Panduan Kelab Pembimbing Rakan Sebaya

					    Program
Pembimbing Rakan Sebaya
      Disampaikan oleh
   Mohamad Fauzi bin Abdullah
     Guru Bimbingan SKLJ
       014 3286238
 http://tuisyenredha.googlepages.com                    KLIK DI SINI
   PENGENALAN
Pembimbing Rakan Sebaya ialah seorang
pelajar yang telah dilatih dalam bidang
kemahiran asas kaunseling dan komunikasi. Ia
berfungsi sebagai seorang pembimbing yang
berkesan kepada rakan sebaya, terutama
kepada mereka yang memerlukan
pertolongan.Program ini telah diperkenalkan di
sekolah-sekolah menengah seluruh Malaysia
pada tahun 1987.
    PRINSIP
  PERKHIDMATAN
 PEMBIMBING RAKAN
    SEBAYA
Bersedia dan rela membantu rakan yang
memerlukan bantuan tanpa mengira
agama, bangsa, jantina, kedudukan,
perlakuan dan fizikal.
   FALSAFAH

“BANTU DIRI SUPAYA BERUPAYA
  MEMBANTU ORANG LAIN”
     VISI

Sistem pengurusan perkhidmatan
Pembimbing Rakan Sebaya yang
cemerlang dan berkualiti.
      MISI

Membentuk dan melahirkan insan yang
seimbang dari aspek jasmani, emosi,
rohani, intelek dan cemerlang
berdasarkan falsafah dan etika
Pembimbing Rakan Sebaya.
     MATLAMAT

Membina budaya kasih mesra dan saling membantu di
kalangan pelajar.
Membina pelajar yang yakin diri dan menghayati nilai-
nilai murni berasaskan kepada kepercayaan kepada
Tuhan.
Memupuk potensi/bakat kepemimpinan dan menjadi
individu yang peka, bertimbangrasa, rela,taat,
menolong dan berupaya hidup selesa dalam masyarakat
majmuk.
Melalui pengaruh positif dan persepaduan dalam aktiviti
lain, PRS dapat memainkan peranan membantu
mengurangkan masalah salahlaku di kalangan pelajar.
  PERANAN PRS
Menjadi rakan yang peka kepada perasaan orang
lain dan keadaan sekeliling.
Sebagai khidmat sokongan, PRS membantu
menggerakkan perkhidmatan bimbingan dan
kaunseling di sekolah.
Sebagai salah satu sumber kepada rakan untuk
mendapat bantuan.
Sebagai penghubung kepada khidmat bimbingan dan
kaunseling seperti membuat rujukan jika perlu.
  PERANAN PRS
Sebagai Role Model kepada pelajar lain.

Menjadi fasilitator yang bersikap terbuka, yakin dan
percaya diri, berasa selesa dan berempati.

Menerima rakan secara terbuka dan tanpa syarat.

Memberi sokongan dan galakkan untuk rakan
mengambil langkah positif.

Menyedari bahawa bukan semua masalah boleh di
atasi.
     PERANAN PRS
Berbincang dan membantu rakan yang menghadapi
masalah biasa/normal.

Menjalankan program membantu sambil
mempengaruhi rakan lain supaya melibatkan diri.

Mengutamakan kesejahteraan diri dan memahami
batasan diri untuk membantu.
           ETIKA PRS
                  Amanah dan
                  menyimpan
                   rahsia.    Tahu batasan
   Melapor kepada
                          dan keupayaan
Kaunselor/Guru Bimbingan                diri.
dan Kaunseling tentang kes
yang boleh merosakkan diri
   atau orang lain.
                              Menerima dan
                 ETIKA PRS        menghormati rakan
                              dan orang lain
                 ETIKA PRS
 Merujuk kes rumit
  kepada Guru
 Bimbingan dan                   Mematuhi peraturan
  Kaunseling.                   sekolah dan norma
                          masyarakat dan agama.
               Sentiasa berusaha
               meningkatakan diri
               dari pelbagai aspek
              CARTA ORGANISASI PRS

