Docstoc

görme fizyolojisi (PDF)

Document Sample
görme fizyolojisi (PDF) Powered By Docstoc
					      Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi
      Fizyoloji A bili D l
      Fi l ji Anabilim Dalı
Görme Fi l ji i
Gö  Fizyolojisi

Dr. Sinan Canan
sinancanan@gmail.com
sinancanan@gmail com
www.sinancanan.net
    p ğ        y    y (spektrum)
Görme Optiği - Elektromanyetik Tayf ( p   )
    p ğ
Görme Optiği
 • Kırılma
    p ğ
Görme Optiği
 • Kırılma
    p ğ        ğ
Görme Optiği – Odak Uzaklığı
    p ğ
Görme Optiği – Kırma Gücü    g     p
• Kırma gücü – dioptri
 • 1/(odak uzaklığı; f)
     ise; 1 di
   •f=1mi      i
         dioptri
       5   ;   p
   • f = 0.5 m ise; 2 dioptri
   • f = 5 m ise; 0.2 dioptri
  Konkav  kl için “eksi” kuvvet
 • K k mercekler i i “ k i” k
    p ğ
Görme Optiği


   • Işığın gözde izlediği yol:
    • Kornea (en yüksek kırma gücü!)
    • Aköz humor
    • Mercek
    • Vitröz humor
      et a
    • Retina
    p ğ
Görme Optiği – Bir Kamera Olarak Göz    g  ş göz”
• “İndirgenmiş g
 • Toplam kırma gücü = 59 dioptri
  Mercek – 20-34 di
 • M  k        i (uyum)
          dioptri (  )
       g çş
 • En kırıcı geçiş = hava→kornea
   ( q   )
Aköz (aqueous) Humor ve Mercek
   ( q   )
Aköz (aqueous) Humor ve Mercek
   ğ y   (    y )
Uzaklığa Uyum (akomodasyon)
   ğ y   (    y )
Uzaklığa Uyum (akomodasyon)
Merceklerin Fiziksel Kusurları
• Kromatik kusur - Mor bölge en çok kırılır
• Sferik kusur - lens kenarları daha kırıcıdır.
 p
Pupilla Hareketleri
 p
Pupilla Hareketleri
• Pupilla çapı – 1.5 - 8mm
• Işık şiddetinin ayarlanması
• “Odak derinliği”
 • Pupilla çapı ↓ → odak derinliği ↑
 p
Pupilla Refleksi
Işık → CN II → Pons → Pretektal bölge → Edinger Westphal çekirdeği
  (CN III duyu ç.) → CN III → Siliyer gangliyon → N. ciliare → Siliyer
  kaslar + M. constrictor iridis → Pupillanın daralması (Miyozis)
 p
Pupilla Refleksi
Karanlık → LGN → → Edinger-Westphal blokajı → → → siliospinal
 merkezin (C8, T ) uyarılması → B
   k i (C8 T1-2)     l    Boyun sempatik sinirleri → G
                          ik i i l i G.
 cervicale sup. → Plexus caroticus → N.ciliares → M.dilatator iridis →
 Pupillanın genişlemesi (Midriyazis)
Kırma Kusurları
   y p
Presbiyopi
       ğ   g
Gözde Derinliğin Algılanması
   • Bilinen nesnelerin büyüklüğü
   • Hareketli paralaks
   • Stereopsis
Gözün Sıvı Sistemi
Gözün Sıvı Sistemi
  İntraoküler basınç
 • İ
   12 20
  • 12-20 (ort: 15) mmHg
 • Patolojik artış (glukom) – görme kaybı – körlük!
Göz Hareketleri
            Lateral rektus kası
      Abdusens
       siniri
             p
Görme: Retina ve Fotoreseptörler
• Işığın zihinsel imgeye dönüştürülmesi
• Fotoreseptör hücreler: Çubuk ve koniler
Retina
Retina
     p     (Kör Nokta)
Retina – Optik Disk (     )
Retina• Çubuk fotoreseptörler: Renksiz (monokrom)
• Konik hücreler: Kırmızı, yeşil ve mavi
            Görmeye
  • Hücre içi diskler: Görme e ilişkin pigmentler
• Pigmentli epitel tabakası
  • Melanin granülleri
   • Yansımayı engeller
      y
Retina: Detaylar
      y
Retina: Detaylar
          y
    Retina: Detaylar
    Pigment tabakası

    Fotoreseptör tabakası
    (“koni” ve “çubuk”lar)

    Dış sınırlayıcı zar
    Dış nükleer tabaka
    Dış pleksiform tabaka
    İç nükleer tabaka
    İç pleksiform tabaka


    Ganglion tabakası
    İç sınırlayıcı zar
IŞIK
          y
    Retina: Detaylar
    Pigment tabakası
        p
    Fotoreseptör tabakası
    Dış sınırlayıcı zar
    Dış nükleer tabaka


