Docstoc

Borang Sahsiah Pendidikan Moral

Document Sample
Borang Sahsiah Pendidikan Moral Powered By Docstoc
					Lampiran 2
PENDIDIKAN MORAL LAPORAN SAHSIAH Nama Calon : ………………………………… Angka Giliran :………………………. ARAHAN : Tandakan (/) untuk Ya atau (x) untuk Tidak pada skor yang berterusan. Catatan: Penilaian untuk tingkatan 4 pada Mac, Jun dan September, bagi tingkatan 5 pada Mac, Mei dan Julai. Aspek Kemahiran Nilai Harga Diri Hemah tinggi PERKEMBANGAN DIRI Kemahiran Komunikasi Toleransi Kriteria Keyakinan Diri Menjaga maruah diri Bercakap sopan Berbudi pekerti mulia Tolak ansur Sabar Kawal diri Dalam pertuturan Dalam perlakuan Kebebasan berucap Kebebasan mengeluarkan fikiran Memberi dan menerima pandangan Memberi dan menerima kritikan Hidup berbaik-baik Usaha bersama JUMLAH SKOR Memikul tugas Melaksana tugas Tolak ansur Sabar Kawal diri Menerima peraturan Mematuhi peraturan Memberi pandangan/pembaharuan/kritikan Menerima pandangan/pembaharuan/kritikan Mengamalkan keharmonian dalam kehidupan JUMLAH SKOR Tolak ansur Sabar Kawal Diri Keluarkan Fikiran Memberi pandangan/pembaharuan/kritikan Menerima pandangan/pembaharuan/kritikan Hidup berbaik-baik Usaha bersama JUMLAH SKOR TING 4 M J S TING 5 M M J

Kesederhanan Kebebasan bersuara Sikap Keterbukaan Hidup bersama secara aman Saling membantu dan bekerjasama Bertanggungjawab Toleransi

Membuat Keputusan

DEMOKTASI

Mematuhi peraturan dan undang-undang Sikap keterbukaan

Hidup bersama secara aman. Toleransi Kemahiran Menyelesaikan Masalah KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

Kebebasan bersuara Sikap keterbukaan

Hidup bsrsama secara aman Saling membantu dan bekerjasama


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1149
posted:7/3/2009
language:Malay
pages:1
Description: Penilaian Sahsiah Pendidikan Moral SPM