Pelaburan Emas - Kaedah, Pendekatan Dan Strategi by infineum

VIEWS: 1,220 PAGES: 55

More Info
									Mohamad Saat Sukami
        PTS PROFESSIONAL PUBLISHING SDN. BHD.
        (678274-D)
        No. 12, Jalan DBP,                          Diterbitkan oleh:
        Dolomite Business Park,                     PTS Professional Publishing
        68100 Batu Caves, Selangor, Malaysia                   Sdn. Bhd.
        Tel: +6 03 6188 0316 Faks: +6 03 6185 4960
                                           No.12, Jalan DBP,
        E-mel: ptsprofessional@pts.com.my
                                          Dolomite Business Park,
                                           68100 Batu Caves,
Laman web rasmi PTS: www.pts.com.my                         Selangor, Malaysia.
Kedai buku online PTS: www.bookcafe.com.my
                                           Tel: 03 6188 0316
Facebook: www.facebook.com/bukupts
                                           Faks: 03 6185 4960
Twitter: www.twitter.com/bukupts
                                        Laman web: www.ptspro.com.my
                                       E-mel: ptsprofessional@pts.com.my
Hak cipta Mohamad Saat bin Sukami                            Pengurus:
Cetakan Pertama 2011                                 Aizat Abd Razak
                                          (aizat@pts.com.my)
Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana           Editor Perolehan
bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk   (Bisnes dan Pengurusan) :
dan dengan apa cara sekalipun, sama ada secara elektronik, fotokopi,        Fatin Farhana Hasan
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada       (fatin@pts.com.my)
PTS Professional Publishing Sdn. Bhd.
                                           Editor Pengurusan
                                         (Bisnes dan Pengurusan) :
                                          Nurul Husna Yaakup
Perpustakaan Negara Malaysia     Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan    (nurulhusna@pts.com.my)

Mohamad Saat Sukami                                   Editor:
  Pelaburan emas / Saat Sukami.                             M.K Riza
  ISBN 978-967-369-108-1
  1. Gold. 2. Gems as an Investment. I. Judul.                     Susun Atur:
  332.63                                       Razi Abd. Samad

                                           Kulit dan grafik:
                                         Mohd Fauzi Burhanudin
                                          (fauzi@pts.com.my)
Penerbit berusaha sedaya upaya memastikan buku yang diterbit ini
mengandungi maklumat yang tepat dan berautoriti daripada segi subjek
yang dibincangkan. Penerbit dan penulis buku ini tidak boleh dianggap
memberikan khidmat perundangan, perakaunan atau khidmat profesional
yang lain kepada pembaca. Sekiranya nasihat atau bantuan pakar
                                           Diedarkan oleh:
diperlukan, sila dapatkan nasihat dan khidmat profesional daripada pakar
                                        PTS Publications & Distributors
yang berkelayakan.
                                             Sdn. Bhd.
                                           Tel: +6 03 6188 0316
Buku-buku terbitan PTS Professional Publishing Sdn. Bhd. boleh dibeli        Faks: +6 03 6189 0316
pada harga diskaun istimewa bagi tujuan kegunaan pelajar, promosi jualan,     E-mel: sales@pts.com.my
seminar dan latihan korporat. Maklumat lanjut, sila hubungi bahagian        Pengurus Pemasaran :
Jualan dan Khidmat Pelanggan, PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd.      Nor Hazizam Ab. Rahman
                                         (norhazizam@pts.com.my)

Muka Taip Teks: Arno Pro                               Pengurus Jualan :
Saiz Taip Teks: 12                                  Nazrul Samsudin
                                          (nazruls@pts.com.my)
                                            Koordinator
Dicetak oleh:
                                        Jualan & Khidmat Pelanggan:
C.T Book Makers Sdn. Bhd.
                                            Khalilah Mad
Lot 530 & 531, Jalan Perusahaan 3,
                                          (khalilah@pts.com.my)
Bandar Baru Sungai Buloh,
47000 Selangor.
         Dedikasi     Ayahanda tercinta, Haji Sukami bin Kasmani,
      tidak mungkin jasa abah dapat dibalas.
       Hanya doa dipanjangkan buat abah.


 Allahyarhamah ibunda tercinta, Hajah Manisah Abdullah,
        semoga damai di sisi Ilahi.


Kepada isteri tercinta, terima kasih kerana memahami usaha ini.
       Kandungan


Prakata                         ix


BAHAGIAN 1                        1
  Bab1 Pengenalan                    3
  Bab 2 Sifat-Sifat Emas                13
  Bab 3 Kegunaan-Kegunaan Emas             19
  Bab 4 Sumber-Sumber Emas               25
  Bab 5 Ukuran Timbangan Emas              29
  Bab 6 Jenis-jenis Emas                35
  Bab 7 Kaedah Menentukan Ketulenan Emas        45


bahagian 2                        51
  Bab 8 Kaedah Penentuan Harga Emas           53
  Bab 9 Bentuk-bentuk Pelaburan Emas di Malaysia    57
  Bab 10 Pembekal-pembekal Pelaburan Emas di Malaysia  63


bahagian 3                        67
  Bab 11 Perancangan Sebelum Melabur          69
  Bab 12 Risiko Pelaburan Emas             87
  Bab 13 Strategi Pelaburan Emas            93
bahagian 4                        107
  Bab 14 Penipuan dalam Pelaburan Emas          109
  Bab 15 Pengiraan Zakat                 115


Penutup                          119
Glosari Istilah                      121
Bibliografi                        135
Lampiran 1 Kegunaan-kegunaan Emas             141
Lampiran 2 Trend Permintaan Berbanding Pengeluaran Emas  143
Lampiran 3 Cara Wang Kertas Dicipta            145
Lampiran 4 Beberapa Contoh Syiling Emas bagi Pelaburan  149
Lampiran 5 Beberapa Contoh Bar Emas bagi Pelaburan    151
Lampiran 6 Kaedah Penentuan Ketumpatan dan Kualiti Emas  153
Biodata Penulis                      159
Nota                           161
           Prakata


A    lhamdulillah, setinggi-tinggi syukur ke hadrat Ilahi. Tidak ada
    pujian melainkan milik-Nya jua. Sesungguhnya tanpa izin-
Nya, tiadalah buku ini berjaya diterbitkan. Selawat dan salam ke atas
junjungan Rasulullah.
  Setinggi-tinggi terima kasih dirafakkan khusus kepada saudara yang
sedang menatap helaian-helaian buku ini. Tanpa kesudian saudara membeli
dan membacanya, tiada maknanya buku ini ditulis. Besar harapan semoga
saudara mendapat manfaat daripada kandungan-kandungan buku ini yang
tidaklah sebaik mana, jauh sekali daripada sempurna.
  Kepada editor kanan PTS Professional Publishing Sdn. Bhd., Tuan
Aizat Abdul Razak, jutaan terima kasih diucapkan kerana masih memberi
kepercayaan kepada saya bagi meneruskan penulisan buku ini. Kepada
warga PTS sekalian, tanpa usaha kamu semua, sudah tentu buku ini tidak
akan ada di pasaran.
   Apabila meletusnya perang di Kemboja, ramai rakyatnya
tidak mempunyai pilihan selain lari meninggalkan tanah air bagi
menyelamatkan diri. Sebahagian daripada mangsa peperangan yang
menjadi pelarian menuju ke Malaysia dengan seribu harapan bagi
memulakan hidup baru. Ramai antara mereka mendarat di selatan tanah
air, terutamanya daerah Kota Tinggi dan Mersing. Atas pertimbangan
tertentu dan ihsan kerajaan Malaysia, sebahagian mereka mendapat
peluang hidup bersama-sama rakyat Malaysia tanpa perlu dikurung
di dalam kem-kem pelarian. Semenjak itu, bermula kehidupan baru
mereka di bumi asing tanpa sebarang keistimewaan.
  Atas kudrat dan kesungguhan mereka melakukan apa sahaja pekerjaan
terutamanya menjaja kain dari rumah ke rumah. Kini selepas beberapa
dekad, kehidupan mereka rata-rata sudah berubah sepenuhnya. Sebahagian
mereka sudah mendapat kerakyatan Malaysia. Namun yang lebih penting
daripada itu, mereka secara amnya lebih kaya daripada penduduk tempatan
sendiri. Daripada sehelai sepinggang, mereka kini menguasai deretan bazar
tekstil di tengah-tengah bandar Kota Tinggi dan ramai antara mereka
memiliki banglo di Ulu Tiram, tidak jauh dari Kota Tinggi.
  Memang sudah menjadi adat, orang yang berusaha lambat laun pasti
berjaya. Namun dalam hal perniagaan, walau sekecil mana sekalipun,
tetap memerlukan modal bagi memulakannya. Daripada manakah orang-
orang Kemboja ini mendapat modal mereka? Rupa-rupanya rahsia
mereka pada apa yang mereka bawa ke negara ini suatu waktu dahulu.
Ketika mereka melarikan diri, mereka terpaksa mengorbankan seluruh
harta benda. Semuanya terpaksa mereka tinggalkan dan dirampas oleh
rejim Khmer Rouge. Namun dalam keadaan tergesa-gesa mereka masih
sempat membawa bersama beberapa keping ataupun ketul emas.
  Bukannya Kemboja tidak ada mata wang ketika itu, malah mata wang
Dolar Amerika cukup banyak. Namun mereka sedar, dalam situasi perang,
duit tidak akan ada nilai lagi. Emas pula dalam bentuk apa sekalipun, tetap
diterima walau ke mana sahaja mereka pergi. Pengalaman orang-orang
Kemboja itu memang banyak memberikan pengajaran. Betapa peranan emas
dapat menyelamatkan kelangsungan hidup mereka dan generasi seterusnya.
  Pada pertengahan tahun 90-an, ekonomi Malaysia benar-benar
berada di puncaknya sehingga negara mendapat gelaran sebagai salah
satu daripada “Tiga Harimau Asia”. Namun perkembangan itu dengan
mudah direntap oleh aktiviti jahat penyangak mata wang yang melakukan
konspirasi kepada negara-negara di Asia Tenggara. Mujur negara kita
mempunyai rizab emas yang tinggi ketika itu. Sebahagian daripadanya
dicairkan bagi menyelamatkan ekonomi negara daripada terus runtuh.
Bersama-sama dengan tambatan dan kawalan nilai mata wang Ringgit
oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu menjadi Perdana
Menteri, Malaysia dapat diselamatkan daripada terus tersungkur dan
terpaksa meminjam daripada IMF seperti beberapa negara jiran lain yang
turut terjejas.


