Báo giá in biển đồng (PDF) by ManRisky

VIEWS: 39 PAGES: 1

More Info
									Biển ăn mòn
        Vật liệu                 1 cm2

       Biển đồng                 1000

      Biển Inox trắng                700

      Biển Inox vàng                800
LH: Mr Hiền
Thiết kế in Zimia Co ltd., : Nam đồng, Đống đa, Hà nội
Tel/Fax: 844-38571797
Mobile: 0915666076
Email: nguyendohien@gmail.com
Website: https://sites.google.com/site/thietkeinhanoi
Y: ctechvn
Sky: risky.men

								
To top