Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

KERTAS KERJA SEMINAR JURURAWAT by blacktotaled

VIEWS: 294 PAGES: 4

									      KERTAS KERJA SEMINAR JURURAWAT PERGIGIAN

 PERSATUAN JURURAWAT PERGIGIAN CAWANGAN NEGERI JOHOR

1. KETETAPAN

 Tarikh Seminar   : 11- 12 MAC 2011 ( Jumaat – Sabtu)

 Tempat       :  Amansari Resident Resort ( Cadangan)

 Anjuran Bersama : Persatuan Jururawat Pergigian Negeri Johor dan
          Dumex Sdn.Bhd

 Kumpulan Sasaran : Ahli Jururawat Pergigian

2. TEMA : ‘PERSEDIAAN JURURAWAT PERGIGIAN MENANGGANI CABARAN
      MASA KINI’

3. OBJEKTIF AM

 3.1  Meningkatkan kesihatan dalam pemakanan dikalangan Jururawat
    Pergigian.

 3.2  Menambahkan ilmu pengetahuan mengenai profesion Jururawat
    Pergigian.

 3.3  Mengeratkan lagi Kolabrasi dengan agensi lain.


4. PENCERAMAH

 3.1  Tajuk Ceramah : Rehabilitative and Restorative Management of
    Children with Amelogenesis and Dentinogenesis Imperfecta dan
    Hypodontia Edinburgh Experience
    Penceramah   : Puan Noormadiya Bt Yusoff

 3.2  Tajuk Ceramah : Diet & Wanita (Azah Gubahlah)
    Penceramah   : ………………………….

 3.3  Tajuk Ceramah : Pemakanan sihat mengurangkan Obessiti
    Penceramah   : ………………………….
 3.4  Tajuk Ceramah : Dental Allied Health Professional Act & Regulation
    Penceramah   : Pn. Noraini binti Yakob
3.5   Tajuk Ceramah : Pengenalan & Pelaksanaan ‘My- CPD’

        Penceramah  : Pn. Murni Bt Mian

   5. JUMLAH PESERTA : 150 orang

   6. ANGGARAN KOS

Bil     PERKARA       ANGGARAN KOS      JUMLAH KOS    CATATAN
                    (RM)         (RM)
1.   Sewa Dewan
2.   Makan dan minum        Mengikut
                 Peruntukan Dumex
3.   Cenderahati


   7. ATURCARA
 TARIKH                 MASA / AGENDA

Hari Pertama  8.30 pagi – Pendaftaran / minum pagi

        8.45 pagi – Bacaan Doa & Ucapan alu-aluan

        9.00 pagi – Ceramah 1 - Rehabilitative and Restorative Management of
              Children with Amelogenesis and Dentinogenesis
              Imperfecta dan Hypodontia Edinburgh Experience
               Oleh :Pn. Normadiya binti Md Yusof

        10.00 pagi - Ceramah 2- Diet & wanita
               Oleh  : ………………………..

        11.30 pagi – Ceramah 3- Pemakanan sihat mengurangkan Obessiti
               Oleh :………………………………..

        1.00 tengahari - Makan Tengahari

        2.00 petang – Ceramah 4 - Dental Allied Health Professional Act &
                     Regulation
               Oleh: Pn. Noraini binti Yakob
        4.00 petang - Ceramah 5-Pengenalan &Pelaksanaan ‘My CPD’
               Oleh  : Pn. Murni Bt Mian
        5.00 petang - Minum petang & Bersurai
8. URUSETIA

 Penasihat    : Puan Murni Bt Mian

 Pengerusi    : Puan Siti Sarah Bt Daim

 Naib Pengerusi : Puan Noormadiya Bt Yusof

 Setiausaha :     Puan Siti Rumilah Bt Tartif

 Pengacara Majlis : Norizan Bt Alwi

 Pendaftaran : Puan Joriah

 Sambutan / Tempat : Pn. Rosnah Bt Nordin

 Jamuan : Puan Mah Bt Majid

 Buku Program / Sijil : Siti Rumilah Bt Tartif

 Teknikal : Puan Latifah Bt Zainal


 Disediakan oleh : Puan Normadiya Bt Yusof
          Ketua Jururawat Pergigian U32
 Disahkan oleh : Puan Siti Sarah Bt Daim
         Penyelia Jururawat Pergigian U36

								
To top