                   x
                                  Prakata


  Pengalaman orang Kemboja dan keadaan ekonomi negara yang
diserang membuktikan peranan emas dalam menyelamatkan situasi
yang genting. Kini, suasana ekonomi semasa di seluruh dunia tidak
menentu dengan harga barang keperluan harian yang terus meningkat
(terutamanya minyak), kadar pengangguran yang semakin tinggi di
banyak negara, penghasilan yang produktif tetapi tidak menguntungkan,
dan bermacam-macam lagi masalah bersangkut dengan ekonomi. Wang
tidak lagi berperanan bagi memudahkan kehidupan kita, malah wang kini
semakin menjadi punca bebanan kepada kita. Gaji meskipun semakin
banyak, tetapi semakin tidak mencukupi. Ramai yang hidup bergantung
pada pinjaman dan penggunaan kad kredit. Lambat laun, pinjaman dan
penggunaan kad kredit memakan diri peminjam itu sendiri apabila ramai
yang diisytiharkan muflis pada usia muda.
  Nampaknya kita tidak dapat bergantung pada wang semata-
mata bagi menjalani hidup kita sehari-hari. Wang tunai kini semakin
kehilangan kuasa akibat ‘dimakan’ oleh inflasi. Sesuatu perlu dilakukan
bagi menyelamatkan diri kita. Sesuatu diperlukan bagi menambat nilai
wang daripada terus mengecut, tidak kira sama ada secara langsung
ataupun tidak langsung. Seperti pengalaman orang Kemboja dan negara
menyelamatkan diri menggunakan emas, kita juga mesti menggunakan
cara yang sama.
   Sejak 10 tahun yang lalu, harga emas di pasaran dunia tidak pernah
turun dalam erti kata yang sebenar. Dalam tempoh itu, nilai emas meningkat
sebanyak lebih 450 peratus! Sekiranya kita bandingkan, sebenarnya nilai
wang kita mengecut menjadi tidak sampai 20 peratus berbanding emas
sejak satu dekad yang lalu. Sekiranya gaji kita sekarang RM3,000 sebulan,
jumlah itu sebenarnya lebih kecil nilainya berbanding gaji RM1,500 satu
dekad yang lalu. Apakah kita akan terus membiarkan diri kita turut sama
‘dikecutkan’ bersama dengan kecutnya nilai wang kita itu? Sekiranya
hendak menyelamatkan diri daripada menjadi mangsa tanpa disedari, elok
kita mula mendedahkan diri kepada ‘sinaran’ emas pula.
   Buku ini cuba menyorot satu per satu perkara berkaitan emas dan cara
kita dapat memanfaatkannya bagi kepentingan diri. Buku ini dibahagikan
kepada empat bahagian berdasarkan fungsi. Setiap bahagian dipecahkan
kepada bab-bab yang lebih kecil berdasarkan tajuk perbincangan.


                  xi
   Dalam bahagian pertama, saudara didedahkan tentang aspek-aspek
fizikal, luaran, dan sebagainya mengenai emas, tetapi tidak meliputi
aspek pelaburan. Bahagian kedua menceritakan tentang cara harga emas
ditentukan, kaedah pelaburan yang dapat dijalankan di Malaysia dan juga
tempat hendak membuat pelaburan.
  Bahagian ketiga menceritakan tentang beberapa aspek pelaburan
termasuk soal analisis, risiko, dan strategi. Tidak seperti buku-buku
mengenai pelaburan yang lain, buku ini menggunakan pendekatan fungsi
ataupun kegunaan pelaburan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buku ini
tidak membincangkan secara mendalam aspek teknikal seperti trend
turun naik harga, spekulasi, harga spot, dan sebagainya. Buku ini lebih
menjurus kepada cara memanfaatkan emas bagi melawan tekanan inflasi
dalam cara yang lebih santai.
  Bahagian terakhir buku ini memberi penerangan mengenai penipuan
dalam pelaburan emas yang mesti kita ambil perhatian dan cara-cara
mengira zakat. Setiap bab dan bahagian dibahagi berdasarkan fungsi
semata-mata dan bukannya kapasiti. Ada sebilangan bab yang lebih
panjang berbanding bab-bab yang lain.
  Sebagai penulis, saya sentiasa mengharapkan supaya dapat melakukan
yang terbaik. Namun, sebagai manusia yang fitrahnya serba kekurangan,
saya pastinya tidak terlepas daripada melakukan kesilapan. Justeru itu,
pastinya akan terdapat beberapa kesilapan yang tidak saya sedari dalam
buku ini. Oleh itu, terlebih dahulu saya pohon kemaafan daripada saudara
yang budiman.
  Harapan saya supaya buku ini dapat memberi sedikit peningkatan
pengetahuan kepada saudara selepas membacanya. Sesungguhnya ilmu
itu adalah milik Allah dan yang terbaik itu datangnya hanya daripada
Allah. Segala kekurangan itu datangnya daripada kelemahan diri saya
sendiri. Selamat membaca dan semoga dilimpahi ilmu dan rahmat Allah.
Insya-Allah.

  Mohamad Saat Bin Sukami
  Penulis bebas.
  8 Mac 2011
  http://pelaburanemas.110mb.com

                  xii
bahagian 1
  Bab            Pengenalan
   1S   ejarah penggunaan emas dalam kehidupan manusia memang lama.
   Dapat dikatakan ianya hampir seusia dengan sejarah manusia sendiri.
Hampir tidak ada bangsa di dunia ini yang menolak emas sebagai logam
yang berharga. Ia sentiasa dinilai begitu tinggi berbanding logam-logam
‘mewah’ yang lain. Sekiranya ia ‘tewas’ dari segi harga sekalipun, ia masih
‘menang’ dari sudut penerimaan. Sejak awal tamadun manusia lagi emas
sudah digunakan dalam kapasiti yang menggambarkan ketinggian nilainya.
  Sehingga sekarang, walaupun kemajuan teknologi dan tamadun
menyaksikan banyak logam lain digunakan sebagai perhiasan ataupun
kegunaan-kegunaan lain, emas tetap menduduki tempat pertama
sebagai pilihan. Selain perhiasan, emas begitu cemerlang dalam bidang
perubatan, elektronik, aeroangkasa dan yang utama sekarang ini adalah
peranannya dalam bidang ekonomi. Sekiranya suatu masa dahulu emas
pernah ‘dilupakan’ sebagai wadah pelaburan, kini peranannya kembali
menyinar sebagaimana sifat emas itu sendiri. Sekiranya kita menjenguk
kembali sekitar 15 hingga 20 tahun ke belakang, kita mungkin mengakui
yang ketika itu kita seolah-olah tidak memberi perhatian kepada peranan
emas dalam bidang ekonomi. Pada ketika itu saham, bon, hartanah, dan
lain-lain bentuk pelaburan menjadi pilihan yang mengujakan.
  Namun, perkembangan ekonomi menyaksikan betapa pelaburan-
pelaburan itu satu demi satu jatuh merudum dan mengakibatkan
kerugian yang bukan sedikit kepada pelaburnya. Ramai yang terpinga-
pinga kerananya. Ramai pelabur-pelabur kecil (seperti kebanyakan
kita) menjadi keliru dan hairan sebab ia ‘tiba-tiba’ berlaku. Ketika itu
kita menjadi hairan kerana selama bertahun-tahun ekonomi sudah
berkembang begitu pesat. Pelbagai industri muncul di sana sini. Gaji
dan bonus pekerja bagaikan bulan jatuh ke riba. Laporan, unjuran, dan
ramalan ekonomi tidak ada yang mengatakan perkara negatif. Namun,
tiba-tiba sahaja ekonomi menjadi hancur.
  Selepas kejatuhan ekonomi, baru ramai orang yang menyedari di
sebalik kejatuhan yang tidak diduga rupa-rupanya ada ‘benda’ yang tidak
tergugat, iaitu emas. Dalam situasi ekonomi merudum dengan dahsyat,
dan ketika nilai mata wang menyusut, emas dengan senyap bergerak
melawan arus. Nilainya secara perlahan-lahan mulai naik dan semakin
lama kenaikan itu semakin ketara.
  Negara-negara yang mempunyai rizab emas yang banyak, ekonominya
dapat diselamatkan dengan lebih pantas. Begitu juga bagi mereka yang
pernah beringat ketika ekonomi cemerlang sebelumnya, mereka dapati
pelaburan mereka yang selama ini ‘tidur’ tiba-tiba bangkit menunjukkan
belang, walaupun mereka sebenarnya tidak pernah berniat melabur
dengan cara membeli emas.
  Kini emas menunjukkan kehebatannya dan manusia kembali
‘memburunya’. Namun seperti pelaburan-pelaburan lain yang pernah
cemerlang pada masa lalu, adakah kita yakin yang emas benar-benar
memberikan keuntungan kepada kita? Ataupun adakah sekali lagi kita
hanyut bersama-sama leburnya pelaburan kita yang gagal?
  Buku ini cuba membincangkan serba sedikit mengenai peranan
emas dalam membantu kita merancang pelaburan masa depan. Buku ini
bukan satu manual intensif bagi pelabur-pelabur yang bersifat agresif bagi
menjana keuntungan segera seperti di pasaran saham ataupun derivatif
yang lain. Buku ini lebih sesuai bagi mereka yang bersifat ingin tahu
ataupun entry level dalam memperkenalkan konsep pelaburan dengan
menggunakan emas.
  Tidak ada sebarang tip diberikan di dalam buku ini yang memberikan
jaminan setiap pelaburan emas saudara pasti membawa keuntungan
lumayan. Tidak sama sekali. Untung ataupun tidak bergantung pada

