Docstoc

SENARAI TUGAS JURURAWAT

Document Sample
SENARAI TUGAS JURURAWAT Powered By Docstoc
					SENARAI TUGAS JURURAWAT PERGIGIAN PEDIATRIK GRED U32


Bertanggungjawap kepada Pegawai Pergigian Y/M serta membantu dalam urusan merancang dan
memberi rawatan pergigian kepada kanak-kanak yang berusia 16 tahun ke bawah yang dirujuk ke unit
pakar

A. KLINIKAL
     Menjalan tugas dengan mengikut prosedur dan melanjutkan rawatan pergigian
  yang dilakukan olih pakar pergigian pediatrik / pegawai pergigian terhadap semua pesakit kanak-
  kanak yang dirujuk.  1. Rawatan Am.

       a. Pemeriksaan semula ( review cases) seperti melakukan pemeriksaan pergigian
        mengemaskini carta pergigian dan riwayat perubatan yang terkini serta mengambil
        kira aduan semasa pesakit.

       b. Memberi rawatan pergigian kepada pesakit kanak- kanak yang dirujuk mengikut
        keperluan seperti rawatan tampalan ,cabutan gigi desidus, penskaleran gigi serta
        profilaksis dalam kes- kes biasa atau dibawah prosedur sedasi.

  11. Rawatan Khusus

       a Membantu pakar dan pegawai pergigian di Dewan Bedah sebagai ‘ scrub

        nurse.

       a. removal bagi Melakukan ‘oral toilet’serta suture kes-kes ulangan dibawah

         bius umum.

       b. Merujuk kes-kes yang rumit yang memerlukan rawatan pergigian lanjutan

       c. kepada pakar pergigian pediatrik

       d. Melaksanakan kes-kes lain seperti yang diarahkan olih pakar pergigian pediatrik.

  111. Rawatan pencegahan.

       a. Menjalankan pendidikan kesihatan mulut kepada kanak-kanak keperluan

         khas melalui ceramah, penyediaan peralatan pandang dengar yang berkaitan
      b. kaunseling dan motivasi melalui penerangan kepada pesakit yang hadir diklinik

       pergigian ataupun di wad mengenai kepentingan menjaga pemakanan dan

       kesihatan mulut dirumah serta kepentingan penepatan temujanji secara

       berkala.

      c. Mengendalikan rawatan pencegahan klinikal untuk kanak-kanak keperluan

       khas seperti melakukan oral toilet, profilaksis, sealan fisur serta penyapuan

       florida.

      e. Membantu melaksanakan aktiviti- akvititi promosi dan pendidikan kesihatan

       pergigian seperti menyediakan peralatan untuk pameran
B.KAWALAN JANGKITAN SILANG
      Secara umumnya memastikan bilik rawatan sentiasa bersih dengan

   Mengutamakan kawalan jangkitan silang, mengikut garis panduan yang

   telah ditetapkan . Memastikan anggota -anggota pergigian mempraktikkan hand hygine

   dengan betul dan mematuhi pembuangan sisa -sisa klinikal kedalam ‘sharp bin’.

  Juga melakukan pensterilan dengan menggunakan teknik yang betul.
C. PENYELIAAN
   1.   Mengawasi kebersihan klinik dan melaksanakannya.

   2.   Menjaga kebajikan pesakit .

   3.   Memastikan pesakit- pesakit dilayan dengan baik dan perkhidmatan
       diberi mengikut piagam pelanggan.

   4.   Memantau tugas-tugas dikaunter dan rekod-rekod.

   5.   Bertanggungjawap keatas kejadian ‘Insident ReportinG’ diperingkat

      Jabatan.
   6. Bertanggungjawap keatas kebajikan kakitangan ‘OSHA/KONTIGENSI’.

   7. Bertanggungjawap keatas tugas atas panggilan ‘On Call’

   8. Membuat aduan kerosakan peralatan diperingkat jabatan kepada pihak
    yang bertanggungjawap.

   9. Memastikan semua aduan kerosakan yang dibuat menepati tempoh

    Yang telah ditetapkan.

D.PENTADBIRAN.
   Menyimpan rekod kerja harian,213A,PKP201-A dan juga penyata bulanan 213
                  PROSES KERJA


 Menyelia Proses Kawalan Infeksi


BIL       PEROSES KERJA          PEGAWAI YANG  UNDANG-
                        MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANG/
                                 PERATURAN
1.  Periksa petugas-petugas dikaunter.    Penyelia Jururawat

2.  Pastikan petugas- petugas menjalankan
   tugas dikaunter..

3.  Maklumkan kepada penyelia kalau
   tidak ada petugas.

4.  Cari pengganti sementara.


5.  Pastikan petugas-petugas
   melaksanakan
   tugas dengan betul

6.  Pesakit-pesakit didaftar mengikut
   temujanji yang telah ditetapkan.


7.  Kad-kad dibawa masuk kedalam bilik
   rawatan
   dan diletakkan ditempat yang telah
   disediakan untuk tindakan selanjutnya.
                 SENARAI SEMAK


      Bagi tugas 1: Perkhidmatan Kaunter dan Rekod.

