059  VI   Kārkliľš   Māris    1976  SEB
1029  1292  VIII  Kārkliľš   Ģirts    1996
1556  1555  IV   Kārkliľš   Kaspars   1975
216  838  IV   Kārlis    Bruno    1987  TREK-PHILIPS-2000
1168  1322  VIII  Keidāns    Andris    1987  Coca-Cola Hellenic
520  1122  V   Keiselis   Artūrs    1995
    2287  X   Keiša     Aija     1989
1489  2060  IX   Kelderis   Nils     1997  RRS
980  1888  VII  Kerno     Aleksis   1995  Baltijas Grants
1592  1428  X   Keršulis   Vitauts   1987
    2288  X   Keziks    Andris    1984
    2216  X   Kibermanis  Māris    1982  LVM Čiekuri
431  2138  V   Kinstlers   Dinārs    1976
854  1280  VII  Kirilova   Iveta    1986  Valmieras piens
994  1268  VII  Kirilovs   Edgars    1983  Valmieras piens
    2289  X   Kiršteina   Aija     1977
11   508  I   Klaiva    Mairis    1968  Velkonis (Ventspils)
    2290    X   Klauzs     Uģis      1963  Ikšķile
1459  2036    IX   Klepere     Rasa      1980  Very Berry
412  938     V   Klucis     Mārtiľš    1974  Xpower-Mājokļu serviss
441  843     V   Klūga      Kaspars    1986  GANDRS-MERIDA
1479  2037    IX   Kļaveniece   Liene     1982  LVM Čiekuri
1092  1824    VIII  Kļavinskis   Andris     1976  Vellapēda/AM furnitūra
187  651     III  Kļaviľš     Sandijs    1993  Drusti Team I
259  2008    IV   Kļaviľš     Rūdolfs    1994  Meţmalas MTB
456  1729    V   Kļaviľš     Arnis     1996  RRS
517  1988    V   Kļaviľš     Artūrs     1986  GANDRS-MERIDA
1068  1840    VIII  Knēta      Mārīte     1974  MTB Priekuļi
    2178    X   Kokars     Igors     1954  SEB
814  1892    VII  Kokins     Jānis     1977
869  1983    VII  Kokins     Valdis     1976  Everest
927  1672    VII  Koklačs     Jānis     1978  Lattelecom 1
962  1235    VII  Kokle      Aigars     1968  Nordic Partners Properties
642  1000    VI   Kolovza     Oskars     1964
    Mammadaba     Kombajevs    Aleksandrs   1985
92   615     II   Konošonoks   Gints     1974  Velo Divi
855  1809    VII  Korbergs    Ulvis Horens  1998  Kuldīga
518  914     V   Korľējevs    Mārtiľš    1990  Pēdu nav
39   528     I   Koroļs     Andrejs    1969  Veloserviss
985  1317    VII  Korsaks     Ivars     1971  hawaiiexpress.lv
534  1304    VI   Kozlovskis   Eduards    1978  kupon.lv
    2291    X   Kozuliľa    Laura     1983
1110  1297    VIII  Krampe     Anita     1979  KurTuEsi.lv
610  971     VI   Krampis     Ilmārs     1979  KurTuEsi.lv
755  895     VII  Krams      Emīls     1994  Ikšķile
895  1049    VII  Krams      Andis     1964  Ikšķile
1002  1722    VII  Krasnopjorova  Karina     1984
    2187    X   Krasovskis   Lauris     1997  Sportlat
    2188    X   Krasovskis   Dainis     1997  Sportlat
226  697     IV   Krastiľš    Gints     1983  vissautosportam.lv
527  1472    VI   Krastiľš    Kaspars    1979  Very Berry
237  685     IV   Krasts     Gints     1968  Valmieras piens
1484  1379    IX   Krasts     Zigurds    1933
    2292    X   Krasts     Arturs     1998  Smiltene
369  837     V   Krauja     Modris     1967  Troja
    2293    X   Krauja     Matīss     1993
194  610     III  Kraujiľš    Edgars     1967
207  627     III  Krauklis    Kaspars    1977  Garām ejot
551  813     VI   Krauklis    Vairis     1953  Kaivo-Vudlande
1330  1433    IX   Krauze     Uldis     1980  Jenga
338  805     V   Kravalis    Raitis     1991
362  854  V   Kravalis     Ivars    1961
989  1261  VII  Kravalis     Guntis    1968  Direktoru skola
    2294  X   Kravalis     Edţus    1993
576  908  VI   Kravčuns     Kaspars   1969  Virsotne/MARMOT
272  710  IV   Krātiľš     Juris    1983  MTB Garkalne
    2224  X   Kreilis     Dainis    1982  KurTuEsi.lv
261  892  IV   Krims      Ričards   1989  Practice Makes Perfect
524  1018  V   Krīgers     Jurģis    1979
16   524  I   Krogzems     Didzis    1995  NN-Sporta klubs/RRS
71   754  II   Kronbergs    Andis    1981  EMU
96   583  II   Kronbergs    Gatis    1979
1009  1306  VIII  Kronbergs    Andris    1981  Dzelzs Bite
1401  1883  IX   Krustiľa     Kristīne   1988  Nabaklab
1512  1067  IX   Krusts      Artūrs    1976  LAU I
    2295  X   Krutikovs    Oļegs    1980  actiVator.lv
909  1205  VII  Krūkle-Bērziľa  Kristīne   1986  Grindeks
707  1381  VI   Krūklītis    Māris    1960
735  1974  VI   Krūmiľa     Ivita    1981  Dizaina Manufaktūra
1058  1689  VIII  Krūmiľš     Arnis    1982  Ziķeri
1112  1715  VIII  Krūmiľš     Aigars    1972  Cēsu alus
1612  1495  X   Krūmiľš     Andis    1967  Lattelecom 2
224  667  IV   Krūskops     Arvis    1986  Grindeks
622  1056  VI   Krūza      Kristaps   1983
681  1012  VI   Krūziľš     Mārtiľš   1988  Tukums
108  569  III  Kublačovs    Imants    1965  Gulbenes SK Šķēps
313  905  V   Kubliľš     Artis    1970  Latvenergo
1274  1935  VIII  Kubliľš     Jānis    1988
705  1718  VI   Kuciks      Dairis    1981  Garām ejot
312  740  V   Kučinskis    Kristaps   1984  Nordic Partners Properties
411  994  V   Kudiľš      Juris    1975  Kuldīga
    2296  X   Kudrjaševs    Mihails   1977  Fizmati
10   509  I   Kulago      Sergejs   1969  ZZK-Cēsis SEB
902  1119  VII  Kuļčuks     Aleksandrs  1983
963  1499  VII  Kupča      Elīna    1982  Brāļi Pedāļi
546  1465  VI   Kupčs      Edijs    1979  Swedbank/Merida 1
808  1182  VII  Kupčs      Uldis    1967
507  1143  V   Kuplis      Andris    1978  Valmieras piens
613  1660  VI   Kurmis      Ģirts    1977
217  637  IV   Kurms      Agris    1987
406  672  V   Kuršāns     Zigmārs   1983  Fans/Multipower
816  2000  VII  Kušķis      Armīns    1985  JYSK MTB team
1234  2006  VIII  Kuzmins     Māris    1983  LVM Čiekuri
    2174  X   Kuzľecovs    Viesturs   1995  SKII Naukšēni
477  1241  V   Ķelderis     Nils     1997  RRS
673  1341  VI   Ķelderis   Deivis   1969  Meţaciems
714  1410  VI   Ķemme     Kristaps  1992
    2297  X   Ķemme     Mārtiľš  1972
619  1093  VI   Ķempe     Uldis   1982  viens kā pirksts
    2175  X   Ķenģis    Kaspars  1985  SEB
1096  1179  VIII  Ķeľģis    Mārtiľš  1985  Lattelecom 1
345  966  V   Ķepiľš    Gints   1975  Arfi line
1067  1039  VIII  Ķerpe     Dzintars  1973
914  1927  IV   Ķēde     Māris   1985
606  1142  VI   Ķiecis    Olavs   1963  AGA
139  595  III  Ķigurs    Edgars   1984  K-Unit
726  1380  VI   Ķikuts    Didzis   1963  SKIL elektroinstrumenti
174  780  III  Ķipurs    Agris   1983  SIA Jelgavas LIJA
    2298  X   Ķirsis    Vilnis   1980  Dzeniic racing team
331  890  V   Ķīselis    Raivis   1986  JYSK MTB team
429  824  V   Ķīsis     Jānis   1952  Valmiera
1527  1244  IX   Ķude     Vilnis   1944  Priekuļu Viļľi
324  785  V   Ķūrens    Vilnis   1955  LAU I
76   549  II   Labanovskis  Edmonds  1977
501  982  V   Laizāns    Paulis   1967
1501  1121  VIII  Laktiľš    Ivo    1986  Jaunā spriedze
863  2016  VII  Landišs    Edmunds  1983  Nordic Partners Properties
1022  1890  VIII  Lao-Lodiľš  Sandis   1983
    2299  X   Lapiľa    Lita    1984
288  800  IV   Lapiľš    Andris   1980  30draugi-veloveikals.lv
461  1979  IV   Lapiľš    Gaidis   1961
463  1055  V   Lapiľš    Gatis   1986  30draugi-veloveikals.lv
138  660  III  Lapsa     Uldis   1966  Meţmalas MTB
    2219  V   Lapsiľš    Jānis   1995  NN Sporta klubs
193  639  III  Laubergs   Jānis   1978  Garām ejot
1235  1723  VIII  Lauciľš    Andris   1967  Ernst&Young Family
1445  1725  IX   Lauciľš    Dāvis   1995  Ernst&Young Family
1450  1416  IX   Laugale    Astra   1970
352  746  V   Lauriľš    Pēteris  1981  Direktoru skola
1598  1414  X   Laurovs    Kaspars  1975  Avis Scott Team
1560  542  IX   Lauzis    Renārs   1977
238  806  IV   Lauznis    Andris   1971  Pēdu nav
594  859  VI   Laviľš    Alvis   1972  Latvenergo
639  2083  VI   Lavrinovičs  Dainis   1966  Rīga
74   596  II   Lazdiľš    Arnis   1996  NN-Sporta klubs/RRS
254  546  IV   Lazdiľš    Ivars   1986  Burusports Team
1427  1786  IX   Lazdiľš    Jānis   1982
900  1095  VII  Lācis     Nikolajs  1960  Baltic Sotheby's
1216  1062  VIII  Lācis     Zigmārs  1984  Lattelecom 2
    2300  X   Lācis        Reinis    1993
1581  1712  IX   Leimanis      Gatis     1980
1595  2020  X   Leimanis      Mārtiľš    1975  Re&Re
    2301  X   Leimanis      Mārtiľš    1996  Azimuts
1526  1331  IX   Leinerts      Jānis     1974
303  901  IV   Leinerts-Neilands  Otto     1994  NN-Sporta klubs/RRS
1006  1734  VIII  Leitāns       Aigars    1983
212  643  IV   Leitis       Kristaps   1993  Kaivo-Vudlande
1102  1278  VIII  Lejaskrauklis    Egils     1975
129  2115  III  Lejiľš       Mārtiľš    1983  Fisherteam.lv/Sport2000
351  850  V   Lejiľš       Andis     1961  Elīza Racing Team
684  1037  VI   Lejiľš       Raitis    1964
793  1490  VII  Lejiľš       Reinis    1986
368  827  V   Lejnieks      Lauris    1983  Nordea banka
618  1087  VI   Lejnieks      Jānis     1985  Latvenergo
1147  1236  VIII  Lekse        Rita     1953  Drusti Team II
    2302  X   Lemša        Santa     1979  J&S
720  1163  VI   Lenšs        Lauris    1979  Nordi
    2303  X   Lescovs       Konstantins  1982
389  978  V   Lesiľš       Arnis     1987
492  1075  V   Levāns       Ivo      1978
12   530  I   Levitass      Kārlis    1987  MTB Priekuļi
532  767  VI   Lēģers       Aigars    1982  X Matti
130  593  III  Lērme        Ints     1975  Garām ejot
    2304  X   Lērme        Ritvars    1975  Garām ejot
252  887  IV   Libers       Edijs     1980  Elkor
336  787  V   Liedskalniľš    Akolds    1967  Piebalga
    2186  X   Lielmanis      Edgars    1980  Sportlat
    2305  X   Liepa        Ainārs    1980
1227  1282  VIII  Liepiľa       Inese     1978
26   533  I   Liepiľš       Kristaps   1985  NN-Sporta klubs
253  747  IV   Liepiľš       Aivis     1968  RaCafe/Tandēms II
732  2061  VI   Liepiľš       Jānis     1978  Dzeniic racing team
1555  1556  IX   Liepiľš       Jānis     1977  Gljurkt
    2306  X   Liepiľš       Mārtiľš    1977
825  1991  VII  Likmanis      Jurģis    1961  Grindeks
341  633  V   Linde        Helmuts    1980  X Matti
1524  5061  IX   Linde        Artūrs    1995  RRS
711  1044  VI   Linga        Jānis     1970
277  1132  IV   Liparts       Zigmārs    1966  Junge.lv
798  1683  VII  Lipiľš       Jānis     1985  Garām ejot
55   611  II   Lipskis       Armands    1969  SEB Banka
605  1047  VI   Lipskis       Kaspars    1971  LiVelo