                  4
                                Pengenalan


kebijaksanaan saudara sendiri dalam menyusun strategi pelaburan yang
berkesan. Namun begitu, buku ini berusaha memandu saudara bagi
mencapai kebijaksanaan itu.
  Secara keseluruhan, buku ini ditulis bagi memberikan maklumat
teknikal berkaitan emas secara fizikal dan beberapa teknik pelaburannya.
Saudara digalakkan membaca keseluruhannya bagi mendapatkan
sebanyak mungkin maklumat itu, tetapi saudara juga boleh memilih
‘melompat’ kepada bab-bab yang saudara sukai kerana setiap bab tidak
disusun secara tegar. Saudara tidak akan ketinggalan maklumat penting
sekiranya memilih ‘melompat’ ketika membacanya kerana mungkin
saudara sudah sedia tahu mengenai topik itu. Walau bagaimanapun, setiap
bab mempunyai kaitan antara satu sama lain.

Mengapa Emas Mahal
Biasanya sesuatu barang menjadi mahal kerana dua sebab utama, iaitu
sama ada kerana ianya sedikit ataupun kerana ianya mempunyai banyak
kelebihan. Emas memiliki kedua-dua ciri itu. Tidak seperti logam lain,
kuantiti emas di seluruh dunia adalah amat sedikit.
  Dianggarkan sekiranya keseluruhan emas yang pernah dikeluarkan
dari perut bumi di seluruh dunia dikumpulkan, ianya sekadar membentuk
sebuah bongkah kiub dengan setiap sisinya berukuran 19 ela sahaja.
Syarikat GFMS Ltd pada akhir tahun 2006 menganggarkan sekitar
158,000 tan sahaja emas yang sudah dikeluarkan dari perut bumi yang
mana 66 peratus daripadanya sudah dihasilkan sebelum tahun 1950.
  Tidak semua tempat di dunia ini dapat ditemui emas. Di lombong
yang banyak menghasilkan emas dunia sekalipun iaitu di Afrika Selatan,
bagi setiap satu tan bijih yang dilombong hanya sekitar lapan hingga 10
auns emas sahaja yang dapat dihasilkan. Ada juga lombong dedah yang
hanya memperoleh sekitar tiga hingga empat gram bagi setiap tan bijih.
   Di sebalik penghasilan yang sedikit itu, emas mempunyai kegunaan
yang banyak. Sebab itu permintaan emas sentiasa melebihi kapasiti
pengeluaran. Bab 3 di dalam buku ini menyenaraikan beberapa kegunaan
emas dalam kehidupan seharian. Penggunaan utama emas sejak dahulu
lagi adalah bagi dijadikan sebagai barang perhiasan ataupun barang kemas.                  5
  Menyentuh tentang permintaan berbanding penawaran (ataupun
pengeluaran), statistik terkini yang dikeluarkan oleh World Gold Council
(WGC) melalui laporannya iaitu Gold Demand Trends Full Year 2010
menunjukkan pada tahun 2010, permintaan emas adalah sebanyak 3,812
tan berbanding penawarannya sebanyak 2,543 tan sahaja dari lombong.
Ini bermakna terdapat perbezaan ataupun lebihan permintaan sebanyak
1,269 tan ataupun kira-kira 50 peratus! Lampiran 2 menyenaraikan
ringkasan statistik permintaan berbanding penawaran sejak tahun 1997
seperti yang dikeluarkan oleh WGC. Lebihan permintaan yang sebegini
besar sudah cukup bagi membuatkan harga emas sentiasa meningkat dari
tahun ke tahun.
  Selain faktor permintaan langsung yang tinggi, banyak faktor lain
yang memberikan pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung
kepada kenaikan harga emas setiap tahun. Suasana politik seluruh dunia,
perubahan polisi sesebuah negara besar, bencana alam yang serius,
peperangan, kemarau, dan juga kenaikan harga komoditi utama dunia
terutamanya minyak mampu menyebabkan harga emas berubah.
  Itu semua sebahagian daripada faktor yang dapat mempengaruhi
harga emas, namun kadangkala perubahan besar pada salah satu faktor
itu memberi hanya sedikit impak kepada kenaikan harga emas di pasaran
dunia. Ada satu faktor utama yang banyak memberikan pengaruh kepada
kenaikan harga emas iaitu kenaikan kadar inflasi. Apabila memperkatakan
kadar inflasi ini, kita mesti mengaitkannya dengan mata wang kerana
secara langsung inflasi mengubah nilai sesuatu mata wang.
  Apakah sebenarnya inflasi dan apa kaitannya dalam menjadikan harga
emas meningkat? Inflasi secara mudah membawa maksud penyusutan
nilai wang. Kesan inflasi yang dapat diperhatikan adalah kenaikan pada
harga barang. Sebelum memahami kaitan itu, kita perlu terlebih dahulu
memahami tentang wang kertas yang kita gunakan selama ini, wang kertas
yang dikenali sebagai wang fiat.

Wang Kertas Fiat
Wang kertas yang kita gunakan dalam urusan jual beli seharian dikenali
sebagai wang fiat. Wang fiat bermakna wang yang hanya mempunyai nilai
muka, tetapi tidak mempunyai nilai intrinsik. Nilai intrinsik bermaksud


                  6
                                 Pengenalan


nilai sebenar sesuatu benda. Nilai muka pula bermaksud nilai yang tertera
pada wang kertas itu. Ianya adalah nilai yang ‘diarah bagi digunakan’ oleh
undang-undang.
  Pada hakikatnya, kertas wang itu sendiri tidak mempunyai apa-
apa nilai. Sekiranya ada pun, mungkin nilainya amat sedikit (mungkin
kurang daripada satu sen sehelai). Ianya seumpama sekeping cek. Apabila
sekeping cek ditulis dengan nama kita dan ditulis juga jumlah yang hendak
diberikan kepada kita, cek itu menjadi bernilai kepada kita. Tuan punya cek
itu mempunyai kuasa mengarahkan pembayaran itu dibuat kepada kita.
Sekiranya cek itu jatuh kepada orang lain, ia tidak mempunyai apa-apa nilai
kepada orang itu kerana cek itu hanya dimaksudkan kepada kita sahaja.
  Begitulah halnya dengan wang kertas, ia tidak laku sekiranya digunakan
di negara luar. Namun persoalannya, bagaimanakah penggunaan wang
kertas dapat menerbitkan inflasi dan seterusnya meningkatkan harga
emas? Jawapannya terletak pada cara wang fiat itu sendiri dicipta.
  Lampiran 3 menerangkan kaedah tentang wang fiat dicipta oleh pihak
bank melalui sistem fractional reserved banking. Wang fiat dihasilkan tanpa
disandarkan pada sebarang aset berharga. Ia tidak langsung disandarkan
pada emas seperti sangkaan kebanyakan orang ramai. Pendek kata, wang
kertas fiat dicipta begitu sahaja.
  Dalam erti kata yang mudah, wang kertas fiat dicipta daripada angin.
Wang kertas ini dicipta dengan cara memberikan pinjaman kepada
sesiapa yang memerlukan sedangkan sebelumnya wang itu tidak pernah
wujud. Setiap kali wang itu dicipta, kuantiti wang yang beredar di pasaran
bertambah berganda-ganda. Disebabkan wang itu diperoleh daripada
pinjaman, oleh itu ia perlu dipulangkan semula. Masalahnya, bank
mengenakan riba dalam bentuk faedah. Maknanya bayaran balik kepada
bank menjadi lebih berbanding wang yang dipinjamkan. Oleh itu, di
mana masalahnya?
  Masalahnya begini. Cuba kita bayangkan ketika kita hendak membeli
sebuah kereta. Katakan harga kereta itu RM40,000 dan kita membelinya
dengan wang yang dipinjam daripada bank sepenuhnya. Katakan bank
mengenakan faedah sebanyak 10 peratus setahun dan tempoh pinjaman
selama lima tahun. Selepas lima tahun, kita membayar kepada bank wang
sejumlah RM60,000 (RM40,000 ribu pinjaman + RM20,000 faedah).

