Docstoc

SURAT KUASA MENJUAL

Document Sample
SURAT KUASA MENJUAL Powered By Docstoc
					                SURAT KUASA MENJUAL
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
I  Nama        :   Nurmala Sianipar.
  Umur        :   47 thn.
  Pekerjaan     :   Ibu Rumah Tangga
  Alamat       :   Gp. Alue Sentang. Kecamatan Birem Bayeun.


  Memberi kuasa kepada :
  Nama        :   Mohd Djamil.
  Umur        :   55 thn.
  Pekerjaan     :   Kepala Desa.
  Almat       :   Gp. Birem Puntong. Kecamatan Langsa Barat.


  Untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Pendidikan Gp. Birem Puntong
  Kecamatan Langsa Barat seluas + 400 m2 :
  Batas-batasnya   : Utara   dengan Jalalluddin 26,70 m
              Barat  dengan Parit PJKA 15 m
              Selatan dengan Lorong 26,70 m
              Timur dengan H. Amiruddin 15 m.
  Demikianlah saya perbuat surat keterangan ini untuk dapat digunakan seperlunya.
                              Langsa, 03 April 2005
       Yang menerima kuasa              Yang memberi kuasa
        ( Mohd. Djamil )                ( Nurmala Sianipar )

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1404
posted:5/28/2011
language:Malay
pages:1
mr doen mr doen mr http://bineh.com
About just a nice girl