    2182  X   Lipskis       Juris     1963  Linstow Center Management
1503  1105    IX   Liseckis   Antons   1985  LMT
    2307    X   Lismanis   Aigars   1958
1261  1392    VIII  Livčāns    Māris   1971  SEB
367  1546    V   Lībeks    Vents   1970  Re&Re
693  2146    VI   Līcis     Valts   1969
856  1344    VII  Līcis     Mareks   1976  Avis Scott Team
850  1035    VII  Līcītis    Vilnis   1962  Smiltene
1071  1216    VIII  Līcītis    Kaspars  1973
1530  1228    IX   Līcītis    Rihards  1996  Smiltene
101  561     III  Līcīts    Artūrs   1985  Burusports Team
509  1746    V   Līdumnieks  Toms    1988
1130  1299    VIII  Līdumnieks  Uldis   1960
1218  1908    VIII  Līdums    Sandris  1970  SEB
1532  933     IV   Līdums    Artūrs   1980  LNT
1536  893     IV   Lobanovs   Andrejs  1979  LNT
375  981     V   Ločmelis   Māris   1967  Direktoru skola
267  1342    IV   Logins    Juris   1992  LiVelo
176  752     III  Lošins    Guntis   1976  Latvenergo
806  1503    VII  Lukaševičs  Dainis   1983  Bite Latvija
922  1200    VII  Lukoševičus  Almands  1993
355  762     V   Lukstiľš   Guntis   1974
591  1071    VI   Lunts     Kristaps  1994
607  1141    VI   Lunts     Armands  1969
511  1939    V   Lupkins    Ivo    1969
    2308    X   Lūkins    Krists   1992
1032  1229    VIII  Lūse     Rasa    1995  Valmieras piens
45   543     I   Lūsis     Kaspars  1976  Veloserviss
315  723     V   Lūsis     Māris   1978
792  1161    VII  Lūsis     Ariks   1966
1209  1283    VIII  Lūsis     Niks    1997  Lbteam.lv
453  1761    V   Ļaudups    Agris   1982
454  1756    V   Ļaudups    Mārtiľš  1985  Priekuļi
    Mammadaba     Ļebeģevs   Edijs    1996 SKII Naukšēni
69   702     II   Ļubickis   Sergejs  1966  Elkor
    2309    X   Macevičs   Deniss   1985  PārMēmele
857  1730    VII  Mačs     Uldis   1983
    Mammadaba     Mahte     Dina    1983
1121  1178    VIII  Majors    Jānis   1989
575  928     VI   Maķevics   Gatis   1980
246  835     IV   Malcāns    Jānis   1985  Vecdaugava
47   536     I   Malčanovs   Kristaps  1993  Savējais
1053  1880    VIII  Malkausis   Didzis   1976  Peri vello ţiPeri
1466  1773    IX   Malvess    Inesis   1943  Širmeļi
830  1620    VII  Maļcevs    Roberts  1969  Statoil
833  2147  VII  Maļejevs   Oļegs   1978
1087  1742  VIII  Manika    Aija    1975  Valmieras piens
739  1855  VI   Mankops    Kaspars  1974  Very Berry
    2310  X   Marčenkovs  Raivis   1997  Salaspils/Zīriľi RRS
    2311  X   Markitāns   Agnis   1972
874  1771  VII  Markovs    Ģirts   1985
141  636  III  Markss    Toms    1990  Kaivo-Vudlande
1386  1671  IX   Martinsone  Guna    1986  Re&Re
1583  1454  IX   Martinsone  Dace    1960  LVM Čiekuri
586  1003  VI   Martinsons  Guntars  1957  Kuldīga 2
404  1156  V   Masāns    Juris   1976
314  624  V   Matīss    Jānis   1986
    2312  X   Matvejs    Jānis   1981
    2313  X   Maurāns    Raitis   1980
113  650  III  Mazais    Andris   1976  Kuldīga
1124  1749  VIII  Mazītis    Jānis   1975
1155  1625  VIII  Medisons   Edgars   1984  Statoil
729  1167  VI   Meiers    Aigars   1978
    2207  X   Meisters   Indulis  1967  Digger
1030  1168  VIII  Melbārdis   Pēteris  1994  Valmiera
305  753  IV   Melderis   Jānis   1981
579  1066  VI   Melecis    Oskars   1979
1548  638  IX   Melecis    Artūrs   1987  Very Berry
60   586  II   Melgalvis   Gatis   1976  Valmieras piens
592  1164  VI   Mellups    Vilnis   1963  Kuldīga 2
91   563  II   Meļľiks    Mareks   1974  ZZK-Cēsis SEB
867  1732  VII  Meţals    Egils   1967
1072  1050  VIII  Meţals    Edgars   1985  Skārdnieks M
933  1181  VII  Micāns    Pēteris  1984  SK Piebalga
934  1185  VII  Micāns    Pēteris  1947  SK Piebalga
156  842  III  Midegs    Mārcis   1974  Virsotne/MARMOT
873  874  VII  Miezītis   Gints   1967  Valmieras piens
1054  2047  IV   Miglāne    Evita   1979  Sport2000
794  1481  VII  Miglāns    Jānis   1990  Mēs tāpatās
1540  1648  IX   Mihľevics   Uģis    1975  Everest
83   1897  II   Miķelsons   Jānis   1991  Avis Scott Team
481  1462  V   Miķelsons   Uldis   1966
930  1120  VII  Miķelsons   Andris   1943  Jūrmalas veterānu klubs
    2189  X   Miķelsons   Arnolds  1955  Valmieras piens
    2221  X   Miķelsons   Edgars   1985
    2314  X   Miķelsons   Miks    1987  Nordea Banka
1374  1532  IX   Miķītis    Māris   1981  SEB
1542  1631  IX   Milčs     Normunds  1979
445  738  V   Miončinskis  Andis   1978  AKC
    2315    X   Mironovs    Vladislavs  1984
766  1711    VII  Mirošnikovs  Ivars    1985  Mhethal
924  1930    IV   Misa      Mārtiľš   1992
    2218    X   Misāns     Vladimirs  1972  Virsotne/MARMOT
    2316    X   Miška     Aleksandrs  1980  Vēsā Mierā
    2317    X   Mišurovs    Roberts   1986
57   564     II   Mitrevics   Uģis     1967
175  1038    III  Mitris     Ainārs    1978  Virsotne/MARMOT
24   538     I   Mivrenieks   Armands   1987  Burusports Team
1332  1305    IX   Mizga     Jāzeps    1964  Dizaina Manufaktūra
1342  1635    IX   Mjaľa     Raitis    1983  SEB
996  1515    VII  Morozovs    Normunds   1975  Tukums Reyvar
204  618     III  Mozulis    Aivars    1972  Kuldīga
1149  1639    VIII  Moţeiko    Ronalds   1983
1277  1876    VIII  Mucenieks   Alberts   1997  Wilo
1430  1877    IX   Mucenieks   Armands   1964  Wilo
1417  1041    IX   Muiţarājs   Sandis    1973  4 sekundes
40   507     I   Muiţnieks   Oskars    1989  Burusports Team
634  950     VI   Muiţnieks   Krists    1979  Festivala street
1150  2035    VIII  Muratovs    Jānis    1981  Very Berry
356  1015    V   Mušperts    Gvido    1977  GEZE team
740  1945    VI   Mušperts    Andis    1983  Latvenergo
1208  1336    VIII  Mūrmane    Madara    1997
992  1159    VII  Mūrnieks    Uldis    1984  Vecdaugava
1064  2088    VIII  Naglis     Vilnis    1966  Sirmā roľa pēdās
48   585     I   Nartišs    Reinis    1982  RaCafe/Tandēms
    2318    X   Nartišs    Jānis    1989
    2319    X   Navickas    Aidas    1975  Sportema
    2320    X   Nazarovs    Dmitrijs   1974
    2321    X   Neilands    Jānis    1988
    2217    X   Neimanis    Andris    1966  LVM Čiekuri
421  840     V   Neinbergs   Jānis    1960
409  808     V   Neļķe     Atis     1970  MTB Garkalne
417  1061    V   Neļķe     Andis    1973  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv
1395  1691    IX   Neļķe     Edvarts   1998  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv
    2322    X   Nemiro     Guntars   1983  Dzelzs kājas
570  1102    VI   Nemme     Jānis    1970
191  582     III  Nesterjonaks  Juris    1987  Zaķumuiţa-Ropaţu novads
888  1949    VII  Nesterjonaks  Artūrs    1986  Zaķumuiţa-Ropaţu novads
104  567     III  Nete      Sandis    1972  Veloserviss
1118  1295    VIII  Neţborte    Elīna    1998
    Mammadaba     Neţborte    Ingrida    1973
1153  1417    VIII  Neţborts    Helmuts   1994  Apex SK
670  1030    VI   Niedra     Arnolds   1951  Ikšķile
1078  1144  VIII  Nikolajevs    Deniss    1983
    2323  X   Nītiľš      Valdis    1963  4 slapji krekli
178  681  III  Noreiks     Nauris    1989  Savējais
264  630  IV   Noreiks     Gatis     1965  Savējais
325  772  V   Noreiks     Aigars    1966  Savējais
676  1094  VI   Noriľš      Valdis    1965  MTB Priekuļi
698  1053  VI   Norītis     Dainis    1959
1161  1263  VIII  Nudiena     Rigonda    1976
183  719  III  Nudiens     Ivars     1981  RTU-mernieks.lv
296  927  IV   Nudiens     Ansis     1984  RTU-mernieks.lv
1550  1608  IX   Odziľš      Aivars    1980
1003  1937  VII  Olengovičs    Edgars    1981
1306  1418  IX   Orlovs      Aleksis    1974  AbducO
    2222  X   Orlovs      Ivo      1986
574  1944  VI   Orlovskis    Guntars    1985  Latvenergo
1172  1273  VIII  Ose       Dace     1961
    2324  X   Osmolovskis   Vladislavs  1978
1442  1799  IX   Oša-Večena    Elīza     1996
515  1728  V   Ozerovs     Konstantīns  1985  esterial.lv
1480  1386  IX   Ozolants     Ingus     1976  Forma 2
1285  1354  VIII  Ozoliľa     Astra     1966  Siguldietis
    2325  X   Ozoliľa     Irīna     1975
1289  1276  VIII  Ozoliľa-Punāne  Daiga     1978  Cēsu alus
448  1744  V   Ozoliľš     Ainārs    1960  Valmieras piens
466  1536  V   Ozoliľš     Uldis     1988  Valmieras piens
583  1099  VI   Ozoliľš     Edgars    1987  Nordea Banka
750  1057  VI   Ozoliľš     Artūrs    1981
783  1502  VII  Ozoliľš     Mārtiľš    1981
846  1703  VII  Ozoliľš     Ivars     1984
897  1028  VII  Ozoliľš     Arnis     1964
1575  1681  IX   Ozoliľš     Valters    1992  Vides fakti II
6   500  I   Ozols      Jānis     1978  Veloserviss
18   535  I   Ozols      Mārtiľš    1990  ZZK-Cēsis SEB
121  1966  III  Ozols      Dainis    1966
543  1343  IV   Ozols      Guntis    1975  Smiltene
547  768  VI   Ozols      Māris     1980
552  1686  VI   Ozols      Edgars    1954  Rīga-Tērvete
1224  2102  VIII  Ozols      Andis     1964  Titurga
1158  1147  VIII  Pacēvičs     Juris     1976  Garām ejot SC
    2326  X   Paegle      Aiga     1970  Ceļu Emulsija-HL
    2327  X   Paegle      Jānis     1972  Ceļu Emulsija-HL
434  848  V   Paeglis     Druvis    1968
1219  1902  VIII  Paeglis     Ivars     1973  Savējie
21   531  I   Paipals     Jānis     1983  Burusports Team
1114  1848    VIII  Pakulis    Druvis    1969
1347  1650    IX   Pakulis    Toms     1999
490  864     V   Panders    Edvīns    1969
837  1204    VII  Parts     Arnis    1974  SKII Naukšēni
1222  1254    VIII  Patmalniece  Sarmīte   1986
488  997     V   Pauls     Raivo    1992
    2183    X   Pavārs    Reinis    1983  Nordic Partners Properties
879  1661    VII  Pavlovičs   Kristaps   1979
    2328    X   Pavlovičs   Jānis    1979
135  770     III  Pavlovs    Ēvalds    1989
745  1150    VI   Pārups    Juris    1983  Valmieras piens
561  1553    VI   Penka     Gatis    1982
790  1792    VII  Penka     Rūdolfs   1986  Pēdu nav
73   687     II   Pentjušs   Dzintars   1990  VVK Pārdaugava
27   558     I   Perševics   Dāvis    1997  NN-Sporta klubs/RRS
807  1679    VII  Peslaks    Ansis    1986  Ikšķile
460  947     V   Petaka    Santa    1990  Stazdu grava
1356  1802    IX   Petaka    Sabīne    1993  Strazdu grava
243  769     IV   Petkevičs   Rihards   1982  Nordea Banka