                  7
Sekarang cuba kita lihat pada nilai dan bandingkannya, iaitu nilai kereta
dan nilai wang. Ketika kita beli kereta, nilainya adalah sebuah kereta.
Ketika kita habis membayar pinjaman, nilainya tetap sebuah kereta.
  Sekarang cuba kita bandingkan pula dengan nilai wang. Ketika kita
mula-mula membeli kereta, nilai wang kita adalah RM40,000, tetapi
apabila kita membayar, nilai itu berganda kepada RM60,000! (Abaikan
sementara faktor usia dan keadaan fizikal kereta. Anggapkan kereta itu
sentiasa elok selepas lima tahun, sama macam baru dibeli.)
   Sekarang bandingkan satu dengan satu. Adakah nilai kereta kita
meningkat? Ya, sebab kita membayar RM60,000 iaitu lebih daripada
harga asal kereta itu. Adakah nilai wang kita meningkat? Tidak, kerana
bagi kereta yang sama, kita perlu membayar harga yang lebih. Tidak ada
sebarang penambahan nilai pada kereta itu selepas lima tahun dibeli.
Oleh itu, apa yang sebenarnya berlaku menerusi analogi kisah di atas
adalah, setiap kali wang fiat dihasilkan melalui sistem FRR, nilainya akan
menyusut. Penyusutan nilai wang ini yang dikenali sebagai inflasi. Kadar
inflasi sebenarnya adalah kadar penyusutan wang.
  Kaitan inflasi pada wang kertas fiat dengan emas mudah difahami.
Wang fiat digunakan secara meluas dalam semua urusan jual beli termasuk
bagi membeli emas. Berbanding kereta, emas tidak mengalami sebarang
susut nilai. Kereta menjadi semakin uzur apabila semakin lama digunakan.
Ini memberikan susut nilai kepadanya. Seiring dengan penyusutan nilai
kereta, nilai wang kita juga menyusut sama.
   Berbeza dengan emas, walaupun digunakan selama mana sekalipun
ia tidak menyusut nilainya, malah semakin naik. Penyusutan nilai wang
sentiasa berterusan selagi kita menggunakan wang fiat kerana proses
penghasilannya tetap sama. Dengan kata lain, dari setahun ke setahun
nilai wang simpanan kita semakin menyusut walaupun jumlahnya tidak
berkurangan. Sekiranya dilihat situasi ini kepada soal pelaburan, kita perlu
bertanya ataupun menyemak semula, adakah wang yang kita laburkan itu
benar-benar memberikan pulangan?

Kesan Inflasi ke Atas Pelaburan
Sekiranya inflasi bermaksud penyusutan nilai wang kita, ia tentunya dapat
diukur. Apabila kita katakan nilai inflasi sebanyak lima peratus setahun,

                   8
                                       Pengenalan


itu bermakna nilai sebenar wang kita berkurangan sebanyak lima peratus
setiap tahun walaupun nilai mukanya masih tetap sama. Katakan kita
melabur dalam saham amanah yang memberikan pulangan dividen
sebanyak lima peratus setahun, pada akhir tempoh pelaburan, kita
sebenarnya rugi walaupun jumlah wang kita bertambah.
      Rajah 1.1 Graf nilai pelaburan berbanding nilai sebenar

Jadual di bawah ini adalah ilustrasi mudah bagi pelaburan yang memberi
pulangan lima peratus dalam situasi inflasi yang juga sebanyak lima
peratus setahun selama lima tahun.

     Tahun   Pelaburan   Dividen  Kesan Inflasi  Nilai Sebenar
     2011   RM1,000.00  RM50.00   RM52.50    RM997.50
     2012   RM1,050.00  RM52.50   RM52.37    RM945.13
     2013   RM1,102.50  RM55.13   RM49.62    RM895.51
     2014   RM1,157.63  RM57.88   RM47.01    RM848.50
     2015   RM1,215.51  RM60.78   RM44.55    RM803.95

   Jadual 1.2: Ilustrasi kesan inflasi ke atas pelaburan saham amanah

Perincian bagi ilustrasi di atas tidak perlu dihuraikan di sini. Apa yang
penting kita perhatikan adalah, sungguhpun jumlah akhir hasil pelaburan

                    9
kita adalah sebanyak RM1,215.51, iaitu lebih banyak daripada jumlah
pelaburan asal, namun nilai sebenarnya hanya RM 803.95 ataupun
berkurang sebanyak RM196.05. Itu adalah kesan inflasi yang jelas
merugikan pelaburan kita.

Menambat Nilai Menggunakan Emas
Oleh kerana inflasi begitu jelas mengikis pelaburan dalam jangka
waktu yang panjang, adalah perlu bagi seseorang yang hendak melabur
memikirkan cara bagi ‘melawan’ semula inflasi itu. Sekiranya wang
disimpan begitu sahaja sekalipun, kesan inflasi tetap terkena padanya
malah kesannya lebih teruk lagi. Salah satu cara yang praktikal bagi
mengekang kesan inflasi adalah dengan cara menambat wang kita
pada sesuatu yang tidak jatuh nilainya. Emas mempunyai kapasiti dan
keupayaan terbaik bagi tujuan ini. Suka diingatkan di sini, apa yang lebih
penting dalam hal ini adalah bagi menambat nilai dan bukannya jumlah
ataupun harga. Bagi memahami perbezaan nilai dan harga ini, mari kita
perhatikan senario berikut.
  Dikatakan pada zaman Rasulullah, harga seekor kambing adalah
satu Dinar. Selepas lebih 1,400 tahun berlalu, iaitu pada zaman sekarang,
harga seekor kambing masih tetap sekitar satu Dinar. Mungkin agak pelik
bunyinya sekiranya kita menganggap satu Dinar seumpama satu Ringgit.
Memang benar suatu masa dahulu satu Ringgit bernilai tinggi sehingga
dapat membeli sebuah basikal.
   Namun ianya berlainan sama sekali dengan Dinar. Dinar adalah wang
syiling yang diperbuat daripada emas 22 karat seberat 4.25 gram. sekiranya
dinilai pada harga semasa, satu Dinar bersamaan dengan RM665.00. Ini
sememangnya anggaran harga bagi seekor kambing. Satu dekad dahulu harga
emas memang rendah, begitu juga dengan harga kambing. Oleh itu, sekiranya
dibandingkan nilai Dinar emas satu dekad dahulu dengan nilai sekarang
(dengan kambing sebagai bandingan) kita dapati nilainya tidak berubah.
  Berdasarkan analogi itu, perlu bagi kita menjadikan emas sebagai
tambatan bagi melindungi nilai pelaburan kita. Mungkin kita beranggapan
lebih menguntungkan sekiranya kita melabur dalam portfolio yang cepat
meningkat nilainya seperti rumah ataupun hartanah yang lain. Memang                  10
                                Pengenalan


benar sektor hartanah mampu memberikan pulangan yang tinggi, tetapi
ia mempunyai kelemahan tersendiri, antaranya:
    Ianya bergantung pada lokasi – kita perlu membuat kajian yang
    mendalam ke atas sesuatu hartanah secara spesifik dan betul-
    betul faham dengan lokasi hartanah itu terletak.
    Apabila kita ingin menambah portfolio pelaburan hartanah,
    kadangkala (biasanya) kita membuat pelaburan di lokasi yang
    lain pula. Satu lagi kajian perlu dilakukan kerana pastinya situasi
    di lokasi baru itu berlainan dangan hartanah sebelumnya.
    Seperti pelaburan yang lain juga, pemantauan adalah perlu.
    Tanpa pemantauan, dengan mudah pelaburan kita akan musnah.
    Sekiranya pelaburan kita terletak di banyak lokasi berasingan,
    payah bagi kita membuat pemantauan.
    Modal yang tinggi. Sekalipun kita berkemampuan, penentuan
    jumlah pelaburan yang hendak kita buat bukan bergantung pada
    kita semata-mata. Dalam erti kata lain, sekiranya sebuah rumah
    itu berharga RM200,000, kita kena beli dengan harga itu. Kita
    tidak dapat membeli separuh bahagian rumah sahaja seperti yang
    kita mahukan.
    Hartanah bukan pelaburan yang mudah cair. Dalam erti kata
    lain, apabila keadaan memerlukan kita membuat ‘exit’ tidak
    mudah bagi kita melaksanakannya selagi tiada pembeli yang
    mahukannya.
    Hartanah memerlukan penyelenggaraan yang tentunya
    menggunakan kos. Tidak kira berapa besar jumlahnya, ia juga
    adalah sebahagian daripada kos pelaburan dalam hartanah itu
    dan belum tentu ianya memberikan pulangan bagi setiap ringgit
    yang dibelanjakan.

