Borang Elemen 2 Moral SPM by mimu803

VIEWS: 857 PAGES: 1

More Info
									LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA ELEMEN 2: PENTAKSIRAN FOLIO
NAMA : _____________________________________ ANGKA GILIRAN : _______________________

1. AKTIVITI
1.1 Tugasan harian
T1 T2 T3 T4 Tandakan √ T5 T6 T7 T8 T9 T10 Gred diperolehi Gred 4 3 2 1 Kriteria Melaksanakan 8 - 10 tugasan harian Melaksanakan 5 - 7 tugasan harian Melaksanakan 3 - 4 tugasan harian Melaksanakan 1 - 2 tugasan harian

1.2 Kerja Amal
Tandakan √ Bil 2 Bidang Perkembangan diri (PD) Kekeluargaan (K) 3 Alam Sekitar (AS) KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 Gred diperolehi Gred 4 3 2 1 Kriteria 2 Bidang AS, 1 Bidang K dan 1 Bidang PD 2 Bidang AS dan 1 Bidang lain @ 3 aktiviti dari Bidang berbeza 2 aktiviti daripada 2 bidang berbeza 1 aktiviti drpd mana-mana bidang

2. Penyediaan Folio
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Butiran Nama No kad pengenalan Angka giliran Tajuk Tugasan Tajuk aktiviti Pengumpulan bahan bersistematik (tersusun dan teratur) Lampiran bukti Kekemasan (lengkap, bersih, disatukan, tulisan mudah dibaca) Tandakan √ Gred diperolehi Gred 4 3 2 1 Kriteria Mencakupi 7 – 8 kriteria Mencakupi 5 – 6 kriteria Mencakupi 3 – 4 kriteria Mencakupi 1 – 2 kriteria

3. Penglibatan Diri dan Peranan
Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bidang Menyumbang Tenaga Menyumbang Idea Meluangkan Masa Bertanggungjawab Rajin Kerjasama Kepimpinan Toleransi Prihatin Mengawal Keadaan T1 T2 T3 Tandakan √ T4 T5 T6 T7 T8 Gred diperolehi Gred 4 3 2 Kriteria Mencakupi 10 atau lebih kriteria Mencakupi 7 – 9 kriteria Mencakupi 4 – 6 kriteria

1

Mencakupi 1 – 3 kriteria

4. Kesan
Bil 1 2 3 4 Bidang Insaf Kesedaran / Peka Iktibar / Pengajaran Perubahan Sikap T1 T2 T3 Tandakan √ T4 T5 T6 T7 T8 Gred diperolehi Gred 4 3 2 1 Kriteria Mencakupi 4 atau lebih kriteria Mencakupi 3 kriteria Mencakupi 2 kriteria Mencakupi 1 kriteria

5. Penyediaan Bahan Bukti
Gred diperolehi Gred 4 3 2 1 Kriteria Menyediakan gambar dan sijil penghargaan atau surat perakuan bagi setiap aktiviti yang dijalankan Menyediakan gambar dan sijil penghargaan atau surat perkuan bagi aktiviti yang dijalankan Menyediakan sijil penghargaan atau surat perakuan bagi aktiviti yang dijalankan Menyediakan gambar bagi aktiviti yang dijalankan


								
To top