1420  1609    IX   Petrakovs   Aleksandrs  1994  SKII Naukšēni
926  885     VII  Petrovska   Linda    1992  Drusti Team I
467  866     V   Petrovskis  Mārtiľš   1995  Drusti Team I
779  640     VII  Petrovskis  Pēteris   1994  Drusti Team I
789  904     VII  Petrovskis  Norberts   1965  Drusti Team II
662  1029    VI   Pērkons    Ints     1968  Toyota team
1184  1646    VIII  Pērkons    Pauls    1996  Toyota team
1252  1781    VIII  Pētersone   Agnese    1987
4   513     I   Pētersons   Arnis    1994  ZZK-Cēsis SEB
58   673     II   Pētersons   Māris    1983
147  579     III  Pētersons   Gundars   1975
160  739     III  Pētersons   Armands   1984  Cēsu alus
171  1534    III  Pētersons   Rinalds   1976  Pēdu nav
278  1467    IV   Pētersons   Edijs    1967  Dzīvesprieks
629  822     VI   Pētersons   Agris    1964  SKIL elektroinstrumenti
771  1040    VII  Pietkūns   Māris    1972  Jelgava
13   522     I   Piksons    Edgars    1983  ZZK-Cēsis SEB
894  1202    VII  Pikurs    Jānis    1975
1487  807     IV   Pilābers   Aivis    1985  Mednieku klubs BKC
650  2156    VI   Piļāns    Didzis    1980  Jelgava
    Mammadaba     Piļpuka    Ina      1986 SEB
    2176    X   Piļpuks    Jānis    1991  SEB
500  814     V   Piľķis    Ēriks    1974  SEB Banka
834  2132    VII  Piľķis    Ringolds   1970  Sētas puikas
734  1710    VI   Pipiķis    Gints    1978  Festo
1226  1989    VIII  Pirags     Oskars     1987  Grifs AG
506  1064    V   Pirktiľš    Andis     1958
763  1784    VII  Pirktiľš    Ivars     1993
    2197    X   Pīlādzis    Kaspars    1982
550  1180    VI   Pīlēģis    Ģirts     1984  Gjensidige Baltic
682  1946    VI   Pīnups     Kaspars    1972  Latvenergo
1100  1726    VIII  Plaude     Karl      1982  Scada
    Mammadaba     Plēgermanis  Normunds    1968
1287  1774    VIII  Plēsuma    Renāte     1985
598  946     VI   Plonis     Mārtiľš    1983  vissautosportam.lv
1622  1976    X   Plūme     Maija     1959  Drusti Team II
    2206    X   Plūme     Dainis     1976
    2329    X   Pļaviľa    Iveta     1961
1534  1213    IX   Pļaviľš    Raitis     1978  veloTrenini.lv
    2330    X   Pļaviľš    Ģirts     1990
42   529     I   Podāns     Andrejs    1995  Fans/Multipower
832  987     VII  Podnieks    Guntis     1975  LAU I
    Mammadaba     Podnieks    Martins     1985 Kalnamuizas rep.
893  1867    VII  Poga      Gustavs    1981  Tačka pa tukšu, tačka pa pilnu
    2331    X   Pogels     Uldis     1982
304  1131    IV   Polis     Viesturs    1979  Digger
    Mammadaba     Poļikovs    Agris      1996 SKII Naukšēni
126  728     III  Pomarľevskis  Sergejs    1954  Hotel Centra - Velobiķeri.lv
86   612     II   Pooks     Arvo      1988  Re&Re
523  1138    V   Porietis    Valdis     1968  SEB
841  1281    VII  Porietis    Gundars    1966  SEB
1174  1466    VIII  Poriľš     Edgars     1972  Vita-Hanza
1176  1384    VIII  Poriľš     Roberts    1998  Vita-Hanza
    2195    X   Poroikovs   Māris     1981
612  956     VI   Posums     Raitis     1981  Nivea
    2332    X   Pošeika    Mārtiľš    1985  Siguldietis
1204  1928    IV   Pricītis    Mārtiľš    1978
1354  1929    IV   Pricītis    Miks      1991
391  714     V   Priede     Edgars     1974
1270  2038    VIII  Priede     Normunds    1971  LVM Čiekuri
    2168    X   Priede     Ritvars    1996  Iecava
887  704     VII  Priedeslaipa  Ainārs     1972  Gulbenes SK Šķēps
7   545     I   Priedītis   Reinis-Mārtiľš 1995  NN-Sporta klubs/RRS
49   888     I   Priedītis   Artūrs     1989  Veloclub
717  2043    VI   Priţavoits   Juris     1965  AKC
    2333    X   Prohorovs   Rihards    1972
1059  2108    VIII  Prokofjevs   Viktors    1966  Cēsis
    2173    X   Prokofjevs   Juris     1989  Elanti
1358  1764    IX   Pučeta     Evita     1988  NP Properties
891  1507    VII  Puga    Andris   1964  Latvenergo
1328  1817    IX   Puga    Dace    1988
209  668     IV   Puķe    Kristaps  1978  DnB Nord
    Mammadaba     Puķīte   Ilze     1983 Team Parups
225  924     IV   Pumpurs   Kaspars   1976  Vecdaugava
    2334    VI   Pumpurs   Verners   1968
290  948     IV   Punāns   Jānis    1973  Strazdu grava
422  863     V   Punāns   Andris   1977  Cēsu alus
784  940     VII  Punculis  Aigars   1970  Cēsu Alus
371  829     V   Puriľš   Jānis    1950  EMU
438  1489    V   Puriľš   Haralds   1993  SEB
947  1860    VII  Puriľš   Kārlis   1989
1457  2064    IX   Puriľš   Māris    1980
9   510     I   Purmalis  Jānis    1980  Kaivo-Vudlande
284  778     IV   Purviľš   Edmunds   1993  SKIL elektroinstrumenti
727  2044    VI   Purvs    Mārtiľš   1987  manaslecas.lv
1454  1662    IX   Putniľa   Linda    1980  Point Transaction Systems
665  1682    VI   Puzaks   Uldis    1956  RRS Baloţi
953  979     VII  Pūcītis   Gatis    1981  Swedbank/Merida 1
625  783     VI   Pūgulis   Roberts   1979  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv
72   555     II   Pūpols   Mārtiľš   1984  SKIL elektroinstrumenti
    2338    X   Radionovs  Sergejs   1965  Latvenergo
    2339    X   Radionovs  Lauris   1997
823  1720    VII  Radziľš   Vīgants   1974  LMT
1099  1721    VIII  Radziľš   Māris    1944
262  812     IV   Ramanis   Helmuts   1977
426  809     V   Ramanis   Edijs    1994
1523  1267    IX   Rams    Aivars   1982  X Matti
624  1469    VI   Rancāns   Jānis    1975  FMS
1513  1048    IX   Rasmanis  Raivis   1985
1538  1653    IX   Rasmanis  Arnis    1959
1093  1522    VIII  Ratniece  Anna    1995
890  1413    VII  Ratnieks  Vilnis   1970  LVM Čiekuri
1591  1549    X   Razumovs  Jevgenijs  1980  mebeles24.lv
945  1755    VII  Rācenis   Gunārs   1957
751  989     VII  Reinhards  Edmunds   1976  Direktoru skola
917  1166    VII  Reiniks   Roberts   1943  Madonas Unisports
647  1289    VI   Reinolds  Ainārs   1975  hawaiiexpress.lv
754  1188    VII  Reiss    Jēkabs   1952  Kuldīga 2
704  1604    VI   Reitmanis  Uldis    1971
1373  1366    IX   Rēdere   Ilze    1967  NP Properties
1055  2017    VIII  Rēders   Harijs   1963  Nordic Partners Properties
702  1024    VI   Rēfelds   Juris    1958  Saldus
1331  2079    IX   Rēķis    Uldis    1976  Rīga
1567  514  III  Rēns     Eduards   1980  Velkonis (Ventspils)
169  884  III  Ribaks    Emīls    1994
248  634  IV   Ribaks    Ţans     1967  Direktoru skola
    2225  X   Riekstiľš   Jānis    1995  RRS
    2335  X   Riekstiľš   Roberts   1970  Salaspils/Zīriľi
    2336  X   Riekstiľš   Raimonds   1988  Salaspils/Zīriľi
    2337  X   Riekstiľš   Matīss    1997
1589  771  X   Rigass    Ingus    1982  SEB
374  1079  IV   Rimša     Kaspars   1984  Pūre Food
1364  1745  IX   Rinkoviča   Aiga     1979  Iecava
99   559  II   Rinkovičs   Verners   1981  Iecava
53   2018  II   Ritums    Raivis    1986  RaCafe/Tandēms
1514  1107  VIII  Riţenkovs   Helvijs   1993  4 sekundes
33   2113  I   Rogozins   Alvis    1983  Fisherteam.lv/Sport2000
360  737  V   Rohtla    Ivo     1969  Siguldietis
210  707  IV   Roķis     Ivars    1955  Tandēms
1198  2158  VIII  Roķis     Harijs    1994
1012  661  VIII  Romanovskis  Jānis    1985  Mhethal
1175  1234  VIII  Romanovskis  Pēteris   1967  LiVelo
192  617  III  Roms     Edgars    1978  Savējais
168  694  III  Ronis     Reinis    1985
    2340  X   Ronis     Gints    1965  Sirmā roľa pēdās
1076  2137  VIII  Roze     Roberts   1974  Pipariľa ordenis
1367  1377  IX   Roze     Andris    1969  VLR
15   504  I   Rozenbergs  Reinis    1991  MTB Priekuļi
25   517  I   Rozenbergs  Gints    1983  Burusports Team
145  839  III  Rozenbergs  Ervīns    1992  Digger
291  1449  IV   Rozenbergs  Gunārs    1956  Rkvelo
357  1016  V   Rozenbergs  Klāvs    1988  Digger
1500  1125  IX   Rozenbergs  Guntars   1962  Digger
    2341  X   Rozenbergs  Tomass    1994
    2393  IV   Rozenbergs  Andţs    1983  KGK Team
473  831  V   Rozenblats  Reinis    1985  Peri vello ţiPeri
868  1445  VII  Rozenfelds  Rolands   1973
1107  1447  VIII  Rozenfelds  Ronalds   1995
541  1068  VI   Rozenšteins  Māris    1985  Nordea Banka
1580  1931  IV   Rozenštoka  Sandra    1977  Sporta laboratorija
1411  1763  IX   Rozentāle   Lelde    1985  NP Properties
601  1512  VI   Rozentāls   Artis    1984  Friendlybracelets.com
274  801  IV   Roznieks   Jānis    1971  GANDRS-MERIDA
828  1137  VII  Roţlapa    Jānis    1989  Fisherteam.lv/Sport2000
886  1196  VII  Rubenis    Klāvs    1997  Starpsienu centrs
    2342  X   Rubenis    Aigars    1973  Smiltene09
    2198  X   Rubļevskis  Aleksandrs  1996
979  1663  VII  Rubulis    Mārtiľš  1970
1499  983  IX   Ručs     Andris   1984  Cēsu alus
339  2134  V   Rudi     Aivars   1966
564  883  VI   Rudzeiša   Līva    1986  EMU
1094  968  VIII  Rudzeišs   Gatis   1992
1097  1130  VIII  Rudzeišs   Jānis   1965
1451  1992  IX   Rudziks    Andris   1984  Grindeks
44   527  I   Rudzītis   Rolands  1977  Fans/Multipower
531  1025  VI   Rudzītis   Ojārs   1962
631  515  VI   Rudzītis   Gints   1980  Valmieras piens
1090  1346  VIII  Rutkovska   Zanda   1980
1429  2042  IX   Rutkupa    Zane    1986  AKC
1344  2032  IV   Rutule    Endija   1997  Veloserviss
1213  1431  IV   Ruţickis   Enriko   1962  Novatours
1073  1152  VIII  Rūķis     Arnis   1979  LVM Čiekuri
173  791  III  Rūsiľš    Rolands  1963
696  1274  VI   Rūsiľš    Kristaps  1997  Toyota team
826  1321  VII  Rūsiľš    Gints   1970  Toyota team
1197  1884  VIII  Sadausks   Nauris   1978  Bergs
95   629  II   Sakalausks  Toms    1994  Kaivo-Vudlande
148  647  III  Sakalausks  Dainis   1978  Kaivo-Vudlande
    2343  X   Saliľa    Lita    1986
142  897  III  Saliľš    Gatis   1987  Sport2000
496  1521  V   Saliľš    Jānis   1995  RRS-Vecmīlgrāvis
603  1046  VI   Salmiľš    Inguss   1981
442  1036  V   Sarkanābols  Raivo   1982  Everest
847  1519  VII  Sarkanābols  Salvis   1983  Everest
35   584  I   Sarkans    Raivis   1995  Fans/Multipower
188  759  III  Sarma     Mikus   1986  EMU
512  900  V   Saule     Jānis   1976  Latvenergo
1038  1986  VIII  Saule     Marģers  1984  Everest
1282  1298  VIII  Saulīte    Ligita   1958
839  1684  VII  Saulītis   Mārtiľš  1979
929  1668  VII  Saulītis   Jānis   1970  Statoil
608  921  VI   Saulīts    Aivars   1955
376  1670  V   Saušs     Raimonds  1975  Nordic Partners Properties