Atas faktor-faktor itu, emas begitu jelas sesuai dijadikan penambat bagi
melindungi nilai pelaburan kita.
  Dalam situasi bagaimanakah kita perlu menambat pelaburan kita.
Satu contoh terbaik adalah sekiranya kita mempunyai matlamat spesifik
yang ingin kita capai pada masa hadapan, contohnya kita ingin membuka


                  11
perniagaan dalam tempoh 10 tahun akan datang. Sebelum tiba masanya
kita merasakan perlu bagi menyimpan wang sebagai modal supaya tidak
perlu terlalu bergantung pada pinjaman semata-mata dan tempoh 10
tahun adalah sesuai bagi kita belajar selok-belok berniaga dengan betul.
  Dalam situasi sebegini, kita mahukan satu tempat ataupun kaedah
bagi menyimpan wang dengan selamat dan tidak terhakis nilainya, tetapi
kita tidak mahu terlalu mendalami bidang pelaburan yang tidak begitu
berkaitan dengan perniagaan yang ingin kita jalankan. Oleh itu, pemilihan
emas adalah yang terbaik kerana nilainya terjaga.
  Sebelum kita melihat lebih jauh cara menggunakan emas sebagai
alat bagi pelaburan, ada baiknya kita lihat dahulu beberapa perkara
mengenai emas. Bab berikutnya menerangkan perihal sifat-sifat emas dan
diperincikan serba sedikit sifat-sifat emas secara fizikal dan kimia serta
keistimewaannya berbanding logam-logam lain.
  Sebelum meneruskan ke bab-bab berikutnya, beberapa perkara
tambahan perlu kita fahami dahulu iaitu:
    Tempoh ataupun jangka waktu pelaburan. Pelaburan emas lebih
    sesuai dilakukan dalam tempoh jangka masa sederhana dan
    panjang. Oleh itu, tempoh di bawah enam bulan biasanya tidak
    memberikan apa-apa keuntungan.
    Pelaburan emas tidak melibatkan pembayaran dividen bonus
    ataupun sebarang insentif seperti unit percuma.
    Pelaburan emas tidak semestinya dilakukan melalui institusi
    pelaburan seperti saham ataupun produk derivatif yang lain.
    Pelaburan emas juga tiada sempadan had umur. Sesiapa juga
    dapat melabur melaluinya termasuk kanak-kanak.
                  12
  Bab                Sifat-Sifat
   2                    EmasB    agi mengenali emas, tidak sah sekiranya kita tidak mengetahui
     sifat-sifatnya. Tanpa pengetahuan tentang sifat-sifat emas, kita
mungkin mudah diperdaya oleh orang yang tidak bertanggungjawab yang
mahu mengaut keuntungan mudah dengan menjual emas palsu. Beberapa
sifat emas yang perlu kita ketahui adalah seperti yang berikut.
    Warna
    Kekerasan
    Ketumpatan
    Sifat kimia – stabil, lengai
    Pengalir elektrik yang baik
    Pemantul haba yang baik

Warna
Emas tulen berwarna kuning cemerlang. Emas adalah satu-satunya logam
yang berwarna kuning biarpun ketika berkeadaan bijih. Logam lain yang
mempunyai warna yang hampir kepada emas adalah tembaga, tetapi ia
agak kemerah-merahan sedikit. Berbeza dengan emas, tembaga tidak
wujud sebagai logam tulen di dalam tanah, sebaliknya ia berada dalam
keadaan oksidanya yang tidak berwarna kuning.
  Bab           Kegunaan-
   3          Kegunaan Emas
S    ifat fizikal emas yang unik seperti tidak karat, mudah dilentur,
    dan mampu mengalirkan elektrik dengan baik menjadikannya
sebagai pilihan dalam pelbagai kegunaan. Begitu juga nilai intrinsik yang
ada padanya membuatkan ianya menjadi pilihan dalam berbagai sektor
ekonomi. Beberapa kegunaan emas dihuraikan di dalam bab ini bagi
memberi gambaran sebab-sebab permintaan emas tidak pernah surut.

Barang Kemas
Reputasi emas sebagai barang kemas tidak dapat dinafikan sejak berkurun
lamanya. Emas diterima oleh semua manusia tidak kira apa jua bangsa
dan pegangan agama. Kilauan emas yang berwarna kuning mempunyai
tarikan tersendiri yang tidak dapat ditandingi oleh logam-logam lain.
Emas membangkitkan nilai emosional bagi pemakainya yang sukar
ditafsirkan oleh kata-kata.
  Selain itu, emas juga selesa dipakai berbanding logam lain. Sesetengah
orang mempunyai alahan apabila memakai perhiasan yang diperbuat
daripada logam lain seperti perak dan platinum, tetapi emas tidak pernah
memberikan sebarang alahan. Ini disebabkan emas adalah sejenis logam
yang lengai secara kimia. Ia tidak bertindak balas dengan apa-apa jua
bahan kimia termasuk peluh. Peluh adalah penyebab utama berlakunya
alahan kepada pemakai barang kemas kerana ia mengandungi asid.
  Bab            Sumber-
   4           Sumber Emas
P    engetahuan tentang dari mana emas diperoleh membuatkan kita
     faham sebab nilai emas sentiasa meningkat naik. Ianya berkaitan
secara langsung dengan aspek penawaran berbanding permintaan secara
keseluruhan. Secara umumnya, emas diperoleh daripada tiga sumber
utama iaitu daripada bijih (perlombongan), skrap (dan alat elektronik),
dan bank pusat.

Daripada Bijih (Perlombongan)
Emas dilombong sama ada secara kecil-kecilan dengan menggunakan
peralatan ringkas (seperti cangkul dan dulang) sehingga kepada secara
besar-besaran dengan menggunakan jentera berat.
  Teknik perlombongan ringkas biasanya dilakukan secara bersendirian
ataupun dalam kumpulan kecil. Jenis emas yang dilombong melalui teknik
ini dikenali dalam bidang geologi sebagai emas plaser iaitu emas yang
terhimpun dalam mendakan yang dikenali sebagai aluvium. Mendakan
sebegini biasanya didapati di lengkuk-lengkuk sebelah dalam sungai yang
tohor airnya.
  Selain daripada itu, aluvium juga didapati di hilir sungai yang
berhampiran dangan laut. Emas plaser asalnya datang dari dalam batuan
pejal. Akibat daripada proses luluhawa, batuan pejal menjadi rapuh dan
pecah membebaskan bersamanya butiran-butiran halus emas. Butiran-
                  Ukuran
  Bab             Timbangan
   5                EmasU     kuran timbangan emas bukan setakat menunjukkan berat emas
     semata-mata. Secara umumnya emas tidak didagangkan dalam
bentuk serbuk yang membolehkan kita berdagang mengikut sukatan yang
kita kehendaki. Emas juga tidak dijual secara sebahagian-sebahagian. Kita
tidak dapat membeli separuh kepingan emas.
  Oleh itu, unit ukuran timbangan emas bagi tujuan pelaburan secara
umumnya adalah tetap dan seragam. Pelbagai jenis unit ukuran timbangan
digunakan dalam menetapkan berat seunit artikel emas. Bagi barang
kemas, ukuran timbangan bagi setiap artikel adalah tidak sama. Terdapat
beberapa jenis ukuran timbangan yang kini tidak lagi diguna pakai dan
digantikan dengan timbangan utama yang diterima ramai.

Ukuran Timbangan Utama
Ukuran timbangan emas yang digunakan di seluruh dunia adalah berbeza-
beza berdasarkan lokasi negara pengeluar dan penggunanya. Unit ukuran
yang meluas digunakan adalah troy ounce dan gram. Penggunaan unit
ini sentiasa disilang rujuk antara satu sama lain. Oleh itu, bagi mengira
pertukaran, suatu kadar yang tetap dikeluarkan dan dipatuhi di seluruh
dunia. Unit-unit ukuran berat dan negara penggunanya serta skala
pertukaran antara unit diringkaskan dalam jadual-jadual berikut.
  Bab               Jenis-Jenis
   6                  Emas
M     engenali dan memahami jenis-jenis produk emas yang ada di
     pasaran menjadikan kita mahir dalam bidang pelaburan emas.
Produk emas dihasilkan dalam pelbagai bentuk berdasarkan kegunaan
dan permintaan.
  Secara umum, terdapat tiga bentuk utama emas dihasilkan iaitu jongkong
(bar), syiling, dan barang kemas. Apabila emas mula-mula dihasilkan dari
lombong, bentuk utama yang dibuat adalah jongkong. Jongkong ini dijual
kepada pengusaha hiliran bagi menghasilkan pelbagai bentuk.
  Bukan semua produk emas menjadi pilihan pelabur. Produk berbentuk
bar dan syiling menjadi pilihan utama pelabur. Walaupun barang kemas
seperti rantai dan gelang mempunyai nilai pelaburan yang hampir serupa
dengan bar dan syiling namun rantai dan gelang lebih digunakan sebagai
barang perhiasan. Di sesetengah negara seperti China, Thailand dan Hong
Kong bentuk ketulan seperti sampan menjadi pilihan.

Bar Emas (Kepingan Emas)
Bar emas merujuk kepada jongkong emas bersaiz lebih kecil. Bar
dihasilkan melalui dua kaedah, iaitu secara tuangan (cast) dan tempaan
(mint). Kandungan emas di dalam jongkong asal tidak seratus peratus
murni. Ia mengandungi sedikit benda asing seperti logam lain ataupun
amalgam semasa proses peleburan yang merendahkan kualitinya. Semasa
               Kaedah
  Bab          Menentukan
   7           Ketulenan
                Emas


P    enentuan paras kualiti penting bagi mengetahui kuantiti sebenar
     kandungan emas di dalam sesuatu artikel yang kita miliki.
Walaupun kita membeli artikel emas dari kedai yang sama, prosedur
penentuan ketulenan ini tetap dijalankan bagi melindungi pedagang emas
daripada risiko penipuan. Pada masa dahulu, emas diuji secara fizikal
dengan menggigit ataupun membakar sedikit emas itu. Idea di sebalik
ujian-ujian itu adalah seperti berikut.