                      Penaung
                    (Guru Besar)


                      Penasihat
                   (Guru Kaunseling)


                       Pengerusi
                   (Murid Tahun Enam)


        Setiausaha                       Bendahari
         (Murid)                         (Murid)

                       AJKBiro Akademik       Biro Kebajikan        Biro Promosi         Biro Lawatan


      Biro Keceriaan                        Wakil Murid
               JAWATANKUASA PRS                      Penasihat
                   (Guru Kaunseling)


                       Pengerusi
                   (Murid Tahun Enam)


        Setiausaha                       Bendahari
         (Murid)                         (Murid)

                       AJKBiro Akademik       Biro Kebajikan        Biro Promosi         Biro Lawatan


      Biro Keceriaan                        Wakil Murid
                Perbincangan GB / HEM


                Surat Kelulusan GPK Koko


                Promosi


                Isi borang Permohonan


                Pemilihan CARTA ALIRAN  Tidak     Sesi Temuduga
PELAKSANAAN PRS      Ya
                Lulus


                Mengikuti Kursus Asas Modul
                Tahap 1

         Tidak     Ujian Bertulis


                Lulus
             Ya

                Ditauliahkan sebagai TUNAS PRS
                Tamat
     Modul Latihan PRS
     Asas 1 (Sekolah Rendah)
Tahap 1

     Kesedaran Kendiri

       Kemahiran Asas Kaunseling

         Kemahiran Asas Komunikasi

                Ujian                     Tunas PRS
                                                        Borang PRS 1.1

Unit Bimbingan dan Kaunseling
SK LEMBAH JAYA
Telefon/ Fax : 03-42916046
BORANG PERMOHONAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Nama          :…………………………………………………..    Tahun :………………………
Jantina         : …………………………..        Kaum : ……………………
No. K/P         : ………………………………………………….    No. S.B : ……………………
Tatikh Lahir      : ………………………………………………….    Tempat Lahir: ………………
Alamat         : …………………………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………………………
Sebab anda berminat untuk menjadi PRS :
    …………………………………….potong di sini………………………………………

                                                       BORANG PRS 1.2
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SK LEMBAH JAYA
Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ ……./.........
Tarikh  : ______
JAWAPAN PANGGILAN TEMUDUGA PRS

Sukacita dimaklumkan bahawa saudara/saudari dijemput untuk menghadiri temuduga seperti ketetapan berikut :
 Tarikh   : ………………………………
 Tempat   : ……………………………….
 Masa    : ……………………………….


Sekian, terima kasih.

Saya Yang Menjalankan Tugas,
…………………………………………
(              )
Guru Bimbingan,
SK LEMBAH JAYA
                                                         Borang PRS 1.1
  Unit Bimbingan dan Kaunseling
  SK LEMBAH JAYA
  Telefon/ Fax : 03-42916046
 BORANG CADANGAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

 GURU BESAR,
 SK LEMBAH JAYA
 (U.P. Penasihat UBK)

 Tuan/Puan,

 Cadangan Calon Pembimbing Rakan Sebaya (PRS)

 Berikut dikemukakan calon-calon PRS Tahun _______________
  Bil.  Nama           Jant.     Tahun     No.   * Kriteria Pencalonan
                                     S
                                     B
Ciri –ciri calon PRS :
1 .Suka menolong       2.Bertanggungjawab                  3.Peramah & mudah mesra
4. Boleh dipercayai      5.Mudah diterima oleh rakan sebaya

Sekian, terima kasih.
Tandatangan
………………………………….                                   Tarikh     : ………………………
Guru Kelas
                                           Borang PRS 1.1
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SK LEMBAH JAYA
Telefon/ Fax : 03-42916046

BORANG TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)
Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ....../.......
Tarikh :

Kepada: …………………………………………………
Tahun. ……………………………

Saudara /Saudari,

TAWARAN MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ……………………

  Sukacita dimaklumkan bahawa anda telah terpilih sebagai Pembimbing Rakan Sebaya
Tahun ………………. di sekolah ini.