    2344  XI   Sālījums   Kārlis   1975  Noķert Mārci
1042  1190  VIII  Sebris    Artūrs   1993
809  1171  VII  Sedliľa    Elīna   1983
51   526  II   Sedliľš    Uldis   1976  Statoil
279  952  IV   Sedliľš    Ivars   1981
    2345  XI   Sedliľš    Jānis   1985
50   521  I   Seiksts    Renārs   1980  AKC
227  724  IV   Seiksts    Ralfs   1990  AKC
77   641     II   Selga    Nauris   1984  hawaiiexpress.lv
    Mammadaba     Senkāne   Inga     1967
218  727     IV   Senkāns   Jānis    1993
1083  1210    VIII  Senkāns   Andris   1966
1543  1627    IX   Sergejevs  Jevgenijs  1979  Areda
3   505     I   Serģis    Kaspars   1992  ZZK-Cēsis SEB
733  2068    VI   Serģis    Kaspars   1971  ZZK-Cēsis SEB
1610  1951    X   Sermulis   Rūdolfs   1996  SKII Naukšēni
294  1296    IV   Serţans   Vitālijs  1992  Portatīvo datoru centrs
    2346    XI   Sēja     Elīna    1983
656  1227    VI   Sibulis   Dzintars  1978  LAU I
    2185    X   Siliľa    Ineta    1962  Sportlat
    2347    XI   Siliľš    Gatis    1980
    2348    XI   Siliľš    Guntars   1986
349  930     V   Siminaitis  Pāvels   1983  Veloserviss
206  665     III  Simsons   Arvis    1995  MTB Priekuļi
335  663     V   Simsons   Aldis    1964  MTB Priekuļi
557  1807    VI   Simsons   Edgars   1987  Veterāni
157  568     III  Sinagins   Ilja    1982  Ikšķile
770  984     VII  Siľicins   Kaspars   1977
884  1169    VII  Siľicins   Inārs    1958
1013  1778    VIII  Siľicins   Rihards   1986
124  626     III  Sirmais   Armands   1986  EMU
    2349    XI   Sirmais   Agnis    1998
1626  1958    X   Sirmane   Baiba    1974  Lattelecom
1023  1780    VIII  Sirmā    Aija    1985  EMU
1111  1438    VIII  Sīle     Renāte   1984  Arfi line
84   597     II   Sīlis    Lauris   1973  Peri vello ţiPeri
775  1887    VII  Sīmanis   Oskars   1988
    2350    XI   Sīmanis   Dainis   1971  4 sekundes
436  1078    V   Sīpols    Emīls    1969  Silvanols/G4S Latvia
782  1232    VII  Sīpols    Andris   1982  Capusta Club
1262  1329    VIII  Skabis    Kaspars   1979  Point Transaction Systems
250  734     IV   Skabs    Mārcis   1990  Digger
    2351    XI   Skangale   Sindija   1987  Swedbank/Merida 2
287  722     IV   Skirjus   Rinolds   1976  LiVelo
398  664     V   Skļomiľš   Oskars   1979
1268  1238    VIII  Skopiľš   Normunds  1981
559  1010    VI   Skrastiľš  Rihards   1987  Auto Rings
276  695     IV   Skrebelis  Juris    1980
354  761     V   Skrebelis  Normunds  1992
1546  1548    IX   Skrickis   Rets    1965
1241  1696    VIII  Skrimblis  Kaspars   1982
    2352    XI   Skrodelis  Gints    1985
165  701     III  Skroderis   Gints    1987  Grifs AG
1008  1999    VIII  Skujiľš    Edgars   1982  JYSK MTB team
899  1288    VII  Skukovskis  Māris    1966  SEB
648  1260    VI   Skvorcovs   Mareks   1985  Bergs
79   613     II   Slaidiľš   Jānis    1989  MTB Priekuļi
256  1140    IV   Slaidiľš   Guntis   1986
301  1896    IV   Slaidiľš   Didzis   1988  Avis Scott Team
    2209    X   Slaidiľš   Aldis    1965
181  655     III  Slāvietis   Raivis   1994  RaCafe/Tandēms
346  671     V   Slāvietis   Raimonds  1970  RaCafe/Tandēms
630  1791    VI   Slāvietis   Jānis    1990  RaCafe/Tandēms
    Mammadaba     Slikšāne   Mārīte    1984 Laimīgi kopā
882  1155    VII  Slišāns    Guntars   1970  Ogre
728  1879    VI   Smildziľš   Aigars   1972  Virsotne/MARMOT
    2203    X   Smirnovs   Artis    1984
738  1217    VI   Smukule    Laura    1992
1506  1091    IX   Smukulis   Elmārs   1962  Drusti Team II
260  654     IV   Sniedze    Aivars   1951  Amatas dome
1478  1348    IX   Sniedze    Linda    1983
316  803     V   Sniegs    Ivars    1966
164  688     III  Sniķeris   Lauris   1961  RaCafe/Tandēms
632  1754    VI   Snipke    Paulis   1979  Peri vello ţiPeri
768  1701    VII  Solovjakovs  Jānis    1981
459  898     V   Sondors    Andrejs   1969  VVK Pārdaugava
5   506     I   Spalviľš   Intars   1980  Burusports Team
1505  1098    IX   Spigovskis  Edmunds   1962  Hotel Centra - Velobiķeri.lv
1188  1819    VIII  Spredzis   Pēteris   1978
935  2105    VII  Sprincis   Andris   1986
1481  1390    IX   Sproģe    Linda    1983
162  819     III  Sproģis    Jevgēnijs  1983  KurTuEsi.lv
759  1943    VII  Sproģis    Ainārs   1977  Latvenergo
    2353    XI   Sproģis    Edgars   1985
449  1818    V   Sprūds    Andris   1982
788  2145    VII  Spūlis    Andris   1954  Ilūkste
    2354    XI   Stabulnieks  Māris    1975  Wilo
654  1174    VI   Stafeckis   Māris    1976
234  795     IV   Stalbergs   Intārs   1976  Avis Scott Team
617  1610    VI   Stanka    Juris    1966  AKC
858  2051    VII  Stankevičs  Sarmis   1972  Burkānciems
    2355    XI   Stankevičs  Māris    1975
1016  1269    VIII  Staľko    Edgars   1979  Vellapēda/AM furnitūra
760  1073    VII  Staša     Aigars   1964  FMS
1043  1836    VIII  Stašulis   Jānis    1989
1316  1311    IX   Stašulis   Juris    1961  LMT
198  649     III  Stelps      Normunds   1962  SKIL elektroinstrumenti
452  911     V   Stelps      Olafs    1960  SKIL elektroinstrumenti
960  1936    VII  Stepanovs    Austris   1981
167  679     III  Stepāns     Uldis    1966  El Gringo
691  1815    VI   Stepāns     Normunds   1981  Vecāķi team
1237  2100    VIII  Stjade      Māris    1975  Rīga
    2356    XI   Stonis      Juris    1975  J&S
334  797     V   Straubergs    Aigars    1979  Swedbank/Merida 1
677  1084    VI   Strauss     Aivars    1960  EMU
952  1437    VII  Strautnieks   Ģirts    1975  Virsotne/MARMOT
1460  1925    IV   Strazda     Agnese    1982
903  1923    VII  Strazdauskis   Dainis    1990  Dzīvesprieks
1424  2030    IX   Strazdiľa    Laine    1984  Statoil
    2184    X   Strazdiľa    Aiga     1978  Silvanols/G4S Latvia
98   565     II   Strazdiľš    Rego     1966  SKIL elektroinstrumenti
590  1128    VI   Strazdiľš    Uģis     1970  Silvanols/G4S Latvia
721  1411    VI   Strazdiľš    Andris    1986  Direktoru skola
1461  1924    IV   Strazds     Kristaps   1976
    Mammadaba     Strazds     Andis     1976
999  1866    VII  Strele      Ieva     1984
80   690     II   Strēle      Armands   1975  Xsports Cycling Team
52   553     II   Stukuls     Jurģis    1990  Kuldīga
8   1422    I   Stupelis     Kaspars   1982  Burusports Team
744  1058    VI   Stūris      Andris    1979  Swedbank/Merida 1
103  2019    III  Stūrmanis    Edmunds   1993  RaCafe/Tandēms
379  937     V   Surţenko     Dmitrijs   1988  Tieto
    2357    XI   Suta       Raimonds   1987  Melga
723  1768    VI   Sūniľš      Eduards   1982
781  2148    VII  Sūniľš      Guntars   1968
1113  2099    VIII  Svārpstons    Jānis    1976  Bukulti
43   532     I   Svētiľš     Gatis    1984  Fans/Multipower
1303  1777    IX   Svikle      Aija     1984  Coca-Cola Hellenic
    2169    X   Sviklis     Raimonds   1976  Piľķi rullē
998  2162    VII  Šampiľš     Kaspars   1982  LG
649  1337    VI   Šaraks      Aleksandrs  1978  Virsotne/MARMOT
    Mammadaba     Šarfa-Strazda  Inga     1977
776  1614    VII  Šarkovskis    Kristaps   1996
510  858     V   Šarovs      Dmitrijs   1986  RTU-mernieks.lv
36   620     I   Šeflers     Guntis    1982  Very Berry
    2358    XI   Šemeta-Krūmiľa  Zanda    1981  No Name
97   635     II   Šeľavskis    Didzis    1981  Valmieras piens
1564  560     IX   Širons      Jurijs    1971
1402  1752    IX   Šitals      Andrejs   1985  Point Transaction Systems
907  1980    VII  Škľarovs     Vladislavs  1967  Elkor
424  1558  V   Šķēle      Valters   1984  AGA
    2170  X   Šķēps      Alvis    1998  Elanti
    2171  X   Šķēps      Gints    1971  Elanti
    2172  X   Šķēps      Jānis    1938  Elanti
322  2117  V   Šķiľķis     Mārtiľš   1982  Fisherteam.lv/Sport2000
197  608  III  Šķudītis    Juris    1976  Vellapēda/AM furnitūra
420  916  V   Šlapins     Māris    1975
30   551  I   Šlēziľš     Mārtiľš   1977  MTB Priekuļi
46   523  I   Šlēziľš     Gints    1982  MTB Priekuļi
93   575  II   Šmits      Edgars    1979  MTB Garkalne
239  830  IV   Šmits      Tomass    1989
    2359  XI   Šmits      Ivars    1963  Pēdu nav
    2360  XI   Šmits      Gundars   1965
716  1043  VI   Šneiders    Uldis    1984  Kuldīga 2
878  1162  VII  Šneiders    Kārlis    1952  Kuldīga 2
    2361  XI   Šnikvalde    Daina    1981  Aldaris
997  1364  VII  Špaks      Aleksandrs  1974
558  876  VI   Štāls      Jānis    1978  Bergs
1101  2045  VIII  Šteinberga   Līva     1984  Ikšķile
1440  1658  IX   Šulberga    Ilze     1985
1140  1400  VIII  Šulce-Grante  Kristīne   1973  kartigais.lv
819  1237  VII  Šulcs      Kaspars   1977  Kuldīga III
    2362  XI   Šulcs      Agris    1970
1279  1319  VIII  Švarce     Gunta    1983
1382  1351  IX   Šveds      Mārtiľš   1984
    2212  X   Šveicers    Einārs    1975
119  781  III  Švūksts     Arturs    1988  Burusports Team
645  1397  VI   Takeris     Jānis    1971  Virsotne/MARMOT
    2363  XI   Tamane     Anda     1978  Velotrenini.lv
1449  1829  IX   Tarabankevičs  Edgars    1987  Coca-Cola HBC Latvia
1046  1750  VIII  Taraneks    Aivars    1974
1283  1853  IV   Tauča      Anna     1997  RRS
1620  1475  X   Taukulis    Arnolds   1955  VVK Pārdaugava
211  592  IV   Tauriľš     Ernests   1993  Limbaţi
230  815  IV   Tauriľš     Jānis    1984  Jelgavas LIJA
1163  1900  VIII  Tālmanis    Edgars    1983
161  712  III  Teivišs     Jānis    1982
    2201  X   Temnovs     Raivis    1990  maratoni.lv
1485  2055  IX   Tilgase     Anna     1990
674  1193  VI   Timma      Rihards   1984
    2364  XI   Timma      Māris    1977
    2365  XI   Tišaľinovs   Juris    1958  RPP
408  642  IV   Tīlišķis    Māris    1979  SKIL elektroinstrumenti I
    2192  X   Tjagunovs    Iļja     1997  Rīgas dzirnavnieks
1437  1762  IX   Tjarve    Kristīne   1977
993  1116  VII  Tkačenko   Ilgvars   1986
1404  2136  IX   Tkačuka   Linda    1984
913  1611  VII  Tkačuks   Vasilijs   1981
1566  1760  IX   Toks     Arnis    1983  saarakalns.lv
1349  1340  IX   Tomānis   Aigars    1970
988  1355  VII  Tomiľš    Arnis    1968  Pedāļi gaisā
1446  1248  IX   Tomiľš    Valts    1990  Pedāļi gaisā
522  1002  V   Tone     Kārlis    1996  Junge.lv
540  755  VI   Treilons   Normands   1971  Kuldīga
    2199  X   Treļs    Emīls    1997  RRS