Ujian Gigitan
Emas adalah logam yang lembut dan mudah dilentur. Apabila digigit ia
meninggalkan kesan lekukan sedikit padanya. Logam lain (yang berwarna
kuning) tidak mempunyai sifat sebegini kerana sifatnya yang lebih keras.
Namun ujian ini hanya dapat diguna pakai pada emas tulen ataupun yang
tinggi ketulenannya. Logam yang lebih rendah paras ketulenannya adalah
keras. Ujian ini juga ada hadnya kerana ia hanya dapat diguna pakai pada
barang kemas tertentu sahaja.
  Selain itu, tidak ada piawaian yang dapat diikuti bagi membolehkan
ujian gigitan dilakukan bagi menentukan ketulenan emas. Bagi kebanyakan
artikel emas kita tidak mahu keadaan fizikal yang tidak sempurna kerana
ia menjatuhkan nilainya. Sedikit calar sudah cukup bagi menjatuhkan
nilainya apatah lagi lekukan.
bahagian 2
                Kaedah
  Bab           Penentuan
   8            Harga Emas


Kaedah London Fix
Secara asasnya harga emas ditentukan berdasarkan kepada permintaan
dan penawaran di pasaran terbuka. Walau bagaimanapun terdapat kaedah
utama dalam penetapan harga yang dipersetujui oleh semua yang terlibat
dalam industri ini. Ianya ditentukan oleh pasaran utama yang dikenali
sebagai London Gold Market Fixing Ltd (LGMF).
   Bagi menetapkan harga emas, lima buah pusat dagangan antarabangsa
yang menganggotai LGMF iaitu New York, London, Zurich, Tokyo, dan
Hong Kong akan bermesyuarat melalui telefon sebanyak dua kali sehari
iaitu pada pukul 10.30 pagi dan 3.00 petang waktu London.
  Harga bersih jualan dan belian diselaraskan oleh wakil dari kelima-
lima pusat ini dan satu harga yang seragam dikeluarkan yang dikenali
sebagai ‘London Fix’. Harga emas yang ditetapkan adalah dalam nilai
Dolar Amerika (USD), Pound Sterling Britain (£), dan Euro (€). Harga
London Fix ini menjadi penanda aras yang diikuti di serata dunia dalam
menetapkan harga emas tempatan.
  Harga asas emas di Malaysia ditentukan oleh Bank Negara Malaysia.
Rujukan harga emas semasa sentiasa dapat diperoleh melalui laman
webnya dan harga ini turut dikongsi sama oleh banyak laman web bank,
             Bentuk-bentuk
  Bab
             Pelaburan Emas
   9            di MalaysiaS i.
     ecara umumnya bagi membuat pelaburan emas di Malaysia,
     seseorang itu dapat menggunakan salah satu kaedah berikut:
     Emas Fizikal
  ii.  Dinar Emas
  iii.  Akaun Pelaburan Emas
  iv.  Barang Kemas
Setiap satu mempunyai kelebihannya tersendiri berdasarkan kemampuan
seseorang individu.

Emas Fizikal
Apabila dikatakan pelaburan dengan menggunakan emas fizikal, ia
membawa maksud melabur dalam apa-apa bentuk artikel emas. Walau
bagaimanapun, dalam konteks pelaburan emas, barang kemas selalunya
tidak dirujuk bagi tujuan ini. Emas fizikal bagi tujuan pelaburan
merangkumi:
     Kepingan emas
     Syiling emas
     Dinar emas
     Jongkong emas
                   Pembekal-
  Bab                Pembekal
   10             Pelaburan Emas
                  di MalaysiaS    ebelum ini kita sudah melihat bentuk-bentuk pelaburan emas
    yang dapat dilakukan di negara kita. Kini kita melihat pula tempat
bagi membeli produk-produk pelaburan emas yang sesuai bagi kita. Jadual
10.1 menyenaraikan beberapa pembekal yang terdiri daripada syarikat
dan agensi yang menawarkan pelaburan emas dan produk-produk yang
mereka tawarkan. Harus diingat, senarai berikut bukan muktamad kerana
ada juga pembekal yang tidak disenaraikan di sini tetapi berpotensi
dijadikan tempat melabur.

         Pembekal                 Produk
    Bank Negara Malaysia (BNM)           Kijang Emas
                            Kijang Emas
        Maybank Bhd
                          Akaun Simpanan Emas
    Kelantan Golden Trade Sdn Bhd        Dinar Emas Kelantan
                           Public Gold Bar
  Public Fine Gold International Sdn Bhd       Public Dinar
                           Public Jewellery
       Public Bank Bhd        Public Bank Gold Investment Account
                         Canadian Gold Maple Leaf
                       Australian Kangaroo Gold Nugget
         UOB Bank               Swiss Kinebar
                           Swiss Pamp Gold
                         Singapore Lion Gold Coin
      Kuwait Finance House            Gold Account-i
bahagian 3
           Perancangan
  Bab
              Sebelum
   11
             MelaburA    da pepatah mengatakan, tidak ada orang yang merancang gagal,
     tetapi ramai orang yang gagal merancang. Memang benar,
merancang adalah aspek yang penting apabila kita hendak melakukan
sesuatu pelaburan. Ada sesetengah orang langsung tidak melakukan
perancangan, mereka sekadar mengikut orang lain yang mereka lihat
sudah berjaya. Hakikatnya, apabila mereka menceburi dalam sesuatu
pelaburan, mereka gagal. Semuanya hanya disebabkan oleh 2T iaitu takut
dan tamak.
  Seperti bentuk pelaburan lain, pelaburan emas juga memerlukan kita
membuat perancangan bagi mengatasi 2T itu. Antara aspek yang perlu
diberi perhatian dalam membuat perancangan adalah:
    Membuat analisis dasar dan teknikal
    Menetapkan matlamat
    Membuat rancangan pelaburan yang munasabah
    Menyediakan rekod catatan
    Menyusun strategi
    Berdisiplin
                    Risiko
  Bab
                  Pelaburan
   12
                     EmasS    eperti bentuk pelaburan yang lain, pelaburan emas juga terdedah
    kepada risiko. Risiko bermaksud keupayaan kita bagi mendapat
rugi ataupun kehilangan nilai pelaburan. Antara risiko pelaburan yang
mungkin dihadapi dalam pelaburan emas termasuklah:
    Risiko fizikal
    Risiko kimia
    Risiko kecairan
    Risiko kebakaran
    Risiko harga pasaran
    Risiko susut harga
    Risiko kewangan
    Risiko penipuan
    Risiko kecurian
    Risiko tidak terduga

Kecuali tiga risiko terakhir, kelebihan emas dalam menghadapi risiko-risiko
di atas adalah ia tidak mengalami kehilangan nilai secara keseluruhan. Ini
amat berbeza dengan risiko pelaburan saham dan sekuriti terbitan yang
lain. Bab ini menghuraikan serba sedikit kesan risiko ke atas pelaburan
                   Strategi
  Bab
                  Pelaburan
   13
                    EmasS    ecara umumnya, pelaburan emas lebih sesuai dijalankan dalam
    jangka panjang. Jangka panjang bermaksud lebih dari setahun.
Di Malaysia tidak terdapat pasaran derivatif emas seperti di negara luar.
Oleh itu, dagangan emas di Malaysia kurang bersifat spekulatif dan
tidak melibatkan aktiviti yang agresif seperti spot dan pasaran hadapan.
Walau bagaimanapun, itu tidak bermakna pasaran emas kita terlalu
perlahan ataupun statik sehingga tidak sesuai dibuat pelaburan. Ia lebih
sesuai dijadikan sebagai pelaburan berbentuk ‘konservatif ’ yang tidak
melibatkan tekanan tinggi.
  Sungguhpun sifatnya yang konservatif, emas adalah wadah yang
berkesan terutamanya dalam melindungi nilai aset pelaburan daripada
kerugian dan menjadikan emas instrumen pelaburan jangka panjang
yang menguntungkan. Dalam bab ini beberapa strategi dijelaskan bagi
bentuk pelaburan jangka panjang itu. Bagi sesetengah strategi, ada sedikit
sentuhan agresif yang lebih berisiko, tetapi masih lagi selamat dilakukan.
  Kebanyakan strategi yang dijelaskan dalam bab ini adalah hasil
kreativiti dan pengalaman pelabur yang sudah beberapa tahun
menceburkan diri dalam pelaburan emas di Malaysia.
bahagian 4
               Penipuan
  Bab             dalam
   14        Pelaburan Emas
D    alam keghairahan melakukan pelaburan ini, kadangkala
     ada sesetengah pihak yang tidak bertanggungjawab dengan
sengaja mengambil kesempatan bagi mendapat keuntungan mudah
dengan menipu orang ramai melalui pelbagai cara. Mereka mengambil
kesempatan daripada trend semasa yang memilih emas sebagai wadah
pelaburan dengan memperkenalkan skim-skim yang nampak seolah-
olah menarik dan menguntungkan, walhal apa yang dilakukan hanyalah
mengaburi mata orang ramai sambil menggelapkan wang pelanggannya.
  Biasanya orang seperti ini mempamerkan diri sebagai syarikat yang
kukuh dan berwibawa melebihi daripada institusi pelaburan sedia ada
yang lebih berpengalaman. Modus operandi yang digunakan mereka
begitu meyakinkan sehingga orang yang menjadi mangsa tidak menyedari
mereka sedang ditipu.
  Berikut dinyatakan beberapa bentuk penipuan sama ada yang
dilakukan melalui syarikat ataupun orang perseorangan.