2.  Diharap saudara/saudari dapat memberi komitmen dan perkhidmatan yang cemerlang.
3.  Saudara/saudari juga dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS yang akan dimaklumkan
   kemudian.

Sekian, terima kasih.

Saya Yang Menjalankan Tugas ,
…………………………………………
(               )
Guru Bimbingan,
SK LEMBAH JAYA
                                                   Borang PRS 1.1
 Unit Bimbingan dan Kaunseling
 SK LEMBAH JAYA
 Telefon/ Fax : 03-42916046
SURAT MAKLUMAN KEAHLIAN KEPADA IBU/BAPA

Ruj. Kami  : Bil. (  ) dlm. SKLJ...../......
Tarikh    :
Kepada:

Ibu Bapa/Penjaga/Guru Kelas

Tuan/Puan,

MAKLUMAN TAWARAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ……………….

Nama Pelajar                               :
   ____________________________________________
No. S.B                                    :
   ______________________________
Tahun                                     :
   ______________________________

  Sukacita dimaklumkan bahawa anak/anak jagaan/pelajar tuan/puan telah dilantik sebagai Pembimbing Rakan
Sebaya di sekolah ini. Syabas dan tahniah diucapkan.

2.  Sehubungan dengan itu, pelajar tersebut dikehendaki mengikuti Kursus Asas PRS dan dikehendaki lulus kursus-
   kursus yang akan diadakan dari semasa ke semasa.
3.  Sokongan dan komitmen daripada tuan/puan amatlah diharapkan .

Sekian, terima kasih.

Saya Yang Menjalankan Tugas ,
…………………………………………
(               )
 Guru Bimbingan
                                        Borang PRS 1.1
 Unit Bimbingan dan Kaunseling
 SK LEMBAH JAYA
 Telefon/ Fax : 03-42916046


SURAT JAWAPAN PENERIMAAN
Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ
Tarikh  :

……………………………………………………..
  (Nama ibu/bapa/penjaga)
Alamat : ………………………………………….

Kepada :
Guru Besar SK Lembah Jaya,
(U.P. Penasihat UBK)

Tuan/Puan,

SURAT JAWAPAN TAWARAN KEAHLIAN PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS) TAHUN ……………….
Bahawasanya saya, ……………………………………………………….. bersetuju /tidak bersetuju anak/jagaan saya
yang bernama ………………………………………………………….. kelas …………… menjadi Ahli Pembimbing
Rakan Sebaya (PRS) tahun …………

Sekian, terima kasih.

Saya Yang Benar,
…………………………………………
(           )
Nama Ibu/Bapa/Penjaga
                                                   Borang PRS 1.1
Unit Bimbingan dan Kaunseling
SK LEMBAH JAYA
Telefon/ Fax : 03-42916046

   SURAT PANGGILAN KURSUS ASAS PRS
   Ruj. Kami : Bil. ( ) dlm. SKLJ...../......
   Tarikh  :
   Kepada:

  Saudara / Saudari,
  Nama                                   :
………………………………………………….
  Tahun.                                  : ……………………………………

   Saudara / Saudari,

   KURSUS ASAS PRS TAHUN ………………………………..
   Adalah dimaklumkan bahawa saudara /saudari diminta menghadiri kursus di atas seperti ketetapan berikut :

   Tarikh                               : ………………………………
   Tempat                               : ……………………………….
   Masa                                : ……………………………….

2.  Sebarang kemusykilan, sila hubungi Guru Bimbingan Sekolah anda di talian : …………………………………….

   Sekian, terima kasih.