373  1376  V   Tretjaks   Aivis    1996  Rīgas jaunatnes komanda/RRS
    2366  XI   Trijēcis   Edijs    1991  Akachi Team Smiltene
1062  1170  VIII  Tropiľš   Mārcis    1984  Dzīvesprieks
487  862  V   Trops    Jānis    1966
646  1008  VI   Trops    Juris    1967
1050  1309  VIII  Trops    Agris    1983  Cēsu alus
881  1265  VII  Tukišs    Jurijs    1978  SKIL elektroinstrumenti
652  1396  VI   Tutāns    Reinis    1993
866  2119  VII  Tūtāns    Uldis    1956  Burusports
1245  2002  VIII  Ugainis   Edgars    1986  JYSK MTB team
1313  2133  IX   Ukass    Raimonds   1970
153  756  III  Ukins    Aivars    1969
1290  1843  IX   Ukins    Armands   1998
595  1557  VI   Ulnicāns   Gints    1987
    2367  XI   Ulnicāns   Vilnis    1954
1131  1004  VIII  Upāns    Uldis    1978  FMS
1281  1858  VIII  Upenieks   Reinis    1988
955  1716  VII  Upīte    Armands   1972
976  1673  VII  Upīte    Agris    1969  Lattelecom 2
1095  1332  VIII  Upītis    Juris    1960  Sēlijas lūši
535  881  VI   Upīts    Māris    1981  VW-Valmiera
469  821  V   Urlovskis  Jānis    1970
1433  1953  IX   Urtāns    Vladislavs  1995  SKII Naukšēni
690  1231  VI   Utkins    Inārs    1983
364  1458  V   Uzulēns   Andrejs   1984  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv
862  1252  VII  Vaganovs   Aleksandrs  1983
943  2087  VII  Vaganovs   Pēteris   1977  Rīga
    2368  XI   Vaikulis   Aivars    1963
628  918  VI   Vaitkevics  Jānis    1987  Bērzu street
969  1787  IV   Valbahs   Askolds   1968
186  1977  III  Valdbergs  Matīss    1989  Elkor
318  1117  V   Valdbergs  Gatis    1982  Elkor
1231  1785  VIII  Valdonis   Gatis    1982
1333  1327  IX   Valdrājs    Edgars   1988
320  1738  V   Valters    Edgars   1983
730  1543  VI   Valters    Andris   1980  Arfi line
937  1350  VII  Valters    Edgars   1978
519  2085  V   Vanags     Jānis    1979  JVA Projekti
593  1461  VI   Vanags     Mārtiľš   1981  T.I.T.Ī.
1047  1476  VIII  Vanags     Edmunds   1974  Venta Laiks
348  1005  V   Vasilis    Aigars   1982  Brektu šļūcēji
1350  1727  IX   Vasiļevskis  Aleksejs  1980  Scada
150  926  III  Vasiļjevs   Jānis    1986  Vellapēda/AM furnitūra
925  1126  VII  Vasiļonoks   Andris   1970  Astoľi kustoľi
1182  2144  VIII  Vazdiķis    Anrijs   1981
29   519  I   Vecvanags   Jānis    1987  Velkonis (Ventspils)
602  1211  VI   Večens     Jānis    1975
848  1123  VII  Veidmanis   Andis    1980
251  682  IV   Veinbergs   Raimonds  1977  Ulbroka
761  1197  VII  Veinbergs   Uldis    1974  Nordea Sacīkšu braucējs
678  1758  VI   Veipāns    Varis    1967
772  1082  VII  Veipāns    Valters   1996
    2369  XI   Veismane    Katrīna   1985
476  1998  V   Veismanis   Intars   1975  Junge.lv
326  774  V   Veldre     Juris    1975  VVK Pārdaugava
1200  1885  VIII  Veldrums    Jānis    1988
1380  1333  IX   Velika     Vija    1950  LAU II
270  998  IV   Veliks     Māris    1972  4 sekundes
987  1903  VII  Velps     Mārtiľš   1993
1405  1310  IX   Ventaskrasts  Kārlis   1969
344  1045  V   Venters    Gustavs   1991  Vālodzes
    2213  X   Veršuns    Ģirts    1988
285  1285  IV   Vertuls    Ivars    1981  Tele2
    2370  XI   Vēberis    Intars   1979  Kuldīga
    2371  XI   Vējkrīgers   Mareks   1984
143  598  III  Vējons     Jānis    1983  Lattelecom 1
189  675  III  Vējons     Jānis    1952
    2372  XI   Vēliľš     Imants   1985  Glaxo Racing Team
489  1013  V   Vērzemnieks  Kalvis   1995  MTB Garkalne
393  889  V   Vēsma     Ģirts    1955  AGA
774  1833  VII  Vēsmiľš    Krišjānis  1986  laskana
    2373  XI   Vēveris    Gints    1986  SKII Naukšēni
974  1640  VII  Videmanis   Didzis   1985  Lattelecom 2
1379  2120  IX   Vijgrieze   Dārta    1997  Saulkrasti
399  894  V   Vijgriezis   Guntis   1971  GEZE team
90   581  II   Vikmanis    Artūrs   1979  JYSK MTB team
1438  2164  IX   Vilāns     Jānis    1974  Wilo
123  706  III  Vilcāns   Edvīns    1983  Māra Štromberga aģentūra & VeloAtlaides.lv
1133  1187  VIII  Vilcāns   Jānis    1981  Nordic Partners Properties
597  1403  VI   Vilciľš   Aivis    1981  Garām ejot
    2214  X   Vilčinskis  Arnis    1982
223  657  IV   Vilisters  Uldis    1967  4 sekundes
485  912  V   Vilks    Gatis    1981
444  1391  V   Viļkins   Māris    1982
388  1173  V   Viļumsons  Jānis    1983
105  1955  III  Vimba    Jānis    1969  Valmieras piens
416  826  V   Vimba    Armands   1980  Toyota team
337  760  V   Vingris   Indulis   1978
    2374  XI   Vinokurovs  Renārs    1978  Laskana
1260  1886  VIII  Vintere   Guna     1988
479  1753  V   Vinters   Guntis    1965
    2375  XI   Vinters   Kaspars   1972  3M
668  1794  VI   Vipulis   Uldis    1983
942  1550  VII  Vipulis   Jānis    1976  LVM Čiekuri
675  1183  VI   Virviča   Vizbulīte  1986  SEB banka
796  1798  VII  Visockis   Juris    1982  Conventus
111  645  III  Višķers   Dzintars   1968  Savējais
971  1301  VII  Višķers   Edvarts   1998  Savējais
1036  1262  VIII  Višķers   Emīls    1998  Savējais
1164  1827  VIII  Vitkovska  Ieva     1989  Vitkovsky team
1372  1826  IX   Vitkovska  Baiba    1966  Vitkovsky team
1383  1850  IX   Vitkovska  Zane     1992  Vitkovsky team
306  716  IV   Vitkovskis  Aigars    1972  Vitkovsky Team
584  1127  VI   Vitkovskis  Ģirts    1988  Vitkovsky Team
803  1007  VII  Vitkovskis  Vilnis    1974  Vitkovsky Team
1142  1825  VIII  Vitkovskis  Juris    1964  Vitkovsky team
1341  1452  IX   Vitkovskis  Mārtiľš   1976  Vitkovsky team
1368  1828  IX   Vitkovskis  Verners   1998  Vitkovsky team
1017  1021  VIII  Vitmanis   Eduards   1984  Practice Makes Perfect
    2202  X   Vizulis   Edgars    1986
190  603  III  Vīgants   Vilnis    1983  MTB Garkalne
1263  1520  VIII  Vīksna    Elīna    1986
1291  1912  IX   Vīksna    Sanda    1988  SEB
923  1158  VII  Vīksne    Jānis    1955  SKIL elektroinstrumenti
1162  1198  IV   Vīksne    Ilze     1983  SKIL elektroinstrumenti
1408  2104  IX   Vīksne    Ieva     1987  Aloja
    2376  XI   Vīksne    Zane     1984
    2377  XI   Vīksne    Anastasija  1954  SKIL elektroinstrumenti
1251  1990  VIII  Vīksniľš   Lauris    1987  Grifs AG
1136  2130  VIII  Vīķis    Zigumunds  1981
589  1077  VI   Vītiľš    Uģis     1982  Labā feja
1264  1628  VIII  Vītoliľa   Olga       1980  LVM Čiekuri
1037  1424  VIII  Vītoliľš   Gints      1968
    2378  XI   Voiceščuks  Dāvis      1993  EthicSport
941  1961  VII  Voičis    Edgars      1975  AGA
292  692  IV   Volkovičs   Edijs      1985  EVO
671  1113  VI   Volts     Ainārs      1968
    2379  XI   Voroľina   Diāna      1987  Swedbank/Merida 2
1280  1328  VIII  Vorza     Aigars      1962  Gulbenes SK Šķēps Valpor
912  1739  VII  Vuls     Verners     1967
    2380  XI   Vuļs     Roberts     1994
1518  1320  IX   Začs     Uģis       1987  Grifs AG
    2381  XI   Zadiľš    Ansis      1992
1563  548  I   Zagoruiko   Maksims     1975  MTZ-serviss.lv
722  2091  VI   Zaharevskis  Mārtiľš     1987  VVK Pārdaugava
    2382  XI   Zahārovs   Vitālijs     1987  Vellapēda/AM furnitūra
530  1194  VI   Zahvatova   Darja Natālija  1995  RRS
1293  1518  IX   Zakevics   Jānis      1976  Everest
990  2007  VII  Zaķis     Zigmārs     1979  LVM Čiekuri
62   623  II   Zalcmanis   Roberts     1977  Vides fakti II
1220  1360  VIII  Zaltāne    Līga       1984  Nordea Banka
970  1436  VII  Zanders    Vilnis      1952
265  872  IV   Zariľš    Arnis      1984  SKIL elektroinstrumenti
946  1636  VII  Zariľš    Jānis      1995  Valmieras piens
951  1408  VII  Zariľš    Kārlis      1975
    2215  VII  Zariľš    Artis      1967  Zariľa Zīmogu fabrika
34   556  I   Zarītis    Rolands     1995  TREK-PHILIPS-SPORT2000
342  907  V   Zaumanis   Jānis      1979  SEB banka
637  1083  VI   Zavickis   Andris      1971  Vita-Haza
621  939  VI   Zāģis     Ilmārs      1979  GANDRS-MERIDA
1483  1362  IX   Zālīte    Ieva       1966
1521  1290  IX   Zālīte    Līga       1981  Astoľi kustoľi
70   541  II   Zālītis    Jānis      1970  TREK-PHILIPS-SPORT2000
116  570  III  Zālītis    Mārtiľš     1995  NN-Sporta klubs/RRS
410  766  V   Zālītis    Māris      1962  Kaivo-Vudlande
572  1600  VI   Zālītis    Andris      1973  Brāļi Pedāļi
865  1984  VII  Zālītis    Artūrs      1988  Everest
    2383  XI   Zālītis    Edgars      1982
78   652  II   Zdanovskis  Arnis      1987  RaCafe/Tandēms II
19   625  I   Zecmanis   Arnis Krists   1995  RaCafe/Tandēms
    2384  XI   Zeibots    Edgars      1987
68   557  II   Zeics     Guntars     1975  Veloserviss
718  1875  VI   Zeics     Gints      1994  Veloserviss
220  653  IV   Zeimalis   Ojārs      1963  Drusti Team I
428  976  V   Zelčs     Aldis      1970  Silvanols/G4S Latvia
978  1249  VII  Zeltiľš   Juris   1969
1398  1404  IX   Zeltiľš   Valters  1993  S.F. Cube team
    2385  XI   Zeľģis    Aivis   1972  Virsotne/MARMOT
358  810  V   Zeps     Armands  1980
    2386  XI   Zetmanis   Aivis   1979  Silva
195  775  III  Ziediľš   Jānis   1982  Ikšķile
423  1017  V   Ziediľš   Vidvuds  1970  Nordi
765  2092  VII  Ziedkalns  Kaspars  1973  Ragana
746  1104  VI   Ziedonis   Edgars  1980  Ikšķile
1299  1312  IX   Ziemanis   Gundars  1967
1504  1212  IX   Znatnajs   Reinis  1973  Z-kalns
435  731  V   Znotiľš   Ingus   1985
1533  1214  IX   Zolbergs   Jānis   1978  forma2.lv
28   512  I   Zučiks    Zigmārs  1980  Fans/Multipower
172  2098  III  Zuļģis    Roberts  1969  Baltijas Grants
458  1494  V   Zuļģis    Raitis  1967  Baltijas grants
915  2066  VII  Zuļģis    Raivis  1993  Baltijas grants
1157  2067  VIII  Zuļģis    Kalvis  1989  Baltijas grants
708  977  VI   Zuze     Aivars  1961  Lattelecom 2
1625  2031  X   Zvaigznīte  Maija   1988  Statoil
1378  1651  IX   Zvejniece  Linda   1982  SEB
1510  1072  VIII  Zverģis   Kaspars  1987  X Matti
54   1695  II   Zviedris   Ričards  1991
1574  1693  IX   Zviedris   Nauris  1989
295  790  IV   Zvirgzdiľa  Inese   1967  Savējais
38   678  I   Ţebers    Ainārs  1964  ZZK-Cēsis SEB
737  1033  VI   Ţerbis    Ivars   1974
    2387  XI   Ţēbins    Andris  1983
229  1023  IV   Ţīgurs    Didzis  1971
310  1685  V   Ţugs     Artis   1981
1178  1208  VIII  Ţukovskis  Ints   1970  Kocēni
582  2072  VI   Ţunna    Ādolfs  1993
Velo       Summa