Jual Emas, Gadai, dan Bayar Dividen Bulanan
Modus operandi penipuan cara ini adalah pelanggan dikehendaki
mengikat perjanjian bersama syarikat bagi membeli emas daripada
mereka. Selepas itu emas itu digadai di kedai pajak gadai ataupun Ar-
Rahnu atas nama pelanggan itu. Ini adalah bagi meyakinkan pelanggan
  Bab              Pengiraan
   15                ZakatZ    akat pada istilahnya bermaksud bersih. Mengeluarkan zakat
    bermaksud kita membersihkan harta kita daripada memiliki hak
orang lain, kerana dalam harta yang kita miliki terdapat hak bagi orang-
orang yang berkelayakan iaitu para asnaf.
  Emas adalah harta yang diwajibkan zakat apabila cukup nisab dan
haulnya. Nisab merujuk kepada berat minimum bagi dikenakan zakat
manakala haul adalah tempoh masa bagi mengeluarkan zakat. Hukum
membayar zakat emas adalah wajib berdasarkan firman Allah yang
bermaksud.
    ‘Dan mereka yang menyimpan emas dan perak dan tidak
  membelanjakannya pada jalan Allah (mengeluarkan zakat), maka
  khabarkan kepada mereka dengan azab yang pedih, pada hari emas
  dan perak dibakar di dalam neraka jahanam, lalu diselar dengannya
  dahi dan rusuk mereka dan belakang mereka seraya dikatakan
  kepada mereka ini adalah harta yang kamu simpan selama ini buat
  dirimu, maka rasailah balasan apa yang kamu simpan dahulu’
                      (at-Taubah; ayat 34-35)
           Penutup


S    udah dikisahkan ketika Nabi Adam diusir dari syurga, semua
    makhluk bersedih kecuali emas. Lalu Allah bertanya kepadanya,
kenapa ia tidak bersedih seperti yang lain. Maka dijawab oleh emas
‘Kenapa harus aku bersedih, sedangkan Adam dan Hawa sudah melanggar
perintah Allah dengan memakan buah larangan.’ Sejak daripada itu Allah
menjadikan emas sebagai barang yang dipandang tinggi oleh manusia.
   Sejak halaman pertama buku ini ditulis, tidak ada satu pun bab yang
menceritakan sebab manusia memandang tinggi kepada emas hingga
sampai ke bab terakhir ini. Sememangnya sekiranya difikirkan tentang
sifat-sifat keistimewaan yang ada pada emas, ada juga pada unsur-unsur
lain walaupun tidak terangkum bersama sebanyak emas. Emas juga
sebenarnya bukanlah logam yang paling mahal dan paling sedikit. Logam
yang mahal adalah platinum manakala kuantiti perak sebenarnya jauh
lebih sedikit berbanding emas. Tetapi keistimewaan emas rupa-rupanya
memang dianugerahkan oleh Allah Maha Pencipta. Sebab itu sebagai
hamba-Nya kita tidak dapat lari daripada tertarik hati kepada emas. Selagi
manusia wujud, mereka tetap menghargai emas.
  Justeru itu, amat sukar mengatakan pada masa hadapan emas akan
hilang kredibilitinya dan tidak lagi menjadi wadah pilihan manusia dalam
bidang perdagangan. Buat masa ini wang kertas masih mendominasi
kaedah perdagangan barang dengan menjadi medium pertukaran.
Namun, senario terkini menyaksikan ia semakin hilang kehebatannya
apabila nilai wang kertas semakin hari semakin jatuh sehingga hampir
menyamai nilai kertas biasa. Semua ini berlaku kerana wang itu sendiri
dicipta oleh manusia yang lemah dan nilainya diperoleh secara paksa
berbanding emas yang diiktiraf sendiri oleh manusia.
  Kesimpulannya, selagi emas wujud selagi itu ia dihargai manusia biar
apa pun wadah yang cuba menggantikannya. Sekiranya kita memiliki
emas, jaga emas itu dengan baik kerana kelak ia akan menjaga kita kembali.
Emas mempunyai aura tersendiri, seolah-olah mampu menarik lebih
banyak lagi emas lain kepada pemiliknya. Sekiranya kita tidak memiliki
emas sekarang, usahakanlah bagi mula memilikinya biarpun sedikit.
Sejarah membuktikan emas memang dapat disorokkan, tetapi nilainya
tidak dapat disorokkan sama sekali.
                  120
     Glosari Istilah


         Atmosfera bumi dan ruang yang
Aeroangkasa
         melampauinya.
Afdal      Lebih baik, lebih utama.
Agen       Wakil.
Agresif     Aktif, lawan bagi pasif.
Akaun Simpanan  Akaun simpanan dalam bank dengan
Emas       denominasinya disebut dalam gram emas.
         Pengiktirafan rasmi kepada sesuatu kursus
         institusi selepas dinilai dan didapati memenuhi
Akreditasi
         segala kriteria, syarat, dan kualiti yang
         ditetapkan.
Alahan      Alergi.
         Tanah lanar halus yang subur hasil daripada
         mendapan lumpur, pasir, selut, dan sebagainya
Aluvium
         semasa banjir, terutamanya di dataran banjir,
         dasar sungai, dan muara.
Aloi       Sebatian beberapa jenis logam, pancalogam
         Aloi yang terdiri daripada campuran merkuri
Amalgam
         dengan satu ataupun lebih bahan lain.
         Penyelidikan ataupun penghuraian sesuatu
Analisis dasar  perkara berpandukan fakta-fakta dasar ataupun
         asasnya.
          Penyelidikan ataupun penghuraian sesuatu
Analisis teknikal  perkara berpandukan pergerakan harga
          pasaran.
          Persamaan dalam sesuatu hal ataupun sesuatu
Analogi
          sifat. Juga disebut kiasan.
Anting-anting    Perhiasan yang digantung pada cuping telinga.
Artikel       Barangan emas.
Asid pekat     Asid yang tidak banyak bercampur dengan air.
Auns        Unit sukatan imperial bagi timbangan berat.
          Ringkasan bagi Bank and Financial Institution
BAFIA
          Act.
          Unit timbangan berat dahulu kala. Kapasitinya
Bahara       tidak sama bergantung pada barang yang
          hendak ditimbang.
          Bank yang mengawasi perjalanan ekonomi
          negara dengan cara mengawal pergerakan
Bank Pusat
          bank-bank perdagangan dan menyimpan wang
          kerajaan serta bank-bank yang lain.
          Emas dalam bentuk kepingan ataupun bongkah
Bar emas
          kecil.
          Kelompok kedai kecil ataupun gerai tempat
Bazar
          menjual berbagai-bagai jenis barang
          Tanah ataupun daratan yang luas di dunia ini
Benua        seperti Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan
          Eropah.
Bercalar      Garis bekas terkena sesuatu yang tajam.
Bermeteri      Bertutup rapat, tidak dimaksudkan bagi dibuka.
Berongga      Lubang ataupun liang pada sesuatu.
          Unit ukuran kewangan yang digunakan di
Bhat
          Thailand.
          Batu ataupun pasir yang di dalamnya ada
Bijih
          logam.
               122
     Bibliografi


Micheal W. George, Minerals Yearbook – Gold (2007). USA: U.S.
  Geological Survey, 2006.
“5 Tael Bars,” 2007, www.goldbarsworldwide.com.
“A Brief Introduction to Gold and Silver Bullion,” www.
  silvermountain-llc.com, Silver Mountain, USA.
A Guide To Investing In Gold. World Gold Council, USA, 2008.
A Guide to the London Precious Metals Markets, The London Bullion
  Market Association, UK.
Nik Bienkowski, A Golden Rule in Risk Management. Gold Bullion
  Limited, Australia.
Mohamed Saeed Shingeri, A Model of Pure Interest-Free Banking.
  Malaysia: Synergy Books International, 2000.
Graham Tuckwell, A New Approach to Gold Investment. Lisbon: The
  LBMA Precious Metals Conference, 2003.
Jill Leyland, A Touch of Gold: Gold Mining’s Importance to Lower-
   income Countries. World Gold Council, 2003.
Nik Abdul Aziz Nik Mat, Akhlak Bermuamalat. Malaysia: Anbakri
  Publika Sdn. Bhd. , 2008.
Eric Sprott, As Safe As Gold. USA: Sprott Asset Management, 2008.
Balance Of Payment Manual 5th Edition, International Moneytary
  Fund.
“Bar Manufacturer,” 2009, www.goldbarsworldwide.com.
“Bar Type Definition,” 2009, www.goldbarsworldwide.com.
“Bar Type,” 2009, www.goldbarsworldwide.com.
“Bar Weight and Purities,” 2009, www.goldbarsworldwide.com.
“Categories of Gold Bars,” 2009, www.goldbarsworldwide.com.
Central Bank Gold Reserves - A historical perspective since 1845. World
  Gold Council: Timothy Green, 1999.
Commodity Prices and the Influence of the US Dollar. World Gold
  Council: Nikos Kavalis, 2009.
Katharine Pulvermacher, Commodity Returns and the Economic Cycle.
  World Gold Council, 2005.
Himadri Bhattacharya, Deregulation of Gold in India. UK: World
  Gold Council, 2002.
Richard W. Rahn, Digital Money & Its Impact on Gold. UK: World
  Gold Council, 2000.
Salmy Edawati Yaacob dan Ab. Mumin Ab. Ghani, Dinar Emas:
  Realiti Semasa Penggunaannya Di Malaysia. Malaysia: Utusan
  Publications & Distributors, 2009.
“Diverse Range Of Gold Investment Bars,” 2009, www.
  goldbarsworldwide.com
“Emas-emas yang Hilang Versi 1,” 2009, www.rahsiaemas.com.
  Malaysia.
W. W. Staley, Elementary Methods of Placer Mines. USA: Idaho Bureau
  Of Mines And Geology, 1944.
Andrew Digeson White, Fiat Money Inflation In France. UK: D
  Appleton-Century Company Incorporated, 1784.
                136
Lampiran 1