Tindakan                       TANDA( √ )  CATATAN 1. Periksa petugas-petugas dikaunter 2. Pastikan petugas-petugas menjalankan tugas 3. Maklumkan kepada penyelia kalau tidak ada

   p√etugas dikaunter. 4. Cari pengganti sementara. 5. Pastikan petugas-petugas melaksanakan tugas

   dengan betul. 6. Pastikan pesakit-pesakit didaftar mengikut

   temujanji yang telah ditetapkan 7. Kad-kad dibawa masuk kedalam bilik rawatan dan

  diletakan ditempat yang disediakan.
                 CARTA ALIRAN KERJA
          Bagi Tugas 1: perkhidmatan kaunter dan rekod


                          Mula
                         Periksa Lokasi
                         Pastikan Petugas
                         MenjalankanTugas


                Tidak

                         Ikut Schedule


Maklumkan Kepada
PenyeliaJika Tidak Ada
Petuas

    Dapatkan Petugas
    Sementara
                         Periksa dan Pastikan Petugas
                         Melaksanakan Tugas


                         Pesakit-Pesakit Didaftar
                         MengikutTemujanji Yang Telah
                         Ditetapkan                         Kad-Kad Rawatan Dib awa
                         MasukKebilik Rawatan
                         UntukTindakan Selanjutnya                         Tamat
                 PROSES KERJA
   Lapuran Kerosakan


BIL        PEROSES KERJA         PEGAWAI YANG  UNDANG-
                       MELULUSKAN/DIRUJUK UNDANG/
                                 PERATURAN
1.  Periksa peralatan didalam bilik rawatan Radiecare
   dan bahagian lain di klinik

2.  Pastikan semua peralatan berada
   dalam keadaan baik.

3.  Kalau berlaku kerosakan dapatkan
   nombor aset dan maklumkan kepada
   pihak yang bertanggungjawab

4.  Hubungi dan minta pekerja dihantar
   untuk tugas-tugas penyelenggaraan

5.  Lapurkan kepada pihak yang
   Bertanggungjawap jika petugas-tugas
   Tidak datang untuk membuat
   Penyelenggaraan

6.  Pastikan peralatan dibaiki/diselenggara
   dengan baik

7.  Tandatangan pada borang work order
   Sebagai bukti penyelenggaraan telah
   dibuat
                SENARAI SEMAK


      Bagi tugas 1:Lapuran Kerosakan.
Tindakan                      TANDA( √ )  CATATAN

 1. Periksa peralatan 2. Pastikan semua berada dalam keadaan baik. 3. kalau berlaku kerosakan ambil nomber aset

  dan buat aduan. 4. Hubungi pihak yang berkenaan minta hantar

   Petugas untuk tujuan penyelenggaraan 5. Lapurkan kepada pihak yang bertanggungjawab

   Sekiranya petugas tidak datang. 6. Pastikan peralatan dibaiki/ diselenggara

   dengan baik. 7. Tandatangan pada borang work order sebagai

   bukti penyelenggaraa dibuat
                 CARTA ALIRAN KERJA
          Bagi Tugas 1: Lapuran Kerosakan


                           Mula
                         Periksa Lokasi
                         Pastikan Petugas
                         MenjalankanTugas


                Tidak

                         Ikut Schedule


Maklumkan Kepada
PenyeliaJika Tidak Ada
Petuas

    Dapatkan Petugas
    Sementara
                         Periksa dan Pastikan Petugas
                         Melaksanakan Tugas


                         Pesakit-Pesakit Didaftar
                         MengikutTemujanji Yang Telah
                         Ditetapkan                         Kad-Kad Rawatan Dib awa
                         MasukKebilik Rawatan
                         UntukTindakan Selanjutnya                         Tamat
                 CARTA ALIRAN KERJA
          Bagi Tugas 1: perkhidmatan kaunter dan rekod


                          Mula
                         Periksa Lokasi
                         Pastikan Petugas
                         MenjalankanTugas


                Tidak

                         Ikut Schedule


Maklumkan Kepada
PenyeliaJika Tidak Ada
Petuas

    Dapatkan Petugas
    Sementara
                         Periksa dan Pastikan Petugas
                         Melaksanakan Tugas


                         Pesakit-Pesakit Didaftar
                         MengikutTemujanji Yang Telah
                         Ditetapkan                         Kad-Kad Rawatan Dib awa
                         MasukKebilik Rawatan
                         UntukTindakan Selanjutnya                         Tamat

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1579
posted:5/31/2011
language:Malay
pages:12