Superior
Superior
         633

Corratec     739

         687

Focus      486

         0

scott scale 40
stcott


Orbea      537

KHS       762

ZZK       642

         827

Focus      734
         0

Trek       710

Viper      601

Cube       763

         841

Superior     781

Corratec     738

Merida      712

Scott      591

         694

Flanders     789

Giant      0
Specialized   909
         655

Sabotage     733

Cube       822

GT        0

Trek       890

         519

Scott      505

Superior     0
Trek     760

Giant    640

Dema
Corratec   612

Focus
Focus    657

       810

       605

Cube     566

       708

Giant    517

       811

       801

       630

       604

Merida
Cube     544

Cube
Cube     882

Corratec
Trek
Merida    576

Superior   511

       704

Corratec   724

Author    826

       550

Superior   659

       624

Corratec   753

Merida    612

Suzuki    790

Corratec   743

Merida    547

Merida    629

Sensa    450

       765

GT      756

Cube     602

Cube     579

Anlen    572

Cannondale  647

       572

Cube     719
Superior  552

BH     481

      847

Predolli  694

Cube    725

Corratec  798

Author   789

      691

      466

Cube    774
Trek
KHS    651

Corratec  0

Felt    780

Scott   685

Schwinn  0

      683

Merida   612

Fuji    542

Scott
      662

      764

Giant   750

      700

Superior  785

      658
Corratec  0

Wheeler  797

Cube    692

Superior  645
      0

Felt    628

Cube
      1000

ZZK    866

      808

      802

KH9    766

Giant   749

Merida   734

Merida   708
K2      692

Trek     681

       652

       642

Focus     606

Trek     580

       536

Trek     494

Merida    0

Hipoint


GT      751

Corratec   746

Trek     517

       842

       842

       562

Cannondale


Cannondale
       0
Merida    816

Superior   793

Merida    769

       519

Merida    595

Merida    653

Corratec   687

KHS      574

Bergamont   687

Felt
Giant
Sensa     577

Rockmashine  0

Scott     658

Cube
       746

Superior   611

Merida    740

       631

       501

Trek     843

       456
       785

       576

       625

Giant    723
       700

Trek     838

Scott    698

       598

Giant
Merida    832

Scott
Cube     729

       673

Giant    657

       623

Corratec   933

Cube
Merida    615

       0

GT      639

Cube     788

Cannondale  765

ZZK     652

Cube     820

       0

Bulls    817

ZZK     758

       593

GT      563

       722

Cube     0

Scott    874

       0

Ghost    792

Cube     537

Ghost    746

Merida    718

Ghost    600

Corratec   756

KTM     714

Cube     682

KTM     596

       464
Cube     763

Cube     579

Cube     659

Giant     647

Focus     840

Merida    822

Cannondale  642

Dema     814

Ghost     620

Orbea     777

       850
Trek     931

Trek     835

BH      842

       533

Superior   738

Corratec   525

       930

Corratec
Felt     709

Corratec   0

Commencial  566

Ghost     702

Corratec   631

GT      0

Scott     655
Corratec   771

       871

Corratec   697

       558
Wheeler    796

Trek     654

       876

       714

       652

       551

       758

       785

Gary Fisher  520

       482

       588
        814

        642
Superior    694

Orbea     833

        532

Merida     614

        590

Merida     704

Superior    656

        0

Merida
Gary Fisher  950

        660

Cube      564
Merida     555

Corratec    649

        0

        845

        695

Corratec    845

Superior    0

Corratec    849

KHS      672

Everest    672

Trek      620

Trek      776

Carbon     846

Cube      662

Superior    683

Corratec    891

Corratec    703

Cube      0

Trek      884

Cube
Corratec    803

        460

Trek      751

Rock Machine  529

        680

        604

        857

Ghost     509
ZZK      748

Focus     630

Full-Dynamix
Intense    843

Superior    738

Scott     692

Merida     591

Specialized  573

Head      0

GT       682

Trek      0

Corratec    725

Felt      709

        548

Merida     677

        669

Corratec    683

Corratec    0

Gary Fisher  663

        631

        584

Superior    0

Giant     744

Corratec    612

Cannondale   672

Corratec    805

Dema      750

Dema      561

        500
        648

        642

        548

Focus     757

Giant     732

        710

Cube      701

Scott     709

Fuji      777

        710

Cube      622

        576

        549

        624
       757

       876

Merida
Merida    739

Panther   0

       508

Trek     715

       650

Cube     507

Scott
Cube     679

Scott    677
       631

GT      507

Trek     623

Author    834
Flanders   687

       0

       0

Flanders   820

Trek     742

Stevens


Trek     798

Focus    646

Corratec


       598

Cube     747

Cube     709

       601

       833

       733

Giant    712

Leader Fox  620

Giant    861

Scott    798

Corratec   780

Cube     745

Dema     723
Corratec   693

Corratec
       798

       872

Scott     778

       730

Specialized  621

Trek     812

       0

Superior
Superior
Focus     708

Superior   0

Ghost     785

GT      727

       702

Trek     0

Corratec   0

       0

       844
Corratec
Merida    636

Wheeler    624

Author    784

Cannondale  709

Superior   741

Merida
Corratec   580

Corratec   849

       794

Flanders   762

       570

Sensa     675

Scott     0

Trek     597

Trek     594

       806

Wheeler    739

       705
HB      773

Raleigh
       576
Specialized  520

GT       794

KTM      727

        717

Dema
Merida     0

Merida     666

Wheeler    653

Univega    566

Kellys     801

        542

Sensa     686

Focus     0

Cube
        741

Trekking Fox
Scott     933

ZZK      493

ZZK      849

Merida     814

ZZK      523

ZZK      516
        633

Merida     723

        688

        697

Author     717

        0

Cannondale   0

        541

        582

Superior    707

        719

ZZK      667

ZZK      645

        618

Trek      861

        777

        922

Cube      877
        561

Gary Fisher  705
       690

       859

       376

       773

Scott     710

Author    573

       376

GT      712

Scott     624

Merida
       867

Scott     846

ZZK
Giant     702

Giant     563

Superior   762

       725
Scott     770

Scott     757

       627

       626

GT      621

Cube
       999

Merida    542

Merida    877

Merida    586

       724

       920
Giant     751

Merida    707

Specialized
GT
Rockmashine  561

       640

       847

       833

       810

Trek     0

       699

Merida
Scott
Trek
Giant     614

       644

       610

Fuji     530

Corratec   702

Corratec   786

Trek     443

       0

Cube     687
       738

Trek


Author    743

Superior   692
Corratec   806

       781

Corratec   771

Superior   781

Corratec   552

       526

Gary Fisher  922

Giant     842

Rockmashine  790

Dema     737

Corratec   736

       731

ZZK      694

Corratec   689

Corratec   687

       667

       611

KTM      608

       598

Dema     562

Trek     442

ZZK      0

Merida    0

Focus
Scott
Superior   663

Superior   539

Superior   772

Corratec   820

       564

Anlen
Dema     839

       756

Scott     706

Corratec   717

       798

Corratec   856
Corratec   733

Specialized  646

ZZK      752

       623

Merida    675

ZZK      522

Corratec   503

ZZK      681
       731

Corratec   671

GT      609
Univega    727

Giant     680

Scott     621

Corratec   0

Trek     809

Gary Fisher  590

Scott     721
       0

Cube     629

KHS      0

Cube


       741

Flander    651

Cube     627
Corratec   952
         415

Cube       746

         739

         0

Cross      608

         819

         793

Giant      737

         722

Anlen      613
Merida      660

         648

         638

         631

Scott      697

evando compact
Trek       860

Kellys      651

Scott      722

Merida      919

Scott      628

Corratec     718
         605

GT        702

Merida      673

ZZK       644

         625
Merida      805

KTM       719

Fore       800

Trek       0

Gary Fisher
         761
Trek       817

Cube       812

Corratec     713

Head       539

         767
Superior  763

      628
Corratec  709

Scott   789
Panther  792

Merida   720

Giant   934

Cube    875

Univega  859

Wheeler  624

Merida   500

      0

ZZK
Trek    642

Simplon  682

      678

Merida   615

      605

      0

KTM    805

Atala   701

Giant   688

      849

KHS    776

      560

      683

      776

Corratec  746
ZZK    953

Corratec  642

Author   631

Giant   714

      661

Merida   723

Cube    702

Trek    809

      747

      659

      569
GT     731
GT      690

Corratec   681

Corratec
       701
       607

       765

       613

Peugeot    640

       704

K-Unit    840

Giant     679

Superior   824
       769

Giant     742

Giant     0

Giant     773

KTM      873

Rockmachine  725

Trek     0

       649

       622

Focus
       784

       734

       734

Orbea     841

Giant
Superior   818

Merida    569

       455

       449

Scott     764

Scott     0

Dema     0

Merida    799

Gary Fisher  705

Trek     698

Giant     874

       794

GT      474

Cube     643

       575
Giant
Merida    0

       0

Rockmashine
ZZK      0

Giant     778

Trek     624

       811

Corratec   606

Trek     843

Corratec   765

       687

       664

Merida    761

Cube     701

       597

Merida
Cube     680
GT      754

Corratec   728

Corratec   952

Trek     718

ZZK      842
Author    794

Scott     767
       573

Giant     924

       794

       679

Cube     0

Merida
       657

Corratec   767

       0

Commencial  682

Scott     788

Cube     663

Corratec   892

Trek     704
Giant     0
Cube     562

Corratec   762

       686

Scott     651

Trek     652

Corratec   612

Corratec   0

       857

ZZK      723

       602

Dema     574

Superior   0

       0

       758

Trek     790

Cube     822

Merida    661

GT      639

       764

GT      706

Merida    703

       723

Merida
Merida    620

       906

Bergamont   775

Merida    664

KHS      576

Trek     737

Cube     737
Author    876

Merida
KHS      651
       603

Corratec   709

       798

Specialized  900

Specialized  616

Classic    390

       656
       655

ZZK      610

GT      678

Superior
ZZK
Giant     647

Trek     840

       510

Focus     0

       707

Trek     749

       775
Orbea     848

Trek     603

       594

Corratec   679

Dema
Merida    620

Cube     778

Cube     708

Rīga     0

Trek     889

       705

       860

Cube     648

Focus     612

Corratec   636

Merida    636

Corratec   833

Cube     648

       615

Superior   663

Corratec   0

Scott     869

       730

       637
Gary Fisher
Wheeler    518

Felt     0

Specialized  738
Scott
Scott   671

Felt    639

Merida
ZZK
Cube
Giant   890

Bulls   823

      930

      538

Trek    535

Corratec  626

Merida   813

Giant   597

Apachi   558

      470

Scott   486

      911

ZZK    699

      596

Trek    764

      678

      576

Cube    628

GT     613

Be One   900

Felt
Felt
GT
Trek


Corratec  744

Corratec  746

KTM    745

CTM    502

ZZK
KHS    709

      819

      645

      851

      604
4ever   595

Diamant  690
Merida    612

Gary Fisher
Scott     822

Merida    792

Scott     773

       690

       685

Corratec   592

Giant     820

Felt     781

Stevens    0

       625

Merida    549
KHS      709

ZZK      589

Trek
       459

Trek     722

Cube     0

GT      557
       554

Colnago    738

Giant     733

Trek     708

Orbea     674

Trek     668

Cube     653

Wheeler    643

       0

Velo     983

       933

Giant     845

KHS      715

Corratec   714

Cube     713

Cube     573

Cube     593
Trek     741

Giant     574

       932
Classic    604

Merida    531

Bergamont   728

       655

Trek     573

Specialized  729
       647

Superior
Scott     842

Superior   675

4ever     711

Merida    666

Specialized  874

Giant     923

       661

Corratec   735

Sabotage   526

Trek     798

       482

       639

       733

       668

       666

Giant     693

Giant     582

Merida    565

       985

       890

Corratec   836

Merida    830

Scott     825

       786

Cannondale  700

Superior   670

       952

       644

Superior   0

       696
Merida    725

       655

Trek     678
Kross V3  573

      724

      672

Trek
      714

      688

GT     607

Merida
      555

Merida   705

      0
Superior  0
      908

Merida   656

KHS
Author   645

Focus
Giant   778
      844

Focus   866

Cube    721

Merida   654

Anlen   587

Corratec  587

Giant
Trek    702

Trek
Felt    578

Felt    527

Corratec  753

      561

Cube
      646

Giant   954

Giant   900

      681

Corratec
Trek    614
      526
        645

        540

Focus     812

Specialized
        805

Trek
Corratec    784

        744

        667

KTM      760

Fuji      740