   Saya Yang Menjalankan Tugas ,
   …………………………………………
   (               )
   Guru Bimbingan
   SK LEMBAH JAYA
        Kertas Cadangan
         Penubuhan PRS
1.0  Pendahuluan
    Keperluan PRS di sekolah berlandaskan latar belakang masalah di sekolah/Rasional Penubuhan.
1.1  Matlamat Penubuhan PRS
1.2  Objektif
1.3  Sasaran
1.4  Tempoh
1.5  Ahli Jawatankuasa
1.6  Proses:
   •   Pelan Tindakan Penubuhan PRS (Rujuk Lampiran 1)
1.7  Penutup
1.8  Lampiran
   1.0 Contoh Borang
      1.1 Borang Permohonan
      1.2 Borang Cadangan
   2.0 Surat
      2.1 Surat Panggilan Temuduga
      2.2 Surat Tawaran
       2.3 Surat makluman kepada Ibu/Bapa/Guru Tingkatan
       2.4 Surat Persetujuan Ibu/Bapa/Penjaga
       2.5 Surat Panggilan Kursus Asas PRS
       2.6 Surat Kebenaran Ibu Bapa/Penjaga -
          (rujuk surat kebenaran ibu bapa/penjaga di sekolah masing- masing)
                                                          1.Pelan Tindakan Penubu
Pelan Tindakan Penubuhan
      PRS
  Bil.  Perkara                    Jan  Feb  Mac  April  Mei  Jun  Julai  Ogos  Sept  Okt  Catatan

  1.   Publisiti / Taklimat Guru

  2.   Keluarkan borang Permohonan & borang
     cadangan.

  3.   Proses Borang Permohonan

  4.   Temuduga

  5.   Surat makluman kepada ibu bapa/guru
     tingkatan/surat tawaran kepada pelajar

  6.   Surat Panggilan Kursus

  7.   Kursus Asas PRS

  8.   PRAKTIKAL / Percubaan/Ujian
     (Lisan&Bertulis)

  9.   Kursus Lanjutan

  10.  Perlantikan Rasmi

  11.  Calon-calon PRS yang gagal kursus perlu
     ulang tahap 7 (Kursus Asas ) dan seterusnya
1. Kursus Pengenalan - Masa 5   jam
Ceramah dan Aktiviti Suai Kenal  - 1 ½ jam
Rehat               - ½ jam
Latihan Dalam Kumpulan       - 1 jam
Bengkel              - 1 ½ jam
Penilaian kursus          - ½ jam

2. Latihan Kemahiran
Minggu 1
Sesi I     -    Kesedaran Kendiri
            Aktiviti 1 - Membina identiti PRS
            Aktiviti 2 - LDK - Salji di padang pasir
Minggu 2
Sesi I     -   Asas Komunikasi
            Definasi komunikasi
            Komunikasi lisan dan bukan lisan
            Bengkel / praktikal
Minggu 3
Sesi 2     -   Asas Komunikasi - Latihan
            Meningkatkan perhubungan manusia,
            membina kepercayaan
            Halangan Komunikasi
            Aktiviti - LDK - Halangan Komunikasi
Minggu 4
Sesi 3     -   Asas Komunikasi
            Aktiviti 1 - Pidato Spontan
            Aktiviti 2 - LDK - Menghantar mesej
Minggu 5
Sesi I   -     Asas Kaunseling
      Kemahiran Mendengar
      Latihan Kemahiran Mendengar
      Aktiviti - LDK - Titanic
Minggu 6
Sesi 2   -     Asas Kaunseling
      Latihan Kemahiran Memberi Perhatian
      Aktiviti - Topi Saya
Minggu 7
Sesi 3   -     Asas Kaunseling
      Kemahiran Memberi Respon dan Maklumbalas
      Aktiviti - LDK - Kemahiran memberi respon dan
      maklumbas.
Minggu 8
Sesi 4   -     Asas Kaunseling
      Rumusan Kemahiran Asas Kaunseling
      Aktiviti - LDK - DYAD (berpasangan)
      PRS dan klien menjalankan sesi membantu
PANDUAN SENARAI KEMAHIRAN
   MEMBANTU PRS
               SENARAI KEMAHIRAN          YA  TIDAK

