Docstoc

Borang Pemarkahan Folio Pendidikan Moral SPM

Document Sample
Borang Pemarkahan Folio Pendidikan Moral SPM Powered By Docstoc
					Borang E-1

PENDIDIKAN MORAL 1225/2 ELEMEN 1: SAHSIAH
NAMA CALON Arahan: Tandakan (/) untuk 'Ya' atau (X) untuk 'tidak' Aspek Kemahiran Harga Diri Hemah Tinggi Nilai Kriteria Berkeyakinan diri Menjaga maruah diri Bercakap sopan Berbudi pekerti mulia Bertolak ansur KEMAHIRAN KOMUNIKASI Toleransi Bersabar Berupaya Mengawal Diri Kesederhanaan Kebebasan Bersuara Sikap Keterbukaan Hidup Bersama Secara Aman Saling Membantu dan Bekerjasama Bersederhana dalam pertuturan Bersederhana dalam perlakuan Bebas berucap Bebas mengeluarkan fikiran Memberi & menerima pandangan Memberi & menerima kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan Berusaha bersama JUMLAH SKOR Bertanggungjawab KEMAHIRAN MEMBUAT KEPUTUSAN Sanggup memikul tugas Sanggup melaksanakan tugas Bertolak ansur Bersabar Berupaya Mengawal Diri Mematuhi Peraturan dan Undang-undang Menerima peraturan Mematuhi peraturan Memberi pandangan / pembaharuan / kritikan Menerima pandangan / pembaharuan / kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan JUMLAH SKOR KEMAHIRAN MENYELESAIKAN MASALAH Bertolak ansur Toleransi Kebebasan Bersuara Bersabar Berupaya Mengawal Diri Bebas mengeluarkan fikiran Memberi pandangan / pembaharuan / kritikan Menerima pandangan / pembaharuan / kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan Berusaha bersama JUMLAH SKOR JULAT KRITERIA SAHSIAH GRED 4 3 2 1 KEMAHIRAN KOMUNIKASI Mencapai 10 - 15 kriteria Mencapai 6 - 9 kriteria Mencapai 3 - 5 kriteria Mencapai 1 - 2 kriteria MEMBUAT KEPUTUSAN Mencapai 8 - 10 kriteria Mencapai 6 - 7 kriteria Mencapai 3 - 5 kriteria Mencapai 1 - 2 kriteria MENYELESAIKAN MASALAH Mencapai 7 - 8 kriteria Mencapai 5 - 6 kriteria Mencapai 3 - 4 kriteria Mencapai 1 - 2 kriteria PERKEMBANGAN DIRI Tingkatan 4 Mac Jun Sept Tingkatan 5 Mac Mei Rumusan ANGKA GILIRAN

Toleransi

DEMOKRASI

Sikap Keterbukaan

Hidup Bersama Secara Aman

KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

Sikap Keterbukaan

Hidup Bersama Secara Aman Saling Membantu dan Bekerjasama

Borang E-2

PENDIDIKAN MORAL 1225/2 ELEMEN 2: PENTAKSIRAN FOLIO
NAMA CALON 1. Aktiviti 1.1 Tugasan Harian T1 T2 T3 tandakan / T4 T5 T6 T7 T8 gred diperoleh ANGKAGILIRAN

4 3 2 1

Melaksanakan 8 - 10 tugasan harian Melaksanakan 5 - 7 tugasan harian Melaksanakan 3 - 4 tugasan harian Melaksanakan 1 - 2 tugasan harian

1.2 Kerja Amal Bil 1 2 3 Bidang Perkembangan diri Kekeluargaan Alam sekitar KA 1 tandakan / KA 2 KA 3 KA 4 gred diperoleh gred 4 3 2 1 kriteria 4 dan lebih aktiviti drpd bidang berbeza 3 aktiviti drpd bidang berbeza atau 3 aktiviti drpd 2 bidang berbeza 2 aktiviti daripada 2 bidang berbeza 1 akt. drpd. mana-mana bidang

2. Penyediaan Folio Bil 1 2 3 4 5 Nama No Kad Pengenalan Angkagiliran Tajuk Aktiviti Tajuk Tugasan Pengumpulan Bahan Bersistematik (susunan yang teratur) Lampiran Bukti Kekemasan (lengkap, bersih, disatukan,tulisan mudah dibaca) 1 Mencakupi 1 - 2 kriteria 3 Mencakupi 5 - 6 kriteria 4 Mencakupi 7 - 8 kriteria Butiran tandakan / gred diperoleh gred kriteria

6 7 8

2

Mencakupi 3 - 4 kriteria

3. Penglibatan dan peranan tandakan / Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Butiran T1 Menyumbang tenaga Menyumbang idea Meluangkan masa Bertanggungjawab Rajin Kerjasama Kepimpinan Toleransi Prihatin 2 1 Mencakupi 4 - 6 kriteria Mencakupi 1 - 3 kriteria 3 Mencakupi 7 - 9 kriteria 4 Mencakupi 10 atau lebih kriteria T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 gred diperoleh gred kriteria

10 Mengawal Keadaan 4. Kesan Bil 1 2 3 4 Insaf Kesedaran / peka Iktibar / pengajaran Perubahan sikap Butiran T1 T2 T3 tandakan / T4 T5 T6 T7 T8 gred diperoleh

gred 4 3 2 1

kriteria Mencakupi 4 dan lebih kriteria Mencakupi 3 kriteria Mencakupi 2 kriteria Mencakupi 1 kriteria

5. Penyediaan Bahan Bukti gred diperoleh gred 4 3 2 1 kriteria Menyediakan gambar dan sijil penghargaan atau surat pengakuan bagi setiap aktiviti yang dijalankan Menyediakan gambar dan sijil penghargaan atau surat pengakuan bagi aktiviti yang dijalankan Menyediakan sijil penghargaan atau surat pengakuan bagi aktiviti yang dijalankan Menyediakan gambar bagi aktiviti yang dijalankan

:

Borang BPI

LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA PENILAIAN KERJA KURSUS PENDIDIKAN MORAL KOD KERTAS 1225/2

Nama Calon Elemen 1 Sahsiah (Perlakuan)

Angkagiliran

Bil 1 2 3 Berkomunikasi Membuat Keputusan Menyelesaikan Masalah

Aspek

Gred (n)

Wajaran (w) 2 1 1 Jumlah

(n) x (w)

Jumlah (n) x (w) Jumlah (n) 4

= Purata

Gred

Elemen 2

Iltizam (Pengamalan dan Penghayatan)

Bil 1 2 3 4 5 Aktiviti

Aspek Tugasan Harian Kerja Amal Penyediaan Folio Penglibatan dan Peranan Kesan Penyediaan bahan bukti

Gred (n)

Wajaran (w) 1 1 1 2 1 1 Jumlah

(n) x (w)

Jumlah (n) x (w) Jumlah (n) 7

= Purata

Gred

Pengesahan Dengan ini disahkan bahawa Gred Kerja Kursus ini berdasarkan kerja calon yang sebenar.

Tandatangan Pengetua Cop Sekolah

:…………………………………………………… Tarikh

:…………………………


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:5767
posted:7/3/2009
language:Malay
pages:4
Description: Pendidikan Moral. Borang Elemen 1, Elemen 2 dan Borang Pencapaian Individu