Trek      634

        430

Wheeler    953

Corratec    785

        679

Altrix     440

        692

Giant     633

Fuji      701

Merida     875

Classic
GT
Trek      658

        607

Orbea     792

Dema      743

Cube      0

Corratec    701

        0

Technium    0

        608

        645

GT       0

Rock Machine  634

        674

        640

GT       697

Giant     673

Focus     683

        518

        615

Merida     683

Classic    538
Scott      0

American Eagle  826

Trek       797
Merida
Superior


Merida      0

GT        758

Corratec     521

Merida      858

         893

Jawa       0

Trek       922

GT        763

Author      812

         579

Merida      624

Superior     587

         819

Ghost      826

Superior
         612

Scott      520

Corratec     939

         928

Dema       838

Giant      784

Dema       763

Dema       0
Trek
Kellys      733

         648

         605

Trek       716

Bergamont    0

         490

Rockmashine   704

         789

Trek       657

Bergamont    646

Wheeler
Super Diadem
Trek      629

        0

        767

Trek      710

Trek      608

Trek      607

        447

        906

Scott     718

Trek      700

Giant     609

        471

        533

Cube      576

Giant     612

KTM      825

        685

        657

        579

        859

ZZK      835
Cube      839

Giant     726

Trek      704

Trek      739

Trekking Fox  653

        921

Superior    819

Scott     723

        618

        558

Canyon     654

Giant     637

        703

        758
GT       618

ZZK      661

        899

Merida     786

Giant
        899

        805
       872
Giant     808

Superior   611

Merida    0

       999

       679

       0

Superior   781

Merida
       694
Trek
Giant     765

Giant     813

Carver    768

Leader Fox  711

ZZK      832

Giant     670

Cube     646

Fuji     623

Trek     844

Cube
       0

Superior   621

Merida    605

Giant     867

Giant     669

BH
Corratec   740

Cube     668

Cube     562

Specialized  796

Merida
Scott     784

Corratec   751

Trek     562

Trek     711

Nox Eclipse  788

       764

Scott     0

Cube     567
Corratec      826

          624

Classic       643

Trek        696

Gary Fisher     872

Felt        794

Scott        779
Focus        821

Focus        765

Focus        700

Corratech xvert s
Scott        646

Mosqito       679

Giant
Flanders      678

KHS         0

          793

Cube        0

Dema        775

Corratec      827

Trek        700

          671

Merida       735

          984

          0

Specialized     582

          636

          0

          828

Merida       672

Cube
Trek        738

          666

BH
Corratec      694

Scott        802

          701

Dema        650

Superior
Specialized     623

Superior      672

Scott        617

Focus        545
Hasa     816

Corratec   737

Cube     631

Merida    826

Superior   686

Trek     569

Merida
Trek     768

Orbea     689

Mongoose   633

       415

       642

       478
Orbea     858

Ghost     706

Cross     680

       415
       626

       872

       897

Cube     954

Merida    676

       852

Merida    758

Trek
Flanders   680

       668

       604

       907

Cube     550

GT
       626

Gary Fisher  696
Cube     669

Dema     723

Scott     920

Trek
Corratec   859

       0

       500

Author    642
           743
Gary Fisher      773

           816

Corratec       744

           922

Trek         900

Cube         859

Trekking Fox     799

Dema


           681

           647

KHS
Classic        626

KHS          711

           607

Giant         461

Flanders       599

Corratec       658

Corratec
4ever         558

GT          512

Corratec
Commencial      846

Giant         697

STR
Rock Machine     449

           617

           558

Merida        0

Giant         812

Gary Fisher Big Sur  804

Cube         592

Giant         828

Giant
           0

Trek         690

Surly
ZZK
Corratec       746
Cube     464

Gary Fisher  627

       495

Corratec   640

Kellys    0

Merida    530

       628

Cube     453

Corratec   721

       716

GT
       759

Corratec
       614

Merida    729

Schwinn    697

       617

       647

Specialized  695

Head     648

       566

       547

Corratec   833

Cube     553

Giant     705

Felt
Trek     602

Trek     558

       633

       630

Corratec   608

Cube     718

Scott     733

       465

Superior   686

Fuji     762

KHS      650

Corratec   634
Giant     700

       631

Author    819

Author    774

Fuji     570
       538

Wheeler    773

       679

Pells     636

       722

KHS      705

Corratec   617

Norco     765

Specialized  529

       835

Corratec   639

       584

Merida    923

       704

Gary Fisher  652

Focus     796

Giant     672

Corratec   689

Bulls     670

Merida
       732

Giant     772

Corratec   579

       513

Corratec   789

Giant     628

Classic    495

Superior   766

Cube
       785

Head
4ever
       839

       819

Scott
Head     729

Scott     753

Cube     669

Cube
       630

       515

Trek     751

Corratec   860

Craft     462
Rockmashine  844

       602

Superior   705

ZZK
KHS      805

Trek     729

Cube     739

KHS      754

       851

       745

Cube     767

Cube
       563

Corratec   731

Trek
Superior   691

Wheeler    635

ZZK      690

       663

Specialized  849

Specialized  630

Specialized  619

KHS      592

Corratec   519

Ghost     511

Corratec   777

Ghost     707

Bergamont   662

KHS      599

Trek     535

Merida    519

Norco Rival  623
KTM      819

Giant     562

Scott     553

Giant     639

       592

       494
Giant
       565

       601

Focus     706
Felt     562

Merida    618
       635

Univega    782

Trek     690

Trek
Merida    558

ZZK      640

Trek
       0

KTM
Specialized  0

Merida    680
       718

Merida    552

       628

       884

GT      574

Univega    630

Cube     791

Merida    634

       633

Wheeler
Trek     922

Scott     766

Merida    699

Giant     701

Anlen     0

Specialized  0

GT      876

Giant     847

       746

Superior   709

       649

Superior
       872

       933
       876

       680

       807

       742
Giant    629

       501

Merida
Cannondale  763

Principial
Superior   817

Cube     744

Cube     671

       675

Giant    551

Merida    0

4ever    741

KHS     0

       923

Trek     825

       736

       640

       594

       682

       0

       516

Superior   0

Superior   892

Ghost    0

Scott    781

       920

Cube     678
Trek     804

Scott    777

Panther   586

       708
Vieta  Nr.  Kor. Uzvārds      Vārds    Dz.g.  Licence    Komanda/pārstāv          Velo
    248  IV  Aleksandrovs   Aleksandrs  1960         Veloclub

95   53  II  Aleksejevs    Leonīds   1958  LAT19581025  Fans/Multipower

19   162  I   Ansons      Andris    1975         Meţmalas MTB

193   39  III  Apse       Agnis    1971  LAT19710304  Kaivo-Vudlande          BH

87   55  II  Ardava      Lelde    1985  LAT19850422  Rietumu-Delfin          Giant

56   7   I   Austa      Caspar    1982  EST19820128  TREK-PHILIPS-SPORT2000

17   30  I   Avens      Reinis    1978  LAT19780210  GANDRS-MERIDA

    249  IV  Balodis     Emīls    1993         Pļaviľu SK Skanste        ZZK

183   140  III  Banga      Elīna    1975         Re&Re I

74   47  II  Baranovskis   Guntars   1968  LAT19681002  Smiltene             BH

33   102  I   Bartuševičs   Rihards   1990  LAT19901123  Mārupes SC            Focus

30   27  I   Beika      Normunds   1976  LAT19760203  Xsports Cycling Team       Corratec

69   149  II  Beitāns     Krišjānis  1994         Rīgas jaunatnes komanda RRS

124   64  III  Beitāns     Kaspars   1971                          Lapierre

6    35  I   Benhens-Bēkens  Ernests   1990  LAT19901121  Rietumu-Delfin          Giant

54   168  I   Berķis      Valdis    1990         Mārupes SC            Merida

98   74  II  Berķis      Armands   1966  LAT19660122  Burusports Team

205   123  III  Bērsons     Ivars    1971
    250  IV  Bērziľa     Sandra    1963
73   135  II  Bērziľš     Jānis    1986         Valmieras piens

77   60  II  Biezais     Mārtiľš   1971  LAT19711220  EthicSport

    234  III  Birkentāla    Raivita   1971  LAT19710529  Sportlat

    231  III  Birkentāls    Mareks    1971  LAT19711031  Sportlat

166   88  III  Blūms      Ronalds   1970         Gjensidige Baltic

75   108  II  Bļinovs     Romāns    1992  LAT19920821  Rīgas jaunatnes komanda RRS

143   188  III  Bodnieks     Andris    1976         Xsports Cycling Team       Corratec

    222  III  Bogdanovičs   Māris    1991  LAT19911119  Alpha Baltic/Unitymarathons.com

79   49  II  Bogdanovs    Aivars    1965  LAT19650227  EthicSport            Orbea

151   98  III  Boļšis      Normunds   1969                          Superior

94   150  II  Brēmanis     Ansis    1994         Rīgas jaunatnes komanda RRS

21   99  I   Bricis      Ilmārs    1970  LAT19700709  ZZK                ZZK

    228  III  Brikovskis    Atis     1971  LAT19711005  Re&Re I

41   40  I   Brokāns     Raimonds   1973  LAT19730623  NN-Sporta klubs          Giant

92   71  II  Bruzinskis    Jānis    1959  LAT19591027  Kuldīga

    241  IV  Caune      Vismants   1943         Stende

27   20  I   Celmaraugs    Ints     1965  LAT19650219  GANDRS-MERIDA

66   61  II  Ceplītis     Guntars   1969  LAT19690727  Valmieras piens

90   169  II  Čaks       Ernests   1994  LAT19940525  Fans/Multipower

212   130  III  Čavars      Aigars    1980         Ikšķile

201   77  III  Česka      Ģirts    1972  LAT19720618  ZZK

203   122  III  Čukurs      Uldis    1969  LAT19690601  Vides fakti            Cube

103   147  II  Denas      Danyla    1992         Velomanija-Niskama

    251  IV  Deľisovs     Aleksejs   1987         Zaļais Bruģis
   252  IV  Dombrovskis  Mareks    1975         Virsotne/MARMOT           Trek

   253  IV  Dovgaļuka   Jeļena    1973         Veloclub              Giant

159  93  III  Dulmanis   Haralds   1979         SEB Banka              Trek

195  24  III  Dzalbs    Gunārs    1971  LAT19710725  Rietumu-Delfin           Giant

85  52  II  Eiduka    Ivanda    1977  LAT19770329  Rietumu-Delfin           Giant

11  96  I   Eislers    Ingus    1989  LAT19890128  Alpha Baltic/Unitymarathons.com

   223  III  Eislers    Sandis    1993  LAT19930702  Alpha Baltic/Unitymarathons.com

181  205  III  Eliase    Baiba    1969         Rīga                Sensa

182  206  III  Eliass    Ģirts    1966         Rīga                Sensa

130  82  III  Evarts    Deniss    1985  LAT19851205  ebike/4ever

   224  III  Evarts    Romāns    1982         ebike/4ever

62  184  II  Filipovs   Aleksandrs  1984         Vides fakti

50  19  I   Flaksis    Toms     1988  LAT19880601  NN-Sporta klubs/RRS         Giant

200  54  III  Flaksis    Mārtiľš   1986  LAT19860330  Vides fakti

137  87  III  Fūrmanis   Māris    1971         Valmieras piens           KTM

64  37  II  Gailišs    Oskars    1969  LAT19690323  NN-Sporta klubs/RRS         Giant

157  90  III  Galibeckis  Juris    1975  LAT19750614  Meţmalas MTB

213  129  III  Goba     Edgars    1974  LAT19741005  Salaspils/Zīriľi

135  86  III  Grants    Edijs    1985  LAT19850615  filter.lv              Scott

145  101  III  Grants    Ingus    1962  LAT19620113  filter.lv              Scott

   246  IV  Hartmanis   Oskars    1975  LAT19750602  Xsports Cycling Team

23  134  I   Herings    Kristaps   1981  LAT19810415  NN-Sporta klubs

   216  III  Holub     Siarhei   1958         Belarus

104  68  II  Iļjenko    Andrejs   1969  LAT19690104  Smiltene              Superior

158  209  III  Imune     Agnese    1982         Trek Philips - SPORT 2000

211  70  III  Inovskis   Nauris    1981  LAT19811013  Kuldīga

   237  IV  Jakovels   Gints    1982  LAT19821123  Sportlat

32  186  I   Janevics   Pēteris   1994  LAT19940213  NN-Sporta klubs/RRS

146  195  III  Janevics   Aldis    1970                           Giant

165  126  III  Jansons    Juris    1975         Riga Ironman Team/Rockstar Energy  Orbea

93  182  II  Jonass    Mārcis    1979  LAT19790218  Xsports Cycling Team        Corratec

88  51  II  Kalējs    Agris    1962  LAT19620902  Hotel Centra-Velobiķeri.lv

   254  IV  Kalējs    Aigars    1981         Virsotne/MARMOT           Ghost

68  105  II  Kalniľš    Ģirts    1960  LAT19601009  ZZK                 Specialized

184  189  III  Kalniľš    Mārtiľš   1982         Zaļais Bruģis            Merida

   232  III  Kalniľš    Almants   1973  LAT19731117  Sportlat

152  194  III  Kancāns    Kristaps   1981         Virsotne/MARMOT           Kellys

28  166  I   Kattai    Kaupo    1973  EST19730605  ZZK

76  180  II  Kaufmanis   Uldis    1975  LAT19750701  Xsports Cycling Team        Corratec

52  25  I   Kaupe     Jānis    1983  LAT19830208  ebike/4ever

214  56  III  Kazainis   Viesturs   1960         TREK-PHILIPS-SPORT2000       Trek

