Docstoc

Kerja Kursus Sejarah T1

Document Sample
Kerja Kursus Sejarah T1 Powered By Docstoc
					                      KERJA KURSUS SEJARAH TINGKATAN 1

                      TAJUK: SEJARAH DIRI DAN KELUARGA

Aspek Kajian           Maklumat                          Sumber
 1. Salasilah keluarga      a. Nama ahli kelurga,ibu-bapa,adik            Sijil kelahiran
                   beradik,datuk,nenek                  Sijil Perkahwinan
                  b. Nyatakan pertalian                   Kad Pengenalan
                  c. Membina rajah salasilah kelurga            Gambar
                                               Orang Sumber
                                               Sumber lain
 2. Perkembangan Diri        a. Tempat dan tarikh lahir diri sendiri,bapa dan adik  Sijil kelahiran
   dan Keluarga            beradik                       Sijil Perkahwinan
                   b. Taraf perkahwinan adik beradik            Kad Pengenalan
                   c. Di mana tempat tinggal asal dan mengapa masih    Gambar
                    menetap disitu                    Orang Sumber
                   d. Jika berpindah sebutkan nama tempat dan mengapa   Sumber lain
                    berpindah                      Majalah
                   e. Pendidikan ahli keluarga seperti nama        Video
                    institusi,tempat,jurusan dan tempoh         Dokumen Rasmi
                   f. Jenis dan tempat ahli pekerjaan ahli keluarga
 3. Tokoh Dalam           a. Biodata tokoh seperti nama,tarikh dan tempat     Sijil kelahiran
   Keluarga              lahir,umur,pendidikan,pekerjaan,tempat tinggal    Sijil Perkahwinan
                    dahulu dan sekarang, taraf perkahwinan dan hobi.   Kad Pengenalan
                   b. Kejayaan tokoh dalam bidang pendidikan seperti    Gambar
                    tempat pengajian dan pencapaian           Orang Sumber
                   c. Kejayaan tokoh dalam pekerjaan seperti kedudukan   Sumber lain
                    dan pangkat,tempat dan pengaruh pekerjaan      Majalah
                   d. Kebajikan dan sumbangan kepada keluarga dan     Video
                    masyarakat                      Dokumen Rasmi
                   e. Anugerah/pingat/gelaran /pengiktirafan yang
                    dikurniakan kepada tokoh

    1  Disediakan Oleh Cikgu Nor Rafidah Daud
                   f. Sifat istimewa seperti berani,pemurah ,gigih
                    ,peramah
 4. Peristiwa Bersejarah      a. Hari perkahwinan atau ulang tahun        Sijil kelahiran
   dalam keluarga         b. Berpindah ke tempat lain            Sijil Perkahwinan
                   c. Melawat atau melancong             Kad Pengenalan
                   d. Rumah Terbakr                  Gambar
                   e. Banjir                     Orang Sumber
                   f. Kelahiran                    Sumber lain
                   g. Kematian                    Majalah
                   h. Peristiwa bersejarah lain            Video
                                            Dokumen Rasmi
                 Nyatakan tarikh,tempat.sebab ,dimana punca,siapa dan
                 mengapa peristiwa itu dianggap bersejarah


Perkara yang perlu ada dalam kerja kursus.

 1. Elemen 1: Mengumpul fakta sejarah
   Mengumpul sumber yang diperolehi.
 2. Elemen 2: Merekod Fakta sejarah
   a. Tajuk Kajian
   b. Senarai kandungan
   c. Penghargaan
   d. Objektif Kajian
   e. Kaedah Kajian
   f. Hasil Kajian[4 aspek kajian]
   g. Rumusan
   h. Lampiran
   i. Rujukan
   j.

    2  Disediakan Oleh Cikgu Nor Rafidah Daud
3. Elemen 3: Unsur Patriotisme [Esei]
  Buat satu esei ringkas bagaimana cara mengeratkan hubungan kekeluargaan.
  Panjang 100 patah perkataan.
   3  Disediakan Oleh Cikgu Nor Rafidah Daud

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1391
posted:5/31/2011
language:Malay
pages:3