KEMAHIRAN ASAS

1. Menerima klien dengan terbuka

2. Menggalakkan klien bercerita

3. Membuat klien berkeyakinan dan percaya kepada PRS

4. Menggunakan kemahiran bertanya soalan tepat pada masa dan
  keadaan

5. Mendapatkan kepelbagaian dan kemungkinan kepada pencetus
  permasalahan klien

6. Memberi tunjuk sasar dan hala tuju kepada klien dalam proses
  membantu

7. Memberi peluang kepada klien untuk memikirkan agendanya
  sendiri

8. Membuat klien menyusun langkah-langkah mengatur agenda

9. Menganalisa segala kemungkinan dan risiko yang bakal
  dihadapi klien

10. Menggunakan segala maklumat yang diperolehi daripada
  klien sepanjang sesi

11. Mendapatkan komitmen daripada klien secara konsisten
KEMAHIRAN MENGENAL EMOSI

1. Menggunakan Pra - frasa

2. Menggunakan bahasa bukan lisan yang bersesuaian

3. Mengklasifikasikan perasaan klien

4. Menilai ketepatan maklumat dari klien berdasarkan perasaan emosi yang ditonjolkan

5. Menjadi pemudahcara bagi klien meluahkan perasaan

KEMAHIRAN BEREMPATI

1. Mendengar dan menggunakan ekspresi yang bersesuaian

2. Menggunakan nada dan bahasa yang membuat klien rasa selesa

3. Memberi perhatian pada klien dan menerimanya tanpa syarat

4. Mewujudkan interaksi ‘ perhubungan ‘ yang harmoni dalam sesi membantu

KEMAHIRAN MENDENGAR

1. Peka pada setiap rangsangan yang klien tunjukkan (melalui pancaindera )

2. Memberi perhatian pada fakta dan perasaan klien

3. Memahami setiap maklumat yang diberi oleh klien

4. Mengingati segala maklumat penting yang boleh digunakan untuk menganalisa
masalah klien
5. Menunjukkan empati dengan perhatian dan pertanyaan yang tepat kepada klien.

6. Memberi tindakbalas secara lisan dan bukan lisan

                           JUMLAH


Pembimbing Rakan Sebaya :……………………………………….
Nama Penyelia :……………………………………………………………
PENTAULIAHAN
        Promosi

        Isi borang Permohonan

        Pemilihan Temuduga
 Tidak
        Sesi Temuduga


        Lulus
     Ya
       Mengikuti Kursus Asas Modul
       Tahap 1

       Ujian Bertulis
 Tidak
       Lulus
     Ya
       Ditauliahkan sebagai TUNAS PRS
 Tidak
       Lulus
     Ya
       Tamat
(Muka Hadapan Buku loq)

LOGO JPNS                         LOGO PRS
                PEMBIMBING RAKAN SEBAYA


                        LOGO PRS
                        BUKU LOG


             Nama         :
             Tahun         :
             Sekolah        :
             Tahun         :
             No. Pendaftaran PRS  :
    MAKLUMAT DIRI
NAMA           :
SEKOLAH          :
TAHUN/TINGKATAN      :
TARIKH LAHIR       :
TARIKH LANTIKAN      :
TARIKH PEPERIKSAAN UPSR  :
KEPUTUSAN         :
TARIKH PEPERIKSAAN PMR  :
KEPUTUSAN         :
TARIKH PEPERIKSAAN SPM  :
KEPUTUSAN         :
TARIKH PEPERIKSAAN STPM  :
KEPUTUSAN         :
NAMA BAPA/PENJAGA     :
PEKERJAAN BAPA/PENJAGA  :
NAMA IBU/PENJAGA     :
PEKERJAAN IBU/PENJAGA   :
ALAMAT RUMAH       :
NO. TELEFON        :
PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH
     DILAKUKAN OLEH PRS
    Perkara yang boleh        Perkara yang tidak boleh