    Dış pleksiform tabaka

    İç nükleer tabaka

    İç pleksiform tabaka

     g
    Ganglion tabakasıIŞIK
    İç sınırlayıcı zar
        p
Retina: Fotoreseptörler
        p
Retina: Fotoreseptörler
 ş   y      ş     (phototransduction)
Işık Sinyalinin Dönüştürülmesi (p        )
 Na+
 ş   y      ş     (phototransduction)
Işık Sinyalinin Dönüştürülmesi (p        )
 ş   y      ş     (p        )
Işık Sinyalinin Dönüştürülmesi (phototransduction)
   Rodopsin    Işık Enerjisi (ps)  Batorodopsin
                         ns
                     Lumirodopsin
                         μs
     ikalar
                     Metarodopsin I
   daki
                         ms
            Skotopsin     Metarodopsin II

                         s
  11-cis-retinal     izomeraz   All-trans-retinal

  11-cis retinol     izomeraz
                     All-trans retinol (Vit A)
       p   ğ  ğ
Retinada Reseptör Yoğunluğu
Fovea


• Yalnızca koniler
 • Renk duyarlılığı yüksek
   ş duya    ğ düşü
 • Işık duyarlılığı düşük
 • En net görüntü
 • Yüksek reseptör yoğunluğu
    p
Fotoreseptörlerin Özellikleri – Renkli Görme
 Syanolab
 Klorolab
 Eritrolab
    p
Fotoreseptörlerin Özellikleri – Renkli Görme
    Güneş ışığı
                   Yağmur
                   damlaları
           ş
 Retinada Görüntünün İşlenmesi• Retina hücreleri
 • Fotoreseptörler
  Horizontal hü l
 • H i  t l hücreler
 • Bipolar hücreler
 • Amakrin hücreler
  Ganglion hü l i
 • G  li hücreleri
           ş
Retinada Görüntünün İşlenmesi
     Periferik retina    Fovea
Horizontal Hücreler
 İnhibitör hücreler
• İ hibi ö hü l
         y
• “Lateral inhibisyon”
• Görüntüde “karşıtlık”
  p
 Bipolar Hücreler• Duraklatıcı ve uyarıcı
• İlave karşıtlık
 kodlaması
• Retina resminin
 “keskinleştirilmesi”
 “k ki l i il   i”
 Amakrin Hücreler
• Ara nöronlar
• Çok çeşitli!
 • Uyarının başlangıcı/bitişi
 • Hareket
 • Doğrudan çubuklarla bağlantı
   • Görsel verilerin ilk analizi
  g
Ganglion Hücreleri

• 100 milyon çubuk + 3 milyon koni →
 1.6 milyon ganglion hücresi (konvergens)
  Fovea da 1-1
 • Fovea’da 1 1 (keskin görüş)
 • Periferal retinada 200-1 (ışık duyarlılığı)
• Tipleri:
 • W: %40; 8m/s, geniş reseptif alanlar
  [kaba görüş, hareket yönü algılama]
      14m/s
 • X: %55; 14m/s, küçük reseptif alanlar
  [keskin görüş, renkli görme]
      50m/s
 • Y: %5; 50m/s, geniş reseptif alanlar
  [ani değişimlerin bildirilmesi]
  g
Ganglion Hücreleri
    g             ğ
Renk Algılanması – Renk Tutarlılığı
    g             ğ
Renk Algılanması – Renk Tutarlılığı
    g             ğ
Renk Algılanması – Renk Tutarlılığı
 mavi    kırmızı   sarı     kırmızı
    g             ğ
Renk Algılanması – Renk Tutarlılığı
 mavi    kırmızı   sarı     kırmızı
Görme Yolları
    yp
Görme Kayıpları
 Görme Yolları - Lateral Genikulat Cisim
Retina bilgisinin aktarımı
   İpsilateral ö d  l l
  • İ il t l gözden gelenler
   II, III ve V;
  • Kontralateral gözden gelenler
           b k l d
   I, IV ve VI. tabakalarda
   sonlanır
Görsel sinyallerin süzülmesi
  • Kortikofugal lifler
  • Mezensefalik retiküler lifler

LGN Tabakaları:
I ve II: Magnoselüler (Y tip ganglion
  hücrelerinden); hızlı iletim
III-VI:
III VI: Parvoselüler (X tip ganglion
  hücrelerinden) Renk kodlaması,
  yer bilgisi...
Görme Yolları - Görme Korteksi
       Striat (bantlı) korteks: V1
          (Broadmann 17)
Görme Yolları - Görme Korteksi
Görme Yolları - Görme Korteksi
 ş    y         p
Işık ve Biyoritimler – Melanopsin Hücreleri
  Belenky, M.A., Smeraski, C.A., Provencio I., Sollars, P.J. and Pickard, G.E. (2003) Melanopsin
  retinal ganglion cells receive bipolar and amacrine cell synapses. J. Comp. Neurol., 460, 380-393.
Bitti...
      ☺

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1487
posted:5/26/2011
language:Turkish
pages:62