188  28  III  Keišs     Jānis    1991  LAT19910709  Valmieras piens

   219  III  Khamichenka  Siarhei   1983         Belarus

   220  III  Khloptsava  Inha     1982         Belarus
114  109  III  Kleinbergs   Jānis    1957         ZZK

108  78  II  Klinovičs   Vilnis    1962         Ikšķile

80  163  II  Knodze     Krišs    1992         Meţmalas MTB

24  15  I   Knostenbergs  Toms     1990  LAT19900324  TREK-PHILIPS-SPORT2000

   217  III  Komarov    Alexei    1985         Belarus

   255  IV  Krampe     Ilmārs    1973         AlpiJumts

   233  III  Krasovskis   Gatis    1970  LAT19700805  Sportlat

   256  IV  Krasts     Aigars    1966         Smiltene           Scott

129  139  III  Kronbergs   Aldis    1976         Kuldīga

102  57  II  Krūmiľliepa  Andris    1983  LAT19830824  Hotel Centra-Velobiķeri.lv

   240  IV  Krūmiľš    Kaspars   1994  LAT19940305  RSK Tandēms

   257  IV  Krūmiľš    Ingus    1978         TREK-PRILIPS-SPORT2000    Trek

169  114  III  Krūze     Māris    1977  LAT19770321  EthicSport

36  215  I   Kuprišs    Kaspars   1987         Valmieras piens        Giant

121  80  III  Kursītis    Andis    1981  LAT19810525  ebike/4ever

167  159  III  Kvedere    Maija    1980  LAT19800307  FMS

61  59  II  Ķiepe     Nauris    1976  LAT19761020  ZZK              ZZK

78  181  II  Ķiksis     Ainārs    1972  LAT19720210  Xsports Cycling Team     Corratec

53  34  I   Ķipurs     Kaspars   1982  LAT19820513  Hotel Centra-Velobiķeri.lv

89  31  II  Ķipurs     Kristaps   1983  LAT19830516  Hotel Centra-Velobiķeri.lv  Merida

119  85  III  Laizāne    Lija     1993  LAT19930706  Rīgas jaunatnes komanda RRS

189  58  III  Lapiľš     Andis    1993  LAT19930810  RSK Tandēms          Corratec

29  29  I   Lavišs     Aleksandrs  1974  LAT19740418  GANDRS-MERIDA

161  201  III  Lācis     Dzintars   1975                        KTM

   258  IV  Lācis     Ivars    1963         Valka             Giant

123  197  III  Lātss     Matīss    1994         NN-Sporta klubs/RRS      Giant

   225  III  Leitāne    Laima    1992         ebike/4ever

86  72  II  Lejiľš     Dzintars   1973  LAT19731029  Fans/Multipower        Cube

   245  IV  Lejiľš     Viesturs   1978  LAT19780823  Xsports Cycling Team

   259  IV  Lejnieks    Martins   1983         Ļūļakas            Merida

107  76  II  Levenšteins  Ģirts    1984  LAT19840512  Re&Re I

126  156  III  Levenšteins  Mārtiľš   1988  LAT19880603  Re&Re I

140  95  III  Levitass    Juris    1959         MTB Priekuļi         Orbea

105  151  II  Lipovskis   Oskars    1994         Rīgas jaunatnes komanda RRS

147  200  III  Lipsnis    Haralds   1994         NN-Sporta klubs/RRS      Orbea

118  111  III  Lubāns     Gatis    1987
84  185  II  Lukjanovičs  Edgars    1980         Vides fakti

   230  III  Malderis    Kalvis    1974  LAT19740322  Salaspils/Zīriņi

   229  III  Marčenkovs   Mareks    1970  LAT19700605  Salaspils/Zīriņi

26  42  I   Markss     Reinis    1990  LAT19900117  Smiltene           Trek

3   6   I   Masikmets   Alges    1968  EST19680818  ZZK              GT

111  41  III  Meldrājs    Arvis    1992  LAT19920901  NN-Sporta klubs/RRS      Giant

   242  IV  Melkurts    Ēriks    1963         Ripo             Dema

37  167  I   Meļehs     Oļegs    1982  LAT19820324  TREK-PHILIPS-SPORT2000
106  172  II  Miglāns    Edgars    1974         TREK-PHILIPS-SPORT2000

   243  IV  Mihailovs   Guntars   1982         Xsports Cycling Team       Corratec

176  107  III  Miķelsons   Lauris    1977                          Giant

178  170  III  Millers    Jānis    1982         LDZ apsardze

   260  IV  Mirošins    Deniss    1994         Salaspils/Zīriľi         Scott

   227  III  Mūsiľš     Jānis    1981         Fisherteam.lv/ Sport 2000

   244  IV  Neilands    Krists    1994         NN Sporta klubs          Giant

109  63  II  Nerugals    Viktors   1983  LAT19830924  ebike/4ever

206  190  III  Ľilovs     Valdis    1975                          Corratec

1   1   I   Oras      Allan    1975  EST19751220  Rietumu-Delfin          Giant

60  33  II  Osītis     Dzintars   1968  LAT19680325
100  161  II  Ozoliľš    Jānis    1972  LAT19720614  EthicSport

112  89  III  Ozoliľš    Reinis    1991         Valmieras piens          Giant

187  132  III  Ozoliľš    Ivars    1966  LAT19660804  Vides fakti

45  145  I   Padriezas   Linas    1990         Velomanija-Niskama

14  36  I   Paegle     Aigars    1981  LAT19810128  GANDRS-MERIDA

204  160  III  Pakulis    Jānis    1970  LAT19700613  EthicSport

185  175  III  Paļčikovskis  Dāvids    1994                          Merida

65  45  II  Patrijuks   Aleksandrs  1993  LAT19931230  Meţmalas MTB

156  94  III  Pāvuls     Patriks   1993         Vimbukrogs            Trek

   261  IV  Platacis    Jānis    1980         EK Sistēmas            Trek

   262  IV  Plūme     Pēteris   1972         Hotel Centra-Velobiķeri.lv

170  104  III  Polis     Aldis    1962                          Specialized

194  91  III  Pommers    Andris    1974  LAT19740418  Salaspils/Zīriľi

34  16  I   Ponomarenko  Andris    1987  LAT19870522  GANDRS-MERIDA

190  4   III  Preimanis   Matīss    1991  LAT19910906  Rietumu-Delfin          Giant

15  44  I   Priţevoits   Jānis    1985         TREK-PHILIPS-SPORT2000      Trek

5   192  I   Prokofjevs   Ivars    1991         Rietumu-Delfin          Giant

   218  III  Prokofyeu   Artsiom   1987         Belarus

120  152  III  Pundurs    Gatis    1994         Rīgas jaunatnes komanda RRS

127  83  III  Pundurs    Aldis    1965  LAT19650222  Hotel Centra-Velobiķeri.lv    Giant

58  213  I   Purniľš    Lauris    1979         TREK-PHILIPS-SPORT2000

4   133 I    Putsep     Erki     1976  EST19760525  Alpha Baltic/Unitymarathons.com

25  23  I   Rapa      Jānis    1974  LAT19740327  GANDRS-MERIDA

139  208  III  Rautenbergs  Arturs    1965         Inčukalns             Giant

42  65  I   Reiters    Uldis    1993  LAT19930916  Rīgas jaunatnes komanda RRS

67  165  II  Remerts    Pēteris   1993         Salaspils/Zīriľi         Ideal

57  178  I   Reľķis     Ints     1972  LAT19721207  Xsports Cycling Team       Corratec

2   8   I   Rezins     Jānis    1990  LAT19900203  Alpha Baltic/Unitymarathons.com

22  17  I   Rezins     Jānis    1962  LAT19621004  ZZK                Specialized

117  154  III  Romanovskis  Jānis    1986         Ikšķile

138  100  III  Romanovskis  Raimonds   1961         Ikšķile              Scott

47  46  I   Roskošs    Jānis    1973  LAT19730913  Smiltene             BH

35  179  I   Rozenfelds   Egons    1969  LAT19691216  Xsports Cycling Team       Corratec
   270  IV  Rozentāls   Jānis     1979         Sport2000

   263  IV  Rozītis    Andris    1978         Virsotne/MARMOT

   226  III  Roţlapa    Dana     1979         Fisherteam.lv/ Sport 2000

55  38  I   Rubiks     Jānis     1989  LAT19890630  Valmieras piens           Giant

150  131  III  Rudens     Māris     1976         Riga Ironman Team/Rockstar Energy  Corratec

   264  IV  Rūmnieks    Helmārs    1981
70  106  II  Sabaliauskas  Marius    1983         GANDRS-MERIDA

168  127  III  Sabulis    Gvido     1970  LAT19701126  EthicSport

   239  IV  Savickis    Mārtiľš    1993  LAT19930301  RSK Tandēms

122  173  III  Sergejevs   Raimonds   1980         Virsotne/MARMOT

134  120  III  Siliľēvičs   Jurijs    1984         mtb.lv               Trek

63  75  II  Simanovskis  Reinis    1993  LAT19931014  Rīgas jaunatnes komanda RRS

97  69  II  Sirmais    Kaspars    1971         SEB Banka              Cube

180  116  III  Skolnieks   Jānis     1972         Gjensidige Baltic

101  110  II  Skrūzmanis   Daniels    1993  LAT19930131  Livelo               Full-Dynamix

13  11  I   Skujiľš    Raivis    1991  LAT19910326  NN-Sporta klubs/RRS         Giant

   238  IV  Skutelis    Aivars    1968  LAT19680110  ZZK

   221  III  Smilktens   Kārlis    1972         TREK-PHILIPS-SPORT2000

110  187  II  Smirnovs    Andrejs    1994         Rīgas jaunatnes komanda RRS     Univega

12  12  I   Smoļins    Ervīns    1987  LAT19870421  NN-Sporta klubs/RRS         Giant

16  14  I   Smotrovs    Konstantīns  1985  LAT19850221  ebike/4ever

81  73  II  Sniķis     Juris     1973  LAT19730511  Meţmalas MTB

9   5   I   Sorokins    Dmitrijs   1982  LAT19820606  Rietumu-Delfin           Giant

149  164  III  Stašāns    Jānis     1980         Lattelecom

172  119  III  Stepnojs    Valērijs   1976         Grifs AG

82  155  II  Stonis     Jānis     1992  LAT19920124  Valmieras piens

132  84  III  Strazdiľš   Kaspars    1980                           ZZK

96  66  II  Šarākovs    Renārs    1975  LAT19750320  ebike/4ever

174  81  III  Šmite     Līga     1991  LAT19910125  Valmieras piens

136  48  III  Šteinbergs   Atis     1980  LAT19800503  Valmieras piens

148  115  III  Šteinbergs   Ints     1971  LAT19710601  Salaspils/Zīriľi

160  103  III  Terinks    Raivis    1973         e-velo.lv              Corratec

   265  IV  Teteris    Jānis     1975
72  138  II  Trabo     Andrejs    1987         Vides fakti

215  158  III  Učelnieks   Dainis    1981  LAT19811013  Re&Re I

46  43  I   Ukins     Valdis    1974  LAT19740313  Fans/Multipower           Cube

   266  IV  Ulāns     Mārtiľš    1978         TREK-PHILIPS-SPORT2000       Trek

   236  IV  Upenieks    Artis     1990  LAT19900402  Sportlat

   235  IV  Uzuleľa    Ieva     1989  LAT19891004  Sportlat

   267  IV  Vecenāns    Arnis     1963
71  214  II  Veits     Toms     1978         Fisherteam.lv/ Sport 2000      Gary Fisher

   271  IV  Verza     Artūrs    1986         Valmieras piens           Merida

91  67  II  Vidţups    Egīls     1981  LAT19810317  ebike/4ever

116  191  III  Vikštreins   Agnis     1981         Garām Ejot             Cube
115  137  III  Vilisters    Gints   1992         4 sekundes          Superior

142  112  III  Viļimas     Aļgirdas  1971         SEB Banka           Trek

202  121  III  Viļums     Guntis   1954  LAT19540416  Smiltene           Giant

59  62  I   Vimba      Henrijs  1992  LAT199208925  Valmieras piens

   269  IV  Vīksne     Mārtiľš  1981         Burusports team        Specialized

162  153  III  Vītols     Kārlis   1985         Ikšķile

38  26  I   Voiceščuks   Uģis    1971  LAT19710528  EthicSport

40  141  I   Volungevičius  Justas   1985         Velomanija-Niskama

48  144  I   Volungevičius  Karolis  1982         Velomanija-Niskama

144  174  III  Zakevics    Mārtiľš  1981         Everest

   247  IV  Zeilis     Rihards  1993         Rīgas jaunatnes komanda RRS

10  3   I   Zīmelis     Raivis   1976  LAT19760818  TREK-PHILIPS-SPORT2000

31  32  I   Zīmelis     Aigars   1975  LAT19750121  Meţmalas MTB

99  136  II  Zvingulis    Aigars   1961  LAT19610618  Kuldīga            Corratec

196  148  III  Zvirbulis    Pauls   1994         Rīgas jaunatnes komanda RRS

171  157  III  Ţimants     Uldis   1981  LAT19811002  Re&Re I

20  207  I   Ţogota     Valdis   1986         Rietumu-Delfin        Giant

177  183  III  Ţukovs     Mārcis   1975         Vides fakti

								
To top