•  Pemudah cara dalam keadaan   •  Mengawal,memberi khutbah
  terbuka,penuh kepercayaan      atau mendesak rakan tentang
  rasa selesa dan empati.       apa yang harus mereka
•  Menerima rakan dengan        lakukan.
  terbuka.            •  Membuat kesimpulan awal dan
•  Mendengar,menjelas dan       cuba mengubah mereka.
  membantu rakan melihat     •  Memberi nasihat atau
  beberapa alternatif sebelum     memberi cadangan
  membuat keputusan.         penyelesaian untuk diikuti.
•  Memberi sokongan dan galakan  •  Menyelamatkan rakan
  untuk rakan mengambil langkah    denmgan membuat sesuatu
  positif.              yang sepatutnya dilakukan
•  Mematuhi kerahsiaan.        oleh rakan itu sendiri.
•  Menyedari bukan semua      •  Bercerita dengan orang lain.
  masalah boleh diatasi
  PERKARA YANG BOLEH DAN TIDAK BOLEH
       DILAKUKAN OLEH PRS
     Perkara yang boleh         Perkara yang tidak boleh

•  Berbincang dan membantu rakan yang  •  Mengharapkan semua masalah
  menghadapi masalah biasa seharian.    boleh diatasi dengan segera.
•  Memimpin rakan melihat masalahnya   •  Berbincang dengan rakan yang
  dengan objektif dan menggalakkan     menghadapi masalah emosi
  mereka mencari penyelesaian sendiri    mendalam.
  supaya mereka belajar melalui     •  Bertindak menyelesaikan
  pengalamannya.              masalah rakan.
•  Merujuk kes-kes yang berat kepada   •  Menghadapi sendiri masalah
  guru bimbingan dan menjadi jambatan    yang runcing sehingga
  kepada rakan yang bermasalah untuk    mengganggu ketenteraman jiwa.
  bertemu dengan guru BK atau orang
  yang lebih arif.           •  Menjalankan projek
                       bersendirian dan mengetepikan
•  Menjalankan projek membantu sambil    rakan lain.
  mempengaruhi rakan lain supaya    •  Terlibat dengan masalah rakan
  melibatkan diri.
                       secara peribadi sehingga
•  Memberatkan kesajahteraan diri dan    mengganggu pelajaran dan
  memahami limitasi diri untuk       perasaan.
  membantu.
          FIKIRKAN BOLEH!!!!


Jika kau fikirkan kau boleh   Engkaulah apa kau fikirkan,
Kau hampir boleh melakukan,   Terkandung dalam pemikiran,
Jika kau fikirkan ragu-ragu,  Kau fikir boleh melakukan,
Usahamu tidak menentu.     Fikirkan boleh

Jika kau fikirkan kekalahan,  Percaya apa kau lakukan,
Kau hampiri kegagalan,     Tabah apa kau usahakan,
Jika kau fikirkan kemenangan,  Bertindak atas kemampuan
kau hampiri kejayaan.      Engkau Boleh,
                Engkau Boleh,
                Engkau Boleh,
  RUKUNEGARA


  Kepercayaan kepada tuhan
Kesetiaan kepada raja dan negara
  Keluhuran perlembagaan
 Kedaulatan undang-undang
  Kesopanan dan kesusilaan
   PENGHARGAAN
• Zuraidah binti Ab. Rahman (Pengasas
 Program PRS Malaysia)
• Kementerian Pelajaran Malaysia
• Jabatan Pendidikan Negeri.
• Pejabat Pendidikan Daerah.
X

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags: PRSA
Stats:
views:2441
posted:5/30/2011
language:Malay
pages:37
Description: Panduan berguna untuk terutamanya Guru Pembimbing dan AJK Kelab PRS