            Kegunaan-
          kegunaan Emas

  Bidang      Kegunaan
  Perhiasan    Gelang, cincin, rantai, loket, tiara, subang, anting-anting, butang
1
           baju, mahkota, dan jam tangan.
  Perdagangan   Wang syiling, dinar emas, dan penyelesaian perdagangan peringkat
2
           antarabangsa.
  Pelaburan    Syiling emas bulion, bar emas kecil bulion, dinar emas, jongkong
3
           emas, rizab bank pusat, alat penyimpan nilai.
  Perubatan    Gigi palsu, rheumatoid artritis, sakit jantung, kanser, dan
4
           farmaseutikal.
  Perindustrian  Pemangkin, saduran logam, saduran cermin, penyulingan petroleum,
5
           dan sel bahan api.
  Elektronik    Pin jumper, bridge wire, industri semikonduktor, telefon bimbit,
6
           komputer, dan kalkulator.
  Aeroangkasa   Lapisan pelindung topi keledar angkasawan, lapisan pelindung
7
           satelit, dan peralatan daripada sinaran infra-merah.
8  Sukan      Pingat.
9  Nanoteknologi  Penjagaan alam sekitar dan kawalan pencemaran merkuri.
Lampiran 2

  Trend Permintaan
     Berbanding
  Pengeluaran Emas
Tahun  Permintaan  Penawaran  Perbezaan  Peratus   Kenaikan
                       Perbezaan  Permintaan
1997   4,189 tan    -      -      -      -
1998   3,843 tan    -      -      -    -346 tan
1999   3,922 tan    -      -      -     79 tan
2000   3,800 tan    -      -      -    -122 tan
2001   3,729 tan    -      -      -     -71 tan
2002   3,363 tan  2,179 tan  1184 tan   54 %    -366 tan
2003   3,207 tan  2,322 tan  885 tan   38 %    -156 tan
2004   3,515 tan  2,042 tan  1473 tan   72 %    308 tan
2005   3,753 tan  2,464 tan  1289 tan   52 %    238 tan
2006   3,435 tan  2,108 tan  1327 tan   63 %    -318 tan
2007   3,571 tan  2,047 tan  1524 tan   74 %    136 tan
2008   3,812 tan  2,060 tan  1752 tan   85 %    241 tan
2009   3,493 tan  2,332 tan  1161 tan   50 %    -319 tan
2010   3,812 tan  2,543 tan  1269 tan   50 %    319 tan
Lampiran 3


            Cara Wang
          Kertas Dicipta

S    istem kewangan yang diamalkan oleh negara kita dan seluruh
     dunia dikenali sebagai sistem ‘Fractional Reserve’. Wang kertas
dicipta melalui kaedah perkadaran yang dikenali sebagai ‘Fractional
Reserved Ratio’ atau ringkasnya FRR. Melalui kaedah ini, wang dicipta
bukan atas sandaran emas ataupun sebarang komoditi yang berharga,
sebaliknya dicipta daripada ‘angin’ melalui pemberian pinjaman berserta
riba (interest). FRR merujuk kepada satu kadar jumlah deposit minimum
yang mesti dikekalkan oleh bank dalam satu-satu masa bagi memenuhi
keperluan pengeluaran wang. Kadar ini ditetapkan oleh bank pusat dan
di Malaysia ianya ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) dan
dikenali sebagai ‘Statutory Reserve Requirement (SRR) Ratio.’
  Katakan kadar SRR ditetapkan adalah 10 peratus. Ini bermakna
bagi setiap RM1 deposit yang bank ada, undang-undang membenarkan
bank mencipta RM9 dalam bentuk pinjaman. Katakan sebuah bank,
namakannya sebagai AnaBank, mempunyai RM1 juta dalam depositnya.
Deposit ini mungkin terdiri daripada kombinasi modal dan simpanan
pelanggannya. Dengan deposit dipegang sebanyak RM1 juta, AnaBank
dibenarkan mencipta sebanyak RM9 juta dalam bentuk pinjaman.
Katakan sebuah syarikat pembinaan bernama Ente Construction
membuat pinjaman sebanyak RM9 juta daripada AnaBank dengan tempoh
pembayaran balik secara bulanan selama setahun dan bunga sebanyak 10
peratus setahun. Pihak Ente Construction bersetuju dan sekeping cek
atas nama Ente Construction dikeluarkan sebanyak RM9 juta. Dengan
pinjaman itu Ente Construction dapat membuat pembayaran kepada
Lampiran 4

   Beberapa Contoh
   Syiling Emas bagi
      Pelaburan Kijang Emas Malaysia, 999,  Dinar Kerajaan Perak, 99.9
    ½, ¼, 1 troy ounce        2 Dinar
   Public Dinar, 916      Public Gold 999.9
     10 Dinar           50 gram
   Dinar Kelantan, 916     Public Gold, 999.9
      ½ Dinar           1 Dinar
   Belgium Leopold, 900           American Buffalo, 9999,
    0.1867 troy ounce           1.0, 1/2, 1/4, 1/10 troy ounce
Australian Nugget / Kangaroo, 9999     Austrian Philharmonics, 9999
  1, 1/2, 1/4, 1/10 troy ounce       1, 1/2, 1/4, 1/10 troy ounce
  Canadian Maple Leaf, 9999        South African Krugerrands, 9999
  1, 1/2, 1/4, 1/10 troy ounce       1, 1/2, 1/4, 1/10 troy ounce
    American Eagle, 916,            Chinese Panda, 999
  1.0, 1/2, 1/4, 1/10 troy ounce     1, 1/2, 1/4, 1/10, 1/20 troy ounce
   Argentina 5 Peso, 900
    0.2334 troy ounce

                   150
Lampiran 5

      Beberapa Contoh
        Bar Emas bagi
          Pelaburan
Johnson Matthey 1 kilo  PAMP Suisse 100    Perth Mint 1 oz Gold  Perth Mint 10 oz Gold
   Gold Bars      gram Gold Bars       Bars          Bars
 PAMP Suisse 1 Kilo   Kitco 1 oz Gold Bars  Credit Suisse 1 oz   PAMP Suisse 10 oz
  Gold Bars                    Gold Bars       Gold Bars
Lampiran 6

  Kaedah Penentuan
   Ketumpatan dan
     Kualiti Emas
Kaedah Timbangan (Penentuan Ketumpatan)
Salah satu kaedah penentuan ketumpatan dilakukan dengan menggunakan
alat penimbang seperti dalam lakaran di bawah.
            Rajah 6.1: Alat penimbang

Asas bagi menentukan ketumpatan melalui kaedah ini adalah berdasarkan
fakta berat di dalam air adalah lebih ringan berbanding berat di dalam
udara. Ini disebabkan oleh daya apungan yang dialami apabila sesuatu
  Mengenai Penulis


M      ohamad Saat bin Sukami adalah seorang penulis bebas
      yang mula berkecimpung dalam bidang penulisan sejak
tahun 2008. Beliau banyak membuat kajian dan penyelidikan secara
bebas dalam pelbagai bidang termasuk bidang sains dan teknologi,
pengurusan, kewangan, pelaburan, pertanian, aeroangkasa, dan robotik.
Latar belakang akademik beliau adalah dalam bidang kimia dan dari segi
profesion, beliau bertugas sebagai seorang ahli kimia. Namun begitu, latar
belakang tersebut tidak menghalang minat beliau bagi membuat kajian
dan penyelidikan yang di luar bidang hakiki beliau.
  Dalam bidang pelaburan, beliau mendapat pendedahan sejak tahun
1998, di mana beliau pernah menduduki peperiksaan bagi mendapatkan
lesen Suruhanjaya Sekuriti (SC) bagi kelayakan sebagai Dealer
Representative (Remisier) di Bursa Saham Kuala Lumpur (kini Bursa
Malaysia) pada tahun 1999. Beliau juga turut memperoleh lesen daripada
The Federation of Malaysian Unit Trust Managers (FMUTM) bagi
kelayakan sebagai agen KL Mutul Fund (kini MMA-KL Mutual Fund)
pada tahun 1999. Beliau turut berpengalaman memasarkan produk-
produk insurans di bawah naungan syarikat Malaysian Assurance Alliance
(MAA) dengan menggunakan pendekatan dan kaedah Pengurusan
Kewangan Peribadi (Personal Financial Planning).
  Pelaburan emas berjaya meraih perhatian beliau sejak tahun
2001. Pada ketika itu, syiling bulion emas pertama negara, iaitu Kijang
Emas mula diperkenalkan di pasaran pelaburan. Sejak itu, beliau mula
berminat bagi mengkaji dan menyelidiki bidang pelaburan emas secara
lebih mendalam. Kegawatan dan kejatuhan ekonomi, mata wang, dan
pasaran pelaburan yang berlaku berulang-ulang serta tekanan kenaikan
harga barang menjejaskan hidup orang ramai terutamanya yang
membuat pelaburan kecil-kecilan. Keadaan ini menyebabkan timbulnya
inisiatif dalam diri beliau bagi menulis perkara yang dapat membantu
meningkatkan kembali keyakinan orang ramai dalam merancang masa
hadapan kewangan mereka melalui pelaburan emas.
  Sebagai penulis bebas, beliau percaya ilmu sepatutnya tidak
mempunyai sempadan, walaupun tidak menafikan pentingnya disiplin
dan pengkhususan. Justeru beliau berpendapat, apabila ilmu itu
disebarkan dan dibuktikan tiada sebarang percanggahan, kita tidak
seharusnya menolak atau menafikan ilmu itu sekalipun orang yang
menyampaikannya bukanlah seorang yang benar-benar pakar. Atas
prinsip itu, penulis menulis buku Pelaburan Emas ini kerana apa yang
terkandung di dalamnya adalah himpunan ilmu dan pengetahuan yang
sudah sedia ada. Bagi penulis, beliau sekadar menghimpun dan menyusun
semula ilmu berkaitan pelaburan emas sahaja.
                 160
164

								
To top